Indhold. Kort opsummering af analysen og dens resultater s. 2. Liste over figurer og tabeller s. 5. Del I: Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Kort opsummering af analysen og dens resultater s. 2. Liste over figurer og tabeller s. 5. Del I: Introduktion"

Transkript

1

2 Indhold Kort opsummering af analysen og dens resultater s. 2 Liste over figurer og tabeller s. 5 Del I: Introduktion Facebook i visionsprocessen s. 7 Sammenhængen mellem rapporten og databasen s. 9 Del II: Analyse af visionsformuleringer fra Gigantium Hvad er datagrundlaget? s. 13 Hvad kigger vi efter: Nøgleord, temagrupper og grænsegængere s. 20 Hvad var de relevante nøgleord? s. 22 Hvad var de relevante temagrupper? s. 25 Hvad var de relevante grænsegængere? s. 28 At udforske databasen s. 30 Eksempel 1: Nøgleordet Læring s. 30 Eksempel 2: Nøgleordet Livsduelighed s. 33 Eksempel 3: Temagruppen Samarbejde, vidensdeling og tværfaglighed s. 35 Eksempel 4: Grænsegængeren udvikling s. 38 Overgang til del III: s. 41 Del III: Analyse af de åbne facebooksamtaler Hvad er datagrundlaget? s. 43 Hvad er de interessante samtaler? S. 47 Om skolens fysiske rammer s. 47 Om elevansvar s. 49 Om livsduelighed og samfundskompetencer s. 51 Om faglighed s. 53 Om bevægelse s. 58 Del IV: Afsluttende kommentarer Rapportens rolle i det videre visionsarbejde s. 62 1

3 Kort opsummering af analysen og dens resultater I forbindelse med Aalborg Kommunes visionsproces for fremtidens folkeskole har vi mellem september 2014 og januar 2015 indsamlet og analyseret visionsrelevante indlæg på skoleforvaltningens facebookside. Analysen falder i to dele: 1. En struktureret analyse og indeksering af de visioner, der blev formuleret af deltagerne på visionsdagen i Gigantium 8 januar En eksplorativ kortlægning af de temaer, der er blevet knyttet til visionsarbejdet gennem brugernes indlæg og diskussioner i løbet af efteråret Baggrund og formål Forvaltningen har fra visionsprocessens begyndelse haft en ambition om at anvende sociale medier i inddragelsen af folkeskolens aktører og interessenter. Det var derfor på forhånd besluttet at Aalborg Kommunes Skolers facebookside skulle danne rammen om en demokratisk samtale. Det var på den baggrund, at vi blev inddraget. Mens det har været op til forvaltningens medarbejdere at bringe aktører og interessenter i dialog på facebooksiden, så har det været vores opgave at levere et overblik over, hvad de mange indlæg og kommentarer har drejet sig om. Det er vigtigt at understrege, at visionsprocessen som sådan er varetaget af konsulentfirmaet Agora. Vi er i den sammenhæng underleverandører til et større arbejde med at inddrage aktører og interessenter i Aalborg i formuleringen af en vision for fremtidens folkeskole. Ansvaret for at lede og tilrettelægge denne proces, herunder at forvalte dens resultater, har ligget og ligger fortsat hos Agora og Skoleforvaltningen. Vi betragter med afleveringen af denne rapport og den tilhørende visionsdatabase vores bidrag som afsluttet. Spilleregler Analysen er udført indenfor følgende rammer, der også har været meldt ud på Facebook fra dataindsamlingens start: - - Privatliv skal respekteres. Vi har kun høstet data fra offentligt tilgængelige sider under Aalborg Kommunes Skoler. Her har vi endvidere begrænset os til indlæg og kommentarer, der indeholdt visionsrelevante hashtags. Alle indlæg og kommentarer er så vidt muligt anonymiseret. Ikke en folkeafstemning. Analysen beskæftiger sig med de visioner for fremtidens folkeskole i Aalborg, der er blevet formuleret på Facebook. Den kan altså ikke sige noget om, hvad et repræsentativt udsnit af borgerne i Aalborg eksempelvis mener om et bestemt spørgsmål. 2

4 - Ikke en erstatning for praksis. Datagrundlaget giver ikke belæg for at forholde konkret sig til hverdagen i folkeskolen eller tage stilling til det arbejde, der udføres her. Vores analyse kan bruges til at få overblik over, og finde mønstre i, de visioner, som lærere, pædagoger, ledere, elever og andre i fællesskab har formuleret på Facebook. Resultater fra visionsdagen i Gigantium I løbet af 8-9 januar blev der lagt over 900 indlæg på skoleforvaltningens facebookside. Der var i altovervejende grad tale om visioner, der var formuleret af deltagerne på visionsdagen i Gigantium. Vi har samlet visionerne her. Deltagerne var på forhånd instrueret i at #hashtagge de vigtigste temaer i deres visioner. På baggrund af det materiale er det muligt at opstille nogle kriterier for, hvad der bør være de bærende temaer i en vision for fremtidens folkeskole i Aalborg. Det handler ikke kun om, hvilke temaer der har været de mest populære, men også om hvilke temaer der knyttes til visionen af flest forskellige aktører og i flest forskellige sammenhænge. Tager vi dette i betragtning ender vi med følgende nøgleord, som vi kunne kalde visionsrobuste : ANSVAR KOMPETENCER SOCIALT BEVÆGELSE LIVSDUELIGHED TID DANNELSE LÆRING TRIVSEL FAGLIGHED MOTIVATION UDVIKLING FÆLLESSKAB SAMARBEJDE UNDERVISNING Da disse nøgleord kun i meget begrænset omfang giver mening alene, har vi gjort visionsdatabasen søgbar, således at brugeren nemt kan fremkalde alle de visioner, der eksempelvis handler om både LÆRING og MOTVIATION (eller en hvilken som helst anden brugerdefineret temakombination). Her kan man også filtrere sin søgning på afsendertyper og således nøjes med at fremkalde visioner, der er underskrevet LÆRER, PÆDAGOG eller noget tredje. Ser vi på, hvordan deltagerne i Gigantium kombinerer temaord i visionsformuleringerne, så bliver det desuden muligt at identificere nogle grupper af temaer, der ofte optræder i relation til hinanden. Her er der 7 større grupperinger omkring 1) fællesskab, ansvar, dannelse og livsduelighed, 2) inklusion og rummelighed, 3) trivsel og motivation, 4) engagement og inddragelse, 5) uddannelse og IT, 6) refleksion og fordybelse, og 7) samarbejde, vidensdeling og tværfaglighed. Du kan udforske temagrupperne her. Endelig er det muligt at identificere nogle tværgående temaord, der ikke placerer sig entydigt i én af de tematiske grupperinger, men anvendes på tværs. Det drejer sig blandt andet om FAGLIGHED, TID, BEVÆGELSE, KOMPETENCER, UDVIKLING og EVALUERING, der alle knyttes til et bredt udsnit af andre temaer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette i nogen tilfælde kan reflektere en form for konsensus, men at det ligeså vel kan skyldes, at temaordene tillægges forskellige meninger i forskellige sammenhænge, eller at der er direkte uenighed om deres anvendelse. 3

5 Denne rapport tilbyder kvalitative analyser af nøgleordene livsduelighed og læring, temagruppen om samarbejde, videndeling og tværfaglighed samt det tværgående temaord, udvikling. Disse analyser tjener til inspiration for hvordan arbejdet med databasen kan kvalificere visionsformuleringer om fremtidens skole. Resultater fra den åbne analyse af samtalerne på Facebook i månederne op til visionsdagen i Gigantium I løbet af september, oktober, november og december 2014 blev der skrevet over 100 indlæg med over 900 kommentarer om visionsprocessen på Facebook. Dette datamateriale er af en væsentlig mere varieret karakter end de mange visionsformuleringer, der blev produceret i Gigantium. Indlæggene har forskellig længde, nogle kommer fra brugere, andre fra kommunen selv, nogle begynder med et decideret spørgsmål til visionen, andre opstår mere spontant og tilfældigt som en udløber af andre diskussioner. Det er ikke desto mindre også muligt at finde tematiske mønstre i dette materiale. Her fandt vi interessante og visionsrelevante samtaler om temaer som skolens fysiske rammer, elevansvar, faglighed, bevægelse og samfundskompetencer. Det giver et lidt andet billede end den tematiske analyse af visionsformuleringerne fra Gigantium. Eksempelvis står skolens fysiske rammer ikke nær så centralt i de færdige visionsformuleringer som de har gjort i den åbne samtale på Facebook, der ledte op til visionsdagen. Det kan skyldes mange faktorer, blandt andet at visionsformuleringerne fra Gigantium var resultatet af en styret proces, eller at deltagerne i Gigantium var sammensat anderledes, men det gør det under alle omstændigheder relevant også at tage denne del af analysen i betragtning. Ligesom i det endelige visionsmateriale er der i temaerne fra den åbne samtale klare forskelle i måden, bestemte emner diskuteres på. Bevægelse bliver således både sat i meget positivt i forbindelse med arbejdet med introverte børn i undervisningen og mere kritisk i forbindelse med en nedprioritering af kernefagligheden. Endelig giver analysen af den åbne samtale på Facebook også mulighed for at kaste et mere refleksivt blik på den måde selve visionsprocessen har været opfattet og diskuteret. Her bliver arbejdet med visionen uvægerligt tæt forbundet med kontroverserne om den nye folkeskolereform og loven om lærernes arbejdstid. Analyserne af den åbne samtale på Facebook peger således også på nogle tematikker, der kan være interessant for læseren at forfølge i sit arbejde med databasen. God læselyst, Anders Kristian Munk & Anders Koed Madsen 4

6 Liste over figurer og tabeller Figur 1: Databasens interface Figur 2: Fordelingen af visionsformuleringer på afsendertyper Figur 3: Hvilke temaer handler visionerne om? Figur 4: Hvem taler om hvad? Figur 5: Temaer og temagrupper Figur 6: Visionsrobuste nøgleord Figur 7: 7 overordnede tematiske grupperinger (og 5 mindre) Figur 8: 11 grænsegængere Figur 9: Hvem taler om hvad (i samtaler på Facebook forud for Gigantiumdagen)? Figur 10: Temaer og temagrupper (i samtaler på Facebook forud for Gigantiumdagen)? Figur 11: Temagruppe om skolens fysiske rammer Figur 12: Temagruppe om elevansvar Figur 13: Temagruppe om livsduelighed og andre samfundskompetencer Figur 14: Ego-netværk omkring temaet faglighed Figur 15: Ego-netværk omkring temaet bevægelse Tabel 1: Oversigt over baggrund, definitioner, kriterier og datagrundlag for arbejde med nøgleord, temagrupper og grænsegængere. Tabel 2: De 15 vigtiste nøgleord i det samlede sæt af visonsformuleringer Tabel 3: Oversigt over temagrupper, deres hashtags og deres indhold 5

7 Del I: Introduktion 6

8 Facebook i visionsprocessen Det har været en vigtig del af visionsprocessen at anerkende samtaler på de sociale medier som seriøse inputs til formuleringen af en retning for fremtidens folkeskole i Aalborg. Vi kan se, at sådanne samtaler indeholder gode råd og refleksioner fra personer, der har daglig kontakt med folkeskolen. Forældre, lærere, pædagoger, borgere og interessenter er blot nogle af de grupper, der har givet deres mening til kende om forskellige aspekter af folkeskolen. I det sidste halve år har de bl.a. engageret sig i temaer som skolens fysiske rammer, skemalægning, bevægelse, arbejdstidsforhold og elevansvar. Desuden deltog 1300 ansatte i kommunens skoler i en visionsdag i Gigantium den 8. Januar 2015, hvor en central opgave var at formulere visioner for skolen, konkretisere disse visioner i delmål og uploade dem på kommunens facebookside. Når vi taler om brugen af Facebook i visionsprocessen er det således disse to typer inputs vi refererer til. Denne rapport giver en oversigt over de vigtigste elementer i begge. For det første leverer den en analyse af de visions- og målformuleringer som ansatte i Aalborg Kommunes skoler uploadede på skoleforvaltningens facebookside under og efter visionsdagen. Denne analyse er suppleret af en database med et interface, der giver læseren adgang til at dykke ned i visionsformuleringerne i deres fulde længde. Sammenhængen mellem rapport og database er vigtig og gennemgås nedenfor. For det andet leverer rapporten en analyse af alle visions-relevante samtaler på Aalborg Kommunes Skolers facebooksider fra august 2014 januar Resultaterne fra denne del af analysen indgik som en del af oplægget til deltagerne på visionsdagen i Gigantium. Her kan de læses som et supplement til analysen af visionsformuleringerne. De næste sider vil give et indblik i, hvem der har deltaget i samtalen på Facebook og hvilke perspektiver de har talt fra. Vi vil f.eks. fokusere på hvilke temaer folk har været fælles om at interessere sig for og vi vil se på, om der er forskelle i, hvordan disse temaer omtales af forskellige grupper. Vi vil bl.a. stille følgende spørgsmål: Hvilke temaer blev ofte diskuteret? Hvilke temaer havde interesse på tværs af forskellige grupper? Hvilke temaer 7

9 diskuteredes ofte sammen? Hvilke begreber blev diskuteret på forskellige måder i forskellige grupperinger? Når du læser rapporten, vil det hurtigt blive klart, at det ikke er alle samtaler på Facebook, der ligner den type samtaler, man normalt forsøger at understøtte i inddragende visionsprocesser. Hvor f.eks. et borgermøde ofte ligger op til en struktureret dialog om et foruddefineret emne, har mange samtaler på Facebook karakter af hurtige ytringer, der er motiveret af konkrete hverdagserfaringer og en ledig stund ved tasterne. Visionsformuleringerne fra Gigantium er naturligvis mere strukturerede, men de er stadigt bruger-drevne i den forstand, at det har været op til deltagerne, hvilke temaer de tog op. Deltagerne på visionsdagen har selv kategoriseret deres visioner i temaer ved hjælp af #hashtags. Denne form for bruger-drevet data spiller sjældent en vigtig rolle i visionsprocesser. Vores håb er at beslutningen om at integrere dem i denne proces i Aalborg kan være en hjælp til at formulere mere robuste og ansvarlige bud på hvordan fremtidens folkeskole skal se ud. Robuste og ansvarlige, fordi sådanne bud vil have rødder i inputs fra et bredt spektrum af aktører og interessenter. Skolen tilskrives helt naturligt forskellig betydning af forskellige personer og faggrupper. Hovedmålet med denne rapport - samt den medfølgende database over visionsformuleringer - er klart. Vi vil gerne skabe et grundlag for at alle disse forskellige stemmer kommer til at spille en rolle i udviklingen af fremtidens folkeskole i Aalborg. 8

10 Sammenhængen mellem rapporten og databasen For at få fuldt udbytte af denne rapport er det helt centralt, at den bruges i kombination med den medfølgende database, der indeholder alle de visionsformuleringer og delmål, der blev produceret af deltagerne på visionsdagen i Gigantium den 8. januar Databasen kan tilgås på Læseren har således adgang til det komplette datasæt via et interface, der gør det muligt at dykke ned i visionsformuleringerne med forskellige formål for øje. Nedenfor kan du se et screenshot af brugerfladen. I dette eksempel har vi valgt alle de 64 visioner, der omhandler #trivsel og som er støttet af en #lærer. Figur 1: Databasens interface Databasens interface giver brugeren mulighed for at hente bestemte visionsformuleringer og deres delmål frem på skærmen. Dette kan gøres på fire forskellige måder. 9

11 For det første kan man vælge at lade databasen returnere alle visionsformuleringer, der omhandler et bestemt tema. Dette gøres helt simpelt ved at vælge et eller flere temaer i den menu, der hedder tematags. Hvis man f.eks. vælger #trivsel (som i eksemplet ovenfor), vil man se alle visioner, der omhandler trivsel. Tilføjer man #bevægelse, vil man se alle visioner, der både omhandler trivsel og bevægelse, osv. Som et alternativ er det muligt at vælge tematags direkte fra netværket over temaer til højre. Man kan bevæge dig rundt i netværket ved at scrolle med musen. Man vælger et tema ved at klikke på det. På den måde får man også et overblik over relaterede temaer, der kunne være interessante at tilføje til søgningen. For det andet kan man lade databasen returnere alle visionsformuleringer, der støttes af bestemte afsendertyper. Dette gøres helt simpelt ved at vælge en eller flere afsendertyper i den menu, der hedder afsendertags. Hvis man vælger #lærer (som i eksemplet ovenfor), vil man se alle visioner støttet af mindst en lærer. Tilføjer man #pædagog, vil man se alle visioner, der er støttet af både en lærer og en pædagog osv. For det tredje kan man lade databasen returnere alle visionsformuleringer, der tilhører en bestemt temagruppe. Der er her tale om større grupperinger af temaer, der har en tendens til at optræde sammen i visionerne (vi gennemgår den konkrete analyse herunder). Man søger på en temagruppe ved at vælge den i menuen temagrupper. Hvis man f.eks. vælger samarbejde, vidensdeling og tværfaglighed, vil man se alle de visioner, der hører til i denne gruppe. For det fjerde kan man lade databasen returnere alle visionsformuleringer, der relaterer sig til det vi kalder grænsegængere. En grænsegænger er et ord, der anvendes tværs af forskellige temaer (vi kommer nærmere ind på dem herunder). Man søger på en grænsegænger ved at vælge et ord fra menuen grænsegængere og ser derefter alle de visioner, der knytter sig til det valgte ord. 10

12 Disse fire måder at søge i databasen på kan kombineres. Vælger man således #trivsel og #bevægelse i tematags samt #lærer og #pædagog i afsendertags, vil man kun se visionsformuleringer, der handler om både trivsel og bevægelse og som er støttet af mindst en lærer og mindst en pædagog. På samme måde vil man kunne fremkalde de visioner, der hører til i en bestemt temagruppe og som er støttet af bestemte afsendere. Databasens interface gør det på den måde muligt for brugeren at danne sig et overblik over visionerne. På de følgende sider giver forskellige bud på, hvordan man på en relevant måde kan prioritere, hvad man kigger efter i databasen. Endeligt skal det nævnes, at der til nogle visionsformuleringer er en mulighed for at se tilknyttede kommentarer. Det er konkrete delmål, som forfatterne bag visionen mener er nødvendige for at virkeliggøre den. Vi vil komme tilbage til dette i del II. Del II af rapporten giver et overblik over databasens indhold og tilbyder læseren tre veje ind i databasen. Helt konkret har vi identificeret 15 nøgleord, 7 store temagrupper og 11 såkaldte grænsegrængere, som vi mener det er relevant at undersøge i forhold til at formulere en vision for fremtiden folkeskole. Del II slutter også med et par eksempler på hvad man kan få ud af at bruge disse ord og temaer til at dykke ned i databasen. Del III giver et overblik over facebooksamtalerne før Gigantium. Disse samtaler er ikke en del af databasen, men de kan alligevel pege på interessante emner at forfølge i databasen. Del III består således i en identifikation og kvalitativ gennemgang af 5 forskellige samtaler, der har fyldt meget på Facebook op til visionsdagen, og som det er relevant at forfølge i databasen. 11

13 Del II Analyse af Visionsformuleringer fra Gigantium 12

14 Hvad er datagrundlaget? Datagrundlagt for analysen af visionsformuleringer og delmål er data indsamlet på Aalborg Kommune Skolers facebookside den 8. og 9. januar Data er således indsamlet under og efter visionsdagen i Gigantium, hvor mere end 1300 mennesker var samlet til en hel dags diskussion af fremtidens folkeskole. Her deltog blandt andet lærere, pædagoger, ledere, forældre og interessenter. Deltagerne var delt op på over 150 borde med hver 6-8 mennesker. En central del af dagens opgave var, at hvert bord skulle formulere 2-5 visionsstatements om fremtidens folkeskole samt nogle delmål, som de anså for nødvendige for at nå de visioner, de havde formuleret. På hvert bord lå en guide til at uploade visionsformuleringerne til Facebook. Derudover var det et krav til bordene, at de forsynede deres inputs med to former for hashtags. For det første skulle visionen indeholde en række tema-hashtags, der indikerede hvad visionen omhandlede. Det kunne f.eks. være #trivsel eller #dannelse. For det andet skulle visionen følges af en række afsender-hashtags, der tilkendegav hvilke personer omkring bordet, der kunne bakke om visionen. Hvis det f.eks. kun var en lærer og en leder, der bakkede op om en bestemt visionsformulering, blev den uploadet med #lærer og #leder efter sig. Delmålene skulle skrives i kommentarsporet til visionen. Det konkrete arbejde med visionsformuleringer startede klokken den 8. januar og varerede resten af visionsdagen. Deltagerne fik derefter lov til at uploade visioner og delmål frem til den 9. Januar kl , hvor data blev indsamlet. I løbet af de to dage blev der produceret 978 visionsformuleringer med dertilhørende delmål. I denne gruppe af visionsformuleringer blev der brugt over 719 forskellige temahastags og 33 forskellige afsendertyper deltog i arbejdet. 13

15 Figur 2 nedenfor viser fordelingen af formuleringer på de forskellige afsendertyper og vi kan se, at de største bidragsydere har været lærere, pædagoger og ledere. Det er altså de aktører, der har deres daglige gang på skolerne, der har støttet flest visioner. Men figuren viser også, at et bredt udsnit af afsendertyper har skrevet under på visionsformuleringer med et hashtag. Figur 3 nedenfor viser diversiteten af de tematiske hashtags, der blev brugt. Hver cirkel repræsenterer et hashtag og størrelsen indikerer det antal gange hashtagget er brug i visionsformuleringerne 14

16 FIGUR 2. FORDELINGEN AF VISIONER PÅ AFSENDERTYPER Figuren viser hvilke afsendertags, der har været mest anvendt på tværs af de 974 visionsformuleringer. #pædagog #politiker #pædagogstuderende #sekretær #personale #forældre #forvaltningsmedarbejder #pedel #servicemedarbejder #forening #medarbejder #bestyrelse #skolebestyrelse #administrativmedarbejder #ergoterapeut #TAP #fysioterapeut #borger #læringschef #Inklusionsvejleder #lærer #skolebestyrelsesformand #børnehaveklasseleder #skolechef #elev #interessent #skoleleder #internkonsulent #socialrådgiver #tekniskpersonale #tekniskservice #konsulent #tekniskserviceleder #leder Produceret som en del af visionsprocessen for Aalborg Kommunes Skoler af: Anders Koed Madsen og Anders Kristian Munk, Teknoantropologisk Laboratorium, Aalborg Universitet København.

17 FIGUR 3. HVILKE TEMAER HANDLER VISIONERNE OM? Figuren viser hvilke tematags, der har været mest anvendt på tværs af de 974 visionsformuleringer. #trivsel #tryghed #træffevalg #tolerance #tillid #tværfaglighed #trivselsundersøgelser #refleksion #prioritere #problembaseretlæring #tiderenmangelvare #praksis #procesogresultatmåling #tysk #rammer #uddannelse #reformens #tør #professionelle #tid #udeskole #udfordret #lyst #relation #lykkes #ressourceorienteret #ressourcer #respektfulde #udnytte #potentiale #livsduelighed #livslanglæring #positivtilgang #lære #test #relationer #glæde #ro #udvikle #læreren #respekt #robusteungemennesker #positiveselvbilleder #globalisering #team #færdigheder #google #lærerensomvejleder #læring #ligeværdighed #positive #søgnmingvækfraprivatskole #poetry #kultur #fællesskabsfølelse #kritisktænkende #lærerjobbet #udvikling #grundlag #robusthed #personlig #søgningvækfrafriskole #faglighed #handlekompetence #kritiske #søgning #helebørn #udviklingsprocesser #feedback #familierådgivning #helemenneske #Klare #oplevelser #fællesskab #kreativitet #rummelighed #læringsmiljø #understøttendeundervisning #hjerter #undervisning #læringsmotivation #didaktik #læringsmuligheder #undervisningsdifferentiering #samarbejde #humor #undervisningsforløb #almendannelse #anerkendende #differentiering #flugt #særinteresser #fysiskerammer #kompleks #samarbejdsparate #ungdomsuddannelse #evaluering #frustration #kompetenceudvikling #nytænkning #strategisklæring #erfaringskonsulenter #fritskolevalg #PPR #navigereifremtidens #strategier #aktivdeltagelse #navigere #samfund #folkeskolen #dygtiggørelse #idébank #veluddannede #læringslyst #Bæredygtighed #mål #børn #aktiv #UU #samfundsborger #afklaring #Via #bedste #engagerede #engagement #bliveset #dynamik #verdensklasse #selektive #indflydelse #læringssamtaler #fravalg #selvbilleder #forældreinddragelse #kanvilogtør #sprogkundskaber #bevægelse #eksamensresultater #individualitet #elevniveau #motion #forståelse #jobswop #elevansvar #itdannelse #eleverneslæring #forskellighed #elevinddragelse #løfter #mobning #informationssortering #mangfoldighed #ingenaogbskoler #vidensbegærlighed #fordybelse #foreningsliv #selvregulering #internationaltsamarbejde #materialer #inklusion #selvstændighed #innovation #medansvar #menneskesyn #mening #vilkår #selvstændigttænkende #selvtillid #vindere #meningsskabelse #medbestemmelse #medborgerskab #skolen #medskabende #skolehjemsamarbejde #medinddragelse #værd #selvværd #være #skoleglæde #sjovt #selvværdogselvstændighed #set #åbne #øgedeforventninger #socialbevidsthed #skolevæsen #mental #integreret #videreforløb #miljø #midlerne #interessefelt #inspiration #socialekompetencer #involvering #forpligtendefællesskaber #formangetests #selvstændige #vidensdeling #socialt #mod #forberedelsestid #informationskritisk#forberedelse #viden #emnebank #foranderlighed #forandring #læringsvilige #selvbevidsthed #spørgomhjælp #kommune #motivation #bedømmelseskravene #betydningsfuld #ejerskab #version #stolte #fremmedsprog #kommunikation #læringsrum #sammenhæng Produceret som en del af visionsprocessen for Aalborg Kommunes Skoler af: Anders Koed Madsen og Anders Kristian Munk, Teknoantropologisk Laboratorium, Aalborg Universitet København. #kompetencebevidsthed #fremmes #engelsk #Tolærerordning #idrætsforeninger #dygtigepædagoger #fokuspådenenkelte #arbejdstid #læringsprocesser #velforberedt #fremtid #dannelse #Personliglæringogudvikling #fokuspunkter#dygtigelærere#arbejdsglæde #hænder #kompetencer #allebørnskallæreatlæse #ensartede #læringspotentiale #sundhed #omsorg #dansk #alleskalblivesådygtigedekan #drenge #fokus #omstillingsparate #deling #ansvar #læringsmål #hurraforfejl #valg #flittig #koncentration #deltagelsesmulighederfordenenkelteelev #evner #anerkendelse #dialog #ruster #omverdenen #fællesforventninger #detunikkemenneske #flippedclassroom #hoveder #sæt #fejlerenkildetillæring #dethelemenneske #demokrati #fleksibellæring #fagligeogsocialekompetencer #helhedstilbud #skoletræt #skolereform #stolthed

18 Med den mængde data er det klart, at der er mange forskellige diskussioner, som det kunne være interessant at dykke nærmere ned i. Det kan i sagens natur ikke lade sig gøre. Formålet med denne første del af rapporten er derfor at reducere datamængden og organisere den på en måde, der tillader specielt interessante samtaler og visioner at træde tydeligere frem. Grundlaget for dette arbejde er to former for visuel netværksanalyse, som vi vil kalde henholdsvist hvem-taler-om-hvad netværket og temanetværket. Hvem-taler-om-hvad netværket ses nedenfor i figur 4. De lyseblå #hashtags indikerer afsendertyper, der har skrevet under på visionerne. De røde #hashtags indikerer temaerne for visionen. Forbindelser mellem temaer og afsendertyper indikerer, at de har været brugt sammen i et indlæg på Facebook. Hvem-taler-om-hvad netværket kan således bruges til at svare på spørgsmål om hvilke afsendere, der taler om hvad og hvilke temaer, der deles af hvilke afsendertyper. Temanetværket kan ses nedenfor i figur 5. Her repræsenterer alle cirkler et temaord og forbindelserne mellem disse ord indikerer at de har været omtalt sammen i et indlæg på Facebook. Jo tykkere forbindelser, jo oftere har de været anvendt i samme indlæg. Farven på temaord indikerer, at de hører til i en gruppe af temaord, der ofte kædes sammen. Netværket kan således bruges til at identificere større tematiske grupperinger i visionerne for fremtidens folkeskole. I nedenstående netværk er de temaord, der kun kædes sammen en gang, udeladt. Det betyder, at de temaer, der er synlige i netværket, er forbundet i mindst to forskellige visionsstatements (det forekommer dog enkelte steder at visioner, der er næsten identisk formuleret, optræder to gange, men det er generelt ikke noget udbredt problem). 17

19 FIGUR 4. HVEM TALER OM HVAD? Figuren viser hvilke afsenderhashtags (lyseblå noder ), der har været anvendt i visioner sammen med hvilke temahashtags (røde noder ). Nodernes størrelse svarer til antallet af gange det pågældende hashtag har været anvendt. I netværkets midte finder du de temahashtags, der har været anvendt af flere forskellige afsendere. Langs kanten af netværket finder du de temahashtags, der kun har været anvendt af enkelte afsendertyper. Figuren viser ikke temaer, der er delt af mere end tre afsendertyper. #socialkapital #sammenhængskraft #administrativmedarbejder #forening #forum #aktiviteter #dseelever #enetale #socialansvarlighed #energien #danskeskoleelever #hensynstagen #passion #bevidsthed #pædagogisk #aktiveborgere #unikt #læreren #ekskursion #udeliv #leg #ven #personlighed #voresbørn #mindfulness #udeskole #borgerpligter #udlandet #livskvalitet #elev #tekniskpersonale #bestyrelse #erhverv #menneskesyn #sprog #fremmedsproget #udveksling #arbejdsro #stillingtagen #videnssamfund #fleksibellæring #version #værdi #elite #afgangsprøver #optimalt #variation #kildekritik #pædagog #understøttendeundervisning #talent #vildmedhashtags #konkurrence #talehørelærer #arbejdstid #uddannelsesliv #borgere #gensidigerespekt #særinteresser #samfundsborger #helhedstilbud #mindst #velfærdssamfund #køn #internationalisering #begå #itoglæring #penge #indflydelse #landkortet #stærke #praktisktilgang #børnskalglædesigtilatkommeiskole #negativesocialearv #hørt #givbørnenchance #detfagligeniveau #skolereform #læringsaktiviteter #troenpå #fleksibel #niveau #arbejde #teamsamarbejde #iværksættere #fagfestival #ildsjæl #personlighedsudvikling #teoretisk #ffm #flittig #tovholder #pædagogiskepraksis #pædagogernes #langsomhed #skolelederen #stimulering #indsigtsfuld #personligalsidigudvikling #valgfag #individualitet #klassenstrivsel #skoleområdet #samarbejdsparate #sammenhæng #projektarbejde #dygtiggørelse #læringgennembevægelse #sammenhold #allelærerforskelligt #bæredygtigtdemokrati #koncentration #statement #turde #potentiale #foranderlighed #leder #oas #læringslyst #læringspotentiale #forældreengagement #fagligeogsocialekompetencer #idéudvikling #human #inspirationsdage #experience #forpligtendefællesskaber #tosprogetmedarbejder #kurser #dreamscometrue #ruster #fagligajourføring #kontakt #detunikkemenneske #undervisningsmiljø #socialekompetencer #sættemål #almendannelse #netværksbaseretvidensdeling #grænsebrydere #elevplanen #portaler #kollegaer #fagligbevægelse #undervisningsforløb #aktiv #fysioterapeut #åbenhed #alsidige #selvbevidsthed #læringsvilige #nytnavnpåskolen #reallife #forholdesigkritisk #brainbreak #stolthed #fællesfokus #respektfulde #maksimaltundervisningstimetal #kompetenceløft #ro #piger #tværfagligtsamarbejde #færdigheder #læringscenter #vejledningsfunktioner #imødekommenhed #måltal #fokuspunkter #engagerede #præstere #fællesplatform #interessefelt #lykkes #elevpotentiale #elevindflydelse #drømme #socialesamspil #metalæring #itelever #test #mindstenven #børn #denenkelteifællesskabet #medieplan #helemenneske #borger #klassen #tidsvarende #forældrerådene #medindflydelse #tekniskservice #kritiskssans #læringsmuligheder #formangetests #positivtilgang #fællessprog #forventningsafstemning #medarbejder #emnebank #inspiration #vigtighed #teknologi #udfolde #udviklingsprocesser #feedforward #politiker #medarbejdernes #skolechef #udnytte #fokuspådenenkelte #videreuddannelse #viservejen #læringhelelivet #alleelever #miljø #læringschef #talentlabs #handlekompetence #brydebarrierened #stolte #omkringliggende #emapti #læringsbevidste #pædagogiskevalg #fællesforberedelse #godskole #udviklende #entreprenante #lærehelelivet #tageansvar #tilpasset #lektor #måling #feedup #vindere #karakterdannelse #mønsterbrydere #universitetet #videbegærlighed #ingenaogbskoler #uuvejleder #kompetencefelt #vidensbank #evidens #dygtigelærere #forandring #stillesiddendeaktiviteter #forældre #alleskalblivesådygtigedekan #fremtid #problemløsere #skolevæsen #omsorg #forberedelseafundervisningen #talerelevrne80 #undervisningstiden #kritisktænkende #ressourceorienteret #eleverneslæring #itdannelse #fællesforventninger #månen #pladstilalle #flippedclassroom #skoleledelse #navigereifremtidens #krav #comfortzone #facilitering #betydningsfuldvoksen #tør #ståpåtæer #skoleprofil #tørudfordreogkonfronterehomoeconomicus #læringsmotivation #evner #etgodtstedatvære #talerlæreren20 #lærer #progression #metoder #dygtigepædagoger #tænkudafboksen #vidensbegærlighed #afklaring #skoletræt #universalborger #procesogresultatmåling #nytænkning #forvaltningen #perspektiv #robusteungemennesker #identitetsdannelse #understøttedenpersonligeogsocialeudviklingforallebørnogunge #interessent #ungdomsuddannelse #skypedeltagelse #aktivdeltagelse #prøver #mental #informationsstrøm #videreforløb #begejstring #læreatlære #arbejdsplads #åbne #tørogkan #holddannelse #størrelæringsudbytte #opfindsomhed #hurraforfejl #dusleder #godtatværedenbedste #klassedannelse #spørgomhjælp #skolepædagog #mobning #tilhørsforhold #relationerpåtværs #cooperativelearning #specialundervisning #fejlerenkildetillæring #skolebestyrelsesformand #reformimplementering #frihed #fremmes #hvadkanvigørebedre #varieret #fritskolevalg #eksternundervisning #kompromis #erasmus #menneskeligforståelse #formåen #hjælpe #sproglighed #hjernensudvikling #poetry #eksternunderviser #kommunikationssamfund #fleksibelskoledag #privatskole #fællesskabsorienteret #målrettetindsats #ensartede #aktivlæring #styrke #oplevelsesorienteretlæring #holddeling #etwinning #vilje #betydning #forældreopbakning #verdensborger #fællesansvar #anderledes #individuellelæringsmål #friskole #ledermere #lærerjobbet #værdisætter #nyt #antorini #udafhuset #erhvervslivet #arbejdsforhold #udholdenhed #fleremændiindskolingen #fritvalg #temadage #lokalaftale #informationssamfund #arbejdsform #samarbejdsevner #skat #idébank #fleksibelforberedelsestid #elevaktivering #mulighedforteamsamarbejde #konsulent #fleksibelskema #børnehaveklasseleder #inklusionsvejleder #tap #tekniskserviceleder #strategisklæring #underholdningsshow #læringssyn #ergoterapeut #skolebestyrelse #vigtigheden #modstandsmestring #veluddannede #socialinklusion #tværfagligundervisning #velforberedt #ungdomsliv #proces #fagdage #dikterer #forudsætninger #behov #vikardækning #empatisk #udfordrende #menneskeligindsigt Produceret som en del af visionsprocessen for Aalborg Kommunes Skoler af: Anders Koed Madsen og Anders Kristian Munk, Teknoantropologisk Laboratorium, Aalborg Universitet København. #grundlag #konkurrencemedfriskoleogprivatskole #være #via #lærerensomvejleder #eksamensresultater #tiderenmangelvare #øgedeforventninger #bidragfraalle #ressourcebevidsthed

Indhold. Kort opsummering af analysen og dens resultater s. 2. Liste over figurer og tabeller s. 5. Del I: Introduktion

Indhold. Kort opsummering af analysen og dens resultater s. 2. Liste over figurer og tabeller s. 5. Del I: Introduktion Indhold Kort opsummering af analysen og dens resultater s. 2 Liste over figurer og tabeller s. 5 Del I: Introduktion Facebook i visionsprocessen s. 7 Sammenhængen mellem rapporten og databasen s. 9 Del

Læs mere

Borgerindragelse og digitale metoder: Et eksempel fra Aalborg Kommunes skoler

Borgerindragelse og digitale metoder: Et eksempel fra Aalborg Kommunes skoler Borgerindragelse og digitale metoder: Et eksempel fra Aalborg Kommunes skoler Anders Koed Madsen (Lektor) & Anders Kristian Munk (Lektor) Teknoantropologisk Laboratorium, Aalborg Universitet (CPH) Thøger

Læs mere

Vision for folkeskolerne i Aalborg

Vision for folkeskolerne i Aalborg Vision for folkeskolerne i Aalborg VISIONSPROCESSEN Fra 1000 Visioner, over 7 temaer til 1 vision - med 5 mål Fra 1000 formuleringer til samlet VISION og 5 MÅL GIGANTIUM 1000 Visionsformuleringer 20. Januar

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Fremtidens skole i Kolding Kommune Strategisk skoleudvikling

Fremtidens skole i Kolding Kommune Strategisk skoleudvikling I løbet af skoleåret 2016-2017 har vi, forældre, elever, fagprofessionelle, politikere og andre interessenter været nysgerrige på, hvordan fremtidens folkeskole kunne se ud. Vi har sammen og i dialog tegnet

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Vision og mission for Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole skal være kraft- og videnscenter for og om de 14-18-årige i Silkeborg

Læs mere

Læring, trivsel og personlig mestring

Læring, trivsel og personlig mestring Læring, trivsel og personlig mestring sammenhæng i det pædagogiske arbejde TVÆRGÅENDE ENHED FOR LÆRING FORORD I Horsens kommune ønsker vi at give alle børn de bedste vækstmuligheder. Børn i dagtilbud og

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Skolepolitik for Samsø Kommune

Skolepolitik for Samsø Kommune Skolepolitik for Samsø Kommune Indholdsfortegnelse Forord Indledning Værdigrundlag Seks skolepolitiske temaer Opfølgning på resultater Forord Enhver skolepolitik bærer præg af den tid, hvori den er skrevet.

Læs mere

Søgårdsskolens læringsgrundlag

Søgårdsskolens læringsgrundlag Søgårdsskolens læringsgrundlag Januar 2010 1 Indhold 1 INDLEDNING...3 1.1 Hvad er et læringsgrundlag... 3 1.2 Værdierne... 3 1.3 Det overordnede læringsgrundlag... 3 1.4 Proces... 4 2 LÆRINGSGRUNDLAG...4

Læs mere

Carolineskolen ambitionen om en skole i verdensklasse

Carolineskolen ambitionen om en skole i verdensklasse Carolineskolen ambitionen om en skole i verdensklasse I 2015-16 har skolebestyrelsen, ledelsen, Lennart Lajboschitz og Autens arbejdet for at udvikle en ambitiøs platform for Carolineskolens pædagogiske

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej Forældrebestyrelsen og personalet Fortælling om Børnehuset Baggersvej Sådan engagerer vi os. Sunde og dygtige børn i trivsel! Ofte hørt, men hvordan praktiseres det? I Børnehuset Baggersvej fokuserer vi

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Hedensted har truffet et valg og går all in

Hedensted har truffet et valg og går all in Hedensted har truffet et valg og går all in Syv kompetencer er den røde tråd i Hedensted Kommunes bestræbelse på at gøre alle børn og unge i alderen 0-18 år klar til uddannelse og job, når de forlader

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Ubberud Skole for dig og dit barn Børne og ungeforvaltningen Skoleafdelingen Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ www.odense.dk/dss Udgivet April 2013 for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen

Læs mere