PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC"

Transkript

1 Uddannelse i bagagen Marts 2008

2 Uddannelse i bagagen Marts 2008

3 Indhold 1 Indledning Resume Aktiviteter og resultater Anbefalinger Formål, mål og målgruppe Projektets intentioner Omdrejningspunkter for projektet Projektets målgruppe Projektets organisering Styregruppens sammensætning og funktion Arbejdsgrupper under styregruppen Tids- og handlingsplan for projektet Styregruppens forventninger til projektet Styregruppens evaluering af projektet Evalueringsmetode og datagrundlag Formålet med evaluering af projektet Evalueringsmetode Datagrundlag Individuel kompetenceafklaring Formål med individuel kompetenceafklaring Model for den individuelle kompetenceafklaring Praktisk gennemførelse af kompetenceafklaringen Evaluering af individuel kompetenceafklaring Opsamling og anbefalinger Visitation af medarbejderne Formål med visiteringen Plan for visiteringen De visiteredes baggrund og kompetencer Opsamling og anbefalinger Uddannelsesforløbene Formål med uddannelsesforløbene Uddannelsesforløbenes struktur og indhold Medarbejdernes forventninger til projektet Evaluering af uddannelsesforløbene Erhvervede kompetencer Opsamling og anbefalinger UDDANNELSE I BAGAGEN

4 9 IT-baseret uddannelsesplanlægningsredskab Formål med et IT-baseret uddannelsesplanlægningsredskab Indhold Fordele og mangler Information og formidling af erfaringer Formål med formidling af projektets aktiviteter Projektets interne formidlingsindsats Formidling af projektets erfaringer Udarbejdelse af DVD Ordliste UDDANNELSE I BAGAGEN 3

5 4 UDDANNELSE I BAGAGEN

6 1. Indledning Er gruppen af kortuddannede og ikke-faglærte tilstrækkeligt kvalificeret til, at Danmark kan deltage i den globale udvikling, eller kommer Danmark i løbet af få år til at mangle kvalificeret arbejdskraft? Det er et af de spørgsmål, som til stadighed dukker op i den danske debat. Spørgsmålet stilles af mange offentlige instanser, og med regeringens "Globaliseringsrapport" er der sat fokus på behovet for velkvalificeret arbejdskraft i Danmark, samt en øget intensivering af voksenuddannelsen. De seneste år er stigningen i uddannelsesniveauet desværre stagneret. Hvis vi ikke opnår markante løft af uddannelsesniveauet, vil Danmark løbe ind i store ubalancer, hvor over ikke-faglærte mangler job samtidig med, at der vil være mangel på faglærte og kvalificerede medarbejdere. Denne rapport er en beskrivelse af projektet "Uddannelse i bagagen". Rapporten indeholder en beskrivelse af baggrunden for projektet, en gennemgang af selve projektforløbet, herunder opkvalificeringen af kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere, samt de erfaringer, der er opnået i projektet. Derudover indeholder rapporten en beskrivelse af de værktøjer, der er udviklet og anvendt i projektet. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem SAS Ground Services (SGS), medarbejdernes faglige klub "Ekspeditionsarbejdernes klub", 3F Kastrup og Omegn, VUC Erhverv, Vestegnen, TEC Landtransport og FIC. Ønsket om at udvikle og gennemføre projektet tog sit udgangspunkt i en fælles interesse blandt ledelse, tillidsrepræsentanter i SGS og den faglige organisation i forhold til opkvalificering af medarbejderne. En del af de ikke-faglærte medarbejdere i SGS blev ansat på et tidspunkt, hvor ansættelses- og kompetencekravene ikke var så krævende, som de er i dag. De stigende krav til medarbejderne er forårsaget af mange myndighedskrav, samt en øget grad af teknologi og omstruktureringer i SAS-gruppen. De øgede krav omfatter bl.a. brug af både IT og engelsk. Dette har medført, at en stor del af medarbejderne ikke havde de fornødne kvalifikationer. Der var således opstået et gab mellem de nuværende kvalifikationskrav og målgruppens kompetencer. Det blev forventet, at en del af medarbejderne ville have svært ved at læse og stave på et niveau, som er tilstrækkeligt til at kunne følge med i en faglig opkvalificering på Arbejdsmarkedsuddannelserne. Hvis dette gab ikke bliver "udfyldt", kunne det eventuelt betyde, at de kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere ville få svært ved at følge med i virksomhedens udvikling. Uden kompetencegivende uddannelse og med erfaring inden for kun et enkelt brancheområde, vil disse medarbejdere få det svært ved en eventuel ledighed. SGS valgte bl.a. at gå ind i projektet, fordi de var interesserede i at beholde så mange medarbejdere som muligt i fremtiden. Medarbejdernes særlige kendskab til lufthavnen og SGS i særdeleshed danner grundlag for en god forståelse af en ny organisering af arbejdet. For medarbejderne betød opkvalificeringen en større jobtryghed, større arbejdsvariation, mindre nedslidning og færre arbejdsskader. Medarbejderne ville også få bedre muligheder for at vedligeholde de nødvendige basiskvalifikationer, samt mulighed for at søge arbejde inden for beslægtede jobområder. Erfaringerne fra projektet har vist, at der er behov for opkvalificering af medarbejderne. Projektet har ikke kun betydet, at medarbejderne erhvervede nye kvalifikationer, men også, at mange medarbejdere har fået større indsigt i de forskellige jobfunktioner i virksomheden. UDDANNELSE I BAGAGEN 5

7 I løbet af projektperioden har flere fået andet arbejde i virksomheden, hvilket har betydet, at opkvalificeringen kan være med til at sikre, at det fremover vil gøre det nemmere at fastholde medarbejderne på arbejdspladsen trods udvikling og stigende krav til brug af IT. Derudover har en del af medarbejderne erhvervet nye kvalifikationer, som gør det muligt for dem at søge andre faglige udfordringer. Flere medarbejdere har fået lyst til mere uddannelse, og andre har tilkendegivet, at uddannelsesforløbet har betydet noget for deres privatliv, gjort dem gladere, samt givet dem en følelse af, at det blev gjort for deres skyld. Vi vil gerne pointere, at projektet har været mindst lige så lærerigt for os selv som for dem, der har deltaget i projektet, og vi håber, at vi med rapporten kan inspirere, samt give ny viden og indsigt i, hvordan uddannelse af kortuddannede og ikke faglærte kan målrettes og konkret gribes an. Vi vil her benytte lejligheden til at takke for den økonomiske støtte, vi har fået fra EU's Socialfond. Yderligere eksemplarer af rapporten kan fås ved henvendelse til FIC. God læselyst! Styregruppen 6 UDDANNELSE I BAGAGEN

8 2. Resumé Projektets samarbejdspartnere har valgt at udgive denne rapport for at give andre virksomheder og organisationer mulighed for at få glæde af de erfaringer, vi har gjort i løbet af projektperioden. Selv om der i forbindelse med udvikling af uddannelsesforløbet er taget udgangspunkt i en enkelt virksomhed, forventes de udviklede redskaber at kunne give inspiration til implementering af uddannelse for kortuddannede og ikke-faglærte i andre virksomheder. Dette kapitel indeholder et resume af projektets aktiviteter, resultater og anbefalinger, der efterfølgende bliver uddybet i rapportens øvrige kapitler. Det overordnede mål med projektet har været at udvikle, beskrive og igangsætte en uddannelsesmodel og god praksis for opkvalificering og fastholdelse af kortuddannede og ikkefaglærte medarbejdere. Det særligt fornyende i projektet har været at skabe en målrettet indsats og et formaliseret netværkssamarbejde med henblik på at udvikle nye metoder, specifikt målrettet mod opkvalificering af medarbejdere, der var over 45 år og/eller, som havde været ansat i virksomheden i mere end 15 år. Den almene og faglige opkvalificering skulle forbedre medarbejdernes muligheder for enten at blive i virksomheden eller blive i stand til at finde beskæftigelse i lignende virksomheder eller i andre jobfunktioner på det øvrige arbejdsmarked. Dermed ville medarbejdernes muligheder for at bibeholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet blive forbedret. Målrettet indsats og formaliseret netværkssamarbejde Netværkssamarbejdet bestod af ledelsesrepræsentanter fra SGS, medarbejdernes faglige klub "Ekspeditionsarbejdernes Klub", 3F Kastrup og Omegn, VUC Erhverv, Vestegnen, TEC Landtransport og FIC. Målet for samarbejdet var at skabe et erfaringsgrundlag, der kunne bidrage til den videre erfaringsspredning omkring uddannelse og fastholdelse af kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere. 2.1 Aktiviteter og resultater For at kunne udpege den rigtige målgruppe, dvs. de medarbejdere, der havde størst behov for opkvalificering og samtidig sammensætte uddannelsesforløbene, så de passede til medarbejdernes ønsker og behov, blev der gennemført individuel kompetenceafklaring og efterfølgende visitering af medarbejderne. Kompetenceafklaringen var opdelt i almen og faglig afklaring. Den almene kompetenceafklaring blev gennemført af VUC Erhverv, Vestegnen og bestod af en test i dansk og matematik, samt en samtale med VUC-vejlederen, hvor deltagerne skulle oplyse om deres engelsk- og IT-færdigheder og tidligere eksamener. Hvis medarbejderne tidligere havde modtaget ordblindeundervisning, eller hvis de havde grund til at tro, de var ordblinde, blev der foretaget en screening for ordblindhed. Kompetenceafklaring Den faglige kompetenceafklaring blev gennemført af TEC Landtransport. Den bestod af en afklaring i forhold til tidligere og eksisterende jobfunktioner, samt i forhold til medarbejderens ønsker om faglig opkvalificering med henblik på nuværende og/eller fremtidige ar- UDDANNELSE I BAGAGEN 7

9 bejdsfunktioner. Udover TEC Landtransport og den pågældende medarbejder deltog projektleder og projektmedarbejder fra FIC i samtalen. Uddannelsens indhold I alt 2x20 medarbejdere har deltaget i de to uddannelsesforløb i projektet. Begge uddannelsesforløb har bestået af et holdforløb i almen opkvalificering, som desuden omfattede et kortere kursus i virksomhedens hjemmeside, system og e-learningprogrammer. Desuden har der været gennemført et holdforløb i ergonomi og et kursus i sikkerhed ved arbejde ved forplads og flyside. Medarbejderne har efterfølgende deltaget i et individuelt tilrettelagt forløb i faglig opkvalificering. Den almene opkvalificering blev gennemført af VUC Erhverv, Vestegnen, mens den faglige opkvalificering har været gennemført henholdsvis på TEC Landtransport og i SGS Learning Center. Den almene opkvalificering af hold 1 har bestået af 14 ugers undervisning, og for hold 2 varede den 11 uger. Opkvalificeringen bestod af undervisning i engelsk, dansk, matematik og IT. Resultat af uddannelsesforløbene Generelt har medarbejderne opnået meget flotte resultater i de almene fag, selvom det ikke har været projektets primære mål, at så mange som muligt gik til eksamen. Derimod har det været målet, at medarbejderne, som ikke har gået i skole i mange år, fik opfrisket deres almene og faglige kvalifikationer og på den måde fik forbedret deres kompetencer og fremtidige jobmuligheder. De gode resultater har formentlig været årsag til, at langt de fleste af medarbejderne nemmere kom igennem deres faglige opkvalificering og med flotte resultater. Ud af de 40 medarbejdere har 35 gennemført samtlige faglige kurser, de var tilmeldt. En stoppede på Kørekort D-erhverv undervejs i uddannelsesforløbet pga. manglende daglig kørselsrutine. To valgte ikke at fortsætte, idet fornyede teori- og køreprøver skulle tages efter endt kursusforløb, og en gik ikke til certifikatprøve på Kran E. En medarbejder startede ikke på sit leder-uddannelsesforløb på grund af sygdom. Udover at medarbejderne generelt har fået øget såvel deres almene som deres faglige kompetencer, mener hovedparten af dem, at kurset har givet dem mere lyst til at deltage i uddannelse, samtidig med at deres viden om uddannelsessystemet er blevet øget. En del af medarbejderne har fået en større selvtillid og tro på, at de kan varetage andre jobfunktioner, ligesom nogle af dem har fået mere viden om nogle af de andre jobfunktioner i SGS. Fem af medarbejderne er overgået til arbejde i andre afdelinger i løbet af projektperioden. Udover de overordnede mål har projektet bidraget til læring og ny forståelse både i SGS, 3F Kastrup og Omegn og blandt de undervisere og repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, som har deltaget i projektet. Både repræsentanterne fra virksomheden og uddannelsesinstitutionerne giver således udtryk for, at de gennem deltagelse i projektet har fået større kendskab til og viden om uddannelse af målgruppen. 8 UDDANNELSE I BAGAGEN

10 2.2 Projektets anbefalinger Der har i løbet af projektperioden været gennemført evaluering af de forskellige projektaktiviteter. De nedenstående anbefalinger er udarbejdet på baggrund af evalueringer gennemført med projektets styregruppe, undervisere og medarbejderne. Anbefalinger Af hensyn til overskueligheden har vi valgt kort at beskrive essensen af vores anbefaling til god praksis for gennemførelse af fælles uddannelsesprojekter. Herefter beskriver vi vores anbefalinger til virksomheder, klubber og faglige organisationer, udannelsesinstitutioner og medarbejdere, der ønsker at gennemføre eller deltage i lignende uddannelsesaktiviteter. Eksempel på god praksis Der er især fem faktorer, som vi mener, er vigtige, hvis man skal opnå et godt resultat af et uddannelsesprojekt: God praksis Intensiv involvering og engagement fra de deltagende parter Høj grad af forankring Bred opbakning fra hele virksomheden Tæt samarbejde med projektets andre aktører En grundig forberedelse Først og fremmest har det været afgørende for projektet - og det gælder for stort set alle samarbejdsrelationer - at alle parter har brændt for ideen bag projektet. Alle parterne involverede sig således i opkvalificeringen af medarbejderne og i udviklingen af en metode til almen og faglig opkvalificering af kortuddannede og ikke-faglærte. Parternes store engagement og vedholdenhed har betydet, at medarbejderne har fået opfyldt stort set alle deres uddannelsesønsker. Projektet har desuden haft en høj grad af forankring både i virksomheden, i medarbejdernes faglige klub og i 3F Kastrup og Omegn. Ideen til projektet stammede fra ledelse og medarbejdere i virksomheden og 3F Kastrup og Omegn. Det har betydet, at forankringen og ejerskabet fra starten har ligget i virksomheden, som skal drive kompetenceudviklingen videre efter projektets afslutning. Endelig er en grundig forberedelse afgørende for kvaliteten af et uddannelsesprojekt. Med en grundig forberedelse minimeres fejl og misforståelser. Vi anbefaler samtidig, at der er en gennemgående person, som har ansvaret for at koordinere uddannelsesaktiviteterne og samle op gennem hele forløbet. Som minimum anbefales det, at der i virksomheden er en fast kontaktperson, som uddannelsesinstitutionen og medarbejderne kan kontakte med rettelser, eller hvis noget går galt. Parternes engagement Forankring og ejerskab Grundig forberedelse Fast kontaktperson Anbefalinger til virksomheder, klubber og faglige organisationer Vær på forkant med udviklingen Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad der er formålet med uddannelsesaktiviteterne; er det fagligt eller alment? Og hvilken målgruppe henvender uddannelsesaktiviteterne sig til. Brug tid på at definere formål, indhold og målgruppe. Formål, indhold og målgruppe UDDANNELSE I BAGAGEN 9

11 Sørg for at få beskrevet virksomhedens fremtidige forventninger og krav til medarbejderne. Definer hvilke kompetencer, medarbejderstaben har brug for. Overvej eventuelle konsekvenser. Hvad sker der, hvis uddannelse ikke bliver sat i gang? Tilskudsmuligheder Skab ejerskab Undersøg tilskudsmulighederne Undersøg om der er mulighed for offentlige tilskud? Er der en uddannelsespulje? Kan I gøre andet? Skab ejerskab hos alle Det er vigtigt med et fælles fodslag og fælles forståelse. Skab klare og fælles forventninger til gennemførelse af uddannelsesaktiviteterne mellem tillidsmænd, virksomhed og medarbejdere, da det er fællesskabet, der skal bære det igennem. Den faglige organisation skal støtte og hjælpe klubben vedr. muligheder, planlægning mm. Motiver medarbejderne Motiver medarbejderne til uddannelse Interessen og motivationen for uddannelse skal i mange tilfælde skabes hos især dem, som har mest brug for uddannelse. Tillidsmænd, fagforeninger, lokale ledere osv. har en stor rolle i forhold til at motivere medarbejderne til uddannelse. Informer medarbejderne gennem brug af forskellige medier såsom interne blade (med gode eksempler), intranet, infoskærme, opslagtavler mm. Udvælg de medarbejdere, som skal på uddannelse Undersøg, hvor mange der har lyst til og brug for uddannelse. Undersøg, hvilken form for uddannelse målgruppen har behov for. Definitionen af målgruppen skal ske i et samarbejde mellem virksomheden, den faglige klub og den faglige organisation. Sørg for, at alle i målgruppen får tilbuddet om uddannelse. Information Information i virksomheden om projektet Sørg for, at informationen når ud til alle potentielle deltagere, også dem, som er mindre motiverede for uddannelse. Det er vigtigt at informere alle led i organisationen om projektet. Informationer til medarbejderne Rammer og kriterier for deltagelse i uddannelse skal være tydelige og letforståelige og kendt af alle medarbejdere. Er der f.eks. nogle bestemte medarbejdergrupper, der prioriteres? Målgruppen skal informeres om uddannelsens muligheder og indhold: Gennemføres uddannelsen som et holdforløb eller som individuelle forløb, hvor medarbejderen indplaceres på skolens øvrige hold? Inddrag tillidsrepræsentanten Inddrag medarbejdernes tillidsmænd Lav klare aftaler mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden vedrørende løn og arbejdsvilkår under uddannelse mm. For at sikre medarbejdernes motivation og engagement var det vigtigt for nogle medarbejdere, at de modtog fuld løn under uddannelsen. Der er tilskudsmuligheder til lønrefusion. 10 UDDANNELSE I BAGAGEN

12 Frihed til uddannelse Det er vigtigt, at medarbejderne sikres frihed til at tage uddannelsen. Når uddannelsesforløbet er planlagt, og medarbejderne er informeret om datoerne for deltagelse, er det vigtigt, at der ikke ændres i aftalen, så medarbejderne indkaldes på arbejde i perioder, hvor de regner med at have fri eller deltage i uddannelse. F.eks. skal medarbejderne ikke kaldes ud i driften ved eventuelle helligdage under uddannelsen. Inddrag uddannelsesudbydere tidligt i forløbet Så snart, man har taget den første snak om kompetenceløft, skal uddannelsesudbyderne inddrages. Frihed til uddannelse Inddrag uddannelsesinstitutionerne Stil tydelige, klare og specifikke krav til uddannelsesinstitutionerne og underviserne. Sørg for en grundig dialog om ønsker og muligheder. Et bredt spektrum af faglige kurser Tilrettelæg tilbuddene af de faglige kurser, så de matcher både medarbejderne og virksomhedens ønsker og behov. Hvis der er eksisterende intern uddannelse inden for forskellige afdelinger/jobfunktioner i virksomheden, bør medarbejderne informeres om dette. Faglige kurser Samlede forløb har mange fordele frem for kortere, afbrudte forløb Et længerevarende samlet forløb giver bl.a. tid og ro til faglig fordybelse. Samtidig får medarbejderne mulighed for at lade op såvel fysisk som psykisk. Kompetenceafklaringen skal være ensartet Prioriter forberedelsen af kompetenceafklaringen højt. Individuel kompetenceafklaring (IKA) er et af redskaberne til at kunne udarbejde en systematisk uddannelsesplanlægning, som giver virksomheden og medarbejderne et billede af medarbejdernes realkompetencer. Ensartet kompetenceafklaring Mål og niveauer for afklaringen skal beskrives i uddannelses- og virksomhedstermer. Sørg for klare og tydelige anbefalinger fra dem, der gennemfører kompetencevurderingen til dem, der skal visitere. Information til de medarbejdere, som har deltaget i IKA Den dag, medarbejderne deltager i IKA'en, bør det meddeles dem, hvornår de kan forvente, at den endelig visitering er foretaget, og hvornår de kan forvente at få besked, om de får mulighed for at deltage i uddannelsesforløbet. Deadline for tilbagemelding skal overholdes! Lav en plan for, hvordan og hvornår medarbejderne informeres om resultatet af den endelige visitering. Informer hurtigt dem, som ikke kom i betragtning til uddannelsen, om alternative uddannelsesmuligheder m.v. Informer hurtigt dem, som måske kommer med; informer om processen i forhold til den endelige visitering, samt hvilke alternative uddannelsesmuligheder de evt. har. UDDANNELSE I BAGAGEN 11

13 Visiter grundigt Visiter grundigt Tilrettelæg et visiteringsforløb i første del af forløbet. Husk, at visitering tager lang tid - ofte længere tid, end man tror. Beskriv og informer om visitationsgruppens kriterier for udvælgelse af dem, der skal deltage i uddannelsesforløbet. Overvej at inddrage mellemledere og evt. talsmænd i de forskellige afdelinger, så man får en fornemmelse af, hvorvidt det er de rigtige medarbejdere, der er udvalgt. Visitationsgruppens arbejde Beskriv og informer om visitationsgruppens kriterier for udvælgelse af dem, der skal deltage i uddannelsesforløbet. En eller to personer gennemgår afklaringerne for en grovsortering inden mødet i visitationsgruppen ud fra aftalte kriterier. Visitationsgruppens indstilling udsendes til medarbejdernes nærmeste leder og talsmand/tillidsrepræsentant til evt. endelig anbefaling eller kommentering inden endelig visitering. Giv medarbejderne et samlet overblik over deres kursusmuligheder Brug f.eks. plancher, infoskærme eller pjecer i forbindelse med visiteringen. Overblikket styrker målretningen af forløbet. Opfølgning Opfølgning efter uddannelsesforløbet Virksomheden bør følge op, når medarbejderne kommer tilbage fra uddannelsesforløbet. Det er vigtigt at følge op på de erfaringer, som den enkelte medarbejder har gjort sig under uddannelsen. Passer rammer og indhold i uddannelsen med de forventninger og behov, som virksomheden og medarbejderne havde? Er der noget, der skal rettes til? Hvor det er muligt, bør medarbejderne få mulighed for at bruge deres nyerhvervede kompetencer. Skaf penge til mere uddannelse Når uddannelse er igangsat med succes, skabes der ofte en positiv spiral, hvor flere medarbejdere ønsker at deltage i nye uddannelsesaktiviteter. Undersøg mulighederne for at udnytte overenskomsternes muligheder. Inddrag f.eks. medarbejdernes faglige klub i udformning af en lokal uddannelsespulje. 12 UDDANNELSE I BAGAGEN

14 Medarbejderudviklingssamtaler Ved medarbejderudviklingssamtaler bør medarbejdernes uddannelsesønsker inddrages. Lav en plan og følg op. Anbefalinger til uddannelsesinstitutioner Skolernes forberedelse af individuel kompetenceafklaring Prioriter forberedelsen af kompetenceafklaringen højt. De, som gennemfører kompetenceafklaringen, skal som minimum kende til virksomhedens kerneområder, målgruppens jobområder, kulturen på virksomheden, mål for uddannelsesplanerne mv. IKA-dagen Ved Individuel kompetenceafklaring skal der gennemføres test i alle de almene fag, der vil indgå i uddannelsesforløbet. Husk at afsætte den nødvendige tid. Forbered IKA-dagen grundigt Ved kompetenceafklaring på det faglige område bør der deltage en repræsentant fra virksomheden, klubben eller den faglige organisation, der kender brancheområdet, samt en repræsentant fra skolen. Information fra skolerne til visitationsgruppen Informationsmaterialet fra skolerne skal skrives, så det kan læses og forstås af visitationsgruppens medlemmer, da det som udgangspunkt ikke kan forventes, at alle kender de enkelte forløb. Information om afklaring vedrørende almen uddannelse: Den enkelte medarbejders placering og niveau for undervisning skal fremgå tydeligt. Information om afklaring i forhold til faglig uddannelse: Den enkelte medarbejders ønsker skal fremgå tydeligt eventuelt med angivelse af prioriteringer. Information Informer om kravene til kurserne Medarbejderne gøres bekendt med, at en stor del af undervisningen på AMU-kurserne foregår ved anvendelse af IT og som selvstudium. Medarbejderne bør også orienteres om undervisernes/skolernes forventede krav ved erhvervelse af kørekort og certifikater. Test for ordblindhed Hvis medarbejderne tidligere har modtaget ordblindeundervisning, eller hvis de har grund til at tro, de er ordblinde, skal der foretages en screening for ordblindhed inden planlægningen af uddannelsesforløbet. Sammensætning af hold Sammensæt holdene, så der ikke er for stor spredning i medarbejdernes niveauer i de enkelte fag. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, bør man sikre sig, at der er økonomi til, at man indkøber dobbeltlærerdækning i nogle af fagene. Holdenes sammensætning Holdene må ikke være for store, da målgruppen er meget motiveret, stiller store krav og ønsker intensiv undervisning. Skemalægning af VUC-forløb Test medarbejderne igen i de enkelte fag ved første undervisningslektion, så den enkelte underviser kender afsættet for sin undervisning. Målgruppen foretrækker flere fag samme dag i stedet for et fag hele dagen. UDDANNELSE I BAGAGEN 13

15 Engagerende undervisningsmetoder Kend kulturen Underviserne skal bruge relevante og engagerende undervisningsmetoder Sammensæt undervisningen, så den harmonerer med medarbejdernes ønsker og behov. Vær bevidst om at udvælge materialer, der er relevante for målgruppen, f.eks. materialer fra arbejdspladsen eller materialer, som passer til medarbejdernes øvrige interesser. Brug en undervisningsplan og nogle bøger, så medarbejderne får et overblik over, hvad de skal nå igennem. Få indblik i virksomhedens kultur Det er vigtigt at kende til den kultur, medarbejderne kommer med, da kulturen har et vigtigt præg på undervisningen. Besøg arbejdspladsen og lær forholdene at kende. Underviserne skal møde medarbejderne, hvor de er Ligeværdig kommunikation med medarbejderne er altafgørende. Skab dialog og tillid fra starten. Bring medarbejdernes egne erfaringer frem ved at spørge til deres målsætning og motivation. Tag udgangspunkt i medarbejdernes hverdag, og hvor de er fagligt. Brug afvekslende og aktiverende undervisningsmetoder og inddrag materialer fra medarbejdernes arbejdsliv. Tilrettelæg undervisningen løbende under forløbet og følg medarbejdernes målsætning samtidig med, at kursets mål efterleves. Få alle med fra start Få alle med fra start Sørg for, at undervisningsniveauet er tilpasset medarbejdernes kompetencer, så alle kan følge med fra starten, og så det samtidig ikke bliver kedeligt. Sørg for, at medarbejderne får en succesoplevelse i starten af undervisningsforløbet. Vær fleksibel og tilpas løbende undervisningen til medarbejdernes niveau og behov. 14 UDDANNELSE I BAGAGEN

16 Lokaler Brug gode og fleksible lokaler, så medarbejderne kan opdeles i grupper efter niveauer. Brug humor Humor fremmer fagligheden. Mødetider og pauser ved VUC-forløb Der bør være en kantine eller frokostordning, og frokostpausen bør vare mere end en halv time. Underviserne bør imødekomme evt. ønsker om tidligt mødetidspunkt, såfremt målgruppen er vant til det fra arbejdet og ønsker dette. Indlæg fysisk aktivitet i undervisningen Besøg i fitnesscenter eller anden fysisk aktivitet, som f.eks. relevante besøg og udflugter er en god ide, når man underviser medarbejdere, som i det daglige arbejde er vant til at være fysisk aktive. Anbefalinger til medarbejdere Medarbejderne bør bruge deres muligheder for uddannelse I de fleste overenskomster er der i dag beskrevet retten til uddannelse f.eks. 14 dages selvvalgt uddannelse, muligheder for læse- og stavekurser, merituddannelse m.v. Brug uddannelsesmulighederne Brug dine muligheder for uddannelse. Spring ud i det! Det er nemmere, end man først tror. Uddannelse giver selvtillid, selvværd og mod på at lære nyt. At starte på uddannelse er en omvæltning og kræver lidt tilvænning i starten. Vær uddannelsesambassadør - fortæl om uddannelsen til dine kollegaer. Brug de nye kvalifikationer Prøv om du kan komme til at anvende nogle af de kvalifikationer, du har erhvervet eller fået genopfrisket både på arbejdspladsen og privat. Gå evt. til ledelsen og spørg, om det er muligt at rokere i afdelingen, så du kan prøve at blive god/bedre til flere forskellige funktioner. UDDANNELSE I BAGAGEN 15

17 3. Formål, mål og målgruppe 3.1 Projektets intentioner For at kunne fastholde hovedparten af de kortuddannede medarbejdere, som i dag er ansat i SGS, var det nødvendigt, at der blev igangsat systematisk opkvalificering af målgruppen. Målet med opkvalificeringen var at kvalificere medarbejderne til nuværende og fremtidige konkurrence- og myndighedskrav, som virksomheden i fremtiden vil blive stillet over for. Både medarbejderne og virksomhedens ledelse har været motiverede og interesserede i at opkvalificere medarbejdernes kompetencer. Det overordnede formål med projektet var at udvikle, beskrive og igangsætte en ud dannelsesmodel og god praksis for opkvalificering og fastholdelse af kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere. Målet var at etablere systematisk uddannelsesplanlægning af virksomhedens kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere. Gennem individuel kompetenceafklaring og almen og faglig opkvalificering skulle medarbejdernes muligheder for at bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet forbedres. Deres muligheder for enten at blive i virksomheden, eller blive i stand til at finde beskæftigelse i lignende virksomheder eller overgå til andre jobfunktioner på det øvrige arbejdsmarked, skulle således styrkes. Individuel kompetenceafklaring Hvad ville vi opnå? 3.2 Omdrejningspunkter for projektet For at kunne udpege den rigtige målgruppe, dvs. de medarbejdere, der havde størst behov for opkvalificering, blev der gennemført individuel kompetenceafklaring af ca. 100 bagageportører. For at kunne igangsætte processen med systematisk uddannelsesplanlægning blev der iværksat to forløb på ca. 20 uger for i alt 40 kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere. Det langsigtede mål, som rakte ud over projektperioden, var, at virksomheden og den faglige klub kunne arbejde videre med opkvalificering af medarbejderstaben, så alle kom i besiddelse af de krævede basiskvalifikationer. Basiskvalifikationerne består af mindst 9. klasses dansk, matematik og engelsk, samt IT-kendskab på brugerniveau. Medarbejderne skulle også lære at anvende virksomhedens interne e-learningprogrammer. Succeskriterierne for projektet var: At medarbejderne fik de nødvendige basiskvalifikationer, som kunne imødegå opsigelser og derigennem skabe øget mulighed for fastholdelse for gruppen på arbejdsmarkedet. At målgruppen fik tryghed omkring egen arbejdsmarkedsfastholdelse og derigennem generelt fik øget livskvalitet, både privat og på arbejde. 16 UDDANNELSE I BAGAGEN

18 At øge målgruppens uddannelsesparathed gennem nedbrydning af barrierer. At SGS fik en medarbejderstab, der havde de nødvendige basiskvalifikationer, der kunne være med til at sikre færre arbejds-/nedslidningsskader. At øge målgruppens fleksibilitet. Opkvalificering og fastholdelse af de kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere skulle realiseres gennem følgende delmål: Gennem individuel kompetenceafklaring og udarbejdelse af uddannelsesplaner skulle det sikres, at medarbejdernes kvalifikationer kom til at modsvare virksomhedens behov. Endvidere skulle uddannelsesplanerne indeholde medarbejdernes egne ønsker for fremtidige jobområder og arbejdsfunktioner. Kompetenceafklaringen skulle være med til at kortlægge de kompetencer, som medarbejderen var i besiddelse af, og som rakte ud over den eksisterende arbejdsfunktion. - Almen opkvalificering af målgruppen, der skulle være med til at forbedre deres læse- og skrivefærdigheder, deres regnefærdigheder, samt IT- og engelskfærdigheder. Projektets delmål UDDANNELSE I BAGAGEN 17

19 - Individuel faglig opkvalificering, der skulle sikre, at medarbejderne blev i stand til at varetage nye jobfunktioner i virksomheden, men også være med til at øge deres mulighed for at finde nye job og dermed øge deres mulighed for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet. - Gennem aktiviteter, erfaringer og aktiv deltagelse i projektet blandt virksomhedens ledelse og personaleansvarlige, tillidsrepræsentanterne, den faglige organisation og uddannelsesinstitutioner skulle der opbygges god praksis for systematisk ud dan nel ses plan - lægning således, at dette arbejde kunne fortsætte ved projektets afslutning. - Udarbejdelse af en intern og ekstern informationsstrategi om projektet skulle sikre, at projektets erfaringer løbende blev formidlet til en bred kreds af medarbejdere og aktører såvel internt i virksomheden som eksternt. - Projektets resultater og erfaringer skulle løbende evalueres af styregruppen. De samlede erfaringer skulle beskrives i en afsluttende rapport for at inspirere og bidrage til udvikling og formidling af god praksis inden for området. - Ved projektets afslutning skulle der afholdes et seminar. Seminaret skulle bidrage til at sikre, at projektets erfaringer blev formidlet til en bred kreds af relevante aktører inden for området. Seminaret skulle samtidig være med til at sætte fokus på vigtigheden af iværksættelse af opkvalificering af målgruppen i andre virksomheder. Undervejs i projektforløbet besluttede styregruppen, at det planlagte seminar i stedet skulle anvendes til intern evaluering med deltagelse af medarbejdere og andre aktører i projektet. Seminaret skulle endvidere anvendes til perspektivering og anbefalinger, som kunne bruges af andre interessenter. 18 UDDANNELSE I BAGAGEN

20 3.3 Projektets målgruppe Blandt de ansatte i SGS er der ca bagageportører, som er organiseret i 3F. En del af medarbejderne havde været ansat i virksomheden i mange år uden at deltage i efter- og videreuddannelse. Ikke-faglærte og kortuddannede bagageportører Målgruppen for projektet blev valgt ud fra et alders- og anciennitetskriterium, som var: Minimum 15 års anciennitet og/eller Alder på 45 år og derover Medarbejderne med det største behov for almen opkvalificering skulle prioriteres. Det blev skønnet, at der blandt medarbejderne var flere, som var ordblinde eller havde læse- og staveproblemer. Det betød, at målgruppen skulle have et individuelt uddannelsestilbud i form af Forberedende Voksenuddannelse (FVU) eller ordblindeundervisning. Flere læse-stave-svage i målgruppen Den samlede målgruppe var 220 medarbejdere, hvoraf ca. 100 bagageportører har gennemført en individuel kompetenceafklaring. Som forsøgsforløb blev der gennemført et 20- ugers uddannelsesforløb for i alt 40 kortuddannende og ikke-faglærte medarbejdere. UDDANNELSE I BAGAGEN 19

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Effekt af FVU. Anbefalinger til Uddannelsesaktører. FVU-området

Effekt af FVU. Anbefalinger til Uddannelsesaktører. FVU-området Effekt af FVU & Anbefalinger til Uddannelsesaktører på FVU-området Konsulenter: Jesper Lund/Lone Vestergaard Pedersen Mercuri Urval A/S Anbefalinger til aktører på FVU-området side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere