Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO"

Transkript

1 Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO

2 Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende søjler... 4 Fælles pædagogisk grundlag... 4 Videndeling mellem professionelle... 4 Videndeling om det enkelte barn... 5 Overgangsobjekter... 5 Årshjul... 6 Modellens aktiviteter... 7 Her er jeg -portræt... 7 Overgangsskema... 8 Overgangsamtale om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats... 9 Fri for mobberi Kulturrejser Temadag Modellens teoretiske afsæt De voksnes samarbejde Fællesskaber og læring Barnet som betydningsfuld formidler Udgiver: Hørsholm Kommune Redaktion: Center for Dagtilbud og Skole Layout: M2 Marketing ApS 2

3 Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Overgangen fra daginstitution til skole/sfo er en betydningsfuld fase i børns liv. Med en fælles overgangsmodel vil vi i Hørsholm Kommune skabe gode forudsætninger for sammenhængende læringsforløb og fremme børn og forældres oplevelse af, at overgangen mellem børnehave og skole/sfo er naturlig og tryg. Dette fokus på at skabe sammenhæng i børns liv er gennemgående både i central lovgivning og i Hørsholms sammenhængende børne- og ungepolitik og dagtilbuds- og skolepolitik. Hørsholm Kommunes fælles overgangsmodel skaber rammerne for et tættere samarbejde mellem børnehave og skole/sfo, og opstiller fælles retningslinjer for overgangsarbejdet. Modellen skal forstås som en minimumsmodel. Det vil sige, at det stadig er muligt for børnehaver og skoler at fortsætte med de gode overgangs- og samarbejdsinitiativer, som er blevet praktiseret før en fælles overgangsmodel blev vedtaget. Materialet til Hørsholms overgangsmodel er sammensat af fire dele: 1. Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO beskriver hvad Hørsholms overgangsmodel indebærer af aktiviteter og tidsfrister samt hvilke teoretiske overvejelser, der ligger til grund for modellen. 2. I Vejledningen findes detaljerede beskrivelser og eksempler på den praktiske udførelse af de forskellige aktiviteter. 3. Der er udarbejdet en række Skabeloner, som skal bruges i forbindelse med aktiviteterne. De kan hentes på Familie-boern-og-unge/Publikationer I Forældrepjecen er kommunikationen rettet mod forældrene. Det er beskrevet, hvordan forældrene kan forvente at blive inddraget i barnets overgang, og hvordan vi arbejder på at skabe sammenhæng, tryghed og genkendelighed for børn og forældre. 3

4 Modellens bærende søjler I Hørsholms overgangsmodel er det fire bærende søjler, der er fundamentet for en brobygning mellem børnehave og skoler/sfo. Søjlerne skaber forudsætning for videndeling, samarbejde og dialog mellem børn, forældre og professionelle med henblik på at skabe en tryg og helhedsorienteret overgang. Fra børnehaven til skole og SFO Fælles pædagogisk grundlag Videndeling mellem professionelle Videndeling om det enkelte barn Overgangsobjekter Fælles teoretisk forståelse Fælles pædagogisk metode: Fri for mobberi Årlig temadag Kulturrejser i hhv. dagtilbud og skole/sfo Overgangsskema om alle børn Overgangsmøde om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Her er jeg -portræt Bamseven Fælles pædagogisk grundlag Et fælles pædagogisk grundlag på tværs af børnehave og skole/sfo skal bidrage til at skabe genkendelighed og tryghed for børn og forældre. Det fælles grundlag handler om, at de fagprofessionelle grundlæggende arbejder med afsæt i en fælles teoretisk forståelsesramme og fælles pædagogiske metoder. At nå i mål med at skabe et fælles teoretisk og metodisk udgangspunkt er tæt forbundet med de professionelles mulighed for at videndele. Det gør vi Arbejder med fælles teori og metoder i form af Fri for Mobberi i børnehave og skole Formaliserer videndeling se næste afsnit Videndeling mellem professionelle Tværfaglig videndeling og samarbejde skal sikre forbindelseslinjer og sammenhæng fra børnehaven til skolen/ SFOen. Det indebærer fælles erfaringer, kendskab til hinandens arbejde, en fælles referenceramme og gensidig respekt. Det handler om at skabe rum for, at de professionelle diskuterer, reflekterer og træffer beslutninger om det indhold, som de finder relevant at bringe ind i børnenes liv. Det gør vi Der afholdes et årligt temamøde på tværs af børnehaver og skoler/sfoer Der gennemføres obligatoriske kulturrejser på tværs af børnehaver og skoler/sfoer 4

5 Modellens bærende søjler Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Videndeling om det enkelte barn Videndeling skal sikre et nuanceret helhedssyn på barnet og dets hverdag. Det er vigtigt, at lærere og pædagoger bliver opmærksomme på de potentialer, børn udvikler gennem livet før skolestart. Derved skabes fælles forståelse for barnets lærings- og udviklingsmuligheder, der kan anvendes både i det daglige pædagogiske arbejde og som udgangspunkt for dialog mellem forældre og professionelle om det enkelte barns udvikling. Det gør vi Skriftlig overlevering af relevant viden om alle børn i et særligt overgangsskema Overgangssamtaler om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Overgangsobjekter Overgangsobjekter bidrager til at skabe tryghed for børnene i overgangen mellem det kendte og det nye. I Hørsholms model er overgangsobjekterne et Her er jeg -portræt og en Bamseven fra Fri for Mobberi. Her er jeg -portrættet er et pædagogisk redskab, der rummer konkrete spor af barnets tidligere erfaringer og kompetencer. Indholdet fortæller om barnets liv i børnehaven, dets betydningsfulde erfaringer og historie. Med portrættet inviteres de voksne til at gå i dialog med børnene og lære dem bedre at kende. Her er jeg -portrættet laves af børnene selv dels i børnehaven og dels i Mini-SFOen. Det er et produkt af dialog og fælles aktiviteter med andre børn og voksne i henholdsvis børnehave og Mini-SFO. Det gør vi Alle børn medbringer et Her er jeg -portræt fra børnehave/mini-sfo til børnehaveklasse eller Mini-SFO, som bringes med over i skoledelen. Alle børn har kendskab til Bamseven fra Fri for Mobberi og dens tryghedsskabende funktion. Bamseven er maskot for Fri for Mobberi og bor både i børnehaven, hvor børnene kommer fra, og i skolen/ SFOen, som er det nye og ukendte. Bamseven symboliserer tryghed, omsorg og venskab og minder børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater. 5

6 Årshjul Fri for mobberi Arbejdes med hele året Kulturrejser Arbejdes med hele året Her er jeg - portræt Arbejdes med hele året Ved overgang til Mini-SFO: Inden 1. januar (kun side A) Ved overgang til skole/sfo: Inden skolesommerferien (side A og B) Overgangsskema Ved overgang til Mini-SFO: Skemaet udarbejdes inden jul Her er jeg - Portræti Kulturrejser Fri for mobberi Okt. Sep. Kulturrejser Overgangsskema Overgangssamtale Temadag Her er jeg - Portræt Nov. Aug. Dec. Juli Jan. Juni Feb. Maj Mar. April Her er jeg - Portræt Overgangssamtale Overgangsskema Kulturrejser Fri for mobberi Fri for mobberi Ved overgang til skole/sfo: Skemaet udarbejdes inden 15. maj Overgangssamtale Ved overgang til Mini-SFO: Samtalen afholdes inden jul Ved overgang til skole/sfo: Samtalen afholdes inden 15. maj Temadag Første onsdag i september fra kl

7 Modellens aktiviteter Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Her er jeg -portræt Hvad Her er jeg -portrættet er et lamineret A3-papir, der med ord, foto og tegninger fremhæver og gengiver særlige fortællinger om barnets familie, kompetencer og forventninger til skolen mm.. Fortællingerne er skabt af barnet selv og i dialog med andre børn og voksne i børnehaven/mini-sfoen. Hvorfor Her er jeg -portrættet skal støtte barnet i overgangen mellem børnehave og skole herunder de børn der skal i Mini-SFO inden skolestart. Det er et trygt og genkendeligt objekt, der fordrer dialog mellem børn og voksne om oplevelser og læring. Her er jeg -portrættet tjener et pædagogisk formål både inden skolestart og i den første periode af barnets nye liv i skolen/sfoen. I børnehaven/mini-sfoen udarbejdes Her er jeg - portrættet som et produkt af en længere proces med en række pædagogiske aktiviteter. Det er pædagogiske aktiviteter, som skal bidrage til at forberede og ruste børnene til deres nye liv i skole og SFO. Gennem dialog og aktiviteter bevidstgøres børnene om deres læring, kompetencer og potentialer. I skolen og SFOen giver Her er jeg -portrættet anledning til dialog børnene imellem og mellem børn og voksne. Børnene kan med udgangspunkt i Her er jeg -portrættet fortælle om oplevelser og læring fra deres børnehave-/ Mini-SFO-liv, præsentere deres familie samt synliggøre deres kompetencer for deres nye kammerater og voksne. Hvordan Der er udarbejdet en standard skabelon i A3-format, som er udleveret til alle børnehaver og Mini-SFOer. Skabelonen består af en række overskrifter og felter fordelt på side A og B. Børn, der skal i Mini-SFO, laver side A i børnehaven og side B i Mini-SFO. Andre børn udarbejder begge sider i børnehaven herunder Sæsonbørnehave. Side A: Foto af barnet samt navn Mig og min familie Min yndlingssang Det bedste ved min børnehave Side B: Mine venner siger om mig Det er jeg god til Når jeg kommer i skole, skal jeg Min bedste fællesleg I vejledningsmaterialet er det beskrevet, hvilket indhold der skal udarbejdes for hver overskrift - herunder om udtrykket på Her er jeg -portrættet er med ord, foto, eller tegning. Desuden fremgår det, hvordan overskrifterne er tænkt i henholdsvis en børnehavekontekst og en skolekontekst. Der er metodefrihed i valg af de pædagogiske aktiviteter, som gennemføres i forbindelse med arbejdet med hver overskrift. Det giver børnehaven og Mini-SFOen mulighed for at integrere arbejdet med Her er jeg -portrættet med de aktiviteter, som i forvejen gennemføres med kommende skolebørn. Børnene skal naturligvis have hjælp af personalet til at konstruere indholdet på begge sider af Her er jeg - portrættet. Samtidig er det vigtigt at fastholde barnets perspektiv, så Her er jeg -portrættet afspejler barnets egen fortælling. Hvornår Ved overgang til Mini-SFO: inden 1. januar (kun side A) Ved overgang til skole/sfo: Inden skole sommerferien (side A og B) Børn, der flytter til Hørsholm Kommune i løbet af 0. klasse, udarbejder et Her er jeg -portræt i SFOen. SFOen er i dialog med barnets forældre om den del af indholdet, der relaterer sig til barnets tidligere børnehave. 7

8 Modellens aktiviteter Overlevering: Det er henholdsvis dagtilbudslederen og lederen af SFO, der har ansvar for, at skolerne får Her er jeg -portrætterne leveret samlet inden skolesommerferien. Portrætterne sendes til afdelingsleder af indskolingen, som sørger for, at de formidles til børnehaveklasselederne. Kontaktinformationer findes i vejledningsmaterialet. Ved personlig overlevering laves en aftale med afdelingslederen. Overgangsskema Hvorfor Overgangsskemaet er et redskab til at dele viden mellem forældre, børnehave og skole om barnets trivsel, læring og udvikling med fokus på barnets ressourcer og potentialer. Formålet med overgangsskemaet er at skabe gode forudsætninger for et kontinuerligt lærings- og udviklingsforløb for barnet. Beskrivelser af barnets udvikling og læring synliggør, hvordan forældre og fagpersoner sammen kan understøtte barnets videre kompetenceudvikling. Det er håbet, at beskrivelserne vil give fagprofessionelle i børnehaveklasse og SFO et bedre grundlag for at tilrettelægge en pædagogisk praksis, der imødekommer børnenes behov og forudsætninger. Hvem Overgangsskemaet skal udfyldes for alle børn, der overgår fra børnehave til skole/mini-sfo også for de børn, hvor der afholdes en overgangssamtale. Hvordan Skemaet består af en side A, som udfyldes af de fagprofessionelle og en side B, som forældrene skal udfylde. Der er udarbejdet en vejledning til udfyldelse af skemaet, som findes i vejledningsmaterialet. Den tomme skabelon kan hentes på I børnehaven: De fagprofessionelle starter med at udfylde skemaet, således at forældrene har mulighed for at læse, hvilke oplysninger, der bringes videre til personalet i enten Mini-SFOen eller børnehaveklassen. Lovgivningen stiller ikke krav til forældresamtykke, men forældrene skal orienteres om, hvilke oplysninger der videregives. Forældrene skriver under på, at de er bekendt med de beskrivelser, der videregives. Det betyder ikke nødvendigvis, at forældrene er enige i de fagprofessionelles beskrivelser. Forældrene kan have et anderledes blik på barnet, som de har mulighed for at formidle i skemaets forældredel. I Mini-SFOen: Fra barnet forlader børnehaven for at gå i Mini-SFO, og til det starter i skole, kan der være sket en stor udvikling. Derfor er det vigtigt, at forældre og professionelle i Mini- SFOen beskriver de områder, hvor det vurderes, at der er sket en udvikling. De nye beskrivelser skrives i et nyt skema og vedlægges børnehavens skema. Overlevering Det er henholdsvis dagtilbudslederen og leder af SFO, der har ansvaret for at overlevere skemaet til skolens leder af indskolingen. Forældrene får en kopi af skemaet. Brug af overgangsskemaet Overgangsskemaet inddrages ved den første skole/ hjem-samtale og kan være et nyttigt værktøj i forbindelse med klassedannelsen og ved børnenes opstart i SFO. Derfor skal både SFO og skole have adgang til skemaerne. Hvornår Ved overgang til Mini-SFO: Skemaet udarbejdes inden jul og overleveres til SFO-lederen. Ved overgang til skole/sfo: Skemaet udarbejdes inden 15. maj og overleveres til afdelingsleder af indskolingen. Ovenstående tidsfrister betyder, at ansøgninger om skoleudsættelse er færdigbehandlet i Center for Dagtilbud og Skole senest den 1. maj og at en eventuel optagelse i Mini-SFO er afgjort senest den 15. november. 8

9 Modellens aktiviteter Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Overgangsamtale om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Hvorfor Overgangssamtalen skal medvirke til, at børn med behov for en særlig pædagogisk indsats får den bedst mulige overgang mellem børnehave og skole/mini-sfo. Det handler om, at skabe et fagligt grundlag for at imødekomme barnets særlige behov i det nye miljø. Desuden skal mødet danne grundlag for en åben samarbejdskultur mellem forældre og fagprofessionelle. Hvem Ved børn med behov for en særlig pædagogisk indsats forstås dels børn med støttetimer i børnehaven, dels børn, hvor der, i perioden op til overgangen, har været iværksat en særlig pædagogisk indsats i børnehaven med pædagogisk vejleder, og hvor der er udarbejdet en handleplan. I overensstemmelse med ovenstående rettesnor er det dagtilbudslederen, der vurderer, hvilke børn, der kunne have gavn af initiativet. og leder af indskolingen aftaler ved mødets afslutning ansvarsfordeling for den videre kommunikation. Deltagere i mødet er forældre, repræsentanter fra børnehave og skole/sfo samt den pædagogiske vejleder. Desuden kan dagtilbudslederen indkalde andre relevante fagpersoner, der har været involveret i forløbet, som eksempelvis psykolog, tale/høre-lærer, to-sprogspædagog, børnefysioterapeut m.fl. Hvordan På mødet overleverer de afgivende fagpersoner deres erfaringer med pædagogiske tiltag og metoder, der har virket fremmende for barnets udvikling, trivsel og læring. De modtagende fagpersoner vil således bedre kunne tage højde for barnets særlige behov allerede ved modtagelsen af barnet i skoleregi, ligesom de vil kende til den indsats, som børnehave og forældre har været fælles om. Forældrene bidrager med deres forståelse af barnets behov, og bliver gennem deltagelse i mødet fuldt orienteret om, hvilke informationer, der formidles mellem de forskellige fagpersoner. Dagtilbudslederen Det er dagtilbudslederen, der indkalder til mødet og udsender en dagsorden. Mødet finder sted i børnehaven. I vejledningsmaterialet findes et eksempel på en dagsorden, og skabelonen kan hentes på Borgerservice/Familie-boern-og-unge/Publikationer... Af hensyn til skolernes ressourceplanlægning for det kommende skoleår er der udarbejdet en procedure, der dels skal sikre rettidig visitation af støttetimer i overgangen fra børnehave til skole og dels skal sikre rettidig kommunikation til skolen. Se Procedure for ansøgning om støtte til kommende skolebørn med særlige behov i vejledningsmaterialet. Hvornår Ved overgang til Mini-SFO: Overgangssamtale afholdes inden jul. Ved overgang til skole/sfo: Overgangsamtale afholdes inden 15. maj. 9

10 Modellens aktiviteter Fri for Mobberi Hvorfor Fri for Mobberi er Mary Fondens og Red Barnets forebyggende antimobbeprogram. Målet med Fri for Mobberi er at skabe en vedvarende, inkluderende kultur blandt børn og voksne i børnehaven. Denne kultur skal fastholdes og videreudvikles i skolen og SFOen. Fri for Mobberi bidrager med fælles værdier, fælles teoretisk referenceramme og pædagogiske metoder. Det er et godt udgangspunkt for de fagprofessionelles samarbejde på tværs af børnehave og skole og Fri for Mobberis metode skaber genkendelighed for børn og voksne i kommunens læringsmiljøer. Kulturrejser Hvorfor Kulturrejserne er de fagprofessionelles mulighed for at få indblik og viden om børns læringsmiljøer i henholdsvis børnehaver, skoler og SFOer. At møde andre institutionskulturer og fagligheder giver anledning til refleksion over egen praksis og bidrager til pædagogisk udvikling. Det er udvikling af fagprofessionen, der er omdrejningspunktet for kulturmødet mellem børnehave og skole/sfo. Hvem Det er følgende fagprofessionelle, som er inkluderet i den obligatoriske kulturrejse: Fri for Mobberi bygger på, at: mobning blandt børn er de voksnes ansvar en forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe mobning inddrage tilskuerne til mobning udvikle børnefællesskaber der bygger på tolerance, respekt, omsorg og mod Læs mere om projektet på: Hvordan Fri for Mobberis redskaber er indeholdt i to kufferter - en til børnehaver og en til skoler og SFOer. I kufferten findes en række sociale værktøjer til børn, pædagoger og lærere, der udvikler børns samspil og fællesskaber. Der er ligeledes udarbejdet materiale, der retter sig mod forældrenes deltagelse og ansvar. Bamsefiguren Bamseven er maskot for Fri for Mobberi. Den symboliserer tryghed, omsorg og venskab og minder børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater. Fagfolk og ledere fra kommunens børnehaver og indskolinger og SFOer har deltaget i et instruktørkursus af én dags varighed. Center for Dagtilbud og Skole vil sørge for opfølgningskurser. Hvornår Fri for Mobberi indarbejdes i børnehavens og skolens hverdag. Fri for Mobberi er en løbende proces og inkluderer børn i alderen 3-8 år. Pædagoger i børnehaven, der er tilknyttet de kommende skolebørn Pædagoger i SFO herunder Mini-SFO Børnehaveklasseledere Skolepædagoger Lærere tilknyttet indskolingen Hvordan Der er ikke tale om et jobbytte. Det vil sige, at når en institution har en kulturrejsende på besøg, er det ikke som erstatning for en medarbejder. Børnehaverne: Hvert år drager 1 pædagog pr børnehave på kulturrejse til en børnehaveklasse om formiddagen og til den tilhørende SFO om eftermiddagen. Hvert år modtager hver daginstitution 1 medarbejder fra børnehaveklasseteamet og 1 pædagog fra den tilhørende SFO. Skole og SFO: Hvert år drager 1 medarbejder fra hvert børnehaveklasseteam (børnehaveklasseleder, skolepædagog og lærer) og eventuelt 1 pædagog fra SFO på kulturrejse til en børnehave. Hvert år modtager hver børnehaveklasse 1 pædagog et par enkelte klasser modtager 2 pædagoger årligt - som også følger med børnene i SFO. Det betyder, at SFOerne modtager 4-6 besøgende årligt. 10

11 Modellens aktiviteter Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Hvem besøger hvem? I vejledningsmaterialet er der udarbejdet en oversigt over, hvilke dagtilbud, der besøger hvilke børnehaveklasser/sfoer og omvendt. Det er ikke praktisk muligt at fokusere kulturrejserne til at kun at foregå mellem institutioner i samme skoledistrikt. Men da formålet netop er udveksling af fagprofessionelles erfaringer, vil det heller ikke være vigtigt, hvor de konkret udspiller sig. Hvor længe? En dags varighed. Hvornår? Det er lederne (daginstitutionsledere, indskolingsledere og SFO-ledere), der koordinerer datoerne i samarbejde med de medarbejdere, der skal på kulturrejse det pågældende år. Lederne vurderer, om man ønsker flere besøgende på samme dag eller foretrækker at fordele de besøgende over flere dage. Rollerne - Indskolingslederne tager initiativ til at koordinere datoerne med børnehaverne. - Dagtilbudsledere, indskolingsledere og SFO-ledere udnævner en kulturrejsevært, der tilrettelægger dagens program for den rejsende, følger den rejsende godt igennem dagen og står til rådighed for spørgsmål mm. - Den rejsende leger antropolog på sin rejse dvs. han/ hun udforsker og er nysgerrig på den fremmede kultur, hvilket kan give anledning til at se sin egen kultur med nye øjne. Temadag Hvorfor Det er temadagens formål, - at fagfolk på tværs af børnehave og skoler/sfo får mulighed for at videndele og udveksle erfaringer vedrørende Hørsholms overgangsmodel - at blive inspireret af nyeste forskning på området - at evaluere modellen med henblik på løbende justeringer Hvordan Center for Dagtilbud og Skole sammensætter et program for temadagen, der udsendes til dagtilbudslederne og lederne af indskolingen. Ledelsen udvælger de deltagende repræsentanter og melder et antal tilbage til Center for Dagtilbud og Skole. Hvornår Første onsdag i september fra kl

12 Modellens teoretiske afsæt Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Modellen bygger på en grundlæggende teoretisk antagelse og forståelse af, at udvikling og læring finder sted i sociale sammenhænge og i dialogen og samarbejdet mellem børn og voksne. Børnenes læringsforløb skal tage udgangspunkt i, og bygge videre på deres kompetencer og erfaringsverden. Dette kræver gensidigt kendskab til de respektive kulturer og det pædagogiske arbejde i henholdsvis børnehaven og skole/sfo. Pædagogisk kontinuitet handler om at skabe forudsætninger for, at de kompetencer som børnene har erhvervet sig i den gamle sociale struktur i daginstitutionen, bliver tilgængelige og brugbare i de nye sociale strukturer i skolen/sfoen. De voksnes samarbejde Pædagogisk kontinuitet på tværs af børnehave og skole giver børn mulighed for at genkende, forstå og erobre det nye dels gennem pædagogiske aktiviteter i børnehaven rettet mod det kommende skoleliv, og dels gennem pædagogiske aktiviteter i skolen rettet mod det børnehave- og Mini-SFO-liv, som barnet ved skolestarten reelt stadig befinder sig i. Et tættere samarbejde på tværs, hvor der videndeles om pædagogisk praksis og samstemmes forventninger til børns kunnen og kompetencer, er grundlaget for, at børn kan forbinde det nye med det gamle. Rammerne for samarbejde og videndeling er sat gennem kulturrejser, en årlig temadag, overgangsskema og samtaler om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats. Institutionerne må orientere sig mod hinandens praksis og kultur og skabe sammenhæng samt fællesskab omkring børnenes liv. Hvis den enkelte medarbejder er interesseret i at udvikle sin egen praksis, mening og kvalitet såvel for sig selv som børnene, fordrer det også forbindelse til andre 1 Fællesskaber og læring Barnets læreproces er helt afhængig af de relationer, som barnet skaber med kammerater og voksne og af det miljø, der omgiver det. Undersøgelser af børns overgange fra børnehave til skole viser, at børn mest af alt er optaget af at være med og have venner 2. Derfor bliver det en central opgave for de voksne at bidrage til at organisere inkluderende og tolerante fællesskaber, hvor børn får mulighed for at opbygge positive læringserfaringer i samspil og dialog med andre børn og voksne. I Fri for Mobberi er der udviklet værktøjer til, at de voksne kan arbejde med denne opgave. Barnet som betydningsfuld formidler Det er vigtigt at styrke alle børns positioner i fællesskaberne. Med Her er jeg -portrættet i hånden får barnet mulighed for at bringe værdifuld viden og positive fortællinger om sig selv som lærende individ, sine relationer og kompetencer med sig til skole/sfo. I dialogen med andre børn og voksne skabes forbindelseslinjer mellem fortiden i børnehaven/mini-sfoen og nutiden i børnehaveklasse og SFO. Barnet bliver i denne sammenhæng betydningsfuld som formidler af positive fortællinger, der kan virke styrkende for selvopfattelsen. Bevidsthed om egen udvikling og læring giver selvværd: Jeg kan noget, og jeg har noget at tilbyde fællesskabet. 1 2 Højholt, Charlotte og Rasmussen, Ole i tidsskriftet Skolen i morgen, Højholt, Charlotte 2001: Samarbejde om børns udvikling nr. 6: Ledelse i overgange. Center for Dagtilbud og Skole Ådalsparkvej Hørsholm Tlf

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen. Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert

Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen. Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert 1 Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert En kommune kan for alvor gøre en indsats for at stoppe mobning,

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG. I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune. www.albertslund.

Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG. I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune. www.albertslund. 1 Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune www.albertslund.dk/minbog 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. del Teoretisk og forskningsbaseret

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Pædagogisk Kontinuitet

Pædagogisk Kontinuitet Pædagogisk Kontinuitet Helhed og Sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem Dagtilbud og Skole Annette Quist Jeppesen Pædagogisk konsulent 1 Kort om Gladsaxe kommune Gladsaxe kommune har 66.656 indbyggere

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet En sammenhængende overgang og vellykket brobygning for fremtidens børn og unge i Roskilde Kommune i forhold til skift mellem dagtilbud, skole i lyset af skolereformen Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Sct. Michaels Skole, Sct. Michaels Gade 4, 6000 Kolding Hvad er glidende overgang? Sct. Michaels Skole har efter aftale med Kolding Kommune, mulighed for at

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse?

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Fri for Mobberi sætter omsorg og gode børne- og voksenfællesskaber på dagsordenen. Det sker gennem bevidst og systematisk

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Samarbejde i Viby lokaldistrikt

Samarbejde i Viby lokaldistrikt Samarbejde i Viby lokaldistrikt Viby Dagtilbud, Kontor: Øster alle 50, 1, tlf. 20 18 55 76 Hjemmeside: www.viby.dagtilbud-aarhus.dk Viby Dagtilbud består af: Børnehuset Moltkesvej, Moltkesvej 2, tlf. 87

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

DAGPLEJEN BARNETS BOG

DAGPLEJEN BARNETS BOG DAGPLEJEN BARNETS BOG I Odsherred Kommune arbejder vi med dokumentation af barnets liv i dagplejen. Metoden er Barnets bog. Når barnet starter i dagplejen Ved opstart af dagpleje tilbydes et hjemmebesøg

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut SFO mellem skole- og fritidspædagogik Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Samarbejdet om børns sprog i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Oplæg på temadagen: Forbudt for børn? Arbejde med Tidlig skrift i børnehave og skole

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere