Ledig og hvad nu? STÍ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledig og hvad nu? STÍ"

Transkript

1 Ledig og hvad nu?

2 Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål om : Udbetaling af alle ydelser fra A-kassen Behandling af a-kassemæssige spørgsmål om arbejde og ophold i andre EØS-lande Information, rådgivning og vejledning om ret til dagpenge, efterløn, udbetalinger mv. Behandling af klager Tilsyn og kontrolforanstaltninger fra offentlige myndigheder Du skal kontakte din lokale HK afdeling, hvis du har spørgsmål om Rådgivning og vejledning om medlemskab og kontingent Formidling af jobs til relevante arbejdsgiver Information og generel råd- givning om de mest almindelige, a-kassemæssige spørgsmål Information, rådgivning og vejledning om lokale arbejdsmarkedsforhold herunder dine beskæftigelsesmuligheder Vejledning og godkendelse af CV på Hjælp til jobsøgning, fx jobagenter Vejledning om din pligt til rådighed- herunder kontrol af pligten til aktiv jobsøgning Rådgivning og vejledning i forhold til eventuel aktivering via jobcentrene Personlig rådgivning og vejledning, hvis du har særligt behov eller er i en særlig udsat situation Telefonnummer og øvrige kontaktoplysninger til din lokale HK afdeling finder du på vores hjemmeside : 2

3 Ledig og hvad nu? Hvilke papirer skal jeg aflevere, for at a-kassen kan beregne mine dagpenge? Hvordan og hvornår udbetales dagpenge? Hvordan udfylder jeg dagpengekortet? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg i min ledighedsperiode? Kan jeg deltage i et kursus og samtidig modtage dagpenge fra a-kassen? besvare en række af de spørgsmål, der måske melder sig hos dig. Ud over oplysninger om praktiske forhold indeholder pjecen også lidt information om de forskellige muligheder, der er for at deltage i kurser, når man er ledig. Pjecen er ikke tænkt som en information om lovregler og pligter. Ønsker du nærmere oplysninger herom, kan du læse vores pjece Orientering om arbejdsløshedsforsikring, der giver en meget bred information om emnet. Eller sagt med andre ord : Ledig og hvad nu? Denne pjece er ment som en håndsrækning til dig. Vi prøver at Du finder denne og øvrige pjecer på Internettet - Første dag uden arbejde Den første dag, du er ledig, er det vigtigt, at du henvender dig til det lokale jobcenter, idet udbetalingen af dagpenge først kan finde sted fra den dag, du er blevet registreret som ledig. I jobcentret vil du blive orienteret om regler for af- og gentilmelding til jobcentret, CV-bank samt om jobcentrets forskellige servicetilbud. Du kan også tilmelde dig elektronisk på adressen 3

4 Hvad skal du sende/aflevere til a-kassen? Ledighedserklæring (AR251) Erklæring om fravær (AR296) Begge kan fås i a-kassen og skal sendes til a-kassen udfyldt og underskrevet. Du kan også finde dem elektronisk på Arbejdsdirektoratets hjemmeside Sammen med blanketterne skal du aflevere : Opsigelsen Evt. ansættelsesbrev Lønsedler for mindst 14 måneder Skattekortoplysninger Har du været værnepligtig, skal du medbringe hjemsendelsespapirerne. Det kan være, du bliver nødt til at udfylde flere blanketter end ledighedserklæringen. Det kommer an på, hvilke oplysninger du har givet på erklæringen. 4

5 Betingelserne for at få dagpenge Opfylder du retten til dagpenge? Betingelserne er : Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år Er du fuldtidsforsikret, skal du i medlemsperioden have haft arbejde, der sammenlagt svarer til 1924 løntimer. Er du deltidsforsikret, skal du i medlemsperioden have haft arbejde, der sammenlagt svarer til 1258 løntimer. Disse timer skal ligge inden for de seneste 3 år. Fremgår arbejdstimerne ikke af lønsedlerne, skal vi indhente oplysningerne hos din tidligere arbejdsgiver Er du nyuddannet eller nyudlært, er kravet, at du i mindst 1 måned har været medlem. Det er tillige en betingelse, at den erhvervsmæssige uddannelse er af mindst 18 måneders varighed, og at indmeldelsen finder sted inden 2 uger efter uddannelsens afslutning Opsigelsesvarslet skal være overholdt 5

6 CV og Jobformidling Som nyledig skal du lægge dit CV ind på inden for den første måned du er ledig! CV et skal være aktivt, hvilket betyder at du en gang hver uge skal bekræfte din jobsøgning i CV et skal beskrive dine tidligere jobs, din uddannelse, dine faglige og personlige kvalifikationer mv. samt dine beskæftigelsesmål. Desuden skal det indeholde oplysninger om, hvordan du kan kontaktes. A-kassen skal godkende dit CV. Et fyldestgørende CV er en forudsætning for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og modtage dagpenge. Dit CV skal være aktivt, og du skal passe det, mens du er ledig! CV et skal løbende opdateres med eventuelle nye erfaringer og kvalifikationer. Det er også dit ansvar at være aktivt jobsøgende! Mange virksomheder leder på når de mangler en ansat. Du skal derfor tjekke, om arbejdsgivere har skrevet til dig. Et stigende antal virksomheder lægger også jobannoncer ind på Jobnet, som du kan søge på. HK Jobformidling modtager henvendelser fra arbejdsgivere, som mangler en medarbejder. Dit CV på skal overføres til HK Jobformidlings egen database, enten af dig eller din afdeling. HK Jobformidling kan derfor tilbyde dig et job, som er kommet ind fra en arbejdsgiver. På under CV og Jobformidling kan du selv gå ind på HK Jobformidling og søge på jobannoncer fra jobdatabaser og virksomheders hjemmesider. Din HK afdeling er klar til at hjælpe dig med at oprette og kvalitetstjekke dit CV og formidle et job til dig! Hvis du bliver ledig i 3 måneder og mere skal jobcentret eller en anden aktør fastlægge et kontaktforløb for dig. Det handler om, at du skal til samtaler minimum hver tredje måned om, hvordan du finder et job. Ligeledes skal a-kassen indkalde dig til rådighedssamtale hver tredje måned og drøfte, hvordan du finder et arbejde, og hvad du har gjort for at forbedre dine jobmuligheder. 6

7 Uddannelse som nyledig Som nyledig er der muligheder for at deltage i kurser, som kan give dig flere kvalifikationer til at søge job på. Når du er nyledig har du ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Det betyder, at du selv kan finde et uddannelsesforløb og ikke skal aftale en jobplan med jobcentret. Disse forløb kan f.eks. foregå på en erhvervsskole og er gratis for dig. De 6 ugers selvvalgt uddannelse giver mulighed for uddannelse inden for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU), hvor du kan få VEU-godtgørelse. Andre muligheder er uddannelser på folkeskole- og gymnasieniveau samt videregående uddannelser, som udbydes som Åbne uddannelser. Her kan du modtage Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU). Godtgørelserne svarer til højeste dagpengesats. for at få danskundervisning er dog næsten ubegrænsede. Kurserne skal skrives ind i en jobplan, og du vil modtage aktiveringsydelse, mens du er på kurset. Hvis du får afslag på et kursus, kan du klage over det. Du har også mulighed for at tage forskellige former for undervisning, mens du får dagpenge. Det kan du læse mere om i afsnittet Deltagelse i undervisning på næste side eller på A-kassens hjemmeside Spørg om mulighederne i HK s A-kasse eller på uddannelsesinstitutionerne Der gælder særlige betingelser i for hold til din uddannelsesbaggrund, og hvilke uddannelser, du har ret til. Flere oplysninger på og Desuden kan du som nyledig få finansieret yderligere 6 ugers kursus af jobcentret. Rammerne 7

8 Deltagelse i undervisning Som ledig kan du som udgangspunkt ikke deltage i undervisning og få dagpenge samtidig. Dog kan du deltage i visse former for uddannelses /kursusforløb og samtidig få dagpenge. Det gælder : Uddannelses-/kursusforløb, der er under 20 timer pr. uge, og som ikke samtidig er SUberettiget som fuldtidsstudie Du kan fuldt ud deltage i folkeskolens eller 10. klassesundervisning, ligesom der er mulighed for at deltage i HF-enkeltfagsundervisning, når bare timetallet er under 20 pr. uge Hvis du er under 25 år, kan du deltage på højskole, daghøjskole eller produktionsskole, så længe du har været ledig i mindre end sammenlagt 6 måneder. Der udbetales dagpenge med halvdelen af den maksimale sats. Når du har sammenlagt 6 måneders ledighed eller hvis du fylder 25 år kan du ikke modtage dagpenge under forløbet længere Du kan deltage i kurser af op til 2 ugers varighed, der arrangeres af fagforeningen/ a-kassen eller jobcentret Hvis du er under 30 år eller fyldt 60 år, kan du deltage i åben uddannelse indenfor de første 6 måneders sammenlagt ledighed. 30 til 59-årige kan deltage indenfor de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Betingelsen er, at du i forvejen har en erhvervsuddannelse på mindst 18 måneder, ligesom det skal være for at ajourføre og vedligeholde dine faglige kvalifikationer. Før du kan deltage i undervisning, skal a-kassen og jobcentret have besked, og du skal være villig til at afbryde undervisningen, hvis du tilbydes arbejde. Under kursusforløbet skal du fortsat udfylde dagpengekort og være aktiv arbejdssøgende. 8

9 Opsigelse og opsigelsesvarsler Sørg altid for at få en skriftlig opsigelse med angivelse af årsag. Også dér, hvor der er tale om nedsættelse af arbejdstiden, skal opsigelsesvarslet overholdes. De almindelige regler for opsigelse er således : Er du opsagt med for kort varsel, skal du straks gøre indsigelse over for arbejdsgiveren Efterlever arbejdsgiveren ikke sin pligt til at ændre opsigelsen, så kontakt omgående din faglige afdeling i HK Ved beregning af ansættelsestid medregnes prøvetid og eventuelt vikararbejde Et varsel på: Ansat: Skal senest gives ved udløbet af: 1 måned under 6 mdr. 5 måneders ansættelse 3 måneder indtil 3 år. 2 år og 9 måneders ansættelse 4 måneder indtil 6 år. 5 år og 8 måneders ansættelse 5 måneder indtil 9 år. 8 år og 7 måneders ansættelse 6 måneder over 9 år. herudover Sådan beregner vi dine dagpenge Udgangspunktet for beregning af dagpenge er de sidste 3 måneders/ 12 ugers lønindtægt. Du behøver ikke have været i arbejde i hele perioden, men der skal være løntimer på mindst 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid. For fuldtidsforsikrede kan der højst medtages indtægt svarende til fuld overenskomstmæssig arbejdstid (normalt 37 timer pr. uge). For deltidsforsikrede er der tale om maksimalt 30 timer pr. uge. Dagpenge udbetales med et beløb, der svarer til 90% af den hidtidige løn - dog højst de til enhver tid gældende maksimale satser for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. 9

10 Dagpengeudbetaling Til nyuddannede og værnepligtige udbetales en særlig dimittendsats, der svarer til 82% af de til enhver tid gældende maksimale satser for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. Hvis du skal have dagpenge efter reglerne om dimittendsats eller er optaget i a-kassen på baggrund af en gennemført uddannelse, får du tidligst ret til en beregning af en individuel dagpengesats, når der er gået 6 måneder fra den dag du opnåede ret til dagpenge. Hvordan udbetales dine dagpenge? Dine dagpenge udbetales til Nemkonto. Du modtager hver måned en opgørelse, der viser, hvor meget du får udbetalt og dispositionsdatoen. Opgørelsen kan herudover indeholde nogle vigtige oplysninger, som du bør være opmærksom på. Husk at din Nemkonto altid skal være ajourført. Du kan på under A-kasse se de aktuelle dagpengesatser Overskydende timer Har du inden for de seneste 12 uger/3 måneder før ledighed arbejdet eller fået løn kan du ikke modtage dagpenge, før de overskydende timer er afspadseret efter arbejdsophøret. Du kan på under A-kasse se de aktuelle udbetalingsperioder For fuldtidsforsikrede : over 37 timer pr. uge For deltidsforsikrede : over 30 timer pr. uge Afspadsering af overskydende timer kan ikke finde sted under sygdom, ferie og karantæne. 10

11 Barselsorlov Hvis du i din ledighedsperiode ønsker at gå på barselsorlov, er der mulighed for dette. Når du vælger at gå på barselsorlov, skal du huske at give jobcentret og a-kassen besked. Når din barselsorlov er slut : Mød den første dag i jobcentret og meddel a-kassen, at du nu er aktiv arbejdssøgende og i øvrigt har børnepasningsmuligheder i tilfælde af formidlet arbejde m.v. 11

12 Hvad skal du være opmærksom på Sygdom Hvis du bliver syg, kan du ikke få udbetalt dagpenge fra a-kassen, men skal have udbetalt sygedagpenge. Første dag du er syg, skal du straks give besked om det til a- kassen og jobcentret. Hvis du forventer at være syg i mere end 14 dage, skal du også afmelde dig som ledig i jobcentret. Når du igen bliver rask, skal du omgående give besked til social- og sundhedsforvaltningen/ sygesikringen, a-kassen og jobcentret. Hvis du ved sygdommens indtræden afmelder dig som ledig, skal du for at blive registreret som ledig og arbejdssøgende tilmelde dig igen. Hvis du ikke gør det, mister du retten til dagpenge, indtil du er tilmeldt. ydelser fra a-kassen og/eller syge- /barselsdagpenge fra kommunen, kan du søge om at få feriedagpenge. Henvend dig til a-kassen om det. Husk at give jobcentret og a- kassen besked, senest 14 dage før du holder ferie. Navne- og adresseændring Hvis du skifter navn eller flytter til en anden adresse, skal du meddele det til a-kassen og jobcentret. Ændring af skattekort Får du dit skattekort ændret, skal du altid meddele a-kassen dette ved forevisning eller ved at sende en kopi. Ferie Hvis du ønsker at holde ferie, skal a-kassen skrive under på dit feriekort eller FerieGiro. Er du i arbejde på nedsat tid og modtager supplerende dagpenge, skal din arbejdsgiver skrive under. Har du ikke selv optjent feriegodtgørelse, fordi du har fået udbetalt 12

13 Dagpengeperiode Du kan i dagpengeperioden sammenlagt modtage dagpenge i 4 år indenfor 6 år. De 4 år er en ydelsesperiode, hvor du kan modtage dagpenge i 208 uger indenfor en referenceperiode på 312 uger. I perioden modtager du almindelige dagpenge. Ved deltagelse i aktivering vil lønnen/udbetalingen svare til din individuelle dagpengesats, dog mindst 82 % af den maksimale dagpengesats. Er du under 25 år vil satsen i nogle tilfælde svare til 50 % af den maksimale dagpengesats. Særlige regler for årige født før 1/ Som årig er der en særregel om forlænget dagpengeret. Hvis du er ledig ved udløbet af dagpengeperioden og er mellem 55 og 59 år og ved det fyldte 60. år opfylder anciennitetskravet for at kunne gå på efterløn, har du ret til dagpenge til det 60. år. Ophør af dagpenge Din ret til dagpenge vil, uanset ovenstående, altid ophøre med udgangen af den måned, hvori du fylder 65 år. 13

14 Udfyldelse af dagpengekort Du skal udfylde og sende dit dagpengekort via mithk.dk. Det er den hurtigste, nemmeste og billigste måde at få udbetalt dagpenge fra a-kassen på. Du kan klare det hele på skærmen og sparer frimærkerne. Du kan udfylde og sende dagpengekortet, når udbetalingsperioden udløber og tre uger frem. For at få adgang til mithk.dk skal du bruge en pinkode. Hvis du ikke allerede har en kode, eller du har glemt den, kan du bestille en ny på mithk.dk Når du har logget dig ind på mithk.dk finder du dagpengekortet under A-kasse og Ydelseskort På fanebladet Blanketter er der til venstre en oversigt over de forskellige blanketter på mithk.dk Klik på Ydelseskort. Herunder er der fem forskellige ydelseskort at vælge imellem, alt afhængig af hvilken ydelse du skal have. Hvis du skal have dagpenge, klikker du på Dagpenge. hvordan du udfylder ydelseskortet. Og nederst i højre side finder du Arbejdsdirektoratets vejledning til ydelseskortet. Du skal læse vejledningen og se præsentationen, før du går i gang. Du kan prøve et ydelseskort under Prøv en blanket. Hvis du i perioden ikke har haft arbejde af nogen art, haft andre indtægter, været syg eller holdt ferie, kan du udfylde Ja / Nej spørgsmålene med enkelte markeringer. Når du har udfyldt ydelseskortet, skal du sætte flueben i Jeg acceptere ovenstående erklæring og herefter klikke på Indsend. På skærmen får du meddelelse om, at vi har modtaget dit ydelseskort, og at du kan lukke kortet og vejledningen. Du kan altid gå ind på Indsendte blanketter og se hvilke blanketter, du har sendt. Har du tastet forkert, kan du rette i blanketten frem til kl næste nat. Når du har klikket på det ydelseskort, du skal bruge, dukker kortet op i højre side af skærmen. I venstre side er der en præsentation i, 14

15 På forsiden af mithk.dk finder du en vejledning i systemet og de programmer, du skal have på din computer for at bruge de mange muligheder i mithk.dk Hvis du får tekniske problemer, kan du få hjælp af vores callcenter på telefonnummer Der er åbent hver dag mellem kl. 06:00 og 24:00. 15

16 HK s A-kasse Postboks 106, 0900 København C Mail: Telefon Hvad skal der ske? Som nævnt indledningsvis gør du dig sikkert mange tanker ved overgang til en ledighedsperiode. Én af dem kunne være Hvad skal der ske, hvis jeg ikke kommer i arbejde lige med det samme? I denne pjece giver vi dig en kort, overordnet orientering om, hvordan dagpengesystemet generelt er opbygget, og hvilke rettigheder og pligter, der kan ligge heri. Det vil føre for vidt at beskrive systemet i detaljer, og har du derfor spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, bedes du kontakte a-kassen. Hovedidéen bag de tiltag, man fra jobcentret/a-kassen iværksætter over for dig, er at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Det er vigtigt, at du altid reagerer på henvendelser fra jobcentret og/eller a-kassen. Ligeså vigtigt er det, at du også husker at meddele jobcentret og a-kassen, hvis der sker ændringer, eller du ønsker at foretage dig noget, der kan få betydning for din ret til dagpenge. Er du i tvivl om noget, bør du kontakte a-kassen. De vil altid hjælpe dig. Hvis du har spørgsmål om medlemsskab, CV eller jobformidling, skal du kontakte din HK-afdeling. HK lagernummer januar. 2008

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere I denne vejledning kan du læse, hvordan du bruger Business Danmarks elektroniske a-kasse, Netkassen.

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

TAST. på mit 3F DAGPENGE

TAST. på mit 3F DAGPENGE TAST på mit 3F DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om koder på hjemmesiden. Gå ind

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Indhold Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed og jobsøgning Ferie og

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Søg om dagpenge Her får du en gennemgang af hvordan du søger dagpenge Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt dagpenge For at få udbetalt dagpenge skal du først

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Orientering. om arbejdsløshedsforsikring

Orientering. om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Denne pjece er produceret af HK/DAN- MARK, Arbejdsløshedskassen. Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål,

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til.

Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til. Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til. Min profil: Her kan du ændre telefonnummer og mailadresse. Her kan du også vælge at få en SMS eller en mail

Læs mere

Dagpenge og uddannelse

Dagpenge og uddannelse Dagpenge og uddannelse Arbejdsdirektoratet August 2003 Hvis du er arbejdsløs og får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at du ikke kan begynde på

Læs mere

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider Dagpengesystemet Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig Se mere på de næste sider Læs her om ER DU I TVIVL? SÅ RING ALTID TIL OS PÅ 63 13 85 50 Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere