Budget Budgetoverslag i detaljer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016. Budgetoverslag 2017 2018 2019. - i detaljer"

Transkript

1 overslag i detaljer B RNEHU SET FÅRV ANG

2 Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave i detaljer (denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. i detaljer indeholder: - og anlægsoversigt Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og låneoversigt Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende: o o o o Forside forudsætninger Anlægsoversigt oversigt God læselyst. 1

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E i detaljer Side Byrådets mission og vision... 3 opgørelse Skattefinansieret anlæg Økonomi- og Erhvervsudvalget: Mission og vision Renter Finansforskydninger Lån Tilskud og udligning Skatter Ældreboliger Kommunale ejendomme Centralfunktioner Fælles formål Tværgående aktiviteter Vej- og Trafikudvalget: Mission og vision Kollektiv trafik Veje Entreprenøropgaver Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget: Mission og vision Kultur og Fritid Børne- og Ungeudvalget: Mission og vision Skoler Børn og Familie Socialtilsyn Midt Handicap - børn Handicap sociale overførsler Familiesektionen institutioner Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: Mission og vision Social service Sundhedsområdet Socialpsykiatri Aktivitetsbestemt medfinansiering Social service institutioner Arbejdsmarkedsudvalget: Mission og vision Arbejdsmarked - service Arbejdsmarked - overførsler Sociale overførsler Arbejdsmarked - institutioner Ældre- og Handicapudvalget: Mission og vision Ældreområdet Handicap Fritvalgsområdet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Mission og vision Natur og Miljø Planlægning og Byggemodning Hovedoversigt Tværgående artsoversigt Låneoversigt

4 BYRÅDET Mission: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område. Vision: Silkeborg Kommune - et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder. 3

5 BUDGETOPGØRELSE 4

6 Mio. kr. - netto opgørelse sår Skatter , , , , ,4 Tilskud og udligning -932,1-924,8-815,8-723,2-643,0 Betinget balancetilskud -47,7-47,6-63,4-63,3-63,3 Likviditetstilskud/finansieringstilskud -31,8-23,8 Beskæftigelsestilskud -196,8-197,5-197,5-197,5-197,5 i alt , , , , ,1 Driftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget* 658,7 679,8 568,0 505,8 447,7 Vej- og Trafikudvalget 117,0 118,7 117,8 117,2 117,2 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 139,4 146,3 143,5 143,5 143,5 Børne- og Ungeudvalget 1.353, , , , ,6 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 610,2 639,0 639,0 639,0 639,0 Arbejdsmarkedsudvalget 19,6 18,8 17,8 17,8 17,8 Ældre- og Handicapudvalget 819,8 853,4 850,0 850,0 850,0 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Driftsudgifter ex. overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige 3.727, , , , ,8 Børne- og Ungeudvalget 19,7 15,5 15,5 15,5 15,5 Arbejdsmarkedsudvalget 1.130, , , , ,7 Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i alt 1.149, , , , ,3 Anslået pris- og lønstigninger i overslagsårene 94,1 188,1 282,6 Driftsudgifter i alt 4.877, , , , ,7 Renter m.v. 13,2 7,9 10,9 11,4 12,4 Resultat af ordinær drift -284,1-212,1-258,0-248,8-237,0 Anlægsudgifter ex. ældreboliger Økonomi- og Erhvervsudvalget 15,3 14,5 40,9 32,0 32,0 Vej- og Trafikudvalget 66,9 73,1 79,7 49,9 57,7 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 16,4 24,5 14,5 16,1 17,1 Børne- og Ungeudvalget 62,0 14,8 28,9 53,3 70,8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 0,1 3,1 15,9 8,0 3,5 Arbejdsmarkedsudvalget 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældre- og Handicapudvalget 37,4 56,3 30,0 45,4 24,7 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 21,0 34,9 39,6 44,8 43,4 Anlæg ex. ældreboliger (boligdel og beboertilskud) og energiinvesteringer 219,1 221,2 249,4 249,4 249,2 Ældreboliger (boligdel og beboertilskud) 78,0 84,9 14,9 25,3 32,4 Energiinvesteringer 24,0 18,0 12,0 Anlægsudgifter i alt 321,1 324,2 276,3 274,7 281,6 Resultat af skattefin. område 37,0 112,0 18,3 26,0 44,7 Likviditet Resultat af skattefinansierede område 37,0 112,0 18,3 26,0 44,7 Låneoptag/ændret afdragsprofil -37,5-32,7-38,2-27,7-30,8 Energiinvestering - låneoptag -24,0-18,0-12,0 Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud -78,0-84,9-14,9-25,3-32,4 Afdrag på lån 87,5 66,7 72,2 74,5 77,7 Finansforskydninger (inkl. kursreg.) 14,5-43,6 15,8 15,1 15,1 Ændring af likvide aktiver -0,5-0,5 41,1 62,5 74,2 Anm.: Positive tal angiver udgifter, negative tal angiver indtægter *Indarbejdede effektiviseringer/besparelser i budgetforslaget 2017:-70,9 mio. kr., 2018:-141,9 mio. kr. og 2019: -212,8 mio. kr. 5

7 SKATTEFINANSIERET ANLÆG 6

8 Anlægsoversigt ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i kr. i -priser Senere Bevilling 12 Kommunale ejendomme Salg Køb Vedligehold i hht. energi-investeringer Energi-investeringer Renoveringer og vedligehold Bevilling 14 Centralfunktioner Kommuneplanlægning Bevilling 15 Fælles formål Modernisering mv. IT infrastruktur/materiel Digitalisering Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Campus Bindslevs Plads Stadionprojektet Pulje til særlige indsatser/vækstpulje Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter Anlægspulje til senere disponering ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Bevilling 25 Veje Mindre anlægsarbejder Vejbelysning - kabellægning Vejbelysning - renovering af fortove ved kabellægning Vejbelysning, udskiftning til LED Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering af veje efter anlæg af p-kælder Christian 8. vej Nørretorv til Lyngbygade, etaperne Nord, Syd og Langsø Nordskovvej Drewsensvej vest, forlængelse til Herningvej Havneområdet, renovering ved ophalerpladsen til Hjejlebådene Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg Modernisering af Resendalvej mellem Gødvad og Resenbro Hårupvej, forlægning vest om Hårup Torvet i Silkeborg, renovering efter opgravning til p-kælder Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning til p-kælder Vej fra Rådhusgade og indkørsel til p-kælder Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier Cykelstier med medfinansiering Supercykelsti over Silkeborg Langsø Søndertorv, renovering Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen Trafiksikkerhedshedsplan-/projekter Søtorvet, etape Christian 8. Vej fra Viborgbroen til Østergade Kantsten mv. Nordre- og Østre Højmarksvej Jernbaneskæring ved Frederiksberggade og Christian 8. Vej Erhvervskorridor, vest (Bredhøjvej/Kejlstrupvej/Lillehøjvej) Rustrupvej, Toftevænget, Saltenvej - ny vejforbindelse Nordre Ringvej/Ansvej ombygning af kryds Højmarkslinien Renovering Århusvej efter etablering af Nordskovvej

9 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i kr. i -priser Senere Center Nord, etape 1 (Kryds Viborgvej/Nordre Ringvej) Center Nord, etape Vestre Højmarksvej - del af Ring Modernisering Dybdalen - del af Ring Ny Randersvej, forlægning af Eriksborgvej mod vest Vejbelysning, udskiftning af master Skolecykelby - sikker cykelstiforbindelse mellem Voel og Sorring Funder Allé til Stjernebyen VEJ- OG TRAFIKUDVALGET Bevilling 34 Kultur og Fritid Renoveringsopgaver i Indelukket Helhedsplan for Indelukket Bynært aktivitetsområde i Kjellerup Bynært aktivitetsområde i Silkeborg Forbedring af koncertaktiviteter Søsportsanlæg, Sølystparken Renovering af søbade Renovering af havneanlæg/bådpladser Kunstsgræsbaner Friluftsfaciliteter Akvitetsdæk på motorvejstunnellen Robaneprojekt Speedwayanlæg/Ellingbanen Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej Etablering af nye idrætsanlæg Forbedrede omklædningsfacilteter, Resenbro Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde Udbygning af Svømmecenter Nordvest Haller Udskiftning af nøglesystemer Ombygning og forbedring Bibliotek/kulturhus i Them Indretning af lokale til Perronteatret Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer Udearealer på Bindslev Plads Ombygning og forbedring af ejendomme KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Bevilling 41 Skoler Kjellerup Skole, ombygning Dybkærskolen, udvidelse og ombygning Pulje til om- og tilbygninger og driftsoptimeringer: F.eks. Vestre Skole, Frisholm Skole, Funder Skole, Fårvang Skole, Bryrup Skole, Hvinningdalskolen, Kragelund Skole, Balleskolen, Silkeborg Ungdomsskole samt Skolereformen / undersøgelser og projektering Anlæg i forbindelse med skolestrategi Driftsoptimering af lokaler Modernisering, Thorning Skole Bevilling 43 Børn og Familie Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg Resenbro børnehave

10 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i kr. i -priser Senere Pulje til bygningsæmssige ændringer Silkeborg, moderniseringer af insitutioner Funder - ny daginstitution etape Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup Alderslyst Digitalisering i daginstitutionerne Gjern (tilbygning) Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 2 daginstitutioner i Them Bevilling 45 Handicap - børn Anlægspulje BØRNE- OG UNGEUDVALGET Bevilling 52 Sundhedsområdet Sorringshus erstatningsbyggeri Hovedtandklinik i Silkeborg - 1. etape Bevilling 53 Socialpsykiatri Diverse aktivitetsændringer af bygninger indenfor psykiatriområdet Nyt plejecenter 10 boliger Velfærdsteknologi mv Nyt socialpsykriatrisk botilbud - Ballelund SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Bevilling 73 Ældreområdet Plejecenter Marienlund- skitse/servicearealer/inventar Plejecenter Marienlund - boligdel 88%/beboerindskud 2% Plejecenter Marienlund - egenfinan./grundkapital 10% Toftevang 12 boliger - servicearealer Toftevang 12 boliger - boligdel 88%/beboerindskud 2% Toftevang 12 boliger - egenfinansiering/grundkapital 10% Nyt plejecenter i Silkeborg - serviceudarealer (1. etape) Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/ beboerindskud 2% (1. etape) Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10% (1. etape) Nyt plejecenter i Silkeborg - servicearealer (2. etape) Nyt plejecenter i Silkeborg boligdel 88%/beboerindskud 2% (2. etape) Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10% (2. etape) Ombygning Skovly/Birkebo - servicearealer Ombygning Skovly/Birkebo - boligdel 88% /beboerindskud 2% Ombygning Skovly/Birkebo - egenfin./grundkapital 10% Ombygning Fårvang Plejecenter - servicearealer Ombygning Fårvang Plejecenter - boligdel 88% /beboerindskud 2% Ombygning Fårvang Plejecenter - egenfin./grundkapital 10% Genoptræning Remstruplund Mindre anlægsarbejder Ny teknologi Velfærdsteknologi mv. Velfærdsteknologi Plejecenter Marienlund Daghjem Center/cafe Gormsvej 1, Voel

11 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i kr. i -priser Senere Udredning ift. gennemførsel af om- og udbygningsplanen Bevilling 74 Handicap - voksne Anlægstiltag indenfor Handicapområdet Diverse bygningsmæssige ændringer Boliger til voksne med svær udviklingshæmning Velfærdsteknologi mv ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET Bevilling 81 Natur og Miljø Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter Harbovad Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt) De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler) Odden Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur) Gubsø sti Kjellerupbanen Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.) Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje) Stier i naturområder v/hedevang, Fårvang Shelter, sti mv. v/rødebæk Enge Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage Naturhandleplaner Vand og klimaplaner Udbygning af publikumsfaciliteter på eksisterende opholdsarealer langs Gudenåen Gudenå-projekter Gjern Bakker Rågekampagne Them Bavnehøj Nipgård sø Naturgenopretning Vrads/Sepstrup Vandet og Middelhede mose Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m Forundersøgelser, færdiggørelse og ad hoc formål Tippetbakken, Gjessø Krondyrvej, Ans Gødvad Enge 1. og 2. etape, Silkeborg Margrethesvej - 2. etape, Voel Tingbakken - 3. etape, Gjern Romervej - 1. og 2. etape, Grauballe Turkuvej, Silkeborg Frisholmparken - 1. og 2. etape, Them Digterparken II, Helene Strages Vej og Jytte Brobjergs Vej Karolinelundsvej/Skovvej, Gjern Ballebyvej/Brunbakkevej, Silkeborg Sidegade til Egernvej, Sikavej, Ans Mørksøvej, Virklund Rådyrvej, Ans Foghsvej, Kjellerup Munkemarken, Thorning Ans Søpark, Ans Skovvænget, Fårvang 10

12 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i kr. i -priser Senere Ingridsvej, Voel Raumavej og område syd for Raumavej, Silkeborg Smedebakken 38, Them Hestehavevej (Gubsø) Borgergade 9-17, Silkeborg Søfronten, Silkeborg Nye boligområder Neptunvej, Hårup Skærskovgårdsvej, Funder FL Smidts Vej, APM,GJV, Sortenborgvej Dybkærcenteret - 2. etape, Silkeborg Erhvervskorridoren (kommunale ejet del), Silkeborg Vangvedvænget, Voel Hårup Østervej, Hårup Fabriksvej, Kjellerup Nørrevænget/Ringvejen Hårup Tværvej 2. etape, Hårup Nye erhvervsområde Gl. Stadion området institution og boliger, Silkeborg Gødvad Bygade 2. etape, Silkeborg PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET ANLÆG I ALT

13 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Mission: Økonomi- og Erhvervsudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision: Økonomi- og Erhvervsudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod. 12

14 Bevilling 2 Renter Netto 1000 kr. i løbende priser Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld Renter af langfristet gæld Kurstab I alt

15 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 02 Renter Renter af likvide aktiver kr. Løbende priser Netto På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger. Renteindtægten er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig beholdning på 500 mio. kr. og med en forrentning på 1,5 % Renter af kortfristede tilgodehavender kr. Løbende priser Netto Denne funktion indeholder renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav Renter af langfristede tilgodehavender kr. Løbende priser Netto Denne funktion indeholder renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virksomheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år Renter af kortfristet gæld kr. Løbende priser Netto Renteudgifterne vedrører tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter Renter af langfristet gæld kr. Løbende priser Netto Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo Kurstab kr. Løbende priser Netto Der budgetteres med et nettokurstab i forbindelse med pleje af kommunens formue. 14

16 1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET 02 RENTER BUDGET 02 Renter Renter Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Renter af langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 001 Tilbagebetaling af grundskyld Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Kommunale ældreboliger Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt Realkreditobligationer

17 Bevilling 3 Finansforskydninger Netto 1000 kr. i løbende priser Forskydninger i likvide aktiver Pantebreve Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kirkelige skatter og afgifter I alt

18 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 03 Finansforskydninger Forskydninger i likvide aktiver kr. Løbende priser Netto Der budgetteres med kasseforskydning fra 2015 til på netto 59,7 mio. kr. til afholdelse af udgifter i. Forskydningen omfatter overførsel af serviceudgifter på 25 mio. kr. fra 2015 til, udskudt og genbevilget anlæg på 16,1 mio. kr. samt overførsel af ikke forbrugt beløb på 18,4 mio. kr. ved ændret PL-niveau i Pantebreve kr. Løbende 2015 priser Netto I og 2017 afsat 0,5 mio. kr. og 0,7 mio. kr. til udbetaling af rente- og afdragsfrit lån Indskud i Landsbyggefonden kr. Løbende priser Netto Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden for 75 boliger i og 50 boliger årligt i Grundkapitalindskuddet er beregnet med 10 % for og med 14 % i overslagsårene. Af økonomiaftalen for fremgår at grundkapitaltilskuddet i årene 2017 og 2018 nedsættes fra 14 % til 10 % Andre langfristede udlån og tilgodehavender kr. Løbende priser Netto Funktionen indeholder indtægter vedrørende tilbagebetaling af lån Kirkelige skatter og afgifter kr. Løbende priser Netto Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter. 17

19 1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER BUDGET 03 Finansforskydninger Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Kassebeholdning Forskydning i kassebeholdning mellem og 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Pantebreve vedr. salg af grunde og 500 ejendomme 24 Indskud i landsbyggefonden m.v Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 097 Refusion af ATP bidrag Kontanthjælp, aktivering og revalidering m.fl. 020 Sygedagpenge og barselsdagpenge ATP bidrag kontant og uddannelseshjælp 152 Bidrag af kontanthjælp ATP bidrag sygedagpenge Bidrag af dagpenge ved sygdom og fødsel m.v. nyt system 116 ATP bidrag revalidering og ledighedsydelse 117 ATP bidrag til fleksjobansatte ATP bidrag af ressourceforløbsydelse i 450 ressourceforløb PENSION IØVRIGT 018 Delpension Skattepligtig

20 1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER BUDGET 090 Refusion af offentlige pensioner Indeværende år Fleksydelse Bidrag vedr. fleksydelse Refusion vedr. fleksydelse Indeværende år Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter 001 Forskudsbeløb af kirkeskat Landskirkeskat Lokale kirkelige kasser Kirkekasser

21 Bevilling 4 Lån Netto 1000 kr. i løbende priser Afdrag på lån Optagne lån I alt

22 08.55 Forskydninger i langfristet gæld kr. Løbende priser 2015 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 04 Lån Anlægsprojekter, lånefinansieret Energiinv Ældreboliger Netto På denne funktion budgetteres med kommunens låneoptagelse (indtægt) og afdrag på lån (udgift). Låneoptagelse: Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag på 34 mio. kr. i og 2017 samt 46,9 mio. kr. i 2018 og 2019, set i forhold til kommunens almindelige låneoptag. Herudover optages lån til hvile i sig selv energiinvesteringer samt ældreboliger. Der er forudsat et låneoptag i 10-årige serielån med første ydelse året efter. Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 18 mio. kr. i og 12 mio. kr. i På ældreboligområdet budgetteres der med låneoptagelse i på 78 mio. kr. i forbindelse med opførelse af ældreboliger på stadiongrunden og 6,9 mio. kr. vedrørende ny boenhed. I 2017 budgetteres der ligeledes med låneoptag vedrørende den nye boenhed. I 2018 og 2019 budgetteres med låneoptagelse i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter 2. etape. Afdrag på lån: Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo

23 1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET 04 LÅN BUDGET 04 Lån Afdrag på lån og leasingforpligtelser Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

24 Bevilling 5 Tilskud og udligning Netto 1000 kr. i løbende priser Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Udligning af købsmoms I alt

25 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud kr. Løbende priser Netto Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt visse tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Her budgetteres: Landsudligning Udligningstilskud for kommuner med højt strukturelt tilskud Overudligning, korrektion Statstilskud Udligning af selskabsskat. Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsagelig ligger uden for det enkelte Byråds indflydelse. Herefter bliver det i højere grad forskelle i kommunernes serviceniveau, der slår igennem i udskrivningsprocenterne, således at et højt serviceniveau normalt betyder et stort udskrivningsbehov og dermed høj udskrivningsprocent. På denne måde bliver der sammenfald mellem Byrådets kompetence og økonomiske ansvar. Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skattesiden/udligningssiden, nemlig: Selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene: Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb i. Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene 2017 til 2019 er anvendt KL s tilskud- og udligningsmodels prognose for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. År Udskrivningsgrundlag (mio. kr.) , , , ,0 Udskrivningsprocent, grundværdier vedr. øvrige ejendomme (statsgaranterede), grundværdier vedr. produktionsjord (statsgaranterede) og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, ,3 mio. kr., 2.496,8 mio. kr. og 28,26. Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på ,5 mio. kr. Heraf udgør det betingede balancetilskud 3 mia. kr. Af bloktilskuddet er 4.641,4 mio. kr. betinget af Folketingets vedtagelse af lovforslag om reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet samt lovforslag om tilpasninger i 24

26 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet. Ligeledes er 1.141,5 mio. kr. af statens samlede beskæftigelsestilskud til kommunerne i betinget af vedtagelse af disse lovforslag. Lovforslaget om tilpasninger i udligningssystemet blev vedtaget 26. august 2015 og medfører følgende initiale ændringer i udligningssystemet som er brugt i beregningen af nærværende udligning: En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct. En opjustering af grænsen for overudligning. Denne procent forhøjes fra 92 til 93 pct. En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud, således at grænsen for tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud nedsættes fra 100 til 95 pct. af landsgennemsnittet. Endvidere er der etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners tab/gevinst til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i og Ligeledes forslås et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i og til 20 mio. kr. i Endvidere kan vanskeligt stillede kommuner med tab på refusionsomlægningen efter overgangsordningerne, ansøge om midler fra særtilskudspuljen. Silkeborg Kommune modtager netto 948,5 mio. kr. i. Beløbet er sammensat således (mio. kr.): Landsudligning Tilskud for højt strukturelt underskud Statstilskud Statstilskud betinget Løft af statstilskuddet som følge af regionernes aftale om aktivitetsbestemt medfinansiering Overudligning Udligning af selskabsskat 791,7 mio. kr. 4,4 mio. kr. 71,5 mio. kr. 47,6 mio. kr. 16,2 mio. kr. 0,6 mio. kr. 16,5 mio. kr. Beløbene fremkommer således: Landsudligning Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. I landsudligningen er udligningsniveauet i på 61 pct. Udligningen sker efter følgende beregning: ((beskatningsgrundlag pr. indbygger * skattetryksfaktoren) udgiftsbehov pr. indbygger)* 0,61 * betalingskommune folketal Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger forventes i statsgarantiberegningen at blive kr. Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Social- og Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,89907 %. 25

27 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Udgiftsbehovet pr. indbygger er kr. Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketallet pr.1. januar. Til beregningen benyttes det befolkningstal, der indgår i statsgarantiberegningen, hvor betalingskommunefolketallet er på pr. 1. januar i Silkeborg Kommune. Den samlede beregning er således: ((175,243*0, ) 58,012) x 0,61 x = 791,7 mio. kr. i. Der er budgetteret med korrektion for overudligning med 0,6 mio. kr. Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Ordningen indebærer, at der ydes et udligningstilskud til de kommuner, som har et strukturelt underskud over en vis størrelse. Det strukturelle underskud er et udtryk for en kommunes økonomiske situation. Jo større en kommunes strukturelle underskud er, jo mere ugunstig er kommunens økonomiske situation. Hvis en kommunes strukturelle underskud pr. indbygger overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger, ydes der tilskud til kommunen. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, der overstiger end overnævnte grænse. Det samlede tilskud beregnes ved at gange det beregnede tilskud pr. indbygger med kommunens betalingskommunefolketal. Tilskuddet beregnes efter følgende formel: ((strukturelt underskud pr borger)-95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger)*betalingskommunefolketal*0,32 Betalingskommune folketal Strukturelt underskud pr indbygger -14,378 Landsgennemsnitligt strukturelt underskud pr -14,974 indbygger 95 % af det landsgennemsnitlige strukturelle -14,225 underskud pr. indbygger Den samlede beregning er således: (-14,378+14,225)*90.265*0,32=4,4 mio. kr. Det er første år at Silkeborg kommune får tilskud som kommune med højt strukturelt underskud. Det skyldes de før beskrevne initiale tilpasninger af udligningssystemet i forbindelse med omlægning af refusionssystemet. Tidligere skulle kommunens strukturelle underskud være større end det landsgennemsnitlige, hvilket Silkeborg kommunes strukturelle underskud aldrig har været, men med tilpasningen af udligningssystemet, hvor grænsen for tilskud nedsættes fra 200 til 95 pct. af landsgennemsnittet, får Silkeborg kommune tilskud som kommune med højt strukturelt underskud. 26

28 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Statstilskud Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Fordeling af statstilskud. Mio. kr. Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke Akt 147 af 6. juli ,5 Tilskud vedr. landsudligningen ,4 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud ,4 Regulering vedr. tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer, jf. L 582 af 18. juni 2012 Regulering vedr. tilskud til kommuner, som gennemførte en skattenedsættelse for 2013, jf. L 582 af 18. juni ,7-40,7 Statstilskud i alt fordelt efter indbyggertal 7.502,3 Heraf betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter Betinget bloktilskud En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. Endvidere kan finansministeren for det enkelte år beslutte, at op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. For er der ikke fastsat et betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifterne. Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsættelse indebærer ordningen, at socialog indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer social- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner, efter individuelle kriterier eller som en kombination heraf. Nedsættelse af bloktilskuddet, hvis udgiftsrammerne overskrides Med virkning fra og med regnskabet for 2012 er der endvidere indført en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. For tager en eventuel regnskabssanktion udgangspunkt i budgettet. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse. Ved den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er 27

29 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning gennemført efter kommunernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor. Beregning af statstilskud i Statstilskud der fordeles efter folketal er 7.502,3 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel af det samlede folketal pr. 1. januar i statsgarantiberegningen er 1,5871 pct. Statstilskuddet beregnes således som: 7502,3 * 0, = 119,1 mio. kr., hvor af 47,6 mio. kr. er betinget balancetilskud. Som følge af aftalen den 20. august 2015 mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i er bloktilskuddet til kommunerne forhøjet med 1.020,5 mio. kr. i. Reguleringen som følge heraf er i fordelt i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal i de pågældende tilskudsår. Beløbet er i er 16,2 mio. kr. Udligning af selskabsskat Der sker en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger (her benyttes det indbyggertal (90.265) der svarer til statsgarantien) er /90.265= 766 kr., landsgennemsnitsprovenuet er kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: ( ) * 0,5 * = 16,5 mio. kr. Tilbagebetaling af parkeringsindtægt Til imødegåelse af midtvejsregulering i af bloktilskuddet vedrørende tilbagebetaling af parkeringsindtægter er der afsat 5,9 mio. kr Udligning og tilskud vedrørende udlændinge kr. Løbende priser Netto Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere eller flygtninge samlet vil modtage et tilskud. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ordningen tager sit sigte på generelle merudgifter så som rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm. samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning. Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande: Tilskud pr. udlænding Yderligere tilskud pr. 0-5 årig udlænding Yderligere tilskud pr årig udlænding kr kr kr. I modtager Silkeborg Kommune 37,1 mio. kr. fra ordningen og betaler 66,0 mio. kr. til ordningen. 28

30 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Kommunale bidrag til regionerne kr. Løbende priser Netto Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget. Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 129 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 11,6 mio. kr Særlige tilskud kr. Løbende 2015 priser Netto Tilskud fra den sociale særtilskudspulje ( 17) Der budgetteres med et tilskud bevilget efter ansøgning til ministeriet i 2015 på 6,3 mio. kr. efter 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Tilskuddet ydes via ansøgning til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet I aftalen om kommunernes økonomi for, indgår at der i ydes et ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. Tilskuddet er fordelt på følgende måde: 1,5 mia. kr. er fordelt som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal 1 mia. kr. er fordelt efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet 1 mia. kr. er fordelt efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranteret) under kr. pr. indbygger. Silkeborg Kommune får et tilskud på 23,8 mio. kr. svarende til 1,5 mia. kr. gange med 0, (Silkeborg kommunes andel af indbyggertallet). På de to øvrige kriterier får Silkeborg kommune ikke andel af tilskuddet. Tilskud til omstilling af folkeskolen Det indgår i aftalen mellem Regeringen og KL, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet. Tilskudspuljen for på 600 mio. kr. er fordelt til kommuner, der har et beskatningsgrundlag pr. indbygger under landsgennemsnittet efter følgende kriterier: 1) 225 mio. kr. er fordelt til kommuner efter kriterier for et relativt lavt potentiale for øget brug af lærerpersonale til undervisning, men også et højt behov for øget antal undervisningstimer, 2) 225 mio. kr. er fordelt til kommuner med et vanskeligere udgangspunkt for en effektiv skolestruktur på grund af lav befolkningstæthed samt 29

31 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning 3) 150 mio. kr. til kommuner med et relativt lavt potentiale for frigørelse af midler ved reduceret pasningsbehov i SFO, fritidshjem og klubtilbud. Tilskuddene er fordelt efter antal folkeskoleelever i de kommuner, der opfylder kriterierne. Tilskuddet til Silkeborg Kommune er på 27,5 mio. kr. I budgetoverslagsårene er der indregnet et tilskud på 13,8 mio. kr. i I 2018 og fremefter er der ingen tilskud. Tilskud ældreområdet Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (10,7 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (14,4 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet består af: Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og som udgangspunkt reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 197,5 mio. kr. i. I budgetteres med samme beløb. Tilskud til styrket kvalitet i dagtilbud Med finansloven for 2012 blev der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i udgør 524,9 mio. Kr., fordeles det skønnede antal af 0-5 årige i kommunerne pr. 1. januar Tilskuddet til styrket kvalitet i dagtilbud er på 8,6 mio. kr. i. Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2015 Fra 2015 bliver der ikke opkrævet dækningsafgift på forretningsejendomme Silkeborg Kommune. Silkeborg kommune får andel af tilskudsrammen til nedsættelse af skatten med 3,8 mio. kr. i og 2017 og med 1,9 mio. kr Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning I forbindelse med lovforslag om omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet er der foreslået etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners tab eller gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i og 2017 samt et loft, som begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i og 20 mio. kr. i Beskæftigelsesministeriet har beregnet, på baggrund af data fra 2014, merudgifterne som følge af refusionsomlægningen i Silkeborg kommune til 92,1 mio. kr. De initiale tilretninger af udligningssystemet medfører merindtægter på 81,0 mio. kr. herved bliver tabet på 11, 1 mio. kr. Den midlertidige kompensationsordning på 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget træder ikke i 30

32 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning kraft i forhold til Silkeborg kommune, idet 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget er 15,8 mio. kr. Men da tabet er større end 10 mio. kr. kompenseres der midlertidigt med 1,1 mio. kr. i. Tilskud vedr. flygtninge Regeringen og KL er enige om at udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne i forbindelse med modtagelse og integration som følge af et ekstraordinært antal flygtninge og familiesammenførte i kommunerne. Der ydes endvidere et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Fordelingen af disse tilskud indgår ikke i Social og Indenrigsministeriets tilskudsudmelding og er derfor ikke budgetlagt Refusion af købsmoms kr. Løbende priser Netto Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen f.s.v.a. huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber. 31

33 1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET 05 TILSKUD OG UDLIGNING BUDGET 05 Tilskud og udligning Finansiering Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Beskæftigelsestilskud Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 050 Tilskud til omstilling af folkeskolen for Tilskud vedrørende skattenedsættelse Refusionsomlægning midlertidig overgangsordning 65 Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Tilbagebetaling af refusion af

34 1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET 05 TILSKUD OG UDLIGNING BUDGET købsmoms 010 Automatisk bogført tilbagebetaling

35 Bevilling 6 Skatter Netto 1000 kr. i løbende priser Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt

36 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Kommunal indkomstskat kr. Løbende priser Netto Kommunal indkomstskat Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke alene giver sikkerhed vedrørende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Det betyder at der ikke sker efterregulering 3 år efter budgetåret, af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb, ved afvigelse fra det budgetterede beløb. I budgetforslag benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 2013, som er opgjort pr. maj 2015 til ,4 mio. kr. For at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bedst afspejler det faktiske udskrivningsgrundlag korrigeres udskrivningsgrundlaget i 2013 for større ændringer af skattereglerne siden Korrektionen indebærer at udskrivningsgrundlaget for 2013 nedsættes til et kunstigt beregnet niveau baseret på gældende skatteregler. Effekterne af korrektionerne for Silkeborg Kommunes skatteprovenu og udskrivningsgrundlag i 2013 er: Skatteprovenue Udskrivningsgrundlag Mio. kr pr. maj , ,4 Forhøjelsen af del almindelige beskæftigelsesfradrag -20,7-81,1 Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere -4,2-16,6 Boligjobfradraget falder bort 24,9 97,6 Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget Finanslov ,3-20, korrigeret 3.299, ,3 Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2013 bliver herefter ,3 mio. kr. og fremskrives med den af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte garantiprocent på 10,1 pct. fra 2013 til. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for bliver således: ,2 mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5. 35

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget 2016. Budgetoverslag 2017 2018 2019. - i overblik

Budget 2016. Budgetoverslag 2017 2018 2019. - i overblik Budget 2016 Budgetoverslag 2017 2018 2019 - i overblik B RNEHU SET FÅRV ANG Forord 29 af byrådets 31 medlemmer står bag budget 2016 og overslagsårene 2017-2019, der blev vedtaget den 5. oktober. Vi tager

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i overblik

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i overblik Budget 2015 Budgetoverslag 2016 2017 2018 - i overblik Forord Dette er mit første budget som borgmester og det første budget i byrådsperioden 2014-2017. Jeg er glad for at kunne præsentere et budget, der

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i detaljer

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i detaljer forslag overslag -- - i detaljer I N D H O L D S F O R T E G N E L S E forslag i detaljer Side Byrådets mission og vision... 1 opgørelse -... 2 Skattefinansieret anlæg -... 4 materiale: Økonomiudvalget:

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Budget 2012. Budgetoverslag 2013 2014 2015. - i detaljer

Budget 2012. Budgetoverslag 2013 2014 2015. - i detaljer overslag - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig mod dem, der ønsker et

Læs mere

Budgetforslag Budgetoverslag i detaljer

Budgetforslag Budgetoverslag i detaljer forslag overslag -- - i detaljer Indledning Hermed foreligger forslag og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen forslag i overblik, som primært retter

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2017 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER TIL FINANSERINGSKONTIENE Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 21 Renteindtægter...

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Budgetforslag Budgetoverslag i overblik

Budgetforslag Budgetoverslag i overblik Budgetforslag 2017 Budgetoverslag 2018-2019-2020 - i overblik Indledning Hermed foreligger Budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020 for Silkeborg Kommune. Budgetforslaget består af to dele: En kort

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i detaljer

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i detaljer overslag 2016 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag -2016 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig mod dem, der ønsker

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget Budgetoverslag i overblik

Budget Budgetoverslag i overblik Budget 2017 Budgetoverslag 2018 2019 2020 - i overblik Forord 29 af byrådets 31 medlemmer står bag budget 2017 og overslagsårene 2018-2020, der blev vedtaget den 10. oktober 2016. Vi er en af Danmarks

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Donation Jorn, Silkeborg Budget 2014 Budgetoverslag 2015 2016 2017 - i overblik Donation Jorn, Silkeborg Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015 til 2017. Budgettet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-2016-2017. - i detaljer

Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-2016-2017. - i detaljer forslag overslag -- - i detaljer Indledning Hermed foreligger forslag og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen forslag i overblik, som primært retter

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur. Donation Jorn, Silkeborg Budget 2014 Budgetoverslag 2015 2016 2017 - i overblik Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur Donation Jorn, Silkeborg Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2014

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016

Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Juli 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud 2016 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere