Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser"

Transkript

1 Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse. Ikke blot fremmøde, men egentlig studieaktivitet. Proceduren skal opfylde følgende funktioner 1. Sikre rimelige og retfærdige regler mht., hvornår man kan sendes bort fra skolen 2. Sikre elevens retsstilling og elevens pligter 3. Give lærerne en fælles platform for handlinger også pædagogiske handlinger 4. Sikre skolens politik på området styreredskab 5. Sikre individuelle hensyn ift. den enkelte elev, fokus på udvikling og ressourcer vise tydelige krav 6. Virke forebyggende 7. Give informationer til elev og forældre om, hvordan det går eleven Rollefordeling og ansvar Kontaktlæreren Lærer eleven godt at kende (fx snakker med eleven om hans/hendes uddannelseshistorie, ser i Elevplan etc.) Har opmærksomhed på den enkelte elevs trivsel og studieaktivitet Holder fokus på at eleven skal vise fremskridt og udvikle sig Holder fokus på elevens uddannelsesplan samt elevens proces ift. at nå målene både faglige og de personlige og sociale altså opfølgning og nysgerrighed over for, hvordan det går, og hvad der er barrierer og hjælp for eleven ift. at nå målene. Sikrer der løbende evalueres på elevens personlige og sociale kompetencer Sikrer kommunikation og involvering af andre parter til hjælp for eleven, mentorer, studievejleder, UU eller part uden for skolen Sikrer refleksion i lærergruppen vedr. evt. justering af læringsaktiviteter på baggrund af elevernes proces Tager initiativ til, at der udsendes breve til opfølgning på elevers mål Under samtalen (brev 1 og brev 2) sammenfatte en handlingsplan for elevens videre forløb Lærergruppen Har fokus på undervisningen Sikrer kompetenceafklaring af eleverne Sikrer tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen ift. elevernes ressourcer og niveau EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) Fax +(45) eucnord.dk

2 Hjælpe med forandring af undervisningen ift. kontaktlærernes tilbagemeldinger Mentor Er elevens mand Har fokus på elevens problem mht. at få eleven til at trives i eget liv Skal støtte og hjælpe for at få livet til at fungere hjælpe med livs -problemer Skal hjælpe med personlige og sociale problemer Samarbejder med kontaktlæreren Studievejleder Fokus på gennemførsels- og uddannelsesvejledning Henviser og samarbejde med andre instanser Hjælper til afklaring af uddannelsesbehov og -motivation Opsøgende ift. elever med brug for særlig støtte og hjælp Samarbejder med kontaktlærere og mentorer Deltager i samtaler vedr. trivsel og forsømmelser Uddannelseschefen Lærernes nærmeste leder Ansvarlig for og underskriver bortvisning af elever Ansvarlig for undervisningen og lærernes kompetencer Elevernes adfærd Vi bruger de 12 mål omkring personlige og sociale kompetencer som rettesnor for den forventelige adfærd, vi gerne vil have for eleverne: 1. Du er med til at skabe et godt miljø og en god omgangstone 2. Du retter dig efter fagets standarder, regler og normer 3. Du overholder indgåede aftaler 4. Du har respekt for andre, og hjælper når der er behov 5. Du kan samarbejde med andre elever og indgå i sjak/teams 6. Du kan modtage konstruktiv kritik og vejledning og søger hjælp, hvis du har problemer 7. Du kan planlægge og gennemføre en opgave, så den bliver løst 8. Du rydder op efter dig 9. Du melder afbud, hvis du er syg 10. Du deltager aktivt i timerne 11. Du møder udhvilet, velforberedt og klar til undervisningen 12. Du møder til tiden Min. hver 5. uge foretages der personlige samtaler med eleverne omkring de personlige og sociale mål samt andre uddannelsesmål. Samtalen munder ud i aftaler om, hvad elev hhv. lærer vil gøre ift. forbedring og udvikling. Det er hensigtsmæssigt at både elev og lærer evaluerer ift. Målene, gerne på hver sit skema, som forberedelse til samtalen.

3 Disse aftaler gemmes i Elevplan. Dokumentet skal accepteres af eleven. Dette fungerer som dokumentation og sendes også til forældrene til information dette gælder både de positive og de mere alvorlige aftaler. Hvad kan du og jeg gøre, for at du kan trives bedre, være mere aktiv, lære mere på vores grundforløb? Hvad er det du gør, der er godt? Hvornår kan vi se, du gør det godt? Breve bilag 1 og 2 Vi benytter følgende brevveksling (hvilket skal informeres om og sikres hos de studieadministrative medarbejdere). Der indkaldes til samtaler, når eleven ikke kan og vil leve op til aftaler, ikke udvikler sig positivt eller ikke er kontaktbar. Brevene indeholder skema vedrørende evaluering af eleven (personlige og sociale mål), og kontaktlæreren udfylder skemaet og afleverer dette til den studieadministrative medarbejder, som udsender brevet til eleven og forældrene. Efter samtalen udfyldes notat med angivelse af hvilke aftaler, der er lavet med eleven. Dette sendes også til forældrene eller eleven selv. Vurdering ift. om eleven skal vejledes til anden institution Efter udsendelse af brev 2: Når alle aftaler ikke er overholdt, og der ikke sker en progression og udvikling ift. målene, udsendes nyt brev med samme ordlyd som brev 2. Her indkaldes eleven til samtale med kontaktlærer og studievejleder og gerne UU. Hvis eleven er startet efter forløb på jobcentret, skal elevens sagsbehandler inddrages og inviteres til samtalen. Her handler samtalen om elevens gang på stedet og opfølgning på sidste samtale samt om evt. overgang til anden uddannelsesinstitution, herunder snak om elevens tanker om egen fremtid. Det er vigtigt, eleven hjælpes over til UU eller anden uddannelsesinstitution, så vi sikrer, at eleven kommer i andre gode hænder, der kan hjælpe videre. Det er studievejlederen, som hjælper eleven derover, og som har ansvar for udarbejdelse af papirer ift. dette. Studievejleder og kontaktlærer indstiller til Uddannelseschefen, hvorvidt eleven står til udmeldelse. Yderligere bestemmelser De elever, der ikke er kontaktbare ved telefon 3 gange og via brevindkaldelse, udskrives af skolen gennem uddannelseschef og administration hurtigst muligt. Eleverne skal kende til regler og politik dette gennemgås af deres kontaktlærer inden for de første uger af deres grundforløb. Aftaler med elever under 18 år sendes også til forældrene, ligesom disse også inviteres med til samtalerne.

4 Bilag 1 Brev 1 indkaldelse til eleven Klasse: Cpr-nr.: Vi vil gerne tale med dig om, hvordan du udvikler dig ift. målene for grundforløbet, og hvad vi kan gøre for at støtte dig i dette. Jeg indkalder dig derfor til en samtale om din trivsel og tilstedeværelse på EUC Nord Dato tidspunkt EUC Nords adresse og mødested/lokale Du er også velkommen til at kontakte din studievejleder. Nedenfor fremgår din kontaktlærers evaluering, som samtalen vil tage udgangspunkt i. Du er med til at skabe et godt miljø og en god omgangstone Du retter dig efter fagets standarder, regler og normer Du overholder indgåede aftaler Du har respekt for andre, og hjælper når der er behov Du kan samarbejde med andre elever og indgå i sjak/teams Du kan modtage konstruktiv kritik og vejledning og søger hjælp, hvis du har problemer Du kan planlægge og gennemføre en opgave, så den bliver løst Du rydder op efter dig Du melder afbud, hvis du er syg Du deltager aktivt i timerne Du møder udhvilet, velforberedt og klar til undervisningen Du møder til tiden Fra elevplan Opgørelse over fraværstimer Faglige mål: Under samtalen aftaler vi en handlingsplan: Læreren gør: Eleven gør: Med venlig hilsen Kontaktlæreren

5 Bilag 2 Sendes til forældre og elev Brev 2 indkaldelse til samtale Tilstedeværelse på Grundforløbet XX Klasse: Cpr-nr.: Du har ikke levet op til de aftaler, vi indgik med dig ved sidste samtale, og dette besværliggør din mulighed for at følge med i undervisningen. Dette finder vi meget uheldigt, og jeg indkalder derfor dig og dine forældre til en samtale om din trivsel og tilstedeværelse, og hvad vi kan gøre, for at du bliver mere motiveret for at deltage i skolens aktiviteter på EUC Nord. Dato tidspunkt EUC Nords adresse og mødested/lokale Til samtalen vil din studievejleder også være til stede. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os inden samtalen. Du gøres opmærksom på, at hvis du ikke møder til samtalen, bliver du indstillet til udmeldelse, og modtager du SU-støtte, bliver denne stoppet med øjeblikkelig varsel. Nedenfor fremgår din kontaktlærers evaluering, som samtalen vil tage udgangspunkt i. Du er med til at skabe et godt miljø og en god omgangstone Du retter dig efter fagets standarder, regler og normer Du overholder indgåede aftaler Du har respekt for andre, og hjælper når der er behov Du kan samarbejde med andre elever og indgå i sjak/teams Du kan modtage konstruktiv kritik og vejledning og søger hjælp, hvis du har problemer Du kan planlægge og gennemføre en opgave, så den bliver løst Du rydder op efter dig Du melder afbud, hvis du er syg Du deltager aktivt i timerne Du møder udhvilet, velforberedt og klar til undervisningen Du møder til tiden Fra elevplan Opgørelse over fraværstimer

6 Faglige mål: Under samtalen aftaler vi en handlingsplan: Læreren gør: Eleven gør: Med venlig hilsen Kontaktlæreren

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere