#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013"

Transkript

1 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn Afholdt i tidsrummet fra kl Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere. Fra Silkeborg kommune: Arne Bech og Christian Ingerslev Overvad socialfaglige konsulenter. Navn: Fonden Team Golå Lovgrundlag: Adresse: Mausingvej 11, 8600 Silkeborg Telefon: Tlf.: / Mobil: Hjemmeside: Leders navn: Annette Luther og Palle Lau Personale: 8 fuldtids-fastansatte og 4 deltids-ungarbejdere. Godkendte pladser: 7 pladser, både drenge og piger. Målgruppe: Langtidsanbragte børn, med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, men med et intellekt svarende til det nederste del af normalområdet. For børn i alderen 4-16 år ved indskrivning. Målsætning for opholdsstedet: Taget fra tilbudsportalen. Vi forsøger at anerkende børnene og at hjælpe dem med at finde og udvikle deres egne ressourcer og styrkesider, fremme deres selvværd og give dem gode oplevelser. Derved Christian Ingerslev Overvad (29330) Silkeborg Kommune Børne- og Familieafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 prøver vi at give dem mod på og lyst til at arbejde med deres svage sider og kaste sig ud i nye udfordringer. Alle ansatte har et årskursus i KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik se mere på Herigennem har vi et fælles udgangspunkt i det pædagogiske arbejde. Vi søger også gennem en tillæring af sociale normer at opbygge børnenes selvtillid ved at højne deres evne til at begå sig blandt andre mennesker på så værdig en måde som muligt. Vi vil med andre ord forsøge at tillære dem herhjemme, hvordan man gør og ikke gør, så de ikke falder igennem, når vi i forskellige sammenhænge byfest, fællesspisning i forsamlingshuset, på ferier etc. er ude. Dette er vigtigt for os ud fra en opfattelse af, at børnene har nok andet at slås med socialt og følelsesmæssigt; det er vigtigt for dem at gøre et godt indtryk Døgntakst: Organisationsform: 2191,00 kr. Undtaget efter 1 stk. 3 i Lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. aug med senere ændringer. Beliggenhed: Opholdsstedets kommentarer til tilsynsrapporten: Rammen for det pågældende tilsyn: Tilsynet er 1 ud af 2 tilsyn der skal føres i år Denne tilsynsrapport tager sit udgangspunkt i det anmeldte tilsyn. D overgår tilsynsforpligtigelsen til en tilsynsenheden, der placeres i Hjørring kommune. Tilsynet har til det pågældende tilsyn forberedt sig ved at: Læse Golås hjemmeside. Søge på tilbudsportalen Gennemgå de svar på udsendt skema til Golå inden tilsyn, vedlagt som bilag. Tilsynet havde ikke på daværende tidspunkt adgang til tidligere tilsynsrapporter. Udsende interviewskema målrettet forberedelse til unge interview. Tilsynet ankommer d Vi bydes velkommen af Palle Lau. Der er mange mennesker i huset på det pågældende tidspunkt grundet mødeaktivitet, med anbringende kommuner. Side 2

3 Tilsynet tilbydes en rundvisning, men vælger at vendte med dette til senere, for ikke at skabe for megen forstyrrelse. Tilsynet har ønsket at tale med ledelsen, 2 medarbejdere og de børn der måtte ønske og tale med tilsynet. Tilsynet orienteres om, at der er 2 børn/unge der har ønsket dette. Tilsynet indledes med de 2 medarbejdere. Interviewet afholdes på kontoret. Rapporten er opbygget således, at der først skrives det tilsynet har valgt at trække ud fra interviewet med ledelsen, siden medarbejderne og afslutningsvis børn og unge interviewet. Alle uddrag er det der ligger til grund for konklusionen. Konklusion: Tilsynet finder at Golå drives i overensstemmelse med det der fra Silkeborg kommune er givet godkendelse til. Tilsynet finder at opholdsstedet drives så det lever op til intentionerne i Service Lovens 46. Målgruppen jf. godkendelsen: Ledelsen beskriver, at de oplever, at der er harmoni blandt de unge der bor på Golå. De fleste har diagnoser. En er infantil uden sprog, en har ADHD, en har fatalt alkoholsyndrom, de er generelt meget omsorgssvigtede. Ledelsen finder, at de børn og unge der bebor Golå, er indenfor målgruppen i godkendelsen. Visitering: Ledelsen beskriver, at de er rimelig kritiske i visitationen, det skal være børn der er indenfor deres målgruppe. Der bruges meget energi på deres visitation. Ønskes et barn/ung anbragt på Golå sker den første kontakt via Palle eller Anette. Herefter tilgår der div. Papirer der omhandler det pågældende barn. Papirerne lægges op på kontoret og alle i personalegruppen bliver bedt om at læse disse. Dernæst drøftes barnet/den unge på personalemøde alle bliver hørt og samtidig forpligtiger den enkelte sig også overfor den kommende pædagogiske opgave. I forbindelse med børn der er i visitation, sker det også, at Ledelsen på Golå ønsker at se de levemiljøer barnet er i pt. Det er ligeledes vigtigt for Golå at forholde sig til, hvordan barnet passer ind på stedet. Vil der være chance for, at vedkommende passer sammen med den aktuelle ungegruppe. Golå har erfaring med, at det er væsentligt at indhente alle de oplysninger man kan. Dette medvirker til, at man får et nuanceret billede af det menneske man i fremtiden skal til at være sammen med. Kommer man så langt, at man tænker, at Golå er et sted for den pågældende, inviteres de som har indflydelse og beslutningskompetence til et møde på Golå. Er alle herefter enige om hvilken vej man skal gå, da informeres barnet/den unge om beslutningen. Systematik og handleplaner: Side 3

4 Ledelsen fortæller, at der ikke altid handleplaner på de børn/unge der flytter ind på Golå. Det sker, at ledelsen nogen gange skal rykke for dette, men det er blevet meget bedre end tidligere. Det er ledelsens oplevelse, at ikke alle rådgivere holder børnesamtaler og tilsyn på det enkelte barn som forventet. Ledelsen har besluttet sig for ikke at bruge for meget energi på dette. Det er en forpligtelse, der ligger hos de enkelte kommuner. Ledelsen valgte i stedet at lave skriftlig dokumentation om manglende fremmøde, aflysninger m.v. Ledelsen har ligeledes valgt at ophøre med at rykke for deltagelse eller afholdelse af møder. Eksternt samarbejde Står beskrevet i deres interne håndbog. Ledelsen fortæller, at det først og fremmest er kommunerne, anbringelseskonsulenter afhængigt af, hvordan man i kommunerne har organiseret sig. Der samarbejdes pt. med følgende skoler Dybkær, Lemming, Thorning, Ry Mølleskole, Sølystskolen, Nørskov. Skolevalg er meget individuelt og tilpasset den unges behov. Der samarbejdes med forældre. Børne og ungdomspsyk. i Risskov er ligeledes en samarbejdspartner, der inddrages ekstern supervisor, som kan være forskellige efter behov. Ledelsen fortæller, at når de vælger supervisor har de forskellige kriterier. De har med held brugt Jimmy Falck, som er rigtig god til at udrede div. materiale når de får ny stor sagsforløb/barn. Ledelsens tilgang til supervision er at det er ledelsen meget positivt indstillet overfor. Ledelsen tænker supervision i gruppe, men der kan også gives supervision til personale alene, hvis der er forhold på det personlige plan. Personalesammensætning. Ledelsen fortæller, at de kun rekrutteret en enkelt gang ellers har man håndplukket personalet. De har en personalegruppe der har været på stedet i lang tid. Stedet prioriterer personale med faglighed og rummelighed. Golå er et meget fasttømret sted, der er mange ting de gør, som er fastlagte, Golå er præget af holdninger som betyder meget. Golå har et værdigrundlag, som er med til at give den samme tilgang i personalegruppen. Skal ikke nødvendigvis være enige i alting. Nyt personale får beskrevet div. inden start og skal sige ja til dette. Ledelsen fortæller at de er bevidste om vigtigheden af at de er tydelighed som ledere og at de ting der meldes ud er tydelige. Ledelsens 2 egne børn er ansat på stedet. Det har bl.a. den betydning at MUS samtalerne med dem forestås af det øvrige personale. Ledelsen har ikke oplevet det som et problem, at egne børn er ansat. De tror det handler om, at egne børn ikke forfordeles. Ledelsen har en opmærksomhed på, at børnene ikke stilles anderledes end øvrige personale. Egne børn er vokset op med at have plejebørn i familien senere opholdssted. De har på godt og ondt været vant til, at alle byder ind med hvad de kan. Side 4

5 Golå har også en medarbejders søn ansat ledelsen tænker at det måske kan se lidt kryptisk ud udefra, da han samtidig er kammerat med Palles og Anettes egen søn. Ledelsen fortæller at det er en personalegruppe som har været på stedet i mange år der er familiebånd mellem flere, der er kammeratskaber. Det er ledelsens overbevisning, at de ikke tænker, at personalet skal kunne alting, men skal have lyst til alting. Medarbejderne skal kunne supplerer hinanden i det de tilbyder de unge, men samtidig skal alle ikke det hele. Ledelsen oplever at det er gode medarbejdere der er på Golå, det giver ledelsen stor tryghed. Ledelsen tænker, at der er stor gennemsigtighed i hvorledes organisationen styres og drives ledelsesmæssigt. Der er pt. 10,26 fuldtidsstilling, fordelt på 12 hoveder. Samarbejde og kommunikation: Golå har valgt ikke at blive akkrediteret det var for dyrt, i stedet har ledelsen valgt at tage udgangspunkt i materialet. Med dette udgangspunkt har Golå haft en proces gennem 1½ år, hvor hele personalegruppen har været involveret. Bl.a. forholder man sig også til hvordan man tager imod nyt personale. Forløbet omkring akkrediteringen har medført en håndbog de er 2 der reviderer denne 4 gange om året. Det er et produkt der giver tydelighed og danner rammen for indsatsen på stedet. Ledelsen fortæller, at de har deres eget dagbogssystem. Det er et Word dokument, hvor de skriver fortløbende. Har oversigt ift. husets gang + beskrivelser ift. de enkelte børn/unge. Der er også her at fokuspunkterne for de enkelte børn fremgår er nemt når de skal skrive status. Det er et lukket dagbogssystem der er backup. Arbejdsplanlægning Golå har grundplaner alle medarbejdere kender den og dermed sit rul. Medarbejderne har som udgangspunkt faste vagtdage der er altid personalemøde onsdag formiddag arbejder som udgangspunkt hver 4. weekend. Der er 3 på arbejde i ikke-hjemrejse weekender. 2 i hjemrejse weekender. Der er en der møder kl er der til kl Der er 2 på fra kl til Fra kl er der en på arbejde vedkommende sover på stedet og går hjem kl Hver september måned vælter de vagtplanen. Så kan man ønske og bytte sin faste dage. Man kan bytte vagter indbyrdes efter behov. Der er en tydelig struktur der sparer dem for tid og energi på andre tidspunkter. Gælder bl.a. ift. arbejdstider, statusmøder m.v. Golå kører med bruttonormering de dækker hinanden. Golå har haft nogle tidsbegrænsede ansættelser for at lukke huller. Golå bruger ikke vikarer. Magtanvendelse Ledelsen fortæller, at der ikke er nogen p.t. det er få de har haft. Golå har tidligere haft 2 bestemte børn, hvor der var en del magtanvendelser. Hvorfor det er stoppet kan være lidt svært at sige. Sidste tilsyn var i oktober måned 2012 der har ikke været noget magtanvendelser siden da. Side 5

6 Medicinhåndtering Ledelsen fortæller, at der er et aflåst medicinskab, som hænger i aflåst depot. Der er medicinlister, som viser hvad børnene skal have. Golå har 4 børn der fast får medicin. 3 får Ritalin. Så er der er p-piller, noget mod eksem. Anette står for medicinen overordnet er i forhold til retningslinjer. Det er ikke Anette der tæller op det er dem, som er i vagt der tæller op i dagligdagen. Hvis man skal have noget med til weekend, er der en medarbejder der finder det frem og en anden der kontrollerer. Det er primære pædagog der i dagligdagen sikrer, at der er nødvendige medicin og bestiller. Ledelsen fortæller at der ikke er egenkontrol. Ledelsen har tillid til sine medarbejdere indtil det modsatte er vist har heller ikke nogen tvivl. Ledelsen ville med det samme forholde sig hvis der opstod en tvivl. Anette har for nylig været på kursus igen ift. medicinhåndtering. Tænker at de lever op til kravene derfra. Sikkerhedsforhold Ledelsen fortæller at der er brandslukker ved fyret og et skur. Børnene vil løbe udenfor, hvis der opstår brand, der er lavet en beredskabsplan. Interview med 2 medarbejdere. Drøftelse af ungegruppen aktuelt. Hvad karakteriserer ungegruppen aktuelt. Antal, alder, problemstilling, varighed af ophold m.v. A: har boet her i 1 ½ år. Kommer hertil med en historie om fejlanbringelse og vedkommende var i mistrivsel. A er 13 år. A kræver at der hele tiden er en der ved hvor A er og hvad hun laver. Kognitive vanskeligheder, har øer hvor hun fungere helt fantastisk. Er voldsomt humør svingende. Når hun kommer ind præsenteres hun for dagsskema. Hun følges og guides igennem hverdagen. Har markante overbliks vanskeligheder. Får Retalin. G B: er 4 17 år infantil autist uden sprog, går på x afdeling, i y specialskole. Mor som er pårørende. Skal have et skema for at dagen ser anderledes ud. Er selvhjulpen på nogle områder. Slår græs, spejler æg. Der bruges tegn til tale. Har et godt sammenspil Side 6

7 sammen med de andre børn. Tanke at B s liv er anderledes udviklet end andre. C: Har ADHD, boet her siden C kræver at der skal være struktur. Har brug for det. C kan eksempelvis vågne op og være vred. Vi skal være meget tydelige og vi skal hjælpe C. Vi skal kunne aflevere beskeder og gå væk. Er på retalin. D: er 12 år er lige flyttet ind. Ingen diagnose. Går i M. skolen i X by i specialklasse på 6 klasses niveau. Fungere fagligt godt, men ligger nederst i skalaen. Omsorgssvigt. Kommer hjem til forældrene hver 14 dag. Vi kan have en tvivl om hukommelsesspekteret og tilknytnings evne og evne til at danne relationer. E: E er flyttet ind for 3 måneder siden. Er 13 år. Har særlige seksuel kontakt. Kunne tænkes at have ADHD. E er ej diagnosticeret, hyperkinetisk adfærd mentalt retardering. E får retalin. E er meget tillukket for kontakt. F: F er 16 år boet her i 4 år. Går i normal skole. Indgår i et psykologisk forløb. F har ikke nogen diagnose. F har været omkring Risskov. Der har været lidt omkring tanker på Aspeger og tidligere boarderliner. Er misbruger af mad. Har været seksuelt misbrugt. G: G har boet her i 3 år. Er fra S by, har ikke nogen diagnose. Er pt. lige omkring undersøgelse på Risskov. Adfærdsmæssige problemer, har sproglige problemer, kan ikke høre hvad vi siger. Har 8 små søskende. Har kontakt til familien. Personale: Personalesammensætning aktuelt: Side 7

8 - Uddannelsesmæssig baggrund - Erfaringer på forskellig vis, særlige kompetencer - Alder, varighed af ansættelse m.v. Palle leder. Falckredder Anette leder. A: Pædagog B: Pædagog C: Pædagog D: køkkenleder, uddannet pædagog til sommer Lille ras E: pædagog Hvordan ser man formål jf. servicelovens 46 omsat i indsatsen? Servicelovens formålsparagraf beskriver 5 opmærksomhedspunkter, som skal være omdrejningspunktet i alt arbejde med børn/unge med behov for særlig støtte. Hvordan arbejder man med: De 5 opmærksomhedspunkter: - Kan være ud fra den unges perspektiv - Kan være ud fra forældre/netværkets perspektiv - Udfra et fagligt perspektiv - Hvad er det der gør, at I er optaget af at arbejde på den måde som i vælger? Teori tilgang? - Hvordan udmøntes Jeres valg så i praksis? - Hvordan kan I og vi se at Jeres valg så gør en forskel for barnet? Kontinuitet. - Sikre kontinuitet og et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne. - Den skal understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. - Ikke se barnet som en adskilt del af familien, da hele barnets situation skal vurderes. - hvad er det der gør at I er optaget af at arbejde på den måde som i vælger. Teori tilgang Kontinuitet er delt op i flere dele. Vi vil gerne have børn der kan være her i lang tid. Vi ønsker at anbringelsen længde ses som en form for kontinuitet. Uge planen er en anden form for kontinuitet. Ingen vikarer er et andet sæt. Kontinuitet er også at aftalerne på kryds og tværs bliver vendt med børnene og de unge. Skaber vi måske en hverdag der ikke er virkelig? Det har været afsættet for at tale kontinuitet i huset. Hvordan kommer det til udtryk? Vi tror på at længden af anbringelse er med til at kunne præsentere anderledes måder at gøre ting. Side 8

9 Vi ser at vores børn og unge udviser overskud i hverdagen. Kontinuiteten medvirker til at skabe dette overskud. Medarbejderne fortæller om metoden Det Fælles tredje. Medarbejderne fortæller ligeledes om at hvert enkelt barn/ung har en primær voksen, der hjælper med alt det praktiske omkring barnet/den unge. Samtidig er det Golås intention at alle børn og unge skal have mulighed for at snakke med alle voksne og lave aftaler med alle voksne. Samtidig skal det kunne tilgodeses at den enkelte unge, hvis der er en god relation mellem en ung og en voksen skal have lov til at vælge denne voksen. Dette valg skal ikke være afhængigt af om stedet vælger det man andre steder kan kende, som en kontakt voksen. Traditionerne er også en metode. Bl.a. jul og banko. Alt sammen noget medarbejderne tænker medvirker til kontinuitet Medarbejderne fortæller at forældrene inviteres i det omfang de kan honorere det. Medarbejderne fortæller ligeledes at statusrapporter indeholder bl.a. oplægget til behandlingsplanerne for den enkelte unge. Delmål og på den lange bane. Medarbejderne oplever at der er en god gennemgang af de enkelte unge, hver uge, hvor delmål er afgørende for hvordan man medvirker til at den enkelte unge fortsat udvikler sig. Personlig udfoldelse. - Tage højde for barnets mulighed for personlig udvikling og opbygning af sociale Medarbejderne fortæller at den enkelte unge har indflydelse på sine udviklingsplaner. Når de er 12 år får de buddet om en udviklingssamtale. Side 9

10 relationer. Udviklingssamtalen finder sted hvert halve år. Af de unge der bor der pt. Har P og F ikke udviklings samtaler. F bruger pc en som kommunikations redskab, hvad kan vi så tilbyde ham er afhængigt af hvad han interessere sig for. Medarbejderne har oplevet at Skype fungere godt for F, det gør Face book ikke. Medarbejderne oplyser at der er husmøder for alle. Alle kan skrive punkter på, både børn og voksne. En af de måde hvorpå medarbejderne støtter den unge i dennes udvikling sker igennem virkelighedsundersøgelse med afsæt i de unges drømme. Formålet er ikke at stoppe den unges drømme, men at afsøge hvorledes det kan lade sig gøre og sætte mål op for hvordan den unge arbejder med sin drøm. Vores målgrupper er meget impuls og behovs styret. Hvis jeg kunne bestemme selv ville jeg ligge og spise chips og se tv. Jeg skal derfor som voksen gå ind og regulere. På lørdag fra 12 til 14 skal du slappe af. Skolegang. - Hvis unge har gennemført en ungdomsuddannelse, så reduceres betydningen af en mindre privilegeret social baggrund. - Det er vigtigt, at indsatsen fokuserer på, hvordan barnet bedst får en god skolegang socialt og fagligt. - Væsentligt er forhold som stabilt fremmøde, lektiehjælp og anden form for støtte. Se indledning. Medarbejderne fortæller at de unge bevæger sig hen imod STU uddannelsen, der hvor de unge overhovedet kan få noget uddannelse skal det tænkes ind. Sundhed. Medarbejderne oplyser at der forefindes en kost politik og at der er udarbejdet en Side 10

11 - Undersøgelser fra SFI viser, at anbragte børn har en markant oversygelighed i forhold til jævnaldrende. - Der kan således være et særligt behov for at fremme barnets psykiske og fysiske sundhed og trivsel. sundhedspolitik. Medarbejderne oplyser at deres kost og sundhedspolitik bl.a. har medført at en ung har tabt sig 18 kilo efter vedkommende er flyttet ind. Forberedelse til voksenlivet. - Undersøgelser viser, at mindre end 25% af samtlige børn, der har modtaget foranstaltninger i løbet af deres barndom, har gennemført en ungdomsuddannelse som 22-årige. Det oplyses til tilsynet at de unge meget sjældent er syge. Evt. fravær skyldes møder eller undersøgelser. Medarbejderne fortæller at der bliver fortalt meget om hvordan man forberedes til voksenlivet, madlavning, tøjvask indkøb, etc. Medarbejderne har fokus på det at den unge skal gå fra gruppe til individ. Det betyder at hver enkelt får taletidskort, hævekort, borger service i banken, netbank, låne på bibliotek etc. Kort fortalt øver de unge sig i hverdags gøremål. Interview med X. Tilknytningen til opholdsstedet X synes det er fint at bo på Golå. Man kan mange ting. Det er forskelligt hvad han gør. Han er 11 år har boet på stedet i 5 år. Bor på stedet fordi han har ADHD er noget svært noget. Nogen ting kan han have meget svært ved ikke så meget som tidligere. Kontaktpersoner/voksen-kontakt. X har ikke en bestemt voksen der har særlig betydning. X har E som, sin kontaktpædagog E hjælper med at holde styr på sine lommepenge. X ved ikke, hvor tit han får disse. Han får også tøjpenge ved heller ikke hvor meget. Han er selv med ude og købe tøj når han har sparet op til. Ved egentlig ikke hvad E ellers hjælper med. X spørger de voksne der er tilstede, når han har noget at spørge om. Hverdagen Den voksne, der er på arbejde vækker ham om morgenen. Døren bliver åbnet og der siges godmorgen. Derfra gør han det hele selv. X spiser morgenmad og tager det med ovenpå i stuen. Det skal han. Han ser tv ser Ramasjang. X får også sin pille. Må derefter være der oppe lidt. Herefter pakke X sin skoletaske og gøre sig klar til at komme med bussen. X smører selv sin madpakke. I denne uge kører han med bussen kl Næste uge skal han med kl Det skifter hver uge. Det er forskelligt hvornår han er hjemme Side 11

12 fra sin skole. Kan fortælle de forskellige tidspunkter for hver dag. X går ikke til noget i sin fritid. Det er forskelligt, hvad han laver efter skole er på Golå. Han rider om mandagen. Relation til øvrige børne/ungegruppe. X fortæller at børnene skændes nogen gange med hinanden. De løser konflikter ved at hente de voksne. Det er forskelligt hvem af børnene på stedet han er sammen med. X er ikke knytte til nogen bestemt. Inddragelse/medbestemmelse. De snakker med hinanden om hvor de skal hen på sommerferie. Kommer også på skiferie. X fortæller at han har kørt ned af en sort løjpe. Magtanvendelse Kan ikke huske at have oplevet dette. De voksne taler ordentlig til børnene fortæller X. Interview med Y Y: fortæller at det er godt at bo på Golå Hun har boet på Golå i 1 ½ år. Hun går på specialskole. På skolen fortalte hun til de andre, at Golå var et opholdssted. Børn og unge kommer der ud hvis deres forældrene ikke har plads til dem så de kan bo hjemme. På Golå bor der flere børn og unge. Hun fortæller at hun bor her fordi hendes mor har det dårligt. Hun syntes det er fedt fordi hun har sin egen kanin. Hun fortæller også om trampolinen. Hun kan godt lide at være sammen med de andre børn. Hun fortæller at der bor 7 børn lige nu.. Hun syntes det er lidt godt på en måde og bo her, men jeg ville hellere bo hjemme ved min mor. Hun fortæller at hun har en primær voksen og det er hende der bestemmer hvad hun må bruge i tøjpenge og lomme penge. Hun har mit eget kort. Hun kan godt bruge de andre voksne. Hun bruger sin primær voksen til at snakke med hvis hun har det lidt svært med mor eller hendes kammerater. Da hun flyttede ind var hun meget ked af det, det var svært at flytte. Hun fortæller at det er godt for hende at hun fik lavet skemaer så alle kan se hvad hun skal lave. Det hjælper mig rigtig meget siger hun.. Hun fortæller at hun har indflydelse på hvad skemaerne skal indeholde, det sker i et samarbejde med kontaktpersonen. Side 12

13 Hun fortæller at hun fast går til svømning om onsdagen, om formiddagen er hun i skole Om morgenen når hun vågner og står op fortæller hun at der på morgenbordet er sat havregryn, cornflakes frem. Hun fortæller at hun så spiser sin morgen mad og tager af sted. Når hun kommer hjem fra skole er der altid en voksne der følger mig op på mit værelse. Her laver jeg sammen med den voksne aftaler for resten af min dag, fortæller hun. Tilsynet får fortalt at over på den anden side er stalden og hesten.. I min fritid er jeg sammen med mine venner. Jeg kan ringe til dem og lave lege aftaler, jeg kan spørge min kontaktperson, som hjælper mig med at lave af taler. Jeg går fast til ridning og svømning. Jeg kan godt få mine venner på besøg her, men ikke af Katrine hun sidder i en rullestol, men Oliver, David og Josepine kommer nogle gange fortæller hun. Hun fortæller at weekenderne er forskellige, det kommer an på hvem der er på arbejde. De laver ting sammen med de andre på Golå, de cykler. Nogle gange om sommeren har vi udeliv om onsdagen. Adspurgt om hvem der bestemmer på Golå svare hun. Det er Palle og Anette der er chefer og bestemmer det meste. Om det at bo sammen med andre fortæller hun: Det er godt nok at bo sammen med andre jeg ikke har valgt, det er også lidt underligt. Tilsynet spørger til om hun oplever at får den hjælp hun har behov for? Hun svare. Hvis jeg får det svært eller sidder der for mange rundt om mig bliver jeg lidt forvirret, så får jeg hjælp. De voksne hjælper mig med det som jeg ønsker. Jeg kan godt få lov til at bestemme over min kanin. Jeg hjælper med at passe på hestene. Jeg kan bestemme hvad vi skal have til aftensmad, så bestemmer jeg samme med de voksne. Så Jacob kommer med maden og vi varmer den op. Om kontakt til familie og netværk svare hun: Jeg har mest kontakt til min plejemor, min mor kommer engang imellem. Hun ringer til og aftaler. Side 13

14 På Golå ville jeg gerne se min kusine og fætter lidt mere. Jeg vil ønske at de voksne kan spørge min sagsbehandler, jeg vil bare gerne på et eller andet tidspunkt kunne se dem. Jeg ville gerne flytte til min mor. Om magtanvendelse svarer hun: De voksne har ikke holdt mig fast ikke sådan rigtig, de hjælper mig med hvad jeg skal sige til de andre. Kommer jeg op og skændes med andre så henter jeg hjælp, Tilsynet afslutter med at sige tak for hjælpen. Herefter bliver vi vist rundt på Golå af pigen. Golå fremtræder som en hjemligt og hyggeligt sted. På Golå er der mange udfoldelses muligheder. Mens vi har samtale med ledelsen kan vi se at der nede i haven udspiller sig det som vil være et almindeligt børne og ungdomsliv. Der leges, spilles bold. Venlig hilsen Arne Bech Socialfaglig konsulent Christian Ingerslev Overvad Socialfaglig/Familieplejekonsulent Side 14

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Opholdsstedets organisation og forretningsgange Bestyrelsessammensætning

Opholdsstedets organisation og forretningsgange Bestyrelsessammensætning Opholdsstedet Kongsholm Toftehøjs-Aasen 36 3230 Græsted Sag: 2013/05851 001 Id: 27.30G00 Afdelingsnavn Tilsynsenheden Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 14. februar 2013 Personlig henvendelse Birkevang

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Huset i Tveje Merløse

Huset i Tveje Merløse Huset i Tveje Merløse Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Opholdsstedet Vangagergaard Dato

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde. 19. juni

Uanmeldt tilsyn. Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde. 19. juni Uanmeldt tilsyn Opholdsstedet STEDET Thulevej 4A 3060 Espergærde 19. juni Tilsynet er udført af: Peter Ege og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Emdrupgård. Formålet med

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård.

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. Lovgrundlag: Opholdssteder for børn og unge, Servicelovens 49 Opholdsstedets navn: Søndertoftegård. Adresse: Toftevej 33, Postnr. og by: 3250 Gilleleje.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: 3. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Pædagogstuderende Louise Stenbring Tilsynet gennemført af:

Læs mere

Eksempel på Interviewguide plejefamilier

Eksempel på Interviewguide plejefamilier Eksempel på Interviewguide plejefamilier Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 6 i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet.

Læs mere

Opholdsstedet Skovly. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Skovly. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Skovly Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Undløse Skole/Behandlingshjem Rapport over anmeldt tilsyn 2013 1 Tilsynsenheden Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dato

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Det er meget, meget sjovere her end i min almindelige skole. Man leger med dansk i stedet for bare at

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå 1 Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Fonden Team Golå, Mausingvej 11, 8600 Silkeborg Langtidsanbragte

Læs mere

SE. nr Birketoften 20, 3500 Værløse tlf.; , mail;

SE. nr Birketoften 20, 3500 Værløse tlf.; , mail; Idegrundlag Birketoften er et opholdssted for børn og unge mellem 6 og 18 år. Gældende for alle er, at de har fået en psykiatrisk diagnose: ADHD, autismespektrum forstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Til Forstander Svend Erik K. Sørensen Opholdsstedet Broager Bestyrelsesformand Eigil Mørck Fonden Broager Afdelingsleder

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 3. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Ungeafdelingen Nordhøj og K58 10. april 2013 Oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 pladser for børn og unge i alderen 4 til 18 år. Journalnummer Dato

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Den selvejende institution Fonden opholdsstedet Li. Valbygaard

Den selvejende institution Fonden opholdsstedet Li. Valbygaard Den selvejende institution Fonden opholdsstedet Li. Valbygaard Uanmeldt Tilsyn Dato: 14.06.2012 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om Tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej Tilsynsrapport for "indtast institutionsnavn" Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Aflastningstilbuddet Fristedet er et akut- og specialaflastningstilbud for børn og unge i alderen 6 18 år,

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger Farsø Skole 2014 0.a 0.b 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 9.a 9.b 9.c A-klasser M-klasser A 3 M 1 A 4 M 2 A 5 M - 3 AKT+ 9 elever 690 elever 64 lærere 20

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser Journalnummer Dato 12-12-2012 Udarbejdet af Lane Lund Dato for Tilsynsbesøg

Læs mere

Det formaliserede tilsyn 2013 på Søgårdhus

Det formaliserede tilsyn 2013 på Søgårdhus Det formaliserede tilsyn 2013 på Søgårdhus Formålet med tilsynet er - at vurdere barnet/ den unges trivsel på anbringelsesstederne, og - at påse, at det enkelte anbringelsessteds pædagogiske målsætning

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn d. 7.12. og. d. 12.12.2011

Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn d. 7.12. og. d. 12.12.2011 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Lundekollektivet Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn d. 7.12. og. d. 12.12.2011 Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Søren Torrense

Læs mere

Tilsynsrapport vedrørende: Opholdsstedet Semaiskolen

Tilsynsrapport vedrørende: Opholdsstedet Semaiskolen Tilsynsrapport vedrørende: Opholdsstedet Semaiskolen Lovgrundlag for tilsyn: Lov om social Service 148a, stk. 2 og Lov om Retssikkerhed 16. Endvidere vurderes det gennem tilsynet på private opholdssteder,

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børn- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børn- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børn- og ungeområdet Opholdsstedet Solsikken Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Opholdsstedet Solsikken, Stenskrovej 71, 6100 Haderslev. Tlf.: 74 56 32 02 E-mail:solsikken@mail.dk

Læs mere

VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE

VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE OPHOLDSSTEDET MUNKHOLM VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE M U N K H O L M V E J 7, F A R R E 7 3 2 3 G I V E V E J L E K O M M U N E 4 0 8 2 7

Læs mere

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn d.5.marts 2008 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Per Ludvig Pedersen, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere