Medlemsudvikling i a-kasserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsudvikling i a-kasserne"

Transkript

1 Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1

2 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de tidligere rapporter ved at tallene er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra AMS og ikke fra Danmarks Statistik som tidligere. Forskellen på tallene består bl.a. i, at tallene fra AMS kan opgøres på betalende medlemmer og kontingentfri - tagede medlemmer. Siden august 2009 har det været muligt for unge under 30 år, der er under uddannelse, at blive optaget i en a-kasse uden at betale kontingent til arbejdsløshedsforsikringen. A-kasserne har typisk også fritaget de unge under uddannelse for at betale bidrag til a-kassens administration, og dermed er medlemskabet helt gratis. Som man vil kunne se i rapporten, er antallet af kontingentfritagede medlemmer steget betydeligt de seneste år. Derfor er det relevant også at kunne følge udviklingen i disse tal. I december 2012 havde a-kasserne godt 2,1 mio. medlemmer hvilket svarer til op til 75 pct. af arbejdsstyrken. Op til dækker over, at det ikke alle, der er kontingentfritagede, som er en del af arbejdsstyrken. Eksempelvis kan nogen studerende have et arbejde ved siden af studiet og andre ikke. Og dermed er det ikke alle de kontingentfritagede, der tæller med i arbejdsstyrken. Andelen af forsikrede antages derfor at ligge mellem 72 til 75 pct. Uden de kontingentfritagede har a-kasserne godt 2 mio. medlemmer. Det svarer til 72 pct. af arbejdsstyrken. Andelen af arbejdsstyrken, der er forsikret, har ikke ændret sig væsentligt de seneste år. Siden 2011 har det været muligt at følge udviklingen i antal kontingentfritagede. I januar 2011 var der ca kontingentfritagede. Dette tal er steget til ca i december På årsbasis ses en stigning på ca fra december 2012 til december De LO-relaterede a-kasser er gået tilbage med 1,9 pct. Uden de kontingentfritagede er tilbagegangen på 3 pct. De FTF-relaterede a-kasser har haft en fremgang på 1,7 pct. Uden de kontingentfritagede tilbagegangen på 0,2 pct. De AC-relaterede a-kasser har haft en medlemsfremgang på 6,6 pct. Uden de kontingentfritagede er fremgangen på 2,9 pct. A-kasserne uden for hovedorganisationerne har haft en tilgang på 1,3 pct. Uden kontingentfritagede er fremgangen ligeledes på 1,3 pct. 2

3 3

4 Den overordnede udvikling I december 2012 var der 2,12 mio. dagpengeforsikrede 1. Det er ca flere end samme måned året før. At der har været en positiv medlemsudvikling skyldes de mange nye kontingentfritagede. Således var der i december 2012 ca kontingentfritagede medlemmer. Det er flere sammenlignet med december I Figur 1 ses medlemsudviklingen. Den lilla graf er uden de kontingentfritagede og den grønne er med de kontingentfritagede. Der findes kun opgørelser for antal kontingentfritagede fra og med januar Figur 1: Udvikling i antal dagpengeforsikrede jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen Betalende dp-forsikrede inkl. kontingentfritagede Betalende dp-forsikrede 1 Efterlønnere er ikke inkluderet. Antallet af medlemmer på efterløn fremgår af bilag A. 4

5 Andelen af arbejdsstyrken, der vælger at forsikrer sig eksklusiv de kontingentfritagede, er stort set uændret de seneste år. Andelen lå i 4. kvartal 2012 på 72. pct. Det gjorde den også i eksempelvis i 4. kvartal Medregnes de kontingentfritagede er andelen 75 pct. 2 80% 75% 70% Figur 2: Dagpengeforsikrede som andel af arbejdsstyrken 71% 71% 71% 73% 72% 72% 71% 72% 72% 73% 72% 73% 74% 74% 74% 74% 75% 71% 71% 72% 72% 71% 72% 72% 65% 60% 55% 50% Betalende dp-forsikrede Kilde: Egne udregninger på baggrund af DST og AMS Betalende dp-forsikrede inkl. kontingentfritagede 2 Det vides ikke om de kontingentfritagede har arbejde og dermed reelt er en del af arbejdsstyrken. 5

6 Udvikling i dagpengeforsikrede fordelt på hovedorganisationer og a-kasser I Tabel 1 og 2 kan man se medlemsudviklingen fordelt på hovedorganisationer og for de enkelte a-kasser fra december 2011 til december Tabel 1 viser medlemsudviklingen inklusiv de kontingentfritagede og Tabel 2 viser udviklingen eksklusiv. Med hovedorganisation menes a-kasser, der er relateret til hovedorganisationerne LO, FTF og AC. De a- kasser, der er uden hovedorganisation, er kategoriseret som uden for hovedorganisation. De LO-relaterede a-kasser er samlet set gået tilbage med 1,9 pct. Uden de kontingentfritagede er tilbagegangen på 3 pct. De FTF-relaterede a-kasser er samlet set gået frem med 1,7 procent. Uden de kontingentfritagede er der en tilbagegang på 0,2 pct. De AC-relaterede a-kasser har haft en medlemsfremgang på 6,6 pct. Uden kontingentfritagede er fremgangen på 2,9 pct. A-kasserne uden for hovedorganisation har haft en medlemsfremgang på 1,3 pct. Uden de kontingentfritagede er medlemsfremgangen også på 1,3 pct. 6

7 Tabel 1, antal dagpengeforsikrede inklusiv kontingentfritagede LO-relateret December 2011 December 2012 Udvikling Pct.- udvikling Byggefagenes A-kasse ,8% FOA A-kasse ,1% Faglig Fælles A-kasse ,4% Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse ,8% Metals A-kasse ,4% HK/Danmarks A-kasse ,1% NNFs A-kasse ,0% Socialpædagogernes A-kasse ,8% Teknikernes A-kasse ,2% El-Fagets A-kasse ,9% Min A-kasse ,3% Samlet ,9% FTF-relateret December 2011 December 2012 Udvikling Pct.- udvikling BUPL A-kasse ,4% DSA ,4% FTF-A ,6% Lærernes a-kasse ,8% Samlet ,7% AC-relateret December 2011 December 2012 Udvikling Pct.- udvikling Akademikernes A-kasse ,4% Magistrenes A-kasse ,3% Ingeniørernes A-kasse ,3% CA a-kasse ,8% AJKS ,5% Samlet ,6% Uden hovedorganisation December 2011 December 2012 Udvikling Pct.- udvikling Business Danmarks A-kasse ,5% Det Faglige Hus A-kasse ,7% Frie Funktionærers A-kasse ,5% Kristelig A-kasse ,7% Ledernes A-kasse ,2% Dana ,9% ASE ,4% Samlet ,3% Alle ,7% Kilde: AK-Samvirkes egne beregninger på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Tallene er inklusiv kontingentfritagede men eksklusiv efterlønnere. 7

8 Tabel 2, antal dagpengeforsikrede eksklusiv de kontingentfritagede LO-relateret December 2011 December 2012 Udvikling Pct.- udvikling Byggefagenes A-kasse ,9% FOA A-kasse ,2% Faglig Fælles Akasse ,9% Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse ,7% Metals A-kasse ,8% HK/Danmarks A-kasse ,8% NNFs A-kasse ,1% Socialpædagogernes A-kasse ,9% Teknikernes A-kasse ,8% El-Fagets A-kasse ,5% Min A-kasse ,8% Samlet ,0% FTF-relateret December 2011 December 2012 Udvikling Pct.- udvikling BUPL A-kasse ,2% DSA ,3% FTF-A ,4% Lærernes a-kasse ,9% Samlet ,2% AC-relateret December 2011 December 2012 Udvikling Pct.- udvikling Akademikernes A-kasse ,6% Magistrenes A-kasse ,9% Ingeniørernes A-kasse ,1% CA a-kasse ,3% AJKS ,0% Samlet ,9% Uden hovedorganisation December 2011 December 2012 Udvikling Pct.- udvikling Business Danmarks A-kasse ,5% Det Faglige Hus A-kasse ,5% Frie Funktionærers A-kasse ,6% Kristelig A-kasse ,0% Ledernes A-kasse ,3% Dana ,9% ASE ,5% Samlet ,3% Alle ,6% Kilde: AK-Samvirkes egne beregninger på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 8

9 A-kassernes størrelse og ledighed fordelt på a-kasser Figur 3 viser de enkelte a-kassers antal dagpengeforsikrede som søjler i rækkefølge efter størrelse. Desuden er de akkumulerede medlemsandele opgjort. Man kan se, at Faglig Fælles A-kasse havde ca. 12 pct. af de dagpengeforsikrede i december 2012, og at de seks største a-kasser havde over 50 pct. af alle dagpengeforsikrede. Figur 3: A-kassernes antal dagpengeforsikrede og akkumulerede medlemsandele december Faglig Fælles Akasse HK/Danmarks A-kasse Kristelig A-kasse FOA A-kasse ASE FTF-A Akademikernes A-kasse Ledernes A-kasse DSA Det Faglige Hus A-kasse Metals A-kasse Ingeniørernes A-kasse Lærernes a-kasse Magistrenes A-kasse BUPL A-kasse CA a-kasse Min A-kasse Socialpædagogernes A-kasse Dana Frie Funktionærer - Tværfaglig Teknikernes A-kasse Business Danmarks A-kasse AJKS El-Fagets A-kasse Funktionærernes og Servicefagenes NNFs A-kasse Byggefagenes A-kasse 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: Egne udregninger på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsen Note: Tallene er inklusiv kontingentfritagede men eksklusiv efterlønnere 9

10 Figur 4 viser antal ledige i a-kasserne som søjler i rækkefølge efter antal ledige. Derudover er de akkumulerede ledighedsandele opgjort. Det kan blandt andet ses, at hver tredje ledige i december 2012 kom fra enten Faglig Fælles A-kasse eller Kristelig A-kasse Faglig Fælles Akasse Kristelig A-kasse HK A-kasse FOA A-kasse Figur 4: A-kassernes antal ledige og akkumulerede ledighedsandele december 2012 ASE Det Faglige Hus A-kasse Metal A-kasse AAK FTF-A Magistrenes A-kasse Ledernes A-kasse CA A-kasse IAK BUPL-A Lærernes a-kasse Teknikernes A-kasse Min A-kasse Fødevareforbundet NNF Journalistik, Kommunikation og Sprog Byggefagenes A-kasse Dana Frie Funktionærer Socialpædagogerne Funktionærer og Servicefag Business Danmark DSA El-faget 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: Egne udregninger på baggrund af Danmarks Statistik 10

11 Kontingentfritagede medlemmer Siden januar 2011 har Pensionsstyrelsen/AMS opgjort antallet af kontingentfritagede medlemmer fordelt på a-kasser. Disse tal fremgår af Tabel 3. Det antages, at langt størstedelen af de kontingentfritagede er unge under uddannelse. HK s A-kasse har flest kontingentfritagede medlemmer. I december 2012 havde de ca kontingentfritagede medlemmer. Efter HK s A-kasse kommer Faglig Fælles A-kasse og Akademikernes A-kasse, der har henholdsvis ca og kontingentfritagede medlemmer. Tabel 3: Kontingentfritagede medlemmer december 2012 LO-relateret AC-relateret Byggefagenes A-kasse AAK FOA Magistrenes A-kasse Faglig Fælles Akasse IAK Funktionærer og Servicefag 484 CA a-kasse Metal A-kasse Journalistik, Kommunikation og Sprog 851 HK A-kasse Samlet NNF A-kasse 694 Socialpædagogerne Andre Teknikernes A-kasse Business Danmark A-kasse 7 El-fagets A-kasse 998 Det Faglige Hus A-kasse Min A-kasse 997 Frie Funktionærer 335 Samlet Kristelig A-kasse Ledernes A-kasse 83 FTF-relateret Dana 16 BUPL A-kasse ASE 694 DSA Samlet FTF-A Lærernes a-kasse Samlet I alt Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen 11

12 10% 9% 8% Kilde: AK-Samvirkes egne I Figur 5 kan man se a-kassernes andele af alle kontingentfritagede medlemmer i december Det fremgår af figuren, at lidt over en tredjedel af de kontingentfritagede medlemmer kommer fra HK s A- kasse, Faglig Fælles Akasse eller AAKs A-kasse. Samtidig kan man se, at de fem a-kasser med de største andele af kontingentfritagede samlet set har lidt over halvdelen af alle kontingentfritagede medlemmer. 17% Figur 5: A-kassernes andele af alle kontingentfritagede medlemmer december % 6% 6% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% Kilde: Egne udregninger på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsens tal 12

13 I Figur 6 ses udviklingen i alle kontingentfritagede medlemmer i a-kasserne fra januar 2011 til december Det fremgår af figuren, at antallet er steget med ca fra december 2011 til december Figur 6: Antal kontingentfritagede jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen 13

14 Bilag A Antal medlemmer på efterløn december 2012 LO-relateret Byggefagenes A-kasse 856 FOA Faglig Fælles Akasse Funktionærer og Servicefag Metal A-kasse HK A-kasse NNF A-kasse Socialpædagogerne Teknikernes A-kasse El-fagets A-kasse 877 Min A-kasse Samlet FTF-relateret BUPL A-kasse DSA FTF-A Lærernes a-kasse Samlet AC-relateret AAK Magistrenes A-kasse IAK CA a-kasse 248 Journalistik, Kommunikation og Sprog 587 Samlet Andre Business Danmarks A-kasse 819 Det Faglige Hus A-kasse Frie Funktionærer Kristelig A-kasse Ledernes A-kasse Dana ASE Samlet Alle Kilde: Jobinsats.dk 14

15 Bilag B Bruttoledige og andel af bruttoledige, der er langtidsledige A-kasse Antal bruttoledige december 2012 Andel langtidsledige personer i forhold til antal bruttoledige A-kasse i alt ,9 Akademikernes A-kasse ,7 A-kasse-Journalistik, Kommunikation & Sprog ,7 ASE ,2 BUPL, A-kasse ,5 Business Danmarks A-kasse ,7 Byggefagenes A-kasse ,3 CA, A-kasse ,4 Dana ,5 Danske Sundhedsorganisationers A-kasse ,4 Det Faglige Hus - A-kasse ,2 El-Fagets A-kasse ,9 Faglig Fælles (3F) A-kasse ,8 FOA - Fag og Arbejdes A-kasse ,4 Frie Funktionærers A-kasse ,5 FTF- A-kasse ,2 Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse ,0 Fødevareforbundet NNF s A-kasse ,3 HK /Danmarks A-kasse ,4 Ingeniørernes A-kasse ,3 Kristelig A-kasse ,0 Ledernes A-kasse ,0 Lærernes A-kasse ,8 Magistrenes A-kasse ,1 Metalarbejdernes A-kasse ,6 Min A-kasse ,0 Socialpædagogernes A-Kasse ,1 Teknikernes A-kasse ,9 Uoplyst 34 8,8 Kilde: Jobindsats.dk 15

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003) Sagsnr. 14.03-02-1018 Ref. JER Den 30. marts 2003 %HY JHOVHUPHOOHPDNDVVHUQHHIWHUWY UIDJOLJHDNDVVHU Den 1. september 2002 blev det muligt for a-kasserne at overgå til tværfaglige a- kasser, ligesom fagligt

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Private lønsikringer. Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013

Private lønsikringer. Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013 2013 Private lønsikringer Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013 1 Indholdsfortegnelse Analyseoverblik... 4 Indledning: Lønsikringer og forsikring af udgifter ved arbejdsløshed... 5 Afsnit 1: Lønsikringer

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Fald i organisationsgrad fortsætter 1

Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2011 faldet med 0,5 procentpoint på et år. Også de gule organisationer oplever som noget nyt et beskedent

Læs mere

Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr.

Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014, opdateret pr. Dato: 28-11-2014 Kontaktperson: Jesper Bøtker Mortensen E-mail: jbmo@vejenkom.dk NOTAT Notat vedr., oversigt over reformelementer og lokale udfordringer i beskæftigelsesreform 2015, opdateret pr. 12-11-2014,

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6 Forord Forord Systematiske sammenligninger (benchmarkinganalyser) af a-kassernes indsats og resultater har været en vigtig brik i Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne de sidste 5-6 år. Sammenligningerne

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere