Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885"

Transkript

1 Nr Tema: At rekruttere GULD Hvordan optimerer du din rekrutterings-proces? Hver gang man skal ansætte en ny medarbejder (eller leder) er organisationen oppe til eksamen. Det er et ledelsesansvar, at man består. Og det gør man nødvendigvis ikke uden god forberedelse og træning! At ansætte alene efter intuition og mavefornemmelse er en skandale. At gøre det med venstrehånd er useriøst. Det handler om fra ledelsens side gennem hele processen at hejse en fane af seriøsitet, inddragelse, kommunikation, god og seriøs afsøgning af markedet og grundighed i funktionsbeskrivelse, kompetenceafklaring, gennemgangen af ansøgninger og interviews med ansøgerne. Det behøver ikke være en uoverstigelig videnskab men det kræver saglig fokus. Det skal vi her se på God læselyst! Organisationens virkelige guld er de menneskelige ressourcer, der dag efter dag arbejder for at virkeliggøre den vision og strategi, som er udstukket for virksomheden. Derfor er det også vitalt for en organisation, at man har de helt rigtige menneskelige ressourcer på de rigtige pladser og har man ikke 100% dét, så har man en udfordring, som kan løses på flere måder: 1. Ved kompetenceudvikling 2. Ved rekruttering af nye medarbejdere 3. Ved opsigelse evt. rokering Det sidste skal man ikke bare lige fare til, for man har jo selv et (med)ansvar for, at de aktuelle personer er på de respektive pladser, så man må som leder begynde med at gribe i egen barm. Og her gælder et godt princip: Man vedgår arv og gæld men stifter ikke gerne ny gæld! Hvad er på spil? Når man skal ansætte nye medarbejdere (og ledere), så rører man ved organisationens hjerte. Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 1 af 10

2 Medarbejderne er vores vigtigste ressource! Sådan lyder det i mange skåltaler og i virksomheders skriftlige selv-præsentation på nettet og i flotte prospekter men virkeligheden er ofte en anden bag ved disken! Anderledes med Southwest Airlines i USA. Colleen Barrett er tidligere præsident i Southwest Airlines, som er verdens tredjestørste luftfartsselskab, og hun har været med til at forme virksomhedens prioriteter, som er meget klare: 1. Medarbejdere 2. Kunder 3. Investorer Sådan skal det bare være! For mange virksomheder har valgt en prioritering, der hedder: 1. Investorer 2. Kunder 3. Medarbejdere Og resultatet er ofte manglende arbejdsglæde, lavere kundetilfredshed og dermed lavere afkast til investorerne! Colleen Barrett slår fast: Den vigtigste prioritet vi har, er vores medarbejdere Jeg bruger 85% af min tid på medarbejderne og på at yde proaktiv kundeservice til dem De bruger så til gengæld deres liv på at sørge for at vores næstvigtigste kunder, altså passagererne, føler sig godt tilpas. Når man ansætter en ny medarbejder, skal man gennemtænke: Kan kandidaten levere den unikke kundeservice, som er nødvendig båret af dyb faglighed og anerkendende kommunikation i et reflekterende teamwork? Og når man ansætter en ny leder, skal man gennemtænke: Kan denne kandidat i loyalitet mod firmaets værdier, kultur og egenart udvikle den enkelte medarbejder til at levere varen hos kunden? Udvikling af kompetencer når en plads bliver ledig Det er ledelsens opgave at bevare is i maven, når en plads bliver ledig. Vær meget opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er en kopi af den medarbejder, der forlader firmaet, der bedst vil kunne bidrage til afdelingens udvikling. Lederen vil gavne helheden og dermed også sig selv ved at tage en dyb indånding og give sig tid til at analysere og reflektere, også gerne sammen med kollegerne i afdelingen. Ofte vil det bedre kunne betale sig at klare sig igennem en periode gerne med lidt vikarhjælp, overarbejde og så se, hvordan verden ser ud efter en tid. Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 2 af 10

3 Det er fascinerende at betragte dette foto af flotte sten, som er forskellige i størrelse, form, farve og tyngde. Forestil dig, at det er billedet på din afdeling, og så den store, aflange sten til højre rejser, så er lederens opgave ikke straks at finde en ny af samme slags, størrelse, farve og form til pladsen! Nej, lederen skal prøve at klare sig igennem en periode med løsere hjælp og så iagttage nøje, hvad der sker i gruppen af medarbejdere. Ofte har jeg set, at medarbejdere udvikler nye kompetencer, som tager over, og pludselig viser sider, som ingen før havde set. Hvis vi bliver i billedet af stenene, så er der måske 3-5 sten, som grænser op til det hul, der er blevet, som nu begynder at fylde hullet helt eller delvist ud, og som nu får mulighed for at prøve nye sider af, så det reelt set efter nogle måneder viser sig, at det er en helt anden type medarbejder, som organisationen har brug for. Det er kompetenceudvikling på et højere niveau men uden at det behøver at koste en bondegård! Gennemtænk processen Mange ledere har den grundlæggende selvtillid, at det med at ansætte folk, det er bare noget de kan! Og det er fint, hvis det er sandt! For det er jo en kerneydelse for en leder at finde og ansætte de rette medarbejdere. Ikke desto mindre har jeg set så mange miserable ansættelses-processer, så noget må være galt. Den tidligere amerikanske præsident, Theodore Roosevelt har sagt: Den bedste chef er den, som har dømmekraft nok til at vælge gode mennesker til at gøre det, han selv ville have gjort, og selvbeherskelse nok til at afholde sig fra at blande sig i deres arbejde, mens de gør det. Enhver leder trænger til at gennemarbejde en fornyet grundskabelon til ansættelsesprocedure fra bunden af. En sådan skabelon skal indeholde bl.a. sådanne områder, som efterfølgende vil blive uddybet mere: Dialog i afdelingen: Lav en prioriteret liste over, hvad I mener, afdelingen har behov for på den nye plads, der nu er ledig Overvej på den baggrund muligheder for rokering blandt de eksisterende medarbejdere, så en ny ansættelse også kan blive anledningen til ægte kompetenceudvikling blandt de øvrige kolleger Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 3 af 10

4 Nedsæt et passende og dækkende ansættelsesudvalg. Desto bedre du formår at inddrage medarbejderne heri, desto bedre vil du opleve ejerskab i næste fase Formuler en god, dækkende og brugbar kompetenceprofil fagligt såvel som personligt på den person, I måtte ønske Lav en god, rimelig kortfattet men også dækkende funktionsbeskrivelse Lav en tidsplan for processen, hvor samtaletidspunktet med kandidater også inddrages i nedenstående stillingsopslag Formuler herefter et stillingsopslag, som er dækkende for stillingen og dens placering, og som giver et retvisende billede af, hvad I faktisk søger. Tegn en profil af personen, I har brug for Ofte har jeg haft stor glæde af at bede medarbejdere skrive en række udsagn, som man kunne ønske sig om den kommende kollega, op på nogle små PostIt-sedler. Når alle sidder med deres små sedler, har jeg bedt dem placere sedlerne på nedenstående graf i spændet mellem Kan eller Skal Mindre vigtigt eller Meget vigtigt: Skal Det giver ofte et rigtig godt og dækkende ønske-billede af den kommende person og så endda prioriteret. Mindre vigtigt Kan Meget vigtigt nærmeste overordnede hvilke medarbejdere/kolleger man arbejder sammen med. Præcis funktionsbeskrivelse Nu kan man så lave en egentlig funktionsbeskrivelse, og den er vigtig. Den skal kunne rekvireres af evt. ansøgere enten fra hjemmesiden eller ved henvendelse. Funktionsbeskrivelsen skal naturligvis indeholde nogle faktuelle forhold som organisatorisk indplacering Men ellers skal funktionsbeskrivelsen indeholde nogle præcise oplysninger om ansvarsområder, samarbejdspartnere, beføjelser, mål for afdelingen og mål for personen/stillingen. Gerne også fysisk placering og økonomiske rammer. Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 4 af 10

5 Desto bedre man får formuleret funktionsbeskrivelsen og dermed afstemt forventningerne til den nye person desto bedre kan man udvælge den rette og evaluere siden hen. Ansættelsesudvalg Det er en god idé med et ansættelsesudvalg. Både for at give større bredde og flere nuancer i dialogen. Og for at skabe bedre ejerskab fra medarbejdergruppen. Ansættelsesudvalget skal ikke være for stort men helst repræsentativt for den afdeling og det område, som personen skal ansættes til. Selve stillingsopslaget Jeg anbefaler kortfattede stillingsopslag med henvisning til mere fyldigt materiale evt. på jeres hjemmeside eller ved henvendelse til jeres kontor. Her skal ansøgere kunne rekvirere funktionsbeskrivelse og kompetenceprofilerne samt f.eks. værdigrundlag og andre centrale dokumenter, som er vigtige for jer og jeres afdeling. I stillingsopslaget skal stå de præcise data på stillingen og hvilke krav man stiller til ansøgning og evt. bilag. Jeg har haft glæde af at klargøre, at kun ansøgninger, som har de ønskede bilag med, vil blive behandlet. Men så skal man også overholde det! Det er en god ide i selve opslaget at skrive, hvornår man afholder samtaler med de udvalgte. Ansøgninger Inden man begynder at modtage ansøgninger, skal man have fastlagt en procedure for, hvordan man registrerer dem. Det skal ske, inden man laver opslaget. Det kan være en god løsning at modtage ansøgninger via mail med de ønskede bilag vedhæftet. Ved modtagelsen kvitterer man for modtagelsen af ansøgningen i en svarmail. Kompetenceprofiler faglige og personlige Man kan være heldig eller uheldig. Men man kan også erkende, at heldet af og til følger dem, der gør sig fortjent til det gennem hårdt og grundigt arbejde! Nedenstående figur viser lidt om, hvordan man i ansættelsesprocessen kan komme maksimalt tæt på at se: hvad får vi? og hvad får vi ikke? Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 5 af 10

6 Maksimalt billede af: Hvad vi får? Og hvad vi ikke får? Ansøgning, alm. samtale Supplerende redskaber for at sikre endnu bedre træfsikkerhed kunne være: Ansøger/medarbejder Kompetenceinterview Træning i marken og iagttagelse dér Professionel reference Test f.eks. Extended DISC Ingen kan ved nok så dygtigt arbejde sikre sig 100% imod at blive skuffet. Men man kan forsøge at gøre sit hjemmearbejde så grundigt som muligt. Den lyseblå ellipse symboliserer det, som ansøgeren i virkeligheden kan og rummer. Gennem de traditionelle ansættelsesmetoder med opslag og samtale kan man afdække en vis procent, men kun en mindre del af helheden. Man kan være heldig eller uheldig. Men hvis man gennem ansættelsesproceduren søger at inddrage flere elementer, så stiger graden af sandsynlighed for, at man træffer endnu bedre. Meget konkret og målrettet brug af kompetenceprofiler faglige og personlige, som ikke behøver at være en uoverstigelig videnskab (se næste afsnit!) Ved at anvende en eller anden form for test kan man afdække yderligere et felt. Der er mange tests på markedet og med svingende kvalitet. Vi anbefaler Extended DISC til rekruttering og evt. afsikring af et samspil, en såkaldt makkerpar-analyse, hvor netop Extended DISC er stærk og viser med tydelighed, hvor man skal tage sig i agt i et samspil med andre Professionel reference-tagning afdækker yderligere elementer og giver input til den videre dialog med ansøger. Se afsnit senere om referencer her! Træning i marken eller det at iagttage kandidaten i sit vanlige arbejdsmiljø og dér se muligheder og begrænsninger. Dét vil netop give nye vinkler i vurderingen. Vi når aldrig til at sikre os 100%. Men forskere mener gennem sådanne metoder at kunne nå op i nærheden af 70% vished for, at man får, hvad man ser! Kompetenceprofiler faglige og personlige Det er en virkelig god ting at forberede sig grundigt, når man skal ansætte en ny medarbejder. Også med henblik på de kompetenceprofiler, man ønsker sig til den konkrete stilling. Hvad er det for en faglig kompetenceprofil og hvad er det for en personlig kompetenceprofil, man vil sigte efter ved ansættelsen af den nye medarbejder. Der er en klar sammenhæng mellem præcisionen i formulering af ønsker og forventninger, og så den reelle muligheden for at man får, hvad man ønsker. Se nærmere herom og hent hjælpeskemaer til at formulere faglige og personlige kompetenceprofiler fra hjemmesiden her: (Gå ind under hhv. Faglige og Personlige og hent hjælperedskabet nederst på disse sider!) Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 6 af 10

7 Jeg har haft meget fine erfaringer med, at bede alle ansøgerne udfylde både personlige og faglige kompetenceprofiler og fremsende dem sammen med ansøgningen, så disse indgår i ansættelsesudvalgets vurdering af, hvem man ønsker at gå videre med i ansættelsesproceduren. Udvælgelse til samtale Vær meget fokuseret, når du sammen med ansættelsesudvalget skal udvælge blandt ansøgerne, hvem der skal inviteres til den første samtale. Det er en god idé at lægge op til mere end én samtale. Ved første samtalerunde kan man udtage 3-5 personer. Tænk på en række centrale test-spørgsmål, når I skal udvælge, som f.eks.: Faglig baggrund Faglig og personlig kompetenceprofil Tidligere jobs er der her noget, som kan virke særligt interessant for jer? Og hvor hyppigt har kandidaten skiftet job? Er der huller i kandidatens CV? Personlige og værdimæssige informationer og fritidsinteresser: Kan du fornemme nogen attraktive værdier om selve personen bag ansøgningen? Fornemmer I, at ansøger har sat sig grundigt ind i netop jeres organisation eller er ansøgningen kun en kopi? Indkaldelse sker, så der er ca. 1½ time mellem hver og der bør i indkaldelsen til samtale stå, at I forventer at samtalen varer ca. 1 time. Det vil være en god ting at kunne sende kandidaten en slags råskitse til agenda for samtalen, så kandidaten kan være vel forberedt. Det øger kvaliteten af samtalen og giver det bedste billede, som I senere kan træffe afgørelse på baggrund af. Interview-metode aftales Det er vigtigt, at I afklarer, hvordan I vil gribe selve samtalen/interviewet an. Er der et ansættelsesudvalg: Hvor og hvordan kan dette så inddrages i samtalen? Det er vigtigt for kandidaten og sammenhæng og kvalitet i selve interviewet, at der er en hovedansvarlig for selve samtalen. Ellers kan kandidaten komme til at blive forvirret over, hvem man skal forholde sig til. Men det er også vigtigt at samtalelederen hen mod slutningen henter input ind fra de øvrige rundt om bordet, så alle relevante spørgsmål er blevet stillet. Selve samtalen Ved indledningen af selve samtalen præsenteres deltagerne i samtalen, og kandidaten tilbydes vand, kaffe eller the. Samtalelederen klargør tidsrammen for samtalen og udfordrer også kandidaten til at hjælpe med, at denne tidsramme udfyldes bedst muligt, så ansættelsesudvalget får det bedste grundlag at træffe den videre beslutning ud fra. Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 7 af 10

8 Det er meget vigtigt, at samtalelederen sikrer, at kandidaten kommer godt til orde og får afdækket mest muligt om den person, man sidder over for. Referencer Det er en god idé at forbeholde sig ret til at tage referencer. Det skal ske efter aftale med ansøgeren. Når man drøfter referencer med en ansøger, så vil man ofte kunne aflæse personens holdning til, at en tidligere leder/kollega kan kontaktes. Nogle er helt afslappet og anser det for naturligt. Andre bliver anspændte og lidt krampagtige er måske ikke lige så godt i balance, som man gerne vil give udtryk for. Selve referencen kan være på mange måder og oftest er det via en telefonopringning til personen. Der finder så en lille samtale sted, og ofte er man næppe blevet meget klogere. Jeg stiller mig ofte tvivlende over for den slags referencetagning og anser det for mere eller mindre tidsspilde. En langt bedre, mere seriøst og omfattende, men også med langt bedre udbytte og mere professionel tilgang, er en skriftlig referencetagning, den såkaldte Professionel Referencetagning. Man formulerer en række spørgsmål/udsagn om kandidaten og dennes adfærd i en række konkrete arbejdssituationer, som referencepersonen så skal score på en skala fra -4 til +4. Når man så har modtaget referencepersonens skriftlige reference, så kan det suppleres af en telefonisk samtale med et par uddybende spørgsmål. Denne referenceform har jeg selv anvendt i en række situationer, og det giver dyb mening! Giver et langt bedre helhedsbillede og dermed det bedst tænkelige grundlag til beslutningstagen ved siden af de andre elementer. Vi skal gerne være behjælpelig med udformning af sådanne reference-skemaer. Evaluering og udvælgelse Når man så sidder tilbage og skal vurdere de 3-5 kandidater, man har ført samtaler med, så er det vigtigt, at man har gjort gode notater løbende i samtalerne. Bl.a. derfor er det vigtigt, at der sidder andre end en enkelt leder ved sådanne samtaler, idet man næppe kan føre en god og tillidsvækkende samtale og samtidig tage notater fra samtalen! Der er nu to muligheder: 1. Man kan lægge op til at træffe beslutning om, hvilken af kandidaterne, man vil tilbyde jobbet 2. Man kan lægge op til at indkalde et par kandidater til endnu en samtale. Det vil jeg normalt anbefale! Uanset hvad så står man nu i et valg og en sorteringsrunde. Her skal man tænke på, hvordan den pågældende kandidat ser ud til at kunne fungere i forhold til det faglige kolleger (også andre afdelinger) Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 8 af 10

9 kunder og samarbejdspartnere ledelsen. Kan I se denne kandidat som en god repræsentant for jer og jeres afdeling i disse relationer? Herefter kan man bore endnu dybere i en anden samtale, hvor man også skal tale mere konkret om tidspunkt for evt. opstart, løn- og ansættelsesmæssige vilkår i mere konkret og detaljeret form mv. Introduktion til arbejdet Et yderst vigtigt punkt, som alt for mange glemmer eller nedprioriterer er: introduktion til arbejdspladsen. De fleste husker nok en blomst på bordet eller lignende på den første dag. Men introduktionen er mere: Naturligvis en velkomst og præsentationsrunde den første dag Det vil være en god idé at tilknytte en fast kolleger som vært/værtinde for den nye i de første 3 måneder Men også et særligt program for den nyansatte de første ca. 14 dage, hvor man kommer rundt til en række kolleger, som i nogle timer bliver en slags mentor for vedkommende, og som introducerer til hver sit område Herefter sættes konkrete udviklingsmål for, hvad den nye skal nå i de første 100 dage, ca. 3 måneder. Der følges løbende op ved vært/værtinde i forhold til ledelsen Når vi nærmer os 2½ måned, så gennemføres en mere dybtgående evalueringssamtale, hvor der kan sættes konkrete initiativer i gang. Og derefter kan organisationen afgøre, om der er basis for at forlade prøveansættelsen og gå over i et fast forhold! Litteratur Der findes både bøger og en lang række artikler, som beskæftiger sig med disse temaer men her vil jeg begrænse mig til at nævne en af hver: Henrik Holt Larsen: Licence to work. Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? (Valmuen 2006) Lederne, 3, 2009: Ledere undervurderer kunsten at ansætte, Godt sagt En af kilderne til stolthed over at være et menneske ligger i evnen til at udholde aktuelle frustrationer af hensyn til de langsigtede mål. H. Merell Lynd Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 9 af 10

10 Næste nummer af Opdateret Lederskab udsendes sommeren Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 10 af 10

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen?

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen? ISSN 1901- Nr. 9 2007 Tema: Kompetenceudvikling - målrettet og systematisk Fokus på den enkelte! Der har eksisteret kompetenceudvikling lige så længe, som der har eksisteret mennesker man har bare brugt

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

Opdateret Lederskab. At udvikle dit personale er at udvikle organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr.

Opdateret Lederskab. At udvikle dit personale er at udvikle organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. ISSN 1901- Nr. 7 2009 Tema: Lederens personaleansvar At udvikle dit personale er at udvikle organisationen Mange ledere har slet ikke tilstrækkelig opmærksomhed på udvikling af den enkelte medarbejder

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE

INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE APRIL 2016 INTERFERE INTERFERE 1 Indledning Lederansættelser er enhver organisations mest kritiske valg - fordi mennesker er afgørende. Ansættelser

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for rekruttering HR og Kommunikation Marts 2016 1. Rekruttering af ny medarbejder... 3 2. Ansættelsesprocedure... 3 2.1 Niveau 1 Direktion... 3 2.2 Niveau 2

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008 ISSN 1901- Nr. 7 2008 Tema: Medarbejder-udvikling eller -afvikling Når afvikling sker ud fra en god etik Ledelse af medarbejdere er en kongedisciplin for ledere. Medarbejder-udvikling er et plus-ord. Afvikling

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange ved rekrutteringer i Regionshuset og satellitter

Beskrivelse af arbejdsgange ved rekrutteringer i Regionshuset og satellitter Område: Human Resources Afdeling: Overenskomst og Løn Journal nr.: Dato: 07-01-2015 Udarbejdet af: Vibeke Syshøj E-mail: Vibeke.Syshoj@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631468 Beskrivelse af arbejdsgange

Læs mere

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration!

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Her får du hjælp og guidelines til at give dine medarbejdere gode og præcise redskaber til at forberede sig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt

Læs mere

Lederansættelser i Region Syddanmark

Lederansættelser i Region Syddanmark Lederansættelser i Region Syddanmark Indledning Proceduren er udarbejdet med henblik på at sikre en god og kompetent proces for lederansættelser. Der foreslås medarbejderinddragelse som en del af bedømmelsesudvalget,

Læs mere

SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER

SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER 6 gennemtestede steps, med råd og værktøjer, så du skaber resultater >>Rette mennesker rette resultater

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune 9.august 2015 i Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Ansvarlig konsulent

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 SIDE 2 / 5 Formål og indledning Denne retningslinje skal sikre en fælles tilgang til rekruttering og ansættelse af

Læs mere

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013 Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør 24. april 2013 1. Indledning Faxe Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny kommunaldirektør.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts 2010 Sag nr. 1 Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen 1 bilag 22. marts 2010 Lars Lundgaard i Region Hovedstaden

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS INCL. SPØRGSMÅL TIL LEDERE OG VIP Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Job og kompetenceprofil for Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune

Job og kompetenceprofil for Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune Job og kompetenceprofil for Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune 1.0 Baggrund I november 2011 vedtog Odsherreds Byråd en ny erhvervspolitik med fokus

Læs mere

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune 24.november 2016 i Holbæk Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som direktør i Holbæk Kommune Ansvarlig konsulent er undertegnede Jakob

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET

Danske Malermestre. Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET Danske Malermestre Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET 2 Ansættelsessamtalen Tekst: Niels Håkonsen Layout: Henrik Terney Forsidefoto: Kirsten Bille 1. udgave, 1. oplag Danske

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015 Allerød Kommune Rekruttering af direktør 9. august 2015 1. Indledning Allerød Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny direktør. Stillingen

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING Karrieredagene 6. marts 2015 FLEMMING KLUGE Kluge & Partners A/S - Owner Sales-Force1 A/S Founder and Partner Glocalnet A/S CEO ATEA A/S (Merkantildata) Sales Director TELENOR

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskaber så medarbejderen er bedre MUS-forberedt. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. MUS handler om tillid

Opdateret Lederskab. Redskaber så medarbejderen er bedre MUS-forberedt. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. MUS handler om tillid Nr. 1 2009 Tema: MUS medarbejderens forberedelse til samtalen Redskaber så medarbejderen er bedre MUS-forberedt Vi har ved flere lejligheder peget på Medarbejder-Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem af både leder og medarbejder.

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Peer-Støtte i Region Hovedstaden

Peer-Støtte i Region Hovedstaden Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Indhold 1. Peer-støttemedarbejderens kvalifikationer s. 1 2. Opslag s. 2 3. Ansættelsesudvalg s. 2 4. Kriterier, hvad er vigtigt at kigge

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Ansættelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre at afdelingen udvælger de bedst kvalificerede ansøgere til ledige stillinger og ansætter de bedste

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Er du klar til samtalerne?

Er du klar til samtalerne? Er du klar til samtalerne? Inspiration til mérværdi i rekrutteringer 100 Konkrete spørgsmål til din næste samtale Virksomhed Talent Vækst Inden samtalen... Vær forberedt og beslutsom! Inden du går i gang

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Personalepolitisk Messe 2010 Temaet Ledelse: Workshop, runde 3, kl. 14:00 14:45 Erhvervspsykolog, cand.pæd.psych. aut. Edith Kahlke kahlke@ddf.dk

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

MUS SKEMA. Dette skema er udfærdiget af trivselsgruppen, der blev oprettet af lokaludvalget i Børneinstitution Højme sensommeren 2009.

MUS SKEMA. Dette skema er udfærdiget af trivselsgruppen, der blev oprettet af lokaludvalget i Børneinstitution Højme sensommeren 2009. MUS SKEMA Dette skema er udfærdiget af trivselsgruppen, der blev oprettet af lokaludvalget i Børneinstitution Højme sensommeren 2009. Velkommen til MUS Som forberedelse til din medarbejderudviklingssamtale

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem Ansættelsesudvalg

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem Ansættelsesudvalg Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem Ansættelsesudvalg Denne version er senest opdateret: 20.03.2012 Indledning. Denne vejledning beskriver, hvordan du som ansættelsesudvalgsmedlem eller ansættelsesudvalgsformand

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Økonomiudvalget NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Personale Service Personaledirektør Per Krog 24.01.2012/pkr/tht Sagsnr 12/3705 Mulige ansættelsesformer og andre spørgsmål i forbindelse med ansættelse I forbindelse

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave

Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Væksthus for ledelse www.lederweb.dk/rekrutteringsguiden Jobanalyse Lederstilling i daginstitutionen Mariehønen (fiktivt eksempel) Ansættelse af leder til Mariehønen,

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen KMD E-rekruttering Vejledning Børn og Unge Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen 1 Opret ansættelsesudvalgsmedlemmer Der er to type oprettelser, afhængig af hvilken tilknytning ansættelsesudvalgsmedlemmerne

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Bekymringssamtalen. Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen. Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik.

Bekymringssamtalen. Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen. Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik. Bekymringssamtalen Bekymringssamtalens struktur i Tilværelsespsykologiens optik Hav det overordnede formål med samtalen for øje: Tidlig/rettidig indsats Forandring Mobilisering af den unges egne og familiens

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere