Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885"

Transkript

1 Nr Tema: At rekruttere GULD Hvordan optimerer du din rekrutterings-proces? Hver gang man skal ansætte en ny medarbejder (eller leder) er organisationen oppe til eksamen. Det er et ledelsesansvar, at man består. Og det gør man nødvendigvis ikke uden god forberedelse og træning! At ansætte alene efter intuition og mavefornemmelse er en skandale. At gøre det med venstrehånd er useriøst. Det handler om fra ledelsens side gennem hele processen at hejse en fane af seriøsitet, inddragelse, kommunikation, god og seriøs afsøgning af markedet og grundighed i funktionsbeskrivelse, kompetenceafklaring, gennemgangen af ansøgninger og interviews med ansøgerne. Det behøver ikke være en uoverstigelig videnskab men det kræver saglig fokus. Det skal vi her se på God læselyst! Organisationens virkelige guld er de menneskelige ressourcer, der dag efter dag arbejder for at virkeliggøre den vision og strategi, som er udstukket for virksomheden. Derfor er det også vitalt for en organisation, at man har de helt rigtige menneskelige ressourcer på de rigtige pladser og har man ikke 100% dét, så har man en udfordring, som kan løses på flere måder: 1. Ved kompetenceudvikling 2. Ved rekruttering af nye medarbejdere 3. Ved opsigelse evt. rokering Det sidste skal man ikke bare lige fare til, for man har jo selv et (med)ansvar for, at de aktuelle personer er på de respektive pladser, så man må som leder begynde med at gribe i egen barm. Og her gælder et godt princip: Man vedgår arv og gæld men stifter ikke gerne ny gæld! Hvad er på spil? Når man skal ansætte nye medarbejdere (og ledere), så rører man ved organisationens hjerte. Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 1 af 10

2 Medarbejderne er vores vigtigste ressource! Sådan lyder det i mange skåltaler og i virksomheders skriftlige selv-præsentation på nettet og i flotte prospekter men virkeligheden er ofte en anden bag ved disken! Anderledes med Southwest Airlines i USA. Colleen Barrett er tidligere præsident i Southwest Airlines, som er verdens tredjestørste luftfartsselskab, og hun har været med til at forme virksomhedens prioriteter, som er meget klare: 1. Medarbejdere 2. Kunder 3. Investorer Sådan skal det bare være! For mange virksomheder har valgt en prioritering, der hedder: 1. Investorer 2. Kunder 3. Medarbejdere Og resultatet er ofte manglende arbejdsglæde, lavere kundetilfredshed og dermed lavere afkast til investorerne! Colleen Barrett slår fast: Den vigtigste prioritet vi har, er vores medarbejdere Jeg bruger 85% af min tid på medarbejderne og på at yde proaktiv kundeservice til dem De bruger så til gengæld deres liv på at sørge for at vores næstvigtigste kunder, altså passagererne, føler sig godt tilpas. Når man ansætter en ny medarbejder, skal man gennemtænke: Kan kandidaten levere den unikke kundeservice, som er nødvendig båret af dyb faglighed og anerkendende kommunikation i et reflekterende teamwork? Og når man ansætter en ny leder, skal man gennemtænke: Kan denne kandidat i loyalitet mod firmaets værdier, kultur og egenart udvikle den enkelte medarbejder til at levere varen hos kunden? Udvikling af kompetencer når en plads bliver ledig Det er ledelsens opgave at bevare is i maven, når en plads bliver ledig. Vær meget opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er en kopi af den medarbejder, der forlader firmaet, der bedst vil kunne bidrage til afdelingens udvikling. Lederen vil gavne helheden og dermed også sig selv ved at tage en dyb indånding og give sig tid til at analysere og reflektere, også gerne sammen med kollegerne i afdelingen. Ofte vil det bedre kunne betale sig at klare sig igennem en periode gerne med lidt vikarhjælp, overarbejde og så se, hvordan verden ser ud efter en tid. Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 2 af 10

3 Det er fascinerende at betragte dette foto af flotte sten, som er forskellige i størrelse, form, farve og tyngde. Forestil dig, at det er billedet på din afdeling, og så den store, aflange sten til højre rejser, så er lederens opgave ikke straks at finde en ny af samme slags, størrelse, farve og form til pladsen! Nej, lederen skal prøve at klare sig igennem en periode med løsere hjælp og så iagttage nøje, hvad der sker i gruppen af medarbejdere. Ofte har jeg set, at medarbejdere udvikler nye kompetencer, som tager over, og pludselig viser sider, som ingen før havde set. Hvis vi bliver i billedet af stenene, så er der måske 3-5 sten, som grænser op til det hul, der er blevet, som nu begynder at fylde hullet helt eller delvist ud, og som nu får mulighed for at prøve nye sider af, så det reelt set efter nogle måneder viser sig, at det er en helt anden type medarbejder, som organisationen har brug for. Det er kompetenceudvikling på et højere niveau men uden at det behøver at koste en bondegård! Gennemtænk processen Mange ledere har den grundlæggende selvtillid, at det med at ansætte folk, det er bare noget de kan! Og det er fint, hvis det er sandt! For det er jo en kerneydelse for en leder at finde og ansætte de rette medarbejdere. Ikke desto mindre har jeg set så mange miserable ansættelses-processer, så noget må være galt. Den tidligere amerikanske præsident, Theodore Roosevelt har sagt: Den bedste chef er den, som har dømmekraft nok til at vælge gode mennesker til at gøre det, han selv ville have gjort, og selvbeherskelse nok til at afholde sig fra at blande sig i deres arbejde, mens de gør det. Enhver leder trænger til at gennemarbejde en fornyet grundskabelon til ansættelsesprocedure fra bunden af. En sådan skabelon skal indeholde bl.a. sådanne områder, som efterfølgende vil blive uddybet mere: Dialog i afdelingen: Lav en prioriteret liste over, hvad I mener, afdelingen har behov for på den nye plads, der nu er ledig Overvej på den baggrund muligheder for rokering blandt de eksisterende medarbejdere, så en ny ansættelse også kan blive anledningen til ægte kompetenceudvikling blandt de øvrige kolleger Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 3 af 10

4 Nedsæt et passende og dækkende ansættelsesudvalg. Desto bedre du formår at inddrage medarbejderne heri, desto bedre vil du opleve ejerskab i næste fase Formuler en god, dækkende og brugbar kompetenceprofil fagligt såvel som personligt på den person, I måtte ønske Lav en god, rimelig kortfattet men også dækkende funktionsbeskrivelse Lav en tidsplan for processen, hvor samtaletidspunktet med kandidater også inddrages i nedenstående stillingsopslag Formuler herefter et stillingsopslag, som er dækkende for stillingen og dens placering, og som giver et retvisende billede af, hvad I faktisk søger. Tegn en profil af personen, I har brug for Ofte har jeg haft stor glæde af at bede medarbejdere skrive en række udsagn, som man kunne ønske sig om den kommende kollega, op på nogle små PostIt-sedler. Når alle sidder med deres små sedler, har jeg bedt dem placere sedlerne på nedenstående graf i spændet mellem Kan eller Skal Mindre vigtigt eller Meget vigtigt: Skal Det giver ofte et rigtig godt og dækkende ønske-billede af den kommende person og så endda prioriteret. Mindre vigtigt Kan Meget vigtigt nærmeste overordnede hvilke medarbejdere/kolleger man arbejder sammen med. Præcis funktionsbeskrivelse Nu kan man så lave en egentlig funktionsbeskrivelse, og den er vigtig. Den skal kunne rekvireres af evt. ansøgere enten fra hjemmesiden eller ved henvendelse. Funktionsbeskrivelsen skal naturligvis indeholde nogle faktuelle forhold som organisatorisk indplacering Men ellers skal funktionsbeskrivelsen indeholde nogle præcise oplysninger om ansvarsområder, samarbejdspartnere, beføjelser, mål for afdelingen og mål for personen/stillingen. Gerne også fysisk placering og økonomiske rammer. Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 4 af 10

5 Desto bedre man får formuleret funktionsbeskrivelsen og dermed afstemt forventningerne til den nye person desto bedre kan man udvælge den rette og evaluere siden hen. Ansættelsesudvalg Det er en god idé med et ansættelsesudvalg. Både for at give større bredde og flere nuancer i dialogen. Og for at skabe bedre ejerskab fra medarbejdergruppen. Ansættelsesudvalget skal ikke være for stort men helst repræsentativt for den afdeling og det område, som personen skal ansættes til. Selve stillingsopslaget Jeg anbefaler kortfattede stillingsopslag med henvisning til mere fyldigt materiale evt. på jeres hjemmeside eller ved henvendelse til jeres kontor. Her skal ansøgere kunne rekvirere funktionsbeskrivelse og kompetenceprofilerne samt f.eks. værdigrundlag og andre centrale dokumenter, som er vigtige for jer og jeres afdeling. I stillingsopslaget skal stå de præcise data på stillingen og hvilke krav man stiller til ansøgning og evt. bilag. Jeg har haft glæde af at klargøre, at kun ansøgninger, som har de ønskede bilag med, vil blive behandlet. Men så skal man også overholde det! Det er en god ide i selve opslaget at skrive, hvornår man afholder samtaler med de udvalgte. Ansøgninger Inden man begynder at modtage ansøgninger, skal man have fastlagt en procedure for, hvordan man registrerer dem. Det skal ske, inden man laver opslaget. Det kan være en god løsning at modtage ansøgninger via mail med de ønskede bilag vedhæftet. Ved modtagelsen kvitterer man for modtagelsen af ansøgningen i en svarmail. Kompetenceprofiler faglige og personlige Man kan være heldig eller uheldig. Men man kan også erkende, at heldet af og til følger dem, der gør sig fortjent til det gennem hårdt og grundigt arbejde! Nedenstående figur viser lidt om, hvordan man i ansættelsesprocessen kan komme maksimalt tæt på at se: hvad får vi? og hvad får vi ikke? Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 5 af 10

6 Maksimalt billede af: Hvad vi får? Og hvad vi ikke får? Ansøgning, alm. samtale Supplerende redskaber for at sikre endnu bedre træfsikkerhed kunne være: Ansøger/medarbejder Kompetenceinterview Træning i marken og iagttagelse dér Professionel reference Test f.eks. Extended DISC Ingen kan ved nok så dygtigt arbejde sikre sig 100% imod at blive skuffet. Men man kan forsøge at gøre sit hjemmearbejde så grundigt som muligt. Den lyseblå ellipse symboliserer det, som ansøgeren i virkeligheden kan og rummer. Gennem de traditionelle ansættelsesmetoder med opslag og samtale kan man afdække en vis procent, men kun en mindre del af helheden. Man kan være heldig eller uheldig. Men hvis man gennem ansættelsesproceduren søger at inddrage flere elementer, så stiger graden af sandsynlighed for, at man træffer endnu bedre. Meget konkret og målrettet brug af kompetenceprofiler faglige og personlige, som ikke behøver at være en uoverstigelig videnskab (se næste afsnit!) Ved at anvende en eller anden form for test kan man afdække yderligere et felt. Der er mange tests på markedet og med svingende kvalitet. Vi anbefaler Extended DISC til rekruttering og evt. afsikring af et samspil, en såkaldt makkerpar-analyse, hvor netop Extended DISC er stærk og viser med tydelighed, hvor man skal tage sig i agt i et samspil med andre Professionel reference-tagning afdækker yderligere elementer og giver input til den videre dialog med ansøger. Se afsnit senere om referencer her! Træning i marken eller det at iagttage kandidaten i sit vanlige arbejdsmiljø og dér se muligheder og begrænsninger. Dét vil netop give nye vinkler i vurderingen. Vi når aldrig til at sikre os 100%. Men forskere mener gennem sådanne metoder at kunne nå op i nærheden af 70% vished for, at man får, hvad man ser! Kompetenceprofiler faglige og personlige Det er en virkelig god ting at forberede sig grundigt, når man skal ansætte en ny medarbejder. Også med henblik på de kompetenceprofiler, man ønsker sig til den konkrete stilling. Hvad er det for en faglig kompetenceprofil og hvad er det for en personlig kompetenceprofil, man vil sigte efter ved ansættelsen af den nye medarbejder. Der er en klar sammenhæng mellem præcisionen i formulering af ønsker og forventninger, og så den reelle muligheden for at man får, hvad man ønsker. Se nærmere herom og hent hjælpeskemaer til at formulere faglige og personlige kompetenceprofiler fra hjemmesiden her: (Gå ind under hhv. Faglige og Personlige og hent hjælperedskabet nederst på disse sider!) Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 6 af 10

7 Jeg har haft meget fine erfaringer med, at bede alle ansøgerne udfylde både personlige og faglige kompetenceprofiler og fremsende dem sammen med ansøgningen, så disse indgår i ansættelsesudvalgets vurdering af, hvem man ønsker at gå videre med i ansættelsesproceduren. Udvælgelse til samtale Vær meget fokuseret, når du sammen med ansættelsesudvalget skal udvælge blandt ansøgerne, hvem der skal inviteres til den første samtale. Det er en god idé at lægge op til mere end én samtale. Ved første samtalerunde kan man udtage 3-5 personer. Tænk på en række centrale test-spørgsmål, når I skal udvælge, som f.eks.: Faglig baggrund Faglig og personlig kompetenceprofil Tidligere jobs er der her noget, som kan virke særligt interessant for jer? Og hvor hyppigt har kandidaten skiftet job? Er der huller i kandidatens CV? Personlige og værdimæssige informationer og fritidsinteresser: Kan du fornemme nogen attraktive værdier om selve personen bag ansøgningen? Fornemmer I, at ansøger har sat sig grundigt ind i netop jeres organisation eller er ansøgningen kun en kopi? Indkaldelse sker, så der er ca. 1½ time mellem hver og der bør i indkaldelsen til samtale stå, at I forventer at samtalen varer ca. 1 time. Det vil være en god ting at kunne sende kandidaten en slags råskitse til agenda for samtalen, så kandidaten kan være vel forberedt. Det øger kvaliteten af samtalen og giver det bedste billede, som I senere kan træffe afgørelse på baggrund af. Interview-metode aftales Det er vigtigt, at I afklarer, hvordan I vil gribe selve samtalen/interviewet an. Er der et ansættelsesudvalg: Hvor og hvordan kan dette så inddrages i samtalen? Det er vigtigt for kandidaten og sammenhæng og kvalitet i selve interviewet, at der er en hovedansvarlig for selve samtalen. Ellers kan kandidaten komme til at blive forvirret over, hvem man skal forholde sig til. Men det er også vigtigt at samtalelederen hen mod slutningen henter input ind fra de øvrige rundt om bordet, så alle relevante spørgsmål er blevet stillet. Selve samtalen Ved indledningen af selve samtalen præsenteres deltagerne i samtalen, og kandidaten tilbydes vand, kaffe eller the. Samtalelederen klargør tidsrammen for samtalen og udfordrer også kandidaten til at hjælpe med, at denne tidsramme udfyldes bedst muligt, så ansættelsesudvalget får det bedste grundlag at træffe den videre beslutning ud fra. Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 7 af 10

8 Det er meget vigtigt, at samtalelederen sikrer, at kandidaten kommer godt til orde og får afdækket mest muligt om den person, man sidder over for. Referencer Det er en god idé at forbeholde sig ret til at tage referencer. Det skal ske efter aftale med ansøgeren. Når man drøfter referencer med en ansøger, så vil man ofte kunne aflæse personens holdning til, at en tidligere leder/kollega kan kontaktes. Nogle er helt afslappet og anser det for naturligt. Andre bliver anspændte og lidt krampagtige er måske ikke lige så godt i balance, som man gerne vil give udtryk for. Selve referencen kan være på mange måder og oftest er det via en telefonopringning til personen. Der finder så en lille samtale sted, og ofte er man næppe blevet meget klogere. Jeg stiller mig ofte tvivlende over for den slags referencetagning og anser det for mere eller mindre tidsspilde. En langt bedre, mere seriøst og omfattende, men også med langt bedre udbytte og mere professionel tilgang, er en skriftlig referencetagning, den såkaldte Professionel Referencetagning. Man formulerer en række spørgsmål/udsagn om kandidaten og dennes adfærd i en række konkrete arbejdssituationer, som referencepersonen så skal score på en skala fra -4 til +4. Når man så har modtaget referencepersonens skriftlige reference, så kan det suppleres af en telefonisk samtale med et par uddybende spørgsmål. Denne referenceform har jeg selv anvendt i en række situationer, og det giver dyb mening! Giver et langt bedre helhedsbillede og dermed det bedst tænkelige grundlag til beslutningstagen ved siden af de andre elementer. Vi skal gerne være behjælpelig med udformning af sådanne reference-skemaer. Evaluering og udvælgelse Når man så sidder tilbage og skal vurdere de 3-5 kandidater, man har ført samtaler med, så er det vigtigt, at man har gjort gode notater løbende i samtalerne. Bl.a. derfor er det vigtigt, at der sidder andre end en enkelt leder ved sådanne samtaler, idet man næppe kan føre en god og tillidsvækkende samtale og samtidig tage notater fra samtalen! Der er nu to muligheder: 1. Man kan lægge op til at træffe beslutning om, hvilken af kandidaterne, man vil tilbyde jobbet 2. Man kan lægge op til at indkalde et par kandidater til endnu en samtale. Det vil jeg normalt anbefale! Uanset hvad så står man nu i et valg og en sorteringsrunde. Her skal man tænke på, hvordan den pågældende kandidat ser ud til at kunne fungere i forhold til det faglige kolleger (også andre afdelinger) Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 8 af 10

9 kunder og samarbejdspartnere ledelsen. Kan I se denne kandidat som en god repræsentant for jer og jeres afdeling i disse relationer? Herefter kan man bore endnu dybere i en anden samtale, hvor man også skal tale mere konkret om tidspunkt for evt. opstart, løn- og ansættelsesmæssige vilkår i mere konkret og detaljeret form mv. Introduktion til arbejdet Et yderst vigtigt punkt, som alt for mange glemmer eller nedprioriterer er: introduktion til arbejdspladsen. De fleste husker nok en blomst på bordet eller lignende på den første dag. Men introduktionen er mere: Naturligvis en velkomst og præsentationsrunde den første dag Det vil være en god idé at tilknytte en fast kolleger som vært/værtinde for den nye i de første 3 måneder Men også et særligt program for den nyansatte de første ca. 14 dage, hvor man kommer rundt til en række kolleger, som i nogle timer bliver en slags mentor for vedkommende, og som introducerer til hver sit område Herefter sættes konkrete udviklingsmål for, hvad den nye skal nå i de første 100 dage, ca. 3 måneder. Der følges løbende op ved vært/værtinde i forhold til ledelsen Når vi nærmer os 2½ måned, så gennemføres en mere dybtgående evalueringssamtale, hvor der kan sættes konkrete initiativer i gang. Og derefter kan organisationen afgøre, om der er basis for at forlade prøveansættelsen og gå over i et fast forhold! Litteratur Der findes både bøger og en lang række artikler, som beskæftiger sig med disse temaer men her vil jeg begrænse mig til at nævne en af hver: Henrik Holt Larsen: Licence to work. Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? (Valmuen 2006) Lederne, 3, 2009: Ledere undervurderer kunsten at ansætte, Godt sagt En af kilderne til stolthed over at være et menneske ligger i evnen til at udholde aktuelle frustrationer af hensyn til de langsigtede mål. H. Merell Lynd Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 9 af 10

10 Næste nummer af Opdateret Lederskab udsendes sommeren Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 10 af 10

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden?

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer 62 Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer Hvorfor dette hæfte?... 2 Er seniorer

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere