Principper for stillingsbesættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for stillingsbesættelse"

Transkript

1 Principper for stillingsbesættelse Principperne gælder for alle medarbejdere der berøres af sammenlægningen. Som udgangspunkt følger alle medarbejdere opgaven. Tager udgangspunkt i nuværende arbejdsopgaver samt eventuelle ønsker i MUS-samtaler Som hovedregel besættes stillinger ved udpegning dog er nuværende lederfunktion ingen garanti for fremtidig lederfunktion. Udpegninger sker ud fra følgende proces: Overordnet leder drøfter i samarbejde med TR (TR ere) fra de tre kommuner, som repræsenterer de relevante organisationer samt eventuelt en repræsentant fra den pågældende afdeling, inden udpegningen af ledere finder sted. Undtaget herfra er direktørstillingerne. Lederne af de enkelte afdelinger drøfter placering af medarbejderne i de enkelte afdelinger med TR (TR ere) fra de tre kommuner, som repræsenterer de relevante organisationer samt eventuelt en repræsentant fra den pågældende afdeling således at eventuelle problemstillinger kan klarlægges og løses. Der lægges stor vægt på, at processen foregår i en åben dialog. 1

2 Alle vil få lejlighed til, i forbindelse med en medarbejder udviklings samtale (MUS) med nærmeste leder, at komme med mundtlige og/eller skriftlige ønsker om fremtidigt job. I forbindelse med samtalen vil en skriftlig afklaring af personlige og faglige kompetencer finde sted ud fra standardskema. Se vedlagte skemamateriale til MUS-samtale MUS-samtale skal afholdes hvert år. Første gang efter kompetenceafkla ringen er inden udgangen af år I forbindelse med MUS-samtale 2007 evalueres gammelt skemamateriale fra MUS-samtale Såfremt den enkelte medarbejder ikke føler forventningerne til det nye job er opfyldt og eventuelt føler sig forkert placeret skal der være mulighed for en samtale med sin leder, samt evt. TR, med henblik på en eventuel jobrokering. Alle får besked om fremtidig ansættelse og arbejdssted inden udgangen af maj måned Se vedlagte tids-og handleplan. Der udarbejdes en overordnet tidsplan for stillingsbesættelse, som forelægges for MTHSU. Se vedlagte tids-og handleplan. Udarbejdelse af MED-aftale og personalepolitik for Ny Frederikshavn Kommune påbegyndes i starten af år Se vedlagte tids-og handleplan. Godkendt af MTHSU den 13. januar

3 Tids- og handleplan for Ny Frederikshavn Kommune Dato Handling Aktør December 2005 Fortegnelse over chefer og ledere udarbejdes. Primo december Etablering af forhandlingsorgan med henblik på udarbejdelse af ny 2005 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Medio december Godkendelse i MTHSU af at kompetenceafklaring sker i 2005 forbindelse med MUS-samtaler. Skemaer til kompetenceafklaring udarbejdes og godkendes i MTHSU Januar 2006 Tryghedsaftale godkendes i MTHSU med henblik på godkendelse af Sammenlægningsudvalget. 1. januar 2006 Sammenlægningsudvalget tiltræder. Januar 2006 Sammenlægningsudvalget meddeler bemyndigelse til KL. Januar marts Ansættelse af kommunaldirektør Januar 2006 Den allerede udarbejdede administrative organisation godkendes af Sammenlægningsudvalget. Januar marts Ansættelse og klassificering af direktørstillinger godkendes af 2006 Sammenlægningsudvalget. Januar marts Fysisk placering af forvaltninger og afdelinger godkendes af 2006 Sammenlægningsudvalget. Januar 2006 Kompetenceregler for ansættelser godkendes af Sammenlægningsudvalget Fordelingsaftale med amtet forhandles. Februar 2006 Januar marts 2006 Nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af personalepolitik og andre underpolitikker. Nedsættelse af arbejdsgruppen tager udgangspunkt i MTHSU. Udfyldelse af job- og kompetenceprofil samt ønskeskema iværksættes i de enkelte forvaltninger for de berørte medarbejdere. 3

4 Februar april 2006 Ledere med reference til de enkelte direktører ansættes. I dette arbejde inddrages de respektive TR. April maj 2006 Inden udgangen af maj 2006 Juni 2006 Efterår 2006 December 06 januar 07 Mellemledere og medarbejdere (herunder amtets medarbejdere) fordeles til de enkelte områder ud fra hovedprincippet, at man følger sine opgaver, men at der i de tilfælde, hvor dette ikke giver mening og/eller i det omfang det i øvrigt er muligt, tages hensyn til den enkeltes jobønsker. I dette arbejde inddrages de respektive TR. Alle får besked om, hvor de skal arbejde i Høringsfase (14 dage) i forhold til jobtilbuddet. De nye ledere står til rådighed for en samtale med de mellemledere og medarbejdere, der har behov for en uddybende forklaring og eller overvejer, at takke nej til tilbuddet om en ny stilling. Udsendelse af ansættelsesbreve. Fysiske flytninger. I det omfang det besluttes, at etablere enheder før 1. januar 2007 tilrettelægges disse forløb særskilt. 15. december

5 VEJLEDNING - Afdækning af medarbejderkompetencer og ønsker til fremtidig jobindhold Formålet med kompetenceafdækning Den nye Frederikshavn Kommune vil bestå af medarbejdere, der kommer med hvert sit sæt af faglige og personlige kompetencer, og da opgavevaretagelsen også efter kommunesammenlægningen skal være præget af kvalitet og effektivitet, er det vigtigt, at de faglige og personlige kompetencer fordeles/placeres bedst muligt. Formålet med kompetenceafdækningsprocessen er derfor: at give den enkelte medarbejder mulighed for at reflektere over og formidle overvejelser om ønsker til egen rolle og funktion i Ny Frederikshavn Kommune at få en værdifuld viden til brug for tilrettelæggelsen af en kvalitativ og effektiv opgavevaretagelse, hvor der endvidere og så vidt muligt tages hensyn til de medarbejdere, der er ansat i de tre kommuner Indhold Værktøjet til kompetenceafdækningen bygger på to tilgange: 1. Et skema som udfyldes af dig som medarbejder 2. En dialog mellem dig og din nærmeste leder udfyldelse af konklusionsskema Skemaet Umiddelbart efter personoplysningerne følger en rubrik vedr. din uddannelse og evt. efteruddannelse. Med efteruddannelse tænkes der på kompetencegivende efteruddannelse og ikke enkelte kursusdage eller lign. Generelt er udgangspunktet for skemamaterialet taget i fremadrettede spørgsmål, som giver dig mulighed for at beskrive ønsker til fremtidig stilling, jobindhold og funktioner, fysisk placering m.m. samt evt. oplysning om fremtidigt fratrædelses-tidspunkt, ønske om orlov m.m. 5

6 Endvidere er der tilføjet en rubrik, hvor du kan oplyse om evt. kvalifikationer, som du måtte være i besiddelse af, men som i dit nuværende job ikke udnyttes. Med kvalifikationer tænkes der på faglige kompetencer og færdigheder. Dialogsamtalen Formålet med dialogen med din nærmeste leder er at understøtte din refleksion over fremtiden og ønsker for fremtidigt jobindhold. Udgangspunktet for samtalen vil derfor være din besvarelse og refleksion på baggrund af skemamaterialet. Skemamaterialet indeholder også et konklusionsskema, som du og din leder skal udfylde i fællesskab ved dialogens afslutning (se bilag 1). Tidsplan Skemamaterialet udleveres primo januar 2006, og alle skal have udfyldt skemaet og afleveret kopi til nærmeste leder senest ultimo januar Lederne starter med dialogsamtalerne primo februar 2006, og den enkelte leder skal have afsluttet samtalerunden senest ultimo marts Den enkelte leder har ansvaret for, at processen gennemføres inden for den angivne frist. 6

7 AFDÆKNING AF MEDARBEJDERKOMPETENCER OG ØNSKER TIL FREMTIDIG JOBINDHOLD Navn: CPR: Stilling: Ansættelseskommune: Beskæftigelsesgrad: Afdeling / Forvaltning: Ansættelsesform: Tjenestemand (X) Overenskomst ansat (X) 1. Hvad er din uddannelse, og har du evt. taget noget efteruddannelse? 2. Beskriv kort dine arbejdsopgaver/jobfunktioner i dag: 3. Har du budgetansvar? (sæt kryds) Har du personaleledelse? (sæt kryds) Ja Nej Ja Nej 7

8 4. Har du kvalifikationer, som ikke udnyttes i dit nuværende job? (beskriv hvilke) 5. I hvilken udstrækning kunne du tænke dig ændrede arbejdsopgaver/-funktioner nye jobudfordringer? (beskriv hvilke) 6. Har du de nødvendige kvalifikationer for at bestride disse nye arbejdsopgaver/-funktioner? Hvis nej, beskriv hvordan kan de erhverves? 7. Hvad er din holdning til evt. ny fysisk placering? 8. Har du evt. ønske/planer om arbejdsfri tilværelse f.eks. efterløn/pension, nedtrapning, nedsat tid, orlov eller lignende? (notér evt. hvornår?) 8

9 9. Øvrige bemærkninger: Afleveringsfrist: Kopi af skemaet afleveres til nærmeste leder senest den

10 KONKLUSIONSSKEMA MEDARBEJDERKOMPETENCER OG ØNSKER TIL FREMTIDIG JOBINDHOLD Navn: CPR: Stilling: Ansættelseskommune: Beskæftigelsesgrad: Afdeling / Forvaltning: Ansættelsesform: Tjenestemand (X) Overenskomst ansat (X) På baggrund af medarbejderens refleksioner over skemaets spørgsmål og dialogen med nærmeste leder udfyldes konklusionsskemaet i fællesskab i forhold til nedenstående punkter: A. Arbejdsområde- opgaver/funktioner: B. Nye jobudfordringer herunder evt. uddannelse: C. Fremtidsplaner: D. Øvrige bemærkninger: Dato: Medarbejders underskrift Leders underskrift 10

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 35 29 81 00 Fax: 35 29 83 00 E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.dk Løngangsstræde 25 1468 København K Tlf.: 33 11 97 00 Fax: 33 11 97 07 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere