Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885"

Transkript

1 Nr Tema: At rekruttere GULD Hvordan optimerer du din rekrutterings-proces? Hver gang man skal ansætte en ny medarbejder (eller leder) er organisationen oppe til eksamen. Det er et ledelsesansvar, at man består. Og det gør man nødvendigvis ikke uden god forberedelse og træning! At ansætte alene efter intuition og mavefornemmelse er en skandale. At gøre det med venstrehånd er useriøst. Det handler om fra ledelsens side gennem hele processen at hejse en fane af seriøsitet, inddragelse, kommunikation, god og seriøs afsøgning af markedet og grundighed i funktionsbeskrivelse, kompetenceafklaring, gennemgangen af ansøgninger og interviews med ansøgerne. Det behøver ikke være en uoverstigelig videnskab men det kræver saglig fokus. Det skal vi her se på God læselyst! Organisationens virkelige guld er de menneskelige ressourcer, der dag efter dag arbejder for at virkeliggøre den vision og strategi, som er udstukket for virksomheden. Derfor er det også vitalt for en organisation, at man har de helt rigtige menneskelige ressourcer på de rigtige pladser og har man ikke 100% dét, så har man en udfordring, som kan løses på flere måder: 1. Ved kompetenceudvikling 2. Ved rekruttering af nye medarbejdere 3. Ved opsigelse evt. rokering Det sidste skal man ikke bare lige fare til, for man har jo selv et (med)ansvar for, at de aktuelle personer er på de respektive pladser, så man må som leder begynde med at gribe i egen barm. Og her gælder et godt princip: Man vedgår arv og gæld men stifter ikke gerne ny gæld! Hvad er på spil? Når man skal ansætte nye medarbejdere (og ledere), så rører man ved organisationens hjerte. Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 1 af 10

2 Medarbejderne er vores vigtigste ressource! Sådan lyder det i mange skåltaler og i virksomheders skriftlige selv-præsentation på nettet og i flotte prospekter men virkeligheden er ofte en anden bag ved disken! Anderledes med Southwest Airlines i USA. Colleen Barrett er tidligere præsident i Southwest Airlines, som er verdens tredjestørste luftfartsselskab, og hun har været med til at forme virksomhedens prioriteter, som er meget klare: 1. Medarbejdere 2. Kunder 3. Investorer Sådan skal det bare være! For mange virksomheder har valgt en prioritering, der hedder: 1. Investorer 2. Kunder 3. Medarbejdere Og resultatet er ofte manglende arbejdsglæde, lavere kundetilfredshed og dermed lavere afkast til investorerne! Colleen Barrett slår fast: Den vigtigste prioritet vi har, er vores medarbejdere Jeg bruger 85% af min tid på medarbejderne og på at yde proaktiv kundeservice til dem De bruger så til gengæld deres liv på at sørge for at vores næstvigtigste kunder, altså passagererne, føler sig godt tilpas. Når man ansætter en ny medarbejder, skal man gennemtænke: Kan kandidaten levere den unikke kundeservice, som er nødvendig båret af dyb faglighed og anerkendende kommunikation i et reflekterende teamwork? Og når man ansætter en ny leder, skal man gennemtænke: Kan denne kandidat i loyalitet mod firmaets værdier, kultur og egenart udvikle den enkelte medarbejder til at levere varen hos kunden? Udvikling af kompetencer når en plads bliver ledig Det er ledelsens opgave at bevare is i maven, når en plads bliver ledig. Vær meget opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er en kopi af den medarbejder, der forlader firmaet, der bedst vil kunne bidrage til afdelingens udvikling. Lederen vil gavne helheden og dermed også sig selv ved at tage en dyb indånding og give sig tid til at analysere og reflektere, også gerne sammen med kollegerne i afdelingen. Ofte vil det bedre kunne betale sig at klare sig igennem en periode gerne med lidt vikarhjælp, overarbejde og så se, hvordan verden ser ud efter en tid. Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 2 af 10

3 Det er fascinerende at betragte dette foto af flotte sten, som er forskellige i størrelse, form, farve og tyngde. Forestil dig, at det er billedet på din afdeling, og så den store, aflange sten til højre rejser, så er lederens opgave ikke straks at finde en ny af samme slags, størrelse, farve og form til pladsen! Nej, lederen skal prøve at klare sig igennem en periode med løsere hjælp og så iagttage nøje, hvad der sker i gruppen af medarbejdere. Ofte har jeg set, at medarbejdere udvikler nye kompetencer, som tager over, og pludselig viser sider, som ingen før havde set. Hvis vi bliver i billedet af stenene, så er der måske 3-5 sten, som grænser op til det hul, der er blevet, som nu begynder at fylde hullet helt eller delvist ud, og som nu får mulighed for at prøve nye sider af, så det reelt set efter nogle måneder viser sig, at det er en helt anden type medarbejder, som organisationen har brug for. Det er kompetenceudvikling på et højere niveau men uden at det behøver at koste en bondegård! Gennemtænk processen Mange ledere har den grundlæggende selvtillid, at det med at ansætte folk, det er bare noget de kan! Og det er fint, hvis det er sandt! For det er jo en kerneydelse for en leder at finde og ansætte de rette medarbejdere. Ikke desto mindre har jeg set så mange miserable ansættelses-processer, så noget må være galt. Den tidligere amerikanske præsident, Theodore Roosevelt har sagt: Den bedste chef er den, som har dømmekraft nok til at vælge gode mennesker til at gøre det, han selv ville have gjort, og selvbeherskelse nok til at afholde sig fra at blande sig i deres arbejde, mens de gør det. Enhver leder trænger til at gennemarbejde en fornyet grundskabelon til ansættelsesprocedure fra bunden af. En sådan skabelon skal indeholde bl.a. sådanne områder, som efterfølgende vil blive uddybet mere: Dialog i afdelingen: Lav en prioriteret liste over, hvad I mener, afdelingen har behov for på den nye plads, der nu er ledig Overvej på den baggrund muligheder for rokering blandt de eksisterende medarbejdere, så en ny ansættelse også kan blive anledningen til ægte kompetenceudvikling blandt de øvrige kolleger Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 3 af 10

4 Nedsæt et passende og dækkende ansættelsesudvalg. Desto bedre du formår at inddrage medarbejderne heri, desto bedre vil du opleve ejerskab i næste fase Formuler en god, dækkende og brugbar kompetenceprofil fagligt såvel som personligt på den person, I måtte ønske Lav en god, rimelig kortfattet men også dækkende funktionsbeskrivelse Lav en tidsplan for processen, hvor samtaletidspunktet med kandidater også inddrages i nedenstående stillingsopslag Formuler herefter et stillingsopslag, som er dækkende for stillingen og dens placering, og som giver et retvisende billede af, hvad I faktisk søger. Tegn en profil af personen, I har brug for Ofte har jeg haft stor glæde af at bede medarbejdere skrive en række udsagn, som man kunne ønske sig om den kommende kollega, op på nogle små PostIt-sedler. Når alle sidder med deres små sedler, har jeg bedt dem placere sedlerne på nedenstående graf i spændet mellem Kan eller Skal Mindre vigtigt eller Meget vigtigt: Skal Det giver ofte et rigtig godt og dækkende ønske-billede af den kommende person og så endda prioriteret. Mindre vigtigt Kan Meget vigtigt nærmeste overordnede hvilke medarbejdere/kolleger man arbejder sammen med. Præcis funktionsbeskrivelse Nu kan man så lave en egentlig funktionsbeskrivelse, og den er vigtig. Den skal kunne rekvireres af evt. ansøgere enten fra hjemmesiden eller ved henvendelse. Funktionsbeskrivelsen skal naturligvis indeholde nogle faktuelle forhold som organisatorisk indplacering Men ellers skal funktionsbeskrivelsen indeholde nogle præcise oplysninger om ansvarsområder, samarbejdspartnere, beføjelser, mål for afdelingen og mål for personen/stillingen. Gerne også fysisk placering og økonomiske rammer. Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 4 af 10

5 Desto bedre man får formuleret funktionsbeskrivelsen og dermed afstemt forventningerne til den nye person desto bedre kan man udvælge den rette og evaluere siden hen. Ansættelsesudvalg Det er en god idé med et ansættelsesudvalg. Både for at give større bredde og flere nuancer i dialogen. Og for at skabe bedre ejerskab fra medarbejdergruppen. Ansættelsesudvalget skal ikke være for stort men helst repræsentativt for den afdeling og det område, som personen skal ansættes til. Selve stillingsopslaget Jeg anbefaler kortfattede stillingsopslag med henvisning til mere fyldigt materiale evt. på jeres hjemmeside eller ved henvendelse til jeres kontor. Her skal ansøgere kunne rekvirere funktionsbeskrivelse og kompetenceprofilerne samt f.eks. værdigrundlag og andre centrale dokumenter, som er vigtige for jer og jeres afdeling. I stillingsopslaget skal stå de præcise data på stillingen og hvilke krav man stiller til ansøgning og evt. bilag. Jeg har haft glæde af at klargøre, at kun ansøgninger, som har de ønskede bilag med, vil blive behandlet. Men så skal man også overholde det! Det er en god ide i selve opslaget at skrive, hvornår man afholder samtaler med de udvalgte. Ansøgninger Inden man begynder at modtage ansøgninger, skal man have fastlagt en procedure for, hvordan man registrerer dem. Det skal ske, inden man laver opslaget. Det kan være en god løsning at modtage ansøgninger via mail med de ønskede bilag vedhæftet. Ved modtagelsen kvitterer man for modtagelsen af ansøgningen i en svarmail. Kompetenceprofiler faglige og personlige Man kan være heldig eller uheldig. Men man kan også erkende, at heldet af og til følger dem, der gør sig fortjent til det gennem hårdt og grundigt arbejde! Nedenstående figur viser lidt om, hvordan man i ansættelsesprocessen kan komme maksimalt tæt på at se: hvad får vi? og hvad får vi ikke? Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 5 af 10

6 Maksimalt billede af: Hvad vi får? Og hvad vi ikke får? Ansøgning, alm. samtale Supplerende redskaber for at sikre endnu bedre træfsikkerhed kunne være: Ansøger/medarbejder Kompetenceinterview Træning i marken og iagttagelse dér Professionel reference Test f.eks. Extended DISC Ingen kan ved nok så dygtigt arbejde sikre sig 100% imod at blive skuffet. Men man kan forsøge at gøre sit hjemmearbejde så grundigt som muligt. Den lyseblå ellipse symboliserer det, som ansøgeren i virkeligheden kan og rummer. Gennem de traditionelle ansættelsesmetoder med opslag og samtale kan man afdække en vis procent, men kun en mindre del af helheden. Man kan være heldig eller uheldig. Men hvis man gennem ansættelsesproceduren søger at inddrage flere elementer, så stiger graden af sandsynlighed for, at man træffer endnu bedre. Meget konkret og målrettet brug af kompetenceprofiler faglige og personlige, som ikke behøver at være en uoverstigelig videnskab (se næste afsnit!) Ved at anvende en eller anden form for test kan man afdække yderligere et felt. Der er mange tests på markedet og med svingende kvalitet. Vi anbefaler Extended DISC til rekruttering og evt. afsikring af et samspil, en såkaldt makkerpar-analyse, hvor netop Extended DISC er stærk og viser med tydelighed, hvor man skal tage sig i agt i et samspil med andre Professionel reference-tagning afdækker yderligere elementer og giver input til den videre dialog med ansøger. Se afsnit senere om referencer her! Træning i marken eller det at iagttage kandidaten i sit vanlige arbejdsmiljø og dér se muligheder og begrænsninger. Dét vil netop give nye vinkler i vurderingen. Vi når aldrig til at sikre os 100%. Men forskere mener gennem sådanne metoder at kunne nå op i nærheden af 70% vished for, at man får, hvad man ser! Kompetenceprofiler faglige og personlige Det er en virkelig god ting at forberede sig grundigt, når man skal ansætte en ny medarbejder. Også med henblik på de kompetenceprofiler, man ønsker sig til den konkrete stilling. Hvad er det for en faglig kompetenceprofil og hvad er det for en personlig kompetenceprofil, man vil sigte efter ved ansættelsen af den nye medarbejder. Der er en klar sammenhæng mellem præcisionen i formulering af ønsker og forventninger, og så den reelle muligheden for at man får, hvad man ønsker. Se nærmere herom og hent hjælpeskemaer til at formulere faglige og personlige kompetenceprofiler fra hjemmesiden her: (Gå ind under hhv. Faglige og Personlige og hent hjælperedskabet nederst på disse sider!) Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 6 af 10

7 Jeg har haft meget fine erfaringer med, at bede alle ansøgerne udfylde både personlige og faglige kompetenceprofiler og fremsende dem sammen med ansøgningen, så disse indgår i ansættelsesudvalgets vurdering af, hvem man ønsker at gå videre med i ansættelsesproceduren. Udvælgelse til samtale Vær meget fokuseret, når du sammen med ansættelsesudvalget skal udvælge blandt ansøgerne, hvem der skal inviteres til den første samtale. Det er en god idé at lægge op til mere end én samtale. Ved første samtalerunde kan man udtage 3-5 personer. Tænk på en række centrale test-spørgsmål, når I skal udvælge, som f.eks.: Faglig baggrund Faglig og personlig kompetenceprofil Tidligere jobs er der her noget, som kan virke særligt interessant for jer? Og hvor hyppigt har kandidaten skiftet job? Er der huller i kandidatens CV? Personlige og værdimæssige informationer og fritidsinteresser: Kan du fornemme nogen attraktive værdier om selve personen bag ansøgningen? Fornemmer I, at ansøger har sat sig grundigt ind i netop jeres organisation eller er ansøgningen kun en kopi? Indkaldelse sker, så der er ca. 1½ time mellem hver og der bør i indkaldelsen til samtale stå, at I forventer at samtalen varer ca. 1 time. Det vil være en god ting at kunne sende kandidaten en slags råskitse til agenda for samtalen, så kandidaten kan være vel forberedt. Det øger kvaliteten af samtalen og giver det bedste billede, som I senere kan træffe afgørelse på baggrund af. Interview-metode aftales Det er vigtigt, at I afklarer, hvordan I vil gribe selve samtalen/interviewet an. Er der et ansættelsesudvalg: Hvor og hvordan kan dette så inddrages i samtalen? Det er vigtigt for kandidaten og sammenhæng og kvalitet i selve interviewet, at der er en hovedansvarlig for selve samtalen. Ellers kan kandidaten komme til at blive forvirret over, hvem man skal forholde sig til. Men det er også vigtigt at samtalelederen hen mod slutningen henter input ind fra de øvrige rundt om bordet, så alle relevante spørgsmål er blevet stillet. Selve samtalen Ved indledningen af selve samtalen præsenteres deltagerne i samtalen, og kandidaten tilbydes vand, kaffe eller the. Samtalelederen klargør tidsrammen for samtalen og udfordrer også kandidaten til at hjælpe med, at denne tidsramme udfyldes bedst muligt, så ansættelsesudvalget får det bedste grundlag at træffe den videre beslutning ud fra. Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 7 af 10

8 Det er meget vigtigt, at samtalelederen sikrer, at kandidaten kommer godt til orde og får afdækket mest muligt om den person, man sidder over for. Referencer Det er en god idé at forbeholde sig ret til at tage referencer. Det skal ske efter aftale med ansøgeren. Når man drøfter referencer med en ansøger, så vil man ofte kunne aflæse personens holdning til, at en tidligere leder/kollega kan kontaktes. Nogle er helt afslappet og anser det for naturligt. Andre bliver anspændte og lidt krampagtige er måske ikke lige så godt i balance, som man gerne vil give udtryk for. Selve referencen kan være på mange måder og oftest er det via en telefonopringning til personen. Der finder så en lille samtale sted, og ofte er man næppe blevet meget klogere. Jeg stiller mig ofte tvivlende over for den slags referencetagning og anser det for mere eller mindre tidsspilde. En langt bedre, mere seriøst og omfattende, men også med langt bedre udbytte og mere professionel tilgang, er en skriftlig referencetagning, den såkaldte Professionel Referencetagning. Man formulerer en række spørgsmål/udsagn om kandidaten og dennes adfærd i en række konkrete arbejdssituationer, som referencepersonen så skal score på en skala fra -4 til +4. Når man så har modtaget referencepersonens skriftlige reference, så kan det suppleres af en telefonisk samtale med et par uddybende spørgsmål. Denne referenceform har jeg selv anvendt i en række situationer, og det giver dyb mening! Giver et langt bedre helhedsbillede og dermed det bedst tænkelige grundlag til beslutningstagen ved siden af de andre elementer. Vi skal gerne være behjælpelig med udformning af sådanne reference-skemaer. Evaluering og udvælgelse Når man så sidder tilbage og skal vurdere de 3-5 kandidater, man har ført samtaler med, så er det vigtigt, at man har gjort gode notater løbende i samtalerne. Bl.a. derfor er det vigtigt, at der sidder andre end en enkelt leder ved sådanne samtaler, idet man næppe kan føre en god og tillidsvækkende samtale og samtidig tage notater fra samtalen! Der er nu to muligheder: 1. Man kan lægge op til at træffe beslutning om, hvilken af kandidaterne, man vil tilbyde jobbet 2. Man kan lægge op til at indkalde et par kandidater til endnu en samtale. Det vil jeg normalt anbefale! Uanset hvad så står man nu i et valg og en sorteringsrunde. Her skal man tænke på, hvordan den pågældende kandidat ser ud til at kunne fungere i forhold til det faglige kolleger (også andre afdelinger) Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 8 af 10

9 kunder og samarbejdspartnere ledelsen. Kan I se denne kandidat som en god repræsentant for jer og jeres afdeling i disse relationer? Herefter kan man bore endnu dybere i en anden samtale, hvor man også skal tale mere konkret om tidspunkt for evt. opstart, løn- og ansættelsesmæssige vilkår i mere konkret og detaljeret form mv. Introduktion til arbejdet Et yderst vigtigt punkt, som alt for mange glemmer eller nedprioriterer er: introduktion til arbejdspladsen. De fleste husker nok en blomst på bordet eller lignende på den første dag. Men introduktionen er mere: Naturligvis en velkomst og præsentationsrunde den første dag Det vil være en god idé at tilknytte en fast kolleger som vært/værtinde for den nye i de første 3 måneder Men også et særligt program for den nyansatte de første ca. 14 dage, hvor man kommer rundt til en række kolleger, som i nogle timer bliver en slags mentor for vedkommende, og som introducerer til hver sit område Herefter sættes konkrete udviklingsmål for, hvad den nye skal nå i de første 100 dage, ca. 3 måneder. Der følges løbende op ved vært/værtinde i forhold til ledelsen Når vi nærmer os 2½ måned, så gennemføres en mere dybtgående evalueringssamtale, hvor der kan sættes konkrete initiativer i gang. Og derefter kan organisationen afgøre, om der er basis for at forlade prøveansættelsen og gå over i et fast forhold! Litteratur Der findes både bøger og en lang række artikler, som beskæftiger sig med disse temaer men her vil jeg begrænse mig til at nævne en af hver: Henrik Holt Larsen: Licence to work. Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? (Valmuen 2006) Lederne, 3, 2009: Ledere undervurderer kunsten at ansætte, Godt sagt En af kilderne til stolthed over at være et menneske ligger i evnen til at udholde aktuelle frustrationer af hensyn til de langsigtede mål. H. Merell Lynd Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 9 af 10

10 Næste nummer af Opdateret Lederskab udsendes sommeren Opdateret Lederskab, Nr. 3/2012 Side 10 af 10

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen?

Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen? ISSN 1901- Nr. 9 2007 Tema: Kompetenceudvikling - målrettet og systematisk Fokus på den enkelte! Der har eksisteret kompetenceudvikling lige så længe, som der har eksisteret mennesker man har bare brugt

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Personalepolitisk Messe 2010 Temaet Ledelse: Workshop, runde 3, kl. 14:00 14:45 Erhvervspsykolog, cand.pæd.psych. aut. Edith Kahlke kahlke@ddf.dk

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen KMD E-rekruttering Vejledning Børn og Unge Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen 1 Opret ansættelsesudvalgsmedlemmer Der er to type oprettelser, afhængig af hvilken tilknytning ansættelsesudvalgsmedlemmerne

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Den personlige samtale

Den personlige samtale Den personlige samtale e r e ri ng r a K ivni g råd Forventninger og afklaring Det er naturligvis dejligt at blive indkaldt til en jobsamtale. Inden samtalen handler det om, at du forbereder dig bedst

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med?

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med? Nævn 3 anledninger i løbet af skoleåret, hvor eleverne kan være medansvarlige og tage ejerskab. Hvad ville det kræve af lærerne på skolen? Hvad ville være anderledes end i dag? Er der virksomheder i skolens

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes

Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes mbitiøs Effektiv Grundig Kvalitetsbevidst Resultatorienteret Syst ynamisk Pålidelig Analytisk Energisk Humørfyldt Kreativ Samarb g Tillidsvækkende Fleksibel Serviceminded Ansvarsbevidst Engag iativrig

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere