State of the union REPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "State of the union REPORT"

Transkript

1 State of the union REPORT Dansk Frisbee Sport Union 2013

2 Forord Denne rapport er tiltænkt som en status på forbundet Dansk Frisbee Sport Union til brug i forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts Hensigten er at lette gennemgangen af punkterne i forbindelse med afholdes af repræsentantskabsmødet, men fortsat formidle alle relevante oplysninger omkring forbundets aktiviteter relativt detaljeret. Indhold 1. Dagsorden Side 2 2. Formandens beretning Side 3 3. Sekretariatets beretning Side 5 4. Sekretariatets opgaver Side 6 5. Klubstatistik m/grafik Side 7 6. Nye/kommende klubber Side Regnskab 2012 Side Budget for 2013 Side Nominerede til ets Discpris Side Roskilde Festival Side

3 Dagsorden for repræsentantskabsmødet 1. Valg af dirigent og referent 3 min. 2. Beretning fra formanden 7-8 min. 3. DFSUs sekretariat beretter 5 min. 4. et i klubberne min. o Hvordan st det til? ets positive historie. ets udfordring. 5. Aflæggelse af regnskab for min. o Spørgsmål vedr. regnskab 15 min. 6. Fremlæggelse af budget for min. o Spørgsmål vedr. budget 15 min. PAUSE 10 min. 7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalender 2-3 min. 8. Valg af Formand 5 min. 9. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 10 min. 10. Valg af revisor og en revisorsuppleant 5-10 min. 11. DM-udvalgets beretning 6-7 min. 12. Nedsættelse af et DM-udvalg 5 min. 13. Fremtidig afholdelse af repræsentantskabsmøde 15 min. 14. Behandling af anmeldte forslag (ingen) 1 min. 15. Uddeling af ets disc-pris 5-6 min. 16. Eventuelt 10 min

4 Formandens beretning Det seneste har budt på flotte resultater for dansk ultimate på det sportslige plan, men især også på den organisatoriske side. I et, hvor de danske landshold ikke har deltaget i nogle turneringer, har der været plads til at klubholdene kunne sætte scenen. Flere hold har på flotteste vis repræsenteret dansk ultimate ved internationale turneringer både i Danmark og i udlandet, og er kommet hjem med den samlede sejr. Dette er tilfældet for Ragnarok, Hej Five, Aalborg Dinosaurs, Copenhagen Classic og Hucks. DFSU gav sidste støtte til Team 1935 og U 23 landsholdets der blandt andet deltog ved Windmill og kom hjem med henholdsvis en 6. plads og spiritvinder i damerækken og en 23. plads i open rækken. ets mest bemærkelsesværdige resultat stod Ragnarok dog for med deres 3. plads til EUCF, og holdet arbejder nu på at deltage ved sommerens U.S. Open Championship. Dansk landsholdsultimate kommer igen på banen her til sommer, hvor BULA afholder europamesterskaber i beach ultimate. Der er naturligvis allerede gang i forberedelser til de to hold, hvor dameholdet allerede har haft første udtagelse, mens openholdet har udtagelse først i april. Som sagt tidligere er det dog ikke kun de sportslige resultater der har været imponerende det sidste. For et siden meddelte bestyrelsen at den ville fokusere på at øge antallet af organiserede spillere i dansk ultimate. Jeg må sige jeg er meget imponeret af de resultater vi har opnået ved kombinationen af en 10 timers ansættelse af en stærk innovativ medarbejder som Jesper, en ideskabende bestyrelse samt opbakningen fra alle jer ultimatespillere der er villige til at gøre en frivillig indsats. Mange ideer er blevet prøvet af og det er svært at sige hvilke der har virket, men nogle har. - Over for de eksisterende klubber indførte vi kampagnen få en disc for et nyt medlem, med henblik på at give de eksisterende spillere et øget incitament til at finde nye holdkammerater. Det sidste har vi på denne post uddelt 49 gratis disc og vi har derfor besluttet at fortsætte denne kampagne i Derudover har vi haft fokus på opstart af nye klubber, ved officielt at melde ud at unionen er interesseret i at starte flere klubber. Vi besluttede at reagere på de interesser der popper op rundt omkring og hjælpe de interesserede ved at starte facebookgrupper, koordinere første træning og stille startpakker til rådighed. Yderligere har vi ved jeres hjælp kunnet tilbyde trænere til at vejlede de nye klubber. - Vi har også i bestyrelsen prioriteret at være aktive i forbindelse med gymnasiedm, da vi ser et stort potentiale i nye spillere her. Netop Jespers og Niels indsats her skabte grundlaget for at der lige nu trænes fast i Fredericia og Esbjerg og initiativer er lige nu i gang for at starte klubber i Kolding og Allerød

5 Alt dette har betydet at det samlede medlemstal gennem det seneste er steget fra 386 medlemmer 1. januar 2012 til 458 medlemmer ved den seneste opgørelse pr. 1. januar Den store udfordring med opstart af nye klubber ligger dog endnu foran os nemlig at få organiseret klubberne og hjælpe dem med at rekruttere nye spillere, så klubberne ikke g i sig selv igen n den første hype har lagt sig. Dette ser jeg som en af DFSUs vigtigste opgaver de kommende, og her har vi brug for opbakning fra alle de eksisterende spillere. Der er brug for folk, der vil hjælpe de nye klubber med sparing omkring træningerne, ligesom der også vil være behov for taktisk og regelmæssig vejledning i forbindelse med turneringer. Jeg håber derfor at I alle vil være de nye klubber behjælpelige, så vi kan få endnu større bredde i vores sport. Med repræsentantskabsmødet i dag er det ikke blot bestyrelsens medlemmer der ændres, det er også de opgaver der medfølger at sidde i bestyrelsen. Jesper og Niels foreslog i slutningen af 2012 at de administrative poster fremover skulle deles mellem de to i et nyopstartet sekretariat. Styrken ved denne løsning, er, at de kan støtte hinanden i arbejdet og samtidigt f mulighed for at diskutere problemstillingerne med hinanden løbende. Det nye sekretariat skal være unionens motorrum og der hvor de løbende beslutninger gennemføres. Det betyder samtidigt at det ikke længere forventes at bestyrelsesmedlemmerne skal påtage sig et stort arbejdsmæssigt ansvar, men de er selvfølgelig fortsat velkomne til det. Derimod skal medlemmerne deltage i bestyrelsesmøderne og herved lægge linjerne for sekretariatets arbejde. Jeg har stor tro til at denne konstellation vil styrke unionens videre arbejde. For det første er jeg helt sikker på at Niels og Jespers fælles engagement vil gavne alle unionens medlemmer, men samtidigt håber jeg også at bestyrelsens nye rolle vil give flere mod på at blive en del af bestyrelsen og derigennem berige unionens arbejde. Senere på mødet skal vi vælge formand og medlemmer til bestyrelsen og jeg kan allerede nu melde ud, at vi skal have ny formand, da jeg ikke pt. kan finde tiden til at gøre den indsats, jeg selv finder nødvendig for at udvikle unionen videre. Jeg håber dog at kunne fortsætte i bestyrelsen og derved fortsæt kunne sætte mit præg på dansk ultimate

6 Sekretariatets beretning Den første januar 2013 blev DFSU sekretariatet oprettet. Sekretariatslederen er tidligere sportsadministrator Jesper Gyldendahl, ny sportsadministrator er Niels Pagel. Rent praktisk er den tidligere sportsadministratorstilling på 10 timer blevet delt i to, for at skabe en større kompetence og mulighed for sparring omkring de daglige arbejdsopgaver. De to har dermed hver 5 lønnede timer om ugen og sidder sammen en dag om ugen i København og arbejder direkte under DFSUs bestyrelse. Det er sekretariatets primære formål at arbejde med de konkrete målsætninger og udfordringer for DFSU, som udstikkes og formuleres af DFSU bestyrelsen (de nuværende og nogle kommende arbejdsopgaver er udspecificeret nærmere på næste side). Sekretariatet har især fokus på at udvide kendskabet til sporten, samt at fastholde og forbedre den interne kommunikation mellem klubberne og spillerne i ultimatemiljøet. Sekretariatet vil i de kommende have særligt fokus på opstart af nye klubber. Tidligere ildsjæle udbredte for en række siden ultimatesporten til stort set alle landets gymnasier, hvilket har givet grundlag for at håndplukke kommende ultimatespillere med interesse i sporten, som kan starte en ultimateklub i deres by eller nærområde. Sideløbende med de daglige arbejdsopgaver vil sekretariatet forsøge at øge forbundets indtægter via nuværende eller øvrige finansieringskilder, såsom Roskilde Festivalen, øget discsalg, flere medlemmer, optagelse i DIF, samarbejde med DGI, koordinering af buskørsel, søgning af fonde, mv. Det er sekretariatets målsætning på sigt at kunne arbejde endnu mere for forbundet via de øgede indtægter, såfremt der viser sig et økonomisk grundlag for dette. På nuværende tidspunkt har sekretariatet ikke et fast tilholdssted, men mødes dog så vidt muligt hver uge for at arbejde med de løbende arbejdsopgaver. I forbindelse med samarbejdet med DGI, vil sekretariatet muligvis få en kontorplads til rådighed lejlighedsvist, som kan danne grundlag for endnu bedre samarbejdsmuligheder med DGI. For at gøre sekretariatets arbejde mere struktureret, er der påbegyndt en opstart af projektstyringsprogrammet Podio. Det er hensigten, at Podio skal gøre det lettere for sekretariatet at kategorisere, segmentere, fordele og uddelegere arbejdsopgaver. Du skal derfor ikke blive overrasket, hvis du modtager en Podio indbydelse fra sekretariatet. Dette betyder blot, at vi værdsætter dit potentiale og ønsker at inddrage dig i nogle arbejdsopgaver i forbindelse med vores fælles målsætninger for dansk ultimate. Det er altså ikke sekretariatets opgave at overtage de nuværende frivillige opgaver, og der vil formentlig kommer yderligere frivillige opgaver i fremtiden, n DFSU bliver endnu større. Det er hensigten at bevare motivationen og undgå dlig samvittighed. Derfor vil sekretariatet søge at udrydde al dlig samvittighed, så vi sammen kan højne begejstringen omkring ultimatesporten i Danmark. Det er desuden meget lettere at være 100 frivillige, som hver laver 4 opgaver end 4 frivillige om 100 opgaver. Der vil altså fortsat være behov for ildsjæle, gode indsatser, sjove idéer, skøre input og seje frivillige. Hvis du allerede nu sidder inde med spændende tanker eller projekter, så er sekretariatet altid åben for sparring eller anden hjælp i forhold til dine konkrete behov

7 Sekretariatsopgaver Udførte opgaver Plakat: Design og tryk af 2000 plakater om ultimate. Den kan bruges til rekruttering af nye spillere og har reklame for muligheden for at blive DFSU Roskilde Frivillig. Planen er, at alle klubber skal have plakater til at hænge op lokalt. - Opstart af dame beachlandsholdet: Indledende holdlederopgaver for at starte holdet og finde ansvarspersoner, der efterfølgende frivilligt selv laver de praktiske opgaver omkring holdets EMdeltagelse. - Forberede repræsentantskabsmøde: Bl.a. udarbejdelse af denne rapport med statistik over alle klubber. - Bus til midtsæson: Bus tur/retur for alle københavnere til Odense til glæde for ca. 50 spillere, der kom nemt og billigt til turnering. I det omfang DGIs bus er ledig, er det tanken at arrangere flere lignende afgange i fremtiden. Bussen er et eksempel på en opgave, der er lavet udover sekretariatets ugentlige timer, til gengæld var turen selvfinansierende, idet passagererne hver betalte en smule ekstra for at dække arbejdstiden til at administrere bussen. - Bestilling af nye DFSU discs, som skal sælges samt bruges til startpakker i fremtiden Igangværende opgaver / faste opgaver - Opstart af DGI-udvalg i København, der skal lave ultimatekurser - Dialog med DIF (Danmarks Idrætsforbund) om eventuelt samarbejde/medlemskab - Koordination af opstart af nye klubber - Roskilde Festival: Opsætning af roskildebillet.dk, rekruttering af frivillige mv. Den samlede indtægt fra de frivillige på Roskilde forventes at kunne dække næsten hele slønnen til sekretariatet - Forbedring af discsalg med henblik på at styrke discsalget således flere f mulighed for at spille ultimate, og DFSUs indtægter øges - Grundlæggende opdateringer/oprydning samt mere liv og interessant indhold i hverdagen på dfsu.dk og facebook. - Lave nyt internt pointudregningssystem til DM-udvalget for at lette deres arbejde - I gang med at bruge et nyt projektstyringsværktøj, Podio, som skal gøre det nemmere at koordinere arbejdet i DFSU Kommende opgaver - Hjælpe den nye bestyrelse i gang - Gymnasie DM - Opstarte nye klubber efter gymnasie DM - Jobbank med ad hoc jobs - Søge fonde og legater - Udvikle koncept for at udbyde ultmate til polterabender - Frisbee.dk som promotion site for ultimate - Og meget mere end vi kan liste her - 6 -

8 hus ultimate klub Formand: Peter Kusk Mott : 30 : 24 Total antal: 54 spillere 44% Køn 56% Copenhagen Hucks 53% Køn Formand: Christina Noer : 46 : 51 Total antal: 97 spillere 47%

9 Discflyers (Odense) Formand: Christopher Ørskov Sværke : 24 : 17 33% Køn Total antal: 51 spillere 67% Herning Vipers 23% Køn Formand: Matthias Zaccarin : 10 : 3 Total antal: 13 spillere 77%

10 Aalborg Dinosauers Formand: Christian R. Andersen : 30 : 17 Total antal: 47 spillere 36% Køn 64% Københavns Frisbee Klub 34% Køn Formand: Niels Pagel Jensen : 48 : 25 Total antal: 73 spillere 66%

11 % 16% Køn % 0% Køn Spinners Formand: Christian Uhl : 27 : 5 Total antal: 32 spillere Ragnarok Formand: Kristian Reckzeh : 37 : 0 Total antal: 37 spillere

12 % 38% Køn % 48% Køn Mojn (Aabenraa) Formand: Rasmus Fink : 13 : 8 Total antal: 21 spillere Tørring Formand: Birte Bengtsson : 17 : 16 Total antal: 33 spillere

13 Dansk Frisbee Sport Union Formand: Martin Therkildsen : 292 : % Køn Total antal: 458 medlemmer 64% DFSU medlemsudvikling DFSU medlemsudvikling inkl. nye klubber

14 Nye/kommende klubber Klub Antal spillere Afholdt første træning Vedtægter DM debut Allerød 13* Ikke endnu Modtaget startpakke Talentrækken ude 2013 Ikke spurgt endnu Dalby IF 14 Ikke endnu Esbjerg 15 Inde 2013 finalestævne Fredericia 16 Inde 2013 Ikke spurgt endnu Kolding Ultimate Klub 28* På vej Ikke endnu Nærum Bears 10*? Ude 2012 Ikke spurgt endnu Tnby 20* Ikke endnu Ikke spurgt endnu i alt 103 Klubber udenfor DFSU Hareskoven Frisbee Klub 24* Ikke endnu Rødbederne 33* Ikke endnu i alt 57 Ikke spurgt endnu * Tal baseret på interesse på Facebook og derfor kun en indikation

15 Regnskab for Dansk Frisbee Sport Union Kort oversigt- samlet Budget 2012 Resultat 2012 Resultat af primær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Forskel * Kontingenter i alt DM i alt Turneringer i alt Landshold i alt Udvalg og repræsentantskab i alt DFSU Shop i alt Roskilde Festival i alt PR og medlemshverning i alt Administration i alt Øvrige omkostninger i alt Resultat for Underskud * Forskel mellem budget 2012 (indtægter - udgifter) og resultat 2012 (indtægter - udgifter) Resultat af sekundær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Finansielle poster i alt Afskrivninger i alt Resultat for Underskud efter afskrivninger Spørgsmål og svar om DFSUs økonomi Hvorfor er der underskud på i 2012? Der var budgetteret med kr. mere i forbrug end i indtægter, men endte altså på kr. Pengene er f.eks. brugt på køb af 800 discs (som udgør en potentiel indtægtskilde i fremtiden) og at starte nye klubber, administration, DM mv. Desuden har der været færre indtægter end budgetteret med på blandt andet medlemskontingent og discsalg. Hvordan vendes et driftsunderskud på minus til balanceret budget, hvor indtægterne modsvarer udgifterne? Det har i en række været en udfordring for DFSU at holde budgettet, men med hensyn til rent faktisk at bruge de afsatte midler, hvilket ikke længere er en problemstilling. Det har tidligere ikke været svært for DFSU at holde et stramt budget, så udsigten til at kunne holde budgettet er dermed lovende. Kassereren vil desuden fremadrettet benytte et likviditetsbudget, så DFSU undg insolvens og dermed hele tiden vil have likvide midler til rådighed

16 Regnskab udvidet Detaljeret oversigt - primære drift Budget 2012 Resultat 2012 Kontingenter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Spillerkontingenter ,00 0, ,00 0,00 Klubkontingenter 5.200,00 0, ,00 0,00 Kontingent WFDF 0, , ,09 Kontingenter i alt , , , ,09 DM Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Inde DM 11/ , , , ,35 Ude DM , , , ,84 Mix DM , ,00 0, ,75 DM i alt 9.200, , , ,94 Turneringer Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter CUBC ,00 0,00 0, ,00 Turneringer i alt 0,00 0,00 0, ,00 Landshold Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter U23 Landshold 0, , , ,80 Landshold i alt 0, , , ,80 Udvalg og repræsentantskab Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Bestyrelsen - Transport , ,00 - Tilskud finalestævne - 0, ,00 - Øvrige udgifter , ,35 I alt , ,35 Repræsentantskab - Transport , ,00 - Øvrige udgifter , ,45 I alt , ,45 Ultimateudvalg - Transport ,00-0,00 - Øvrige udgifter ,00-750,00 I alt ,00-750,00 Udvalg og repræsentantskab i alt 0, ,00 0, ,

17 Detaljeret oversigt drift (fortsat) Budget 2012 Resultat 2012 DFSU Shop Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Disc (salg: 245 køb: 800) , , , ,00 Fragt af disc, mv. 0,00 0, , ,80 DFSU Shop i alt , , , ,80 Roskilde Festival Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Roskilde - organisering af frivillige ,00 0, , ,70 Roskilde Festival i alt ,00 0, , ,70 PR og medlemshvervning Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter PR-Udvalg ,00 0,00 229,41 Informationsmateriale ,00 0,00 0,00 T-shirts med DFSU logo - 0,00 0, ,00 Kursusafholdelse for lærere 5.000, , , ,22 Gymnasie DM - 0,00 0, ,25 Træner ny klub! - 0,00 0,00 660,00 Startpakke - 0,00 0, ,00 I alt 5.000, , , ,88 "Spirit-pulje" , Tilskud band DM Aarhus ,00 - Hucks Flag ,00 - Skoleleje DM Kbh (inkl. retur) , ,00 - Hucks Ultimate Camp ,00 I alt , , ,00 PR og medlemshverning i alt 5.000, , , ,88 Administration Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Løn (inkl. barsel, ATP, mm.) , ,32 Kontor - 500,00-0,00 Webudgifter , ,28 Administration i alt 0, ,00 0, ,60 Øvrige omkostninger Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Falck Abonnement 0, , ,00 Øvrige omkostninger i alt 0, ,00 0, ,

18 Detaljeret oversigt - sekundære drift Budget 2012 Resultat 2012 Finansielle poster Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Urealiseret gevinst/tab på aktier ,00 0,00 Renteindtægter ,75 0,00 Servicegebyr landsholdskonto - - 0,00 300,00 Ekspeditionsgebyr - - 0,00 150,00 Bankoverførsler - - 0,00 206,25 Finansielle poster i alt 0,00 0, ,75 656,25 Afskrivninger (O) Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Kassedifference ,61 Disc (tab) ,88 Afskrivninger i alt 0,00 0,00 220,

19 Budget for Dansk Frisbee Sport Union Kort oversigt Budget 2013 Resultat 2013 Resultat af primær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Kontingenter i alt DM i alt Turneringer i alt Landshold i alt Udvalg og repræsentantskab i alt DFSU Shop i alt PR og medlemshverning i alt Sekretariatet i alt Øvrige omkostninger i alt Resultat for Overskud/underskud * Forskel mellem budget 2013 (indtægter - udgifter) og resultat 2013 (indtægter - udgifter) Resultat af sekundær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Finansielle poster i alt Afskrivninger i alt Resultat for Underskud efter afskrivninger Detaljeret oversigt - primære drift Budget 2013 Resultat 2013 Kontingenter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Spillerkontingenter (500) ,00 0,00 0,00 0,00 Klubkontingenter 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent WFDF 0, ,00 0,00 0,00 Kontingenter i alt , ,00 0,00 0,00 DM Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Inde DM 12/ , ,00 0,00 0,00 Ude DM , ,00 0,00 0,00 Mix DM , ,00 0,00 0,00 DM i alt , ,00 0,00 0,00 Turneringer Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter CUBC ,00 0,00 0,00 0,00 Turneringer i alt 0,00 0,00 0,00 0,

20 Landshold Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Strandlandshold - dame 0, ,00 0,00 0,00 Strandlandshold - herre 0, ,00 0,00 0,00 U23 landshold 0,00 0,00 0,00 0,00 Landshold i alt 0, ,00 0,00 0,00 Udvalg og repræsentantskab Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Bestyrelsen - Transport ,00-0,00 - Tilskud finalestævne - 0,00-0,00 - Øvrige udgifter ,00-0,00 I alt ,00-0,00 Repræsentantskab - Transport ,00-0,00 - Øvrige udgifter ,00-0,00 I alt ,00-0,00 DM-udvalget - Transport ,00-0,00 - Øvrige udgifter ,00-0,00 I alt ,00-0,00 Udvalg og repræsentantskab i alt 0, ,00 0,00 0,00 DFSU Shop Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Disc (356 x 80,- kr.) , ,00 0,00 0,00 Fragt af disc, mv , ,00 0,00 0,00 Markedsføring (Google Adwords) ,00-0,00 DFSU Shop i alt , ,00 0,00 0,00 Detaljeret oversigt - primære drift (fortsat) Budget 2013 Resultat 2013 PR og medlemshvervning Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter PR-Udvalg ,00 0,00 0,00 Informationsmateriale ,00 0,00 0,00 DFSU ultimate plakat ,00 0,00 0,00 Kursusafholdelse for lærere 6.000, ,00 0,00 0,00 Gymnasie DM ,00 0,00 0,00 DGI-medlemskab (nye klubber) ,00 0,00 0,00 Startpakke ,00 0,00 0,00 "Spirit-pulje" ,00 0,00 0,00 PR og medlemshverning i alt 6.000, ,00 0,00 0,

21 Sekretariatet Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Løn (inkl. barsel, ATP, ca. 600 timer) ,00-0,00 Roskilde Festival , ,00-0,00 Buskørsel (midtsæson - inde) 7.440, ,00-0,00 Sekretariatet i alt , ,00 0,00 0,00 Øvrige omkostninger Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Falck Abonnement 0,00 0,00-0,00 Kontor 0,00 500,00-0,00 Webudgifter 0, ,00-0,00 Øvrige omkostninger i alt 0, ,00 0,00 0,00 Detaljeret oversigt - sekundære drift Budget 2012 Resultat 2012 Finansielle poster Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Urealiseret gevinst/tab på aktier - - 0,00 0,00 Renteindtægter - - 0,00 0,00 Servicegebyr landsholdskonto - - 0,00 0,00 Ekspeditionsgebyr - - 0,00 0,00 Finansielle poster i alt 0,00 0,00 0,00 0,00 Afskrivninger (O) Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Fakturaer (manglede betaling) ,00 Disc (tab) ,00 Afskrivninger i alt 0,00 0,00 0,

22 ets discpris Hvert på repræsentantskabsmødet uddeles DFSUs prestigefyldte Discpris til en person, der i løbet af et har gjort noget ekstraordinært for frisbee-sporten i Danmark. Alle kan indsende nomineringer og ved denne rapports deadline var der indkommet følgende nomineringer: Elin Bertelsen (Aarhus Ultimate) Nomineringer: I foret 2012 startede Elin planen om et Vestdansk pigehold til WCU og Windmill hvor alle, nye som erfarne, var velkomne til at være med. Dette resulterede i utrolig flotte resultater til begge turneringer hvor nogle af Europas bedste hold fik tæt kamp og enkelte blev endda besejret. På klubniveau har Elin været en vigtig sag til den succes der over de sidste par har været på dameholdet i hus. Derudover er Elin en utrolig vigtig arbejdskraft i DFSU's DM-udvalg, hvor hun lægger et stort stykke arbejde og ikke viger tilbage for at føre ordet til diverse præmieoverrækkelser. Elin er en ultimate ildsjæl og har efter ikke særlig mange s erfaring i ultimateverdenen taget et stort både administrativt og spillemæssigt ansvar, og dette bør hun anerkendes for. Hucks og deres fredagstrænerteam Niels Pagel Jensen, (KFK) Indstillet af Line Ellen og Sofie Sørine, Københavns Frisbee Klub For indesæson efter indesæson at åbne deres gode fredagstræningstid i DGI Byen for resten af ultimatedanmark. Træningerne er ofte velbesøgte, underholdende og efterfulgt af mad og hygge. Det er den slags arrangementer, der giver den sociale lim, der binder miljøet sammen også udover den enkelte klub og skaber grobund for venskaber, hatturneringer og store fælles arrangementer som WCU. Det københavnske ultimatemiljø kunne sagtens bestå uden de fælles fredagstræninger, men ville for mange blive en kende fattigere. Ros til Hucks spillere og bestyrelse for at afgive tiden til andre klubbers spillere trods halmanglen og ros til dagens træner for at gå forrest. Niels nomineres for sit hde arbejde med WCU De sidste 3 s modtagere Indstillet af Niels Pagel Jensen, KFK Indstillet af Thomas Vestergaard, Spinners 2011: Lisbeth Møller 2010: Birgit Brunshøj 2009: Birte Bengtsson

23 Dansk Frisbee Sport Union på Roskilde Festival 2013 Igen i stiller DFSU med frivillige til ets festival. For hver frivillig modtager DFSU op mod 1000 kr. fra festivalen (afhænger af antal solgte billetter), men dertil skal nævnes, at DFSU har omkostninger til hver frivillig for omkring kr. Via sekretariatets indsats for at øge indsatsen på Roskilde Festival er sekretariatet nærmest selvfinansierende. Den endelige kontrakt er dog endnu ikke underskrevet med festivalen, men det forventes, at antallet af frivillige i vil blive omtrent frivillige, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til de 62 i Som det fremg af budgettet vil det gøre Roskilde Festival til DFSUs største indtægtskilde større end medlemskontingentet. Det er sekretariatet, der varetager alle Roskilde-opgaverne. Langt størstedelen af de tilmeldte frivillige er personer udenfor ultimatemiljøet, men dette er ikke nødvendigvis usædvanligt for foreningerne på Roskilde Festivalen. Læs mere og meld dig via Vær og også med til at sprede ordet ved at synes godt om DFSU Roskilde Frivillig på Den frivillige skal arbejde 4x8 timer mellem 28. juni og 7. juli, og opgaverne er bl.a. Kontrollere armbånd og køretilladelser ved porte og indgange Patruljere langs hegnet og rapportere over radioen, hvis der er hul i hegnet, eller nogen prøver at komme ind på festivalen uden gyldigt armbånd. Hjælpe gæster med at finde vej, hygge dig, være en god ambassadør for DFSU og Roskilde Festival og sprede god stemning Goder til de frivillige Jo tidligere tilmelding, jo flere goder. Ved tilmelding inden 1. april f den frivillige følgende: Gratis billet til Roskilde Festival Vælg selv dine vagter via vores online vagtbooking Rabat på depositum (overfør kr ) En gratis kasse øl Gratis solcreme Gratis ultimate frisbee Forplejning på vagterne Adgang til rigtige toiletter Og naturligvis en sjov festival og en stor tak for støtten fra DFSU

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere