Indhold. Kort opsummering af analysen og dens resultater s. 2. Liste over figurer og tabeller s. 5. Del I: Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Kort opsummering af analysen og dens resultater s. 2. Liste over figurer og tabeller s. 5. Del I: Introduktion"

Transkript

1

2 Indhold Kort opsummering af analysen og dens resultater s. 2 Liste over figurer og tabeller s. 5 Del I: Introduktion Facebook i visionsprocessen s. 7 Sammenhængen mellem rapporten og databasen s. 9 Del II: Analyse af visionsformuleringer fra Gigantium Hvad er datagrundlaget? s. 13 Hvad kigger vi efter: Nøgleord, temagrupper og grænsegængere s. 20 Hvad var de relevante nøgleord? s. 22 Hvad var de relevante temagrupper? s. 25 Hvad var de relevante grænsegængere? s. 28 At udforske databasen s. 30 Eksempel 1: Nøgleordet Læring s. 30 Eksempel 2: Nøgleordet Livsduelighed s. 33 Eksempel 3: Temagruppen Samarbejde, vidensdeling og tværfaglighed s. 35 Eksempel 4: Grænsegængeren udvikling s. 38 Overgang til del III: s. 41 Del III: Analyse af de åbne facebooksamtaler Hvad er datagrundlaget? s. 43 Hvad er de interessante samtaler? S. 47 Om skolens fysiske rammer s. 47 Om elevansvar s. 49 Om livsduelighed og samfundskompetencer s. 51 Om faglighed s. 53 Om bevægelse s. 58 Del IV: Afsluttende kommentarer Rapportens rolle i det videre visionsarbejde s. 62 1

3 Kort opsummering af analysen og dens resultater I forbindelse med Aalborg Kommunes visionsproces for fremtidens folkeskole har vi mellem september 2014 og januar 2015 indsamlet og analyseret visionsrelevante indlæg på skoleforvaltningens facebookside. Analysen falder i to dele: 1. En struktureret analyse og indeksering af de visioner, der blev formuleret af deltagerne på visionsdagen i Gigantium 8 januar En eksplorativ kortlægning af de temaer, der er blevet knyttet til visionsarbejdet gennem brugernes indlæg og diskussioner i løbet af efteråret Baggrund og formål Forvaltningen har fra visionsprocessens begyndelse haft en ambition om at anvende sociale medier i inddragelsen af folkeskolens aktører og interessenter. Det var derfor på forhånd besluttet at Aalborg Kommunes Skolers facebookside skulle danne rammen om en demokratisk samtale. Det var på den baggrund, at vi blev inddraget. Mens det har været op til forvaltningens medarbejdere at bringe aktører og interessenter i dialog på facebooksiden, så har det været vores opgave at levere et overblik over, hvad de mange indlæg og kommentarer har drejet sig om. Det er vigtigt at understrege, at visionsprocessen som sådan er varetaget af konsulentfirmaet Agora. Vi er i den sammenhæng underleverandører til et større arbejde med at inddrage aktører og interessenter i Aalborg i formuleringen af en vision for fremtidens folkeskole. Ansvaret for at lede og tilrettelægge denne proces, herunder at forvalte dens resultater, har ligget og ligger fortsat hos Agora og Skoleforvaltningen. Vi betragter med afleveringen af denne rapport og den tilhørende visionsdatabase vores bidrag som afsluttet. Spilleregler Analysen er udført indenfor følgende rammer, der også har været meldt ud på Facebook fra dataindsamlingens start: - - Privatliv skal respekteres. Vi har kun høstet data fra offentligt tilgængelige sider under Aalborg Kommunes Skoler. Her har vi endvidere begrænset os til indlæg og kommentarer, der indeholdt visionsrelevante hashtags. Alle indlæg og kommentarer er så vidt muligt anonymiseret. Ikke en folkeafstemning. Analysen beskæftiger sig med de visioner for fremtidens folkeskole i Aalborg, der er blevet formuleret på Facebook. Den kan altså ikke sige noget om, hvad et repræsentativt udsnit af borgerne i Aalborg eksempelvis mener om et bestemt spørgsmål. 2

4 - Ikke en erstatning for praksis. Datagrundlaget giver ikke belæg for at forholde konkret sig til hverdagen i folkeskolen eller tage stilling til det arbejde, der udføres her. Vores analyse kan bruges til at få overblik over, og finde mønstre i, de visioner, som lærere, pædagoger, ledere, elever og andre i fællesskab har formuleret på Facebook. Resultater fra visionsdagen i Gigantium I løbet af 8-9 januar blev der lagt over 900 indlæg på skoleforvaltningens facebookside. Der var i altovervejende grad tale om visioner, der var formuleret af deltagerne på visionsdagen i Gigantium. Vi har samlet visionerne her. Deltagerne var på forhånd instrueret i at #hashtagge de vigtigste temaer i deres visioner. På baggrund af det materiale er det muligt at opstille nogle kriterier for, hvad der bør være de bærende temaer i en vision for fremtidens folkeskole i Aalborg. Det handler ikke kun om, hvilke temaer der har været de mest populære, men også om hvilke temaer der knyttes til visionen af flest forskellige aktører og i flest forskellige sammenhænge. Tager vi dette i betragtning ender vi med følgende nøgleord, som vi kunne kalde visionsrobuste : ANSVAR KOMPETENCER SOCIALT BEVÆGELSE LIVSDUELIGHED TID DANNELSE LÆRING TRIVSEL FAGLIGHED MOTIVATION UDVIKLING FÆLLESSKAB SAMARBEJDE UNDERVISNING Da disse nøgleord kun i meget begrænset omfang giver mening alene, har vi gjort visionsdatabasen søgbar, således at brugeren nemt kan fremkalde alle de visioner, der eksempelvis handler om både LÆRING og MOTVIATION (eller en hvilken som helst anden brugerdefineret temakombination). Her kan man også filtrere sin søgning på afsendertyper og således nøjes med at fremkalde visioner, der er underskrevet LÆRER, PÆDAGOG eller noget tredje. Ser vi på, hvordan deltagerne i Gigantium kombinerer temaord i visionsformuleringerne, så bliver det desuden muligt at identificere nogle grupper af temaer, der ofte optræder i relation til hinanden. Her er der 7 større grupperinger omkring 1) fællesskab, ansvar, dannelse og livsduelighed, 2) inklusion og rummelighed, 3) trivsel og motivation, 4) engagement og inddragelse, 5) uddannelse og IT, 6) refleksion og fordybelse, og 7) samarbejde, vidensdeling og tværfaglighed. Du kan udforske temagrupperne her. Endelig er det muligt at identificere nogle tværgående temaord, der ikke placerer sig entydigt i én af de tematiske grupperinger, men anvendes på tværs. Det drejer sig blandt andet om FAGLIGHED, TID, BEVÆGELSE, KOMPETENCER, UDVIKLING og EVALUERING, der alle knyttes til et bredt udsnit af andre temaer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette i nogen tilfælde kan reflektere en form for konsensus, men at det ligeså vel kan skyldes, at temaordene tillægges forskellige meninger i forskellige sammenhænge, eller at der er direkte uenighed om deres anvendelse. 3

5 Denne rapport tilbyder kvalitative analyser af nøgleordene livsduelighed og læring, temagruppen om samarbejde, videndeling og tværfaglighed samt det tværgående temaord, udvikling. Disse analyser tjener til inspiration for hvordan arbejdet med databasen kan kvalificere visionsformuleringer om fremtidens skole. Resultater fra den åbne analyse af samtalerne på Facebook i månederne op til visionsdagen i Gigantium I løbet af september, oktober, november og december 2014 blev der skrevet over 100 indlæg med over 900 kommentarer om visionsprocessen på Facebook. Dette datamateriale er af en væsentlig mere varieret karakter end de mange visionsformuleringer, der blev produceret i Gigantium. Indlæggene har forskellig længde, nogle kommer fra brugere, andre fra kommunen selv, nogle begynder med et decideret spørgsmål til visionen, andre opstår mere spontant og tilfældigt som en udløber af andre diskussioner. Det er ikke desto mindre også muligt at finde tematiske mønstre i dette materiale. Her fandt vi interessante og visionsrelevante samtaler om temaer som skolens fysiske rammer, elevansvar, faglighed, bevægelse og samfundskompetencer. Det giver et lidt andet billede end den tematiske analyse af visionsformuleringerne fra Gigantium. Eksempelvis står skolens fysiske rammer ikke nær så centralt i de færdige visionsformuleringer som de har gjort i den åbne samtale på Facebook, der ledte op til visionsdagen. Det kan skyldes mange faktorer, blandt andet at visionsformuleringerne fra Gigantium var resultatet af en styret proces, eller at deltagerne i Gigantium var sammensat anderledes, men det gør det under alle omstændigheder relevant også at tage denne del af analysen i betragtning. Ligesom i det endelige visionsmateriale er der i temaerne fra den åbne samtale klare forskelle i måden, bestemte emner diskuteres på. Bevægelse bliver således både sat i meget positivt i forbindelse med arbejdet med introverte børn i undervisningen og mere kritisk i forbindelse med en nedprioritering af kernefagligheden. Endelig giver analysen af den åbne samtale på Facebook også mulighed for at kaste et mere refleksivt blik på den måde selve visionsprocessen har været opfattet og diskuteret. Her bliver arbejdet med visionen uvægerligt tæt forbundet med kontroverserne om den nye folkeskolereform og loven om lærernes arbejdstid. Analyserne af den åbne samtale på Facebook peger således også på nogle tematikker, der kan være interessant for læseren at forfølge i sit arbejde med databasen. God læselyst, Anders Kristian Munk & Anders Koed Madsen 4

6 Liste over figurer og tabeller Figur 1: Databasens interface Figur 2: Fordelingen af visionsformuleringer på afsendertyper Figur 3: Hvilke temaer handler visionerne om? Figur 4: Hvem taler om hvad? Figur 5: Temaer og temagrupper Figur 6: Visionsrobuste nøgleord Figur 7: 7 overordnede tematiske grupperinger (og 5 mindre) Figur 8: 11 grænsegængere Figur 9: Hvem taler om hvad (i samtaler på Facebook forud for Gigantiumdagen)? Figur 10: Temaer og temagrupper (i samtaler på Facebook forud for Gigantiumdagen)? Figur 11: Temagruppe om skolens fysiske rammer Figur 12: Temagruppe om elevansvar Figur 13: Temagruppe om livsduelighed og andre samfundskompetencer Figur 14: Ego-netværk omkring temaet faglighed Figur 15: Ego-netværk omkring temaet bevægelse Tabel 1: Oversigt over baggrund, definitioner, kriterier og datagrundlag for arbejde med nøgleord, temagrupper og grænsegængere. Tabel 2: De 15 vigtiste nøgleord i det samlede sæt af visonsformuleringer Tabel 3: Oversigt over temagrupper, deres hashtags og deres indhold 5

7 Del I: Introduktion 6

8 Facebook i visionsprocessen Det har været en vigtig del af visionsprocessen at anerkende samtaler på de sociale medier som seriøse inputs til formuleringen af en retning for fremtidens folkeskole i Aalborg. Vi kan se, at sådanne samtaler indeholder gode råd og refleksioner fra personer, der har daglig kontakt med folkeskolen. Forældre, lærere, pædagoger, borgere og interessenter er blot nogle af de grupper, der har givet deres mening til kende om forskellige aspekter af folkeskolen. I det sidste halve år har de bl.a. engageret sig i temaer som skolens fysiske rammer, skemalægning, bevægelse, arbejdstidsforhold og elevansvar. Desuden deltog 1300 ansatte i kommunens skoler i en visionsdag i Gigantium den 8. Januar 2015, hvor en central opgave var at formulere visioner for skolen, konkretisere disse visioner i delmål og uploade dem på kommunens facebookside. Når vi taler om brugen af Facebook i visionsprocessen er det således disse to typer inputs vi refererer til. Denne rapport giver en oversigt over de vigtigste elementer i begge. For det første leverer den en analyse af de visions- og målformuleringer som ansatte i Aalborg Kommunes skoler uploadede på skoleforvaltningens facebookside under og efter visionsdagen. Denne analyse er suppleret af en database med et interface, der giver læseren adgang til at dykke ned i visionsformuleringerne i deres fulde længde. Sammenhængen mellem rapport og database er vigtig og gennemgås nedenfor. For det andet leverer rapporten en analyse af alle visions-relevante samtaler på Aalborg Kommunes Skolers facebooksider fra august 2014 januar Resultaterne fra denne del af analysen indgik som en del af oplægget til deltagerne på visionsdagen i Gigantium. Her kan de læses som et supplement til analysen af visionsformuleringerne. De næste sider vil give et indblik i, hvem der har deltaget i samtalen på Facebook og hvilke perspektiver de har talt fra. Vi vil f.eks. fokusere på hvilke temaer folk har været fælles om at interessere sig for og vi vil se på, om der er forskelle i, hvordan disse temaer omtales af forskellige grupper. Vi vil bl.a. stille følgende spørgsmål: Hvilke temaer blev ofte diskuteret? Hvilke temaer havde interesse på tværs af forskellige grupper? Hvilke temaer 7

9 diskuteredes ofte sammen? Hvilke begreber blev diskuteret på forskellige måder i forskellige grupperinger? Når du læser rapporten, vil det hurtigt blive klart, at det ikke er alle samtaler på Facebook, der ligner den type samtaler, man normalt forsøger at understøtte i inddragende visionsprocesser. Hvor f.eks. et borgermøde ofte ligger op til en struktureret dialog om et foruddefineret emne, har mange samtaler på Facebook karakter af hurtige ytringer, der er motiveret af konkrete hverdagserfaringer og en ledig stund ved tasterne. Visionsformuleringerne fra Gigantium er naturligvis mere strukturerede, men de er stadigt bruger-drevne i den forstand, at det har været op til deltagerne, hvilke temaer de tog op. Deltagerne på visionsdagen har selv kategoriseret deres visioner i temaer ved hjælp af #hashtags. Denne form for bruger-drevet data spiller sjældent en vigtig rolle i visionsprocesser. Vores håb er at beslutningen om at integrere dem i denne proces i Aalborg kan være en hjælp til at formulere mere robuste og ansvarlige bud på hvordan fremtidens folkeskole skal se ud. Robuste og ansvarlige, fordi sådanne bud vil have rødder i inputs fra et bredt spektrum af aktører og interessenter. Skolen tilskrives helt naturligt forskellig betydning af forskellige personer og faggrupper. Hovedmålet med denne rapport - samt den medfølgende database over visionsformuleringer - er klart. Vi vil gerne skabe et grundlag for at alle disse forskellige stemmer kommer til at spille en rolle i udviklingen af fremtidens folkeskole i Aalborg. 8

10 Sammenhængen mellem rapporten og databasen For at få fuldt udbytte af denne rapport er det helt centralt, at den bruges i kombination med den medfølgende database, der indeholder alle de visionsformuleringer og delmål, der blev produceret af deltagerne på visionsdagen i Gigantium den 8. januar Databasen kan tilgås på Læseren har således adgang til det komplette datasæt via et interface, der gør det muligt at dykke ned i visionsformuleringerne med forskellige formål for øje. Nedenfor kan du se et screenshot af brugerfladen. I dette eksempel har vi valgt alle de 64 visioner, der omhandler #trivsel og som er støttet af en #lærer. Figur 1: Databasens interface Databasens interface giver brugeren mulighed for at hente bestemte visionsformuleringer og deres delmål frem på skærmen. Dette kan gøres på fire forskellige måder. 9

11 For det første kan man vælge at lade databasen returnere alle visionsformuleringer, der omhandler et bestemt tema. Dette gøres helt simpelt ved at vælge et eller flere temaer i den menu, der hedder tematags. Hvis man f.eks. vælger #trivsel (som i eksemplet ovenfor), vil man se alle visioner, der omhandler trivsel. Tilføjer man #bevægelse, vil man se alle visioner, der både omhandler trivsel og bevægelse, osv. Som et alternativ er det muligt at vælge tematags direkte fra netværket over temaer til højre. Man kan bevæge dig rundt i netværket ved at scrolle med musen. Man vælger et tema ved at klikke på det. På den måde får man også et overblik over relaterede temaer, der kunne være interessante at tilføje til søgningen. For det andet kan man lade databasen returnere alle visionsformuleringer, der støttes af bestemte afsendertyper. Dette gøres helt simpelt ved at vælge en eller flere afsendertyper i den menu, der hedder afsendertags. Hvis man vælger #lærer (som i eksemplet ovenfor), vil man se alle visioner støttet af mindst en lærer. Tilføjer man #pædagog, vil man se alle visioner, der er støttet af både en lærer og en pædagog osv. For det tredje kan man lade databasen returnere alle visionsformuleringer, der tilhører en bestemt temagruppe. Der er her tale om større grupperinger af temaer, der har en tendens til at optræde sammen i visionerne (vi gennemgår den konkrete analyse herunder). Man søger på en temagruppe ved at vælge den i menuen temagrupper. Hvis man f.eks. vælger samarbejde, vidensdeling og tværfaglighed, vil man se alle de visioner, der hører til i denne gruppe. For det fjerde kan man lade databasen returnere alle visionsformuleringer, der relaterer sig til det vi kalder grænsegængere. En grænsegænger er et ord, der anvendes tværs af forskellige temaer (vi kommer nærmere ind på dem herunder). Man søger på en grænsegænger ved at vælge et ord fra menuen grænsegængere og ser derefter alle de visioner, der knytter sig til det valgte ord. 10

12 Disse fire måder at søge i databasen på kan kombineres. Vælger man således #trivsel og #bevægelse i tematags samt #lærer og #pædagog i afsendertags, vil man kun se visionsformuleringer, der handler om både trivsel og bevægelse og som er støttet af mindst en lærer og mindst en pædagog. På samme måde vil man kunne fremkalde de visioner, der hører til i en bestemt temagruppe og som er støttet af bestemte afsendere. Databasens interface gør det på den måde muligt for brugeren at danne sig et overblik over visionerne. På de følgende sider giver forskellige bud på, hvordan man på en relevant måde kan prioritere, hvad man kigger efter i databasen. Endeligt skal det nævnes, at der til nogle visionsformuleringer er en mulighed for at se tilknyttede kommentarer. Det er konkrete delmål, som forfatterne bag visionen mener er nødvendige for at virkeliggøre den. Vi vil komme tilbage til dette i del II. Del II af rapporten giver et overblik over databasens indhold og tilbyder læseren tre veje ind i databasen. Helt konkret har vi identificeret 15 nøgleord, 7 store temagrupper og 11 såkaldte grænsegrængere, som vi mener det er relevant at undersøge i forhold til at formulere en vision for fremtiden folkeskole. Del II slutter også med et par eksempler på hvad man kan få ud af at bruge disse ord og temaer til at dykke ned i databasen. Del III giver et overblik over facebooksamtalerne før Gigantium. Disse samtaler er ikke en del af databasen, men de kan alligevel pege på interessante emner at forfølge i databasen. Del III består således i en identifikation og kvalitativ gennemgang af 5 forskellige samtaler, der har fyldt meget på Facebook op til visionsdagen, og som det er relevant at forfølge i databasen. 11

13 Del II Analyse af Visionsformuleringer fra Gigantium 12

14 Hvad er datagrundlaget? Datagrundlagt for analysen af visionsformuleringer og delmål er data indsamlet på Aalborg Kommune Skolers facebookside den 8. og 9. januar Data er således indsamlet under og efter visionsdagen i Gigantium, hvor mere end 1300 mennesker var samlet til en hel dags diskussion af fremtidens folkeskole. Her deltog blandt andet lærere, pædagoger, ledere, forældre og interessenter. Deltagerne var delt op på over 150 borde med hver 6-8 mennesker. En central del af dagens opgave var, at hvert bord skulle formulere 2-5 visionsstatements om fremtidens folkeskole samt nogle delmål, som de anså for nødvendige for at nå de visioner, de havde formuleret. På hvert bord lå en guide til at uploade visionsformuleringerne til Facebook. Derudover var det et krav til bordene, at de forsynede deres inputs med to former for hashtags. For det første skulle visionen indeholde en række tema-hashtags, der indikerede hvad visionen omhandlede. Det kunne f.eks. være #trivsel eller #dannelse. For det andet skulle visionen følges af en række afsender-hashtags, der tilkendegav hvilke personer omkring bordet, der kunne bakke om visionen. Hvis det f.eks. kun var en lærer og en leder, der bakkede op om en bestemt visionsformulering, blev den uploadet med #lærer og #leder efter sig. Delmålene skulle skrives i kommentarsporet til visionen. Det konkrete arbejde med visionsformuleringer startede klokken den 8. januar og varerede resten af visionsdagen. Deltagerne fik derefter lov til at uploade visioner og delmål frem til den 9. Januar kl , hvor data blev indsamlet. I løbet af de to dage blev der produceret 978 visionsformuleringer med dertilhørende delmål. I denne gruppe af visionsformuleringer blev der brugt over 719 forskellige temahastags og 33 forskellige afsendertyper deltog i arbejdet. 13

15 Figur 2 nedenfor viser fordelingen af formuleringer på de forskellige afsendertyper og vi kan se, at de største bidragsydere har været lærere, pædagoger og ledere. Det er altså de aktører, der har deres daglige gang på skolerne, der har støttet flest visioner. Men figuren viser også, at et bredt udsnit af afsendertyper har skrevet under på visionsformuleringer med et hashtag. Figur 3 nedenfor viser diversiteten af de tematiske hashtags, der blev brugt. Hver cirkel repræsenterer et hashtag og størrelsen indikerer det antal gange hashtagget er brug i visionsformuleringerne 14

16 FIGUR 2. FORDELINGEN AF VISIONER PÅ AFSENDERTYPER Figuren viser hvilke afsendertags, der har været mest anvendt på tværs af de 974 visionsformuleringer. #pædagog #politiker #pædagogstuderende #sekretær #personale #forældre #forvaltningsmedarbejder #pedel #servicemedarbejder #forening #medarbejder #bestyrelse #skolebestyrelse #administrativmedarbejder #ergoterapeut #TAP #fysioterapeut #borger #læringschef #Inklusionsvejleder #lærer #skolebestyrelsesformand #børnehaveklasseleder #skolechef #elev #interessent #skoleleder #internkonsulent #socialrådgiver #tekniskpersonale #tekniskservice #konsulent #tekniskserviceleder #leder Produceret som en del af visionsprocessen for Aalborg Kommunes Skoler af: Anders Koed Madsen og Anders Kristian Munk, Teknoantropologisk Laboratorium, Aalborg Universitet København.

17 FIGUR 3. HVILKE TEMAER HANDLER VISIONERNE OM? Figuren viser hvilke tematags, der har været mest anvendt på tværs af de 974 visionsformuleringer. #trivsel #tryghed #træffevalg #tolerance #tillid #tværfaglighed #trivselsundersøgelser #refleksion #prioritere #problembaseretlæring #tiderenmangelvare #praksis #procesogresultatmåling #tysk #rammer #uddannelse #reformens #tør #professionelle #tid #udeskole #udfordret #lyst #relation #lykkes #ressourceorienteret #ressourcer #respektfulde #udnytte #potentiale #livsduelighed #livslanglæring #positivtilgang #lære #test #relationer #glæde #ro #udvikle #læreren #respekt #robusteungemennesker #positiveselvbilleder #globalisering #team #færdigheder #google #lærerensomvejleder #læring #ligeværdighed #positive #søgnmingvækfraprivatskole #poetry #kultur #fællesskabsfølelse #kritisktænkende #lærerjobbet #udvikling #grundlag #robusthed #personlig #søgningvækfrafriskole #faglighed #handlekompetence #kritiske #søgning #helebørn #udviklingsprocesser #feedback #familierådgivning #helemenneske #Klare #oplevelser #fællesskab #kreativitet #rummelighed #læringsmiljø #understøttendeundervisning #hjerter #undervisning #læringsmotivation #didaktik #læringsmuligheder #undervisningsdifferentiering #samarbejde #humor #undervisningsforløb #almendannelse #anerkendende #differentiering #flugt #særinteresser #fysiskerammer #kompleks #samarbejdsparate #ungdomsuddannelse #evaluering #frustration #kompetenceudvikling #nytænkning #strategisklæring #erfaringskonsulenter #fritskolevalg #PPR #navigereifremtidens #strategier #aktivdeltagelse #navigere #samfund #folkeskolen #dygtiggørelse #idébank #veluddannede #læringslyst #Bæredygtighed #mål #børn #aktiv #UU #samfundsborger #afklaring #Via #bedste #engagerede #engagement #bliveset #dynamik #verdensklasse #selektive #indflydelse #læringssamtaler #fravalg #selvbilleder #forældreinddragelse #kanvilogtør #sprogkundskaber #bevægelse #eksamensresultater #individualitet #elevniveau #motion #forståelse #jobswop #elevansvar #itdannelse #eleverneslæring #forskellighed #elevinddragelse #løfter #mobning #informationssortering #mangfoldighed #ingenaogbskoler #vidensbegærlighed #fordybelse #foreningsliv #selvregulering #internationaltsamarbejde #materialer #inklusion #selvstændighed #innovation #medansvar #menneskesyn #mening #vilkår #selvstændigttænkende #selvtillid #vindere #meningsskabelse #medbestemmelse #medborgerskab #skolen #medskabende #skolehjemsamarbejde #medinddragelse #værd #selvværd #være #skoleglæde #sjovt #selvværdogselvstændighed #set #åbne #øgedeforventninger #socialbevidsthed #skolevæsen #mental #integreret #videreforløb #miljø #midlerne #interessefelt #inspiration #socialekompetencer #involvering #forpligtendefællesskaber #formangetests #selvstændige #vidensdeling #socialt #mod #forberedelsestid #informationskritisk#forberedelse #viden #emnebank #foranderlighed #forandring #læringsvilige #selvbevidsthed #spørgomhjælp #kommune #motivation #bedømmelseskravene #betydningsfuld #ejerskab #version #stolte #fremmedsprog #kommunikation #læringsrum #sammenhæng Produceret som en del af visionsprocessen for Aalborg Kommunes Skoler af: Anders Koed Madsen og Anders Kristian Munk, Teknoantropologisk Laboratorium, Aalborg Universitet København. #kompetencebevidsthed #fremmes #engelsk #Tolærerordning #idrætsforeninger #dygtigepædagoger #fokuspådenenkelte #arbejdstid #læringsprocesser #velforberedt #fremtid #dannelse #Personliglæringogudvikling #fokuspunkter#dygtigelærere#arbejdsglæde #hænder #kompetencer #allebørnskallæreatlæse #ensartede #læringspotentiale #sundhed #omsorg #dansk #alleskalblivesådygtigedekan #drenge #fokus #omstillingsparate #deling #ansvar #læringsmål #hurraforfejl #valg #flittig #koncentration #deltagelsesmulighederfordenenkelteelev #evner #anerkendelse #dialog #ruster #omverdenen #fællesforventninger #detunikkemenneske #flippedclassroom #hoveder #sæt #fejlerenkildetillæring #dethelemenneske #demokrati #fleksibellæring #fagligeogsocialekompetencer #helhedstilbud #skoletræt #skolereform #stolthed

18 Med den mængde data er det klart, at der er mange forskellige diskussioner, som det kunne være interessant at dykke nærmere ned i. Det kan i sagens natur ikke lade sig gøre. Formålet med denne første del af rapporten er derfor at reducere datamængden og organisere den på en måde, der tillader specielt interessante samtaler og visioner at træde tydeligere frem. Grundlaget for dette arbejde er to former for visuel netværksanalyse, som vi vil kalde henholdsvist hvem-taler-om-hvad netværket og temanetværket. Hvem-taler-om-hvad netværket ses nedenfor i figur 4. De lyseblå #hashtags indikerer afsendertyper, der har skrevet under på visionerne. De røde #hashtags indikerer temaerne for visionen. Forbindelser mellem temaer og afsendertyper indikerer, at de har været brugt sammen i et indlæg på Facebook. Hvem-taler-om-hvad netværket kan således bruges til at svare på spørgsmål om hvilke afsendere, der taler om hvad og hvilke temaer, der deles af hvilke afsendertyper. Temanetværket kan ses nedenfor i figur 5. Her repræsenterer alle cirkler et temaord og forbindelserne mellem disse ord indikerer at de har været omtalt sammen i et indlæg på Facebook. Jo tykkere forbindelser, jo oftere har de været anvendt i samme indlæg. Farven på temaord indikerer, at de hører til i en gruppe af temaord, der ofte kædes sammen. Netværket kan således bruges til at identificere større tematiske grupperinger i visionerne for fremtidens folkeskole. I nedenstående netværk er de temaord, der kun kædes sammen en gang, udeladt. Det betyder, at de temaer, der er synlige i netværket, er forbundet i mindst to forskellige visionsstatements (det forekommer dog enkelte steder at visioner, der er næsten identisk formuleret, optræder to gange, men det er generelt ikke noget udbredt problem). 17

19 FIGUR 4. HVEM TALER OM HVAD? Figuren viser hvilke afsenderhashtags (lyseblå noder ), der har været anvendt i visioner sammen med hvilke temahashtags (røde noder ). Nodernes størrelse svarer til antallet af gange det pågældende hashtag har været anvendt. I netværkets midte finder du de temahashtags, der har været anvendt af flere forskellige afsendere. Langs kanten af netværket finder du de temahashtags, der kun har været anvendt af enkelte afsendertyper. Figuren viser ikke temaer, der er delt af mere end tre afsendertyper. #socialkapital #sammenhængskraft #administrativmedarbejder #forening #forum #aktiviteter #dseelever #enetale #socialansvarlighed #energien #danskeskoleelever #hensynstagen #passion #bevidsthed #pædagogisk #aktiveborgere #unikt #læreren #ekskursion #udeliv #leg #ven #personlighed #voresbørn #mindfulness #udeskole #borgerpligter #udlandet #livskvalitet #elev #tekniskpersonale #bestyrelse #erhverv #menneskesyn #sprog #fremmedsproget #udveksling #arbejdsro #stillingtagen #videnssamfund #fleksibellæring #version #værdi #elite #afgangsprøver #optimalt #variation #kildekritik #pædagog #understøttendeundervisning #talent #vildmedhashtags #konkurrence #talehørelærer #arbejdstid #uddannelsesliv #borgere #gensidigerespekt #særinteresser #samfundsborger #helhedstilbud #mindst #velfærdssamfund #køn #internationalisering #begå #itoglæring #penge #indflydelse #landkortet #stærke #praktisktilgang #børnskalglædesigtilatkommeiskole #negativesocialearv #hørt #givbørnenchance #detfagligeniveau #skolereform #læringsaktiviteter #troenpå #fleksibel #niveau #arbejde #teamsamarbejde #iværksættere #fagfestival #ildsjæl #personlighedsudvikling #teoretisk #ffm #flittig #tovholder #pædagogiskepraksis #pædagogernes #langsomhed #skolelederen #stimulering #indsigtsfuld #personligalsidigudvikling #valgfag #individualitet #klassenstrivsel #skoleområdet #samarbejdsparate #sammenhæng #projektarbejde #dygtiggørelse #læringgennembevægelse #sammenhold #allelærerforskelligt #bæredygtigtdemokrati #koncentration #statement #turde #potentiale #foranderlighed #leder #oas #læringslyst #læringspotentiale #forældreengagement #fagligeogsocialekompetencer #idéudvikling #human #inspirationsdage #experience #forpligtendefællesskaber #tosprogetmedarbejder #kurser #dreamscometrue #ruster #fagligajourføring #kontakt #detunikkemenneske #undervisningsmiljø #socialekompetencer #sættemål #almendannelse #netværksbaseretvidensdeling #grænsebrydere #elevplanen #portaler #kollegaer #fagligbevægelse #undervisningsforløb #aktiv #fysioterapeut #åbenhed #alsidige #selvbevidsthed #læringsvilige #nytnavnpåskolen #reallife #forholdesigkritisk #brainbreak #stolthed #fællesfokus #respektfulde #maksimaltundervisningstimetal #kompetenceløft #ro #piger #tværfagligtsamarbejde #færdigheder #læringscenter #vejledningsfunktioner #imødekommenhed #måltal #fokuspunkter #engagerede #præstere #fællesplatform #interessefelt #lykkes #elevpotentiale #elevindflydelse #drømme #socialesamspil #metalæring #itelever #test #mindstenven #børn #denenkelteifællesskabet #medieplan #helemenneske #borger #klassen #tidsvarende #forældrerådene #medindflydelse #tekniskservice #kritiskssans #læringsmuligheder #formangetests #positivtilgang #fællessprog #forventningsafstemning #medarbejder #emnebank #inspiration #vigtighed #teknologi #udfolde #udviklingsprocesser #feedforward #politiker #medarbejdernes #skolechef #udnytte #fokuspådenenkelte #videreuddannelse #viservejen #læringhelelivet #alleelever #miljø #læringschef #talentlabs #handlekompetence #brydebarrierened #stolte #omkringliggende #emapti #læringsbevidste #pædagogiskevalg #fællesforberedelse #godskole #udviklende #entreprenante #lærehelelivet #tageansvar #tilpasset #lektor #måling #feedup #vindere #karakterdannelse #mønsterbrydere #universitetet #videbegærlighed #ingenaogbskoler #uuvejleder #kompetencefelt #vidensbank #evidens #dygtigelærere #forandring #stillesiddendeaktiviteter #forældre #alleskalblivesådygtigedekan #fremtid #problemløsere #skolevæsen #omsorg #forberedelseafundervisningen #talerelevrne80 #undervisningstiden #kritisktænkende #ressourceorienteret #eleverneslæring #itdannelse #fællesforventninger #månen #pladstilalle #flippedclassroom #skoleledelse #navigereifremtidens #krav #comfortzone #facilitering #betydningsfuldvoksen #tør #ståpåtæer #skoleprofil #tørudfordreogkonfronterehomoeconomicus #læringsmotivation #evner #etgodtstedatvære #talerlæreren20 #lærer #progression #metoder #dygtigepædagoger #tænkudafboksen #vidensbegærlighed #afklaring #skoletræt #universalborger #procesogresultatmåling #nytænkning #forvaltningen #perspektiv #robusteungemennesker #identitetsdannelse #understøttedenpersonligeogsocialeudviklingforallebørnogunge #interessent #ungdomsuddannelse #skypedeltagelse #aktivdeltagelse #prøver #mental #informationsstrøm #videreforløb #begejstring #læreatlære #arbejdsplads #åbne #tørogkan #holddannelse #størrelæringsudbytte #opfindsomhed #hurraforfejl #dusleder #godtatværedenbedste #klassedannelse #spørgomhjælp #skolepædagog #mobning #tilhørsforhold #relationerpåtværs #cooperativelearning #specialundervisning #fejlerenkildetillæring #skolebestyrelsesformand #reformimplementering #frihed #fremmes #hvadkanvigørebedre #varieret #fritskolevalg #eksternundervisning #kompromis #erasmus #menneskeligforståelse #formåen #hjælpe #sproglighed #hjernensudvikling #poetry #eksternunderviser #kommunikationssamfund #fleksibelskoledag #privatskole #fællesskabsorienteret #målrettetindsats #ensartede #aktivlæring #styrke #oplevelsesorienteretlæring #holddeling #etwinning #vilje #betydning #forældreopbakning #verdensborger #fællesansvar #anderledes #individuellelæringsmål #friskole #ledermere #lærerjobbet #værdisætter #nyt #antorini #udafhuset #erhvervslivet #arbejdsforhold #udholdenhed #fleremændiindskolingen #fritvalg #temadage #lokalaftale #informationssamfund #arbejdsform #samarbejdsevner #skat #idébank #fleksibelforberedelsestid #elevaktivering #mulighedforteamsamarbejde #konsulent #fleksibelskema #børnehaveklasseleder #inklusionsvejleder #tap #tekniskserviceleder #strategisklæring #underholdningsshow #læringssyn #ergoterapeut #skolebestyrelse #vigtigheden #modstandsmestring #veluddannede #socialinklusion #tværfagligundervisning #velforberedt #ungdomsliv #proces #fagdage #dikterer #forudsætninger #behov #vikardækning #empatisk #udfordrende #menneskeligindsigt Produceret som en del af visionsprocessen for Aalborg Kommunes Skoler af: Anders Koed Madsen og Anders Kristian Munk, Teknoantropologisk Laboratorium, Aalborg Universitet København. #grundlag #konkurrencemedfriskoleogprivatskole #være #via #lærerensomvejleder #eksamensresultater #tiderenmangelvare #øgedeforventninger #bidragfraalle #ressourcebevidsthed

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg for Skolesundhed.dk kommuner Nyborg Strand 10 juni 2014 Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU)

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform. Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013

Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform. Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013 Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013 Dikotomier, der spærrer! Færdigheder Læring Undervisning Indhold Lærer Dannelse

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk

Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk Baggrunden for Klassetrivsel.dk skal findes i det arbejde, som de to folkeskolelærere Jakob Skjødt og Lars du Jardin Nielsen lavede på Mølleskolen i Ry.

Læs mere

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune. Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 december 2009 Erhvervsforeningerne

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere