Nr. 1 - marts F København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 - marts 2014. 3F København"

Transkript

1 Nr. 1 - marts F København I dette nummer: Social dumping er noget svineri s. 4-5 Tjek dine feriepenge s. 7 Sushi-solidaritet i gadebilledet s Husk 1. maj i fagforeningen s. 23

2 INFO FRA 3F KØBENHAVN Medlemsblad for 3F København Peter Ipsens Allé Kbh. NV Tlf: Åbningstider: Mandag: 9-15 Tirsdag: 9-17 Onsdag: 9-15 Torsdag: 9-17 Fredag: 9-14 Deadlines 2014: 5. maj 18. august 6. oktober 17. november Redaktion: Bjarne Høpner (ansv.) Betina Lund Claus K. Hertz Jan Mathisen Katja Knudsen Søren Becher Produktion/layout: Katja Knudsen Claus K. Hertz Fotos: Hvis ikke andet er anført, er fotos taget af 3F København Tryk: Kailow Tryk Miljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret Overenskomstfornyelse Overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked nærmer sig sin afslutning. På langt de fleste overenskomster er der indgået forlig, hvilket betyder, at de ca personer, der er omfattet af fornyelserne, har et konkret grundlag at tage stilling til, når de skal stemme om deres nye overenskomster. Det er sådan, at overenskomsterne bliver opsamlet i et fælles mæglingsforslag, som forligsmanden, jf. Forligsmandsloven, fremsætter, som vil være det forslag, der skal stemmes om. I 3F København har vi rigtig mange forskellige overenskomster - dækkende lige fra de forskellige industrioverenskomster, der blandt andet også indeholder særlige lokalaftaler for blandt andre Posten, over normallønsoverenskomsterne på transportområdet til overenskomsterne på Horesta, SBA og Byggeriet. Før overenskomsterne gik i gang, samlede 3F København medlemmernes krav sammen og i andre 3F afdelinger gjorde de det samme. De forskellige forhandlingsudvalg har forsøgt at omsætte medlemmernes ønsker til konkrete tekster i overenskomsterne. Et af de største krav var bestemmelser mod social dumping og indeholdelse af kædeansvar. Der er kommet forskellige bestemmelser ind omkring socialt ansvar, men kædeansvar er det ikke lykkes at få indgået forlig omkring. Vi har set de forskellige kommunale aftaler, der forsøger at dæmme op for social dumping, når det er det offentlige, der bestiller tjenesteydelser. Overenskomstfornyelsen vil betyde, at der de næste 3 år vil være et aftalegrundlag, men før dette sker, vil resultatet komme ud til urafstemning blandt alle medlemmer. 3F København opfordrer alle til at stemme, da det er vigtigt, at alle tager stilling til, hvad de synes om de forelagte resultater. Det er medlemmernes fremtidige løn- og arbejdsvilkår, der ved overenskomstfornyelsen fastlægges og derfor vil det få dagligdagsbetydning for alle. Brug demokratiet brug din stemmeret. Hvis du ikke allerede har opdaget det, har 3F København fået en flunklende ny hjemmeside her i starten af Vi har prioriteret højt, at hjemmesiden skal være informativ, opdateret, samt afspejle, at 3F København er en aktiv fagforening. Fagforeningens aktiviteter og nyheder er derfor centralt placeret på hjemmesiden og vil blive opdateret, så ofte der sker noget nyt. Hjemmesiden er opdelt, så de enkelte afdelinger er ansvarlige for løbende at opdatere og vedligeholde emnerne. Afdelingerne er Medlemsafdelingen, Faglig afdeling, A-kasse, Social/Miljø, Uddannelse og Ungdom. Tag et smut forbi den nye hjemmeside og kig dig omkring. Hvis du synes noget mangler, hører vi meget gerne fra dig. Der er mulighed for at tilmelde dig til fagforeningens elektroniske nyhedsbrev på hjemmesiden, hvilket vi varmt vil anbefale. Adressen er Bladet bliver pakket ind I 3F København er vi glade og stolte over, at vi udgiver et blad til samtlige medlemmer af fagforeningen. Rigtig mange synes stadig, det er dejligt, at have et papirbaseret blad, også selvom vi lever i en digitaliseret tid med elektroniske nyhedsbreve, mails osv. Det er ikke billigt at producere et blad. Naturligvis er der udgifter til tryk, farve og papir, men der er også en meget stor udgift til porto. 3F København har derfor besluttet, at bladet fremover omdeles i det omslag Post Danmark har til uadresserede forsendelser. Omslaget kalder de Med rundt. Det indeholder ofte reklamer, men også andre foreningsblade. Ved at få fagforeningsbladet omdelt på denne måde, skæres udgiften til porto betydeligt ned. Omslaget kan se meget forskelligt ud, alt efter hvor du bor, og hvorvidt du har sagt nej tak til reklamer eller ej. Det nederste omslag her til venstre er fra en husstand med Nej tak til reklamer. Det betyder ikke, at du ikke får dit fagforeningsblad. Det vil bare komme i omslag der ligner billedet. Omslaget bagved er et eksempel fra en husstand der ikke har sagt Nej tak til reklamer. Det kan se meget forskelligt ud fra uge til uge, alt efter hvilke reklamer der er trykt på forsiden. Så fremover vil du kunne finde dit fagforeningsblad pakket ind i Post Danmarks omslag, sammen med andre forsendelser. Husk at kigge efter, så du ikke går glip af noget.

3 Af Bjarne Høpner, formand Social dumping er noget svineri! Der skal være ordnede forhold på de kommunale byggepladser 430 årlige kontrolbesøg fra en ny kontrolenhed mod social dumping. Klarere regler mod social dumping i kommunens kontrakter. Skærpede sanktioner i form af bod eller tilbageholdelse af betaling, hvis leverandøren ikke overholder kontrakten. Jeg vil insistere på ordnede forhold, når København udbyder opgaver. Desværre har vi set eksempler på brodne kar, som har underbetalt eller snydt medarbejderne. Det kan vi ikke acceptere. Det skal medarbejderne ikke acceptere og det er også at snyde alle de arbejdsgivere, som opfører sig ordentligt. Derfor lægger jeg nu et forslag frem om en håndfast og konsekvent kontrol med uanmeldte besøg, siger Frank Jensen. Forslaget blev vedtaget af borgerrepræsentationen. Penge skal der til Efter at fagbevægelsen gjorde opmærksom på sager om social dumping på københavnske byggepladser, er det kommet frem, at Københavns Kommunes forvaltninger ikke følger tilstrækkelig systematisk op på, om kontrakternes bestemmelser om sociale og etiske forhold bliver overholdt af leverandørerne. Der er derfor behov for omtrent 5 mill. kr. årligt til systematisk og håndfast central stikprøvekontrol, der går på tværs af kommunens forvaltninger. Københavns Kommune køber hvert år varer og tjenesteydelser for 10,6 mia. kr. og det er meningen, at stikprøvekontrollen skal foretages inden for byggeri, rengøring, transport og service i øvrigt. Behov for opfølgning Københavns Kommunes kontrakter med leverandørerne skal samtidig strammes på flere punkter. Blandt andet med et krav om, at entreprenører og underleverandører udelukkende beskæftiger medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse og at BAT-kartellet, der består af 3F, Malerforbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Dansk Metal, HK/Privat og Teknisk Landsforbund, har lavet en APP hvor du kan være med til at fohindre mulig social dumping. Du kan: Tage billeder af et arbejdssted, af byggepladsskilt eller af firmabil. Beskrive arbejdsstedet, håndværkernes nationalitet eller andet, der kan have interesse. Uploade informationerne til BAT databasen, hvorefter vi tjekker firmaet i de offentlige registre og besøger arbejdspladsen, hvis vi finder grundlag for at undersøge tingene nærmere. Det har desværre vist sig, at vi ikke altid kan stole på, at der er orden i sagerne og én sag er én for mange, når det gælder social dumping. beskæftigede på byggepladser skal kunne identificere sig med billedlegitimation. Den centrale kontrolenhed skal blandt andet kunne: Komme på uanmeldt besøg Kontrollere om de beskæftigede på byggepladserne kan legitimere sig med billedlegitimation Kræve udlevering af ansættelsesbeviser, lønregnskaber samt registreringer i CVR registeret og registeret for udenlandske tjenesteydelser (RUT registeret) Kræve at se udenlandske medarbejderes opholds- og arbejdstilladelser Have en hotline, hvor tillidsfolk, ansatte og andre kan give tip om social dumping Medierne har beskrevet en række sager om social dumping. Fagbladet 3F har for eksempel beskrevet flere sager med social dumping hos en underleverandør, der har arbejdet på byggerier for Københavns Kommune. Det førte til medieomtale, da fagforeninger blokerede et storbyggeri af et forbrændingsanlæg ved Roskilde på grund af løndumping og endte med at få en overenskomst, der også dækker de polske medarbejdere. Én sag er én for mange Når der f.eks. skal bygges det nye forbrændingsanlæg Amager Ressource Center, så vil vi være helt sikre på at undgå social dumping. Det har desværre vist sig, at vi ikke altid kan stole på, at der er orden i sagerne og én sag er én Hvad er løndumping? Det er løndumping, når udenlandsk arbejdskraft udfører opgaver i Danmark til en langt lavere løn og ringere arbejdsforhold end deres danske kolleger. Ofte udføres arbejdet af udenlandske firmaer, som ikke betaler skat eller moms i Danmark, bryder arbejdsmiljøloven og blæser for mange, når det gælder social dumping. Samtidig skal det fremgå af den såkaldte Arbejdsklausul, at Københavns Kommune kan ophæve kontrakten helt eller delvist, hvis kontrakten ikke bliver fulgt. Hertil kommer, at kommenen kan sanktionere med dagbøder på en procentdel af kontraktsummen, hvis ikke leverandøren lever op til kravene eller hvis leverandører undlader at levere den krævende dokumentation. på de ansattes sociale rettigheder. Derfor skal arbejde udført i Danmark foregå efter danske løn- og arbejdsvilkår. Det er vigtigt at understrege, at udenlandsk arbejdskraft er helt i orden, når det foregår på danske vilkår. 4 5

4 Af Mads Bruun Pedersen, journalist i Byggefagenes Samvirke i København Af Karsten Kristensen, faglig sekretær Festival blæser støvet af Stauning Det er ferietid! Husk feriepenge Arbejderhistorieforening inviterer til et kildevæld af foredrag og debatter lørdag den 10. maj 2014, hvor kendte og ukendte sider af arbejderbevægelsens historie foldes ud. Hvad skrev det socialdemokratiske ikon Thorvald Stauning på sin Twitter-profil, da han i 1933 indgik det senere kendte Kanslergade-forlig? Havde hans cigararbejderfingre kunnet tæmme en iphone og var sociale medier som Twitter og Facebook opfundet dengang, havde han måske pippet om det, i hans optik, banebrydende i aftalen mellem SR-regeringen og Venstre. Cecilie Maria Lindberg Nielsen Men selv om det kan være spændende at lege med tanken om, hvordan historiens gang var gået, hvis og hvis. så hører den slags gætterier mere hjemme ovre i den skønlitterære afdeling. Men de faktiske forhold er ikke mindre spændende at høre om. Det giver Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH) mulighed for at få et indblik i, når de sammen med Arbejdermuseet i det gamle Folkets Hus i Rømersgade i København slår dørene op for en arbejderhistoriefestival lørdag den 10. maj 2014 fra kl Her blændes der op for et bredt sammensat program af foredrag, workshops, debatter og rundvisninger. Dykker man ned i arbejderhistorien, får man øjnene op for, hvor meget af vores nutid, der har sin rod i kampe, bevægelser, aktiviteter og organiseringer, som op gennem historien har sat en dagsorden, vi måske ikke i dag helt er klar over oprindelsen til, siger Cecilie Maria Lindberg Nielsen fra arbejderhistorieselskabet, som planlægger festivalen. Hvorfor kalder I det en festival? Arbejderhistorien har været dækket af et fint lag forskerstøv i en årrække. Men det vil vi med en mere frisk tilgang til stoffets mange emner og vinkler og faglige-politiske kampe gøre noget ved. Så vi kan få blæst støvet af Stauning. Arbejderhistoriefestivalen har fået økonomisk støtte fra Stilladsklubben og en række fagforeninger og fonde og afvikles i samarbejde med Arbejdermuseet. Læs mere om programmet på hjemmesiden: Hvad kommer der til at ske? Vi tilrettelægger et program, som man kan shoppe rundt i som i et historiesupermarked, hvor der bydes på smagsprøver på, hvad der er nyt om de gamle historier. Vi håber med denne form at nå et bredere publikum ikke mindst blandt yngre og unge menneske. Men også at komme ud af forsker-skabet og gøre entusiastiske amatørhistorikere og andre interesserede opmærksomme på, at der foregår rigtig meget spændende inden for arbejderhistorien. Det kan synes som en lidt tidlig udmelding. Der er dog kun under 2 måneder til, at det nye ferieår starter. Det er derfor nu, du skal tjekke, om dine feriepenge er klar til det nye ferieår. Hvis du i 2013 arbejdede i en virksomhed, som er medlem af en arbejdsgiverforening, kan din arbejdsgiver beholde feriepengene til du skal holde ferie. I nogle overenskomster er det et krav, at der udfærdiges et feriekort, i andre er det nok, at du oplyser om, hvor mange feriepenge du har til gode. Arbejdsgiverforeningerne garanterer for dine feriepenge. Feriepengene skal i dette tilfælde udbetales i forbindelse med din ferie. Du skal have pengene, når ferien starter, men der er ikke regler for, hvor lang tid i forvejen pengene skal udbetales. Hvis du arbejder for en arbejdsgiver, der ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, skal pengene være indbetalt til enten FerieKonto eller en feriekasse. I disse tilfælde vil du modtage information fra FerieKonto eller feriekassen om, hvor mange penge der er til ferien. Du vil også modtage information om, hvordan du får udbetalt dine penge. Hvis pengene står hos FerieKonto, får du pengene udbetalt ved at logge ind på deres hjemmeside og indtaste, hvornår du holder ferie. Pengene kan tidligst udbetales 4 uger før ferien. Pengene udbetales til din NemKonto. Tjek dine feriepenge Uanset hvilken ordning du er på, er det en rigtig god idé at tjekke, at feriepengene er rigtige. Vi oplever, at arbejdsgivere ikke betaler det samme beløb, som er opført på lønsedlerne. Vi oplever også, at der ikke afregnes feriepenge på alle lønsedler. Hvis der er problemer eller du er i tvivl om der er problemer men feriepengene, så henvend dig til os. Feriehindring Hvis du ikke har mulighed for at holde ferie, f.eks. fordi du har været syg, kan du i visse tilfælde få udbetalt feriepegene uden at holde ferie. Du skal senest søge om udbetalingen inden udgangen af september efter ferieårets udløb. Syg under ferien Husk at melde dig syg til din arbejdsgiver, hvis du bliver syg - også efter du har begyndt ferien. Det vil være muligt at få erstatningsferie, hvis du er syg under ferien. Reglerne er ikke helt enkle, så det er en god idé at kontakte os, hvis du bliver syg under ferien. Hovedreglen er, at du altid har ret til 4 ugers ferie. Det betyder, at du ikke vil få erstatningsferie ved sygdom under en uge. Det er en uge af de i alt 5 ugers ferie. Meld dig altid syg uanset hvor lang tid du tror, det kommer til at vare. Arbejdsgiveren kan forlange dokumentation for sygdommen. Ferieboliger 3F har flere ferieboliger. På 3f.dk kan du læse mere om ferieboliger for de enkelte brancher. 3F København administrer flere af Feriefondenes boliger. Du er velkommen til at kontakte Feriekontoret på telefon God ferie til alle 6 7

5 Af Claus Tvile Lorentzen, faglig sekretær Af Noomi Rappeport, faglig sekretær Gastronomernes Hjælpefond Medlemskab betalte sig! Som kok, cater eller smørrebrødsjomfru er du medlem af Gastronomernes Hjælpefond. Mange gastronomer ved ikke, at de betaler til fonden. Det koster kr. 7,00 om måneden og indgår i det samlede kontingent. Gastronomernes Hjælpefond blev stiftet i 1999 ved en sammenlægning med kokkenes og koge- og smørrebrødsjomfruernes fonde, men rødderne rækker helt tilbage til dannelsen af Dansk Kokke Forening af Fonden udbetalte i 2012 kr ,00 til medlemmerne. Fonden udbetaler en socialbetinget engangsydelse på kr ,00 ved f.eks. langvarig sygdom. Der ydes julehjælp til førtids- og folkepensionister på kr. 400,00. Er man så heldig at være nybagt forælder, er der en barselsgave på kr ,00. Retten til ydelser forudsætter, at man har bidraget til fonden 1 år. Hjælpefonden ejer også en enestående samling af kogebøger, fotos og menukort. De ældste bøger er mere end 150 år gamle. Biblioteket er i af 3F Københavns mødelokale Olivia - opkaldt efter KAD s første formand. Generalforsamling Hjælpefonden holder en årlig generalforsamling, skiftevis øst og vest for Storebælt. I år bliver det i Randers onsdag den 21. maj. Alle gastronomer vil i april måned få brev fra fonden om generalforsamlingen. Hvis du ikke får et brev, er du oprettet med forkert kode i kontingentsystemet. Kontakt Medlemsafdelingen, hvis du er gastronom og ikke får indkaldelsen i løbet af april måned. Du kan læse mere om fonden på - klik først på Medlem og dernæst på Fonde. Hvis du vil vide mere om Gastronomernes Hjælpefond, kan du kontakte mig på mail eller tlf I september 2013 henvendte Cecilie sig til 3F København, da hun havde fået et problem med sin tidligere arbejdsgiver. I maj 2012 blev der afsagt konkursdekret over arbejdsgiveren i Skifteretten og i den forbindelse, anmeldte Cecilie selv sit krav om betaling af løn samt feriegodtgørelse til LG fordi, hun på det tidspunkt ikke var medlem af en fagforening. Da Cecilie i sommeren 2013 startede uddannelsen som beklædningselev, meldte hun sig straks ind i 3F København. Lønmodtagernes Garantifond (LG) anerkendte hendes tilgodehavende på kr ,00. Krav om tilbagebetaling I foråret 2013 modtog Cecilie et brev samt girokort fra LG med krav om tilbagebetaling med henvisning til, at hun havde været omfattet af en virksomhedsoverdragelse. Cecilies forældre kontaktede LG for en nærmere forklaring samt præcisering af opgørelsen over tilbagebetaling. LG sendte flere girokort til Cecilie samt breve med varsel om inkasso såfremt betalingen ikke blev modtaget. Fagforeningen hjalp Cecilie henvendte sig derfor til 3F København for at få vejledning til en eventuel besvarelse til LG samt?!!! rådgivning i forhold til, hvad hun i øvrigt kunne gøre. En faglig sekretær påtog sig sagen og sendte den 24. september 2013 en to siders anke til LG vedlagt diverse bilag med krav om frafald af tilbagebetalingen. Krav blev trukket tilbage På baggrund af 3F Københavns anke, traf LG den 14. januar 2014 en afgørelse om, at Cecilie ikke skal tilbagebetale det tidligere udbetalte beløb (kr ,00) og de beklager deres første afgørelse. Cecilie er jublende lykkelig for sit medlemskab af 3F København! Generalforsamling i Hovedstadens Reservetjener Fond HRK Reservefond afholder generalforsamling torsdag den 20. marts 2014 kl i Biblioteket hos 3F København, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV. Dagsorden ifølge vedtægterne. Vel mødt! Lis Cubbin, formand Ansøgning om ledige konfirmationslegater For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, der har børn som skal konfirmeres i foråret eller efteråret 2014, er der et antal legater, som kan søges af medlemmerne. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Medlemmets navn, adresse, lønkontonummer og navnet på konfirmanden samt cpr.nr., konfirmationens sted og dato. Henvendelsen skal ske skriftligt og være os i hænde senest den 15. april Bevilgede legater vil være indsat på lønkontoen omkring den 15. maj Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, V. E. Gamborgsvej 13, st.mf Frederiksberg Sommerhus til salg Dejligt sommerhus for enden af blind stikvej, på vandsiden af Lyngvej i Vig. Tæt på minigolf, flere spisesteder samt indkøbsmuligheder i området. Grunden er med randbeplantning og en dejlig plæne. Der er en stor terrasse med overdækning. Huset er med entré, hvorfra der er adgang til 2 værelser og badeværelse. Rummelig stue med alkove samt delvist åbent køkken med pæne hvide elementer. Endvidere er der indbygget udhus med plads til grill, hynder m.m. Pris: Seriøse bud modtages Bolig areal (BBR): 56 m² Grunden: 1200 m² Rum: 3 Byggeår:

6 Af Carin Bjerre, socialrådgiver Nye hovedregler for kontanthjælp fra 1/ Gensidig forsørgelsespligt vil ramme mange Der er nu en ny stor gruppe mennesker, der pludselig mister deres forsørgelsesgrundlag. For mange har det ikke været så stort et skridt at flytte sammen, som at gifte sig. Nu bliver den samlevendes økonomiske eksistensgrundlag truet, afhængig af om ens kæreste har arbejde eller ej. Der vil også opstå problemer i vurderingen af, om man danner par eller deler bolig. Den nedsatte ydelse til unge under 30 år, vil skabe store problemer F.eks. en ung ufaglært, der igennem flere år har tjent kr ,- brutto pr. måned overgår til arbejdsløshedsdagpenge kr ,- brutto pr. måned, hvorefter personen mister sine dagpenge og skal på uddannelseshjælp. Udgifterne har været rimelige i forhold til den hidtidige indtægt. Udgifter til kost, husleje med varme, vand og el kr. 6000,-, dertil kommer fagforening, forsikringer, telefon, licens, transport mv. Den unge skal nu have uddannelseshjælp og får brutto kr ,- månedligt. Hvordan skal det hænge sammen økonomisk? Selvom den unge gerne vil flytte til en anden bolig og kun have boligudgiften og kosten. Hvor finder man så en bolig med denne indtægt? Der er jo ikke ligefrem overskud af billige boliger og kollegieværelser. Nyttejob Jobbene må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til ordinære job. Formålet med jobbene er ikke, at de skal være beskæftigelsesfremmende for den enkelte men, Hvor finder man en bolig man kan betale, når man får 5.753,- om måneden - før skat. at man skal yde en indsats for sin kontanthjælp. Hvad bliver i praksis indholdet i nyttejobbene og kan de undgå at blive konkurrenceforvridende i forhold til ordinære job - og herved skubbe folk med ordinære job ud af arbejdsmarkedet?! Også gode tiltag i reformen Blandt andet kan nævnes: Ny og særlig uddannelsesrettet indsats for unge Systematisk læse/skrive og regneundervisning for unge med behov Ret til koordinerende sagsbehandler til unge med komplekse problemer Mentor til særlig udsatte Få hjælp i afdelingen Du er meget velkommen til at kontakte Social- og miljøafdelingen med spørgsmål om de nye regler. Ring gerne på og få en tid. Du kan søge kontanthjælp/uddannelseshjælp: 1. Hvis du ikke længere kan forsørge dig selv og din familie, f.eks. fordi du har mistet retten til arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge og ikke har formue. 2. Du skal melde dig ledig på Jobcentret eller på jobnet.dk den første ledige dag uden dagpenge. Du er først berettiget til kontanthjælp fra den dag, du er tilmeldt Jobcentret. 3. Du skal søge om kontanthjælp på Jobcentret eller sende en elektronisk ansøgning med dokumentation over din egen og samlevers/ægtefælles indtægt og formue, da man har gensidig forsørgelsespligt. 4. Ved afslag på kontanthjælp, skal du have en skriftlig begrundelse og kan klage over afgørelsen inden 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. Plan for fyraftensmøder i Social- og miljøafdelingen i 1. halvår 2014 Torsdag den 24. april 2014 kl Dokumentationskrav ved fastholdelsesfleksjob, arbejdsulykker og erstatningssager. Torsdag den 22. maj 2014 kl Problematikker omkring seniorjob. Torsdag den 19. juni 2014 kl Sociale medier/persondatalov som TR/AMR (lovgivning, domme, gode anbefalinger). Jurist Rune Asmussen fra forbundet behandler dette emne. Onsdag den 22. oktober 2014 Dagskonference. Program for dagen er endnu ikke fastlagt. Program samt nærmere info om de enkelte fyraftensmøder vil blive lagt på

7 Af Karen Levy, faglig sekretær Af: Louise, Toke, Sige og Ibrahim - 3F Københavns Ungdomsnetværk Får du korrekt overtidsbetaling? 3F København sikrer medlemmerne mange penge i efterbetaling på grund af forkert eller manglende overtidsbetaling. Baggrund for opstart af sag Ved medlemsbesøg på en arbejdsplads, blev der fra de ansatte forespurgt til løn og overtidsbetaling. Det blev hurtigt klart for os, at der i rigtig mange tilfælde manglede overtidsbetaling. Afdelingen fik efterfølgende 41 henvendelser, som blev til egentlige sager. Reglerne for overtidsbetaling fremgår i overenskomsten for Privat Service, også kaldet SBA overenskomsten. Denne overenskomst fortæller om løn- og arbejdsvilkår for privat rengøring. Efter 3F s opfattelse var der som følge af manglende overtidsbetaling brud på overenskomstens 9. Hvordan er Serviceoverenskomsten (SBA) bygget op? Når man skal ind og se på overenskomsten er følgende forhold vigtige: Lønperioder går fra den 15. til den 14. i hver måned Hver lønperiode har et normtal - man tager antal arbejdsdage (mandag fredag) og x dem med 7.4 time F.eks. 15/3-14/ = 18 arbejdsdage x med 7,4 time = 133 timer Normtimerne ligger lige fra timer pr. lønperiode Man skal have overtidsbetaling for alle timer ud over normtallet Hvem kan føre en sag for brud på overenskomsten? Da det er 3F (sammen med Dansk Industri/DI), der har indgået SBA overenskomsten, er det også 3F, som har forhandlingsretten. Det Faglige Hus har ikke forhandlingsret til SBA overenskomsten Krifa har ikke forhandlingsret til SBA overenskomsten Det er derfor, at rigtigt mange, som ikke er medlemmer af 3F København, kommer i klemme, når de får for lidt i overtidsbetaling m.m. Resultat 28 sager er færdigbehandlede og udbetalt i december måned 2013 med i alt kr ,00. Yderligere 13 sager er nu under behandling i faglig afdeling. DM i Skills Datoen hed d. 24. januar 2014 og klokken slog unge mennesker havde begivet sig ud i den bidende vinterkulde og sad nu i en varm bus. Kursen var sat mod Aalborg og DM i Skills. Her bliver erhvervsuddannelserne sat i højsædet. Vi var blandt andet meget imponerede over, at så mange former for håndværk var repræsenteret og måden de var repræsenteret på. Nogen steder fik vi lov til at være med og andre steder kunne man spørge til de forskellige uddannelser. 3F Københavns Ungdomsnetværk Vind kr. eller en uge i sommerhus! NKURRENCE ORGANIZED PRESS LTD.K mm AF-S NIKKOR Send et billede af din arbejdsdag som 3F Københavner og deltag Deltag i fotokonkurrencen for alle medlemmer af 3F København. Tag et billede (eller flere) af din arbejdsdag som 3F Københavner, send det til os og deltag i konkurrencen. Du kan indsende billeder på att: Redaktionen indtil slutningen af april 2014, hvor Bladudvalget vil kåre en vinder, der kan vælge imellem kr. eller en uge i et af 3Fs sommerhuse. Vinderen kåres 1. maj 2014 og offentliggøres i bladet samt på hjemmesiden. Vi glæder os til at se dine billeder. Du kan læse reglerne på Detail-slagter var et af de repræsenterede håndværk, vi ikke vidste fandtes det var ikke bare en oplevelse, men det var også fedt at se, hvordan fordommene om, at erhvervsuddannelserne ikke er gode nok, langsomt blev slået ihjel blandt de mange elever, der stod stolte med deres fag i hånden. Samtidig fungerede det også rigtig godt for 9. klasserne, der ikke kun var underholdt med erhvervsuddannelser, men også ved et arrangement specielt lavet til dem. Vi brugte hele dagen i Aalborg og på den lange tur hjem til København lavede vi en plan for, hvad vi unge vil lave i 3F København det næste år. Fremtidsplaner Det første vi tager fat på er selvfølgelig at hjælpe og støtte vores gode ven, Ulrik og hans kolleger i kampen for gode løn- og arbejdsvilkår hos Letz Sushi. Vi vil være med til at gøre unge opmærksomme på deres rettigheder og fortælle, hvorfor de skal være medlem af deres fagforening. Det vil vi gøre ved at lave aktivitetsdage, hvor vi lærer hinanden at kende og diskuterer nogle aktuelle emner, såsom OK-forhold. Vi vil hjælpe med organiseringen på de erhvervsskoler, der hører under 3F København og de arbejdspladser, der især har unge ansat - såsom McDonald s, Tivoli og Bakken. Det er så vigtigt, at vi henvender os til vores jævnaldrende og forklarer hvorfor det er vigtigt, at være medlem af 3F. Specielt som elev, men også hvorfor det er vigtigt efterfølgende. Vi ser frem til Jobpatruljen 2014, hvor vi skal give den max gas. Vi vil sørge for, at flere unge fra 3F Købehavn er med i år. Vil du være med? Så se mere på Ungdomsnetværket mødes til aktiviteter og networking den sidste torsdag i hver måned kl i afdelingen. Har du lyst til at være med eller måske bare vide lidt mere, så kontakt Tanja på eller tlf

8 Af Tom Elnes Christensen, faglig sekretær Letz Sushi 2.0 Det kunne være så godt, men så blev Ulrik fyret I sidste nummer af afdelingens blad fortalte vi om de ansatte hos Letz Sushi og deres kamp for at få en overenskomst. Efterfølgende er det gået stærkt. I december 2013 forhandlede vi med Horesta og Letz Sushi og den 27. december 2013 underskrev 3F et udkast til overenskomst og det samme gjorde virksomhedens ejer, Louise Ertman Baunsgaard. Et ord er et ord! På grund af tidspres med en konflikt, der skulle starte nytårsaften, forhandlede vi alle væsentlige detaljer på plads og havde et helt færdigt udkast til overenskomst, da vi gik fra hinanden. Fordi vi troede på hendes ord om, at det hele nok skulle lykkes og fordi et ord er et ord i vores verden, valgte vi at afblæse konflikten. Vi ville vise virksomheden, at man selvfølgelig kunne stole på vores ord og at vi stolede på hendes, siger Lone Søgaard Nielsen, næstformand i 3F København. Detaljer på plads Der blev aftalt tre møder i januar, hvor de allersidste detaljer skulle Stop jagten på fagligt aktive! Sammen er vi stærke! falde på plads. Det eneste, der manglede var beregninger, der skulle gøre overgangen til overenskomst og betaling for arbejde på ubekvemme tidspunkter så administrativt let som muligt for virksomheden. I stedet for at skulle lave opgørelse over hver enkelt medarbejders konkrete arbejdstid lovede 3F, at en del af overenskomsten kunne blive et fast tillæg til lønnen for arbejde aften, weekend og helligdage. Det var den eneste ting, der manglede for, at overenskomsten kunne underskrives. Disse beregninger skulle laves i januar Sprang fra aftale! Der var som tidligere skrevet aftalt tre møder. Første møde aflyste arbejdsgiveren og på det andet Da Jysk ejer halvdelen af Letz Sushi, skal Lars Larsen naturligvis også have tilbuddet om en overenskomst. møde meddelte de, at de ikke havde tænkt sig at indgå overenskomst. På trods af, at de i december måned 2013 havde sat deres underskrift på en så godt som færdig overenskomst. En overenskomst, der gav virksomheden 3 år til at indfase alle vilkår. En overenskomst med en udsædvanlig lang indfasning. Vi er gået rigtigt langt for at få en overenskomst. Det har været vigtigt for os at lave et resultat, der samlet set levede op til branchens vilkår, men tilpasset virksomhedens behov, siger Lone Søgaard Nielsen. Da de løb fra deres underskrift, varslede vi straks ny konflikt til start 12. februar Bekæmper 3F Skuffelsen over ledelsens handling var stor blandt personalet og denne skuffelse gav personalets talsmand, Ulrik Frost, udtryk for på facebook. Få dage senere blev han fyret for grov illoyal adfærd. I pressen har ejeren fortalt, at hun bruger al sin tid på at bekæmpe 3F. Denne udtalelse i kombination med flere andre oplysninger gjorde, at afdelingen har protesteret over opsigelsen, og betragter fyringen af Ulrik som organisationsforfølgelse. Langt under niveau Vi prøvede indtil sidste øjeblik at forhandle med Letz Sushi. Så sent som dagen før, bad vi om en forhandling og vi mødtes da også. Virksomheden og deres nye repræsentant, Dansk Erhverv, ønskede en overenskomst, hvor mindstelønnen var kr. 108,00. Dette kunne vi ikke gå med til. Det er et niveau langt under det, der er i branchen og de har for nylig hævet grundlønnen til kr. 115,00 i timen. Derfor kan vi selvfølgelig ikke lave en aftale på så lavt et niveau, påpeger Lone Søgaard Nielsen. Støtteaktioner Der har hver dag, siden den 12. februar 2014, været aktioner, der viser støtte til de ansatte hos Letz Sushi og dette fortsætter. Privileger og ikke rettigheder Det er helt fint, at mine kolleger har fået en højere løn. Det er også helt fint, at de nu får tillæg nogle af dagene i ugen. Problemet er bare, at lige nu er det et privilegium og ikke en rettighed. Det er først en rettighed i det øjeblik min tidligere arbejdsplads har tegnet overenskomst, siger Ulrik Frost og fortsætter: Jeg har mistet mit job. Det er jeg ked af. Letz Sushi har været med mig gennem de sidste mere end 6 år af mit liv og mange af mine venner og gode oplevelser stammer fra jobbet. Derfor er jeg også ked af, at jeg er blevet fyret for at tale om rettigheder og for at arbejde for en overenskomst. Anstændige forhold Fyringen får mig dog ikke til at stoppe. Jeg kan være ligeglad og finde et andet job, er der sikkert mange, der tænker. Problemet er, at de næste på Letz Sushi stadig ikke har anstændige arbejdsvilkår. De har ikke ret til at vælge en tillidsrepræsentant, en fast minimalløn, pension eller løn under sygdom og de skal leve med frygten for at blive fyret, hvis de siger deres mening. Det synes jeg ikke kan være rigtigt. Ulrik er åbenbart ikke den eneste, der har det sådan. Bl.a. var der stor opbakning i form af faner og besøg af fagligt aktive foran Dansk Arbejdsgiverforening den dag, spørgsmålet om organisationsforfølgelse blev diskuteret første gang. Parterne blev ikke enige og spørgsmålet skal nu afgøres i Arbejdsretten. Usandheder spredes Virksomheden har prøvet at sprede usandheder om 3F. Bl.a., at 3F ikke ville forhandle og at virksomheden betalte en højere løn end i overenskomsten. Dette er ikke korrekt. Vi er klar til at forhandle en løsning på brancheniveau. Der har været mange aktioner foran Letz Sushis restauranter i København med bannere og taler. De aktionerende har næsten udelukkende mødt positive tilkendegivelser fra de forbipasserende. Til venstre følger fanerne de ansattes talsmand i Arbejdsretten. Se flere billeder på: Har du lyst til at støtte de ansattes kamp for overenskomst? Som medlem af 3F København har du mulighed for at deltage i aktioner til støtte for de ansatte hos Letz Sushi. Er du interesseret i at deltage? Så kontakt Tanja Fynbo på eller tlf eller Tom Elnes Christensen på eller tlf med tidspunkter, hvor du har mulighed for at deltage. Du vil så blive skrevet på vores liste og få at vide, hvor aktionerne finder sted de enkelte dage

9 Af Caja Bruhn, faglig sekretær Information fra medlemsog økonomiafdelingen Afgørelse i grænsesag på det regionale specialarbejderområde Netbank Mange medlemmer bruger fritiden på, at indbetale fagforeningskontingent via egen netbank. Det er vi selvfølgelig glade for, men det er en løsning vi fraråder. Dels kan man glemme det i en travl hverdag, dels ender en del af disse overførsler på fejlkonti, fordi der bruges gamle FI-kort eller der mangler et ciffer i betalingsid linjen. Endvidere har afdelingen skiftet kreditornummer, hvilket har givet en del fejlindbetalinger. Det er faktisk nemmere for dig (og for os) og i øvrigt helt gratis for dig, at betale via Betalingsservice, en løsning som mange tusinder af vore medlemmer har valgt. Du skal blot tage dit F1 indbetalingskort (tilsendt fra 3F) med ned i banken og tilmelde det til Betalingsservice. Du kan også tilmelde dig i afdelingen, hvis du skriftligt oplyser det registreringsnummer og kontonummer, kontingentet skal trækkes fra. Undgå køen på postkontoret eller i banken og spar gebyret 3F København har stadig en del medlemmer, der betaler kontingent kontant på postkontoret eller i banken. Det koster i dag ofte kr. 20,00 40,00 pr. gang. Også her vil vi anbefale den gratis betalingsform, som Betalingsservice er for medlemmerne. Skifter du arbejdsplads? Det er vigtigt, når du stopper på en arbejdsplads, hvor I betaler klubkontingent, at du kontakter afdelingen eller din tillidsrepræsentant. Det er ligeledes meget vigtigt at kontakte os, hvis du starter på en ny arbejdsplads med klubkontingent, så klubkontingentet kan registreres korrekt. Hvis ikke risikerer du at betale for lidt eller for meget i klubkontingent til en forkert klub. Bliver du rykket? Hvis du bliver rykket og er tvivl om rykkeren er rigtig eller mener du, at du har betalt, så ring altid til afdelingen. Se aldrig bare se tiden an, da du dermed risikerer sletning og dermed tab af dagpengeret og andre rettigheder, blot du betaler rykkeren én dag for sent. Sletning på grund af restance betyder ofte fuldkomment tab af retten til efterløn. Indmeld nye kolleger med det samme Når der starter nye kolleger på din arbejdsplads er det meget vigtigt, at få vedkommende indmeldt med det samme. Vi har flere gange oplevet, at nystartede medlemmer mister anciennitet i fagforening og arbejdsløshedskasse, fordi indmeldelsen sker flere måneder efter de er startet. Indmeldelsesblanketter og links kan findes direkte på adressen Spørgsmål? Du er altid meget velkommen til at kontakte afdelingen om spørgsmål vedrørende kontingent, indmeldelse og overflytning. Udbetalinger fra 3F København til NemKonto 3F København udbetaler faglige sager, kontingentrefusion og TR-daglønstab til medlemmernes NemKonto Ifølge Persondatalovens 29 skal du underrettes herom. Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger til en anden konto end til din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os på vores adresse på Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV. Vi henviser alle medlemmer til den fyldestgørende vejledning på Vejledningen kan ligeledes fås ved henvendelse til afdelingen. Du er som altid meget velkommen til at kontakte afdelingen, hvis der skulle være yderligere spørgsmål. LO s grænsenævn fastslår, at faglærte lager- og logistikoperatører er dækket af 3F s overenskomst. Der kan af og til opstå grænsediskussioner mellem de forskellige fagforbund om, hvilke fag, der tilhører hvilke brancher og dermed hvilke overenskomster, der dækker fagene/områderne. Det sker ofte som følge af opståede grænseflader på f.eks. nye uddannelser/nye typer stillinger og omstruktureringer hos den offentlige eller private arbejdsgiver. Strid mellem FOA og 3F En sådan grænsestrid har der været mellem fagforbundene FOA og 3F på specialarbejderområdet på det offentlige regionale arbejdsmarked. For 3F København er det arbejdspladser i Region Hovedstaden. Denne konkrete sag handler om, hvilken overenskomst, der skal dække de uddannede lager- og logistikoperatører og ufaglærte lagerarbejdere. Der forekommer lagre på selve hospitalerne, men der er også store centrallagere, som skal servicere hospitalerne og andre virksomheder i Regionerne. På disse centrallagere er der hovedsagligt uddannede lager- og logistikoperatører og på selve hospitalet, kan der være såvel faglærte som ufaglærte. 3F s område Stridens kerne handlede om, at FOA var af den opfattelse, at såvel faglærte som ufaglærte lagerarbejdere skulle følge deres sygehusportøroverenskomst. 3F var af den opfattelse, at lagerarbejde traditionelt er et 3F område, på såvel det offentlige som på det private arbejdsmarked. Der ud over er lagerarbejde udtrykkeligt dækket af den offentlige regionale specialarbejderoverenskomst. En sådan uoverensstemmelse kan tage lang tid og denne sag tog også ca. to år. Der er først en række møder, hvor man søger at komme overens. Når det ikke lykkes, inddrages LO s Grænsenævn. Når det så heller ikke lykkes, falder afgørelsen ved en slags voldgift; med dommer og vidner. Det er også, hvad der sket i denne sag helt frem til voldgiften. Afgørelsen Voldgiften fastslår at, de faglærte lager- og logistikoperatører er på 3F s overenskomst uanset om de er på hospital, centrallager eller lignende. Dette gælder også, når man er under uddannelse. Det betyder, at de berørte f.eks. får højere grundløn. De ufaglærte dækkes af FOA s sygehusoverenskomst på hospitalernes transport- og lager områder. Dette er nu meddelt arbejdsgiverne i Danske Regioner og vi har selvfølgelig en forventning om, at arbejdsgiverne lever op til afgørelsen. Men vi skal være særligt opmærksomme i såvel fagforening som blandt de tillidsvalgte! Der skal slås et slag for at blive faglært lager- og logistikoperatør! Det betaler sig i bogstaveligste forstand! 16 17

10 Nyt fra A-kassen Af Søren Becher, a-kasseleder Myter og fakta om a-kassen Sådan aflives 10 myter om den faglige a-kasse mistede deres dagpengeret i F har netop udgivet en lille pjece, der griber fat i de mest udbredte myter om de faglige a-kasser i Danmark. De borgerlige partier og den borgerlige del af pressen spreder systematisk myter om de faglige a-kasser for at fjerne dem fra fagbevægelsen. Målet er i virkeligheden at svække fagbevægelsen og dermed vores kollektive overenskomster. Det er vigtigt, at vi imødegår de borgerlige myter med argumenter og med fakta. Vi bringer her gengivelsen af 2 kendte myter fra pjecen Myter og fakta om a-kassen. Myte: A-kasserne er ikke hårde nok i deres rådighedsvurdering og holder derfor hånden over de ledige. Fakta: Arbejdsmarkedsstyrelsens Rådighedstilsyn, fra 1. halvår 2012, viste at a-kasserne laver fejl i ca. 2 % af sagerne. Arbejdsmarkedsstyrelsen konkluderer, på den baggrund, at de undersøgte a-kasser fortsat er gode til at foretage den samlede konkrete vurdering af, om en ledig opfylder betingelserne for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der er således belæg for, at a-kasserne, i 98 % af sagerne, overholder de gældende rådighedsregler, og at a-kasserne netop administrer i henhold til lovgivningen. I et notat til Statsrevisorerne konkluderer Rigsrevisionen i 2010 følgende: Fakta: I denne myte blandes æbler og pærer. For mens jobcentrene har til formål at rådighedsvurdere kontanthjælpsmodtagere, så skal a-kasserne rådighedsvurdere de forsikrede ledige. Der er med andre ord tale om to vidt forskellige målgrupper: nemlig kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Tallene kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes. Under forskellene gemmer sig flere forklaringer, end at jobcentrene skulle sanktionere mere end a-kasserne f.eks. at flere kontanthjælpsmodtagere end forsikrede ledige, kunne tænkes ikke at leve op til rådighedsforpligtelsen. Der mangler evidens (beviser) for, at den samme overtrædelse af rådighedsreglerne skule give forskellige sanktioner, alt efter om det er jobcentrene eller a-kasserne, der står for sanktionen. Da den borgerlige regering besluttede dagpengeforringelserne i 2010 med den såkaldte genopretningspakke, var prognosen, at det ville medføre, at ville miste deres dagpengeret om året. Den herskende økonomiske visdom forklarede nemlig på tidspunktet, at de ledige ville strømme i arbejde, når dagpengeperioden blev afkortet til 2 år og de arbejdsløse blev truet på deres levebrød. Politikerne og de økonomiske vismænd tog grusomt fejl. De havde nemlig overset, at der ikke var ledige job til de mange arbejdsløse. En optælling foretaget af AK-Samvirke (a-kassernes brancheorganisation) viste, at 10 gange flere ledige mistede dagpengeretten i Den samme optælling viser også, at det specielt er i aldersgruppen år (blandt de ufaglærte), at mange har mistet retten til dagpenge. 3F medlemmer hårdt ramt I det hele taget er 3F s a-kasse den a-kasse, der er hårdest ramt. 26 % af de ledige, der mistede dagpengeretten i 2013, er fra 3F. Dette til trods for, at vores medlemstal kun udgør 11,7 % af alle de forsikrede ledige. AK-Samvirkes prognose (se diagrammet nedenfor) for 2014 viser, at yderligere arbejdsløse står til at miste retten til dagpenge. Med andre ord forstætter katastrofen! På AK-Samvirkes hjemmeside kan du læse notatet: har mistet deres dagpengeret i Kvaliteten af a-kassernes rådighedsvurderinger, som var fokus for Rigsrevisionens beretning, er ifølge Arbejdsdirektoratet tilfredsstillende. Af tilsynsrapporten fremgår det således, at a-kasserne er gode til at foretage den samlede konkrete vurdering af, om en ledig opfylder betingelserne for at stå til rådig for arbejdsmarkedet. Myte: Jobcentrene er bedre til at kontrollere rådighed end a-kasserne er. Til gengæld viste en undersøgelse, foretaget af Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen i Midtjylland, at kommunerne i 95 % af tilfældene, havde gennemført sanktionen overfor kontanthjælpsmodtageren på et ulovligt grundlag. Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med rådighedsvurderingen i a-kasser og i kommunerne viser, at kommunerne laver fejl i ca. 20 % af sagerne, mens a-kasserne kun laver fejl i ca. 2 % af sagerne. Ønsker du pjecen Myter og fakta om a-kassen skal du kontakte 3F København på tlf

11 Jubilarer 2014 I år kan 471 medlemmer fejre jubilæum i fagforeningen. Et stort tiillykke til alle skal lyde her fra 3F København. 25 år M Z Sayed Bente Routh Madsen Gallal El Din Hadj Zeliha Bozkir Esme Demir Peter Olsen Vivi Staack Klaes Ljungberg Djafar Ighmoracene Ratka Jukie Sükran Karaca Gert Correll Danny Hede Michael Lynge Adile Nesemi Ole Sørensen Jørgen Stiller Hansen Hacer Kara Niels Jacobsen Edith Madsen Eshori Tuladhar Songül Sayilgan Steen Kjærgaard Fatma Dogan Bo Kilde Henning Visholm Gurli Christensen Lene Espe Hedin Tommy Pedersen Jens Larsen Dorota Biszewska Erik Øland Nielsen Anitta Poulsen Aygül Koca Brigit Madsen Ulla Pedersen Hatice Basoda Ruth Klokholm Mewlut Boynuince Tom Høgsberg Riaz Ahmad Amar Ounani Leif Deltorp Michael Bast Knud Mikkelsen Michael Heidelbach Hamdi Dzeladini Flemming Opager Ulla Sørensen Halil Cakin Ginette Plachta Morten Einer Dagil Jan Kjær Henriette Hartwig Lone Frederiksen Morten Albæk Frederiksen Anita Valera Larsen Ulla Rosenbeck Hacer Cevik Finn Engel Rasmussen Flemming Duus Lillian Hansen Pia A Lehmann Nørr Aziza Sharif Rita Bruun Larsen Esther Jensen Anni Jørgensen Tommy Olsen Allan Melballe Marie Sørensen Nielsen Enver Ziberi Kim Hansen Jorge Abainza Dragica Dudic Per Sindlev Bente Christensen Sergio Jahn Benedetti Vedat Ince Mogens Kai Nielsen Bjarne Saxford Clausen Leif Arne Petersen Lars Højgaard Hansen Jan Kruse Felicidad Solmia Per Jensen Kenneth Pedersen Lotte Tavlo Christensen Vinnie Frederiksen Kaja V. Nikolajsen Michael Hullgren Larsen Agnes Nelee Lo Jensen Kim Pedersen Thomas Sjøholm Hansen Anka Rako Øyvind Wendelin Seip Ljuti Ulla Rasmussen Jytte Rustad Vagn Vinstrup Kasper Grandt Muhammed Tahseen Kirsten Kofod-Hansen Kim Scholer Pia Vibekericha Hjorth Jane Pedersen Inge Johansen Jirakul Neumann Bent Kragh Jespersen Henning Christiansen Tove Næstved Claus Jensen Kirsten Jacobsen Mogens Christiansen Henrik Møller Rasmussen Conny Jensen Gualberto Vargas Daza Hasan Kizilkaya Jeanette B. Wiberg Jens Riberholdt-Nielsen Hasan Aslan Bent Niels Brock Hansen Niels Bøtker-Rasmussen Kirsten Mose Ib Strøm Olesen Necla Güler Søren Jensen Helle G Hallum Kim Hinke Bente Merry Pedersen John Erfort Eskil Rosendal Jensen Bente Gindeberg Melica Cajic Amar El Faquiri Ali Saeed M. Jaloud Asif Mahmood Kjeld Nielsen Tommy Pedersen Vinnie Olsen Jan Max Thomsen O Koefoed Nada Kracun Flemming Krohn Dehli Abdullah Topuz Bo Laustrup Christensen Georg Bast Encarnita Ortiz Andersen Bente L. Kristensen Michael Østerberg Stephen John Donnelly Jens Ravnsborg Guimei Zhan Nicolai Henriques-Nielsen Tommy Jørgensen Jane M. Eisø André Carlsson Mikael Worm Marianne Reim Claus Wingren Jensen Hilmi Günaydin Arly Wilkman Christensen Kirsten Lykke Ringtoft Abdul Rehman Finn Hybel Gitte Sørensen Claus Sichlau Nielsen Anne Margrethe Nielsen Kaj H Ditlevsen Niels Mogens Larsen Birthe Mauritzen Jens Brendstrup Hintze Frank Rasmussen Elesa Jacobsen Jørgen Laursen Osman Celik Jintana Chanpas Pedersen Niels Ladefoged-Olsen Charlotte Lundsted Heidi J. J. Sommerlund Sergi Aydin Klaus Ibsen Henrik Hildebrandt Winnie Susanne Andersen Iyrie C Fernando Jette Holst Nielsen Makbule Kycykkilic Annelise R. Hjaltason Brian Istoft Larsen Per Poulsen Kirsten Olsson Thitipong Tangbunditsakul Hanne L.P. Carlsson Jette Mols Pedersen Morten Mejdal Larsen Anja Bagge Persson Jette Andersen Jette Johansen Annette Ekebjærg-Jakobsen Susanne G. Edlev Susanne Bogiatzis Elise Blom Winnie Norbrink Ib Friis Freddie Pedersen Benny Sølvsten Mogens Gramgaard Niels Henrik Jensen Mogens Jørgensen Immihan Bekar Karsten Steen Madsen Maibritt Jensen Margrethe Thiel Larsen Egil Lillie Flemming Nielsen Ove Schaksen Eik Agerby Lennart Kahr Ruth Nielsen Renè Gerner Larsen Tina Urbaniak Jørgensen Hanife Tas Arne Lars Jensen Annette Rottbøll Gravesen Yasmin Khalid Leivur Christensen Lis Myrup I Lenvald Sami Dzemajli Mette Værum Olesen Kim Faarbæk Nielsen Ljubisa Popovic Birgit Hanne Jacobsen Mikael Madsen Betahar Belhadji Maja Danielsen Merete Clausen Børge Petersen Jan Ebbe Nielsen Erik Klingstrup Khalid El Abdellaoui Bent Kruse Andersen Eva T Christensen Marianne R. Wijesinghe Ken Conny Pettersson Linda Borg Ole Beier Jensen Steen Henrik Ziegler Jytte Aasted Steen Brian Mønsted Rasmussen Martin Dalskov Gerrits Elvis Vuckovic Helle Damm Petersen Gitte Elsebeth Balsløv Else Annie Olm Aase Kristoffersen Henrik Glenbo Niels Kristensen Anita Christensen Marianne Casey Jane Lindtoft Brian Erik Juul Marianne Rasmussen Bjarne Bæk Kjerside Stig Bender Pedersen Avaline F. Rasmussen 40 år Anders Andersen Just Larsen Zeinabe Mohamed Saad Paul Jensen Allan Franc Hall Lars Nielsen Claus Neble Mogens A. Sjøstrøm Jan Iversen Jørgen Jensen Dorte Andreasen Kim Høgholm Pedersen Leif Gregersen Finn Andersen N J Hedegaard Jamil Begum Rukhsanna Vivi Buch Andersen Rene Nygaard Ingelise Sørensen Tom Møller Jensen Ivan Fruergaard Jimmy Sørensen Jens Larsen Hans Hass Rolf Thorsøe Keld Pedersen Børge Thomsen Bitten Jacobsen Tommy Andersen Frank Christensen Frank Hansen Kaj Jørgensen Poul Jensen Benny Lund Olesen Josefina Abainza Mohammad Durrani Bent Clemmensen Mogens Hansen Tonny Struve Hansen Jørgen Molin Johnny Larsen Anton Christiansen Anna Wilhelmsen Hans Mortensen Paw Strøm Erik Groth Carlslund Birgit Jensen N C Vardil Leif H. Andreasen Axel Truelsen Ole Højbjerg Madsen Jørgen Lindskov Jensen Annie Frommelt Kim Bringskov Ebbe Staugård Tonny Hudlebusch Hansen Birgit Falkenberg Jensen Hanne Boldrup Kurt Skarrild Sonny Kjerulff Mohamed Nejmaoui Birthe Carlsen Jorma Heikura Flemming E Schwartz Karen Møller Bjørli Wilmer Jensen Arne Erik Larsen Sven Georg Fleron Jens Frederiksen Bent Stig Andersson Mogens Blum Henrik Sørensen Sven Kaare Thiim Finn Birch Franck Jørgensen Virgilio Rivera Navarro Helge Kristoffersen Anders Hansen Henrik Hansen John Lundahl Flemming Madsen Bent Facius Poul Risom Jensen Torben Jansen Gerda Marek Alex Jensen Kurt Larsen Helge Knudsen Anna Dahl Bent Westhausen Vagn Pedersen Jimmy Julskov Schlie Birthe Gjellebøl Bent Fischer Reinholdt Benny Nielsen Hans Sager Karl Poulsen Ove Halberg Maja Aasted Tom Christensen Bjarne Dyrstad Mirjana Paleka Svend Busk Søndergård Johannes Kaad Karin Aunsfort Jytte Jensen Vagn Rovind Pedersen Frank Jacobsen Poul Jørgensen Kurt Sonne Pedersen Lis Pedersen Jørgen Pedersen Leif Nielsen Flemming Bruun Per Almstrup Jensen Birger Hansen Benicio Sagun Alcaraz Henning Jacobsson Hanne Jørgensen Frank Frederiksen Jens S. Christensen Kim Nymand Svend Jensen Carsten Petersen Per Ingemann Steffen Jensen Kim Zakarias Nielsen Inge Kjærulff Ole Jensen Jens Gulbech Else Thorup Andersen Bent-Erik Esløv Jytte Linders Jens Kjær Christensen Lone Østergaard Andersen Roman Piechotka Frits Rundkvist Jonny Sønnichsen Karin Hansen Carl Østbygård Snezana Marod Lasse Pedersen Jan Zibert Jan Kristensen Bent Lillegård Nielsen Søren Vestergaard Flemming Jacques Dupont Paul-Erik Schou Kurt Skov Jan Petersson Frank Møller Arny Strack Andersen Helene Ekberg Jørgen Krath Jens Christensen Børge Hansen 50 år Freddy Tofte Hansen Erik Jensen Kaj Simonsen John Hansen Anny Schlichting Inger Ingemann Nielsen Birthe Nielsen Dahlin Ole Jensen John Dyring Christensen Ingolf Ingemann Nielsen Karen Christensen Arne Hvid Vagn Nielsen Andersen Erik Christensen Flemming G. Christensen Steen Nielsen Ole Bruun Kurt Jensen Per Pedersen Jørgen Frandsen Aase Søbirk Tonny Petersen John Larsen Annelise De Wyr Else Louring John Topp Lassen Else Pedersen Flemming Nielsen Hardy Hansen Helge Nielsen Ole Janø Hans Petersen Per Eriksen Mogens Bertini Kofoed Uffe Gottschalk 60 år Brynhild Hansen Per Corfitz Ib Gerhardt Knudsen Kaj Røssel Ruth Henneberg Bent Handberg 65 år Kurt Eigil Pangler Aksel Selmer Poul Johansson 70 år Henry Evald Jakobsen 20 21

12 Opfølgning på nattur i uge 4 og 5 I blad nr. 3 skrev vi om, at vi ville komme på besøg på flere københavnske hoteller og hvad vores intentioner med besøgene var. Det blev en noget anderledes tur, end vi havde regnet med og håbet på. Vi havde besluttet at besøge de samme hoteller som første gang, vi var på nattur og det viste sig, at være stort set de samme mennesker, vi mødte. De var glade for at se os igen og vi fik samlet op på nogle af de ting, vi talte om sidste gang. En af hotelkæderne havde dog bedt deres personale om ikke at tale med os overhovedet, hvilket gjorde en del af besøgende noget korte. Af Brian Arlofelt og Flemming Kristensen, faglige sekretærer I uge 5 blev vi en del af et hotelfremstød i Team 1 og af den grund måtte vi aflyse natturen. Vi har dog planlagt 2 x 2 uger mere i år, så alle har mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål, eller i hvert Nyansættelser i 3F København Ekremana Curkic - Ansat 3. februar 2014 Ekremana, 28 år, med kendskab til faget som tillidsrepræsentant og rengøringsassistent for ISS på Rigshospitalet. Ekremana er ansat som faglig sekretær og tilknyttes Team 1 (bl.a. rengøring). Det er meningen, at hun skal have organisering som sit hovedområde. Michael Holm - Ansat 3. februar 2014 Michael, 26 år, med kompetencer inden for kommunikation, netværksopbygning, organisering og fastholdelsesarbejde gennem flere års arbejde som organiseringskonsulent i Syd- og Midtvestjylland (HK). Michael er ansat som faglig sekretær og tilknyttes Team 1 (bl.a. rengøring). Det er meningen, at han skal have organisering som sit hovedområde. Seyit Yildirim - Ansat 10. marts 2014 Seyit, 39 år, kommer fra en stilling som faglig sekretær i fagforeningen Rengøring og Service (tidl. Sanitørerne) hvor han bl.a. havde ansvaret for hvervning. Seyit har en fortid som fællestillidsrepræsentant i ISS. Seyit er ansat som faglig sekretær og tilknyttes Team 1 (bl.a. rengøring). Ditte Villadsen - Ansat 2. september 2013 Ditte, 24 år, er serviceassistentelev og skal være i lære hos os frem til 20. januar fald få fornøjelsen af, at møde deres fagforening - når lige netop de er på job. Vi forventer det bliver i juni og oktober, det er dog ikke fastlagt 100 % endnu. Jobopslag 3F København søger en medarbejder til vores medlemsadministration, med tiltrædelse snarest muligt. De primære arbejdsopgaver vil være alle typer sagsbehandling, der skal løses i forbindelse med et medlemsskab. Se hele opslaget på: MAJ Stop social dumping! Igen i år afholder 3F København 1. maj i fagforeningen og i Fælledparken. Tag kolleger, familie og venner med til en festlig faglig dag i fagforeningen. Vi starter kl med morgenmad, taler og musik på Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV. Kl afgår demonstrationen til Fælledparken, hvor fagforeningen også i år har opstillet et telt, vi kan samles i og hvor Emergenzy spiller op til dans. Vi glæder os til at se dig

13 Efterløns- og pensionistklubben Lager og Handel i 3F København Postseniorerne Tirsdag d. 25/ kl Skibsinspektør Morten Bach kommer og fortæller om krigssejlerne sømænd blev Frihedskæmpere under 2. verdenskrig døde. * Tilmelding til Assistens Kirkegården. Pris kr. 40,- max 30 personer. Tirsdag d. 1/ kl Udflugt til Assistens Kirkegården. Vi skal en tur rundt i den fortællende have. Mødested: Kapelvej 2 ved den hvide villa. Tirsdag d. 8/ kl Arrangement i det grå palæ fælles med Postseniorerne og HR. Vi skal møde Rasmus Rohde som har været på slædetur med Siriuspatruljen. Tirsdag d. 15/ kl Generalforsamling. Tirsdag 22/ kl Cand. polit. Peter Neersø kommer og fortæller om ældrebyrden er det fup eller fakta? Foredragsholderen vil lægge op til en diskussion af, om vi har råd til en værdig ældrepolitik, set i lyset af beskæringer, flere ældre, flere behandlingsmuligheder. Tirsdag d. 29/ kl Banko. * Tilmelding Hannes have. Torsdag d. 1/ Herlig 1. maj fest i 3F København. Tirsdag d. 6/ kl Udflugt til Hannes have, hvor der er frokost. Adr.: Haveforeningen Amager Strand, Amager Strandvej 11. Pris kr. 50,- pr. medlem (kr. 100,- for ikke medlem). Tirsdag d. 13/ kl Vi skal hygge og underholdes af Lise Lotte Nielsen og pianist Carol Conrad. De vil spille og synge Kai Normann Andersen musik. Alle seniorklubber er velkomne. * Tilmelding til skovtur. Pris kr. 200,- (kr. 300,-) Tirsdag d. 20/ kl Skovtur. Tirsdag d. 27/ kl Vi samles for at ønske hinanden GOD SOMMER. Onsdag d. 2/ kl Jubilæumsreception - Københavns Postseniorer fylder 25 år. I den anledning afholdes der reception på Peter Ipsens Allé 27, 2400 NV. i store sal. Vi byder vore medlemmer velkomne og vil gerne se kollegerne fra de andre seniorklubber og fra fagforeningen. Postseniorerne er vært ved en forfriskning og håber, at rigtig mange vil deltage. Tirsdag d. 8/ kl Rasmus Rohde: På slæderejse med Sirius. Efterfølgende serveres der sandwich. Fælles arrangement med E&P-klubben, Hotel & Restauration. Torsdag d. 24/ kl Ordinær generalforsamling. Når intet andet er anført, afholdes møderne/aktiviteterne på Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV. P.f.v. Jacob Christiansen Indkaldelse til generalforsamling Herved indkaldes Københavns Postseniorers medlemmer til ordinær generalforsamling torsdag den 24. april 2014 kl i store sal, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning. Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske til kasserer Keld Eksing senest tirsdag den 14. april kl på tlf Besøg på Kofoed Skole Efterløns- og pensionistklubben Lager og Handel i 3F København havde en fantastisk oplevelse, da vi var på besøg på Kofoed skole. Thomas Pedersen (som er presseansvarlig) forklarede og viste rundt. Vi fik den historiske baggrund det var en præst ved navn Kofoed, som startede skolen. Den er grundlagt som en kristen skole og har det stadig som grundprincip. Skolen er selvejende, får halvdelen af budgettet i tilskud fra staten, noget fra arbejdsprøvning, en del fra gaver og arv. De sælger ting fra produktionsværkstederne, f.eks. julesalg den 12/12/12 kl. 12. Kofoed så, hvordan mændene stod og gjorde sig selv dårligere, især når de skulle betle, derfor ønskede han, at give dem værdigheden tilbage. De kunne ved små opgaver tjene til ganske basale ting, som mad, et sæt tøj, vask og sko. Kofoed Skole arbejder stadig med grundprincippet: Vi er alle lige og dem som kommer her, er det ikke synd for; men de skal hjælpes således, at de får værdighed og glæde igen. Der er mange værksteder - sy-, male-, bil- og skindværksted, vaskeri, kantine og masser af kurser. Hvis kunderne yder noget, får de for 1 times arbejde et måltid mad og for de næste timer får de Kofoed dollars, som kan bruges til f.eks. tøjvask og tøj i genbrugsbutikken. Besøg på Delvin Vask Vi har været på arbejdspladsbesøg på Delfin Vask. 66 ansatte med 14 forskellige nationaliteter. Vi fik indtryk af en god arbejdsplads med ordnede forhold. De havde ikke annonceret efter arbejdskraft i 7 år; men altid ansat på anbefaling fra andre. På en uge vasker de ca stk. tøj. Det bliver scannet af 4 medarbejder og derefter sorteret i farver og varmegrader. Deres vask er svanemærket og allergivenligt. Efter rundvisning fik vi kaffe og kage samt hørte om deres udadvendte aktiviteter. Vi havde en rigtig dejlig dag og kan varmt anbefale andre klubber at besøge dem. Generalforsamling Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag den 15. april 2014 kl i Lille sal, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV. Dagsorden ifølge lovene. Nykøbing Falster Revyen 2014 Lørdag den 19. juli 2014 drager vi til Nykøbing Falster, hvor vi har billetter på de forreste rækker på balkonen. Prisen for hele herligheden er kun kr. 725,00 og inkluderer bus, frokost/kagebord med kaffe og revy. Tilmelding til: Jacob Christiansen, tlf eller pr. mail til Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København Lørdag d. 29/ kl Besøg på Livgardens Museum. Vi mødes ved Gothersgade 100 (hjørnet af Øster Voldgade) kl Bindende tilmelding til Gerda på tlf senest den 6/3-14. Pris kr. 50,00. Tirsdag d. 8/ kl Fællesarrangement - Rasmus Rohde, på slæderejse med Siriuspatruljen. Torsdag d. 10/4 april 2014 kl Summemøde - Banko. Forårstur til Tyrkiet Ta med Københavns Post-Seniorer på forårstur til Side i Tyrkiet, 17. maj maj 2014, 8 dage - 7 overnatninger. Deltagerbetaling er kun kr og inkluderer: flyrejse tur/retur, mad på flyet, bustransport tur/retur mellem lufthavn og hotel, ophold i dobbeltværelse, halvpension, 3 Torsdag d. 8/ kl Summemøde - En person fra 3F Sømændene kommer. Onsdag d. 28/ kl Fællesarrangement - Tur til Bakken. Vi mødes på Klampenborg Station kl Pris kl. 180,00. Tilmelding til Gerda på tlf Torsdag d. 12/ Vores egen lille madpakketur. udflugter med besøg bl.a. i en moské, en skole og et privat hjem, markeder og specialbutikker med guld, skind og briller. Der er ikke tillæg for enkeltværelser (begrænset antal) Tilmelding snarest og senest den 20. marts 2014 til Jacob Christiansen på tlf eller pr. mail: 24 25

14 Af Vinni Nørgaard, 3F København og Marianne Linnet, Linnet & Rothe Teambuilding på Nationalmuseet II Sangen gjalder ud fra den gamle fabriksbygning på Nationalmuseet i Brede. Vi er på vej ind til endnu en dag med Nationalmuseets rengøringsafdeling, som vi har på kursus i teambuilding. Vi startede i juni 2013 og slutter vores projekt til september Dette er den anden artikel om teambuildingprojektet for rengøringsgruppen på Nationalmuseet i København. Første del blev bragt i blad nr Statens Kompetencefond har bevilget penge til projektet, der løber fra juni 2013 til september Formålet med projektet er, at styrke samarbejde og kommunikation i personalegruppen. Projektet tilrettelægges af tillidsrepræsentant Graciela Alulong og rengøringsleder Gitte Hartvig i samarbejde med konsulenterne Marianne Linnet og Michael Rothe. Julen er tæt på og afdelingen har lagt deres kursusdag sammen med den årlige julehygge. De er allerede i fuld gang. Der er uddelt sanghæfter med julesange og man synger af fuld hals: Bjældeklang bjældeklang. Det lyder rigtig godt. Når det handler om teambuildingen, er deltagerne oppe på mærkerne og den indstilling har de haft fra dag 1 og så rykker det. Blandt andet fordi de hjemmeopgaver vi stiller deltagerne mellem modulerne, bliver taget alvorligt. Der bliver arbejdet seriøst med opgaverne og det har båret frugt. Deltagerne i teambuilding projektet På spørgsmålet om projektet har haft en betydning, nu vi er ved at være halvvejs, svarer Cynthia: Jeg er blevet bedre til at trække vejret helt ned i maven og tænke, at jeg skal have en god dag blandt publikum, så jeg kan i dag meget bedre tackle 10 leverpostejsmadder smurt ud over væggen uden at blive alt for irriteret det er jo mit job det er jo børn! Andre har fået øje på deres rettigheder. Delia fortæller: Jeg har nok været alt for tålmodig tidligere. Jeg bliver virkelig sur, når kollegerne bare vader ind over mit nyvaskede gulv uden at tage hensyn. Så skælder jeg ud. Man skal ikke altid holde sin mund og smile pænt. Og det hjælper. Siden kurset i juni 2013 har gruppen været sammen en dag i september og en dag i december. Vi har arbejdet med konflikter med andre mennesker og med det sprog, der anvendes i konflikter. Og deltagerne fik til opgave, at være opmærksomme på, hvordan de kunne tackle svære situationer med kollegerne og med de besøgende. Naneth fortæller efterfølgende: Jeg arbejdede sammen med en kollega, som tilsyneladende var i dårligt humør og som hele tiden brokkede sig. Det var ikke til at holde ud at høre på, så jeg gik til hende og spurgte, om hendes brok handlede om noget, jeg havde gjort? Det fik hende til at tænke sig om og hun gav mig en undskyldning, fordi hun havde været så umulig. I svære situationer er det vigtigt at forholde sig til de spilleregler, deltagerne formulerede i begyndelsen af projektet. Derfor er spillereglerne et fast punkt på dagordenen, når gruppen mødes. Det sker ca. hver 14. dag. En deltager siger: Spillereglerne hjælper os meget. De gør, at vi ikke er bange for at tage noget op. Vi er blevet bedre til at sige tingene ligeud til hinanden. Tillidsrepræsentant Graciela fortsætter: Spillereglerne har vi snakket meget om - hvordan vi kan huske dem og hvordan vi kan praktisere dem i vores daglige arbejde. Så de er i vores hjerter og vi tager dem alvorligt. Vi ser det som en naturlig del af vores arbejdsopgaver. På kurset i december 2013 arbejdede vi med aktiv lytning f.eks., når en kollega har brug for at vende en problemstilling med én. Det er en teknik, der skal trænes, fordi det er en særlig måde at tale med hinanden på og det kan føles lidt kunstigt. Ikke desto mindre faldt det meget godt i tråd med de ønsker deltagerne har for kurset: at skabe større åbenhed, at blive bedre til at samarbejde og at hjælpe hinanden i det daglige. For afdelingen er under pres for at yde en større og større indsats for at undgå privatisering. Det skaber stress - og det er det emne, vi skal tage hul på næste gang vi mødes. Jeg kan i dag meget bedre tackle 10 leverpostejsmadder smurt ud over væggen uden at blive alt for irriteret 26 27

15 Magasinpost SMP - ID Nr Bjarne Høpner 60 år I anledning af formand Bjarne Høpners 60 års fødselsdag, afholdes der reception. onsdag den 26. marts 2014 kl F København, Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV. Det foregår i den store sal i kælderen. Såfremt du ønsker at berige Bjarne med en lille gave, kan ønskeseddel eventuelt indhentes hos Katja Knudsen på tlf eller ved at skrive til Bjarne Høpner, medlem af 3F s hovedbestyrelse og formand for 3F København, fylder 60 år 26. marts Bjarne Høpner er fra Odense, men flyttede som dreng med sin familie til København. Her fik han arbejde som stilladsarbejder i Året efter blev han tillidsmand for kollegerne. I 1983 var han med til at stifte landsbrancheklubben for stilladsarbejdere, hvor han blev formand. I 1987 blev Bjarne Høpner valgt som faglig sekretær i SiD Lager & Handel i København. Her blev han formand i 2001 og da 3F var dannet i 2005, blev Bjarne Høpner valgt som formand for 3F Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund. Siden har der været endnu en fusion og i dag er Bjarne Høpner formand for 3F København, der er landets største 3F-afdeling.

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere