HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK"

Transkript

1 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf Tilsynsrapport for plejeboliger Kommunalt uanmeldt tilsyn 2012 Tilbuddets navn Tilbuddets type Adresse Lykkevalg Plejehjem Lykkevalg 5A, 5600 Fåborg-Midtfyn Telefon eller Synlighed omkring tilbud Lederens navn Tilbuddets målgruppe Tilbudsportal, hjemmeside, brochurer Plejehjemsleder Børge Fugl Hansen Områdeleder Carina Robanke Plejehjemsbeboere Antal afdelinger Antal pladser 4 afdelinger 27 pladser Personalenormering I dagvagt i plejen 7 personer, i aftenvagt 4 personer og i nattevagt 2 personer 1. Tilsynets samlede vurdering Beskrivelse af stedet og de fysiske rammer Beskrivelse af stedet: Plejecenteret Lykkevalg er opført i Centret er beliggende centralt i landsbyen Korinth og består af i alt 27 plejeboliger, fordelt på 8 et-rums boliger og 19 to-rums boliger. Lykkevalg er opdelt i enheder, der er forbundet med lukkede, overdækkede gange. Der er en stor fælles spise-/dagligstue. På blå gang er der personalefaciliteter og kontorer samt omklædningsrum og 1 plejebolig. Øvrige boenheder er gul gang med 7 plejeboliger, grøn gang med 6 plejeboliger og rød gang med 6 plejeboliger. Desuden er der et anneks, lilla gang, med 7 plejeboliger. Ombygning af spise-/dagligstue er udført Boligselskabet arbejder med forslag til at gøre de overdækkede gangarealer mere 1

2 anvendelige for beboerne (bedre isolering så temperaturen er tilpas både sommer og vinter). Dette er der stadig problemer med, da det blev oplyst, at der har været meget varmt på gangene i sommer. Ved det uanmeldte tilsyn var der samtale med SSA Rikke Jensen, der har arbejdet på stedet siden foråret Siden sidst: Der arbejdes med at implementere aktiv pleje Der arbejdes med at få introduktionsmateriale til nye medarbejdere gjort færdigt Der arbejdes med at få flere frivillige tilknyttet Lykkevalg Der er etableret en buffet i spisestuen, så beboerne har mulighed for selv at vælge mad og øse op. Der serveres kold mad til middag og varm mad til aften. Beboernes liv på stedet / fokusområde medinddrages beboerne i det daglige liv på plejecentret? Tilsynet foregik ved middagstid, hvor beboerne var ved at indtage deres frokost. Beboerne sad ved 4-6 mands borde, og der var personale omkring beboerne. Det blev oplyst, at nogle af beboerne var på udflugt til Odense Zoo. Det var tilsynets indtryk, at beboerne medinddrages i den daglige rytme, og tingene foregår i et ligeværdigt samarbejde mellem beboere og personale. Der var tilknyttet faste kontaktpersoner til den enkelte beboer. Tilsynet oplevede, at beboerne synes at leve et liv så tæt på egne ønsker som muligt Forholdet mellem beboere/ pårørende og personale. Fokusområde beboernes selvbestemmelse? Tilsynet talte med 3 beboere på henholdsvis rød, grøn og lilla gang samt med personale i dag- og aftenvagt Beboerne gav udtryk for tilfredshed med den service personalet gav. Som en beboer udtrykte det: Her er et flinkt personale, som vi er glade for. Personalet kommer, når man kalder. Personalet løser opgaverne i overensstemmelse med de afgørelser der er truffet med hensyn 83 i serviceloven (pleje/ omsorg og praktisk bistand) Personalet løser deres opgaver i overensstemmelse med de afgørelser kommunalbestyrelsen har truffet i forhold til 83. Beboerne fremstod velsoignerede og får hjælp til bad 1 gang ugentligt og ved behov. Personalet har fokus på, at beboerne så vidt muligt selv skal klare de daglige funktioner, i den udstrækning de kan. Der var rent og ryddeligt i beboernes boliger og på fællesarealerne. Rengøringen af beboernes boliger og af fælles arealerne varetages af ansat husassistent. Tilsynet fik indtryk af: At beboerne og personalet trives. Der var en god afslappet stemning på stedet. Opfølgning på tidligere anbefalinger Ved det tidligere uanmeldte kommunale tilsyn d blev der givet følgende bemærkninger: Der skal anvendes korrekt PN medicin skema, og der skal dokumenteres omkring PN 2

3 medicinens virkning. Der skal ryddes op i de ikke aktuelle medicinskemaer, og i medicin, der ikke længere anvendes. Tilsynet henstillede, at der inden d skulle udarbejdes tids- og handleplan på ovenstående. Ved det tidligere uanmeldte kommunale tilsyn d blev der givet følgende anbefalinger: At der ryddes op i personalerummet på lilla gang. At der fortsat arbejdes med, at beboerne bliver ernæringsscreenet. At der fortsat arbejdes med fælles holdninger og værdier. At introduktionsmateriale gøres færdigt og implementeres. At der fortsat skal arbejdes målrettet med brugen af Care. At afgørelsesskema med klagevejledning udarbejdes kort efter indflytning. At MUS-samtaler afholdes. At der arbejdes videre med opbygning af gruppen af frivillige og evt. en vennekreds på stedet. At der fortsat arbejdes med fyldestgørende forflytningsvejledning hos alle beboere med komplekse forflytninger (på særskilt skema). At forflytningsvejledning ved komplekse forflytninger opbevares hos beboeren. Tilsynets eventuelle anbefalinger til kvalitetssikring og udvikling (er der områder hvor tilsynet anbefaler/giver bemærkninger?) Ved tilsynsbesøget dags dato (d ) blev der givet følgende anbefalinger At der bør ske oprydning på grøn gang. Lifte m.m. på gangen er med til at give stedet et uheldigt institutionspræg At der fortsat arbejdes på at få flere frivillige og flere aktivitetstilbud til beboerne At der sker en revurdering af beboernes afgørelser. At der bør ske oprydning i beboernes samarbejdsbøger. At der fortsat arbejdes med beboernes Borgerplan og den enkeltes individuelle problemstilling. At der fortsat arbejdes med at dokumentere beboernes diagnoser i samarbejde med egen læge. At udarbejdelse af forflytningsvejledninger hos beboere med komplekse forflytninger sker i et samarbejde med beboeren, dennes kontaktperson, forflytningsvejleder og terapeut. Forflytningsvejledningerne skal signeres og dateres. Eventuelle bemærkninger modtaget til rapporten (høringssvar) Plejehjemleder Børge Fugl Hansen blev telefonisk kontaktet den og havde nogle faktuelle rettelser, dette er efterkommet. Tilsynsrapporten er hermed godkendt til udsendelse. 2. Oplysninger om det aktuelle tilsyn Tilsyn foretaget den Onsdag den 12. september

4 Tilsynsførende Sundhedsfaglig konsulent Inge Hjortshøj Deltagere ved tilsynet og interviewede personer SSA Rikke Jensen SSH Anne Grundt SSH aftenvagt Pia Dam Larsen 3 beboere Materiale der har indgået i tilsynets forberedelse: Materiale fra Fåborg-Midtfyn Kommune, hjemmeside m.m. 3. Beboernes oplevelser Kultur, sociale relationer, netværk, dialog med personalet Ved tilsynsbesøget var der interview af 3 beboere, som var særdeles tilfredse med personalet, og den service der blev givet. Beboerne virkede trygge og befandt sig enten i egen bolig eller i den fælles opholdsstue. Tilsynet fik indtryk af, at beboerne levede et liv så tæt på egne ønsker som muligt. Beboerne havde sociale relationer til hinanden og personalet. Der blev arbejdet med udarbejdelse af beboernes livshistorie i samarbejde med beboeren og de pårørende, og personalet kender beboerne godt. Personalet udviste nærvær, og der var en ligeværdig dialog mellem beboerne og personalet. Beboernes oplevelse af personlig pleje / aktiv pleje/ maden/ rengøring Beboerne gav udtryk for tilfredshed med hjælpen til den personlige pleje og omsorg. Rengøringen af beboernes boliger samt af fællesarealer var tilfredsstillende. Der var rent og ryddeligt på fællesarealerne og i boenhederne. Dog stod der på grøn gang 2 gulvlifte, der yderst sjældent blev brugt. Beboerne udtrykte tilfredshed med maden. Den varme mad produceres i produktionskøkkenet Humlehaven og serveres til aften. Der serveres snitter og lun ret til frokost. En beboer gav udtryk for tilfredshed med den nyetablerede buffetordning, som blev etableret Tilsynet anbefaler: At der sker oprydning på grøn gang. Lifte m.m. er med til at give stedet et uheldigt institutionspræg. Aktiviteter/ Individuel træning Der er et varieret udbud af aktiviteter, som matcher beboernes forskellige typer af ønsker og behov. 2 beboere var visiteret til træning ved fysioterapeut, og de øvrige beboere fik gangtræning/vedligeholdelsestræning ud fra individuel behov. Brugerindflydelse/ trivsel/ selvbestemmelse Beboerne medinddrages i beslutninger i det omfang det er muligt. Det virker til, at beboerne trives, og der var en god stemning på stedet. 4. Personale 4

5 Er der det antal medarbejdere på vagt, som planlagt Der var det antal medarbejdere i vagt, som der var planlagt med. Dialog mellem personale, beboere og ledelse Personalet virkede imødekommende og engageret, og havde fornemmelse for, hvad den enkelte beboer havde behov for. Personalet udviste nærvær og kendte beboerne godt. Der er en ligeværdig dialog mellem beboere og personale på stedet. Personlig pleje og hygiejne (evt. speciel pleje) Personalet arbejder sundhedsfremmende i forbindelse med de daglige gøremål hos beboerne. De lader beboerne deltage aktivt og er opmærksomme på, at der er kontinuitet mellem pleje- og omsorgsopgaverne. Personalet har fokus på, at beboerne vedligeholder så mange af deres færdigheder som muligt, og lader beboeren gøre mest mulig selv. Aktiv pleje Personalet oplever: At der bliver arbejdet med aktiv pleje i hverdagen i samarbejde med beboere og den tilknyttede terapeut. At der i Borgerplan bliver dokumenteret, hvilke ADL-funktioner beboeren skal arbejde med og hvordan. Der blev ved tilsynsbesøget fremvist Borgerplan vedrørende ovenstående. Kost Personalet har fokus på beboernes ernæringstilstand i hverdagen. Den varme mad produceres i storkøkkenet Humlehaven. De øvrige måltider tilberedes i køkkenet på Lykkevalg. Det er ernæringskonsulenten i køkkenet på Lykkevalg, der (i samarbejde med plejepersonalet) varetager opgaverne omkring servering af frokosten i den fælles spisestue. Den varme mad serveres til aften og leveres i varmekasser fra storkøkkenet Humlehaven. Beboerne vejes ved indflytningen og derefter med 1-3 måneders interval samt ved behov. Beboernes vægt føres ind i KMD Care under målinger. Der serveres proteinrige drikke og mellemmåltider til de beboere, der har behov. Det vurderes løbende, om der er beboere, der overspiser eller taber sig. Der udarbejdes fokusområder/borgerplan hos beboere, der har ernæringsproblemer, og beboerne bliver ernæringsscreenet ved behov. Aktivitet Det blev oplyst, at der er tilbud om både individuelle og fælles aktiviteter. Mange af aktiviteterne planlægges i de små boenheder, hvor de daglige gøremål indgår som aktiviteter. Der er nogle få frivillige tilknyttet stedet, der blandt andet tilbyder beboerne gåture/ skubbeture. Pensionistklubben kommer hver 14. dag. I den forbindelse er beboerne velkommen til at deltage i foredrag m.v. Der afholdes tirsdagshygge med formiddagskaffe og hjemmebagte boller. Veteranbilklubben var på besøg søndag den 9. september Motion /aktivering/mestringsstrategi / vedligeholdelses træning jf. 88 stk.3. 5

6 Beboerens fysiske færdigheder holdes ved lige, som en naturlig del af dagligdagen. Personalet motiverer beboerne til at leve et aktivt liv, og lader beboerne deltage i de gøremål, der har betydning for den enkeltes dagligdag. Der tilbydes ugentlige aktiviteter, gymnastik hver mandag, gåture og boldspil. Beboerne har mulighed for at få frisk luft hver dag. Visiteret genoptræning 86 2 beboere var visiteret til fysiurgisk træning. De øvrige beboere får daglig vedligeholdelsestræning, og beboerne henvises til en fysioterapeut ved behov. Tilsynet anbefaler At der fortsat arbejdes på at få flere frivillige og etablere flere aktivitetstilbud til beboerne. Personaleudvikling, MUS Det blev oplyst, at der løbende bliver afholdt MUS- samtaler med personalet Hygiejne, rengøring og praktisk hjælp Personalets hygiejne: Personalets hygiejne var i orden. Rengøring af beboernes boliger og fællesarealerne var i orden. Rengøringen af boliger og fællesarealer varetages af rengøringspersonale. Kultur, socialt miljø, dialog beboere pårørende -personale leder Der var ved tilsynsbesøget samtale med 2 dagvagter og 1 aftenvagt. De gav udtryk for: At have en god arbejdsplads med gode kollegaer, og for at man er gode til at hjælpe hinanden på tværs af boenhederne. At de var velinformerede om de ting, der sker på Lykkevalg. Administrative funktioner Dokumentation i KMD- Care Helhedsvurderinger, sikring af oplysninger om beboernes sygdomme og handicap. Personalet dokumenterer i KMD Care. Ved tilsynsbesøget blev der fremvist: Afgørelsesskema med klagevejledning (udarbejdet af visitator ved Faaborg Midtfyn Kommune i nov. 2011) Der var døgnrytmeplaner på beboerne. Borgerplan/fokusområder på beboernes individuelle problemstillinger og/eller træningspotentiale (udarbejdet af terapeuten). Døgnrytmeplaner, hvor de funktioner beboeren selv behersker og de funktioner beboeren skal arbejde med er dokumenteret. I Borgerplan skal der foregå en løbende evaluering af beboerens fremgang/tilbagegang. Der var opdaterede medicinskemaer. Tilsynet anbefaler: Der skal sker en revurdering af beboernes afgørelser. Der bør ske oprydning i beboernes samarbejdsbøger. 6

7 Hos beboere med komplekse forflytninger manglede forflytningsbeskrivelser. At der fortsat arbejdes med beboerens Borgerplan på individuelle problemstillinger. At der fortsat arbejdes med at dokumentere beboernes diagnoser i samarbejde med egen læge. Tilsynet oplevede: At personalet var rimelig trygt i brugen af KMD Care. Computerne var meget langsomme. 5. Ledelse, organisation og udvikling Aktuel beboersammensætning Plejehjemsbeboere Kvalitetssikring og udvikling i forhold til tidligere anbefalinger SSA Rikke Jensen oplyste, at der er blevet arbejdet med anbefalingerne af d Der skal dog fortsat arbejdes med: Færdiggørelse af introduktionsmateriale. Revurdering af beboernes afgørelser. At få flere frivillige tilknyttet stedet. Ajourføring af forflytningsvejledninger. Aktuel personalesammensætning Personalet er afpasset efter beboernes behov. Der er ansat SSH, SSA, SSH-elever, sygehjælpere, ernæringskonsulent samt køkken- og rengøringspersonale. Samarbejde med eksterne partnere Der er et godt samarbejde med de praktiserende læger, som er naboer til plejehjemmet. Der er et godt samarbejde med de pårørende. Information og samarbejde Der afholdes plejemøde 2 gange ugentligt (mandag og onsdag af 45 min. varighed). Der afholdes personalemøde ca. hver 1½ mdr. Der udsendes informationsbreve pr. . Værdigrundlag/mål Der arbejdes ud fra Faaborg Midtfyns værdigrundlag Kvalitetssikring Personalet dokumenterer de utilsigtede hændelser elektronisk og sender til Områdeleder Børge Fugl Hansen og centralt til Fagsekretariatet, der videresender de relevante utilsigtede hændelser til Sundhedsstyrelsen. Områdeleder Børge Fugl Hansen tager hånd om de utilsigtede hændelser, ved at tage dem op med den enkelte ansatte eller på sikkerheds-/ personalemøder Arbejdsmiljø Der er ansat 1 arbejdsmiljørepræsentant (AMR), Mette Reenberg. Der er uddannet 1 forflytningsvejleder. 7

8 Det blev oplyst, at 1 beboer kunne være udadreagerende. Der anvendes magt i forbindelse med personlig hygiejne hos pgl. beboer, og der sker opfølgning af dette. Der har også været voldsregistreringer, som der bliver taget hånd om. Tilsynet anbefaler: At udarbejdelse af forflytningsvejledninger hos beboere med komplekse forflytninger sker i et samarbejde med beboeren, dennes kontaktperson, forflytningsvejleder og terapeut. Forflytningsvejledningerne skal signeres og dateres. Udviklingsområder Der arbejdes med implementering af aktiv pleje. Rekruttering, oplæring og fastholdelse af personale Der er ingen rekrutteringsproblemer og et lille sygefravær blandt personalet Aktiv pleje Der arbejdes positiv med aktiv pleje i praksis, og der sker på relevante områder dokumentation i beboernes Borgerplan. Andet 8

9 Bilag Ingen bemærkninger Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Bemærkninger Dette betyder, at det observerede på få områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder eller almen faglig standard. Der er uhensigtsmæssige forhold, som plejeenheden skal handle på i samarbejde med plejehjemlederen og evt. sektionslederen. Plejeenheden og plejehjemslederen udarbejder indenfor (skriv antal) dage en tids - og handleplan for de tiltag der skal iværksættes for at rette op på de påpegede mangler. Planen sendes til sektionslederen, souschef for Fagsekretariatet under Pleje og omsorg og den tilsynsførende. Betydende mangler Dette betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Plejeenheden og plejehjemslederen udarbejder indenfor (skriv antal) dage en tids - og handleplan for de tiltag der skal iværksættes for at rette op på de påpegede mangler. Planen sendes til sektionslederen, souschef for Fagsekretariatet under Pleje og omsorg og den tilsynsførende. Kritisable forhold Dette betyder, at det observerede på mange områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder eller almen faglig standard. Plejeenheden og plejehjemslederne udarbejder indenfor (skriv antal) dage en tids - og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at få rettet op på påpegede mangler. Planen sendes til sektionslederen, souschef for Fagsekretariatet under Pleje og omsorg og den tilsynsførende. 9

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere