Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO"

Transkript

1 Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO

2 Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende søjler... 4 Fælles pædagogisk grundlag... 4 Videndeling mellem professionelle... 4 Videndeling om det enkelte barn... 5 Overgangsobjekter... 5 Årshjul... 6 Modellens aktiviteter... 7 Her er jeg -portræt... 7 Overgangsskema... 8 Overgangsamtale om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats... 9 Fri for mobberi Kulturrejser Temadag Modellens teoretiske afsæt De voksnes samarbejde Fællesskaber og læring Barnet som betydningsfuld formidler Udgiver: Hørsholm Kommune Redaktion: Center for Dagtilbud og Skole Layout: M2 Marketing ApS 2

3 Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Overgangen fra daginstitution til skole/sfo er en betydningsfuld fase i børns liv. Med en fælles overgangsmodel vil vi i Hørsholm Kommune skabe gode forudsætninger for sammenhængende læringsforløb og fremme børn og forældres oplevelse af, at overgangen mellem børnehave og skole/sfo er naturlig og tryg. Dette fokus på at skabe sammenhæng i børns liv er gennemgående både i central lovgivning og i Hørsholms sammenhængende børne- og ungepolitik og dagtilbuds- og skolepolitik. Hørsholm Kommunes fælles overgangsmodel skaber rammerne for et tættere samarbejde mellem børnehave og skole/sfo, og opstiller fælles retningslinjer for overgangsarbejdet. Modellen skal forstås som en minimumsmodel. Det vil sige, at det stadig er muligt for børnehaver og skoler at fortsætte med de gode overgangs- og samarbejdsinitiativer, som er blevet praktiseret før en fælles overgangsmodel blev vedtaget. Materialet til Hørsholms overgangsmodel er sammensat af fire dele: 1. Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO beskriver hvad Hørsholms overgangsmodel indebærer af aktiviteter og tidsfrister samt hvilke teoretiske overvejelser, der ligger til grund for modellen. 2. I Vejledningen findes detaljerede beskrivelser og eksempler på den praktiske udførelse af de forskellige aktiviteter. 3. Der er udarbejdet en række Skabeloner, som skal bruges i forbindelse med aktiviteterne. De kan hentes på Familie-boern-og-unge/Publikationer I Forældrepjecen er kommunikationen rettet mod forældrene. Det er beskrevet, hvordan forældrene kan forvente at blive inddraget i barnets overgang, og hvordan vi arbejder på at skabe sammenhæng, tryghed og genkendelighed for børn og forældre. 3

4 Modellens bærende søjler I Hørsholms overgangsmodel er det fire bærende søjler, der er fundamentet for en brobygning mellem børnehave og skoler/sfo. Søjlerne skaber forudsætning for videndeling, samarbejde og dialog mellem børn, forældre og professionelle med henblik på at skabe en tryg og helhedsorienteret overgang. Fra børnehaven til skole og SFO Fælles pædagogisk grundlag Videndeling mellem professionelle Videndeling om det enkelte barn Overgangsobjekter Fælles teoretisk forståelse Fælles pædagogisk metode: Fri for mobberi Årlig temadag Kulturrejser i hhv. dagtilbud og skole/sfo Overgangsskema om alle børn Overgangsmøde om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Her er jeg -portræt Bamseven Fælles pædagogisk grundlag Et fælles pædagogisk grundlag på tværs af børnehave og skole/sfo skal bidrage til at skabe genkendelighed og tryghed for børn og forældre. Det fælles grundlag handler om, at de fagprofessionelle grundlæggende arbejder med afsæt i en fælles teoretisk forståelsesramme og fælles pædagogiske metoder. At nå i mål med at skabe et fælles teoretisk og metodisk udgangspunkt er tæt forbundet med de professionelles mulighed for at videndele. Det gør vi Arbejder med fælles teori og metoder i form af Fri for Mobberi i børnehave og skole Formaliserer videndeling se næste afsnit Videndeling mellem professionelle Tværfaglig videndeling og samarbejde skal sikre forbindelseslinjer og sammenhæng fra børnehaven til skolen/ SFOen. Det indebærer fælles erfaringer, kendskab til hinandens arbejde, en fælles referenceramme og gensidig respekt. Det handler om at skabe rum for, at de professionelle diskuterer, reflekterer og træffer beslutninger om det indhold, som de finder relevant at bringe ind i børnenes liv. Det gør vi Der afholdes et årligt temamøde på tværs af børnehaver og skoler/sfoer Der gennemføres obligatoriske kulturrejser på tværs af børnehaver og skoler/sfoer 4

5 Modellens bærende søjler Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Videndeling om det enkelte barn Videndeling skal sikre et nuanceret helhedssyn på barnet og dets hverdag. Det er vigtigt, at lærere og pædagoger bliver opmærksomme på de potentialer, børn udvikler gennem livet før skolestart. Derved skabes fælles forståelse for barnets lærings- og udviklingsmuligheder, der kan anvendes både i det daglige pædagogiske arbejde og som udgangspunkt for dialog mellem forældre og professionelle om det enkelte barns udvikling. Det gør vi Skriftlig overlevering af relevant viden om alle børn i et særligt overgangsskema Overgangssamtaler om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Overgangsobjekter Overgangsobjekter bidrager til at skabe tryghed for børnene i overgangen mellem det kendte og det nye. I Hørsholms model er overgangsobjekterne et Her er jeg -portræt og en Bamseven fra Fri for Mobberi. Her er jeg -portrættet er et pædagogisk redskab, der rummer konkrete spor af barnets tidligere erfaringer og kompetencer. Indholdet fortæller om barnets liv i børnehaven, dets betydningsfulde erfaringer og historie. Med portrættet inviteres de voksne til at gå i dialog med børnene og lære dem bedre at kende. Her er jeg -portrættet laves af børnene selv dels i børnehaven og dels i Mini-SFOen. Det er et produkt af dialog og fælles aktiviteter med andre børn og voksne i henholdsvis børnehave og Mini-SFO. Det gør vi Alle børn medbringer et Her er jeg -portræt fra børnehave/mini-sfo til børnehaveklasse eller Mini-SFO, som bringes med over i skoledelen. Alle børn har kendskab til Bamseven fra Fri for Mobberi og dens tryghedsskabende funktion. Bamseven er maskot for Fri for Mobberi og bor både i børnehaven, hvor børnene kommer fra, og i skolen/ SFOen, som er det nye og ukendte. Bamseven symboliserer tryghed, omsorg og venskab og minder børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater. 5

6 Årshjul Fri for mobberi Arbejdes med hele året Kulturrejser Arbejdes med hele året Her er jeg - portræt Arbejdes med hele året Ved overgang til Mini-SFO: Inden 1. januar (kun side A) Ved overgang til skole/sfo: Inden skolesommerferien (side A og B) Overgangsskema Ved overgang til Mini-SFO: Skemaet udarbejdes inden jul Her er jeg - Portræti Kulturrejser Fri for mobberi Okt. Sep. Kulturrejser Overgangsskema Overgangssamtale Temadag Her er jeg - Portræt Nov. Aug. Dec. Juli Jan. Juni Feb. Maj Mar. April Her er jeg - Portræt Overgangssamtale Overgangsskema Kulturrejser Fri for mobberi Fri for mobberi Ved overgang til skole/sfo: Skemaet udarbejdes inden 15. maj Overgangssamtale Ved overgang til Mini-SFO: Samtalen afholdes inden jul Ved overgang til skole/sfo: Samtalen afholdes inden 15. maj Temadag Første onsdag i september fra kl

7 Modellens aktiviteter Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Her er jeg -portræt Hvad Her er jeg -portrættet er et lamineret A3-papir, der med ord, foto og tegninger fremhæver og gengiver særlige fortællinger om barnets familie, kompetencer og forventninger til skolen mm.. Fortællingerne er skabt af barnet selv og i dialog med andre børn og voksne i børnehaven/mini-sfoen. Hvorfor Her er jeg -portrættet skal støtte barnet i overgangen mellem børnehave og skole herunder de børn der skal i Mini-SFO inden skolestart. Det er et trygt og genkendeligt objekt, der fordrer dialog mellem børn og voksne om oplevelser og læring. Her er jeg -portrættet tjener et pædagogisk formål både inden skolestart og i den første periode af barnets nye liv i skolen/sfoen. I børnehaven/mini-sfoen udarbejdes Her er jeg - portrættet som et produkt af en længere proces med en række pædagogiske aktiviteter. Det er pædagogiske aktiviteter, som skal bidrage til at forberede og ruste børnene til deres nye liv i skole og SFO. Gennem dialog og aktiviteter bevidstgøres børnene om deres læring, kompetencer og potentialer. I skolen og SFOen giver Her er jeg -portrættet anledning til dialog børnene imellem og mellem børn og voksne. Børnene kan med udgangspunkt i Her er jeg -portrættet fortælle om oplevelser og læring fra deres børnehave-/ Mini-SFO-liv, præsentere deres familie samt synliggøre deres kompetencer for deres nye kammerater og voksne. Hvordan Der er udarbejdet en standard skabelon i A3-format, som er udleveret til alle børnehaver og Mini-SFOer. Skabelonen består af en række overskrifter og felter fordelt på side A og B. Børn, der skal i Mini-SFO, laver side A i børnehaven og side B i Mini-SFO. Andre børn udarbejder begge sider i børnehaven herunder Sæsonbørnehave. Side A: Foto af barnet samt navn Mig og min familie Min yndlingssang Det bedste ved min børnehave Side B: Mine venner siger om mig Det er jeg god til Når jeg kommer i skole, skal jeg Min bedste fællesleg I vejledningsmaterialet er det beskrevet, hvilket indhold der skal udarbejdes for hver overskrift - herunder om udtrykket på Her er jeg -portrættet er med ord, foto, eller tegning. Desuden fremgår det, hvordan overskrifterne er tænkt i henholdsvis en børnehavekontekst og en skolekontekst. Der er metodefrihed i valg af de pædagogiske aktiviteter, som gennemføres i forbindelse med arbejdet med hver overskrift. Det giver børnehaven og Mini-SFOen mulighed for at integrere arbejdet med Her er jeg -portrættet med de aktiviteter, som i forvejen gennemføres med kommende skolebørn. Børnene skal naturligvis have hjælp af personalet til at konstruere indholdet på begge sider af Her er jeg - portrættet. Samtidig er det vigtigt at fastholde barnets perspektiv, så Her er jeg -portrættet afspejler barnets egen fortælling. Hvornår Ved overgang til Mini-SFO: inden 1. januar (kun side A) Ved overgang til skole/sfo: Inden skole sommerferien (side A og B) Børn, der flytter til Hørsholm Kommune i løbet af 0. klasse, udarbejder et Her er jeg -portræt i SFOen. SFOen er i dialog med barnets forældre om den del af indholdet, der relaterer sig til barnets tidligere børnehave. 7

8 Modellens aktiviteter Overlevering: Det er henholdsvis dagtilbudslederen og lederen af SFO, der har ansvar for, at skolerne får Her er jeg -portrætterne leveret samlet inden skolesommerferien. Portrætterne sendes til afdelingsleder af indskolingen, som sørger for, at de formidles til børnehaveklasselederne. Kontaktinformationer findes i vejledningsmaterialet. Ved personlig overlevering laves en aftale med afdelingslederen. Overgangsskema Hvorfor Overgangsskemaet er et redskab til at dele viden mellem forældre, børnehave og skole om barnets trivsel, læring og udvikling med fokus på barnets ressourcer og potentialer. Formålet med overgangsskemaet er at skabe gode forudsætninger for et kontinuerligt lærings- og udviklingsforløb for barnet. Beskrivelser af barnets udvikling og læring synliggør, hvordan forældre og fagpersoner sammen kan understøtte barnets videre kompetenceudvikling. Det er håbet, at beskrivelserne vil give fagprofessionelle i børnehaveklasse og SFO et bedre grundlag for at tilrettelægge en pædagogisk praksis, der imødekommer børnenes behov og forudsætninger. Hvem Overgangsskemaet skal udfyldes for alle børn, der overgår fra børnehave til skole/mini-sfo også for de børn, hvor der afholdes en overgangssamtale. Hvordan Skemaet består af en side A, som udfyldes af de fagprofessionelle og en side B, som forældrene skal udfylde. Der er udarbejdet en vejledning til udfyldelse af skemaet, som findes i vejledningsmaterialet. Den tomme skabelon kan hentes på I børnehaven: De fagprofessionelle starter med at udfylde skemaet, således at forældrene har mulighed for at læse, hvilke oplysninger, der bringes videre til personalet i enten Mini-SFOen eller børnehaveklassen. Lovgivningen stiller ikke krav til forældresamtykke, men forældrene skal orienteres om, hvilke oplysninger der videregives. Forældrene skriver under på, at de er bekendt med de beskrivelser, der videregives. Det betyder ikke nødvendigvis, at forældrene er enige i de fagprofessionelles beskrivelser. Forældrene kan have et anderledes blik på barnet, som de har mulighed for at formidle i skemaets forældredel. I Mini-SFOen: Fra barnet forlader børnehaven for at gå i Mini-SFO, og til det starter i skole, kan der være sket en stor udvikling. Derfor er det vigtigt, at forældre og professionelle i Mini- SFOen beskriver de områder, hvor det vurderes, at der er sket en udvikling. De nye beskrivelser skrives i et nyt skema og vedlægges børnehavens skema. Overlevering Det er henholdsvis dagtilbudslederen og leder af SFO, der har ansvaret for at overlevere skemaet til skolens leder af indskolingen. Forældrene får en kopi af skemaet. Brug af overgangsskemaet Overgangsskemaet inddrages ved den første skole/ hjem-samtale og kan være et nyttigt værktøj i forbindelse med klassedannelsen og ved børnenes opstart i SFO. Derfor skal både SFO og skole have adgang til skemaerne. Hvornår Ved overgang til Mini-SFO: Skemaet udarbejdes inden jul og overleveres til SFO-lederen. Ved overgang til skole/sfo: Skemaet udarbejdes inden 15. maj og overleveres til afdelingsleder af indskolingen. Ovenstående tidsfrister betyder, at ansøgninger om skoleudsættelse er færdigbehandlet i Center for Dagtilbud og Skole senest den 1. maj og at en eventuel optagelse i Mini-SFO er afgjort senest den 15. november. 8

9 Modellens aktiviteter Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Overgangsamtale om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Hvorfor Overgangssamtalen skal medvirke til, at børn med behov for en særlig pædagogisk indsats får den bedst mulige overgang mellem børnehave og skole/mini-sfo. Det handler om, at skabe et fagligt grundlag for at imødekomme barnets særlige behov i det nye miljø. Desuden skal mødet danne grundlag for en åben samarbejdskultur mellem forældre og fagprofessionelle. Hvem Ved børn med behov for en særlig pædagogisk indsats forstås dels børn med støttetimer i børnehaven, dels børn, hvor der, i perioden op til overgangen, har været iværksat en særlig pædagogisk indsats i børnehaven med pædagogisk vejleder, og hvor der er udarbejdet en handleplan. I overensstemmelse med ovenstående rettesnor er det dagtilbudslederen, der vurderer, hvilke børn, der kunne have gavn af initiativet. og leder af indskolingen aftaler ved mødets afslutning ansvarsfordeling for den videre kommunikation. Deltagere i mødet er forældre, repræsentanter fra børnehave og skole/sfo samt den pædagogiske vejleder. Desuden kan dagtilbudslederen indkalde andre relevante fagpersoner, der har været involveret i forløbet, som eksempelvis psykolog, tale/høre-lærer, to-sprogspædagog, børnefysioterapeut m.fl. Hvordan På mødet overleverer de afgivende fagpersoner deres erfaringer med pædagogiske tiltag og metoder, der har virket fremmende for barnets udvikling, trivsel og læring. De modtagende fagpersoner vil således bedre kunne tage højde for barnets særlige behov allerede ved modtagelsen af barnet i skoleregi, ligesom de vil kende til den indsats, som børnehave og forældre har været fælles om. Forældrene bidrager med deres forståelse af barnets behov, og bliver gennem deltagelse i mødet fuldt orienteret om, hvilke informationer, der formidles mellem de forskellige fagpersoner. Dagtilbudslederen Det er dagtilbudslederen, der indkalder til mødet og udsender en dagsorden. Mødet finder sted i børnehaven. I vejledningsmaterialet findes et eksempel på en dagsorden, og skabelonen kan hentes på Borgerservice/Familie-boern-og-unge/Publikationer... Af hensyn til skolernes ressourceplanlægning for det kommende skoleår er der udarbejdet en procedure, der dels skal sikre rettidig visitation af støttetimer i overgangen fra børnehave til skole og dels skal sikre rettidig kommunikation til skolen. Se Procedure for ansøgning om støtte til kommende skolebørn med særlige behov i vejledningsmaterialet. Hvornår Ved overgang til Mini-SFO: Overgangssamtale afholdes inden jul. Ved overgang til skole/sfo: Overgangsamtale afholdes inden 15. maj. 9

10 Modellens aktiviteter Fri for Mobberi Hvorfor Fri for Mobberi er Mary Fondens og Red Barnets forebyggende antimobbeprogram. Målet med Fri for Mobberi er at skabe en vedvarende, inkluderende kultur blandt børn og voksne i børnehaven. Denne kultur skal fastholdes og videreudvikles i skolen og SFOen. Fri for Mobberi bidrager med fælles værdier, fælles teoretisk referenceramme og pædagogiske metoder. Det er et godt udgangspunkt for de fagprofessionelles samarbejde på tværs af børnehave og skole og Fri for Mobberis metode skaber genkendelighed for børn og voksne i kommunens læringsmiljøer. Kulturrejser Hvorfor Kulturrejserne er de fagprofessionelles mulighed for at få indblik og viden om børns læringsmiljøer i henholdsvis børnehaver, skoler og SFOer. At møde andre institutionskulturer og fagligheder giver anledning til refleksion over egen praksis og bidrager til pædagogisk udvikling. Det er udvikling af fagprofessionen, der er omdrejningspunktet for kulturmødet mellem børnehave og skole/sfo. Hvem Det er følgende fagprofessionelle, som er inkluderet i den obligatoriske kulturrejse: Fri for Mobberi bygger på, at: mobning blandt børn er de voksnes ansvar en forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe mobning inddrage tilskuerne til mobning udvikle børnefællesskaber der bygger på tolerance, respekt, omsorg og mod Læs mere om projektet på: Hvordan Fri for Mobberis redskaber er indeholdt i to kufferter - en til børnehaver og en til skoler og SFOer. I kufferten findes en række sociale værktøjer til børn, pædagoger og lærere, der udvikler børns samspil og fællesskaber. Der er ligeledes udarbejdet materiale, der retter sig mod forældrenes deltagelse og ansvar. Bamsefiguren Bamseven er maskot for Fri for Mobberi. Den symboliserer tryghed, omsorg og venskab og minder børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater. Fagfolk og ledere fra kommunens børnehaver og indskolinger og SFOer har deltaget i et instruktørkursus af én dags varighed. Center for Dagtilbud og Skole vil sørge for opfølgningskurser. Hvornår Fri for Mobberi indarbejdes i børnehavens og skolens hverdag. Fri for Mobberi er en løbende proces og inkluderer børn i alderen 3-8 år. Pædagoger i børnehaven, der er tilknyttet de kommende skolebørn Pædagoger i SFO herunder Mini-SFO Børnehaveklasseledere Skolepædagoger Lærere tilknyttet indskolingen Hvordan Der er ikke tale om et jobbytte. Det vil sige, at når en institution har en kulturrejsende på besøg, er det ikke som erstatning for en medarbejder. Børnehaverne: Hvert år drager 1 pædagog pr børnehave på kulturrejse til en børnehaveklasse om formiddagen og til den tilhørende SFO om eftermiddagen. Hvert år modtager hver daginstitution 1 medarbejder fra børnehaveklasseteamet og 1 pædagog fra den tilhørende SFO. Skole og SFO: Hvert år drager 1 medarbejder fra hvert børnehaveklasseteam (børnehaveklasseleder, skolepædagog og lærer) og eventuelt 1 pædagog fra SFO på kulturrejse til en børnehave. Hvert år modtager hver børnehaveklasse 1 pædagog et par enkelte klasser modtager 2 pædagoger årligt - som også følger med børnene i SFO. Det betyder, at SFOerne modtager 4-6 besøgende årligt. 10

11 Modellens aktiviteter Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Hvem besøger hvem? I vejledningsmaterialet er der udarbejdet en oversigt over, hvilke dagtilbud, der besøger hvilke børnehaveklasser/sfoer og omvendt. Det er ikke praktisk muligt at fokusere kulturrejserne til at kun at foregå mellem institutioner i samme skoledistrikt. Men da formålet netop er udveksling af fagprofessionelles erfaringer, vil det heller ikke være vigtigt, hvor de konkret udspiller sig. Hvor længe? En dags varighed. Hvornår? Det er lederne (daginstitutionsledere, indskolingsledere og SFO-ledere), der koordinerer datoerne i samarbejde med de medarbejdere, der skal på kulturrejse det pågældende år. Lederne vurderer, om man ønsker flere besøgende på samme dag eller foretrækker at fordele de besøgende over flere dage. Rollerne - Indskolingslederne tager initiativ til at koordinere datoerne med børnehaverne. - Dagtilbudsledere, indskolingsledere og SFO-ledere udnævner en kulturrejsevært, der tilrettelægger dagens program for den rejsende, følger den rejsende godt igennem dagen og står til rådighed for spørgsmål mm. - Den rejsende leger antropolog på sin rejse dvs. han/ hun udforsker og er nysgerrig på den fremmede kultur, hvilket kan give anledning til at se sin egen kultur med nye øjne. Temadag Hvorfor Det er temadagens formål, - at fagfolk på tværs af børnehave og skoler/sfo får mulighed for at videndele og udveksle erfaringer vedrørende Hørsholms overgangsmodel - at blive inspireret af nyeste forskning på området - at evaluere modellen med henblik på løbende justeringer Hvordan Center for Dagtilbud og Skole sammensætter et program for temadagen, der udsendes til dagtilbudslederne og lederne af indskolingen. Ledelsen udvælger de deltagende repræsentanter og melder et antal tilbage til Center for Dagtilbud og Skole. Hvornår Første onsdag i september fra kl

12 Modellens teoretiske afsæt Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Modellen bygger på en grundlæggende teoretisk antagelse og forståelse af, at udvikling og læring finder sted i sociale sammenhænge og i dialogen og samarbejdet mellem børn og voksne. Børnenes læringsforløb skal tage udgangspunkt i, og bygge videre på deres kompetencer og erfaringsverden. Dette kræver gensidigt kendskab til de respektive kulturer og det pædagogiske arbejde i henholdsvis børnehaven og skole/sfo. Pædagogisk kontinuitet handler om at skabe forudsætninger for, at de kompetencer som børnene har erhvervet sig i den gamle sociale struktur i daginstitutionen, bliver tilgængelige og brugbare i de nye sociale strukturer i skolen/sfoen. De voksnes samarbejde Pædagogisk kontinuitet på tværs af børnehave og skole giver børn mulighed for at genkende, forstå og erobre det nye dels gennem pædagogiske aktiviteter i børnehaven rettet mod det kommende skoleliv, og dels gennem pædagogiske aktiviteter i skolen rettet mod det børnehave- og Mini-SFO-liv, som barnet ved skolestarten reelt stadig befinder sig i. Et tættere samarbejde på tværs, hvor der videndeles om pædagogisk praksis og samstemmes forventninger til børns kunnen og kompetencer, er grundlaget for, at børn kan forbinde det nye med det gamle. Rammerne for samarbejde og videndeling er sat gennem kulturrejser, en årlig temadag, overgangsskema og samtaler om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats. Institutionerne må orientere sig mod hinandens praksis og kultur og skabe sammenhæng samt fællesskab omkring børnenes liv. Hvis den enkelte medarbejder er interesseret i at udvikle sin egen praksis, mening og kvalitet såvel for sig selv som børnene, fordrer det også forbindelse til andre 1 Fællesskaber og læring Barnets læreproces er helt afhængig af de relationer, som barnet skaber med kammerater og voksne og af det miljø, der omgiver det. Undersøgelser af børns overgange fra børnehave til skole viser, at børn mest af alt er optaget af at være med og have venner 2. Derfor bliver det en central opgave for de voksne at bidrage til at organisere inkluderende og tolerante fællesskaber, hvor børn får mulighed for at opbygge positive læringserfaringer i samspil og dialog med andre børn og voksne. I Fri for Mobberi er der udviklet værktøjer til, at de voksne kan arbejde med denne opgave. Barnet som betydningsfuld formidler Det er vigtigt at styrke alle børns positioner i fællesskaberne. Med Her er jeg -portrættet i hånden får barnet mulighed for at bringe værdifuld viden og positive fortællinger om sig selv som lærende individ, sine relationer og kompetencer med sig til skole/sfo. I dialogen med andre børn og voksne skabes forbindelseslinjer mellem fortiden i børnehaven/mini-sfoen og nutiden i børnehaveklasse og SFO. Barnet bliver i denne sammenhæng betydningsfuld som formidler af positive fortællinger, der kan virke styrkende for selvopfattelsen. Bevidsthed om egen udvikling og læring giver selvværd: Jeg kan noget, og jeg har noget at tilbyde fællesskabet. 1 2 Højholt, Charlotte og Rasmussen, Ole i tidsskriftet Skolen i morgen, Højholt, Charlotte 2001: Samarbejde om børns udvikling nr. 6: Ledelse i overgange. Center for Dagtilbud og Skole Ådalsparkvej Hørsholm Tlf

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning. vedr. pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO. til s

Vejledning. vedr. pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO. til s Vejledning vedr. pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Vejledninger vedr. pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Dagpleje/vuggestue børnehave Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole Indledning Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

- Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune

- Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune - Fælles kommunal ramme - Børns overgange til skole og SFO/fritidshjem i Faxe Kommune Indledning Overgangen fra daginstitution til skole og fritidstilbud er en betydningsfuld fase i børns liv. Med indførsel

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune

Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune Et af de overordnede mål i Sund Opvækst Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik er at skabe de bedst mulige

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Overgange. Helhed, sammenhæng og pædagogisk kontinuitet i overgangen mellem børnehave, SFO og skole. Denne folder tilhører:

Overgange. Helhed, sammenhæng og pædagogisk kontinuitet i overgangen mellem børnehave, SFO og skole. Denne folder tilhører: Overgange Helhed, sammenhæng og pædagogisk kontinuitet i overgangen mellem børnehave, SFO og skole Denne folder tilhører: Indhold: D Albertslund Kommunes overgangsmodel E Forståelsesrejser G Forældremøde

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare 4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare S. 1/5 FÆLLES PÆDAGOGISK GRUNDSYN Educare kan ses som et fælles pædagogisk grundsyn. Med educare begrebet åbnes op for en forståelse, hvor

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

for børn med behov for en særlig indsats

for børn med behov for en særlig indsats DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn

Læs mere

i skole Dit barn skal snart

i skole Dit barn skal snart Dit barn skal snart i skole Her kommer inspiration til, hvordan du som forældre kan hjælpe med at understøtte dit barn i overgangen fra børnehave til skole og SFO Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1 gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

Børneinstitutionen Kildevænget Pjece om overgang fra børnehave til skole juli 2009. Om overgangen fra børnehave Til skole

Børneinstitutionen Kildevænget Pjece om overgang fra børnehave til skole juli 2009. Om overgangen fra børnehave Til skole Om overgangen fra børnehave Til skole 1 Kære forældre Nu er jeres barn ved at blive så stort, at I skal tage stilling til, om jeres barn skal begynde i skole. Det er en stor omvæltning for jeres barn og

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Børnehave Skole Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle og indbyrdes

Læs mere

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo Breve til kommende forældre Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter Formål: At byde nye forældre velkommen og fortælle om indskrivningen Ansvarlige: Skolens kontor Førskolearbejdet i børnehaven Førskolearbejdet

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Ny drejebog for indskolingen. Peter Mikkelsen og Dorrit Christensen. CESOB

Ny drejebog for indskolingen. Peter Mikkelsen og Dorrit Christensen. CESOB Ny drejebog for indskolingen Peter Mikkelsen og Dorrit Christensen. CESOB Målet med projekt Den Røde Tråd 1. At udvikle et fælles fagligt fundament for resiliens fremmende læringsmiljøer 2. At det fælles

Læs mere

Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO"

Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, Førskole-SFO Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO" Forord "Vi ved fra udviklingspsykologien at overgangen fra børnehave til skole er forbundet med store udfordringer for barnet og at måden

Læs mere

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Overgangsplan fra daginstitution til SFO og skole Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Arbejdsgruppe: Leder Hanne Birkum, Pædagogisk UdviklingsCenter Konsulent

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Forord.3. Viden om overgange. 4. Fælles sprog. 7. Forældresamarbejde. 8. Overgangsobjekter. 9. Overleveringssamtale og samtalepapir..

Forord.3. Viden om overgange. 4. Fælles sprog. 7. Forældresamarbejde. 8. Overgangsobjekter. 9. Overleveringssamtale og samtalepapir.. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Viden om overgange. 4 Fælles sprog. 7 Forældresamarbejde. 8 Overgangsobjekter. 9 Overleveringssamtale og samtalepapir..9 Årshjul og evaluering 10 Organisering.10 Bilag 1:

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016

Samarbejdsaftale. mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016 Samarbejdsaftale mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016 Fortsættes næste side Denne samarbejdsaftale omfatter

Læs mere

Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO" rev. marts 2012

Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, Førskole-SFO rev. marts 2012 Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO, "Førskole-SFO" rev. marts 2012 Forord "Vi ved fra udviklingspsykologien at overgangen fra børnehave til skole er forbundet med store udfordringer for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE / BROBYGNING

SOLRØD KOMMUNE / BROBYGNING SOLRØD KOMMUNE / BROBYGNING MELLEM DAGPLEJE - DAGTILBUD SFO ER SKOLER- KLUBBER Alle dagtilbud, SFOer og skoler har siden 2001 arbejdet med Brobygning fra afgivende institution til modtagende institution

Læs mere

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave SKAL OPGAVE: Samtaler i dagpleje/vuggestue. Ved 2½ års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Formål: At få afklaret om der er områder hvor der skal være særlig fokus frem mod starten i børnehaven.

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen. Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert

Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen. Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert 1 Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert En kommune kan for alvor gøre en indsats for at stoppe mobning,

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Pædagogisk Kontinuitet

Pædagogisk Kontinuitet Pædagogisk Kontinuitet Helhed og Sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem Dagtilbud og Skole Annette Quist Jeppesen Pædagogisk konsulent 1 Kort om Gladsaxe kommune Gladsaxe kommune har 66.656 indbyggere

Læs mere

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Provstegårdskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Notat. Førskolesamarbejde i Randers kommune

Notat. Førskolesamarbejde i Randers kommune Notat Vedrørende: Fælles - Notat Sagsnavn: Førskolesamarbejde i Randers Kommune Sagsnummer: 28.00.00-A00-42-16 Skrevet af: Dorte Brøns og Charlotte Buchhave E-mail: Dorte.Broens@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE. Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 D.I.I. Børnehuset Østerskov 87 13 81 21 D.I.I. Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 D.I.I. Malling Eghovedvej 87 13 83 73 D.I.I. Børnehuset

Læs mere

Brobygning. Handleplan

Brobygning. Handleplan Brobygning Handleplan Indhold Indledning 4 Lovgrundlaget 4 Brobygning og inklusion 6 Sammenhænge i børns liv at bygge bro mellem børns steder 6 Overgang fra forældre til dagpleje/vuggestue 7 Brobygning

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

De gode overgange. Børnehave - skole. Samtaler med alle kommende skolebørns forældre afvikles i børnehaven i løbet af efteråret inden skolestart.

De gode overgange. Børnehave - skole. Samtaler med alle kommende skolebørns forældre afvikles i børnehaven i løbet af efteråret inden skolestart. Breve til kommende forældre i eget skoledistrikt Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter. Formål: At byde nye forældre velkomne og fortælle om indskrivningen. Ansvarlig: Skolen. Samtaler i børnehaven

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole 1 Helhed og sammenhænge i overgange 2 Samarbejdsaftale der beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole 3 Udviklingsbeskrivelse som indeholder forældres

Læs mere

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole 4. udgave 2017 Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra dagtilbud til skole Kære forældre

Læs mere

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL for indsatsen med sammenhæng i børns overgang fra hjemmet til dagtilbud, fra dagpleje til børnehaven og i mellem grupperne i 0-6 års

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE KOMMUNER - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE KOMMUNER - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE KOMMUNER - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM 1 KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar 2009

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Den sammenhængende børnepolitik

Den sammenhængende børnepolitik Den sammenhængende børnepolitik De overordnede rammebeskrivelser af overgangene i barnets / den unges liv Juni 2012 Forord Tema 5 i den sammenhængende børnepolitik omhandler overgangene i barnets / den

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG. I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune. www.albertslund.

Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG. I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune. www.albertslund. 1 Pædagogisk vejledning for arbejdet med MIN BOG I overgangsarbejdet fra børnehave til skole i Albertslund Kommune www.albertslund.dk/minbog 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. del Teoretisk og forskningsbaseret

Læs mere

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt i Børne- og Familieudvalget 27. september 2016 1. Indledning Det fremgår af Børne-

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Fusionsproces mellem CDA og CUD

Fusionsproces mellem CDA og CUD Fusionsproces mellem CDA og CUD Proces Struktur Tendenser Mål Aktiviteter Oplæg 10. november 2016 11-11-2016 1 Dagtilbud og skole går hånd i hånd i implementering af den nye organisering 11-11-2016 2 Sammenlægningen

Læs mere

De Gode Overgange. Sundhedspleje dagpleje/vuggestue. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Sundhedspleje dagpleje/vuggestue. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Sundhedspleje dagpleje/vuggestue Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN FORMÅL At give barnet de bedste forudsætninger for en god overgang ved at give relevant information om barnets trivsel, udvikling og læring via overgangsskemaet. Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Veje til et styrket forældresamarbejde

Veje til et styrket forældresamarbejde www.eva.dk Veje til et styrket forældresamarbejde KL s dagtilbudskonference 17. maj 2017, v. Laura Detlefsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) - en statslig organisation, der udforsker og udvikler kvaliteten

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER

RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER RESULTATER FRA EFFEKTEVALUERINGEN AF PROGRAMMET 2017 Udarbejdet af Rambøll for Mary Fonden og Red Barnet INDHOLD BAGGRUND SIDE 1 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Overgang mellem dagtilbud og skole

Overgang mellem dagtilbud og skole Overgang mellem dagtilbud og skole Møde BKF-Region Midtjylland Fredag den 4. marts 2016 Overgange på dagsordenen Mange overgange Hjem til dagpleje/vuggestue Dagpleje/vuggestue til børnehave Dagtilbud/skole

Læs mere