PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC"

Transkript

1 Uddannelse i bagagen Marts 2008

2 Uddannelse i bagagen Marts 2008

3 Indhold 1 Indledning Resume Aktiviteter og resultater Anbefalinger Formål, mål og målgruppe Projektets intentioner Omdrejningspunkter for projektet Projektets målgruppe Projektets organisering Styregruppens sammensætning og funktion Arbejdsgrupper under styregruppen Tids- og handlingsplan for projektet Styregruppens forventninger til projektet Styregruppens evaluering af projektet Evalueringsmetode og datagrundlag Formålet med evaluering af projektet Evalueringsmetode Datagrundlag Individuel kompetenceafklaring Formål med individuel kompetenceafklaring Model for den individuelle kompetenceafklaring Praktisk gennemførelse af kompetenceafklaringen Evaluering af individuel kompetenceafklaring Opsamling og anbefalinger Visitation af medarbejderne Formål med visiteringen Plan for visiteringen De visiteredes baggrund og kompetencer Opsamling og anbefalinger Uddannelsesforløbene Formål med uddannelsesforløbene Uddannelsesforløbenes struktur og indhold Medarbejdernes forventninger til projektet Evaluering af uddannelsesforløbene Erhvervede kompetencer Opsamling og anbefalinger UDDANNELSE I BAGAGEN

4 9 IT-baseret uddannelsesplanlægningsredskab Formål med et IT-baseret uddannelsesplanlægningsredskab Indhold Fordele og mangler Information og formidling af erfaringer Formål med formidling af projektets aktiviteter Projektets interne formidlingsindsats Formidling af projektets erfaringer Udarbejdelse af DVD Ordliste UDDANNELSE I BAGAGEN 3

5 4 UDDANNELSE I BAGAGEN

6 1. Indledning Er gruppen af kortuddannede og ikke-faglærte tilstrækkeligt kvalificeret til, at Danmark kan deltage i den globale udvikling, eller kommer Danmark i løbet af få år til at mangle kvalificeret arbejdskraft? Det er et af de spørgsmål, som til stadighed dukker op i den danske debat. Spørgsmålet stilles af mange offentlige instanser, og med regeringens "Globaliseringsrapport" er der sat fokus på behovet for velkvalificeret arbejdskraft i Danmark, samt en øget intensivering af voksenuddannelsen. De seneste år er stigningen i uddannelsesniveauet desværre stagneret. Hvis vi ikke opnår markante løft af uddannelsesniveauet, vil Danmark løbe ind i store ubalancer, hvor over ikke-faglærte mangler job samtidig med, at der vil være mangel på faglærte og kvalificerede medarbejdere. Denne rapport er en beskrivelse af projektet "Uddannelse i bagagen". Rapporten indeholder en beskrivelse af baggrunden for projektet, en gennemgang af selve projektforløbet, herunder opkvalificeringen af kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere, samt de erfaringer, der er opnået i projektet. Derudover indeholder rapporten en beskrivelse af de værktøjer, der er udviklet og anvendt i projektet. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem SAS Ground Services (SGS), medarbejdernes faglige klub "Ekspeditionsarbejdernes klub", 3F Kastrup og Omegn, VUC Erhverv, Vestegnen, TEC Landtransport og FIC. Ønsket om at udvikle og gennemføre projektet tog sit udgangspunkt i en fælles interesse blandt ledelse, tillidsrepræsentanter i SGS og den faglige organisation i forhold til opkvalificering af medarbejderne. En del af de ikke-faglærte medarbejdere i SGS blev ansat på et tidspunkt, hvor ansættelses- og kompetencekravene ikke var så krævende, som de er i dag. De stigende krav til medarbejderne er forårsaget af mange myndighedskrav, samt en øget grad af teknologi og omstruktureringer i SAS-gruppen. De øgede krav omfatter bl.a. brug af både IT og engelsk. Dette har medført, at en stor del af medarbejderne ikke havde de fornødne kvalifikationer. Der var således opstået et gab mellem de nuværende kvalifikationskrav og målgruppens kompetencer. Det blev forventet, at en del af medarbejderne ville have svært ved at læse og stave på et niveau, som er tilstrækkeligt til at kunne følge med i en faglig opkvalificering på Arbejdsmarkedsuddannelserne. Hvis dette gab ikke bliver "udfyldt", kunne det eventuelt betyde, at de kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere ville få svært ved at følge med i virksomhedens udvikling. Uden kompetencegivende uddannelse og med erfaring inden for kun et enkelt brancheområde, vil disse medarbejdere få det svært ved en eventuel ledighed. SGS valgte bl.a. at gå ind i projektet, fordi de var interesserede i at beholde så mange medarbejdere som muligt i fremtiden. Medarbejdernes særlige kendskab til lufthavnen og SGS i særdeleshed danner grundlag for en god forståelse af en ny organisering af arbejdet. For medarbejderne betød opkvalificeringen en større jobtryghed, større arbejdsvariation, mindre nedslidning og færre arbejdsskader. Medarbejderne ville også få bedre muligheder for at vedligeholde de nødvendige basiskvalifikationer, samt mulighed for at søge arbejde inden for beslægtede jobområder. Erfaringerne fra projektet har vist, at der er behov for opkvalificering af medarbejderne. Projektet har ikke kun betydet, at medarbejderne erhvervede nye kvalifikationer, men også, at mange medarbejdere har fået større indsigt i de forskellige jobfunktioner i virksomheden. UDDANNELSE I BAGAGEN 5

7 I løbet af projektperioden har flere fået andet arbejde i virksomheden, hvilket har betydet, at opkvalificeringen kan være med til at sikre, at det fremover vil gøre det nemmere at fastholde medarbejderne på arbejdspladsen trods udvikling og stigende krav til brug af IT. Derudover har en del af medarbejderne erhvervet nye kvalifikationer, som gør det muligt for dem at søge andre faglige udfordringer. Flere medarbejdere har fået lyst til mere uddannelse, og andre har tilkendegivet, at uddannelsesforløbet har betydet noget for deres privatliv, gjort dem gladere, samt givet dem en følelse af, at det blev gjort for deres skyld. Vi vil gerne pointere, at projektet har været mindst lige så lærerigt for os selv som for dem, der har deltaget i projektet, og vi håber, at vi med rapporten kan inspirere, samt give ny viden og indsigt i, hvordan uddannelse af kortuddannede og ikke faglærte kan målrettes og konkret gribes an. Vi vil her benytte lejligheden til at takke for den økonomiske støtte, vi har fået fra EU's Socialfond. Yderligere eksemplarer af rapporten kan fås ved henvendelse til FIC. God læselyst! Styregruppen 6 UDDANNELSE I BAGAGEN

8 2. Resumé Projektets samarbejdspartnere har valgt at udgive denne rapport for at give andre virksomheder og organisationer mulighed for at få glæde af de erfaringer, vi har gjort i løbet af projektperioden. Selv om der i forbindelse med udvikling af uddannelsesforløbet er taget udgangspunkt i en enkelt virksomhed, forventes de udviklede redskaber at kunne give inspiration til implementering af uddannelse for kortuddannede og ikke-faglærte i andre virksomheder. Dette kapitel indeholder et resume af projektets aktiviteter, resultater og anbefalinger, der efterfølgende bliver uddybet i rapportens øvrige kapitler. Det overordnede mål med projektet har været at udvikle, beskrive og igangsætte en uddannelsesmodel og god praksis for opkvalificering og fastholdelse af kortuddannede og ikkefaglærte medarbejdere. Det særligt fornyende i projektet har været at skabe en målrettet indsats og et formaliseret netværkssamarbejde med henblik på at udvikle nye metoder, specifikt målrettet mod opkvalificering af medarbejdere, der var over 45 år og/eller, som havde været ansat i virksomheden i mere end 15 år. Den almene og faglige opkvalificering skulle forbedre medarbejdernes muligheder for enten at blive i virksomheden eller blive i stand til at finde beskæftigelse i lignende virksomheder eller i andre jobfunktioner på det øvrige arbejdsmarked. Dermed ville medarbejdernes muligheder for at bibeholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet blive forbedret. Målrettet indsats og formaliseret netværkssamarbejde Netværkssamarbejdet bestod af ledelsesrepræsentanter fra SGS, medarbejdernes faglige klub "Ekspeditionsarbejdernes Klub", 3F Kastrup og Omegn, VUC Erhverv, Vestegnen, TEC Landtransport og FIC. Målet for samarbejdet var at skabe et erfaringsgrundlag, der kunne bidrage til den videre erfaringsspredning omkring uddannelse og fastholdelse af kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere. 2.1 Aktiviteter og resultater For at kunne udpege den rigtige målgruppe, dvs. de medarbejdere, der havde størst behov for opkvalificering og samtidig sammensætte uddannelsesforløbene, så de passede til medarbejdernes ønsker og behov, blev der gennemført individuel kompetenceafklaring og efterfølgende visitering af medarbejderne. Kompetenceafklaringen var opdelt i almen og faglig afklaring. Den almene kompetenceafklaring blev gennemført af VUC Erhverv, Vestegnen og bestod af en test i dansk og matematik, samt en samtale med VUC-vejlederen, hvor deltagerne skulle oplyse om deres engelsk- og IT-færdigheder og tidligere eksamener. Hvis medarbejderne tidligere havde modtaget ordblindeundervisning, eller hvis de havde grund til at tro, de var ordblinde, blev der foretaget en screening for ordblindhed. Kompetenceafklaring Den faglige kompetenceafklaring blev gennemført af TEC Landtransport. Den bestod af en afklaring i forhold til tidligere og eksisterende jobfunktioner, samt i forhold til medarbejderens ønsker om faglig opkvalificering med henblik på nuværende og/eller fremtidige ar- UDDANNELSE I BAGAGEN 7

9 bejdsfunktioner. Udover TEC Landtransport og den pågældende medarbejder deltog projektleder og projektmedarbejder fra FIC i samtalen. Uddannelsens indhold I alt 2x20 medarbejdere har deltaget i de to uddannelsesforløb i projektet. Begge uddannelsesforløb har bestået af et holdforløb i almen opkvalificering, som desuden omfattede et kortere kursus i virksomhedens hjemmeside, system og e-learningprogrammer. Desuden har der været gennemført et holdforløb i ergonomi og et kursus i sikkerhed ved arbejde ved forplads og flyside. Medarbejderne har efterfølgende deltaget i et individuelt tilrettelagt forløb i faglig opkvalificering. Den almene opkvalificering blev gennemført af VUC Erhverv, Vestegnen, mens den faglige opkvalificering har været gennemført henholdsvis på TEC Landtransport og i SGS Learning Center. Den almene opkvalificering af hold 1 har bestået af 14 ugers undervisning, og for hold 2 varede den 11 uger. Opkvalificeringen bestod af undervisning i engelsk, dansk, matematik og IT. Resultat af uddannelsesforløbene Generelt har medarbejderne opnået meget flotte resultater i de almene fag, selvom det ikke har været projektets primære mål, at så mange som muligt gik til eksamen. Derimod har det været målet, at medarbejderne, som ikke har gået i skole i mange år, fik opfrisket deres almene og faglige kvalifikationer og på den måde fik forbedret deres kompetencer og fremtidige jobmuligheder. De gode resultater har formentlig været årsag til, at langt de fleste af medarbejderne nemmere kom igennem deres faglige opkvalificering og med flotte resultater. Ud af de 40 medarbejdere har 35 gennemført samtlige faglige kurser, de var tilmeldt. En stoppede på Kørekort D-erhverv undervejs i uddannelsesforløbet pga. manglende daglig kørselsrutine. To valgte ikke at fortsætte, idet fornyede teori- og køreprøver skulle tages efter endt kursusforløb, og en gik ikke til certifikatprøve på Kran E. En medarbejder startede ikke på sit leder-uddannelsesforløb på grund af sygdom. Udover at medarbejderne generelt har fået øget såvel deres almene som deres faglige kompetencer, mener hovedparten af dem, at kurset har givet dem mere lyst til at deltage i uddannelse, samtidig med at deres viden om uddannelsessystemet er blevet øget. En del af medarbejderne har fået en større selvtillid og tro på, at de kan varetage andre jobfunktioner, ligesom nogle af dem har fået mere viden om nogle af de andre jobfunktioner i SGS. Fem af medarbejderne er overgået til arbejde i andre afdelinger i løbet af projektperioden. Udover de overordnede mål har projektet bidraget til læring og ny forståelse både i SGS, 3F Kastrup og Omegn og blandt de undervisere og repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, som har deltaget i projektet. Både repræsentanterne fra virksomheden og uddannelsesinstitutionerne giver således udtryk for, at de gennem deltagelse i projektet har fået større kendskab til og viden om uddannelse af målgruppen. 8 UDDANNELSE I BAGAGEN

10 2.2 Projektets anbefalinger Der har i løbet af projektperioden været gennemført evaluering af de forskellige projektaktiviteter. De nedenstående anbefalinger er udarbejdet på baggrund af evalueringer gennemført med projektets styregruppe, undervisere og medarbejderne. Anbefalinger Af hensyn til overskueligheden har vi valgt kort at beskrive essensen af vores anbefaling til god praksis for gennemførelse af fælles uddannelsesprojekter. Herefter beskriver vi vores anbefalinger til virksomheder, klubber og faglige organisationer, udannelsesinstitutioner og medarbejdere, der ønsker at gennemføre eller deltage i lignende uddannelsesaktiviteter. Eksempel på god praksis Der er især fem faktorer, som vi mener, er vigtige, hvis man skal opnå et godt resultat af et uddannelsesprojekt: God praksis Intensiv involvering og engagement fra de deltagende parter Høj grad af forankring Bred opbakning fra hele virksomheden Tæt samarbejde med projektets andre aktører En grundig forberedelse Først og fremmest har det været afgørende for projektet - og det gælder for stort set alle samarbejdsrelationer - at alle parter har brændt for ideen bag projektet. Alle parterne involverede sig således i opkvalificeringen af medarbejderne og i udviklingen af en metode til almen og faglig opkvalificering af kortuddannede og ikke-faglærte. Parternes store engagement og vedholdenhed har betydet, at medarbejderne har fået opfyldt stort set alle deres uddannelsesønsker. Projektet har desuden haft en høj grad af forankring både i virksomheden, i medarbejdernes faglige klub og i 3F Kastrup og Omegn. Ideen til projektet stammede fra ledelse og medarbejdere i virksomheden og 3F Kastrup og Omegn. Det har betydet, at forankringen og ejerskabet fra starten har ligget i virksomheden, som skal drive kompetenceudviklingen videre efter projektets afslutning. Endelig er en grundig forberedelse afgørende for kvaliteten af et uddannelsesprojekt. Med en grundig forberedelse minimeres fejl og misforståelser. Vi anbefaler samtidig, at der er en gennemgående person, som har ansvaret for at koordinere uddannelsesaktiviteterne og samle op gennem hele forløbet. Som minimum anbefales det, at der i virksomheden er en fast kontaktperson, som uddannelsesinstitutionen og medarbejderne kan kontakte med rettelser, eller hvis noget går galt. Parternes engagement Forankring og ejerskab Grundig forberedelse Fast kontaktperson Anbefalinger til virksomheder, klubber og faglige organisationer Vær på forkant med udviklingen Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad der er formålet med uddannelsesaktiviteterne; er det fagligt eller alment? Og hvilken målgruppe henvender uddannelsesaktiviteterne sig til. Brug tid på at definere formål, indhold og målgruppe. Formål, indhold og målgruppe UDDANNELSE I BAGAGEN 9

11 Sørg for at få beskrevet virksomhedens fremtidige forventninger og krav til medarbejderne. Definer hvilke kompetencer, medarbejderstaben har brug for. Overvej eventuelle konsekvenser. Hvad sker der, hvis uddannelse ikke bliver sat i gang? Tilskudsmuligheder Skab ejerskab Undersøg tilskudsmulighederne Undersøg om der er mulighed for offentlige tilskud? Er der en uddannelsespulje? Kan I gøre andet? Skab ejerskab hos alle Det er vigtigt med et fælles fodslag og fælles forståelse. Skab klare og fælles forventninger til gennemførelse af uddannelsesaktiviteterne mellem tillidsmænd, virksomhed og medarbejdere, da det er fællesskabet, der skal bære det igennem. Den faglige organisation skal støtte og hjælpe klubben vedr. muligheder, planlægning mm. Motiver medarbejderne Motiver medarbejderne til uddannelse Interessen og motivationen for uddannelse skal i mange tilfælde skabes hos især dem, som har mest brug for uddannelse. Tillidsmænd, fagforeninger, lokale ledere osv. har en stor rolle i forhold til at motivere medarbejderne til uddannelse. Informer medarbejderne gennem brug af forskellige medier såsom interne blade (med gode eksempler), intranet, infoskærme, opslagtavler mm. Udvælg de medarbejdere, som skal på uddannelse Undersøg, hvor mange der har lyst til og brug for uddannelse. Undersøg, hvilken form for uddannelse målgruppen har behov for. Definitionen af målgruppen skal ske i et samarbejde mellem virksomheden, den faglige klub og den faglige organisation. Sørg for, at alle i målgruppen får tilbuddet om uddannelse. Information Information i virksomheden om projektet Sørg for, at informationen når ud til alle potentielle deltagere, også dem, som er mindre motiverede for uddannelse. Det er vigtigt at informere alle led i organisationen om projektet. Informationer til medarbejderne Rammer og kriterier for deltagelse i uddannelse skal være tydelige og letforståelige og kendt af alle medarbejdere. Er der f.eks. nogle bestemte medarbejdergrupper, der prioriteres? Målgruppen skal informeres om uddannelsens muligheder og indhold: Gennemføres uddannelsen som et holdforløb eller som individuelle forløb, hvor medarbejderen indplaceres på skolens øvrige hold? Inddrag tillidsrepræsentanten Inddrag medarbejdernes tillidsmænd Lav klare aftaler mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden vedrørende løn og arbejdsvilkår under uddannelse mm. For at sikre medarbejdernes motivation og engagement var det vigtigt for nogle medarbejdere, at de modtog fuld løn under uddannelsen. Der er tilskudsmuligheder til lønrefusion. 10 UDDANNELSE I BAGAGEN

12 Frihed til uddannelse Det er vigtigt, at medarbejderne sikres frihed til at tage uddannelsen. Når uddannelsesforløbet er planlagt, og medarbejderne er informeret om datoerne for deltagelse, er det vigtigt, at der ikke ændres i aftalen, så medarbejderne indkaldes på arbejde i perioder, hvor de regner med at have fri eller deltage i uddannelse. F.eks. skal medarbejderne ikke kaldes ud i driften ved eventuelle helligdage under uddannelsen. Inddrag uddannelsesudbydere tidligt i forløbet Så snart, man har taget den første snak om kompetenceløft, skal uddannelsesudbyderne inddrages. Frihed til uddannelse Inddrag uddannelsesinstitutionerne Stil tydelige, klare og specifikke krav til uddannelsesinstitutionerne og underviserne. Sørg for en grundig dialog om ønsker og muligheder. Et bredt spektrum af faglige kurser Tilrettelæg tilbuddene af de faglige kurser, så de matcher både medarbejderne og virksomhedens ønsker og behov. Hvis der er eksisterende intern uddannelse inden for forskellige afdelinger/jobfunktioner i virksomheden, bør medarbejderne informeres om dette. Faglige kurser Samlede forløb har mange fordele frem for kortere, afbrudte forløb Et længerevarende samlet forløb giver bl.a. tid og ro til faglig fordybelse. Samtidig får medarbejderne mulighed for at lade op såvel fysisk som psykisk. Kompetenceafklaringen skal være ensartet Prioriter forberedelsen af kompetenceafklaringen højt. Individuel kompetenceafklaring (IKA) er et af redskaberne til at kunne udarbejde en systematisk uddannelsesplanlægning, som giver virksomheden og medarbejderne et billede af medarbejdernes realkompetencer. Ensartet kompetenceafklaring Mål og niveauer for afklaringen skal beskrives i uddannelses- og virksomhedstermer. Sørg for klare og tydelige anbefalinger fra dem, der gennemfører kompetencevurderingen til dem, der skal visitere. Information til de medarbejdere, som har deltaget i IKA Den dag, medarbejderne deltager i IKA'en, bør det meddeles dem, hvornår de kan forvente, at den endelig visitering er foretaget, og hvornår de kan forvente at få besked, om de får mulighed for at deltage i uddannelsesforløbet. Deadline for tilbagemelding skal overholdes! Lav en plan for, hvordan og hvornår medarbejderne informeres om resultatet af den endelige visitering. Informer hurtigt dem, som ikke kom i betragtning til uddannelsen, om alternative uddannelsesmuligheder m.v. Informer hurtigt dem, som måske kommer med; informer om processen i forhold til den endelige visitering, samt hvilke alternative uddannelsesmuligheder de evt. har. UDDANNELSE I BAGAGEN 11

13 Visiter grundigt Visiter grundigt Tilrettelæg et visiteringsforløb i første del af forløbet. Husk, at visitering tager lang tid - ofte længere tid, end man tror. Beskriv og informer om visitationsgruppens kriterier for udvælgelse af dem, der skal deltage i uddannelsesforløbet. Overvej at inddrage mellemledere og evt. talsmænd i de forskellige afdelinger, så man får en fornemmelse af, hvorvidt det er de rigtige medarbejdere, der er udvalgt. Visitationsgruppens arbejde Beskriv og informer om visitationsgruppens kriterier for udvælgelse af dem, der skal deltage i uddannelsesforløbet. En eller to personer gennemgår afklaringerne for en grovsortering inden mødet i visitationsgruppen ud fra aftalte kriterier. Visitationsgruppens indstilling udsendes til medarbejdernes nærmeste leder og talsmand/tillidsrepræsentant til evt. endelig anbefaling eller kommentering inden endelig visitering. Giv medarbejderne et samlet overblik over deres kursusmuligheder Brug f.eks. plancher, infoskærme eller pjecer i forbindelse med visiteringen. Overblikket styrker målretningen af forløbet. Opfølgning Opfølgning efter uddannelsesforløbet Virksomheden bør følge op, når medarbejderne kommer tilbage fra uddannelsesforløbet. Det er vigtigt at følge op på de erfaringer, som den enkelte medarbejder har gjort sig under uddannelsen. Passer rammer og indhold i uddannelsen med de forventninger og behov, som virksomheden og medarbejderne havde? Er der noget, der skal rettes til? Hvor det er muligt, bør medarbejderne få mulighed for at bruge deres nyerhvervede kompetencer. Skaf penge til mere uddannelse Når uddannelse er igangsat med succes, skabes der ofte en positiv spiral, hvor flere medarbejdere ønsker at deltage i nye uddannelsesaktiviteter. Undersøg mulighederne for at udnytte overenskomsternes muligheder. Inddrag f.eks. medarbejdernes faglige klub i udformning af en lokal uddannelsespulje. 12 UDDANNELSE I BAGAGEN

14 Medarbejderudviklingssamtaler Ved medarbejderudviklingssamtaler bør medarbejdernes uddannelsesønsker inddrages. Lav en plan og følg op. Anbefalinger til uddannelsesinstitutioner Skolernes forberedelse af individuel kompetenceafklaring Prioriter forberedelsen af kompetenceafklaringen højt. De, som gennemfører kompetenceafklaringen, skal som minimum kende til virksomhedens kerneområder, målgruppens jobområder, kulturen på virksomheden, mål for uddannelsesplanerne mv. IKA-dagen Ved Individuel kompetenceafklaring skal der gennemføres test i alle de almene fag, der vil indgå i uddannelsesforløbet. Husk at afsætte den nødvendige tid. Forbered IKA-dagen grundigt Ved kompetenceafklaring på det faglige område bør der deltage en repræsentant fra virksomheden, klubben eller den faglige organisation, der kender brancheområdet, samt en repræsentant fra skolen. Information fra skolerne til visitationsgruppen Informationsmaterialet fra skolerne skal skrives, så det kan læses og forstås af visitationsgruppens medlemmer, da det som udgangspunkt ikke kan forventes, at alle kender de enkelte forløb. Information om afklaring vedrørende almen uddannelse: Den enkelte medarbejders placering og niveau for undervisning skal fremgå tydeligt. Information om afklaring i forhold til faglig uddannelse: Den enkelte medarbejders ønsker skal fremgå tydeligt eventuelt med angivelse af prioriteringer. Information Informer om kravene til kurserne Medarbejderne gøres bekendt med, at en stor del af undervisningen på AMU-kurserne foregår ved anvendelse af IT og som selvstudium. Medarbejderne bør også orienteres om undervisernes/skolernes forventede krav ved erhvervelse af kørekort og certifikater. Test for ordblindhed Hvis medarbejderne tidligere har modtaget ordblindeundervisning, eller hvis de har grund til at tro, de er ordblinde, skal der foretages en screening for ordblindhed inden planlægningen af uddannelsesforløbet. Sammensætning af hold Sammensæt holdene, så der ikke er for stor spredning i medarbejdernes niveauer i de enkelte fag. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, bør man sikre sig, at der er økonomi til, at man indkøber dobbeltlærerdækning i nogle af fagene. Holdenes sammensætning Holdene må ikke være for store, da målgruppen er meget motiveret, stiller store krav og ønsker intensiv undervisning. Skemalægning af VUC-forløb Test medarbejderne igen i de enkelte fag ved første undervisningslektion, så den enkelte underviser kender afsættet for sin undervisning. Målgruppen foretrækker flere fag samme dag i stedet for et fag hele dagen. UDDANNELSE I BAGAGEN 13

15 Engagerende undervisningsmetoder Kend kulturen Underviserne skal bruge relevante og engagerende undervisningsmetoder Sammensæt undervisningen, så den harmonerer med medarbejdernes ønsker og behov. Vær bevidst om at udvælge materialer, der er relevante for målgruppen, f.eks. materialer fra arbejdspladsen eller materialer, som passer til medarbejdernes øvrige interesser. Brug en undervisningsplan og nogle bøger, så medarbejderne får et overblik over, hvad de skal nå igennem. Få indblik i virksomhedens kultur Det er vigtigt at kende til den kultur, medarbejderne kommer med, da kulturen har et vigtigt præg på undervisningen. Besøg arbejdspladsen og lær forholdene at kende. Underviserne skal møde medarbejderne, hvor de er Ligeværdig kommunikation med medarbejderne er altafgørende. Skab dialog og tillid fra starten. Bring medarbejdernes egne erfaringer frem ved at spørge til deres målsætning og motivation. Tag udgangspunkt i medarbejdernes hverdag, og hvor de er fagligt. Brug afvekslende og aktiverende undervisningsmetoder og inddrag materialer fra medarbejdernes arbejdsliv. Tilrettelæg undervisningen løbende under forløbet og følg medarbejdernes målsætning samtidig med, at kursets mål efterleves. Få alle med fra start Få alle med fra start Sørg for, at undervisningsniveauet er tilpasset medarbejdernes kompetencer, så alle kan følge med fra starten, og så det samtidig ikke bliver kedeligt. Sørg for, at medarbejderne får en succesoplevelse i starten af undervisningsforløbet. Vær fleksibel og tilpas løbende undervisningen til medarbejdernes niveau og behov. 14 UDDANNELSE I BAGAGEN

16 Lokaler Brug gode og fleksible lokaler, så medarbejderne kan opdeles i grupper efter niveauer. Brug humor Humor fremmer fagligheden. Mødetider og pauser ved VUC-forløb Der bør være en kantine eller frokostordning, og frokostpausen bør vare mere end en halv time. Underviserne bør imødekomme evt. ønsker om tidligt mødetidspunkt, såfremt målgruppen er vant til det fra arbejdet og ønsker dette. Indlæg fysisk aktivitet i undervisningen Besøg i fitnesscenter eller anden fysisk aktivitet, som f.eks. relevante besøg og udflugter er en god ide, når man underviser medarbejdere, som i det daglige arbejde er vant til at være fysisk aktive. Anbefalinger til medarbejdere Medarbejderne bør bruge deres muligheder for uddannelse I de fleste overenskomster er der i dag beskrevet retten til uddannelse f.eks. 14 dages selvvalgt uddannelse, muligheder for læse- og stavekurser, merituddannelse m.v. Brug uddannelsesmulighederne Brug dine muligheder for uddannelse. Spring ud i det! Det er nemmere, end man først tror. Uddannelse giver selvtillid, selvværd og mod på at lære nyt. At starte på uddannelse er en omvæltning og kræver lidt tilvænning i starten. Vær uddannelsesambassadør - fortæl om uddannelsen til dine kollegaer. Brug de nye kvalifikationer Prøv om du kan komme til at anvende nogle af de kvalifikationer, du har erhvervet eller fået genopfrisket både på arbejdspladsen og privat. Gå evt. til ledelsen og spørg, om det er muligt at rokere i afdelingen, så du kan prøve at blive god/bedre til flere forskellige funktioner. UDDANNELSE I BAGAGEN 15

17 3. Formål, mål og målgruppe 3.1 Projektets intentioner For at kunne fastholde hovedparten af de kortuddannede medarbejdere, som i dag er ansat i SGS, var det nødvendigt, at der blev igangsat systematisk opkvalificering af målgruppen. Målet med opkvalificeringen var at kvalificere medarbejderne til nuværende og fremtidige konkurrence- og myndighedskrav, som virksomheden i fremtiden vil blive stillet over for. Både medarbejderne og virksomhedens ledelse har været motiverede og interesserede i at opkvalificere medarbejdernes kompetencer. Det overordnede formål med projektet var at udvikle, beskrive og igangsætte en ud dannelsesmodel og god praksis for opkvalificering og fastholdelse af kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere. Målet var at etablere systematisk uddannelsesplanlægning af virksomhedens kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere. Gennem individuel kompetenceafklaring og almen og faglig opkvalificering skulle medarbejdernes muligheder for at bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet forbedres. Deres muligheder for enten at blive i virksomheden, eller blive i stand til at finde beskæftigelse i lignende virksomheder eller overgå til andre jobfunktioner på det øvrige arbejdsmarked, skulle således styrkes. Individuel kompetenceafklaring Hvad ville vi opnå? 3.2 Omdrejningspunkter for projektet For at kunne udpege den rigtige målgruppe, dvs. de medarbejdere, der havde størst behov for opkvalificering, blev der gennemført individuel kompetenceafklaring af ca. 100 bagageportører. For at kunne igangsætte processen med systematisk uddannelsesplanlægning blev der iværksat to forløb på ca. 20 uger for i alt 40 kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere. Det langsigtede mål, som rakte ud over projektperioden, var, at virksomheden og den faglige klub kunne arbejde videre med opkvalificering af medarbejderstaben, så alle kom i besiddelse af de krævede basiskvalifikationer. Basiskvalifikationerne består af mindst 9. klasses dansk, matematik og engelsk, samt IT-kendskab på brugerniveau. Medarbejderne skulle også lære at anvende virksomhedens interne e-learningprogrammer. Succeskriterierne for projektet var: At medarbejderne fik de nødvendige basiskvalifikationer, som kunne imødegå opsigelser og derigennem skabe øget mulighed for fastholdelse for gruppen på arbejdsmarkedet. At målgruppen fik tryghed omkring egen arbejdsmarkedsfastholdelse og derigennem generelt fik øget livskvalitet, både privat og på arbejde. 16 UDDANNELSE I BAGAGEN

18 At øge målgruppens uddannelsesparathed gennem nedbrydning af barrierer. At SGS fik en medarbejderstab, der havde de nødvendige basiskvalifikationer, der kunne være med til at sikre færre arbejds-/nedslidningsskader. At øge målgruppens fleksibilitet. Opkvalificering og fastholdelse af de kortuddannede og ikke-faglærte medarbejdere skulle realiseres gennem følgende delmål: Gennem individuel kompetenceafklaring og udarbejdelse af uddannelsesplaner skulle det sikres, at medarbejdernes kvalifikationer kom til at modsvare virksomhedens behov. Endvidere skulle uddannelsesplanerne indeholde medarbejdernes egne ønsker for fremtidige jobområder og arbejdsfunktioner. Kompetenceafklaringen skulle være med til at kortlægge de kompetencer, som medarbejderen var i besiddelse af, og som rakte ud over den eksisterende arbejdsfunktion. - Almen opkvalificering af målgruppen, der skulle være med til at forbedre deres læse- og skrivefærdigheder, deres regnefærdigheder, samt IT- og engelskfærdigheder. Projektets delmål UDDANNELSE I BAGAGEN 17

19 - Individuel faglig opkvalificering, der skulle sikre, at medarbejderne blev i stand til at varetage nye jobfunktioner i virksomheden, men også være med til at øge deres mulighed for at finde nye job og dermed øge deres mulighed for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet. - Gennem aktiviteter, erfaringer og aktiv deltagelse i projektet blandt virksomhedens ledelse og personaleansvarlige, tillidsrepræsentanterne, den faglige organisation og uddannelsesinstitutioner skulle der opbygges god praksis for systematisk ud dan nel ses plan - lægning således, at dette arbejde kunne fortsætte ved projektets afslutning. - Udarbejdelse af en intern og ekstern informationsstrategi om projektet skulle sikre, at projektets erfaringer løbende blev formidlet til en bred kreds af medarbejdere og aktører såvel internt i virksomheden som eksternt. - Projektets resultater og erfaringer skulle løbende evalueres af styregruppen. De samlede erfaringer skulle beskrives i en afsluttende rapport for at inspirere og bidrage til udvikling og formidling af god praksis inden for området. - Ved projektets afslutning skulle der afholdes et seminar. Seminaret skulle bidrage til at sikre, at projektets erfaringer blev formidlet til en bred kreds af relevante aktører inden for området. Seminaret skulle samtidig være med til at sætte fokus på vigtigheden af iværksættelse af opkvalificering af målgruppen i andre virksomheder. Undervejs i projektforløbet besluttede styregruppen, at det planlagte seminar i stedet skulle anvendes til intern evaluering med deltagelse af medarbejdere og andre aktører i projektet. Seminaret skulle endvidere anvendes til perspektivering og anbefalinger, som kunne bruges af andre interessenter. 18 UDDANNELSE I BAGAGEN

20 3.3 Projektets målgruppe Blandt de ansatte i SGS er der ca bagageportører, som er organiseret i 3F. En del af medarbejderne havde været ansat i virksomheden i mange år uden at deltage i efter- og videreuddannelse. Ikke-faglærte og kortuddannede bagageportører Målgruppen for projektet blev valgt ud fra et alders- og anciennitetskriterium, som var: Minimum 15 års anciennitet og/eller Alder på 45 år og derover Medarbejderne med det største behov for almen opkvalificering skulle prioriteres. Det blev skønnet, at der blandt medarbejderne var flere, som var ordblinde eller havde læse- og staveproblemer. Det betød, at målgruppen skulle have et individuelt uddannelsestilbud i form af Forberedende Voksenuddannelse (FVU) eller ordblindeundervisning. Flere læse-stave-svage i målgruppen Den samlede målgruppe var 220 medarbejdere, hvoraf ca. 100 bagageportører har gennemført en individuel kompetenceafklaring. Som forsøgsforløb blev der gennemført et 20- ugers uddannelsesforløb for i alt 40 kortuddannende og ikke-faglærte medarbejdere. UDDANNELSE I BAGAGEN 19

Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen

Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen 1 Godkendt 31-08-05 Revideret 04.04.06 Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen År 2005 Uge 31-32 Fase 1: Projektforberedelse og udarbejdelse af de overordnede rammer for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren INDLEDNING Inspiration til styrkelse af indsatsen mod langtidsledighed og til brugen

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Intensive vejledningsforløb

Intensive vejledningsforløb Intensive vejledningsforløb Baggrunden Intensive vejledningsforløb er tiltænkt unge, som efter grundskolen ikke vælger og/eller fastholder uddannelses- eller praktikforløb på ungdomsuddannelserne. Projektet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER

FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/niels Baj Rye Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: NielsBaj.Rye@silkeborg.dk Tlf. 3046 3741

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere