Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014"

Transkript

1 TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE

2 Kære Pædagogisk Leder I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapport for 2014, har vi valgt at bruge de lovpligtige tilsyn med alle børnehuse, som en del af grundlaget. Tilsynet foretages i samarbejde mellem Distriktslederen, den Pædagogiske Leder og en tilsynskonsulent fra Børne- og Unge sekretariatet. Inden tilsynet Vi håber med dette materiale, at kvalificere det forestående tilsyn i jeres børnehus. I udfylder skemaet og indsender det til Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang senest 14 dage før det annoncerede tilsyn. Spørgeskemaet er udarbejdet med udgangspunkt i lovningen for tilsyn med kommunale institutioner, samt byrådets beslutninger om tilsyn i Holbæk. Indholdet er tematiseret og følgende temaer er indeholdt i materialet: 1. Det pædagogiske indhold 1.1 Lovbestemmelser og kommunale rammer 1.2 Samarbejde 1.3 Evaluering og dokumentation 2. Forældrebestyrelser og beredskab 2.1 Forældrebestyrelser 2.2 Beredskab 3. Sikkerhed 4. Hygiejne Inden for hvert tema er en række spørgsmål, som skal besvares kort (max 10 linjer) Alle temaer vil blive gennemgået ved tilsynet, men hvis særlige temaer ønskes prioriteret ved tilsynet, bedes I meddele det i de sidste kolonner på skemaet. Chef for Dagtilbud og læring kan ligeledes bede om en særlig prioritering ved tilsynet. Hvis det er tilfældet, vil I få besked om det inden tilsynet. Skulle der opstå tvivl, når I besvarer skemaet, er I velkomne til at kontakte os. Med venlig hilsen Rikke Nyvang Kanalstrædet Holbæk Mail til: Tlf: Faktuelle oplysninger 2

3 Distrikt Tornved Børnehus Idrætsbørnehuset Troldhøjen Adresse Ellebjergvej 31 b Postnr. og by 4450 Jyderup Børnehus tlf Mail adresse Institutionsleder Inger Stokholm Distriktsleder Lisbeth Petersen Forventet deltagere fra børnehuset ved tilsynsbesøget: Leder: Inger Stokholm Forældrerepræsentant: Medarbejdere: Pernille Østberg Andre: Det er ikke et krav at der deltager repræsentanter fra forældregruppen. Derimod forventer konsulenten, at der ved tilsynet deltager en medarbejderrepræsentant. Tilsynsrapporten er udfyldt af: Inger Stokholm Dato: d

4 1. Det pædagogiske indhold Beskriv kort: 1.1 lovbestemmelser og kommunale rammer Hvordan arbejder institutionen Vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner året rundt, med pædagogiske læreplaner? opdelt i temaer i forhold til årstiderne og altid koblet op på at vi er en Idrætsinstitution. Eks. Sprog: Kæde kropslige aktiviteter sammen med sproget således at børnene bruger dette i tæt sammenhæng. Gennem regler, aftaler, lyde, remser og bevægelser der hører til bestemte ord/stavelser. Hoppe Hvordan arbejdes der med sprogvurderinger til børn med behov i 3 års alderen? Hvor mange er udarbejdet det seneste år? stavelser i eget navn. Vi arbejder ud fra de sproglige strategier i Troldhøjen. Det betyder, at vi er meget fokuserede på, hvordan vi kommunikerer med børnene. Vi er meget opmærksomme på, at være nysgerrige, anerkendende, fornyende, udbyggende m.m. når vi er i dialog med barnet. Hvordan arbejder institutionen med kommunes børne-og unge politik? Har børnehuset fastlagt politik til forebyggelse og behandling mobning? Hvilke? Hvordan arbejder børnehuset med inklusion? (nævn de 3 vigtigste tiltag) Hvordan arbejder børnehuset med børn der har særlige Der er udarbejdet 16 sprogvurderinger det seneste år Vi bruger børne-og ungepolitikken som et pejlemærke for vores daglige pædagogiske arbejde med børnene. Vi lægger stor vægt på de 4 indsatsområder: Respekt for barnet, anerkendelse, respekt for forældrene og ligebehandling. Vi har udarbejdet en procedure for hvordan vi håndterer situationer med mobning. Vi arbejder med Mary fondens fri for mobberi samt Trin for Trin, som er et færdigt tilrettelagt program til forebyggelse af mobning og vold, fremme empati og udvikle barnets sociale kompetencer. Vi er, som de voksne, ansvarlige for at skabe rammerne for inkluderende fællesskaber. Vi arbejder ud fra det inkluderende grundsyn, at alle børn har lige ret til læring/udvikling. Vi er som de voksne, dem der er ansvarlige for at skabe rammerne for, at alle børn får lige muligheder for læring/udvikling, og vi tager udgangspunkt i det enkelte barn ud fra et anerkendende menneskesyn. Vi følger det enkelte barns initiativer og understøtter og forstærker det positivt. Vores kursus i ICDP har forstærket vores tilgang til inklusion. Flere personaler bruger aktionslæring som en metode til at ændre pædagogisk praksis til at se barnet på en anden måde og ved selv at ændre tilgangen til barnet. Børnehuset har fokus på børn med særlige behov. Vi inddrager forældrene i dette arbejde, i det omfang det er 4

5 behov? (nævn de 3 vigtigste tiltag) Hvordan arbejder institutionen med læringsmål, tegn på læring og læringsmiljø? (nævn de 3 primære tiltag) muligt, da vores erfaringer viser, at et tæt samarbejde med forældrene er en vigtig faktor i forhold til at give det enkelte barn de optimale forudsætninger for udvikling. Vi har udarbejdet handleplaner som løbende bliver evalueret. Vi har udarbejdet observationsskemaer, der gør det overskueligt for personalet at indkredse en evt. problemstilling for derefter at kunne handle på det. I vores bevægelses pædagogik arbejder vi med den pædagogiske bagdør, dvs. barnet deltager på sine egne præmisser alt efter alder, udvikling og lyst. Vi arbejder ud fra et læringsskema udarbejdet af DIF. Her findes en aktivitet med fokuspunkter i den fysiske, psykiske, kognitive/intellektuelle og sociale udvikling. Vi tager højde for og justerer alt efter det enkelte barns udviklingstrin. Vi evaluerer både på aktiviteten, men også på barnets/børnenes læring i forhold til det vi ser og hører. For at dokumentere læringsmål og læring, koblet op på lærerplanstemaerne, har vi udarbejdet et skema, hvor forældrene kan se, hvordan vi arbejder og følge tegn på læring. Arbejder børnehuset med digitale medier som pædagogisk aktivitet? Hvordan? Hvilke mål og initiativer har institutionen for sund kost, motion og generel sundhed? (Sundhedspolitikken) 1.2 Samarbejde Hvordan og om hvad, samarbejder institutionen med Børnekonsulentcenteret? Beskriv i stikord Hvilke procedurer har institutionen for modtagelse af nye børn? Vi har for nylig fået 2 Ipads, som indtil videre bliver brugt i før skolegruppen. Her arbejdes der med bogstaver, håndfonemer, tal og opgaver. Vi har tidligere arbejdet med læringsspil fra Microværkstedet på PC. Vi taler ofte om sund kost/madpakke både med børn og forældre. Vi har mad dag en gang om måneden, hvor forældre og børn kommer med alt det grønne tilbehør, og hvor vi tilbereder et sundt måltid. Vi er en Idrætsinstitution der arbejde med pædagogisk idræt i hverdagen. Vi arbejder sammen med BKF omkring børn, familier, rådgivning og supervision. Lederen indkalder til enten UM eller netværksmøder som holdes på institutionen, her deltager forældre, pædagog og leder. Vi har en fastlagt procedure for modtagelse af nye børn. Når det er fra egen vuggestuegruppe, afholder vi et overdragelsesmøde mellem personalet i vuggestuen og i børnehaven sammen med forældrene. Når vi modtager et barn udefra, sendes et velkomstbrev til barnet med opfordring til et besøg. Her vises barn og forældre rundt af den samme pædagog, som også vil være der når 5

6 Hvordan arbejder institutionen med overleveringer til skoler/andre pasningsordninger? Har institutionen alternative samarbejdspartnere? Fx frivillige? 1.3 Evaluering og dokumentation Hvilke dokumentations former arbejder institutionen med i den daglige pædagogiske praksis? barnet stater op. Der holdes overleveringsmøde på skolen, med gennemgang af de børn der skal i skole. Alle institutioner i Jyderup har før-skolegrupper, som besøger før SFOèn flere gange inden børnene skal starte. Nej. Vi arbejder ud fra skema udarbejdet af DIF. Her findes en aktivitet med fokuspunkter i den fysiske, psykiske, kognitive/intellektuelle og sociale udvikling. Vi tager højde for og justerer alt efter det enkelte barns udviklingstrin. Vi evaluerer både på aktiviteten men også på barnets/børnenes læring, i forhold til det vi ser og hører. For at dokumentere læringsmål, læring koblet op på lærerplanstemaerne, har vi udarbejdet et skema, hvor forældrene kan se, hvordan vi arbejder og følge tegn på læring. Arbejder institutionen med pædagogiske handleplaner for enkelte børn/alle børn? Hvilke procedurer og metoder anvendes i evaluering af særlige indsatser med børn? Hvilke evalueringsmetoder anvendes i forhold til pædagogiske aktiviteter? I vuggestuegruppen udarbejdes der handleplaner og udviklingsprofil på børnene ved 1½års alderen. Vi arbejder med pædagogiske handleplaner for børn med specielle behov i børnehaven i alderen 3-6 år. Fremadrettet vil vi udarbejde handlerplaner for alle børn. Vi anvender Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse fra psykologisk forlag. Udviklingsbeskrivelsen 0-6 år er udviklet med henblik på at kunne belyse førskolebarnets kompetencer og udviklingspotentialer, sådan som de udspiller sig i et relationelt og pædagogisk miljø. Udviklingsbeskrivelsen kan kvalificere arbejdet med lærerplanstemaerne, hvilket kan understøtte anvendeligheden i forbindelse med dokumentation og evaluering. Her anvender vi SMITTE modellen. Som vi ser det, kan evaluering dække over mange forskellige vurderingsmetoder, der kan støtte os i at beskrive barnet, og reflektere over den udvikling barnet har nået. Evaluering er en del af udviklingsproces, og derfor evaluerer vi løbende, så vi får fulgt op på vores praksis og giver os selv mulighed for at reflektere, og til slut gøre status på, hvor langt vi nåede og få defineret, hvilke skridt, der nu skal tages. 6

7 Hvilke evalueringsmetoder anvendes i forhold til de pædagogiske læreplaner? Har institutionen faste procedurer for dokumentation i forbindelse med overgange til skole? Udviklingsbeskrivelsen kan kvalificere arbejdet med lærerplanstemaerne, hvilket kan understøtte anvendeligheden i forbindelse med dokumentation og evaluering. Her anvender vi SMITTE modellen. Som vi ser det kan evaluering dække over mange forskellige vurderingsmetoder, der kan støtte os i at beskrive barnet, og reflektere over den udvikling barnet har nået. Evaluering er en del af udviklingsproces, og derfor evaluerer vi løbende, så vi får fulgt op på vores praksis og giver os selv mulighed for at reflektere, og til slut gøre status på, hvor langt vi nåede og få defineret, hvilke skridt, der nu skal tages. Vi har overleveringsmøder både til SFO og til børnehaveklasse. Kommentarer: 2. Forældrebestyrelser og beredskab 2.1 Forældrebestyrelser Hvordan inddrages forældrebestyrelsen og/eller forældreråd i valg af madordning? Hvornår? Hvordan inddrages forældrebestyrelsen i arbejdet med de pædagogiske læreplaner? Hvordan inddrages forældrebestyrelse og/eller forældreråd i udvikling af institutionen som helhed? 2.2 Beredskab Er der lavet sorg og kriseplan for medarbejderne? Hvordan? Vi har afholdt forældremøde i efteråret, hvor madordningen igen blev præsenteret dog uden interesse fra bestyrelse/ forældreråd. Jeg har bedt forældrerådet gennemlæse og kommentere på vores pædagogiske lærerplaner. Der kom mange fine tilbagemeldinger samt god konstruktiv kritik. Vi er så heldige at vores forældreråd samtidig er Troldhøjens venner, dvs. at de afholder en del arrangementer som vores børn nyder godt af eks. Teaterforestilling o.a. De er meget aktive og deltager i alle vores arrangementer. Ja vi har udarbejdet en sorg og kriseplan for Troldhøjens personale. Den beskriver hvem der gør hvad i konkrete situationer. Der er udarbejdet en liste over hvem der er buddy for hinanden i kritiske situationer. Der er udarbejdet en liste over 7

8 Er der lavet kriseplan for mistanke om seksuelle krænkelser? Hvordan? hvem buddy skal kontakte, hvis der sker noget kritisk. Jeg tænker, at det er en opgave for MED Kommentarer: 3. Sikkerhed Hvordan er institutionens procedurer for det daglige legepladseftersyn? Har institutionen faste procedurer omkring kørsel med børn? Har institutionen lavet retningslinjer for seksuelle lege blandt børn? Hvilke procedurer har institutionen for opsyn med børn? Fx med henblik på at sikre at børnene ikke forlader institutionen? Det ligger nu under Teknisk service, og eftersynet foregår en gang om året. Ja vi har en fast procedure: Det er dog kun i yderste nødstilfælde, at dette er tilfældet. På stamkortet skal forældrene skrive under på, om personalet må køre med barnet. Hvis der sker noget med barnet, tilkaldes forældrene for selv at vurdere et evt. lægebesøg. Ved sygdom og skade ringes altid til: , hvor der tales med en sygeplejerske. Ved et decideret ulykkestilfælde tilkaldes ambulancen på tlf:112. Vi har udarbejdet en procedure, hvis børn krænker hinanden: Hvis vi oplever episoder hvor seksuelle lege har foregået, tager vi en snak med barnet. Når barnet bliver hentet underrettes forældrene. Alt efter episodens omfang/bekymring tages en samtale om børns udvikling og nysgerrighed. Der er udarbejdet en overordnet politik i distriktet. Vi har udarbejdet en procedure: Forebyggende hænger der et opslag til forældrene om at være opmærksomme på, at der ikke går andre børn med ud end deres egne. Der er højtsiddende håndtag. Og når vi er udenfor, er der en fordeling mellem personalet, hvem der holder øje med hvilke områder. Hvis det skulle ske, at et barn ikke er at finde på matriklen, sættes en eller flere personaler til at tjekke området omkring Børnehuset. Hvis det ikke lykkes at finde barnet, underrettes forældrene meget hurtigt. 8

9 Når barnet findes tages en samtale med forældre, barn og personale. Har institutionen sorg og krise beredskab i Ja vi har udarbejdet en procedure for hvem forhold til børn og forældre? og hvad der skal gøres i en sådan situation. Hvornår blev der sidst lavet brandtilsyn? År: Kommentarer: 4. Hygiejne Arbejdes der jævnligt med håndhygiejne Hos både børn og voksne? Hvordan? Har institutionen faste hygiejniske retningslinjer ved madlavning med børn? Hvilke? Er der fastlagte procedurer om rengøring af køleskabe? Hvilke? Er der faste hygiejne procedurer ved bleskift? Hvilke? Vi har jævnligt temaet oppe blandt børnene, hvor vi øver håndvask. Vi har plancher på toiletterne, der viser hvordan det skal gøres. På alle toiletter og ved puslefaciliteter forefindes sprit gel, som skal bruges hver gang. Ja vi har udarbejdet en procedure: Børn der er forkølet, eller ikke virker helt friske, er ikke med til madlavningen. En voksen tilser og evt. hjælper barnet med at vaske hænderne grundigt. Der tages en snak, inden vi begynder at skære ud om, at det ikke er tilladt at smage undervejs i tilberedningen. Vi har udarbejdet en procedure for, hvem der ordner køleskab f.sk. steder i huset: Retningslinjer for rengøring af køleskabe: Køleskabene på stuerne gøres rene en gang om ugen med Rodalon, det er personalet på skift, der tager initiativ til rengøringen. Køleskabene i køkkenet varetages i øjeblikket af en personale i vuggestuen. Der er en fast procedure for hygiejne ved bleskift: Barnet skiftes ude i badeværelset. En voksen tager først barnets ble ned fra hylden. Hun orienterer sig om at alt vedrørende skiftningen ligger klar. (lejepapir handsker sæbe vaskeklud og en ble) Barnet kravler op af stigen til puslebordet (sænkebord), hvor det lægger sig ned. Den voksne bliver ved barnet under skiftningen. Derefter går barnet ned af stigen igen. Den voksne af spritter lejet af, vasker hænder og afslutter med brug af sprit gel. 9

10 Kommentarer: Generelle overvejelser fra børnehuset: Har I særlige udfordringer det kommende år? Er der særlige områder hvor I ønsker at samarbejde med, PPR eller Børnekonsulentcenteret? Skriv gerne her hvis der er særlige områder I ønsker prioriteret ved tilsynet: Det at vi er certificeret Idrætsinstitution betyder meget for os. Tak for hjælpen. Husk at indsende dette skema mindst 14 dage før det berammede tilsyn. 10

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere