Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag"

Transkript

1 Bilag Bilag 1: Folkebibliotekernes netbaserede materialer Bilag 2: Opgaver ved indkøb af netbaseret materiale Bilag 3: Arbejdsdelingen i et typisk indkøbssamarbejde Bilag 4: Elementer i infrastrukturen Bilag 5: Ramme for organiseringen af en fælles løsning

2 Bilag 1: Folkebibliotekernes netbaserede materialer Folkebibliotekerne anvendte i millioner kr. på indkøb af netbaserede materialer. Det svarer til 11% - 15% af det samlede materialebudget.. Beløbet omfatter ikke tillægsaftaler for fysiske tidsskrifter såsom digital adgang til Tænk, Mandag Morgen m.m. De netbaserede materialer kan opdeles i tekst, musik, lydbøger, film og spil. Inden for disse materialetyper er der en række produkter, som størstedelen af landets 97 folkebiblioteksvæsener abonnerer på. Produkt Antal abonnenter Bibzoom 97 Faktalink 97 Forfatterweb (Pris inkluderet i Faktalink) 97 Futuriblerne (Gratis) 97 Infomedia 97 netlydbog.dk 93 Litteraturfortolkninger 92 filmstriben.dk se film derhjemme 81 Library PressDisplay 78 Danske Dyr og Verdens Dyr 69 Europa World Plus 69 Verdens Dyr Pris indeholdt i Danske Dyr 69 Literature Ressource Center 64 Som det fremgår af ovenstående tabel over de meste udbredte produkter, har alle biblioteker adgang til netbaseret musik (Bibzoom), mange har adgang til netbaserede lydbøger (netlydbog.dk), film (filmstriben.dk) og netbaseret tekst (Infomedia, Library PressDisplay). Folkebibliotekerne abonnerer i alt på 68 forskellige produkter, og der er stor forskel på, hvor mange abonnementer det enkelte bibliotek har adgang til. Antallet af abonnementer varierer fra 11 til 59. Dermed er meget stor forskel på, hvilke netbaserede materialer borgerne i forskellige kommuner har adgang til. Selv til de mest udbredte produkter som filmstriben og netlydbog.dk er der kommuner, hvor borgerne ikke har adgang. Ud over de betalingsbelagte licenser findes et stort antal gratis netbaserede materialer, som skønnes at have lige så stor vigtighed for bibliotekerne, især når de kan høstes og formidles gennem en databrønd. Det er materialer som fx Weilbachs Kunsterleksikon https://www.kulturarv.dk/kid/. 2

3 Materialeudgifter Fordelingen af folkebibliotekernes udgifter til netbaserede materialer fremgår af nedenstående tabel. Licensguiden er fællesbetegnelsen for de tekstlicenser, der forhandles af Gentofte Bibliotekerne. Som det fremgår, er disse licenser de mest udgiftskrævende fulgt at Bibzoom og netlydbog.dk. Produkt Omsætning Procentvis fordeling Licensguiden ,6% Bibzoom ,0% netlydbog.dk ,4% Forfatterweb og Faktalink ,9% filmstriben.dk (se film derhjemme) ,7% ebib.dk ,6% filmstriben.dk (på biblioteket) ,0% Litteraturfortolkninger ,3% spilogmedier.dk ,3% ebogsbibliotek.dk - - I alt ,0% Den emnemæssige fordeling af de 68 (59) licenser fremgår af nedenstående figur. Figuren viser, at der er 7 licenser inden for området avis-, tidsskrift- og nyhedsdatabaser, svarende til 10 af det samlede antal licenser. Antallet af licenser er ikke en helt retvisende indikator for dækningen, da et produkt kan være meget omfangsrigt og indeholde meget information, mens et stort antal mindre produkter kan udgøre en relativ perifer dækning inden for et emne. Figuren viser en forholdsvis bred fordeling over de forskellige områder og illustrerer, hvor mange forskellige produkter der er behov for, hvis folkebibliotekernes fysiske materialer efterhånden skal erstattes af netbaserede materialer. Fysiske bøger er fortsat langt den mest benyttede materialetype på folkebibliotekerne, og der er derfor især behov for et større udbud af danske og udenlandske e-bøger, hvis folkebibliotekernes skal være mere digitale. 3

4 Emnemæssig fordeling af ressourcer Variationen i folkebibliotekernes indkøb Der er en betydelig variation i folkebibliotekernes indkøb. De enkelte biblioteker bruger fra kr. pr indbyggere til lidt under pr indbyggere. Ved vurderingen af materialeudgifter pr. indbygger skal man være opmærksom på, at kommuner med et lavt indbyggertal naturligvis kan have meget høje materialeudgifter pr. indbygger uden at have en stor materialesamling og omvendt med større kommuner. 4

5 Oversigt over udgifter til digitale ressourcer Ovenstående kort viser de enkelte bibliotekskommuners udgifter til indkøb af netbaserede medier. Oversigten er inddelt i intervaller for udgifter pr indbyggere. Det fremgår således af oversigten, at Aarhus Kommune bruger kr. pr indbyggere mens eksempelvis Bornholm bruger kr. pr. indbyggere. De seks centralbiblioteker og de øvrige store biblioteker anvender typisk mange penge til netbaserede materialer, mens mange biblioteker på Fyn og i Jylland ikke har adgang til så mange materialer (de lyseblå områder). I de følgende afsnit præsenteres en mere detaljeret status for de enkelte materialekategorier tekst, musik, lydbøger, film og spil. Tekstlicenser Folkebibliotekerne har mulighed for at abonnere på ca. 60 tekstlicenser. Størstedelen af disse indkøbes og administreres af indkøbssamarbejdet hos Gentofte Bibliotekerne. Andre tekstlicenser som Faktalink, Forfatterweb, Bibzoom world, ebib.dk og ebogsbibliotek.dk indkøbes særskilt af det enkelte bibliotek. Tekstlicenserne er meget forskelligartede og omfatter erhvervsrelateret information, e-bøger (fag- og skønlitteratur), reparationsbøger, aviser, faktaoplysninger (biografier og emner). Nedenstående kort viser udbredelsen af tekstlicenser. Som det fremgår af kortet er der i en kommune som Skagen adgang til tekstlicenser, mens der i Odense Kommune er adgang til tekstlicenser. Variationen i antallet af licenser kan skyldes økonomiske res- 5

6 sourcer, begrænsede personaleressourcer til at formidle netbaserede materialer, manglende tekniske muligheder for formidling eller en begrænset efterspørgsel hos borgerne i kommunen. Udbredelse af tekstlicenser Det er vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang den uensartede adgang udgør et problem på nuværende tidspunkt. Tekstlicenserne kan typisk anvendes i forbindelse med uddannelse og studier, og dermed kan det naturligvis være et problem, hvis elever og studerende i nogle egne af landet har meget begrænset adgang til disse netbaserede materialer. På den anden side viser kortet, at man i de større studiebyer typisk har adgang til mange tekstlicenser. Nedenstående tabel er en oversigt over udbuddet af tekstlicenser, forretningsmodeller og pris pr. download. Tekstlicenser Forretningsmodeller Priser Gentofte Bibliotekerne forhandler 58 tekstlicenser for bibliotekerne Litteraturfortolkninger udbydes af DBC Faktalink udbydes af DBC Forfatterweb udbydes af DBC ebib.dk udbydes af Publizon ebogsbibliotek.dk udbydes af Publizon Typisk flatrate aftaler. Altså en fast pris uafhængig af benyttelse, men typisk afhængig af indbyggertallet. Ca. 15 mio. kr. pr. år (Licensguiden udgør 10,6 mio. kr.) 6

7 Gennemsnitspriserne pr. download varierer afhængig af forbrug og produkttype generelt betaler man mere for større artikler. Sammenligner man med ovennævnte Top 10 for licensguiden, er gennemsnitspriserne for download: Infomedia 16,7 kr. Library PressDisplay 9,5 kr. MasterFile 21,3 kr. Europa World Plus 6,07 kr. Danske-dyr/Verdens-dyr 4,3 kr. Gale/Cengage produkterne (Literature Ressource Center, Science in Context etc.) 15,5 kr. Gyldendals Onlineordbøger 1,5 kr. Danskhistorie 4,06 kr. Kompass 3,3 kr. Priserne for download på de udenlandske e-bøger er 3,3 kr. for Ebrary og for Safari 6,0 kr. Ebøger fra Publizon ligger omkring kr. for en ebog. Da der på nuværende tidspunkt er rationering på nogle materialer, giver det ikke mening at gengive benyttelsesstatistik Musik Adgangen til netbaseret musik sker gennem portalen Bibzoom, som drives af Basepoint Media efter aftale med Statsbiblioteket. Bibzoom tilbyder musik i alle genrer. Der er ca unikke brugere hver måned. Bibzoom er for nylig begyndt at understøtte flere formidlingsplatforme og operativsystemer og har også implementeret mulighed for at streame musik som supplement til den traditionelle download af musikfilerne. Der har i 2010 været et væsentligt fald i udlån af musik (cd) på ca. 1 million, men faldet har ikke medført en tilsvarende stigning i benyttelsen af Bibzoom. Brugerne er sandsynligvis begyndt at bruge gratis tilbud som Grooveshark, Deezer eller abonnementsbelagte tjenester som TDC Play og WIMP. Licenser Forretningsmodeller Pris Bibzoom Flatrate med loft Den samlede betaling fra bibliotekerne udgjorde 8 mio. kr. i 2010, hvilket er steget til 9,5 mio. kr. i 2011, da der er indgået en større aftale med mere musik. Udbredelse Dækker det meste af landet, men der er dog flere biblioteker, der i 2011 har fravalgt Bibzoom. Bestand album i 2010 til download samt mulighed for streaming af et væsentligt mindre antal album i Bestanden er forøget til i juni-juli Lydbøger Netlydbog.dk drives af et konsortium bestående af bibliotekerne i Frederiksberg, Gentofte, København og Aarhus. Konsortiet har ansvar for hjemmesiden og udvælgelsen af materialer. Drift af it-platform, autentifikation, udlånsmodel samt administration er outsourcet til firmaet Publizon. Portalen tilbyder biografier og skønlitterære værker. 7

8 Licenser Forretningsmodeller Pris Udbredelse netlydbog.dk Flatrate. 6,3 mio. kr. pr. år Dækker det meste af landet Bestand 1092 Film Gennem portalen filmstriben.dk kan biblioteksbrugere se film fra danske kort- og dokumentarfilmproducenter, danske fagfilmproducenter og kommercielle spillefilm fra filmselskaberne for både børn og voksne. Filmstriben er udviklet i samarbejde mellem DBC og Det Danske Filminstitut. Bibzoom/world giver adgang til musik og film på arabisk, bosnisk/ kroatisk/ serbisk, persisk, urdu/ hindi/ panjabi og tyrkisk. Licenser Forretningsmodeller Pris Udbredelse filmstriben.dk Bibzoom World Klikmodel hvor der betales for antal download 2 mio. kr. pr. år. Dækker næsten alle biblioteker Bestand Filmstriben: 975. Bibzoom World ca. 250 Spil Fra portalen spilogmedier.dk kan brugerne downloade spil og programmer. Portalen er udviklet og drives af DBC og blev lanceret i slutningen af Licenser Forretningsmodeller spilogmedier.dk Klikmodel hvor der betales for antal download. Hvert download koster 13,50 33 kr. Pris Den samlede betaling fra bibliotekerne udgjorde kr. i Udbredelse Ca. halvdelen af folkebibliotekerne tilbyder denne form for udlån af spil og programmer 8

9 Bilag 2: Opgaver ved indkøb af netbaseret materiale De funktioner, der varetages af en central indkøbsfunktion på licensområdet som fx DEFF s licenssekretariat, varierer afhængigt af graden af centralisering og samspillet med andre aktører, der varetager enkeltstående funktioner. Administrationen af licenser og konsortier vil dog oftest omfatte følgende kerneopgaver: Forarbejde/markedsundersøgelse Interesseundersøgelse Kontraktforhandling Beslutning og kontraktindgåelse Implementering Markedsføring og undervisning Support og statistik Fornyelse af aftalen Den løbende administration af licenserne vil også omfatte koordinering af metadata til en databrønd, administration af bibliotekernes beholdningsoplysninger (hvilke licenser det enkelte bibliotek har) og data til adgangsstyringssystemet (ip-oplysninger). Derved får licensadministrationen en tættere kobling til selve infrastrukturen og de institutioner, som står for driften af forskellige tjenester. En anden tendens i udviklingen af licensadministrationen er, at forholdet til leverandørerne ændrer karakter i retning af øget samarbejde. I forhold til de udenlandske forlag medfører bevægelsen mod open access (vederlagsfri adgang til videnskabelige artikler), at forhandlingerne bliver en del af en større strategisk udvikling. Det samme vil formentlig ske i forhold til danske forlag, hvor biblioteker og forlag samarbejder om at udvikle nye forretningsmodeller (fx de nye freemium modeller), og hvor der også med tiden kan blive en kobling til biblioteksafgiften. Koblingen mellem indkøb og infrastruktur bliver særlig tæt, hvis det digitale materiale er kopibeskyttet. Det vil ofte være i form af software til digital rights management (drm), som medfører, at materialet kun kan afspilles på bestemte softwareløsninger (windows, apple) eller bestemte apparater (pc er, mobiltelefoner mv.). I de tilfælde er det særlig vigtigt at koordinere aftalevilkår ved indkøb med infrastruktur og formidling. Drm-beskyttelse vil formentlig forekomme på en stor del af det danske materiale. Afholdelse af workshopper og konferencer både nationalt og internationalt er også en væsentlig del af licensadministrationen. Det er vigtigt at udbrede kendskabet til forretningsmodeller og produkter og at drøfte ønsker til udviklingen. Denne opgave vil formentlig blive endnu vigtigere, efterhånden som licensadministrationen får en tættere kobling til infrastrukturen og en tættere samarbejde med leverandører. Formidling af den erhvervede licens Arbejdet med licensen efter aftaleindgåelsen er helt afgørende for, om biblioteket får fuldt udbytte af produktet. Det er således vigtigt, at produktet markedsføres over for bibliotekets medarbejdere og integreres i bibliotekets almindelige formidling til brugerne. Desuden er support af aftalen en vigtig opgave, fordi der erfaringsmæssigt altid opstår spørgsmål om anvendelsen af produktet eller vilkårene i kontrakten. 9

10 Det er en vigtig opgave, at der følges op på indkøbet af den nye licens ved at se på benyttelsesstatistik. Det er nødvendigt både for at vurdere effekten af bibliotekets formidling og for at sikre, at biblioteket ikke abonnerer på produkter, som ikke benyttes. Desuden kan statistikken anvendes i en fremtidig genforhandling af licensaftalen. Dele af denne opfølgningsopgave kan ligge hos den enkelte institution, men der kan være behov for sammenlignende analyser institutionerne imellem for at vurdere værdien af en given licens. Et velkendt nøgletal på licensområdet er prisen pr. download. Det udregnes ved at tage prisen på en licens og dele den med antallet af downloads. En licensaftale til 1 mio. kr. med downloads vil således have en pris pr. download på 10 kr. Hvis man har en målsætning om en downloadpris på 9 kr., kan man gennem forhandling enten reducere prisen på licensen til kr. eller øge benyttelsen med downloads. Målsætningen er, at tallet er så lavt som muligt. De to tilgange er dog ikke lige gode. For det første er der i mange tilfælde begrænsede muligheder for at opnå prisreduktioner fra leverandørerne. For det andet vil en prisreduktion typisk skulle deles mellem mange biblioteker. Endelig tyder flere analyser på, at de helt store gevinster ligger i at forbedre adgangen, fordi det har nogle meget store afledte effekter for brugerne. I Stockholm var der fra den ene dag til den anden fx en voldsom stigning i anvendelse af de digitale tekstlicenser på bibliotekerne, blot fordi metadata om licensen blev gjort tilgængelig i "katalogen" og dermed synlig for brugerne. 10

11 Bilag 3: Arbejdsdelingen i et typisk indkøbssamarbejde Den anbefalede model for et indkøbssamarbejde kombinerer fordelene ved en central administration (fx et sekretariat) med fastholdelse af den lokale beslutningskompetence i forhold til indkøb 1. Det vil sige, at det er den enkelte institution (fx biblioteket), som råder over materialebevillingen, og dermed institutionen, der beslutter, hvad der indkøbes. Det er således typisk det enkelte kommunale folkebibliotek, der betaler for de netbaserede materialer, og det er dermed bibliotekets ledelse, der afgør, hvad der skal indkøbes. Model for indkøbssamarbejde I modellen ovenfor udpeger det enkelte bibliotek eller den enkelte institution en medarbejder, der er ansvarlig for licensindkøb. Denne medarbejder får fuldmagt til at agere på vegne af institutionen. Et antal af disse medarbejdere fra forskellige biblioteker danner en licensgruppe. Licensgruppen er en slags forretningsudvalg for det samlede indkøbssamarbejde. Således kan licensgruppen træffe beslutninger om udviklingen af samarbejdet og tage stilling til, hvilke nye produkter der skal afprøves. Der er det enkelte bibliotek, der råder over pengene til indkøb, så den væsentligste beslutningskompetence er placeret lokalt. Processen med indkøb af licensen indledes med en undersøgelse af relevante tilbud på markedet. Resultatet forlægges licensgrupperne, som tager stilling til, om man skal forsøge at indgå en licensaftale om produktet. Hvis licensgruppen vurderer, at det kunne være relevant at tilbyde et nyt digitalt produkt til brugerne, foretager licenssekretariatet en interesseundersøgelse blandt bibliotekerne. Hvis der er interesse, etableres en testadgang, og bibliote- 1 Bilag 3 indeholder en meget simpel illustration af rollerne i indkøbssamarbejdet. Illustrationen viser, hvordan et indkøbssamarbejde kan kombinere centraliseret indkøb med lokal indflydelse.

12 kerne afprøver produktet. Det undersøges også, om enkelte institutioner allerede abonnerer på dele af licenspakken. Bibliotekerne giver efterfølgende en tilbagemelding om, hvorvidt de ønsker at abonnere på produktet. Den kreds af biblioteker, der ønsker at abonnere på et givent produkt, udgør et konsortium. Konsortierne er forskellige konstellationer af biblioteker, der abonnerer på et givent produkt. De kan omfatte alt fra 3 til 100 biblioteker. Licenssekretariatet får mandat til at foretage en forhandling med leverandøren om priser og vilkår på vegne af konsortiet. Prisen på licensen kan afhænge af antallet af deltagende institutioner og antallet af autoriserede brugere. Det er vigtigt at have en juridisk ansvarlig institution af hensyn til de juridiske forhold vedrørende kontraktindgåelse, økonomistyring og fakturering. Der underskrives en kontrakt for hvert konsortium, der indgår aftale med leverandører. I mange tilfælde kan der desuden være behov for, at der en institution, som kan lægge penge ud for konsortiedeltagerne, fordi betaling til leverandøren ofte foretages som én samlet betaling. De enkelte konsortiedeltageres betaling for licensen foretages efterfølgende. Ved udenlandske leverandører kendes den endelige pris for den enkelte konsortiedeltager først, når den endelige kurs for den samlede betaling er fastlagt. 12

13 Bilag 4: Elementer i infrastrukturen Elementer i infrastrukturen: Præsentation, Services og Data I ovenstående figur er der med gult angivet eksempler for de tre lag. Endelig er med en optegnet tyk blå streg angivet, hvilke elementer der bør indgå i en fælles biblioteksløsning. 13

14 Bilag 5: Ramme for organiseringen af en fælles løsning Forenklet fremstilling af en række centrale elementer i en fælles digital løsning Illustrationens farvelægning illustrer sammenhængen mellem elementerne. De lilla elementer er kerneelementer i netværksorganisationen. De blå elementer er centrale elementer i infrastrukturen for fysiske materialer, der drives af DBC. De grønne elementer er infrastruktur for lokal formidling. De gule elementer er opgaver, der kan løses af biblioteker. De grå elementer er nye opgaver, som kan udbydes til leverandører. Desuden er det i øjeblikket DBC, der driver databrønden i Ting, og en række biblioteker, som udvikler eksempelvis grænsefladen. I den nederste del af illustrationen ses yderst til venstre en figur med betegnelsen digitale materialer. Den udgør et vigtigt input til den fælles løsning, fordi formidlingen af de digitale materialer er en væsentlig begrundelse for etableringen af løsningen. Den næste figur mod højre har betegnelsen ERMS, altså det administrative bibliotekssystem for digitale materialer. De to figurer databrønd og DanBib indeholder metadata for hhv. de digitale og de fysiske materialer. I praksis vil de være tæt forbundne, fordi det er afgørende, at de to typer materialer kan søges og formidles samlet. De næste tre kasser illustrerer den funktionalitet eller de webservices, der er behov for i en fælles løsning. Det øverste kasse er søgemaskinen for lokal formidling. Den mellemste kasse er de administrative bibliotekssystemer, der holder styr på de fysiske materialer. Den nederste kasse illustrerer den fælles funktionalitet, der bl.a. skal bruges for at kunne præsentere de digitale materialer. De tre kasser yderst til højre udgør præsentationslaget i en fælles løsning. Den øverste kasse er bibliotekets lokale formidling. Det næste kasse er søgning via bibliotek.dk, og den sidste 14

15 kasse er bibliotekernes fælles formidling fx via Palles Gavebod eller andre former for formidling. Den øverste del af figuren viser fire centrale aktører for opgaveløsningen: indkøbsfunktion, DBC, leverandører og biblioteker. Sidstnævnte kan både være folke- og forskningsbiblioteker. Oven over disse fire aktører er der placeret en it-gruppe og en gruppe, der arbejder med udvikling og formidling. Endelig indeholder illustrationen en styregruppe. 15

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Danskernes digitale bibliotek Fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne

Danskernes digitale bibliotek Fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne Marts 2012 www.kum.dk Danskernes digitale bibliotek Fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK FÆLLES LØSNING TIL DIGITAL FORMIDLING FOR FOLKEBIBLIOTEKERNE

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Bibliotekets netmedier

Bibliotekets netmedier Bibliotekets netmedier Med vejledning i download www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va www.vardebib.dk/netmedier Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du frit kan

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Digital formidling i det fysiske rum

Digital formidling i det fysiske rum Digital formidling i det fysiske rum lyt! leg! se! læs! smug-kig! Marianne Krogbæk, ITK - Jannik Mulvad, Aarhus Hovedbibliotek KONCEPT_INTERAKTIV BOGREOL Hvem er vi? Hovedbiblioteket i Aarhus Urban Mediaspace

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Bibliotekernes Netmusik Phonofile Aftale mellem Phonofile og bibliotekskonsortiet om adgang til Biblioteksdistributionssystemet (content management system) Paraplyorganisation for rettighedshaverne (audio

Læs mere

Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter!

Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter! Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter! 1 Dogmeregler for mit oplæg: Maks. 22 slides. Ikke nævne DDB. Kortene på bordet. Mere refleksion end konklusion. 2 Min faglige DNA: Uddannet bibliotekar. Kommunikationschef

Læs mere

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet Kilder i VIP Zinio (150059-magasin) Søgning vælg ja når metadata skal kunne søges og vises i jeres grænseflade vælg link til onlineadgang for at brugerne kan få adgang til ressourcen hos leverandøren Beskrivelse

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Licensadministration og rettighedsstyring

Licensadministration og rettighedsstyring Licensadministration og rettighedsstyring - skitse til fremtidig løsning rev. 19.5.2012 Juni 2012 Folkebibliotekernes LicensGruppe Side 1 1 Baggrund 2 Formål 3 Administration af licensforhandlinger og

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING HVAD SKAL VI MED DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK? Verden bliver mere digital: vores viden, vores flow af information, vores muligheder for kulturelle oplevelser.

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

ereolen 2015: Modeller, priser og styring

ereolen 2015: Modeller, priser og styring ereolen 2015: Modeller, priser og styring Mikkel Christoffersen, Projektledelsesteamet, Foreningen ereolen Københavns Biblioteker Jeppe Mossin, Chefforhandler, DDB Program 2012-problemet på ereolen Klik

Læs mere

ereolen 2015: Nye modeller & konsekvenser

ereolen 2015: Nye modeller & konsekvenser ereolen 2015: Nye modeller & konsekvenser CB-tour, ultimo 2014 Mikkel Christoffersen, København & Foreningen ereolen Jeppe Mossin, DDB Program 2012-problemet på ereolen Klik og licenser Forhandlinger med

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

BiBZOOM Strategi. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Det Kongelige Bibliotek Aabenraa Bibliotekerne Statsbiblioteket

BiBZOOM Strategi. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Det Kongelige Bibliotek Aabenraa Bibliotekerne Statsbiblioteket BiBZOOM Strategi 2013 Strategi 2013 side 2 bibzoom Strategi 2013 godkendt af ledelsen den 13. november 2012. INDHOLD Mission 3 Vision 3 Overordnet strategi 3 Produktstrategi 3 Organisering 4 Ledelsen 4

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til gymnasielærer vedrørende undervisning i mationssøgning i gymnasiet 1 Indhold 1. Baggrund for

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Strategi, Organisering og Forretningsmodel 2014

Strategi, Organisering og Forretningsmodel 2014 Bibzoom Strategi, Organisering og Forretningsmodel 2014 Godkendt af Ledelsen den 1. november 2013 Bibzoom Strategi, Organisering og Forretningsmodel 2014 Godkendt af Ledelsen den 1. november 2013 Indhold

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m.

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m. STYRK ELEVERNES INFORMATIONSKOMPETENCER - Undervisningsmateriale til gymnasielærere DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker,

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften

Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften APRIL 2015 WWW.KUM.DK Anbefalinger vedr. digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften Udvalg om Biblioteksafgift for Bøger og Musik Rapport til kulturministeren 2015 Anbefalinger vedr. digitalt

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere