DGF. Foreningsmeddelelser 27. Katharina von Salis Perch Nielsen modtager Stenomedaljen af DGF's formand Svend Stouge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGF. Foreningsmeddelelser 27. Katharina von Salis Perch Nielsen modtager Stenomedaljen af DGF's formand Svend Stouge."

Transkript

1 DGF Foreningsmeddelelser Danmarks Geologipris 1998 Dansk Geologisk Forening indkalder hermed forslag til prismodtagere. Prisen, der er på kr., kan uddeles én gang om året af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse efter indstilling fra Dansk Geologisk Forenings bestyrelse. Prisen uddeles til en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, som i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks geologi. Derudover skal der ved udvælgelsen lægges vægt på om: a) Prismodtagerne har medvirket til forståelsen af de materialer, processer og forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks geologiske naturværdier, eller om b) prismodtagerne i særlig grad har fremmet samarbejdet mellem geologiske og andre forskergrupper, således at den geologiske videnskab er bragt til øget tværfaglig anvendelse. Forslaget skal være DGF's bestyrelse i hænde senest 15. august Steno-medaljen til Katharina von Salis Perch Nielsen Dansk Geologisk Forening indstiftede i 1969 en guldmedalje for at hædre fremtrædende geologer. Denne fik navnet Steno-medaljen efter danskeren Niels Steensen (Niels Steensen blev efter tidens skik til Nicolaus Stenonius, (Nicolaus Steno), der er anerkendt internationalt for sin indsats inden for de geologiske videnskaber. Sfe«o ( ) ydede, som led i sit omfattende videnskabelige virke, banebrydende bidrag til krystallografi så vel som stratigrafi, som er fundamentale discipliner i geologien. Steno-medaljen tildeles udlændinge, der har ydet betydningsfulde bidrag indenfor geologi. Tildelingen af medaljen foregår med intervaller på 4 eller 5 år. Medaljen er udført af Kgl. Hofmedaljør Harald Salomon og opbevares på Den Kgl. Mønt. Indstiftelsen af medaljen er muliggjort gennem en gave fra Kryolitselskabet Øresund A/S. Steno-medaljen er den højeste udmærkelse, der uddeles af Dansk Geologisk Forening. Medaljen er siden 1969 uddelt 6 gange: 1969: Sigurdur Thorarinsson, Island (vulkanologi, tefrakronologi), 1974: John Haller, Schweiz (tektonik, Østgrønlands Kaledonider), 1979: Stephen Moorbath, Storbritannien (isotopgeologi, datering af Vestgrønlands Prækambrium), 1984: Jörn Thiede, Tyskland (oceansedimenter, Nordatlanten), 1989: Victor R. McGregor, New Zealand/Danmark/ Grønland (grundfjeldsgeologi, Arkæikum i Vestgrønland), 1993: John Callomon (fossiler i Østgrønlands Jura). Foreningen har i 1998 givet medaljen til Professor Katharina von Salis Perch Nielsen, der er af schweizisk afstamning. Hun har ydet en fremragende indsats indenfor mikro- Katharina von Salis Perch Nielsen modtager Stenomedaljen af DGF's formand Svend Stouge. palæontologien i Danmark og fremstår som en af pionererne indenfor studiet af Koccolit mikrofossilgruppen. Professor Katharina von Salis Perch Nielsen har desuden deltaget i ekspeditioner til Østgrønland ledet af afdøde professor Tove Birkelund og i samarbejde med daværende Grønlands Geologiske Undersøgelse. Professor Katharina von Salis Perch Nielsen har i samarbejde med Tove Birkelund publiceret flere afhandunger om Østgrønlands Perm- Kridt stratigrafi. Denne indsats har haft en særlig betydning for den moderne forståelsen af Østgrønlands geologi. Professor Katharina von Salls Perch Nielsen fremstår i dag som en internationalt kendt forsker med omfattende videnskabelig produktion. Tildelingen af Steno-medaljen skete ved det internationale 23. Nordiske Geologiske Vmterm(äde, som blev afholdt i perioden 13. til 16. januar 1998 på Århus Universitet. Overrækkelsen fandt sted ved DGF's Generalforsamling onsdag d. 14. januar Overskuddet fra Nordisk Geologisk Vintermøde, 1998, Århus går til finansiering af danske specialestuderendes deltagelse i Nordiske vintermøder Nordisk Geologisk Vintermøde, 1998 blev afsluttet med et overskud. Da overskuddet stammer fra bevillinger givet af nordiske universiteter, geologiske undersøgelser og firmaer med henblik på at bidrage til det afholdte vintermøde, har Organisationskommitteen for Nordisk Geologisk Vintermøde, 1998 besluttet, at pengene skal anvendes i den»ånd«, hvor i de er bevilget. Overskuddet skal derfor bruges til at finansiere danske specialestuderendes deltagelse i kommende vintermøder indtil pengene er brugt. Personer som deltager i vintermøder på Dansk Geologisk Forenings vegne kan i særlige tilfælde komme i betragtning. Beløbet administreres af Dansk Geologisk Forening, hvortil ansøgning om tilskud til rejser skal indsendes. Eksistensen af denne mulighed for tilskud til rejser i forbindelse med et kommende Nordisk Geologisk Vintermøde skal annonceres i Geologisk Tidsskrift samtidig med at annonceringen af det pågældende vintermøde finder sted. Ansøgningerne bedømmes af to af Dansk Geologisk Forenings bestyrelsesmedlemmej, et fra København og et fra Århus. Geologisk Institut, Århus Universitet modtager hvert år kopi af regnskabet. Foreningsmeddelelser 27

2 Retningslinier for anvendelse af overskuddet: 1) Der gives tilskud til danske specialestuderendes deltagelse i Nordisk Geologisk Vintermøder under forudsætning af, at ansøgeren skal holde foredrag eller præsentere poster. Abstrakt skal indsendes sammen med an- Søgningen. 2) Der gives principielt kun tilskud til én forfatter i forbindelse med et foredrag eller en poster. 3) Som kvittering for bevillingen skal der indsendes en kort rapport (max. en halv A4 side) til Dansk Geologisk Forening umiddelbart efter hjemkomsten fra mødet. Referat af generalforsamlingen i DGF Onsdag d. 14. januar 1998 Mødet afholdtes på Geologisk Institut, Århus. Efter formanden Svend Stouges velkomst var dagsordenen følgende: 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Ole Graversen, der var bestyrelsens kandidat. Ole Graversen blev enstemmigt valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i Geologisk Tidsskrift og gav derefter ordet til Svend Stouge. 2. Formandens beretning.»året 1997 har været særdeles aktivt for Dansk Geologisk Forening: Lektor Karen Louise Knudsen, AAU blev tildelt Danmarks Geologipris. Samtidigt afholdte Dansk Geologisk Forening et temamøde med»klima«som nøgleord. Mødet var særdeles velbesøgt. Foarsmødet, ÄAPG Distinguished Lecture ved Prof. Knut Bjørlykke, Oslo Universitet blev afholdt i februar. Et heldagsmøde i Odense omhandlende»danmarks Bedste Lokaliteter«var arrangeret af det Kgl. Geografiske Selskab, Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Geologisk Forening. Der var mange bidrag dækkende et bredt aspekt af lokaliteter, landskaber og geologiske seværdigheder. Dansk Geologisk Forening har startet en ny klub:»forum for Anvendt Geologi«, hvor Poul Henrik Due, Jens Gregersen (Hedeselskabet) samt Thomas Blume (tidligere Dansk Betonteknik A/S, nu Mærsk Olie og Gas AS) fungerer som organisatorer.»forum for Anvendt Geologi«afholder møder og vil desuden varetage DGF's kommunikation med EFG. Dansk Geologisk Forening har været medarrangør af 23. Nordiske Geologiske Vintermøde, og her skal helt klart fremhæves Marianne Vasard Nielsens arbejde i organisationskomiteen. Dansk Geologisk Forening er involveret i publikationerne Bulletin of the Geological Society of Denmark, Geologisk Tidsskrift og Terra Nova. Geologisk Tidsskrift har opnået en standard, der er meget høj. Fremtidige planer for Dansk Geologisk Forening omfatter AAPG Distinguished lecture til februar 1998, flere medlemmer igennem»forum for Anvendt Geologi«, eliminering af forsinkelser på tidsskrifterne så vidt muligt, fastholdelse af en sund økonomi, maksimering af dynamikken og to-vejskommunikationen med»forum for Anvendt Geologi«og Århus, sikring af den årlige mødeplan frem til år 2000 samt at se nøjere på Dansk Geologisk Forenings sekretariat og lave nødvendige justeringer.«3. Fremlæggelse af regnskab. Torsten Hoelstad fremlagde et regnskab, der viste, at økonomien i foreningen stadig er sund. Der er kommet flere medlemmer i Detaljer om økonomien erhverves ved henvendelse til kassereren. Ole Graversen foreslog derfor, at regnskabet blev godkendt under forudsætning af anmærkningsfri underskrift fra revisorerne. Dette blev godkendt af forsamlingen. 4. Fremlæggelse af budget Torsten Hoelstad fremlagde et budget, der var i overensstemmelse med det netop gennemgåede regnskab. Ole Graversen udtrykte håb om, at foreningen kunne øge sit salg af tidsskrifter fremover og dermed yderligere forbedre økonomien. Budgettet blev enstenmiigt godkendt. Torsten Hoelstad foreslog, at kontingentet bliver fastholdt på 420 kr. for ordinære medlemmer og 210 kr. for studerende. Efter en del debat blev der enighed om at støtte kassererens forslag. 5. Evt. indkomne forslag. Der var ikke indgået nogle forslag til bestyrelsen inden 1. december Valg af formand. Svend Stouge blev genvalgt som formand. 7. Valg af øvrige bestyrelse. Erik Kristansen og Marianne Vasard Nielsen ønskede ikke genvalg. Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: Ida Lind, Lars Clemmensen, Torsten Hoelstad, Walter Kegel Christensen, Poul Henrik Due og Ole Rønø Clausen. 8. Valg af revisorer. Knud Binzer og Peter Konradi blev genvalgt som revisorer. 9. Eventuelt. Ingen fremførte bemærkninger under dette punkt. Efter generalforsamlingen var der foredrag ved årets modtager af Danmarks Geologipris for 1997, Karen Louise Knudsen. Siden generalforsamlingen har begge revisorerne gennemgået regnskabet og godkendt dette uden anmærkninger. Rapport fra EFG møde i Köln Arbejdet i EFG deles lige nu i fire dele: 1. Arbejdet i CGEU for at lave et møde med EU parlamentarikere. Vi har lavet en arbejdsgruppe på 5 lande, der foreløbig arbejder med et London - møde i nov/dec og et møde i Bruxelles i Arbejdet med European Geologists, magasinet hvor vi mangler danske indlæg, så bare gå i gang. Både artikler vedrørende anvendt geologi og annoncer er velkomne. 3. Euro-Geo-Jobs. Vi bør se om vi kan lave et samarbejde med Magisterforeningen om dette. 4. Almindelige foreningssager, budgettet, der blev godkendt uden kommentarer, ingen stigning i Newsletteret Eurogeopages kommer meget snart, og Internetsiden er under omstrukturering. Generelt var det et meget arbejdende og resultatsøgende møde, og flere nye kræfter var tilstede. Østrig havde søgt om optagelse og var blevet godkendt. Vi godkendte»regulations«både for EFG og Den Europæiske Titel. Marianne Vasard Nielsen Andre meddelelser Geology and Science Editing. A worlflng group meeting will take place in Washington DC in connection with Geolnfo VI. 28 Geologisk Tidsskrift 1998 / 1

3 For more information see: or contact Caj Kortman, fax: Kommende Møder Dansk Mineralogisk Selskab Fredag d. 2. oktober 1998 afholdes et symposium dediceret Asger Berthelsen, der i år har fejret sin 70 års fødselsdag: Asger Bertelsen symposium - strukturgeologi & tektonik Symposiet holdes i DGF regi på Geologisk Institut i København og alle er hjertelig velkomne til at deltage i mødet samt i den efterfølgende middag. Symposiet vil afspejle Asger Berthelsens indsatsområder og derfor have en betragtelig fagligt bredde spændende fra kvartærgeologi, Grønlands og Skandinaviens grundfjeld, den fennoskandiske randzone til skorpe/lithosfære opbygning. Mødet vil omfatte 12 foredrag af inviterede, hovedsagelig danske forskere. Foredragene fra mødet vil blive publiceret i et festskrift fra Dansk Geologisk Forening. Commission on Ore Mineralogy under IMA. Hvis man er interesseret i at være på kommisionens mailingliste kan man melde sig hos: Hvis man vil gerne være inkluderet i»directory of Ore Mineralogists«kan man få skemaet fra undertegnede eller hente det fra internet: mineralogie/mineral/zem/ima/form.htm Ole Johnsen Palæontologisk klub Møderne afholdes tirsdage kl (-17.00) på Geologisk Institut, København, normalt i afdelingsbiblioteket i stuen. Petrologisk Klub Møderne finder sted onsdage kl i mødelokale 3, trappe B, 3. sal på Geologisk Institut, Øster Voldgade 10. Sedimentologisk Klub Alle foredrag holdes onsdage kl i mødelokale 3, trappe B, 3. sal på Geologisk Institut, Øster Voldgade 10. DGF Q Afholdte møder DGF København Fredag d. 21. november 1997: Klimadebatten - geologisk set. - GEUS. Antoon Kuijpers (GEUS): Klima og palæooceanografi. A way of estimating the magnitude of possible future climate change is to use data of past veiriations in ocean and atmospheric forcing and response. Although we are aware of the uncertainties in attempting to deduce variations in cumate further back in time, information from paleoclimate data should contribute to increased confidence, or scepticism, with regard to atmosphere and ocean climate changes observed in recent years. Because climate studies concern time scales (decades) much longer than weather forecasting, the relatively slowly varying ocean must be considered. Access to high-quality paleoceanographic data as an input to coupled ocean-atmosphere circulation models to simulate climate changes will therefore improve our ability to understand actual climatic changes with regard to their possible further future development. Using material from the Swedish Albatross Expedition (1947^8) around the world, the first paleoceanographic studies were based on samples collected by the new piston coring technique introduced on that cruise. Later, the international Deep Sea Drilling and following Ocean Drilling Program greatly contributed to promote paleooceanography as a well established scientific discipline. Apart from waters around Antarctica, the only areas, where - through deep convective processes - direct exchange occurs between the atmosphere and the deep ocean, are located in the immediate vicinity of Greenland, notably the Greenland Sea and Labrador Sea. Deep water masses formed here are major components of a global circulation system highly sensitive with regard to climate change. More generally, water mass exchange between the Arctic and world ocean is mainly confined to the Denmark Strait between Greenland and Iceland, and to waters east of the Faeroe Islands (Faeroe-Shetland Channel). Results from ongoing work carried out by GEUS in these climatologically seen crucial areas are presented. In addition, data are discussed from a paleoceanographic project dealing with (late) Holocene hurricane activity in the region of the former Danish West-Indies. Henrik Højmark Thomsen (GEUS), Niels Reeh, Ole B. Olesen, Carl Egede Bøggild and Anker Weidick: Glaciological investigations on Nioghalvjjedsjjord glacier, North- East Greenland. Glaciological investigations were made in 1996 and 1997 on Nioghalvfjerdsfjord glacier, a large floating glacier tongue in north-east Greenland. The glacier drains ice from the Greenland ice sheet and the outer c. 70 km of the glacier is afloat. The investigations include measurements of surface mass balance, climate and ice dynamics. Different observational programmes were carried out in order to estimate the mass balance at the ice ocean interface below the glacier, i.e. hot water drilling through the glacier for repeated ice-thickness logging and measurements of local strain-rates. Furthermore the short- and long-term variations of the glacier front are documented by different remote sensing methods and glacial geological records. Ice drillings and mass-conservation modelling from field observations show a large hitherto overlooked melting of 5-7 m/yr. from the bottom of the glacier several times larger than the melting from the ice surface. Similar conditions are expected from other large floating glacier tongues in North and North-east Greenland. The large melting, which is related to ocean circulation under the glacier, is a hitherto neglected but important contribution to the mass balance of the Greenland ice sheet. Aerial photographs and Landsat and ERS satellite data document an astonishing stability of the ice margin configuration over the last 34 years probably due to the existence of a semi-permanent sea ice cover preventing a breakup of the glacier front. However, older aerial photographs show a more than 20 km retreat of part of the glacier front in the period between 1950 and Since then no calving events have taken place and ice tongues from the gla- Foreningsmeddelelser 29

4 cier front have advanced m/yr. Dating of organic material found along the lateral margin of the glacier show, that the entire present floating part of the glacier in NioghalvlQerdsfjorden had disappeared 6-8 thousand years ago. Eystein Jansen (Bergen Universitet): Climate instability and ocean circulation - only an ice age phenomenon? Changes in the strength of thermohaline over-turning have been implicated as a main driver for rapid climate change in the N-Atlantic. Model studies have documented the possibility of the thermohaline circulation to switch between on/off modes, or change the strength and location of the overturning cell or the depth of overturning, observations in the form of proxy records of water mass distribution are ambiguous. Shift of convection site and shallowing of the main flow of NADW are well documented for the main deglacial melt water pulses and for coohngs such as during //e/nn'cä-episodes. Other pronounced cold phases such as the Y. Dry as show only minor changes from modem conditions in deep water proxies. We here document that the Nordic Seas through the last interglacial-glacial cycle were highly dynamic and basically circulated in the modem anti-estuarine mode, both in w irm and cold phases. This situation is at times punctuated by an estuarine type circulation pattem. Both in interglacial and glacial stages rapid high amplitude fluctuations in heat flux and circulation style occurred. Transects across water mass fronts are used to decipher the variability of ocean circulation during the last 140ky. The data sets document major shifts of the type of deep water formation from open ocean convection to a mode dominated by deep waters formed by Brine Formation at H- and D-0-events when water masses carrying the glacial melt water signal are injected at all depths and ventilation is reduced. During cold phases with little melt water input such as the Younger Dryas the brine injection occurs at 1 km depth only, and open ocean convection appears to continue. Hence the convective state is highly different during different cold phases. This points to strong non-linearities in the way ocean circulation drive climate change, or that some of the changes may be driven by other mechanisms than deep-water circulation. Clear warnings that the system may tum unstable come from: The existance of non-linearities in the response of the ocean to variable forcings, the growing evidence of instabilities during both interglacial and glacial conditions as well as model results indicating possibilities for a cessation of thermohaline circulation under increased greenhouse gas forcing. Svante Björk (Københavns Universitet): Is the relationship between distinct climate changes and larger atmospheric '* oscillations an expression of deep ocean circulation changes? Examples from Late Glacial and early Postglacial records. The synchronisation of Greenland ice core records, lacustrine sediments and German tree-rings at the Younger Dryas-Preboreal transition has made it possible to obtain a very detailed picture of the rates of climate change and any timelags connected with this major climate warming. It has also been possible to relate detailed atmospheric "C records, from tree-rings and terrestrial macrofossils in lacustrine sediments, to Late Glacial and early Postglacial climate cheinges. We find that an early Preboreal cooling (PBO), registered in terrestrial, marine and ice core records, coincides with a distinct rise in atmospheric "C, i.e. rising A"C values (= rapidly falling "C ages). The timing of this cooling concurs with melt water peak IB, which is possibly the effect of the rapid onset of ice sheet melting at the beginning of the Preboreal warming, perhaps in combination with the aftermath's of the final Baltic Ice Lake drainage. The latter may have resulted in a fresh-water forcing of Sverdrup.These large fresh-water fluxes may have slowed down the thermohaline circulation in the North Atlantic, leading to the PBO and reduced ocean ventilation. The latter may explain the coincident rise in the atmospheric '''C content. To test this hypothesis we carried out AMS high-resolution dating of a well-studied Allerød-Younger Dryas boundary in lacustrine sediments on the Swedish west coast. It shows that this boundary is preceded by a "C plateau (= falling A"C values) at c. 10,900 '"C years BP, followed by suddenly younger ages (c. 10,600 "C years BP) in the first Younger Dryas sediments. This rapid '''C age decline (in less than 80 years) corresponds to a) '"C rise of 30 to 60%o. If decreased ocean ventilation was the sole cause for this change it would mean a 30-70% reduction in the exchange between intermediate-deep ocean and surface ocean reservoirs. We modelled a 50% reduction (which lasted for 200 years according to data) with a box-diffusion model and it resulted in a long "C plateau, which has striking similarity with the enigmatically long "C plateau in late Younger Dryas and early Preboreal. This modelling showed that it was possible to reproduce the "C signal with changes in ocean ventilation. Dense and reliable radiocarbon dates on terrestrial organic material are sparse for the earlier deglacial oscillations, but if available radiocarbon data sets are scmtinised a clear pattem emerges. Periods of warming are often characterised by "C plateaux. These periods of fairly constant '"C age are interrupted by sudden drops in '"C age, and these age declines coincide with periods of cooling. In terms of ocean ventilation this pattem can be interpreted as switches between efficient thermohaline circulation-good mixing between different C reservoirs-good ocean ventilation and slowed down (or partly shut off) thermohaline circulationreduced mixing between different C reservoirs-restricted ocean ventilation. The changes between these different modes of circulation are thought to be caused by oscillations in the fresh-water forcing of the North Atlantic and the seas around Antarctica. The Younger Dryas cooling may have been caused by an extreme fresh-water event, such as a simultaneous drainage of the Baltic Ice Lake and Lake Agassiz. Theoretically, some of the minor A'''C variations could have been produced by highly variable sunspot activity, which could then be an argument for solar forcing as a significant agent for Earth's changing climate. However, the still fairly sporadic '"Be record from this time period does not show significant enough changes to explain any of the distinct A'^C anomalies. Henrik Svensmark (DMl): Solens indflydelse på Jordens klima. Spekulationer om en sammenhæng mellem Solens aktivitet og Jordens klima har eksisteret lige siden astronomen William Herschel for snart 200 år siden foreslog, at der kunne være en forbindelse. Men da man indtil nu ikke har kunnet finde en acceptabel fysisk forklaring på de mange observerede korrelationer, er en sammenhæng blevet mødt med skepsis og af de fleste bortforklaret som værende tilfældig. I 1991 publicerede Friis-Christensen og Lassen et resultat, der viste, at Jordens temperatur gennem de sidste fire hundrede år har varieret i overensstemmelse med solcykluslængden. Den mest simple forklaring ville være mulige variationer i Solens udstråling. Imidlertid har sa- 30 Geologisk Tidsskrift 1998/1

5 tellitmåunger af solkonstanten vist, at den kun varierer 0,1% i løbet af en solpletperiode, hvilket er for lidt til at forklare de observerede temperaturvariationer. Derfor har interessen været rettet mod mere indirekte måder, hvorpå solaktivitet kunne påvirke Jordens strålingsbalance. Nye resultater heir vist, at Jordens skydække følger variationer i Solens aktivitet, hvilket vil være en effektiv måde at ændre på Jordens strålingsbalance og dermed på temperaturen. Denne sammenhæng kan meget vel være det længe søgte forbindelsesled mellem Solen og Jordens klima. I foredraget vistes en række overraskende sammenfald mellem varierende solaktivitet og ændringer i Jordens klima gennem de sidste 8000 år og den fysiske mekanisme blev beskrevet. Jörn Thiede (Alfred Wegner Institut): Interglacialer = varmetider i Nordvesteuropas palæoceanogrcfi. Det senkænozoiske klima er præget af tydelige forandringer imellem istider og mellemistider, noget som blev opdaget allerede i sidste århundrede. Milankovitsch formulerede en nær sammenhæng imellem solens indstråling på kloden, som delvis er styret af geometrien af klodens bane rundt om solen. I midten af halvfjerdserne, efter man havde fundet frem til kemeprøver af tilstrækkelig stratigrafisk længde og efter man havde udviklet meget præcise dateringsmetoder, var man istand til at påvise en kronologisk sammenhæng imellem Milankovitsch-frekvenseme og store klimaforandringer, som især har en stor indflydelse på Nordvesteuropa. Den komplette stratigrafi af dybhavssedimenter har gjort dem særlig attraktive til at belyse problematikken af dokumentationen af langvarige klima variationer, både i fortiden og i fremtiden. De store og uløste spørgsmål for Nordvesteuropa i denne sammenhæng hænger sammen med kræfterne som kontrollerer Golfstrømmens kontinuitet og dens forlængelse mod nord. Den Norske Strøm, som er dens nuværende forlængelse mod nord ind i Norske-Grønlandhavet, er tydeligvis et interglacialt fænomen og den er noget variabel. Milankovitsch frekvenserne forudsiger en afslutning på det nuværende interglacial i nær fremtid (over en tid på få hundrede til tusind år), men det er uklart hvor hurtigt dette kan ske. Iskerner fra Grønland viser muligheden for meget hyppige og hurtige dramatiske klimaforandringer som ikke direkte hænger sammen med Milankovitsch-frekvenseme, og som koncentrerer sig i interglacialer og glacialer, dog ikke i Holocenet (hvorfor?). Det største og uløste spørgsmål er nært knyttet til vekselvirkningen mellem de naturlige klimaforandringer og deres formodede vekselvirkning med drivhuseffekten. Den rent videnskabelige diskussionen af disse vekselvirkninger har for tiden ført til en halvpolitisk og meget ophedet debat, som har en stor indflydelse på de politiske og administrative beslutninger, men som rent videnskabeligt gør stor skade. John Anderson (GEUS): Climate change and ecological responses: benefits and problems of geological perspectives. The prospect of continued global warming into the 21st century demands that uncertainties about the timescale and extent of natural climate warming be addressed. The few long-term documentary or monitoring records that Eire available cover relatively short time periods. These records have also been recorded during periods where anthropogenic impacts to the climate system may have occurred and as a result may not represent "natural" background levels or variability. Due to the lack of suitable long-term monitoring records, proxy climate records from lake and marine sediments, therefore, provide an important means of determining the extent of past-climate fluctuations at a variety of timescales. There are, however, both very positive aspects of utilising geological climate records, as well as situations where some care is needed in interpreting the pastbiological changes in terms of climate processes. Biologically-based climate transfer functions In utilising biological records to address past climate one must be aware of the complicated nature of ecological systems. In creating biological-based transfer functions to reconstruct past-temperature, one is assuming that the climate-related parameters to be reconstructed are important environmental variables in that system (or are linearly related to a variable that is). Often, this assumption may be invalid or inappropriate. Other, natural, changes within the ecosystem may have profound biological responses that are unrelated to climate. Climate effects on aquatic systems Another problem with contemporary climate studies is that associated with attempting to predict what future anthropogenic climate changes will have on aquatic and terrestrial ecosystems. Contemporary experimental and monitoring studies of biological responses to climate change have to be able to separate or identify the effects of other cultural impacts on ecosystems. This can be very difficult where one has chronic and widespread anthropogenic disturbance such as land management changes, disruption of nutrient cycles, atmospheric pollution (e.g. acidification). Many of these disturbances will have a more substantial effect on biological communities than climate change, at least in the short-term. Importantly, however, time periods in sediment cores from lakes or oceans can readily be sampled that pre-date cultural effects and so, theoretically, the effects of climate can be addressed in isolation. However, these Eire also periods of course where there is no independent climate-variability data. If climate effects are to be separated from other "disturbances" (such as fires, volcanic ash falls), independent climate estimates are needed. Any attempt to utilise biologically-derived estimates of past-climate in such studies lacks independence in a statistical sense, and arguments quickly become circular. Care needs to be taken to use independent estimate of past-climate (tree-ring inferred temperatures, isotopes, climate models) when interpreting changes in biological remains in geological sequences in terms of climate-driven processes. Tirsdag d. 13. til fredag d. 16. januar 1998: 23. Nordiske Geologiske Vintermøde. - Aarhus Universitet. Omkring 400 geologer fra norden deltog i det 23. Nordiske Geologiske Vintermøde, Aarhus Universitet. Interesserede, der ikke selv var til mødet kan stadig rekvirere Abstractbindet ved henvendelse til Geologisk Institut, Aarhus Universitet, 8000 Århus C, att.: Inger Bech, mærket NGV. Prisen for abstractbindet er 75,- kr. + porto. Det er på 330 sider, og indeholder 323 abstracts fra såvel postere som foredrag. Aarhus Universitets Geologiske Institut udgav i anledning af mødet også en præsentation af instituttet og dets igangværende forskning. Hæftet på 77 sider og indeholder 15 videnskabelige artikler samt en kort oversigt over instituttets historie og udvikling. - Dette hæfte er også til salg. Prisen er 75,- kr. + porto, se ovenfor. Foreningsmeddelelser 31

6 Tirsdag d. 19. maj 1998: Neogene Tectonics of the North Atlantic Area. - Geologisk Museum. Peter Japsen, Lars Ole Boldreel, Jim Chalmers and Anders Mathiesen: Looking for a unifying explanation for Neogene uplift and tectonics as evidenced from data sets from the North Sea, the Faroe Islands and Greenland. Sierd Cloetingh: Neogene differential uplift in the Northern Atlantic. Constraints from basin modeling. Lars N. Jensen: Cenozoic uplift in the North Atlantic area; Magnitude, timing and mechanisms. Kama Lidmar-Bergström: Landforms and Neogene tectonics in Scandinavia. Some unresolved questions. Dansk Mineralogisk Selskab Fredag d. 28. november 1997: Anette Frost Jensen: Synkrotronstråling og kemisk krystallografi. Synkrotronstråling er en meget intens røntgenstråling med kontinuert bølgelængdefordeling. Denne stråling kan udnyttes fordelagtigt i krystallografiske eksperimenter til at opnå information om kemiske forbindelsers koordinationsgeometri og elektroniske overgange. Denne information er et supplement til den som opnås i konventionelle diffraktionseksperimenter og spektroskopiske målinger. Nogle eksempler fra litteraturen omfattende uorganiske koordinationsforbindelser, zeoliter og mineraler blev givet. Fredag d. 5. december 1997: Bernard Grobety, "Polysomatism or Legoland in the Mineral World" The description of complex mineral structures can be simplified by assembling typical, repeatedly found atom configurations into modules. The best known modules are the coordination polyhedra, but larger modules consisting of groups of polyhedra are possible. Minerals belonging to a polysomatic series are composed of the same infinite modules (two or more), but differ in the module ratio and/or in the stacking order. Micas, pyroxenes and amphiboles are members of the biopyribole polysomatic series with pyroxene and mica (loo)-layers as modules. Olivine and the humite minerals belong to the humite series, which is based on olivine and norbergite (OOl)-layer modules. Transmission electron microscopy and analytical electron microscopy investigations of synthetic and natural polysomes indicate that not only structural relationships, but also crystalchemisitry, defect structures and the reaction mechanisms responsible for the transformation of one member into the other are intimately related to the polysomatic nature of these minerals. A brief introduction into the basic ideas of polysomatism was given, new short range biopyribole polysomes were presented, and a polysomatic reaction model derived from microstructural analysis of natural biopyribole samples and clinohumite synthesis experiment. Fredag d. 16. januar E. Makovicky og T. Balic Zunic: Strukturanalyse af mineraler under højt tryk og temperatur - om det nye udstyr til Røntgendiffraktions laboratoriet. Fredag d. 6. februar Skage Hem: Crystal chemical interpretation of compositional trends in pentlandite and sulfoarsenides. Fredag d. 15. maj 1998: Joel D. Grice, (Canadian Museum of Nature, Canada): Borate minerals: structural classification and geological significance. Boron is light (atomic number 5), small (ionic radius 0.11 A) and has a moderately-low valency (3+). This unique set of physical properties gives rise to interesting chemical properties. Boron will bond to either three oxygens to form a triangle (Lewis base strength 0.33 v.u.) or four oxygens to form a tetrahedron (Lewis base strength 0.42 v.u.). These ionic groups may in turn combine to form polyanions giving rise to a Ituge number of polymers. Borate minerals are systematized into five classes; a) isolated, b) finite clusters, c) infinite chains, d) sheets and e) frameworks based on the polymerization of (B03) triangular polyhedra and (B04) tetrahedral polyhedra within their crystal structure. The degree of polymerization is classified according to structural units referred to as fundamental building blocks (FBB). A newly developed graphical and algebraic descriptor is used to describe the topological and chemical aspects of the clusters and their mode of polymerisation. The tabulation of all known borate mineral structures gives a comparison of what nature produces in contrast to the theoretical derived possibilities. It is evident that most borate minerals have structures with isolated or finite clusters of FBBAEs. The most common polymerized structural unit is the three-membered ring. Further polymerization ofrings is usually achieved by sharing of one boron atom between rings. Skam deposits favour the crystallization of less common to rare species of borate minerals with isolated FBB groups (kotoite, ludwigite, pinakiolite). Evaporates with related volcanic rocks (desert lakes, playas) contain the most common borate minerals with stmctures consisting of finite clusters or infinite chains (borax, colemanite, inyoite, ulexite). Saline marine evaporates like the potash deposites of Sussex, New Bmswick have some of the most highly polymerized borate sheet and framework stmctures known. Examples are the recently described new minerals brianroulstonite, pringleite, penobsquisite, ruitenbergite and trembathite. DGF FORUM For Anvendt Geologi Onsdag d. 27. maj 1998: Fremtidig råstoflndvinding i Danmark. Klaus Rønholt (Faxe Kalk): Velkomst og introduktion. Christian Knudsen (GEUS): Behov for råstoffer i fremtiden og potentiale for indvinding. Flemming Jacobsen (Skov- og Naturstyrelsen): Overordnet forsyningsplanlægning Alex Sonnenborg (Storstrøms Amt): Regionalplanlægning og sagsbehandling. Michael Jess: Dansk Naturfredningsforenings syn på fremtidig råstofindvinding. Preben Andersen: (Faram Sten & Gms): Problematisk udvidelse af råstoflndvindingstilladelse. Generalforsamling På generalforsamlingen den 16. januar blev undertegnede valgt som ny formand for Dansk Mineralogisk Selskab. Ole Johnsen 2,1 Geologisk Tidsskrift 1998 /1

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2013 Den 26. februar, klokken 17.15, SP207, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse Beretningen vedlægges. 2. Regnskabet fremlægges

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Global carbon cycle studies with LPJ-GUESS

Global carbon cycle studies with LPJ-GUESS Navn oplægsholder Navn KUenhed Global carbon cycle studies with LPJ-GUESS Guy Schurgers University of Copenhagen Introduction LPJ-GUESS The dynamic ecosystem model LPJ-GUESS simulates biogeography (geographical

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Restoration management in Lille Vildmose:

Restoration management in Lille Vildmose: Restoration management in Lille Vildmose: Little Wild Bog Finland Norge Sverige Estland Danmark Letland Kaliningrad Litauen Tyskland Polen Geology and landscape Lindenborg å Kongerslev Kongstedlund Smidie

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Gør jorden let at bearbejde Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Problemer med såbedskvalitet Hovedbudskaber: Jordens bearbejdbarhed/smuldreevne er meget påvirket af dyrkningen

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05 Årlige middeltemperaturer for udvalgte meteorologiske stationer i Danmark, på Færøerne og i Grønland; 1873-2002 Yearly Mean

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere