Læs også:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs også: www.katbladet.dk"

Transkript

1 August Årg. Nr. 7. Thomas Bak Ikke helt som de andre Utvungen samtale med Nævnets nye næstformand. Taxa 4x35, Nu Med Rabat! Mere kritik af Freddy Spliid / Regnskaberne i BVH-Taxa! Læs også: Side 1

2 Thomas Bak! Ikke helt som de andre! Utvungen samtale med Nævnets nye næstformand. De fleste kan sikkert huske, at vi i vores juni nummer bragte en artikel om Nævnets nye næstformand, Thomas Bak, under overskriften Ny næstformand i Taxinævnet Valgt af konkurrencestyrelsen?. Der er noget der siger os, at Thomas Bak ikke nødvendigvis var helt tilfreds med vores artikel. Men om det nu var af den ene eller den anden grund, så kontaktede Thomas Bak os kort efter udgivelsen af vores juni nummer, for at få en samtale i gang med os, idet han sagde, at vi ikke burde bygge vores mening om ham på et interview i TaxiDanmark, men at vi burde danne os vores egen mening. Og derfor ville han gerne mødes med os. Efter lidt samtaler frem og tilbage, så blev mødet aftalt til mandag den 17. august. Vi vil gerne prøve på at indvie jer i, hvordan mødet forløb samt hvad det er for et menneske, der nu har sat sig i næstformandsstolen. Vi må indrømme, at vi allerede fra begyndelsen var positivt stemt, idet vi her tilsyneladende havde at gøre med en mand, der havde valgt at tage tyren ved hornene og finde ud af, hvad vi var for nogle størrelser, frem for at lade sin mening diktere af, hvad andre fortalte. Side 2

3 Og hvad andre fortalte, det var noget af det første samtalen kom til at dreje sig om. På kontaktudvalgsmødet havde direktøren for et af bestillingskontorerne spurgt ham, om han var blevet valgt af Lufthavnen, til at varetage deres interesser. Og dette oveni, at vi, indirekte, næsten havde beskyldt ham for at være valgt af konkurrencestyrelsen. Det er meget for en ny mand, at få hæftet på sig, uden at han egentlig er kommet i gang med arbejdet. Endvidere havde nogle af de andre Nævnsmedlemmer fortalt ham, at når man får en sviner i KAT-Bladet, så er man godkendt. Så Thomas Bak må siges at være godkendt stort set fra dag et. Vi fik også at vide, at Nævnet sammen med sekretariatet flytter til Hans Nansens Gård den 1/ Thomas Bak begyndte vores møde, med at fortælle, hvor vigtigt han syntes, at det var med en snak parterne imellem. Og han levede jo umiddelbart op til sine egne udtalelser, ved det at han havde kontaktet os. Så må tiden vise, om det med den vigtige kontakt imellem erhvervets udøvere og Nævnet bare var tomme ord, eller om han har tænkt sig at leve op til de forventninger, som han har sået hos nogle. Thomas Bak fortalte også, at posten som Nævnsmedlem og næstformand i Nævnet, ikke bare var en post han havde fået, fordi der ikke var andre, men at han derimod selv havde ønsket at få posten og fortsætte det arbejde, som han allerede i flere år havde udøvet i Hørsholm-Karlebo kommune, hvor han også havde beskæftiget sig med taxiområdet. Så han forsikrede os, at for ham var dette ikke venstrehåndsarbejde, men noget han selv havde valgt. Dette adskiller ham formodentlig fra de fleste andre Nævnsmedlemmer. Han fortalte også, at Nævnet nu samarbejder hen over midten og at han har et meget fint forhold til Ib Terp. Ib Terp har samlet venstre side i Nævnet og Side 3

4 Thomas Bak har samlet højre side i Nævnet. De samarbejder nu om fælles løsninger; og det var vist også nok sådan, at han var endt som næstformand. Endvidere kunne han fortælle, at Asger Larsen (Dragør) havde forhalet det nye Nævns startdato med mindst et år, med alle hans forsøg på at sætte nye krav til Nævnets sammensætning. Som noget meget sjovt udenomssnak kunne Thomas Bak oplyse, at hvem der får hvilken post og plads, afhænger af, hvem der står for tur i partiet; og det er så derfor at Bornholm har 5 medlemmer i Regionsrådet, for hos næsten alle partierne havde Bornholm stået for tur, og så var Bornholmerne utroligt flinke til at stemme på deres lokale kandidat. Sådan lidt udenoms snak, men selvfølgelig må en politiker snakke politik. Vi fik også fortalt, at man i Hørsholm-Karlebo bl.a. havde ført personlige samtaler med dem der ansøgte om bevilling, ligesom man havde vurderet, hvornår der manglede vogne og om bevillingen derfor burde tilfalde en chauffør der ville køre alene eller en vognmand, der helt sikkert ville sætte 2 mand på. Thomas Bak var dog godt klar over, at sådan kunne man ikke gøre nu. Thomas Bak ville meget gerne have fri næring, også inden for taxierhvervet, men han understregede, at han sådan set havde to holdninger. Hvis man skulle starte helt forfra i dag, så ville han have fri næring. Men sådan som loven er i dag, så var det ikke en mulighed. Og han var naturligvis forpligtet til at arbejde inden for gældende lovgivning. Han kunne godt tænke sig, at kravene til at blive taxichauffør var ens over hele Danmark og at de ikke varierede fra kommune til kommune. Han ville også meget gerne afskaffe ancienniteten eller give den en mindre vægtning ved tildelelsen af bevillinger. Han mente ikke, at det var en kvalitet i sig selv, at have kørt mange år. Han ville derimod gerne give indtjeningen Side 4

5 en højere vægtning (hvilket den har haft tidligere), ligesom han mente, at evt. engagement kunne medtages, herunder f.eks. medlemskab af bestyrelsen. I Nordsjælland fik de bevillinger på 3-8 år. Det er passé. Nu må de vente lige så længe som alle andre. Thomas Bak ville evt. vægte geografisk bestemte bevillinger højt, det ultimative kunne være, at der var tale om bevillinger der fulgte de gamle kommunegrænser. Han fortalte, at der f.eks. kører 3 oppe i Skibby Kulhuse området, der er fritaget for tilslutningspligten, hvorfor man forventer af dem, at de passer det, der er deres gamle område. Thomas Bak oplyste også, at Nævnet ikke gider de mange klager ude fra Lufthavnen. Han mente, at man evt. skulle stramme reglerne, for kørsel i Lufthavnen. En stramning af reglerne kunne f.eks. være, at en vogn med endetal 4, kun måtte køre Lufthavnen den 4., 14. og 24. i måneden. Han var naturligvis også villig til at overveje andre tiltag. Han oplyste endvidere, at man var i besiddelse af beregninger der viste, at Lufthavnen havde behov for vogne om dagen, i det dette var nok til at betjene kunderne derude; men i dag er der op til vogne derude, til at betjene kunderne og næsten lige så mange, til at svine kunderne til, når de ikke skal så langt. Han mente også, at det evt. kunne være en mulighed, at udlicitere kørslen, således at der kun var et bestemt selskab, der havde lov til at køre turene fra Lufthavnen. Dette ville naturligvis bevirke, at de 4 selskaber der ikke vandt licitationen, de ville blive meget sure. Omvendt ville det ene selskab, der vandt, formodentlig passe turene pænt og ordentligt. Vi fortalte ham også om det system, der havde været i gamle dage, hvor der var en korttursrække, som var pligtig til at køre med alle turene, men hvor langtursrækkerne også skulle køre de korte ture, når der ikke var vogne i korttursrækken. Dette havde Thomas Bak ikke hørt om, så det var en for ham ny Side 5

6 idé, som han evt. ville tænke over. Thomas Bak oplyste også, at man i kontaktudvalget var blevet enige om, at der ikke skulle udleveres bevillinger her og nu. Man var blevet enige om, at man ville starte en dialog parterne imellem, for at drøfte, om man skulle bibeholde de 2300 bevillinger vi har for øjeblikket, eller om man skulle skære ned til 2200 og så vurdere sagen senere. Der indleveres ca. 100 bevillinger om året. Han var ikke nødvendigvis modstander af, at antallet kom længere ned. Men sagen skulle som sagt revurderes om 1 års tid. Thomas Bak mente også, at der er forholdsvis mere taxikørsel i København (Lufthavn, regering etc.) end i andre større Danske byer (eller udenlandske); og at dette berettigede til et højere vognantal pr indbyggere, end man ellers skulle mene, de normale modeller taget i betragtning. Thomas Bak var også inde på taksterne, herunder naturligvis billigere takster. Han pointerede, at alle i dag kører til maksimumstaksterne. Han sagde, at firmaet / kommunen kunne godt forhandle sig til rabat, men hr. Jensen fik aldrig rabat. Han havde ikke lagt sig fast på noget bestemt, men var åben over for alle ideer. Hvorvidt det skulle være bestillingskontoret eller den enkelte vognmand der gav rabat, det havde han ikke lagt sig fast på. Men han mente helt sikkert, at systemet burde være mere fleksibelt. Thomas Bak mente, at f.eks. direktøren, kommunalpolitikeren (ham selv) eller andre, evt. ville være villige til at give mere for en vogn her og nu eller til en forudbestilling, mens hr. Jensen næppe ville have lyst til at give for meget. Af samme årsag, var Thomas Bak åben overfor at hæve maksimaltaksterne, hvis det var det der skulle til, for at skabe større konkurrence på priserne. Det vigtigste var, pointerede Thomas Bak, at der kom større konkurrence på priserne. Side 6

7 Thomas Bak mente, at hvis du var utilfreds med din avis, så ville du fravælge den. Og var du utilfreds med købmanden / supermarkedet, så ville du skifte. Og sådan mente han også, at det forholdt sig til taxierne. Han havde en grundlæggende tro på, at folk stemte med fødderne. Thomas Bak sagde, at Nævnet havde fuldt ud styr på taksterne, selvom det måske ikke altid virkede sådan på os andre. Han nævnte bl.a. at brændstoffet altid udgjorde 8-9 % af taksterne, dog havde de kortvarigt været oppe på %, men nu var det normaliseret. Og chaufførlønninger udgjorde altid % af taksterne. Så han ville gerne (prøve) at aflive myten om, at Nævnet ikke vidste hvad de selv gjorde. I samtalens forløb kom Thomas Bak også frem med, at man evt. kunne sende 4 elever af sted med taxi til tandlæge, som et eksempel på, hvilke muligheder der var for at finde nye arbejdsopgaver til taxierne. Han gjorde sig meget umage med at pointere, at han var interesseret i alle nye ideer. Han mente ikke, at han var forudindtaget. Overordnet set må vi sige, at Thomas Bak var en positiv overraskelse, idet han først og fremmest virkede som om han var oprigtigt interesseret i det stofområde der var hans ligesom han synes at have sat sig grundigt ind i stoffet. Efter vores opfattelse, så ville de fleste Nævnsmedlemmer ikke komme til møderne, hvis Jørgen Kjær ikke bestilte lidt at spise, så det var rart at møde en politiker, der var inde i stoffet og som havde mange ambitioner på erhvervets vegne (og egne). Så må vi se, om Thomas Bak bliver overrasket, når virkelighedens verden ramler sammen med hans verden. Men vi tror nu, at han kan tåle det. Inden alle vores læsere begynder at spørge os, hvorvidt vi har fået trukket alle vores tænder ud i sommerferien, så vil vi gerne sige, at vi har ganske en- Side 7

8 kelt ikke haft tid til at udarbejde nogle kritiske svar til alt hvad Thomas Bak sagde, ligesom vi nok ikke kunne finde plads til vores egne kommentarer i dette nummer af KAT-Bladet, da bladet jo er godt fyldt op, som i sikkert har bemærket. Men vi lover højt og helligt, at vi vender tilbage i næste nummer i september / oktober med en kritisk gennemgang af alt hvad Thomas Bak sagde og også det han ikke sagde. Men indtil da, vil vi byde Thomas Bak samt hele det nye Taxinævn velkommen. Mere kritik af Freddy Spliid / regnskaberne i BVH-Taxa! Jeg har med en vis gru og undren læst Freddy Spliids forsøg på at imødekomme min kritik i TaxiDanmark af regnskaberne i det hedengangne BVH- Taxa. Findes der virkeligt mennesker med bare et minimum af intelligens og viden, der vil tro på det forvrøvlede sludder, som Freddy Spliid lukker ud og kalder en forklaring. Jeg synes snarere, at Freddy Spliids forklaringer ligner noget helt andet, hvilket jeg dog på ingen måde vil insinuere. Freddy Spliid mener, at alt er blevet fremlagt overfor vognmændene? Ja, men hvornår? Skete det ikke ca. 2-3 år for sent? Hvorfor har der ikke været informationer i tiden imellem lukningen af BVH-Taxa og den generalforsamling, som der blev indkaldt til, efter at jeg havde tilskrevet revisoren et brev med slet skjulte trusler om at gå til myndighederne? Hvorfor blev det stort set til det sidste foregøglet vognmændene, at der ville være ca ,-kr. til deling, Side 8

9 når bestyrelsen må eller burde have vidst bedre? Skete dette kun for at skabe ro i lejren, hvilket yderligere understreges af, at Freddy Spliid prøvede på at få vognmændene til at betale et påstået underskud på et møde i februar, hvor der absolut ikke var noget der bare mindede om regnskaber. Jeg er selv overbevist om, at hvis vi havde betalt dengang, så ville foreningen være blevet lukket uden noget regnskab og uden at vi havde fået bare en lille bitte forklaring på noget som helst! Og spørgsmålet består: Hvorfor ville man lukke foreningen så hurtigt uden om de demokratiske processer? Er der nogen, der har lort på fingrene? Eller vidste man allerede dengang, at der var noget helt galt med regnskaberne? Var det i virkeligheden denne viden, der var bestemmende for Freddy Spliids ønske om at lukke det hele her og nu; men det kunne kun lade sig gøre, hvis man betalte banken! For banken kunne til hver en tid forlange en gennemgribende revision og gennemgang af hvert eneste bilag og kontoudtog! Men blev banken betalt, så! Vi indbetalte i 2006 ca ,-kr. hver, til dækning af underskuddet i 2005, således at der ikke skulle betales mere; men således, at vi kun skulle dele overskuddet fra salget af huset, Skovlunde Byvej 12! Med et lille overskud på regnskaberne for første halvdel af 2006, det fik vi i hvert fald at vide dengang (og anden halvdel har aldrig eksisteret), samt et overskud på salget af huset, hvordan kan vi så ende op med et underskud på ca ,-kr? En fornuftig og fyldestgørende forklaring er aldrig givet! Freddy Spliid hævder i TaxiDanmark, at BVH-Taxas mangeårige bogholder Hanne, på en generalforsamling i 2006 på eget initiativ tilbød at ville færdiggøre og afslutte bogføringen, samt betale skyldige beløb og kradse udeståender ind, hvilket i.flg. Freddy Spliid en enig generalforsamling skulle have Side 9

10 takket ja tak til! Jeg beklager dybt, men jeg erindrer ikke en generalforsamling i 2006, hvor generalforsamlingen skulle have takket ja tak til et sådant tilbud, bestyrelsen måske, men generalforsamlingen nej! Men uanset dette, så fritager det ikke Freddy Spliid for ansvar! Freddy Spliid er både efter foreningens egne vedtægter samt lovgivningsmæssigt den øverst ansvarlige for regnskaberne og dette ansvar kan han ikke bare løbe fra, selv om han prøver nok så meget! I artiklen i TaxiDanmark hævder Freddy Spliid endvidere, at bogholderen Hanne (nu ansat som bogholder i TaxiNord), både under nuværende og tidligere bestyrelser har været ansvarlig for bilag samt ind- og udbetalinger samt bogføringen; og at Hanne opbevarede både alle bilag samt bogføringssystemet (og formodentlig også vores kundekartotek), først i Taxa 4x35 regi og senere, efter hun skiftede job, på hendes hjemadresse. Men dette fritager stadigvæk ikke Freddy Spliid for ansvar. Både foreningens vedtægter samt lovgivningen er klare på dette område: Formanden er øverst ansvarlig for regnskaberne og formanden er ansvarlig sammen med bogholderen for førelsen af den daglige kassekladde. Selv en vedtægtsændring kan ikke fritage Freddy Spliid for ansvar! Forhåbentlig er han ikke ligeså sjusket med sine egne regnskaber. Og glemmer Freddy Spliid ikke i sit forsvar for sig selv i Taxi- Danmark, at Taxa 4x35 var så storsindede, at de gav Hanne lov til at bruge noget af sin arbejdstid på at færdiggøre BVH s regnskaber? Og glemmer Freddy Spliid ikke også, at Hanne ikke skiftede arbejde, men bare blev væk! Den ene dag arbejdede hun for Taxa 4x35 og den næste (d.1. januar 2007) for TaxiNord! Vores kundekartotek forsvandt vist samme sted hen samtidigt? Så vidt jeg er orienteret, fra sædvanligvis velinformeret kilde, så gjorde Hanne sig ikke den ulejlighed at sige op hos Taxa 4x35, hun blev bare væk! Og er dette ikke grunden til, at hun er uønsket på Rosenlunds Allé nr. 8? Og kunne dette være årsagen til, at mens det Side 10

11 første møde blev holdt på Rosenlunds Allé, så måtte vi holde det næste møde ude i Ballerup? Burde bestyrelsen ikke her (d.1. januar 2007) have været advaret om, at Hanne nok ikke var til at stole på? Og burde regnskaberne ikke allerede her have været færdiggjort? Men hvis Freddy Spliid var ligeglad, hvorfor skulle Hanne så ikke også være ligeglad? Hun havde måske noget at skjule allerede dengang? Men hvorfor undlod man at orientere alle medlemmerne? Hvorfor vedblev man med at stole på Hanne? Kommer Freddys uløst til selv at lave noget op til overfladen? Eller er det fordi, Freddy er store armbevægelser, store ord og nul indhold? Man kan ikke lade være med at spørge sig selv, om Freddy Spliid bare prøver at retfærdiggøre sig selv, eller om han også prøver på at holde hånden over Hanne? Og i bekræftende fald, hvorfor? Jeg kunne endvidere godt tænke mig en forklaring på, hvorfor bestyrelsen prøvede på at trække sig under generalforsamlingen? De blev godt nok opfordret til at blive, og blev, men det ændrer grundlæggende ikke på deres handling. Bestyrelsen prøvede på at trække sig, formodentlig fordi den blev udsat for kritik, i strid med foreningens vedtægter, idet foreningens vedtægter ikke tillader bestyrelsen at trække sig i denne specifikke situation, fordi bestyrelsen er valgt til at lukke foreningen med alt hvad deraf følger! Men Freddy Spliid og resten af bestyrelsen er måske ligeglade med foreningens vedtægter? For foreningens vedtægter tillader dem ikke at løbe af pladsen, de er valgt til at lukke foreningen og så er det ikke medlemmernes ansvar, at de er flere år om det! Dette hændelsesforløb må være et bevis på, at jeg har ret, når jeg siger, at de ikke er værdige til at blive valgt ind i bestyrelsen for Taxa 4x35. For første gang de møder kritik, så gør de i bukserne og løber af pladsen! Side 11

12 Endvidere siger Freddy Spliid i TaxiDanmark, at bestyrelsen tog sig af hussalg, kopimaskinesagen, kontakt til revisor og sagfører samt mange andre praktiske gøremål. Men hvorfor har bestyrelsen så ikke sendt vores fordringer til advokat, til inddrivelse via domstolene? Dette koster jo ikke noget, idet det altid er modparten, der kommer til at betale omkostningerne! Må jeg endvidere erindre om, at vores gamle revisor Nedergaard, tit og ofte og uforudsigeligt dukkede op på kontoret for selv at finde de bilag, som han ønskede at kontrollere, vi har formodentlig alle set ham dernede! Men efter at Nedergaard døde og vi fik ny revisor og ny formand / bestyrelse, så tror jeg ikke at revisoren har været nede på kontoret for at gennemse de bilag, som revisoren fandt relevante, faktisk tror jeg aldrig, at det er sket! Det er måske derfor, at et forudsagt overskud på ,-kr. er blevet forvandlet til et underskud på ,-kr. Og måske derfor ønsker både revisoren og bestyrelsen at holde hånden over Hanne? Og kunne man ikke også få en forklaring på, hvorfor Freddy Spliid på mødet i februar 2009 sagde, helt klart og entydigt på et direkte stillet spørgsmål, at BVH havde forudbetalt revisoren med ,-kr., for færdiggørelsen af regnskaberne; og på generalforsamlingen i juni sagde han, at vi skulle betale revisoren ,-kr. for hans arbejde. Løj Freddy Spliid i februar? Freddy Spliid påstår endvidere, at han forhandlede en goodwill på ,-kr. hjem til hver enkelt vogn, udbetalt over en 4årig periode, men dette er jo ikke mere, end hvad vognmændene i Bilen samt Hovedstadens Taxi fik, så det har næppe krævet de helt store anstrengelser. Endvidere har jeg ladet mig fortælle, fra yderst velinformeret kilde, at Taxa 4x35 hele tiden var indstillet på at betale os det samme, som de andre havde fået. Side 12

13 Freddy Spliid siger endvidere i TaxiDanmark, at revisoren fik de sidste bilag til udarbejdelse af regnskaberne den 21. april 2009! Men er dette ikke meget sent, når foreningen besluttede sig for at nedlægge sig selv i 2006? Og reelt eksisterede foreningen kun efter maj 2006 for at realisere sine værdier og fordele overskuddet imellem vognmændene. Hvor mange gange rykkede bestyrelsen / Freddy Spliid / revisoren for bogføringen? Der er lang tid fra midten af 2006 til midten af 2009! Har bestyrelsen ikke med den lange tid der gik, bevist egen skyld og inkompetence? Og burde bestyrelsen ikke have spurgt sig selv, hvorfor Hanne tilbød at arbejde gratis? Kunne det ikke tænkes, at der var noget, hun ville dække over? Eller tror Freddy Spliid, at Hanne arbejdede gratis, fordi han er en stor og karismatisk leder? Freddy Spliid postulerer i TaxiDanmark, at enhver vognmand kunne have indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Men dette passer jo ikke i virkelighedens verden! For efter BVH s opløsning, er der ingen vognmænd, der har haft adresserne på alle de øvrige vognmænd! Og så længe bestyrelsen sørgede for at opretholde illusionen om, at der var et overskud der skulle deles, så var ingen interesserede i at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Og ved det, at Freddy Spliid / bestyrelsen sørgede for, at alle blev fastholdt i illusionen om, at der var en pose penge der skulle deles, så sørgede han samtidigt for, at ingen ønskede at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Freddy Spliid påstår også, at både han og revisoren forklarede på generalforsamlingen, at regnskaberne ikke kunne udarbejdes, før bilagene var udleveret fra Hanne. Men dette er vist en sandhed med modifikationer, idet revisoren ikke sagde ret meget. Måske er dette meget forståeligt, idet han passede på ikke at sige noget, som han senere kunne stilles til ansvar for. Og han har vel problemer nok, når han formodentlig har regnet regnskaberne baglæns! Side 13

14 Freddy Spliid påstår endvidere i TaxiDanmark, at mange aftaler via mails, telefonopkald samt besøg hos bogholderen ikke blev overholdt. Helt ærligt, tror Freddy Spliid at alle medlemmerne i BVH er dybt debile? Var der ikke tid nok, til at sikre sig bilagene fra foreningens beslutning om at lukke i 2006 til den omtalte generalforsamling i 2009? Freddy Spliid har ikke været sin opgave voksen, og dette må være ansvarspådragende! Freddy Spliid taler konsekvent udenom. Det kan godt være, at Hanne på mødet i februar 2009 lovede at aflevere resten i løbet af en uge. Men her var tingene allerede løbet så meget af sporet, at det må være ansvarspådragende for Freddy Spliid! Hvorfor havde Freddy Spliid intet gjort, for at kontrollere, hvor langt Hanne var kommet med regnskaberne? Hvorfor har Freddy Spliid / bestyrelsen intet gjort, for at holde vognmændene informeret? Tjente det alt sammen det formål, at dække over bestyrelsens uduelighed? Bestyrelsens arbejdsbetingelser med mange uafklarede punkter har været årsag til mange tanker og frustrationer. Forklaringen viste sig at være, at bogholderen (Hanne) havde hævet løn til sig selv på ,-kr. uden nogen aftale, hvilket hun overfor revisoren og bestyrelsen skriftligt har erkendt. Hvad er det dog for noget vrøvl at komme med? Hvis bestyrelsen havde passet deres arbejde, så havde Hanne aldrig haft muligheden for at tage selv i kassen. For Freddy Spliid sagde selv helt klart og entydigt på generalforsamlingen i juni 2009, at Hanne havde taget selv af kassen i 2009, efter mødet i februar. Så hvis Freddy Spliid havde sørget for, at regnskaberne havde været færdige umiddelbart efter at huset var solgt, så havde Hanne aldrig haft muligheden for at tage selv af kassen! Atter engang viser det sig, at Freddy Spliid (og resten af bestyrelsen) ikke har Side 14

15 levet op til de mest elementære krav til bestyrelsesmedlemmer! Hvad giver Freddy Spliid lov til, at indberette de penge, som Hanne har taget selv af kassen, som B-indtægt til skattevæsenet, når det reelt er tyveri? Der er altså tale om en kriminel handling! Politiet siger, at man er pligtig til at anmelde den slags sager. Hvorfor ønsker Freddy Spliid / bestyrelsen, at holde hånden over Hanne? Har de selv lort på fingrene? Freddy Spliid påstår, at der aldrig er udbetalt ,-kr. sort i lønninger, sådan som jeg påstår. Men jeg påstår ikke noget som helst, jeg forholder mig blot til revisorens påtegninger til regnskaberne, hvor der står, at der er udbetalt ,-kr. mere i lønninger, end der er indberettet til SKAT. Og så hjælper det ikke at komme med noget forvrøvlet sludder om, at Taxa 4x35 har været involveret, for det forklarer stadigvæk ikke, hvorfor vi har bogført ,-kr. mere, end der er indberettet til SKAT. Selvom Taxa 4x35 har betalt vedkommendes løn, hvorfor er der så gået ,-kr. ud af vores kasse? For pengene befinder sig jo ikke længere i vores kasse; det er derfor, at bestyrelsen vil have os til at indbetale dem. Men hvis ikke pengene er udbetalt som løn til en unavngiven person, hvor er de så blevet af? Har Hanne evt. også sørget for at få disse penge udbetalt til sig selv? For de mangler jo i vores kasse. Atter engang er Freddy Spliid bedst til at tale uden om. Spørgsmålet er, hvorfor er han så bange for at anmelde tyveriet til politiet? Man kan ikke lade være med at spørge sig selv, hvor mange af de skyldige debitorer der er reelle? Har Hanne evt. selv oprettet de fleste af dem, for på denne måde at kanalisere penge fra BVH s kasse og over i egen lomme? For når Hanne skriftligt har erkendt, at hun selv har taget ,-kr., så kan vi være evigt forvissede om, at hun kun har erkendt det, som revisoren umiddelbart har Side 15

16 kunnet bevise! Men hvor meget er der derudover? Atter engang beviser Freddy Spliid / bestyrelsen deres inkompetence og uduelighed! At Freddy Spliid arbejder ulønnet, er vist en sandhed med modifikationer, idet han fik udbetalt ,-kr. i 2006 ifølge ham selv på generalforsamlingen i juni Men foreningen / bestillingskontoret eksisterede kun i 5 måneder, men alligevel fik han løn for et helt år. Altså har han skyldt os 7 måneder. Og disse 7 måneder må have været nok til, at han har kunnet sørge for afviklingen af selskabet, idet alle regnskaberne jo var lavet indtil midten af 2006; og derfor blev der kun tilovers at sælge huset og færdiggøre regnskaberne. På denne baggrund virker det alt for billigt, når Freddy Spliid tilbyder mig eller andre at vi kan deltage i bestyrelsesarbejdet nu uden løn. For Freddy Spliid har jo allerede hævet sin løn for det arbejde der burde have været udført, men som bare ikke er blevet udført! Og så kan han jo sagtens tilbyde andre arbejdet, for det er hans inkompetence og uduelighed, der er skyld i, at der stadigvæk er arbejde at udføre! Og så har han den frækhed, at nægte at politianmelde Hanne! Giver dette os mulighed for, at politianmelde Freddy, således at han personligt kommer til at dække det beløb, som Hanne har stjålet fra os, idet dette aldrig var sket, hvis bestyrelsen havde passet deres arbejde! Seneste nyt i sagen: Ved brev af 12. august 2009, beder Freddy Spliid vognmændene i det hedengangne BVH om at underskrive en samtykkeerklæring, som giver tilladelse til, at Taxa 4x35 udbetaler kr. Side 16

17 4.900,- pr. vogn samlet. Penge som vognmændene ifølge aftale med Taxa 4x35 skulle have udbetalt til oktober for salget af BVH-Taxa. Det eneste der helt sikkert vil ske ved en underskrivelse af samtykkeerklæringen, det er, at det vil fritage Freddy Spliid for ansvar, hvilket formodentlig også er meningen. Når først banken har fået deres penge, så er der intet der kan forhindre Freddy Spliid / bestyrelsen i at lukke resterne af foreningen og lade Hanne beholde hvad hun nu engang måtte have taget, for på denne måde at slippe for at blive draget til ansvar for deres grove forsømmelighed i udøvelsen af deres bestyrelsesarbejde! Og måske er dette hovedformålet med samtykkeerklæringen? De fleste opfattede måske også det advokaten / dirigenten sagde på generalforsamlingen, som en opfordring til ikke at anmelde Hanne? Dette er måske også ansvarspådragende for advokaten? En advokat burde helt klart fortælle os, at vi er pligtige til at anmelde kriminelle forhold. Men han var formodentlig kun sendt i byen af DTR for at redde røven på bestyrelsen. Side 17

18 Derfor bør ingen underskrive samtykkeerklæringen, for på denne måde at tvinge bestyrelsen til, i sidste ende, evt. at trække vognmændene i retten, hvor vognmændene her kan gøre gældende, at bestyrelsen har udvist grov forsømmelighed og derfor bør stilles til ansvar. Og der er vel en overvejende sandsynlighed for, at en sådan retssag vil fastslå, at vognmændene ikke skal betale, fordi bestyrelsen / Freddy Spliid har udvist grov forsømmelighed. Resten vil så være et mellemværende imellem banken og bestyrelsen? Taxa 4x35, Nu Med Rabat! Som de fleste sikkert har erfaret, så har Taxa 4x35 vundet en hel masse ny kørsel i Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk, Gentofte samt Rudersdal kommuner samt på et lidt senere tidspunkt DONG. For at få denne kørsel, så har Taxa 4x35 været nødsaget til at give rabat. Dette er faldet nogle chauffører for brystet, idet de ikke mener, at de skal være med til at give kunderne rabat, idet de mener at vognmanden alene skal give rabat. Dette har fået Palle Christensen til at udtale, at han ikke har noget kendskab til nogen dom, der omhandler forholdet imellem chauffører og vognmænd og rabatgivningen. Derfor bringer vi her voldgiftskendelsen fra Kolding. Men det er ikke kun taxas chauffører der er utilfredse med, at Taxa 4x35 har vundet kørslen; der er også nogle storvognmænd fra Dan Taxi, der mener at det er forkert, at Taxa 4x35 har vundet kørslen, bare fordi de giver rabat, Side 18

19 de mener ellers, at de har de mest miljørigtige vogne, og så kan det ikke være rigtigt, at man kun går efter prisen. Så det kan være, at chaufførerne fra Taxa 4x35 skal alliere sig med storvognmændene fra Dan Taxi. Måske var det en ide, hvis John Lindbom laver en chaufførafdeling i DTR, hvor John Lindbom så også kan varetage chaufførernes interesser, ligesom han varetager vognmændenes og bestillingskontorernes interesser. Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Bladet KAT-Bladet udkommer 10 gange årligt. Redaktion Ansvh. Red. Andris Kirsteins. Bladet tilsendes abonnenter, faglige organisationer samt relevante myndigheder. Abonnement 125 kr./året. KAT tryk og lay-out. KAT Bladet. Københavns Aktive Taxiforening Postadresse: KAT-Bladet, Viemosevej 123, 2730, Herlev. Kontor: Magnoliavej 2, kld., 2000 Frederiksberg Kontortid: Mandag & Onsdag adresse: 12:00 13:00 (juli dog kun mandag) Telefon: Hjemmeside: Fax: Kasser Faglig Andris konsulent: Kirsteins Kurt træffes Petersen. onsdag. Som medlemmer kan Alle optages kan tegne Taxivognmænd abonnement for i Danmark, 125,-kr. samt årligt. chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent udgør 375,- kr. kvartalet. KAT-Bladets redaktion: Grete Gren, Leif Jensen, Foreningens Pia Jensen, Kurt bestyrelse: Petersen & Andris Kirsteins. Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 24

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig.

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 7 SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Side 1 Lovliggør SKAT Uber? I en stor opsat artikel i Politiken,

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Efter at John Lindbom har solgt DanTaxi til TaxiNord / Lars Christiansen, så vil John Lindbom begynde at sælge elastikker i metermål. Side 1 Bedre sent

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4. Jeg har vundet! TaxiNord og Provinsen har taget min gæld! John og Lars længe leve! Side 1 Side 2 Side 3 Vi stemmer ja til vi stemmer nej! Som det fremgår

Læs mere

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører.

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 6. Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Side 1 Side 2 Ny leder i Taxa 4x35. Taxa 4x35

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Side 1 Ny direktør i DanTaxi! Kun en måned efter at DanTaxi og TaxiNord er blevet sammenlagt, bliver direktør John Lindbom smidt fra bestillingen og

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014. Taxas Karl-Smart jonglerer med regnskaberne! Taxa 4x35 har for nyligt vundet en retssag over Finanshuset Farsø. Dette skete bl.a. fordi det mangeårige

Læs mere

nedlæggelse af kunderne.

nedlæggelse af kunderne. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 1. 2014. Taxas fuldautomatiske anlæg til nedlæggelse af kunderne. Side 1 Året der gak-godt? Året 2013 er året, hvor man prøvede at rydde op i taxibranchen og

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår Side 1 Taxibranchen til grin! Sagen imod Uber har nu varet i 2 år, fra Færdselsstyrelsen meldte Uber til politiet

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014. Side 1 Hvad mener vi? Vi har modtaget en mail, hvor der er en læser der mener at vores stillingtagen til prisforhøjelser og antallet af bevillinger

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår.

I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr.9.2013. I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår. Grete Gren Jensen er død. Grete Gren Jensen, af alle os på redaktionen, og mange andre, næsten

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft!

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft! Side 1 Lufthavnen. Nu kan man læse sig til, at folkene bag Københavns

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Fakkelbærer søges. Taxa amok. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Fakkelbærer søges. Taxa amok. Side 1 Fakkelbærer søges. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Taxa amok. Side 1 STOP! Bliv ikke taxichauffør! Man kunne i Taxa 4x35 s blad, Taxanyt juni 2011 læse, at jobcentrene ikke længere

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1 Peter Kjærgaard formand for DTR region Syddanmark! Hvis det havde været den 1. april, så ville vi

Læs mere

Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida?

Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida? Side 1 Kan det blive mindre? En chauffør er blevet noteret af taxiservice

Læs mere

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid!

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! September 2009. 28. Årg. Nr.8. Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! Thomas Bak! Ikke helt som de andre? Og så måske alligevel! Læs også:www.katbladet.dk Deltag i Taxa 4x35 s nye store TOMBOLA Deltagerlodder

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5. Kong Lars ønsker sin kammesjuk John velkommen! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5. TaxiNord Side 1 Heldige Uber chauffører? Endelig er der faldet dom i sagen om de 6 Uber chauffører. Vores

Læs mere

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til!

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Proklamation Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Taxa 4x35 s Generalforsamling. Medlemsblad for Københavns

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk Side 1

Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. Nr. 6. Lidt statistik til ferien. Jørgen Kjær går på pension. Chip og Chap? Køb aktier hos Edderkoppen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Lidt statistik

Læs mere

Ministeriel korrekt unifor- mering. Vil Transportministeren også bestemme farven på chaufførernes underbukser? Side 1

Ministeriel korrekt unifor- mering. Vil Transportministeren også bestemme farven på chaufførernes underbukser? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 3. 2011. Ministeriel korrekt unifor- mering Vognmænd og mangel på moral. Generalforsamlinger hos Taxa? 5 ulovlige ministerier? Vil Transportministeren også

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s julemand i Jylland. 4x35 Gaveregnen var stor. Side 1 En personlig beretning. Jeg har været i retten. Peter Kjærgaard havde i foråret 2012

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER

timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 5. -330.000 timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER Side 1 -330.000 timer i Lufthavnen?

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35!

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! 29. Årg. 2010 Nr. 3. God Påske Læserbrev Svar Tøsedrengene i 4x35? Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tøsedrengene i 4x35? Sidste år i

Læs mere

Statsautoriseret nedslagtning

Statsautoriseret nedslagtning Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2014. 20.mill. Lov og uorden Lufthavnen mangler penge Rabat igen, igen Hokus, pokus, væk Statsautoriseret nedslagtning Side 1 Hokus, pokus, væk! Nævnet gav

Læs mere

I ønskes en rigtig glædelig jul!

I ønskes en rigtig glædelig jul! Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 10. 2010. I ønskes en rigtig glædelig jul! Hoo, hoo, hoo. 24. dec. 2010. Løn og arbejdsforhold? Ikke i Taxibranchen! Liberalisering af Taximarkedet. Lyver Taxa

Læs mere

Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år?

Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 6. Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år? Side 1 Hurra flere tilladelser! Nævnet har nu besluttet, i deres enorme visdom, at der skal 70 + 10 ekstra tilladelser på

Læs mere

Offentlig referat. 21. februar 2012/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 7. februar Dagsorden:

Offentlig referat. 21. februar 2012/ HO J.nr / Referat fra nævnsmøde den 7. februar Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Nyropsgade 1-1602 København V. Telefon 3366 6677 - Telefax 3366 7175 Eksp.tid: mandag - fredag 9.00-15.00 tlf. 10.00-14.00 E-post: taxi@okf.kk.dk www.taxinaevn.dk Offentlig

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4. 14 bevillinger tak! Taxiloven sat ud af kraft? Det værste bræk vi har hørt! Fra stat til privat Du er til grin. Hilsen John Lindbom. Side 1 14 bevillinger

Læs mere

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale?

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Juni 2009. 28. Årg. Nr. 6. TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Ny næstformand i Taxinævnet Valgt af Konkurrencestyrelsen? Læs også:

Læs mere

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere!

Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2011. Overholder 4x35 Taxilovgivningen? Taxa Jylland. Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere! El biler og mareridt? Side 1 El biler og mareridt? Taxa

Læs mere

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8.

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8. Danmarks mest læste taxiblad. Ny sund fornuft i 4x35? 29. Årg. 2010. nr. 8. Uniformer skaber folk! John Rabat Lindbom John Lindbom og stavnsbåndet(s ophævelse)? Side 1 Læs også: www.katbladet.dk John Rabat

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven?

Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Februar 2007. 28.Årg. Nr.2. Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven? Er Taxinævnet Overflødige / uduelige eller korrupte? Er

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012. Side 1 Ny statistik, ny lønnedgang! Taxinævnet i Region Hovedstaden udsendte den 30. marts en indkaldelse til møde i kontaktudvalget, mødet skulle have

Læs mere

Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde.

Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2014. Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde. Overfaldet

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk December 2008. 28.Årg.Nr. Læs også: www.katbladet.dk Begyndelsen til enden for retsstaten? Efter gennemlæsning af dagsordenen for samt referatet fra kontaktudvalgets møde den 20. november 2008, så er vores

Læs mere

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå!

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 9. 2010. Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! DIREKTØR TOMBOLA! EP-tilladelser, igen. Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tåbernes

Læs mere

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Taxinævnet i Region Hovedstaden Taxinævnet i Region Hovedstaden Offentligt referat 6. januar 2017 Sagsbeh.: HO Referat fra nævnets møde den 5. december 2016 J.nr.: 00.00.00-A00-20-16 Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen (næstformand)

Læs mere

Forlig med skattevæsenet

Forlig med skattevæsenet - 1 Forlig med skattevæsenet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I den forløbne uge har SKAT været udsat for en hård kritik for håndteringen af flere skattesager, herunder sagen vedrørende Jesper

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012. Ærlige Palle / Løgne Leif? Pest eller Kolera? Vælg begge og få dobbelt Konfekt! Næste blad forventes at udkomme lige efter den 1. juni. Taxa, en kolos

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1 Er vi for grove? Vi har modtaget et indlæg fra en læser, der mener, at vi er for grove i vores sprogbrug og at vi fikserer for meget

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

Sekretariatschef Frida Gísladóttir Fuldmægtig Helle Odgaard

Sekretariatschef Frida Gísladóttir Fuldmægtig Helle Odgaard Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr.

Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0149 Klageren: XX 4760 Vordingborg Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr. Ankenævnets

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Tak TAK for TAK Bedre sent end aldrig? Undskyld, en vejledning, tak. Top hemmelig vejledning! Danmarksrekord i idioti? Er DTR hjernedøde? Side 1 Tak

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012

Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond 09. maj 2012 Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Taxinævnet i Region Hovedstaden Taxinævnet i Region Hovedstaden Offentligt referat 26. april 2017 Sagsbeh.: HO J.nr.: 00.00.00-A00-1756-16 Referat fra nævnets møde den 5. april 2017 Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen (næstformand)

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 15161 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 33359853 Storby Biler ApS Roskildevej 409 2605 Brøndby Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg.

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. Formandens beretning. FDA s Generalforsamling 23. januar 2016 1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. 2. Den siddende bestyrelse: Dennis, formand Henrik, næstformand Erik,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Taxinævnet i Region Hovedstaden Taxinævnet i Region Hovedstaden Offentlig referat Referat fra nævnets møde den 28. september 2016 Deltagere: 1. viceborgmester Jens Jørgen Nygaard (formand) Borgmester Jesper Würtzen (forretningsudvalget)

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

CVR. NR. 3001664. Vedtægter for. Dansk Taxi Center. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted. 2 Formål

CVR. NR. 3001664. Vedtægter for. Dansk Taxi Center. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Dansk Taxi Center Økonomiske Forening F.m.b.a. 1 avn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er D.T.C. Økonomiske Forening F.m.b.a. 1.2 Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Bilklagenævnet. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Jeg har modtaget Jørgen Mølgaards svar, og jeg har da lidt kommentarer til det: Lad os begynde med slutningen: Som

Læs mere

Januar 2006. 27. Årg. Nr. 1.

Januar 2006. 27. Årg. Nr. 1. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Januar 2006. 27. Årg. Nr. 1. Side 1 Flueknepperi i højeste potens! 1116 brud på Taxi-loven i Danmark! Ifølge en artikel i Berlinske Tidende d. 4. januar 2006,

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere