KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni Kompetencestrategiens baggrund og formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål"

Transkript

1 KOMPETENCESTRATEGI 2. juni Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have kompetente medarbejdere for at kunne betjene ministeren på bedst mulig vis, og for at departementet kan være dagsordensættende. Derfor skal Forsvarsministeriet have en strategi, der forholder sig til, hvordan vi udvikler medarbejderne til at blive de bedste inden for vores felt. Kompetenceudviklingen skal både være strategisk og systematisk. Strategisk ved, at kompetenceudviklingen har sammenhæng med Forsvarsministeriets mål og opgaver. Systematisk ved, at arbejdet med kompetenceudvikling er en tilrettelagt og løbende proces. Et led i at være systematisk er at holde årlige medarbejderudviklingssamtaler. Departementets kompetencestrategi sætter rammerne for kompetenceudviklingen i departementet og fastlægger: centrale kompetencer, som departementet og dets medarbejdere skal udvikle for at indfri opgavemæssige, organisatoriske og personalepolitiske mål de metoder, der skal bruges, når medarbejderne skal udvikle deres kompetencer. Forsvarsministeriets mål og opgaver kan udledes af missionen, visionen og værdierne, og det er med udgangspunkt i disse, at kompetencestrategien fastlægges. Mission Forsvarsministeriets departement skal betjene ministeren og skabe et grundlag for en visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik samt udøve den overordnede ledelse af ministerområdet.

2 Vision Forsvarsministeriets departement vil med udgangspunkt i ministerens behov arbejde for en yderligere målrettethed i ministerbetjeningen samt være og blive opfattet som dagsordensættende i forhold til såvel strategisk udvikling som koordination, styring og tilsyn inden for ministerområdet. Med det formål yderligere at styrke fastholdelse og rekruttering af kompetente medarbejdere til gavn for opgaveløsningen, vil departementet give medarbejderne udfordringer, ansvar, meningsfulde opgaver og udvikling. Værdier - Resultatorientering - Professionalisme - Teamwork - Engagement - Tillid - Glæde 2. Kompetencer Medarbejdere og chefer har været inddraget i processen med at definere de kompetencer, der er strategisk vigtige i departementet. Overordnet set er kompetencerne blevet systematiseret i en kompetencemodel. Kompetencemodel Basiskompetencer Servicespor Planlægnings- og operationsspor (1. afd) Ressourcespor (2. afd, MNS, LESEK) International politikspor (3. afd) Tværgående indsatsområde 2.1 Basiskompetencer Første del af kompetencemodellen omhandler basiskompetencer. For at kunne arbejde i Forsvarsministeriets departement er det afgørende, at medarbejderne har eller tilegner sig nogle Side 2/6

3 basiskompetencer. For at sikre, at medarbejdere får disse departementale kompetencer, udvikles en basisuddannelse for nye medarbejdere og opfriskningskurser for allerede ansatte medarbejdere. Uddannelsesforløbene kommer til at bestå af to retninger en for sagsbehandlere og en for ikke-sagsbehandlere. Basiskompetencerne er: It-systemer herunder Captia, tidsregistrering, outlook mv. Introduktion til staten (4 e-læringsmoduler af hver 1 times varighed: Ministerbetjening, Folketingets arbejde, Generel sagsbehandling og God adfærd i det offentlige) Kendskab til ministerområdet og opgaverne Forhandlingskompetence Mødeledelse 6. kontor har ansvaret for at sammensætte uddannelsen og få medarbejderne igennem. Når medarbejderne har gennemført uddannelsen (departemental uddannelse), tildeles de en kvalifikation i Demars. 2.2 Anden del af kompetencemodellen har fokus på, at der kræves forskellige kompetencer forskellige steder i departementet. Derfor er der udarbejdet 4 kompetencespor. 1 Der er et Servicespor, et Planlægnings- og Operationsspor, et Ressourcespor 2 og et International politikspor. Sporene er udarbejdet i samarbejde med medarbejderne og cheferne. Sporene giver chef og medarbejder et overblik over de faglige og personlige/sociale kompetencer, der er strategisk vigtige. Listen er således ikke udtømmende, og det er ikke en tjekliste. Det er ikke meningen, at medarbejderne skal erhverve sig alle kompetencer i det enkelte kompetencespor, men kompetencerne skal være med til at sætte en retning for den enkelte medarbejders kompetenceudvikling, så den bliver mere strategisk. Omvendt kan det sagtens være sådan, at en medarbejder et år har behov for at udvikle nogle andre kompetencer end på listen. ene skal anvendes som dialogværktøj i forbindelse med udviklingssamtalen i FOKUS. ene erstatter kompetenceprofilerne. ene kan også anvendes til karriereplanlægning, således at medarbejdere, der ønsker nyt arbejdsområde, kan kompetenceudvikle sig i den retning. 2.3 Tværgående indsatsområde Sidste del af kompetencemodellen omhandler et tværgående indsatsområde i departementet. Det tværgående indsatsområde er karakteriseret ved at være en eller flere kompetencer, som det er vigtigt, at alle medarbejdere eller grupper af medarbejdere skal styrke. Det er tidsbegrænset i den forstand, at det fastlægges af SU hvert andet år. Hvis kurser - relateret til det 1 Bilag A 2 LESEK og MNS indgår i Ressource-sporet Side 3/6

4 tværgående indsatsområde - opfylder betingelserne for at blive dækket af midlerne i Kompetencefonden 3, vil midlerne forsøges dækket heraf frem for af departementets kursusbudget. 3. Metoder til kompetenceudvikling Kompetenceudvikling kan foregå på mange måder. Forsvarsministeriet ønsker at anvende en bred vifte af forskellige metoder til kompetenceudvikling, herunder: Kurser E-læring Sparring Sidemandsoplæring Jobrotation Samarbejde Delegering af ansvar Feedback Nye opgaver Netværk Workshops og konferencer Udover denne liste er der i bilag A nævnt idéer til metoder til kompetenceudvikling af nøglekompetencerne i kompetencesporene. Når kompetenceudviklingen aftales, skal der tænkes på, hvad det er, medarbejder og organisation vil opnå med udviklingen. Er målet fx opgradering af faglig viden internt, så er interne kurser med interne undervisere en god metode. Er målet skabelse af samarbejdsrelationer, så er networking en god metode. Er målet hurtig oplæring af nye medarbejdere, så kan sidemandsoplæring være en praktisk og effektiv metode. Er målet fastholdelse af dygtige medarbejdere, så kan jobrotation eller nye opgaver være en god metode. Er målet, at enkeltpersoner opnår specifik viden eller kvalifikationer, så er eksterne kurser en god metode. 3 Kurset er af mindst en uges varighed og indgår som en del af en individuel udviklingsplan. Side 4/6

5 4. Gennemførelse 4.1 Kompetencestrategiens sammenhæng med FOKUS Udviklingssamtaler gennemføres som led i FOKUS. Udviklingssamtalerne holdes hvert år i perioden fra juli til september. Det er i dette regi, at den enkelte medarbejders kompetenceudvikling bliver fastlagt, og samtalen skal resultere i en skriftlig udviklingskontrakt med individuelle mål for medarbejderens kompetenceudvikling. Udgangspunktet for drøftelserne er medarbejderens behov for kompetenceudvikling både i relation til medarbejderens egne behov og ønsker, men også i relation til departementets behov og mål, dvs. kompetencestrategien. Som støtte til udviklingssamtalerne vil medarbejder og chef have kompetencestrategien, inkl. kompetencesporene, sidste års udviklingskontrakt, evt. forberedelsesskema til udviklingssamtale og evt. bedømmelse. 4.2 Udviklingsaktiviteter Når udviklingssamtalerne er holdt, og kontrakterne er underskrevet, afleveres kontrakterne til personalekontoret. Personalekontoret vil herefter skabe sig et overblik og planlægge de udviklingsaktiviteter, der kræver aktion fra personalekontorets side. Det kan fx være kursustilmelding eller etablering af internt kursus. Medarbejderne vil få besked, når der er planlagt udviklingsaktiviteter. Kontorerne har selv ansvaret for at planlægge udviklingsaktiviteter internt i kontoret, fx opgaverotation, netværksdannelse eller lignende. 5. Økonomi 5.1 Uddannelsesbudgettet Den økonomiske ramme for kompetenceudvikling i Forsvarsministeriet er uddannelsesbudgettet. Uddannelsesbudgettet er pt. på 1.5 mio. kr., og det er inklusiv udgifter til fuldmægtiguddannelsen for turnusfuldmægtige på ministerområdet, som er ca kr. om året. Den økonomiske ramme er derfor reelt 1 mio. kr. 5.2 Kompetencefonden Departementet får hvert år tildelt midler fra Kompetencefonden. 4 Kompetencefondens formål er at støtte medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling og er et supplement til de økonomiske midler, der i forvejen anvendes af statens institutioner til kompetenceudvikling dvs. uddannelsesbudgetterne. 4 Midlerne kommer fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling. I 2009 er der ca kr. til departementet. Side 5/6

6 Det er en betingelse for at få støtte fra Kompetencefonden, at: SU har fastlagt en kompetencestrategi samt en strategi for anvendelse af midler fra Kompetencefonden at der er tale om et kompetenceudviklingsforløb af mindst en uges varighed, der er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen. 5.3 Øvrige økonomiske midler fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling I forbindelse med trepartsforhandlingerne mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og LO, FTF og AC er der i overenskomstperioden afsat 194 mio. kr. til kompetenceudvikling på statens område. Der er udmeldt en pulje til hele ministerområdet, men der er endnu ikke udmeldt midler til de enkelte myndigheder, inkl. departementet. 6. Evaluering af kompetenceudviklingen Det er SUs opgave mindst én gang årligt at evaluere den samlede kompetenceudviklingsindsats. Grundlaget for SUs evaluering er resultatet af arbejdsklimamålingens (AKM) spørgsmål om kompetenceudvikling. På baggrund af evalueringen vil SU tage stilling til eventuelle ændringer af kompetencestrategien og -udviklingsindsatsen i departementet. Side 6/6

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

1. Beskæftigelsesministeriets kompetencestrategi

1. Beskæftigelsesministeriets kompetencestrategi Maj 2006 1. Beskæftigelsesministeriets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4 Videnregnskab 2001 Indhold Direktørens beretning... 3 Videnfortælling En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4 Søfartsstyrelsens organisering... 4 Søfartsstyrelsens mission Hvorfor

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere