Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO"

Transkript

1 Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO

2 Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende søjler... 4 Fælles pædagogisk grundlag... 4 Videndeling mellem professionelle... 4 Videndeling om det enkelte barn... 5 Overgangsobjekter... 5 Årshjul... 6 Modellens aktiviteter... 7 Her er jeg -portræt... 7 Overgangsskema... 8 Overgangsamtale om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats... 9 Fri for mobberi Kulturrejser Temadag Modellens teoretiske afsæt De voksnes samarbejde Fællesskaber og læring Barnet som betydningsfuld formidler Udgiver: Hørsholm Kommune Redaktion: Center for Dagtilbud og Skole Layout: M2 Marketing ApS 2

3 Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Overgangen fra daginstitution til skole/sfo er en betydningsfuld fase i børns liv. Med en fælles overgangsmodel vil vi i Hørsholm Kommune skabe gode forudsætninger for sammenhængende læringsforløb og fremme børn og forældres oplevelse af, at overgangen mellem børnehave og skole/sfo er naturlig og tryg. Dette fokus på at skabe sammenhæng i børns liv er gennemgående både i central lovgivning og i Hørsholms sammenhængende børne- og ungepolitik og dagtilbuds- og skolepolitik. Hørsholm Kommunes fælles overgangsmodel skaber rammerne for et tættere samarbejde mellem børnehave og skole/sfo, og opstiller fælles retningslinjer for overgangsarbejdet. Modellen skal forstås som en minimumsmodel. Det vil sige, at det stadig er muligt for børnehaver og skoler at fortsætte med de gode overgangs- og samarbejdsinitiativer, som er blevet praktiseret før en fælles overgangsmodel blev vedtaget. Materialet til Hørsholms overgangsmodel er sammensat af fire dele: 1. Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO beskriver hvad Hørsholms overgangsmodel indebærer af aktiviteter og tidsfrister samt hvilke teoretiske overvejelser, der ligger til grund for modellen. 2. I Vejledningen findes detaljerede beskrivelser og eksempler på den praktiske udførelse af de forskellige aktiviteter. 3. Der er udarbejdet en række Skabeloner, som skal bruges i forbindelse med aktiviteterne. De kan hentes på Familie-boern-og-unge/Publikationer I Forældrepjecen er kommunikationen rettet mod forældrene. Det er beskrevet, hvordan forældrene kan forvente at blive inddraget i barnets overgang, og hvordan vi arbejder på at skabe sammenhæng, tryghed og genkendelighed for børn og forældre. 3

4 Modellens bærende søjler I Hørsholms overgangsmodel er det fire bærende søjler, der er fundamentet for en brobygning mellem børnehave og skoler/sfo. Søjlerne skaber forudsætning for videndeling, samarbejde og dialog mellem børn, forældre og professionelle med henblik på at skabe en tryg og helhedsorienteret overgang. Fra børnehaven til skole og SFO Fælles pædagogisk grundlag Videndeling mellem professionelle Videndeling om det enkelte barn Overgangsobjekter Fælles teoretisk forståelse Fælles pædagogisk metode: Fri for mobberi Årlig temadag Kulturrejser i hhv. dagtilbud og skole/sfo Overgangsskema om alle børn Overgangsmøde om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Her er jeg -portræt Bamseven Fælles pædagogisk grundlag Et fælles pædagogisk grundlag på tværs af børnehave og skole/sfo skal bidrage til at skabe genkendelighed og tryghed for børn og forældre. Det fælles grundlag handler om, at de fagprofessionelle grundlæggende arbejder med afsæt i en fælles teoretisk forståelsesramme og fælles pædagogiske metoder. At nå i mål med at skabe et fælles teoretisk og metodisk udgangspunkt er tæt forbundet med de professionelles mulighed for at videndele. Det gør vi Arbejder med fælles teori og metoder i form af Fri for Mobberi i børnehave og skole Formaliserer videndeling se næste afsnit Videndeling mellem professionelle Tværfaglig videndeling og samarbejde skal sikre forbindelseslinjer og sammenhæng fra børnehaven til skolen/ SFOen. Det indebærer fælles erfaringer, kendskab til hinandens arbejde, en fælles referenceramme og gensidig respekt. Det handler om at skabe rum for, at de professionelle diskuterer, reflekterer og træffer beslutninger om det indhold, som de finder relevant at bringe ind i børnenes liv. Det gør vi Der afholdes et årligt temamøde på tværs af børnehaver og skoler/sfoer Der gennemføres obligatoriske kulturrejser på tværs af børnehaver og skoler/sfoer 4

5 Modellens bærende søjler Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Videndeling om det enkelte barn Videndeling skal sikre et nuanceret helhedssyn på barnet og dets hverdag. Det er vigtigt, at lærere og pædagoger bliver opmærksomme på de potentialer, børn udvikler gennem livet før skolestart. Derved skabes fælles forståelse for barnets lærings- og udviklingsmuligheder, der kan anvendes både i det daglige pædagogiske arbejde og som udgangspunkt for dialog mellem forældre og professionelle om det enkelte barns udvikling. Det gør vi Skriftlig overlevering af relevant viden om alle børn i et særligt overgangsskema Overgangssamtaler om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Overgangsobjekter Overgangsobjekter bidrager til at skabe tryghed for børnene i overgangen mellem det kendte og det nye. I Hørsholms model er overgangsobjekterne et Her er jeg -portræt og en Bamseven fra Fri for Mobberi. Her er jeg -portrættet er et pædagogisk redskab, der rummer konkrete spor af barnets tidligere erfaringer og kompetencer. Indholdet fortæller om barnets liv i børnehaven, dets betydningsfulde erfaringer og historie. Med portrættet inviteres de voksne til at gå i dialog med børnene og lære dem bedre at kende. Her er jeg -portrættet laves af børnene selv dels i børnehaven og dels i Mini-SFOen. Det er et produkt af dialog og fælles aktiviteter med andre børn og voksne i henholdsvis børnehave og Mini-SFO. Det gør vi Alle børn medbringer et Her er jeg -portræt fra børnehave/mini-sfo til børnehaveklasse eller Mini-SFO, som bringes med over i skoledelen. Alle børn har kendskab til Bamseven fra Fri for Mobberi og dens tryghedsskabende funktion. Bamseven er maskot for Fri for Mobberi og bor både i børnehaven, hvor børnene kommer fra, og i skolen/ SFOen, som er det nye og ukendte. Bamseven symboliserer tryghed, omsorg og venskab og minder børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater. 5

6 Årshjul Fri for mobberi Arbejdes med hele året Kulturrejser Arbejdes med hele året Her er jeg - portræt Arbejdes med hele året Ved overgang til Mini-SFO: Inden 1. januar (kun side A) Ved overgang til skole/sfo: Inden skolesommerferien (side A og B) Overgangsskema Ved overgang til Mini-SFO: Skemaet udarbejdes inden jul Her er jeg - Portræti Kulturrejser Fri for mobberi Okt. Sep. Kulturrejser Overgangsskema Overgangssamtale Temadag Her er jeg - Portræt Nov. Aug. Dec. Juli Jan. Juni Feb. Maj Mar. April Her er jeg - Portræt Overgangssamtale Overgangsskema Kulturrejser Fri for mobberi Fri for mobberi Ved overgang til skole/sfo: Skemaet udarbejdes inden 15. maj Overgangssamtale Ved overgang til Mini-SFO: Samtalen afholdes inden jul Ved overgang til skole/sfo: Samtalen afholdes inden 15. maj Temadag Første onsdag i september fra kl

7 Modellens aktiviteter Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Her er jeg -portræt Hvad Her er jeg -portrættet er et lamineret A3-papir, der med ord, foto og tegninger fremhæver og gengiver særlige fortællinger om barnets familie, kompetencer og forventninger til skolen mm.. Fortællingerne er skabt af barnet selv og i dialog med andre børn og voksne i børnehaven/mini-sfoen. Hvorfor Her er jeg -portrættet skal støtte barnet i overgangen mellem børnehave og skole herunder de børn der skal i Mini-SFO inden skolestart. Det er et trygt og genkendeligt objekt, der fordrer dialog mellem børn og voksne om oplevelser og læring. Her er jeg -portrættet tjener et pædagogisk formål både inden skolestart og i den første periode af barnets nye liv i skolen/sfoen. I børnehaven/mini-sfoen udarbejdes Her er jeg - portrættet som et produkt af en længere proces med en række pædagogiske aktiviteter. Det er pædagogiske aktiviteter, som skal bidrage til at forberede og ruste børnene til deres nye liv i skole og SFO. Gennem dialog og aktiviteter bevidstgøres børnene om deres læring, kompetencer og potentialer. I skolen og SFOen giver Her er jeg -portrættet anledning til dialog børnene imellem og mellem børn og voksne. Børnene kan med udgangspunkt i Her er jeg -portrættet fortælle om oplevelser og læring fra deres børnehave-/ Mini-SFO-liv, præsentere deres familie samt synliggøre deres kompetencer for deres nye kammerater og voksne. Hvordan Der er udarbejdet en standard skabelon i A3-format, som er udleveret til alle børnehaver og Mini-SFOer. Skabelonen består af en række overskrifter og felter fordelt på side A og B. Børn, der skal i Mini-SFO, laver side A i børnehaven og side B i Mini-SFO. Andre børn udarbejder begge sider i børnehaven herunder Sæsonbørnehave. Side A: Foto af barnet samt navn Mig og min familie Min yndlingssang Det bedste ved min børnehave Side B: Mine venner siger om mig Det er jeg god til Når jeg kommer i skole, skal jeg Min bedste fællesleg I vejledningsmaterialet er det beskrevet, hvilket indhold der skal udarbejdes for hver overskrift - herunder om udtrykket på Her er jeg -portrættet er med ord, foto, eller tegning. Desuden fremgår det, hvordan overskrifterne er tænkt i henholdsvis en børnehavekontekst og en skolekontekst. Der er metodefrihed i valg af de pædagogiske aktiviteter, som gennemføres i forbindelse med arbejdet med hver overskrift. Det giver børnehaven og Mini-SFOen mulighed for at integrere arbejdet med Her er jeg -portrættet med de aktiviteter, som i forvejen gennemføres med kommende skolebørn. Børnene skal naturligvis have hjælp af personalet til at konstruere indholdet på begge sider af Her er jeg - portrættet. Samtidig er det vigtigt at fastholde barnets perspektiv, så Her er jeg -portrættet afspejler barnets egen fortælling. Hvornår Ved overgang til Mini-SFO: inden 1. januar (kun side A) Ved overgang til skole/sfo: Inden skole sommerferien (side A og B) Børn, der flytter til Hørsholm Kommune i løbet af 0. klasse, udarbejder et Her er jeg -portræt i SFOen. SFOen er i dialog med barnets forældre om den del af indholdet, der relaterer sig til barnets tidligere børnehave. 7

8 Modellens aktiviteter Overlevering: Det er henholdsvis dagtilbudslederen og lederen af SFO, der har ansvar for, at skolerne får Her er jeg -portrætterne leveret samlet inden skolesommerferien. Portrætterne sendes til afdelingsleder af indskolingen, som sørger for, at de formidles til børnehaveklasselederne. Kontaktinformationer findes i vejledningsmaterialet. Ved personlig overlevering laves en aftale med afdelingslederen. Overgangsskema Hvorfor Overgangsskemaet er et redskab til at dele viden mellem forældre, børnehave og skole om barnets trivsel, læring og udvikling med fokus på barnets ressourcer og potentialer. Formålet med overgangsskemaet er at skabe gode forudsætninger for et kontinuerligt lærings- og udviklingsforløb for barnet. Beskrivelser af barnets udvikling og læring synliggør, hvordan forældre og fagpersoner sammen kan understøtte barnets videre kompetenceudvikling. Det er håbet, at beskrivelserne vil give fagprofessionelle i børnehaveklasse og SFO et bedre grundlag for at tilrettelægge en pædagogisk praksis, der imødekommer børnenes behov og forudsætninger. Hvem Overgangsskemaet skal udfyldes for alle børn, der overgår fra børnehave til skole/mini-sfo også for de børn, hvor der afholdes en overgangssamtale. Hvordan Skemaet består af en side A, som udfyldes af de fagprofessionelle og en side B, som forældrene skal udfylde. Der er udarbejdet en vejledning til udfyldelse af skemaet, som findes i vejledningsmaterialet. Den tomme skabelon kan hentes på I børnehaven: De fagprofessionelle starter med at udfylde skemaet, således at forældrene har mulighed for at læse, hvilke oplysninger, der bringes videre til personalet i enten Mini-SFOen eller børnehaveklassen. Lovgivningen stiller ikke krav til forældresamtykke, men forældrene skal orienteres om, hvilke oplysninger der videregives. Forældrene skriver under på, at de er bekendt med de beskrivelser, der videregives. Det betyder ikke nødvendigvis, at forældrene er enige i de fagprofessionelles beskrivelser. Forældrene kan have et anderledes blik på barnet, som de har mulighed for at formidle i skemaets forældredel. I Mini-SFOen: Fra barnet forlader børnehaven for at gå i Mini-SFO, og til det starter i skole, kan der være sket en stor udvikling. Derfor er det vigtigt, at forældre og professionelle i Mini- SFOen beskriver de områder, hvor det vurderes, at der er sket en udvikling. De nye beskrivelser skrives i et nyt skema og vedlægges børnehavens skema. Overlevering Det er henholdsvis dagtilbudslederen og leder af SFO, der har ansvaret for at overlevere skemaet til skolens leder af indskolingen. Forældrene får en kopi af skemaet. Brug af overgangsskemaet Overgangsskemaet inddrages ved den første skole/ hjem-samtale og kan være et nyttigt værktøj i forbindelse med klassedannelsen og ved børnenes opstart i SFO. Derfor skal både SFO og skole have adgang til skemaerne. Hvornår Ved overgang til Mini-SFO: Skemaet udarbejdes inden jul og overleveres til SFO-lederen. Ved overgang til skole/sfo: Skemaet udarbejdes inden 15. maj og overleveres til afdelingsleder af indskolingen. Ovenstående tidsfrister betyder, at ansøgninger om skoleudsættelse er færdigbehandlet i Center for Dagtilbud og Skole senest den 1. maj og at en eventuel optagelse i Mini-SFO er afgjort senest den 15. november. 8

9 Modellens aktiviteter Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Overgangsamtale om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats Hvorfor Overgangssamtalen skal medvirke til, at børn med behov for en særlig pædagogisk indsats får den bedst mulige overgang mellem børnehave og skole/mini-sfo. Det handler om, at skabe et fagligt grundlag for at imødekomme barnets særlige behov i det nye miljø. Desuden skal mødet danne grundlag for en åben samarbejdskultur mellem forældre og fagprofessionelle. Hvem Ved børn med behov for en særlig pædagogisk indsats forstås dels børn med støttetimer i børnehaven, dels børn, hvor der, i perioden op til overgangen, har været iværksat en særlig pædagogisk indsats i børnehaven med pædagogisk vejleder, og hvor der er udarbejdet en handleplan. I overensstemmelse med ovenstående rettesnor er det dagtilbudslederen, der vurderer, hvilke børn, der kunne have gavn af initiativet. og leder af indskolingen aftaler ved mødets afslutning ansvarsfordeling for den videre kommunikation. Deltagere i mødet er forældre, repræsentanter fra børnehave og skole/sfo samt den pædagogiske vejleder. Desuden kan dagtilbudslederen indkalde andre relevante fagpersoner, der har været involveret i forløbet, som eksempelvis psykolog, tale/høre-lærer, to-sprogspædagog, børnefysioterapeut m.fl. Hvordan På mødet overleverer de afgivende fagpersoner deres erfaringer med pædagogiske tiltag og metoder, der har virket fremmende for barnets udvikling, trivsel og læring. De modtagende fagpersoner vil således bedre kunne tage højde for barnets særlige behov allerede ved modtagelsen af barnet i skoleregi, ligesom de vil kende til den indsats, som børnehave og forældre har været fælles om. Forældrene bidrager med deres forståelse af barnets behov, og bliver gennem deltagelse i mødet fuldt orienteret om, hvilke informationer, der formidles mellem de forskellige fagpersoner. Dagtilbudslederen Det er dagtilbudslederen, der indkalder til mødet og udsender en dagsorden. Mødet finder sted i børnehaven. I vejledningsmaterialet findes et eksempel på en dagsorden, og skabelonen kan hentes på Borgerservice/Familie-boern-og-unge/Publikationer... Af hensyn til skolernes ressourceplanlægning for det kommende skoleår er der udarbejdet en procedure, der dels skal sikre rettidig visitation af støttetimer i overgangen fra børnehave til skole og dels skal sikre rettidig kommunikation til skolen. Se Procedure for ansøgning om støtte til kommende skolebørn med særlige behov i vejledningsmaterialet. Hvornår Ved overgang til Mini-SFO: Overgangssamtale afholdes inden jul. Ved overgang til skole/sfo: Overgangsamtale afholdes inden 15. maj. 9

10 Modellens aktiviteter Fri for Mobberi Hvorfor Fri for Mobberi er Mary Fondens og Red Barnets forebyggende antimobbeprogram. Målet med Fri for Mobberi er at skabe en vedvarende, inkluderende kultur blandt børn og voksne i børnehaven. Denne kultur skal fastholdes og videreudvikles i skolen og SFOen. Fri for Mobberi bidrager med fælles værdier, fælles teoretisk referenceramme og pædagogiske metoder. Det er et godt udgangspunkt for de fagprofessionelles samarbejde på tværs af børnehave og skole og Fri for Mobberis metode skaber genkendelighed for børn og voksne i kommunens læringsmiljøer. Kulturrejser Hvorfor Kulturrejserne er de fagprofessionelles mulighed for at få indblik og viden om børns læringsmiljøer i henholdsvis børnehaver, skoler og SFOer. At møde andre institutionskulturer og fagligheder giver anledning til refleksion over egen praksis og bidrager til pædagogisk udvikling. Det er udvikling af fagprofessionen, der er omdrejningspunktet for kulturmødet mellem børnehave og skole/sfo. Hvem Det er følgende fagprofessionelle, som er inkluderet i den obligatoriske kulturrejse: Fri for Mobberi bygger på, at: mobning blandt børn er de voksnes ansvar en forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe mobning inddrage tilskuerne til mobning udvikle børnefællesskaber der bygger på tolerance, respekt, omsorg og mod Læs mere om projektet på: Hvordan Fri for Mobberis redskaber er indeholdt i to kufferter - en til børnehaver og en til skoler og SFOer. I kufferten findes en række sociale værktøjer til børn, pædagoger og lærere, der udvikler børns samspil og fællesskaber. Der er ligeledes udarbejdet materiale, der retter sig mod forældrenes deltagelse og ansvar. Bamsefiguren Bamseven er maskot for Fri for Mobberi. Den symboliserer tryghed, omsorg og venskab og minder børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater. Fagfolk og ledere fra kommunens børnehaver og indskolinger og SFOer har deltaget i et instruktørkursus af én dags varighed. Center for Dagtilbud og Skole vil sørge for opfølgningskurser. Hvornår Fri for Mobberi indarbejdes i børnehavens og skolens hverdag. Fri for Mobberi er en løbende proces og inkluderer børn i alderen 3-8 år. Pædagoger i børnehaven, der er tilknyttet de kommende skolebørn Pædagoger i SFO herunder Mini-SFO Børnehaveklasseledere Skolepædagoger Lærere tilknyttet indskolingen Hvordan Der er ikke tale om et jobbytte. Det vil sige, at når en institution har en kulturrejsende på besøg, er det ikke som erstatning for en medarbejder. Børnehaverne: Hvert år drager 1 pædagog pr børnehave på kulturrejse til en børnehaveklasse om formiddagen og til den tilhørende SFO om eftermiddagen. Hvert år modtager hver daginstitution 1 medarbejder fra børnehaveklasseteamet og 1 pædagog fra den tilhørende SFO. Skole og SFO: Hvert år drager 1 medarbejder fra hvert børnehaveklasseteam (børnehaveklasseleder, skolepædagog og lærer) og eventuelt 1 pædagog fra SFO på kulturrejse til en børnehave. Hvert år modtager hver børnehaveklasse 1 pædagog et par enkelte klasser modtager 2 pædagoger årligt - som også følger med børnene i SFO. Det betyder, at SFOerne modtager 4-6 besøgende årligt. 10

11 Modellens aktiviteter Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Hvem besøger hvem? I vejledningsmaterialet er der udarbejdet en oversigt over, hvilke dagtilbud, der besøger hvilke børnehaveklasser/sfoer og omvendt. Det er ikke praktisk muligt at fokusere kulturrejserne til at kun at foregå mellem institutioner i samme skoledistrikt. Men da formålet netop er udveksling af fagprofessionelles erfaringer, vil det heller ikke være vigtigt, hvor de konkret udspiller sig. Hvor længe? En dags varighed. Hvornår? Det er lederne (daginstitutionsledere, indskolingsledere og SFO-ledere), der koordinerer datoerne i samarbejde med de medarbejdere, der skal på kulturrejse det pågældende år. Lederne vurderer, om man ønsker flere besøgende på samme dag eller foretrækker at fordele de besøgende over flere dage. Rollerne - Indskolingslederne tager initiativ til at koordinere datoerne med børnehaverne. - Dagtilbudsledere, indskolingsledere og SFO-ledere udnævner en kulturrejsevært, der tilrettelægger dagens program for den rejsende, følger den rejsende godt igennem dagen og står til rådighed for spørgsmål mm. - Den rejsende leger antropolog på sin rejse dvs. han/ hun udforsker og er nysgerrig på den fremmede kultur, hvilket kan give anledning til at se sin egen kultur med nye øjne. Temadag Hvorfor Det er temadagens formål, - at fagfolk på tværs af børnehave og skoler/sfo får mulighed for at videndele og udveksle erfaringer vedrørende Hørsholms overgangsmodel - at blive inspireret af nyeste forskning på området - at evaluere modellen med henblik på løbende justeringer Hvordan Center for Dagtilbud og Skole sammensætter et program for temadagen, der udsendes til dagtilbudslederne og lederne af indskolingen. Ledelsen udvælger de deltagende repræsentanter og melder et antal tilbage til Center for Dagtilbud og Skole. Hvornår Første onsdag i september fra kl

12 Modellens teoretiske afsæt Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Modellen bygger på en grundlæggende teoretisk antagelse og forståelse af, at udvikling og læring finder sted i sociale sammenhænge og i dialogen og samarbejdet mellem børn og voksne. Børnenes læringsforløb skal tage udgangspunkt i, og bygge videre på deres kompetencer og erfaringsverden. Dette kræver gensidigt kendskab til de respektive kulturer og det pædagogiske arbejde i henholdsvis børnehaven og skole/sfo. Pædagogisk kontinuitet handler om at skabe forudsætninger for, at de kompetencer som børnene har erhvervet sig i den gamle sociale struktur i daginstitutionen, bliver tilgængelige og brugbare i de nye sociale strukturer i skolen/sfoen. De voksnes samarbejde Pædagogisk kontinuitet på tværs af børnehave og skole giver børn mulighed for at genkende, forstå og erobre det nye dels gennem pædagogiske aktiviteter i børnehaven rettet mod det kommende skoleliv, og dels gennem pædagogiske aktiviteter i skolen rettet mod det børnehave- og Mini-SFO-liv, som barnet ved skolestarten reelt stadig befinder sig i. Et tættere samarbejde på tværs, hvor der videndeles om pædagogisk praksis og samstemmes forventninger til børns kunnen og kompetencer, er grundlaget for, at børn kan forbinde det nye med det gamle. Rammerne for samarbejde og videndeling er sat gennem kulturrejser, en årlig temadag, overgangsskema og samtaler om børn med behov for en særlig pædagogisk indsats. Institutionerne må orientere sig mod hinandens praksis og kultur og skabe sammenhæng samt fællesskab omkring børnenes liv. Hvis den enkelte medarbejder er interesseret i at udvikle sin egen praksis, mening og kvalitet såvel for sig selv som børnene, fordrer det også forbindelse til andre 1 Fællesskaber og læring Barnets læreproces er helt afhængig af de relationer, som barnet skaber med kammerater og voksne og af det miljø, der omgiver det. Undersøgelser af børns overgange fra børnehave til skole viser, at børn mest af alt er optaget af at være med og have venner 2. Derfor bliver det en central opgave for de voksne at bidrage til at organisere inkluderende og tolerante fællesskaber, hvor børn får mulighed for at opbygge positive læringserfaringer i samspil og dialog med andre børn og voksne. I Fri for Mobberi er der udviklet værktøjer til, at de voksne kan arbejde med denne opgave. Barnet som betydningsfuld formidler Det er vigtigt at styrke alle børns positioner i fællesskaberne. Med Her er jeg -portrættet i hånden får barnet mulighed for at bringe værdifuld viden og positive fortællinger om sig selv som lærende individ, sine relationer og kompetencer med sig til skole/sfo. I dialogen med andre børn og voksne skabes forbindelseslinjer mellem fortiden i børnehaven/mini-sfoen og nutiden i børnehaveklasse og SFO. Barnet bliver i denne sammenhæng betydningsfuld som formidler af positive fortællinger, der kan virke styrkende for selvopfattelsen. Bevidsthed om egen udvikling og læring giver selvværd: Jeg kan noget, og jeg har noget at tilbyde fællesskabet. 1 2 Højholt, Charlotte og Rasmussen, Ole i tidsskriftet Skolen i morgen, Højholt, Charlotte 2001: Samarbejde om børns udvikling nr. 6: Ledelse i overgange. Center for Dagtilbud og Skole Ådalsparkvej Hørsholm Tlf

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen. Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert

Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen. Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert 1 Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert En kommune kan for alvor gøre en indsats for at stoppe mobning,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere