State of the union REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "State of the union REPORT"

Transkript

1 State of the union REPORT Dansk Frisbee Sport Union 2013

2 Forord Denne rapport er tiltænkt som en status på forbundet Dansk Frisbee Sport Union til brug i forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts Hensigten er at lette gennemgangen af punkterne i forbindelse med afholdes af repræsentantskabsmødet, men fortsat formidle alle relevante oplysninger omkring forbundets aktiviteter relativt detaljeret. Indhold 1. Dagsorden Side 2 2. Formandens beretning Side 3 3. Sekretariatets beretning Side 5 4. Sekretariatets opgaver Side 6 5. Klubstatistik m/grafik Side 7 6. Nye/kommende klubber Side Regnskab 2012 Side Budget for 2013 Side Nominerede til ets Discpris Side Roskilde Festival Side

3 Dagsorden for repræsentantskabsmødet 1. Valg af dirigent og referent 3 min. 2. Beretning fra formanden 7-8 min. 3. DFSUs sekretariat beretter 5 min. 4. et i klubberne min. o Hvordan st det til? ets positive historie. ets udfordring. 5. Aflæggelse af regnskab for min. o Spørgsmål vedr. regnskab 15 min. 6. Fremlæggelse af budget for min. o Spørgsmål vedr. budget 15 min. PAUSE 10 min. 7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalender 2-3 min. 8. Valg af Formand 5 min. 9. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 10 min. 10. Valg af revisor og en revisorsuppleant 5-10 min. 11. DM-udvalgets beretning 6-7 min. 12. Nedsættelse af et DM-udvalg 5 min. 13. Fremtidig afholdelse af repræsentantskabsmøde 15 min. 14. Behandling af anmeldte forslag (ingen) 1 min. 15. Uddeling af ets disc-pris 5-6 min. 16. Eventuelt 10 min

4 Formandens beretning Det seneste har budt på flotte resultater for dansk ultimate på det sportslige plan, men især også på den organisatoriske side. I et, hvor de danske landshold ikke har deltaget i nogle turneringer, har der været plads til at klubholdene kunne sætte scenen. Flere hold har på flotteste vis repræsenteret dansk ultimate ved internationale turneringer både i Danmark og i udlandet, og er kommet hjem med den samlede sejr. Dette er tilfældet for Ragnarok, Hej Five, Aalborg Dinosaurs, Copenhagen Classic og Hucks. DFSU gav sidste støtte til Team 1935 og U 23 landsholdets der blandt andet deltog ved Windmill og kom hjem med henholdsvis en 6. plads og spiritvinder i damerækken og en 23. plads i open rækken. ets mest bemærkelsesværdige resultat stod Ragnarok dog for med deres 3. plads til EUCF, og holdet arbejder nu på at deltage ved sommerens U.S. Open Championship. Dansk landsholdsultimate kommer igen på banen her til sommer, hvor BULA afholder europamesterskaber i beach ultimate. Der er naturligvis allerede gang i forberedelser til de to hold, hvor dameholdet allerede har haft første udtagelse, mens openholdet har udtagelse først i april. Som sagt tidligere er det dog ikke kun de sportslige resultater der har været imponerende det sidste. For et siden meddelte bestyrelsen at den ville fokusere på at øge antallet af organiserede spillere i dansk ultimate. Jeg må sige jeg er meget imponeret af de resultater vi har opnået ved kombinationen af en 10 timers ansættelse af en stærk innovativ medarbejder som Jesper, en ideskabende bestyrelse samt opbakningen fra alle jer ultimatespillere der er villige til at gøre en frivillig indsats. Mange ideer er blevet prøvet af og det er svært at sige hvilke der har virket, men nogle har. - Over for de eksisterende klubber indførte vi kampagnen få en disc for et nyt medlem, med henblik på at give de eksisterende spillere et øget incitament til at finde nye holdkammerater. Det sidste har vi på denne post uddelt 49 gratis disc og vi har derfor besluttet at fortsætte denne kampagne i Derudover har vi haft fokus på opstart af nye klubber, ved officielt at melde ud at unionen er interesseret i at starte flere klubber. Vi besluttede at reagere på de interesser der popper op rundt omkring og hjælpe de interesserede ved at starte facebookgrupper, koordinere første træning og stille startpakker til rådighed. Yderligere har vi ved jeres hjælp kunnet tilbyde trænere til at vejlede de nye klubber. - Vi har også i bestyrelsen prioriteret at være aktive i forbindelse med gymnasiedm, da vi ser et stort potentiale i nye spillere her. Netop Jespers og Niels indsats her skabte grundlaget for at der lige nu trænes fast i Fredericia og Esbjerg og initiativer er lige nu i gang for at starte klubber i Kolding og Allerød

5 Alt dette har betydet at det samlede medlemstal gennem det seneste er steget fra 386 medlemmer 1. januar 2012 til 458 medlemmer ved den seneste opgørelse pr. 1. januar Den store udfordring med opstart af nye klubber ligger dog endnu foran os nemlig at få organiseret klubberne og hjælpe dem med at rekruttere nye spillere, så klubberne ikke g i sig selv igen n den første hype har lagt sig. Dette ser jeg som en af DFSUs vigtigste opgaver de kommende, og her har vi brug for opbakning fra alle de eksisterende spillere. Der er brug for folk, der vil hjælpe de nye klubber med sparing omkring træningerne, ligesom der også vil være behov for taktisk og regelmæssig vejledning i forbindelse med turneringer. Jeg håber derfor at I alle vil være de nye klubber behjælpelige, så vi kan få endnu større bredde i vores sport. Med repræsentantskabsmødet i dag er det ikke blot bestyrelsens medlemmer der ændres, det er også de opgaver der medfølger at sidde i bestyrelsen. Jesper og Niels foreslog i slutningen af 2012 at de administrative poster fremover skulle deles mellem de to i et nyopstartet sekretariat. Styrken ved denne løsning, er, at de kan støtte hinanden i arbejdet og samtidigt f mulighed for at diskutere problemstillingerne med hinanden løbende. Det nye sekretariat skal være unionens motorrum og der hvor de løbende beslutninger gennemføres. Det betyder samtidigt at det ikke længere forventes at bestyrelsesmedlemmerne skal påtage sig et stort arbejdsmæssigt ansvar, men de er selvfølgelig fortsat velkomne til det. Derimod skal medlemmerne deltage i bestyrelsesmøderne og herved lægge linjerne for sekretariatets arbejde. Jeg har stor tro til at denne konstellation vil styrke unionens videre arbejde. For det første er jeg helt sikker på at Niels og Jespers fælles engagement vil gavne alle unionens medlemmer, men samtidigt håber jeg også at bestyrelsens nye rolle vil give flere mod på at blive en del af bestyrelsen og derigennem berige unionens arbejde. Senere på mødet skal vi vælge formand og medlemmer til bestyrelsen og jeg kan allerede nu melde ud, at vi skal have ny formand, da jeg ikke pt. kan finde tiden til at gøre den indsats, jeg selv finder nødvendig for at udvikle unionen videre. Jeg håber dog at kunne fortsætte i bestyrelsen og derved fortsæt kunne sætte mit præg på dansk ultimate

6 Sekretariatets beretning Den første januar 2013 blev DFSU sekretariatet oprettet. Sekretariatslederen er tidligere sportsadministrator Jesper Gyldendahl, ny sportsadministrator er Niels Pagel. Rent praktisk er den tidligere sportsadministratorstilling på 10 timer blevet delt i to, for at skabe en større kompetence og mulighed for sparring omkring de daglige arbejdsopgaver. De to har dermed hver 5 lønnede timer om ugen og sidder sammen en dag om ugen i København og arbejder direkte under DFSUs bestyrelse. Det er sekretariatets primære formål at arbejde med de konkrete målsætninger og udfordringer for DFSU, som udstikkes og formuleres af DFSU bestyrelsen (de nuværende og nogle kommende arbejdsopgaver er udspecificeret nærmere på næste side). Sekretariatet har især fokus på at udvide kendskabet til sporten, samt at fastholde og forbedre den interne kommunikation mellem klubberne og spillerne i ultimatemiljøet. Sekretariatet vil i de kommende have særligt fokus på opstart af nye klubber. Tidligere ildsjæle udbredte for en række siden ultimatesporten til stort set alle landets gymnasier, hvilket har givet grundlag for at håndplukke kommende ultimatespillere med interesse i sporten, som kan starte en ultimateklub i deres by eller nærområde. Sideløbende med de daglige arbejdsopgaver vil sekretariatet forsøge at øge forbundets indtægter via nuværende eller øvrige finansieringskilder, såsom Roskilde Festivalen, øget discsalg, flere medlemmer, optagelse i DIF, samarbejde med DGI, koordinering af buskørsel, søgning af fonde, mv. Det er sekretariatets målsætning på sigt at kunne arbejde endnu mere for forbundet via de øgede indtægter, såfremt der viser sig et økonomisk grundlag for dette. På nuværende tidspunkt har sekretariatet ikke et fast tilholdssted, men mødes dog så vidt muligt hver uge for at arbejde med de løbende arbejdsopgaver. I forbindelse med samarbejdet med DGI, vil sekretariatet muligvis få en kontorplads til rådighed lejlighedsvist, som kan danne grundlag for endnu bedre samarbejdsmuligheder med DGI. For at gøre sekretariatets arbejde mere struktureret, er der påbegyndt en opstart af projektstyringsprogrammet Podio. Det er hensigten, at Podio skal gøre det lettere for sekretariatet at kategorisere, segmentere, fordele og uddelegere arbejdsopgaver. Du skal derfor ikke blive overrasket, hvis du modtager en Podio indbydelse fra sekretariatet. Dette betyder blot, at vi værdsætter dit potentiale og ønsker at inddrage dig i nogle arbejdsopgaver i forbindelse med vores fælles målsætninger for dansk ultimate. Det er altså ikke sekretariatets opgave at overtage de nuværende frivillige opgaver, og der vil formentlig kommer yderligere frivillige opgaver i fremtiden, n DFSU bliver endnu større. Det er hensigten at bevare motivationen og undgå dlig samvittighed. Derfor vil sekretariatet søge at udrydde al dlig samvittighed, så vi sammen kan højne begejstringen omkring ultimatesporten i Danmark. Det er desuden meget lettere at være 100 frivillige, som hver laver 4 opgaver end 4 frivillige om 100 opgaver. Der vil altså fortsat være behov for ildsjæle, gode indsatser, sjove idéer, skøre input og seje frivillige. Hvis du allerede nu sidder inde med spændende tanker eller projekter, så er sekretariatet altid åben for sparring eller anden hjælp i forhold til dine konkrete behov

7 Sekretariatsopgaver Udførte opgaver Plakat: Design og tryk af 2000 plakater om ultimate. Den kan bruges til rekruttering af nye spillere og har reklame for muligheden for at blive DFSU Roskilde Frivillig. Planen er, at alle klubber skal have plakater til at hænge op lokalt. - Opstart af dame beachlandsholdet: Indledende holdlederopgaver for at starte holdet og finde ansvarspersoner, der efterfølgende frivilligt selv laver de praktiske opgaver omkring holdets EMdeltagelse. - Forberede repræsentantskabsmøde: Bl.a. udarbejdelse af denne rapport med statistik over alle klubber. - Bus til midtsæson: Bus tur/retur for alle københavnere til Odense til glæde for ca. 50 spillere, der kom nemt og billigt til turnering. I det omfang DGIs bus er ledig, er det tanken at arrangere flere lignende afgange i fremtiden. Bussen er et eksempel på en opgave, der er lavet udover sekretariatets ugentlige timer, til gengæld var turen selvfinansierende, idet passagererne hver betalte en smule ekstra for at dække arbejdstiden til at administrere bussen. - Bestilling af nye DFSU discs, som skal sælges samt bruges til startpakker i fremtiden Igangværende opgaver / faste opgaver - Opstart af DGI-udvalg i København, der skal lave ultimatekurser - Dialog med DIF (Danmarks Idrætsforbund) om eventuelt samarbejde/medlemskab - Koordination af opstart af nye klubber - Roskilde Festival: Opsætning af roskildebillet.dk, rekruttering af frivillige mv. Den samlede indtægt fra de frivillige på Roskilde forventes at kunne dække næsten hele slønnen til sekretariatet - Forbedring af discsalg med henblik på at styrke discsalget således flere f mulighed for at spille ultimate, og DFSUs indtægter øges - Grundlæggende opdateringer/oprydning samt mere liv og interessant indhold i hverdagen på dfsu.dk og facebook. - Lave nyt internt pointudregningssystem til DM-udvalget for at lette deres arbejde - I gang med at bruge et nyt projektstyringsværktøj, Podio, som skal gøre det nemmere at koordinere arbejdet i DFSU Kommende opgaver - Hjælpe den nye bestyrelse i gang - Gymnasie DM - Opstarte nye klubber efter gymnasie DM - Jobbank med ad hoc jobs - Søge fonde og legater - Udvikle koncept for at udbyde ultmate til polterabender - Frisbee.dk som promotion site for ultimate - Og meget mere end vi kan liste her - 6 -

8 hus ultimate klub Formand: Peter Kusk Mott : 30 : 24 Total antal: 54 spillere 44% Køn 56% Copenhagen Hucks 53% Køn Formand: Christina Noer : 46 : 51 Total antal: 97 spillere 47%

9 Discflyers (Odense) Formand: Christopher Ørskov Sværke : 24 : 17 33% Køn Total antal: 51 spillere 67% Herning Vipers 23% Køn Formand: Matthias Zaccarin : 10 : 3 Total antal: 13 spillere 77%

10 Aalborg Dinosauers Formand: Christian R. Andersen : 30 : 17 Total antal: 47 spillere 36% Køn 64% Københavns Frisbee Klub 34% Køn Formand: Niels Pagel Jensen : 48 : 25 Total antal: 73 spillere 66%

11 % 16% Køn % 0% Køn Spinners Formand: Christian Uhl : 27 : 5 Total antal: 32 spillere Ragnarok Formand: Kristian Reckzeh : 37 : 0 Total antal: 37 spillere

12 % 38% Køn % 48% Køn Mojn (Aabenraa) Formand: Rasmus Fink : 13 : 8 Total antal: 21 spillere Tørring Formand: Birte Bengtsson : 17 : 16 Total antal: 33 spillere

13 Dansk Frisbee Sport Union Formand: Martin Therkildsen : 292 : % Køn Total antal: 458 medlemmer 64% DFSU medlemsudvikling DFSU medlemsudvikling inkl. nye klubber

14 Nye/kommende klubber Klub Antal spillere Afholdt første træning Vedtægter DM debut Allerød 13* Ikke endnu Modtaget startpakke Talentrækken ude 2013 Ikke spurgt endnu Dalby IF 14 Ikke endnu Esbjerg 15 Inde 2013 finalestævne Fredericia 16 Inde 2013 Ikke spurgt endnu Kolding Ultimate Klub 28* På vej Ikke endnu Nærum Bears 10*? Ude 2012 Ikke spurgt endnu Tnby 20* Ikke endnu Ikke spurgt endnu i alt 103 Klubber udenfor DFSU Hareskoven Frisbee Klub 24* Ikke endnu Rødbederne 33* Ikke endnu i alt 57 Ikke spurgt endnu * Tal baseret på interesse på Facebook og derfor kun en indikation

15 Regnskab for Dansk Frisbee Sport Union Kort oversigt- samlet Budget 2012 Resultat 2012 Resultat af primær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Forskel * Kontingenter i alt DM i alt Turneringer i alt Landshold i alt Udvalg og repræsentantskab i alt DFSU Shop i alt Roskilde Festival i alt PR og medlemshverning i alt Administration i alt Øvrige omkostninger i alt Resultat for Underskud * Forskel mellem budget 2012 (indtægter - udgifter) og resultat 2012 (indtægter - udgifter) Resultat af sekundær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Finansielle poster i alt Afskrivninger i alt Resultat for Underskud efter afskrivninger Spørgsmål og svar om DFSUs økonomi Hvorfor er der underskud på i 2012? Der var budgetteret med kr. mere i forbrug end i indtægter, men endte altså på kr. Pengene er f.eks. brugt på køb af 800 discs (som udgør en potentiel indtægtskilde i fremtiden) og at starte nye klubber, administration, DM mv. Desuden har der været færre indtægter end budgetteret med på blandt andet medlemskontingent og discsalg. Hvordan vendes et driftsunderskud på minus til balanceret budget, hvor indtægterne modsvarer udgifterne? Det har i en række været en udfordring for DFSU at holde budgettet, men med hensyn til rent faktisk at bruge de afsatte midler, hvilket ikke længere er en problemstilling. Det har tidligere ikke været svært for DFSU at holde et stramt budget, så udsigten til at kunne holde budgettet er dermed lovende. Kassereren vil desuden fremadrettet benytte et likviditetsbudget, så DFSU undg insolvens og dermed hele tiden vil have likvide midler til rådighed

16 Regnskab udvidet Detaljeret oversigt - primære drift Budget 2012 Resultat 2012 Kontingenter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Spillerkontingenter ,00 0, ,00 0,00 Klubkontingenter 5.200,00 0, ,00 0,00 Kontingent WFDF 0, , ,09 Kontingenter i alt , , , ,09 DM Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Inde DM 11/ , , , ,35 Ude DM , , , ,84 Mix DM , ,00 0, ,75 DM i alt 9.200, , , ,94 Turneringer Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter CUBC ,00 0,00 0, ,00 Turneringer i alt 0,00 0,00 0, ,00 Landshold Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter U23 Landshold 0, , , ,80 Landshold i alt 0, , , ,80 Udvalg og repræsentantskab Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Bestyrelsen - Transport , ,00 - Tilskud finalestævne - 0, ,00 - Øvrige udgifter , ,35 I alt , ,35 Repræsentantskab - Transport , ,00 - Øvrige udgifter , ,45 I alt , ,45 Ultimateudvalg - Transport ,00-0,00 - Øvrige udgifter ,00-750,00 I alt ,00-750,00 Udvalg og repræsentantskab i alt 0, ,00 0, ,

17 Detaljeret oversigt drift (fortsat) Budget 2012 Resultat 2012 DFSU Shop Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Disc (salg: 245 køb: 800) , , , ,00 Fragt af disc, mv. 0,00 0, , ,80 DFSU Shop i alt , , , ,80 Roskilde Festival Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Roskilde - organisering af frivillige ,00 0, , ,70 Roskilde Festival i alt ,00 0, , ,70 PR og medlemshvervning Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter PR-Udvalg ,00 0,00 229,41 Informationsmateriale ,00 0,00 0,00 T-shirts med DFSU logo - 0,00 0, ,00 Kursusafholdelse for lærere 5.000, , , ,22 Gymnasie DM - 0,00 0, ,25 Træner ny klub! - 0,00 0,00 660,00 Startpakke - 0,00 0, ,00 I alt 5.000, , , ,88 "Spirit-pulje" , Tilskud band DM Aarhus ,00 - Hucks Flag ,00 - Skoleleje DM Kbh (inkl. retur) , ,00 - Hucks Ultimate Camp ,00 I alt , , ,00 PR og medlemshverning i alt 5.000, , , ,88 Administration Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Løn (inkl. barsel, ATP, mm.) , ,32 Kontor - 500,00-0,00 Webudgifter , ,28 Administration i alt 0, ,00 0, ,60 Øvrige omkostninger Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Falck Abonnement 0, , ,00 Øvrige omkostninger i alt 0, ,00 0, ,

18 Detaljeret oversigt - sekundære drift Budget 2012 Resultat 2012 Finansielle poster Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Urealiseret gevinst/tab på aktier ,00 0,00 Renteindtægter ,75 0,00 Servicegebyr landsholdskonto - - 0,00 300,00 Ekspeditionsgebyr - - 0,00 150,00 Bankoverførsler - - 0,00 206,25 Finansielle poster i alt 0,00 0, ,75 656,25 Afskrivninger (O) Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Kassedifference ,61 Disc (tab) ,88 Afskrivninger i alt 0,00 0,00 220,

19 Budget for Dansk Frisbee Sport Union Kort oversigt Budget 2013 Resultat 2013 Resultat af primær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Kontingenter i alt DM i alt Turneringer i alt Landshold i alt Udvalg og repræsentantskab i alt DFSU Shop i alt PR og medlemshverning i alt Sekretariatet i alt Øvrige omkostninger i alt Resultat for Overskud/underskud * Forskel mellem budget 2013 (indtægter - udgifter) og resultat 2013 (indtægter - udgifter) Resultat af sekundær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Finansielle poster i alt Afskrivninger i alt Resultat for Underskud efter afskrivninger Detaljeret oversigt - primære drift Budget 2013 Resultat 2013 Kontingenter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Spillerkontingenter (500) ,00 0,00 0,00 0,00 Klubkontingenter 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent WFDF 0, ,00 0,00 0,00 Kontingenter i alt , ,00 0,00 0,00 DM Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Inde DM 12/ , ,00 0,00 0,00 Ude DM , ,00 0,00 0,00 Mix DM , ,00 0,00 0,00 DM i alt , ,00 0,00 0,00 Turneringer Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter CUBC ,00 0,00 0,00 0,00 Turneringer i alt 0,00 0,00 0,00 0,

20 Landshold Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Strandlandshold - dame 0, ,00 0,00 0,00 Strandlandshold - herre 0, ,00 0,00 0,00 U23 landshold 0,00 0,00 0,00 0,00 Landshold i alt 0, ,00 0,00 0,00 Udvalg og repræsentantskab Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Bestyrelsen - Transport ,00-0,00 - Tilskud finalestævne - 0,00-0,00 - Øvrige udgifter ,00-0,00 I alt ,00-0,00 Repræsentantskab - Transport ,00-0,00 - Øvrige udgifter ,00-0,00 I alt ,00-0,00 DM-udvalget - Transport ,00-0,00 - Øvrige udgifter ,00-0,00 I alt ,00-0,00 Udvalg og repræsentantskab i alt 0, ,00 0,00 0,00 DFSU Shop Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Disc (356 x 80,- kr.) , ,00 0,00 0,00 Fragt af disc, mv , ,00 0,00 0,00 Markedsføring (Google Adwords) ,00-0,00 DFSU Shop i alt , ,00 0,00 0,00 Detaljeret oversigt - primære drift (fortsat) Budget 2013 Resultat 2013 PR og medlemshvervning Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter PR-Udvalg ,00 0,00 0,00 Informationsmateriale ,00 0,00 0,00 DFSU ultimate plakat ,00 0,00 0,00 Kursusafholdelse for lærere 6.000, ,00 0,00 0,00 Gymnasie DM ,00 0,00 0,00 DGI-medlemskab (nye klubber) ,00 0,00 0,00 Startpakke ,00 0,00 0,00 "Spirit-pulje" ,00 0,00 0,00 PR og medlemshverning i alt 6.000, ,00 0,00 0,

21 Sekretariatet Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Løn (inkl. barsel, ATP, ca. 600 timer) ,00-0,00 Roskilde Festival , ,00-0,00 Buskørsel (midtsæson - inde) 7.440, ,00-0,00 Sekretariatet i alt , ,00 0,00 0,00 Øvrige omkostninger Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Falck Abonnement 0,00 0,00-0,00 Kontor 0,00 500,00-0,00 Webudgifter 0, ,00-0,00 Øvrige omkostninger i alt 0, ,00 0,00 0,00 Detaljeret oversigt - sekundære drift Budget 2012 Resultat 2012 Finansielle poster Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Urealiseret gevinst/tab på aktier - - 0,00 0,00 Renteindtægter - - 0,00 0,00 Servicegebyr landsholdskonto - - 0,00 0,00 Ekspeditionsgebyr - - 0,00 0,00 Finansielle poster i alt 0,00 0,00 0,00 0,00 Afskrivninger (O) Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Fakturaer (manglede betaling) ,00 Disc (tab) ,00 Afskrivninger i alt 0,00 0,00 0,

22 ets discpris Hvert på repræsentantskabsmødet uddeles DFSUs prestigefyldte Discpris til en person, der i løbet af et har gjort noget ekstraordinært for frisbee-sporten i Danmark. Alle kan indsende nomineringer og ved denne rapports deadline var der indkommet følgende nomineringer: Elin Bertelsen (Aarhus Ultimate) Nomineringer: I foret 2012 startede Elin planen om et Vestdansk pigehold til WCU og Windmill hvor alle, nye som erfarne, var velkomne til at være med. Dette resulterede i utrolig flotte resultater til begge turneringer hvor nogle af Europas bedste hold fik tæt kamp og enkelte blev endda besejret. På klubniveau har Elin været en vigtig sag til den succes der over de sidste par har været på dameholdet i hus. Derudover er Elin en utrolig vigtig arbejdskraft i DFSU's DM-udvalg, hvor hun lægger et stort stykke arbejde og ikke viger tilbage for at føre ordet til diverse præmieoverrækkelser. Elin er en ultimate ildsjæl og har efter ikke særlig mange s erfaring i ultimateverdenen taget et stort både administrativt og spillemæssigt ansvar, og dette bør hun anerkendes for. Hucks og deres fredagstrænerteam Niels Pagel Jensen, (KFK) Indstillet af Line Ellen og Sofie Sørine, Københavns Frisbee Klub For indesæson efter indesæson at åbne deres gode fredagstræningstid i DGI Byen for resten af ultimatedanmark. Træningerne er ofte velbesøgte, underholdende og efterfulgt af mad og hygge. Det er den slags arrangementer, der giver den sociale lim, der binder miljøet sammen også udover den enkelte klub og skaber grobund for venskaber, hatturneringer og store fælles arrangementer som WCU. Det københavnske ultimatemiljø kunne sagtens bestå uden de fælles fredagstræninger, men ville for mange blive en kende fattigere. Ros til Hucks spillere og bestyrelse for at afgive tiden til andre klubbers spillere trods halmanglen og ros til dagens træner for at gå forrest. Niels nomineres for sit hde arbejde med WCU De sidste 3 s modtagere Indstillet af Niels Pagel Jensen, KFK Indstillet af Thomas Vestergaard, Spinners 2011: Lisbeth Møller 2010: Birgit Brunshøj 2009: Birte Bengtsson

23 Dansk Frisbee Sport Union på Roskilde Festival 2013 Igen i stiller DFSU med frivillige til ets festival. For hver frivillig modtager DFSU op mod 1000 kr. fra festivalen (afhænger af antal solgte billetter), men dertil skal nævnes, at DFSU har omkostninger til hver frivillig for omkring kr. Via sekretariatets indsats for at øge indsatsen på Roskilde Festival er sekretariatet nærmest selvfinansierende. Den endelige kontrakt er dog endnu ikke underskrevet med festivalen, men det forventes, at antallet af frivillige i vil blive omtrent frivillige, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til de 62 i Som det fremg af budgettet vil det gøre Roskilde Festival til DFSUs største indtægtskilde større end medlemskontingentet. Det er sekretariatet, der varetager alle Roskilde-opgaverne. Langt størstedelen af de tilmeldte frivillige er personer udenfor ultimatemiljøet, men dette er ikke nødvendigvis usædvanligt for foreningerne på Roskilde Festivalen. Læs mere og meld dig via Vær og også med til at sprede ordet ved at synes godt om DFSU Roskilde Frivillig på Den frivillige skal arbejde 4x8 timer mellem 28. juni og 7. juli, og opgaverne er bl.a. Kontrollere armbånd og køretilladelser ved porte og indgange Patruljere langs hegnet og rapportere over radioen, hvis der er hul i hegnet, eller nogen prøver at komme ind på festivalen uden gyldigt armbånd. Hjælpe gæster med at finde vej, hygge dig, være en god ambassadør for DFSU og Roskilde Festival og sprede god stemning Goder til de frivillige Jo tidligere tilmelding, jo flere goder. Ved tilmelding inden 1. april f den frivillige følgende: Gratis billet til Roskilde Festival Vælg selv dine vagter via vores online vagtbooking Rabat på depositum (overfør kr ) En gratis kasse øl Gratis solcreme Gratis ultimate frisbee Forplejning på vagterne Adgang til rigtige toiletter Og naturligvis en sjov festival og en stor tak for støtten fra DFSU

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Bestyrelsen foreslår Lisbeth Møller som dirigent og vælges uden modkandidater. Taiyo Jønsson vælges som referent.

Bestyrelsen foreslår Lisbeth Møller som dirigent og vælges uden modkandidater. Taiyo Jønsson vælges som referent. Møde: DFSU s Repræsentantskabsmøde 2010 Dato: Lokation: Stadionvej, Odense Tilstedeværende: Birgit Brunshøj (Formand), Odense Discflyers, Bestyrelsen Andreas Eiskjær (Kasserer), Århus Ultimate, Bestyrelsen

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde I DFSU. Lørdag den 29. september 2007

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde I DFSU. Lørdag den 29. september 2007 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde I DFSU Lørdag den 29. september 2007 Dagsorden Valg af dirigent og referent v/kirsten Kjær Godkendelse af dagsorden v/dirigent DFSU s fremtid v/allan Larsen Valg af

Læs mere

Referat repræsentantskabsmødet d. 5. marts 2016

Referat repræsentantskabsmødet d. 5. marts 2016 Referat repræsentantskabsmødet d. 5. marts 2016 Antal mødedeltagere: Esbjerg 1 Herning 1 Odense 3 Aarhus 4 Tørring 3 KFK 3 Hucks 3 Aalborg 2 Ragnarok 1 Dirigent: Thomas, Odense/bestyrelsen Referent: Lasse,

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested:

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested: Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødedato: 8. maj 2008 Mødested: Telefonkonference via Skype Tilstedeværende: Allan Larsen Claus E. Schmidt Anne-Franziska Sinner Lars Lau Jensen Raja K. Ferneke Esben Høgh

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

DFSU Repræsentantskabsmøde 15.03.2009

DFSU Repræsentantskabsmøde 15.03.2009 Møde: DFSU s Repræsentantskabsmøde 2009 Dato: Lokation: Hejmdalsvej, Odense Tilstedeværende: Claus Schmidt (Formand), Århus Ultimate, Bestyrelsen Franziska Sinner (Kasserer), KFK, Bestyrelsen Allan Larsen,

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

State of the union 2015

State of the union 2015 1/16 State of the union 2015 Status på årets gang i Dansk Frisbee Sport Union Forbundshjemmeside med nyheder og baggrundsinformation www.dfsu.dk Promotion site for fremtidige spillere www.frisbee.dk Instagram:

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DFSU

REFERAT. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DFSU REFERAT Møde: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 29. september 2007 Mødested: Tørring Gymnasium (afholdt under Ultimate DM ude 2007) Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Kirsten Kjær,

Læs mere

Referat af DFSU's ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 6. april 2002 i Vissenbjerg

Referat af DFSU's ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 6. april 2002 i Vissenbjerg Referat af DFSU's ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 6. april 2002 i Vissenbjerg Tilstede: Brian Johansen (DFSU, Esbjerg), Thor Møller (Flying Circus), Majbrit Dahl (Farum), Peter Tønning (Esbjerg),

Læs mere

Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010

Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010 Referent: Birgit Redigeret af Sanne og Taiyo Ikke til stede: Taiyo 1. Mål evaluering af tiltag/ikke gennemførte projekter i 2009 a. Synliggørelse indadtil? Bedre? 2. Visionsmøde a. Godt at det blev lavet

Læs mere

Strategiplan 2015: Fra baghaven til banen. - Fair Play, fællesskab og frisbee! Udarbejdet af Taiyo Jønsson

Strategiplan 2015: Fra baghaven til banen. - Fair Play, fællesskab og frisbee! Udarbejdet af Taiyo Jønsson Strategiplan 2015: Fra baghaven til banen - Fair Play, fællesskab og frisbee! Udarbejdet af Taiyo Jønsson 1 Introduktion DFSU er et lille forbund med begrænsede menneskelige ressourcer og har derfor i

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig

Læs mere

DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007

DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007 DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007 Tilstede: (se vedlagte liste) Dirigent: Lisbeth Møller Referent: Marie Bruun Nielsen Stemmeberettigede: 22 personer. (efter pkt. 4 kun 21 stemmeberettigede, da 1

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20.

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20. EM-stormøde 27/4-15 Dagsorden 1. Velkomst og introduktion 2. 15-20 minutter pow wow 3. Tilmeldte landshold 4. Finance v. Laurits og Børre 5. Venue 6. Accommodation 7. Food 8. Social Events 9. Staff/Volunteers

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Tennis Klub 27. oktober 2014

Generalforsamling. Vejle Tennis Klub 27. oktober 2014 Generalforsamling 27. oktober 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgsberetninger 4. Aflæggelse af regnskab, fremlæggelse af budget 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Referat af. DFSU Repræsentantskabsmøde. 20 marts. 2004

Referat af. DFSU Repræsentantskabsmøde. 20 marts. 2004 Referat af DFSU Repræsentantskabsmøde 20 marts. 2004 Tilstede: Aalborg Dinosaurs': Gerulf Pedersen (GP), Kaare Sagan Larsen (KSL), Anders Langballe (AL) Copenhagen Flying Circus: Jonas Lekfeldt (JL) Esbjerg

Læs mere

REFERAT - KLUBMØDE 2016 Århus Baseball Softball Klubs Generalforsamling

REFERAT - KLUBMØDE 2016 Århus Baseball Softball Klubs Generalforsamling REFERAT - KLUBMØDE 2016 Århus Baseball Softball Klubs Generalforsamling Aarhus den 29. marts, 2016 Tid: Tirsdag d. 29. marts kl 19.00-21.00 Sted: Brobjergskolen, Frederiks Allé 20, lokale 204 Dagsorden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg)

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) fremmødte: Andreas Lindberg, Arne Mejlholm, Sinus Frank

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: 26. 02. 2006 Dagsorden:

REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: 26. 02. 2006 Dagsorden: REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2006 Mødedato: 26. februar 2006 Mødested: København Tilstedeværende: Bestyrelsen: Bo Holm Jacobsen, Helle Kjærsgaard, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund Johansen

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016

Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016 Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016 1. Valg af dirigent Jytte Rusbjerg blev valgt. Jytte konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. Ishøj d. 9.1.2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. 1: Godkendelse af sidste referat 2: Nyt fra formanden 3: Nyt fra kassereren, regnskab 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Generalforsamling 2012. IndustriFarmaceutForeningen

Generalforsamling 2012. IndustriFarmaceutForeningen Generalforsamling 2012 IndustriFarmaceutForeningen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af evt. indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse

Læs mere

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter. Generalforsamling SSK Den. 28. april 2010-05-10, Slagelse Svømmehal, Cafeteriaet. Dirigent: Jørgen Larsen Protokol: Bo Pathuel På den ordinære generalforsamling for Slagelse Svømmeklub er dagsordenen følgende:

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma.

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. for børn og unge i hele Holstebro Kommune Udarbejde sponsorstrategi 14 Revision: Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. Intern revision. Der vælges 1 revisor

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere