44 årg. 2010/2011 ISSN Årg. 44 Nr maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "44 årg. 2010/2011 ISSN 1904-3400. Årg. 44 Nr. 30-23. maj"

Transkript

1 44 årg. 2010/2011 ISSN Årg. 44 Nr maj Nr Sept. 42. Aarg. 2009/2010

2 Nr Sept. 42. Aarg. 2009/ mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Issn: / net-udgave Issn: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. TLF: Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, 1171 København K, WWW: Oplag: 1500 Det sker i ugen Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 12. Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: IMCC Denne Markus(Ansv. Red.) Peter James m ok.dk redaktion Kasper Aa Jonas Erik Dennis 2 David Anna Martha SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for Medicin Dorte Lundsager, bygning , (sekretær for studienævn og studieleder) Gitte Birkbøll, bygning , (sekretær for dispensationsudvalget) Desirée Stennicke Laszlofi, (forbehandling af dispensations- og meritsager) Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO) Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning B (Bacheloropgave) Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside Ansvarlige for holdsætning 1.. semester, bachelor: Michael Muusfeldt, tlf.: , 2. semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Terne Lykke Nielsen, 3. semester bachelor: Pia Keller, tlf , TKO: Pia Keller, tlf , Lone Grøn Laursen, tlf , Onsdag: GO oplæg om fertilitet samt månedsmøde - se s. 5 Neurologisk undersøgelseskursus - se s. 5 Torsdag: Fredag: 7 måneder til Jul Sandra rejser til Tyrkiet :'( Lørdag: Ipod-Battle finale - se s. 6 Jonas skal til rollespil Søndag: Mandag: Diablo 3 serveren går sikkert ned igen MOK's DEADLINE Tirsdag: Eorta månedsmøde - se s. 5 Sams foredrag og månedsmøde - se s semester bachelor: Lene Kongebro, tlf , Lene Kongebro Noer, tlf , 5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf , 6. semester bachelor: Monica Hein, tlf , 1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf , 2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf , 3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf , 4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf , 11. semester: Dorit Svendsen, tlf , 12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf ,

3 studiet og studievejledning 3 Tør studiesal! Kære alle sammen. Som de fleste af jer har hørt, så har der været en del snak om at makroskopisk studiesal (MAK) skal rykkes. Vi blev derfor kaldt til møde af fakultetet mandag d.10 april, hvor vi skulle snakke om fordele og ulemper omkring omlægningen af MAK. Vi fik en rigtig god diskussion og der blev lyttet meget til os. Fakultet havde tegninger med af biblioteket, hvor de gav en bud på hvordan det kunne se ud. Derefter snakkede vi om alternative placeringer. Falkuttetet var meget lyttende og forståelige overfor vores bekymring. Vi lagde meget vægt på at det ville sænke de studerendes undervisningsomgivelser, eftersom biblioteket i øjeblikket ikke har pladser til alle, og fordi at man i forvejen bruger meget tid på biblioteket. En uge efter mødet fik vi en mail om at de havde taget det op, og at de grundet vores forskellige argumentationer har valgt ikke at rører MAK forløbig. Vi er meget glade for at fakultet er innovativt og forsøger at optimere vores studie og undervisningsmiljø. Men ikke alle gode hensigter giver de bedste resultater, og derfor er det vigtigt at fakultet medindrager de studerende i beslutningsprocessen omkring indgreb som radikalt vil ændre de studerende studie og undervisningsrammer. Derfor foreløbig en stor kado til fakultets håndtering af denne sag. Mvh. Benjamin Janjooa (MR) og Alexander Henriksen (Sundrådet) TAG KLINISKOPHOLD I JAPAN ELLER BRASILIEN i foråret eller efteråret 2013 Ansøgningsfrist: DEN 1. JUNI Hvornår på studiet: Brasilien 2 pladser: 1. og 5. semester (KA) Fagene i udlandet 1. semester (KA): Kliniske kursus i intern medicin I og klinisk kursus i kirurgi I med en fordeling i uger på: 8 ugers klinisk kursus i intern medicin 8 ugers klinisk kursus i kirurgi Plan før afrejse Et OBLIGATORSIK 2-dags forberedende introduktionskursus til kliniske færdigheder (CEKU), som afholdes indenfor 1-2 uger efter 6. semesters eksamen. Du får direkte besked om tid og sted ca. 1½ måned før kurset afholdelse. Før afrejse eller efter hjemkomst: Kurset i blodtypeserologi (obligatorisk) og kursus i patologi (ikke obligatorisk). Eksamen Efter opholdet i udlandet skal du til 1. semesters eksamen i klinisk introduktion, intern medicin og kirurgi herhjemme. eller Fagene i udlandet 5. semester (KA) 4 ugers klinisk kursus i dermatologi/venerologi 4 ugers klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi 4 ugers klinisk kursus i oftalmologi Eksamen Efter opholdet i udlandet skal du til 5. semesters eksaminer herhjemme. Sprog: portugisisk Japan 2 pladser: Delt 4./5. semester (KA) eller 5. semester med neurologi/neurokirurgi som VKO: Fagene i udlandet: Klinisk kursus i neurologi/neurokirurgi Klinisk kursus i oftalmologi Klinisk kursus i dermato-venerologi Plan før afrejse: Kursus og eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering Kursus i Retsmedicin - kurset er ikke obligatorisk Efter hjemkomst: Eksamen i oftalmologi Eksamen i dermato-venerologi Eksamen i retsmedicin Holdsætning på efterfølgende semester: Klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri Eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inkl. børne - og ungdomspsykiatri Klinisk kursus og eksamen i oto-rhino-laryngologi Kursus og eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering (hvis du ikke har taget kurset og eksamen før afrejse) Kursus samt eksamen i Retsmedicin (hvis du ikke har taget kurset og eksamen før afrejse) Sprog: engelsk Erfaringsrapporter fra studerende, der tidligere har været på udvekslingsophold i Japan og Brasilien, kan du finde disse på vores hjemmeside: ku.dk/internationalt/generelt/muligheder_for_udveksling/oversoiske/ Hvordan: Du kan finde vejledning og ansøgningsskema på: Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte den internationale studievejleder Eva Maryl. ( / tlf ) eller komme forbi lokale Maj 2012 Studievejledningen for Medicin Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Studium Mandag 21/ Maj Ole Kruse Medicin Onsdag 23/ Studievejledningen for Medicin Sedrah A. Butt Medicin Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Studium Torsdag 24/ Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin Mandag 21/ Ole Kruse Medicin Onsdag Torsdag 23/524/ Sedrah A. Butt Anine Medicin T. W. Skibsted Medicin Torsdag Fredag 24/525/ Natasja Tholstrup Bomholdt Pernille Medicin Heimdal Holm Medicin Torsdag 24/ Anine T. W. Skibsted Medicin Fredag 25/ Pernille Heimdal Holm Medicin Mandag 28/ Natasja Tholstrup Bomholdt Medicin Mandag Tirsdag 28/529/ Natasja Tholstrup Bomholdt Pernille Medicin Heimdal Holm Medicin Tirsdag 29/5 29/ Pernille Heimdal Holm Ole Kruse Medicin Medicin Tirsdag 29/ Ole Kruse Medicin Torsdag 31/ Anine T. W. Skibsted Medicin Torsdag 31/ Anine T. W. Skibsted Medicin Torsdag 31/5 31/ Sedrah A. Butt Sedrah Medicin A. Butt Medicin Personlig samtale kan bestilles kan bestilles via via Har du du ikke ikke bestilt bestilt tid, er tid, du velkommen er du velkommen til at møde op til i at vores møde åbningstid op i vores og afvente åbningstid en ledig tid! og afvente en ledig tid! International vejledning: Vi International på kontoret i bygning vejledning: hver dag, hvor du er velkommen til at komme forbi eller ringe. Vi kan dog af og til være til møder, så hvis du vil være sikker på Vi at er fange på kontoret os, kan du evt. i bygning lave en aftale pr. mail/telefon. hver dag, hvor du er velkommen til at komme forbi eller ringe. Vi kan dog af og til være til møder Kontakt Eva Maryl /tlf for information om: på at fange os, kan du evt. lave en aftale pr. mail/telefon. Kontakt Erasmus-udvekslingsaftaler Eva Maryl til studieophold i /tlf. Europa for information om: Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land Oversøiske Erasmus-udvekslingsaftaler aftaler i Brasilien og Japan til studieophold i Europa Kontakt Martin Nordplus-udvekslingsaftaler Ellermann til studieophold /tlf for i et information nordisk land om: Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa) Selvarrangerede studieophold Kontakt Martin Ellermann /tlf for information om: DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa) telefonnummer: telefonnummer: Selvarrangerede studieophold træffetidslokale er: træffetidslokale er: DER TAGES FORBEHOL Studievejledningen for Medicin: Den Int telefonnummer:

4 4 Hey alle søde stud.med.'er på bachelordelen MR vil gerne takke for endnu et godt semester. Semesteret er ved at ende og eksamen banker på døren, og i din mailboks ligger snart en masse evalueringsskemaer om undervisningen på semesteret fra Evalueringsenheden. Vi ved godt det er fristende at klikke slet til evalueringsskemaet eller bare ignorere det, men hvis du gerne vil gøre noget godt for dig selv og dine medstuderende skal du huske at evaluere. MR har nemlig søsat en ny spirende arbejdsgruppe, som vil sætte fokus på undervisningskvaliteten på Panum, og her er jeres evalueringer ekstremt vigtige. Vi har prøvet at tage det op før, men den vores kære kursusledere siger at der ikke er nok studerende der laver evalueringsskemaerne til at man kan sige noget signifikant ud fra de nuværende evalueringsskemaerne og dette stiller vores argumenter dårligere i kampen for bedre undervisning. Så når du ser evalueringsskemaet i din mailboks skal du for dine medstuderendes skyld og MR svare på det! Hvis du har eventuelle eksempler på dårlig undervisning, så kan du skrive til (Husk! at skrive semester, fag og hold i mailen). Vi nejer og bukker på forhånd og siger tusinde tak for hjælpen!" Medicinerhilsner fra Medicinerrådet Husk at tilmelde dig til undervisningen i efteråret Du kan tilmelde dig til undervisningen i efteråret 2012 fra 15.maj til 1. juni. Ønsker du efterfølgende at afmelde dig undervisningen kan dette gøres indtil 1. august Du tilmelder dig på KUnet, hvor du skal bruge dit KU brugernavn og adgangskode. Har du mistet denne kan du bestille en ny på KUnets forside. Søger du dispensation, deling af semesteret eller særlig holdsætning eller lign., skal du ansøge senest 1. juni Fristen er afgørende for dine muligheder for at komme i betragtning. Vil du vide mere kan du finde mange yderligere informationer og vejledninger på Mvh. Studieservicecenteret Uge 21: Gode tilbud fra studenterpræsten Trosbekendelsen XIV Helligånden og pinse Nu nærmer pinsen sig. Den sidste af forårets kirkelige højtider. Pinse kommer af det græske ord, pentekoste der betyder halvtreds, fordi pinsen falder 50 dage efter påske. Pinsen er de dejlige forårshelligdage, hvor der vist stadig er karneval et sted og hvor mange studerende sidder blege inden døre og læser til eksamen. Jeg er næsten vis på at solen skinner og det er slutningen af maj. Var det ikke for eksamen ville der være al grund til at leve livet. Men man kunne også se på eksamener som en del af livet. Livet er svært at definere, men for os mennesker gælder det som for en del andre skabninger om at respiration, at trække vejret, holde gang i åndedraget. Og åndedrag har med ånd at gøre, og det passer med at vi er nået til den sidste del af trosbekendelsen, der handler om ånden. Vi tror på Helligånden. Det passer også som fod i hose med pinsen, for det er den fest, hvor man fejrer Helligåndens komme. Se i det bibelskrift der hedder apostlenes gerninger, de første 2 kapitler. Her beskrives det, hvor dan Helligånden kommer ned og sætter sig på disciplene og de begynder at tale på alle mulige sprog. Der brydes grænser ned det er åndens gerning. Sådan også når vi læser med vores ånd, så indser vi det vi ikke vidste før og udvider grænserne for vores viden. Og når vi er fælles om noget, så kan vi gribes af den samme ånd og føle os som et. Grænserne mellem os brydes ned. Helligånden er i den kristne forståelse Gud ånd, den fælles ånd mellem faderen og sønnen, kærlighedens ånd. Det er også i kristen forstand den ånd som skaber troen. Som det berettes i apostlenes gerninger, så forkynder disciplene om Guds storværker og om Jesus som Guds søn, og det skaber tro hos flere af dem, der hører og de bliver døbt. Sådan er Helligåndens komme studenterpolitik og studiet og pinsen også kirkens fødsel. Derfor hedder det i trosbekendelsen Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund.. En klog munk i 1400tallet Joachim af Fiore inddelte verdenshistorien i tre tidsaldre. Faderens tid, sønnens tid og åndens tid svarende til det gamle testamente, det ny testamente og kirkens tid, hvor der ikke er noget testamente andet end det åndelige. I den forstand lever vi stadig i åndens tid, i kirkens tid der hvor vi skal forkynde Guds storværker. Forkynde at Gud er en levende ånd, der vil gøre troen virksom i os. Skabe liv og kærlighed, nedbryde grænser, give livsmod og styrke. Ja kraft til at komme igennem eksamener og alle de andre kampe vi må tage. Men ånden er også den Guds ånd, som er med os og vil være med os i mørket, selv der hvor vi selv har mistet håbet. Nicolai Halvorsen Studenterpræst Samklangs forårskoncert Vi har til dette års forårskoncert samlet et udvalg fra den mere humoristiske del af korrepertoiret. For korsang skal vel ikke altid være pænt og smukt!? Kan det ikke også være sjovt og skørt? Vi håber at kunne underholde med diverse sange med et lille tvist i den ene eller anden retning. Og lover samtidig at man nok skal forlade koncerten fuld af forårsstemning og godt humør! Vi glæder os til at se jer! Venlig hilsen Samklang, studentermenighedens kor Tid: tirsdag 12. juni kl Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S Koncerten er gratis. Studietur til Rom, byernes by Efterårets studietur går til den dejlige by, Rom. 4 vagtbureauet Studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen, studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen og akademisk medarbejder Annette Davidsen deltager på turen. Der vil blive holdt tre optaktsseancer om hhv. Katolicismen, Det klassiske Rom og kunsten i Rom. Den ene aften vil inkludere fællesspisning med de andre, der skal med på rejsen. De tre arrangementer er også åbne for dig, der ikke skal med på turen. Mere info følger efterhånden som programmet for turen bliver fastlagt. Kontakt evt. akademisk medarbejder Annette Davidsen eller ), hvis du vil tilmelde dig, eller hvis du vil have flere oplysninger. Tid: November 2012 Pris: kr. 3500,- for studerende Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham til personlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. Du bliver ikke registreret. Studenterpræsten kan også foretage kirkelige handlinger som bryllup og dåb, og han kan fungere som ressourceperson i forbindelse med fx etiske problemstillinger. Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail eller find ham på kontoret i hans træffetid. Studenterpræst Nicolai Halvorsen Tlf.: Mail: www: studenterpraesterne.ku.dk/ Facebook: facebook.com/smikbh Blog: ku-praest.blogspot.com NB:W HVIS DU ØNSKER AT FORNY DIT BILLED PÅ DIT AKKREDITERINGSKORT, SKAL DU KOMME FORBI VAGTBUREAUETS EKSPEDITION PÅ EN AF FØLGENDE DAGE: TIRSDAG D. 22. MAJ - MELLEM KL. 11:00-13:00 ONSDAG D. 23. MAJ - MELLEM KL. 11:00-13:00 FREDAG D. 25. MAJ - MELLEM KL. 11:00-13:00 DETTE ER DE ENESTE DAGE DER VIL BLIVE TAGET NYE BILLEDER TIL JERES AKKREDITERINGSKORT. DER VIL IKKE BLIVE FORNYET BILLEDER UDEN FOR DETTE TIDSRUM.

5 Oplæg om fertilitet og månedsmøde Vidste du at hver 5. par skal have hjælp til at blive gravide? GO Gruppen for medicinstuderende med interesse i gynækologi og obstetrik holder månedsmøde onsdag d.23.maj kl.17 i store mødesal på Panum. Hvordan påvirker infertilitet dit liv og hvor fertile er danske kvinder - egentlig. I GO vil vi gerne sætte fokus på infertilitet og i den anledning vil dr.med. Lone Schmidt fra Afdeling for social medicin komme og give os et indblik i chokerende, men spændenderesultater! Fokus vil være på danske kvinders forventning til deres egen fertilitet og fertilitetsbehandling. Kom og bliv klogere på en vigtig del af vores speciale og kom nærmere svaret på, hvor fertil du egentlig er. Til månedsmødet efter foredraget vil gruppens planer for efterårssemesteret blive diskuteret, og der vil være mulighed for at byde ind med idéer og forslag til kommende arrangementer. Vi glæder os til et lærerigt foredrag og møde med kage og hygge i bedste GOstil! Alle er velkomne, og vi glæder os til at se dig. Vel mødt GO SATS Præsenterer Kursus i Akut Patient Akutte medicinske & kirurgiske tilstande 9-10 juni 2012 DIMS Herlev Hospital Er du sidst på studiet, står foran akut patient eksamen eller vikariat? Er du nervøs for livet som læge og de akutte situationer? Så er dette kurset for dig! Her lærer du de vigtigste tilstande at kende, du trænes i systematik gennem simulation og præsenteres for teoretiske oplæg og workshops. Kun for medlemmer - Meld dig ind! Og se mere info og læs om tilmelding på basisgrupper Eorta Er du en af de skarpe knive i skuffen, men har du ikke lyst til at skære i nogen? Så er Eorta måske noget for dig! Vi er en nyoprettet basisgruppe for studerende med interesse i intern medicin og klinisk ernæring. Vi vil bestræbe os på at fremme viden og interesse for klinisk ernæring og de interne medicinske specialer via kurser og foredrag. Kurserne vil bl.a. lægge vægt på basale kliniske færdigheder, der er relevante for den interne mediciner. Basisgruppen er hovedsageligt for medicinstuderende, men den er også åben for alle studerende fra det sundhedsvidenskabelige og det biovidenskabelige fakultet på alle semestertrin. Næste månedsmøde vil afholdes 29/ i Der vil naturligvis være saft og kage. Kære alle dejlige medicinstuderende på panum, og også alle dejlige non medicinere! Vi ved at du lige nu sikkert har rigtig travlt med eksamenslæsning! Men vi vil så gerne have nogle flere buddies til vores incoming medicinstuderende i juli og august Hvis du bare har den mindste lyst til at få en spansk, arabisk, japansk, tyrkisk eller [insert blank]- ven 4 life, så meld dig som buddy nu! Den udenlandske studerende vil blive rigtig glad, og du bliver også kun lykkelig i ægget, ved at gøre andre glade! Så du skal ikke længere vente, men blot skrive en mail, så du hurtig kan blive skrevet op som buddy. Vi lister krav og fordele her: - Lære en ny kultur at kende - Få et langvarigt venskab med en/flere fra udlandet - Få nye venner på facebook - Forbedre dine sprogkundskaber i fx spansk, fransk eller arabisk - Og vigtigst af alt; mulighed for at komme med til en masse AWESOME fester Hvad er minimum krav som buddy?: - Hente den udenlandske studerende fra nærmeste metro og følge dem til deres bolig - Følge dem til afdelingen på hospitalet den første dag - Tjekke lejligheden, når den studerende tager afsted igen. Og bare rolig, du får en lille guide i, hvordan du kan være den bedste buddy ever Mange kærlige hilsner fra IMCC Exhange og Research Exchange FORNIKS 5 Indkaldelse til månedsmøde i FORNIKS Forårets sidste månedsmøde i FORNIKS, bliver afholdt i studenterhuset d. 31. Maj 2012 klokken 17:15. - Velkomst og formalia - Præsentation - Lidt underholdning - Siden sidst: Narko og hjernen, undersøgelseskursus og ansøgninger - Program for efteråret - Kommunikation og udbredelse - Evt. Udvidet neurologisk undersøgelseskursus - Hovedpine FORNIKS afholder igen i år et udvidet neurologisk undersøgelseskursus. Denne gang med fokus på patienter som præsentere sig med hovedpine. Hovedpine kan komme af mange forskellige ting, og både være den primære sygdom. også et symptom som dækker over en anden vigtig lidelse. 23. maj kl i Lokale Kurset er gratis men kun for medlemmer af FORNIKS, og det forventes at man har gennemført kurset for basalneurologisk undersøgelse, eller har bestået 10. semester. Kurset er meget relevant for studerende som går på de højere semestre, neuro interesserede studerende eller studerende som ønsker at have et bredere speciale efter studiet, da mange patienter klager over hovedpine. Kurset vil blive afholdt af Song Guo, se mere på FORNIKS.dk. Tilmelding går efter først til mølleprincippet, da der er begrænset pladser. FORNIKS QUIZ 8 I sommerferien tager Gudrun, Mogen og Rollo på campingferie på Tåsinge. To måneder efter hjemkomsten begynder Gudrun at få brændende smerter i ryggen og som et bælte om maven. De generer hende særligt om natten. En morgen vågner hun med en perifer facialisparese. Hvad fejler hun, hvordan stilles diagnosen og hvad er behandlingen? Skriv svaret til FORNIKS quiz er lavet i samarbejde med Herlev neurologiske afdeling Tirsdag d. 29. maj kl inviterer SAMS alle medicinstuderende til foredraget: Hvorfor er alternativ behandling så udbredt? - Et sociologisk brugerperspektiv Her vil Inge Pedersen, der er lektor ved sociologisk institut, KU, med baggrund i sin forskning fortælle om den sociologiske baggrund for den hastige udbredelse af alternativ behandling Der er begrænsede pladser, der fordeles efter først til mølle, så skynd dig at tilmelde dig til alumni.ku.dk SENEST 28. MAJ! Foredraget bliver holdt i lokale Bagefter holder vi månedsmøde og bestiller pizzaer! Vel mødt! - SAMS Akut patient Den sidste eksamen på studiet. Et emne jeg tror alle 12. semester studerende, og medicinstuderende generelt, gerne vil have styr på. Personligt glæder jeg mig til at få styr på teorien. Desværre har man hørt om store forskelle i undervisningen på de forskellige hospitaler og bl.a. at peak flow skal indgå i en primær gennemgang... skal den det? Jeg bliver helt i tvivl. Oveni nager tvivlen om teorien er nok ude i KBU? Erfaring fra de mange kliniske ophold på studiet har selvfølgelig givet lidt ballast, men også givet indblik i at teori ikke altid bare lige er oversat til praksis. Derfor glæder jeg mig til det nye SATS kursus akut patient, hvor jeg kommer et skridt nærmere på at få omsat teori til praksis. Tobias,12.sem

6 6 annoncer Interesseret i kardiologi? Kunne du tænke dig at komme gra4s med på konference? 3. semesters eksamensfest En ødelagt håndvask, en mindre oversvømmelse og over 600L øl med tilbehør er opsummeringen på sidste eksamensfest. Nordic Cardiovascular Imaging konferencen bliver a6oldt på Panum Ins;tu<et d juni. Vi mangler 2 hold af 2 personer, der kan sidde som "vagt" en nat enten mellem eller Hvert hold tager en nat og får gra;s adgang ;l konferencen (værdi ca. 100 euro). Man kan således enten læse ;l eksamen, se film eller andre ;ng. Eneste krav er man skal være vågen. Derudover mangler vi en enkelt person ;l at hjælpe ;l i løbet af begge dage. De<e vil selvfølgelig også udløse en billet. Hvis du er interesseret, så skriv ;l: Sebas;an: eller Kasper: dørene åbner kl. 20:00 og det bliver afholdt på RUST - Guldbergsgade 8, 2200 København N. Facebook link: 6 Hvis du ikke allerede har hørt rygtet, skal du skynde dig at sætte kryds i kalenderen d. 13. juni Det er dagen vi skal fejre at 3. semester er slut, og dagen vi påbegynder vores (uofficielle) sommerferie. Billetsalg (begrænset antal, først til mølle): - tirsdag d. 22. maj kl. 15:00-16:00 - torsdag d. 24. maj kl. 12:30-13:30 kredsforeningen SAMUEL AZUZ's 1. maj tale Kammerater, Tarvarishni, companeros! Så er det i dag at Stauning atter har roteret en omgang i sin grav, at den mørke knop på formand Maos ligs ansigt lige vekslede til en tødel mørkere kulør, at PET endnu en gang læser Ole Sohns papirer igennem. Og derfor, mine damer og herrer, ved vi at i dag er det den 1. maj! Det er i dag vi atter skal rejse vores banners røde glans marcherende med den røde fane pumpende ind og ud af luften, penetrerende ind i folks sind og i den blå himmel der muligvis i andagtig nydelse sprøjter os til. Men lige meget hvor store mængder elskovssaft frøken himmelblå oversprøjter mig med, må jeg stadig stå og råbe: Lorteland! Som en diarésprøjtende middelalderbonde med bylder har vi åbenbart valgt både kolera og pest. Holger Danske må da snart bede om et skud fernet branca for at sidde stille. Kan i se koen på isen og har i hørt uglerne i mosen? Hvor er det dog svært at være så sur når man burde være så glad. Man er sluppet af med dejklumpen Lars Lykke, der havde sat sig klæbrigt om svælget. Men hvad er det for en mærkelig omgang dagens mand vi medicinstuderende bliver udsat for? Lige meget hvem vi vælger, kommer vi på date med Sidney Lee. De sige der sidder en fed kvinde på pengekassen og hvis man piller for meget ved hende begynder hun at synge. Men hvor meget galde kan politikerene drikke før de kaster 4 års reglen op? Må man overhovedet drikke galde før klokken 4? Jeg er ikke en trængselsring, jeg kan ikke forsvinde ud i den blå luft, og jeg ved hvornår Louises lukker! Jeg har set Pandoras æske, det er der hvor vores eksamenstilmeldinger ligger. Har Helle Thorning ligesom Linda Lovelace taget munden for fuld? Jeg stikker en finger i jorden og alle andre steder hvor jeg synes der skal mærkes efter, og den lugter fortsat af lort bagefter. I små rygekabiner på Christiansborg står de og pulser, de lægger røgslør. Men dette er er 1. maj og jeg ser klart med røngtensyn, ind i deres løgne... Og jeg ser RØDT. Det har længe været på tide at piben fik en anden lyd, og vi troede at den nye regering ville give et ordentligt blæs. T ilsyneladende har Lars Lykke så meget tandsten, at hans klamme ånde stadig hviler over os. Endnu en gang må vi råbe: Tag mig så af denne bækkenstol! Stop med blot at tælle min respirationsrate og intuber! Sæt så dette åbne benbrud på plads! Primum non nocere er det første løfte i den hippokratiske ed, noget der åbenbart skal skråles højt... Selvom om det giver ret god mening. Endnu en gang er det blevet tid til at minde alle - også os selv - om at kateteret fortsat flyder over og vi ikke har tænkte os at lade vores nyre stå af, bare for at please. Således et latinsk proverbium for at holde nyren i gang, og måske presse en sten i øjet på magthaverne Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus Skål og god første maj! FADL Præsenterer DHL-stafet! Kan du lide at løbe? Er du FADL-medlem? Så har vi fra FADL København et fantastisk tilbud til dig! Torsdag d. 30. august er der DHL Stafet i Fælledparken og i den anledning har FADL arrangeret muligheden for dig og dine med-fadl er at deltage i dette utrolig sociale og festlige løb. Nu tænker du sikkert hvordan gør jeg og hvad får jeg ud af det? Du skal finde fire løbemakker m/k(skal alle være FADL-medlemmer), skrive en mail til dk med fulde navne og holdnavn, t-shirt størrelse og betale 620 kr. for holdet. Nu tænker du så hvad får vi for disse penge?? Chancen får at spurte med fuld fart ind i det nye semester! Alle på holdet får en lækker løbetrøje muligheden for bag efter løbet at slå benene op i vores telt der ligger langs løberuten og feste med de andre medløber. Og selvfølgelig den klassisk madkurv som alle DHL-deltager får. Der vil være mulighed for at købe billige øl ved FADL-teltet, kend det på banneret, og en grill hvor man kan grille sine medbragte lækkerier, ellers nyde det lækre vejr, den gode stemning og de kolde øl. Der vil selvfølgelig være konkurrencer internt mellem alle FADL-deltagerne med lækre præmier. Det skal siges der er et begrænset antal løbenumre så det er først til mølle! For mere info om selve løbet se : dhlstafetten.dk/dhl_stafetten_koebenhavn.asp og aspx Betalingsinfo tilgår de tilmeldte hold!

7 kredsforeningen 7 FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej 26, Baghuset 2200 København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Mandag-fredag: Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 kl Web: Blegdamsvej 3, bygn København N Vidste du at... selvom du bliver kandidat til sommer, har du mulighed for at få dispensation til at arbejde for FADLs Vagtbureau i København i hele juni og juli måned. Det eneste, du skal gøre er at udfylde en anmodningsblanket, som du enten kan downloade på fadl.dk eller hente i Kredsforeningens Ekspeditionen. Blanketten afleveres til Kredsforeningen på Blegdamsvej 26, baghuset. Bliver du kandidat til sommer... Så husk at give besked til FADLs Kredsforening senest 1/7 2012, så vi kan melde dig ud, inden vi udsender kontingent for efterårssemestret. Send en mail med navn og cpr-nummer til Hvis du har en Codan forsikring via FADL, løber den til og med førstkommende 31/12, hvorefter FADL automatisk afmelder den. Så vær opmærksom på, at du fra 1/ ikke længere er forsikret via Codan/FADL. Dispensation Husk, at du som medlem af FADL kan hente et gratis eksemplar af studiekalenderen 2012/2013. Kalenderen er klar til afhentning i FADLs ekspedition på Blegdamsvej 26, baghuset - i uge 28 (sidste uge i juni). Gratis A-kasse Som medlem af FADL tilbyder vi dig gratis medlemskab af Magisternes Arbejdsløshedskasse (MA) og Akademikernes A-kasse (AAK). Du kan få gratis medlemskab, hvis du: Er under 30 år Har en maksimal indtægt på kr. om året inkl. SU Har haft arbejdet 1 time inden for de sidste 14 dage Eller er blevet bachelor inden for de sidste 14 dage Fordelen ved at melde sig ind allerede som studerende er, at du undgår karensperioden i dagpengesystemet, som betyder, at du ikke får dagpenge den første måned som nyuddannet kandidat et indtægtstab på kr. (2012). Bachelorstuderende Når du bliver bach.med, betragter A-kassen dig som nyuddannet. Det betyder, at du kan melde dig ind i en A-kasse senest 14 dage efter afsluttet bacheloreksamen, selvom Dagens Medicin Bliv opdateret i din studietid om relevante emner og nyheder i sundhedssektoren og køb et abonnement på Dagens Medicin. Avisen udkommer 32 gange + 6 gange som E-Paper. Som FADL-medlem er prisen 430,- kr. pr. år. Normalprisen for et års abonnement er 1.200,- kr. du har planer om at læse videre til kandidat. Formålet med medlemskabet er, at du derved er sikret ret til dagpenge uden karensperiode hvis du stopper eller i holder pause undervejs i dit kandidatstudium. Kandidatstuderende Hvis du vil undgå karensperioden, skal du melde dig ind i en A-kasse senest et år før, du afslutter din uddannelse. Du skal i første omgang melde dig ind som studerende og lønmodtager på baggrund af dit studiejob. Hvis du som nyuddannet ikke er medlem af en A-kasse, skal du senest 14 dage efter endt kandidateksamen melde dig ind i en, ellers kan du ikke få dagpenge som nyuddannet. Dvs. du skal have fuldtidsarbejde i et helt år for at kunne få dagpenge. Har du øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte FADLs Hovedforening på mail Kommende aktiviteter» 30. maj: Repræsentantskabsmøde Send en mail til med navn, adresse og fødselsdato, så vil Dagens Medicin komme gennem brevsprækken derhjemme.

8 8 homm3 expansion quiz ftw! På kontinentet Antagarich udkæmpes en kamp mellem levende og døde! Men hvad handler det hele egentlig om? Hvem er det lige der kæmper, og hvad er det der Antagarich? Test din viden i årets episke HOMM3 EXPANSION QUIZ FTW!!!!! Hvert spørgsmål giver lige præcis det antal point, der står ud for spørgsmålet.. Dvs. spørgsmål 1 giver et point, spørgsmål 2 giver to og så videre.. Det her er Heroes of Might and Magic, men hvem er du??!! 0-50 point: Terek - Human Male Battle Mage. (Stronghold) Det er tydeligt du har brugt halvdelen af dit liv i Cirkus som stærk mand. Der er ikke meget mellem ørene, men du kan da til nød bruges som i frontlinjens nævekamp, til mere garvede helte kan komme til point: Malekith - Minotaur Male Warlock (Dungeon) Som minotaur ville man vente en mere voldsom kriger, men du gør dog op for din lettere skuffende muskelindsats ved din (af en minortaur at være) højt udviklede intelligens. >200 point: Solen skinner, kom ud og få noget motion! point: Solmyr - Genie Male Wizard (Tower) Med mere end 1000 år i en flaske har du haft god tid til at studere din historie - og ikke mindst magi. En mægtig magiker, meeeeeen... Ikke for kvikt at du i din iver over at blive befriet, svor at tjene mennesket i al evighed. Spørgsmål: 1. Hvilken hero er Ramparts repræsentant i campaign'sne? 2. Hvad er undertitlen på det originale homm3? 3. Hvilken mine består af en dam? 4. Hvilket neutralt creature formår at have kun 1 health, 1 attack, 1 defense og 1 damage? 5. Hvilke bygninger forlanges for at købe upgradet Mage Tower? 6. Hvilken Hero starter med Chain Lightning? 7. Hvad hedder de to officielle expansions til homm3? 8. Hvad hedder det uofficielle homm3½? 9. En ny town blev introduceret i første expansion, hvilken? 10. Hvilket creature har uden sammenligning de bedste stats? 11. Hvorfra kommer de mørke kræfter, som kongedømmet Erathia kæmper imod i den originale homm3 campaign? 12. Hvad kræves det af en Hero, før han bliver "able to learn much, in the short time you spend" i et Library of Enlightment? 13. Hvilken artifact øger speed af alle dine creatures i kamp med +2? 14. Hvad "koster" det at sejle et skib i en whirlpool? 15. Hvilken race tilhører heroen Gerwulf? 16. Hvilken Town er alt i alt dyrest i guld? 17. Hvor mange level 4 spells findes der af henholdsvis air, fire, earth og water? 18. Hvad beskytter det lyseblå telt i jagten på Faerie Dragons (Fairie Dragon Level i Dragon Slayer)? 19. Hvilke creatures fik ændret deres stats i nyeste officielle expansion? 20. Hvilke muligheder for start bonus har du i campaignen "Birth of a Barbarian", 4. bane (Falor and Terwen)? point: Dracon - Bracada Wizard and Dragon Slayer (Tower) Som søn af en berømt Dragon Slayer har du hele livet haft høje ambitioner som kriger og magiker. Efter du forlod Bracada har du tydeligvis udmærket dig i både magi og kamp. Det er ikke ufortjent, at du er kendt som historiens største Dragon Slayer! 1. Gelu 2. Restoration of Erathia 3. Gem mine 4. Peasants 5. Mage Guild 1, Parapet, Golem Factory, Mage Tower og Library 6. Solmyr 7. Armageddons Blade og The Shadow of Death 8. WOG - in the Wake Of Gods 9. Conflux 10. Azure Dragon 11. Nighon og Eeofol 12. Level afhængig af Diplomacy skills: Ingen = lvl. 10, Basic = lvl. 8, Advanced = lvl. 6, Expert =lvl Cape of Velocity % af din svageste trop i din heroes hær. 15. Beastmaster (Fortress-hero) 16. Inferno (i alt 113,300 guld) 17. Air: 2, fire: 6, earth: 4, water: Nagas 19. Lizardman, Serpent Fly, Angel og deres updates. 20. Badge of Courage, 3 Ogres eller 8 Orc Chieftains. Svar:

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2014 Godkendt af Studienævnet for Medicin 01.10.13 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 29.10.13 Ny dato for kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin indsat

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006,

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS UDDANNELSESVIDENSKAB Kære studerende, Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab 2017 på, Campus

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt 04.03.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 15.05.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 1. semester

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i PRÆDIKEN SØNDAG DEN 28.APRIL 2013 4.SEP AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Es.36,26-28; Jak.1,17-21; Joh.16,5-15 Salmer: 408,305,600,294,725 Kærligheds og Sandheds Ånd Jord og Himmels hjertebånd

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11.

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11. Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Hold Øje uge 4-2015. God weekend. Hilsen Peter

Hold Øje uge 4-2015. God weekend. Hilsen Peter Hold Øje uge 4-2015 Torsdag formiddag var skolens børn og voksne samlet til projekt- fortællinger. Det går i sin enkelthed ud på, at vi sammen lytter til en af projektgruppernes arbejde fra projekttimerne.

Læs mere

Nyt fra LightChannel.dk

Nyt fra LightChannel.dk Kære venner, Nyt fra LightChannel.dk Først vil vi gerne sige tak for jeres støtte! Nu er LightChannel.dk blevet en realitet og vi glæder os til at optage de første programmer i det ny indviede studie.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Juniorklubben Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubber Bankoverførsel: Danske Bank - reg. nr.

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 rettelse vedr. ekstra sdage til akut patient indsat 26.01.15

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester for offentliggørelsen: 15.11.2017 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen eksamen ordinær eksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen Eksamen i grundlæggende klinik

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6 April 2012

Nyhedsbrev nr. 6 April 2012 Nyhedsbrev nr. 6 April 2012 Tilbageblik! Så er betalingssystemet kommet i gang, alle faste medlemmer burde have modtaget et girokort. Du kan vælge at betale det uden at tilmelde dig automatisk betalingsservice,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Tur til Hesteskoen. www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev November. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst

Tur til Hesteskoen. www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev November. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst Tur til Hesteskoen Nyhedsbrev November Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Dag Dato Aktivitet Personale

Dag Dato Aktivitet Personale Dag Dato Aktivitet Personale Søn 3. Sep Store Hestedage Ca Tir 5. Sep Nordisk filmaften: Olsenbanden + Klubråd To Ki Ja Jo Tor 7. Sep Basket Ki Ca Ti As Tir 12. Sep Toppen af Poppen live To Ki Ja Jo Tor

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Erstattes på 2015- kandidatstudieordningen af. Kursus i grundlæggende klinik, 7,5 ECTS. Ligger på 1. semester. på 2012-bachelorstudieordningen

Erstattes på 2015- kandidatstudieordningen af. Kursus i grundlæggende klinik, 7,5 ECTS. Ligger på 1. semester. på 2012-bachelorstudieordningen S E K T I O N E N F O R L E G A L I T E T O G S T U D I E N Æ V N S B E T J E N I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Overgangsordning fra 2009-kandidatstudieordningen i medicin til 2015-kandidatstudieordningen

Læs mere

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt

Hold Øje uge 25. Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Hold Øje uge 25 Sidste uge i dette skoleår nærmer sig med hastige skridt. Pedellerne arbejder med legepladsen uha det bliver godt Tigerne er ved at være færdige med deres afgangsprøver. I starten af denne

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 ab INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET HELSINGFORSGADE 14 8200 AARHUS N 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen Gældende studieordninger: og for offentliggørelsen: 09.11.2016 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen Karakterer ordinær eksamen Syge- /reeksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

københavns universitet

københavns universitet københavns universitet Navn E-mail (SKAL være alumne/ku-mail) Afdeling Oplæringsansvarlig / nærmeste leder I dette arbejdsark finder du fem mailcases, som du skal besvare, som om du besvarer dem pr. mail

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op...

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... Påskemorgen Liturgi Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3 Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... STILHED Jesus Kristus er verdens lys *Et lys som intet mørke kan udslukke

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Basal Statistik. Undervisningstider. Formål med kurset. Faculty of Health Sciences. Praktiske bemærkninger om kurset.

Basal Statistik. Undervisningstider. Formål med kurset. Faculty of Health Sciences. Praktiske bemærkninger om kurset. Faculty of Health Sciences Undervisningstider Basal Statistik Praktiske bemærkninger om kurset. Lene Theil Skovgaard 31. januar 2017 Forelæsninger tirsdag 10.15 13.00 for ca. 100 personer (i princippet)

Læs mere

Informationsvidenskab

Informationsvidenskab Informationsvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INFORMATIONSVIDENSKAB INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ INFORMATIONSVIDENSKAB!

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB VELKOMMEN TIL! Hvem er vi?! Studievejledningen på Health! Mentorordningen! Strukturen på uddannelsen! Jeres studieprogram (kassogram)! Det faglige indhold, eksamensformer, 1.

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere