44 årg. 2010/2011 ISSN Årg. 44 Nr maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Årg. 44 Nr. 30-23. maj"

Transkript

1 44 årg. 2010/2011 ISSN Årg. 44 Nr maj Nr Sept. 42. Aarg. 2009/2010

2 Nr Sept. 42. Aarg. 2009/ mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Issn: / net-udgave Issn: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. TLF: Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, 1171 København K, WWW: Oplag: 1500 Det sker i ugen Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 12. Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: IMCC Denne Markus(Ansv. Red.) Peter James m ok.dk redaktion Kasper Aa Jonas Erik Dennis 2 David Anna Martha SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for Medicin Dorte Lundsager, bygning , (sekretær for studienævn og studieleder) Gitte Birkbøll, bygning , (sekretær for dispensationsudvalget) Desirée Stennicke Laszlofi, (forbehandling af dispensations- og meritsager) Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO) Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning B (Bacheloropgave) Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside Ansvarlige for holdsætning 1.. semester, bachelor: Michael Muusfeldt, tlf.: , 2. semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Terne Lykke Nielsen, 3. semester bachelor: Pia Keller, tlf , TKO: Pia Keller, tlf , Lone Grøn Laursen, tlf , Onsdag: GO oplæg om fertilitet samt månedsmøde - se s. 5 Neurologisk undersøgelseskursus - se s. 5 Torsdag: Fredag: 7 måneder til Jul Sandra rejser til Tyrkiet :'( Lørdag: Ipod-Battle finale - se s. 6 Jonas skal til rollespil Søndag: Mandag: Diablo 3 serveren går sikkert ned igen MOK's DEADLINE Tirsdag: Eorta månedsmøde - se s. 5 Sams foredrag og månedsmøde - se s semester bachelor: Lene Kongebro, tlf , Lene Kongebro Noer, tlf , 5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf , 6. semester bachelor: Monica Hein, tlf , 1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf , 2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf , 3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf , 4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf , 11. semester: Dorit Svendsen, tlf , 12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf ,

3 studiet og studievejledning 3 Tør studiesal! Kære alle sammen. Som de fleste af jer har hørt, så har der været en del snak om at makroskopisk studiesal (MAK) skal rykkes. Vi blev derfor kaldt til møde af fakultetet mandag d.10 april, hvor vi skulle snakke om fordele og ulemper omkring omlægningen af MAK. Vi fik en rigtig god diskussion og der blev lyttet meget til os. Fakultet havde tegninger med af biblioteket, hvor de gav en bud på hvordan det kunne se ud. Derefter snakkede vi om alternative placeringer. Falkuttetet var meget lyttende og forståelige overfor vores bekymring. Vi lagde meget vægt på at det ville sænke de studerendes undervisningsomgivelser, eftersom biblioteket i øjeblikket ikke har pladser til alle, og fordi at man i forvejen bruger meget tid på biblioteket. En uge efter mødet fik vi en mail om at de havde taget det op, og at de grundet vores forskellige argumentationer har valgt ikke at rører MAK forløbig. Vi er meget glade for at fakultet er innovativt og forsøger at optimere vores studie og undervisningsmiljø. Men ikke alle gode hensigter giver de bedste resultater, og derfor er det vigtigt at fakultet medindrager de studerende i beslutningsprocessen omkring indgreb som radikalt vil ændre de studerende studie og undervisningsrammer. Derfor foreløbig en stor kado til fakultets håndtering af denne sag. Mvh. Benjamin Janjooa (MR) og Alexander Henriksen (Sundrådet) TAG KLINISKOPHOLD I JAPAN ELLER BRASILIEN i foråret eller efteråret 2013 Ansøgningsfrist: DEN 1. JUNI Hvornår på studiet: Brasilien 2 pladser: 1. og 5. semester (KA) Fagene i udlandet 1. semester (KA): Kliniske kursus i intern medicin I og klinisk kursus i kirurgi I med en fordeling i uger på: 8 ugers klinisk kursus i intern medicin 8 ugers klinisk kursus i kirurgi Plan før afrejse Et OBLIGATORSIK 2-dags forberedende introduktionskursus til kliniske færdigheder (CEKU), som afholdes indenfor 1-2 uger efter 6. semesters eksamen. Du får direkte besked om tid og sted ca. 1½ måned før kurset afholdelse. Før afrejse eller efter hjemkomst: Kurset i blodtypeserologi (obligatorisk) og kursus i patologi (ikke obligatorisk). Eksamen Efter opholdet i udlandet skal du til 1. semesters eksamen i klinisk introduktion, intern medicin og kirurgi herhjemme. eller Fagene i udlandet 5. semester (KA) 4 ugers klinisk kursus i dermatologi/venerologi 4 ugers klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi 4 ugers klinisk kursus i oftalmologi Eksamen Efter opholdet i udlandet skal du til 5. semesters eksaminer herhjemme. Sprog: portugisisk Japan 2 pladser: Delt 4./5. semester (KA) eller 5. semester med neurologi/neurokirurgi som VKO: Fagene i udlandet: Klinisk kursus i neurologi/neurokirurgi Klinisk kursus i oftalmologi Klinisk kursus i dermato-venerologi Plan før afrejse: Kursus og eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering Kursus i Retsmedicin - kurset er ikke obligatorisk Efter hjemkomst: Eksamen i oftalmologi Eksamen i dermato-venerologi Eksamen i retsmedicin Holdsætning på efterfølgende semester: Klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri Eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inkl. børne - og ungdomspsykiatri Klinisk kursus og eksamen i oto-rhino-laryngologi Kursus og eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering (hvis du ikke har taget kurset og eksamen før afrejse) Kursus samt eksamen i Retsmedicin (hvis du ikke har taget kurset og eksamen før afrejse) Sprog: engelsk Erfaringsrapporter fra studerende, der tidligere har været på udvekslingsophold i Japan og Brasilien, kan du finde disse på vores hjemmeside: ku.dk/internationalt/generelt/muligheder_for_udveksling/oversoiske/ Hvordan: Du kan finde vejledning og ansøgningsskema på: Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte den internationale studievejleder Eva Maryl. ( / tlf ) eller komme forbi lokale Maj 2012 Studievejledningen for Medicin Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Studium Mandag 21/ Maj Ole Kruse Medicin Onsdag 23/ Studievejledningen for Medicin Sedrah A. Butt Medicin Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Studium Torsdag 24/ Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin Mandag 21/ Ole Kruse Medicin Onsdag Torsdag 23/524/ Sedrah A. Butt Anine Medicin T. W. Skibsted Medicin Torsdag Fredag 24/525/ Natasja Tholstrup Bomholdt Pernille Medicin Heimdal Holm Medicin Torsdag 24/ Anine T. W. Skibsted Medicin Fredag 25/ Pernille Heimdal Holm Medicin Mandag 28/ Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin Mandag Tirsdag 28/529/ Natasja Tholstrup Bomholdt Pernille Medicin Heimdal Holm Medicin Tirsdag 29/5 29/ Pernille Heimdal Holm Ole Kruse Medicin Medicin Tirsdag 29/ Ole Kruse Medicin Torsdag 31/ Anine T. W. Skibsted Medicin Torsdag 31/ Anine T. W. Skibsted Medicin Torsdag 31/5 31/ Sedrah A. Butt Sedrah Medicin A. Butt Medicin Personlig samtale kan bestilles kan bestilles via via Har du du ikke ikke bestilt bestilt tid, er tid, du velkommen er du velkommen til at møde op til i at vores møde åbningstid op i vores og afvente åbningstid en ledig tid! og afvente en ledig tid! International vejledning: Vi International på kontoret i bygning vejledning: hver dag, hvor du er velkommen til at komme forbi eller ringe. Vi kan dog af og til være til møder, så hvis du vil være sikker på Vi at er fange på kontoret os, kan du evt. i bygning lave en aftale pr. mail/telefon. hver dag, hvor du er velkommen til at komme forbi eller ringe. Vi kan dog af og til være til møder Kontakt Eva Maryl /tlf for information om: på at fange os, kan du evt. lave en aftale pr. mail/telefon. Kontakt Erasmus-udvekslingsaftaler Eva Maryl til studieophold i /tlf. Europa for information om: Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land Oversøiske Erasmus-udvekslingsaftaler aftaler i Brasilien og Japan til studieophold i Europa Kontakt Martin Nordplus-udvekslingsaftaler Ellermann til studieophold /tlf for i et information nordisk land om: Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa) Selvarrangerede studieophold Kontakt Martin Ellermann /tlf for information om: DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa) telefonnummer: telefonnummer: Selvarrangerede studieophold træffetidslokale er: træffetidslokale er: DER TAGES FORBEHOL Studievejledningen for Medicin: Den Int telefonnummer:

4 4 Hey alle søde stud.med.'er på bachelordelen MR vil gerne takke for endnu et godt semester. Semesteret er ved at ende og eksamen banker på døren, og i din mailboks ligger snart en masse evalueringsskemaer om undervisningen på semesteret fra Evalueringsenheden. Vi ved godt det er fristende at klikke slet til evalueringsskemaet eller bare ignorere det, men hvis du gerne vil gøre noget godt for dig selv og dine medstuderende skal du huske at evaluere. MR har nemlig søsat en ny spirende arbejdsgruppe, som vil sætte fokus på undervisningskvaliteten på Panum, og her er jeres evalueringer ekstremt vigtige. Vi har prøvet at tage det op før, men den vores kære kursusledere siger at der ikke er nok studerende der laver evalueringsskemaerne til at man kan sige noget signifikant ud fra de nuværende evalueringsskemaerne og dette stiller vores argumenter dårligere i kampen for bedre undervisning. Så når du ser evalueringsskemaet i din mailboks skal du for dine medstuderendes skyld og MR svare på det! Hvis du har eventuelle eksempler på dårlig undervisning, så kan du skrive til (Husk! at skrive semester, fag og hold i mailen). Vi nejer og bukker på forhånd og siger tusinde tak for hjælpen!" Medicinerhilsner fra Medicinerrådet Husk at tilmelde dig til undervisningen i efteråret Du kan tilmelde dig til undervisningen i efteråret 2012 fra 15.maj til 1. juni. Ønsker du efterfølgende at afmelde dig undervisningen kan dette gøres indtil 1. august Du tilmelder dig på KUnet, hvor du skal bruge dit KU brugernavn og adgangskode. Har du mistet denne kan du bestille en ny på KUnets forside. Søger du dispensation, deling af semesteret eller særlig holdsætning eller lign., skal du ansøge senest 1. juni Fristen er afgørende for dine muligheder for at komme i betragtning. Vil du vide mere kan du finde mange yderligere informationer og vejledninger på Mvh. Studieservicecenteret Uge 21: Gode tilbud fra studenterpræsten Trosbekendelsen XIV Helligånden og pinse Nu nærmer pinsen sig. Den sidste af forårets kirkelige højtider. Pinse kommer af det græske ord, pentekoste der betyder halvtreds, fordi pinsen falder 50 dage efter påske. Pinsen er de dejlige forårshelligdage, hvor der vist stadig er karneval et sted og hvor mange studerende sidder blege inden døre og læser til eksamen. Jeg er næsten vis på at solen skinner og det er slutningen af maj. Var det ikke for eksamen ville der være al grund til at leve livet. Men man kunne også se på eksamener som en del af livet. Livet er svært at definere, men for os mennesker gælder det som for en del andre skabninger om at respiration, at trække vejret, holde gang i åndedraget. Og åndedrag har med ånd at gøre, og det passer med at vi er nået til den sidste del af trosbekendelsen, der handler om ånden. Vi tror på Helligånden. Det passer også som fod i hose med pinsen, for det er den fest, hvor man fejrer Helligåndens komme. Se i det bibelskrift der hedder apostlenes gerninger, de første 2 kapitler. Her beskrives det, hvor dan Helligånden kommer ned og sætter sig på disciplene og de begynder at tale på alle mulige sprog. Der brydes grænser ned det er åndens gerning. Sådan også når vi læser med vores ånd, så indser vi det vi ikke vidste før og udvider grænserne for vores viden. Og når vi er fælles om noget, så kan vi gribes af den samme ånd og føle os som et. Grænserne mellem os brydes ned. Helligånden er i den kristne forståelse Gud ånd, den fælles ånd mellem faderen og sønnen, kærlighedens ånd. Det er også i kristen forstand den ånd som skaber troen. Som det berettes i apostlenes gerninger, så forkynder disciplene om Guds storværker og om Jesus som Guds søn, og det skaber tro hos flere af dem, der hører og de bliver døbt. Sådan er Helligåndens komme studenterpolitik og studiet og pinsen også kirkens fødsel. Derfor hedder det i trosbekendelsen Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund.. En klog munk i 1400tallet Joachim af Fiore inddelte verdenshistorien i tre tidsaldre. Faderens tid, sønnens tid og åndens tid svarende til det gamle testamente, det ny testamente og kirkens tid, hvor der ikke er noget testamente andet end det åndelige. I den forstand lever vi stadig i åndens tid, i kirkens tid der hvor vi skal forkynde Guds storværker. Forkynde at Gud er en levende ånd, der vil gøre troen virksom i os. Skabe liv og kærlighed, nedbryde grænser, give livsmod og styrke. Ja kraft til at komme igennem eksamener og alle de andre kampe vi må tage. Men ånden er også den Guds ånd, som er med os og vil være med os i mørket, selv der hvor vi selv har mistet håbet. Nicolai Halvorsen Studenterpræst Samklangs forårskoncert Vi har til dette års forårskoncert samlet et udvalg fra den mere humoristiske del af korrepertoiret. For korsang skal vel ikke altid være pænt og smukt!? Kan det ikke også være sjovt og skørt? Vi håber at kunne underholde med diverse sange med et lille tvist i den ene eller anden retning. Og lover samtidig at man nok skal forlade koncerten fuld af forårsstemning og godt humør! Vi glæder os til at se jer! Venlig hilsen Samklang, studentermenighedens kor Tid: tirsdag 12. juni kl Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S Koncerten er gratis. Studietur til Rom, byernes by Efterårets studietur går til den dejlige by, Rom. 4 vagtbureauet Studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen, studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen og akademisk medarbejder Annette Davidsen deltager på turen. Der vil blive holdt tre optaktsseancer om hhv. Katolicismen, Det klassiske Rom og kunsten i Rom. Den ene aften vil inkludere fællesspisning med de andre, der skal med på rejsen. De tre arrangementer er også åbne for dig, der ikke skal med på turen. Mere info følger efterhånden som programmet for turen bliver fastlagt. Kontakt evt. akademisk medarbejder Annette Davidsen eller ), hvis du vil tilmelde dig, eller hvis du vil have flere oplysninger. Tid: November 2012 Pris: kr. 3500,- for studerende Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham til personlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. Du bliver ikke registreret. Studenterpræsten kan også foretage kirkelige handlinger som bryllup og dåb, og han kan fungere som ressourceperson i forbindelse med fx etiske problemstillinger. Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail eller find ham på kontoret i hans træffetid. Studenterpræst Nicolai Halvorsen Tlf.: Mail: www: studenterpraesterne.ku.dk/ Facebook: facebook.com/smikbh Blog: ku-praest.blogspot.com NB:W HVIS DU ØNSKER AT FORNY DIT BILLED PÅ DIT AKKREDITERINGSKORT, SKAL DU KOMME FORBI VAGTBUREAUETS EKSPEDITION PÅ EN AF FØLGENDE DAGE: TIRSDAG D. 22. MAJ - MELLEM KL. 11:00-13:00 ONSDAG D. 23. MAJ - MELLEM KL. 11:00-13:00 FREDAG D. 25. MAJ - MELLEM KL. 11:00-13:00 DETTE ER DE ENESTE DAGE DER VIL BLIVE TAGET NYE BILLEDER TIL JERES AKKREDITERINGSKORT. DER VIL IKKE BLIVE FORNYET BILLEDER UDEN FOR DETTE TIDSRUM.

5 Oplæg om fertilitet og månedsmøde Vidste du at hver 5. par skal have hjælp til at blive gravide? GO Gruppen for medicinstuderende med interesse i gynækologi og obstetrik holder månedsmøde onsdag d.23.maj kl.17 i store mødesal på Panum. Hvordan påvirker infertilitet dit liv og hvor fertile er danske kvinder - egentlig. I GO vil vi gerne sætte fokus på infertilitet og i den anledning vil dr.med. Lone Schmidt fra Afdeling for social medicin komme og give os et indblik i chokerende, men spændenderesultater! Fokus vil være på danske kvinders forventning til deres egen fertilitet og fertilitetsbehandling. Kom og bliv klogere på en vigtig del af vores speciale og kom nærmere svaret på, hvor fertil du egentlig er. Til månedsmødet efter foredraget vil gruppens planer for efterårssemesteret blive diskuteret, og der vil være mulighed for at byde ind med idéer og forslag til kommende arrangementer. Vi glæder os til et lærerigt foredrag og møde med kage og hygge i bedste GOstil! Alle er velkomne, og vi glæder os til at se dig. Vel mødt GO SATS Præsenterer Kursus i Akut Patient Akutte medicinske & kirurgiske tilstande 9-10 juni 2012 DIMS Herlev Hospital Er du sidst på studiet, står foran akut patient eksamen eller vikariat? Er du nervøs for livet som læge og de akutte situationer? Så er dette kurset for dig! Her lærer du de vigtigste tilstande at kende, du trænes i systematik gennem simulation og præsenteres for teoretiske oplæg og workshops. Kun for medlemmer - Meld dig ind! Og se mere info og læs om tilmelding på basisgrupper Eorta Er du en af de skarpe knive i skuffen, men har du ikke lyst til at skære i nogen? Så er Eorta måske noget for dig! Vi er en nyoprettet basisgruppe for studerende med interesse i intern medicin og klinisk ernæring. Vi vil bestræbe os på at fremme viden og interesse for klinisk ernæring og de interne medicinske specialer via kurser og foredrag. Kurserne vil bl.a. lægge vægt på basale kliniske færdigheder, der er relevante for den interne mediciner. Basisgruppen er hovedsageligt for medicinstuderende, men den er også åben for alle studerende fra det sundhedsvidenskabelige og det biovidenskabelige fakultet på alle semestertrin. Næste månedsmøde vil afholdes 29/ i Der vil naturligvis være saft og kage. Kære alle dejlige medicinstuderende på panum, og også alle dejlige non medicinere! Vi ved at du lige nu sikkert har rigtig travlt med eksamenslæsning! Men vi vil så gerne have nogle flere buddies til vores incoming medicinstuderende i juli og august Hvis du bare har den mindste lyst til at få en spansk, arabisk, japansk, tyrkisk eller [insert blank]- ven 4 life, så meld dig som buddy nu! Den udenlandske studerende vil blive rigtig glad, og du bliver også kun lykkelig i ægget, ved at gøre andre glade! Så du skal ikke længere vente, men blot skrive en mail, så du hurtig kan blive skrevet op som buddy. Vi lister krav og fordele her: - Lære en ny kultur at kende - Få et langvarigt venskab med en/flere fra udlandet - Få nye venner på facebook - Forbedre dine sprogkundskaber i fx spansk, fransk eller arabisk - Og vigtigst af alt; mulighed for at komme med til en masse AWESOME fester Hvad er minimum krav som buddy?: - Hente den udenlandske studerende fra nærmeste metro og følge dem til deres bolig - Følge dem til afdelingen på hospitalet den første dag - Tjekke lejligheden, når den studerende tager afsted igen. Og bare rolig, du får en lille guide i, hvordan du kan være den bedste buddy ever Mange kærlige hilsner fra IMCC Exhange og Research Exchange FORNIKS 5 Indkaldelse til månedsmøde i FORNIKS Forårets sidste månedsmøde i FORNIKS, bliver afholdt i studenterhuset d. 31. Maj 2012 klokken 17:15. - Velkomst og formalia - Præsentation - Lidt underholdning - Siden sidst: Narko og hjernen, undersøgelseskursus og ansøgninger - Program for efteråret - Kommunikation og udbredelse - Evt. Udvidet neurologisk undersøgelseskursus - Hovedpine FORNIKS afholder igen i år et udvidet neurologisk undersøgelseskursus. Denne gang med fokus på patienter som præsentere sig med hovedpine. Hovedpine kan komme af mange forskellige ting, og både være den primære sygdom. også et symptom som dækker over en anden vigtig lidelse. 23. maj kl i Lokale Kurset er gratis men kun for medlemmer af FORNIKS, og det forventes at man har gennemført kurset for basalneurologisk undersøgelse, eller har bestået 10. semester. Kurset er meget relevant for studerende som går på de højere semestre, neuro interesserede studerende eller studerende som ønsker at have et bredere speciale efter studiet, da mange patienter klager over hovedpine. Kurset vil blive afholdt af Song Guo, se mere på FORNIKS.dk. Tilmelding går efter først til mølleprincippet, da der er begrænset pladser. FORNIKS QUIZ 8 I sommerferien tager Gudrun, Mogen og Rollo på campingferie på Tåsinge. To måneder efter hjemkomsten begynder Gudrun at få brændende smerter i ryggen og som et bælte om maven. De generer hende særligt om natten. En morgen vågner hun med en perifer facialisparese. Hvad fejler hun, hvordan stilles diagnosen og hvad er behandlingen? Skriv svaret til FORNIKS quiz er lavet i samarbejde med Herlev neurologiske afdeling Tirsdag d. 29. maj kl inviterer SAMS alle medicinstuderende til foredraget: Hvorfor er alternativ behandling så udbredt? - Et sociologisk brugerperspektiv Her vil Inge Pedersen, der er lektor ved sociologisk institut, KU, med baggrund i sin forskning fortælle om den sociologiske baggrund for den hastige udbredelse af alternativ behandling Der er begrænsede pladser, der fordeles efter først til mølle, så skynd dig at tilmelde dig til alumni.ku.dk SENEST 28. MAJ! Foredraget bliver holdt i lokale Bagefter holder vi månedsmøde og bestiller pizzaer! Vel mødt! - SAMS Akut patient Den sidste eksamen på studiet. Et emne jeg tror alle 12. semester studerende, og medicinstuderende generelt, gerne vil have styr på. Personligt glæder jeg mig til at få styr på teorien. Desværre har man hørt om store forskelle i undervisningen på de forskellige hospitaler og bl.a. at peak flow skal indgå i en primær gennemgang... skal den det? Jeg bliver helt i tvivl. Oveni nager tvivlen om teorien er nok ude i KBU? Erfaring fra de mange kliniske ophold på studiet har selvfølgelig givet lidt ballast, men også givet indblik i at teori ikke altid bare lige er oversat til praksis. Derfor glæder jeg mig til det nye SATS kursus akut patient, hvor jeg kommer et skridt nærmere på at få omsat teori til praksis. Tobias,12.sem

6 6 annoncer Interesseret i kardiologi? Kunne du tænke dig at komme gra4s med på konference? 3. semesters eksamensfest En ødelagt håndvask, en mindre oversvømmelse og over 600L øl med tilbehør er opsummeringen på sidste eksamensfest. Nordic Cardiovascular Imaging konferencen bliver a6oldt på Panum Ins;tu<et d juni. Vi mangler 2 hold af 2 personer, der kan sidde som "vagt" en nat enten mellem eller Hvert hold tager en nat og får gra;s adgang ;l konferencen (værdi ca. 100 euro). Man kan således enten læse ;l eksamen, se film eller andre ;ng. Eneste krav er man skal være vågen. Derudover mangler vi en enkelt person ;l at hjælpe ;l i løbet af begge dage. De<e vil selvfølgelig også udløse en billet. Hvis du er interesseret, så skriv ;l: Sebas;an: eller Kasper: dørene åbner kl. 20:00 og det bliver afholdt på RUST - Guldbergsgade 8, 2200 København N. Facebook link: 6 Hvis du ikke allerede har hørt rygtet, skal du skynde dig at sætte kryds i kalenderen d. 13. juni Det er dagen vi skal fejre at 3. semester er slut, og dagen vi påbegynder vores (uofficielle) sommerferie. Billetsalg (begrænset antal, først til mølle): - tirsdag d. 22. maj kl. 15:00-16:00 - torsdag d. 24. maj kl. 12:30-13:30 kredsforeningen SAMUEL AZUZ's 1. maj tale Kammerater, Tarvarishni, companeros! Så er det i dag at Stauning atter har roteret en omgang i sin grav, at den mørke knop på formand Maos ligs ansigt lige vekslede til en tødel mørkere kulør, at PET endnu en gang læser Ole Sohns papirer igennem. Og derfor, mine damer og herrer, ved vi at i dag er det den 1. maj! Det er i dag vi atter skal rejse vores banners røde glans marcherende med den røde fane pumpende ind og ud af luften, penetrerende ind i folks sind og i den blå himmel der muligvis i andagtig nydelse sprøjter os til. Men lige meget hvor store mængder elskovssaft frøken himmelblå oversprøjter mig med, må jeg stadig stå og råbe: Lorteland! Som en diarésprøjtende middelalderbonde med bylder har vi åbenbart valgt både kolera og pest. Holger Danske må da snart bede om et skud fernet branca for at sidde stille. Kan i se koen på isen og har i hørt uglerne i mosen? Hvor er det dog svært at være så sur når man burde være så glad. Man er sluppet af med dejklumpen Lars Lykke, der havde sat sig klæbrigt om svælget. Men hvad er det for en mærkelig omgang dagens mand vi medicinstuderende bliver udsat for? Lige meget hvem vi vælger, kommer vi på date med Sidney Lee. De sige der sidder en fed kvinde på pengekassen og hvis man piller for meget ved hende begynder hun at synge. Men hvor meget galde kan politikerene drikke før de kaster 4 års reglen op? Må man overhovedet drikke galde før klokken 4? Jeg er ikke en trængselsring, jeg kan ikke forsvinde ud i den blå luft, og jeg ved hvornår Louises lukker! Jeg har set Pandoras æske, det er der hvor vores eksamenstilmeldinger ligger. Har Helle Thorning ligesom Linda Lovelace taget munden for fuld? Jeg stikker en finger i jorden og alle andre steder hvor jeg synes der skal mærkes efter, og den lugter fortsat af lort bagefter. I små rygekabiner på Christiansborg står de og pulser, de lægger røgslør. Men dette er er 1. maj og jeg ser klart med røngtensyn, ind i deres løgne... Og jeg ser RØDT. Det har længe været på tide at piben fik en anden lyd, og vi troede at den nye regering ville give et ordentligt blæs. T ilsyneladende har Lars Lykke så meget tandsten, at hans klamme ånde stadig hviler over os. Endnu en gang må vi råbe: Tag mig så af denne bækkenstol! Stop med blot at tælle min respirationsrate og intuber! Sæt så dette åbne benbrud på plads! Primum non nocere er det første løfte i den hippokratiske ed, noget der åbenbart skal skråles højt... Selvom om det giver ret god mening. Endnu en gang er det blevet tid til at minde alle - også os selv - om at kateteret fortsat flyder over og vi ikke har tænkte os at lade vores nyre stå af, bare for at please. Således et latinsk proverbium for at holde nyren i gang, og måske presse en sten i øjet på magthaverne Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus Skål og god første maj! FADL Præsenterer DHL-stafet! Kan du lide at løbe? Er du FADL-medlem? Så har vi fra FADL København et fantastisk tilbud til dig! Torsdag d. 30. august er der DHL Stafet i Fælledparken og i den anledning har FADL arrangeret muligheden for dig og dine med-fadl er at deltage i dette utrolig sociale og festlige løb. Nu tænker du sikkert hvordan gør jeg og hvad får jeg ud af det? Du skal finde fire løbemakker m/k(skal alle være FADL-medlemmer), skrive en mail til dk med fulde navne og holdnavn, t-shirt størrelse og betale 620 kr. for holdet. Nu tænker du så hvad får vi for disse penge?? Chancen får at spurte med fuld fart ind i det nye semester! Alle på holdet får en lækker løbetrøje muligheden for bag efter løbet at slå benene op i vores telt der ligger langs løberuten og feste med de andre medløber. Og selvfølgelig den klassisk madkurv som alle DHL-deltager får. Der vil være mulighed for at købe billige øl ved FADL-teltet, kend det på banneret, og en grill hvor man kan grille sine medbragte lækkerier, ellers nyde det lækre vejr, den gode stemning og de kolde øl. Der vil selvfølgelig være konkurrencer internt mellem alle FADL-deltagerne med lækre præmier. Det skal siges der er et begrænset antal løbenumre så det er først til mølle! For mere info om selve løbet se : dhlstafetten.dk/dhl_stafetten_koebenhavn.asp og aspx Betalingsinfo tilgår de tilmeldte hold!

7 kredsforeningen 7 FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej 26, Baghuset 2200 København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Mandag-fredag: Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 kl Web: Blegdamsvej 3, bygn København N Vidste du at... selvom du bliver kandidat til sommer, har du mulighed for at få dispensation til at arbejde for FADLs Vagtbureau i København i hele juni og juli måned. Det eneste, du skal gøre er at udfylde en anmodningsblanket, som du enten kan downloade på fadl.dk eller hente i Kredsforeningens Ekspeditionen. Blanketten afleveres til Kredsforeningen på Blegdamsvej 26, baghuset. Bliver du kandidat til sommer... Så husk at give besked til FADLs Kredsforening senest 1/7 2012, så vi kan melde dig ud, inden vi udsender kontingent for efterårssemestret. Send en mail med navn og cpr-nummer til Hvis du har en Codan forsikring via FADL, løber den til og med førstkommende 31/12, hvorefter FADL automatisk afmelder den. Så vær opmærksom på, at du fra 1/ ikke længere er forsikret via Codan/FADL. Dispensation Husk, at du som medlem af FADL kan hente et gratis eksemplar af studiekalenderen 2012/2013. Kalenderen er klar til afhentning i FADLs ekspedition på Blegdamsvej 26, baghuset - i uge 28 (sidste uge i juni). Gratis A-kasse Som medlem af FADL tilbyder vi dig gratis medlemskab af Magisternes Arbejdsløshedskasse (MA) og Akademikernes A-kasse (AAK). Du kan få gratis medlemskab, hvis du: Er under 30 år Har en maksimal indtægt på kr. om året inkl. SU Har haft arbejdet 1 time inden for de sidste 14 dage Eller er blevet bachelor inden for de sidste 14 dage Fordelen ved at melde sig ind allerede som studerende er, at du undgår karensperioden i dagpengesystemet, som betyder, at du ikke får dagpenge den første måned som nyuddannet kandidat et indtægtstab på kr. (2012). Bachelorstuderende Når du bliver bach.med, betragter A-kassen dig som nyuddannet. Det betyder, at du kan melde dig ind i en A-kasse senest 14 dage efter afsluttet bacheloreksamen, selvom Dagens Medicin Bliv opdateret i din studietid om relevante emner og nyheder i sundhedssektoren og køb et abonnement på Dagens Medicin. Avisen udkommer 32 gange + 6 gange som E-Paper. Som FADL-medlem er prisen 430,- kr. pr. år. Normalprisen for et års abonnement er 1.200,- kr. du har planer om at læse videre til kandidat. Formålet med medlemskabet er, at du derved er sikret ret til dagpenge uden karensperiode hvis du stopper eller i holder pause undervejs i dit kandidatstudium. Kandidatstuderende Hvis du vil undgå karensperioden, skal du melde dig ind i en A-kasse senest et år før, du afslutter din uddannelse. Du skal i første omgang melde dig ind som studerende og lønmodtager på baggrund af dit studiejob. Hvis du som nyuddannet ikke er medlem af en A-kasse, skal du senest 14 dage efter endt kandidateksamen melde dig ind i en, ellers kan du ikke få dagpenge som nyuddannet. Dvs. du skal have fuldtidsarbejde i et helt år for at kunne få dagpenge. Har du øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte FADLs Hovedforening på mail Kommende aktiviteter» 30. maj: Repræsentantskabsmøde Send en mail til med navn, adresse og fødselsdato, så vil Dagens Medicin komme gennem brevsprækken derhjemme.

8 8 homm3 expansion quiz ftw! På kontinentet Antagarich udkæmpes en kamp mellem levende og døde! Men hvad handler det hele egentlig om? Hvem er det lige der kæmper, og hvad er det der Antagarich? Test din viden i årets episke HOMM3 EXPANSION QUIZ FTW!!!!! Hvert spørgsmål giver lige præcis det antal point, der står ud for spørgsmålet.. Dvs. spørgsmål 1 giver et point, spørgsmål 2 giver to og så videre.. Det her er Heroes of Might and Magic, men hvem er du??!! 0-50 point: Terek - Human Male Battle Mage. (Stronghold) Det er tydeligt du har brugt halvdelen af dit liv i Cirkus som stærk mand. Der er ikke meget mellem ørene, men du kan da til nød bruges som i frontlinjens nævekamp, til mere garvede helte kan komme til point: Malekith - Minotaur Male Warlock (Dungeon) Som minotaur ville man vente en mere voldsom kriger, men du gør dog op for din lettere skuffende muskelindsats ved din (af en minortaur at være) højt udviklede intelligens. >200 point: Solen skinner, kom ud og få noget motion! point: Solmyr - Genie Male Wizard (Tower) Med mere end 1000 år i en flaske har du haft god tid til at studere din historie - og ikke mindst magi. En mægtig magiker, meeeeeen... Ikke for kvikt at du i din iver over at blive befriet, svor at tjene mennesket i al evighed. Spørgsmål: 1. Hvilken hero er Ramparts repræsentant i campaign'sne? 2. Hvad er undertitlen på det originale homm3? 3. Hvilken mine består af en dam? 4. Hvilket neutralt creature formår at have kun 1 health, 1 attack, 1 defense og 1 damage? 5. Hvilke bygninger forlanges for at købe upgradet Mage Tower? 6. Hvilken Hero starter med Chain Lightning? 7. Hvad hedder de to officielle expansions til homm3? 8. Hvad hedder det uofficielle homm3½? 9. En ny town blev introduceret i første expansion, hvilken? 10. Hvilket creature har uden sammenligning de bedste stats? 11. Hvorfra kommer de mørke kræfter, som kongedømmet Erathia kæmper imod i den originale homm3 campaign? 12. Hvad kræves det af en Hero, før han bliver "able to learn much, in the short time you spend" i et Library of Enlightment? 13. Hvilken artifact øger speed af alle dine creatures i kamp med +2? 14. Hvad "koster" det at sejle et skib i en whirlpool? 15. Hvilken race tilhører heroen Gerwulf? 16. Hvilken Town er alt i alt dyrest i guld? 17. Hvor mange level 4 spells findes der af henholdsvis air, fire, earth og water? 18. Hvad beskytter det lyseblå telt i jagten på Faerie Dragons (Fairie Dragon Level i Dragon Slayer)? 19. Hvilke creatures fik ændret deres stats i nyeste officielle expansion? 20. Hvilke muligheder for start bonus har du i campaignen "Birth of a Barbarian", 4. bane (Falor and Terwen)? point: Dracon - Bracada Wizard and Dragon Slayer (Tower) Som søn af en berømt Dragon Slayer har du hele livet haft høje ambitioner som kriger og magiker. Efter du forlod Bracada har du tydeligvis udmærket dig i både magi og kamp. Det er ikke ufortjent, at du er kendt som historiens største Dragon Slayer! 1. Gelu 2. Restoration of Erathia 3. Gem mine 4. Peasants 5. Mage Guild 1, Parapet, Golem Factory, Mage Tower og Library 6. Solmyr 7. Armageddons Blade og The Shadow of Death 8. WOG - in the Wake Of Gods 9. Conflux 10. Azure Dragon 11. Nighon og Eeofol 12. Level afhængig af Diplomacy skills: Ingen = lvl. 10, Basic = lvl. 8, Advanced = lvl. 6, Expert =lvl Cape of Velocity % af din svageste trop i din heroes hær. 15. Beastmaster (Fortress-hero) 16. Inferno (i alt 113,300 guld) 17. Air: 2, fire: 6, earth: 4, water: Nagas 19. Lizardman, Serpent Fly, Angel og deres updates. 20. Badge of Courage, 3 Ogres eller 8 Orc Chieftains. Svar:

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Startnummer mailkvittering

Startnummer mailkvittering Så nærmer vi os på fredag den 5. juni 2015 er det tid til Frederiksberg Natløb. Nedenfor finder du al væsentlig information om løbet. Natløbet er Danmarks sjoveste løb, så tag det roligt, nyd stemningen

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Bogmarked strikes back! (læs mere for neden)

Bogmarked strikes back! (læs mere for neden) 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Mok.dk årg. 43, nr. 15 d. 2. feb MedicinerRådet præsenterer Bogmarked strikes back! (læs mere for neden) starring: MR's repræsentanter i studienævnet Bogmarked Købe/sælge

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Nr. 13-27. nov. 2011

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Nr. 13-27. nov. 2011 44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Nr. 13-27. nov. 2011 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2 mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan. Mod nye horisonter

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan. Mod nye horisonter MOK.dk MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 43. årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Nr. 30 25. maj 43. årgang 2010-2011 Mod nye horisonter Troels Dolin har fået nyt job, og forlader derfor redaktionen.

Læs mere

Sommerskole. Greve Privatskole

Sommerskole. Greve Privatskole Sommerskole Greve Privatskole 30. juni - 4. juli 2014 SOMMERSKOLE I STORKØBENHAVN TalentCampDK afholder sommerskole i uge 27 på Greve Privatskole. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer eller

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o Grenaa Bibliotek N.P. Josiassensvej 17 8500 Grenaa 89 59 27 67 grenaa.bib@norddjurs.dk Program for efterårets tema A lk o h o a oholtema l Torvegade 1A 8963 Auning 89 59 43 00 kulturperronen@norddjurs.dk

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Der er en "Crimewave" i Studenter Huset. MOK har haft indbrud! Vi finder jer!

44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Der er en Crimewave i Studenter Huset. MOK har haft indbrud! Vi finder jer! 44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400 Nr. 8 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 27. okt. Der er en "Crimewave" i Studenter Huset MOK har haft indbrud! Vi finder jer! Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Nr.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24.

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24. KP12 / Betingelser www.kp-spring.dk Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling indbyder hermed til deltagelse i den 66. censurerede Kunstnernes Påskeudstilling KP12. Udstillingen vises i Århus Kunstbygning,

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Faculty of Health Sciences. Basal Statistik. Praktiske bemærkninger om kurset. Lene Theil Skovgaard. 1. september 2015

Faculty of Health Sciences. Basal Statistik. Praktiske bemærkninger om kurset. Lene Theil Skovgaard. 1. september 2015 Faculty of Health Sciences Basal Statistik Praktiske bemærkninger om kurset. Lene Theil Skovgaard 1. september 2015 1 / 19 Undervisningstider Forelæsninger tirsdag 10.15 13.00 for ca. 125 personer (i princippet)

Læs mere

Basal Statistik. Undervisningstider. Formål med kurset. Faculty of Health Sciences. Praktiske bemærkninger om kurset.

Basal Statistik. Undervisningstider. Formål med kurset. Faculty of Health Sciences. Praktiske bemærkninger om kurset. Faculty of Health Sciences Undervisningstider Basal Statistik Praktiske bemærkninger om kurset. Lene Theil Skovgaard 1. september 2015 Forelæsninger tirsdag 10.15 13.00 for ca. 125 personer (i princippet)

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke Nyuddannet Af Nana Lykke AALBORG på vinger Det allerførste hold cand.psych. er er nu udklækket fra Aalborg Universitet. Men tro ikke at disse førstefødte skal lære at gå de flyver allerede FOTOS: MICHAEL

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH 1. Velkomst 2. Valg af næstformand 3. Events, arrangører og belønninger 4. Praktiske oplysninger a. Nøgle og alarm til huset b. Avalaks

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin Bestyrelsesmøde 3. april 2013 Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin 1. Manglende bestyrelsesposter Medlemsansvarlig Line Bentsen

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa SAMS Aarhus Månedsmøde D. 02.09.2013 Ordstyrer: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen, Maria Stisen, Rikke Holmgaard, Nina Margrethe

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere