Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen"

Transkript

1 Rodstifter alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Holdbarheden af tænder restaureret med indirekte restaureringer afhænger bl.a. af restaureringernes retention og stabilitet. Undersøgelser har vist, at retention og stabilitet er knyttet til mængden og styrken af resttandsubstansen 1 samt til, hvor godt den indirekte restaurering er understøttet. I mange situationer kan resttandsubstansen være reduceret i en sådan grad, at den ikke kan yde retention og stabilitet til den indirekte restaurering. I disse situationer kan det blive nødvendigt at forsyne tanden med en opbygning, inden den indirekte restaurering fremstilles 1. En opbygning defineres som en restaurering, der sammen med resttandsubstansen yder retention og stabilitet til den endelige restaurering. Opbygninger kan forankres i rodbehandlede tænder vha. rodstifter. Det er rodstiftens funktion at yde opbygningen retention og stabilitet ved at understøtte opbygningen på en sådan måde, at restaureringen ikke løsnes. Igennem tiderne har adskillige teknikker og materialer været anvendt til at forankre opbygninger i tænder. Kondensering af guldfolie i rodkanalen blev beskrevet i slutningen af det 19. århundrede. Senere blev denne teknik afløst af Richmond og Davis stiftkroneteknik, hvor opbygningen og stiften blev fremstillet sammen med den endelige restaurering. Med udvikling af aftryks- og støbeteknikker blev Richmond og Davis stiftkroneteknik afløst af den teknik, som vi kender i dag, hvor tanden restaureres med en støbt opbygning og rodstift inden fremstilling af den endelige restaurering. Siden begyndelsen af 1950 erne har det imidlertid også været Odontologi 2006 Munksgaard Danmark, København

2 muligt at fremstille direkte opbygninger i amalgam og senere i plast. Direkte opbygninger forankres i tænder vha. præfabrikerede rodstifter. De præfabrikerede rodstifter har i de sidste 30 år undergået en rivende udvikling, hvad angår materialer og form, hvilket har kompliceret valget af rodstift. Præfabrikerede rodstifter findes i dag ikke blot i traditionelle materialer som titan, guld og rustfrit stål, men også i ikke-metalliske materialer såsom kulfiber- eller glasfiberforstærket plast og keramiske materialer såsom zirkoniumoxid. Der er betydelig forskel på de mekaniske og æstetiske egenskaber af rodstifter fremstillet af forskellige materialer. Med udviklingen og forbedringen af dentinadhæsiver og plastmaterialer er det nu blevet muligt at binde forskellige restaureringer til dentin med god styrke og holdbarhed. Binding af restaureringer til rodbehandlede tænder vha. adhæsiver og plastmaterialer er tidligere blevet påvist at have gavnlig effekt på holdbarheden af tænder ved at reducere risikoen for tandfraktur 2,3. Det er hensigten med denne artikel at redegøre for nogle af de faktorer, som påvirker prognosen for en stiftretineret restaurering, samt at redegøre for den nyudvikling, der er sket inden for rodstifter og adhæsiv teknik. Holdbarheden af stiftretinerede restaureringer Adskillige in vitro- og in vivo-undersøgelser har identificeret de faktorer, som influerer på succesraten af stiftretinerede restaureringer 4. Generelt kan succesraten af en sådan restaurering påvirkes af to typer af komplikationer: 1) biologiske komplikationer forårsaget af sygdomme som caries og parodontitis og 2) tekniske komplikationer, som kan relateres til behandling med opbygning og rodstift, som fx løsning af rodstift og rodfraktur 5. De tekniske komplikationer kan forårsages af en eller flere af følgen- 72

3 Figur 1. Rodfraktur har fungeret som bropille 7+ til 5+. de faktorer: mængden af resttandsubstans, rodstiften og retentionscementen. Hyppigheden af de tekniske komplikationer og deres betydning for holdbarheden af tænder, restaureret med stiftretinerede restaureringer, har været genstand for en del undersøgelser. Tekniske komplikationer er således årsagen til en svigtrate på 2-4% per år af stiftretinerede restaureringer 4. Hovedårsagerne til svigt af stiftretinerede restaureringer er løsning af rodstiften, rodfraktur og fraktur af stiften. Løsning af rodstiften er den hyppigst forekommende komplikation og stiftfraktur den sjældnest forekommende komplikation. Rodfraktur er den alvorligste komplikation, idet den som oftest nødvendiggør ekstraktion af tanden 6 (Figur 1). Mængden af resttandsubstans Undersøgelser har vist, at tandens frakturstyrke afhænger af mængden af resttandsubstansen, således at frakturstyrken reduceres med mængden og styrken af resttandsubstansen. Når en rodbehandlet tand skal restaureres med en indirekte restaurering, fx en krone, står vi derfor ofte over for det svære spørgsmål: Hvor meget tandsubstans er det hensigtsmæssigt at fjerne fra en i forvejen svækket tand for at fremstille en opbygning, som både kan retinere og stabilisere kronen? (Figur 2). Undersøgelser har vist, at en tand restaureret med rodstift kan have lavere frakturstyrke end en tand restaureret uden rodstift 7. Samtidig har det vist sig, at der opstår langt alvorligere komplikationer, som fx ver- 73

4 A B Figur 2. A. Rodbehandlet -6 før fremstilling af støbt opbygning og rodstift. B. Rodbehandlet -6 efter fremstilling af opbygning og rodstift. tikale rodfrakturer, for tænder restaureret med rodstift end tænder, restaureret uden rodstifter. Dette forhold har en stærk indflydelse på mulighederne for en senere genrestaurering af tænder 7. Begge ovennævnte forhold, dvs. frakturstyrken og muligheden for genrestaurering af tanden, taler for vigtigheden af at bevare så meget tandsubstans som muligt. Derfor er det blevet foreslået helt at undlade anvendelsen af rodstift i de situationer, hvor denne traditionelt ville være selvskrevet, og i stedet fremstille en adhæsivt bundet plastisk opbygning, forankret i tandens kronepulpakammer og i en del af rodkanalen 7,8. Da der ved denne metode bevares mest mulig tandsubstans, idet præparation af rodkanalen undlades, vil risikoen for rodfraktur være elimineret. Samtidig er det i de fleste tilfælde, pga. mindre alvorlige former for komplikationer, muligt at genrestaurere tanden. Anvendelsen af denne metode vil yderligere eliminere risikoen for de komplikationer, som kan opstå under præparation af rodkanalen såsom parietal perforation, løsning af rodfyldningsmaterialet og inficering af rodkanalen. Rodstift Inden for de senere år er der sket en stor udvikling mht. rodstifter, hvad angår fremstillingsteknikker, facon og materialer. Klinikeren står derfor over for en række vanskelige valg mellem for- 74

5 skellige teknikker og materialer ved restaurering af en tand med opbygning og rodstift. Fremstillingsteknikker I situationer, hvor en tand skal forsynes med en rodstift og en opbygning, kan der vælges mellem to principielt forskellige fremstillingsteknikker: 1. Den indirekte teknik, hvor opbygning og rodstift støbt i ét fremstilles individuelt i laboratoriet efter aftryktagning. 2. Den direkte teknik, hvor en opbygning fremstilles af fx komposit plast og bindes til dentin vha. adhæsiv teknik og en præfabrikeret rodstift. Den indirekte teknik anvendes ofte i de situationer, hvor tandens destruktionsgrad ikke tillader en optimal adhæsiv teknik. Derudover er den indirekte teknik indiceret, når der skal fremstilles rodstifter til ovale eller båndformede rodkanaler. Anvendelsen af den indirekte teknik indebærer aftryktagning og fremstilling på laboratorium, hvilket er mere tidsrøvende og forbundet med større omkostninger sammenlignet med den direkte teknik. Ved den indirekte teknik har materialeudvalget i mange år været begrænset til metalliske legeringer. I visse situationer, hvor æstetiske krav er store, fx ved fremstilling af fuldkeramiske kroner, kan anvendelsen af en metallisk opbygning under kronen resultere i en forringelse af kronens æstetiske egenskaber, da metallet vil skinne igennem kronen. En tredje ulempe ved rodstifter fremstillet efter denne teknik er de ofte manglende retentionsanordninger på stiftens overflade. Den støbte rodstift vil i de fleste tilfælde være glat på overfladen og dermed have større risiko for løsning 6 (Figur 3). Ved den direkte teknik fremstilles opbygningen som bekendt på klinikken. En sådan opbygning forankres i tanden, dels ved binding af opbygningsmaterialet til dentinen, dels ved at opbyg- 75

6 Figur 3. Individuelt fremstillet opbygning og rodstift som er støbt i eet. Opbygningen og stiften er fremstillet af en ædellegering. Stiften har en glat overflade. ningsmaterialet låses fast omkring en i forvejen cementeret præfabrikeret rodstift. For at opnå den bedst mulige forankring af opbygningen er det altafgørende, at mulighederne for en optimal adhæsiv teknik er til stede. Bindingsstyrken af opbygningsplastet til dentinen er bl.a. afhængig af størrelsen af den overflade, plastet kan bindes til. Jo mere tandsubstans plastet kan bindes til, desto bedre vil plastet blive forankret til tanden. Som nævnt fastlåses opbygningsplastet ikke kun til dentinen, men også til rodstiften. Derfor er det vigtigt, at den del af rodstiften, som opbygningsmaterialet låses fast omkring, er udformet på en sådan måde, at opbygningen låses bedst muligt fast. En opbygning, forankret omkring en glat rodstift eller en rodstift uden makroskopiske låseanordninger, vil løsnes ved betydeligt mindre kraft end en opbygning, forankret omkring en ru rodstift eller en rodstift med makroskopiske låseanordninger (Figur 4). Dimension, facon og forankring i rodkanalen Undersøgelser har vist, at faktorer som rodstiftens længde, diameter, form og forankringsanordninger påvirker prognosen for stiftretinerede restaureringer. Længden af rodstiften influerer på både retention af rodstiften i rodkanalen og på tandens frakturstyrke. Lange stifter retinerer 76

7 Figur 4. Præfabrikeret rodstift (Para- Post XH) med to halvkugleformede låseanordninger på stiftens hoved. bedre end korte rodstifter. Dette forhold skyldes, at rodstiftens overfladeareal, og dermed antallet af de mikroskopiske underskæringer som retentionscementen fastlåses i, øges med rodstiftens længde. På den anden side medfører en lang stift, alt andet lige, øget svækkelse af tanden samt øget risiko for parietal perforation. Frakturstyrken af tanden påvirkes således både, når rodstiften er for lang, og når den er for kort, idet en kort rodstift pga. manglede stabilitet vil resultere i flere spændinger i tanden. Diameteren af rodstiften influerer på retentionen af rodstiften i rodkanalen, tandens frakturstyrke og på rodstiftens styrke. En øget diameter af rodstiften vil, på samme måde som rodstiftens længde, resultere i større retention. En forøgelse af rodstiftens diameter vil betyde en stærkere rodstift med mindre risiko for stiftfraktur. En øget rodstiftdiameter har derimod en negativ effekt på tandens styrke. Pga. den store udboring vil resttandsubstansen blive reduceret med en drastisk forringelse af tandens frakturstyrke til følge (Figur 5). Rodstiftens facon influerer ligeledes på retention af stiften i rodkanalen og på tandens frakturstyrke. Rodstifter kan være koniske, cylindriske eller have både et konisk og cylindrisk element. Adskillige undersøgelser har vist en ringere retention i rodkanaler af koniske stifter end af cylindriske stifter. Dette forhold kan forklares ved, at jo større konicitet en rodstift har, desto mindre retentionscement skal brydes eller komprimeres, for at rodstiften løsnes 9. Adskillige studier har ligeledes fundet større forekomst af rodfraktur for tænder restaureret med koniske rodstifter end tænder restaureret med cylindriske rodstifter 6,8. Årsagerne til dette forhold skal søges i den måde, hvorpå spændingerne fordeles i den restaurerede tand under funktion. Cylindriske rodstifter 77

8 Figur er forsynet med en meget tyk rodstift. har vist sig at fordele spændingerne i tanden på en mere ensartet måde end koniske stifter 10. Et andet forhold, som også skal tages i betragtning, er, at præparation til koniske rodstifter indebærer fjernelse af mere tandsubstans fra rodens koronale del end fra dens apikale del. Dette forhold kan bevirke, at roden svækkes koronalt med øget risiko for rodfraktur udgået fra den del af roden. Med hensyn til forankring af rodstifter i rodkanaler opdeles rodstifter i dag i to grupper: aktive og passive. Aktive rodstifter har normalt gevindskåret overflade og forankres i tanden, dels ved at blive skruet fast i rodkanalen, dels vha. retentionscement. Passive rodstifter kan være glatte, ru eller rillede og forankres i modsætning til de aktive rodstifter alene vha. retentionscementer. I lighed med de ovennævnte faktorer påvirkes holdbarheden af stiftretinerede restaureringer af rodstiftens forankringsanordning. Det har vist sig, at restaurering af tænder med aktive rodstifter eller passive glatte rodstifter resulterer i lavere succesrate end restaurering af tænder med passive rodstifter med ru eller rillede overflader. Den hyppigst forekommende komplikation for tænder, restaureret med aktive rodstifter er fraktur af roden, mens retentionssvigt af rodstiften forekommer hyppigere for tænder restaureret med passive glatte rodstifter. Rodfraktur i forbindelse med anvendelse af aktive rodstifter skyldes, at rodstifterne inducerer store spændinger i roden, når de skrues fast i rodkanalen. Løsning af en rodstift, når tanden er restaureret med en 78

9 passiv glat rodstift, skyldes rodstiftens manglende mikroskopiske og makroskopiske retentionsanordninger. Materiale og mekaniske egenskaber Som nævnt tidligere findes i dag rodstifter både i traditionelle materialer, som guld-, titan- og stållegeringer, og i ikke-metalliske materialer som kul- eller glasfiberforstærkede plaststifter, samt keramiske materialer som zirkoniumoxid. Der er store forskelle på de mekaniske egenskaber af rodstifter fremstillet af forskellige materialer 4. Rodstifter fremstillet af zirkoniumoxid har en meget høj elasticitetsmodul (210 GPa), nemlig næsten lig med elasticitetsmodulen for stål (200 GPa). Elasticitetsmodulen for de glasfiberforstærkede plaststifter er betydeligt lavere (30-40 GPa) end for zirkoniumoxidstifter. Elasticitetsmodulen for de pågældende rodstifter er lidt lavere end elasticitetsmodulen for emalje (50 GPa) og højere end elasticitetsmodulen for dentin (15 GPa). Det er blevet påstået, at rodstifter med lav elasticitetsmodul vil skåne tanden mere end rodstifter med høj elasticitetsmodul. På den anden side afhænger stabiliteten af en indirekte restaurering, fx en krone, af, hvor godt den er understøttet af det underliggende materiale og dermed af det underliggende materiales stivhed. Jo stivere det materiale er, som understøtter kronen, desto større vil kronens stabilitet være. I de tilfælde, hvor en krone er understøttet af en rodstift, vil kronens stabilitet bl.a. afhænge af rodstiftens stivhed. Laboratorieforsøg har vist, at stivheden af rodstifter influerer på holdbarheden af de restaurerede tænder, således at jo stivere rodstiften er, desto flere belastninger kan tanden modstå 8. Rodstiftens stivhed bestemmes ikke alene af dens elasticitetsmodul, men også af dens dimension, herunder dens diameter. En tyk rodstift i et materiale med lav elasticitetsmodul kan have lige så stor stivhed som en tynd rodstift i et materiale med høj elasticitetsmodul. Ved restaurering af tænder med rodstifter med lav elasticitetsmodul kan det ofte blive nødvendigt at øge stiftens diameter for at opnå tilstrækkelig stivhed. Dette 79

10 kan resultere i mere og måske unødvendig fjernelse af dentinen i rodkanalen og dermed i svækkelse af tanden. Retentionscementer De traditionelle retentionscementer, som fx fosfatcement, retinerer rodstiften i rodkanalen ved at skabe en mekanisk låsning i rodstiftens og dentinens overflade. Plastcementer anvendt sammen med adhæsiver låses ikke blot mekanisk til rodstift og dentin, men bindes også adhæsivt til dentinen og rodstiften. Den positive effekt af binding af rodstifter til dentinen i rodkanaler er blevet vist i laboratorieforsøg 9. Binding vha. adhæsiver og plastcement giver højere retention af rodstiften i rodkanalen end cementering med fosfatcement. Som bekendt kan bindingen mellem plastcement og dentin etableres, når dentinen er overfladebehandlet, og når der er anvendt dentinadhæsiv. Bindingen mellem plastcement og rodstift er derimod mere kompliceret og er afhængig af bl.a. typen af plastcement og rodstift. Hvad typen af plastcement angår, eksisterer der generelt to typer på markedet: konventionel plastcement uden tilsætning af funktionelle monomerer, og adhæsiv plastcement, hvor der er tilsat funktionelle monomerer som fx MDP eller 4-META. Disse funktionelle monomerer er i stand til at etablere binding til forskellige restaureringsmaterialer. Hvad rodstiften angår, spiller faktorer som rodstiftmaterialet og overfladebehandling af rodstiften en afgørende rolle for, om der kan etableres en binding mellem plastcementen og rodstiften og for, hvor stærk denne binding kan blive. Adhæsivt bundne rodstifter Adhæsiv binding af rodstiften til dentinen i rodkanalen vil, alt andet lige, resultere i både reduktion af spændinger og i en mere ensartet fordeling af belastninger i roden 10 end en ikke-bundet 80

11 rodstift. Ved adhæsiv binding af rodstiften i rodkanalen er det afgørende, at plastcementen er i stand til at etablere en binding til både dentinen og rodstiften. Binding til dentin Binding af plastcementer til dentinen i rodkanalen kan etableres, forudsat at der er anvendt adhæsiv teknik, og at plastcementen kan bringes til afbinding. Adhæsiv teknik omfatter en overfladebehandling af dentinen, der øger dentinens affinitet for plastcementen. Plastcementen kan derefter bindes og forankres til dentinen. Bindingsstyrken af plastcementer til dentin i rodkanaler påvirkes bl.a. af typen og fabrikatet af plastcement og adhæsiv samt af plastcementens polymerisationsgrad. Adhæsive plastcementer har pga. deres specielle kemiske sammensætning vist en højere bindingsstyrke til dentin end de konventionelle plastcementer 11. Bindingsstyrken af plastcement til dentin påvirkes af plastcementens polymerisationsgrad, således at jo bedre plastcementen er polymeriseret, desto større vil bindingstyrken til dentinen være. Lyspolymeriserende plastcementer er således ikke egnet til cementering af rodstifter, som er fremstillet af materialer, der ikke tillader lyset at trænge igennem, og som dermed forhindrer polymerisation af plastcementen. Binding til rodstift Bindingen af plastcementer til rodstifter påvirkes af plastcementen, rodstiften og af rodstiftens overfladebehandling. Som det er tilfældet med binding til dentin, påvirker både typen og fabrikatet af plastcement samt plastcementens polymerisationsgrad bindingen til rodstiften. Sammenlignet med konventionel plastcement har adhæsive plastcementer generelt høj bindingsstyrke til rodstifter fremstillet af metalliske legeringer og af zirkoniumoxid. Derimod binder konventionelle plastcementer bedre end adhæsive plastcementer 81

12 til glasfiberforstærkede plaststifter. Forklaringen på disse forhold skal søges i den kemiske sammensætning af plastcementer og i rodstifternes overfladeegenskaber. Adhæsive plastcementer indeholder forskellige funktionelle monomerer, fx MDP, som er i stand til at danne kemiske forbindelser med metaller og zirkoniumoxid. God binding af de konventionelle plastcementer til bl.a. glasfiberforstærkede plaststifter skyldes derimod, at disse cementer hovedsageligt består af de samme materialer som rodstiften og dermed har samme overfladeenergi som rodstiften. Bindingen af plastcementer til rodstifter kan optimeres ved overfladebehandling af rodstiften. Overfladebehandling af rodstifter kan opdeles i tre metoder: 1. Overfladebehandlinger, som har til formål at gøre stiften ru, fx sandblæsning eller ætsning med syre. Disse overfladebehandlinger forbedrer plastcementens mekaniske forankring til stiftens overflade ved at øge både stiftens overflade og antallet af mikroskopiske underskæringer, plastcementen kan forankres i. 2. Overfladebehandlinger, som har til formål at skabe en kemisk forbindelse mellem plastcementen og rodstiften vha. primer som fx silan. 3. Overfladebehandlinger, som har til formål at silikatisere rodstiften, fx vha. et tribokemisk silikatiseringsystem 11. Sidstnævnte overfladebehandling består af sandblæsning med specielle silikatdækkede korundpartikler. Ved sandblæsning med disse partikler svejses silikatet på rodstiftens overflade samtidig med, at rodstiftens overflade forøges og gøres ru. Den silikatiserede rodstift bliver derefter påført silan, som øger bindingen af plastcementer. Bindingen af en plastcement til en rodstift, som er overfladebehandlet med et tribokemisk silikatiseringsystem, skabes både ved en kemisk binding mellem plastcementen og den silikatiserede overflade og ved en mekanisk forankring af plastcementen i rodstiftens mikroskopiske underskæringer. In vitro-un- 82

13 dersøgelser har generelt vist en bedre bindingsstyrke af plastcementer til rodstifter efter tribokemisk silikatisering end efter andre overfladebehandlinger 11. Sammenfattende betragtninger Det er ikke muligt at give enkle retningslinjer for, i hvilke tilfælde det er nødvendigt at forankre en opbygning med en rodstift, eller at sige hvilke fremstillingsteknikker og materialer er at foretrække, når en tand skal restaureres med en rodstift. Valget af rodstift eller ikke rodstift samt valget af fremstillingsteknik og materialer må vurderes omhyggeligt i hvert enkelt patienttilfælde. Denne vurdering må være baseret på hensyntagen til alle de faktorer, der har betydning for tandens holdbarhed. Generelt vil holdbarheden af en rodstiftretineret restaurering øges ved at bevare så meget tandsubstans som muligt. Længden og diameteren af rodstiften influerer på mængden og styrken af resttandsubstansen, således at en ukritisk forøgelse af rodstiftens længde og især dens diameter resulterer i en svækkelse af tanden. Holdbarheden af stiftretinerede restaureringer øges generelt, når der er anvendt cylindriske passive rodstifter med ru eller rillet overflade, som er fremstillet af et materiale med høj elasticitetsmodul. Binding af rodstifter til dentinen i rodkanalerne vha. overfladebehandling, adhæsiv og plastcement vil ligeledes øge holdbarheden af rodstiftretinerede restaureringer. litteratur 1 Karlsson S, Nilner K, Dahl B L. A textbook of fixed prosthodontics. The Scandinavian approach. Förlagshuset Gothia AB. Stockholm, Hansen EK. In vivo cusp fracture of endodontically treated premolars restored with MOD amalgam or MOD resin fillings. Dent Mater 1988;4:

14 3 Mendoza DB, Eakle SW, Kahl EA, Ho R. Root reinforcement with a resin-bonded preformed post. J Prosthet Dent 1997;78: Torbjörner A, Fransson B. A literature review on the prosthetic treatment of structurally compromised teeth. Int J Prosthodont 2004;17: Fernandes AS, Shetty S, Coutinho I. Factors determining post selection: a literature review. J Prosthet Dent 2003;90: Torbjörner A, Karlsson S, Ödman PA. Survival rate and failure characteristics for two post designs. J Prosthet Dent 1995;73: Trope M, Maltz DO, Tronstad L. Resistance to fracture of restored endodontically treated teeth. Endod Dent Traumatol 1985;1: Sahafi A, Peutzfeldt A, Ravnholt G, Asmussen E, Gotfredsen K. Resistance to cyclic loading of teeth restored with posts. Clin Oral Invest 2005;9: Sahafi A, Peutzfeldt A, Asmussen E, Gotfredsen K. Retention and failure morphology of prefabricated posts. Int J Prosthodont 2004;17: Asmussen E, Peutzfeldt A, Sahafi A. Finite element analysis of stresses in endodontically treated, dowel-restored teeth. Prosthet Dent 2005;94: Sahafi A, Peutzfeldt A, Asmussen E, Gotfredsen K. Bond strength of resin cement to dentin and to surface-treated posts of titanium alloy, glass fiber, and zirconia. J Adhes Dent 2003;5:

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix Selvadhærerende resincement Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix resincement - kombinerer enkelhed med fremragende egenskaber og styrker RelyX Unicem 2

Læs mere

Endodontisk behandlede tænder udgør et særligt problem,

Endodontisk behandlede tænder udgør et særligt problem, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Hvordan restaureres den endodontisk behandlede tand Endodontisk behandlede tænder mangler ofte tandsubstans. Rodstift og opbygning bruges derfor hyppigt ved

Læs mere

Tekniske komplikationer ved tænder restaureret med rodstifter

Tekniske komplikationer ved tænder restaureret med rodstifter Tekniske komplikationer ved tænder restaureret med rodstifter - en spørgeskemaundersøgelse Anne Peutzfeldt, Alireza Sahafi og Erik Asmussen Holdbarheden af rodbehandlede tænder, der forsynes med rodstifter,

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer Cementeringsløsninger Den ideelle cement til alle indikationer RelyX Ultimate Adhæsiv Resincement Særdeles høj bindingsstyrke Hurtig og let procedure med kun få komponenter og nemmere arbejdsgang Selektiv

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Rodstifter og opbygninger. Alireza Sahafi. Årskursus 2010, Dansk Tandlægeforening. Tandlæge, Ph.D. Brush-up kursus. April 2010

Rodstifter og opbygninger. Alireza Sahafi. Årskursus 2010, Dansk Tandlægeforening. Tandlæge, Ph.D. Brush-up kursus. April 2010 Rodstifter og opbygninger Brush-up kursus Alireza Sahafi Tandlæge, Ph.D. Privatpraksis, Kgs. Lyngby April 2010 Årskursus 2010, Dansk Tandlægeforening Program Baggrund: Hvorfor restaurere tanden med opbygning

Læs mere

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement Du vælger vejen Vi har løsningen TM Selvadhærerende Universal Resincement Indikationer Indlæg, Onlays, Kroner og Broer fremstillet af Metal/Metalkeramik Porcelæn/Keramik Komposit Stifter og støbte opbygninger

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Ætsbroer flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Kært barn har mange navne. Dette gælder også ætsbroer, som egentlig bør kaldes plastretinerede broer. I denne artikel vil de to betegnelser anvendes

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 5 MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Isolationsmaterialer

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det?

æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det? æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det? tandlægeforeningens konference 2008 tandlæge Jan Frydensberg Thomsen Colosseumklinikken København Program hvorfor plast? kindtænder : præparation

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

< 1% kontraktion! * Ny standard for kindtandsplast: volumen- Det første posteriore fyldningsmateriale med mindre end 1 % kontraktion

< 1% kontraktion! * Ny standard for kindtandsplast: volumen- Det første posteriore fyldningsmateriale med mindre end 1 % kontraktion Filtek Silorane Posteriort fyldningsmateriale med lav kontraktion Ny standard for kindtandsplast: volumen- < 1% kontraktion! * *

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Retention af adhæsivt. forbehandling af rodkanalen. Forbedring af rodstifters retention 826 VIDENSKAB & KLINIK SEKUNDÆRARTIKEL

Retention af adhæsivt. forbehandling af rodkanalen. Forbedring af rodstifters retention 826 VIDENSKAB & KLINIK SEKUNDÆRARTIKEL 826 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Forbedring af rodstifters retention Introduktion I nærværende undersøgelse sammenlignedes effekten af tre forskellige forbehandlinger af rodkanalen på den opnåede retention

Læs mere

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use DK IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Læs mere

G-Premio BOND. Ingen kompromiser. fra GC. En-komponent lyshærdende universal adhæsiv

G-Premio BOND. Ingen kompromiser. fra GC. En-komponent lyshærdende universal adhæsiv G-Premio BOND fra GC En-komponent lyshærdende universal adhæsiv Ingen kompromiser G-Premio BOND fra GC En-komponent lyshærdende universal adhæsiv Det er ikke altid let, at vælge den passende bonding til

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

Rodstifter anvendes ofte i rodbehandlede tænder med

Rodstifter anvendes ofte i rodbehandlede tænder med VIDENSKAB & KLINIK Sekundærpublikation ABSTRACT Er cementfilmtykkelsen af betydning, når rodstifter cementeres adhæsivt? Introduktion og formål Rodstifters retention kan skabes ad mikromekanisk vej ved

Læs mere

ATTACHMENTS PRECI-CLIX RADICULAR DANSK

ATTACHMENTS PRECI-CLIX RADICULAR DANSK ATTACHMENTS PRECI-CLIX RADICULAR DANSK PRECI-CLIX RADICULAR TIL DIREKTE PLACERING I STOLEN PRECI-CLIX RADICULAR placeres af tandlægen ved et enkelt besøg af patienten. Patienten opnår en sikker retention

Læs mere

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive Bisco 0459 ALL-BOND 2 Universal Dental Adhesive Instructions for Use DK IN-0005R8 Rev. 2/16 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 ALL-BOND 2 * Universal

Læs mere

ASPIJECT. ASPIJECT Safe. ASPIJECT Active PAROJECT INJEKTION

ASPIJECT. ASPIJECT Safe. ASPIJECT Active PAROJECT INJEKTION DENTAL INNOVATIONS INJEKTION ASPIJECT ASPIJECT Safe ASPIJECT Active PAROJECT Selvaspirerende tubulesprøjte til infiltrations- og ledningsanalgesi. Selvaspirerende tubulesprøjte med beskyttelse mod stikskader.

Læs mere

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann Forskellen er tydelig Originalkomponenter fra Straumann 1 Brosch_Original On Original.indd 1 2013-09-04 09:08:49 Det perfekte match i enhver henseende Originale Straumann-komponenter er det anbefalede

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand.

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Har du mistet en tand og er du nu i tvivl om, hvad du skal gøre ved det? Var tandlægen nødt til at fjerne en tand bagerst

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Bisco UNIVERSAL PRIMER

Bisco UNIVERSAL PRIMER Bisco UNIVERSAL PRIMER Dual-Cured Adhesive 0459* Instructions for Use DK IN-219R2 Rev. 10/16 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Rd. Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 UNIVERSAL PRIMER

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Invasiv behandling af slid

Invasiv behandling af slid Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv

Læs mere

Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber. Express 2. A-silikone aftryksmaterialer

Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber. Express 2. A-silikone aftryksmaterialer Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber TM Express 2 A-silikone aftryksmaterialer Avanceret A-silikone kemi: UCS (Unsaturated Carbosilane Crosslinkers) Indikationer: Aftryk til kroner og broer

Læs mere

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Præcise løsninger Æstetiske resultater. Fremragende æstetik med naturligt udseende Præcise CAD/CAM hætter fremstillet af særdeles stabilt zirkoniumoxid Fremragende

Læs mere

Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Dual-Cured Adhesive

Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Dual-Cured Adhesive Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER Dual-Cured Adhesive Instructions for Use DK IN-219R1 Rev. 3/15 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT UNIVERSAL PRIMER

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK EXTRACORONALE ATTACHMENTS KRITERIER FOR VALG 3 VINKLER AF MATRICE DELEN Det extracoronale CEKA REVAX attachment leveres med tre forskelligt vinklede udbrændbare

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling NR. 16 Kosmetisk tandbehandling Blegning Tandsmykker Piercing Facader og kroner Plastikkirurgi Kosmetisk tandbehandling Flere og flere går i dag meget op i deres udseende og får lavet indgreb på kroppen

Læs mere

Dias 1 22/10/12 Dentaladhæsiver Sebastian Schlafer. Dentaladhæsiver

Dias 1 22/10/12 Dentaladhæsiver Sebastian Schlafer. Dentaladhæsiver Dias 1 22/10/12 Dentaladhæsiver Sebastian Schlafer Dentaladhæsiver I II III IV V VI Retention ad sølvamalgam og plast Ætsning af emalje Ætsning af dentin Emaljebonding Dentinbonding Dentinpriming Dias

Læs mere

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være:

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: A = aluminiumoxid (elektrokorund) C = siliciumkarbid CBN = bornitrid D = naturlig

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Risikofyldte behandlinger - for hvem?

Risikofyldte behandlinger - for hvem? Tandlægeforeningen - Efteruddannelsen Årskursus 2014-2. 4. april Bella Center Risikofyldte behandlinger - for hvem? Flemming Isidor Sektion for protetik Institut for Odontologi, Tandlægeskolen Ting kan

Læs mere

Odontologisk æstetik og etik

Odontologisk æstetik og etik N ORDISK TEMA: ETHICS IN TISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 88 9 Palle Holmstrup, Ulla Pallesen, og Søren Schou Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af

Læs mere

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik Lava 3M ESPE Ceram Hver enkelt farve er et mesterværk Zirkoniumoxid keramik med naturlig æstetik Gendan den naturlige elegance Tanden et af naturens mirakler! Rekonstruktion af dens perfekte skønhed til

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Plastrekonstruktion 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm rgsmål 4. semester Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Forbehandling af tanden Forbehandling

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

FIBER BETON TEKNOLOGI

FIBER BETON TEKNOLOGI FIBER BETON TEKNOLOGI Omkostningseffektiv, økologisk, innovativ og teknisk avanceret Fiberbeton-teknologien har været vores focus område i over 30 år; det er vores kernekompetence. Vi implementere løbene

Læs mere

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Plast Center Danmark Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Mia Katharina Andersen Podlech Teknisk Projektleder Ph.D. Kemiingeniør Vejle, d. 1. november 2012 1 Plast er ikke bare

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Æstetiske resultater er blevet nemmere at opnå Dig Formlen på succes Selv med anvendelse

Læs mere

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Perfekt pasform Æstetiske resultater Naturligt udseende hætte fremstillet af meget stabilt zirkoniumoxid Hætten er hvid, men kan før sintring indfarves individuelt

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling Infraktioner i dentin diagnostik og behandling ULLA PALLESEN Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege

Læs mere

Bolte, skruer og låseanordninger

Bolte, skruer og låseanordninger Bolte, skruer og låseanordninger Gevindtyper Gevindtyper Whitworth gevind Unified gevind ISO-metrisk gevind ISO-metrisk gevind Metrisk gevind er millimetergevind. Gevindstigningen udtrykkes i dette system

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Æstetik i højsædet. Filtek Supreme XT. Universalt fyldningsmateriale

Æstetik i højsædet. Filtek Supreme XT. Universalt fyldningsmateriale Æstetik i højsædet Filtek Supreme XT Universalt fyldningsmateriale Filtek Supreme XT universalt fyldningsmateriale The Dental Advisor bedømte Filtek Supreme Best of 2003 preferred products i kategorien

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Restaureringer, der matcher den naturlige tand Æstetik via farvevalg Farvesystemet

Læs mere

Revner i tænderne - dentininfraktioner

Revner i tænderne - dentininfraktioner NR. 13 Revner i tænderne - dentininfraktioner Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Revner i tænderne Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, der

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projektanalyse. PLS (Projektbeskrivelse Yoghurt) Edmond Ziari og Ali Hamzaei

Projektbeskrivelse. Projektanalyse. PLS (Projektbeskrivelse Yoghurt) Edmond Ziari og Ali Hamzaei Projektbeskrivelse Projektanalyse Man har fremstillet yoghurt i over 4500 år, og man ved at tyrkerne brugte yoghurt som lægemiddel mod smerter og lidelser, som råddannelse i tyktarmen, allerede tilbage

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Bedre er mere end godt. Den perfekte kombination til større økonomisk effektivitet og bedre kvalitet.

Læs mere

Forankringselementer. Til brug for. Kedelfremstilling

Forankringselementer. Til brug for. Kedelfremstilling Forankringselementer Til brug for Kedelfremstilling Indholdsfortegnelse Side 1 Bølgeanker type KÖCO KWA/R 6/8 Side 5 Kakkelholder Side 6 Slidsstift reduceret type KÖCO KSST/R Side 6 Nikkelbasislegering

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S S t a m h o l m e n 1 9 3 A 2650 Hvidovre Danmark e-mail: salg@silcofa.dk w w w. s i l c o f a.

Læs mere

Adhæsiver og Adhæsiv teknikker.

Adhæsiver og Adhæsiv teknikker. Referat v. Joan Michelsen DTF- kursus. Charlottehaven, fredag d. 7.maj 2010 Adhæsiver og Adhæsiv teknikker. Kursusgivere: Claus-Peter Ernst - Mains, Germany (Universitet + privat praksis) Neil Jessup -

Læs mere

DP4000 2K Primer Mindst 50% kortere klargøringstid

DP4000 2K Primer Mindst 50% kortere klargøringstid Make it happen. With PPG 2K Primer Mindst 50% kortere klargøringstid Velkommen til en effektiv klargøringsprocess 2K Primer Velkommen til en fremtid med effektiv klargøring af overflader Et gennembrud

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Tandlægeskolen er under renovering De seneste 5 år har vi totalrenoveret klinikker og tekniske anlæg

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Poul Linneberg Chief Specialist Operation and Maintenance & Steel 1 FEBRUAR 2016 Agenda Faser i reparationsprojektet og anvendelse af DS/EN 1504-serien Oversigt

Læs mere

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring?

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? ulla pallesen og palle holmstrup Generelt har tandlæger beskæftiget sig med profylakse, diagnostik og behandling af sygdomme i munden, og som et led i genopretningen

Læs mere

Sur-Tech A/S Surface Technology

Sur-Tech A/S Surface Technology Sur-Tech A/S Surface Technology KEMISK NIKKEL En slid og korrosionsbeskyttende belægning DS/ ISO 9001 ISO 14001 Kvalitetssikring Miljøledelse Hvad er kemisk nikkel? Kemisk nikkel er en proces til udfældning

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Farlige egenskaber, generelt Håndtering af materialer med farlige egenskaber: Undgå at komme i direkte

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Ide senere år er der sket en markant stigning i

Ide senere år er der sket en markant stigning i FYLDNINGS- OG CEMENTERINGSMATERIALER VETENSKAP Plast- og glasionomerbaserede fyldnings- og cementeringsmaterialer Erik Christian Munksgaard og Håkon Nordbø Sammensætning, egenskaber og anvendelse af plastmaterialer,

Læs mere

Produktdatablad ROCKPANEL Ply

Produktdatablad ROCKPANEL Ply Produktdatablad ROCKPANEL Ply 1 Produktbeskrivelse ROCKPANEL Ply plader med primer finish er præfabrikerede komprimerede mineraluldplader, med termohærdende syntetiske bindemidler. Den øverste (farve)

Læs mere

Emalje-dentin-bindingssystemer

Emalje-dentin-bindingssystemer F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 130 6 Erik Asmussen og Anne Peutzfeldt Emalje-dentin-bindingssystemer Ved anvendelsen af komposit plast som restaureringsmateriale er det nødvendigt at binde

Læs mere

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI

En tand bedre. hamlet TANDKLINIKKEN IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI En tand bedre TANDKLINIKKEN hamlet IMPLANTAT & KÆBEKIRURGI Flotte og sunde tænder spiller en vigtig rolle for vores velbefindende og sundhed også når vi bliver ældre. En god livskvalitet er afhængig af,

Læs mere

Noninvasiv behandling af slid og erosion

Noninvasiv behandling af slid og erosion Noninvasiv behandling af slid og erosion ULLA PALLESEN & JAN VAN DIJKEN Slid og erosion af tænder synes i dag at være et voksende problem for mange patienter. I de fleste tilfælde kan tandlægens tidlige

Læs mere