NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, NemRefusion virksomhedsservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice"

Transkript

1 NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1,

2 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice Indledning / Overordnet om forretningsområdet Læsevejledning Hvordan virker virksomhedsservice Kortlægning Udvikling og idriftsættelse af egen integrationsløsning Tilslutningsforløb Fremtidige ændringer i snitfladen Hvem er der at spørge til råds

3 1. Indledning / Overordnet om forretningsområdet Med NemRefusion kan virksomheder, selvstændige og a-kasser let og hurtigt anmelde og anmode om refusion af syge- og barseldagpenge, løntilskudsjob og fleksjob vha. digitale indberetninger, og myndighederne kan automatisk hente indberetningerne direkte ind i deres fag- og ESDH-systemer. Med NemRefusion får du som virksomhed, selvstændig og a-kasse: Adgang til et venteregister, som automatisk via og sms kan varsle om de mange frister på syge- og barseldagpengeområdet Adgang til at se status på myndighedens sagsbehandling og specifikationen af eventuelle udbetalinger Mulighed for at raskmelde medarbejdere via NemRefusion En forbedret indberetningsdialog, hvor NemRefusion blandt andet forudfylder så meget som overhovedet muligt, når du indberetter Mulighed for at indberette via den såkaldte system-til-system adgang NemRefusion er således en intelligent, digital postkasse, som forbinder virksomheder (herunder også selvstændige og a-kasser) og myndigheder og optimerer fælles arbejdsgange. NemRefusion er gratis at anvende for virksomheder, selvstændige og a-kasser. To indberetningsmuligheder 3

4 Man anmelder og anmoder om refusion af syge- og barseldagpenge via bruger-dialogen på virk.dk. Men NemRefusion tilbyder også virksomheder, selvstændige og a-kasser at indberette direkte fra eksempelvis eget lønsystem til NemRefusion via en system-til-system adgang (Herefter kaldet Virksomhedsservice, VS). De to indgange til NemRefusion er ligestillede, og de to indgange udelukker ikke hinanden. Der kan eksempelvis blive tale om at anvende en kombination af begge løsninger afhængigt af, hvilken løsning/implementeringsmodel den enkelte virksomhed/systemleverandør vælger. Løsning/implementeringsmodeller vil blive beskrevet yderligere i afsnit 5. Formålet med vejledningen Formålet med nærværende vejledning er at fortælle om NemRefusion Virksomhedsservice, og hvad du som virksomhed, selvstændig eller a-kasse skal være opmærksom på ved integration af en system-tilsystem adgang. Dokumenter og links Der findes en række vigtige dokumenter og links som beskriver løsningen, muligheder og vilkår i forbindelse med anvendelsen af virksomhedsservice og virksomhedsdialog. Disse er beskrevet i nedenstående tabel. Dokumenter og links Dokument Beskrivelse NemRefusion informations site, hvor al relevant information i forhold til løsningen udstilles. Snitfladebeskrivelse + OIO-XML Tilslutningsvilkår Snitfladen mellem virksomhedens løn-, timeregistrerings- eller personalesystem på den ene side og NemRefusion på den anden er baseret på åbne OIOXML-standarder. Der foreligger en snitfladebeskrivelse, som du kan hente på: Det er en forudsætning for tilslutning til NemRefusions systemgrænseflade, 'Virksomhedsservice', at den tilsluttende virksomhed accepterer standardvilkårene for anvendelse. Som led i tilslutningsprocessen skal der desuden udfyldes en dataudvekslingsaftale med tekniske parametre for kommunikationen mellem løn-, HR- eller fraværssystemet og NemRefusion. Se vilkårene på Dataudvekslingsaftale Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem eksterne systemer og NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Virksomhedsservice giver adgang til NemRefusion fra virksomheders løn-, HR- og/eller fraværssystemer. Dataudvekslingsaftalen beskriver den tilslutning til NemRefusion, der kræves for at sikre autentifikation og autorisation til netværksinfrastrukturen samt de tekniske parametre, der skal anvendes ved opsætning af det anvendte dataforsendelses programmel. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Domæneviden/lovregler (se pkt 6. f) Find den på Denne vejledning er til brug af virksomhedsdialogen, som er den webbaserede løsning af NemRefusion, der tilgås gennem Virk.dk. Find brugervejledningen til virksomhedsdialogen på På siden findes en kort beskrivelse af love og regler på syge- og barseldagpengeområdet. Der findes ligeledes link til uddybende lovstof på Retsinformation.dk. Her finder du en oversigt over de forskellige tidsfrister. 4

5 2. Læsevejledning Nærværende vejledning henvender sig til beslutningstagere med teknisk forståelse: Virksomheder, A-kasser og selvstændige, der anvender løn-servicebureauer Virksomheder, A-kasser og selvstændige med eget løn og personalesystem (egenudviklede eller standardsystemer) Nærværende vejledning vil kort beskrive følgende: 1) Hvordan NemRefusion Virksomhedsservice virker 2) Jeres kortlægning af egen organisering og arbejdsgange herunder valg af løsning/implementeringsmodel 3) Udvikling og idriftsættelse af egen integrationsløsning 4) Tilslutningsforløbet mellem dit system og NemRefusion Virksomhedsservice Vejledningen vil kort fortælle om principperne bag NemRefusion Virksomhedsservice, og hvad I som organisation skal foretage jer for at kunne anvende system-til-system adgangen. Blandt andet vil der kort blive beskrevet nogle af funktionerne i NemRefusion såsom Venteregister, Statustilstande og Meddelelser, samt hvordan I tilslutter jer NemRefusion Virksomhedsservice. Derudover vil vejledningen også rådgive om, at I som organisation skal have fokus på jeres egen organisering og arbejdsgange. For at få størst udbytte af NemRefusion, er det vigtigt at vælge den rette løsning/implementeringsmodel. Alt efter jeres situation kan der være tale om, at der kan blive behov for justering i jeres arbejdsgange. Eksempelvis hvis jeres løn- eller personalesystem ikke kan levere alle oplysninger, der er nødvendige for at bede om refusion af syge- og barselsdagpenge. Der kan derfor blive tale om, at I skal efterbehandle indberetningen. Anvender I et løn-servicebureau? Hvis I anvender et løn-servicebureau til at håndtere jeres løn, skal I kontakte jeres løn-servicebureau. Det er jeres løn-servicebureau, der står for udvikling af en snitflade mellem deres system og NemRefusion Virksomhedsservice. Har I eget løn- og personalesystem (egenudviklet eller standardsystem)? Hvis I har et egetudviklet løn- og personalesystem eller et standardsystem, har I mulighed for at udvikle en snitflade mellem jeres system og NemRefusion. Dette er yderligere beskrevet i afsnit 3 og 5. Er I en A-kasse? A-kasser har også mulighed for at anvende indberetningsløsningen til at indberette oplysninger til brug for myndighedernes beregning af syge- og barselsdagpenge. Det betyder, at a-kassernes medarbejdere slipper for at udfylde papirblanketter og i stedet kan indberette digitalt via Virk.dk eller automatisk via a- kassens fagsystem. Det sidste forudsætter, at a-kassen får tilpasset a-kassens fagsystem til NemRefusions snitflader. 3. Hvordan virker virksomhedsservice NemRefusion har to indgangskanaler til indberetning. Det betyder, at virksomhederne har mulighed for enten at indberette via et guidet forløb i deres internetbrowser (dette kaldes Virksomhedsdialogen) eller via den automatiserede system-til-systemløsning, hvor virksomhedens løn-, HR- og fraværssystemer direkte sender indberetninger mellem de forskellige systemer (kaldes Virksomhedsservice). Virksomheds- 5

6 service bygger på de samme processer, valideringer og metoder som virksomhedsdialogen. Virksomhedsservice stilles til rådighed gennem en MQ snitflade og en SOAP webservice snitflade (VSLight). Virksomhedsservice indeholder services til brug for virksomheder og lønservicebureauer. OVERORDNET OM PRINCIPPERNE FOR SERVICE (OG DIALOG): Hele virksomhedsservice, snitfladens principper og XML er udførligt beskrevet i NemRefusion Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse som kan downloades på Principper, funktioner, regler og services er beskrevet og skitseret yderligere i ovennævnte snitfladebeskrivelse Kapitel 3. Tilstande Indberetninger kan have tilstanden: kladde, signeret, behandles, sagsbehandlet, annulleret eller konverteret. En indberetning har tilstand kladde, indtil den kan valideres komplet af Nemrefusion og signeres af virksomheden. Når indberetningen er signeret, stilles den efter tilføjelse af et underetningsbrev til rådighed for kommunesystemerne, som henter indberetningen, hvorefter den får tilstanden behandles. Når den kommunale sagsbehandler har behandlet indberetningen og godkendt den til udbetalingssystemet eller givet afslag, modtager NemRefusion besked herom og skifter til tilstanden sagsbehandlet. Indberetningen får tilstanden annulleret, når virksomheden annullerer en allerede signeret indberetning. Annulleringen sendes til kommunesystemet. Indberetninger med tilstand konverteret er fravær (hvor arbejdsgiver har refusion til gode) konverteret i det kommunale ydelsessystem, som ikke er dannet oprindeligt gennem NemRefusion. Kladde (ukomplet indberetning) Via service eller Dialog kan man påbegynde en ukomplet indberetning og vælge at gemme den som en kladde, der på et senere tidspunkt kan fremfindes og færdiggøres enten via servicen eller dialogen. Venteregister NemRefusion lagrer indberetninger, som endnu ikke kan stilles til rådighed for myndigheden, i henhold til første fraværsdato. Indberetningerne lagres som kladder og får et datostempel for, hvornår de kan signeres og sendes til myndigheden (benævnt venteregister). Der dannes en meddelelse til virksomheden, når den givne dato indtræder. Meddelelse / Hændelse Meddelelser / Hændelser modtages fra myndigheder eller systemet i forbindelse med indberetninger eller anmodninger. Det kan f.eks. dreje sig om et afslag fra myndigheden, eller at en tidsfrist er ved at blive overskredet. Det kan også være en påmindelse fra systemet om, at det er tid til at signere en indberetning. Meddelelser kan hentes via servicen HentHaendelser med de samme oplysninger, som kan ses på dialogen. Sagsbehandlingsresultat Sagsbehandlingsresultater er udbetalingsspecifikationer og/eller afslag som NemRefusion modtager fra kommunesystemet. Disse udstilles i sin egen menu på dialogen og kan hentes via servicen Hentsagsbehandlinger. 6

7 De 4 services OpretRetIndberetninger service En indberetning kan oprettes som en kladde. En kladde kan være delvist udfyldt. Efterfølgende kan den opdateres med yderligere oplysninger indtil den er komplet. Denne opdatering kan ske enten via Virksomhedsservice eller gennem Virksomhedsdialog. Når kladden ønskes viderebehandlet, skal indikatoren for markering af, at indberetningen er en kladde, ændres, og indberetningen skal opdateres med en signatur. Herefter er indberetningen klar til at blive behandlet af NemRefusion. Request: Med denne kan der oprettes, rettes og anulleres indberetninger Response: Returnerer en beriget NemRefusionIndberetningSamling. HentIndberetninger service Gennem virksomhedsservice sendes en forespørgsel ved XML med udfyldt søgekriterium, hvorefter en processering foregår som illustreret i nedenstående figur. Desuden kan der kun hentes indberetninger som er oprettet med samme certifikat. Request: Med denne kan der søges efter og hentes indberetninger. Response: Returnerer en samling af indberetninger, som matchede søgningen. Samlingen vil maksimalt indeholde 1000 indberetninger. Henthændelser service Med denne service kan der gennem virksomhedsservice hentes de meddelelser, som udstilles på dialogen. En Meddelelse på dialogen svarer til en hændelse i virksomhedsservice. Virksomheden kan efterfølgende hente indberetningen, hændelsen omhandler, via Virksomhedsservice HentIndberetninger, og opdatere den via OpretRetIndberetninger. Request: Hent de genererede hændelser. Response: Returnerer en samling hændelser, der matches med de angivne søgekriterier. HentSagsbehandlinger service Efter afsluttet behandling af en indberetning er det muligt at hente resultatet af sagsbehandlingen og udbetalingsspecifikatioen. Request: Hent sagsbehandlingsresultater/udbetalingsspecifikationer. Response: Returnerer en samling af sagsbehandlingsresultater/udbetalingsspecifikationer, der matches de angivne søgekriterier. Principielle dialoger Initiativpligten er placeret hos det indberettende system, således kræver alle services Request for at aktivere response. NemRefusion pusher således ingen oplysninger ud, uden forespørgsel. 7

8 Dog vil det indberettende system modtage en indberetningskvittering, når der oprettes/rettes i indberetinger via servicen OpretRetIndberetninger. Indberetningskvitteringen indeholder den oprindelige indberetning beriget med bl.a. en entydig identifikation (UUID) af den fremsendte indberetning og et token (en tidsstempling). Denne indberetningskvittering og resultatet er behandlingen af fremsendt information og skal ikke hentes via et kald fra det indberettende system, men afleveres af NemRefusion i den asynkrone kommunikation. Principperne er yderligere skitseret i afsnit 5 i form af figurer, som illustrerer diverse indberetningsflow. UUID Som entydig identifikator for bl.a. indberetninger anvender NemRefusion Universally Unique IDentifier (UUID). Det er et standardiseret format, som garanterer, at der uafhængigt af hinanden kan genereres unikke nøgler på forskellige lokationer. UUID har et fast format; her er et eksempel på en UUID: E-814E-4f94-AE90-DCF98EC8580D. XML indsendelse Der kommunikeres kun med hele XML, det vil sige, at hver gang der indsendes indberetninger eller rettelser til disse, så skal hele XML en indsendes og ikke kun selve rettelsen. UUID leveres i kvitteringen på alle OpretRetIndberetninger og kan ligeledes hentes løbende via HentIndberetninger. Token Et stempel til samtidighedskontrol som bruges til at håndtere, at forskellige aktører ikke overskriver hinandens ændringer. Således er det et krav at servicen ved opdatering medsender det token, som svarer til nyeste version af indberetningen. Token leveres i kvitteringen på alle OpretRetIndberetninger og kan ligeledes hentes løbende via HentIndberetninger. Synkronisering Nødvendig når data kan tilgås både VirksomhedsService og VirksomhedsDialog, og når data kan tilgås via VirksomhedsService fra flere adskilte miljøer. Således kan systemerne vælge at hente indberetninger inden opdatering, alternativt foretage synkronisering i egne bagved liggende systemer. Signering Hver gang du skal foretage en indberetning, er det nødvendigt at signere den for at gennemføre indberetningen. Derudover skal der kigges på signoff indikatoren. Hvis indikatoren sættes til false, gemmes indberetningen som kladde. Hvis indikatoren sættes til true, betyder det, at indberetningen ønskes videresendt til kommunesystemet. Dette vil dog kun ske, hvis indberetningen kan valideres korrekt. Kan den ikke det, vil den blive gemt som kladde, uanset SignOffIndikatorens værdi. Bemærk at signering foretages på bundt-niveau i Virksomhedsservice med brug af virksomhedens Virksomhedscertifikat. Det er således nødvendigt at signere en indberetning ad gangen. Bundter benævnes også som samlinger af indberetninger og for mere detaljeret viden herom henvises til snitfladebeskrivelsen (se s. 4) 4. Kortlægning NemRefusion Virksomhedsservice og Virksomhedsdialog giver et antal implementeringsmodeller for den selvstændige, virksomheden og a-kassen. For at kunne implementere NemRefusion Virksomhedsservice er det nødvendigt at vide, hvilken implementeringsmodel der er relevant for jeres forretning. Det kan I svare på ved at foretage en mindre kortlægning af jeres lønanvisningsrutiner. 8

9 Som før nævnt er du/i ikke nødt til kun at benytte den ene indgang, da du/i også har mulighed for at kombinere NemRefusions to indgange. Hvis dit/jeres lønsystem kan levere en del af indberetningen, kan du færdiggøre resten via webdialogen på Virk.dk. Virksomhedsservice og Virksomhedsdialogen har samme funktionalitet, og det vil være muligt at sende dele af indberetningen ind via system-til-system løsningen for at gøre indberetningen færdig manuelt i dialogdelen. NemRefusion er i den henseende fleksibel og kan bruges, som det passer til virksomhederne og jeres løn-, timeregistrerings- eller personalesystem. Det anbefales, at du/i under kortlægningen undersøger: Hvordan jeres nuværende organisering og arbejdsgange er inden for refusionsanmodning? Eksempelvis om der er tale om samme afdeling og medarbejdere, der kender eller har adgang til de relevante løn- og HR-oplysninger. Det anbefales i øvrigt, at du/i undersøger, om der er tale om et samlet system eller flere systemer, der opbevarer oplysningerne, samt om dit/jeres løn- og HR-system er egenudviklet eller standard. Der kan også være tale om, at I anvender et løn-servicebureau til at varetage din virksomheds løn. Har I evt. behov for at omlægge/justere jeres arbejdsgange i forbindelse med implementering af Virksomhedsservice? Når I kender jeres nuværende (og evt. også jeres fremtidige) organisering og arbejdsgange, kan I vælge mellem følgende implementeringsmodeller: I. Fuld integration II. III. Kombination med Virksomhedsservice og Virksomhedsdialog: Udelukkende Virksomhedsdialog: Som systemleverandør eller virksomhed bør du overveje, hvilken løsning/implementeringsmodel der tilfører dine kunder/din forretning størst værdi: Den fuldautomatiske løsning hvor hele indberetningen udfyldes, signeres og sendes til myndigheden uden den har været behandlet af menneskehånd eller en lightversion, hvor kun udvalgte data fødes til NemRefusion via system-til-system adgangen, og hvor der er behov for efterbehandling af indberetningen via Virksomhedsdialogen. Som kunde, leverandør eller virksomhed kan du/i også overveje, om det kan tilføre jeres forretning værdi at omlægge/justere jeres arbejdsgange i forbindelse med implementering af Virksomhedsservice. Eksempelvis om du/i kan samle alle relevante data, således at indberetningen kan foregå så automatisk som muligt, eller hvilke rutiner du/i skal have implementeret i din/jeres organisation i forbindelse med en afvist indberetning eller efterbehandling af samme. 9

10 5. Udvikling og idriftsættelse af egen integrationsløsning Valg mellem brugsscenarier (RMC brugsscenarier, også med overvejelser omkring svar, fejl og meddelser fra myndigheden osv.): Indgangen til NemRefusion er principielt ligegyldig (virksomhedsdialog / virksomhedsservice) på ethvert tidspunkt i et indberetningsforløbet. Ligeledes vil det også være muligt at tilslutte et vilkårligt antal systemer til at håndtere de samme indberetninger for en given virksomhed. I følgende kapitel er de forskellige muligheder og det krævede tekniske og forretningsmæssige setup beskrevet. Løsningsmuligheder: giver et antal muligheder for samspil gennem indberetninger. VS Alle relevante data tilgængelige i det indbe- VS+VD En delmængde af data tilgængelig i det ind- VD+VS+(VD) Sagsforløb initieres i Virksomhedsdialog VS1+VS2+VS3 Alle relevante data tilgængelige i det indberettende miljø, men i separate systemer Der bliver i det følgende listet nogle eksempler på brugsscenarier, hvor der foregår dataudveksling i forskellige mulige setup. Eksemplerne formodes at være de mest almindelige indberetningsforløb ved anvendelse af virksomhedsservice, alene eller i kombination med virksomhedsdialog. 10

11 1. Direkte - Al data fra samme/et system Indberettende system (system i stand til at levere komplet indberetning) NemRefusion Eksempel hvor et system er i stand til at levere en komplet indberetning til NemRefusion. Dette er idealsituationen, med fuld digitaliseringen, og NemRefusion kan anvendes uden manuel indtastning på virksomhedsdialogen Ved oprettelse af indberetningen sættes SignOff flag til true, hvilket betyder at indberetningen betragtes som færdig og signeret Opret indberetning (OpretRetIndberetninger) Valgfri option 1 Hent hændelser (HentHændelser) Hent indberetning (HentIndberetninger) Ret signeret indbertning (OpretRetIndberetning) er indeholder svaret på forespørgslen, som i indberetningssitu ationen er det indberettede XML beriget med UUID og Token. en indeholder de hændelser der svarer til søgekriteriet Henter den indberetning som der ønskes at foretages rettelser i. I kvitteringen modtages selve indberetningen samt nyeste token Valgfri option 2 Hent udbetalingsresultat (HentSagsbehandlinger) en indeholder udebetalingsspec ifikationer for det fremsøgte 11

12 2. Data fra to forskellige systemer med fokus på Kladde/venteregister Eksempel hvor et system er i stand til at levere en komplet indberetning til NemRefusion, men hvor dette sker af to step, hvori venteregisterfunktionen benyttes. SignOff flag = false, hvilket betyder at indberetningen endnu ikke er klar til signering Indberettende system A Indberettende system B Opret indberetning (OpretRetIndberetninger) Valgfri option 1 Hent hændelser (HentHændelser) NemRefusion er indeholder svaret på forespørgslen, som i indberetningssitu ationen er det indberettede XML beriget med UUID og Token. en indeholder de hændelser der svarer til søgekriteriet Eksemplet er tilsvarende eksempel 1 også udelukkende system til system integration, blot med flere systemer pr. leverandør, bygget i et setup hvor de forskellige systemer henter hændelser i NemRefusion virksomhedsservice, og lader systemerne reagere efter dem. SignOff flag = true, hvilket betyder at indberetningen betragtes som færdig og signeret Hent indberetning (HentIndberetninger) Opdater indberetning (OpretRetIndberetning) Henter den indberetning som der ønskes at foretages opdateringer/ rettelser i. I kvitteringen modtages selve indberetningen samt nyeste token Ovennævnte er tilsvarende eksempel 1 også udelukkende system til system integration, blot med flere systemer pr. leverandør, bygget i et setup hvor de forskellige systemer henter hændelser i, og lader systemerne reagere efter dem. 12

13 3. Data fra et System og resten via VD SignOff flag = false, hvilket betyder at indberetningen endnu ikke er klar til signering Indberettende system A (Virksomhedsservice) Bruger på Virk.dk (Virksomhedsdialog) Opret indberetning (OpretRetIndberetninger) NemRefusion er indeholder svaret på forespørgslen, som i indberetningssitu ationen er det indberettede XML beriget med UUID og Token. Eksempel hvor et system IKKE e i stand til at levere en komplet indberetning til NemRefusion. Dette eksempel vurderes til at være det pt. hyppigste scenarie, hvor en indberetning fødes i virksomhedsservice, og behandles videre via virksomhedsdialogen. Den kan færdigbehandles i virksomhedsdialogen, men også via virksomhedsservice. Bruger signerer med sin digitale signatur Opdater indberetning (OpretRetIndberetning) Valgfri option 2 Hent udbetalingsresultat (HentSagsbehandlinger) Tredje eksempel vurderes til at være det pt. hyppigste scenarie, hvor en indberetning fødes i virksomhedsservice og behandles videre via virksomhedsdialogen. Den kan færdigbehandles i virksomhedsdialogen, men også via virksomhedsservice. Figurerne viser, at systemerne har mulighed for at hente hændelser i NemRefusion og reagere på disse. Hændelser er som nævnt systemmæssigt det samme som det, der er benævnt meddelelser på virksomhedsdialogen. Indberetninger kan indberettes og hentes Hændelser hentes er indeholder svaret på forespørgslen, som i indberetningssituationen er det indberettede beriget med UUID og Token. 13

14 Valg af teknisk løsning NemRefusion tilbyder (indtil videre) to muligheder for at integrere med Virksomhedsservice, nemlig gennem MQ eller webservice MQ-kommunikationen Til MQ-kommunikation er der etableret en separat MQ Server, der anvendes til KommuneService og VirksomhedService. Denne er installeret med IBM Websphere MQ 7.0. Skal man have en MQ klient eller server? I forbindelse med kommunikationen med NemRefusion er der på forhånd behov for at udveksle oplysninger mellem Systemleverandøren og NemRefusion. Her kan både anvendes MQ server eller Client IBM WebSphere MQ server med lokale køer NemRefusion Virksomhedsservice anvender en MQ kø til at læse forespørgsler fra og en anden kø til at lægge svar på. Virksomhedens system anvender også et sæt lokale MQ køer, og der er oprettet kanaler mellem NemRefusions og Virksomhedens køer. Hvis der bygges et setup med egne lokale køer opnås en bedre sikret leverancegaranti, da MQ vil garantere for denne. Ligeledes er det ikke nødvendigt at afvikle en get på NR udkøer, da de via remote automatisk lægges på virksomhedservice ind køen hos systemleverandøren. IBM WebSphere MQ med lokal MQ klient Som ovenfor anvender NemRefusion Virksomhedsservice et sæt lokale MQ køer. Virksomhedens system anvender en MQ klient til at tilgå NemRefusions MQ køer direkte. Med klientløsningen slipper virksomhedssystemet for at opbygge et eget MQ setup, og løsningen er uden licens. Til gengæld er virksomhedssystemet nødt til løbende at hente på NR ud kø samt opbygge den nødvendige sikkerhed for leverance i deres eget system. Ligeledes skal der aftales fall out med NR i tilfælde af, at der ikke hentes fra køen, om hvor tit NR selv vil tømme ud køen, og hvad der i givet fald skal ske med disse data, eller om de skal afleveres til virksomhedssystemet ad en anden kanal. Principperne for de to forskellige metoder er skitseret i nedenstående figur. 14

15 MQ med lokale køer MQ med lokal MQ klient Virksomhedssystem Virksomhedssystem lokal request kø lokal response kø request kø request kø response kø response kø Virksomhedsservice Virksomhedsservice Kommunikation via webservice (VSLight) VSLight er en sikker (https + påkrævet registreret klientcertifikat) webservice (WCF) baseret på.net Framework 3.5, som udstiller to metoder: string SendRequest(XElement XML); læg på kø XElement GetResponse(string RequestUUID); hent fra kø Interfacet er typeløst for den transporterede XML, så der kan lige som på en kø kommunikeres enhver form for gyldig XML. Metoden SendRequest Metoden tager som input den NemRefusion XML besked, der ønskes indsendt, og output er et UUID, som skal benyttes ved senere afhentning af svar XML beskeden fra NemRefusion med metoden GetResponse. 15

16 Inputtypen bliver ved integration fra.net til et objekt af typen XElement (System.Xml.Linq), som kan indeholde en generisk XML struktur, og som er nem at arbejde med. Hvis der f.eks. benyttes et værktøj som SoapUI vil XML input være af typen <xsd:any>. Output er en tekststreng, som altid vil indeholde en gyldig UUID (.NET Guid i en string). Metoden GetResponse Efter et succesfuldt kald til SendRequest vil der ideelt set altid kunne hentes en svar XMLbesked ud igen, når denne er færdigbehandlet i NemRefusion. Hvornår svarbeskeden er klar vil variere alt afhængig af størrelsen på input og NemRefusions tilstand. Derfor kan det være nødvendigt løbende at forespørge på den sammen besked, hvis ikke svaret blev fundet ved første forespørgsel. Input og output til metoden GetResponse fungerer bare omvendt af SendRequest. Input er den UUID som blev modtaget ved kaldet til SendRequest og output er en XML-besked med svaret fra NemRefusion. Hvis metoden returnerer null, har servicen ikke kunnet finde en XML-besked med svaret fra BizTalk. Dette kan betyde, at forespørgslen ikke er behandlet færdig endnu (eller er stallet), og der må prøves igen lidt senere. Alternativt kan denne returværdi betyde, at det UUID, der medsendes, er forkert og altså aldrig har været returneret fra et kald til SendRequest, eller det kan betyde at kaldet til GetResponse er foretaget for sent, og at filen med svaret er blevet ryddet op (slettet eller arkiveret efter 14 dage). Udviklingsopgaven SOAP webservice (VSLight) NemRefusion Virksomhedsservice stiller integration via SSL SOAP webservice til rådighed. Kommunikationen krypteres via SSL, og der skal tilknyttes et gyldigt klientcertifikat, som også er registreret i NemRefusion. Payload behandles magen til kommunikation via MQ, hvor beskeden signeres med et OCES virksomhedscertifikat. Websphere MQSeries NemRefusion Virksomhedsservice stiller integration via IBM WebSphere MQ til rådighed. Transportlaget SSL krypteres, og indholdet (payload) signeres med et OCES virksomhedscertifikat ud fra W3C standard som beskrevet i virksomhedsservice snitfladebeskrivelsen. Kønavne og lignende tekniske forhold fastlægges i forbindelse med indgåelse af tilslutningsaftale. Dataformat Alle data, som anvendes ved brugen af Virksomhedsservice, er XML-dokumenter. For alle formater er der defineret et XML-skema. Kernen af disse skemaer er udarbejdet således at de efterlever OIOXML retningslinjerne. Disse er publiceret på digitaliser.dk. Der er også en række hjælpeskemaer, som i høj grad også efterlever OIOXML retningslinjerne. Disse skemaer er tilgængelige på Det forretningsmæssige indhold svarer til det, der i dag afleveres på papirblanketterne, hvorfor typeskemaerne én til én svarer til et af de nuværende blanketnumre. Udviklingsopgaven for det indberettende system: 1. Indberetters system skal tilføjes en komponent, der danner OIOXML for indberetninger 2. Indberetters system skal tilføjes en komponent, der danner det ønskede kald af informationer fra NemRefusion, henter informationen, herunder OIOXML og fortolker informationen og kalder videre i eget system 3. Indberetters system skal forsynes med en kommunikationskomponent, der kan garentere sikker og pålidelig dataoverførsel til NemRefusion. MQ (Message Queue) afsender i v.1.0 Kald af SSL SOAP webservice (VSLight) med klientcertifikat som er registeret i NemRefusion systemet. 16

17 6. Tilslutningsforløb I forbindelse med tilslutning til NemRefusion Virksomhedsservice skal din virksomhed gennem et forløb. Nedenfor er tilslutningsforløbet kort beskrevet: 1. Tilmelding til NemRefusion For at kunne tilslutte dig til NemRefusion Virksomhedsservice skal du anmode om tilslutning til NemRefusion. Alle systemleverandører vil i forbindelse med test- og tilslutningsforløbet få adgang til 10 timers gratis support. 2. Tilslutningstest Tilslutningstesten består af kontrol af, om der kan etableres hul igennem til NemRefusion Virksomhedsservice ud fra oplysningerne i dataudvekslingsaftalen. Ved anvendelse af MQ-forbindelse skal der åbnes i netværket for virksomhedens IP-adresse og virksomhedens MQ-setup godkendes. Ved anvendelse af webservicen VSLight skal virksomhedens klientcertifikat (thumbprint) godkendes. Integrationsvejledning til webservicen kan findes på 3. Idriftsættelse Når NemRefusion Support har godkendt tilslutningstesten, kan der åbnes for produktionsadgangen. Godkendelse og adgang meddeles gennem NemRefusion Support. En forudsætning for tilslutning til NemRefusion Virksomhedsservice er, at du som virksomhed, selvstændig eller a-kasse accepterer standardvilkårene for anvendelse. Du kan hente standardvilkårene her: Når NemRefusion Support har modtaget anmodningen, vil de kontakte jeres angivne kontaktperson med henblik på aftale om tilslutning. Der kan gå ca. fem uger fra fremsendelse af denne anmodning til tilslutning, afhængigt af det aktuelle antal virksomheder under tilslutning. Som led i tilslutningsprocessen skal der desuden udfyldes en dataudvekslingsaftale, hvis formål er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem jeres system og NemRefusion Virksomhedsservice. Dataudvekslingsaftalen beskriver den tilslutning til NemRefusion, der kræves for at sikre autentifikation og autorisation til netværksinfrastrukturen samt de tekniske parametre, der skal anvendes ved opsætning af det anvendte dataforsendelses programmel. Du kan hente dataudvekslingsaftalen her: 7. Fremtidige ændringer i snitfladen Ændringer af snitflader til NemRefusion vil blive samlet i planlagte releases. Du kan læse mere om evt. planlagte releases, og hvad de vil betyde for dig, på Ændringer i system-grænsefladen varsles mindst 6 måneder i forvejen. Der tages dog forbehold for ændringer som følge af lovændringer og akutte system-nedbrud. 17

18 Al varsling af ændringer meddeles på og udsendes samtidig som informationsmail til tilmeldte i kategorien Systemleverandør på Læs mere om (standard)vilkårene for NemRefusion Virksomhedsservice: 8. Hvem er der at spørge til råds Vil I vide mere om OIOXML, den fællesoffentlige standard til udveksling af data, kan I læse mere på Har du behov for at vide mere om refusion af syge- og barselsdagpenge, kan du læse mere på og ringe til din (lønmodtagers) kommune. Har du spørgsmål vedrørende en It-løsning, bedes du rette henvendelse til leverandører af løn-, tidsregistrerings- og personalesystemer. Hvis du tilmelder dig vores informationsmail, vil du få direkte besked pr. mail, når ny information er tilgængelig. Har du spørgsmål til tilslutningsaftale og prøve, er du velkommen til at kontakte NemRefusion Support. 18

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.0, 08.03.2011. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.0, 08.03.2011. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.0, 08.03.2011 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen NemRefusion Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29-08-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29-08-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29-08-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 15 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3a gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 14 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.9 gæld er f r a 18/06-2013 og d. 20/08-2013 (se nær m er e ver sionover sigt ) NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 10 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Orientering om Virksomhedsservice

Orientering om Virksomhedsservice NemRefusion Informationsmøder oktober 2009 Århus d. 5.10 og København d. 7.10 Orientering om Virksomhedsservice Grænsefladen til løn-, fraværs- og personalesystemer samt til a-kasse systemer Dagsorden

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

NemRefusion Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gældende fra den 24.06.14

NemRefusion Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gældende fra den 24.06.14 Kommuneservice, snitfladebeskrivelse Version 2.2 gældende fra den 24.06.14 Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 8 1.1 Målgruppe... 8 1.2 Læsevejledning... 8 1.2.1 Illustration

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 8 1.1 Målgruppe... 8 1.2 Læsevejledning... 8 1.2.1

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning NemRefusion VSLight Integrationsvejledning Virksomhedsservice via webservice Dette dokument beskriver hvordan der forbindes til og udveksles beskeder med NemRefusion virksomhedsservice via web servicen

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Kommuneservice Denne anmodning udfyldes af Systemleverandører forud for tilslutning til NemRefusions systemgrænseflade til kommunale systemer, Kommuneservice.

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge samt anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion på Virk.dk. Version 7.0 02.11.2015 Indholdsfortegnelse Dokument

Læs mere

Grundlæggende er den fremlagte model at alle virksomheder skal gennemføre identiske tilslutningstests.

Grundlæggende er den fremlagte model at alle virksomheder skal gennemføre identiske tilslutningstests. 11. december 2009 NOTAT Opfølgning på Informationsmøder oktober 2009 Møderne blev holdt henholdsvis hos Rambøll Management Consulting i Århus d. 5. oktober og i Dansk Arkitekturcenter i København d. 7.

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion. Guiden giver ikke

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Indholdsfortegnelse

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge samt anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion på Virk.dk. Indholdsfortegnelse Version 13.0 20.05.2017 Dokument

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge samt anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion på Virk.dk. Version 17.0 10.02.2018 Indholdsfortegnelse Dokument

Læs mere

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og [Kunden Adresse Postnummer By

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Indholdsfortegnelse

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge samt anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion på Virk.dk. Indholdsfortegnelse Version 14.0 24.06.2017 Dokument

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Dagsorden Status på snitfladen Begreber og model Integration Tilslutning, support og testdata Ændringer Spørgsmål Status på snitfladen Snitfladen er operationel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 20-11-2008 Side 1 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD Beskrivelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

System til System grænseflader

System til System grænseflader e-tl System til System grænseflader Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.9 10/10-07 Tommy D. Pedersen Første udkast Test og Teknikgruppen, DSS og Devoteam Indholdsfortegnelse Formål...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge samt anmodning om løntilskud og fleksjobrefusion på Virk.dk. Version 10.0 10.09.2016 Indholdsfortegnelse Dokument

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Introduktion til NemSMS. Juni 2016

Introduktion til NemSMS. Juni 2016 Introduktion til NemSMS Juni 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS er, så påmindelser

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22.

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22. Indberetning til eindkomst via SFTP Forfatter: IBM Emne: Indberetning til eindkomst via SFTP Side 1 af 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 22.01.2007 Dato for næste revision:

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 19. februar 2016 Side 1 Beskrivelse af MQ opsætning ved opkobling til KMD Nemkonto 1. Formål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere