Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side 27 5: MUS-skema fra Poul Bonde: Side 41 6: MUS-skema fra Kirsten Jensen: Side 43 1

2 1: MUS-skema fra Anders Frølund Medarbejderudviklingssamtaler 2008 Inden MUS-samtalen vil jeg bede dig om at udfylde skemaet Dig og arbejdet, som du finder på de sidste sider. De to sider bedes du aflevere til mig senest to dage før MUS-samtalen. Dit svar på spørgsmålene i skemaet Dig og arbejdet vil tjene som inspiration til samtalen sammen med de nedenstående spørgsmål. På side 4-5 finder du konklusionsskemaet, som vi sammen skal udfylde ved samtalen. Rammen for samtalen Ved MUS-samtalen kan vi tage alle forhold op. MUS-skemaet er tænkt som en gensidig mulighed for på forhånd at forberede, hvad vi skal tale om. Vi afsætter 1½-2 timer til samtalen. Forberedelse af samtalen Det er vigtigt, at du forbereder dig grundigt til samtalen. Brug spørgsmålene til at finde ud af, hvad du gerne vil drøfte ved samtalen. Som din chef har jeg desuden også brug for at få feedback på min lederstil (styrker, rolle i afdelingen mv.). Konklusionsskemaet Konklusionsskemaet udfylder vi sammen som afslutning på samtalen. Det udfyldte konklusionsskema skal opbevares af både medarbejder og chef. Såvel samtalen som konklusionsskemaet er fortroligt. 2

3 Dette skema skal du ikke aflevere på forhånd 1. Hvilke nye opgaver og interesseområder kunne du tænke dig at tage fat på og lære mere af i det næste år? 2. Har du forslag til, hvad vi kan gøre bedre, hvordan vi skal gøre det og hvad din rolle skal være? 3. Har du forslag til, hvordan jeg som din chef kan forbedre mig, f.eks. i forhold til, hvordan jeg er involveret i dine opgaver, hvordan jeg generelt leder kontoret etc.? 4. Har du tænkt på, om du har særlige evner eller et særligt talent, som du ikke anvender (i tilstrækkelig grad) i dit job i dag, og som du gerne vil bruge noget mere? Talentet eller det, du har særlige evner for, viser sig ofte ved, at du oplever stor tilfredshed og glæde ved en konkret opgave eller bestemt arbejdssituation. 3

4 5. Hvordan er det gået med de udviklingsaktiviteter, som vi aftalte under sidste MUS, herunder om aftalen har været målrettet (nok)? Gælder ikke nye medarbejdere Brug her dit konklusionsskema fra sidste MUS. 4

5 Konklusionsskema Konklusionsskemaet udfyldes i samarbejde mellem medarbejder og chef under MUS-samtalen. Aftalerne, som nedskrives, forpligter såvel medarbejder som chef. Konklusionsskemaet er fortro-ligt. Udviklingsplan Kommende opgaver og ønsker om nye opgaver/interesseområder Aktiviteter og initiativer til kompetenceudvikling både på kort (0-1 år) og lang sigt (1-3 år) Hvem gør hvad og hvornår? (herunder evt. opfølgning) 5

6 Andre konklusioner Her anføres andre eventuelle konklusioner fra samtalen Dato: Medarbejderens underskrift: 2008 Vi laver opfølgning den: Dato: Chefens underskrift: 2008 Vi laver opfølgning den: Anders Frølund Dig og arbejdet (skemaet afleveres til AF to dage før MUS-samtalen) Indflydelse Angiv din opfattelse af, hvor høj indflydelse du har på dit arbejde og arbejdsbetingelser Lav Mening med arbejdet Høj Angiv din opfattelse af, hvor høj mening dit arbejde har for dig selv Lav Angiv desuden din opfattelse af, hvor høj mening dit arbejde har set i forhold til AU s overordnede formål Lav Høj Høj 6

7 Informationsniveau Angiv din opfattelse af, hvor højt et informationsniveau du har i forhold til dit arbejde. (Er du f.eks. informeret om betydningsfulde ændringer og begivenheder i en overskuelig fremtid. Ved du, hvornår du skal arbejde, og hvem man skal arbejde sammen med? Ved du, hvad du skal arbejde med om tre eller seks måneder? Får du f.eks. tilstrækkelig relevante informationer om vigtige ændringer og planer. Lav Støtte Angiv din opfattelse af, hvilken støtte du får fra din chef Lav Angiv din opfattelse af, hvilken støtte du får fra dine kolleger Lav Belønning Angiv din opfattelse af, hvordan du bliver belønnet for din arbejdsindsats (løn, karrieremuligheder, daglig anerkendelse) Lav Krav Angiv din opfattelse af, hvilke kvantitative krav, der stilles til dit arbejde (arbejdspres, arbejdsmængde, tempo) Lav Angiv din opfattelse af, hvilke kvalitative krav, der stilles til dit arbejde Høj Høj Høj Høj Høj Lav Høj 7

8 Navn Dato 8

9 2. MUS-skema fra Ingelise Hosszu Personaleudviklingssamtale Aarhus Universitet Teknisk Forvaltning Den administrative del af Teknisk Forvaltning Navn:... Dato:... 9

10 Evaluering (siden sidst) EVALUERINGSSKEMA 1. I hvilket omfang er de mål, der blev aftalt ved sidste medarbejdersamtale, nået? 2. Hvordan svarer resultaterne til det forventede? Hvilke positive ting kan fremhæves? Hvilke problemer har der været undervejs? Er der behov for at arbejde videre? 3. Hvilke mål er ikke nået? Hvorfor ikke? Har du løsningsforslag? 10

11 1. Arbejdsopgaver FORBEREDELSESSKEMA 1 1. Hvilke arbejdsopgaver er nu dine hovedopgaver, og ca. hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på hvert enkelt område? 2. Hvilke arbejdsopgaver er gået særlig godt det forløbne år? 3. Hvilke arbejdsopgaver ville du gerne gøre bedre eller gøre mere ud af? 4. Er der behov for/har du ønsker til ændrede arbejdsopgaver - i nærmeste fremtid? - på lidt længere sigt? 5. Har du forslag til arbejdsopgaver, som Teknisk Forvaltning i øvrigt tager op eller gør mere ud af? 6. Passer dine kvalifikationer, uddannelse og erfaringer til dine arbejdsopgaver? 7. Har du ønsker til uddannelse - i nærmeste fremtid? - på lidt længere sigt? 11

12 2. Arbejdsvilkår FORBEREDELSESSKEMA 2 1. Hvordan hænger dine arbejdsopgaver sammen med den tid, du har til rådighed? Hvordan hænger disse ting sammen generelt i Teknisk Forvaltning? 2. Har du forslag til en bedre udnyttelse af de tidsmæssige ressourcer? 3. Er du i øvrigt tilfreds med dine arbejdsvilkår, herunder - ansvar og selvstændighed? - variation/afvekslende job? - indflydelse på eget jobindhold? - betydningsfuldhed (føler du, at det, du laver, bliver påskønnet)? - udviklingsmuligheder, fagligt og personligt? - forfremmelsesmuligheder? - andet? 4. Er du tilfreds med de fysiske rammer (lokaler, faciliteter, udstyr)? 5. Har du forslag til forbedringer af de fysiske rammer? 6. Har du kommentarer til det psykiske arbejdsmiljø? 12

13 3. Samarbejde og information FORBEREDELSESSKEMA 3 1. Hvordan fungerer samarbejde og kommunikation, både fagligt og socialt, med - kollegerne i afdelingen? - kollegerne i driftsområderne? - kolleger fra andre afdelinger? 2. Har du forslag til forbedringer af samarbejde og kommunikation - i afdelingen? - med driftsområderne? - med andre afdelinger? 3. Hvordan fungerer informationen? - inden for Teknisk Forvaltning (inkl. driftsområderne)? - mellem Teknisk Forvaltning og brugerne (institutter m.v.)? 4. Har du forslag til, hvordan informationen kunne fungere bedre. - inden for Teknisk Forvaltning (inkl. driftsområderne)? - mellem Teknisk Forvaltning og brugerne (institutter m.v.)? 13

14 4. Ledelse FORBEREDELSESSKEMA 4 1. Hvordan fungerer samarbejde og kommunikation med chefen? 2. Har du forslag til forbedringer af samarbejde og kommunikation med chefen? 3. Hvordan fungerer informationen fra chefen? - om forhold af betydning for dit eget arbejde? - om kollegers arbejdsområder? - om ting af almindelig interesse for Teknisk Forvaltning? 4. Har du forslag til, hvordan informationen kunne fungere bedre? 5. Hvordan vurderer du i øvrigt Teknisk Forvaltnings ledelse, herunder - chefens evne til at uddelegere ansvar og kompetence? - chefens evne til at give konstruktiv kritik og ros? - chefens evne til inspirere og engagere? 14

15 Bilag til punkt D om MUS 15 Mål og handlingsplan KONKLUSIONSSKEMA Her udarbejdes en oversigt over de mål, chef og medarbejder er blevet enige om at arbejde henimod. Skemaet vil danne grundlag for næste medarbejdersamtales evaluering af forløbet siden sidst. 1. Hvad er der opnået enighed om at gøre noget ved, og hvordan? 2. Hvad skal medarbejderen gøre i den anledning? 3. Hvad skal chefen gøre i den anledning? Dato Medarbejder Chef 15

16 Bilag til punkt D om MUS MUS-skema fra Flemming Larsen Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) I henhold til aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner aftalt mellem CFU og Finansministeriet skal der foretages strategisk forankret og systematisk kompetenceudvikling herunder uddannelsesplanlægning for alle medarbejdere. For at opfylde denne aftale er der i HSU enighed om, at der på samtlige hovedområder årligt føres medarbejderudviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere. Rektoratet har udarbejdet et ensartet samtalekoncept til støtte ved forberedelse, gennemførelse og opfølgning af medarbejderudviklingssamtalerne. På ISEK har man dog valgt at udarbejde sit eget materiale. Rammerne for MUS Aktiv personaleledelse Personaleledelse er betegnelsen for den del af en leders opgaver, der bl.a. har at gøre med at ansætte, udvikle og motivere medarbejdere. Samspillet mellem leder og medarbejder kommer til udtryk på forskellige måder og den enkelte leder kan udøve personaleledelse med forskelligt sigte både i dagligdagen og i arbejdet med at fremtidssikre opgaveløsningen. At forestå og gennemføre MUS-samtaler, drøfte de ansattes fremtidsplaner samt sikre udvikling af kompetencer og talenter anser HHÅ som en vigtig opgave inden for personaleledelse. Fastlagt procedure Et af kendetegnede ved den årligt tilbagevendende medarbejderudviklingssamtale er brugen af en procedure, der formulerer og fastlægger retningslinjerne for MUS-samtalernes forberedelse, gennemførelse og opfølgning i form af indkaldelse, udsendelse af forberedelsesskemaer samt udarbejdelse af en individuel udviklingskontrakt. Derved bliver MUS et systematisk værktøj. Standardiserede samtalesystemer Samtaleskemaer er et nyttigt værktøj til at strukturere forberedelse, samtale og aftale vedr. opfølgning. Endvidere er skemaerne et hjælpemiddel til at gøre MUS til et virksomt redskab, der kan generere viden. Samtaleetik En forudsætning for at samtalen kan finde sted i en rolig og tryg atmosfære er, at der er klare spilleregler for hvordan leder og medarbejder taler sammen. Det der kendetegner MUS er : Samtalen som dialog og med udviklingsperspektiv. Nedskrevet konklusion/individuel udviklingsplan Det hører med som en del af MUS-ideen, at samtalen afsluttes med en fælles konklusion/aftale gerne underskrevet af begge parter. Dette øger chancerne for, at der er opnået en fælles forståelse på baggrund af samtalen og at leder og medarbejder føler en forpligtelse til at opfylde de indgåede aftaler. Afholdelse af opsamlende møde efter afholdelse af MUS Det er oplagt at indbyde til et fælles informationsmøde efter en MUS-runde, hvis lederen vil give alle medarbejderne et samlet overblik over de indsatsområder og/eller konklusioner, der er resultatet af MUS-runden. Lederen har her lejlighed til at fortælle om de tanker hun/han har gjort sig på baggrund af MUS uden derved at berøre den enkelte, specifikke samtale. Opfølgning Det er helt essentielt for MUS troværdighed, at der bliver fulgt op på indgåede aftaler. Det forventes, at indgåede aftaler er afstemt efter et overordnet strategisk perspektiv og at deres indfrielse er vigtig for HHÅ på længere sigt. Endelig er det absolut nødvendigt at følge op på aftalerne for i et udviklingsperspektiv at kunne gøre status ved næste MUS-møde. Evaluering af retningslinjer Det er anbefalelsesværdigt at retningslinjerne for MUS evalueres. Såfremt MUS skal afspejle HHÅ som en konkret arbejdsplads, hvori MUS implementeres, skal de organisatoriske og kulturelle ændringer, der sker over tid have en afsmittende virkning på MUS. Derved sikres det, at MUS forbliver tidssvarende og dermed troværdig. 16

17 Bilag til punkt D om MUS 17 Vejledning til samtaleværktøjet Formål Dette samtaleværktøj tager udgangspunkt i personalepolitikken og udviklingskontrakten for Handelshøjskolen i Århus og tilbydes Handelshøjskolens medarbejdere som støtte ved forberedelse og gennemførelse af medarbejderudviklingssamtaler. En udmøntet politik og procedurer for MUS-praksis er afgørende i bestræbelserne på at øge personaleplejen og skabe/vedligeholde et godt arbejdsmiljø. Det centrale fokus for medarbejderudviklingssamtalen er dialogen mellem leder og medarbejder om udviklingen af medarbejderens kompetencer og opgaveudførelse, så disse løbende justeres i overensstemmelse med Handelshøjskolens forventninger til løsninger af opgaver og udvikling af arbejdet. Hensigten med samtalen er, at medarbejder og leder drøfter emner som eksempelvis: Sammensætning og vægtning af arbejdsområder, øget fokus på forskning, pædagogisk videreuddannelse, tilgang til nye opgaver, relevant opkvalificering og efteruddannelse, samarbejde med kolleger, interne læreprocesser og jobrotation. Forudsætninger En væsentlig forudsætning for en velgennemført og løsningsorienteret samtale er, at lederen er bekendt med, hvilke ledelsesmæssige beføjelser der er delegeret til lederen, herunder hvilke økonomiske rammer der er sat i relation til aftale om kurser og efteruddannelse. For at udviklingsdialogen kan finde sted, er det vigtigt at begge parter har forberedt sig på samtalen. Det er en vigtig forudsætning, at parterne er indstillet på en ligeværdig samtale, og at der fremsættes realistiske og konstruktive ønsker og krav. Endelig er det essentielt, at der er klare og præcise retningslinjer for fortrolighed og opfølgning på samtalen. Efter endt samtale skal parterne have formuleret indgåede aftaler og opfølgning. Samtalen er som udgangspunkt fortrolig, og der skal være udtrykt enighed blandt parterne om, hvilke dele der kan videregives. Fordele Fordele for medarbejderen er: At sætte fokus på arbejdsrutiner/arbejdsmiljø At udvide kendskabet til udviklingsmuligheder At udarbejde en personlig udviklingsplan Fordele for lederen er: At sikre en effektiv, fleksibel og kvalificeret opgaveløsning At vurdere ressourcer og uddannelsesbehov At medvirke til målrettet rekruttering og fastholdelse Samtaleværktøjet består af følgende tre elementer 1) Samtaleskema til medarbejderens forberedelse. Spørgsmålene danner en overordnet spørgeramme som medarbejderen efter behov kan forberede sig på. Det er medarbejderens egne udsagn, som er udgangspunktet for en levende dialog. 2) Samtaleskema til lederens forberedelse. Skemaet rummer forslag til uddybende og udviklingsfremmende spørgsmål til den anførte spørgeramme i skemaet til medarbejderens forberedelse. 3) Individuel udviklingsplan. Udviklingsplanen kan anvendes af medarbejderen efter behov. Planen udarbejdes i fællesskab af medarbejder og leder. Der lægges op til at tænke i fremtidige kompetencer, forskningsaktiviteter, uddannelsesaktiviteter, udviklingstiltag og opgaver. Forskellige personalegruppers særegne behov Et systematiseret værktøj, som skal kunne bruges af alle medarbejdere på HHÅ, vil ikke være lige vedkommende og fagligt relevant for alle. Dog kan sund fornuft og lederens bedømmelsesevne gøre en forskel. 17

18 Bilag til punkt D om MUS 18 Først og fremmest er det vigtigt, at lederen er bevidst om, hvem han/hun skal have en medarbejderudviklingssamtale med. Det er ikke nødvendigvis de samme spørgsmål, som skal stilles til en lektor som til en kontorfunktionær. Der vil være behov for specifikke tilpasninger relateret til f.eks. sproglig nuancering, abstraktionsevne, forskningsforpligtelse, erfaringsgrundlag og livsfase. Det er vigtigt, at lederen er i stand til at føre samtalen på den ansattes præmisser - ikke sine egne. Opfølgning på medarbejderudviklingssamtalen Leder og medarbejder har en fælles interesse i at konkretisere aftalte kompetenceudviklingsaktiviteter. Det er vigtigt, at opfølgning på samtalen sker løbende og at parterne i fællesskab nedskriver den aftalte plan. MUS-samtaler skema til medarbejders forberedelse 1. Siden sidste samtale Hvilke konkrete mål og handlinger blev aftalt? Er disse handlinger og mål blevet opfyldt? Hvis ikke begrund hvorfor? Noter: 2. Arbejdsområder og vilkår Vedr. nuværende opgaver: Hvilke konkrete arbejdsopgaver har du varetaget/prioriteret i det forløbne år? Har du været tilfreds med din opgaveløsning set i forhold til opgaverne? Hvordan har du oplevet mængden af opgaver i perioden? Vedr. kommende opgaver: Har du konkrete forslag til hvilke opgaver, du skal arbejde med? Hvilke konkrete resultater forventer du at opnå? Har du forslag til en relevant arbejdsprioritering? Noter: 18

19 Bilag til punkt D om MUS Faglige og personlige udviklingsmuligheder Kender du fremtidsplanerne for HHÅ, herunder din afdeling? Hvilke ønsker og mål har du for dig selv (arbejdsfunktioner/-områder, forskning)? Er der en synlig sammenhæng mellem arbejdspladsens mål og dine mål? Har du oparbejdet færdigheder, viden og erfaring, som du ikke bruger til daglig? Hvilke kompetencer (intern læring, teamarbejde, nye læringsmetoder) vil du få brug for at udvikle? Har du en plan for, hvordan du kan nå det ønskede kompetenceniveau (kort/lang sigt)? Noter: 4. Samarbejdsrelationer Vedr. samarbejde med kolleger: Hvordan synes du generelt, at samarbejdet fungerer? Særligt i forhold til fagligheden og kvaliteten i arbejdet? Særligt i forhold til kommunikationen og effektiviteten i arbejdet? Særligt i forhold til det sociale samvær og trivsel (det psykiske arbejdsmiljø)? Hvad er dine egne aktive bidrag til samarbejdet og fællesskabet? Har du tænkt på nye mulige samarbejdspartnere internt og/eller eksternt? Noter: 19

20 Bilag til punkt D om MUS Samarbejdsrelationer Vedr. samarbejde med leder: Vurdering af lederens indsats på følgende områder: Uddelegering af opgaver, ansvar og kompetence herunder opfølgning på aftaler? Introduktion til nye opgaver herunder støtte i varetagelse af arbejdsopgaver? Information og formidling om væsentlige forhold i afdelingen/på HHÅ? Noter: 5. Sammenhængen mellem arbejde og fritid Oplever du en fornuftig balance mellem arbejdsliv og fritid? Er der faktorer, der har haft/kan få indflydelse på din aktuelle/fremtidige arbejdsindsats? Familie/bolig? Interesser/tillidshverv? Sygdom? Har du andre forhold, du gerne vil drøfte? Noter: 20

21 Bilag til punkt D om MUS 21 MUS-samtaler skema til leders forberedelse 1. Siden sidste samtale Interne læreprocesser (sidemandsoplæring, tværgående arbejdsgrupper)? Kurser? Faglige/internationale netværk? Hvordan er indgåede aftaler siden blevet fulgt op? Hvilke blev evt. ikke realiseret årsag? Hvilke ændringer/aktiviteter har aftalerne medført? Eksempler på positive konsekvenser for dit arbejde/din udvikling? Eksempler på ulemper, barrierer eller andre uforudsete problemer mulig afhjælpning? Noter: 2. Arbejdsområder og vilkår Hvordan er du tilfreds med dine arbejdsopgaver, ud fra en overordnet betragtning? Vedr. nuværende opgaver: Har du i den forløbne periode haft opgaver, som har været særlig tilfredsstillende for dig? Måske har der været tale om en opgave, som du har løst godt? Hvad var det, som gjorde det til en god opgave for dig? 21

22 Bilag til punkt D om MUS 22 Kan du bruge den indhøstede erfaring i forhold til nogle af dine andre opgaver? Har du haft opgaver, som gik mindre godt mulig forklaring? Er der opgaver, du ville have grebet anderledes an ud fra din nuværende erfaring og viden? Noter: 22

23 Bilag til punkt D om MUS 23 Vedr. kommende opgaver Er der arbejdsområder/opgaver, du har lyst til at få del i? Er der opgaver, du gerne vil fritages for? Hvordan oplever du arbejdspresset til daglig? Mængden af opgaver Tidsfrister Arbejdstempo Har du forslag til ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdet, som kan forbedre dine arbejdsvilkår? Nye mere rationelle rutiner nyttige hjælpeværktøjer Støtte fra kolleger i afdelingen intern læring, teamarbejde, nye læringsmetoder Fokus på forskning/uddannelse Noter: 3. Faglige og personlige udviklingsmuligheder Din fremtid på HHÅ Kender du fremtidsplanerne for HHÅ herunder din afdeling? Hvilke udfordringer ser du for din afdeling i løbet af de næste 2-3 år? Hvilken arbejdsrolle kan du tænke dig i forhold til fremtidsperspektiverne? Er der opgaver, som i særlig grad har din interesse hvilke? Hvordan kan disse opgaver bidrage til din faglige og personlige udvikling? Hvilken viden, erfaringer, færdighed har du brug for at udvikle i relation til nuværende / fremtidige arbejdsopgaver hvordan udvikler du disse kompetencer? Noter: 23

24 Bilag til punkt D om MUS Samarbejdsrelationer Vedr. samarbejde med kollegaer: Hvordan synes du samarbejdet fungerer i afdelingen/på instituttet? Faglig stolthed Arbejdsdeling Gensidig støtte Stemning Hvordan bidrager du til samarbejdet og fællesskabet? Har du tænkt på nye mulige samarbejdspartnere internt og/eller eksternt? Hvordan vurderer du dine muligheder for at få kontakter og inspiration udefra? Noter: 4. Samarbejdsrelationer Vedr. samarbejde med leder: Hvilken form for støtte har du mest brug for fra mig til løsning af dine opgaver? Vurderer du, at du har den fornødne kompetence til løsning af dine opgaver? Barrierer? Mulige tiltag til overskridelse af identificerede barrierer? Er det klart for dig, hvilke forventninger jeg som leder har til din arbejdsindsats? Hvordan vurderer du min indsats på følgende områder: Uddelegering af opgaver, ansvar og kompetence herunder opfølgning på aftaler? Introduktion til nye opgaver herunder støtte i varetagelse af arbejdsopgaver? Information og formidling om væsentlige forhold i afdelingen/på HHÅ? Har du andre spørgsmål til mig vedr. min vurdering af dig i forhold til opgaver/ samarbejdsrelationer? Noter: 24

25 Bilag til punkt D om MUS Sammenhængen mellem arbejde og fritid Oplever du en fornuftig balance mellem arbejdsliv og fritid? Er der faktorer, der har haft/kan få indflydelse på din aktuelle/fremtidige arbejdsindsats? Familie/bolig Interesser/tillidshverv Sygdom Andet Har vi fået talt om det, som er det væsentligste for dig at få drøftet under denne samtale? Noter: 25

26 Bilag til punkt D om MUS 26 Individuel udviklingsplan Navn på medarbejder: Gældende for perioden: Kompetencemål: (Kort beskrivelse af aktuelle kvalifikationsbehov) Kompetenceudviklingsaktivitet: (Konkret beskrivelse af aktivitet) Dato og underskrift for medarbejder: Dato og underskrift for leder: 26

27 Bilag til punkt D om MUS MUS-skema fra Loise Kjærsgaard Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling April

28 Bilag til punkt D om MUS 28 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed. Læring og kompetence er grundlaget for og produktet af al vores virksomhed. Som medarbejdere og som organisation skal vi løbende udvikle vore kompetencer og vort indbyrdes samspil om de opgaver, vi varetager. Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er et vigtigt redskab i denne sammenhæng. Det primære formål med medarbejderudviklingssamtalen er at sikre sammenhæng mellem enhedens (afdelingens/instituttets mv.) mål og den enkelte medarbejders opgaveløsning og kompetenceudvikling. Medarbejderudviklingssamtalen afholdes en gang årligt. Medarbejderudviklingssamtalen er obligatorisk og er fundamentet for udarbejdelsen af medarbejderens individuelle skriftlige udviklingsplan for det kommende år. Der henvises til HSU s retningslinier vedrørende afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler. Medarbejderudviklingssamtalen: er et redskab til at identificere og realisere medarbejderens potentialer og eventuelle behov for kompetenceudvikling og en aftale om hvordan disse behov imødekommes (formuleret i medarbejderens udviklingsplan); er fortrolig, for så vidt angår samtalens indhold og den personlige udviklingsplan med mindre andet aftales; omfatter feedback til den enkelte medarbejder om dennes løsning af arbejdsopgaverne; omfatter feedback til lederen om medarbejderens oplevelse af ledelsen og samarbejdet i enheden; er et redskab, som giver lederen overblik over ønsker, behov og gode idéer blandt medarbejderne; er et redskab, som giver lederen mulighed for koordinering af udviklingstiltag i enheden; kan suppleres med en gruppeudviklingssamtale (GRUS), men kan ikke erstattes af GRUS. Se mere information herom på s. 10 Medarbejderudviklingssamtalen er ikke: en erstatning for løbende dialog mellem leder og medarbejder; en problemsamtale, hvor lederen fokuserer på opsparede kritikpunkter i forhold til medarbejderen, eller hvor medarbejderen afleverer sammensparede klager; en lønforhandling. De ovennævnte punkter ( problemsamtale og lønforhandling) tages op i anden sammenhæng. 28

29 Bilag til punkt D om MUS 29 Gode medarbejderudviklingssamtaler forudsætter at: Lederen indkalder til samtalen i god tid og sørger for, at samtalen kan finde sted i egnede rammer, dvs. uden afbrydelser og forstyrrelser. Der er tid til at drøfte alle relevante punkter. Derfor anbefales det, at der afsættes op til 1-2 timer til samtalen. De praktiske forhold lokalt kan have indflydelse på, hvad der reelt er muligt at få afklaret under samtalen. Leder og medarbejder har en fælles forståelse af, hvad MUS en skal omhandle. Begge parter forbereder sig på samtalen ved bl.a. at finde sidste års udviklingsplan frem og forholde sig til denne. Se s. 4 punkt I for en nærmere beskrivelse. Lederens formelle kompetence i relation til medarbejderen og dennes kompetenceudvikling er klar og tydelig. Enhedens planer og mål er kendt af leder og medarbejder. Samtalen foregår i en god tone præget af åbenhed og oprigtighed. Leder og medarbejder tager udgangspunkt i et konstruktivt og anerkendende perspektiv, dvs. fokuserer på det der lykkes i opgavevaretagelsen, organisationen og samarbejdet. Perspektivet er her at bygge videre på det der lykkes. Leder og medarbejder følger op på tidligere aftalte udviklingsplaner. Leder og medarbejder fokuserer på det der kan blive bedre i opgavevaretagelsen, organisationen og samarbejdet, samt på, hvordan dette kan ske. De enkelte samtaler bliver fulgt op af lederen, der bl.a. giver tilbagemelding på eventuelle tværgående initiativer som følge af samtalerne. En MUS bør være en: o planlagt o periodisk o systematisk o fremadrettet o dialog mellem en medarbejder og dennes leder som to ligeværdige parter. 29

30 Bilag til punkt D om MUS 30 MUS-processen I. Forberedelse Fællesmøde i enheden Det er ofte hensigtsmæssigt at indlede med en fælles drøftelse af de fremtidige opgaver/ udfordringer i enheden, herunder fremtidige kompetencebehov. Formålet med et fællesmøde er at sikre fælles forståelse af fremtidige udfordringer mv. Individuel forberedelse Lederen: 1. Send invitation samt MUS-skemaet (evt. som link) til medarbejderen 2-3 uger før samtalen. 2. Notér inden samtalen med hver enkelt medarbejder dine overvejelser vedr. den aktuelle medarbejder. Hvad er væsentligt for dig at få talt med den pågældende medarbejder om? Medarbejderen: 1. Notér dine arbejdsopgaver og -områder i forberedelsesskemaet. 2. Gennemgå samtaleskemaet og notér dine tanker til hver gruppe af spørgsmål. Overvej hvad der er vigtigst for dig at få talt om. 3. Overvej hvilke kompetencer, du kunne have brug for at udvikle og hvordan dette kan foregå. 4. Overvej også om dine kompetencer evt. kan bruges anderledes, bedre eller mere. Hvordan bruger du bedst dét, du kan, og hvilken organisering af enhedens opgaver passer bedst til dig. 5. Det kan være nyttigt at aftale med din leder, om du skal aflevere dit udfyldte skema før samtalen. Understøttelse af forberedelsen til MUS: PUMA/ HR&O afholder løbende kurser og inspirationsmøder for ledere, der skal afholde MUS. Henvend Jer helst som gruppe hvis I vil have inspiration eller sparring i relation til afholdelse af MUS. Kontakt PUMA for nærmere information: 30

31 Bilag til punkt D om MUS 31 Status over det forgangne år og planer for det kommende Oversigt over de vigtigste arbejdsopgaver for: (siden sidste MUS eller siden ansættelse) Konkrete mål og opgaver Aktiviteter* Kommentarer/ overvejelser *VIP: Hent evt. data i CURIS (forskningsinformationssystemet) 31

32 Bilag til punkt D om MUS 32 Det kommende år Konkrete mål og opgaver Aktiviteter Kommentarer/ overvejelser 32

33 Bilag til punkt D om MUS 33 II. Samtaleskemaet 1. Opfølgning på seneste samtale Hvordan er forrige aftale blevet fulgt op? Hvilke ændringer eller aktiviteter har seneste aftale medført? Hvordan gik deltagelse i de udviklende aktiviteter? (interne læreprocesser, kurser, faglige netværk o.a.) Noter: 2. Opgaver og resultater det forgangne år (VIP kan her drøfte bl.a. forskningen, jf. København Universitets retningslinjer om det videnskabelige personales forskningsindsats, nr af ) Hvad har de vigtigste opgaver været i den forløbne periode? Hvad er gået godt i den forgangne periode? Hvad kunne være gået bedre? Er opgaverne løst tilfredsstillende? Hvilke kompetencer har medarbejderen evt. savnet? Vurdering af opgaveløsningen i det forgangne år: 33

34 Bilag til punkt D om MUS Samarbejde og ledelse På hvilke områder synes medarbejderen, samarbejdet fungerer godt med andre ansatte? Med ledere? Eventuelle samarbejdspartnere? Hvad gør medarbejderen for at bidrage til samarbejdet? Er der nogen, medarbejderen har behov for at samarbejde mere eller anderledes med (internt eller eksternt)? Hvordan kan dette i givet fald realiseres? Hvad er lederens oplevelse af samarbejdet med medarbejderen? Hvilken form for støtte har medarbejderen brug for til udførelsen af sit arbejde? Hvordan vurderer medarbejderen lederens indsats på områder som: - målfastsættelse - feedback, opfølgning og konsekvens - uddelegering af opgaver og kompetence - information om enhedens, fakultetets og universitetets forhold - opfølgning på aftaler Forslag til forbedringer fra hhv. leder og medarbejder: 4. Trivsel Hvad gør enheden/fakultetet/ku til en attraktiv arbejdsplads for dig som medarbejder? Hvad kan forbedres? Hvem kan bidrage med hvad i den forbindelse? Er der balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid? Oplever du en fornuftig balance mellem arbejdsliv og fritid? Er der omstændigheder, der har haft eller kan få indflydelse på din arbejdssituation? - Familie, bolig, interesser, tillidshverv, sygdom, andet Forslag til forbedringer fra hhv. leder og medarbejder: 34

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem af både leder og medarbejder.

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i Århus

Ingeniørhøjskolen i Århus Ingeniørhøjskolen i Århus Vejledning for Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 03. marts 2006 1. INTRODUKTION TIL MUS 1.1 Hvad er en medarbejderudviklingssamtale? 3 1.2 Fordele ved en medarbejderudviklingssamtale

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU)

Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU) Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU) Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Intern

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ AARHUS UNIVERSITET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ AARHUS UNIVERSITET MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER MUS_vejledning_FINAL.indd 1 10-09-2013 12:36:15 2 AFSNITSNAVN KÆRE LEDERE Aarhus Universitet ønsker, at medarbejderne oplever universitet som en god ramme for deres arbejdsmæssige

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formålet med den årlige medarbejderudviklingssamtale er, at den skal understøtte personaleudviklingen til gavn for den enkelte medarbejder samt for THL som

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisation September 2009 GRUS-koncept GRUS er en organiseret gruppesamtale af nogle timers varighed, der kan sikre sammenhæng mellem enhedens

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Vejledning til afholdelse af MUS/GRUS

Vejledning til afholdelse af MUS/GRUS Vejledning til afholdelse af MUS/GRUS BAGGRUND Af Personaleudviklingspolitikken på Roskilde Universitet fremgår det, at: Alle medarbejdere med mere end 1 års ansættelse skal have en obligatorisk medarbejderudviklingssamtale

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

MUS - medarbejderudviklingssamtale

MUS - medarbejderudviklingssamtale MUS - medarbejderudviklingssamtale Navn, dato, år Forberedelse til medarbejderudviklingssamtalen MUS er et redskab til videreudvikling af medarbejderens kompetencer og værdi for arbejdspladsen. Samtalen

Læs mere

Godkendt af HSU den 31. oktober 2011

Godkendt af HSU den 31. oktober 2011 Godkendt af HSU den 31. oktober 2011 Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Dette MUS-skema anvendes af både dig og din leder ved forberedelsen til din MUS-samtale. Formålet med MUS er: - at give den enkelte

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Velkommen til. Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS

Velkommen til. Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS Velkommen til Workshop 5 Få dit talent i spil fif til din næste MUS Eva Maria Mogensen og Birgit Holt Sørensen 26. September kl. 13.30-15.30 SCKK: SCKK er oprettet af overenskomstparterne på det statslige

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Helene Nygaard HR- Udvikling MUS HVORFOR OG HVORDAN

Helene Nygaard HR- Udvikling MUS HVORFOR OG HVORDAN MUS HVORFOR OG HVORDAN Hvad siger 3 Parts- forhandlingerne om MUS og kompetenceudvikling? 1.Ret til medarbejderudviklingssamtale 5 Medarbejdersamtaler og udviklingsmål Stk. 1 På den enkelte arbejdsplads

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Delpolitik om Udviklingssamtaler i Gentofte Kommune

Delpolitik om Udviklingssamtaler i Gentofte Kommune Delpolitik om Udviklingssamtaler i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål med udviklingssamtaler Denne delpolitik beskriver formål og retningslinjer for udviklingssamtaler i kommunen, herunder hvordan

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Samtale og aftaleskema for MUS på DTU

Samtale og aftaleskema for MUS på DTU Samtale og aftaleskema for MUS på DTU År: Fælles MUS-koncept for alle på DTU Gældende fra 2008 Lederinformation Medarbejderinformation Navn: Navn: Stilling: Stilling: Institut/Afdeling: Institut/Afdeling:

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet

Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet Udviklingssamtalen er: Den værdsættende samtale, hvor medarbejderen er den primære. Samtalen er baseret på dialog. Samtalen skal belyse og evt. justere: Medarbejderens

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner Cirkulære om Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner 2002 2 Cirkulære om aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner (Til samtlige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Uddannelsesforbundets temakursus, Svendborg d. 23.04.15 Jens Henning Ravnsmed, jhr@kompetenceudvikling.dk Katja Munkholm Nielsen, kamni@kompetenceudvikling.dk

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

MUS. Kom til orde. Gør status. Kik ind i fremtiden. Medarbejderudviklingssamtale

MUS. Kom til orde. Gør status. Kik ind i fremtiden. Medarbejderudviklingssamtale MUS Medarbejderudviklingssamtale Kom til orde Gør status Kik ind i fremtiden Medarbejderudviklingssamtale på AMU SYD - Indkaldelse Til: Fra: Du indkaldes hermed til en Medarbejderudviklingssamtale Dato:

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Medarbejder Udviklings Samtale

Medarbejder Udviklings Samtale Medarbejder Udviklings Samtale Medarbejder: Leder: Dato for samtalen: Formål Samtalen skal tjene til gavn for alle ved at give mulighed for at tale om: De arbejdsmæssige forhold Ønsker og muligheder for

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Introduktion til MUS i Personalestyrelsen

Introduktion til MUS i Personalestyrelsen Introduktion til MUS i Personalestyrelsen 5. februar 2009 ECK Medarbejderudviklingssamtalen MUS er en fast tilbagevendende årlig begivenhed i Personalestyrelsen, hvor chef og medarbejder tager sig tid

Læs mere

Gode råd til dig, der snart skal afholde Mus

Gode råd til dig, der snart skal afholde Mus UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Gode råd til dig, der snart skal afholde Mus HR og Kommunikation 1. Gode råd til dig, der snart skal afholde Medarbejderudviklingssamtale (Mus) Skal du snart afholde din årlige

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING OG FORBEREDELSE TIL MUS.......... 6 KOMPETENCEBAROMETER.............................. 13 MUS-KONKLUSIONSSKEMA..............................

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til Chefen En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du kan bidrage til afklaring af dine lederes senkarriereforløb.

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Karrieresamtaleguide til ledere og chef En samtaleguide, som I kan bruge, når I skal navigere igennem karrieresamtalen med den erfarne leder senkarrieresamtalen.

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Samtale værktøj BALDERSBO

Samtale værktøj BALDERSBO Meningen med samtaleværktøjet er at give et forløb og vejledning i samtalen mellem lederen og medarbejderen. Det skal sikre, at I kommer hele vejen rundt om afdelingens udvikling og dit job. I vil formentlig

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere