REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015"

Transkript

1 2015 Referat GF REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING marts 2015 kl i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg a) Bestyrelsesmedlemmer b) Suppleanter c) Revisorer 7) Eventuelt. Formanden bød velkommen til de 23 fremmødte. Ad. 1) Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Niels Hansen som dirigent, der var ikke andre forslag, så Niels Hansen blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede Generalforsamlingens lovlige indvarsling samt beslutningsdygtighed. Dagsordenen blev oplæst og godkendt. Ad. 2) Beretning. Formandens beretning Marts 2014 Marts Et år som er forløbet fornuftigt for foreningen, men nu sker der en ændring. Ja-ja bare tag det roligt, det er slet ikke så epokegørende som det lyder. Det vender jeg tilbage til i slutningen af beretningen. Men lad os lige se på året der er gået. Gennem året, har vi som tidligere, afholdt mange gode månedsmøder, møder i fossilgruppen - mineralgruppen og strandstensgruppe - ja sågar en del møder i trægruppen - dog med enkelte ændringer. Hvert år forsøger vi at veksle mellem foredrag om fossiler, mineraler, strandsten og forskellige rejseberetninger. Og igen i år er det lykkedes med et forholdsvis beskedent beløb, til aflønning af foredragsholdere. Det er generelt et meget stort problem af finde foredragsholdere, der kan fortælle noget om mineraler, der har bred interesse. I fossilgruppen er deltagerantallet dalende og Torbjørn har foreslået, at vi skal forsøge ikke at holde så højt et fagligt niveau, men også af og til skal ser på og interesserer os for almindelige fund, fra Danmark. I mineralgruppen er der kommet et par nye deltagere sammen med de mange trofaste - en fælles mineraltur til det sydsvenske er på bedding. Strandstensgruppen køre stabilt og også her er der oplæg, til mindst en tur forår og en efterår - efter strandsten. 1

2 Trægruppen køre fortsat, men som en lukket gruppe - ikke sådan, at der ikke kan komme flere med, men da møderne ofte aftales fra møde til møde, er de typisk ikke nævnt i aktivitetskalenderen. Hajtandsgruppen er pt. ikke eksisterende. Vores lokaler forbedres løbende, gennem det sidste år nævnes f.eks. ny kaffemaskine, nyt mikroskop i værkstedet, nyt til salgs skab i værkstedet, mere lys over køkken bordet og i køkken montren, værkstedet og div. paneler er malet færdigt, div. maskiner på loftet ( fra Bent Jensens værksted ) er solgt, div. bøger fra forskellige bogsamlere er indgået og opført i foreningens bibliotek. To gange om året har bestyrelsen arbejdsdag, hvor vi ordner forskelligt - rydder op samt tager den STORE rengøring - laver små ændringer, ordner maskiner osv. I løbet af året, er der tre hold af to personer, der står for rengøringen efter vores aktiviteter. Foreningens værksted og maskiner er kommet godt i gang, efter en træg opstart på ca. 10 år. Pga. den megen aktivitet i værkstedet, har bestyrelsen bestemt, at man fremover skal have gennemført et obligatorisk men gratis bruger/sikkerheds kursus. Samtidig er der udfærdiget et ordensreglement for brug af værkstedet og div maskiner. Om vi på et tidspunkt skal ændre lidt i indretningen af værkstedet, vil brugen og interessen for at bruge de forskellige maskiner / værktøj afgøre. Vi har allerede erfaret, at det ikke er muligt at præparere samtidig med, at der saves og slibes i værkstedet p.ga. vibrationer. Det nye mikroskop, der er blevet opstillet i værkstedet, er til brug ved studier af fossiler og mineraler, og må meget gerne bruges flittigt. I vores computer afdeling står vores Zeiss mikroskop, som også meget gerne må bruges, men mere forsigtigt. Mikroskopet i værkstedet koster kun en femte del af Zeiss mikroskopet. Det er tanken at indkøbe et mikroskop mere, som skal kunne bruges i forbindelse med præparering, i forbindelse med sandblæsning og trykluft rensning. Yderligere er det planen, at indkøbe en lille håndholdt trykluft spuler, til afrensning af belægninger på både fossiler og mineraler. På facebook har vi fået endnu en administrator nemlig Helene, der gerne vil lægge links, videoer og billeder og nyheder ud, Facebook er gratis og betyder meget mere fokus på de aktiviteter vi gennemføre, lige før eller efter de løber af stablen. Vores nyheder når ud til dem, der har trykket synes godt om og hvis de deler linket også til deres venner. Ved sidste messe nåede vi f.eks. ud til over 1900 personer med interesse for geologi. Sammen med facebook, er vores blad og hjemmeside vores ansigt ud ad til. Niels bruger meget tid på opdatering af vores hjemmeside, og færdiggørelse af vores medlemsblad STUFE. På vores hjemmeside har vi været i gang med at tage nye billeder, så vi kan udskifte mange af de gamle. Vi ønsker også på den måde at vise, hvad vi har af muligheder og faciliteter i foreningen. Vi har det sidste år fået trykt STUFE ude, på Vordingborg Centraltrykkeri, en løsning vi er rigtig glade for, det spare både tid og kræfter og giver et ensartet og pænere blad. P.T. har vi taget hul på det spændende kursus med Jesper Milàn omkring Dinosaurernes udvikling, et kursus hvor unge kan deltage gratis og alm. voksne kan deltage til et meget rimeligt beløb, takket være et flot tilskud fra Næstved kommune på kr. efter ansøgning til Kultur og Fritidspuljen. Et tiltag der ligger fint i fodsporet på vores andet projekt omkring: Flere unge i foreningen. Her kan unge mellem 17 og 30 år være medlem af foreningen i et år og samtidig låne feltudstyr gratis, Samtidig er der indkøbt de to omtalte mikroskoper til samme projekt, et projekt som Friluftsrådet har bevilget kr. til, efter godkendt ansøgning. Ud over de tiltag vi gør her i foreningen, har vi efterhånden også taget en del initiativer til forskellige aktiviteter uden for foreningen, fordi vi/ jeg, kan og gerne vil. I weekenden d. 18. og 19. april afholder vi møde for facebook gruppen: Fossiler på Facebook. Et møde hvor vi lægger hus til og har inviteret, til et fællesmøde hvor vi ser på og diskuterer masser af spændende og almindelige danske fossiler og andre sten. Lørdag holder vores egen Niels Hansen foredrag om falske fossiler, samme dag er der bl.a. også stenbestemmelse v. Niels Hansen, Kurt Hansen, Torbjørn Madsen og Peter Bennicke. Søndag er der tur til Møns klint og rundvisning på GeoCenteret v. undertegnede. Et efterhånden gammelt tiltag, nemlig ideen med en geologisk udstilling af store ledeblokke på høje plads, ligger pt. helt stille, ingen har vist interesse for at arbejde med i gruppen omkring denne ide. Jeg håber, at en artikel i det kommende STUFE, vil bringe nogle interesserede sammen i en arbejdsgruppe. For det kommende år forventer jeg, at vi meget hurtigt skal have lavet noget markedsføring i håb om, at tiltrække flere unge, unge som ønsker at prøve kræfter med geologien og måske efterfølgende derfor ønsker, at vælger en naturvidenskabelig studieretning. 2

3 Inde længe vil jeg også søge fondsmidler for om muligt at kunne købe en ny overhead eller, som det hedder i dag, en digital dokumentfremviser. Et apparat som vi tydeligt fik set værdien af da Andreas Bergstedt, holdt foredrag om træ og strukturer i sammenligning mellem recent og fossilet træ. Til efteråret vil vi afholde et kursus i fossilpræparation med Mette Hofstedt og Sten Lennart Jakobsen som undervisere. Et kursus hvor vi ikke lægger overlæggeren højere end at vi måske samtidig kan tiltrække nogle af de nye stensamlere fra Fossiler på Facebook, som medlemmer af foreningen og samtidig give vores nuværende gamle medlemmer mere viden og interesse. Som sidste år, hvor vi havde en meget velbesøgt udstilling på Haslev bibliotek, vil vi i år arbejde på at lave lignende udstillinger både i Skælskør og Korsør. Tidligere har jeg købt et videokamera, som optager i HD format, det er tanken både for at gøre vores hjemmeise og vores facebookprofil mere levende, at optage nogle videoer af både ture, spændende fund og aktiviteter i selve foreningslokalet Samtidig har vi, Stig og undertegnede oprettet foreningens egen you tube kanal, hvor vi planlægger at uploade videoer fra forskellige lokaliteter, i vores geografiske område. Programmet for årets månedsmøder er næsten på plads, frem til og med januar 2016, så der bliver tid til at arbejde med mange andre spændende ting i bestyrelsen. I 2016 har vi allerede planlagt et kursus i pattedyrenes udvikling v. Jesper Milàn, som en naturlig forlængelse af Dinosaurer kurset i år, på længere sigt arbejder jeg på et kursus omkring istiderne. Til September skal vi atter samle alle mand og kræfter, og mødes til DM i Søpindsvin, og igen til oktober går det løs i forbindelse med Stenmessen. Grundet forskellige ting er det som nævnt i starten af formandens beretning, nødvendigt at finde en eller meget gerne flere nye turledere. Jeg vil fortsat gerne planlægge og vil af og til gennemføre ture for foreningen, men pga. økonomi vil det ikke være muligt for mig at deltage i de længere ture, Indenlands ture vil jeg forsøge at veksle med udenlandsture forhåbentlig i samarbejde med en eller flere nye turledere. I forbindelse med ture, vil det nu være på sin plads at nævne at turen til Helgoland først bliver i Kristi himmelfarts ferien i 2016, da det er nødvendigt at booke mindst et år frem i tiden. Derfor bliver der bindende tilmelding i næste nummer af STUFE, det samme er gældende for turen til Rügen, som af ovennævnte grunde også først kan gennemføres i løbet af 2016 eller Med så megen aktivitet og så mange nye tiltag, skylder jeg bestyrelsen tak for deres toldmodighed, med mine mange ideer og tiltag. Uden jeres opbakning og medvirken.. ingen nye tiltag = en stendød forening. Dirigenten, Niels Hansen, som også er klubbens web master, supplerede formandens beretning med at oplyse, at S.A.F. skal finde en ny web master om et år. DEBAT: Der var ingen kommentarer. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Ad. 3) Regnskab. Kassereren udleverede kopi af det reviderede regnskab og efterspurgte kommentarer. 2014: Indtægter ,- kr. - Udgifter ,- kr. - Årets resultat 1.802,- kr. Af revisionspåtegningen fremgår bl.a. at - der formentlig har været sammen blanding af S.A.F.s kasse og S.A.F.s Venners kasse. - der mangler et originalbilag - der mangler dokumentation for salg af 2 skolelandkort - der mangler dokumentation for bevilling fra Friluftsrådet på ,- kr. 3

4 DEBAT: Vivi S.A.F.s Venner og S.A.F. bør have hver sin kasserer, så regnskaberne ikke blandes sammen og efterlyste et praktisk dokument om sparsommelighed samt dokumentation fra Friluftsrådet. Hans-Henrik lovede at fremsende dokumentation fra Friluftsrådet. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Ad. 4) Indkomne forslag. Forslag til behandling på SAFs generalforsamling d. 2. marts 2015 Sorø 11. februar 2015 Forslag: SAF holder 2 månedlige åbent hus aftener HVOR HELT NYE MEDLEMMER eller PERSONER DER ENDNU IKKE ER MEDLEM kan deltage og få bestemt / vurderet deres fund og samtidig få information om SAFs øvrige aktiviteter og arbejdsformer. (nærmest som stenbestemmelse på messen, men også med en introduktion af SAFs forskellige arbejdsgrupper og studiekredse). Samme aftener kan klubbens gamle medlemmer bruge som aktivitetsaften. I klubbens blad og på klubbens Hjemmeside annonceres de nye mødeaftener, HVOR DET SAMTIDIG OPLYSES at ingen kan deltage i studiekredse eller møder i Fossil /mineral/strandstensgruppe uden ovennævnte introduktion. Forslagsstiller: Torbjørn H Madsen Begrundelse for forslaget: Jeg har i fossilgruppen og trægruppen flere gange oplevet at personer der ikke er medlem eller helt ny startede medlemmer møde frem med en stor mængde af deres egne fund som de selvfølgelig gerne vil have en forklaring på. Ofte er det fund af varierende kvalitet og art (fossiler, bjergarter, mineraler, hulsten, sjove sten, mursten, flinteredskaber m.m.) DET ER DER I SIG SELV INTET NEGATIVT VED, MEN DET HAR NOGLE NEGATIVE KONSEKVENSER. a) Hvis den fremmødte skal serviceres godt, betyder det at den aktuelle gruppes arbejde afbrydes og det meste af mødet bruges til at bestemme fund (som gruppen måske ikke engang har særlig meget viden om) og fortælle om SAF generelt. Gruppens medlemmer spilder en masse tid og føler måske deres aften ødelagt. b) Hvis den aktuelle gruppe vælger at gennemføre mødet uforstyrret, beder den fremmødte holde lav profil og bare lytte, får et helt nyt eller kommende medlem en dårlig oplevelse og vælger måske SAF fra. Det vil være en åbenlys fordel at alle der vil deltage i de forskellige grupper / studiekredse er introduceret og klar over hvilke opgaver / emner der behandles, så ender ingen med skuffede forventninger. DEBAT: Efter en livlig debat, blev det besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget. Ad. 5) Fastsættelse af kontingent. Kontingentet fortsætter uændret. 4

5 Ad. 6 Valg) På valg er: a)f Formand: Hans-Henrik Meyer ( modtager genvalg ) Hans-Henrik blev genvalgt med akklamation. Bestyrelsesmedlem: Birgit Larsen ( modtager ikke genvalg ) bestyrelsen foreslog Mette Abrahamsen Mette blev valgt med akklamation. b) 1. suppleant: Niels Hansen (modtager genvalg) Niels blev genvalgt med akklamation. 2. suppleant (da Mette Abrahamsen nu er valgt som bestyrelsesmedlem mangler en suppleant) bestyrelses foreslog Torbjørn Madsen Torbjørn blev valgt med akklamation. c) 2. revisorer: Vivi Thiemer og Henrik Jørgensen (modtager begge genvalg) Vivi og Henrik blev genvalgt med akklamation. Ad. 7) Eventuelt. Hans-Henrik Klubben har 3 medlemmer, som kan fejre 25 års medlemskab i år. Det er Grete Petersen og Hans Erik Petersen og Finn Madsen. Grete og Hans Erik ønsker, at jubilæet ikke markeres. Finn Madsen blev begavet med 2 flasker rigtig god Amarone rødvin. Dirigenten takkede for god ro og orden samt sluttede generalforsamlingen. Referent: Stisser Christiansen Dirigent: Niels Hansen 5

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere