PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN"

Transkript

1 PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN RESULTATER FRA EN LANDSDÆKKENDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Juni 2009 Anegen Trillingsgaard, Pusjka Helene Cohn og Jesper Thybo Med denne undersøgelse ønsker styrelsen for Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge (SPBU) at fokusere på erne i børne og ungdomspsykiatrien, herunder deres faglige, organisatoriske og uddannelsesmæssige forhold samt deres tilfredshed i jobbet. Vi håber, at de resultater vi hermed formidler, vil give vigtig feedback til alle er i børne og ungdomspsykiatrien og ligeledes til de ansvarlige ledelser i de 5 regioner og dermed indgå i drøftelser og beslutninger. Aktuelt har Danske Regioner vedtaget en specialuddannelse i børne og ungdomspsykiatrien (og voksenpsykiatrien). Vi håber, at den her kortlagte viden om de aktuelle uddannelsesmæssige forhold for erne kan bruges i den forestående implementerings proces. Endelig håber vi, at undersøgelsen kan fungere som inspiration for andre fagområder indenfor ien. 1. En webbaseret spørgeskemaundersøgelse Vi designede en landsdækkende webbaseret spørgeskemaundersøgelse. Med repræsentanter fra alle 5 regioner i styrelsen kunne vi etablere et kommunikationssystem, der via kontaktpersoner på hver arbejdsplads, kunne nå ud til alle er i børne og ungdomspsykiatrien. Inden for en uge kunne vi via kontaktpersonerne udsende en mail med opfordring til at besvare spørgeskemaet og link til skemaet på nettet. Besvarelsen var anonym og tog minutter. Enkelte af spørgsmålene havde et åbent svarfelt til uddybende kommentarer. Vi har haft fagkyndig assistance til den IT tekniske konstruktion af det webbaserede spørgeskema. Statistiker Bo Sommerlund, Aarhus Universitet har stået for de statistiske analyser. I december 2008 var der ansat 233 er i børne og ungdomspsykiatrien på landsplan (talt i stillinger uanset timetal). I det tal indgik også er, som på undersøgelsestidspunktet var fraværende på grund af barsel, sygdom eller orlov. Derfor ligger 233 sandsynligvis i overkanten af det antal, som reelt har haft 1

2 mulighed for at besvare. Vi modtog 195 besvarelser. Svarprocenten er 84, hvilket må siges at være yderst tilfredsstillende. Svarprocenten varierer kun lidt fra region til region. Vi har medtaget Skolepsykiatrisk Center under Region Hovedstaden. Da vi kun modtog 1 af 2 mulige besvarelser fra Nuuk/Grønland, er denne afdeling udgået. 2. Hvem er vi erne i børne og ungdomspsykiatrien Regionerne har forskelligt indbyggerantal, hvilket også afspejler sig i antallet af er. Regionerne Midt og Hovedstaden har flest er med omkring henholdsvis 76 og 73 svarende til henholdsvis 32 % og 30 % af landets er i børne og ungdomspsykiatrien. Derefter kommer regionerne Syd, Sjælland og Nord med omkring henholdsvis 46, 27 og 13 ansatte er svarende til henholdsvis 21 %, 13 % og 4 % af det samlede antal. Kønsfordelingen er meget skæv med 85 % kvinder. Aldersfordelingen er til fordel for de yngre årgange: 45 % er mellem 25 og 40, 25 % mellem 40 og 50 og 24 % mellem 50 og 60. De fleste er sidder i fast stilling (92 %) og arbejder 35 timer eller derover (76 %). Anciennitetsforholdene viser, at 52 % af erne har arbejdet under 3 år i børne og ungdomspsykiatrien, 68 % har arbejdet under 5 år. 2

3 3. Efter og videreuddannelsesforhold i børne og ungdomspsykiatrien De fleste er i børne og ungdomspsykiatrien har en cand.psych. uddannelse (86 %) fra et af de tre universiteter med kandidateksamen i i, en mindre del har den ikke længere eksisterende cand. pæd. psych. uddannelse fra den daværende Danmarks Lærerhøjskole (13 %), en meget lille del har en mag.art. uddannelse (1 %). Vedrørende efter og videreuddannelse tegner billedet sig således: Før autorisation: 19,5 % af erne i børne og ungdomspsykiatrien er ikke autoriserede. På spørgsmålet om der er lagt en uddannelsesplan mhp. opnåelse af autorisation svarer 55,6 % JA. Se tabeller nedenfor. Med autorisation: 80,5 % af erne i børne og ungdomspsykiatrien er autoriserede. Andelen af er med autorisation fordeler sig jævnt over regionernes børne og ungdomspsykiatrier med en beskeden variation mellem 73,8 og 88,0 %. Se tabeller nedenfor. Af de autoriserede er, som er på vej til specialistgodkendelse angiver 22,6 %, at der er lagt en uddannelsesplan. 81,5 % af erne vurderer, at man kan tage uddannelsen på 5 6 år efter autorisation, mens resten mener det vil tage 6 år eller mere. Se tabeller nedenfor. Blandt de autoriserede er som aktuelt ikke har planer om at tage en specialistuddannelse, er de hyppigst anførte grunde, at det er svært at overskue og planlægge ud fra de krav som ligger i Dansk Psykolog Forenings program, at de i for høj grad selv skal betale kurser eller, at der er for ringe mulighed for meriterende supervision på arbejdspladsen. Med Specialistgodkendelse: 29,2 % af alle erne har én eller to specialistgodkendelser. Hvis man ser indenfor de enkelte regioner ses variation mht. hvor stor en del af erne der er specialiserede fra 48 % i Region Sjælland til 12 % i Region Syd. Se tabeller nedenfor. 3

4 De fleste specialister har valgt specialisering i klinisk børnei (58,9 %), efterfulgt af psykoterapi (41,1 %) og børneneuroi (19,6 %). Se tabeller nedenfor. Med supervisor godkendelse: 17,1 % af alle erne er autoriseret, specialist og supervisorgodkendt. Fordelt på de forskellige områder er 12 % supervisorgodkendt i klinisk børnei, 8 % i psykoterapi og 3 % i børneneuroi. Fire procent er supervisorgodkendt på to områder. Se tabeller nedenfor. Antal med Autorisation, Specialistuddannelse og Supervisorgodkendelse Tabel 1 Ikke autoriserede er 38 svarende til 19,5 % Autoriserede er 157 svarende til 80,5 % Autoriserede er på vej til specialistgodkendelse 101 svarende til 51,8 % Autoriserede er med specialistgodkendelse 56 svarende til 29,2 % Autoriserede er med specialist og supervisorgodkendelse 32 svarende til 17,1 % 4

5 Antal er med Autorisation, Specialistuddannelse og Supervisorgodkendelse fordelt på regioner Tabel 2 Hoved staden Sjælland Syd Midt Nord Alle regioner Antal uden autorisation 17,2 % 12,0 % 16,1 % 21,0 % 12,5 % 19,5 % (10) (32) (11) (13) (1) (38) Psykologer med 82,1 % 88,0 % 73,8 % 79,0 % 87,5 % 80,5 % autorisation (48) (22) (31) (49) (7) (157) Psykologer med (én eller flere) specialistgodkendelse 31,0 % (18) 48,0 % (12) 12,0 % (8) 29,0 % (18) 12,5 % (1) 29,2 % (57) Psykologer med 20,6 % 24,0 % 4,9 % 17,2 % 12,5 % 17 % Supervisorgodkend. (13) (6) (2) (10) (1) (32) De hyppigste specialistuddannelser Tabel 3 Alle 5 Regioner Klinisk børnei Psykoterapi Børneneuroi Andet 58,9 % af alle specialister er det i dette område 41,1 % af alle specialister er det i dette område 19,6 % af alle specialister er det i dette område 3,6 % af alle specialister 5

6 Arbejdspladsens opbakning i forhold til ernes videreuddannelsesbehov Tabellerne nedenfor oplyser dels ernes oplevelse af opbakning, dels om betaling af teoretiske kurser og dels om hvorvidt der er lagt en uddannelsesplan: I hvilken grad bakker din arbejdsplads op om ernes efter og videre uddannelse? Tabel 4 Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord I høj grad 8,0 % 37,5 % 46,2 % 7,1 % 75,0 % I nogen grad 46,0 % 25,0 % 43,6 % 57,1 % 25,0 % I lav grad 42,0 % 33,3 % 5,2 % 30,4 %,0 % Ved ikke 4,0 % 4,2 % 5,0 % 5,4 %,0 % Der ses tilsvarende forskelle fra Region til Region m.h.t. hvor stor en del af kursusudgifterne, der betales af regionen. I region Hovedstaden må omkring 53 % af erne selv betale mellem halvdelen og det totale beløb, hvor det kun er tilfældet for omkring 3 procent af erne i Region Syd. 6

7 Hvem betaler for kurser i forbindelse med videreuddannelse? Tabel 5 Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Jeg betaler mellem halvdelen og hele beløbet Jeg betaler under halvdelen Min arbejdsplads betaler alle udgifter 52,8 % 13,6 % 2,6 % 11,6 %,0 % 8,3 %,0 % 15,8 % 4,7 %,0 % 13,9 % 64,7 % 71,1 % 55,8 % 83,3 % Andet 25,0 % 11,8 % 10,5 % 27,9 % 16,3 % Er der lagt en uddannelsesplan frem til autorisation, specialist eller supervisorgodkendelse? Tabel 6 Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Alle Regioner Antal der har en uddannelsesplan frem til autorisation Antal der har en uddannelsesplan frem til specialist Antal der har en uddannelsesplan frem til supervisor 40,0 % 14,3 % 90,0 % 56,3 % 100 % 55,6 % 7,7 % 7,1 % 36,4 % 22,5 % 71,4 % 22,6 % 4,8 %,0 % 5,3 % 4,0 %.0 % 3,8 % 7

8 Den samlede opgørelse for alle er viser, at 85 % af erne opnår specialisttillæg efter specialistgodkendelse. De resterende 15 % rapporterer, at nogen får, mens andre ikke gør, eller at der opnås et delvist specialisttillæg. Fem procent svarer, at der ikke gives specialisttillæg på deres arbejdsplads. 4. Psykologernes selvstændige funktion i børne og ungdomspsykiatrien I børne og ungdomspsykiatrien varetager overlægen det overordnede behandlingsansvar, men uddelegerer opgaver og funktioner til læger, er mm.. Der er få begrænsninger i overlægens mulighed for uddelegering til er. Knap 81 % af erne angiver, at de i høj grad arbejder selvstændigt på uddelegeret ansvar (se tabel nedenfor). I hvilken grad arbejder du selvstændigt på uddelegeret ansvar fra din overlæge? Tabel 7 Specialiseret Autoriseret Ikke autoriseret Total I høj grad 78,8 % 82,8 % 78,6 % 80,8 % I nogen grad 13,5 % 13,8 % 17,9 % 14,4 % I lav grad 5,8 % 2,3 % 3,6 % 3,6 % Ved ikke 1,9 % 1,1 %,0 % 1,2 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % (167) I hvilken grad erne arbejder selvstændigt synes uafhængigt af, om det er en ikke autoriseret, autoriseret eller specialistgodkendt. Det kan undre, at der ikke er større differentiering i forhold til ernes kompetence og uddannelsesniveau. Man ville vente højere grad af uddelegering til de specialiserede er end til de ikke autoriserede. 8

9 Metodefrihed i forhold til traditionelle opgaver i børne og ungdomspsykiatrien Psykologisk undersøgelse og isk intervention/psykoterapi er spidskompetencer for erne i børne og ungdomspsykiatrien. De følgende spørgsmål drejer sig om, i hvilken grad erne oplever, at de har metodefrihed i valget af isk undersøgelses og behandlingsmetode, og hvorvidt de orienterer i sig i retning af forskningsbaserede metoder I hvilken grad har du metodefrihed i valg af isk undersøgelsesmetode? Tabel 8 Specialiseret Autoriseret Ikke autoriseret Total I høj grad 82,7 % 77,9 % 60,7 % 76,5 % I nogen grad 11,5 % 19,8 % 21,4 % 17,5 % I lav grad 3,8 % 2,4 % 14,3 % 4,8 % Ved ikke 1,9 %,0 % 3,6 % 1,2 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % (166) I hvilken grad har du metodefrihed i valg af isk behandlingsmetode / psykoterapimetode? Tabel 9 Specialiseret Autoriseret Ikke autoriseret Total I høj grad 67,3 % 55,2 % 53,6 % 58,7 % I nogen grad 19,2 % 32,2 % 28,6 % 27,5 % I lav grad 7,7 % 8,0 % 14,3 % 9,0 % Ved ikke 5,8 % 4,6 % 3,6 % 4,8 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % (167) 9

10 I hvilken grad finder du det vigtigt at arbejde med undersøgelses og behandlingsmetoder som er forskningsmæssigt understøttede? Tabel 10 Specialiseret Autoriseret Ikke autoriseret Total I høj grad 84,6 % 85,0 % 78,6 % 83,8 % I nogen grad 13,3 % 13,8 % 21,4 % 15,0 % I lav grad,0 %,0 %,0 %,0 % Ved ikke 1,9 % 1,1 %,0 % 1,2 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % (167) Som det ses af tabellerne ovenfor oplever erne relativ høj grad af selvstændighed i metodevalg. Igen kan det undre, at der ikke er højere grad af differentiering i forhold til ernes uddannelses / specialiserings niveau. Tilsvarende undrer det, at erne angiver en lidt mindre grad af metodefrihed i forhold isk behandling sammenlignet med isk undersøgelse især i betragtning af den markante orientering der er i forhold til forskningsunderstøttede metoder. Psykologernes varetagelse af andre opgaver i børne og ungdomspsykiatrien De følgende spørgsmål drejer sig om, i hvilket omfang og med hvilken grad af selvstændighed erne løser en række andre opgaver i børne og ungdomspsykiatrien (se tabel nedenfor). 10

11 Andre opgaver (end isk undersøgelse og behandling/psykoterapi) Tabel 11 Varetager selvstændigt Bidrager til Varetager ikke/ ikke relevant Formulerer epikriser / udskrivningsbreve 83,7 % 14,5 % 1,7 % Formulerer erklæringer af forskellig art 73 % 20,5 % 6,4 % Lægger behandlingsplaner 44,7 % 51,8 % 3,5 % Udfører akutarbejde / akut tilsyn 14,0 % 12,8 % 73,2 % Stiller diagnoser 13,4 % 86,0 %,6 % Visiterer 10,8 % 41,9 % 47,3 % Informerer om medicin 7,1 % 50,0 % 42,9 % Monitorerer medicineffekt og bivirkninger 6,6 % 32,9 % 60,5 % Teamledelse 7,8 % 10,2 % 81,9 % Superviserer yngre læger 7,9 % 19,4 % 72,7 % At skrive epikriser/udskrivningsbreve og andre erklæringer må siges at være opgaver, som varetages selvstændigt af omkring 80 % af erne i børne og ungdomspsykiatrien. At stille diagnoser og lægge behandlingsplaner er ligeledes opgaver, erne arbejder selvstændigt med eller bidrager til i op mod 100 %. De mest snævre lægelige opgaver som at informere om medicin og monitorere medicineffekt og bivirkninger bidrager erne også til. Kun få opgaver varetager/bidrager erne kun til i begrænset omfang det drejer sig om teamledelse, akut tilsyn og uddannelse af yngre læger. 5. Den faglige leder (ledende /chef) Psykologerne i BUP arbejder i tværfaglige teams under ledelse af en overlæge eller overlæge & afdelingssygeplejerske, der udgør personaleledelsen. Ingen/få er i BUP sidder med personaleansvar på det niveau. Derimod er der tradition for at erne på et arbejdssted har en faglig leder med titel af enten ledende eller chef (de to betegnelser bruges her synonymt). Den faglige leder har ansvaret for en række faglige og uddannelsesmæssige opgaver i forhold til gruppen, men ikke personaleledelse. Den faglige leder er typisk del af stedets 11

12 ledelsesgruppe og samarbejder med ernes personaleledelser på arbejdspladsen. Vi spurgte erne, hvad de anser for god faglig ledelse: Hvad er god faglig ledelse? Tabel 12 Bidrager til at fremme faglig udvikling (ajourføring af teori og metode) 81,1 % Sikrer/organiserer kvalificeret supervision 78,6 % Bidrager til at kvalificere erne fagligt til arbejdet i børne og ungdomspsykiatrien 76,5 % Sikrer faglig indflydelse på ledelsesniveau i forhold til overordnede beslutninger 76,0 % Organiserer videreuddannelseskurser internt eller eksternt 73,0 % Sikrer/organiserer undervisning 54,6 % Fremmer forskning og systematisk udvikling 51,5 % Desuden bad vi erne krydse af, hvad de anså for god personaleledelse: Hvad er god personaleledelse? Tabel 13 At du føler din faglighed set og anvendt 78,6 % At der sikres et godt arbejdsmiljø 78,1 % At du får ansvar svarende til dine kompetencer 76,5 % At du udvikler dig med nye opgaver og erhverver kompetencer 74,0 % At du får støtte til at gennemføre din efter og videreuddannelse 73,5 % At du får indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdsgange i dit team 71,4 % 12

13 Forskellige modeller for faglig ledelse i de 5 regioner Det er især på de store arbejdspladser, man har ledende /chef, hvorimod det ikke er tilfældet på en del af de mindre steder. I de 5 regioner opererer man aktuelt med forskellige modeller for den faglige leders beføjelser i forhold til gruppen og organisatoriske indplacering i ledelsessystemet. Region Hovedstaden, Region Syd og Region Nord repræsenterer den traditionelle model for faglig ledelse i børne og ungdomspsykiatrien. Der er stillinger for ledende er i alle tre regioner, med tre besatte ud af tre stillinger i Region Hovedstaden, en besat ud af en stilling i region Syd og en ubesat ud af en stilling i Region Nord. I region Hovedstaden er der en ledende på hvert af stederne Hillerød, Bispebjerg og Glostrup/Gentofte/Ballerup. I region Syd er der kun en ledende i Odense, og ingen i Esbjerg, Kolding og Augustenborg. I region Nord er der een afdeling, Ålborg, hvor den ubesatte stilling er. De ledende er er faglige ledere for er. De har ikke personaleledelse, men deltager fastlagt og regelmæssigt i de formelle ledelsesfora med møder hver 14. dag eller månedligt samt efter behov. Nogle ledende er deltager i eller har ansvar for Medarbejder Udviklings samtaler eller Faglige Udviklings samtaler og ligeledes deltager nogle i eller har ansvar for udformningen af ernes uddannelsesplaner. De beskrevne variationer er en funktion af geografi og personer. I Region Sjælland, som inkluderer Roskilde, Holbæk og Næstved, er der en faglig ledende koordinator som er sidestillet med den lægefaglige ledende koordinator som begge er del af et fire personers ledelsesteam, hvor de to andre, en Ledende Overlæge og en Ledende Oversygeplejerske er øverste myndighed. Ledelsesteamet har formel ledelse, i samarbejde med afsnitsledelserne. Den faglige ledende koordinator er faglig leder for alle regionens er i børne og ungdomspsykiatrien. I Region Midt vedtog man en ny organisation ved regionsdannelsen. For at fremme entydig ledelse, blev den faglige og den personalemæssige ledelse samlet i afsnitsledelserne, hvilket betød at læge/sygeplejeledelserne har overtaget funktionen som faglig leder fra de tre tidligere amtslige chef / ledende er. Ifølge organisationsplanen skulle afsnitsledelserne have mulighed for at konsultere sig i faglige spørgsmål hos en faglige konsulenter, men denne stilling er ikke blevet opslået. Psykologorganiseringen er netop blevet evalueret. Tilfredsheden blandt erne i Region Midt har været lav. 13

14 Psykologen som personaleleder Der er ikke noget lovmæssigt, som forhindrer, at er kan blive personaleledere i børne og ungdomspsykiatrien, men der er ikke tradition for det. Vi har spurgt erne, om de synes, der skal være flere er i (personale)ledelsesstillinger. Det svarer 86,4 % af alle er i børne og ungdomspsykiatrien JA til med kun ringe variation fra region til region (se tabel nedenfor). Bør der være flere er i ledelsesstillinger? Tabel 14 Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Samlet i % JA 84,6 % 81,8 % 81,6 % 90,9 % 100 % 86,4 % NEJ 3,8 %,0 %,0 % 1,8 %,0 % 1,7 % VED IKKE 11,5 % 18,2 % 18,4 7,3 %,0 % 11,9 % Total 100 % (50) 100 % (22) 100 % (38) 100 % (56) 100 % (8) 100 % (176) Bør der være flere er i ledelsesstillinger? I et åbent svarfelt kunne erne kommentere spørgsmålet om flere er i lederstillinger i børne og ungdomspsykiatrien : Der udtrykkes undren over en noget fastgroet ledelseskultur i børne og ungdomspsykiatrien, hvor lægerne pr. tradition varetager ledelsen. Der fremhæves behov for ændring af denne kultur, så erne fremover indgår i såvel afdelings som teamledelse. Det vurderes, at det faglige bidrag vil være et vigtigt element i den videre udvikling af børne og ungdomspsykiatrien, ligesom det kan være med til at sikre forsat høj faglighed og ordentlige videreuddannelsesforhold. Det udtrykkes også, at erne qua deres faglige basis med klinisk praksiserfaring, akademisk baggrund og specialisering indenfor børne og ungdomspsykiatrien føler sig klare og kompetente til at varetage flere ledelsesopgaver. I Bilag til rapporten kan alle svar læses. 14

15 Endelig spurgte vi erne om de selv var interesseret i en lederstilling og fik følgende svar: 17,1 % svarer Ja, som klinik/teamleder ; 7,4 % svarer Ja, som faglig leder og 21,7 % svarer Ved ikke, 53,3 % svarer Nej. Om end halvdelen ikke ønsker at være hverken personaleleder eller faglig leder, er der dog et potentiale for flere er i ledelse. Der er større interesse for team og klinikledelse end faglig ledelse. Formel kompetence svarende til reel kompetence Af det foregående fremgår det, at erne i vid udstrækning oplever, at arbejder selvstændigt med deres kliniske opgaver. Vi spurgte erne om, i hvilken grad de oplever at have formel kompetence (beslutningsmyndighed) svarende til deres reelle kompetencer (se tabel nedenfor): I hvilken grad får du formel kompetence svarende til dine reelle kompetencer? Tabel 15 Specialiseret Autoriseret Ikke autoriseret Total I høj grad 48,1 % 44,2 % 35,7 % 43,9 % I nogen grad 32,7 % 32,6 % 53,6 % 36,1 % I lav grad 15,4 % 17,4 % 0,0 % 13,8 % Ved ikke 3,8 % 5,8 % 10,7 % 6,0 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % (166) Igen må det undre, at de specialistuddannede er ikke (væsentligt hyppigere) oplever at de har større grad af formel kompetence end de ikke autoriserede. At flere er med autorisation og 15

16 specialistuddannelse føler, at de kun i lav grad har formel kompetence svarende til deres reelle kompetencer, kan måske forstås på baggrund af disse gruppers forventning om mere formel kompetence. Samlet kan besvarelsen tyde på, at der i gruppen af autoriserede og specialistuddannede er er en del (15 18 %) som ikke føler at de får formel kompetence svarende til de reelle kompetencer. 6. Er børne og ungdomspsykiatrien en attraktiv arbejdsplads for er? For at få indtryk af ernes tilfredshed med at arbejde i børne og ungdomspsykiatrien har vi stillet et enkelt spørgsmål, nemlig om de indenfor det sidste år har overvejet at forlade børne og ungdomspsykiatrien (se tabel nedenfor): Har du indenfor det sidste år overvejet at forlade børne og ungdomspsykiatrien? Tabel 16 Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Samlet JA 36,5 % 38,1 % 62,2 % 48,1 % 37,5 % 45,9 % NEJ 55,8 % 61,9 % 35,1 % 46,3 % 50,0 % 48,8 % VED IKKE 7,7 % 0,0 % 2,7 % 5,6 % 12,5 % 5,2 % På landsplan har 45,9 % af erne indenfor det sidste år overvejet at forlade børne og ungdomspsykiatrien. Der er mindre variationer fra region til region. I forbindelse med dette spørgsmål var to åbne svarfelter, hvor forhold som henholdsvis bidrager til at gøre børne og ungdomspsykiatrien til en attraktiv arbejdsplads og det modsatte kunne beskrives. På basis af en kvalitativ analyse, formidles de forskellige synspunkter nedenfor: 16

17 Beskriv forhold, som bidrager til at gøre børne og ungdomspsykiatrien til en attraktiv arbejdsplads for er: I beskrivelserne af forhold, der bidrager til at gøre børne og ungdomspsykiatrien til en attraktiv arbejdsplads, fremstår især variationen og kvaliteten i arbejdet. Der beskrives komplekse og udfordrende arbejdsopgaver, der strækker sig fra undersøgelse over behandling til sagsmæssig koordinering både internt og eksternt. Arbejdet foregår i et kompetent og udviklende tværfagligt miljø, hvor også den forskningsmæssige tradition fremhæves som inspirerende. Tværfagligheden og rige samarbejdsrelationer med mulighed for sparring og supervision gør også arbejdsområdet attraktivt. Endvidere nævner nogle er, at deres faglige bidrag bliver værdsat indenfor området, og at der (hos dem) er gode videreuddannelsesforhold. I bilag til rapporten kan alle svar læses. Beskriv forhold, som bidrager til at gøre børne og ungdomspsykiatrien til en mindre attraktiv arbejdsplads for er: I beskrivelserne af forhold som bidrager til at gøre børne og ungdomspsykiatrien til en mindre attraktiv arbejdsplads fremstår tre hovedområder: sagspres, ledelses og organisationsforhold samt uddannelsesforhold/løn. Sagspres: Regionsdannelsen og regeringens udrednings og behandlingsgaranti, som ses vedtaget uden sikring af tilstrækkelige ressourcer i børne og ungdomspsykiatrien, opleves af erne, at have givet et meget stort arbejdspres og et forringet arbejdsmiljø. Aben (krav om nedbringelse af ventelister) opleves at være blevet givet videre af afdelingsledelserne ved at forlange ekstra produktivitet uden hensyntagen til, hvor hårdt folk arbejder i forvejen. Psykologerne angiver, at de i højere grad ser, at der nu er endnu større fokus på kvantitet frem for kvalitet, at der arbejdes mere kortsigtet med fokus på diagnosticering og mindre fokus på behandling. Ligeledes angives travlheden at betyde væsentlig mindre tid til ide udvikling og faglig udvikling. Ledelses og organisationsforhold, der opleves som både top og lægestyret, trækkes også frem som noget negativt. Konkret fremhæves manglende informationer om overordnede ledelsesanliggender og dispositioner at være et problem, og erne angiver også at have begrænset indflydelse og ikke at blive hørt nok. Endelig fremhæves begrænsede avancementsmuligheder og nedlæggelsen af ledende stillinger. 17

18 Det sidste hovedområde er løn og uddannelsesforhold. Mange er oplever problemer med planlægningen og betaling af videreuddannelse og bliver noget pikeret af lægernes veltilrettelagte og betalte uddannelse. Lønnen angives at være for lav også sammenlignet med kolleger i kommunerne. I bilag til rapporten kan alle svar læses. Sammenfatning Da denne undersøgelse blev gennemført december 2008 arbejdede der 233 er i børne og ungdomspsykiatrien. Omkring halvdelen er mellem 25 og 40 år. Børne og ungdomspsykiatrien har været kendt for at have erfarne er med mange års anciennitet. Dette billede har ændret sig med mange nyansættelser de sidste år. Omkring halvdelen har under 3 års anciennitet i børne og ungdomspsykiatrien, knap 70 % har under 5 år. De efter og videreuddannelsesvilkår, som erne i børne og ungdomspsykiatrien aktuelt har, er markant utilstrækkelige. Der er på landsplan et udtalt behov for bedre vilkår i form af uddannelsesplaner og arbejdsgiver betalt/organiseret supervision og teoretiske kurser. Den nye specialuddannelse i regi af Danske Regioner har gode muligheder for at opfylde dette behov med en specialuddannelse specifikt rettet mod børne og ungdomspsykiatrien, som er standardiseret, arbejdsgiverbetalt og som giver alle specialer i børne og ungdomspsykiatrien kompetence i forhold til såvel psykopatologi, psykoterapi og børneneuroi. Psykologerne i børne og ungdomspsykiatrien arbejder selvstændigt med og bidrager til en vifte af forskellige opgaver, først og fremmest isk undersøgelse og behandling (psykoterapi) men også en række andre opgaver som erklæringer, behandlingsplaner, diagnostik, monitorering af medicineffekt mm. Ved uddelegering af opgaver og ansvar synes der at være behov for en højere grad af differentiering mellem specialistgodkendte, autoriserede og ikke autoriserede er, med mere tydelige formelle kompetencer (beføjelser) til specialisterne i overensstemmelse med disses reelle kompetencer. 18

19 Der er et uudnyttet potentiale blandt erne i børne og ungdomspsykiatrien i forhold til både faglig ledelse og personaleledelse. Men erne synes mere interesseret personaleledelse (i form af team, klinik og afdelingsledelse) end i den traditionelle funktion som faglig leder (som chef eller ledende ). Psykologerne sætter pris på det tværfaglige kliniske arbejde med diversitet i opgaver og et højt fagligt niveau ligesom de føler deres faglige bidrag værdsat. De fremhæver ligeledes den forskningsmæssige tradition. Men forhold vedrørende deres efter og videreuddannelse, ledelses og organisationsforhold samt lønvilkår gør børne og ungdomspsykiatrien til en mindre attraktiv arbejdsplads for dem. Næsten halvdelen af erne havde i det forløbne år (2008) overvejet at forlade børne og ungdomspsykiatrien. Anegen Trillingsgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børneneuroi og psykoterapi Pusjka Helene Cohn, cand. psych., specialist i psykoterapi og Jesper Thybo, cand.psych., specialist i psykoterapi sidder i styrelsen for SPBU, fagligt selskab i Dansk Psykolog Forening

PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien

PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien Kortlægning Af A. Trillingsgaard, P.H. Cohn og J. Thybo PSYKOLOGERNE i børne- og ungdomspsykiatrien Hvem er de, hvordan ser deres kompetencer ud, er de glade for jobvilkårene, hvordan ser de på ledelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland frem mod år 2020 Forord... 3 Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan... 3 Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 28 Regionshuset Viborg Psykiatri-social Skottenborg

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sydvestjysk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Juni 2009 1 Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 8 Baggrundsspørgsmål... 11 Arbejdstid...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Forslag til ny organisering af og ledelsesstruktur i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland.

Forslag til ny organisering af og ledelsesstruktur i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Planlægningsafdelingen Tingvej 15, 2 tv. Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 27-05-2009 Forslag til ny organisering af og ledelsesstruktur i børne-

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsesdesign... 4 Rapportens opbygning... 5 Frivillige på Aarhus Kommunes lokalcentre... 6 Frivillige

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN

MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN PARTNERSKAB MELLEM: TRYGFONDEN PSYKIATRIFONDEN 1 FORMÅL: Sikre at flere børn og unge får tidlig og effektiv hjælp, når de har psykiske vanskeligheder

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002053 Afdelingsnavn Regionspsykiatrien Horsens Hospitalsnavn Horsens Besøgsdato 01-09-2016 Temaer

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Ledelsesformen skal være kendetegnet ved nøgleordene: uddelegering, ansvar, åbenhed og information, dialog, respekt, ros og ris samt demokrati.

Ledelsesformen skal være kendetegnet ved nøgleordene: uddelegering, ansvar, åbenhed og information, dialog, respekt, ros og ris samt demokrati. Lægelig ledelse Politikpapir fra Overlægeforeningens bestyrelse Enhver overlægestilling repræsenterer en ledende stilling med et defineret og beskrevet ledelsesindhold relateret til såvel et klinisk som

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere September 2004 BILAG 5 Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere Formålet med stillings- og funktionsbeskrivelsen er at tydeliggøre, hvilke

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Vejle Neurologisk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Autorisation af psykologer

Autorisation af psykologer Dansk Psykolog Forening Autorisation af psykologer Hvorfor er det vigtigt? Formålet med autorisationsordningen er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp. Autorisation af psykologer Efter gennemført

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Survey. Bioanalytiker - evaluering af hele udd Forfatter: Kathrine Eriksen. Publiceret: :44:46. Beskrivelse: N/A.

Survey. Bioanalytiker - evaluering af hele udd Forfatter: Kathrine Eriksen. Publiceret: :44:46. Beskrivelse: N/A. Survey Bioanalytiker - evaluering af hele udd. 2010 Forfatter: Kathrine Eriksen Publiceret: 25-01-2010 09:44:46 Beskrivelse: N/A Forventet: 19 Påbegyndt: 10 Færdiggjort: 10 1 TEKST / BILLEDE CONTENT N/A

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

'Supervisoruddannelsen'

'Supervisoruddannelsen' Kreds Aarhus udbyder 'Supervisoruddannelsen' I foråret 2017 er det muligt at deltage i supervisoruddannelsen i Kreds Aarhus (se indhold og formelle krav nedenfor eller se mere på www.dp.dk). Det vil blive

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002518 Afdelingsnavn Neurologisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Besøgsdato 27-05-2016 Temaer Introduktion

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere