Når du er blevet ledig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du er blevet ledig"

Transkript

1 Når du er blevet ledig A-kassen

2 2

3 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar

4 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet... 7 Rådighedskravet... 8 Du er blevet ledig hvad nu?... 9 Dit CV skal på 10 CV et kvalitetssikres Tjek dine jobforslag på jobnet Hvor finder du ledige job Samtaler i a-kassen Jobstøttende aktiviteter Book en samtale eller en jobstøttende aktivitet Udebliver du fra en samtale i a-kassen Booker du ikke en samtale Fællesaftale Selvvalgt uddannelse Kursusportalen Uddannelse og kurser Møder hos Jobcentret og anden aktør Indkaldt via min side Indkaldt via brev Jobsamtale hos Jobcentret eller anden aktør

5 Udebliver du fra en samtale eller aktivitet hos Jobcentret21 Mindre intensiv indsats Jobplan og aktivering Unge under 30 år Unge under 25 år uddannelsespålæg Unge under 20 år Ret til nyt tilbud Digitale jobplaner og tilbud Rådighed under tilbud Får du et job mens du er i tilbud Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Jobrotation Befordringsgodtgørelse Bliver du syg Sygedagpenge... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Når du bliver rask Ferie Hvad vil det sige at stå til rådighed Afslag og ophør Bliver du opsagt eller afskediget Manglende rådighed eller 2 karantæner

6 Navne- og adresseændring Hvornår skal du afmeldes hos Jobcentret? Søg arbejde i et andet EØS land Oplysninger om arbejde m.v. på dagpengekortet Borgerligt ombud m.v Supplerende dagpenge Arbejdet skal være uden opsigelsesvarsel Deltidsforsikret Overgangsregel G-dag Dagpengeperiode Den særlige uddannelsesordning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Seniorjob Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Fødevareforbundet NNFs tast selv a-kasse Egne notater Kontakt a-kassen

7 For at få dagpenge er der en række krav, som du skal opfylde. Medlemskravet Beskæftigelseskravet Ledighedskravet Rådighedskravet Medlemskravet Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år. Er du overflyttet fra en anden a-kasse, tæller dine tidligere medlemsperioder med. Undtagelse: Hvis du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, og er optaget i en a-kasse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Du kan opnå ret til dagpenge som dimittend en måned efter uddannelsens afslutning. Beskæftigelseskravet Du kan få dagpenge, når du har haft arbejde svarende til et års arbejde. Du skal have haft mindst løntimer som fuldtidsforsikret, eller løntimer som deltidsforsikret inden for de sidste 3 år. Det er et krav, at løntimerne er indberettet til indkomstregisteret og at arbejdet er udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og at der ikke er givet offentlige løntilskud til arbejdet. Ledighedskravet Som udgangspunkt skal du være helt uden arbejde for at kunne 7

8 få dagpenge. Har du eller får du arbejde på nedsat tid, har du mulighed for at få supplerende dagpenge. Du kan læse om betingelserne herfor i afsnittet "Supplerende dagpenge". Rådighedskravet Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at du skal: Være tilmeldt Jobcentret. Aktivt søge arbejde. Oprette et CV på senest 3 uger efter, at du er blevet tilmeldt jobnet.dk som ledig. Tjekke dine jobforslag på mindst hver 7. dag. Kunne overtage arbejde med dags varsel. Have bopæl og opholde dig i Danmark. Søge de job, som Jobcentret eller a-kassen pålægger dig. Til samtale i a-kassen senest hver gang, du har været ledig i sammenlagt tre måneder 8

9 Du er blevet ledig hvad nu? Du skal nu i gang med at søge job. Det er vigtigt, at du løbende søger alle de job, som du kan varetage, både inden for dit eget fagområde og inden for andre fagområder, hvor der er mulighed for job. Er der ikke nogen opslåede job, der matcher dine kvalifikationer, så søg uopfordret. Du har flere muligheder for at få et job, hvis du søger inden for et bredt geografisk område. De første 3 måneder du er ledig, skal du søge job inden for et geografisk område, hvor der er en samlet transporttid på op til 3 timer hver dag med kollektiv transport. Når du har været ledig i mere end 3 måneder, må du udvide det geografiske område, som du søger job inden for, så der er en samlet transporttid på op til 4 timer. Når du søger job, skal du være seriøs og realistisk. Du skal derfor søge job på den måde, som er normalt inden for det område, hvor du søger job. Du skal udtrykke din vilje til og dit ønske om at overtage jobbet. Derudover bør du have de fornødne kvalifikationer, erfaringer og helbred til at klare jobbet. Søg gerne job, du kan varetage efter en kortere oplæring eller et kursus. Det er vigtigt, at du er aktivt jobsøgende i hele den periode, hvor du er ledig. I tast selv a-kassen på har du et jobskema, hvor du løbende skal notere, de job du søger. Læs mere om det i afsnittet jobskema. 9

10 Dit CV skal på Du skal så hurtigt som muligt og senest 3 uger efter, at du har meldt dig ledig færdiggøre dit CV på Et CV er en beskrivelse af din tidligere uddannelse og beskæftigelse, dine kvalifikationer og øvrige forhold, der har betydning for, at du kan få arbejde. CV et skal sikre, at du retter din jobsøgning mod områder på arbejdsmarkedet, hvor der er beskæftigelsesmuligheder, og at dine jobønsker er realistiske og så vidt muligt hænger tæt sammen dine erfaringer og uddannelsesbaggrund. Det er vigtigt, at du beskriver din joberfaring og dine kompetencer så fyldestgørende som muligt, og at du løbende opdaterer oplysningerne i dit CV, så oplysningerne om dig er så korrekte som muligt. Det giver dig de bedste muligheder for at komme hurtigt i job. Når dit CV ligger på jobnet.dk matches dine ønsker og kvalifikationer med de ledige stillinger, og arbejdsgivere får mulighed for at kontakte dig, hvis du har de kvalifikationer, som de søger. CV et kvalitetssikres Når du har oprettet dit CV på vil a-kassen kvalitetssikre dit CV og derefter godkende det. 10

11 For at der kan udbetales dagpenge, skal dit CV være godkendt og tilgængeligt på jobnet.dk senest 3 uger efter, at du har meldt dig ledig. Du kan altid få hjælp og vejledning til at udarbejde dit CV i din afdeling. Tjek dine jobforslag på jobnet For at få dagpenge skal du senest hver 7. dag bekræfte du er aktivt jobsøgende på ved at tjekke de jobforslag, der matcher dit CV og som kan være relevante at søge. Når du trykker på knappen tjek dine jobforslag registreres det, og en liste med relevante jobannoncer vises. Dem bør du læse og eventuelt søge. Tjekker du ikke dine jobforslag senest hver 7. dag, vil du få en skriftlig påmindelse fra Jobcentret om, at du skal tjekke dine jobforslag på Jobnet inden for en ny frist på 7 dage. Tjekker du ikke jobforslagene på Jobnet inden for den nye frist, vil du blive afmeldt som ledig umiddelbart efter fristens udløb. Hvis du 3 gange inden for 12 måneder undlader at tjekke dine jobforslag, vil du blive afmeldt som ledig uden påmindelse og frist. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan modtage dagpenge, hvis du bliver afmeldt. 11

12 Hvor finder du ledige job NNF job på kan være vejen til dit nye job. NNF job er en af Danmarks største jobsøgningsmaskiner og har jobannoncer fra de fleste danske virksomheder og offentlige institutioner. På NNF job har du mulighed for at lave en fritekstsøgning eller oprette en jobagent og tilknytte et CV - for eksempel dit CV fra jobnet.dk. Så får du en , når der kommer nye jobopslag, der matcher dine søgekrav eller dit CV. Du kan afgrænse det geografiske område, du vil søge job indenfor ved at markere området på et kort. Du kan også kontakte din afdeling, som har et godt kendskab til det lokale arbejdsmarked. De kan eventuelt hjælpe dig med at finde arbejdspladser, hvor du kan søge ledige job. 12

13 Samtaler i a-kassen Vi har sagt ja til at være med i et forsøg, der skal gøre samtalerne i a-kassen mere fleksible. Hos os kan du derfor vælge mellem flere typer af samtaler alt efter dine ønsker og behov. Din første samtale i a-kassen er en vejledningssamtale, som skal holdes inden du har været ledig i 3 uger. Derefter kan du selv bestemme, samtaletype og hvor ofte du ønsker at komme til samtale i a-kassen, du skal dog som minimum komme til en samtale, hver gang du har været ledig i 3 måneder. Vi vil opfordre dig til selv løbende at booke en tid til en eller flere samtaler. Får du ikke booket en samtale vil du få reminder pr. e- mail med en dato for, hvornår du senest skal booke en samtale. Vi tilbyder samtaler inden for følgende emner: Vejledning om dine rettigheder, pligter og it-værktøjer Jobsøgning Uddannelse og opkvalificering Afklaring af jobperspektiv og motivation Samtalerne skal ses som et redskab til, at du kommer hurtigere i job eller uddannelse, og der vil blive taget udgangspunkt i din situation og dine ønsker og behov. I folderen Samtaler i a-kassen kan du læse mere om de forskellige typer af samtaler vi tilbyder. Jobstøttende aktiviteter Udover samtalerne tilbyder vi også en række jobstøttende akti- 13

14 viteter, der kan medvirke til at du hurtigere kommer tilbage i job. Aktiviteterne foregår i grupper, så du har mulighed for at udveksle erfaringer med andre medlemmer. Vi har bl.a. aktiviteter, der handler om jobsøgning eller NNF-Job. I ak-booking i tast selv a- kassen kan du se, hvilke aktiviteter din afdeling tilbyder. Husk, at melde afbud til a-kassen, hvis du bliver forhindret i at deltage i en frivillig aktivitet, som du har meldt dig til. Ellers optager du pladsen for en anden. Book en samtale eller en jobstøttende aktivitet Når du skal booke en samtale eller en jobstøttende aktivitet, skal du gå ind på og klikke på tast selv a-kassen. Du kan benytte NemID til at logge ind. Klik på AK-booking Når du booker en tid til en samtale, kan du selv vælge: Emnet for samtalen Hvem du vil tale med Tidspunktet for samtalen Om den skal være telefonisk eller personlig 14

15 Udebliver du fra en samtale i a-kassen Hvis du løbende booker en samtale i a-kassen, kan du uden problemer melde afbud eller ændre din bookning til en dato/tid eller samtaletype, som passer dig bedre. Har du booket en samtale i ugen op til sidste frist for 3 ugers/3 måneders samtalen, kan du blive udelukket for retten til dagpenge i en periode, hvis du udebliver fra samtalen. Det afhænger dog af årsagen til, at du udebliver. Booker du ikke en samtale Hvis du ikke booker en samtale inden sidste frist for 3 ugers/3 måneders samtalen, kan du blive udelukket for retten til dagpenge i en periode. Fællesaftale Som afslutning på samtalen vil vi i fællesskab lave en aftale om, hvad der skal ske frem til næste samtale. Aftalen kan for eksempel indeholde oplysninger om, at du undersøger nogle kursus eller uddannelsesmuligheder, retter din jobsøgning mod nye fagområder eller melder dig til en bestemt type samtale eller frivillig aktivitet. Efter samtalen kan du se fællesaftalen i tast selv a-kassen, under fanen historik. 15

16 Jobskema I tast selv a-kassen har du et jobskema, hvor du løbende noterer de job, du har søgt. Det er vigtigt, at du hele tiden opdaterer dit jobskema og at du sender det endelige skema til a-kassen senest dagen før din samtale, da vi forud for hver samtale vil gennemgå dit jobskema for at se, om du aktivt søger job og hvor du søger job. 16

17 Jobrettet uddannelse Når du er ledig har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse helt gratis. Vi udbetaler dagpenge til dig mens du deltager i uddannelsen. Uddannelsen skal være afsluttet, inden du har været ledig i 9 måneder, dog indenfor 6 måneders ledighed hvis du er under 25 år. Du vælger selv hvilken uddannelse du vil deltage i ud fra en landsdækkende positivliste. Uddannelsen kan være enten ét jobrettet kursus eller et jobrettet kursusforløb som består af flere dele. Du kan deltage hvis du enten er ufaglært, er faglært, eller har en kort videregående uddannelse (KVU) med en erhvervsfaglig baggrund. Hvis du har en mellemlang og lang videregående uddannelse, kan du ikke deltage i jobrettet uddannelse. Inden du starter uddannelsen skal du til have været til en samtale på jobcentret. Du behøver ikke selv at søge arbejde eller deltage i møde hos Jobcentret eller i a-kassen under uddannelsen. Hvis du får tilbudt et arbejde fra Jobcentret eller a-kassen, må du aldrig afvise det, heller ikke mens du deltager i uddannelsen. Du skal fortsat gå på jobnet.dk mindst hver 7. dag, for at tjekke dine jobforslag og dit CV på jobnet.dk være aktivt. 17

18 Du finder listen med uddannelser du kan deltage i og selve ansøgningsblanketten på under A-kassen og Uddannelser som ledig. Er du i tvivl kan du altid kontakte a-kassen. Kursusportalen Når du skal finde en uddannelse, kan du benytte kursusportalen, som du finder på under A-kassen. Kursusportalen gør det muligt at finde rundt i det store udbud af både offentlige og private kurser og uddannelser på tværs af alle hjemmesider og udbydere. I kursusportalen kan du lave en fritekstsøgning og få en oversigt over alle de kurser og uddannelser, der bliver udbudt. Derefter kan du afgrænse din søgning i forhold til sted, kursustype og udbyder. 18

19 Uddannelse og kurser Mens du er ledig og får udbetalt dagpenge, kan du deltage i uddannelser og kurser. Du kan f.eks. deltage i: Uddannelse under 20 timer om ugen (udbydes uddannelsen som heltidsuddannelse, må den ikke være SUberettiget). Enkeltfag på det gymnasiale niveau under 20 timer om ugen f.eks. HF. Undervisning svarende til folkeskolens klassetrin. Aftenskoleundervisning i et folkeoplysningsforbund. Sprogundervisning eller læse-/staveundervisning Kurser i op til 2 uger, der udbydes af Fødevareforbundet NNF, Jobcentret eller anden aktør med det formål at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. Møder hos Jobcentret og anden aktør Det er vigtigt, at du deltager i de møder, som du bliver indkaldt til af Jobcentret eller anden aktør. Indkaldt via min side Bliver du indkaldt til et møde via min side på jobnet.dk skal du bekræfte, at du har set mødeindkaldelsen, inden du tjekker dine jobforslag, som du skal senest hver 7. dag. Indkaldt via brev Du kan også blive indkaldt til et møde via brev. Det er derfor vigtigt, at du tjekker din post hver dag og sikrer dig, at Jobcentret og anden aktør har din korrekte adresse, så du kan få besked, om de møder du skal deltage i. 19

20 Kommer du ikke til et møde på grund af manglende adresseændring, eller fordi posten ikke har haft mulighed for at aflevere brevet, er du ikke til rådighed og kan ikke få dagpenge. Jobsamtale hos Jobcentret eller anden aktør Jobcenteret eller anden aktør indkalder dig til en jobsamtale hver 3. måned. Er du under 30 år: Er du over 30 år: bliver du indkaldt til den første jobsamtale, når du har været ledig i en måned. bliver du indkaldt til den første jobsamtale, når du har været ledig i tre måneder. jobsamtalen bliver der fulgt op på din jobsøgning, og der bliver tilrettelagt et forløb, der kan sikre, at du hurtigst muligt kommer i arbejde igen. Det kan være aktivering i form af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller et uddannelsesforløb. Særlig indsats efter 1½ års ledighed Når du har været ledig i 16 måneder, vil du blive tilbudt en særlig aktiv indsats. Dette kan bestå i tildeling af en personlig jobformidler, eller en kombination af hyppigere samtaler og virksomhedsrettede tilbud. Jobformidleren vil sammen med dig opsøge relevant virksomheder med henblik på at finde et konkret job. 20

21 Udebliver du fra en samtale eller aktivitet hos Jobcentret Udebliver du fra en jobsamtale eller en aktivitet, som Jobcentret eller anden aktør har indkaldt dig til, kan du blive udelukket for retten til dagpenge indtil du tager kontakt til den, der har indkaldt dig. Det afhænger dog af årsagen til, at du udeblev fra samtalen eller aktiviteten. Mindre intensiv indsats Kontakt Jobcentret, hvis du inden for de næste 6 uger skal begynde på et ordinært job på fuld tid, på barsel, på efterløn, på fleksydelse, på folkepension eller du er omfattet af en arbejdsfordeling eller du kan dokumentere, at du er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. Så kan du blive omfattet af den mindre intensive indsats, og derved undgå at skulle møde personligt til samtaler hos Jobcentret og anden aktør, eller deltage i tilbud. Jobplan og aktivering En jobplan er en skriftlig aftale, som du indgår med Jobcentret eller en anden aktør, om aktiviteter, der kan medvirke til, at du hurtigst muligt kommer i job. Er du mellem 30 og 60 år, skal du have en jobplan og et tilbud om aktivering senest efter sammenlagt 9 måneders ledighed. Er du år, skal du have en jobplan og et tilbud om aktivering efter senest 6 måneders sammenlagt ledighed. Unge under 30 år 21

22 Er du under 30 år skal du have en jobplan og et tilbud om aktivering senest, når du har haft 13 ugers sammenlagt ledighed. Når Jobcentret eller anden aktør skal vurdere, hvilken indsats de skal iværksætte overfor for dig, vil der være særlig fokus på, om du har en uddannelse, eller om du har eller kan få forudsætningerne for at tage en ordinær uddannelse. Unge under 25 år uddannelsespålæg Er du under 25 år, uden forsørgerpligt over for hjemmeboende børn og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, med forudsætningerne for at tage en uddannelse på ordinære vilkår, kan Jobcentret give dig et pålæg om at søge ind på, påbegynde og gennemføre en uddannelse. Den del af uddannelse som ligger inden for de første 26 uger af din ledighed gives som et tilbud, hvor der kan udbetales dagpenge fra a-kassen. Unge under 20 år Er du under 20 år, skal du påbegynde dit første tilbud fra Jobcentret om aktivering senest efter 4 ugers sammenhængende ledighed. Ret til nyt tilbud Når du har afsluttet dit første tilbud, vil du have ret til et nyt tilbud, hver gang du har haft 6 måneders sammenlagt ledighed. Digitale jobplaner og tilbud Når du får udarbejdet eller revideret din jobplan, kan du se din jobplan og dit tilbud på min side på jobnet.dk under afsnittet 22

23 jobplaner og aktivering. Når du har læst din jobplan og tilbud, skal du kvittere herfor digitalt. Rådighed under tilbud Når du deltager i en aktivitet eller et tilbud efter en jobplan, har du fortsat pligt til at søge job og tage imod arbejde, som du blive henvist til, medmindre at Jobcentret skriftligt har givet dig besked om, at du ikke skal stå til rådighed. Får du et job mens du er i tilbud Finder du selv et job, mens du deltager i et tilbud efter en jobplan, skal du være opmærksom på, at du først kan stoppe i tilbuddet dagen før din ansættelse begynder, ellers risikerer du at få 3 ugers karantæne for selvforskyldt ledighed. Er ansættelsen på kortere tid end 5 uger, skal arbejdet være på minimum 4 timer om dagen. Er ansættelsen på mere end 5 uger, er der intet krav til timetallet. Husk, at du skal orientere Jobcentret og a-kassen om, at du er ophørt i et tilbud eller en aktivitet efter jobplanen. Satser unge under 25 år Når du er under 25 år vil du få udbetalt dagpenge med din individuelle sats i de første sammenlagt 6 måneders (26 ugers) ledighed. Derefter vil din sats afhænge af, om du har en kompetencegivende uddannelse og om du deltager i et tilbud. Satser uden uddannelse: Første 26 uger: Individuel sats. 23

24 uger: Uden arbejde i 2 år inden for 3 år: 50 % sats. Arbejde i 2 år inden for 3 år: 50 % sats under deltagelse i tilbud* ellers individuel sats. Efter 104 uger: Satser med uddannelse: Første 26 uger: Efter 26 uger: 50 % sats under deltagelse i tilbud* ellers individuel sats. Individuel sats. 82 % sats under deltagelse i tilbud* ellers individuel sats. * Ved tilbud forstås tilbud om vejledning og opkvalificering. Vejledning og opkvalificering Du kan deltage i vejlednings- og opkvalificeringsforløb i op til 6 uger. Det kan bestå af uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet eller uddannelser og kurser i form af: Vejlednings- og afklaringsforløb Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb Danskundervisning 24

25 Når du er deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, vil du få udbetalt dagpenge, og du kan søge om befordringsgodtgørelse. Virksomhedspraktik Du kan komme i virksomhedspraktik i en privat eller offentlig virksomhed i op til 4 uger. Det giver dig mulighed for at afprøve dine kompetencer på et nyt fagområde, og for at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Virksomhedspraktikken aftales mellem dig, arbejdsgiveren og Jobcentret og vil stå i din jobplan. Når du er i virksomhedspraktik vil du få udbetalt dagpenge, og du kan søge om befordringsgodtgørelse. Hvis du afslår et tilbud om virksomhedspraktik eller ophører i en virksomhedspraktik uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledighed. Se afsnittet afslag og ophør. Ansættelse med løntilskud Du kan få et job med løntilskud hos en privat virksomhed i op til 6 måneder og hos en offentlig arbejdsgiver i op til 4 måneder, hvor du kan styrke dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller tilegne dig nye. Det kan være vejen til en fastansættelse. En ansættelse med løntilskud aftales mellem dig, Jobcentret og arbejdsgiveren, og er på overenskomstmæssig løn- og arbejdsvilkår. Arbejdsgiveren får udbetalt tilskud til din løn. Timerne kan derfor ikke bruges til at genoptjene retten til dagpenge. 25

26 Når du er i løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, kan du søge om befordringsgodtgørelse. Du skal have været ledig i 6 måneder før du har ret til løntilskud. Hvis du afslår et tilbud job med løntilskud eller ophører i et job med løntilskud uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledighed. Se afsnittet afslag og ophør. Jobrotation Når en af de faste medarbejdere på en virksomhed er på kursus eller efteruddannelse, kan du komme i jobrotation efter, at du har været ledig i sammenlagt 6 måneder. Når du er i jobrotation, vikarierer du for dem, der deltager i uddannelsesaktiviteter. Du overtager deres job i en periode, hvilket kan være med til at opkvalificere dig. Du bliver ansat på overenskomstmæssig løn- og arbejdsvilkår i mindst 10 timer om ugen i en periode på op til 6 måneder. En ansættelse i jobrotation aftales mellem dig, Jobcentret og arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren vil få udbetalt tilskud til din løn. Timerne kan derfor ikke bruges til at genoptjene retten til dagpenge. Når du er i jobrotation, forbruger du ikke af din dagpengeperiode. Men forbruger af referenceperioden Befordringsgodtgørelse Du kan få udbetalt befordringsgodtgørelse, når du deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og offentligt løntilskudsjob eller når du deltager i en jobrettet uddannelse. 26

27 Din daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, skal være mere end 24 km retur. Der kan kun udbetales befordring for de km, der ligger ud over de første 24 km. 27

28 Læse-, skrive- og regnekurser Hvis du ikke har en ungdomsuddannelse har du ret til et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus. Er du under 25 år, skal du igennem en test, som kan vise, om du har svært ved at læse, skrive eller regne. Har du vanskeligheder, skal du deltage i relevant undervisning, som jobcentret evt. tilbyder. Bliver du syg På første sygedag skal du straks give besked til Jobcentret, ellers kan det få betydning for din ret til sygedagpenge eller dagpenge under sygdom. Du kan sygemelde dig på Min side på Når du har meldt dig syg, får a-kassen automatisk besked. Du kan også kontakte Jobcentret eller a-kassen telefonisk. Bemærk, ved sygemelding afmeldes du automatisk som arbejdssøgende i jobcenteret. Er du ansat i et løntilskudsjob eller jobrotation skal du undtagelsesvist kun melde dig syg til arbejdsgiveren. Når du er syg, skal du enten have dagpenge under sygdom fra a- kassen eller sygedagpenge fra din kommune alt efter, om du er helt ledig eller du er i et beskæftigelsesforhold som delvist ledig. Dagpenge under sygdom fra a-kassen -hvis du er helt ledig A-kassen udbetaler dagpenge under sygdom i de første 14 dage, hvis du er helt ledig. Er du syg i en længere periode, skal du efter de første 14 dage overgå til at modtage sygedagpenge fra kommunen. 28

29 Sygedagpenge fra kommunen- hvis du er delvist ledig Hvis du arbejder på nedsat tid og får supplerende dagpenge, skal du have sygedagpenge fra kommunen fra din 1. sygedag. A-kassen giver din kommune besked Når det er din kommune, som skal udbetale sygedagpenge til dig, giver a-kassen automatisk din kommune besked om, at du skal have udbetalt sygedagpenge. Derefter vil din kommune sende dig et brev, som du skal underskrive og returnere til kommunen inden for 8 dage. Hvis du ved en fejl ikke får et brev fra din kommune, skal du kontakte kommunen inden for 3 uger fra første sygedag. Overholder du ikke fristen på 8 dage eller 3 uger, kan det få betydning for din ret til dagpenge under sygdom eller sygedagpenge. Når du bliver rask Du melder dig rask på Min side på A-kassen får automatisk besked om, at du igen er tilmeldt som ledig, og skal have udbetalt dagpenge. Hvis du ikke ønsker at få dagpenge, efter du er meldt rask, skal du sørge for at afmelde dig som ledig på Ferie Når du ønsker at holde ferie, skal du give Jobcentret besked på Min side på under status og tast selv. Når du har gjort det, får a-kassen besked om ferien. Du skal altid give besked om din ferie mindst 14 dage før første feriedag. Hvis du ikke har givet Jobcentret besked om din ferie i rette tid, har du pligt til at møde til en samtale eller aktivitet, begynde på 29

30 et formidlet arbejde eller et tilbud i din ferie, hvis Jobcentret beder dig om det. Ellers får det konsekvenser for din ret til dagpenge. Hvis du har optjent ret til feriedagpenge, kan du søge om feriedagpenge ved at udfylde en ansøgning i tast selv a-kassen. 30

31 Hvad vil det sige at stå til rådighed For at være til rådighed for arbejdsmarkedet skal du: Være tilmeldt Jobcentret. Aktivt søge arbejde. Være parat til at påtage dig arbejde. Være seriøs og realistisk i din jobsøgning. Kunne overtage arbejde med 1 dags varsel posten skal derfor tjekkes dagligt. Lægge dit CV ind på senest 3 uger efter, at du er blevet tilmeldt jobnet.dk som ledig. Tjekke dine jobforslag på senest hver 7. dag Møde og deltage, når a-kassen, Jobcentret eller anden aktør indkalder dig til samtaler, møder, aktiviteter eller tilbud husk derfor at tjekke dine fra a-kassen. Du anses ikke for at være til rådighed, hvis du: Er syg Opholder dig i udlandet Ikke har pasningsmuligheder for dine børn Ikke meddeler vedvarende adresseændring til Jobcentret Afbryder et arbejde for at deltage i undervisning Afslag og ophør Afslår du et henvist arbejde, afslår at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan eller enten afslår, undlader at begynde eller ophører i et tilbud efter din jobplan uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig. Du vil derfor blive pålagt en karantæne på 3 uger. 31

32 Afslår du at medvirke til eller følge op på et uddannelsespålæg, eller udebliver du fra, afslår eller ophører i en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg uden en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig. Du vil derfor blive pålagt en karantæne på 3 uger. Bliver du opsagt eller afskediget Når du er kommet i arbejde igen, skal du være opmærksom på, at du er selvforskyldt ledig, hvis du opsiger dit arbejde uden en gyldig grund, bliver afskediget af en grund som væsentligst skyldes dig eller du accepterer et for kort opsigelsesvarsel. Du vil derved blive pålagt en karantæne på 3 uger. Manglende rådighed eller 2 karantæner Kommer du i en situation, hvor a-kassen vurderer, at du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, eller får du 2 karantæner for selvforskyldt ledighed inden for 12 måneder, kan du ikke få dagpenge. Som fuldtidsforsikret medlem kan du igen få dagpenge, når du har haft 300 løntimer i en 3 måneders periode som månedslønnet, eller 276 løntimer inden for 12 uger som uge- eller 14-dageslønnet. Som deltidsforsikret medlem kan du igen få dagpenge, når du har haft 150 løntimer i en 3 måneders periode som månedslønnet, eller 138 løntimer inden for 12 uger som uge- eller 14-dageslønnet. 32

33 Det er et krav, at løntimerne er indberettet til indkomstregisteret og at arbejdet er udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og at der ikke er givet offentlige løntilskud til arbejdet. Det gælder uanset, om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. Navne- og adresseændring Skifter du navn eller flytter du til en anden adresse, skal du oplyse det til a-kassen og Jobcentret. Hvornår skal du afmeldes hos Jobcentret? Når du kommer i arbejde, skal du afmeldes hos Jobcentret. Det kan du gøre på Min side på eller ved at kontakte Jobcentret. Søg arbejde i et andet EØS land Du har mulighed for at tage til et andet EØS-land** i op til 3 måneder for at søge arbejde, samtidig med at du får udbetalt dagpenge af a-kassen. Hvis du har lyst til at prøve at rejse til et andet EØS-land** for at søge arbejde, skal du udfylde en ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (PD U2), og aflevere den til din afdeling. Kontakt din afdeling, hvis du har brug for hjælp eller vejledning. Du skal være opmærksom på, at du skal have været meldt ledig og stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i mindst 4 uger, for at du kan få udstedt en tilladelse (PD U2). 33

34 Du kan være ude i højst 3 måneder, og har du ikke fået arbejde i den tid, skal du vende tilbage til Danmark og tilmelde dig Jobcentret i Danmark den sidste dag i tre måneders perioden. Du kan kun få udstedt en PD U2, hvis du opholder dig i Danmark, og du er statsborger i et EØS-land, før du tager ophold i et andet EØS-land. ** EØS-lande er de lande, der har tilsluttet sig den Europæiske Økonomiske Samarbejdsaftale. Det er de 27 EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern (græsk del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Endvidere er Island, Liechtenstein og Norge tilsluttet EØS-aftalen. Udover de nævnte lande er det muligt at tage dagpengene med til enkelte øer eller territorier. Oplysninger om arbejde m.v. på dagpengekortet Du skal oplyse alt arbejde på dit dagpengekort i tast selv a- kassen. Uanset om du udfører det uden for normal arbejdstid eller på søn og helligdage, at arbejdet ligger uden for dit faglige område eller er selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Du skal også oplyse om al skattepligtig indtægt, uanset om den kommer fra arbejde eller er erhvervet på anden måde. Er din arbejdstid ukontrollabel får du ikke løn for et bestemt antal timer og/eller indberetter din arbejdsgiver ikke løntimer til indkomstregisteret, skal du både oplyse dine arbejdstimer og din bruttoindtægt på kortet. Ferie og sygdom bliver automatisk registreret på dit dagpengekort, men du skal selv tjekke, om det er korrekt registreret. Er du vikar eller arbejder du på nedsat tid, skal du selv oplyse om 34

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Indhold Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed og jobsøgning Ferie og

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider Dagpengesystemet Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig Se mere på de næste sider Læs her om ER DU I TVIVL? SÅ RING ALTID TIL OS PÅ 63 13 85 50 Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs.

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs. Jobsøgnings skema Navn: Cpr. nr: Fra uge nr.: Til uge nr.: Dette Jobsøgnings skema skal bruges til, at dokumentere din jobsøgning. Du kan finde ledige job på www.jobnet.dk Du skal være aktivt jobsøgende

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere