Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden"

Transkript

1 Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden

2 Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem... Side 5 Efter-/videreuddannelse... Side 5 Mødevirksmhed... Side 6 Evaluering... Side 6 Samarbejdsrelatiner... Side 7 Frmålet Frmålet med samarbejdet mellem lærere g pædagger er at udvikle sklestarten ved at få frskellige kulturer g faggruppers kmpetencer til at samvirke til et harmnisk hele, hvr børnene plever sammenhæng, msrg g tryghed. Børnene skal udfrdres på deres mange intelligenser g af læringsmiljøet, så det enkelte barns muligheder fr alsidig udvikling sikres ptimalt. Frmålet med idékatalget er at inspirere ledere, pædagger, børnehaveklasseledere g lærere i udviklingen af samarbejdet i børnehaveklassen til 3. klasse i Mariagerfjrd Kmmune. Idékatalget er udarbejdet på grundlag af indsendte bidrag fra ledere, pædagger, børnehaveklasseledere g lærere g er ikke pstillet i pririteret rden. Idékatalget er et bilag til de verrdnede retningslinjer fr Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen i Mariagerfjrd Kmmune. Idékatalget kan kntinuerligt udvides med nye idéer. Teksten, der er indsat mellem verskriften g punkterne i hvert enkelt afsnit, er uddrag fra beskrivelsen af Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen i Mariagerfjrd Kmmune. 2 Idékatalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger

3 Ledelse Skleledelsen påtager sig en støttende g udfrdrende rlle i udviklingen af samarbejdet. Fælles kntr fr skle g SFO. SFO-lederen indgår i sklens ledelsesteam. Medarbejderudviklingssamtaler bør bestå af både individuelle g teamsamtaler g mfatter både lærere, børnehaveklasseledere g pædagger. Medarbejderudviklingssamtaler fr sklepædagger bør fregå mellem sklepædaggen, SFO-leder g skleleder. Medarbejderudviklingssamtalerne mfatter bl.a. samarbejdet mellem lærere g pædagger. Fast prcedure fr høj grad af infrmatin g kmmunikatin, så man sikrer at alle invlveres. Ledelsen skal tænke både skle g SFO ind i den verrdnede planlægning g i planlægningen af dagligdagen. Det er vigtigt, at ledelse g medarbejdere reelt invlveres i hele prjektet fra idefase til evalueringsfase. Skleårets planlægning Der skal afsættes nødvendig tid, ressurcer g rammer til at de invlverede lærere, børnehaveklasseledere g pædagger gennem fælles refleksiner kan planlægge, gennemføre, evaluere g udvikle deres fælles læringsfrløb. Skemalagt frberedelsestid medtænkes i planlægningen. Skleåret starter med fælles kursus fr alle. Omlagte skledage skal indarbejdes i skleårets planlægning. Fælles pædaggiske dage. Der skal afsættes ressurcer til aktiviteter, der kan fremme kmmunikatin g samarbejde. Det enkelte team tillægges kmpetencer, så teamet selv har mulighed fr at priritere arbejdet i de enkelte klasser. Idékatalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger 3

4 hhh Der skal være fleksibilitet i årsnrmen, så der er mulighed fr mlægning af arbejdet. Inden skemalægningen skal lærere, børnehaveklasseledere g pædagger have mulighed fr at ønske, hvilke arbejdsmråder (fag, emner m.m.) g tidspunkter samarbejdet skal mfatte. Af hensyn til kntinuiteten bør en pædagg have min. 9 lektiner pr. uge i skledelen. Af hensyn til kntinuiteten bør en pædagg tilknyttes én klasse/hld i hele indsklingsfrløbet. Delt tjeneste bør undgås. Sklepædaggens arbejde i indsklingen bør frdeles ver flere dage. Der bør i årsplanlægningen medtænkes mulighed fr at samarbejde på tværs kan fregå uden at skemaet skal mlægges. Vær pmærksm på at tid til arbejdsfunktinen sm medarbejderrepræsentant indarbejdes i årsplanen. Samarbejde m undervisning Pædagger g lærere etablerer et frpligtende samarbejde m et højt fagligt- g pædaggisk niveau med fkus på fællesskabet g det enkelte barns persnlige g sciale udvikling, således at der skabes sammenhæng mellem undervisnings- g fritidsdel. Tydeliggørelse af rller g ansvarsmråder. Arbejdsbeskrivelser bør være skriftlige. Udveksle erfaringer g viden på tværs af teamene. Krdinering af arbejdet i indsklingen mellem de frskellige team. Den fælles undervisning planlægges, gennemføres g evalueres af både lærere, børnehaveklasseledere g pædagger. Der skal fkuseres på udnyttelse af de t faggruppers kmpetencer. Påbegyndt emnearbejde i SFO kan efter aftale viderebehandles i sklen g mvendt. Uddelegering af ansvarsmråder. Klare aftaler m frberedelse både individuelle g fælles arbejdspgaver. 4 Idékatalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger

5 Samarbejde mellem skle g hjem Samarbejdet mellem skle g hjem fregår i et frpligtende fællesskab mellem de t faggrupper g hjemmet. Pædagger, børnehaveklasseledere g lærere samarbejder m frældresamtaler g elevsamtaler. Både pædagger, børnehaveklasseleder g lærere deltager aktivt i frældresamtaler g frældremøder. Pædagger, børnehaveklasseleder g lærere bidrager hver især med faglige synspunkter g vurderinger. Frskellighed bør drøftes g afklares internt. Udadtil bør pædagger, børnehaveklasseleder g lærere fremstå sm en helhed. Kntakten til hjemmet kan fretages af både pædagg, børnehaveklasseleder eller lærer. Efter- g videreuddannelse Fr at give lærere g pædagger mulighed fr at få større indsigt i hinandens mål g metder bør der tilbydes krdinerede kursusfrløb. Fælles kurser fr lærere, børnehaveklasseledere g pædagger. Fælles kurser eller temadage fr afklaring af hldninger g værdier. Fælles kurser m indsklings- g teamsamarbejde. Der skal sikres øknmisk mulighed fr afhldelse af fælles efter- g videreuddannelse fr både pædagger, børnehaveklasseledere g lærere. Idékatalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger 5

6 Mødevirksmhed Det skal i planlægningen sikres, at der er ligeværdighed mkring mødetidspunkter fr bl.a. fælles planlægning g møder i pædaggisk råd. Al pædaggisk persnale skal deltage i møder i pædaggisk råd. Møder i Pædaggisk Råd skal lægges efter kl Lærere, børnehaveklasseledere g pædagger deltager sammen i relevante møder m de børn, man samarbejder m. På grund af mødevirksmhed i SFO er det hensigtsmæssigt at samarbejdet mellem lærere, børnehaveklasseledere g pædagger planlægges på 4 af ugens dage. Frberedelsesmøder aftales i det enkelte team. Der skal være dagsrden til teammøder. Frmandskabet går på skift evt. en måned ad gangen. Evaluering Samarbejdet mellem lærere g pædagger evalueres både lkalt g centralt inden planlægningen af næste skleår. Både lærere, børnehaveklasseledere g pædagger deltager i evaluering af fælles prjekter. Både lærere, børnehaveklasseledere g pædagger deltager i et årligt evalueringsmøde m det samlede skleår. Lærere, børnehaveklasseledere g pædagger fretager løbende fælles evaluering, refleksin g sparring. 6 Idékatalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger

7 Samarbejdsrelatiner De t faggruppers rller afklares, så der fremmes en samarbejdskultur, hvr begge faggrupper bibehlder deres fagidentitet g udvikler sig. Afstemme frventninger indbyrdes i teamet. Afklare kmpetencer i teamet. Der skal arbejdes fr åbenhed, ærlighed g tryghed i samarbejdet. Øge kendskab til hinanden. Fælles persnalerum g frberedelseslkaler fr alle persnaler. Drøfte frskelle g ligheder mellem lærer- g pædaggkulturer. Deltagelse af både lærere, børnehaveklasseledere g pædagger ved fællesarrangementer i indsklingen. Fælles sciale arrangementer fr at fremme fællesskab g sammenhld i hele sklen. Afklaring af kmmunikatinsmåder- g kanaler (sklekm, pslag, dueslag m.m.). Der skal være plads til spntanitet. Idékatalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger 7

8 Da vi alle er frskellige, er ingen anderledes. Og det er netp styrken fr det enkelte barn, fr læreren g pædaggen g fr sklen. tlf

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere