Bilag 3: Kravspecifikation til leverance af informationssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3: Kravspecifikation til leverance af informationssystem"

Transkript

1 Bilag 3: Kravspecifikatin til leverance af infrmatinssystem Indledning Udbud af infrmatinssystem til plejecentre i Fredericia Kmmune. Fredericia Kmmune udbyder en platfrm et infrmatinssystem - til deling af infrmatin m arbejdspgaver g hverdagsliv fr brgere g medarbejdere på Kmmunens plejecentre. Frmålet med nærværende udbudsmateriale er at beskrive krav til infrmatinssystemet til brug fr leverandørens løsning af pgaven. Leverancebeskrivelsen består af følgende dele Teknisk leverancefrm Krav til system g knfiguratin Krav til funktinaliteter Krav til udvikling, implementering g knsulentydelser Opbygning Fredericia Kmmunes behv er klassificeret i t kategrier benævnt mindstekrav samt krav (evalueringskrav). Mindstekrav (MK) Behv frmuleret sm mindstekrav skal pfyldes af tilbudsgiver g skal indgå i tilbuddet. Manglende pfyldelse af mindstekrav vil medføre at tilbuddet afvises sm ikke knditinsmæssigt. Frkrtelsen MK anvendes i det følgende. Krav Evalueringskrav Behv frmuleret sm et krav kan pfyldes af tilbudsgiver g vil fremstå sm et knkurrenceparameter i tilbudsevalueringen. Kravpfyldelsen vil indgå i den samlede bedømmelse af tilbudsgiverens tilbud. Tilbudsgivers besvarelse af, hvrledes evalueringskravene pfyldes, vægtes i rdregivers evaluering g indgår i tilbudsvurderingen. J højere grad kravet pfyldes, dest bedre vurderes tilbuddet. Evalueringskrav anvendes i det følgende. 1

2 1.1. Den tekniske leverancefrm Klient maskiner vil blive leveret fra den kmmunale it-afdelingen under en fælles kmmunal indkøbsaftale. MK nr. 1 Leveres med en minimum knfiguratin jf. nedenstående: Windws7 pr. (32 el. 64 bit) eller senere pgraderinger Antivirus (kmmunal) Brwser: Explrer 8 eller senere pgraderinger Prcessr Cache RAM DDR3 Tuch mdel (Mdel 4) 4 kerner, min 2 Ghz 6MB 4GB Skærm >= 23 Disk HDD Disk SSD Optisk drev Grafikkrt Netværk Trådløs netværk 120GB DVD Integreret Gigabit ethernet Gigabit ethernet b, g g n (2,4 g 5 GHz) Indbygget Kensingtn Security Lck eller tilsvarende Ja Hstet løsning: Benytte Klientmaskiner, se vernstående. Adgang til internet, sker via kmmunal gæstenet (SSID FKInternet) Kræver validering hver 90. dag. Ved enten en gæstebillet eller kmmunalt AD lg in. Ved frnyet valdering, sker dette vha. af pp up i explrer, hvrefter adgang via gæsteprtal atter er aktiv i 90 dage Løsningens anvendelse MK nr. 2 2

3 Løsningen skal kunne anvendes på tuchskærme g andre devices (tablet; smartphne, cmputer etc.), sm kan anvendes såvel i brgernes hjem sm på plejecentrernes fællesarealer. Løsningen skal kunne være mbil, dvs. at skærme eller andre devices skal kunne flyttes mellem frskellige lkaliteter på plejecenteret. Der må ikke være begrænsning i, hvr mange brugere, der samtidig kan benytte funktinaliteten. Det skal være muligt fr pårørende at uplade billeder samtidig med, at planlægger arbejder i systemet, g medarbejder vinger pgaver af. Der kan samtidig være pdateringer fra diverse samarbejdspartnere. Systemet g leverandøren skal løbende kunne indgå i udvikling af nye funktinaliteter samt tilpasning ift. udvikling i tilstødende systemer f.eks. EOJ, EPJ eller lignende. Systemet skal kunne integrere med f.eks. EOJ Omsrgsystemet med en enkel kde g brugervalidering Systemet skal kunne integrere med infskærm f.eks. placeret i plejecenterets fyer med infrmatin m fællesarrangementer, nyheder hvem der er på arbejde på det gågældende tidspunkt, liste ver bebere g hvr de br etc Krav til knfiguratin MK nr. 3 Infrmatinssystemet skal ved vertagelsesprøven leveres færdigknfigureret g prduktinsklar: Inkl. test g verifikatin af alle integratiner inkluderet ved vertagelsesprøven Skal kunne integrere g indgå i samspil/samarbejde med andre af Kmmunens datag IKT systemer via åbne standarder f.eks. køkken- g madbestillingssystem, bestilling af varer g plejeartikler Skal i fremtiden kunne udvikle snitflader til andre eksterne leverandører. Tilpasning af brugergrænsefladen med Kmmunens lg g farver jf. design standard fra Kmmunens fficielle hjemmeside MK nr. 4 Der skal etableres en snitflade til kmmunenes msrgssystem EOJ Omsrgsystemet indenfr 3 måneder fra kntraktsstart. Indenfr denne tidsramme skal alle test g driftsprøver være afhldt. 3

4 Ved hjælp af snitfladen skal det være muligt fra skærmene at hente plysninger g tilføje registreringer, så der pnås tidstr registrering. Det skal f.eks. være muligt at se brgerstamdata, aktuelt medicinskema, døgnrytmeplan, skrive advis sv. Desuden ønskes der fleksibilitet ift. integratinen med EOJ Omsrgsystemet, så det er muligt at vælge funktinaliteter til g fra, så de kan tilpasses den enkelte beber. Eksempelvis er visning af medicinskemaet vigtig fr en række bebere, mens det kan være irrelevant fr andre. Det frventes samtidig at systemet er fuldt funktinsdygtigt uden snitfladen g kan fungere i verensstemmelse med kravene indtil snitfladen er etableret Krav til funktinaliteter i infrmatinssystemet De verrdnede krav til funktinaliteter MK nr. 5 Systemet skal kunne anvendes til at sende infrmatin fra ledelse til medarbejdere g bebere m nyheder g aktiviteter sm aktuelt pstår i hverdagen. Løsningen skal medvirke til at reducere tid anvendt til planlægning g registrering samtidig med, at kvaliteten af registreringen skal øges via tidstr registrering. Samtidig skal der ske identifikatin af hvilken specifik medarbejdere, der har gennemført en pgave. EVALUERINGSKRAV nr. 1 A Leverandøren angiver jf. bilag 14, hvrdan infrmatinssystemet pfylder dette g eksplicit angive, hvis der er dele af dette der ikke understøttes. Tilbudsgiver bedes beskrive, hvrledes nedenstående krav indgår i systemet: styrke kvaliteten af registrering g dkumentatin af medarbejdernes pgaveløsning understøtte frmidling af infrmatin med relevans fr brgere g pårørende styrke ledelsesinfrmatinen ift. pgaveløsning i dagligdagen understøtte nuværende g fremtidige arbejdsgange på Kmmunens plejecentre reducere tidsfrbrug anvendt til registering g dkumentatin reducere persnalets g brgerens tid anvendt til udfyldning af blanketter, bestillingsfrmularer etc. fungere sm platfrm fr infrmatin med relevans fr brgere på Kmmunens plejecentre tidstr dkumentatin Tilbudsgiver bedes beskrive, hvrledes dette pfyldes bedst muligt. 4

5 MK nr. 6 Systemet skal understøtte psamling, registrering g deling af infrmatiner mellem aktørerne. Infrmatinssystemet skal være i stand til at integrere infrmatin g data på tværs af frskellige udbydere g leverandører i Kmmunen Medarbejder funktinaliteter Frmålet med verblikssiden er at give medarbejderen et altid pdateret, dynamisk g brugervenligt verblik ver gennemførte, nuværende g kmmende plejerelaterede pgaver i frhld til den enkelte brger eller flere brgere. Overblikssiden skal give medarbejderne mulighed fr at planlægge arbejdet mkring pleje af brgeren eller flere brgere. MK nr. 7 Systemet skal tydelig vise, m en pgave skal udføres af sygefagligt sundhedspersnale, g m pgaven er uddelegeret. Hs brgeren skal hver medarbejder på plejecenteret/institutinen kunne se/benytte: 1. Opgaveversigt fr den pågældende brger, indehldende: Overskrift fr pgaven Status på pgaven Planlagt Udført Overskredet. Er en pgaves tidsinterval verskredet skal dette tydeligt markeres med en farve eller anden visuel markering Brgerens navn, cpr. Tidsinterval (Det tidsinterval pgaven frventes gennemført i) Særlig pgave Angivelse af m en pgave er udenfr den nrmale rutine Markeres med en farve eller anden visuel markering 2. Søgefelt til søgning i pgaveliste: Der skal være mulighed fr at søge på verskrifter i pgavelisten. F.eks. søgning på medicin fr at se m alle har fået deres mrgenmedicin 3. Oprettelse g ændring af ad hc pgave: Opret ny ad hc pgave 5

6 Medarbejderen skal have mulighed fr at prette en ad hc pgave, der er udenfr den nrmale rutine Når en ad hc pgave prettes, skal den figurere på pgavelisten med en markering af at være en særlig pgave Ret i pgave Medarbejderen skal kunne lave brgerspecifikke tilføjelser til rutinepgaver samt tilpasse ad hc pgaver En brgerspecifik tilføjelse til en rutinepgave skal medtages i alle fremtidige gentagelser af samme rutinepgave fr den pågældende brger Ved tilføjelser i en rutinepgave skal denne markeres autmatisk sm særlig pgave. Markeringen skal bibehldes indtil pgaven er gennemført. Skrive/læsefunktin: Medarbejdere skal både kunne læse eksisterende pgaver g kunne skrive i frbindelse med prettelse af bl.a. ad hc pgaver Behandling af pgaver fx markering af pgave sm udført, flytning af pgave g aflysning Indberetning af afvigelser Se pgavedetaljer En medarbejder skal have mulighed fr at se detaljerede plysninger m en pgave, herunder brgerspecifikke tilføjelser til rutinepgaver, hvrnår pgaven er udført g af hvem Opgavehistrik I pgaveversigten skal det være muligt at se histriske g fremtidige pgaver i et givet tidsinterval Histriske pgaver skal kunne ses minimum en uge tilbage i tid Fremtidige pgaver skal kunne ses minimum en uge frem i tid Kalender fr den enkelte brger Fra versigtssiden skal det være muligt at tilgå en kalender, hvri der kan prettes ad hc-aftaler Kalenderen skal kunne vises med udgangspunkt i følgende: Den enkelte brger, herunder alle kalenderaftaler fr den enkelte brger Alle kalenderpgaver skal autmatisk prettes sm særlige pgaver/ad hc pgaver i pgavelisten Det skal være muligt at få en påmindelse m en kalenderaftale på et givet tidspunkt inden aftalen Kalenderaftaler fr den enkelte brger skal kunne indgå i et samlet verblik ver kalenderaftaler fr samtlige brgere inden fr et givet tidsrum (f.eks. en dag eller en uge) med henblik på hensigstmæssig planlægning af arbejdspgaver. Systemet skal kunne veksle mellem: visning af data g pgaver knyttet til den enkelte brgere samlet verblik ver dagens pgaver fr en afdeling eller hele plejecenteret Medarbejdere skal kunne bestille plejeartikler g bestilling skal kunne integrere med 6

7 leverandør af plejeartikler. Systemet skal kunne understøtte medarbejdernes muligheder fr at hjælpe andre klleger med pgaveløsning. Det skal ske ved at vise: Hvr der er behv fr hjælp ud fra realtids-infrmatiner m arbejdsbelastning på frskellige afdelinger. Denne funktinalitet skal hænge sammen med registreringer i pgaveversigten Systemet skal gøre det lettere at lkalisere en kllega, hvis der er brug fr 2 medarbejdere f.eks. i frbindelse med en frflytning. Det skal ske ved at vise: Hvr klleger sidst har været registret med pgaveløsning. Hvr man kan finde nærmeste medarbejder eller en specifik medarbejder. EVALUERINGSKRAV nr. 1B Leverandøren angiver jf. bilag 14, hvrdan infrmatinssystemet pfylder dette g eksplicit angive, hvis der er dele af dette der ikke understøttes. Et mål er at systemet kan bruges aktivt til instruktin både til bebere g til medarbejdere. Det kan eksempelvis dreje sig m løfteteknik g rehabiliteringsarbejde med brgerne. Frmålet er at anvende relevant teknlgi, sm kan højne arbejdsmiljøet g bebernes tryghed samt sætte fkus på rehabiliteringsmuligheder. Systemet skal give mulighed fr instruktiner ved at vise: Apps Billedserier Videer vedr. den enkelte brger/ persnalet ved den enkelte brger. Systemet skal kunne levere telekmmunikatin knyttet til knkrete arbejdspgaver (f.eks. fjern-træning, nødpkald fra brger til medarbejder etc.). Til dette brug skal systemet kunne: Hnrere krav til persnfølsm telekmmunikatin. Systemet skal kunne udvikles til anvendelse af talegenkendelse f.eks. i frbindelse med lg in, indtaling, aktivering af funktiner på platfrmene g evt. skift mellem de frskellige apps Brger g pårørende funktinaliteter Frmålet med adgang fr brger g pårørende er at give mulighed fr at se hvilke aktiviteter, der er planlagt fr den enkelte brger samt give adgang til særlige registreringer mkring 7

8 brgeren. Desuden er frmålet at understøtte kmmunikatin mellem brgere, pårørende g medarbejdere MK nr. 8 Det skal være muligt at kunne lade brger g pårørende dele elektrnisk indhld så sm billeder via løsningen. Systemet skal understøtte kmmunikatinen mellem brgere, pårørende g medarbejdere via fælles kalender g dialgfunktin. Følgende skal kunne ses/benyttes af brger g pårørende: Brgerens kalender En kalender indehldende alle særlige pgaver, der er prettet i frhld til brgeren Lægeaftaler Arrangementer Andre aftaler Mulighed fr at den pårørende kan melde sig på en kalenderaftale Skrive/læsefunktin brgeren skal både kunne skrive nye aftaler ind i kalenderen g kunne læse eksisterende kalenderaftaler EVALUERINGSKRAV nr. 1C Leverandøren angiver jf. bilag 14, hvrdan infrmatinssystemet pfylder dette g eksplicit angive, hvis der er dele af dette der ikke understøttes. Et mål er at systemet kan anvendes til madbestilling, påmindelser m aktiviterer, dialg g diverse funktinaliterer. Frmålet er at frbedre brgerens selvstændighed digitalt g give mulighed fr dialg med pårørende. Brger funktinaliteter Madbestilling Der skal kunne bestille mad g klnialvarer via systemet sm derfr skal kunne integrere med funktiner i madbestillings- g klnialvarebestillingssystem. Systemet skal understøtte: Visning af behldning i køleskab Bestilling af hved- g bi-retter En dagbgsfunktin hvr det fremgår, hvad g hvr meget brgren har spist 8

9 Påmindelsesfunktin Brgere skal via skærmen kunne blive mindet m aktiviteter, aftaler, besøg eller lignende. Dialg funktinalitet Brgeren skal med simple funktiner (tuchfunktin) kmme i dialg med såvel medarbejdere, sm venner/familie via sms, eller lignende beskedsystemer. Der skal kunne indgås face t face kntakt via skærmen. Face t face dialg med medarbejdere (a la Skype eller Face Time) Brgeren skal kunne indgå i scialiserende telekmmunikatin med venner g familie Face t face dialg med pårørende (a la Skype eller Face Time) Deling af digitalt materiale Pårørende skal kunne verføre billeder til løsningen, sm brgeren kan se Sm slideshw Sm album Andre funktiner fr brgeren Brgeren skal via systemet kunne afspille streamet netradi, høre lydbøger ect. Brgeren skal via systemet kunne få let adgang til vejrudsigter (lkalt g i hele verden) Brgere skal evt. via bibliteket kunne låne elektrniske bøger Brgere skal kunne spille spil via platfrmen f.eks.krtspil, sduku Pårørende funktinalitet Det skal være muligt fr pårørende at sende beskeder, fts g små medieklip til beberen Ledelsesinfrmatin Frmålet med ledelsesverblikket er, at give lederen af en given institutin/plejecenter adgang til plysninger m pgavegennemførelse, til brug ved planlægning, ressurcefrdeling g pfølgning af arbejdet på institutinen/plejecentret. MK nr. 9 Lederen skal på verblikssiden se/benytte: Oversigt ver verrdnet status fr tilknyttede huse/institutiner En verrdnet status fr tilknyttede huse/institutiner indehldende: Status fr den samlede pgavegennemførelse samt status på de enkelte afdelinger/etager Ej frsinket Frsinket Visuel markering af status af pgaven ved farve eller ikn Angivelse af indhldet i frsinkede pgaver Overskrift (Fremsøgning af ikke udførte pgaver f.eks. medicin) Tidsinterval (Opgaverne er inddelt i tidsblkke. Tidspunkt fr udført 9

10 pgave) Ansvarlig (Hvilken medarbejder har udført pgaven. Status ver uddelegerede pgaver på den enkelte faggruppe f.eks. assistentpgave) Generering af rapprter med verblik g statistik Datspecifik rapprt ver tidligere udførte pgaver med verblik ver status på pgaven (udført/ikke udført) dat g tidspunkt fr udførelse brgernavn beskrivelse af aktivitet navn på medarbejder, der har udført pgaven Lettilgængelig visning/listeversigt ver ikke gennemførte pgaver ved vagtskifte Det skal endvidere være muligt at psætte listen til at kmme via til specifikke adresser (f.eks. næste vagtlag, superbruger, administratr g leder) Superbrugeradgang Frmålet med superbrugeradgangen er at give udvalgte brugere adgang til at udføre frretningsmæssige psætninger i systemet. MK nr. 10 Frmålet med superbrugeradgangen er at give udvalgte brugere adgang til at supervisere brugere. Hver superbruger på det enkelte plejecenter/den enkelte institutin skal kunne: Oprette, aktivere g inaktivere en brger i systemet Oprette, aktivere g inaktivere en brugeradgang fr brger/pårørende til systemet Oprette, aktivere g inaktivere vikarer i systemet løbende Oplæring g supervisin Tildele nye pgaver til brger g team ud fra en fr den enkelte institutin tilpasset pgaveliste (liste ver alle de standardpgaver, den enkelte afdeling har mkring brgerne). Fjerne ikke længere relevante pgaver fra brger g team Datspecifik rapprt ver tidligere udførte pgaver, p til 12 måneder tilbage, med verblik ver status på pgaven (udført/ikke udført) dat g tidspunkt fr udførelse brgernavn beskrivelse af aktivitet navn på medarbejder, der har udført pgaven. Målsætning ved etablering af snitflade til EDJ msrgssystem er at der gennem snitfladen skal kunne trækkes de enkelte prettelser af medarbejdere, brgere mv. Således at disse ikke skal prettes særskilt. Pårørende prettes særskilt. 10

11 Lkal administratr funktinaliteter Frmålet med administratradgangen er at give udvalgte brugere adgang til at udføre administratinspgaver i systemet. MK nr. 11 Frmålet med lkal administratr adgangen er at give udvalgte brugere adgang til at udføre administratrpgaver i systemet. Denne adgang skal give mulighed fr at sikre brugerstyringen (brugerrettigheder) i systemet. Hver lkaladministratr på det enkelte plejecenter/den enkelte institutin skal kunne: Oprette g slette en medarbejder i systemet Aktivere g inaktivere en medarbejder i systemet Oprette, aktivere g inaktivere en brger i systemet Slette en brger i systemet Oprette, aktivere g inaktivere brugeradgang fr brger/pårørende til systemet Oprette, aktivere g inaktivere vikarer i systemet løbende Slette vikarer i systemet løbende 1. level supprt af brugere: Mdtagelse af fejl g mangler Tildele nye pgaver til brger g team ud fra en fr den enkelte institutin tilpasset pgaveliste (liste ver alle de standardpgaver, den enkelte afdeling har mkring brgerne). Fjerne ikke længere relevante pgaver fra brger g team Datspecifik rapprt ver tidligere udførte pgaver, p til 12 måneder tilbage, med verblik ver status på pgaven (udført/ikke udført) dat g tidspunkt fr udførelse brgernavn beskrivelse af aktivitet navn på medarbejder, der har udført pgaven. Målsætning ved etablering af snitflade til EDJ msrgssystem er at der gennem snitfladen skal kunne trækkes de enkelte prettelser af medarbejdere, brgere mv. Således at disse ikke skal prettes særskilt. Pårørende prettes særskilt Underviseradgang Frmålet med underviseradgangen er at give brugere med særlige underviserrller adgang til et undervisningsmiljø, der i frm g funktin er lig med prduktinsmiljøet, men sm datamæssigt ikke har ngen sammenhæng til prduktinsmiljøet. Det er meningen, at en underviser kan benytte alle aspekter af løsningen uden, at dette får indflydelse på data i prduktinsmiljøet. Dette vil gøre det let at lave realistiske øvelser i undervisningssituatiner på baggrund af fiktive data. MK nr

12 Underviseren skal have adgang til et særligt undervisningsmiljø med følgende karakteristika: Fuldt funktinsdygtig Infrmatinssystem Ingen adgang til prduktinsdata, al data i undervisningsmiljøet er at anse sm værende testdata Mulighed fr at have en række elevlgin, sm kan benyttes af de persner, der skal mdtage undervisning Må gerne være statiske brugere (de skal ikke prettes specifikt til hver elev) Krav til rapprtering g dataudtræk EVALUERINGSKRAV nr. 1D Leverandøren angiver jf. bilag 14, hvrdan infrmatinssystemet pfylder dette g eksplicit angive, hvis der er dele af dette der ikke understøttes. Infrmatinssystemet skal tilbyde rapprtering, statistik g dataudtræk på g af brgerens data i infrmatinssystemet. EVALUERINGSKRAV nr. 1E Leverandøren angiver jf. bilag 14, hvrdan infrmatinssystemet pfylder dette g eksplicit angive, hvis der er dele af dette der ikke understøttes. Et mål er at systemet kan anvendes aktivt til sundhedsdata. Systemet skal kunne anvendes til måling g registrering af sundhedsdata herunder: Bldsukker Bldtryk Iltmætning Smerte (VAS) Vægt Målinger/data skal kunne rapprteres klinisk af persnale med vedhæftede kntekstkmmentarer. Målinger skal ske ved: Tilknytning af gdkendt målingsudstyr Opsamling af målinger i en versigt knyttet til den enklete brger Systemet skal kunne skabe verblik ift. sundhedsdata hs den enkelte brger dette skal ske via visning af: Tabeller g grafer ver brgers sundhedsdata Histrik med visning af udviklingsfrløb ift. Brgerens sundhedsdata 12

13 Systemet skal verføre sundhedsmålinger mellem brger g EOJ Omsrgssystem samt sende/mdtage Edifact via EOJ Omsrgssystem til/fra eksterne samarbejdspartnere (praktiserende læger, regin/sygehus etc.). Edifact dækker både krrespndance g plysninger i standardiseret frmat Øvrige krav til funktinaliteter i infrmatinssystemet Krav til sprg MK nr. 14 Systemsprget skal være dansk Krav til brugervejledning MK nr. 15 Dansk brugermanual Krt pixi brugervejledning Kunden er berettiget til at kpiere brugervejledning g dkumentatin (helt eller delvist) til egne materialer, til brug fr Infrmatinssystemets brugere Krav til it-sikkerhed MK nr. 16 Prduktet skal til enhver tid leve p til gældende lvgivning databehandling/pbevaring g persndata. Leverandøren skal lagre arkiveringspligtige data fra infrmatinssystemet, sm ikke data gemmes i et 3. partssystem Dataudveksling: MK nr. 17 Systemer der skal kunne dataudveksle til/fra det kmmunale dmæne skal kunne identificerer al data trafik på min. en af 3 nedenstående måder fr adgang gennem den kmmunal firewall. 13

14 En ffentlig Ip-adresse Et range af ffentlige ip adresser Et FQDN Krav til Fredericia Kmmunes netværk g psætning af klienter Dmæne klient: Den kmmunale it-afdeling frestår installatin af image, antivirus g styresystem (fr tiden Windws 7, PRO, 64 bit (ptin 32 bit). Samt løbende pdateringer til OS via VSUS. MK nr. 18 Klient pkblet via gæstenet (SSID: FKInternet) skal være udstyret med en pdateret antivirus g valideres jf. pkt. 2.b. - Der indgår ikke fr nuværende applikatins eller pkblings supprt på denne type klienter. - Såfremt det vil være pålægges systemet, brugeren eller klienten, en hver frm fr licens. Skal dette ske i aftale med it-afdelingen, sm er verrdnet licens ansvarlig i Fredericia kmmune Krav til standarder MK nr. 19 Systemet skal understøtte Den Fælleskmmunale Rammearkitektur ( samt Kmbits realisering heraf (støttesystemer, serviceplat-frm mv.) MK nr. 20 Cpr g CVR data: Systemet skal kunne hente grunddata, cpr- g cvr-data, g på længere sigt fra KOMBITs Serviceplatfrm efterhånden, sm de bliver tilgængelige. 2. Drift Frmålet med drift er at sikre, at infrmatinssystemet er tilgængeligt g anvendelig fr kunden, så denne med den aftalte frretningsunderstøttelse kan pnå det frretningsmæssige udbytte i frbindelse med arbejdet med servicen. 14

15 MK nr. 21 Drift mfatter: Drift af den nødvendige driftskapacitet herunder løbende pdatering af sft- g hardwareplatfrme middelware m.m., vervågning af f.eks. perfrmance g kapacitet, antivirus beskyttelse. Applikatinsdrift g applikatinsafvikling, vervågning, planlægning g gennemførelse af versins- g release styring herunder udarbejdelse g vedligehldelse af release styringsplaner. Backup g restre, herunder løbende backup af Infrmatinssystemet med tilhørende data, inkl. kundens, samt afprøvet restre prcedure til genetablering af driften efter nedbrud. Systemet skal have en autmatisk Offline mde funktin, når der ikke er adgang til hvedsystemet. Således kendte data er tilgængeligt på brgeres/medarbejderens enhed frem til systemet igen er nline. Når systemet eller enheden går nline, skal data autmatisk pdateres g ensrettes i hele systemet. Backup: Skal kunne leve p til nedenstående krav fr restre af prduktet. Restre af backup: Hvr hurtigt skal det systemet kunne genskabes: 25% drift efter 1 time 50% drift efter 2 timer 75 % drift efter 3 timer 100% drift efter 4 timer Genskabelsen af systemet gælder den del af systemet, sm leverandøren er ansvarlig fr inklusiv leverandørens del af snitflader til 3. partsleverandører. Leverandøren kan dg ikke hldes ansvarlig fr prblemer hs 3. partsleverandør. Der må ikke være begrænsninger i frhld til antal samtidige brugere af systemet. Vedligehld: Frmålet med vedligehld er at sikre at servicen til en hver tid prethlder den aftalte understøttelse til de aftalte krav. Vedligehld mfatter blandet andet: Løbende tilpasning af servicen mv. Teknisk g funktinel mangelafhjælpning jf. ITILs Incident g Prblem management, Sikkerhedspatches/pdateringer Udrulning af nye releases g versiner Tilretning eller mlægning af funktinalitet til nye sftware- eller hardware platfrme eller versiner heraf. Alle udrulninger af nye pdateringer, releases g versiner af Infrmatinssystemet skal være gennemtestede g verificerede jf. leverandørens interne kvalitetskntrl, inden udrulning til kunden. Ved (større) ændringer i 3. parts systemer (fx msrgssystem), sm berører infrmatinssystemets drift, skal leverandøren tilpasse infrmatinssystemet til disse ændringer inden fr 3 måneder fra kravspecifikatinen er mdtaget. 15

16 Lvvedligehld: Frmålet med lvvedligehld er at sikre at servicen til en hver tid lever p til gældende dansk lvgivning. Lvvedligehld mfatter: Tilpasning af den leverede service når lvkrav ændres, så den understøtter verhldelse af gældende lvgivning ved kundens brug af den pågældende service. Løbende tilpasning til ændret lvgivning er en del af ydelsen, g udgiften hertil er indregnet i leverandørens prissætning af den pågældende service. Begrebet ændrede lvkrav mfatter enhver ændring af dansk ret, herunder nye eller ændret administrativ praksis, retspraksis, cirkulærer, kgl. Reslutiner, anrdninger, bekendtgørelser, vejledninger, faglige verenskmster etc. Lvændringer, der ikke har kunnet implementeres rettidigt til ikrafttrædelsestidspunktet, skal dg altid være gennemført senest 3 måneder efter ikrafttrædelsen af den/de relevante regler. Supprt: Kmmunen varetager selv helpdesk/1.level supprt af brugerne, sm får ansvaret fr almindelig hjælp til anvendelse af Infrmatinssystemet, herunder den faglige g tekniske assistance sm Kmmunens administratrer er uddannet af leverandøren til at kunne håndtere. Frmålet med supprt er at kundens administratrer, via ét kntaktpunkt, kan få assistance til prblemer g udfrdringer ved anvendelse af servicen, sm administratrerne ikke selv kan løse, herunder rapprtering af fejl g mangler. Leverandørens supprt mfatter: 2. level supprt til Kmmunens administratrer, gennem ét samlet kntaktpunkt, hvrigennem en effektiv g struktureret supprt kan leveres til kundens administratrer af servicen. Mdtagelse af anmeldelse af fejl g mangler. Det frventes at fejlretning påbegyndes indenfr 2 timer indenfr åbningstid. Der kvitteres til kmmunen. Åbningstid fr supprt er hverdage Der er ikke tale m knsulenttimer til supprt, dette er indehldt i driften. Servicevinduer: Vedligehldelsesarbejdet skal ske efter aftale med Kunden g indenfr de aftalte servicevinduer. Infrmatinssystemet kan nedtages i frbindelse med vedligehldelse g efter nærmere aftale med Kunden. Det frudsættes, at vedligehldelse planlægges i gd tid, g at Kunden er infrmeret g har gdkendt udnyttelsen af servicevinduet en måned før gennemførelsen. Der frventes maksimalt et servicevindue i kvartalet. Et servicevindue frventes at have en varighed på maksimalt 5 timer. Såfremt et større tidsrum er nødvendigt, aftales dette specifikt. Servicevinduet skal placeres på et tidspunkt, hvr løsningen er mindst belastet. Et fast tidspunkt (ugedag, placering i periden samt tidspunkt) fastlægges af Kunden g Leverandøren inden etableringsdagen. 16

17 Såfremt det er nødvendigt med ekstra servicevinduer, fx til implementering af hastende ændringer, aftales dette fra gang til gang mellem parterne. Vedligehldelsesarbejder, der medfører, at løsningen ikke kan benyttes eller kun delvist kan benyttes i den peride, hvr garanteret driftseffektivitet er aftalt, skal frudgående aftales med Kunden. Kunden skal i videst muligt mfang varsles derm mindst 10 dage i frvejen. Kvalitet af servicedrift Systemet skal bruges 24/7/365 Driftstid: Primær tid Alle dage 7-15 Sekundær tid Alle dage 15-7 Driftseffektivitetsprcenten skal minimum være 99,0% i primær tid Driftseffektivitetsprcenten skal minimum være 98,0% i sekundær tid Driftseffektivitetsprcenten pgøres således: 100% * Tilgængelig Drifts-tid / Aftalt Driftstid Tilgængelig Driftstid mfatter Aftalt Driftstid minus den tid, hvr Servicen ikke er tilgængelig. Driftsafbrydelser regnes fra det tidspunkt inden fr Aftalt driftstid, hvr Leverandøren selv har knstateret fejl/manglende tilgængelighed eller mdtaget fyldestgørende fejlmelding fra Kunden g indtil tilgængeligheden er genprettet. I tilfælde af at driftsafvikling ikke kan prethldes sm følge af en driftshindring, sm Kunden er ansvarlig fr, eksempelvis fejl i Kundens eksisterende it-miljø, eller udefra kmmende frstyrrelser sm f.eks. fejl i ffentlige datanet eller el-afbrydelser, fratrækkes den mfattede tid ikke Aftalt Driftstid ved beregning af Tilgængelig Driftstid. Fr tid medgået til Servicevinduer fr ekstrardinær vedligehldelse g Critical Patches fratrækkes den mfattede tid ikke Aftalt Driftstid ved beregning af Tilgængelig Driftstid. Driftseffektiviteten måles kntinuerligt i Aftalt Driftstid g pgøres mindst hver måned, eventuelle knsekvenser af verskridelse af svartider på driftseffektiviteten skal fremgå af rapprten. Såfremt der er uverensstemmelse mellem leverandørens måling g rapprtering af servicemål, i frhld til kundens målinger, da eskaleres dette uden ugrundet phld til prjektledelsen. Svartider g måling på klienten. Simpel: Mellem: Kmpleks: under 2 sekunder under 5 sekunder under 8 sekunder Svartid angiver den maksimalt tilladte gennemsnitlige Svartid fr de frskellige transaktinstyper sm angivet i venstående tabel. Der skal måles Svartider i Aftalt driftstid. Der måles ikke Svartid i tilfælde af, at Servicen ikke er tilgængelig. 17

18 Svartiden defineres sm gennemsnittet fr 90 % fraktilen. Fraktilen fremkmmer ved at fjerne de 5 % dårligste samt de 5 % bedste svar-tidsmålinger fra måleresultatet. Svartider måles af leverandøren løbende i den aftale driftstid enten kntinuerlig uden phld eller ved stikprøver. Måles ved stikprøver, skal målingen fretages mindst hvert 15 minut. Svartider måles fra mdtagelse af frespørgsel til levering af svar på grænsefladen af kundens netværk. Overskridelse af den løbende svartid, 90 % fraktilen, indebærer at Infrmatinssystemet anses fr utilgængeligt indtil den gennemsnitlige svartid fr 90% fraktilen igen ligger under tærskelværdien. Rapprtering af svartiderne skal pgøres mindst hver måned g rapprteres til kunden, såfremt svartiderne har verskridelser der indebærer at Infrmatinssystemet anses fr utilgængeligt, da skal mfanget af utilgængelighed fremgå af rapprten. Der fretages svartidsmåling af systemer hs Kunden. 3. Udvikling Frmålet med udvikling er, at give kunden mulighed fr at få tilpasset, tilføjet g ændret på Infrmatinssystemets funktinalitet g grænseflader så kunden pnår en øget brugsværdi af Infrmatinssystemet. Udviklingsydelsen anvendes ligeledes ved tilretning af eksisterende grænseflader m.m Udvikling MK nr. 22 Leverandøren skal tilbyde kunden mulighed fr udvikling på timebasis til Infrmatinssystemet. Leverandøren skal i frbindelse med sit tilbud angive timepriser hertil i bilag 2. Leverandøren skal ved tilbudsafgivelse angive eventuelle frister på bestilling g levering af knsulentydelser. Leverandøren skal facilitere en prcedure mkring release af ny funktinalitet, der sikrer at alt specialudviklet prgrammel testes, hver gang der laves en ny release af Infrmatinssystemet. Dette skal sikre at brugen af den tilkøbte specialudvikling ikke hindres af ny funktinalitet. Leverandøren skal facilitere en prcedure mkring change management, der giver kunden mulighed fr at fravælge ny funktinalitet i nye releases, hvis denne er i knflikt med den af Kunden kravstillede funktinalitet eller bestilte specialudvikling. Hvis kunden tilbydes en ny versin af Infrmatinssystemet, kan denne kun accepteres hvis den indehlder al kravstillet funktinalitet g tilkøbt udvikling, med mindre andet er aftalt med kunden. 18

19 3.2. Udviklingsfrløb Det frventes at udviklingspgaver aftales løbende mellem Fredericia Kmmune g leverandøren. Funktinalitet der kan være til gavn fr leverandørens generelle kundebase, frventes tilbudt Fredericia Kmmune, på samme vilkår sm alle andre kunder. MK nr. 23 Leverandøren skal tilbyde udvikling, hvr kunden, frpligter sig til et større antal udviklingstimer sm afregnes sm en udviklingspakke. Leverandøren skal i frbindelse med sit tilbud angive timepriser i frbindelse med udviklingstimer i tilbudslisten i bilag 2. Fredericia Kmmune vil løbende ønske udvikling af applikatiner inden fr velfærdsteknlgi i frhld til ældre g handicappede. Leverandøren skal tilbyde udvikling samt indgå i samspil med øvrige interessenter Optiner Systemet skal primært anvendes på Kmmunens plejecentre g skal på sigt kunne udvikles til anvendelse i andre målgrupper. 4. Krav til knsulentydelser Frmålet med knsulentassistance er, at kunne yde rådgivning, assistance m.m. i frbindelse med Fredericia Kmmunes brug af Infrmatinssystemet, eksempelvis ptimeringer af arbejdsgange ift. Infrmatinssystemet, eller tilretninger g knfiguratiner af Infrmatinssystemet. Sm en del af knsulentydelser er gså udarbejdelse af løsningsfrslag i frbindelse med ændringsanmdninger. MK nr. 24 Leverandøren skal tilbyde knsulentydelser. Prisen pr. knsulenttime skal angives i bilag 2, tilbudsliste. Leverandøren skal ved tilbudsafgivelse angive eventuelle frister på bestilling g levering af knsulentydelser. 19

20 5. Krav til uddannelse 5.1. Uddannelse i implementeringsfasen Leverandøren skal frestå uddannelse af kundens superbrugere g administratrer, sm en del af implementeringen af Infrmatinssystemet. Fredericia Kmmune stiller lkaler i Fredericia g udstyr til rådighed i frbindelse med undervisning. MK nr. 25 Det frventes at leverandøren leverer alt det nødvendige undervisningsmateriale. Pris pr. undervisningstime skal angives i bilag 2, tilbudsliste. Superbrugere g administratrerne skal efter endt uddannelse være i stand til, på et kvalificeret niveau, at kunne knfigurere g psætte Infrmatinssystemet i det mfang det er nødvendigt fr anvendelsen af denne, samt kunne frmidle Infrmatinssystemets muligheder fr kundens øvrige brugere. Implementeringen i kmmunen vil fregå i steps, derfr vil undervisningen eventuelt g efter behv kmme til at fregå efter hver udrulning. 20

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Leverancesystemet. Bilag 2 Kravspecifikation og konkurrencekrav

Leverancesystemet. Bilag 2 Kravspecifikation og konkurrencekrav Leverancesystemet Bilag 2 Kravspecifikatin g knkurrencekrav Beskrivelse af systemet/servicen Regin Syddanmark (efterfølgende kaldet RSD) ønsker en Service g supprt aftale fr Prject Server 2010 løsning

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system EU-udbud af Beskæftigelsessystem g ESDH-system Beskæftigelses- g Integratinsfrvaltningen Københavns Kmmune Bilag 0 Ordbg Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordliste... 3 Versin 1.0 Side 2 af 9 1.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Konkret oplæg til organisering af IT drift og IT support af Telecare Nord i drift.

Konkret oplæg til organisering af IT drift og IT support af Telecare Nord i drift. Knkret plæg til rganisering af IT drift g IT supprt af Telecare Nrd i drift. Oplægget tager udgangspunkt i det seneste ntat af 16-6-14 der bl.a. beskriver en række principper fr Telecare Nrd, i verskriftsfrm

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Kontraktbilag A Kravspecifikation

Kontraktbilag A Kravspecifikation Kntraktbilag A Kravspecifikatin Versin 2.0 Myntevej 5, 8920 Randers NV Rsenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg C Tlstrup & Hvilsted ApS www.tlstruphvilsted.dk Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende kntraktbilag

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

INTERN UNDERVISNING BBR Kommune

INTERN UNDERVISNING BBR Kommune INTERN UNDERVISNING BBR Kmmune VELKOMMEN Lektinsversigt Sidemandsplæring i BBR Kmmune Lektin Emne Slidesæt Velkmmen 2-9 1 Rediger bjekt 10-16 2 Frdelingsareal 17-27 3 Hændelseslg 28-34 4 Faste rapprter

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Formål og forventet effekt Formålet med udbud/tildeling af nyt omsorgsjournalsystem til Social- og Sundhedsafdelingen er, at:

Formål og forventet effekt Formålet med udbud/tildeling af nyt omsorgsjournalsystem til Social- og Sundhedsafdelingen er, at: Baggrund Der blev i fråret 2014 lavet demnstratiner fra KMD, CSC g Avale g der blev frsøgt udarbejdet en kravspecifikatin til det nye msrgsjurnalsystem med udgangspunkt i den kravspecifikatin til msrgsjurnalsystemet,

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0 KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 13.0.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt... 4 3 Frberedelse... 6 3.1

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

DataHub 31619-10. Bilag 4 - Dokumentation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. 2.0 Revideret bilag udsendt d. 24.

DataHub 31619-10. Bilag 4 - Dokumentation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. 2.0 Revideret bilag udsendt d. 24. DataHub Bilag 4 - Dkumentatin 29-06-2010 01-07-2010 DATE 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 XRDA ADA NAME 24-08-2010 DATE 2.0 Revideret bilag udsendt d. 24. august 2010 XRDAdiddemarie CHECKED

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0 AU Timeløn Timelønnede medarbejdere - Vejledning TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Versin 3.0 Januar 2017 Frrd: Velkmmen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet fr, at give dig et verblik

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Klippekort til konsulentbistand

Klippekort til konsulentbistand Prduktspecifikatiner Klippekrt til knsulentbistand Versin 1.1 Klippekrt til knsulentbistand Side 1 af 7 Prduktspecifikatiner Klippekrt til knsulentbistand Versin 1.1 1. KLIPPEKORT... 3 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7 REMOTE BACKUP Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning... 2 Installatin... 2 Lg ind... 3 Backup-sets... 4 Datasikring... 7 Online datasikring... 7 Lkal datasikring... 7 Gendannelse af data... 9 Gendannelse

Læs mere

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet Nyt netpunkt analyse g krav til funktinalitet DBC Maj 2015 Mål fr prjektet I løbet af 2015 skal DanBib migreres g dermed gså den prfessinelle grænseflade netpunkt. Prjektet har til frmål at definere brugernes

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere