Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57"

Transkript

1 Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejer: Fæster: 1788 Kærsholm. Søren Christensen 17? Peder Glud i Bøgild. Anders Jensen ~ F.D Anders Jensen Christen Andersen Rasmus Pedersen Møller F.S. Peder Rasmussen Sælger en parcel til Christen Andersen til ny ejendom Mageskifte. Anders Jensen Rydahl Johannes Jacobsen Lauth. Deler ejendommen op i 4 parceller. Bevilling Solgte 3b til Andreas Andreasen Balle til ny ejendom under ejendom Jens Jensen Langborg Solgte 3c til Christen Sørensen i Kølvrå til ny ejendom (se nedenunder) F.S. Jens Christian Jensen (3a + 3d) Køber parcel 2c af Niels Veller Hansen, ejendom F.S. Peder Jensen Langborg Jens Christian Nielsen Sælger parcel 3d til Jens Chr. Philipsen Sælger parcel 3m til Christen Balle Sælger parcellerne 3k og 2c til Ole Hansen til ejendom Hans Nielsen, auktionsskøde på 3i, 2e, 15t og 3L. Matr.nr. 3c (Se bagerst i mappen) 1838 Christen Sørensen Christen Sørensens enke Else Andersdatter Niels Veller Hansen til sammenlægning med ejendom 2. F.D. = Formandens datter F.S. = Formandens søn

2 Søren Christensen Søren Christensen var født ca I folketælling 1787 var han fæster på gården nr. 3, Karup Mark. Gården var under godset Kærsholm, og dens hartkorn var på 2 tønder, 5 skæpper og 1 fjerdingkar. Søren Christensen var gift med Kirsten Jensdatter. De blev trolovet i Karup kirke den 29. december 1764 efter Kgl. Allernådigst dispensation, og blev viet i Karup kirke den 24. januar Søren Christensen døde august 1799, og fra Kærsholm gods skifteprotokol blev der 12. august 1799 afholdt skifte. Enken var mødt sammen med lavværge Mikkel Nielsen fra Karup. Søren Christensen efterlader 4 børn, nemlig Christen, Jens, Jacob og Kirsten, som er gift med Anders Jensen i Sangild. Formynder var farbror Kjeld Christensen i Thorning. Søren Christensen og Kirsten Jensdatter fik 9 børn, hvoraf de 5 døde som små: 1. Anne Sørensdatter f. 25. aug Død samme år 2. Anne Sørensdatter f. 24. juli Død 24. juni 1768, 2 år gl. 3. Christen Sørensen f. 6. sept Kirsten Sørensdatter f. 6. nov Gift med Anders Jensen, Sangild, som køber matr. 3 i Jens Sørensen f. 25. febr Jesper Sørensen f. 1. dec Død 20. apr Jacob Sørensen f. 4. apr Jesper Sørensen f Anders Sørensen Folketælling 1787: En gård. Søren Christensen 56 år gift i 1. ægteskab husfader, bonde, gårdbeboer Kirsten Jensdatter 51 år do do husmoder Christen Sørensen 19 år ugift søn Kirsten Sørensdatter 18 år do datter Jens Sørensen 17 år do søn Jacob Sørensen 14 år do do

3 Viborg Amtstuearkiv. Hartkornspecifikationer og jordebøger fra godserne K-L. (Viborg landsarkiv B13-32) Kærsgaardsholm gods. Karup sogn og by Tdr Skp Fje Alb Søren Christensen Annexgaard til Præsten Jeppe Laursen for Karup sogn Søren Christensen Annexgaard svarer 3? tiende til Jeppe Laursen præsten i Frederiks præstegaard

4 Anders Jensen, Sangild Anders Jensen var født i Sangild omkring Han blev gift med Kirsten Sørensdatter, der var datter af afdøde fæster Søren Christensen og hustru Kirsten Jensdatter i Karup, og herefter overtog han fæstet på svigerforældrenes gård. Kirsten Sørensdatter var født 6. november 1768 på gården. Deres vielse kan ikke findes, idet Karup kirkebøger brændte, så der er en lakune samt År 1800 købte Anders Jensen gården af Peder Glud i Bøgild. Den var nu udskiftet af fællesskabet. Dens hartkorn var på 2 tønder, 5 skæpper og 1 fjerdingkar. I folketælling 1801, en gård: Anders Jensen 25 år og Kirsten Sørensdatter 29 år, Jacob Sørensen 24, landsoldat, samt 2 tjenestefolk. Svigermoderen Kirsten Jensdatter bor ikke på gården, så måske døde hun inden I 1802 den 24. januar sælger Anders Jensen gården til Christen Andersen af Vallerbæk. Dens hartkorn er stadig på 2 tønder, 5 skæpper og 1 fjerdingkar. I folketælling 1834 bor Anders Jensen og Kirsten Sørensdatter som aftægtsfolk på en gård i Vallerbæk som ejes af *Jacob Henriksen 40 år, Gjertrud Jespersdatter 40 år samt deres 3 børn David 12 år, Anders 9 år og Ane Marie 6 år. Anders Jensen Sangild døde 29. nov som aftægtsmand i Vallerbæk. Testamente af 30. nov Ved Kgl. Confirmation af 8. dec. s.a. testamentet tilbageleveret. Afdøde efterlader sig bemeldte hustru Kirsten Sørensdatter. Anmeldt skriftlig af sognefoged Keller, Thorning (dødsanmeldelsesprotokol). Kirsten Sørensdatter døde 25. (26) oktober (dødsanmeldelsesprotokol 25. okt. kirkebog 26. okt.) *Jacob Henriksen og Gjertrud Jespersdatter kom til sognet 1821, han 28 år kom fra Ravnstrup, hun 25 år kom fra Thorning. Folketælling En gård. Anders Jensen 25 år gift 1. ægteskab bonde og gårdbeboer Kirsten Sørensdatter 29 år hans kone Jacob Sørensen 24 år ugift landsoldat Kirsten Jespersdatter 21 år ugift tjenestefolk Ingeborg Jensdatter 21 år ugift tjenestefolk

5 SKØDE Jeg Peder Glud i Bøgild sælger, skøder og afhænder hermed i overensstemmelse med forhæftede købekontrakt af dato 15. februar s.a. til Anders Jensen i Karup hans sammensteds påboende og af hans svigermoder forhen i fæste havde gård, udskiftet af fællesskabet og stående for ager og eng hartkorn, anneksskyld 2 tdr. 5 skp. 1 fdk. med dens påværende bygninger, som i brandkassen er forsikrede for 510 rdl., tilhørende ejendoms herligheder og rettigheder, alt således som jeg samme selv har ejet og haft. Og da køberen, fornævnte Anders Jensen nu derfor har betalt mig den accorderede købesum 350 rdl. skriver tre hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler, så erkender jeg og arvinger ingen ydermere lod, del eller rettighed at have udi samme, men skal følge og tilhøre køberen og hans arvinger som den retmæssige ejendom, og hvorfor jeg i øvrigt skal være deres hjemmelsmand efter loven. Dette mit skøde sammen med kongl. allernådigste bevilling, dat. 5. juni 1795, hermed udstedet på modereret stemplet papir til 24 skil. bekræftes med min underskrift og forsegling. Datum Bøgild, den 21. juni P. Glud. Fremlagt og læst samt købekontrakt på modereret stemplet papir vedhæftet og forevist i Lysgaard Hids herreders ret den 16. april 1805 tilstår i den ordinære dommers forfald, som konstitueret. Curtz Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP10 fol. 137)

6 Christen Andersen var født omkring 1753, og da han var 49 år, købte han af Anders Jensen gård 3 (Anneksgård) den 24. januar 1802 (læst 16. apr. 1805). Dens hartkorn bestod af 2 tønder, 5 skæpper og 1 fjerdingkar. Købesum 190 rigsdaler. Gården må ikke sælges til en hovedgård. Christen Andersen solgte straks gården igen til Rasmus Pedersen Møller, (købekontrakt 12. dec. 1802) Salgsdato 28. juni 1804 og læst 22. apr Købesum 450 rigsdaler. Gården var brandforsikret for 510 rigsdaler. Omtale af Christen Andersen. Se gård 4. Christen Andersen

7 SKØDE. Jeg underskrevne Anders Jensen i Karup gør vitterlig at have solgt, skødet og afhændet, lige som jer hermed sælger, skøder og afhænder til Christen Andersen fra Vallerbæk den gård i bemeldte Karup, som jeg hidtil har beboet og haft i eje, hvilken gård, som er udskiftet af fællesskabet og stående for ager og eng hartkorn med ny skyld 2 tdr. 5 skp. Og 1 fdk. Med derpå stående bygninger, tillige med alle dens tilliggende ejendomme, herligheder og rettigheder, alt således som jeg samme selv har ejet og haft haver. Og da køberen, fornævnte Christen Andersen, nu derfor har betalt mig den accorderede købesum 190 rdl. skriver et hundrede halvfemtesindstyve rigsdaler, så erkender jeg og arvinger ingen ydermere lod, del eller rettighed at have udi samme, men skal følge og tilhøre køberen og hans arvinger som en retmæssig ejendom og hvorfor jeg i øvrigt skal være deres hjemmelsmand efter loven, hvormed køberen forbindes til, ifølge kongelige anordning, ingensinde at sælge gården til nogen hovedgårds complettering. Dette mit skøde som af mig er egenhændig underskreven og forseglet, kan til tings læses og protokoleres uden mig dertil at give varsel. Karup d. 24. januar 1802 Anders Jensen. Der er ingen købekontrakt oprettet imellem os. A. Jensen Christen Andersen. Fremlagt og læst for Lysgaard Hids herreders ret 15. april 1805 tilståes i den ordinære dommers forfald, som konstitueret Curtz Kilde: Lysgård og Hids herreders pante- og skødeprotokol: (B47-SP10 fol. 137)

8 BRANDTAKSATION Anno 1802 den 20. maj er af undertegnede Branddirektør og taksationsmændene tømmermand Peder Jensen af Elkier og murermester Christen Jørgensen af Haurback foretaget følgende taksation til brandforsikring. En gård ejes og beboes af Christen Andersen. a. Stuehuset i søndre 10 fag, 8½ alen dyb. Ege under og overtømmer, murede vægge med brændte sten, lyngtag. Til stue, kamre, køkken og bryggers, med loft, vinduer og døre, en jernbilægger kakkelovn, en indeni kobberkedel på ½ tdr., 2 skorstene og en bageovn af vindtørrede sten. Takseret á fag 18 rd = 180 b. Det nordre hus 12 fag 8½ alen dyb, ege under og fyr overtømmer, murede vægge med brændte sten, lyngtag. Til lade og tærskelo. Takseret á fag 15 rd = 180 c. Det østre hus 8 fag à 6½ alen dyb, ege under og overtømmer, for største delen murede vægge med brændte sten, lyngtag. Til fæ og fårehus. Takseret á fag 10 rd = 80 d. Nok et hus i øster med enderne i øster og vester 7 fag, 6 alen dyb, ege under og overtømmer, murede vægge, lyngtag. Til stald og hølade. Takseret á fag 10 rd = Kilde: Lysgård og Hids herreds brandtaksation (S2-61 fol. 61)

9 Rasmus Pedersen Møller var født ca, Det vides ikke, hvor han blev født. Han blev gift med Christiane Christiansdatter, født omkring samme tidspunkt og datter af? og hustru Margrethe Marie Esmann, der døde på Karup mølle i 1779, 90 år gammel. I starten af 1772 fik Rasmus Pedersen fæste på Karup mølle, der stod for hartkorn: Mølleskyld 3 tønder, 1 skæppe og 2 fjerdingkar, og jordskyld 7 skæpper, 2 fjerdingkar og 2 album. Fæsteafgiften i 1793 bestod af 10 rd og en rejse årlig for godsejeren. Ved folketællingen 1787 var han samtidig sognefoged. Den 12. december 1802 købte han anneksgården af Christen Andersen i Vallerbæk Den var på 2 tønder, 5 skæpper og 1 fjerdingkar. Købesummen var 450 rigsdaler. Gården var brandforsikret for 510 rigsdaler. Gården var på det tidspunkt udskiftet af fællesskabet. Den 10. juni 1807 solgte Rasmus gården til sønnen Peder Rasmussen. Rasmus var både gårdmand, sognefoged og lægdsmand. Han døde maj Der blev holdt skifte 17. maj 1813 for afdøde Rasmus Pedersen, enkemand og gårdmand i Karup, som sad på aftægt samme sted. Livsarvinger var 1 søn Peder Rasmussen gårdmand i Karup. 1 datter Karen Marie Rasmusdatter (g.m. Anders Pedersen, Bøgelund) samt 1 datter Anne, som opholder sig hos broderen Peder Rasmussen. Sønnen Peder Rasmussen, gårdmand og sognefoged i Karup fremlagde ved skiftet et skøde af 10. juli 1807 på stervbogården. Endvidere blev fremlagt afkald af 4. juni 1803 fra gårdmand Anders Pedersen i Bøgelund fra hans kone, Karen Marie Rasmusdatter. Rasmus Pedersen Møllers og Christiane Christiansdatters børn: 1. Anne Rasmusdatter f. o I folketælling 1801 er hun 32 år og bor hjemme hos forældrene. Død 10/ i Frederiks sogn. Indsidderske på Ulvedal hede. 2. Anna Marie Rasmusdatter, født 1772 i Karup. Hun døde 1773, 1 år gl. af børnekopper. 3. Karen Marie Rasmusdatter, døbt 2. sønd. Efter trinitatis 1774 i Karup kirke. Frembåret af Jens Madsens hustru, Karup. Faddere: Søren Larsen. Christen Christensen. Hans Jensen og Peder Nielsens hustru alle af Karup. 4. Peder Rasmussen, født 1776 i Karup. Død 9. sept. 1848, Karup. Overtager gården. 5. Christian Rasmussen, født 1777 i Karup. Død 1779 i Karup. Folketællinger. Karup Rasmus Pedersen Rasmus Pedersen Møller år gift husfader, møller og sognefoged. 49 år gift husmoder Christiane Christiansdatter Anna Rasmusdatter 18 år barn af 1. ægteskab Karen Maria Rasmusdatter 14 år Peder Rasmussen 12 år Friderich Pedersen 16 år tjenestedreng Rasmus Pedersen 65 år 1. ægteskab. Gårdbeboer, møller, sognefoged og lægdsmand Christiane Christiansdatter 62 år Hans kone Anna Rasmusdatter 32 år ugift Deres barn

10 SKØDE. Jeg Christen Andersen Vallerbæk i Karup by sælger, skøder og afhænder i overensstemmelse med forhæftede kontrakt af dato 12. december 1802 til Rasmus Pedersen Møller fra bemeldte Karup mit hidtil ejende og påboende gård i ovenbenævnte Karup udskiftet af fællesskabet og stående for ager og engs hartkorn anneksskyld 2 tdr. 5 skp. 1 fdk. Med dens påværende bygninger, som i brandkassen er forsikrede for 510 rdl. med tilhørende ejendomme, herligheder og rettigheder, alt således som jeg samme selv har ejet og haft havet. Og da køberen, fornævnte Rasmus Pedersen Møller, nu derfor har betalt mig den accorderede købesum med 450 rdl. siger fire hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler, så erkender jeg og arvinger ingen ydermere lod, del eller rettighed at have udi samme, undtagen det, som i købekontraktens 4. er anmeldt, men skal følge og tilhøre køberen og hans arvinger, som deres retmæssige ejendom og hvorfor jeg i øvrigt skal være hjemmelsmand efter loven. Og dersom noget af forenævnte steds ejendomme formedelst min vandhjemmels skyld skulle blive ham fra taget, eller ved lov og dom fravundet, da lover jeg herved at erstatte ham det tabte med penge eller og lige så god en bondegård igen, så at køberen dermed kan være fornøjet. Dog anmærkes hermed at gården ifølge de kongelige anordninger ingensinde må sælges eller overdrages til nogen hovedgårds komplettering. Dette mit udgivne skøde, som af mig er egenhændig underskrevet og forseglet kan mig ukaldig under tinge læses og protokolleres. Til bekræftelse under hånd og forsegling. Kjellerup den 28. juni 1804 som sælger Christen Andersen Til vitterlighed M.Nielsen Christen Sørensen begge af Karup Fremlagt og læst i Lysgaard-Hids herreders ret den 29. april 1805 Tolstrup Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP10 side 137)

11 SKIFTE År 1813 den 17. maj mødte skifteforvalterens hr. herredsfoged Holstenes vegne I. Ingerslev af Dalsgaard i Karup for der at foretage, registrering og vurdering i stervboet efter den der ved døden afgangne Rasmus Pedersen som sad på sin aftægt sammesteds. Den afdødes arvinger blev angivne at være: En søn Peder Rasmussen, gårdmand i Karup. En datter Anne Rasmusdatter, 25 år, opholder sig hos broderen Peder Rasmussen. Som begge var til stede ved forretningen. Endvidere Karen Marie Rasmusdatter, gift med Anders Pedersen i Bøjlund, - og vurdering blev fremmet som følger: Rd Mrk Sk En ege halvkiste Deri fandtes følgende den afdødes gangklæder. 1 hvid klædes kiole ditto vest par gamle skindbukser par sorte ditto par hvide strømper halv krave par gamle støvler tobakspine og 1 ditto dåse rød vest blårgarns skjorter stribet brystdug med bundne (strikkede) ærmer bomulds hue rød ditto hat sarses klæde Videre forefandtes ikke af nogen slags at registrere og vurdere af den afdødes efterladenskaber. Sønnen Peder Rasmussen, gårdmand og sognefoged i Karup fremlagde 1 skøde af 10. juli 1807 fra den afdøde på stervbogården i Karup, samme lyde således. Endvidere blev fremlagt 1 afkald af 4. juni 1803 fra gårdmand Anders Pedersen i Bøglund på sin kone, Karen Marie Rasmusdatters vegne, samme lyde således. Skiftet blev udsat til nærmere indkaldelse sker fra skifteforvalteren. Hvorpå forretningen for i dag blev sluttet. Ingerslev Som vitterligheds og vurderingsmand: Jacob Rasmussen og Christen Jensen, begge af Karup Som tilstedeværende arving: Peder Rasmussen Kilde: Registrerings- og skifteprotokold for Lysgård herred (B47-313)

12 Peder Rasmussen Peder Rasmussen var født ca I lægdsrullen 1798 er Peder, 26 år, 67 tommer (175½ cm) høj og gms (gammel mands søn). Det vil sige, at han blev fritaget som soldat på grund af faderens alder. Han købte gården af faderen den 10. juli Gården var på 2 tønder, 5 skæpper og 1 fjerdingkar. Købesum 450 rigsdaler. Peder Rasmussen fik bevilling 24. december 1812 fra amtet til at sælge en parcel af hovedparcellen, og køberen, Christen Andersen skulle betale skatterne o.s.v. fra nytårsdag 1813, men skødet blev først underskrevet med salgsdatoen 23. juni Købesummen var 50 rigsdaler. I 1815 mageskiftede Peder Rasmussen sin gård med Anders Jensen Rydals gård i Haurdal. (gård nr. 20 i Havredal. Anders Jensen Rydals gård var en kolonigård). Gårdens værdi var sat til 400 rigsdaler. Peder Rasmussen var gift med Anna Barbara Harritz, født 1788 i Frederiks, død 5. okt i barselsseng efter en smitsom sygdom. Hun blev begravet 9. oktober i Frederiks. Samme dag blev den nyfødte datter Marie Cathrines dåb publiceret. Barnet døde 8. nov og blev begravet 12. november. Efter Anna Barbara Harritz død flyttede enkemanden lidt rundt i sognene Karup, Frederiks og Haderup som h.h.v. indsidder og arbejdsmand. Hans dage endte dog i fødesognet Karup, hvor han den 9. september 1846 døde af alderdomssvaghed som almisselem, 73 år gammel. Som gårdmand i Karup var han desuden sognefoged, og i Haurdal var han også både gårdmand og lægdsmand. Dog skulle han ende sine dage som almisselem. Peder Rasmussen og Anna Barbara Harritz børn: 1. Peder Pedersen (Harritz) f. 12. februar 1818 i Haurdal, døbt 13. febr. i Frederiks kirke. Faddere: Peter Harritz og hustru, Haurdal. Christen Balle, Karup. 2. Anne Marie Pedersdatter f. 16. maj 1821 i Haurdal, døbt s.d.i Frederiks kirke. Faddere: Anne Marie Filbert Frederikshede. Gårdm. Johannes Jung, ibid samt sognefoged Georg Krath, Frederikshede. 3. Anne Margrethe Pedersdatter f. 27. jan i Haurdal, døbt same dag i Frederiks kirke. Faddere: Pigen Anne Margrethe Harritz. Gmd. Peter Harritz og hustru, alle af Frederikshede. Johan Peter?? af Viborg. 4. Marie Cathrine Pedersdatter f. 29. sept I Haurdal. Dåben blev publiceret 9. okt på hvilken dag, moderen blev begravet på Frederiks kirkegård. Hun døde 5. okt. I barselsseng efter smitsom sygdom. Barnet døde 8. nov. Og blev begravet 12. nov på Frederiks kirkegård.

13 Folketællinger 1840 Haderup sogn, Hessellund, en gård: Peder Jensen 68 år gift gårdmand Maren Christensdatter 47 gift hans kone Bodil Pedersdatter 33 ugift deres børn Mette Marie 33 ugift Maren Pedersdatter 18 ugift Jens Christian Pedersen 15 ugift Christian Pedersen 12 Peder Christian Pedersen 9 Laust Laursen 31 enkemand smed Peder Rasmussen 66 enkemand inderste og daglejer Anne Marie Pedersdatter 19 ugift hans datter 1845 Karup, fattighuset eneste beboer: Peder Rasmussen 71 år enkemand, født i Karup s. almisselem

14 SKØDE. Jeg underskrevne Rasmus Pedersen Møller af Karup by gør vitterlig, at have solgt, skødet og afhændet fra mig og arvinger, lige som og herved sælger, skøder og afhænder til min søn Peder Rasmussen en mig ejende og iboende gård i bemeldte Karup stående for ager og engs hartkorn 2 tdr. 5 skp. 1 fdk. På følgende vilkår: 1. Gården overdrages bemeldte min søn med påstående bygninger og med den ret og rettighed som den med Karup bys markers udskiftning er tillagt. 2. Dernæst overdrages den ham med besætning inden og uden, lige som det nu forefindes. 3. Har bemeldte min søn, derfor betalt mig den accorderede købesum med 450 rdl. skriver fire hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler, og skal derfor dette mit solgte sted tilhøre bemeldte min søn Peder Rasmussen, som en retmæssig ejendom, som jeg vil være hans hjemmelsmand efter loven. 4. Må dette sted ingen sinde sælges eller overdrages til nogen hovedgårds komplettering. 5. Dette af mig udstedte skøde må til tinge læses og protokolleres, uden mig dertil nogen besked at give. Dette skøde haver jeg ej allerede egenhændig underskrevet og forseglet, men tillige formået undertegnede tvende mænd, sammen med mig til vitterlighed at underskrive tilstår Karup den 10. juli 1807 Rasmus Pedersen Møller Til vitterlighed og efter begæring underskriver Christen Henriksen af Karup, Peder Thomasen af Vallerbæk. At ingen købekontrakt eller noget andet skriftligt dokument i dette køb er oprettet det kan vi når forlanges med ed bekræftes af køberen og sælgeren. Rasmus Pedersen Møller Peder Rasmussen Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 11. januar 1808 og samme herreders pante- og skødebog no. 3 folie 279 indført. På det solgte hartkorn har??ren lovligt skøde, men ejendommen er med 1. prioritet pantsat til Søren Flyboe i Viborg for 300 rdl. og med 2. prioritet justitsråd Vissing for 150 Rdl. Holstein. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP10 side 279)

15 SKØDE Underskrevne Peder Rasmussen af Karup by gør vitterlig at have solgt, skødet og afhænder fra mig og arvinger til Christen Andersen eller hans arvinger en mig tilhørende parcel af hartkorn: 3 Skæpper og 1 Fjerdingkar, anneksskyld bestående af ager og eng hede, Stordals hede kaldet efter den mig fra højvelbårne Hr. kammerherre og stiftsbefalingsmand v. Schested under 24de december 1812 givne tilladelse og på ordinære forventede høj kongelig bevilling til sammes udparcellering. Da køberen Christen Andersen har betalt mig den mundtlige akkorderede købesum med 50 Rd siger halvtredsindstyve Rigsdaler i dansk kurant så erkender jeg mig og arvinger ingen ydermere lod, del eller rettighed at have udi forbenævnte ejendomme, men skal tilhøre køberen med samme ret, herlighed og rettighed som jeg det selv ejet og haft haver, samt alle de pligter og byrder i forhold som svares af hovedparcellens hartkorn og denne parcels beboer eller ejere forpligtet til at svare af sit hartkorn samt korntiende at svare til hovedparcellens ejer som svare tiende til præsten af det hele hartkorn hvilke byrder tager sin begyndelse for køberen at svare fra sidste afvigte nytårsdag 1813, og så fremdeles i forhold med hovedparcellens ejere at svare i alle udgifter lige med det hartkorn så erindres og dette at denne parcel ingen sinde må overdrages til nogen hovedgårds komplettering. Til bekræftelse under mig navn og segl i 2de vitterligheds vidners overværelse. Karup den 23. juni 1818 Kilde: Lysgård og Hids herreds skøde- og panteprotokol: (B47-SP14 fol. 321)

16 Anders Jensen Rydal Anders Jensen Rydal og Peder Rasmussen mageskiftede 30. dec gård 3, så Anders Jensen Rydal blev ejer af gården. Den var på 2 tønder, 5 skæpper og 1 fjerdingkar. Gårdens værdi var sat til 400 rigsdaler. Peder Rasmussen havde tidligere købt gården af sin far Rasmus Pedersen Møller. Peder Rasmussen havde solgt for 50 rigsdaler en parcel fra gården til Christen Andersen i Karup på 2 skæpper og 3 fjerdingkar, men da det kongelige rentekammers bevilling endnu ikke var modtaget, kunne Peder Rasmussen ikke udstede et skøde på parcellen. Det blev pålagt Anders Jensen Rydal, at han skulle udstede skødet, når Christen Andersen ønskede det. Omkostningerne ved skødets oprettelse skulle Peder Rasmussen udrede. Den 20. juni 1829 solgte Anders Jensen Rydal gården til Johannes Jacobsen Lauth. Den var nu på 2 tønder og 2 skæpper. Købesummen var på 300 rigsdaler. Anders Jensen Rydahl var født 1772 i Kragelund, Viborg amt og blev døbt 23. august 1772 i Kragelund kirke. Han var søn af Jens Pedersen Rydahl og hustru Karen Andersdatter af Kragelund. Han blev gift med Ane Margrethe Mikkelsdatter, som døde 11. juli 1842 i Pederstrup og blev begravet 17. juli i Vinderslev kirke. 61 år gammel. Anders Jensen Rydahl døde 13. juli 1850 i Kragelund og blev begravet 17. juli i Kragelund. Aftægtsmand i Vinderslev sogn, opholdssted i Kragelund by. 77 år, 10 mdr. 2 uger, 6 dage. I 1829 flyttede Anders Jensen Rydal, 58 år og hustru Anne Margrethe Mikkelsdatter, 48 år og Ane Cathrine Andersdatter, 17 år til Vinderslev sogn. Børn: 1. Ane Catrine Andersdatter f sikkert i Haurdal, men ingen dåb i sognet før Michel Andersen Rydal f. 23. april 1815 i Haurdal. 3. Christen Andersen Rydal f. 24. juni 1817 i Karup. 4. Dorthe Marie Andersdatter f. 31. marts 1819 i Karup. Død 7. maj 1819 i Karup. 5. Anders Andersen Rydal f. 10. febr i Karup. Tilgangsliste Vinderslev sogn fra Karup sogn den 10. april 1829: Anders Jensen Rydahl 58 år gårdmand fra Karup Ane Margrethe Mikkelsdatter 48 år hans kone Ane Cathrine Andersdatter 17 år datter Afgangsliste fra Vinderslev sogn til Kragelund sogn 22. oktober 1843: Anders Jensen Rydahl 72 år husmand

17 MAGESKIFTESKØDE. Jeg underskrevne Peder Rasmussen i Karup tilstår herved at jeg efter tinglæst mageskiftekontrakt af 1. november 1815 har overdraget til Anders Jensen Rydahl den gård i Karup som min fader Rasmus Pedersen Møller ved skøde af 10. juli 1807 har tilskødet mig og som står for hartkorn 2 tdr. 5 skp. 1 fdk. Samme gårds værdi anslås til 400 rdl. navneværdi, hvorfor Anders Jensen Rydahl har givet mig betaling og vederlag med det kolonisted, som han med samme mageskiftekontrakt han i sin tid overdrager mig. For den gæld til Lysgaard herreds overformynderi 120 rdl. sølvværdi, som hæfter på gården har Anders Jensen Rydahl udstedt nye obligationer, men da den sum ikke vedkommer gårdens købesum, så skal jeg give Anders Jensen Rydahl obligation for en lige sum indtil tingene således er berigtiget, at gården af den af mig stiftede oprindelige forhæftelse, kan blive aldeles frigjort. Endnu anmærkes det at jeg har solgt til Christen Andersen i Karup en parcel fra gården af hartkorn 2 skp. 3 fdk., som jeg har modtaget betaling for?? siden med 40 rdl dansk kurant, men da det kongelige rentekammers bevilling til samme parcels afhændelse fra gården endnu ikke er indløben, så kan af samme parcel fra mig for tiden ikke udstedes skøde. Det gøres derfor Anders Jensen Rydahl til pligt, når Christen Andersen eller anden på hans vegne forlanger det, at udstede skøde på samme parcel, men ligedan Anders Jensen Rydahl intet haver for samme skødes udstedelse, så skal han også være aldeles fri for alle omkostninger som samme skødes udstedelse fører med sig. Thi bliver på ovenmeldte vilkår herved bemeldte gård med dens bygninger og ejendomme herved tilskødet bemeldte Anders Jensen Rydahl, som en fuldkommen ejendom, den jeg efter lov og anordninger er pligtig at hjemle. Skrevet på Dalsgaard den 30. december 1815 Peder Rasmussen Til vitterlighed Trookmann Suhr Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret, den 22. januar 1816 og derefter samme herreders pantebog no. 10 tilført. På det solgte har sælgeren lovligt skøde og ejendommen er frigjort for foregående forhæftelser. Holstein. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP13 side 96).

18 Johannes Jacobsen Lauth Johannes Jacobsen Lauth blev født 1799 i Sønder Frederikshøj, Frederiks sogn som søn af gårdmand Jacob Lauth og hustru Eva Filbert, Frederiks. Han blev viet 27. februar 1821 i Frederiks kirke. Han var ungkarl, 22 år og indsidder i Sønder Frederikshøj til pigen Eva Cathrine Thomasdatter Bitsch, født 1802 i Grønhøj, Frederiks sogn. Hun var datter af gårdmand Thomas Bitsch i Frederikshøj og Anna Marie Pedersdatter Hassing, Grønhøj. Johannes Jacobsen Lauth købte af Anders Jensen Rydal gården den 20. juni Gården var på 2 tønder og 2 skæpper. Købesummen var 300 rigsdaler. Den 18. april 1831 var Johannes Jacobsen Lauth indkaldt til forhør ved retten i Lysgård herred, hvor sognefoged Visti Jacobsen havde anmeldt ham for brændevinsbrænding. Samme dag var tre andre af Karup sogns bønder indkaldt, og de indrømmede alle fire. Johannes Jacobsen Lauth tilbød at betale 30 rdl for at have brændt og 20 rd for at have solgt brændevin. Den 8. oktober 1838 solgte Johannes Jacobsen Lauth til Jens Jensen Langborg parcel nr. 1, 3 og 4 på 1 tønde, 5 skæpper, 2 fjerdingkar og 2-3/4 album. Købesum 100 rigsdaler. Parcel nr. 1 med hartkorn 1 tdr 1 skp 2 fjk 1-1/4 alb. Parcel nr. 3 med hartkorn 3 skp 1 alb. Parcel nr. 4 med hartkorn 1 ½ alb Tilsammen 1 tdr 5 skp 2 fjk 2-3/4 alb Johannes Jacobsen Lauth solgte tillige parcel nr. 2 til Andreas Andreasen Bertel. Den var på 4 skæpper, 1 fjerdingkar og ¼ album. Købesummen var 100 rigsdaler. Afgangsliste fra Karup 1838: Johannes Lauth 45 år gårdmand til Haderup med kone og 3 umyndige børn. Christine Lauth 16 tjenestpige til Haderup Johannes Jacobsen Lauth døde 5. februar 1866 i Kølvrå, Haderup s. som gift aftægtsmand, 66½ år gl. Han blev begravet 11. februar 1866 på Karup kirkegård. Johannes J.L. efterlod intet kun til begravelsen (skifteprotokol) Eva Cathrine døde 16. juni 1892 i Kølvrå, Haderup s. og blev begravet 24. juni på Haderup kirkegård, 90 år gl. Johannes Jacobsen Lauth og Eva Cathrines børn: 1. Marie Lauth, født 13. december 1823 i Frederikshøje. Død 11. juli Jacob Lauth, født 10. april 1825 i Frederikshøje. 3. Eva Cathrine Lauth, født 7. maj 1826 i Frederikshøje. 4. Thomas Johansen, født 27. maj 1830 i Karup. 5. Johannes Jacob Lauth, født 4. august 1832 i Karup. 6. Marie Cathrine Mikkelline Lauth, født 4. november 1836 i Karup. 7. Frederik Lauth, født 22. oktober 1845 på Langborggård, Kølvrå. Døbt i Karup kirke 22. nov. Folketælling 1834 en gård: Jacob Johannesen Lauth 35 år gift gårdejer Eva Johannesdatter 31 gift hans kone Johannes Jacobsen Lauth 6 deres børn Christine Lauth 11 Anne Marie Lauth 1 Jacob Lauth 2 Thomas Lauth 4

19 SKØDE 5. Oktober 1829 Underskrevne Anders Jensen Rydal sælger, skøder og hermed fra mig og mine arvinger aldeles afhænder til Johannes Jacobsen, den mig tilhørende gård af Hartkorn 2 Tønder 2 Skæpper i Karup by, som den akkorderede købesum 300 Rd er Sedler, skriver tre hundrede Rd er sedler. Og da bemeldte købesum er mig betalt, så meddeler jeg hermed køberen lovligt skøde på bemeldte gård med de rettigheder og byrder som samme har tilhørt mig fri og fra frelst for hver mands tiltale. Til bekræftelse under min hånd. Skrevet på Dalsgaard, 20 Juni 1829 Til Vitterlighed Hammershøj Chr.? Anders Jensen Rydal Med ført Pen At alle kongelige skatter og afgifter er klarede af den heri solgte ejendom til indeværende års April kvartals udgang, dette bliver herved attesteret. Viborg amtstue d. 3. oktober Morville Mig på branddirektørens vegne den 5. oktober 1829 forevist. Efter fuldmagt. Hammershøi Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 5. oktober 1829 og attest skreven på anordnet stemplet papir forevist. og derefter samme herreders pantebog No 15 tilført. Anm: Sælgerens adkomst er læst 22. januar 1816 /:10-96:/ men det solgte er forhæftet for 120 Rd Sølv? læst s.d. /:10-97:/ til indførelse af hvilken gæld køberen har udstædt ny obligation som dags dato er tinglæst. H. H. Holm Kilde: Lysgård og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP18 fol. 503)

20 Sag vedr. brændevinsbrænding Mandag den 18. april 1831 var 4 gårdmænd fra Karup indkaldt til forhør ved retten i Lysgård herred, hvor de var anklaget af sognefoged Visti Jacobsen for brændevinsbrænding. Sag nr. 52/1831: Den første, der blev afhørt var gårdejer Niels Mikkelsen, der havde overtaget forældrenes gård nogle år i forvejen. Han blev spurgt, om han havde brændt brændevin, og han indrømmede, at det havde han det sidste års tid. Han bad så mindelig om det kunne klares ved, at han betalte 30 rigsdaler sølv. Sag nr. 53/ sag nr. 56/1831: Den næste, der blev forhørt, var mølleejeren Peder Mortensen. Han tilstod også, at han havde brændt brændevin det sidste års tid og tilbød at betale 60 rdl sølv. Senere samme dag var det Niels Mikkelsen, der anklagede Peder Mortensen for også at have solgt brændevin. Igen kom mølleren i forhør og indrømmede, at han havde udskænket brændevin det sidste års tid og tilbød at betale 20 rdl og omkostningerne. Sag nr. 54/1831: Den tredje, der blev afhørt, var anneksbonden Johannes Jacobsen Lauth. Han gav samme svar som de andre og tilbød at betale 30 rdl for at have brændt og 20 rdl for at have solgt brændevin. Sag nr. 55/1831 Den sidste var anneksbonden Niels Veller Hansen, der også indrømmede at have fremstillet og solgt brændevin det sidste års tid, og han tilbød også at betale 30 rdl for fremstillingen og 20 rdl for salget. Ved alle fire forhør havde sognefoged Visti Jacobsen intet at indvende imod, når bøden tilfaldt ham som angiver. Forhørene blev herefter afsluttet for denne dag og sendt videre til overøvrigheden (herredsfogeden) Sagen blev ikke omtalt i protokollerne senere, så det må formodes, at sagerne er sluttet ved, at de afhørte betalte det, de hver for sig havde tilbudt. Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders politiprotokol

21 Jens Jensen Langborg (Huus) Jens Jensen Langborg var søn af Jens Jensen og Engeborg Espersdatter i Daugbjerg, Fjends sogn. Ved indførelsen af hans begravelse står, at han blev født 13. december 1806, denne dato står ikke i kirkebogen, men hans dåb er noteret 2. februar Han er flere steder i kirkebogen også nævnt med efternavnet Langborg Huus. Ungkarl Jens Jensen Langborg, tjenende hos faderen, husmand Jens Jensen Huus på Kølvrå Mark, 22 år gammel, blev viet 19. december 1828 i Haderup kirke med pigen Abelone Andersdatter, tjenende hos sin moder Gjertrud Nielsdatter i Neder Uhre, 33 år gammel. Abelone blev døbt 3. januar 1796 i Haderup kirke. Hun var datter af Anders Jensen og Gjertrud Nielsdatter, Neder Uhre, Haderup sogn. Jens Jensen Langborg købte parcel nr 1, 3 og 4 af Johannes Jacobsen Lauth den 8. oktober Købesummen var 100 rigsdaler. Den 14. juli 1838 godkendte det kongelige rentekammer udstykning af gårdens jorder. Parcel nr. 1 med hartkorn: 1 tdr. 1 skp. 2 fjk. 1 ¼ alb. nr nr. 4 1 ½ Tilsammen 1 tdr. 5 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb. Samme år 1838 solgte Jens Jensen Langborg parcel 3c til Christen Sørensen af Kølvrå. Tilladelse til salg af parcel nr. 3 med hartkorn 3 skp. og 1 alb. af det Kongelige Rentekammer af 14. juli Abelone døde 7. juli 1859 på gården i Karup og blev begravet 14. juli i Karup kirke. 63 år gl. Brystsyge. Efter Abelones død overtog sønnen Jens Christian Jensen (Langborg) gården, og faderen gik på aftægt hos ham. Her var han til sin død den 22. november Han blev 79 år og døde af vattersot. Jens Jensen Langborg Huus og Abelone Andersdatter fik 3 børn: 1. Gertrud Kirstine Jensdatter født 12. okt i Langborghus, Kølvrå Mark, Haderup s., døbt 8. nov. s.a. i Haderup kirke. 2. Inger Kirstine Jensdatter født 25. apr. 1833, Langborghus, døbt 19. maj i Haderup kirke. 3. Jens Christian Jensen født 14. december 1837, Langborghus, døbt 12. apr i Haderup kirke. Køber matr. 3a og 3d i 1861.

22

23 AFTÆGTSKONTRAKT Underskrevne gårdmand Jens Christian Jensen af Karup by og sogn, som under dags dato af min fader Jens Jensen er bleven overdragen den ham hidtil tilførende og påboende ejendom i Karup by og sogn stående under Matr.no. 3a og 3d for nyt hartkorn i alt 1 Tønde, 2 Skæpper og 2½ Album, med bygninger, avl og afgrøde, forbinder herved såvel mig som ejendommens efterfølgende ejer, til at give bemeldte Jens Jensen i hans livstid, frit og uden vederlag derfor i nogen måde følgende aftægt: 1. Med hensyn til boligen da indrømmer jeg aftægtstageren så længe han ønsker det, fornøden lejlighed i Gårdens stuehus, og når han ikke længere vil bo sammen med os, opfører jeg for ham, mod et halvt års varsel, 3 fag hus med loft, vinduer, døre og skorsten m.v., hvorsom helst han ønsker det på gårdens? Hvis han da ønsker sin ny aftægtsbolig bygget sammen med den på englodden byggede kreaturstald, skal jeg endvidere bygge ham 2 fag til, uden loft, hvilken bolig jeg til enhver tid vedligeholder i god og forsvarlig stand. Skulle aftægtsboligen forgå ved ulykkelig hændelse, er jeg pligtig til, inden et halvt år derefter, at opføre aftægttageren en ligeså god og forsvarlig bolig, som den gamle, hvilken og bolig jeg ligeledes til enhver tid forsvarlig vedligeholder. 2. Så længe aftægtstageren ønsker det, nyder han kost, logis, varme, vask o.s.v. sammen med mig og familie, samt erholder årlig penge 8 Rbd, og erholder 2 får græssede og passede, men fra den tid han får sin aftægt leveret i den nye aftægtsbolig, leverer jeg ham årlig: 3. 3 tønder rug, 4 skæpper byg, 2 skæpper boghvede, 2 skæpper boghvedegryn, 2 tønder kartofler, 1 lispund flæsk, 8 pund smør, 6 pund ost, 3 snese æg, hvilket alt leveres i gode, rene, sende og forsvarlige handelsvarer, med halvdelen hvert års 1. maj, og den anden halvdel hvert års 1. november. 4. Jeg leverer aftægtstageren daglig om sommeren 1½ pot nymalket mælk, og om vinteren 1 pot nymalket mælk. 5. Endvidere leverer jeg aftægtstageren årlig 3 potter brændevin samt 8 Rigsdaler i penge, hvilket ligeledes leveres med halvdelen i hvert års 1. maj og den anden halvdel i hvert års 1. november. 6. Jeg fodrer og græsser årlig for ham 2 får med deres yngel, men yngelen ikke længere end til hvert års slagtetid. 7. I fald aftægtstageren fra os, skal jeg i hans nye bopæl levere ham fornødent bohave, f.eks. en seng, en kakkelovn, samt en del af hans nuværende værktøj. 8. Jeg besørger og bekoster gravet samt hjemført 8 læs hedetørv á 8 snese pr. læs og 8 læs skudtørv á 20 snese pr. læs, til aftægtstageren, samt besørger dem indsatte i hus i rette tid. 9. I tilfælde af at aftægtstageren flytter ind i den nye aftægtsbolig, skal jeg levere ham en god ko, samt føde og græsse den for ham forsvarligt, så at den kan kælve en gang årlig. I dette tilfælle bortfalder den foran betingede mælk, samt halvdelen af det ligeledes foran betingede smør, ost og æg. 10. Flytter aftægtstageren bort fra gården, skal jeg levere ham de foran betingede præstationer indtil 1 mil fra gården, og i stedet for husly, brændsel og mælk, leverer jeg ham da 10 Rigsdaler årlig. 11. Jeg skal i sin tid besørge og bekoste aftægtstagerens anstændige og jhæderlige jordefærd, efter egnene skik og brug, imod at jeg, for de derved forbundne omkostninger, erholder godtgørelse i aftægtstagerens efterladenskaber.

24 12. Den før betingede aftægt, som årlig bliver at udrede, anslåes for det stemplede papirs skyld, når de årlige præstationer beregnes for 5 år, til./. 350 Rd :/ og det hele gives herved 1. prioritets panteret i den ovenmeldte mig i dag tilskødede ejendom, med bygninger, ind- og udbo, avl og afgrøde. At denne kontrakt således er indgået og oprettet, bekræfter jeg herved med min underskrift vidnesfast. Karup den 31. oktober Jens Christian Jensen Til vitterlighed: Christen Poulsen Jcob Vistisen Læst den 20. december 1861 /:26-946:/ Anm: På det pantsatte hviler lejekontrakter på 2 stk. jord, læst etc. 12. december 1834 og 21. oktober 1836 Herholdt Kilde: Lysgård og Hids herreds skøde- og panteprotokol (B47-SP29 fol.

25 Jens Christian Jensen (Langborg) Jens Christian Jensen blev født 14. december 1837, Langborghus, døbt 12. april 1838 i Haderup kirke. Året efter flyttede familien til Karup sogn, hvor faderen overtog Langborggaard i Karup. Jens Christian blev boende hjemme hos forældrene, hvor han arbejdede som tjenestekarl på gården. Den 12. november 1861 blev han gift i Haderup kirke med pigen Gertrud Kirstine Pedersdatter, 26 år gammel. Hun blev født 17. oktober 1835 og var datter af selvejer og gårdmand Peder Andersen og hustru Mette Jeppesdatter i Neder Uhre, Haderup sogn. I 1861 overtog Jens Christian Jensen (Langborg) matr. 3a og 3d efter faderen. Den var på 1 tønde, 2 skæpper og 2½ album. Samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt. Han køber en parcel, sikkert et stykke hedejord på hartkorn ¼ alb. af Niels Hansen. Han beholder gården til sin død, hvor der bliver giver et arveudlægsskøde til sønnen Peder. Gertrud Kirstine Jensen døde 27. marts 1892 på Karup mark og blev begravet 4. april på Karup kirkegaard, 56 år gammel. Ved folketællingen 1911 boede Jens Christian Jensen Langborg sammen med sønnen Peder og døtrene Jepbine og Kirstine samt Maren Knudsdatter, en enke og aldersrentenyder. Jens Christian Jensen døde 18. januar 1913 på Karup mark og blev begravet 24. januar på Karup kirkegård, 76 år gammel. (Lysgaard, Hids herreders skifteprotokol No. 249/13) Jens Christian Langborg og Gertrud Kirstine Pedersdatter fik 8 børn, som alle er født på Karup mark og døbt i Karup kirke. 1. Ane Jensen, født 30. juli 1862, hjemdøbt 3. august. Fremstillet i kirken 7. december s.a. 2. Jens Peder Jensen, født 19. juni 1864, døbt 3. juli. Husejer i Gullestrup. 3. Mette Jensen, født 8. maj 1866, døbt 3. juni s.a. 4. Peder Jensen, født 22. august 1868, døbt i hjemmet 7. september. Kundgjort i kirken 1. november. Overtog fødegården i Jepbine Marie Jensen, født 23. maj 1872, døbt 23. juni s.a. 6. Kirstine Jensen, født 6. august 1874, døbt i hjemmet 6. august af skolelærer Søndberg. Fremst. i kirken 20. september. Død 6. juli 1939 på amtssygehuset i Viborg. Husbestyrerinde i Karup. Ugift. 7. Lone Jensen, født 10. juli 1876, døbt i hjemmet 16. juli af præsten, fremst. I kirken 24. september s.å. Død 6. august 1961, De gamles Hjem i Bording. Begr. 11. august på Karup kirkegård, 85 år gammel. Hun var fhv. husbestyrerinde af Karup. Ugift. 8. Else Marie Jensen, født 26. november 1878, døbt 26. december. Død 12. oktober på De gamles Hjem i Bording. Begravet 16. oktober på Karup kirkegård, 82 år gammel. Hun var fhv. husass. i Karup, og på et tidspunkt syerske i Hammerum. Ugift. ad 1. Ane Jensen, født 30. juli Gift 4. december 1906 i Karup med enkemand Niels Peder Svendsen af Hollingholdt i Sunds. Født den 7. oktober 1848 og var søn af Svend Christensen og Hustru Ane Kirstine Graversdatter i Hollingholdt. ad 3. Mette Jensen, født 8. maj Gift 25. marts 1893 i Karup med ungkarl husejer Peder Larsen Hansen, født 5. december 1868 i Sjørup, 24 år. Søn af husmand Christian Michael Hansen og hustru Mette Christensen af Sjørup. ad 5. Jepbine Marie Jensen, født 23. maj Gift 8. december 1911 i Karup med enkemand og gårdmand Jens Nielsen Siig af Karup (Se gård 12).

26 1870. En gård Karup Mark Jens Christian Jensen Langborg 32 gift do husfader, gårdmand Gertrud Kirstine Pedersen 34 do do hans kone Ane Jensen 7 f. i Karup datter Jens Peder Jensen 5 do søn Mette Jensen 3 do datter Peder Jensen 1 do søn Jens Jensen 63 enkemand f. i Daugbjerg s.aftægtsmand Louis Peder Nielsen 13 f. i København tjenestedreng Maren Knudsdatter 49 ugift f. i Bording,Ringk.a. tjenestepige En gård Karup Mark. Jens Christian Jensen 42 gift f. i Haderup s. husfader, gårdejer Gertrud Kjerstine Pedersen 43 do do hans kone Jens Peder Jensen 15 f. i Karup søn Mette Jensen 13 do datter Peder Jensen 11 do søn Jepbine Marie Jensen 7 do datter Kjerstine Jensen 5 do do Lone Jensen 3 do do Else Marie Jensen 1 do do Jens Jensen 73 enkemand husfaderens fader En gård Karup Mark. Jens Christian Langborg 52 13/ gift f. i Haderup s. husfader, avlsbruger Gertrud Kirstine Pedersen 54 13/ do do husmoder Ane Jensen Langborg 27 30/ ugift f. I Karup datter Peder Jensen Langborg 21 22/ do do søn Jepbine Marie do 17 23/ do do datter Lone Jensen do 13 10/ do do do Else Marie Jensen do 11 26/ do do do 1901 Matr. En gård Jens Christian Langborg enkemand Ane Jensen Langborg ugift datter Peder Jensen Langborg do søn Jepbine Marie Jensen Langborg do datter Kirstine Jensen Langborg do datter Kirstine Jensen Langborg do do Mette Kirstine Hansen 22/ do f. i Karup slægtning(d.a. husfaders søster) Maren Knudsdatter 25/ enke f. i Bording, kom til sognet 1899 fra Haderup s. aldersrentenyder En gård Jens Christian Langborg enke husfader, landmand Ane Jensen Langborg ugift datter, husholder Peder Langborg do søn, tyende, bestyrer Kirstine Langborg do husfaders søsters datter Maren Knudsdatter (Balle?) 25/ enke logerende No. 14. Jens Christian Jensen Langborg enkemand husfader, landbrug Peder Jensen søn Jepbine Marie Jensen datter Kirstine Jensen do Maren Knudsdatter (Balle) enke aldersrentenyder

27 Peder Jensen Langborg Peder Jensen Langborg, født 22. august 1868, døbt i hjemmet 7. september, kundgjort i kirken 1. november s.a. Peder Jensen overtager gården efter faderens død i Han forbliver ugift, og bor sammen med 3 ugifte søstre. I folketælling 1911 bor Peder på gården sammen med faderen Jens Christian Jensen Langborg og søstrene Jepbine og Kirstine samt Maren Knudsdatter, som er enke og aldersrentenyder. I folketælling 1916 bor Peder på gården som ugift gårdejer sammen med søstrene Kirstine og Lone samt Maren Balle, enke og aldersrentenyder. Den 9.november 1917 sælger Peder Jensen Langborg ejendommen til købmand Jens Christian Nielsen, Karup. matr. 3a ½ matr. 3k matr. 3 i /4 matr. 3 d matr. 2c ¼ Købesummen var kr. Da Peder Jensen Langborg solgte gården, forbeholdte han sig en høvlebænk med tilhørende snedkerredskaber. I folketællinger Karup 1921, 1925, 1930: Bor de fire søskende i samme hus: Peter Langborg, Kirstine Langborg, Lone Langborg, Else Marie Langborg. Han døde 3. april 1932 og blev begravet 8. april i Karup, ugift forhenværende gårdejer i Karup, 63 år gammel. Skifteretsattest Kjellerup 4. april 1932.

28

29 Jens Christian Nielsen Jens Christian Nielsen var født 27. juli 1872 i Finderup sogn, Viborg amt. Han blev døbt 8. sept. i Finderup kirke som søn af husmand Niels Nielsen og hustru Kirstine Jensine Henriksen i Finderup. Jens Christian Nielsen blev som ungkarl og uddeler i Karup brugsforening viet i Vammen kirke, Viborg amt 19. marts 1898 til pige Inger Marie Madsen, født i Guldager, Simested sogn den 2. september Hun opholdt sig hos forældrene i Vammen, snedker Mads Christensen og hustru Kirsten Marie Mortensen, Vammen. Peter Jensen Langborg sælger 9. november 1917 til købmand Jens Christian Nielsen følgende ejendom i Karup under følgende matr. 3a ½ 3k i /4 3d c ¼ [Kilde karup-by.dk fortalt af afdøde fabrikant Ejnar Lauridsen, Karup] Jens Christian Nielsen [kaldt I.C. Nielsen] var byens matador. Han ejede det meste af jorden fra Grove Hedegård til Frederiks præstegård. Han var medindehaver af Kølvrå Mosebrug med 2 ælteværker og Karup Elværk, der leverede strøm til byen, [og de] var ligeledes under hans domæne. Hans forretning lå på hjørnet af Bredgade og Østergade omkring l. verdenskrig. Den var i sin storhedstid den største i området med trælasthandel og salg af kul, koks og cementvarer, støbegods og landbrugsmaskiner. På et tidspunkt havde han ved forretningen en hestestald, hvor der på et tidspunkt var opstaldet 20 heste. Jens Christian Nielsen gik konkurs, og der blev afholdt tvangsauktion 9. juni 1928 over matr. nr. 5 ah og 6 r af Karup by og sogn. Kilde: S.I.D. s jubilæumshæfte ved Ole Michaelsen: 1918: Man beslutter at opsøge J.C.Nielsen for at drøfte arbejdsforholdene hos ham dog skal man ikke forlange mere i løn. Dette møde giver dog ikke noget resultat. 1919: Forhandlingerne med J.C.Nielsen går ikke godt. Forbundet er blevet blandet ind i sagen, uden at det hjælper synderligt, og blandt medlemmerne er der stemning for at nedlægge arbejdet og erklære ham strejke. 1921: Hos J.C.Nielsen arbejder et par stykker under den tarifmæssige løn. De forsvarer sig med, at de ikke selv har tilbudt at gå til den løn, de får, men lover dog at sige op, hvis de ikke kan få timelønnen. (Timelønnen var på daværende tidspunkt ca. 1 kr. I 1930 steg timelønnen til 1,05 kr.) 1923: Et udvalg skal forhandle med J.C.Nielsen, hvis timelønningerne ikke helt er, som de burde være. 1924: Udvalget har været hos J.C.Nielsen. Han vil have det således, at arbejderne kun skal have halvdelen af deres løn udbetalt og købe varer hos købmanden for den anden halvdel. Forhandlingerne bliver overgivet til hovedforbundet. En mand fra forbundet har været hos J.C.Nielsen den 24/6 uden resultat. J.C.Nielsen meddeles, at der bliver strejke fra den 25/6 ved arbejdstids ophør. 1925: J.C.Nielsen vil stadig ikke give nogen lønforhøjelse. 1927: Forhandlinger med J.C.Nielsen har stadig ikke givet resultat.

30 Kilde: Chr. Jacobsen: Alheden : Viborg Stift Folkeblad 226, 1923 side 3: Tvangsauktion i Karup afholdes lørdag den 6. oktober d.a. formiddag kl. 10 efter en udlægshavers begæring på gårdejer I.C.Nielsens bopæl i Karup over et: Et jernpengeskab, et amerikansk rulle-skriveborg, et dokumentskab, et skriveborg af egetræ. Dommerkontoret i Kjellerup Kilde: Chr. Jacobsen: Alheden : Viborg Stift Folkeblad 285, 1923 side 2: Havren ude, mens juletræerne leveres. Bl.a. hos J.C.Nielsen har man endnu en stor del havre stående ude, og foreløbig er der ikke andet at gøre end at vente til sneen forsvinder. Så er det hensigten at køre det ind, tærske det og sende det til tørreri med det samme. Leveringen af juletræer til København er nu i fuld gang, et lidt underligt syn, at havren står på marken, mens dette sker. (På grund af den megen regn, der fald i efteråret, blev der først høstet i februar). Jens Christian Nielsen døde 8. juni 1928 på Viborg amtssygehus og blev begravet 15. juni på Karup kirkegård. Han var forhenværende brugsforeningsuddeler i Karup, 55 år gammel. Ifølge afdøde fabrikant Ejnar Lauridsen, Karup, flyttede hele familien til Viborg efter faderens død. Inger Marie Nielsen døde 11. juli 1944 på Munkevej 1, Viborg, og blev begravet 19. juli på Viborg kirkegård, 72 år gammel. Sidste bopæl, Jernbanegade 5, Viborg. Viborg skifteret 12. juli Det har endnu ikke været muligt at finde skiftet. Fra skiftesagslisten (B345/- 87/186) er dødsfaldet indberettet den 12. juli af sønnen Henry Nielsen, Munkevej 1, Viborg. Jens Christian Nielsen og Inger Marie Madsens børn: 1. Kirstine Marie Nielsen, født 6. marts 1899 i Karup, døbt 12. marts i Karup kirke. 2. Madsine Marie Nielsen, født 7. maj 1900 i Vammen, døbt 20. maj i Vammen kirke. (Moderen opholdt sig hos forældrene i Vammen) 3. Magda Nielsen, født 10. november 1901 i Karup, døbt 24. nov. i Karup kirke. 4. Agnes Nielsen, født 10. februar 1903 i Karup, døbt 1. marts i Karup kirke. 5. Henry Marinus Nielsen, født 12. april 1908 i Karup, døbt 26. april i hjemmet. Fremstillet i Karup kirke 17. maj. 6. Helga Nielsen, født 21. juli 1912 i Karup, døbt 11. august i Karup kirke.

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Ejendom 9 Alskovvej 55

Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Kieldsen. 1787 Jens Christensen. Giørup m.fl. Jens Christensen. 1809 Christen Jensen. 1839 F.S. Lars Christensen Balle. 1843 Sælger parcel 9b til Niels

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

1930 Otto Andersen sælger til Emmanuel Nielsen, læst 25/3 1930. 1932 Emmanuel Nielsen sælger til Niels Mikael Pedersen, læst 11/3 1932.

1930 Otto Andersen sælger til Emmanuel Nielsen, læst 25/3 1930. 1932 Emmanuel Nielsen sælger til Niels Mikael Pedersen, læst 11/3 1932. Ejendom 8 Karup møllegaard Ejer: Fæster: Aunsbjerg 1730 ca. 1753 Mads Hansen. Ca. 1753 1757 Ukendt. 1757 1772 Christen Pedersen. 1772 1802 Rasmus Pedersen. 1803 Jesper Nielsen. 1821 Peder Mortensen Bjerring.

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Niels Pedersen 1801 Ægidius og Schiøtt. 1791 Niels Olesen ~ F.E. 1803 Niels Olesen. 1830 F.S. Niels Nielsen. 1832 Adkomst

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere