AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING"

Transkript

1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer Fraktioner og behandlingsmetoder... 8 Samlede mængder... 8 Henteordninger og kuber Affaldsmængde pr. indbygger og husstand Miljøstyrelsens metode til beregning af genanvendelse Genanvendelse i Udvikling af genanvendelige fraktioner Beregningsmetode Genbrugsstationer Liste over bilag

3 1 SAMMENFATNING Denne rapport opgør udviklingen i affaldsmængder for alle kommuner i Vestforbrænding, fordelt på de fraktioner og koder der bruges af Miljøstyrelsen i affaldsdatabasen. Rapporten omfatter kun husholdningsaffald, da der ikke findes en samlet opgørelse over erhvervsaffald. Den samlede affaldsmængde fra husholdninger består af affald fra henteordninger, kuber og hele mængden fra genbrugsstationerne. Figur 1: Udvikling i samlet affaldsmængde fordelt på behandlingsform. Figur 1 viser udviklingen i den samlede mængde affald fra 2010 til 2013, fordelt på behandlingsform. Mængden varierer dels på grund af vejret (haveaffald) og dels som følge af konjunkturerne (byggeaffald). Dette ses især i 2011, som var et vådt år med meget haveaffald, og et år med stor byggeaktivitet. I 2013 blev 51,9 % af den samlede mængde affald fra alle kommuner genanvendt, hvilket er uændret i forhold til Der er imidlertid stor spredning på de enkelte kommuners genanvendelsesprocent, som varierer fra 23 % til 63 %. Flere kommuner har i løbet af 2012 og 2013 indført husstandsindsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald. Disse kommuner har i 2013 opnået en større genanvendelsesprocent. Her bidrager især sortering af madaffald til en høj genanvendelse, da denne fraktion både øger mængden, der bliver genanvendt, og reducerer mængden til forbrænding med mange ton. De kommuner, der ikke har indført nye indsamlinger ved husstanden, har en faldende mængde til genanvendelse af de tørre fraktioner. Disse kommuners samlede genanvendelse er imidlertid uændret i 2013 i forhold til 2012, fordi alle kommuner har øget deres genanvendelse med den nye fraktion træ på genbrugsstationen, der flytter en stor mængde fra forbrænding til genanvendelse. For haveaffald er mængden der genanvendes imidlertid reduceret, fordi en større del af grenaffaldet i 2013 blev brændt som energiudnyttelse. Tørre fraktioner og madaffald er et selvstændigt tema, som er beskrevet yderligere i kapitlet om beregning af genanvendelse efter Miljøstyrelsens metode. 3

4 Alle ordninger i ton Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig Behandling i alt Tabel 1: Udvikling i affaldsmængder alle ordninger fordelt på behandlingsform i ton. Alle ordninger i % Genanvendelse 48,6 52,4 50,0 51,9 Forbrænding 45,6 45,3 46,7 44,7 Deponering 5,6 2,1 2,3 2,3 Særlig Behandling 0,3 0,3 0,9 1,0 i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabel 2: Udvikling i affaldsmængder alle ordninger fordelt på behandlingsform i %. 4

5 2 METODE Kilder Oplysninger om de kommunale ordninger, der ikke administreres af Vestforbrænding eller hvor affaldet ikke er afsat via Vestforbrænding, er leveret af kommunerne. Data fra ordninger, som Vestforbrænding administrerer, og mængder afsat via Vestforbrænding, tager udgangspunkt i data fra Statusnotatet, og de ordninger, som de stammer fra. Der er desuden suppleret med data fra indvejede mængder af dagrenovation og småt brændbart, forsøgsordninger, omdirigerede mængder, elskrot, og mængder hvor en kommune har en aftale med Vestforbrænding om håndtering af affald. Oplysninger om antal indbyggere og husstande er udtrukket fra Danmarks Statistik opgørelse pr. 1/ Helårsboliger og beboede fritidshuse er vægtet med faktor 1 og ubeboede fritidshuse er vægtet faktor 0,5. Vægtning af sommerhuse er ændret fra 0,75 (2012 rapporten) til 0,5 i samråd med de største sommerhuskommuner, da faktor 0,5 bedre afspejler sommerhuses bidrag. Særligt om nogle fraktioner Dagrenovation og forbrændingsegnet Mængden af dagrenovation og forbrændingsegnet stammer fra indvejninger i Glostrup, Frederikssund og omdirigerede mængder. I oplysningerne er medtaget både de mængder, der er indsamlet i kommunens indsamlingsordninger (som kommunen betaler for), og mængder som boligselskaber selv afregner direkte med Vestforbrænding. Disse opgøres som varenr Privat indvejet i Vestforbrændings indvejningsoversigt. Dagrenovation, der er indsamlet fra institutioner, kommunale virksomheder og andet erhverv, men indvejet som en del den kommunale ordning, kan ikke udskilles for sig selv. Derfor vil denne mængde erhvervsaffald indgå i data, hvis de er indvejet som kommunalt. Dagrenovation fra skoler og institutioner, der er indsamlet og indvejet særkilt, er erhvervsaffald og derfor ikke medtaget. Papir og pap Alle typer pap er registreret under H10 Emballagepap. Alle typer papir er registreret under H05 Papir inkl. aviser. Plast Småt plast indsamlet i husstandsindsamlinger er registreret under H13 Emballageplast. Stort plast (havemøbler og hård plast) indsamlet på genbrugsstationer er registreret under H08 Plast. Metal Småt metal indsamlet i beholder i husstandsindsamlinger er registreret under H12 Emballage metal. Stort jern og metal indsamlet i storskraldsordninger og på genbrugsstationer er registreret under H19 Jern og metal. 5

6 Glas Flasker og emballageglas indsamlet ved husstande, i kuber og på genbrugsstation er registreret under H11 emballageglas. Planglas på genbrugsstationer er registreret under H07. Træ og Emballagetræ H15 Træ er en ny fraktion på genbrugsstationerne. Fraktionen hed tidligere stort brændbart, men denne fraktion er i løbet af 2012 udfaset, og erstattet af den nye fraktion træ. Behandlingsmetoden er dermed ændret fra forbrænding (af stort brændbart) til genanvendelse. Træet genanvendes til spånplader. H30 Emballagetræ bruges til registrering af paller. Farligt affald og batterier I kortlægningen er farligt affald og batterier fra indsamlingsordninger fordelt på hver sin kode, i modsætning til statusnotatet, hvor de angives som en samlet mængde under farligt affald. Bygge- og anlægsaffald Byggeaffald til deponi er registreret under H24 Byggeaffald med behandlingsmetode Deponi, (og ikke under H04 Deponi), da dette bedst karakteriserer affaldet. Kølemøbler og elskrot Alle kølemøbler er registreret under H18 Kølemøbler, uanset om de indeholder freon eller ej, for at kunne følge udvikling i mængden. Indhold af freon registreres først på modtageanlægget, og man kan derfor ikke se, om kølemøblerne indeholder freon ved indsamlingen. Elektronikmængderne stammer fra oplysninger fra DPA (Dansk ProducentAnsvar) fra indsamlingsstederne (primært genbrugsstationer), fra Vestforbrændings omlasteplads i Frederikssund og fra Marius Pedersens plads i Rødovre. Store husholdningsapparater og kølemøbler omlastes fra storskraldsordninger og genbrugsstationer, mens småt elektronik kun omlastes fra storskraldsordninger. Elektronik og batterier registreret med behandlingsformen genanvendt i både statusnotatet og kortlægning 2013, hvor det tidligere har været registreret som specialbehandlet. Storskrald Koden H27 Storskrald bruges ikke, fordi denne betegnelse hverken siger noget om fraktion eller behandlingsform. I stedet er mængderne fra indsamling af storskrald registreret under de fraktioner det består af. Dæk H31 Dæk er en ny fraktion. Tidligere var dæk registreret under H29 Øvrigt affald. I tabeller med udvikling optræder fraktionen dæk derfor kun i 2013, hvor den de tidligere år var en del af øvrigt affald. Øvrigt affald H29 Øvrigt affald er brugt til fraktionerne vandbaseret maling og asfalt på genbrugsstationen. Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer Fordeling mellem erhvervs- og husholdningsaffald I tidligere kortlægninger er mængden af affald indsamlet på genbrugsstationer fordelt på husholdninger og erhverv. 6

7 I denne kortlægning er der ikke længere fordelt mellem husholdninger og erhverv, og alle tabeller, der indeholder historiske data, er genberegnet, så hele mængden fra genbrugsstationen er medregnet som husholdningsaffald. Grunden til at hele mængden fra genbrugsstationen er medtaget, er, at den indgår i Miljøstyrelsens beregninger af genanvendelsesprocent i forhold til ressourcestrategien. I Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem registreres hele mængden fra genbrugsstationer som H-koder, og vi har valgt at følge denne strategi i kortlægningen. Fordelingsnøgler på behandlingsform på genbrugsstationer Nogle fraktioner på genbrugsstationen er fordelt efter en fordelingsnøgle på behandlingsform. Hver genbrugsstation og hver fraktion har sin egen fordeling. H03 Forbrændingsegnet er fordelt på forbrænding og genanvendelse. Den genanvendelige del er rent træ, der er udsorteret til genanvendelse. Denne mængde indgår som træ i beregning af genanvendelsesprocent, men er registreret under H03 genanvendt, i de øvrige tabeller. H07 Glas er planglas, der er fordelt på glas til genanvendelse, og rammer til forbrænding. H17 Haveaffald er delt i forbrænding af stød og rødder, og genanvendelse af komposterbart haveaffald. H20 Uforurenet jord er fordelt på en genanvendelig del, og en ikke-genanvendelig del til deponi. H24 Byggeaffald består af flere forskellige fraktioner med hver sin behandlingsmetode. 7

8 3 FRAKTIONER OG BEHANDLINGSMETODER Samlede mængder Dette kapitel omfatter fordeling af den samlede mængde affald indsamlet via henteordninger, kuber og genbrugsstationer. Mængderne er fordelt på fraktioner og behandlingsform. Alle ordninger Fraktion Kode Dagrenovation H Organisk affald H Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. aviser H Pap H Glas H Plast H Emballage papir H Emballage pap H Emballage glas H Emballage metal H Emballage plast H PVC H Træ H Imprægneret træ H Haveaffald H Køleskabe med freon H Jern og metal H Uforurenet jord H Forurenet jord H Batterier H Elektronik H Bygge- og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt H Emballage træ H Dæk H I alt Ændring i procent fra året før 8,5-12,9 0,3 Tabel 3: Udvikling i affaldsmængder samlet mængde fordelt på fraktioner i ton. 8

9 Alle ordninger 2013 fordelt på behandlingsform Fraktion Kode Genanvend. Forbrænding Deponi Særlig beh. I alt 2013 Dagrenovation H Organisk affald H Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. Aviser H Pap H Planglas H Plast H Emballage papir H Emballage pap H Emballage glas H Emballage metal H Emballageplast H PVC genanvendeligt H Træ H Trykimprægneret træ H Haveaffald H Kølemøbler H Jern og metal H Uforurenet Jord H Forurenet jord H Batterier H El-skrot H Bygge og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H Dæk H Sum Fordeling i % 51,9 44,7 2,3 1,0 100,0 Tabel 4: Samlet Affaldsmængde 2013 fordelt på fraktion og behandlingsform i ton og %. Dagrenovation udgør den største fraktion med 29 % af den samlede mængde. De kommuner, der har indført kildesortering i madaffald og restaffald, har derfor flyttet den største andel fra forbrænding til genanvendelse. Den næststørste fraktion er haveaffald, som udgør 19,4 % af den samlede mængde, hvilket er 1,5 procentpoint højere end i Dermed bidrager haveaffald positivt til at fastholde den samlede genanvendelsesprocent, på trods af de faldende mængder genanvendeligt affald generelt. 9

10 Byggeaffald er den tredjestørste fraktion med en andel på 13 % hvoraf hovedparten genanvendes. Mængden af byggeaffald i 2013 er uændret i forhold til Den fraktion, der er ændret mest i perioden , er den nye fraktion træ, som i store træk har erstattet den tidligere fraktion stort brændbart på genbrugsstationen. Selvom den kun bidrager med 4 % af den samlede mængde, er den en afgørende faktor i beregning af genanvendelse efter Miljøstyrelsens metode, hvor den flytter en stor andel fra forbrænding til genanvendelse (se kapitel 5). I figur 2 herunder er vist den samlede mængde indsamlet i henteordninger, kuber og på genbrugsstationer fordelt på behandlingsform i %. Figur 2: Samlet 2013 mængde i % fordelt på behandlingsform. 10

11 Henteordninger og kuber Tabellerne herunder viser de mængder, der er indsamlet i de kommunale henteordninger og i kuber. Kuber og henteordninger 2013 Fraktion Kode Genanvend. Forbrænding Deponi Særlig beh. I alt 2013 Dagrenovation H Organisk affald H Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. Aviser H Pap H Planglas H Plast H Emballage papir H Emballage pap H Emballage glas H Emballage metal H Emballageplast H PVC genanvendeligt H Træ H Trykimprægneret træ H Haveaffald H Kølemøbler H Jern og metal H Uforurenet Jord H Forurenet jord H Batterier H El-skrot H Bygge og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H Dæk H Sum Fordeling i % 29,4 70,5 0,0 0,1 100,0 Tabel 5: Affald Indsamlet i henteordninger og kuber 2013 fordelt på fraktion og behandlingsmetode i ton. 11

12 4 AFFALDSMÆNGDE PR. INDBYGGER OG HUSSTAND Alle ordninger pr. indbygger og husstand kg/år Antal indbyggere Antal husstande Fraktion Kode Kg/indb. Kg/husst. I alt ton Dagrenovation H01 239,8 491, Organisk affald H02 17,1 34, Forbrændingsegnet H03 104,4 213, Deponeringsegnet H04 10,4 21, Papir inkl. Aviser H05 38,5 78, Pap H Planglas H07 3,9 8, Plast H08 1,9 3, Emballage papir H Emballage pap H10 7,9 16, Emballage glas H11 19,2 39, Emballage metal H12 0,4 0,8 281 Emballageplast H13 0,9 1,8 637 PVC genanvendeligt H14 0,7 1,5 516 Træ H15 30,8 63, Trykimprægneret træ H16 7,3 14, Haveaffald H17 162,6 333, Kølemøbler H18 4,6 9, Jern og metal H19 18,9 38, Uforurenet Jord H20 41,7 85, Forurenet jord H Batterier H22 0,2 0,4 147 El-skrot H23 6,2 12, Bygge og anlægsaffald H24 110,9 227, Sten H Farligt affald H26 1,8 3, Storskrald H Gips H28 6,6 13, Øvrigt affald H29 2,0 4, Emballage træ H30 0,0 0,0 6 Dæk H31 1,2 2,4 833 I alt 838, , Tabel 6: Samlet affaldsmængde for alle ordninger 2013 pr. husstand og pr. indbygger Affaldsmængden pr. husstand er vægtet, så ubeboede fritidshuse er vægtet med 0,5, mens helårsboliger og beboede fritidshuse er vægtet 1, for at give en mere retvisende mængde pr. husstand for de kommuner, der har en stor andel fritidshuse. Affaldsmængden pr. indbygger er ikke vægtet, kun borgere fast adresse i kommunen tæller med. Derfor vil kommuner med mange fritidsboliger have en stor mængde pr. indbygger. 12

13 5 MILJØSTYRELSENS METODE TIL BEREGNING AF GENANVENDELSE Genanvendelse i 2013 Ressourcestrategiens mål er, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes inden I 2013 var den gennemsnitlige genanvendelsesprocent for alle kommuner i Vestforbrændings opland 30,3 %, men tallet dækker over en stor spredning fra 14,5 til 48,6 %. I tabellen herunder er angivet de fraktioner, der indgår i beregningen, med det antal ton, og den procentdel, de hver især bidrager med. Genanvendelse efter Miljøstyrelsens metode i ton og % Fraktion Kode Genanvendt Forbrændt genanvendt % Dagrenovation H Forbrændingsegnet H Organisk affald H ,5 Papir inkl. Aviser H ,0 Emballage glas og glas H07-H ,5 Emballage metal og jern H12-H ,0 Emballageplast og plast H8-H ,6 Emballage pap H ,6 Træ H03-H ,1 sum ,3 Tabel 7: Genanvendelse i ton og % 2013 beregnet efter Miljøstyrelsens anvisning. Fra H03 Forbrændingsegnet er frasorteret en mængde træ til genanvendelse, som tælles med som træ De fraktioner der bidrager mest til genanvendelsen er Træ, Papir og Organisk affald (madaffald), og derfor har kommuner, der sorterer madaffald, en væsentlig højere genanvendelse end de der ikke gør. I figur 3 herunder er vist fordelingen mellem de genanvendte fraktioner der indgår i beregningen. Figur 3: Fordeling af de genanvendelige fraktioner 2013 der indgår i beregningen 13

14 Udvikling af genanvendelige fraktioner Mængden af genanvendelige fraktioner, der indsamles på genbrugsstationer, i kuber og øvrige indsamlingsordninger, er generelt faldende. Derfor vil de kommuner, der ikke ændrer i indsamlingsordningerne generelt have faldende mængder af papir, pap, metal og glas. Genanvendelse i % efter Miljøstyrelsens metode Fraktion Kode Dagrenovation H Forbrændingsegnet H Organisk affald H02 2,4 2,4 2,7 3,5 Papir inkl. Aviser H05 8,5 8,2 8,2 8,0 Emballage glas og glas H07-H11 4,8 4,7 4,2 4,5 Emballage metal og jern H12-H19 4,8 5,0 4,4 4,0 Emballage plast og plast H8-H13 0,1 0,1 0,2 0,6 Emballage pap H10 1,7 1,6 1,5 1,6 Træ H03-H15 0,0 0,0 4,2 8,1 sum 22,3 22,0 25,5 30,3 Tabel 8: Genanvendelse i % beregnet efter Miljøstyrelsens metode De kommuner, der har etableret husstandsindsamling ved boligerne, har imødegået den faldende affaldsmængde, og flyttet affald fra dagrenovation til genanvendelige fraktioner. Dermed har de øget genanvendelsesprocenten. Alle kommuner har imidlertid øget den samlede genanvendelsesprocent fra , på trods af at de genanvendelige mængder falder. Dette skyldes alene den nye fraktion træ. Figur 4: Udvikling i genanvendelsesprocent beregnet efter Miljøstyrelsens metode I 2013 udgik fraktionen Stort Brændbart fra genbrugsstationerne, og blev blandt andet erstattet af fraktionen træ. Dermed er en stor mængde flyttet fra forbrænding til genanvendelse. Fra fraktionen H03 Forbrændingsegnet er desuden frasorteret en mængde træ til genanvendelse. 14

15 I beregning af genanvendelsesprocent for træ og genanvendelse totalt i tabel 7 og 9, er denne mængde talt med som træ, så den samlede mængde træ i beregningen udgøres af H15 plus den genanvendte del af H03. I de øvrige tabeller er den frasorterede mængde træ registreret under koden H03 Forbrændingsegnet og med behandlingsmetoden genanvendt. Beregningsmetode Beregning af genanvendelse i forhold til ressourcestrategiens mål, er beskrevet i Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1306 af 2012, bilag 5. I beregningen indgår følgende fraktioner: H01 Dagrenovation, H02 Organisk affald, H03 Forbrændingsegnet, H05 Papir inkl. aviser, H06 pap, H07 glas (planglas), H08 plast, H09 Emballage papir, H10 Emballage pap, H11 Emballage glas, H12 Emballage metal, H13 Emballage plast, H15 træ, H19 Jern og metal, H27 Storskrald og H30 Emballage træ. Genanvendelsesprocenten beregnes som: Genanvendelige affaldsfraktioner udsorteret til genanvendelse x 100 % Dagrenovation + Forbrændingsegnet + Genanvendelige fraktioner i alt 15

16 6 GENBRUGSSTATIONER Oplysninger om affaldsmængder indsamlet på genbrugsstationen stammer fra Vestforbrændings registreringer. I mængderne indgår hele mængden indsamlet via genbrugsstationen, også de eventuelle mængder fra storskraldsindsamlinger, der omlastes på genbrugsstationen. Mængderne er fordelt på fraktioner og behandlingsform, hvor hver genbrugsstation har sin egen fordeling. Genbrugsstationer 2013 Fraktion Kode Genanvend. Forbrænding Deponi Særlig beh. I alt 2013 Dagrenovation H Organisk affald H Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. Aviser H Pap H Planglas H Plast H Emballage papir H Emballage pap H Emballage glas H Emballage metal H Emballageplast H PVC genanvendeligt H Træ H Trykimprægneret træ H Haveaffald H Kølemøbler H Jern og metal H Uforurenet Jord H Forurenet jord H Batterier H El-skrot H Bygge og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H Dæk H Sum Fordeling i % 71,8 21,9 4,4 1,9 100,0 Tabel 9: Samlet affaldsmængde indsamlet på genbrugsstationen 2013 fordelt på fraktion og behandlingsform. 16

17 I tidligere kortlægninger var mængderne fra genbrugsstationer fordelt på en erhvervsdel og en husholdningsdel. I denne kortlægning er de angivet som samlet mængde, som beskrevet i kapitel 2, metode. Genbrugsstationer - udvikling fra 2007 til 2013 Fraktion Kode Dagrenovation H Organisk affald H Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. Aviser H Pap H Planglas H Plast H Emballage papir H Emballage pap H Emballage glas H Emballage metal H Emballageplast H PVC genanvendeligt H Træ H Trykimprægneret træ H Haveaffald H Kølemøbler H Jern og metal H Uforurenet Jord H Forurenet jord H Batterier H El-skrot H Bygge og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H Dæk H I alt Ændring i procent -5,2-6,4-3,5 11,9-20,0 2,4 Tabel 10: Udvikling i mængder indsamlet på genbrugsstationen fordelt på fraktioner i ton, samt ændring i totalmængde i forhold til året før i %. Udviklingen i indsamlede mængder på genbrugsstationen er generelt faldende i perioden , med 2011 som undtagelse. I tabel 10 herunder ses udvikling fordelt på de enkelte fraktioner, samt ændring i totalmængden i forhold til året før. 17

18 Figur 5: Udvikling i indsamlede mængder på genbrugsstationen

19 7 LISTE OVER BILAG Bilag 1: Affaldsmængde fra kuber og henteordninger 2013 i ton/fraktion for alle kommuner og VF Bilag 2: Affaldsmængde fra genbrugsstationer 2013 i ton/fraktion for alle kommuner og VF Bilag 3: Samlet affaldsmængde alle ordninger 2013 i ton/fraktion for alle kommuner og VF Bilag 4: Samlet Affaldsmængde i kg./pr. indbygger 2013 for alle kommuner og VF gennemsnit Bilag 5: Samlet Affaldsmængde i kg./pr. husstand 2013 for alle kommuner og VF gennemsnit Bilag 6: Genanvendelse i % beregnet efter Miljøstyrelsens metode for alle kommuner og VF Bilag 7: Delmængder fra henteordninger og kuber der indgår i kortlægning 2013 i ton. 19

20 Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Herlev Hillerød Høje-Taastrup Ishøj Lyngby-Taarbæk Rødovre Vallensbæk VF sum Bilag 1 Kuber og henteordninger 2013 i ton Dagrenovation H Organisk affald H Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. Aviser H Pap H Glas H Plast H Emballage papir H Emballage pap H Emballage glas H Emballage metal H Emballage plast H PVC genanvendeligt H Træ H Trykimprægneret træ H Haveaffald H Kølemøbler H Jern og metal H Uforurenet Jord H Forurenet jord H Batterier H El-skrot H Bygge og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H Dæk H Sum Sum

21 Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Herlev Hillerød Høje-Taastrup Ishøj Lyngby-Taarbæk Rødovre Vallensbæk VF sum Bilag 2 Genbrugsstationer 2013 i ton Dagrenovation H Organisk affald H Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. Aviser H Pap H Glas H Plast H Emballage papir H Emballage pap H Emballage glas H Emballage metal H Emballage plast H PVC genanvendeligt H Træ H Trykimprægneret træ H Haveaffald H Kølemøbler H Jern og metal H Uforurenet Jord H Forurenet jord H Batterier H El-skrot H Bygge og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H Dæk H Sum Sum

22 Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Herlev Hillerød Høje-Taastrup Ishøj Lyngby-Taarbæk Rødovre Vallensbæk VF sum Bilag 3 Samlet mængde alle ordninger i ton 2013 antal indbyggere antal husstande Dagrenovation H Organisk affald H Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. Aviser H Pap H Glas H Plast H Emballage papir H Emballage pap H Emballage glas H Emballage metal H Emballage plast H PVC genanvendeligt H Træ H Trykimprægneret træ H Haveaffald H Kølemøbler H Jern og metal H Uforurenet Jord H Forurenet jord H Batterier H El-skrot H Bygge og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H Dæk H Sum Sum

23 Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Herlev Hillerød Høje-Taastrup Ishøj Lyngby-Taarbæk Rødovre Vallensbæk VF Gennemsnit Bilag 4 Affaldsmængde pr. indbygger i kg Dagrenovation H Organisk affald H Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. Aviser H Pap H Glas H Plast H Emballage papir H Emballage pap H Emballage glas H Emballage metal H Emballage plast H PVC genanvendeligt H Træ H Trykimprægneret træ H Haveaffald H Kølemøbler H Jern og metal H Uforurenet Jord H Forurenet jord H Batterier H El-skrot H Bygge og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H Dæk H Sum Sum

24 Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Herlev Hillerød Høje-Taastrup Ishøj Lyngby-Taarbæk Rødovre Vallensbæk VF Gennemsnit Bilag 5 Affaldsmængde pr husstand i kg Dagrenovation H Organisk affald H Forbrændingsegnet H Deponeringsegnet H Papir inkl. Aviser H Pap H Glas H Plast H Emballage papir H Emballage pap H Emballage glas H Emballage metal H Emballage plast H PVC genanvendeligt H Træ H Trykimprægneret træ H Haveaffald H Kølemøbler H Jern og metal H Uforurenet Jord H Forurenet jord H Batterier H El-skrot H Bygge og anlægsaffald H Sten H Farligt affald H Storskrald H Gips H Øvrigt affald H Emballage træ H Dæk H Sum Sum

25 Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Herlev Hillerød Høje-Taastrup Ishøj Lyngby-Taarbæk Rødovre Vallensbæk VF samlet Bilag 6 Genanvendelse i % beregnet efter Miljøstyrelsens metode fordelt på fraktioner Organisk affald H ,3 12, ,5 12,3-0,5 0,0 0,1-5,0 0,1 3,5 Papir inkl. Aviser H05 9,3 8,2 7,9 7,4 8,2 7,8 7,6 7,3 7,9 5,6 9,1 7,7 10,6 9,1 6,6 7,2 7,6 10,2 7,9 Emballage glas og glas H07, H11 3,6 4,3 3,4 5,1 4,9 5,5 5,6 4,5 3,7 4,0 4,5 4,8 4,4 3,8 2,6 5,0 4,3 3,7 4,5 Emballage metal og jern H12, H19 3,1 3,2 4,3 5,6 5,5 3,7 3,0 3,7 4,0 5,5 5,7 4,2 4,2 3,6 2,0 2,8 3,8 2,3 4,0 Emballage plast og plast H08, H13 0,2 0,4 0,3 1,1 0,7 0,6 0,1 0,9 0,4 0,9 0,7 0,9 0,5 0,5 0,2 0,3 1,2 0,2 0,7 Emballage pap H10 2,1 1,0 1,5 2,3 1,8 2,0 1,0 1,5 2,1 1,9 2,0 1,6 1,8 1,9 1,2 1,1 1,6 1,0 1,6 Træ H03, H15 4,1 6,0 6,9 10,9 10,5 8,5 6,6 10,0 8,4 10,2 10,0 9,6 10,1 4,5 1,8 8,0 7,6 5,8 8,1 sum 22,5 23,2 24,2 48,6 44,5 28,1 24,0 28,1 26,4 39,6 44,4 28,8 31,9 23,5 14,5 24,5 31,1 23,5 30,3

26 Bilag 7. Mængder indsamlet i kommunale henteordninger og kuber (Tabellen indeholder ikke mængder på genbrugsstationer eller omlastet på genbrugsstationer) ordning Behandling ALB BAL BRØ EGE FRS FUR GEN GLA GLO GRI HAL HER HIL HØJ ISH LYN RØD VAL VF sum H 01 dagrenovation 1100 VFG dagrenov. F 7.960, , ,8 69, , , , , , , , , , , , , , H 01 dag sorteret 1109 VFG dagrenov. F , ,2-175, , H 01 dagrenovation 1110 VFF dagrenov. F 2.586, H 01 dag sorteret 1101 VFF dagrenov. F 5.848,0 7,8 30, H 01 dag sorteret VFF forsøg dagr.førsøg F ,7 10, ,7 32 H 01 dag omdirrigeret dagrenov. F , , , H 01 dag sum sum F 7960, , , ,6 8434, , , , , , , , , , , , , , H 02 Organisk madafffald rute G , , , ,0-99, , H 02 organisk madaffald forsøg G ,8 7,3 7, ,3 30 H 02 organisk madaffald sum G ,8 7,3 7, , H 03 forbrænd boligsk 1300 etage F 27,0 776,4 19, , ,0 340, ,0-287,5 292,8-271,0 141, H 03 forbr privat 1400 privat F - 23,6 21, , , H 03 forbr storskrald 1800 villa F 212, , ,8 101,5-626, , ,9 781,0-3,2 504,5 325, ,4 317, , ,5 225, H 03 småt brændb. Boligsk etage F , H 03 stort brændb. boligsk etage F - 349,5 78, , ,4-507,4 66, H 03 stort brændb. byggeaffald miljøstation F ,4-49,2 24, H 03 madrasser og fjedermøbler F - 19,9 1, , ,1 47,3-64,4-176 H 03 forbr sum F 239, , ,07 101, , ,6 2515, , ,46 325, ,74 749, , ,85 366, H 04 deponi etage D 0 5, , H 05 papir kuber kuber G ,8 614,4 798,6 618,7 811, , ,8 196,3 782,6 243,0 364,5 508,3-3, ,1 686,3 51, H 05 papir villa/etage solgt via VF G - 632,5 684,2-75,9-633,7 269,0 629,2-87, , ,0 617,8-107,0 615, H 05 papir 2/4 kammer VFG 2/4.kam G ,1 521,8 554, ,0 2, , H 05 papir 2/4 VFF rute eller forsøg forsøg G 7,3 2,8 3,0 5,8 5,8-9,2 5,8 40 H 05 papir solgt af kommunen selv villa G , , , H 05 papir solgt af kommunen selv andet G 1.063, H 05 papir og aviser sum SUM G ,3 1298,6 798,6 1375,53 826, , ,06 825,5 782,6 1391,38 940, , ,8 627,3 1543,1 1424,92 673, H 08 plast sum sum G H 10 Emballage pap etage G - 56,8 48,4 7,4-28,9 22,3 110,1 63, ,0 61,7 131,5 79,9-123,5-738 H 10 Emballage pap andet G 180, , , H 10 Emballage pap SUM G ,8 48,4 7,4 0 28,88 22,3 110,1 63, ,9 61,66 131,5 79, , H 11 Emballage glas kuber kuber G 7,0 521,8 311,0 429,2 677,9 514, ,6 818,3 187,7 566,8 442,0 258,7 573,4-139,8 877,6 322,7 143, H 11 emballageglas kommunal kommunal G , , ,4 0,5-662,6-68,0 72,3 31, H 11 emballageglas 2/4 VFG 2/4 kamm G ,4 272,6 311, ,3 0,8-266, H 11 emballageglas 2/4 VFF forsøg Forsøg G 353, ,0 1, ,4 0,5 2,3 2,3-4,7 2,3 370 H 11 emballageglas sum SUM G , ,2 677,93 521,8 1540, ,74 187,7 566,75 452,38 479,86 574,72 664,88 142,07 945,59 665,98 176, H 12 emballage metal 2/4 VFG 2/4 kammer G ,7 1,0 155, ,2 0,3-79,0 276 H 12 emballage metal 2/4 VFF forsøg forsøg G ,6 0, ,6 0,6-2,8 0,6 5 H 12 emballage metal sum G ,26 1,36 155, ,2 0,28 0,6 0,6 0 81,82 0,6 281 H 13 emballage plast 2/4 VFG 2/4.kammer G ,6 1,8 220, ,6 0,4-155,3 457 H 13 emballage plast 2/4 VFF forsøg forsøg G ,0 0, ,4 0,3 1,3 1,3-2,1 1,3 8 H 13 emballage plast etage G , , H 13 emballage plast sum SUM G ,54 2,14 219, ,03 1,56 1,3 1,3 2,56 157,34 1,3 468 H 14 PVC kom inds G H 15 Træ kom inds etage G , H 16 impr træ kom inds F H 17 haveaffald kom. Indsamling G 1.377, , , , , , , ,1 932, , , ,8 730, H 17 haveaffald G , H 17 Haveaffald sum G , , ,7 6513, , , , , , , ,77 730, H 18 kølemøbler via Marius P kommunal G 54,7 17,4 26, ,1 16, ,7 2,5 68,6 0,2 49,0 57,9 5,1 370 H 18 kølemøbler kommunal ordning G , H 18 Kølemøbler sum G 54,74 17,42 26, ,08 16, ,755 2,54 68,62 0,22 48,96 57,86 5, H 19 Jern som storskrald villa G , H 19 jern som storskrald etage G 73, ,2 81, ,3 7,2 282, ,1-886 H 19 Jern andet G 171,0-252, , ,6 77, H 19 jern og metal G sum G , ,2 136, ,3 7,16 282,18 95, , H 20 uforurenet jord G 137, H 20 uforurenet jord sum G H 22 batterier VF havebolig incl forhandler villa,forhandler og apotek G 0,3 0, , ,3 0, ,3 2 H 22 batterier VF boligselskaber etage G 2,1 0, , ,3 1,7 1,0-1,5 0,3 9 H 22 batterier pose på låg villa G - 0, , H 22 batterier skoler og inst inst. G 0, , H 22 batterier sum G 2,647 1, , , , ,327 4,3 1, ,523 0, H 23 elektronik via Marius P kommunal G 6,6 64, ,5 62, ,1 2, ,5 91,9 2,1 297 H 23 elektronik via Høje T G 64, ,9-83,6 26, H 23 elektronik sum G 70,652 64, ,48 62, ,126 33, ,62 26,76 37,5 91,86 2, H 24 Bygge og anlægg etage G - 16, , , H 24 bygge og anlæg G 541, H 24 Bygge og anlægg -beton/asfalt G 93, , H 24 tegl og beton G 31, H 24 Bygge og anlæg SUM Genanv G , , H 24 Bygge og anlægg D , H 24 Bygge og anlæg sum Deponi D , H 26 FA VF havebolig incl forhandler og apotek S 4,1 6, ,4 2,7-2, ,5 2, ,8 30 H 26 FA VF etagebolig S 27,9 10, , ,7-22,8 13,6-20,4 4,2 113 H 26 FA kommunens egne ordninger S , , , H 26 Fa Sum S 31,982 17, , ,402 2, , ,2 plast og H19 metal 0 27,218 15, ,385 7, ,14 ton storsk på VFF fordelt 627 t have NCC etage lille VFF eget anlæg. 30,9 ordning. Pap etage Forsøg i 3 kom Forsøg i 3 kom 7 t keramik og 64 Forsøg i 3 kom 145,71 på H03+27,32 elektronik og 17 t via VFF. fordelt 1/3 til hver fordelt 1/3 til hver t madrasser oplyst fordelt 1/3 til hver skiby på H15+5,46 på kølemøbler til Flerkammer forsøg mængden indvejet mængden indvejet til GHD af RGS90 mængden indvejet i bemærk 2013 VFG = Vejet i Vestforbr. Glostrup VFF= Vejet i Vestforbr. Frederikssund haveaffald reg under GBS H03+3,64 på H19 af GHD DCR. 4 t pap til HCS via VFF. Batterier vis VFF i VFF + VFG fra BEBs samleark i VFF + VFG fra BEBs samleark søren den 2/5-14 VFF + VFG fra BEBs samleark Delmængde af en ADS gruppe oplyst af VF. Mængden er indvejet på VF eller håndteret af VF Delmængde af en ADS gruppe oplyst af kommunen Sum NB: For dagrenovation og småt brændbart er medtaget alle mængder der er invejet som affald fra husholdninger, både de der er indsamlet via kommunale ordninger og hvor private/boligselskaber har afregnet direkte med VF

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND KOMMUNE

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND KOMMUNE Affald fra husholdninger ALBERTSLUND KOMMUNE 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Historik og skift i metodevalg... 7 3 Fraktioner og

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald 17.08.2017 Daniel Lynge Hansen, Vestforbrænding dlh@vestfor.dk Program Prognose for madaffald i Vestforbrændings opland Indsamling og kildesortering

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Opsummering på årets kortlægning...4 3. Usikkerheder og fejlkilder...5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...5 4. Statistisk afrapportering...8 4.1. Indledning...8

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 Billede ind i bølgen (grønne farver), som klimatilpasningsplan FORSLAG TIL Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 Indhold Bilag A Affaldsmængder for husholdningsaffaldet

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og afaftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Ishøj Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt udløber

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Herlev Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Affaldsplan Kortlægning og Prognoser. September Natur og Udvikling

Affaldsplan Kortlægning og Prognoser. September Natur og Udvikling Affaldsplan 2013 2024 Kortlægning og Prognoser September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume... 4 2. Affaldshåndtering i Halsnæs Kommune... 7 2.1 Beskrivelse af affaldssystemet

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2008 for Høje-Taastrup Kommune side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Opsummering på årets kortlægning... 5 3. Statistisk afrapportering... 6 3.1. Indledning...6

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Byrådet den 8. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

NOTAT Dato: 11. februar 2015 J.nr.: nir

NOTAT Dato: 11. februar 2015 J.nr.: nir Dato: 11. februar 2015 J.nr.: nir-4.11.6-06 Anbefalinger om anvendelse af formlen i ressourceplanens bilag 5 Regeringens Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 Danmark uden affald har 4 hovedindsatsområder:

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Ressourceplan 2014 December 2015

Ressourceplan 2014 December 2015 December 2015 Forord Billund Kommune, Teknik og Miljø har udarbejdet denne ressourceplan med udspring i Regerings ressourcestrategi fra oktober 2013; Danmark uden afflad. Med Danmark uden affald lægger

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Vestforbrænding og Brøndby Kommune har indgået aftaler

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter

AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012. FOTO Mike Reuter AFFALDSKORTLÆGNING 2008-2012 FOTO Mike Reuter INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 2 1.1 Læsevejledning 4 02 Affaldsmængder og ordninger i Køge Kommune 5 2.1 Regulativer i Køge Kommune 5 2.2 Kortlægning

Læs mere

7. korrektur. Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024

7. korrektur. Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024 7. korrektur Forslag BILAG: STATUS- OG KORTLÆGNINGSDEL RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2015-2024 2 INDHOLD 1 STATUS- OG KORTLÆGNINGSDELEN 1.1 Indledning 1.2 Datagrundlag 1.3 Oplysninger om kommunen 3 3 3 4 4

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1

KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE STATUSNOTAT 2014 Status for RENOVATIONEN I BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse Notatet har til formål at give en kort status på de fokusområder, der er arbejdet med i det forløbne år og er en samlet formidling

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere