State of the union REPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "State of the union REPORT"

Transkript

1 State of the union REPORT Dansk Frisbee Sport Union 2013

2 Forord Denne rapport er tiltænkt som en status på forbundet Dansk Frisbee Sport Union til brug i forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts Hensigten er at lette gennemgangen af punkterne i forbindelse med afholdes af repræsentantskabsmødet, men fortsat formidle alle relevante oplysninger omkring forbundets aktiviteter relativt detaljeret. Indhold 1. Dagsorden Side 2 2. Formandens beretning Side 3 3. Sekretariatets beretning Side 5 4. Sekretariatets opgaver Side 6 5. Klubstatistik m/grafik Side 7 6. Nye/kommende klubber Side Regnskab 2012 Side Budget for 2013 Side Nominerede til ets Discpris Side Roskilde Festival Side

3 Dagsorden for repræsentantskabsmødet 1. Valg af dirigent og referent 3 min. 2. Beretning fra formanden 7-8 min. 3. DFSUs sekretariat beretter 5 min. 4. et i klubberne min. o Hvordan st det til? ets positive historie. ets udfordring. 5. Aflæggelse af regnskab for min. o Spørgsmål vedr. regnskab 15 min. 6. Fremlæggelse af budget for min. o Spørgsmål vedr. budget 15 min. PAUSE 10 min. 7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalender 2-3 min. 8. Valg af Formand 5 min. 9. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 10 min. 10. Valg af revisor og en revisorsuppleant 5-10 min. 11. DM-udvalgets beretning 6-7 min. 12. Nedsættelse af et DM-udvalg 5 min. 13. Fremtidig afholdelse af repræsentantskabsmøde 15 min. 14. Behandling af anmeldte forslag (ingen) 1 min. 15. Uddeling af ets disc-pris 5-6 min. 16. Eventuelt 10 min

4 Formandens beretning Det seneste har budt på flotte resultater for dansk ultimate på det sportslige plan, men især også på den organisatoriske side. I et, hvor de danske landshold ikke har deltaget i nogle turneringer, har der været plads til at klubholdene kunne sætte scenen. Flere hold har på flotteste vis repræsenteret dansk ultimate ved internationale turneringer både i Danmark og i udlandet, og er kommet hjem med den samlede sejr. Dette er tilfældet for Ragnarok, Hej Five, Aalborg Dinosaurs, Copenhagen Classic og Hucks. DFSU gav sidste støtte til Team 1935 og U 23 landsholdets der blandt andet deltog ved Windmill og kom hjem med henholdsvis en 6. plads og spiritvinder i damerækken og en 23. plads i open rækken. ets mest bemærkelsesværdige resultat stod Ragnarok dog for med deres 3. plads til EUCF, og holdet arbejder nu på at deltage ved sommerens U.S. Open Championship. Dansk landsholdsultimate kommer igen på banen her til sommer, hvor BULA afholder europamesterskaber i beach ultimate. Der er naturligvis allerede gang i forberedelser til de to hold, hvor dameholdet allerede har haft første udtagelse, mens openholdet har udtagelse først i april. Som sagt tidligere er det dog ikke kun de sportslige resultater der har været imponerende det sidste. For et siden meddelte bestyrelsen at den ville fokusere på at øge antallet af organiserede spillere i dansk ultimate. Jeg må sige jeg er meget imponeret af de resultater vi har opnået ved kombinationen af en 10 timers ansættelse af en stærk innovativ medarbejder som Jesper, en ideskabende bestyrelse samt opbakningen fra alle jer ultimatespillere der er villige til at gøre en frivillig indsats. Mange ideer er blevet prøvet af og det er svært at sige hvilke der har virket, men nogle har. - Over for de eksisterende klubber indførte vi kampagnen få en disc for et nyt medlem, med henblik på at give de eksisterende spillere et øget incitament til at finde nye holdkammerater. Det sidste har vi på denne post uddelt 49 gratis disc og vi har derfor besluttet at fortsætte denne kampagne i Derudover har vi haft fokus på opstart af nye klubber, ved officielt at melde ud at unionen er interesseret i at starte flere klubber. Vi besluttede at reagere på de interesser der popper op rundt omkring og hjælpe de interesserede ved at starte facebookgrupper, koordinere første træning og stille startpakker til rådighed. Yderligere har vi ved jeres hjælp kunnet tilbyde trænere til at vejlede de nye klubber. - Vi har også i bestyrelsen prioriteret at være aktive i forbindelse med gymnasiedm, da vi ser et stort potentiale i nye spillere her. Netop Jespers og Niels indsats her skabte grundlaget for at der lige nu trænes fast i Fredericia og Esbjerg og initiativer er lige nu i gang for at starte klubber i Kolding og Allerød

5 Alt dette har betydet at det samlede medlemstal gennem det seneste er steget fra 386 medlemmer 1. januar 2012 til 458 medlemmer ved den seneste opgørelse pr. 1. januar Den store udfordring med opstart af nye klubber ligger dog endnu foran os nemlig at få organiseret klubberne og hjælpe dem med at rekruttere nye spillere, så klubberne ikke g i sig selv igen n den første hype har lagt sig. Dette ser jeg som en af DFSUs vigtigste opgaver de kommende, og her har vi brug for opbakning fra alle de eksisterende spillere. Der er brug for folk, der vil hjælpe de nye klubber med sparing omkring træningerne, ligesom der også vil være behov for taktisk og regelmæssig vejledning i forbindelse med turneringer. Jeg håber derfor at I alle vil være de nye klubber behjælpelige, så vi kan få endnu større bredde i vores sport. Med repræsentantskabsmødet i dag er det ikke blot bestyrelsens medlemmer der ændres, det er også de opgaver der medfølger at sidde i bestyrelsen. Jesper og Niels foreslog i slutningen af 2012 at de administrative poster fremover skulle deles mellem de to i et nyopstartet sekretariat. Styrken ved denne løsning, er, at de kan støtte hinanden i arbejdet og samtidigt f mulighed for at diskutere problemstillingerne med hinanden løbende. Det nye sekretariat skal være unionens motorrum og der hvor de løbende beslutninger gennemføres. Det betyder samtidigt at det ikke længere forventes at bestyrelsesmedlemmerne skal påtage sig et stort arbejdsmæssigt ansvar, men de er selvfølgelig fortsat velkomne til det. Derimod skal medlemmerne deltage i bestyrelsesmøderne og herved lægge linjerne for sekretariatets arbejde. Jeg har stor tro til at denne konstellation vil styrke unionens videre arbejde. For det første er jeg helt sikker på at Niels og Jespers fælles engagement vil gavne alle unionens medlemmer, men samtidigt håber jeg også at bestyrelsens nye rolle vil give flere mod på at blive en del af bestyrelsen og derigennem berige unionens arbejde. Senere på mødet skal vi vælge formand og medlemmer til bestyrelsen og jeg kan allerede nu melde ud, at vi skal have ny formand, da jeg ikke pt. kan finde tiden til at gøre den indsats, jeg selv finder nødvendig for at udvikle unionen videre. Jeg håber dog at kunne fortsætte i bestyrelsen og derved fortsæt kunne sætte mit præg på dansk ultimate

6 Sekretariatets beretning Den første januar 2013 blev DFSU sekretariatet oprettet. Sekretariatslederen er tidligere sportsadministrator Jesper Gyldendahl, ny sportsadministrator er Niels Pagel. Rent praktisk er den tidligere sportsadministratorstilling på 10 timer blevet delt i to, for at skabe en større kompetence og mulighed for sparring omkring de daglige arbejdsopgaver. De to har dermed hver 5 lønnede timer om ugen og sidder sammen en dag om ugen i København og arbejder direkte under DFSUs bestyrelse. Det er sekretariatets primære formål at arbejde med de konkrete målsætninger og udfordringer for DFSU, som udstikkes og formuleres af DFSU bestyrelsen (de nuværende og nogle kommende arbejdsopgaver er udspecificeret nærmere på næste side). Sekretariatet har især fokus på at udvide kendskabet til sporten, samt at fastholde og forbedre den interne kommunikation mellem klubberne og spillerne i ultimatemiljøet. Sekretariatet vil i de kommende have særligt fokus på opstart af nye klubber. Tidligere ildsjæle udbredte for en række siden ultimatesporten til stort set alle landets gymnasier, hvilket har givet grundlag for at håndplukke kommende ultimatespillere med interesse i sporten, som kan starte en ultimateklub i deres by eller nærområde. Sideløbende med de daglige arbejdsopgaver vil sekretariatet forsøge at øge forbundets indtægter via nuværende eller øvrige finansieringskilder, såsom Roskilde Festivalen, øget discsalg, flere medlemmer, optagelse i DIF, samarbejde med DGI, koordinering af buskørsel, søgning af fonde, mv. Det er sekretariatets målsætning på sigt at kunne arbejde endnu mere for forbundet via de øgede indtægter, såfremt der viser sig et økonomisk grundlag for dette. På nuværende tidspunkt har sekretariatet ikke et fast tilholdssted, men mødes dog så vidt muligt hver uge for at arbejde med de løbende arbejdsopgaver. I forbindelse med samarbejdet med DGI, vil sekretariatet muligvis få en kontorplads til rådighed lejlighedsvist, som kan danne grundlag for endnu bedre samarbejdsmuligheder med DGI. For at gøre sekretariatets arbejde mere struktureret, er der påbegyndt en opstart af projektstyringsprogrammet Podio. Det er hensigten, at Podio skal gøre det lettere for sekretariatet at kategorisere, segmentere, fordele og uddelegere arbejdsopgaver. Du skal derfor ikke blive overrasket, hvis du modtager en Podio indbydelse fra sekretariatet. Dette betyder blot, at vi værdsætter dit potentiale og ønsker at inddrage dig i nogle arbejdsopgaver i forbindelse med vores fælles målsætninger for dansk ultimate. Det er altså ikke sekretariatets opgave at overtage de nuværende frivillige opgaver, og der vil formentlig kommer yderligere frivillige opgaver i fremtiden, n DFSU bliver endnu større. Det er hensigten at bevare motivationen og undgå dlig samvittighed. Derfor vil sekretariatet søge at udrydde al dlig samvittighed, så vi sammen kan højne begejstringen omkring ultimatesporten i Danmark. Det er desuden meget lettere at være 100 frivillige, som hver laver 4 opgaver end 4 frivillige om 100 opgaver. Der vil altså fortsat være behov for ildsjæle, gode indsatser, sjove idéer, skøre input og seje frivillige. Hvis du allerede nu sidder inde med spændende tanker eller projekter, så er sekretariatet altid åben for sparring eller anden hjælp i forhold til dine konkrete behov

7 Sekretariatsopgaver Udførte opgaver Plakat: Design og tryk af 2000 plakater om ultimate. Den kan bruges til rekruttering af nye spillere og har reklame for muligheden for at blive DFSU Roskilde Frivillig. Planen er, at alle klubber skal have plakater til at hænge op lokalt. - Opstart af dame beachlandsholdet: Indledende holdlederopgaver for at starte holdet og finde ansvarspersoner, der efterfølgende frivilligt selv laver de praktiske opgaver omkring holdets EMdeltagelse. - Forberede repræsentantskabsmøde: Bl.a. udarbejdelse af denne rapport med statistik over alle klubber. - Bus til midtsæson: Bus tur/retur for alle københavnere til Odense til glæde for ca. 50 spillere, der kom nemt og billigt til turnering. I det omfang DGIs bus er ledig, er det tanken at arrangere flere lignende afgange i fremtiden. Bussen er et eksempel på en opgave, der er lavet udover sekretariatets ugentlige timer, til gengæld var turen selvfinansierende, idet passagererne hver betalte en smule ekstra for at dække arbejdstiden til at administrere bussen. - Bestilling af nye DFSU discs, som skal sælges samt bruges til startpakker i fremtiden Igangværende opgaver / faste opgaver - Opstart af DGI-udvalg i København, der skal lave ultimatekurser - Dialog med DIF (Danmarks Idrætsforbund) om eventuelt samarbejde/medlemskab - Koordination af opstart af nye klubber - Roskilde Festival: Opsætning af roskildebillet.dk, rekruttering af frivillige mv. Den samlede indtægt fra de frivillige på Roskilde forventes at kunne dække næsten hele slønnen til sekretariatet - Forbedring af discsalg med henblik på at styrke discsalget således flere f mulighed for at spille ultimate, og DFSUs indtægter øges - Grundlæggende opdateringer/oprydning samt mere liv og interessant indhold i hverdagen på dfsu.dk og facebook. - Lave nyt internt pointudregningssystem til DM-udvalget for at lette deres arbejde - I gang med at bruge et nyt projektstyringsværktøj, Podio, som skal gøre det nemmere at koordinere arbejdet i DFSU Kommende opgaver - Hjælpe den nye bestyrelse i gang - Gymnasie DM - Opstarte nye klubber efter gymnasie DM - Jobbank med ad hoc jobs - Søge fonde og legater - Udvikle koncept for at udbyde ultmate til polterabender - Frisbee.dk som promotion site for ultimate - Og meget mere end vi kan liste her - 6 -

8 hus ultimate klub Formand: Peter Kusk Mott : 30 : 24 Total antal: 54 spillere 44% Køn 56% Copenhagen Hucks 53% Køn Formand: Christina Noer : 46 : 51 Total antal: 97 spillere 47%

9 Discflyers (Odense) Formand: Christopher Ørskov Sværke : 24 : 17 33% Køn Total antal: 51 spillere 67% Herning Vipers 23% Køn Formand: Matthias Zaccarin : 10 : 3 Total antal: 13 spillere 77%

10 Aalborg Dinosauers Formand: Christian R. Andersen : 30 : 17 Total antal: 47 spillere 36% Køn 64% Københavns Frisbee Klub 34% Køn Formand: Niels Pagel Jensen : 48 : 25 Total antal: 73 spillere 66%

11 % 16% Køn % 0% Køn Spinners Formand: Christian Uhl : 27 : 5 Total antal: 32 spillere Ragnarok Formand: Kristian Reckzeh : 37 : 0 Total antal: 37 spillere

12 % 38% Køn % 48% Køn Mojn (Aabenraa) Formand: Rasmus Fink : 13 : 8 Total antal: 21 spillere Tørring Formand: Birte Bengtsson : 17 : 16 Total antal: 33 spillere

13 Dansk Frisbee Sport Union Formand: Martin Therkildsen : 292 : % Køn Total antal: 458 medlemmer 64% DFSU medlemsudvikling DFSU medlemsudvikling inkl. nye klubber

14 Nye/kommende klubber Klub Antal spillere Afholdt første træning Vedtægter DM debut Allerød 13* Ikke endnu Modtaget startpakke Talentrækken ude 2013 Ikke spurgt endnu Dalby IF 14 Ikke endnu Esbjerg 15 Inde 2013 finalestævne Fredericia 16 Inde 2013 Ikke spurgt endnu Kolding Ultimate Klub 28* På vej Ikke endnu Nærum Bears 10*? Ude 2012 Ikke spurgt endnu Tnby 20* Ikke endnu Ikke spurgt endnu i alt 103 Klubber udenfor DFSU Hareskoven Frisbee Klub 24* Ikke endnu Rødbederne 33* Ikke endnu i alt 57 Ikke spurgt endnu * Tal baseret på interesse på Facebook og derfor kun en indikation

15 Regnskab for Dansk Frisbee Sport Union Kort oversigt- samlet Budget 2012 Resultat 2012 Resultat af primær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Forskel * Kontingenter i alt DM i alt Turneringer i alt Landshold i alt Udvalg og repræsentantskab i alt DFSU Shop i alt Roskilde Festival i alt PR og medlemshverning i alt Administration i alt Øvrige omkostninger i alt Resultat for Underskud * Forskel mellem budget 2012 (indtægter - udgifter) og resultat 2012 (indtægter - udgifter) Resultat af sekundær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Finansielle poster i alt Afskrivninger i alt Resultat for Underskud efter afskrivninger Spørgsmål og svar om DFSUs økonomi Hvorfor er der underskud på i 2012? Der var budgetteret med kr. mere i forbrug end i indtægter, men endte altså på kr. Pengene er f.eks. brugt på køb af 800 discs (som udgør en potentiel indtægtskilde i fremtiden) og at starte nye klubber, administration, DM mv. Desuden har der været færre indtægter end budgetteret med på blandt andet medlemskontingent og discsalg. Hvordan vendes et driftsunderskud på minus til balanceret budget, hvor indtægterne modsvarer udgifterne? Det har i en række været en udfordring for DFSU at holde budgettet, men med hensyn til rent faktisk at bruge de afsatte midler, hvilket ikke længere er en problemstilling. Det har tidligere ikke været svært for DFSU at holde et stramt budget, så udsigten til at kunne holde budgettet er dermed lovende. Kassereren vil desuden fremadrettet benytte et likviditetsbudget, så DFSU undg insolvens og dermed hele tiden vil have likvide midler til rådighed

16 Regnskab udvidet Detaljeret oversigt - primære drift Budget 2012 Resultat 2012 Kontingenter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Spillerkontingenter ,00 0, ,00 0,00 Klubkontingenter 5.200,00 0, ,00 0,00 Kontingent WFDF 0, , ,09 Kontingenter i alt , , , ,09 DM Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Inde DM 11/ , , , ,35 Ude DM , , , ,84 Mix DM , ,00 0, ,75 DM i alt 9.200, , , ,94 Turneringer Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter CUBC ,00 0,00 0, ,00 Turneringer i alt 0,00 0,00 0, ,00 Landshold Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter U23 Landshold 0, , , ,80 Landshold i alt 0, , , ,80 Udvalg og repræsentantskab Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Bestyrelsen - Transport , ,00 - Tilskud finalestævne - 0, ,00 - Øvrige udgifter , ,35 I alt , ,35 Repræsentantskab - Transport , ,00 - Øvrige udgifter , ,45 I alt , ,45 Ultimateudvalg - Transport ,00-0,00 - Øvrige udgifter ,00-750,00 I alt ,00-750,00 Udvalg og repræsentantskab i alt 0, ,00 0, ,

17 Detaljeret oversigt drift (fortsat) Budget 2012 Resultat 2012 DFSU Shop Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Disc (salg: 245 køb: 800) , , , ,00 Fragt af disc, mv. 0,00 0, , ,80 DFSU Shop i alt , , , ,80 Roskilde Festival Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Roskilde - organisering af frivillige ,00 0, , ,70 Roskilde Festival i alt ,00 0, , ,70 PR og medlemshvervning Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter PR-Udvalg ,00 0,00 229,41 Informationsmateriale ,00 0,00 0,00 T-shirts med DFSU logo - 0,00 0, ,00 Kursusafholdelse for lærere 5.000, , , ,22 Gymnasie DM - 0,00 0, ,25 Træner ny klub! - 0,00 0,00 660,00 Startpakke - 0,00 0, ,00 I alt 5.000, , , ,88 "Spirit-pulje" , Tilskud band DM Aarhus ,00 - Hucks Flag ,00 - Skoleleje DM Kbh (inkl. retur) , ,00 - Hucks Ultimate Camp ,00 I alt , , ,00 PR og medlemshverning i alt 5.000, , , ,88 Administration Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Løn (inkl. barsel, ATP, mm.) , ,32 Kontor - 500,00-0,00 Webudgifter , ,28 Administration i alt 0, ,00 0, ,60 Øvrige omkostninger Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Falck Abonnement 0, , ,00 Øvrige omkostninger i alt 0, ,00 0, ,

18 Detaljeret oversigt - sekundære drift Budget 2012 Resultat 2012 Finansielle poster Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Urealiseret gevinst/tab på aktier ,00 0,00 Renteindtægter ,75 0,00 Servicegebyr landsholdskonto - - 0,00 300,00 Ekspeditionsgebyr - - 0,00 150,00 Bankoverførsler - - 0,00 206,25 Finansielle poster i alt 0,00 0, ,75 656,25 Afskrivninger (O) Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Kassedifference ,61 Disc (tab) ,88 Afskrivninger i alt 0,00 0,00 220,

19 Budget for Dansk Frisbee Sport Union Kort oversigt Budget 2013 Resultat 2013 Resultat af primær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Kontingenter i alt DM i alt Turneringer i alt Landshold i alt Udvalg og repræsentantskab i alt DFSU Shop i alt PR og medlemshverning i alt Sekretariatet i alt Øvrige omkostninger i alt Resultat for Overskud/underskud * Forskel mellem budget 2013 (indtægter - udgifter) og resultat 2013 (indtægter - udgifter) Resultat af sekundær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Finansielle poster i alt Afskrivninger i alt Resultat for Underskud efter afskrivninger Detaljeret oversigt - primære drift Budget 2013 Resultat 2013 Kontingenter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Spillerkontingenter (500) ,00 0,00 0,00 0,00 Klubkontingenter 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent WFDF 0, ,00 0,00 0,00 Kontingenter i alt , ,00 0,00 0,00 DM Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Inde DM 12/ , ,00 0,00 0,00 Ude DM , ,00 0,00 0,00 Mix DM , ,00 0,00 0,00 DM i alt , ,00 0,00 0,00 Turneringer Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter CUBC ,00 0,00 0,00 0,00 Turneringer i alt 0,00 0,00 0,00 0,

20 Landshold Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Strandlandshold - dame 0, ,00 0,00 0,00 Strandlandshold - herre 0, ,00 0,00 0,00 U23 landshold 0,00 0,00 0,00 0,00 Landshold i alt 0, ,00 0,00 0,00 Udvalg og repræsentantskab Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Bestyrelsen - Transport ,00-0,00 - Tilskud finalestævne - 0,00-0,00 - Øvrige udgifter ,00-0,00 I alt ,00-0,00 Repræsentantskab - Transport ,00-0,00 - Øvrige udgifter ,00-0,00 I alt ,00-0,00 DM-udvalget - Transport ,00-0,00 - Øvrige udgifter ,00-0,00 I alt ,00-0,00 Udvalg og repræsentantskab i alt 0, ,00 0,00 0,00 DFSU Shop Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Disc (356 x 80,- kr.) , ,00 0,00 0,00 Fragt af disc, mv , ,00 0,00 0,00 Markedsføring (Google Adwords) ,00-0,00 DFSU Shop i alt , ,00 0,00 0,00 Detaljeret oversigt - primære drift (fortsat) Budget 2013 Resultat 2013 PR og medlemshvervning Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter PR-Udvalg ,00 0,00 0,00 Informationsmateriale ,00 0,00 0,00 DFSU ultimate plakat ,00 0,00 0,00 Kursusafholdelse for lærere 6.000, ,00 0,00 0,00 Gymnasie DM ,00 0,00 0,00 DGI-medlemskab (nye klubber) ,00 0,00 0,00 Startpakke ,00 0,00 0,00 "Spirit-pulje" ,00 0,00 0,00 PR og medlemshverning i alt 6.000, ,00 0,00 0,

21 Sekretariatet Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Løn (inkl. barsel, ATP, ca. 600 timer) ,00-0,00 Roskilde Festival , ,00-0,00 Buskørsel (midtsæson - inde) 7.440, ,00-0,00 Sekretariatet i alt , ,00 0,00 0,00 Øvrige omkostninger Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Falck Abonnement 0,00 0,00-0,00 Kontor 0,00 500,00-0,00 Webudgifter 0, ,00-0,00 Øvrige omkostninger i alt 0, ,00 0,00 0,00 Detaljeret oversigt - sekundære drift Budget 2012 Resultat 2012 Finansielle poster Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Urealiseret gevinst/tab på aktier - - 0,00 0,00 Renteindtægter - - 0,00 0,00 Servicegebyr landsholdskonto - - 0,00 0,00 Ekspeditionsgebyr - - 0,00 0,00 Finansielle poster i alt 0,00 0,00 0,00 0,00 Afskrivninger (O) Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Fakturaer (manglede betaling) ,00 Disc (tab) ,00 Afskrivninger i alt 0,00 0,00 0,

22 ets discpris Hvert på repræsentantskabsmødet uddeles DFSUs prestigefyldte Discpris til en person, der i løbet af et har gjort noget ekstraordinært for frisbee-sporten i Danmark. Alle kan indsende nomineringer og ved denne rapports deadline var der indkommet følgende nomineringer: Elin Bertelsen (Aarhus Ultimate) Nomineringer: I foret 2012 startede Elin planen om et Vestdansk pigehold til WCU og Windmill hvor alle, nye som erfarne, var velkomne til at være med. Dette resulterede i utrolig flotte resultater til begge turneringer hvor nogle af Europas bedste hold fik tæt kamp og enkelte blev endda besejret. På klubniveau har Elin været en vigtig sag til den succes der over de sidste par har været på dameholdet i hus. Derudover er Elin en utrolig vigtig arbejdskraft i DFSU's DM-udvalg, hvor hun lægger et stort stykke arbejde og ikke viger tilbage for at føre ordet til diverse præmieoverrækkelser. Elin er en ultimate ildsjæl og har efter ikke særlig mange s erfaring i ultimateverdenen taget et stort både administrativt og spillemæssigt ansvar, og dette bør hun anerkendes for. Hucks og deres fredagstrænerteam Niels Pagel Jensen, (KFK) Indstillet af Line Ellen og Sofie Sørine, Københavns Frisbee Klub For indesæson efter indesæson at åbne deres gode fredagstræningstid i DGI Byen for resten af ultimatedanmark. Træningerne er ofte velbesøgte, underholdende og efterfulgt af mad og hygge. Det er den slags arrangementer, der giver den sociale lim, der binder miljøet sammen også udover den enkelte klub og skaber grobund for venskaber, hatturneringer og store fælles arrangementer som WCU. Det københavnske ultimatemiljø kunne sagtens bestå uden de fælles fredagstræninger, men ville for mange blive en kende fattigere. Ros til Hucks spillere og bestyrelse for at afgive tiden til andre klubbers spillere trods halmanglen og ros til dagens træner for at gå forrest. Niels nomineres for sit hde arbejde med WCU De sidste 3 s modtagere Indstillet af Niels Pagel Jensen, KFK Indstillet af Thomas Vestergaard, Spinners 2011: Lisbeth Møller 2010: Birgit Brunshøj 2009: Birte Bengtsson

23 Dansk Frisbee Sport Union på Roskilde Festival 2013 Igen i stiller DFSU med frivillige til ets festival. For hver frivillig modtager DFSU op mod 1000 kr. fra festivalen (afhænger af antal solgte billetter), men dertil skal nævnes, at DFSU har omkostninger til hver frivillig for omkring kr. Via sekretariatets indsats for at øge indsatsen på Roskilde Festival er sekretariatet nærmest selvfinansierende. Den endelige kontrakt er dog endnu ikke underskrevet med festivalen, men det forventes, at antallet af frivillige i vil blive omtrent frivillige, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til de 62 i Som det fremg af budgettet vil det gøre Roskilde Festival til DFSUs største indtægtskilde større end medlemskontingentet. Det er sekretariatet, der varetager alle Roskilde-opgaverne. Langt størstedelen af de tilmeldte frivillige er personer udenfor ultimatemiljøet, men dette er ikke nødvendigvis usædvanligt for foreningerne på Roskilde Festivalen. Læs mere og meld dig via Vær og også med til at sprede ordet ved at synes godt om DFSU Roskilde Frivillig på Den frivillige skal arbejde 4x8 timer mellem 28. juni og 7. juli, og opgaverne er bl.a. Kontrollere armbånd og køretilladelser ved porte og indgange Patruljere langs hegnet og rapportere over radioen, hvis der er hul i hegnet, eller nogen prøver at komme ind på festivalen uden gyldigt armbånd. Hjælpe gæster med at finde vej, hygge dig, være en god ambassadør for DFSU og Roskilde Festival og sprede god stemning Goder til de frivillige Jo tidligere tilmelding, jo flere goder. Ved tilmelding inden 1. april f den frivillige følgende: Gratis billet til Roskilde Festival Vælg selv dine vagter via vores online vagtbooking Rabat på depositum (overfør kr ) En gratis kasse øl Gratis solcreme Gratis ultimate frisbee Forplejning på vagterne Adgang til rigtige toiletter Og naturligvis en sjov festival og en stor tak for støtten fra DFSU

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

State of the union 2015

State of the union 2015 1/16 State of the union 2015 Status på årets gang i Dansk Frisbee Sport Union Forbundshjemmeside med nyheder og baggrundsinformation www.dfsu.dk Promotion site for fremtidige spillere www.frisbee.dk Instagram:

Læs mere

Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010

Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010 Referent: Birgit Redigeret af Sanne og Taiyo Ikke til stede: Taiyo 1. Mål evaluering af tiltag/ikke gennemførte projekter i 2009 a. Synliggørelse indadtil? Bedre? 2. Visionsmøde a. Godt at det blev lavet

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007

DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007 DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007 Tilstede: (se vedlagte liste) Dirigent: Lisbeth Møller Referent: Marie Bruun Nielsen Stemmeberettigede: 22 personer. (efter pkt. 4 kun 21 stemmeberettigede, da 1

Læs mere

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20.

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20. EM-stormøde 27/4-15 Dagsorden 1. Velkomst og introduktion 2. 15-20 minutter pow wow 3. Tilmeldte landshold 4. Finance v. Laurits og Børre 5. Venue 6. Accommodation 7. Food 8. Social Events 9. Staff/Volunteers

Læs mere

REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: 26. 02. 2006 Dagsorden:

REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: 26. 02. 2006 Dagsorden: REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2006 Mødedato: 26. februar 2006 Mødested: København Tilstedeværende: Bestyrelsen: Bo Holm Jacobsen, Helle Kjærsgaard, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund Johansen

Læs mere

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1;

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1; REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2005 Mødedato: 12. marts 2005 Mødested: Odense Tilstedeværende: Bestyrelsen: René Oskjær, Helle Kjærsgaard, Pernille Knudsen, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Birgit (formand), Andreas (kasserer) og Taiyo (skriftlige kommentarer til dagsordenen modtaget af Lars Beck og Lise Rasmussen)

Birgit (formand), Andreas (kasserer) og Taiyo (skriftlige kommentarer til dagsordenen modtaget af Lars Beck og Lise Rasmussen) Bestyrelsesmøde mandag d.19. oktober over Skype. Tilstede er: Birgit (formand), Andreas (kasserer) og Taiyo (skriftlige kommentarer til dagsordenen modtaget af Lars Beck og Lise Rasmussen) Taiyo vælges

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Generalforsamlingen blev afholdt på klubbens facebook gruppe, som kun er for medlemmer. Deltagere var: Søren Slott

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent Alex foreslog Margit som dirigent. Hun modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Generalforsamling 2012. IndustriFarmaceutForeningen

Generalforsamling 2012. IndustriFarmaceutForeningen Generalforsamling 2012 IndustriFarmaceutForeningen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af evt. indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

De sydslesvigske fodboldlandshold

De sydslesvigske fodboldlandshold De sydslesvigske fodboldlandshold Indhold Historien om holdet 4 Sportsligt koncept for Sydslesvigs landshold 5-6 Budget 7 Støtteforeningen 8 Medier/Pressespiegel 9-10 Billedkavalkade 11 Fakta 12 Fodbold

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forening 29/12-2011 Tilstede: Thomas Duhn, Henrik Simonsen, Tor Soya, Sebastian Stefansen, Thomas Hornbæk, Peter Hansen, Kristoffer Broholm,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Dagsorden: 1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 2. Generelle sager Status på virksomhedsplanen Hvordan

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15.

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15. Møde i studentersamfundets bestyrelse Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale,. Ordinære medlemmer: Milan Vestetergaard, Erik Lander, næstformand Kasper Gram, kasserer Anne Kathrine Krushave, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere