Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/ Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside.

2 Indholdsfortegnelse Takstregulativets gyldighedsområde... 5 Fritidsfartøjer... 6 Generelt... 6 Havneleje... 9 Lystbåde... 9 Joller Slæbested Betalingsperiode Administration af bådpladser, skure og redskabsrum Bådpladser Skure/redskabsrum Gæstesejlere Generelt Gæstetakster Rabat for gæstesejlere Havarister Erhvervsfiskere Skibsafgifter Rabat på skibsafgifter

3 El-afgifter Generelt Fastliggende lystbåde og joller Krav om elmåler Vandafgifter Generelt Slibning af båd Vejning ved havnevægt Arealleje Generelt Kajnært Havnerelateret virksomhed Små erhvervshavne Småbåds- og fritidshavne Takster Husbåde Husleje

4 Brug af havnens mandskab Generelt Arbejdstider Takster ved brug af havnens mandskab Regulering Moms Flere oplysninger

5 Takstregulativet er gældende for følgende havnes land- og vandarealer: Allinge Havn: Sverigesvej 13, 3770 Allinge, tlf.: Bølshavn Havn: Bølshavn 19 B, 3740 Svaneke, tlf.: Gudhjem Havn: Ejnar Mikkelsensvej 17, 3760 Gudhjem, tlf.: Hammer Havn Sænevej 3, 3770 Allinge, tlf.: havnen administreres fra Allinge Havn Hasle Havn Havnen 23, 3790 Hasle,, tlf.: Nørresand Havn Nørresand, 3760 Gudhjem, tlf.: havnen administreres fra Gudhjem Havn Rønne Lystbådehavn/Nørrekås Bådehavnsvej 13, 3700 Rønne, tlf.: Sandvig Havn Strandpromenaden, Sandvig, 3770 Allinge, tlf.: havnen administreres fra Allinge Havn Svaneke Havn Peter F. Heeringsgade 7, 3740 Svaneke, tlf.: Tejn Havn Havnen 3, Tejn, 3770 Allinge, tlf.: Vang Pier Administreres fra Skovløkken 4, 3770 Allinge, tlf.:

6 Fritidsfartøjer Generelt 1.1 En båd betragtes kun som fastligger, når båden er registret i BRK og bådens ejer kan fremvise kvitteringsbrev. Skemaet ansøgning om bådplads kan afhentes på havnekontoret eller downloades på Ved handel af båd skal såvel bådmærke og bådskema fornyes. 1.2 De anviste faste bådpladser redskabsskure/-kasser tildeles personligt, og følger således ikke båden ved evt. handel. Bådpladsen redskabsskure/-kasser kan ikke udlejes, udlånes, ombyttes eller lignende. Partnerskab kan kun godkendes, såfremt partnerskabet er anmeldt ved oprettelsen af båd-, redskabsskur- eller kasseudlejning, eller har været opført på listen i mindst 3 år. Den i BRK registrede lejer hæfter personligt for lejen indtil skriftlig opsigelse modtages Ved salg af båden følger pladsen ikke med salget og vil ikke blive betragtet som opsigelse. Ved salg af båden hæfter sælger for alle forhold, indtil den nye ejer er registreret og godkendt af BRK 1.3 Enhver bådejer, med plads i de kommunale havne, skal betale de til enhver tid gældende takster, og skal have deres båd ansvarsforsikret Regulering af takster, varsles ikke. Betalingsbetingelser fremgår af fakturaen. 1.4 Alle fartøjer skal have påsat gældende hjemhavnsbådmærke. Hjemhavnsbådmærket skal sidde synligt på styrbordsside i stævnen.hjemhavnsbådmærket fremsendes med opkrævning af havneafgiften. Bortkomne bådmærker erstattes mod et gebyr på 100,- kr. Fartøjer skal tydeligt have påført navn på fartøjet og hjemhavn. 6

7 Faste lystbådpladser, der er forsynet med rødt/grønt skilt, skal markeres med fri (grønt skilt) når pladsen ikke benyttes. Er man borte fra pladsen i mere end 24 timer skal skiltet vendes til grønt. Er det grønne skilt påsat hvidt skilt med angivelse af ankomsttid for bådpladslejeren skal eventuelle brugere af pladsen rømme pladsen inden den angivne dato. En rotationsplads er en bådplads på gæstebådens vilkår. Ingen fast plads Der må ligge andre både udenpå, og man må acceptere at ligge uden på andre både Føre tilsyn med båden på gæstesejleres vilkår Øvrige ydelser og krav er som en fast bådplads. I havne, hvor vejrforholdene gør det umuligt at ligge hele året, kan en plads ved skriftlig tilladelse fra havneadministrationen dække flere havne. 7

8 1.7 Faste vandpladser og rotationspladser i en bornholmsk havn, kan suppleres med et bornholmsk frihavnskort. Landpladser kan også suppleres med et bornholmsk frihavnskort, såfremt landpladsen afregnes som vandplads. Det bornholmske Frihavnskort sælges for 1 år ad gangen: 1. april til 31. marts. Med et bornholmsk frihavnskort kan man uden yderligere betaling ligge på gæstens vilkår i alle kommunale havne og de private havne der er med i ordningen. Både med bornholmsk frihavnskort skal når de ligger i gæstehavne tilses/benyttes dagligt. Ved bestilling af det bornholmske frihavnskort efter 1. september, opkræves 50% af taksten. Joller Lystbåde op til 10 m. Lystbåde over 10 m. 550,00 880, ,00 Kr./ år Kr./ år Kr./ år Bådmærke for det bornholmske frihavnskort skal påsættes båden ved siden af bådmærke for fast plads. Båden vil blive betragtet som gæstesejler, såfremt bådmærke ikke er påsat. 1.8 Vinterrotationspladser for perioden 1/9 31/3 dækker samtlige kommunale havne. Vinterrotationspladser kommer ikke på venteliste til fast vandplads. Vinterrotationsplads giver ret til at stå på land i perioden. Pladserne afregnes med følgende takster: Joller Lystbåde op til 10 m. Lystbåde over 10 m. 550,00 880, ,00 Kr. pr. sæson 8

9 Havneleje Lystbåde 1.1 Havneafgiften beregnes ud fra bådens areal. Bådens areal er den største længde gange den største bredde, målt på skroget. Det beregnede areal rundes ned eller op til hele antal m² og udgør for lystbåde:. 182,94 kr./m 2 /år 1.2 Vinterstandpladser i hjemhavnen eller de af havnefogeden tildelte pladser indgår i havnelejen. Ønskes båden på land for vinteren skal dette meddeles havnefogeden inden 15. september, hvorefter der udarbejdes en plan for placeringen inden 15. oktober Bådejere som ikke ønsker at benytte sin faste vandplads, kan mod at meddele dette inden den 31/1 reducere bådpladslejen til landtakst. Står båden på land i mere end en sæson, skal der betales fuld pris, hvis fast bådeplads skal opretholdes. 1.3 Havnen er kun forpligtet til at sikre den havnedybde, som fremgår af havnelodsen ved daglig vande. 1.4 Den årlige rabat på Tejn Havn, Svaneke Havn, Hammer Havn og Hasle Lystbådehavn for lystbåde med egen Y-bom eller hækfortøjning udgør: 1.306, De efter folkeoplysningens loven 3 godkendte foreningers båd(e), der i forvejen har sin naturlige aktivitet på havnen, kan gratis få tildelt 1bådplads pr. 50 aktive medlemmer til foreningejede både. Foreningsbåde over 12 m. ligger på rotationspladsens betingelser, og skal hvis havnetilsynet finder det nødvendigt skal foreningsbådene flytte til en anden kommunal havn, dog max. 10 sømil fra hjemhavnen. kr./bådplads 1.6 Standplads/landplads er kun de pladser, som havnefogeden anviser. Flytning til disse områder betales af bådejeren, dog undtaget sygdom, dødsfald eller anden nødsituation. Standplads-/landpladsleje beregnes ud fra bådens areal. Standplads-/landpladsleje udgør:. 91,47 kr./m²/år 1.7 Umiddelbart efter søsætning/optagning er ejeren af fartøjet pligtig til at rydde pladsen 9

10 og flytte bukke, vogne og stativer til de af havnefogeden anviste arealer. 1.8 Tildeles vandplads eller landplads før anskaffelse af båd afregnes der efter pladsens størrelse. Pladsen fremgår af havneplanen Joller 2.1 En jolle er en båd, hvor der ikke er køjer under overbygningen. 2.2 Jollens areal er den største længde gange den største bredde, målt på skroget. 2.3 Joller liggende i egen fortøjning med båd op til 8 m² Yderligere m² udover 8m² 2.4 Joller liggende i kommunal fortøjning med båd op til 12 m² Yderligere m² udover 12m² 1.463,52 182, ,28 182,94 kr./år kr./m²/år Kr./år kr./m²/år For joller på land betales 50 % af vandtaksten for båden Fastliggere, der også har og betaler for jolle på land, kan benytte deres ledige lystbådeplads til jollen i perioden 1/10 30/4. Kano og kajakker er at sidestille med joller på land Slæbested 1.1 Slæbested for ikke hjemmehørende både pr. isætning.. 50,00 kr./isætning 1.2 Årskort til slæbesteder i alle de kommunale havne på Bornholm ,80 kr./år/båd 10

11 Ved brug af slæbested skal kvittering for årskort forevises på forlangende. Betalingsperiode 1.1 Opkrævningsåret er 1/4 til 31/3 og lejen betales 1 gang årligt 1.2 Nyankomne fastliggere eller fastliggere der har købt anden båd, der ankommer efter at havnen har udsendt fakturaer, betaler deres første afgift med 1/12 af årsafgiften pr. måned for resten af opkrævningsåret. Afviger den nye båds størrelse fra den tidligere båd kan det ikke forventes, at den oprindelige bådplads kan bibeholdes. Ved køb af større båd reguleres lejen iflg. Ovennævnte. 1.3 Opsigelse / Tilbagebetaling: Der ydes ingen tilbagebetaling for udsendte fakturaer. Opsigelse af bådpladser for kommende sæsoner skal være havneadministrationen i hænde senest den 31. januar. Ved flytning af båd til anden kommunal havn følger den betalte havneleje med til den nye havn. 1.4 Manglende betaling: Ved rykning for ikke betalte regninger betales de af kommunen fastsatte rykkergebyrer. En lejer, som efter 2. rykker ikke har betalt, mister retten til bådplads/redskabsrum/- kasse. Dette meddeles skriftligt, hvorefter lejeren skal fjerne båden fra havnen - rømme redskabsrum/-kasse. Sker dette ikke efter skrivelsens anvisning, kan havnen fjerne lejerens ejendom og i henhold til inddrivelsesloven 9 stk.2 foretage udlæg heri. 11

12 Administration af bådpladser, skure og redskabsrum Bådpladser 1.1 For at få tildelt en plads eller komme på en venteliste i de kommunale havne skal bådejeren udfylde formularen: ansøgning om bådplads, som kan afhentes på havnekontoret eller downloades på 1.2 Tildeling og omplacering af faste pladser sker under forudsætning af at båden som minimum kan udfylde pladsen med 65%, derudover tilbydes pladserne efter princippet først indskrevet på listen i følgende orden: Intern flytning i hjemhavnen Rotationsbåde i hjemhavnen Intern flytning fra andre kommunale havne Rotationsbåde fra andre kommunale havne Ventelisten for lystsejlere uden båd i havnen. 1.3 Ønsker man ikke en anvist plads, rykker man nederst på listen. Ønsker man ikke en anvist plads tilbydes man ikke yderligere pladser samme år. En rotationsplads er en bådplads på gæstebådens vilkår. Ingen fast plads Der må ligge andre både udenpå, og man må acceptere at ligge uden på andre både Føre tilsyn med båden på gæstesejleres vilkår Øvrige ydelser og krav er som en fast bådplads. I havne, hvor vejrforholdene gør det umuligt at ligge hele året, kan en plads ved skriftlig tilladelse fra havneadministrationen dække flere havne. 1.4 Båd venteliste:.. 100,00 kr./år 12

13 Skure/redskabsrum 2.1 Ledigt skur/redskabsrum tilbydes til den øverste på listen. Ønsker man ikke det anviste skur/redskabsrum rykker man nederst på listen. 2.2 Redskabsrum/-kasse venteliste: 52,73 kr./år Gæstesejlere Generelt 1.1 Ved brug af havnens faciliteter påbegyndes 1. overnatning. 1.2 En overnatning påbegyndes kl og slutter efterfølgende dag kl Manglende brug af faciliteter fritager ikke for betaling af overnatning. Tankning og proviantering, uden brug af havnens øvrige faciliteter, er gratis i indtil 2 timer. 1.3 En overnatning dækker båden med tilhørende besætning, og dennes brug af bad,toilet, vand, el og adgang til trådløst netværk. I havne hvor der ikke er adgang til ovenstående, ligger gæstebåden gratis. 1.4 Betaling: Via Serviceautomat: Sker ved brug af dankort, samt udvalgte internationale betalingskort. Kontant: I DKR. eller EURO til havnefogeden 1.5 Såfremt havneafgiften, trods mulighed for indbetaling via serviceautomat, opkræves af havnefogeden kontant, tillægges et ekstra gebyr på. 20,00 kr./overnat ning 13

14 2.2 Takster: 0 9,99 m ,99 m ,99 m ,99 m ,99 m ,00 200,00 250,00 300,00 460,00 670,00 Ved benyttelse af selvbetjeningsautomaterne ydes der rabat således at prisen bliver 0 9,99 m ,99 m ,99 m ,99 m ,99 m ,00 180,00 230,00 280,00 440,00 650,00 kr./overnatning kr./overnatning 14

15 Rabat for gæstesejlere 5.1 Gæsten betaler ved ankomst 5 dage og modtager kvittering/label for 6 dage. De gratis liggedage skal bruges i forlængelse af den betalte periode. Der er ikke tilbagebetaling af ubenyttede betalte liggedage, men kan bruges i andre kommunale havne. Kvittering/label følger båden og kan ikke overføres til anden båd. Ved samlet køb af 30 dage ydes rabat på 50% 5.2 Følgende rabat-satser er gældende for gæstesejlere For 20 både og derover kan ydes 20% For 30 både og derover kan ydes 30% For 40 både og derover kan ydes 40% For 50 både og derover afregnes for 50 både Samlet forudbestilling, afregning, ankomst og afgang er en forudsætning for opnåelse af rabatten. Rabat for 30 både og derover opnås kun uden for højsæsonen. 5.3 Lodsbåde ligger gratis første overnatning efter lodsning. 5.4 Skibe, tilhørende den danske stat betaler kun vand- og El-forbrug. 5.5 Fremmede deltagere i lokale kapsejladser ligger gratis efter følgende regler: 1/7-15/8 (Højsæson), 2 overnatninger før start og 2 overnatninger efter afslutning. 1/6-30/6 og 16/8-31/8 (lavsæson), 5 overnatninger før start og 5 overnatninger efter afslutning. Før d. 1/6 og efter d. 1/9, samme som lavsæson, derudover kan der laves aftaler om opbevaring af kapsejlere uden bemanding i op til 30 dage. 15

16 Havarister 6.1 Både der søger nødhavn på grund af alvorlige fejl eller mangler, ligger gratis indtil reparationen kunne have været udført. Hvor sygdom tvinger både til at søge havn, ligger båden gratis, så længe sygdommen forhindrer dem i videre sejlads. Dog max 7 dage uden lægeerklæring. 6.2 Både med fast plads i en bornholmsk havn, som pga. vejrlig ikke kan besejle hjemhavnen, kan indtil vejret tillader dette, uden brug af havnens faciliteter, ligge gratis i en kommunale havn. Erhvervsfartøjer 1.1 Bropenge fisk og skaldyr: 3 % 1.2 Årsafgiften min.:. Bropenge og vareafgift fratrækkes årsafgiften 182,94 kr./m²/år Erhvervsfiskers evt. ekstra erhvervsfartøj/er ligger gratis hvis de er registret til erhvervsfiskeri og bropengene udgør mere end mindsteprisen for erhvervs fartøjernes samlede areal. Skibsafgifter 1.1 Bruttotons (BT). 5,21 kr./dag 1.2 Bruttotons (BT). 30,06 kr./måned 1.3 Passagerafgift. 5,08 kr./passager 1.4 Lossehjælp 287,04 kr./time 1.5 Trossehjælp (pr. anløb og afgang) 41,86 kr./anløb 16

17 1.6 Generel vareafgift 27,44 kr./ton 1.7 Sten/granit 6,97 kr./ton Rabat på skibsafgifter 2.1 Passagerbåde i fast rutefart over flere måneder og en årlig afregning ydes 10% i administrationsrabat. 2.2 Erhvervsfartøjer i fast rutefart, som pga. vejrlig søger anden havn end sin hjemhavn, vil ved anløb i anden havn blive faktureret som om, der er anløbet i hjemhavnen. El-afgifter Generelt 1.1 Alle El-installationer i fartøjer skal være udført efter gældende lovgivning inden tilslutning til havnens strømudtag. 1.2 Et hvert forbrug afregnes efter måler med undtagelse af pkt. 2.1 og pkt. 2.2 Såfremt forbrugsmålingen ikke lykkes, afregnes der med 25 kwh pr. døgn. Ved unddragelse kan sagen overdrages til politiet. 1.3 Hvis havnen mener det nødvendigt, skal kontrolmålinger accepteres af brugeren. Fastliggende lystbåde og joller 2.1 For fastliggende lystbåde og joller er elforbruget indeholdt i taksten, så længe der er personer i båden og effekten ikke overstiger 1200 watt. Når båden forlades fjernes landtilslutningen. 2.2 Ladning på batterier kan uden om el-måler max. fortages 1 gang pr. måned og må max 17

18 vare 1 døgn. Havnetilsynet skal for hver gang meddeles skriftligt og give tilladelse. Krav om elmåler 3.1 Elforbrug der kræver elmåler, afregnes efter forbrug: Elmåleren skal være godkendt iflg. Stærkstrømsregulativet SB2001 og må ikke kunne nulstilles eller frakobles. Båden kan låne elmåler af havnefogeden mod depositum på 400,- kr. Hvor installationen gør det muligt, kan den samlede effekt overstige 1200 watt. Når den samlede effekt overstiger 1200 watt, afregnes forbruget via elmåler. Elmåleren skal sættes til direkte i havnens el-udtag. Ved forbrug på 380 Volt installation kræves der altid el-måler, som kan stilles vederlagsfrit til rådighed af havnen. 3.2 Følgende afregnes altid med elmåler: Både med personer der har fast adresse i båden. Både hvor der overnattes i perioden 1/11 31/3 El-opvarmning, frostsikring, affugtning og elektriske apparater hvor effekten er mere end 1200 watt. 3.3 El pr. kwh. inkl. adm. gebyr: 2,28 kr./kwh. Vandafgifter Generelt 1.1 Unødigt brug af vand er ikke tilladt. 1.2 Fritidsfartøjer kan frit påfylde båden vand. 1.3 Afgift for spuling af båd med slange tilsluttet drikkevand vand, ved båd i vandet: ,00 kr./gang 1.4 Spuling af bundmaling er forbudt. 18

19 1.5 Påfyldning af vand til erhvervsfartøjer aftales forinden med havneopsynet og afregnes efter forbrug. 1.6 Vand pr. m 3 inkl. adm. gebyr: 58,17 kr./m 3 Slibning af båd 1.1 Slibemaskine med opsamling kan lånes gratis ved henvendelse til havnefogeden. Papir betales efter forbrug.. Vejning ved havnevægt 1.1 Nedenstående priser omfatter vejninger optil 40 tons. 1.2 Enkelt vejning:. 25,00 kr./vejning 1.3 Vejning over flere måneder og en årlig afregning:. 13,67 kr./vejning 19

20 Arealleje Generelt 1.1 Alle bygninger/husbåde med køkkeninstallationer skal tilmeldes den offentlige affaldsbortskaffelse. Afgiften betales af lejer. 1.2 Erhvervsfartøjer ligestilles med fast havneplads Stadeplads udlejes for 1 år ad gangen med udløb hver den 31/12 Stadepladsen faktureres til gældende takst jf. punkt 4.1 til 5.3 dog minimum for 25 m². Hvis stadepladsholderen sælger produkter som kan nydes på stedet, faktureres den del af arealet der benyttes hertil, som udeserveringstakst ( dog min. 10 m² ) Der faktureres til udarbejdelse af kontrakten jf. Generelle bestemmelser for kontrakt om Ikke-kommerciel arrangementer kan opnå stadeplads-lejeaftale uden beregning Produktion af Radio og TV programmer bliver betragtet som ikke kommercielt 500,00 Pr. gang Definition af Kajnært 2.1 Areal/bygning, der er beliggende op til 25 m. fra nærmeste del af det lejede areal eller bygning, til kajkant eller havet. 3.1 Definition af ikke kajnært Areal/bygning, der ligger mere end 25 m. fra kajkant eller havet. Definition af havnerelateret virksomhed 4.1 Små erhvervshavne I de små erhvervshavne; Allinge Havn, Gudhjem Havn, Hasle Havn, Sandvig Havn, Svaneke Havn, Vang Pieren og Tejn Havn er definitionen for havnerelaterede virksomhed; servicebygninger herunder klubhuse, bygninger til turistformål, dagligvarebutikker op til 350 m², butikker med udsalg af fiskeudstyr, småhåndværk, 20

21 kunsthåndværk, kunstvarer og lign. 4.2 Småbåds- og fritidshavne I småbåds- og fritidshavne (Hasle Lystbådehavn, Hammer Havn, Nørrekås Lystbådehavn, Nørresand Havn) defineres havnerelateret udelukkende som service- og kioskvirksomheder, klubhuse, samt redskabshuse. Takster Ikke havnerelateret 4.1 Ikke kajnært ikke havnerelateret. 65,78 kr./m²/år 4.2 Kajnært ikke havnerelateret. 98,67 kr./m²/år Havnerelateret 5.1 Ikke kajnært, men havnerelateret 16,43 kr./m²/år 5.2 Kajnært og havnerelateret.. 25,42 kr./m²/år 5.3 Egen redskabskasse max. Én pr. bådplads pr. år Størrelse: max. bredde 1 m, højde 1 m, længde 1,5 m. 100,00 kr./stk./år Garantileje 5.4 Der hvor havnerelateret takst er opnået ved at laste og losse i havnen, kan areallejere med havnerelateret virksomhed leje areal til havnerelateret takst i det omfang vareafgift, skibsafgift, bådafgift, bropenge og areallejen tilsammen svarer til ikke 21

22 havnerelateret arealleje. Øvrigt areal opkræves som ikke havnerelateret, uanset virksomhedens art. Husbåde 6.1 Havneafgiften udgør min pr. etage m². Hertil kommer forbrug i henhold til havnens takster. 182,94 kr./m²/år Husleje 4.1 Leje af redskabsrum eller bygninger som ikke kan benyttes som godkendte arbejdsrum Dog min 215,28 600,00 kr./m²/år kr./år 4.2 Leje af redskabskasse: 100,00 kr./år 4.3 Leje af øvrige erhvervsbygninger min.:. 351,08 kr./m²/år 4.4 Leje af redskabsrum eller redskabskasse indgås kun, hvis lejeren har fast bådplads Brug af havnens mandskab Generelt 1.1 Havnefogeden tildeler mandskab, i den udstrækning havnefogeden skønner det muligt. Arbejdstider 2.1 Havnenes normale arbejdstid i.fm. med udført arbejde for andre end havnefogeden: Mandag - torsdag kl. 07: Fredag kl. 07:00 12: Overtidstillæg udløses ved arbejde udover de i punkt 2.1 nævnte normale arbejdstider, samt søn- og helligdage. 22

23 Takster ved brug af havnens mandskab 3.1 Mandskabstime: 468,29 kr./time 3.2 Overtidstillæg: 320,10 kr./time Regulering 1.1 Taksterne reguleres hvert år pr. 1. januar med den af Bornholms Regionskommune fastsatte fremskrivningsprocent. Moms 1.1 Alle priser er inkl. moms. Flere oplysninger 1.1 Flere oplysninger kan fås hos Havnegruppen, Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, tlf og

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 11/8-2015 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer 01 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Takster og gebyrer Område Målgruppe Enhed 2014 2015 +/- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.344 2.344 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.456

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmødet den 17/11-2014 om Gudhjem og Nørresand havne Deltagere: Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

«FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48. Referat. www.brk.dk

«FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48. Referat. www.brk.dk «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» Referat Referat fra brugerrådsmødet den 2. december 2014 om Nørrekås Lystbådehavn Deltagere: Rønne Sejlklub v/ Anders

Læs mere

Øvrige takster Reglement for gadearealer i Svendborg 25,00 #REF!

Øvrige takster Reglement for gadearealer i Svendborg 25,00 #REF! UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED 2010 2011 2010-2011 LOV Stadepladser: Mindre stade ca. 9 m² pr. stade / kvartal 233,00 0 #REF! Mellemstort stade ca. 18

Læs mere

Referat. Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn

Referat. Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn Deltagere: Hasle Sejlklub v/ Niels Frost Jensen Småbådeklubben v/ Svend Olaf

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014

REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014 REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014 Tejn, d. 09.07.2015 VEDRØRENDE 2013 Udgangspunkt: Der er i 2013 bogført følgende beløb for oliesalg og olieindkøb på Nørrekås

Læs mere

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Teknik...

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2013 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Generel del: Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af 14 i bekendtgørelse nr. 414 af 27.05.2009 m.s.æ. om ikke-erhvervsmæssig

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2013 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN

DCUs PLADSER & TAKSTER 2013 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-ALBUEN STRAND CAMPING 54 94 87 62 22.03-20.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 TEKNIK OG MILJØ Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009.

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Carl Larsen (CL), Theis Wieder (TW), Jess Brønden (JB), Arne Holten

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0293 0,0294 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Takstblad 2015-2016. Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (01.05.15 30.04.16)

Takstblad 2015-2016. Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (01.05.15 30.04.16) Takstblad Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 2015-2016 (01.05.15 30.04.16) 2 Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbidrag:... 4 Betaling for tilslutning i kr.:... 4 Investeringsbidrag:... 4 Stikledningsbidrag:...

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2004

Rungsted Havn Forår 2004 Rungsted Havn Forår 2004 12 33,2E 55 53,2N 1 Hvis du skal fjerne bundmaling Som det er mange bekendt har Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts Forbund og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (Flid) indgået

Læs mere

Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer

Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer Indholdsoversigt. Udlejning: Side 2: Side 3: Side 4: Afsnit 1.0, udlejning af garage type 1 til personmotorkøretøjer.

Læs mere

Referat fra havnebestyrelsesmødet nr. 384 19. august 2015 kl. 18.00 21.00 på havnekontoret.

Referat fra havnebestyrelsesmødet nr. 384 19. august 2015 kl. 18.00 21.00 på havnekontoret. Referat fra havnebestyrelsesmødet nr. 384 19. august 2015 kl. 18.00 21.00 på havnekontoret. Tilstede: Preben Bjørn Madsen (PBM), Kurt Sjøgreen (KS), Stig Førsting (SF), Michael Roed (MR), Benny Stisen

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen Møde i Dragør havns Brugerbestyrelse den 18. august 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Jørgen Riber (JR), Theis Wieder (TW), Jess Brønden(JB). Mødet

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2012

DCUs PLADSER & TAKSTER 2012 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-ALBUEN STRAND CAMPING 54 94 87 62 23.03-21.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST. Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V

VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST. Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V Vedtægter for Bådelauget Syd West Bådelaugets navn og hjemsted: 1. Navn : Bådelauget Syd-West (herefter beskrevet

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2015

DCUs PLADSER & TAKSTER 2015 CAMPINGPLADSER TELEFON/MAIL ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre absalon@dcu.dk DCU-CAMPING ALBUEN STRAND 54 94 87 62 20.03-18.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2016

DCUs PLADSER & TAKSTER 2016 CAMPINGPLADSER TELEFON/MAIL ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre absalon@dcu.dk DCU-CAMPING ALBUEN STRAND 54 94 87 62 18.03-23.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a 1. Navn 1-1 Hjemsted 1-2 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller

Læs mere

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn.

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. UDBYHØJ HAVN Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. Havneudvidelse og -renovering Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger 3 Side Beskrivelse af projektet 4 Idégrundlag

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Privat MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Navn Cpr nummer

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2011

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2011 DCUs ER OG TAKSTER 2011 - SIDE 1 TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-CAMPING BLOMMEHAVEN 86 27 02 07 25.03-23.10 Ørneredevej

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2014

DCUs PLADSER & TAKSTER 2014 CAMPINGPLADSER TELEFON/MAIL ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre absalon@dcu.dk DCU-CAMPING ALBUEN STRAND 54 94 87 62 21.03-19.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl. 19.00-20.30 i Sejlerstuen. mødet sluttede 21:05.

Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl. 19.00-20.30 i Sejlerstuen. mødet sluttede 21:05. «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra Brugerrådsmødet på Nørrekås Lystbådehavn onsdag den 19. oktober 2011. Kl.

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere