Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder."

Transkript

1 Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1

2 Indholdsfortegnelse 2

3 I Ringsted er virksomhederne midt i mulighederne Ringsted er en stærk erhvervskommune med en række erhvervsmæssige styrker og spændende internationale virksomheder, der klarer sig godt både på hjemmemarkedet og i udlandet. Ringsted Kommune ligger i top i Region Sjælland, når vi ser på antallet af arbejdspladser. Og vi har en omfattende ind- og udpendling af medarbejdere til virksomheder i kommunen og til resten af Sjælland. I Ringsted er virksomhederne midt i mulighederne. Selvom Ringsted allerede er en stærk erhvervskommune er ambitionerne for udviklingen høje. Derfor har Byrådet vedtaget en vision for kommunen, hvor erhvervslivets vilkår og udvikling står centralt under overskriften Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Lokal vækst = lokal velfærd Her i erhvervspolitikken udfolder vi de temaer og initiativer, som vi vil arbejde med i de kommende år. Målet er, at skabe gode vilkår for erhvervslivet. Det vil vi gøre uanset om vi møder virksomhederne i forbindelse med tilladelser, tilsyn eller tilbud om service og samarbejde. I Byrådet er vi bevidste om, at vækst og udvikling er en grundlæggende forudsætning for den lokale velfærd. Den lokale velfærd bygger på et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv og en arbejdsstyrke, der matcher virksomhedernes behov. Sammen vil vi skabe gode arbejdspladser i et rummeligt arbejdsmarked. 4 temaer => 8 initiativer Erhvervspolitikken er struktureret omkring fire temaer, der hver omfatter to initiativer. Overskrifterne for temaerne hænger direkte sammen med Byrådets vision. Det giver mulighed for en mere effektiv prioritering af politikkens initiativer og dermed et bedre grundlag for at skabe mærkbare resultater. Opdelingen i temaer og initiativer sikrer desuden sammenhæng og synergi i arbejdet inden for Erhvervspolitikken, og det synliggør koblingen til visionen og andre af kommunens politikker. Eksisterende styrkepositioner er vores grundlag Som Byråd vil vi arbejde for, at Ringsted er en attraktiv kommune for nye virksomheder og vi vil arbejde aktivt for at tiltrække nye virksomheder. Samtidig vil vi have et særligt fokus på at stimulere udviklingen inden for de eksisterende virksomheder i kommunen og særligt inden for de stærke, lokale brancheområder Byggeri, Fødevarer, Transport og Handel. Disse brancher har gunstige vilkår for vækst her. Det skyldes, at de har fordel af Ringsteds centrale placering og af at virke i et miljø med lignende virksomheder. På tværs af brancher er der mange industrivirksomheder i Ringsted Kommune, og til trods for mange års udflytning, er der nu tegn på fremgang. Danske industrivirksomheder kan noget særligt i forhold til specialisering, udvikling på tværs af faggrænser, trimning af produktionen, og de har en innovativ og helhedsorienteret tilgang til forretningskoncepter og kunderelationer - og netop nogle af disse virksomheder ligger i Ringsted. Det vil vi understøtte og bidrage til at udbrede til andre virksomheder og brancher. Fra politik til aktiviteter i fællesskab Erhvervspolitikken bygger på et fundament af analyser og undersøgelser af vækstvilkår i Ringsted Kommune og generelle erhvervsudviklingstendenser. Erhvervspolitikken er blevet til i tæt dialog mellem Byrådet, Ringsted Erhvervsforum og virksomheder i Ringsted Kommune. Denne dialog ønsker Byrådet skal fortsætte, så erhvervspolitikken kan omsættes i fælles initiativer og aktiviteter. I fællesskab kan vi skabe en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet! Ringsted Byråd, xx-måned

4 Temaer og initiativer i Ringsted Kommunes erhvervspolitik 4

5 TEMA 1 EN UNIK PLACERING MIDT I MULIGHEDERNE Vi vil styrke og synliggøre Ringsteds placering midt i Sjællands-metropolen Ringsted er centralt placeret midt på Sjælland og er allerede et vigtigt knudepunkt. Her krydser den østvestgående og syd-nordgående jernbanetrafik, og vejnettet forbinder Ringsted med alle større nabobyer. Fra motorvej E20 har op mod trafikanter dagligt direkte udsyn til attraktive erhvervsarealer og Danmarks eneste outletby Ringsted Outlet. Og med to afkørsler behøver der ikke være langt fra tanke til handling for forbipasserende. Ringsteds position som knudepunkt bliver styrket i de kommende år. Det sker i kraft af den faste forbindelse under Femern Bælt, der åbner mulighed for at tiltrække virksomheder, som ønsker fysisk fodfæste i den nye samlede Sjællands-metropol. Og det sker i kraft af den nye jernbanelinje fra Ringsted til København over Køge, der gør det muligt at reducere rejsetiden fra København til Ringsted til under 30 minutter. Den nye infrastruktur vil øge arbejdskraftens mobilitet på hele Sjælland, og det vil gøre Ringsted endnu mere attraktiv både i forhold til erhvervsudvikling og bosætning. For at få det bedste ud af de nye muligheder vil vi arbejde aktivt med interessevaretagelse, der kan styrke Ringsted Kommunes position, og vi vil markedsføre Ringsted gennem målrettede samarbejder og kampagner. Styrket position Byrådet er ikke alene om at træffe beslutninger, der kan få mærkbar indflydelse på Ringsted Kommunes fremtid. Det gælder også en lang række beslutninger, der træffes på nationalt og regionalt niveau, hvor der ofte er forskelligrettede interesser på spil, som skal vejes af i forhold til hinanden. Gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet og ikke mindst Ringsted Erhvervsforum vil Ringsted Kommune skabe strategiske alliancer i sager, hvor lokale interesser går hånd i hånd. På den måde kan Ringsted få en stærkere stemme til fælles gavn og glæde. Mål: Initiativet skal skærpe det fælles fokus mellem kommune og erhvervsliv på, hvilke nationale og regionale beslutninger der kan få afgørende, strategisk betydning for Ringsteds fremtid. Det skal sikre, at de centrale beslutningstagere kender Ringsted Kommunes ønsker, og at de har adgang til den relevante lokale viden. Målrettet markedsføring Konkurrencen om at tiltrække og fastholde virksomheder stiger, og det er derfor nødvendigt som kommune at have en skarp og præcis profil, der kan tiltrække investorers opmærksomhed gennem en fokuseret markedsføringsindsats. Med forbindelsen under Femern Bælt får Ringsted i højere grad sat en prik på det store europakort. Det åbner for nye muligheder, men også for trusler hvis prikken ikke bliver tegnet tydeligt nok. Ringsted er for lille til at få opmærksomhed på den internationale scene alene, men ved at samarbejde inden for en større geografi bliver det nemmere at åbne dørene til det internationale marked. De virksomheder, der allerede ligger i Ringsted Kommune, er et af de stærkeste salgsargumenter for at tiltrække nye virksomheder. Markedsføringen skal derfor ske i samarbejde med markante, markedsledende lokale virksomheder. Mål: Initiativet skal formidle Ringsteds kvaliteter som erhvervskommune, så de bliver synlige regionalt, nationalt og internationalt. På den måde får erhvervslivets beslutningstagere let adgang til de oplysninger, der skal til for at træffe beslutning om fx lokalisering af en ny virksomhed her. Målet er, at Ringsted Kommunes erhvervsprofil bliver formidlet tydeligt, bl.a. gennem co-branding med eksisterende virksomheder. 5

6 TEMA 2 INNOVATION GENNEM SAMARBEJDE, NETVÆRK OG KLYNGER Vi gør den enkelte virksomhed stærkere ved at bruge vores fælles styrker og viden Der findes meget viden og værdifuld erfaring i hver enkelt virksomhed, og det udgør et betydeligt innovationspotentiale, hvis det bliver delt og udviklet. Det gælder i netværk på tværs af brancher, hvor netop forskelligheden kan bidrage til fælles læring. Det gælder også for klyngesamarbejder inden for specifikke brancheområder, hvor vidensdeling kan danne rammen om udviklingsprojekter. Ud over gevinsterne for den enkelte virksomhed kan et klyngesamarbejde skabe grundlag for at tiltrække yderligere virksomheder., Dermed kan samarbejdet styrke de eksisterende værdikæder og gøre styrkepositionen mere robust. Desuden ligger der et betydeligt vækstpotentiale i øget kommercialisering af den viden, som findes på vidensinstitutioner og i offentlige virksomheder, der ikke selv har forudsætninger eller incitamenter til at udnytte dette potentiale. Som kommune kan vi agere bindeled mellem de institutioner, der besidder viden, og de virksomheder, der kan omsætte den til forretning. Desuden kan vi stille kommunens egen organisation til rådighed for fx markedstest, og vi kan indgå som sparringspartnere i produktudvikling rettet mod offentlige kunder fx inden for velfærd og omsorg. Derfor vil vi inspirere og facilitere vidensdeling mellem virksomheder, erhvervsuddannelser og vidensinstitutioner gennem netværk og klyngeinitiativer. Og vi vil være åbne overfor samarbejder, hvor kommunens viden kan bidrage til udvikling af kommercielle forretningskoncepter. Vækst via vidensdeling Gennem Ringsted Erhvervsforum er der allerede gode erfaringer med netværk på tværs af brancher, hvor lokale virksomheder, kommunen og erhvervsuddannelserne deler deres viden og sparrer med hinanden inden for temaer som fx ledelse, CSR og sociale medier. Det er en arbejdsform, som skal fortsætte og udvikles efterhånden, som behovene ændrer sig. En klynge kan etableres med afsæt i en eksisterende erhvervsmæssig styrke og forudsætter samarbejde inden for et større geografisk område. Klynger kan organiseres forskelligt i forhold til deres formål, men bygger på en grundlæggende tanke om, at samarbejde giver fælles styrke. Ringsted Kommune vil aktivt deltage i oprettelsen af brancheklynger på regionalt og nationalt niveau, der retter sig mod de lokale, stærke brancher. Det kan danne rammen om fornyelse og udvikling i de virksomheder, som gennem klyngeinitiativet får adgang til inspiration, værktøjer og samarbejdspartnere, der kan forbedre deres konkurrencesituation. Mål: Initiativet skal bidrage til, at lokale virksomheder deler deres viden og erfaringer i netværk, og at virksomheder fra Ringsted Kommune får mulighed for at indgå i relevante klyngeinitiativer, der kan betyde, at de kommer til at stå stærkere i markedet. Samarbejde mellem offentlige og private virksomheder Der findes flere forskellige former for samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, og flere forskellige formål såsom indkøb, konkurrenceudsættelse, frit valg, offentligt-privat partnerskab (OPP) og offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI). Ringsted er i dag en af de kommuner, der konkurrenceudsætter flest kommunale opgaver, og vi har gode erfaringer med at samarbejde med private leverandører. Det er et godt udgangspunkt for, at Ringsted Kommune fremover vil indgå i mere udviklingsorienterede samarbejdsprojekter. Her handler det ikke først og fremmest om at få løst en opgave bedst og billigst for kommunen. Det handler også om at fremme innovation og skabe grundlag for udvikling af nye ydelser og produkter og øget beskæftigelse i de lokale virksomheder. 6

7 Mål: Initiativet skal starte samarbejder mellem virksomheder, vidensinstitutioner og kommunen med det formål at bygge bro fra praktisk og teoretisk viden til virksomheder, der kan kommercialisere de løsninger, der bliver udviklet. 7

8 TEMA 3 GODE RAMMER OM ET GODT ERHVERVSLIV Vi vil sikre attraktive erhvervsarealer og skabe gode tilbud og oplevelser for borgere, medarbejdere og besøgende. Det er godt at drive virksomhed i Ringsted Kommune. Inden for de stærke brancher med mange arbejdspladser og en høj specialisering er der fremgang i beskæftigelsen. Det giver et solidt udgangspunkt for den lokale vækst. Men det stiller samtidig krav til, at de fysiske rammer kan følge med udviklingen, hvis eksisterende virksomheder får brug for re-lokalisering, og når nye virksomheder ønsker at etablere sig her. Den positive befolkningsudvikling med næsten nye borgere de seneste ti år viser, at Ringsted Kommune også er et godt sted at leve og bo. Sammen med en høj indpendling giver det virksomhederne et solidt fundament for rekruttering af arbejdskraft. I de kommende årtier mindskes den samlede arbejdsstyrke, og konkurrencen om medarbejdere vil stige. For at virksomhederne i Ringsted Kommune fortsat kan stå stærkt i kampen om de bedste kompetencer, skal Ringsteds renommé som et attraktivt sted at arbejde og bo til stadighed udvikles og kommunikeres. Derfor vil vi medtænke erhvervslivets behov, når vi udvikler rammerne for bosætning, kultur- og fritidstilbud, og når vi brander Ringsted Kommune udadtil. Desuden vil vi aktivt medvirke til, at erhvervsarealerne i Ringsted Kommune fortsat er attraktive rammer om et erhvervsliv i vækst. Planlagte og profilerede erhvervsområder Erhvervsområderne i Ringsted Kommune er udbygget over en lang årrække og rummer derfor produktions- og administrationsfaciliteter af meget forskellig karakter. Det betyder, at vi kan imødekomme de fleste ønsker til eksisterende erhvervsejendomme, og at det kan lade sig gøre at bygge nyt på ledige grunde i allerede veletablerede erhvervsområder. Til gengæld betyder den store variation også, at vi har en særlig opgave med at tegne de enkelte erhvervsområders profil. En kortlægning af de faktiske forhold i de eksisterende erhvervsområder skal give et sammenhængende billede af potentialet for omdannelse og udvikling af områderne. Samtidig skal analysen give et klart bud på en rollefordeling mellem kommunens erhvervsområder. Det skal skabe grundlag for profilering af nye erhvervsområder og for såvel nationalt som internationalt orienteret markedsføringsmateriale. Mål: Initiativet skal sikre, at der er erhvervsarealer som imødekommer erhvervslivets behov både nu og i fremtiden. Målet er, at erhvervsområdernes rammebestemmelser tilpasses, så de afspejler nuværende anvendelse. Det giver en klarere profil for udviklingsmulighederne og gør, at nye erhvervsområder planlægges, så de supplerer de eksisterende og sætter rammerne for fremtidens erhvervsudvikling. Et godt sted at leve og bo Attraktive steder at bo og et godt og varieret kultur- og fritidsliv er ikke kun vigtige parametre, når borgere vælger at slå sig ned, men også når virksomheder vælger at lokalisere sig. Det skyldes blandt andet, at det er nemmere at skaffe stabil arbejdskraft, og at en attraktiv by med spisesteder og oplevelser kan vises frem for kunder og samarbejdspartnere. I de sidste 10 år har Ringsted Kommune investeret massivt i udvikling af kultur- og fritidstilbud: Det er sket med for eksempel nyt svømmeland, ny musikskole, ny idrætshal og nyt gymnastikhus. Og også i de kommende år er der sat betydelige midler af i kommunens budget til omdannelse af bymidten, oplevelser i naturen og fortsat udvikling af idrætsfaciliteterne. Parallelt med udviklingen af de fysiske rammer er der skabt nogle kulturelle og kommercielle fyrtårne, der lyser op ud over kommunens grænser. Det gælder Ringsted Festivallen, Middelalderfestivallen og Ringsted Outlet. Sammen med arrangementerne i Ringsted Kongrescenter og i forbindelse med Sommer i Ringsted sætter de Ringsted på landkortet og trækker besøgende hertil. På 8

9 baggrund af Ringsted Kommunes position og potentiale for udvikling skal der fortsat arbejdes med at sætte konkrete aktiviteter i gang, der kan udvikle Ringsted Kommune som bo- og levekommune. Mål: Initiativet skal understøtte samarbejdet mellem aktørerne inden for handel, kultur, oplevelse og turisme.. Formålet er at skabe øget omsætning og yderligere styrke Ringsted Kommunes omdømme som et godt sted at bo, leve og arbejde. 9

10 TEMA 4 KOMMUNAL SERVICE I VIRKSOMHEDSHØJDE Vi vil tilbyde en målrettet erhvervsservice, hvor alle trækker på samme hammel Erhvervsservice sammenfatter en række kommunale kerneopgaver som tilladelser, tilsyn og tilbud om fx iværksætterkurser eller arbejdskraft på særlige vilkår. Det betyder, at mange forskellige dele af kommunens organisation møder erhvervslivet i forskellige roller. For at kunne leve op til erhvervslivets forventninger om en hurtig, koordineret og professionel erhvervsservice stiller det krav til en ensartet og helhedsorienteret service, uanset om virksomhederne møder kommunen som myndighed eller serviceoperatør. Når Ringsted Kommune møder en virksomhed som myndighed, fx i forbindelse med miljøtilsyn eller en byggetilladelse, kan der være meget på spil for virksomheden og dens drift og udviklingsmuligheder. Her er det afgørende, at kommunens medarbejdere mestrer balancen mellem håndhævelse af lovgivning og rollen som virksomhedernes sparringspartner. Virksomhederne skal mærke, at der er et fælles ønske om at finde gode løsninger. Derfor vil vi udvikle rammerne for tværgående sagsbehandling i kommunens administration og fastlægge procedurer for tidlig dialog og forventningsafstemning mellem kommunen og virksomheder i forbindelse med typiske sager og sagsforløb. I vores sparrings- og vejledningsforløb vil tilrettelægge særlige aktiviteter for de virksomheder, der vurderes at kunne få størst vækst og skabe flest arbejdspladser. Helhedsorienteret sagsbehandling Overordnet set er målet for enhver kontakt mellem en virksomhed og Ringsted Kommune at tilgodese virksomhedens behov og ønsker så vidt det er muligt. Det skal gøres nemt for virksomheden at manøvrere mellem forskellige dele af kommunens organisation. Det betyder, at virksomhederne skal opleve en let tilgængelig, hurtig og professionel sagsbehandling, hvor den enkelte sagsbehandler har blik for, at deres afgrænsede ydelser kun er ét element i kommunens palette af tilbud til erhvervslivet. Vi vil sørge for en tidlig dialog og en klar forventningsafstemning med de virksomheder, der er i kontakt med kommunen. Mål: Initiativet skal understøtte det gensidige kendskab på tværs af den kommunale organisation, så virksomhederne oplever en koordineret og helhedsorienteret sagsbehandling. Initiativet skal desuden sætte rammerne for en tidlig dialog med virksomhederne i forbindelse med konkrete sager og sikre, at forventningerne til sagsbehandlingen afstemmes så tidligt som muligt og løbende følges op. Vejledning og vækstkultur En stærk lokal vækstkultur er en vigtig forudsætning for, at der skabes vækst og nye arbejdspladser. Derfor tilbyder Ringsted Kommune kurser og vejledning til både iværksættere og etablerede virksomheder, og vi formidler tilbud fra andre erhvervsfremmeaktører. Iværksættere med særligt vækstpotentiale kan blive en del af Vækstfabrikken Ringsted, som vi driver i samarbejde med Væksthus Sjælland. Og i samarbejde med Ringsted Erhvervsforum tilbyder vi mentorer, netværk og arrangementer til ambitiøse vækstvirksomheder med særlig fokus på de lokale erhvervsmæssige styrker. Vækstkulturen skal rodfæstes allerede i Folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Derfor vil vi invitere erhvervslivet til aktivt at deltage i aktiviteter, der introducerer de unge til innovation og iværksætteri, og som giver de unge mod til at overveje et liv som selvstændig. Mål: Initiativet skal bidrage til, at både unge under uddannelse, iværksættere og etablerede virksomheder præges af en lokal vækstkultur, som både nu og fremover vil sikre nye virksomheder og virksomheder i udvikling. Målet er, at initiativet skaber iværksættere og virksomheder, der vækster mere og skaber flere jobs. 10

Erhvervspolitik. Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet

Erhvervspolitik. Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Erhvervspolitik Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre I Ringsted er virksomhederne midt i mulighederne

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 Handlingsplan 2014-15 Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 1. Indledning Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2013 erhvervsstrategien Hillerød Nordsjællands vækstcentrum 2020. Det blev herunder

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Erhvervsfremme er en del af de lokale vækstvilkår Erhvervsfremme Erhvervsrettede myndighedsopgaver Infrastruktur

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere