Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering"

Transkript

1 Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings- og indsatsområde på hospitalet. Dette MUS koncept har til hensigt at sikre en bedre tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning på MUS for at øge medarbejdertilfredsheden, og målrette medarbejderens kompetenceudvikling. 1 Desuden er der indarbejdet i konceptet, hvordan medarbejderen kan bidrage til at realisere de overordnede mål og strategier på Skejby. Dato : Journalnr. : Sagsbehandler : Bente Lund Tlf. : 5080 Side 1/5 Formålet med medarbejderudviklingssamtalerne Formålet med at holde medarbejderudviklingssamtaler med alle ansatte på Skejby er: At få alle medarbejdere involveret i at realisere hospitalets overordnede mål og strategier At sikre at medarbejderne udviklingsmæssigt bevæger sig i den rigtige retning, dvs. kompetenceudvikler sig til glæde og gavn for medarbejderen selv og for arbejdspladsen At give lederen indblik og overblik At få alle medarbejdere involveret i at realisere Skejbys overordnede mål og strategier Det er vigtigt at der på hospitalet er overensstemmelse mellem hospitalets mål og den arbejdsindsats, hver enkelt ansat på hospitalet yder. På den måde sikrer vi, at Skejby bevæger sig i den retning, vi ønsker. Medarbejderudviklingssamtalen er lederens mulighed for en individuel drøftelse med medarbejderen af, hvor du ønsker at medarbejderen skal lægge sit fokus både i det daglige arbejde, men også på lidt længere sigt. Under medarbejderudviklingssamtalen formidler og 1 Håndbog for kompetenceudvikling, 15. nov Medarbejderpjece: Din kompetence - brugerens fordel. Afsnittets/afdelingens egne kompetencebeskrivelser.

2 konkretiserer du afdelingens mål, herunder BMS strategier og skaber dermed grundlag for at medarbejderen kan medvirke til at afdelingens mål nås. At sikre at medarbejderne kompetenceudvikler sig På Skejby skal strategien danne udgangspunktet for de ansattes planlagte kompetenceudvikling. Det betyder, at der i planlægningen af den enkeltes kort- og langsigtede udviklingsforløb tilstræbes, at den pågældende har de nødvendige kompetencer i forhold til aktuelle og fremtidige mål og opgaver i afdelingen. Medarbejderudviklingssamtalen giver dig mulighed for en individuel drøftelse med din medarbejder om, hvordan hun/han kan medvirke til at afdelingens mål nås og hvordan du kan medvirke til, at medarbejderen får de faglige og personlige udfordringer, der skal til for at hun /han bevæger sig hen, hvor vedkommende gerne vil fagligt og karrieremæssigt. Eller sagt helt enkelt: Kan medarbejderen det, hun/han skal? Er der overensstemmelse imellem medarbejderens kompetencer og jobbets og organisationens krav? Side 2/5 At give dig som leder indblik og overblik For dig som leder er det vigtigt at have et indblik i den enkelte medarbejders oplevelse af sin arbejdssituation, faglige udviklingsforløb og ønsker til fremtiden. Dette indblik giver dig et overblik over den samlede medarbejdergruppe og grundlag for at træffe en lang række ledelsesmæssige beslutninger for eksempel i forbindelse med fordeling af arbejdsopgaver, ansættelse af nye medarbejdere, kompetenceudvikling i hele afdelingen med videre. Kompetencespindet 2 er et af flere redskaber, der kan anvendes for at få dette overblik. Hvordan inddrages kompetencebeskrivelserne i medarbejderudviklingssamtalen? Kompetence er "den rette kombination af viden og færdigheder, der sætter medarbejderen, gruppen eller organisationen i stand til at agere og løse opgaver rigtigt afhængigt af situationen." 3 Kvalifikationer er f.eks. den formelle uddannelse og de kurser, medarbejderen har, mens kompetence er, hvordan medarbejderen i den konkrete situation hos den enkelte patient eller kunde løser en given opgave på baggrund af sine kvalifikationer. Kvalifikationer udgør altså grundlaget for kompetenceudvikling. Både kvalifikationer og kompe- 2 Se: Håndbog for kompetenceudvikling, 15. nov. 2006, side 30 3 Se: Håndbog for kompetenceudvikling, side 6

3 tencer skal hele tiden udvikles, fordi opgaverne i afdelingen og kravene i og uden for hospitalet ændrer sig. Udgangspunktet for at tale om kompetencer i forbindelse med en medarbejderudviklingssamtale er: Hvad er det, vi skal i vores afdeling? og "Hvilke jobmæssige ambitioner har medarbejderen? " Hospitalets kompetencekoncept, herunder de afsnitsspecifikke kompetencebeskrivelser, giver dig og medarbejderen et konkret, fælles grundlag for at tale om medarbejderens aktuelle kompetencer og fremtidige udvikling i relation til afdelingens mål. Der er følgende hjælpeskemaer, der kan anvendes som hjælp i forbindelse med MUS: Side 3/5 1. Invitation til Medarbejder Udviklings Samtale til medarbejderen 2. MUS skema, som er et oversigtskema for: Før, under og efter MUS 3. Forberedelsesskema 4. Udviklingsplan/konklusionsskema Inden samtalen skal du som leder: I god tid orientere medarbejderen om, at hun/han i nærmeste fremtid vil blive indkaldt til MUS Sende en invitation til medarbejderen min. 14 dage før samtalen afholdes. Medsende relevante bilag, f.eks. MUS skema, kompetencespind, forberedelsesskema og udviklingsplan/konklusionsskema. Sikre dig, at medarbejderen forstår, hvordan skemaerne bruges. Desuden sikre dig, at medarbejderen har sat sig ind i Kompetencekonceptet og har forstået jeres afsnitsspecifikke kompetencebeskrivelser Afsætte rigelig tid til samtalen. Sørge for plads i din kalender efter samtalen Sørge for et lokale, hvor I kan sidde uforstyrret Forberede dig på samtalen, f.eks. via forberedelsesskemaet, MUS-skemaet, kompetencespindet og ved at læse konklusionsskemaet fra sidste MUS. Forberede dig på, hvilke budskaber, du vil give medarbejderen: Hvad gøres godt og hvor kan medarbejderen udvikle sig -

4 Århus Universitetshospital Skejby Løn og Personaleafdelingen og hvilke muligheder har du for at støtte medarbejderen i udviklingsprocessen? Brendstrupgårdsvej 100 DK-8200 Århus N Tel Ved samtalens start kan du vælge at give medarbejderen en kopi af dine forberedelsesnoter. Under samtalen skal du som leder: Aftale med medarbejderen hvem af jer, der tager referat og/eller skriver udviklingsplan/konklusionsskema, herunder kompetencespind Sikre, at der er en fælles opfattelse af målet med samtalen Side 4/5 Sikre, at I når igennem alle de punkter, I begge opfatter som de væsentligste. Ikke alle spørgsmål er nødvendigvis relevante hver gang, en medarbejder går til MUS. Fokusér på det, du og medarbejderen finder mest relevant Sikre, at den aftalte tid overholdes Lægge hovedvægten på det fremadrettede under hensyntagen til afdelingens/afsnittets mål, fremtidige opgaver, udvikling og uddannelse Sikre, at der er en god atmosfære Stille spørgsmål og lade medarbejderen komme til orde Sikre balance mellem det faglige og det personlige Lytte aktivt Drøfte såvel succeser som det modsatte Fremlægge idéer og forslag på en konstruktiv måde Respektere saglige uenigheder og arbejde på at opnå enighed gennem dialog Sikre, at I begge har en fælles forståelse for de aftaler, samtalen munder ud i Aftale opfølgning på alle aftaler

5 talen skal du som leder: Efter sam- Aftale med medarbejderen, hvornår referat og/eller beskrivelse af udviklingsplan(herunder kompetencespind) og konklusionsskema skal foreligge Tage ansvar for opfølgning på MUS - og aftale med medarbejderen, hvordan denne opfølgning skal foregå og hvornår. Side 5/5

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere