Egen virksomhed få styr på reglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egen virksomhed få styr på reglerne"

Transkript

1 Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006

2 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det danske samfund. De penge, du via din virksomhed betaler i skat, bliver blandt andet brugt til skoler, sygehuse, veje og ældrecentre - alt det som Folketinget og din kommune bliver enige om, vi har brug for. Når du har egen virksomhed, er der nogle regler, du skal overholde, og nogle skatter og afgifter, du skal betale. Du skal også lave et regnskab. Der er mange ting at lære, og vi vil gerne hjælpe dig med at komme godt i gang. Derfor har vi lavet denne pjece, der på en overskuelig måde fortæller om de vigtigste regler. Pjecen tager udgangspunkt i - og viser eksempler fra - en grønthandlerbutik, men de regler, der beskrives, gælder for de fleste virksomheder. Når vi kommer på besøg i din virksomhed er det for at hjælpe dig med reglerne eller kontrollere dit regnskab. Vi vil gerne vejlede dig, så du kan lave dit regnskab rigtigt og få gavn af de fordele, der er ved at følge reglerne. Du kan læse mere i andre pjecer fra SKAT og på Du er også altid velkommen til at kontakte SKAT på tlf , på eller ved at henvende dig personligt i et skattecenter. Se vores adresser og åbningstider på Pjecen kan fås på dansk, dansk/engelsk, dansk/arabisk og dansk/tyrkisk. Pjecerne findes på vælg Virksomhed og derefter Vejledninger. Du kan også få dem i trykt form hos skattecentrene gratis. Find adresser og mere information på Udgivet af SKAT Østbanegade København Ø ISBN E-serien nr. 153 (DK) Tryk Schultz Grafisk

3 Du skal lave et regnskab Når du har din egen virksomhed, skal du lave et regnskab, der viser alle virksomhedens indtægter og udgifter, hvad virksomheden har investeret, har til gode og skylder. Regnskabet er nødvendigt, for at du og SKAT kan vide, hvor meget du skal betale i skat. Fordelen ved at lave et regnskab er, at du løbende kan se, hvordan det går med virksomhedens økonomi, og hvor mange penge der faktisk er til dig selv. Du skal også bruge regnskabet til at dokumentere virksomhedens økonomi over for banken, hvis du skal optage et lån. Hver gang du sælger en vare, skal du slå beløbet ind på kasseapparatet, og kunden skal have kassebonen. Revisionsrullen skal du selv gemme som et bilag til dit regnskab. På kassebonen skal stå dato for salget, salgsprisen på den enkelte vare, hvilke varer der er solgt, salgsbeløb i alt og hvor meget momsen er. Din virksomheds navn og CVR-nr. skal også stå på bonen. Når du sælger varer, som ikke betales ved leveringen, skal du skrive en regning/ faktura. Når du køber varer, som du ikke betaler ved leveringen, modtager du en regning/faktura. Du skal gemme bilag til regnskabet i mindst fem år. Bilag er alt, hvad der har med dit regnskab at gøre, fx regninger/fakturaer, kontoudtog, kasseopgørelser, lagerlister og regninger for de varer og ydelser, du køber. Der gælder særlige regler for bilag, når du handler med sodavand, slik, chokolade, øl, vin og tobak. Læs mere i afsnittet Du skal betale afgifter når du handler med visse varer. Hvad regnskabet skal indeholde Du skal lave et regnskab, der indeholder: Kasseopgørelse og bogføring: Hver dag skal du tælle kassen op og notere indbetalinger og udbetalinger. Herudover skal beløbene fra dagens kasseopgørelse bogføres sammen med alle øvrige bilag over køb og salg til virksomheden, fx ubetalte fakturaer fra dine leverandører eller tilgodehavende fra dine kunder. Din kasseopgørelse danner sammen med bogføringen grundlag for opgørelse af moms, afgifter og A-skat og er også grundlaget for udarbejdelse af virksomhedens årsregnskab. Se afsnittet Eksempel på kasseopgørelse. 3

4 Årsregnskab: Når året er slut, skal du lave en oversigt over årets samlede indtægter og udgifter. Læs mere i afsnittet Du skal betale skat. Mange virksomheder har en revisor til at holde orden på tallene og lave bogføringen og årsregnskabet. Den daglige kasseopgørelse skal du selv lave. Kasseopgørelsen har mange navne Kasseopgørelse, kasserapport, kassekladde og kasseregnskab betegner det samme, nemlig den opgørelse af indbetalinger og udbetalinger, du skal lave hver dag. Loven siger, at du skal opgøre kassen hver dag. På den måde kan du tjekke, at du får slået alt ind på kasseapparatet, at du ikke kommer til at give dine kunder for mange eller for lidt penge tilbage, og at dine ansatte ikke tager penge fra kassen. Vigtigt at huske ved regnskab Slå alt salg ind på kasseapparatet, tæl kassen op hver dag, og lav en kasseopgørelse over indbetalinger og udbetalinger. Dine kunder skal have en kassebon. Du må ikke fjerne penge fra kassen uden at slå det ind på kasseapparatet. Lav et årsregnskab, der viser indtægter og udgifter. Husk at gemme alt regnskabsmateriale i mindst fem år. Har du ansatte, skal du gemme alle lønsedler og lønregnskaber i mindst fem år. Du har pligt til at vise os alt regnskabsmateriale, hvis vi beder om det. Har du rod i regnskabet, kan du få en bøde, og SKAT kan afvise dit regnskab og i stedet lave et skøn over din indkomst. Betaler du moms og skat for sent, koster det gebyrer og renter. Du kan læse mere om regnskab i Bogføringsvejledningen, som du finder på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside 4

5 Eksempel på kasseopgørelse Hos boghandlere og i andre butikker, der handler med kontorartikler, kan du købe kassebøger, der er beregnet til kasseopgørelse. Her kan du se et eksempel på, hvordan en kasseopgørelse kan se ud for en grønthandler: Dato Bilag nr. Tekst KASSE BANK Dagens indbetalinger ifølge kassebon Indbetalt Udbetalt Indbetalt Udbetalt Heraf betalt med dankort Betalt, Olsen Frugt (dankort) Betalt, Grønt & Godt Reparation, køleskab Betalt, porto Hævet til eget forbrug 300 Dagens bevægelser Optalt kassebeholdning, morgen Optalt kassebeholdning, aften Kassedifference ift. kasseafstemning, bilag Balance I kasseregnskabet er vist en kassedifference på 29 kr. Det er vigtigt, at du hver aften tæller pengene i kassen op og sammenligner beløbet med det beløb, du kan gøre op ifølge dit kasseregnskab. Hvis dit kasseregnskab viser, at der skulle være kr. ( kr. minus kr. plus kr.), men der faktisk kun er kr. ifølge din optælling, er der 29 kr. for lidt i kassen. Når der er for lidt i kassen, er kassedifferencen negativ og skal bogføres i kasseregnskabet som en udgift. Hvis kassedifferencen er positiv, skal du bogføre den som en indtægt. Din sammentælling skal du kunne dokumentere vha. en regnestrimmel eller et bilag, der viser, hvordan du er kommet frem til kassebeholdningen. 5

6 Du skal betale skat Når du har egen virksomhed, skal du betale skat af virksomhedens overskud (B-skat). Skatten skal du betale som en foreløbig skat 10 gange i løbet af året. Den endelige skat opgøres først, når du har afleveret din selvangivelse og dit årsregnskab. Inden du begynder som selvstændig, skal du henvende dig til SKAT for at få ændret din forskudsregistrering. Du kan ringe på tlf , sende en mail til eller henvende sig personligt i et skattecenter. Når du ændrer din forskudsregistrering, modtager du en særlig selvangivelse for selvstændige en udvidet selvangivelse når skatteåret er slut. Du modtager også et antal indbetalingskort, som du skal bruge, når du betaler din B- skat. Det er vigtigt, at du betaler B-skatten, ellers kan du ende med en stor restskat, når året er gået, som det kan være svært at få betalt. Træk udgifterne fra Du skal betale skat af virksomhedens overskud. Det beløb, du skal betale skat af, er altså virksomhedens indtægter fratrukket virksomhedens udgifter. Du kan trække mange af de udgifter fra, som du har ved at starte og drive virksomheden. Loven siger, at du kan trække udgifter fra, som du bruger til at erhverve, sikre eller vedligeholde din virksomheds indkomst. På den måde kommer du til at betale mindre i skat. Bemærk, at du udelukkende har fradrag for udgifter, der vedrører din virksomhed og ikke for dine private udgifter. Bruger du fx en bil både i virksomheden og privat, kan du kun trække en del af udgifterne fra. Hvis halvdelen af din kørsel vedrører virksomheden, kan du trække 50 pct. af udgifterne til bilen fra. Det er vigtigt, at du gemmer regninger mv., så du kan dokumentere, hvilke udgifter du har haft. 6

7 Eksempler på udgifter, du kan trække fra Udgifter til varer, du har solgt i virksomheden Husleje for virksomheden El og varme til virksomheden Reparation og vedligeholdelse af virksomhedens lokaler Køb af inventar til virksomheden (fradraget for større udgifter skal fordeles over flere år det hedder afskrivning ) Drift og vedligeholdelse af fx varebil Udgifter til telefon brugt i virksomheden. Du har ikke skattefradrag for varer, som du tager ud af virksomheden og bruger privat. Hvis du tager varer fra virksomheden til eget forbrug, skal du enten bogføre dit private forbrug løbende eller bruge nogle faste satser i regnskabet, som SKAT kan oplyse. Årsregnskab Hvert år skal du aflevere et årsregnskab til SKAT i forbindelse med, at du indsender din selvangivelse. Selvangivelsen er en opgørelse af din skattepligtige indkomst. På selvangivelsen skal du skrive resultatet af årsregnskabet, dvs. dit overskud eller underskud og det er det beløb, du skal beregne din skat af. Selvangivelsen og årsregnskabet skal du sende til SKAT senest den 1. juli i året efter det indkomstår, det drejer sig om. Fra og med indkomståret 2006 skal du dog ikke længere indsende årsregnskabet, men du har pligt til at vise SKAT regnskabet, hvis vi beder om det. Med mindre du har et meget enkelt regnskab, vil det være en god ide, at du får en revisor til at hjælpe dig med at lave årsregnskabet. For at revisoren kan hjælpe dig, skal du have styr på indbetalinger og udbetalinger og lave kasseopgørelsen hver dag. 7

8 Du skal betale moms Moms er en skat, som du skal opkræve hos dine kunder og betale videre til staten. Du skal momsregistrere dig hos Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Læs hvordan i afsnittet Mere information. Du skal opkræve moms hos dine kunder af de varer og ydelser, du sælger til dem. Det betyder, at salgsprisen skal være inklusiv 25 pct. moms, hver gang du sælger en vare eller ydelse. Til gengæld kan du trække den moms fra, som du selv har betalt på dine indkøb til din virksomhed. Det beløb, du skal indberette og betale, er forskellen mellem salgsmomsen og købsmomsen. Hvis din købsmoms er større end din salgsmoms, får du det negative beløb udbetalt (det kan fx være i starten, hvor du kan have større udgifter end indtægter). Momsen skal du indberette og betale til SKAT. Er din virksomhed nystartet, er du automatisk blevet tilmeldt TastSelv Erhverv på internettet. Men hvis du hellere vil betale med indbetalingskort, kan SKAT sende nogle til dig. Du skal også indberette moms, selvom du hverken har haft salg eller køb i perioden. Salgsmoms og købsmoms Salgsmoms (udgående moms) er den moms, du opkræver, når du sælger varer og ydelser. Købsmoms (indgående moms) er den moms, du betaler, når du køber varer og ydelser. Du beregner momsen ud fra det køb og salg af varer og ydelser, du har opgjort i kasseopgørelsen og bogføringen. Du skal beregne momsen for hvert enkelt køb og salg ud fra fakturadatoen. Hvis det fx er tid til at indbetale periodens moms, og du har udstedt en faktura, som kunden ikke har betalt endnu, skal du alligevel indbetale momsen til SKAT. Omvendt har du også ret til at fratrække moms af virksomhedens ubetalte køb. 8

9 Eksempel på beregning af moms En grønthandler køber 10 kasser æbler. Æblerne koster 500 kr pct. moms, i alt 625 kr. Han sælger æblerne videre for kr pct. moms, det vil sige i alt kr. Hans fortjeneste er: = 600 kr. Købsmomsen er 125 kr., og salgsmomsen er 275 kr. Det beløb, grønthandleren skal opgøre i sit momsregnskab og betale til staten, er: = 150 kr. Grønthandleren har lige åbnet sin butik og skal betale moms hvert kvartal. Da det bliver tid til at indberette og betale momsen, ser grønthandleren i sin kasseopgørelse, hvor meget han har købt og solgt for i perioden. Han lægger købsmomsen sammen for alle de frugter og grøntsager, han har købt i perioden, og lægger salgsmomsen sammen for alle de varer, han har solgt i perioden. Grønthandleren skal både indberette købsmomsen og salgsmomsen til SKAT, og det, han skal betale, er forskellen mellem den samlede købsmoms og den samlede salgsmoms. 9

10 Du skal betale afgifter når du handler med visse varer Afgifter (punktafgifter) er en form for forbrugsskat eller miljøskat, der bliver lagt på visse varer. Når din virksomhed fremstiller eller handler en gros med afgiftspligtige varer eller køber den slags varer i udlandet, skal du på statens vegne opkræve og indbetale afgifter til SKAT. Du kan kontakte SKAT på tlf og få at vide, om din virksomhed skal betale afgifter. Eksempler på varer der er afgift på sodavand øl, vin og spiritus slik, chokolade tobaksvarer, bl.a. cigaretter, cigarer, vandpibetobak og cigaretpapir kaffe og te emballager (glas, plastic, beholdere mv.) Hvis du køber varerne hos en grossist i Danmark, er det grossisten, der skal betale afgifter, og du skal gemme fakturaen, som er din dokumentation for, at afgifterne er betalt. Der findes en lang række forskellige afgifter, så hvis du vil købe varer i udlandet, er det en god idé først at spørge SKAT, om der er afgift på varerne. Hvis du skal betale afgifter, skal du registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (læs hvordan i afsnittet Mere information). Når din virksomhed er registreret for afgifter, skal du føre særlige regnskaber og kontrol med varerne. I det hele taget gælder der særlige regler for virksomheder, der skal opkræve og betale afgifter. Få råd og vejledning hos SKAT på tlf Som udgangspunkt skal du betale afgifter til SKAT én gang om måneden via internettet (TastSelv Erhverv) eller på et indbetalingskort, som du kan få hos SKAT. Du kan se de forskellige satser for punktafgifter på under Vejledninger og Punktafgifter ved erhvervsmæssig køb af varer i udlandet. Følgesedler, kvitteringer og fakturaer Gem altid alt regnskabsmateriale. I forretningen skal du i mindst 3 måneder opbevare kvitteringer og regninger/fakturaer mv. på dine køb af sodavand, slik, chokolade, øl og vin mv. Det er ikke nok, at du opbevarer papirerne hjemme hos dig selv eller hos din revisor. Du kan få en bøde, hvis SKAT kommer på kontrol, og papirerne ikke er i forretningen. Du må ikke smide regninger/fakturaer ud, når de tre måneder er gået. Du skal 10

11 opbevare dem sammen med dit regnskab i mindst fem år, og du skal kunne finde regnskabet frem inden for fem hverdage, hvis SKAT beder om det. Pantmærker Du skal sikre dig, at der er returpantmærker på øl- og sodavandsflasker. Hvis du vil købe øl og sodavand i udlandet, skal du tilmelde dig som importør hos Dansk Retursystem, Baldersbuen 1, 2640 Hedehusene. Det giver dig lov til at sælge drikkevarer, der er med i pantog retursystemet, på det danske marked. Du kan få en bøde, hvis du sælger øl og sodavand uden pantmærker. Læs mere på Når du handler med lande uden for EU Handler din virksomhed med lande uden for EU, skal du registreres som importør og/eller eksportør hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (læs hvordan i afsnittet Mere information). Du skal udfylde nogle særlige indførselsog udførselsangivelser, når du køber og sælger varer fra lande uden for EU. Få mere at vide hos SKAT på tlf Du skal som regel betale told af varer, du køber i lande uden for EU. Derudover skal du altid betale importmoms og eventuelle afgifter. 11

12 Når du har ansatte Har du ansatte, skal du registreres som arbejdsgiver hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (læs hvordan i afsnittet Mere information). En ansat er en, der arbejder for dig i virksomheden mod betaling. Er du den eneste, der arbejder i virksomheden, regnes du ikke som ansat. Der er særlige regler for ægtefæller, der hjælper til i virksomheden. Få mere at vide hos SKAT på tlf Som arbejdsgiver skal du: Beregne skat (A-skat), arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), bidrag til særlig pensionsopsparing (SP) og arbejdsmarkedets tillægspension (ATP). Beløbene skal du trække fra i lønnen, inden du udbetaler den. De beløb, du trækker fra, skal du hver måned indberette og betale til SKAT. ATP skal du indbetale til ATP. Indberette personnumrene hver måned på de personer, du har haft ansat i den foregående kalendermåned. Indsende en oplysningsseddel til SKAT, når året er slut. På oplysningssedlen skal du skrive, hvor meget du har udbetalt i løn mv., og hvor meget du har indbetalt i A-skat, AM-bidrag og SP mv. i årets løb for hver enkelt ansat og samlet for virksomheden. Har du givet personalegoder til ansatte, gælder der særlige regler. Få mere at vide hos SKAT på tlf Du kan både indbetale A-skat og indsende oplysningssedler via TastSelv Erhverv på internettet. Hvis du har svært ved at overskue, hvad du har pligt til at indberette og betale til offentlige myndigheder, kan det være en fordel for dig at indberette og betale gennem LetLøn. LetLøn beregner dine ansattes A-skat, AM-bidrag, SP, ATP, feriepenge mv. og sender oplysningerne videre til SKAT, ATP og Feriekonto. LetLøn kan også indberette personnumre på dine ansatte til SKAT, indsende oplysningssedler til SKAT og sende dig nye og ændrede skattekort for dine ansatte. Læs mere og tilmeld dig LetLøn på vælg Virksomhed og dernæst LetLøn. 12

13 Når du sælger fødevarer Alle virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugerne for mere end kr. om året, skal registreres i et særligt register, der kaldes Næringsbasen. Fødevarer opfattes i denne sammenhæng som madvarer af enhver art, øl, vin, sodavand og andre fødevarer, uanset om de er i lukket emballage. For at blive optaget i Næringsbasen skal du enten bestå en prøve eller have en relevant uddannelse. Læs mere på hvor du bl.a. finder oplysninger om prøven og nærmeste prøvested. Du kan også teste dig selv og finde ud af, om du allerede har viden nok til at bestå. Sådan indberetter og betaler du Husk at indberette og betale moms 4 gange om året (hvis du er nystartet) 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb i august måned dog den 17. august afgifter 12 gange om året 15 dage efter månedens udløb A-skat 12 gange om året senest den 10. i hver måned i januar måned dog den 17. januar B-skat 10 gange om året. Indberet og betal via internettet brug TastSelv Erhverv Nye virksomheder bliver som udgangspunkt tilmeldt TastSelv Erhverv. Ud over moms kan du også indberette og betale afgifter og A-skat mv. via TastSelv Erhverv. Hvis du ikke allerede er tilmeldt, kan du blive det på vælg Virksomhed, Gå til TastSelv Erhverv og Bestil eller genbestil TastSelv-kode. Har du en digital signatur, kan du logge direkte på TastSelv Erhverv uden at bestille en TastSelv-kode. Er du i tvivl, så henvend dig til SKAT på tlf Vi hjælper dig gerne i gang. 13

14 Hvis du ikke betaler eller følger reglerne Hvis du ikke betaler korrekt skat, moms og afgifter, får du naturligvis flere penge i kassen på kort sigt, men på længere sigt taber vi alle sammen. Så længe nogen snyder med skatten, må samfundet beskatte de lovlydige borgere hårdere eller forsømme nogle af de opgaver, samfundet normalt løser, fx drift og vedligeholdelse af skoler, sygehuse, børnehaver, plejehjem mv. Det samme gælder, hvis du lader dine ansatte arbejde sort, det vil sige, at du ikke oplyser SKAT om ansættelsesforholdet og lønnen. Samfundet mister penge, og både du og de ansatte kan miste nogle af de rettigheder, I ellers har. Du må heller ikke have ansatte, der er på overførselsindkomst, dvs. modtager dagpenge eller kontanthjælp. Så husk at indberette og betale til tiden på den måde kan du også undgå bøder og unødvendige gebyrer. Indberetter du ikke moms, A-skat, afgifter og din selvangivelse til tiden, fastsætter SKAT selv et foreløbigt beløb. Det koster et gebyr på 800 kr., hvis du overskrider fristen for at indberette fx moms og A-skat, og det koster renter, hvis du betaler for sent. Når du har din egen virksomhed, bliver du af og til kontrolleret. Hvert år gennemgår SKAT regnskabet for forskellige virksomheder. Det betyder, at vi kan komme på besøg for at kigge dit regnskabsmateriale igennem. Hvis det viser sig, at du har snydt, får du en bøde. I særligt grove tilfælde kan du komme i fængsel. Konkurrencen mellem dig og dine konkurrenter bliver ulige, hvis flere og flere handler med sorte varer og lader deres ansatte arbejde sort. Hvis derimod alle følger reglerne, får I alle bedre og mere lige vilkår. 14

15 Mere information Kontakt SKAT Du er altid velkommen til at kontakte SKAT på tlf eller på Se åbningstiderne for telefoniske henvendelser på vælg Kontakt. Henvend dig personligt i et skattecenter SKAT består af 30 skattecentre rundt om i landet. Her kan du få hjælp og rådgivning. Du kan se skattecentrenes adresser og åbningstider på vælg Kontakt. Informationsmøder Skattecentrene holder informationsmøder for nystartede virksomheder. Du kan se hvornår og hvor på vælg Virksomhed og Særlig iværksætterside. Du er også velkommen til at spørge på tlf Servicebesøg Et servicebesøg er et gratis tilbud til dig, der lige har startet egen virksomhed. Tager du imod tilbuddet, får du besøg af en SKAT-medarbejder, som er klar til at besvare dine spørgsmål om skat, moms, afgifter og told. Et typisk besøg varer ca. en time. Du kan bede om et servicebesøg på tlf , på eller ved at henvende dig personligt i et skattecenter. Registrering Hvis du vil registrere din virksomhed eller har ændringer til din registrering, skal du altid kontakte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Du kan vælge enten at registrere dig on-line på eller at indsende registreringsblanketten til Erhvervsog Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Registreringsblanketten har nr og kan også fås på (vælg Virksomhed og Blanketter) og i skattecentrene. For at registrere dig on-line på skal du have en digital signatur. Nyttig information Du kan få nyttig information på følgende hjemmesider: (fra Erhvervs- og Byggestyrelsen). (et samarbejde mellem staten og Krak) (indhold på dansk, engelsk og arabisk) (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) fortsættes på bagsiden 15

16 Du kan finde mange informationer på På siden for iværksættere finder du information specielt henvendt til dig, der vil starte egen virksomhed eller er nystartet. Du kan også hente en gratis startmappe med relevante pjecer mv. hos skattecentrene og hos erhvervsservicecentrene. Erhvervsservicecentrenes telefonnummer er , og adresserne finder du på Venlig hilsen og held og lykke med virksomheden SKAT Denne pjece kan fås på dansk, dansk/engelsk, dansk/arabisk og dansk/tyrkisk. Pjecerne findes på vælg Virksomhed og derefter Vejledninger. Du kan også få dem i trykt form hos skattecentrene gratis. Find adresser og mere information på Udgivet af SKAT Østbanegade København Ø ISBN E-serien nr. 153 (DK) Tryk Schultz Grafisk

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT Udarbejdet af KMD for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Dokumenttype Undervisningsmateriale til kursister Dato Opdateret maj 2013 FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com 052420_EØ-D 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Løn Side 1 Opgave 2 Afskrivninger

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om registrering, virksomhedsform, regnskab, moms og forsikring og forretningsplan Mogens Thomsen, Iværksætterkonsulent mt@startvaekst-aarhus.dk www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften Værtshusmanual 2015 I denne manual kan du læse, hvordan værtshuset fungerer på kvindelejren. På Kvindelejren betaler vi øl, vand, sprut og vores varme bad med klistermærker (mærker), som kvinderne køber

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Fiskefartøjet som virksomhed

Fiskefartøjet som virksomhed Kapitel 2 side 20 Fiskefartøjet som virksomhed Hvis du gerne vil have dit eget fiskerfartøj og være leder af din egen virksomhed skal du vide lidt om økonomi. I dette kapitel kan du læse det mest almindelige

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juni 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Maj 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052419_EØ-C 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Opdeling i varegrupper Side

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere