PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN"

Transkript

1 PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN RESULTATER FRA EN LANDSDÆKKENDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Juni 2009 Anegen Trillingsgaard, Pusjka Helene Cohn og Jesper Thybo Med denne undersøgelse ønsker styrelsen for Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge (SPBU) at fokusere på erne i børne og ungdomspsykiatrien, herunder deres faglige, organisatoriske og uddannelsesmæssige forhold samt deres tilfredshed i jobbet. Vi håber, at de resultater vi hermed formidler, vil give vigtig feedback til alle er i børne og ungdomspsykiatrien og ligeledes til de ansvarlige ledelser i de 5 regioner og dermed indgå i drøftelser og beslutninger. Aktuelt har Danske Regioner vedtaget en specialuddannelse i børne og ungdomspsykiatrien (og voksenpsykiatrien). Vi håber, at den her kortlagte viden om de aktuelle uddannelsesmæssige forhold for erne kan bruges i den forestående implementerings proces. Endelig håber vi, at undersøgelsen kan fungere som inspiration for andre fagområder indenfor ien. 1. En webbaseret spørgeskemaundersøgelse Vi designede en landsdækkende webbaseret spørgeskemaundersøgelse. Med repræsentanter fra alle 5 regioner i styrelsen kunne vi etablere et kommunikationssystem, der via kontaktpersoner på hver arbejdsplads, kunne nå ud til alle er i børne og ungdomspsykiatrien. Inden for en uge kunne vi via kontaktpersonerne udsende en mail med opfordring til at besvare spørgeskemaet og link til skemaet på nettet. Besvarelsen var anonym og tog minutter. Enkelte af spørgsmålene havde et åbent svarfelt til uddybende kommentarer. Vi har haft fagkyndig assistance til den IT tekniske konstruktion af det webbaserede spørgeskema. Statistiker Bo Sommerlund, Aarhus Universitet har stået for de statistiske analyser. I december 2008 var der ansat 233 er i børne og ungdomspsykiatrien på landsplan (talt i stillinger uanset timetal). I det tal indgik også er, som på undersøgelsestidspunktet var fraværende på grund af barsel, sygdom eller orlov. Derfor ligger 233 sandsynligvis i overkanten af det antal, som reelt har haft 1

2 mulighed for at besvare. Vi modtog 195 besvarelser. Svarprocenten er 84, hvilket må siges at være yderst tilfredsstillende. Svarprocenten varierer kun lidt fra region til region. Vi har medtaget Skolepsykiatrisk Center under Region Hovedstaden. Da vi kun modtog 1 af 2 mulige besvarelser fra Nuuk/Grønland, er denne afdeling udgået. 2. Hvem er vi erne i børne og ungdomspsykiatrien Regionerne har forskelligt indbyggerantal, hvilket også afspejler sig i antallet af er. Regionerne Midt og Hovedstaden har flest er med omkring henholdsvis 76 og 73 svarende til henholdsvis 32 % og 30 % af landets er i børne og ungdomspsykiatrien. Derefter kommer regionerne Syd, Sjælland og Nord med omkring henholdsvis 46, 27 og 13 ansatte er svarende til henholdsvis 21 %, 13 % og 4 % af det samlede antal. Kønsfordelingen er meget skæv med 85 % kvinder. Aldersfordelingen er til fordel for de yngre årgange: 45 % er mellem 25 og 40, 25 % mellem 40 og 50 og 24 % mellem 50 og 60. De fleste er sidder i fast stilling (92 %) og arbejder 35 timer eller derover (76 %). Anciennitetsforholdene viser, at 52 % af erne har arbejdet under 3 år i børne og ungdomspsykiatrien, 68 % har arbejdet under 5 år. 2

3 3. Efter og videreuddannelsesforhold i børne og ungdomspsykiatrien De fleste er i børne og ungdomspsykiatrien har en cand.psych. uddannelse (86 %) fra et af de tre universiteter med kandidateksamen i i, en mindre del har den ikke længere eksisterende cand. pæd. psych. uddannelse fra den daværende Danmarks Lærerhøjskole (13 %), en meget lille del har en mag.art. uddannelse (1 %). Vedrørende efter og videreuddannelse tegner billedet sig således: Før autorisation: 19,5 % af erne i børne og ungdomspsykiatrien er ikke autoriserede. På spørgsmålet om der er lagt en uddannelsesplan mhp. opnåelse af autorisation svarer 55,6 % JA. Se tabeller nedenfor. Med autorisation: 80,5 % af erne i børne og ungdomspsykiatrien er autoriserede. Andelen af er med autorisation fordeler sig jævnt over regionernes børne og ungdomspsykiatrier med en beskeden variation mellem 73,8 og 88,0 %. Se tabeller nedenfor. Af de autoriserede er, som er på vej til specialistgodkendelse angiver 22,6 %, at der er lagt en uddannelsesplan. 81,5 % af erne vurderer, at man kan tage uddannelsen på 5 6 år efter autorisation, mens resten mener det vil tage 6 år eller mere. Se tabeller nedenfor. Blandt de autoriserede er som aktuelt ikke har planer om at tage en specialistuddannelse, er de hyppigst anførte grunde, at det er svært at overskue og planlægge ud fra de krav som ligger i Dansk Psykolog Forenings program, at de i for høj grad selv skal betale kurser eller, at der er for ringe mulighed for meriterende supervision på arbejdspladsen. Med Specialistgodkendelse: 29,2 % af alle erne har én eller to specialistgodkendelser. Hvis man ser indenfor de enkelte regioner ses variation mht. hvor stor en del af erne der er specialiserede fra 48 % i Region Sjælland til 12 % i Region Syd. Se tabeller nedenfor. 3

4 De fleste specialister har valgt specialisering i klinisk børnei (58,9 %), efterfulgt af psykoterapi (41,1 %) og børneneuroi (19,6 %). Se tabeller nedenfor. Med supervisor godkendelse: 17,1 % af alle erne er autoriseret, specialist og supervisorgodkendt. Fordelt på de forskellige områder er 12 % supervisorgodkendt i klinisk børnei, 8 % i psykoterapi og 3 % i børneneuroi. Fire procent er supervisorgodkendt på to områder. Se tabeller nedenfor. Antal med Autorisation, Specialistuddannelse og Supervisorgodkendelse Tabel 1 Ikke autoriserede er 38 svarende til 19,5 % Autoriserede er 157 svarende til 80,5 % Autoriserede er på vej til specialistgodkendelse 101 svarende til 51,8 % Autoriserede er med specialistgodkendelse 56 svarende til 29,2 % Autoriserede er med specialist og supervisorgodkendelse 32 svarende til 17,1 % 4

5 Antal er med Autorisation, Specialistuddannelse og Supervisorgodkendelse fordelt på regioner Tabel 2 Hoved staden Sjælland Syd Midt Nord Alle regioner Antal uden autorisation 17,2 % 12,0 % 16,1 % 21,0 % 12,5 % 19,5 % (10) (32) (11) (13) (1) (38) Psykologer med 82,1 % 88,0 % 73,8 % 79,0 % 87,5 % 80,5 % autorisation (48) (22) (31) (49) (7) (157) Psykologer med (én eller flere) specialistgodkendelse 31,0 % (18) 48,0 % (12) 12,0 % (8) 29,0 % (18) 12,5 % (1) 29,2 % (57) Psykologer med 20,6 % 24,0 % 4,9 % 17,2 % 12,5 % 17 % Supervisorgodkend. (13) (6) (2) (10) (1) (32) De hyppigste specialistuddannelser Tabel 3 Alle 5 Regioner Klinisk børnei Psykoterapi Børneneuroi Andet 58,9 % af alle specialister er det i dette område 41,1 % af alle specialister er det i dette område 19,6 % af alle specialister er det i dette område 3,6 % af alle specialister 5

6 Arbejdspladsens opbakning i forhold til ernes videreuddannelsesbehov Tabellerne nedenfor oplyser dels ernes oplevelse af opbakning, dels om betaling af teoretiske kurser og dels om hvorvidt der er lagt en uddannelsesplan: I hvilken grad bakker din arbejdsplads op om ernes efter og videre uddannelse? Tabel 4 Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord I høj grad 8,0 % 37,5 % 46,2 % 7,1 % 75,0 % I nogen grad 46,0 % 25,0 % 43,6 % 57,1 % 25,0 % I lav grad 42,0 % 33,3 % 5,2 % 30,4 %,0 % Ved ikke 4,0 % 4,2 % 5,0 % 5,4 %,0 % Der ses tilsvarende forskelle fra Region til Region m.h.t. hvor stor en del af kursusudgifterne, der betales af regionen. I region Hovedstaden må omkring 53 % af erne selv betale mellem halvdelen og det totale beløb, hvor det kun er tilfældet for omkring 3 procent af erne i Region Syd. 6

7 Hvem betaler for kurser i forbindelse med videreuddannelse? Tabel 5 Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Jeg betaler mellem halvdelen og hele beløbet Jeg betaler under halvdelen Min arbejdsplads betaler alle udgifter 52,8 % 13,6 % 2,6 % 11,6 %,0 % 8,3 %,0 % 15,8 % 4,7 %,0 % 13,9 % 64,7 % 71,1 % 55,8 % 83,3 % Andet 25,0 % 11,8 % 10,5 % 27,9 % 16,3 % Er der lagt en uddannelsesplan frem til autorisation, specialist eller supervisorgodkendelse? Tabel 6 Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Alle Regioner Antal der har en uddannelsesplan frem til autorisation Antal der har en uddannelsesplan frem til specialist Antal der har en uddannelsesplan frem til supervisor 40,0 % 14,3 % 90,0 % 56,3 % 100 % 55,6 % 7,7 % 7,1 % 36,4 % 22,5 % 71,4 % 22,6 % 4,8 %,0 % 5,3 % 4,0 %.0 % 3,8 % 7

8 Den samlede opgørelse for alle er viser, at 85 % af erne opnår specialisttillæg efter specialistgodkendelse. De resterende 15 % rapporterer, at nogen får, mens andre ikke gør, eller at der opnås et delvist specialisttillæg. Fem procent svarer, at der ikke gives specialisttillæg på deres arbejdsplads. 4. Psykologernes selvstændige funktion i børne og ungdomspsykiatrien I børne og ungdomspsykiatrien varetager overlægen det overordnede behandlingsansvar, men uddelegerer opgaver og funktioner til læger, er mm.. Der er få begrænsninger i overlægens mulighed for uddelegering til er. Knap 81 % af erne angiver, at de i høj grad arbejder selvstændigt på uddelegeret ansvar (se tabel nedenfor). I hvilken grad arbejder du selvstændigt på uddelegeret ansvar fra din overlæge? Tabel 7 Specialiseret Autoriseret Ikke autoriseret Total I høj grad 78,8 % 82,8 % 78,6 % 80,8 % I nogen grad 13,5 % 13,8 % 17,9 % 14,4 % I lav grad 5,8 % 2,3 % 3,6 % 3,6 % Ved ikke 1,9 % 1,1 %,0 % 1,2 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % (167) I hvilken grad erne arbejder selvstændigt synes uafhængigt af, om det er en ikke autoriseret, autoriseret eller specialistgodkendt. Det kan undre, at der ikke er større differentiering i forhold til ernes kompetence og uddannelsesniveau. Man ville vente højere grad af uddelegering til de specialiserede er end til de ikke autoriserede. 8

9 Metodefrihed i forhold til traditionelle opgaver i børne og ungdomspsykiatrien Psykologisk undersøgelse og isk intervention/psykoterapi er spidskompetencer for erne i børne og ungdomspsykiatrien. De følgende spørgsmål drejer sig om, i hvilken grad erne oplever, at de har metodefrihed i valget af isk undersøgelses og behandlingsmetode, og hvorvidt de orienterer i sig i retning af forskningsbaserede metoder I hvilken grad har du metodefrihed i valg af isk undersøgelsesmetode? Tabel 8 Specialiseret Autoriseret Ikke autoriseret Total I høj grad 82,7 % 77,9 % 60,7 % 76,5 % I nogen grad 11,5 % 19,8 % 21,4 % 17,5 % I lav grad 3,8 % 2,4 % 14,3 % 4,8 % Ved ikke 1,9 %,0 % 3,6 % 1,2 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % (166) I hvilken grad har du metodefrihed i valg af isk behandlingsmetode / psykoterapimetode? Tabel 9 Specialiseret Autoriseret Ikke autoriseret Total I høj grad 67,3 % 55,2 % 53,6 % 58,7 % I nogen grad 19,2 % 32,2 % 28,6 % 27,5 % I lav grad 7,7 % 8,0 % 14,3 % 9,0 % Ved ikke 5,8 % 4,6 % 3,6 % 4,8 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % (167) 9

10 I hvilken grad finder du det vigtigt at arbejde med undersøgelses og behandlingsmetoder som er forskningsmæssigt understøttede? Tabel 10 Specialiseret Autoriseret Ikke autoriseret Total I høj grad 84,6 % 85,0 % 78,6 % 83,8 % I nogen grad 13,3 % 13,8 % 21,4 % 15,0 % I lav grad,0 %,0 %,0 %,0 % Ved ikke 1,9 % 1,1 %,0 % 1,2 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % (167) Som det ses af tabellerne ovenfor oplever erne relativ høj grad af selvstændighed i metodevalg. Igen kan det undre, at der ikke er højere grad af differentiering i forhold til ernes uddannelses / specialiserings niveau. Tilsvarende undrer det, at erne angiver en lidt mindre grad af metodefrihed i forhold isk behandling sammenlignet med isk undersøgelse især i betragtning af den markante orientering der er i forhold til forskningsunderstøttede metoder. Psykologernes varetagelse af andre opgaver i børne og ungdomspsykiatrien De følgende spørgsmål drejer sig om, i hvilket omfang og med hvilken grad af selvstændighed erne løser en række andre opgaver i børne og ungdomspsykiatrien (se tabel nedenfor). 10

11 Andre opgaver (end isk undersøgelse og behandling/psykoterapi) Tabel 11 Varetager selvstændigt Bidrager til Varetager ikke/ ikke relevant Formulerer epikriser / udskrivningsbreve 83,7 % 14,5 % 1,7 % Formulerer erklæringer af forskellig art 73 % 20,5 % 6,4 % Lægger behandlingsplaner 44,7 % 51,8 % 3,5 % Udfører akutarbejde / akut tilsyn 14,0 % 12,8 % 73,2 % Stiller diagnoser 13,4 % 86,0 %,6 % Visiterer 10,8 % 41,9 % 47,3 % Informerer om medicin 7,1 % 50,0 % 42,9 % Monitorerer medicineffekt og bivirkninger 6,6 % 32,9 % 60,5 % Teamledelse 7,8 % 10,2 % 81,9 % Superviserer yngre læger 7,9 % 19,4 % 72,7 % At skrive epikriser/udskrivningsbreve og andre erklæringer må siges at være opgaver, som varetages selvstændigt af omkring 80 % af erne i børne og ungdomspsykiatrien. At stille diagnoser og lægge behandlingsplaner er ligeledes opgaver, erne arbejder selvstændigt med eller bidrager til i op mod 100 %. De mest snævre lægelige opgaver som at informere om medicin og monitorere medicineffekt og bivirkninger bidrager erne også til. Kun få opgaver varetager/bidrager erne kun til i begrænset omfang det drejer sig om teamledelse, akut tilsyn og uddannelse af yngre læger. 5. Den faglige leder (ledende /chef) Psykologerne i BUP arbejder i tværfaglige teams under ledelse af en overlæge eller overlæge & afdelingssygeplejerske, der udgør personaleledelsen. Ingen/få er i BUP sidder med personaleansvar på det niveau. Derimod er der tradition for at erne på et arbejdssted har en faglig leder med titel af enten ledende eller chef (de to betegnelser bruges her synonymt). Den faglige leder har ansvaret for en række faglige og uddannelsesmæssige opgaver i forhold til gruppen, men ikke personaleledelse. Den faglige leder er typisk del af stedets 11

12 ledelsesgruppe og samarbejder med ernes personaleledelser på arbejdspladsen. Vi spurgte erne, hvad de anser for god faglig ledelse: Hvad er god faglig ledelse? Tabel 12 Bidrager til at fremme faglig udvikling (ajourføring af teori og metode) 81,1 % Sikrer/organiserer kvalificeret supervision 78,6 % Bidrager til at kvalificere erne fagligt til arbejdet i børne og ungdomspsykiatrien 76,5 % Sikrer faglig indflydelse på ledelsesniveau i forhold til overordnede beslutninger 76,0 % Organiserer videreuddannelseskurser internt eller eksternt 73,0 % Sikrer/organiserer undervisning 54,6 % Fremmer forskning og systematisk udvikling 51,5 % Desuden bad vi erne krydse af, hvad de anså for god personaleledelse: Hvad er god personaleledelse? Tabel 13 At du føler din faglighed set og anvendt 78,6 % At der sikres et godt arbejdsmiljø 78,1 % At du får ansvar svarende til dine kompetencer 76,5 % At du udvikler dig med nye opgaver og erhverver kompetencer 74,0 % At du får støtte til at gennemføre din efter og videreuddannelse 73,5 % At du får indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdsgange i dit team 71,4 % 12

13 Forskellige modeller for faglig ledelse i de 5 regioner Det er især på de store arbejdspladser, man har ledende /chef, hvorimod det ikke er tilfældet på en del af de mindre steder. I de 5 regioner opererer man aktuelt med forskellige modeller for den faglige leders beføjelser i forhold til gruppen og organisatoriske indplacering i ledelsessystemet. Region Hovedstaden, Region Syd og Region Nord repræsenterer den traditionelle model for faglig ledelse i børne og ungdomspsykiatrien. Der er stillinger for ledende er i alle tre regioner, med tre besatte ud af tre stillinger i Region Hovedstaden, en besat ud af en stilling i region Syd og en ubesat ud af en stilling i Region Nord. I region Hovedstaden er der en ledende på hvert af stederne Hillerød, Bispebjerg og Glostrup/Gentofte/Ballerup. I region Syd er der kun en ledende i Odense, og ingen i Esbjerg, Kolding og Augustenborg. I region Nord er der een afdeling, Ålborg, hvor den ubesatte stilling er. De ledende er er faglige ledere for er. De har ikke personaleledelse, men deltager fastlagt og regelmæssigt i de formelle ledelsesfora med møder hver 14. dag eller månedligt samt efter behov. Nogle ledende er deltager i eller har ansvar for Medarbejder Udviklings samtaler eller Faglige Udviklings samtaler og ligeledes deltager nogle i eller har ansvar for udformningen af ernes uddannelsesplaner. De beskrevne variationer er en funktion af geografi og personer. I Region Sjælland, som inkluderer Roskilde, Holbæk og Næstved, er der en faglig ledende koordinator som er sidestillet med den lægefaglige ledende koordinator som begge er del af et fire personers ledelsesteam, hvor de to andre, en Ledende Overlæge og en Ledende Oversygeplejerske er øverste myndighed. Ledelsesteamet har formel ledelse, i samarbejde med afsnitsledelserne. Den faglige ledende koordinator er faglig leder for alle regionens er i børne og ungdomspsykiatrien. I Region Midt vedtog man en ny organisation ved regionsdannelsen. For at fremme entydig ledelse, blev den faglige og den personalemæssige ledelse samlet i afsnitsledelserne, hvilket betød at læge/sygeplejeledelserne har overtaget funktionen som faglig leder fra de tre tidligere amtslige chef / ledende er. Ifølge organisationsplanen skulle afsnitsledelserne have mulighed for at konsultere sig i faglige spørgsmål hos en faglige konsulenter, men denne stilling er ikke blevet opslået. Psykologorganiseringen er netop blevet evalueret. Tilfredsheden blandt erne i Region Midt har været lav. 13

14 Psykologen som personaleleder Der er ikke noget lovmæssigt, som forhindrer, at er kan blive personaleledere i børne og ungdomspsykiatrien, men der er ikke tradition for det. Vi har spurgt erne, om de synes, der skal være flere er i (personale)ledelsesstillinger. Det svarer 86,4 % af alle er i børne og ungdomspsykiatrien JA til med kun ringe variation fra region til region (se tabel nedenfor). Bør der være flere er i ledelsesstillinger? Tabel 14 Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Samlet i % JA 84,6 % 81,8 % 81,6 % 90,9 % 100 % 86,4 % NEJ 3,8 %,0 %,0 % 1,8 %,0 % 1,7 % VED IKKE 11,5 % 18,2 % 18,4 7,3 %,0 % 11,9 % Total 100 % (50) 100 % (22) 100 % (38) 100 % (56) 100 % (8) 100 % (176) Bør der være flere er i ledelsesstillinger? I et åbent svarfelt kunne erne kommentere spørgsmålet om flere er i lederstillinger i børne og ungdomspsykiatrien : Der udtrykkes undren over en noget fastgroet ledelseskultur i børne og ungdomspsykiatrien, hvor lægerne pr. tradition varetager ledelsen. Der fremhæves behov for ændring af denne kultur, så erne fremover indgår i såvel afdelings som teamledelse. Det vurderes, at det faglige bidrag vil være et vigtigt element i den videre udvikling af børne og ungdomspsykiatrien, ligesom det kan være med til at sikre forsat høj faglighed og ordentlige videreuddannelsesforhold. Det udtrykkes også, at erne qua deres faglige basis med klinisk praksiserfaring, akademisk baggrund og specialisering indenfor børne og ungdomspsykiatrien føler sig klare og kompetente til at varetage flere ledelsesopgaver. I Bilag til rapporten kan alle svar læses. 14

15 Endelig spurgte vi erne om de selv var interesseret i en lederstilling og fik følgende svar: 17,1 % svarer Ja, som klinik/teamleder ; 7,4 % svarer Ja, som faglig leder og 21,7 % svarer Ved ikke, 53,3 % svarer Nej. Om end halvdelen ikke ønsker at være hverken personaleleder eller faglig leder, er der dog et potentiale for flere er i ledelse. Der er større interesse for team og klinikledelse end faglig ledelse. Formel kompetence svarende til reel kompetence Af det foregående fremgår det, at erne i vid udstrækning oplever, at arbejder selvstændigt med deres kliniske opgaver. Vi spurgte erne om, i hvilken grad de oplever at have formel kompetence (beslutningsmyndighed) svarende til deres reelle kompetencer (se tabel nedenfor): I hvilken grad får du formel kompetence svarende til dine reelle kompetencer? Tabel 15 Specialiseret Autoriseret Ikke autoriseret Total I høj grad 48,1 % 44,2 % 35,7 % 43,9 % I nogen grad 32,7 % 32,6 % 53,6 % 36,1 % I lav grad 15,4 % 17,4 % 0,0 % 13,8 % Ved ikke 3,8 % 5,8 % 10,7 % 6,0 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % (166) Igen må det undre, at de specialistuddannede er ikke (væsentligt hyppigere) oplever at de har større grad af formel kompetence end de ikke autoriserede. At flere er med autorisation og 15

16 specialistuddannelse føler, at de kun i lav grad har formel kompetence svarende til deres reelle kompetencer, kan måske forstås på baggrund af disse gruppers forventning om mere formel kompetence. Samlet kan besvarelsen tyde på, at der i gruppen af autoriserede og specialistuddannede er er en del (15 18 %) som ikke føler at de får formel kompetence svarende til de reelle kompetencer. 6. Er børne og ungdomspsykiatrien en attraktiv arbejdsplads for er? For at få indtryk af ernes tilfredshed med at arbejde i børne og ungdomspsykiatrien har vi stillet et enkelt spørgsmål, nemlig om de indenfor det sidste år har overvejet at forlade børne og ungdomspsykiatrien (se tabel nedenfor): Har du indenfor det sidste år overvejet at forlade børne og ungdomspsykiatrien? Tabel 16 Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Samlet JA 36,5 % 38,1 % 62,2 % 48,1 % 37,5 % 45,9 % NEJ 55,8 % 61,9 % 35,1 % 46,3 % 50,0 % 48,8 % VED IKKE 7,7 % 0,0 % 2,7 % 5,6 % 12,5 % 5,2 % På landsplan har 45,9 % af erne indenfor det sidste år overvejet at forlade børne og ungdomspsykiatrien. Der er mindre variationer fra region til region. I forbindelse med dette spørgsmål var to åbne svarfelter, hvor forhold som henholdsvis bidrager til at gøre børne og ungdomspsykiatrien til en attraktiv arbejdsplads og det modsatte kunne beskrives. På basis af en kvalitativ analyse, formidles de forskellige synspunkter nedenfor: 16

17 Beskriv forhold, som bidrager til at gøre børne og ungdomspsykiatrien til en attraktiv arbejdsplads for er: I beskrivelserne af forhold, der bidrager til at gøre børne og ungdomspsykiatrien til en attraktiv arbejdsplads, fremstår især variationen og kvaliteten i arbejdet. Der beskrives komplekse og udfordrende arbejdsopgaver, der strækker sig fra undersøgelse over behandling til sagsmæssig koordinering både internt og eksternt. Arbejdet foregår i et kompetent og udviklende tværfagligt miljø, hvor også den forskningsmæssige tradition fremhæves som inspirerende. Tværfagligheden og rige samarbejdsrelationer med mulighed for sparring og supervision gør også arbejdsområdet attraktivt. Endvidere nævner nogle er, at deres faglige bidrag bliver værdsat indenfor området, og at der (hos dem) er gode videreuddannelsesforhold. I bilag til rapporten kan alle svar læses. Beskriv forhold, som bidrager til at gøre børne og ungdomspsykiatrien til en mindre attraktiv arbejdsplads for er: I beskrivelserne af forhold som bidrager til at gøre børne og ungdomspsykiatrien til en mindre attraktiv arbejdsplads fremstår tre hovedområder: sagspres, ledelses og organisationsforhold samt uddannelsesforhold/løn. Sagspres: Regionsdannelsen og regeringens udrednings og behandlingsgaranti, som ses vedtaget uden sikring af tilstrækkelige ressourcer i børne og ungdomspsykiatrien, opleves af erne, at have givet et meget stort arbejdspres og et forringet arbejdsmiljø. Aben (krav om nedbringelse af ventelister) opleves at være blevet givet videre af afdelingsledelserne ved at forlange ekstra produktivitet uden hensyntagen til, hvor hårdt folk arbejder i forvejen. Psykologerne angiver, at de i højere grad ser, at der nu er endnu større fokus på kvantitet frem for kvalitet, at der arbejdes mere kortsigtet med fokus på diagnosticering og mindre fokus på behandling. Ligeledes angives travlheden at betyde væsentlig mindre tid til ide udvikling og faglig udvikling. Ledelses og organisationsforhold, der opleves som både top og lægestyret, trækkes også frem som noget negativt. Konkret fremhæves manglende informationer om overordnede ledelsesanliggender og dispositioner at være et problem, og erne angiver også at have begrænset indflydelse og ikke at blive hørt nok. Endelig fremhæves begrænsede avancementsmuligheder og nedlæggelsen af ledende stillinger. 17

18 Det sidste hovedområde er løn og uddannelsesforhold. Mange er oplever problemer med planlægningen og betaling af videreuddannelse og bliver noget pikeret af lægernes veltilrettelagte og betalte uddannelse. Lønnen angives at være for lav også sammenlignet med kolleger i kommunerne. I bilag til rapporten kan alle svar læses. Sammenfatning Da denne undersøgelse blev gennemført december 2008 arbejdede der 233 er i børne og ungdomspsykiatrien. Omkring halvdelen er mellem 25 og 40 år. Børne og ungdomspsykiatrien har været kendt for at have erfarne er med mange års anciennitet. Dette billede har ændret sig med mange nyansættelser de sidste år. Omkring halvdelen har under 3 års anciennitet i børne og ungdomspsykiatrien, knap 70 % har under 5 år. De efter og videreuddannelsesvilkår, som erne i børne og ungdomspsykiatrien aktuelt har, er markant utilstrækkelige. Der er på landsplan et udtalt behov for bedre vilkår i form af uddannelsesplaner og arbejdsgiver betalt/organiseret supervision og teoretiske kurser. Den nye specialuddannelse i regi af Danske Regioner har gode muligheder for at opfylde dette behov med en specialuddannelse specifikt rettet mod børne og ungdomspsykiatrien, som er standardiseret, arbejdsgiverbetalt og som giver alle specialer i børne og ungdomspsykiatrien kompetence i forhold til såvel psykopatologi, psykoterapi og børneneuroi. Psykologerne i børne og ungdomspsykiatrien arbejder selvstændigt med og bidrager til en vifte af forskellige opgaver, først og fremmest isk undersøgelse og behandling (psykoterapi) men også en række andre opgaver som erklæringer, behandlingsplaner, diagnostik, monitorering af medicineffekt mm. Ved uddelegering af opgaver og ansvar synes der at være behov for en højere grad af differentiering mellem specialistgodkendte, autoriserede og ikke autoriserede er, med mere tydelige formelle kompetencer (beføjelser) til specialisterne i overensstemmelse med disses reelle kompetencer. 18

19 Der er et uudnyttet potentiale blandt erne i børne og ungdomspsykiatrien i forhold til både faglig ledelse og personaleledelse. Men erne synes mere interesseret personaleledelse (i form af team, klinik og afdelingsledelse) end i den traditionelle funktion som faglig leder (som chef eller ledende ). Psykologerne sætter pris på det tværfaglige kliniske arbejde med diversitet i opgaver og et højt fagligt niveau ligesom de føler deres faglige bidrag værdsat. De fremhæver ligeledes den forskningsmæssige tradition. Men forhold vedrørende deres efter og videreuddannelse, ledelses og organisationsforhold samt lønvilkår gør børne og ungdomspsykiatrien til en mindre attraktiv arbejdsplads for dem. Næsten halvdelen af erne havde i det forløbne år (2008) overvejet at forlade børne og ungdomspsykiatrien. Anegen Trillingsgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børneneuroi og psykoterapi Pusjka Helene Cohn, cand. psych., specialist i psykoterapi og Jesper Thybo, cand.psych., specialist i psykoterapi sidder i styrelsen for SPBU, fagligt selskab i Dansk Psykolog Forening

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland frem mod år 2020 Forord... 3 Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan... 3 Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Juni 2009 1 Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 8 Baggrundsspørgsmål... 11 Arbejdstid...

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt.

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Psykologløn Af Lars Michaelsen Lønpolitik p å arbejdspladsen Det kan lade sig gøre at udfærdige en praktisk, anvendelig lønpolitik, der virker mere retfærdig og gennemsigtig og som kan forklares for medarbejderne

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

BILAG TIL RAPPORTEN: Psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien

BILAG TIL RAPPORTEN: Psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien BILAG TIL RAPPORTEN: Psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien I dette bilag til rapporten Psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien er kommentarerne fra tre åbne svarmuligheder samlet. Kommentarerne

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Måling af relationel koordinering

Måling af relationel koordinering Måling af relationel koordinering hvad kan man bruge det til i praksis? Workshop nr. 512 AM2013, Tirsdag den 12. November 2013 Karen Albertsen og Inger Marie Wiegmann kal@teamarbedjsliv.dk; imw@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere