Nr. 1 - marts F København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 - marts 2014. 3F København"

Transkript

1 Nr. 1 - marts F København I dette nummer: Social dumping er noget svineri s. 4-5 Tjek dine feriepenge s. 7 Sushi-solidaritet i gadebilledet s Husk 1. maj i fagforeningen s. 23

2 INFO FRA 3F KØBENHAVN Medlemsblad for 3F København Peter Ipsens Allé Kbh. NV Tlf: Åbningstider: Mandag: 9-15 Tirsdag: 9-17 Onsdag: 9-15 Torsdag: 9-17 Fredag: 9-14 Deadlines 2014: 5. maj 18. august 6. oktober 17. november Redaktion: Bjarne Høpner (ansv.) Betina Lund Claus K. Hertz Jan Mathisen Katja Knudsen Søren Becher Produktion/layout: Katja Knudsen Claus K. Hertz Fotos: Hvis ikke andet er anført, er fotos taget af 3F København Tryk: Kailow Tryk Miljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret Overenskomstfornyelse Overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked nærmer sig sin afslutning. På langt de fleste overenskomster er der indgået forlig, hvilket betyder, at de ca personer, der er omfattet af fornyelserne, har et konkret grundlag at tage stilling til, når de skal stemme om deres nye overenskomster. Det er sådan, at overenskomsterne bliver opsamlet i et fælles mæglingsforslag, som forligsmanden, jf. Forligsmandsloven, fremsætter, som vil være det forslag, der skal stemmes om. I 3F København har vi rigtig mange forskellige overenskomster - dækkende lige fra de forskellige industrioverenskomster, der blandt andet også indeholder særlige lokalaftaler for blandt andre Posten, over normallønsoverenskomsterne på transportområdet til overenskomsterne på Horesta, SBA og Byggeriet. Før overenskomsterne gik i gang, samlede 3F København medlemmernes krav sammen og i andre 3F afdelinger gjorde de det samme. De forskellige forhandlingsudvalg har forsøgt at omsætte medlemmernes ønsker til konkrete tekster i overenskomsterne. Et af de største krav var bestemmelser mod social dumping og indeholdelse af kædeansvar. Der er kommet forskellige bestemmelser ind omkring socialt ansvar, men kædeansvar er det ikke lykkes at få indgået forlig omkring. Vi har set de forskellige kommunale aftaler, der forsøger at dæmme op for social dumping, når det er det offentlige, der bestiller tjenesteydelser. Overenskomstfornyelsen vil betyde, at der de næste 3 år vil være et aftalegrundlag, men før dette sker, vil resultatet komme ud til urafstemning blandt alle medlemmer. 3F København opfordrer alle til at stemme, da det er vigtigt, at alle tager stilling til, hvad de synes om de forelagte resultater. Det er medlemmernes fremtidige løn- og arbejdsvilkår, der ved overenskomstfornyelsen fastlægges og derfor vil det få dagligdagsbetydning for alle. Brug demokratiet brug din stemmeret. Hvis du ikke allerede har opdaget det, har 3F København fået en flunklende ny hjemmeside her i starten af Vi har prioriteret højt, at hjemmesiden skal være informativ, opdateret, samt afspejle, at 3F København er en aktiv fagforening. Fagforeningens aktiviteter og nyheder er derfor centralt placeret på hjemmesiden og vil blive opdateret, så ofte der sker noget nyt. Hjemmesiden er opdelt, så de enkelte afdelinger er ansvarlige for løbende at opdatere og vedligeholde emnerne. Afdelingerne er Medlemsafdelingen, Faglig afdeling, A-kasse, Social/Miljø, Uddannelse og Ungdom. Tag et smut forbi den nye hjemmeside og kig dig omkring. Hvis du synes noget mangler, hører vi meget gerne fra dig. Der er mulighed for at tilmelde dig til fagforeningens elektroniske nyhedsbrev på hjemmesiden, hvilket vi varmt vil anbefale. Adressen er Bladet bliver pakket ind I 3F København er vi glade og stolte over, at vi udgiver et blad til samtlige medlemmer af fagforeningen. Rigtig mange synes stadig, det er dejligt, at have et papirbaseret blad, også selvom vi lever i en digitaliseret tid med elektroniske nyhedsbreve, mails osv. Det er ikke billigt at producere et blad. Naturligvis er der udgifter til tryk, farve og papir, men der er også en meget stor udgift til porto. 3F København har derfor besluttet, at bladet fremover omdeles i det omslag Post Danmark har til uadresserede forsendelser. Omslaget kalder de Med rundt. Det indeholder ofte reklamer, men også andre foreningsblade. Ved at få fagforeningsbladet omdelt på denne måde, skæres udgiften til porto betydeligt ned. Omslaget kan se meget forskelligt ud, alt efter hvor du bor, og hvorvidt du har sagt nej tak til reklamer eller ej. Det nederste omslag her til venstre er fra en husstand med Nej tak til reklamer. Det betyder ikke, at du ikke får dit fagforeningsblad. Det vil bare komme i omslag der ligner billedet. Omslaget bagved er et eksempel fra en husstand der ikke har sagt Nej tak til reklamer. Det kan se meget forskelligt ud fra uge til uge, alt efter hvilke reklamer der er trykt på forsiden. Så fremover vil du kunne finde dit fagforeningsblad pakket ind i Post Danmarks omslag, sammen med andre forsendelser. Husk at kigge efter, så du ikke går glip af noget.

3 Af Bjarne Høpner, formand Social dumping er noget svineri! Der skal være ordnede forhold på de kommunale byggepladser 430 årlige kontrolbesøg fra en ny kontrolenhed mod social dumping. Klarere regler mod social dumping i kommunens kontrakter. Skærpede sanktioner i form af bod eller tilbageholdelse af betaling, hvis leverandøren ikke overholder kontrakten. Jeg vil insistere på ordnede forhold, når København udbyder opgaver. Desværre har vi set eksempler på brodne kar, som har underbetalt eller snydt medarbejderne. Det kan vi ikke acceptere. Det skal medarbejderne ikke acceptere og det er også at snyde alle de arbejdsgivere, som opfører sig ordentligt. Derfor lægger jeg nu et forslag frem om en håndfast og konsekvent kontrol med uanmeldte besøg, siger Frank Jensen. Forslaget blev vedtaget af borgerrepræsentationen. Penge skal der til Efter at fagbevægelsen gjorde opmærksom på sager om social dumping på københavnske byggepladser, er det kommet frem, at Københavns Kommunes forvaltninger ikke følger tilstrækkelig systematisk op på, om kontrakternes bestemmelser om sociale og etiske forhold bliver overholdt af leverandørerne. Der er derfor behov for omtrent 5 mill. kr. årligt til systematisk og håndfast central stikprøvekontrol, der går på tværs af kommunens forvaltninger. Københavns Kommune køber hvert år varer og tjenesteydelser for 10,6 mia. kr. og det er meningen, at stikprøvekontrollen skal foretages inden for byggeri, rengøring, transport og service i øvrigt. Behov for opfølgning Københavns Kommunes kontrakter med leverandørerne skal samtidig strammes på flere punkter. Blandt andet med et krav om, at entreprenører og underleverandører udelukkende beskæftiger medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse og at BAT-kartellet, der består af 3F, Malerforbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Dansk Metal, HK/Privat og Teknisk Landsforbund, har lavet en APP hvor du kan være med til at fohindre mulig social dumping. Du kan: Tage billeder af et arbejdssted, af byggepladsskilt eller af firmabil. Beskrive arbejdsstedet, håndværkernes nationalitet eller andet, der kan have interesse. Uploade informationerne til BAT databasen, hvorefter vi tjekker firmaet i de offentlige registre og besøger arbejdspladsen, hvis vi finder grundlag for at undersøge tingene nærmere. Det har desværre vist sig, at vi ikke altid kan stole på, at der er orden i sagerne og én sag er én for mange, når det gælder social dumping. beskæftigede på byggepladser skal kunne identificere sig med billedlegitimation. Den centrale kontrolenhed skal blandt andet kunne: Komme på uanmeldt besøg Kontrollere om de beskæftigede på byggepladserne kan legitimere sig med billedlegitimation Kræve udlevering af ansættelsesbeviser, lønregnskaber samt registreringer i CVR registeret og registeret for udenlandske tjenesteydelser (RUT registeret) Kræve at se udenlandske medarbejderes opholds- og arbejdstilladelser Have en hotline, hvor tillidsfolk, ansatte og andre kan give tip om social dumping Medierne har beskrevet en række sager om social dumping. Fagbladet 3F har for eksempel beskrevet flere sager med social dumping hos en underleverandør, der har arbejdet på byggerier for Københavns Kommune. Det førte til medieomtale, da fagforeninger blokerede et storbyggeri af et forbrændingsanlæg ved Roskilde på grund af løndumping og endte med at få en overenskomst, der også dækker de polske medarbejdere. Én sag er én for mange Når der f.eks. skal bygges det nye forbrændingsanlæg Amager Ressource Center, så vil vi være helt sikre på at undgå social dumping. Det har desværre vist sig, at vi ikke altid kan stole på, at der er orden i sagerne og én sag er én Hvad er løndumping? Det er løndumping, når udenlandsk arbejdskraft udfører opgaver i Danmark til en langt lavere løn og ringere arbejdsforhold end deres danske kolleger. Ofte udføres arbejdet af udenlandske firmaer, som ikke betaler skat eller moms i Danmark, bryder arbejdsmiljøloven og blæser for mange, når det gælder social dumping. Samtidig skal det fremgå af den såkaldte Arbejdsklausul, at Københavns Kommune kan ophæve kontrakten helt eller delvist, hvis kontrakten ikke bliver fulgt. Hertil kommer, at kommenen kan sanktionere med dagbøder på en procentdel af kontraktsummen, hvis ikke leverandøren lever op til kravene eller hvis leverandører undlader at levere den krævende dokumentation. på de ansattes sociale rettigheder. Derfor skal arbejde udført i Danmark foregå efter danske løn- og arbejdsvilkår. Det er vigtigt at understrege, at udenlandsk arbejdskraft er helt i orden, når det foregår på danske vilkår. 4 5

4 Af Mads Bruun Pedersen, journalist i Byggefagenes Samvirke i København Af Karsten Kristensen, faglig sekretær Festival blæser støvet af Stauning Det er ferietid! Husk feriepenge Arbejderhistorieforening inviterer til et kildevæld af foredrag og debatter lørdag den 10. maj 2014, hvor kendte og ukendte sider af arbejderbevægelsens historie foldes ud. Hvad skrev det socialdemokratiske ikon Thorvald Stauning på sin Twitter-profil, da han i 1933 indgik det senere kendte Kanslergade-forlig? Havde hans cigararbejderfingre kunnet tæmme en iphone og var sociale medier som Twitter og Facebook opfundet dengang, havde han måske pippet om det, i hans optik, banebrydende i aftalen mellem SR-regeringen og Venstre. Cecilie Maria Lindberg Nielsen Men selv om det kan være spændende at lege med tanken om, hvordan historiens gang var gået, hvis og hvis. så hører den slags gætterier mere hjemme ovre i den skønlitterære afdeling. Men de faktiske forhold er ikke mindre spændende at høre om. Det giver Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH) mulighed for at få et indblik i, når de sammen med Arbejdermuseet i det gamle Folkets Hus i Rømersgade i København slår dørene op for en arbejderhistoriefestival lørdag den 10. maj 2014 fra kl Her blændes der op for et bredt sammensat program af foredrag, workshops, debatter og rundvisninger. Dykker man ned i arbejderhistorien, får man øjnene op for, hvor meget af vores nutid, der har sin rod i kampe, bevægelser, aktiviteter og organiseringer, som op gennem historien har sat en dagsorden, vi måske ikke i dag helt er klar over oprindelsen til, siger Cecilie Maria Lindberg Nielsen fra arbejderhistorieselskabet, som planlægger festivalen. Hvorfor kalder I det en festival? Arbejderhistorien har været dækket af et fint lag forskerstøv i en årrække. Men det vil vi med en mere frisk tilgang til stoffets mange emner og vinkler og faglige-politiske kampe gøre noget ved. Så vi kan få blæst støvet af Stauning. Arbejderhistoriefestivalen har fået økonomisk støtte fra Stilladsklubben og en række fagforeninger og fonde og afvikles i samarbejde med Arbejdermuseet. Læs mere om programmet på hjemmesiden: Hvad kommer der til at ske? Vi tilrettelægger et program, som man kan shoppe rundt i som i et historiesupermarked, hvor der bydes på smagsprøver på, hvad der er nyt om de gamle historier. Vi håber med denne form at nå et bredere publikum ikke mindst blandt yngre og unge menneske. Men også at komme ud af forsker-skabet og gøre entusiastiske amatørhistorikere og andre interesserede opmærksomme på, at der foregår rigtig meget spændende inden for arbejderhistorien. Det kan synes som en lidt tidlig udmelding. Der er dog kun under 2 måneder til, at det nye ferieår starter. Det er derfor nu, du skal tjekke, om dine feriepenge er klar til det nye ferieår. Hvis du i 2013 arbejdede i en virksomhed, som er medlem af en arbejdsgiverforening, kan din arbejdsgiver beholde feriepengene til du skal holde ferie. I nogle overenskomster er det et krav, at der udfærdiges et feriekort, i andre er det nok, at du oplyser om, hvor mange feriepenge du har til gode. Arbejdsgiverforeningerne garanterer for dine feriepenge. Feriepengene skal i dette tilfælde udbetales i forbindelse med din ferie. Du skal have pengene, når ferien starter, men der er ikke regler for, hvor lang tid i forvejen pengene skal udbetales. Hvis du arbejder for en arbejdsgiver, der ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, skal pengene være indbetalt til enten FerieKonto eller en feriekasse. I disse tilfælde vil du modtage information fra FerieKonto eller feriekassen om, hvor mange penge der er til ferien. Du vil også modtage information om, hvordan du får udbetalt dine penge. Hvis pengene står hos FerieKonto, får du pengene udbetalt ved at logge ind på deres hjemmeside og indtaste, hvornår du holder ferie. Pengene kan tidligst udbetales 4 uger før ferien. Pengene udbetales til din NemKonto. Tjek dine feriepenge Uanset hvilken ordning du er på, er det en rigtig god idé at tjekke, at feriepengene er rigtige. Vi oplever, at arbejdsgivere ikke betaler det samme beløb, som er opført på lønsedlerne. Vi oplever også, at der ikke afregnes feriepenge på alle lønsedler. Hvis der er problemer eller du er i tvivl om der er problemer men feriepengene, så henvend dig til os. Feriehindring Hvis du ikke har mulighed for at holde ferie, f.eks. fordi du har været syg, kan du i visse tilfælde få udbetalt feriepegene uden at holde ferie. Du skal senest søge om udbetalingen inden udgangen af september efter ferieårets udløb. Syg under ferien Husk at melde dig syg til din arbejdsgiver, hvis du bliver syg - også efter du har begyndt ferien. Det vil være muligt at få erstatningsferie, hvis du er syg under ferien. Reglerne er ikke helt enkle, så det er en god idé at kontakte os, hvis du bliver syg under ferien. Hovedreglen er, at du altid har ret til 4 ugers ferie. Det betyder, at du ikke vil få erstatningsferie ved sygdom under en uge. Det er en uge af de i alt 5 ugers ferie. Meld dig altid syg uanset hvor lang tid du tror, det kommer til at vare. Arbejdsgiveren kan forlange dokumentation for sygdommen. Ferieboliger 3F har flere ferieboliger. På 3f.dk kan du læse mere om ferieboliger for de enkelte brancher. 3F København administrer flere af Feriefondenes boliger. Du er velkommen til at kontakte Feriekontoret på telefon God ferie til alle 6 7

5 Af Claus Tvile Lorentzen, faglig sekretær Af Noomi Rappeport, faglig sekretær Gastronomernes Hjælpefond Medlemskab betalte sig! Som kok, cater eller smørrebrødsjomfru er du medlem af Gastronomernes Hjælpefond. Mange gastronomer ved ikke, at de betaler til fonden. Det koster kr. 7,00 om måneden og indgår i det samlede kontingent. Gastronomernes Hjælpefond blev stiftet i 1999 ved en sammenlægning med kokkenes og koge- og smørrebrødsjomfruernes fonde, men rødderne rækker helt tilbage til dannelsen af Dansk Kokke Forening af Fonden udbetalte i 2012 kr ,00 til medlemmerne. Fonden udbetaler en socialbetinget engangsydelse på kr ,00 ved f.eks. langvarig sygdom. Der ydes julehjælp til førtids- og folkepensionister på kr. 400,00. Er man så heldig at være nybagt forælder, er der en barselsgave på kr ,00. Retten til ydelser forudsætter, at man har bidraget til fonden 1 år. Hjælpefonden ejer også en enestående samling af kogebøger, fotos og menukort. De ældste bøger er mere end 150 år gamle. Biblioteket er i af 3F Københavns mødelokale Olivia - opkaldt efter KAD s første formand. Generalforsamling Hjælpefonden holder en årlig generalforsamling, skiftevis øst og vest for Storebælt. I år bliver det i Randers onsdag den 21. maj. Alle gastronomer vil i april måned få brev fra fonden om generalforsamlingen. Hvis du ikke får et brev, er du oprettet med forkert kode i kontingentsystemet. Kontakt Medlemsafdelingen, hvis du er gastronom og ikke får indkaldelsen i løbet af april måned. Du kan læse mere om fonden på - klik først på Medlem og dernæst på Fonde. Hvis du vil vide mere om Gastronomernes Hjælpefond, kan du kontakte mig på mail eller tlf I september 2013 henvendte Cecilie sig til 3F København, da hun havde fået et problem med sin tidligere arbejdsgiver. I maj 2012 blev der afsagt konkursdekret over arbejdsgiveren i Skifteretten og i den forbindelse, anmeldte Cecilie selv sit krav om betaling af løn samt feriegodtgørelse til LG fordi, hun på det tidspunkt ikke var medlem af en fagforening. Da Cecilie i sommeren 2013 startede uddannelsen som beklædningselev, meldte hun sig straks ind i 3F København. Lønmodtagernes Garantifond (LG) anerkendte hendes tilgodehavende på kr ,00. Krav om tilbagebetaling I foråret 2013 modtog Cecilie et brev samt girokort fra LG med krav om tilbagebetaling med henvisning til, at hun havde været omfattet af en virksomhedsoverdragelse. Cecilies forældre kontaktede LG for en nærmere forklaring samt præcisering af opgørelsen over tilbagebetaling. LG sendte flere girokort til Cecilie samt breve med varsel om inkasso såfremt betalingen ikke blev modtaget. Fagforeningen hjalp Cecilie henvendte sig derfor til 3F København for at få vejledning til en eventuel besvarelse til LG samt?!!! rådgivning i forhold til, hvad hun i øvrigt kunne gøre. En faglig sekretær påtog sig sagen og sendte den 24. september 2013 en to siders anke til LG vedlagt diverse bilag med krav om frafald af tilbagebetalingen. Krav blev trukket tilbage På baggrund af 3F Københavns anke, traf LG den 14. januar 2014 en afgørelse om, at Cecilie ikke skal tilbagebetale det tidligere udbetalte beløb (kr ,00) og de beklager deres første afgørelse. Cecilie er jublende lykkelig for sit medlemskab af 3F København! Generalforsamling i Hovedstadens Reservetjener Fond HRK Reservefond afholder generalforsamling torsdag den 20. marts 2014 kl i Biblioteket hos 3F København, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV. Dagsorden ifølge vedtægterne. Vel mødt! Lis Cubbin, formand Ansøgning om ledige konfirmationslegater For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, der har børn som skal konfirmeres i foråret eller efteråret 2014, er der et antal legater, som kan søges af medlemmerne. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Medlemmets navn, adresse, lønkontonummer og navnet på konfirmanden samt cpr.nr., konfirmationens sted og dato. Henvendelsen skal ske skriftligt og være os i hænde senest den 15. april Bevilgede legater vil være indsat på lønkontoen omkring den 15. maj Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, V. E. Gamborgsvej 13, st.mf Frederiksberg Sommerhus til salg Dejligt sommerhus for enden af blind stikvej, på vandsiden af Lyngvej i Vig. Tæt på minigolf, flere spisesteder samt indkøbsmuligheder i området. Grunden er med randbeplantning og en dejlig plæne. Der er en stor terrasse med overdækning. Huset er med entré, hvorfra der er adgang til 2 værelser og badeværelse. Rummelig stue med alkove samt delvist åbent køkken med pæne hvide elementer. Endvidere er der indbygget udhus med plads til grill, hynder m.m. Pris: Seriøse bud modtages Bolig areal (BBR): 56 m² Grunden: 1200 m² Rum: 3 Byggeår:

6 Af Carin Bjerre, socialrådgiver Nye hovedregler for kontanthjælp fra 1/ Gensidig forsørgelsespligt vil ramme mange Der er nu en ny stor gruppe mennesker, der pludselig mister deres forsørgelsesgrundlag. For mange har det ikke været så stort et skridt at flytte sammen, som at gifte sig. Nu bliver den samlevendes økonomiske eksistensgrundlag truet, afhængig af om ens kæreste har arbejde eller ej. Der vil også opstå problemer i vurderingen af, om man danner par eller deler bolig. Den nedsatte ydelse til unge under 30 år, vil skabe store problemer F.eks. en ung ufaglært, der igennem flere år har tjent kr ,- brutto pr. måned overgår til arbejdsløshedsdagpenge kr ,- brutto pr. måned, hvorefter personen mister sine dagpenge og skal på uddannelseshjælp. Udgifterne har været rimelige i forhold til den hidtidige indtægt. Udgifter til kost, husleje med varme, vand og el kr. 6000,-, dertil kommer fagforening, forsikringer, telefon, licens, transport mv. Den unge skal nu have uddannelseshjælp og får brutto kr ,- månedligt. Hvordan skal det hænge sammen økonomisk? Selvom den unge gerne vil flytte til en anden bolig og kun have boligudgiften og kosten. Hvor finder man så en bolig med denne indtægt? Der er jo ikke ligefrem overskud af billige boliger og kollegieværelser. Nyttejob Jobbene må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til ordinære job. Formålet med jobbene er ikke, at de skal være beskæftigelsesfremmende for den enkelte men, Hvor finder man en bolig man kan betale, når man får 5.753,- om måneden - før skat. at man skal yde en indsats for sin kontanthjælp. Hvad bliver i praksis indholdet i nyttejobbene og kan de undgå at blive konkurrenceforvridende i forhold til ordinære job - og herved skubbe folk med ordinære job ud af arbejdsmarkedet?! Også gode tiltag i reformen Blandt andet kan nævnes: Ny og særlig uddannelsesrettet indsats for unge Systematisk læse/skrive og regneundervisning for unge med behov Ret til koordinerende sagsbehandler til unge med komplekse problemer Mentor til særlig udsatte Få hjælp i afdelingen Du er meget velkommen til at kontakte Social- og miljøafdelingen med spørgsmål om de nye regler. Ring gerne på og få en tid. Du kan søge kontanthjælp/uddannelseshjælp: 1. Hvis du ikke længere kan forsørge dig selv og din familie, f.eks. fordi du har mistet retten til arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge og ikke har formue. 2. Du skal melde dig ledig på Jobcentret eller på jobnet.dk den første ledige dag uden dagpenge. Du er først berettiget til kontanthjælp fra den dag, du er tilmeldt Jobcentret. 3. Du skal søge om kontanthjælp på Jobcentret eller sende en elektronisk ansøgning med dokumentation over din egen og samlevers/ægtefælles indtægt og formue, da man har gensidig forsørgelsespligt. 4. Ved afslag på kontanthjælp, skal du have en skriftlig begrundelse og kan klage over afgørelsen inden 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. Plan for fyraftensmøder i Social- og miljøafdelingen i 1. halvår 2014 Torsdag den 24. april 2014 kl Dokumentationskrav ved fastholdelsesfleksjob, arbejdsulykker og erstatningssager. Torsdag den 22. maj 2014 kl Problematikker omkring seniorjob. Torsdag den 19. juni 2014 kl Sociale medier/persondatalov som TR/AMR (lovgivning, domme, gode anbefalinger). Jurist Rune Asmussen fra forbundet behandler dette emne. Onsdag den 22. oktober 2014 Dagskonference. Program for dagen er endnu ikke fastlagt. Program samt nærmere info om de enkelte fyraftensmøder vil blive lagt på

7 Af Karen Levy, faglig sekretær Af: Louise, Toke, Sige og Ibrahim - 3F Københavns Ungdomsnetværk Får du korrekt overtidsbetaling? 3F København sikrer medlemmerne mange penge i efterbetaling på grund af forkert eller manglende overtidsbetaling. Baggrund for opstart af sag Ved medlemsbesøg på en arbejdsplads, blev der fra de ansatte forespurgt til løn og overtidsbetaling. Det blev hurtigt klart for os, at der i rigtig mange tilfælde manglede overtidsbetaling. Afdelingen fik efterfølgende 41 henvendelser, som blev til egentlige sager. Reglerne for overtidsbetaling fremgår i overenskomsten for Privat Service, også kaldet SBA overenskomsten. Denne overenskomst fortæller om løn- og arbejdsvilkår for privat rengøring. Efter 3F s opfattelse var der som følge af manglende overtidsbetaling brud på overenskomstens 9. Hvordan er Serviceoverenskomsten (SBA) bygget op? Når man skal ind og se på overenskomsten er følgende forhold vigtige: Lønperioder går fra den 15. til den 14. i hver måned Hver lønperiode har et normtal - man tager antal arbejdsdage (mandag fredag) og x dem med 7.4 time F.eks. 15/3-14/ = 18 arbejdsdage x med 7,4 time = 133 timer Normtimerne ligger lige fra timer pr. lønperiode Man skal have overtidsbetaling for alle timer ud over normtallet Hvem kan føre en sag for brud på overenskomsten? Da det er 3F (sammen med Dansk Industri/DI), der har indgået SBA overenskomsten, er det også 3F, som har forhandlingsretten. Det Faglige Hus har ikke forhandlingsret til SBA overenskomsten Krifa har ikke forhandlingsret til SBA overenskomsten Det er derfor, at rigtigt mange, som ikke er medlemmer af 3F København, kommer i klemme, når de får for lidt i overtidsbetaling m.m. Resultat 28 sager er færdigbehandlede og udbetalt i december måned 2013 med i alt kr ,00. Yderligere 13 sager er nu under behandling i faglig afdeling. DM i Skills Datoen hed d. 24. januar 2014 og klokken slog unge mennesker havde begivet sig ud i den bidende vinterkulde og sad nu i en varm bus. Kursen var sat mod Aalborg og DM i Skills. Her bliver erhvervsuddannelserne sat i højsædet. Vi var blandt andet meget imponerede over, at så mange former for håndværk var repræsenteret og måden de var repræsenteret på. Nogen steder fik vi lov til at være med og andre steder kunne man spørge til de forskellige uddannelser. 3F Københavns Ungdomsnetværk Vind kr. eller en uge i sommerhus! NKURRENCE ORGANIZED PRESS LTD.K mm AF-S NIKKOR Send et billede af din arbejdsdag som 3F Københavner og deltag Deltag i fotokonkurrencen for alle medlemmer af 3F København. Tag et billede (eller flere) af din arbejdsdag som 3F Københavner, send det til os og deltag i konkurrencen. Du kan indsende billeder på att: Redaktionen indtil slutningen af april 2014, hvor Bladudvalget vil kåre en vinder, der kan vælge imellem kr. eller en uge i et af 3Fs sommerhuse. Vinderen kåres 1. maj 2014 og offentliggøres i bladet samt på hjemmesiden. Vi glæder os til at se dine billeder. Du kan læse reglerne på Detail-slagter var et af de repræsenterede håndværk, vi ikke vidste fandtes det var ikke bare en oplevelse, men det var også fedt at se, hvordan fordommene om, at erhvervsuddannelserne ikke er gode nok, langsomt blev slået ihjel blandt de mange elever, der stod stolte med deres fag i hånden. Samtidig fungerede det også rigtig godt for 9. klasserne, der ikke kun var underholdt med erhvervsuddannelser, men også ved et arrangement specielt lavet til dem. Vi brugte hele dagen i Aalborg og på den lange tur hjem til København lavede vi en plan for, hvad vi unge vil lave i 3F København det næste år. Fremtidsplaner Det første vi tager fat på er selvfølgelig at hjælpe og støtte vores gode ven, Ulrik og hans kolleger i kampen for gode løn- og arbejdsvilkår hos Letz Sushi. Vi vil være med til at gøre unge opmærksomme på deres rettigheder og fortælle, hvorfor de skal være medlem af deres fagforening. Det vil vi gøre ved at lave aktivitetsdage, hvor vi lærer hinanden at kende og diskuterer nogle aktuelle emner, såsom OK-forhold. Vi vil hjælpe med organiseringen på de erhvervsskoler, der hører under 3F København og de arbejdspladser, der især har unge ansat - såsom McDonald s, Tivoli og Bakken. Det er så vigtigt, at vi henvender os til vores jævnaldrende og forklarer hvorfor det er vigtigt, at være medlem af 3F. Specielt som elev, men også hvorfor det er vigtigt efterfølgende. Vi ser frem til Jobpatruljen 2014, hvor vi skal give den max gas. Vi vil sørge for, at flere unge fra 3F Købehavn er med i år. Vil du være med? Så se mere på Ungdomsnetværket mødes til aktiviteter og networking den sidste torsdag i hver måned kl i afdelingen. Har du lyst til at være med eller måske bare vide lidt mere, så kontakt Tanja på eller tlf

8 Af Tom Elnes Christensen, faglig sekretær Letz Sushi 2.0 Det kunne være så godt, men så blev Ulrik fyret I sidste nummer af afdelingens blad fortalte vi om de ansatte hos Letz Sushi og deres kamp for at få en overenskomst. Efterfølgende er det gået stærkt. I december 2013 forhandlede vi med Horesta og Letz Sushi og den 27. december 2013 underskrev 3F et udkast til overenskomst og det samme gjorde virksomhedens ejer, Louise Ertman Baunsgaard. Et ord er et ord! På grund af tidspres med en konflikt, der skulle starte nytårsaften, forhandlede vi alle væsentlige detaljer på plads og havde et helt færdigt udkast til overenskomst, da vi gik fra hinanden. Fordi vi troede på hendes ord om, at det hele nok skulle lykkes og fordi et ord er et ord i vores verden, valgte vi at afblæse konflikten. Vi ville vise virksomheden, at man selvfølgelig kunne stole på vores ord og at vi stolede på hendes, siger Lone Søgaard Nielsen, næstformand i 3F København. Detaljer på plads Der blev aftalt tre møder i januar, hvor de allersidste detaljer skulle Stop jagten på fagligt aktive! Sammen er vi stærke! falde på plads. Det eneste, der manglede var beregninger, der skulle gøre overgangen til overenskomst og betaling for arbejde på ubekvemme tidspunkter så administrativt let som muligt for virksomheden. I stedet for at skulle lave opgørelse over hver enkelt medarbejders konkrete arbejdstid lovede 3F, at en del af overenskomsten kunne blive et fast tillæg til lønnen for arbejde aften, weekend og helligdage. Det var den eneste ting, der manglede for, at overenskomsten kunne underskrives. Disse beregninger skulle laves i januar Sprang fra aftale! Der var som tidligere skrevet aftalt tre møder. Første møde aflyste arbejdsgiveren og på det andet Da Jysk ejer halvdelen af Letz Sushi, skal Lars Larsen naturligvis også have tilbuddet om en overenskomst. møde meddelte de, at de ikke havde tænkt sig at indgå overenskomst. På trods af, at de i december måned 2013 havde sat deres underskrift på en så godt som færdig overenskomst. En overenskomst, der gav virksomheden 3 år til at indfase alle vilkår. En overenskomst med en udsædvanlig lang indfasning. Vi er gået rigtigt langt for at få en overenskomst. Det har været vigtigt for os at lave et resultat, der samlet set levede op til branchens vilkår, men tilpasset virksomhedens behov, siger Lone Søgaard Nielsen. Da de løb fra deres underskrift, varslede vi straks ny konflikt til start 12. februar Bekæmper 3F Skuffelsen over ledelsens handling var stor blandt personalet og denne skuffelse gav personalets talsmand, Ulrik Frost, udtryk for på facebook. Få dage senere blev han fyret for grov illoyal adfærd. I pressen har ejeren fortalt, at hun bruger al sin tid på at bekæmpe 3F. Denne udtalelse i kombination med flere andre oplysninger gjorde, at afdelingen har protesteret over opsigelsen, og betragter fyringen af Ulrik som organisationsforfølgelse. Langt under niveau Vi prøvede indtil sidste øjeblik at forhandle med Letz Sushi. Så sent som dagen før, bad vi om en forhandling og vi mødtes da også. Virksomheden og deres nye repræsentant, Dansk Erhverv, ønskede en overenskomst, hvor mindstelønnen var kr. 108,00. Dette kunne vi ikke gå med til. Det er et niveau langt under det, der er i branchen og de har for nylig hævet grundlønnen til kr. 115,00 i timen. Derfor kan vi selvfølgelig ikke lave en aftale på så lavt et niveau, påpeger Lone Søgaard Nielsen. Støtteaktioner Der har hver dag, siden den 12. februar 2014, været aktioner, der viser støtte til de ansatte hos Letz Sushi og dette fortsætter. Privileger og ikke rettigheder Det er helt fint, at mine kolleger har fået en højere løn. Det er også helt fint, at de nu får tillæg nogle af dagene i ugen. Problemet er bare, at lige nu er det et privilegium og ikke en rettighed. Det er først en rettighed i det øjeblik min tidligere arbejdsplads har tegnet overenskomst, siger Ulrik Frost og fortsætter: Jeg har mistet mit job. Det er jeg ked af. Letz Sushi har været med mig gennem de sidste mere end 6 år af mit liv og mange af mine venner og gode oplevelser stammer fra jobbet. Derfor er jeg også ked af, at jeg er blevet fyret for at tale om rettigheder og for at arbejde for en overenskomst. Anstændige forhold Fyringen får mig dog ikke til at stoppe. Jeg kan være ligeglad og finde et andet job, er der sikkert mange, der tænker. Problemet er, at de næste på Letz Sushi stadig ikke har anstændige arbejdsvilkår. De har ikke ret til at vælge en tillidsrepræsentant, en fast minimalløn, pension eller løn under sygdom og de skal leve med frygten for at blive fyret, hvis de siger deres mening. Det synes jeg ikke kan være rigtigt. Ulrik er åbenbart ikke den eneste, der har det sådan. Bl.a. var der stor opbakning i form af faner og besøg af fagligt aktive foran Dansk Arbejdsgiverforening den dag, spørgsmålet om organisationsforfølgelse blev diskuteret første gang. Parterne blev ikke enige og spørgsmålet skal nu afgøres i Arbejdsretten. Usandheder spredes Virksomheden har prøvet at sprede usandheder om 3F. Bl.a., at 3F ikke ville forhandle og at virksomheden betalte en højere løn end i overenskomsten. Dette er ikke korrekt. Vi er klar til at forhandle en løsning på brancheniveau. Der har været mange aktioner foran Letz Sushis restauranter i København med bannere og taler. De aktionerende har næsten udelukkende mødt positive tilkendegivelser fra de forbipasserende. Til venstre følger fanerne de ansattes talsmand i Arbejdsretten. Se flere billeder på: Har du lyst til at støtte de ansattes kamp for overenskomst? Som medlem af 3F København har du mulighed for at deltage i aktioner til støtte for de ansatte hos Letz Sushi. Er du interesseret i at deltage? Så kontakt Tanja Fynbo på eller tlf eller Tom Elnes Christensen på eller tlf med tidspunkter, hvor du har mulighed for at deltage. Du vil så blive skrevet på vores liste og få at vide, hvor aktionerne finder sted de enkelte dage

9 Af Caja Bruhn, faglig sekretær Information fra medlemsog økonomiafdelingen Afgørelse i grænsesag på det regionale specialarbejderområde Netbank Mange medlemmer bruger fritiden på, at indbetale fagforeningskontingent via egen netbank. Det er vi selvfølgelig glade for, men det er en løsning vi fraråder. Dels kan man glemme det i en travl hverdag, dels ender en del af disse overførsler på fejlkonti, fordi der bruges gamle FI-kort eller der mangler et ciffer i betalingsid linjen. Endvidere har afdelingen skiftet kreditornummer, hvilket har givet en del fejlindbetalinger. Det er faktisk nemmere for dig (og for os) og i øvrigt helt gratis for dig, at betale via Betalingsservice, en løsning som mange tusinder af vore medlemmer har valgt. Du skal blot tage dit F1 indbetalingskort (tilsendt fra 3F) med ned i banken og tilmelde det til Betalingsservice. Du kan også tilmelde dig i afdelingen, hvis du skriftligt oplyser det registreringsnummer og kontonummer, kontingentet skal trækkes fra. Undgå køen på postkontoret eller i banken og spar gebyret 3F København har stadig en del medlemmer, der betaler kontingent kontant på postkontoret eller i banken. Det koster i dag ofte kr. 20,00 40,00 pr. gang. Også her vil vi anbefale den gratis betalingsform, som Betalingsservice er for medlemmerne. Skifter du arbejdsplads? Det er vigtigt, når du stopper på en arbejdsplads, hvor I betaler klubkontingent, at du kontakter afdelingen eller din tillidsrepræsentant. Det er ligeledes meget vigtigt at kontakte os, hvis du starter på en ny arbejdsplads med klubkontingent, så klubkontingentet kan registreres korrekt. Hvis ikke risikerer du at betale for lidt eller for meget i klubkontingent til en forkert klub. Bliver du rykket? Hvis du bliver rykket og er tvivl om rykkeren er rigtig eller mener du, at du har betalt, så ring altid til afdelingen. Se aldrig bare se tiden an, da du dermed risikerer sletning og dermed tab af dagpengeret og andre rettigheder, blot du betaler rykkeren én dag for sent. Sletning på grund af restance betyder ofte fuldkomment tab af retten til efterløn. Indmeld nye kolleger med det samme Når der starter nye kolleger på din arbejdsplads er det meget vigtigt, at få vedkommende indmeldt med det samme. Vi har flere gange oplevet, at nystartede medlemmer mister anciennitet i fagforening og arbejdsløshedskasse, fordi indmeldelsen sker flere måneder efter de er startet. Indmeldelsesblanketter og links kan findes direkte på adressen Spørgsmål? Du er altid meget velkommen til at kontakte afdelingen om spørgsmål vedrørende kontingent, indmeldelse og overflytning. Udbetalinger fra 3F København til NemKonto 3F København udbetaler faglige sager, kontingentrefusion og TR-daglønstab til medlemmernes NemKonto Ifølge Persondatalovens 29 skal du underrettes herom. Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger til en anden konto end til din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os på vores adresse på Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV. Vi henviser alle medlemmer til den fyldestgørende vejledning på Vejledningen kan ligeledes fås ved henvendelse til afdelingen. Du er som altid meget velkommen til at kontakte afdelingen, hvis der skulle være yderligere spørgsmål. LO s grænsenævn fastslår, at faglærte lager- og logistikoperatører er dækket af 3F s overenskomst. Der kan af og til opstå grænsediskussioner mellem de forskellige fagforbund om, hvilke fag, der tilhører hvilke brancher og dermed hvilke overenskomster, der dækker fagene/områderne. Det sker ofte som følge af opståede grænseflader på f.eks. nye uddannelser/nye typer stillinger og omstruktureringer hos den offentlige eller private arbejdsgiver. Strid mellem FOA og 3F En sådan grænsestrid har der været mellem fagforbundene FOA og 3F på specialarbejderområdet på det offentlige regionale arbejdsmarked. For 3F København er det arbejdspladser i Region Hovedstaden. Denne konkrete sag handler om, hvilken overenskomst, der skal dække de uddannede lager- og logistikoperatører og ufaglærte lagerarbejdere. Der forekommer lagre på selve hospitalerne, men der er også store centrallagere, som skal servicere hospitalerne og andre virksomheder i Regionerne. På disse centrallagere er der hovedsagligt uddannede lager- og logistikoperatører og på selve hospitalet, kan der være såvel faglærte som ufaglærte. 3F s område Stridens kerne handlede om, at FOA var af den opfattelse, at såvel faglærte som ufaglærte lagerarbejdere skulle følge deres sygehusportøroverenskomst. 3F var af den opfattelse, at lagerarbejde traditionelt er et 3F område, på såvel det offentlige som på det private arbejdsmarked. Der ud over er lagerarbejde udtrykkeligt dækket af den offentlige regionale specialarbejderoverenskomst. En sådan uoverensstemmelse kan tage lang tid og denne sag tog også ca. to år. Der er først en række møder, hvor man søger at komme overens. Når det ikke lykkes, inddrages LO s Grænsenævn. Når det så heller ikke lykkes, falder afgørelsen ved en slags voldgift; med dommer og vidner. Det er også, hvad der sket i denne sag helt frem til voldgiften. Afgørelsen Voldgiften fastslår at, de faglærte lager- og logistikoperatører er på 3F s overenskomst uanset om de er på hospital, centrallager eller lignende. Dette gælder også, når man er under uddannelse. Det betyder, at de berørte f.eks. får højere grundløn. De ufaglærte dækkes af FOA s sygehusoverenskomst på hospitalernes transport- og lager områder. Dette er nu meddelt arbejdsgiverne i Danske Regioner og vi har selvfølgelig en forventning om, at arbejdsgiverne lever op til afgørelsen. Men vi skal være særligt opmærksomme i såvel fagforening som blandt de tillidsvalgte! Der skal slås et slag for at blive faglært lager- og logistikoperatør! Det betaler sig i bogstaveligste forstand! 16 17

10 Nyt fra A-kassen Af Søren Becher, a-kasseleder Myter og fakta om a-kassen Sådan aflives 10 myter om den faglige a-kasse mistede deres dagpengeret i F har netop udgivet en lille pjece, der griber fat i de mest udbredte myter om de faglige a-kasser i Danmark. De borgerlige partier og den borgerlige del af pressen spreder systematisk myter om de faglige a-kasser for at fjerne dem fra fagbevægelsen. Målet er i virkeligheden at svække fagbevægelsen og dermed vores kollektive overenskomster. Det er vigtigt, at vi imødegår de borgerlige myter med argumenter og med fakta. Vi bringer her gengivelsen af 2 kendte myter fra pjecen Myter og fakta om a-kassen. Myte: A-kasserne er ikke hårde nok i deres rådighedsvurdering og holder derfor hånden over de ledige. Fakta: Arbejdsmarkedsstyrelsens Rådighedstilsyn, fra 1. halvår 2012, viste at a-kasserne laver fejl i ca. 2 % af sagerne. Arbejdsmarkedsstyrelsen konkluderer, på den baggrund, at de undersøgte a-kasser fortsat er gode til at foretage den samlede konkrete vurdering af, om en ledig opfylder betingelserne for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der er således belæg for, at a-kasserne, i 98 % af sagerne, overholder de gældende rådighedsregler, og at a-kasserne netop administrer i henhold til lovgivningen. I et notat til Statsrevisorerne konkluderer Rigsrevisionen i 2010 følgende: Fakta: I denne myte blandes æbler og pærer. For mens jobcentrene har til formål at rådighedsvurdere kontanthjælpsmodtagere, så skal a-kasserne rådighedsvurdere de forsikrede ledige. Der er med andre ord tale om to vidt forskellige målgrupper: nemlig kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Tallene kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes. Under forskellene gemmer sig flere forklaringer, end at jobcentrene skulle sanktionere mere end a-kasserne f.eks. at flere kontanthjælpsmodtagere end forsikrede ledige, kunne tænkes ikke at leve op til rådighedsforpligtelsen. Der mangler evidens (beviser) for, at den samme overtrædelse af rådighedsreglerne skule give forskellige sanktioner, alt efter om det er jobcentrene eller a-kasserne, der står for sanktionen. Da den borgerlige regering besluttede dagpengeforringelserne i 2010 med den såkaldte genopretningspakke, var prognosen, at det ville medføre, at ville miste deres dagpengeret om året. Den herskende økonomiske visdom forklarede nemlig på tidspunktet, at de ledige ville strømme i arbejde, når dagpengeperioden blev afkortet til 2 år og de arbejdsløse blev truet på deres levebrød. Politikerne og de økonomiske vismænd tog grusomt fejl. De havde nemlig overset, at der ikke var ledige job til de mange arbejdsløse. En optælling foretaget af AK-Samvirke (a-kassernes brancheorganisation) viste, at 10 gange flere ledige mistede dagpengeretten i Den samme optælling viser også, at det specielt er i aldersgruppen år (blandt de ufaglærte), at mange har mistet retten til dagpenge. 3F medlemmer hårdt ramt I det hele taget er 3F s a-kasse den a-kasse, der er hårdest ramt. 26 % af de ledige, der mistede dagpengeretten i 2013, er fra 3F. Dette til trods for, at vores medlemstal kun udgør 11,7 % af alle de forsikrede ledige. AK-Samvirkes prognose (se diagrammet nedenfor) for 2014 viser, at yderligere arbejdsløse står til at miste retten til dagpenge. Med andre ord forstætter katastrofen! På AK-Samvirkes hjemmeside kan du læse notatet: har mistet deres dagpengeret i Kvaliteten af a-kassernes rådighedsvurderinger, som var fokus for Rigsrevisionens beretning, er ifølge Arbejdsdirektoratet tilfredsstillende. Af tilsynsrapporten fremgår det således, at a-kasserne er gode til at foretage den samlede konkrete vurdering af, om en ledig opfylder betingelserne for at stå til rådig for arbejdsmarkedet. Myte: Jobcentrene er bedre til at kontrollere rådighed end a-kasserne er. Til gengæld viste en undersøgelse, foretaget af Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen i Midtjylland, at kommunerne i 95 % af tilfældene, havde gennemført sanktionen overfor kontanthjælpsmodtageren på et ulovligt grundlag. Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med rådighedsvurderingen i a-kasser og i kommunerne viser, at kommunerne laver fejl i ca. 20 % af sagerne, mens a-kasserne kun laver fejl i ca. 2 % af sagerne. Ønsker du pjecen Myter og fakta om a-kassen skal du kontakte 3F København på tlf

11 Jubilarer 2014 I år kan 471 medlemmer fejre jubilæum i fagforeningen. Et stort tiillykke til alle skal lyde her fra 3F København. 25 år M Z Sayed Bente Routh Madsen Gallal El Din Hadj Zeliha Bozkir Esme Demir Peter Olsen Vivi Staack Klaes Ljungberg Djafar Ighmoracene Ratka Jukie Sükran Karaca Gert Correll Danny Hede Michael Lynge Adile Nesemi Ole Sørensen Jørgen Stiller Hansen Hacer Kara Niels Jacobsen Edith Madsen Eshori Tuladhar Songül Sayilgan Steen Kjærgaard Fatma Dogan Bo Kilde Henning Visholm Gurli Christensen Lene Espe Hedin Tommy Pedersen Jens Larsen Dorota Biszewska Erik Øland Nielsen Anitta Poulsen Aygül Koca Brigit Madsen Ulla Pedersen Hatice Basoda Ruth Klokholm Mewlut Boynuince Tom Høgsberg Riaz Ahmad Amar Ounani Leif Deltorp Michael Bast Knud Mikkelsen Michael Heidelbach Hamdi Dzeladini Flemming Opager Ulla Sørensen Halil Cakin Ginette Plachta Morten Einer Dagil Jan Kjær Henriette Hartwig Lone Frederiksen Morten Albæk Frederiksen Anita Valera Larsen Ulla Rosenbeck Hacer Cevik Finn Engel Rasmussen Flemming Duus Lillian Hansen Pia A Lehmann Nørr Aziza Sharif Rita Bruun Larsen Esther Jensen Anni Jørgensen Tommy Olsen Allan Melballe Marie Sørensen Nielsen Enver Ziberi Kim Hansen Jorge Abainza Dragica Dudic Per Sindlev Bente Christensen Sergio Jahn Benedetti Vedat Ince Mogens Kai Nielsen Bjarne Saxford Clausen Leif Arne Petersen Lars Højgaard Hansen Jan Kruse Felicidad Solmia Per Jensen Kenneth Pedersen Lotte Tavlo Christensen Vinnie Frederiksen Kaja V. Nikolajsen Michael Hullgren Larsen Agnes Nelee Lo Jensen Kim Pedersen Thomas Sjøholm Hansen Anka Rako Øyvind Wendelin Seip Ljuti Ulla Rasmussen Jytte Rustad Vagn Vinstrup Kasper Grandt Muhammed Tahseen Kirsten Kofod-Hansen Kim Scholer Pia Vibekericha Hjorth Jane Pedersen Inge Johansen Jirakul Neumann Bent Kragh Jespersen Henning Christiansen Tove Næstved Claus Jensen Kirsten Jacobsen Mogens Christiansen Henrik Møller Rasmussen Conny Jensen Gualberto Vargas Daza Hasan Kizilkaya Jeanette B. Wiberg Jens Riberholdt-Nielsen Hasan Aslan Bent Niels Brock Hansen Niels Bøtker-Rasmussen Kirsten Mose Ib Strøm Olesen Necla Güler Søren Jensen Helle G Hallum Kim Hinke Bente Merry Pedersen John Erfort Eskil Rosendal Jensen Bente Gindeberg Melica Cajic Amar El Faquiri Ali Saeed M. Jaloud Asif Mahmood Kjeld Nielsen Tommy Pedersen Vinnie Olsen Jan Max Thomsen O Koefoed Nada Kracun Flemming Krohn Dehli Abdullah Topuz Bo Laustrup Christensen Georg Bast Encarnita Ortiz Andersen Bente L. Kristensen Michael Østerberg Stephen John Donnelly Jens Ravnsborg Guimei Zhan Nicolai Henriques-Nielsen Tommy Jørgensen Jane M. Eisø André Carlsson Mikael Worm Marianne Reim Claus Wingren Jensen Hilmi Günaydin Arly Wilkman Christensen Kirsten Lykke Ringtoft Abdul Rehman Finn Hybel Gitte Sørensen Claus Sichlau Nielsen Anne Margrethe Nielsen Kaj H Ditlevsen Niels Mogens Larsen Birthe Mauritzen Jens Brendstrup Hintze Frank Rasmussen Elesa Jacobsen Jørgen Laursen Osman Celik Jintana Chanpas Pedersen Niels Ladefoged-Olsen Charlotte Lundsted Heidi J. J. Sommerlund Sergi Aydin Klaus Ibsen Henrik Hildebrandt Winnie Susanne Andersen Iyrie C Fernando Jette Holst Nielsen Makbule Kycykkilic Annelise R. Hjaltason Brian Istoft Larsen Per Poulsen Kirsten Olsson Thitipong Tangbunditsakul Hanne L.P. Carlsson Jette Mols Pedersen Morten Mejdal Larsen Anja Bagge Persson Jette Andersen Jette Johansen Annette Ekebjærg-Jakobsen Susanne G. Edlev Susanne Bogiatzis Elise Blom Winnie Norbrink Ib Friis Freddie Pedersen Benny Sølvsten Mogens Gramgaard Niels Henrik Jensen Mogens Jørgensen Immihan Bekar Karsten Steen Madsen Maibritt Jensen Margrethe Thiel Larsen Egil Lillie Flemming Nielsen Ove Schaksen Eik Agerby Lennart Kahr Ruth Nielsen Renè Gerner Larsen Tina Urbaniak Jørgensen Hanife Tas Arne Lars Jensen Annette Rottbøll Gravesen Yasmin Khalid Leivur Christensen Lis Myrup I Lenvald Sami Dzemajli Mette Værum Olesen Kim Faarbæk Nielsen Ljubisa Popovic Birgit Hanne Jacobsen Mikael Madsen Betahar Belhadji Maja Danielsen Merete Clausen Børge Petersen Jan Ebbe Nielsen Erik Klingstrup Khalid El Abdellaoui Bent Kruse Andersen Eva T Christensen Marianne R. Wijesinghe Ken Conny Pettersson Linda Borg Ole Beier Jensen Steen Henrik Ziegler Jytte Aasted Steen Brian Mønsted Rasmussen Martin Dalskov Gerrits Elvis Vuckovic Helle Damm Petersen Gitte Elsebeth Balsløv Else Annie Olm Aase Kristoffersen Henrik Glenbo Niels Kristensen Anita Christensen Marianne Casey Jane Lindtoft Brian Erik Juul Marianne Rasmussen Bjarne Bæk Kjerside Stig Bender Pedersen Avaline F. Rasmussen 40 år Anders Andersen Just Larsen Zeinabe Mohamed Saad Paul Jensen Allan Franc Hall Lars Nielsen Claus Neble Mogens A. Sjøstrøm Jan Iversen Jørgen Jensen Dorte Andreasen Kim Høgholm Pedersen Leif Gregersen Finn Andersen N J Hedegaard Jamil Begum Rukhsanna Vivi Buch Andersen Rene Nygaard Ingelise Sørensen Tom Møller Jensen Ivan Fruergaard Jimmy Sørensen Jens Larsen Hans Hass Rolf Thorsøe Keld Pedersen Børge Thomsen Bitten Jacobsen Tommy Andersen Frank Christensen Frank Hansen Kaj Jørgensen Poul Jensen Benny Lund Olesen Josefina Abainza Mohammad Durrani Bent Clemmensen Mogens Hansen Tonny Struve Hansen Jørgen Molin Johnny Larsen Anton Christiansen Anna Wilhelmsen Hans Mortensen Paw Strøm Erik Groth Carlslund Birgit Jensen N C Vardil Leif H. Andreasen Axel Truelsen Ole Højbjerg Madsen Jørgen Lindskov Jensen Annie Frommelt Kim Bringskov Ebbe Staugård Tonny Hudlebusch Hansen Birgit Falkenberg Jensen Hanne Boldrup Kurt Skarrild Sonny Kjerulff Mohamed Nejmaoui Birthe Carlsen Jorma Heikura Flemming E Schwartz Karen Møller Bjørli Wilmer Jensen Arne Erik Larsen Sven Georg Fleron Jens Frederiksen Bent Stig Andersson Mogens Blum Henrik Sørensen Sven Kaare Thiim Finn Birch Franck Jørgensen Virgilio Rivera Navarro Helge Kristoffersen Anders Hansen Henrik Hansen John Lundahl Flemming Madsen Bent Facius Poul Risom Jensen Torben Jansen Gerda Marek Alex Jensen Kurt Larsen Helge Knudsen Anna Dahl Bent Westhausen Vagn Pedersen Jimmy Julskov Schlie Birthe Gjellebøl Bent Fischer Reinholdt Benny Nielsen Hans Sager Karl Poulsen Ove Halberg Maja Aasted Tom Christensen Bjarne Dyrstad Mirjana Paleka Svend Busk Søndergård Johannes Kaad Karin Aunsfort Jytte Jensen Vagn Rovind Pedersen Frank Jacobsen Poul Jørgensen Kurt Sonne Pedersen Lis Pedersen Jørgen Pedersen Leif Nielsen Flemming Bruun Per Almstrup Jensen Birger Hansen Benicio Sagun Alcaraz Henning Jacobsson Hanne Jørgensen Frank Frederiksen Jens S. Christensen Kim Nymand Svend Jensen Carsten Petersen Per Ingemann Steffen Jensen Kim Zakarias Nielsen Inge Kjærulff Ole Jensen Jens Gulbech Else Thorup Andersen Bent-Erik Esløv Jytte Linders Jens Kjær Christensen Lone Østergaard Andersen Roman Piechotka Frits Rundkvist Jonny Sønnichsen Karin Hansen Carl Østbygård Snezana Marod Lasse Pedersen Jan Zibert Jan Kristensen Bent Lillegård Nielsen Søren Vestergaard Flemming Jacques Dupont Paul-Erik Schou Kurt Skov Jan Petersson Frank Møller Arny Strack Andersen Helene Ekberg Jørgen Krath Jens Christensen Børge Hansen 50 år Freddy Tofte Hansen Erik Jensen Kaj Simonsen John Hansen Anny Schlichting Inger Ingemann Nielsen Birthe Nielsen Dahlin Ole Jensen John Dyring Christensen Ingolf Ingemann Nielsen Karen Christensen Arne Hvid Vagn Nielsen Andersen Erik Christensen Flemming G. Christensen Steen Nielsen Ole Bruun Kurt Jensen Per Pedersen Jørgen Frandsen Aase Søbirk Tonny Petersen John Larsen Annelise De Wyr Else Louring John Topp Lassen Else Pedersen Flemming Nielsen Hardy Hansen Helge Nielsen Ole Janø Hans Petersen Per Eriksen Mogens Bertini Kofoed Uffe Gottschalk 60 år Brynhild Hansen Per Corfitz Ib Gerhardt Knudsen Kaj Røssel Ruth Henneberg Bent Handberg 65 år Kurt Eigil Pangler Aksel Selmer Poul Johansson 70 år Henry Evald Jakobsen 20 21

12 Opfølgning på nattur i uge 4 og 5 I blad nr. 3 skrev vi om, at vi ville komme på besøg på flere københavnske hoteller og hvad vores intentioner med besøgene var. Det blev en noget anderledes tur, end vi havde regnet med og håbet på. Vi havde besluttet at besøge de samme hoteller som første gang, vi var på nattur og det viste sig, at være stort set de samme mennesker, vi mødte. De var glade for at se os igen og vi fik samlet op på nogle af de ting, vi talte om sidste gang. En af hotelkæderne havde dog bedt deres personale om ikke at tale med os overhovedet, hvilket gjorde en del af besøgende noget korte. Af Brian Arlofelt og Flemming Kristensen, faglige sekretærer I uge 5 blev vi en del af et hotelfremstød i Team 1 og af den grund måtte vi aflyse natturen. Vi har dog planlagt 2 x 2 uger mere i år, så alle har mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål, eller i hvert Nyansættelser i 3F København Ekremana Curkic - Ansat 3. februar 2014 Ekremana, 28 år, med kendskab til faget som tillidsrepræsentant og rengøringsassistent for ISS på Rigshospitalet. Ekremana er ansat som faglig sekretær og tilknyttes Team 1 (bl.a. rengøring). Det er meningen, at hun skal have organisering som sit hovedområde. Michael Holm - Ansat 3. februar 2014 Michael, 26 år, med kompetencer inden for kommunikation, netværksopbygning, organisering og fastholdelsesarbejde gennem flere års arbejde som organiseringskonsulent i Syd- og Midtvestjylland (HK). Michael er ansat som faglig sekretær og tilknyttes Team 1 (bl.a. rengøring). Det er meningen, at han skal have organisering som sit hovedområde. Seyit Yildirim - Ansat 10. marts 2014 Seyit, 39 år, kommer fra en stilling som faglig sekretær i fagforeningen Rengøring og Service (tidl. Sanitørerne) hvor han bl.a. havde ansvaret for hvervning. Seyit har en fortid som fællestillidsrepræsentant i ISS. Seyit er ansat som faglig sekretær og tilknyttes Team 1 (bl.a. rengøring). Ditte Villadsen - Ansat 2. september 2013 Ditte, 24 år, er serviceassistentelev og skal være i lære hos os frem til 20. januar fald få fornøjelsen af, at møde deres fagforening - når lige netop de er på job. Vi forventer det bliver i juni og oktober, det er dog ikke fastlagt 100 % endnu. Jobopslag 3F København søger en medarbejder til vores medlemsadministration, med tiltrædelse snarest muligt. De primære arbejdsopgaver vil være alle typer sagsbehandling, der skal løses i forbindelse med et medlemsskab. Se hele opslaget på: MAJ Stop social dumping! Igen i år afholder 3F København 1. maj i fagforeningen og i Fælledparken. Tag kolleger, familie og venner med til en festlig faglig dag i fagforeningen. Vi starter kl med morgenmad, taler og musik på Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV. Kl afgår demonstrationen til Fælledparken, hvor fagforeningen også i år har opstillet et telt, vi kan samles i og hvor Emergenzy spiller op til dans. Vi glæder os til at se dig

13 Efterløns- og pensionistklubben Lager og Handel i 3F København Postseniorerne Tirsdag d. 25/ kl Skibsinspektør Morten Bach kommer og fortæller om krigssejlerne sømænd blev Frihedskæmpere under 2. verdenskrig døde. * Tilmelding til Assistens Kirkegården. Pris kr. 40,- max 30 personer. Tirsdag d. 1/ kl Udflugt til Assistens Kirkegården. Vi skal en tur rundt i den fortællende have. Mødested: Kapelvej 2 ved den hvide villa. Tirsdag d. 8/ kl Arrangement i det grå palæ fælles med Postseniorerne og HR. Vi skal møde Rasmus Rohde som har været på slædetur med Siriuspatruljen. Tirsdag d. 15/ kl Generalforsamling. Tirsdag 22/ kl Cand. polit. Peter Neersø kommer og fortæller om ældrebyrden er det fup eller fakta? Foredragsholderen vil lægge op til en diskussion af, om vi har råd til en værdig ældrepolitik, set i lyset af beskæringer, flere ældre, flere behandlingsmuligheder. Tirsdag d. 29/ kl Banko. * Tilmelding Hannes have. Torsdag d. 1/ Herlig 1. maj fest i 3F København. Tirsdag d. 6/ kl Udflugt til Hannes have, hvor der er frokost. Adr.: Haveforeningen Amager Strand, Amager Strandvej 11. Pris kr. 50,- pr. medlem (kr. 100,- for ikke medlem). Tirsdag d. 13/ kl Vi skal hygge og underholdes af Lise Lotte Nielsen og pianist Carol Conrad. De vil spille og synge Kai Normann Andersen musik. Alle seniorklubber er velkomne. * Tilmelding til skovtur. Pris kr. 200,- (kr. 300,-) Tirsdag d. 20/ kl Skovtur. Tirsdag d. 27/ kl Vi samles for at ønske hinanden GOD SOMMER. Onsdag d. 2/ kl Jubilæumsreception - Københavns Postseniorer fylder 25 år. I den anledning afholdes der reception på Peter Ipsens Allé 27, 2400 NV. i store sal. Vi byder vore medlemmer velkomne og vil gerne se kollegerne fra de andre seniorklubber og fra fagforeningen. Postseniorerne er vært ved en forfriskning og håber, at rigtig mange vil deltage. Tirsdag d. 8/ kl Rasmus Rohde: På slæderejse med Sirius. Efterfølgende serveres der sandwich. Fælles arrangement med E&P-klubben, Hotel & Restauration. Torsdag d. 24/ kl Ordinær generalforsamling. Når intet andet er anført, afholdes møderne/aktiviteterne på Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV. P.f.v. Jacob Christiansen Indkaldelse til generalforsamling Herved indkaldes Københavns Postseniorers medlemmer til ordinær generalforsamling torsdag den 24. april 2014 kl i store sal, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning. Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske til kasserer Keld Eksing senest tirsdag den 14. april kl på tlf Besøg på Kofoed Skole Efterløns- og pensionistklubben Lager og Handel i 3F København havde en fantastisk oplevelse, da vi var på besøg på Kofoed skole. Thomas Pedersen (som er presseansvarlig) forklarede og viste rundt. Vi fik den historiske baggrund det var en præst ved navn Kofoed, som startede skolen. Den er grundlagt som en kristen skole og har det stadig som grundprincip. Skolen er selvejende, får halvdelen af budgettet i tilskud fra staten, noget fra arbejdsprøvning, en del fra gaver og arv. De sælger ting fra produktionsværkstederne, f.eks. julesalg den 12/12/12 kl. 12. Kofoed så, hvordan mændene stod og gjorde sig selv dårligere, især når de skulle betle, derfor ønskede han, at give dem værdigheden tilbage. De kunne ved små opgaver tjene til ganske basale ting, som mad, et sæt tøj, vask og sko. Kofoed Skole arbejder stadig med grundprincippet: Vi er alle lige og dem som kommer her, er det ikke synd for; men de skal hjælpes således, at de får værdighed og glæde igen. Der er mange værksteder - sy-, male-, bil- og skindværksted, vaskeri, kantine og masser af kurser. Hvis kunderne yder noget, får de for 1 times arbejde et måltid mad og for de næste timer får de Kofoed dollars, som kan bruges til f.eks. tøjvask og tøj i genbrugsbutikken. Besøg på Delvin Vask Vi har været på arbejdspladsbesøg på Delfin Vask. 66 ansatte med 14 forskellige nationaliteter. Vi fik indtryk af en god arbejdsplads med ordnede forhold. De havde ikke annonceret efter arbejdskraft i 7 år; men altid ansat på anbefaling fra andre. På en uge vasker de ca stk. tøj. Det bliver scannet af 4 medarbejder og derefter sorteret i farver og varmegrader. Deres vask er svanemærket og allergivenligt. Efter rundvisning fik vi kaffe og kage samt hørte om deres udadvendte aktiviteter. Vi havde en rigtig dejlig dag og kan varmt anbefale andre klubber at besøge dem. Generalforsamling Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag den 15. april 2014 kl i Lille sal, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV. Dagsorden ifølge lovene. Nykøbing Falster Revyen 2014 Lørdag den 19. juli 2014 drager vi til Nykøbing Falster, hvor vi har billetter på de forreste rækker på balkonen. Prisen for hele herligheden er kun kr. 725,00 og inkluderer bus, frokost/kagebord med kaffe og revy. Tilmelding til: Jacob Christiansen, tlf eller pr. mail til Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København Lørdag d. 29/ kl Besøg på Livgardens Museum. Vi mødes ved Gothersgade 100 (hjørnet af Øster Voldgade) kl Bindende tilmelding til Gerda på tlf senest den 6/3-14. Pris kr. 50,00. Tirsdag d. 8/ kl Fællesarrangement - Rasmus Rohde, på slæderejse med Siriuspatruljen. Torsdag d. 10/4 april 2014 kl Summemøde - Banko. Forårstur til Tyrkiet Ta med Københavns Post-Seniorer på forårstur til Side i Tyrkiet, 17. maj maj 2014, 8 dage - 7 overnatninger. Deltagerbetaling er kun kr og inkluderer: flyrejse tur/retur, mad på flyet, bustransport tur/retur mellem lufthavn og hotel, ophold i dobbeltværelse, halvpension, 3 Torsdag d. 8/ kl Summemøde - En person fra 3F Sømændene kommer. Onsdag d. 28/ kl Fællesarrangement - Tur til Bakken. Vi mødes på Klampenborg Station kl Pris kl. 180,00. Tilmelding til Gerda på tlf Torsdag d. 12/ Vores egen lille madpakketur. udflugter med besøg bl.a. i en moské, en skole og et privat hjem, markeder og specialbutikker med guld, skind og briller. Der er ikke tillæg for enkeltværelser (begrænset antal) Tilmelding snarest og senest den 20. marts 2014 til Jacob Christiansen på tlf eller pr. mail: 24 25

14 Af Vinni Nørgaard, 3F København og Marianne Linnet, Linnet & Rothe Teambuilding på Nationalmuseet II Sangen gjalder ud fra den gamle fabriksbygning på Nationalmuseet i Brede. Vi er på vej ind til endnu en dag med Nationalmuseets rengøringsafdeling, som vi har på kursus i teambuilding. Vi startede i juni 2013 og slutter vores projekt til september Dette er den anden artikel om teambuildingprojektet for rengøringsgruppen på Nationalmuseet i København. Første del blev bragt i blad nr Statens Kompetencefond har bevilget penge til projektet, der løber fra juni 2013 til september Formålet med projektet er, at styrke samarbejde og kommunikation i personalegruppen. Projektet tilrettelægges af tillidsrepræsentant Graciela Alulong og rengøringsleder Gitte Hartvig i samarbejde med konsulenterne Marianne Linnet og Michael Rothe. Julen er tæt på og afdelingen har lagt deres kursusdag sammen med den årlige julehygge. De er allerede i fuld gang. Der er uddelt sanghæfter med julesange og man synger af fuld hals: Bjældeklang bjældeklang. Det lyder rigtig godt. Når det handler om teambuildingen, er deltagerne oppe på mærkerne og den indstilling har de haft fra dag 1 og så rykker det. Blandt andet fordi de hjemmeopgaver vi stiller deltagerne mellem modulerne, bliver taget alvorligt. Der bliver arbejdet seriøst med opgaverne og det har båret frugt. Deltagerne i teambuilding projektet På spørgsmålet om projektet har haft en betydning, nu vi er ved at være halvvejs, svarer Cynthia: Jeg er blevet bedre til at trække vejret helt ned i maven og tænke, at jeg skal have en god dag blandt publikum, så jeg kan i dag meget bedre tackle 10 leverpostejsmadder smurt ud over væggen uden at blive alt for irriteret det er jo mit job det er jo børn! Andre har fået øje på deres rettigheder. Delia fortæller: Jeg har nok været alt for tålmodig tidligere. Jeg bliver virkelig sur, når kollegerne bare vader ind over mit nyvaskede gulv uden at tage hensyn. Så skælder jeg ud. Man skal ikke altid holde sin mund og smile pænt. Og det hjælper. Siden kurset i juni 2013 har gruppen været sammen en dag i september og en dag i december. Vi har arbejdet med konflikter med andre mennesker og med det sprog, der anvendes i konflikter. Og deltagerne fik til opgave, at være opmærksomme på, hvordan de kunne tackle svære situationer med kollegerne og med de besøgende. Naneth fortæller efterfølgende: Jeg arbejdede sammen med en kollega, som tilsyneladende var i dårligt humør og som hele tiden brokkede sig. Det var ikke til at holde ud at høre på, så jeg gik til hende og spurgte, om hendes brok handlede om noget, jeg havde gjort? Det fik hende til at tænke sig om og hun gav mig en undskyldning, fordi hun havde været så umulig. I svære situationer er det vigtigt at forholde sig til de spilleregler, deltagerne formulerede i begyndelsen af projektet. Derfor er spillereglerne et fast punkt på dagordenen, når gruppen mødes. Det sker ca. hver 14. dag. En deltager siger: Spillereglerne hjælper os meget. De gør, at vi ikke er bange for at tage noget op. Vi er blevet bedre til at sige tingene ligeud til hinanden. Tillidsrepræsentant Graciela fortsætter: Spillereglerne har vi snakket meget om - hvordan vi kan huske dem og hvordan vi kan praktisere dem i vores daglige arbejde. Så de er i vores hjerter og vi tager dem alvorligt. Vi ser det som en naturlig del af vores arbejdsopgaver. På kurset i december 2013 arbejdede vi med aktiv lytning f.eks., når en kollega har brug for at vende en problemstilling med én. Det er en teknik, der skal trænes, fordi det er en særlig måde at tale med hinanden på og det kan føles lidt kunstigt. Ikke desto mindre faldt det meget godt i tråd med de ønsker deltagerne har for kurset: at skabe større åbenhed, at blive bedre til at samarbejde og at hjælpe hinanden i det daglige. For afdelingen er under pres for at yde en større og større indsats for at undgå privatisering. Det skaber stress - og det er det emne, vi skal tage hul på næste gang vi mødes. Jeg kan i dag meget bedre tackle 10 leverpostejsmadder smurt ud over væggen uden at blive alt for irriteret 26 27

15 Magasinpost SMP - ID Nr Bjarne Høpner 60 år I anledning af formand Bjarne Høpners 60 års fødselsdag, afholdes der reception. onsdag den 26. marts 2014 kl F København, Peter Ipsens Allé 27, 2400 Kbh. NV. Det foregår i den store sal i kælderen. Såfremt du ønsker at berige Bjarne med en lille gave, kan ønskeseddel eventuelt indhentes hos Katja Knudsen på tlf eller ved at skrive til Bjarne Høpner, medlem af 3F s hovedbestyrelse og formand for 3F København, fylder 60 år 26. marts Bjarne Høpner er fra Odense, men flyttede som dreng med sin familie til København. Her fik han arbejde som stilladsarbejder i Året efter blev han tillidsmand for kollegerne. I 1983 var han med til at stifte landsbrancheklubben for stilladsarbejdere, hvor han blev formand. I 1987 blev Bjarne Høpner valgt som faglig sekretær i SiD Lager & Handel i København. Her blev han formand i 2001 og da 3F var dannet i 2005, blev Bjarne Høpner valgt som formand for 3F Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund. Siden har der været endnu en fusion og i dag er Bjarne Høpner formand for 3F København, der er landets største 3F-afdeling.

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der

Læs mere

Startliste. START 1 - Fredag kl. 09:00 Navn Klub Række Par Ole Henriksen Hans Svane. Herre Par 01. Inge Sambleben Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos

Startliste. START 1 - Fredag kl. 09:00 Navn Klub Række Par Ole Henriksen Hans Svane. Herre Par 01. Inge Sambleben Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos Startliste START 1 - Fredag kl. 09:00 Ole Henriksen Hans Svane Herre Par 01 Inge Sambleben GBK Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos Torben Berthelsen START 2 - Fredag kl. 11:30 Bjarne Elsborg Erik N. Svensson

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m :39:21 Protest udløber d Kl. 17,39

RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m :39:21 Protest udløber d Kl. 17,39 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2016 28-02-2016 17:39:21 Protest udløber d 1-3-2016 Kl. 17,39 Holdkonkurrence: Hiold Senior 1P 2P Nykøbing F. Skytteforening 54678 Tage Jensen Klasse: SE2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Grøndal Centret 8.+9. januar 0 Start: Lørdag 8. januar 0 kl. 9.00 4 Ebbe Holm KBK 940 8 Herre B Herrer 7 4 Preben Thomsen KBK 940 9 Herre C Herrer 7 5 Morten Lilmoes Jackpot 6 Herre E Herrer 67 5 Kim Lilhammer

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere