Egen virksomhed få styr på reglerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egen virksomhed få styr på reglerne"

Transkript

1 Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006

2 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det danske samfund. De penge, du via din virksomhed betaler i skat, bliver blandt andet brugt til skoler, sygehuse, veje og ældrecentre - alt det som Folketinget og din kommune bliver enige om, vi har brug for. Når du har egen virksomhed, er der nogle regler, du skal overholde, og nogle skatter og afgifter, du skal betale. Du skal også lave et regnskab. Der er mange ting at lære, og vi vil gerne hjælpe dig med at komme godt i gang. Derfor har vi lavet denne pjece, der på en overskuelig måde fortæller om de vigtigste regler. Pjecen tager udgangspunkt i - og viser eksempler fra - en grønthandlerbutik, men de regler, der beskrives, gælder for de fleste virksomheder. Når vi kommer på besøg i din virksomhed er det for at hjælpe dig med reglerne eller kontrollere dit regnskab. Vi vil gerne vejlede dig, så du kan lave dit regnskab rigtigt og få gavn af de fordele, der er ved at følge reglerne. Du kan læse mere i andre pjecer fra SKAT og på Du er også altid velkommen til at kontakte SKAT på tlf , på eller ved at henvende dig personligt i et skattecenter. Se vores adresser og åbningstider på Pjecen kan fås på dansk, dansk/engelsk, dansk/arabisk og dansk/tyrkisk. Pjecerne findes på vælg Virksomhed og derefter Vejledninger. Du kan også få dem i trykt form hos skattecentrene gratis. Find adresser og mere information på Udgivet af SKAT Østbanegade København Ø ISBN E-serien nr. 153 (DK) Tryk Schultz Grafisk

3 Du skal lave et regnskab Når du har din egen virksomhed, skal du lave et regnskab, der viser alle virksomhedens indtægter og udgifter, hvad virksomheden har investeret, har til gode og skylder. Regnskabet er nødvendigt, for at du og SKAT kan vide, hvor meget du skal betale i skat. Fordelen ved at lave et regnskab er, at du løbende kan se, hvordan det går med virksomhedens økonomi, og hvor mange penge der faktisk er til dig selv. Du skal også bruge regnskabet til at dokumentere virksomhedens økonomi over for banken, hvis du skal optage et lån. Hver gang du sælger en vare, skal du slå beløbet ind på kasseapparatet, og kunden skal have kassebonen. Revisionsrullen skal du selv gemme som et bilag til dit regnskab. På kassebonen skal stå dato for salget, salgsprisen på den enkelte vare, hvilke varer der er solgt, salgsbeløb i alt og hvor meget momsen er. Din virksomheds navn og CVR-nr. skal også stå på bonen. Når du sælger varer, som ikke betales ved leveringen, skal du skrive en regning/ faktura. Når du køber varer, som du ikke betaler ved leveringen, modtager du en regning/faktura. Du skal gemme bilag til regnskabet i mindst fem år. Bilag er alt, hvad der har med dit regnskab at gøre, fx regninger/fakturaer, kontoudtog, kasseopgørelser, lagerlister og regninger for de varer og ydelser, du køber. Der gælder særlige regler for bilag, når du handler med sodavand, slik, chokolade, øl, vin og tobak. Læs mere i afsnittet Du skal betale afgifter når du handler med visse varer. Hvad regnskabet skal indeholde Du skal lave et regnskab, der indeholder: Kasseopgørelse og bogføring: Hver dag skal du tælle kassen op og notere indbetalinger og udbetalinger. Herudover skal beløbene fra dagens kasseopgørelse bogføres sammen med alle øvrige bilag over køb og salg til virksomheden, fx ubetalte fakturaer fra dine leverandører eller tilgodehavende fra dine kunder. Din kasseopgørelse danner sammen med bogføringen grundlag for opgørelse af moms, afgifter og A-skat og er også grundlaget for udarbejdelse af virksomhedens årsregnskab. Se afsnittet Eksempel på kasseopgørelse. 3

4 Årsregnskab: Når året er slut, skal du lave en oversigt over årets samlede indtægter og udgifter. Læs mere i afsnittet Du skal betale skat. Mange virksomheder har en revisor til at holde orden på tallene og lave bogføringen og årsregnskabet. Den daglige kasseopgørelse skal du selv lave. Kasseopgørelsen har mange navne Kasseopgørelse, kasserapport, kassekladde og kasseregnskab betegner det samme, nemlig den opgørelse af indbetalinger og udbetalinger, du skal lave hver dag. Loven siger, at du skal opgøre kassen hver dag. På den måde kan du tjekke, at du får slået alt ind på kasseapparatet, at du ikke kommer til at give dine kunder for mange eller for lidt penge tilbage, og at dine ansatte ikke tager penge fra kassen. Vigtigt at huske ved regnskab Slå alt salg ind på kasseapparatet, tæl kassen op hver dag, og lav en kasseopgørelse over indbetalinger og udbetalinger. Dine kunder skal have en kassebon. Du må ikke fjerne penge fra kassen uden at slå det ind på kasseapparatet. Lav et årsregnskab, der viser indtægter og udgifter. Husk at gemme alt regnskabsmateriale i mindst fem år. Har du ansatte, skal du gemme alle lønsedler og lønregnskaber i mindst fem år. Du har pligt til at vise os alt regnskabsmateriale, hvis vi beder om det. Har du rod i regnskabet, kan du få en bøde, og SKAT kan afvise dit regnskab og i stedet lave et skøn over din indkomst. Betaler du moms og skat for sent, koster det gebyrer og renter. Du kan læse mere om regnskab i Bogføringsvejledningen, som du finder på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside 4

5 Eksempel på kasseopgørelse Hos boghandlere og i andre butikker, der handler med kontorartikler, kan du købe kassebøger, der er beregnet til kasseopgørelse. Her kan du se et eksempel på, hvordan en kasseopgørelse kan se ud for en grønthandler: Dato Bilag nr. Tekst KASSE BANK Dagens indbetalinger ifølge kassebon Indbetalt Udbetalt Indbetalt Udbetalt Heraf betalt med dankort Betalt, Olsen Frugt (dankort) Betalt, Grønt & Godt Reparation, køleskab Betalt, porto Hævet til eget forbrug 300 Dagens bevægelser Optalt kassebeholdning, morgen Optalt kassebeholdning, aften Kassedifference ift. kasseafstemning, bilag Balance I kasseregnskabet er vist en kassedifference på 29 kr. Det er vigtigt, at du hver aften tæller pengene i kassen op og sammenligner beløbet med det beløb, du kan gøre op ifølge dit kasseregnskab. Hvis dit kasseregnskab viser, at der skulle være kr. ( kr. minus kr. plus kr.), men der faktisk kun er kr. ifølge din optælling, er der 29 kr. for lidt i kassen. Når der er for lidt i kassen, er kassedifferencen negativ og skal bogføres i kasseregnskabet som en udgift. Hvis kassedifferencen er positiv, skal du bogføre den som en indtægt. Din sammentælling skal du kunne dokumentere vha. en regnestrimmel eller et bilag, der viser, hvordan du er kommet frem til kassebeholdningen. 5

6 Du skal betale skat Når du har egen virksomhed, skal du betale skat af virksomhedens overskud (B-skat). Skatten skal du betale som en foreløbig skat 10 gange i løbet af året. Den endelige skat opgøres først, når du har afleveret din selvangivelse og dit årsregnskab. Inden du begynder som selvstændig, skal du henvende dig til SKAT for at få ændret din forskudsregistrering. Du kan ringe på tlf , sende en mail til eller henvende sig personligt i et skattecenter. Når du ændrer din forskudsregistrering, modtager du en særlig selvangivelse for selvstændige en udvidet selvangivelse når skatteåret er slut. Du modtager også et antal indbetalingskort, som du skal bruge, når du betaler din B- skat. Det er vigtigt, at du betaler B-skatten, ellers kan du ende med en stor restskat, når året er gået, som det kan være svært at få betalt. Træk udgifterne fra Du skal betale skat af virksomhedens overskud. Det beløb, du skal betale skat af, er altså virksomhedens indtægter fratrukket virksomhedens udgifter. Du kan trække mange af de udgifter fra, som du har ved at starte og drive virksomheden. Loven siger, at du kan trække udgifter fra, som du bruger til at erhverve, sikre eller vedligeholde din virksomheds indkomst. På den måde kommer du til at betale mindre i skat. Bemærk, at du udelukkende har fradrag for udgifter, der vedrører din virksomhed og ikke for dine private udgifter. Bruger du fx en bil både i virksomheden og privat, kan du kun trække en del af udgifterne fra. Hvis halvdelen af din kørsel vedrører virksomheden, kan du trække 50 pct. af udgifterne til bilen fra. Det er vigtigt, at du gemmer regninger mv., så du kan dokumentere, hvilke udgifter du har haft. 6

7 Eksempler på udgifter, du kan trække fra Udgifter til varer, du har solgt i virksomheden Husleje for virksomheden El og varme til virksomheden Reparation og vedligeholdelse af virksomhedens lokaler Køb af inventar til virksomheden (fradraget for større udgifter skal fordeles over flere år det hedder afskrivning ) Drift og vedligeholdelse af fx varebil Udgifter til telefon brugt i virksomheden. Du har ikke skattefradrag for varer, som du tager ud af virksomheden og bruger privat. Hvis du tager varer fra virksomheden til eget forbrug, skal du enten bogføre dit private forbrug løbende eller bruge nogle faste satser i regnskabet, som SKAT kan oplyse. Årsregnskab Hvert år skal du aflevere et årsregnskab til SKAT i forbindelse med, at du indsender din selvangivelse. Selvangivelsen er en opgørelse af din skattepligtige indkomst. På selvangivelsen skal du skrive resultatet af årsregnskabet, dvs. dit overskud eller underskud og det er det beløb, du skal beregne din skat af. Selvangivelsen og årsregnskabet skal du sende til SKAT senest den 1. juli i året efter det indkomstår, det drejer sig om. Fra og med indkomståret 2006 skal du dog ikke længere indsende årsregnskabet, men du har pligt til at vise SKAT regnskabet, hvis vi beder om det. Med mindre du har et meget enkelt regnskab, vil det være en god ide, at du får en revisor til at hjælpe dig med at lave årsregnskabet. For at revisoren kan hjælpe dig, skal du have styr på indbetalinger og udbetalinger og lave kasseopgørelsen hver dag. 7

8 Du skal betale moms Moms er en skat, som du skal opkræve hos dine kunder og betale videre til staten. Du skal momsregistrere dig hos Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Læs hvordan i afsnittet Mere information. Du skal opkræve moms hos dine kunder af de varer og ydelser, du sælger til dem. Det betyder, at salgsprisen skal være inklusiv 25 pct. moms, hver gang du sælger en vare eller ydelse. Til gengæld kan du trække den moms fra, som du selv har betalt på dine indkøb til din virksomhed. Det beløb, du skal indberette og betale, er forskellen mellem salgsmomsen og købsmomsen. Hvis din købsmoms er større end din salgsmoms, får du det negative beløb udbetalt (det kan fx være i starten, hvor du kan have større udgifter end indtægter). Momsen skal du indberette og betale til SKAT. Er din virksomhed nystartet, er du automatisk blevet tilmeldt TastSelv Erhverv på internettet. Men hvis du hellere vil betale med indbetalingskort, kan SKAT sende nogle til dig. Du skal også indberette moms, selvom du hverken har haft salg eller køb i perioden. Salgsmoms og købsmoms Salgsmoms (udgående moms) er den moms, du opkræver, når du sælger varer og ydelser. Købsmoms (indgående moms) er den moms, du betaler, når du køber varer og ydelser. Du beregner momsen ud fra det køb og salg af varer og ydelser, du har opgjort i kasseopgørelsen og bogføringen. Du skal beregne momsen for hvert enkelt køb og salg ud fra fakturadatoen. Hvis det fx er tid til at indbetale periodens moms, og du har udstedt en faktura, som kunden ikke har betalt endnu, skal du alligevel indbetale momsen til SKAT. Omvendt har du også ret til at fratrække moms af virksomhedens ubetalte køb. 8

9 Eksempel på beregning af moms En grønthandler køber 10 kasser æbler. Æblerne koster 500 kr pct. moms, i alt 625 kr. Han sælger æblerne videre for kr pct. moms, det vil sige i alt kr. Hans fortjeneste er: = 600 kr. Købsmomsen er 125 kr., og salgsmomsen er 275 kr. Det beløb, grønthandleren skal opgøre i sit momsregnskab og betale til staten, er: = 150 kr. Grønthandleren har lige åbnet sin butik og skal betale moms hvert kvartal. Da det bliver tid til at indberette og betale momsen, ser grønthandleren i sin kasseopgørelse, hvor meget han har købt og solgt for i perioden. Han lægger købsmomsen sammen for alle de frugter og grøntsager, han har købt i perioden, og lægger salgsmomsen sammen for alle de varer, han har solgt i perioden. Grønthandleren skal både indberette købsmomsen og salgsmomsen til SKAT, og det, han skal betale, er forskellen mellem den samlede købsmoms og den samlede salgsmoms. 9

10 Du skal betale afgifter når du handler med visse varer Afgifter (punktafgifter) er en form for forbrugsskat eller miljøskat, der bliver lagt på visse varer. Når din virksomhed fremstiller eller handler en gros med afgiftspligtige varer eller køber den slags varer i udlandet, skal du på statens vegne opkræve og indbetale afgifter til SKAT. Du kan kontakte SKAT på tlf og få at vide, om din virksomhed skal betale afgifter. Eksempler på varer der er afgift på sodavand øl, vin og spiritus slik, chokolade tobaksvarer, bl.a. cigaretter, cigarer, vandpibetobak og cigaretpapir kaffe og te emballager (glas, plastic, beholdere mv.) Hvis du køber varerne hos en grossist i Danmark, er det grossisten, der skal betale afgifter, og du skal gemme fakturaen, som er din dokumentation for, at afgifterne er betalt. Der findes en lang række forskellige afgifter, så hvis du vil købe varer i udlandet, er det en god idé først at spørge SKAT, om der er afgift på varerne. Hvis du skal betale afgifter, skal du registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (læs hvordan i afsnittet Mere information). Når din virksomhed er registreret for afgifter, skal du føre særlige regnskaber og kontrol med varerne. I det hele taget gælder der særlige regler for virksomheder, der skal opkræve og betale afgifter. Få råd og vejledning hos SKAT på tlf Som udgangspunkt skal du betale afgifter til SKAT én gang om måneden via internettet (TastSelv Erhverv) eller på et indbetalingskort, som du kan få hos SKAT. Du kan se de forskellige satser for punktafgifter på under Vejledninger og Punktafgifter ved erhvervsmæssig køb af varer i udlandet. Følgesedler, kvitteringer og fakturaer Gem altid alt regnskabsmateriale. I forretningen skal du i mindst 3 måneder opbevare kvitteringer og regninger/fakturaer mv. på dine køb af sodavand, slik, chokolade, øl og vin mv. Det er ikke nok, at du opbevarer papirerne hjemme hos dig selv eller hos din revisor. Du kan få en bøde, hvis SKAT kommer på kontrol, og papirerne ikke er i forretningen. Du må ikke smide regninger/fakturaer ud, når de tre måneder er gået. Du skal 10

11 opbevare dem sammen med dit regnskab i mindst fem år, og du skal kunne finde regnskabet frem inden for fem hverdage, hvis SKAT beder om det. Pantmærker Du skal sikre dig, at der er returpantmærker på øl- og sodavandsflasker. Hvis du vil købe øl og sodavand i udlandet, skal du tilmelde dig som importør hos Dansk Retursystem, Baldersbuen 1, 2640 Hedehusene. Det giver dig lov til at sælge drikkevarer, der er med i pantog retursystemet, på det danske marked. Du kan få en bøde, hvis du sælger øl og sodavand uden pantmærker. Læs mere på Når du handler med lande uden for EU Handler din virksomhed med lande uden for EU, skal du registreres som importør og/eller eksportør hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (læs hvordan i afsnittet Mere information). Du skal udfylde nogle særlige indførselsog udførselsangivelser, når du køber og sælger varer fra lande uden for EU. Få mere at vide hos SKAT på tlf Du skal som regel betale told af varer, du køber i lande uden for EU. Derudover skal du altid betale importmoms og eventuelle afgifter. 11

12 Når du har ansatte Har du ansatte, skal du registreres som arbejdsgiver hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (læs hvordan i afsnittet Mere information). En ansat er en, der arbejder for dig i virksomheden mod betaling. Er du den eneste, der arbejder i virksomheden, regnes du ikke som ansat. Der er særlige regler for ægtefæller, der hjælper til i virksomheden. Få mere at vide hos SKAT på tlf Som arbejdsgiver skal du: Beregne skat (A-skat), arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), bidrag til særlig pensionsopsparing (SP) og arbejdsmarkedets tillægspension (ATP). Beløbene skal du trække fra i lønnen, inden du udbetaler den. De beløb, du trækker fra, skal du hver måned indberette og betale til SKAT. ATP skal du indbetale til ATP. Indberette personnumrene hver måned på de personer, du har haft ansat i den foregående kalendermåned. Indsende en oplysningsseddel til SKAT, når året er slut. På oplysningssedlen skal du skrive, hvor meget du har udbetalt i løn mv., og hvor meget du har indbetalt i A-skat, AM-bidrag og SP mv. i årets løb for hver enkelt ansat og samlet for virksomheden. Har du givet personalegoder til ansatte, gælder der særlige regler. Få mere at vide hos SKAT på tlf Du kan både indbetale A-skat og indsende oplysningssedler via TastSelv Erhverv på internettet. Hvis du har svært ved at overskue, hvad du har pligt til at indberette og betale til offentlige myndigheder, kan det være en fordel for dig at indberette og betale gennem LetLøn. LetLøn beregner dine ansattes A-skat, AM-bidrag, SP, ATP, feriepenge mv. og sender oplysningerne videre til SKAT, ATP og Feriekonto. LetLøn kan også indberette personnumre på dine ansatte til SKAT, indsende oplysningssedler til SKAT og sende dig nye og ændrede skattekort for dine ansatte. Læs mere og tilmeld dig LetLøn på vælg Virksomhed og dernæst LetLøn. 12

13 Når du sælger fødevarer Alle virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugerne for mere end kr. om året, skal registreres i et særligt register, der kaldes Næringsbasen. Fødevarer opfattes i denne sammenhæng som madvarer af enhver art, øl, vin, sodavand og andre fødevarer, uanset om de er i lukket emballage. For at blive optaget i Næringsbasen skal du enten bestå en prøve eller have en relevant uddannelse. Læs mere på hvor du bl.a. finder oplysninger om prøven og nærmeste prøvested. Du kan også teste dig selv og finde ud af, om du allerede har viden nok til at bestå. Sådan indberetter og betaler du Husk at indberette og betale moms 4 gange om året (hvis du er nystartet) 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb i august måned dog den 17. august afgifter 12 gange om året 15 dage efter månedens udløb A-skat 12 gange om året senest den 10. i hver måned i januar måned dog den 17. januar B-skat 10 gange om året. Indberet og betal via internettet brug TastSelv Erhverv Nye virksomheder bliver som udgangspunkt tilmeldt TastSelv Erhverv. Ud over moms kan du også indberette og betale afgifter og A-skat mv. via TastSelv Erhverv. Hvis du ikke allerede er tilmeldt, kan du blive det på vælg Virksomhed, Gå til TastSelv Erhverv og Bestil eller genbestil TastSelv-kode. Har du en digital signatur, kan du logge direkte på TastSelv Erhverv uden at bestille en TastSelv-kode. Er du i tvivl, så henvend dig til SKAT på tlf Vi hjælper dig gerne i gang. 13

14 Hvis du ikke betaler eller følger reglerne Hvis du ikke betaler korrekt skat, moms og afgifter, får du naturligvis flere penge i kassen på kort sigt, men på længere sigt taber vi alle sammen. Så længe nogen snyder med skatten, må samfundet beskatte de lovlydige borgere hårdere eller forsømme nogle af de opgaver, samfundet normalt løser, fx drift og vedligeholdelse af skoler, sygehuse, børnehaver, plejehjem mv. Det samme gælder, hvis du lader dine ansatte arbejde sort, det vil sige, at du ikke oplyser SKAT om ansættelsesforholdet og lønnen. Samfundet mister penge, og både du og de ansatte kan miste nogle af de rettigheder, I ellers har. Du må heller ikke have ansatte, der er på overførselsindkomst, dvs. modtager dagpenge eller kontanthjælp. Så husk at indberette og betale til tiden på den måde kan du også undgå bøder og unødvendige gebyrer. Indberetter du ikke moms, A-skat, afgifter og din selvangivelse til tiden, fastsætter SKAT selv et foreløbigt beløb. Det koster et gebyr på 800 kr., hvis du overskrider fristen for at indberette fx moms og A-skat, og det koster renter, hvis du betaler for sent. Når du har din egen virksomhed, bliver du af og til kontrolleret. Hvert år gennemgår SKAT regnskabet for forskellige virksomheder. Det betyder, at vi kan komme på besøg for at kigge dit regnskabsmateriale igennem. Hvis det viser sig, at du har snydt, får du en bøde. I særligt grove tilfælde kan du komme i fængsel. Konkurrencen mellem dig og dine konkurrenter bliver ulige, hvis flere og flere handler med sorte varer og lader deres ansatte arbejde sort. Hvis derimod alle følger reglerne, får I alle bedre og mere lige vilkår. 14

15 Mere information Kontakt SKAT Du er altid velkommen til at kontakte SKAT på tlf eller på Se åbningstiderne for telefoniske henvendelser på vælg Kontakt. Henvend dig personligt i et skattecenter SKAT består af 30 skattecentre rundt om i landet. Her kan du få hjælp og rådgivning. Du kan se skattecentrenes adresser og åbningstider på vælg Kontakt. Informationsmøder Skattecentrene holder informationsmøder for nystartede virksomheder. Du kan se hvornår og hvor på vælg Virksomhed og Særlig iværksætterside. Du er også velkommen til at spørge på tlf Servicebesøg Et servicebesøg er et gratis tilbud til dig, der lige har startet egen virksomhed. Tager du imod tilbuddet, får du besøg af en SKAT-medarbejder, som er klar til at besvare dine spørgsmål om skat, moms, afgifter og told. Et typisk besøg varer ca. en time. Du kan bede om et servicebesøg på tlf , på eller ved at henvende dig personligt i et skattecenter. Registrering Hvis du vil registrere din virksomhed eller har ændringer til din registrering, skal du altid kontakte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Du kan vælge enten at registrere dig on-line på eller at indsende registreringsblanketten til Erhvervsog Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Registreringsblanketten har nr og kan også fås på (vælg Virksomhed og Blanketter) og i skattecentrene. For at registrere dig on-line på skal du have en digital signatur. Nyttig information Du kan få nyttig information på følgende hjemmesider: (fra Erhvervs- og Byggestyrelsen). (et samarbejde mellem staten og Krak) (indhold på dansk, engelsk og arabisk) (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) fortsættes på bagsiden 15

16 Du kan finde mange informationer på På siden for iværksættere finder du information specielt henvendt til dig, der vil starte egen virksomhed eller er nystartet. Du kan også hente en gratis startmappe med relevante pjecer mv. hos skattecentrene og hos erhvervsservicecentrene. Erhvervsservicecentrenes telefonnummer er , og adresserne finder du på Venlig hilsen og held og lykke med virksomheden SKAT Denne pjece kan fås på dansk, dansk/engelsk, dansk/arabisk og dansk/tyrkisk. Pjecerne findes på vælg Virksomhed og derefter Vejledninger. Du kan også få dem i trykt form hos skattecentrene gratis. Find adresser og mere information på Udgivet af SKAT Østbanegade København Ø ISBN E-serien nr. 153 (DK) Tryk Schultz Grafisk

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT Udarbejdet af KMD for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Dokumenttype Undervisningsmateriale til kursister Dato Opdateret maj 2013 FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com 052420_EØ-D 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Løn Side 1 Opgave 2 Afskrivninger

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Kapitel 8 Vareregnskabet

Kapitel 8 Vareregnskabet Kapitel 8 Vareregnskabet Varekøb Opgave 8.1 1. Registrer følgende bilag for Emil: 12110 Varelager 14261 Købsmoms 12310 Kasse Bilag 212 11.000 2.750 13.750 12110 Varelager 14261 Købsmoms 142203 Computergrossisten

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

April 2013. Skatteministeriet, Departementet

April 2013. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste April 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften Værtshusmanual 2015 I denne manual kan du læse, hvordan værtshuset fungerer på kvindelejren. På Kvindelejren betaler vi øl, vand, sprut og vores varme bad med klistermærker (mærker), som kvinderne køber

Læs mere

Juni 2013. Skatteministeriet, Departementet

Juni 2013. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juni 2013 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Afgifter på danske dagligvarer

Afgifter på danske dagligvarer Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger Appendix B Niveau C Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage Dekorter Kontantsalg Faktura til kunder:

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 FORBES: DENMARK

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om registrering, virksomhedsform, regnskab, moms og forsikring og forretningsplan Mogens Thomsen, Iværksætterkonsulent mt@startvaekst-aarhus.dk www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Mink økonomi. V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard

Mink økonomi. V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Mink økonomi V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard 1 Mink Dagsorden Forskudsregistrering 2017 Kortperiodisk opgørelse Indbetalinger på pensionsordninger Skat opsparingskonto i virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 22.2 Bogføring af løn og øvrige personaleomkostninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052419_EØ-C 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Opdeling i varegrupper Side

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Indberet moms (guide) - html version

Indberet moms (guide) - html version Page 1 of 12 Indberet moms (guide) - html version Senest redigeret 17 feb 2010 09:50 Indledning I denne guide vises, hvordan du som virksomhed indberetter moms på SKAT.dk. Du skal være logget ind for at

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt 18. januar 2008 J.nr. 2007-211-0005 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 32- Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Lønseddel Lønperiode: Marts 2009

Lønseddel Lønperiode: Marts 2009 Lønseddel Lønperiode: Marts 2009 Indkomstmodtager: Frederikke Frederiksen Frederiksvej 15 7000 Fredericia Arbejdsgiverens navn og adresse: Sportsnyt Østergade 2 8800 Viborg Personnummer: 200280-1864 Arbejdsgivernummer:

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Nye regnskabsregler mm. Tyskland

Nye regnskabsregler mm. Tyskland Nye regnskabsregler mm. Tyskland Velkommen DANTAX historie personer hjemsted Speciale stiftet 1987 4 partner over 60 medarbejdere Flensburg-Harrislee tæt ved grænsen dansktalende medarbejdere 250 mølleselskaber

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Afstemning af kassekredit Afstemning af kassebeholdning Afslutning & link til video Afstemning af kassekreditten

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juni 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Maj 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Intro til Iværksætteri

Intro til Iværksætteri Intro til Iværksætteri - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 Hvem og

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere