Formål At sammenligne spisekvalitet og holdbarhed af økologisk svinekød, detailpakket med og uden oxygen i nye detailemballager med lille headspace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål At sammenligne spisekvalitet og holdbarhed af økologisk svinekød, detailpakket med og uden oxygen i nye detailemballager med lille headspace."

Transkript

1 Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet 16. juni 2014 Proj.nr Version 1 MATN/MTDE/MT Holdbarhed og kvalitet af detailpakkede økologiske svinekoteletter Mari Ann Tørngren & Mianne Darré Baggrund Denne rapport er udarbejdet i projektet Økologisk svinekød med høj spisekvalitet finansieret af Svineafgiftsfonden (SAF). Rapporten beskriver resultater fra forsøg udført foråret 2014 med henblik på at dokumentere kvalitet og holdbarhed af økologiske kamkoteletter detailpakket med fire forskellige industrielle pakkemetoder. Formål At sammenligne spisekvalitet og holdbarhed af økologisk svinekød, detailpakket med og uden oxygen i nye detailemballager med lille headspace. Fremgangsmåde Økologiske svinekamme blev slicet til koteletter á 125 gram, hvorefter de blev MA-pakket med fire forskellige pakkemetoder (figur 1) og efterfølgende lagret ved 5 C. Prøver til kvalitetsanalyser blev lagret i displaybelysning ved 1200 lux i 12 timer per dag, mens prøver til holdbarhed blev lagret i kasser. Økologiske kamkoteletter Traditionel MAP Darfresh Bloom Skinpakning 70% O 2 /30% CO 2 70% O 2 /30% CO 2 vakum Darfresh Ultra 100% N 2 Figur 1. Forsøgsdesign. 1

2 Råvarer Til kvalitetsanalyser blev udsorteret 6 økologiske sogrise med en slagtevægt på gennemsnitligt 86 kg (85-87 kg). Dagen efter slagtning blev der målt ph24 i venstre kam, hvorefter kammene blev udbenet. Til holdbarhedsanalyser blev der anvendt 10 tilfældige økologiske kontrolkamme fra koncepttesten. Til kvalitetsmålingerne blev kammene delt i to, til i alt fire halve kamme. Hvert kamstykke blev pakket i én af de fire pakkemetoder, således at alle pakkemetoder kan sammenlignes indenfor én gris. Fra hver ende blev udtaget 0-prøver til sensorik og TBARS. Figur 2 viser et eksempel på fordeling af prøver. Placeringen af pakning 1-4 blev varieret fra gris til gris. Bedømmelse T0 S0 U6 T6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 T6 U6 S0 T0 Pose Pakning 1 (MAP) Pakning 2 (DF Bloom) Pose T0 S0 U6 T6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 T6 U6 S0 T0 Pose Pakning 3 (Skinpakning) Pakning 4 (DF Ultra) Pose Figur 2. Fordeling af prøver per gris, hvor T0 = TBARS dag 0, T6 = TBARS dag 6, S0 = sensorik dag 0, S6 = sensorik dag 6 og U6 = PMB dag 6. Pakning Koteletterne blev pakket i 4 forskellige typer detailemballage på en dansk detailpakningsvirksomhed: 1. Traditionel MAP med høj ilt (gas = 70% O2 + 30% CO2) 2. Darfresh Bloom (gas = 70% O2 + 30% CO2) 3. Skinpakning 4. Darfresh Ultra (gas = 100% N2) Pakning i Darfresh Bloom, skinpakning og Darfresh Ultra blev udført på en Multivac R575 CD dybtrækker med 2 eller 3 film, mens traditionel MApakning blev udført på en Nemco Sealpac 800 plus traysealer. I tabel 1 vises de bakker og film, der blev anvendt til de fire forskellige pakkemetoder. Tabel 1. Emballager anvendt til detailpakning af økologisk svinekød. Værktøj Underbane/ Skinfilm Topfilm Bakke MA-pakning 176 x 134 x 37,8 PP - Cryovac Multiflex EOP structures DF Bloom 250 x 139 x 35 EGEV µ DF skinfilmtb270 LID830/EOM Skinpakning 250 x 139 x 35 EGEV µ DF skinfilm TH300 - DF Ultra 250 x 139 x 35 EGEV µ DF skinfilm TH300 LID830/EOM 2

3 Analyser For at minimere uønsket variation i data blev der til kvalitetsmålingerne udvalgt 6 grise. Hver kam blev delt i to stykker, således at de fire pakkemetoder kunne testes inden for samme gris. Holdbarhedsforsøget blev derimod udført på koteletter fra 10 tilfældige økologiske kamme, hvor prøverne blev fordelt på analysedagene, således at MA-pakning kunne testes i op til 13 dage og iltfri pakning i op til 24 dage (tabel 2). Tabel 2. Analyser. Analyse Lagringstid (dage) Sensorisk profil 6 24 TBARS 1 24 PMB (foto) - 24 Kimtal 5 Lugt & udseende 0 5 MAP DF Bloom Skin DF Ultra Sensorisk profil Der blev udført sensorisk profil på friske prøver og på detailpakkede prøver efter 6 dages lagring. Tilberedning Koteletterne blev tempereret til C inden tilberedning, hvorefter de blev tilberedt på en stegeplade ved 180 C til C i centrum. Koteletterne blev udskåret efter skabelon (to dommere pr. kotelet). Kødet blev vejet før og efter stegning til beregning af stegesvind. Træning Dommerne blev trænet ved 2 træningssessioner. Formålet med træningen var at fastlægge et ordsæt samt at træne dommerne i de udvalgte egenskaber. Ved hver træning blev gennemført 3 serveringer af følgende 3 prøver: Friskskårede Vakuum_dag 6 MAP 70% O2/30% CO2 dag 6 Opvarmning Før bedømmelsen fik dommerne serveret to opvarmningsprøver: Friskskårede MAP 70% O2/30% CO2 dag 6 3

4 Bedømmelsen Alle 24 prøver blev analyseret ved en dobbeltsession efter 6 dages lagring. Der blev anvendt et akkrediteret dommerpanel bestående af 9 trænede dommere. Egenskaberne blev bedømt på en 15 cm ustruktureret linjeskala, hvor 1 = lidt og 15 = meget. Ved bedømmelsen var der fokus på egenskaber relateret til lipid- og proteinoxidation, både i relation til farve, smag og tekstur. TBARS Prøver til TBARS-analyse blev udtaget dag 1 og dag 6 efter pakning. Da det ikke var muligt at analysere alle prøver samme dag, blev de vakuumpakket og frostlagret ved -80 C indtil analyse. Prøverne blev analyseret indenfor 30 dage. TBARS er et mål for lipidoxidation i levnedsmidler. Ved lipidoxidation dannes bl.a. malonaldehyd og glucolaldehyd (sekundære nedbrydningsprodukter), der reagerer med thiobarbitursyre under dannelse af et rødt pigment, der har maksimal absorbans ved 532 nm. Mængden af dette pigment ligger til grund for beregningen af TBA-tallet. Metoden er udarbejdet på KVL, Mejeri- og levnedsmiddelinstituttet, Afd. for levnedsmiddelkemi, modificeret efter Vyncke (1970) og Sørensen & Jørgensen (1996). PMB Prøver til premature browning (PMB) blev udtaget dag 6 efter pakning. En kotelet fra hver behandling blev stegt til en centrumstemperatur på C. Koteletterne blev skåret over og skærefladen fotograferet ved en standardiseret lyssætning med alle 4 emballagemetoder på samme billede. Gas Måling af gassammensætning (O2 og CO2) blev udført på 5 bakker i forbindelse med lugtbedømmelse. Gasmåling blev udført på prøver med head-space (MAP, Darfresh Bloom og Darfresh Ultra) med CheckMate 9900 fra PBI Dansensor, Denmark. Lugt og udseende Prøver til bedømmelse af rå lugt og udseende blev udtaget løbende gennem lagringsperioden (tabel 2). Dagen efter pakning blev fem friske prøver bedømt, mens øvrige prøver blev bedømt efter 30 minutters afgasning/blooming af kødet. Bedømmelsen blev udført af 3-5 dommere efter følgende skala. LUGT 1. Frisk lugt (kan være lidt syrlig) 2. Lidt afvigende lugt men stadigvæk acceptabel 3. Tydelig afvigende lugt uacceptabel 4. Meget afvigende lugt 4

5 UDSEENDE 1. Ingen misfarvning 2. Begyndende misfarvning 3. Tydelig misfarvning 4. Meget misfarvning Kimtal Prøver til kimtalsanalyse blev udtaget dag 0 i forbindelse med pakning, men først analyseret dagen efter. Analyse for psykrotroft kimtal blev udført på fem tilfældige koteletter fra hele batchen. Analysen blev udført på 25 gram repræsentativ prøve ifølge analyseforskrift ANF-108 udgave 06. Statistik Sensoriske data blev analyseret ved hjælp af SAS 9.2 ved brug af mixed models, hvor betydningen af pakkemetode, gris og dommer samt vekselvirkninger blev testet. Ikkesignifikante vekselvirkninger blev fjernet fra modellen. Variable, skrevet ved store bogstaver i modellen nedenfor, blev kørt som tilfældig (random) variation. µ = pakkemetode x DOMMMER + GRIS + DOMMER*PAKKEMETODE. Råvare Resultater Prøver til 0-analyse blev udtaget på pakkedagen og analyseret dagen efter pakning. Af tabel 3 ses, at ph varierer fra 5,45-5,53 i kammen på de 6 grise, og at sekundære oxidationsprodukter (TBARS) er på 0,5-0,8 µmol MDA ækv./kg kød. Det psykrotrofe kimtal, analyseret på kamme til holdbarhedsforsøget, lå på 3,5-3,8 cfu/gram. Tabel 3. Råvarer analyseret dagen efter pakning. ph 24 Kødprocent TBARS (%) (µmol MDA ækv./kg kød) Kimtal (cfu/gram) n Gennemsnit 5,48 60,3 0,7 3,6 Maksimum 5,53 62,4 0,8 3,8 Minimum 5,45 58,5 0,5 3,5 Spredning 0,041 1,35 0,126 0,1 Lugt og udseende Holdbarhed Under lagring af kød vil oxygenforbrugende processer, som fx mikrobiologisk vækst samt reaktion med myoglobinet, opbruge oxygen (O2) i headpace. Ved mikrobiologisk vækst vil der desuden dannes kuldioxid (CO2) som følge af bakteriernes respiration. Bedømmelse: Lugt og udseende af det rå kød er bedømt af 4-5 dommere på en 4-trinsskala, hvor karakteren 1 = Frisk lugt/farve, 2 = Lidt afvigende lugt/farve (acceptabel), 3 = Tydelig afvigende lugt/farve (uacceptabel) og 4 = Meget afvigende lugt/farve. 5

6 Acceptgrænsen: Defineres i denne rapport som det tidspunkt, hvor enten rå lugt eller udseende af kødet går fra acceptabelt (1 og 2) til uacceptabelt (3 og 4) og fastsættes til det tidspunkt i lagringsperioden, hvor den gennemsnitlige karakter når 2,5. Af følgende grafer ses, hvordan gassammensætningen ændres under lagring samt udviklingen i rå lugt og udseende, 30 minutter efter åbning af pakken. Detail-pakkes økologiske kamkoteletter i traditionel MA-pakning med 70% O2 + 30% CO2, er gassammensætningen relativt stabil i hele lagringsperioden. Den stigning, der ses i iltkoncentrationen, skyldes formodentligt, at en del kuldioxid optages i kødet (figur 3 tv). Af figur 3 th ses, at lugt og udseende begynder at afvige efter 8 dage, og at lugt afviger hurtigere end udseendet. Acceptgrænsen nås efter 10 dages lagring, hvor rå lugt bliver overvejende uacceptabel (figur 3 th). Figur 3. Gassammensætning (n=5) samt lugt og udseende (n=25) af økologiske koteletter detailpakket i traditionel MA-pakning med 70% O % CO 2 og lagret ved 5 C i op til 13 døgn. Detail-pakkes økologiske kamkoteletter i Darfresh Bloom med 70% O2 + 30% CO2, er gassammensætningen relativt stabil i hele lagringsperioden. Den stigning, der ses i iltkoncentrationen, skyldes formodentligt, at en del kuldioxid optages i kødet (figur 4 tv). Af figur 4 th ses, at det igen er rå lugt, der er den begrænsende faktor for holdbarhed. Acceptgrænsen nås efter 9,5 dages lagring, hvor rå lugt bliver overvejende uacceptabel. 6

7 Figur 4. Gassammensætning (n=5) samt lugt og udseende (n=25) af økologiske koteletter detailpakket i Darfresh Bloom med 70% O % CO 2 og lagret ved 5 C i op til 13 døgn. Detail-pakkes økologiske kamkoteletter i skinpakning, forventes en betydelig længere holdbarhed end ved MA-pakning. Men meget overraskende afviger rå lugt hurtigere end forventet, og acceptgrænsen nås efter kun 9,5 dages lagring, hvor rå lugt bliver overvejende uacceptabel (figur 5). Figur 5. Lugt og udseende (n=25) af økologiske koteletter detailpakket i vakuumskinpakning og lagret ved 5 C i op til 20 døgn. Detailpakkes økologiske kamkoteletter i Darfresh Ultra med 100% N2, er kuldioxid ikke til stede i pakningen, mens der måles rest-oxygen i nogle pakninger under lagring (figur 6 tv). Rest-ilten har dog ikke medført misfarvning af kødoverfladen (bilag 2), da det for denne pakkemetode også er rå lugt, der først bliver uacceptabel. Som ved skinpakning er acceptperioden for Darfresh Ultra kortere end forventet. Acceptgrænsen nås efter kun 10 dages lagring, hvor rå lugt bliver overvejende uacceptabel (figur 6 th). 7

8 Figur 6. Gassammensætning (n=5) samt lugt og udseende (n=25) af økologiske koteletter detailpakket i Darfresh Ultra med 100% N 2 og lagret ved 5 C i op til 20 døgn. Accept Kødets holdbarhed defineres her som den tid, hvor både lugt og udseende af kødet er overvejende acceptabelt. Af tabel 4 ses procent acceptable bedømmelser (pakke x dommere) for økologiske koteletter pakket med de fire forskellige pakkemetoder (se i øvrigt frekvenser i bilag 3). Som vist i ovenstående figurer påvirkes acceptgrænsen ikke nævneværdigt af, hvilken pakkemetode der anvendes. Ifølge DMRIPredict vil fersk svinekød opbevaret ved 5 C med et kimtal på 3,5 log/cm 2 have en acceptgrænse på 10 dage, mens vakuumpakket kød har en holdbarhed på op til 15 dage. Af tabel 4 ses procent acceptable bedømmelser for de forskellige analysedage, samt acceptgrænserne for de fire pakkemetoder. Tabel 4. Procent (%) acceptable bedømmelser (pakke x dommere) samt acceptgrænse for økologiske koteletter detailpakket med de fire forskellige pakkemetoder. Grøn = acceptabel lugt og udseende, gul = på grænsen til uacceptabel og rød = uacceptabel (n=20-25). MAP DF Bloom Skinpak DF Ultra Dag 6 100% 100% 60% 96% Dag 8 100% 100% 95% 88% Dag 10 48% 32% 32% 48% Dag 13 32% 8% 0% 16% Dag 15 0% 0% 4% 4% Dag 17 0% 0% Dag 20 0% 0% Farve 2,5 >13 dage >13 dage >13 dage >13 dage Lugt 2,5 10 dage 9,5 dage 9,5 dage 10 dage For samtlige pakkemetoder er det rå lugt, der er den holdbarhedsbegrænsende faktor, og farven når ikke et uacceptabelt niveau inden for de 13 lagringsdage. Ved at sammenligne acceptgrænseværdierne fordærver kødet i alle tilfælde i løbet af ca. 10 dage, hvilket er forventeligt for svinekød pakket i MAP og Darfresh Bloom, mens en betydelig længere holdbarhed var forventet for skinpakning og Darfresh Ultra. 8

9 Kvalitet Valg af pakkemetode påvirker både udseendet af det ferske kød og spisekvaliteten efter tilberedning. Disse ændringer kan i høj grad tilskrives gassammensætningen i pakningen, hvor oxygen (O2) reagerer med kødet og forårsager premature browning samt lipid- og proteinoxidation. Påvirkningen vil bl.a. afhænge af penetreringsdybden og dermed af ilttryk og tid. Kuldioxid (CO2) optages meget hurtigt i kødet og påvirker saftighed, kogetab og huldannelse af det tilberedte kød. Kødfarve Af tabel 5 ses farven af det ferske kød efter 6 dages lagring. Det ses tydeligt, at pakning med 70% O2 enten som MAP eller Darfresh Bloom giver kødet en rød, bloomet farve, hvorimod pakning uden ilt som enten skinpakning eller Darfresh Ultra giver en mere rødviolet farve, der typisk kendes fra vakuumpakket kød. For samtlige billeder se bilag 2. Tabel 5. Kødfarve (gris 3) afhængig af detailpakning. Øverst fersk pakket kød lagret ved 5 C i 6 dage og nederst gennemstegt farve i skærefladen efter lagring ved 5 C i 6 dage og tilberedning til en centrumstemperatur på 60 C. MAP DF Bloom Skinpakning DF Ultra PMB Premature browning eller tidlig brunfarvning er et fænomen, der ses ved pakning i en iltholdig atmosfære. Når ilt reagerer med kødets myoglobin dannes oxymyoglobin i overfladen, der ses ved en rød, bloomet farve. Dybden af oxymyoglobinlaget afhænger af ilttrykket i pakningen og vil efter tilberedning, helt ned til 55 C, kunne ses som en gennemstegt zone i overfladen af kødet. For detailudskæringer, som koteletter, vil det ofte betyde, at koteletten er gennemiltet, og at kødet ser gennemstegt ud helt ind i centrum af kødet. Af tabel 5 ses skærefladen af koteletterne efter tilberedning til 60 C, hvor der ses et rosa skær for koteletter, der er pakket uden ilt, skinpakket og pakket i Darfresh Ultra, mens koteletter pakket med ilt er helt gennemstegte. Af figur 7 ses gennemstegt udseende bedømt i forbindelse med den sensoriske profil, hvor det bekræftes, at iltholdig detailpakning, enten i traditionel MAP eller Darfresh Bloom, øger graden af gennemstegt udseende i skærefladen. 9

10 Figur 7. Gennemstegt udseende af detailpakkede økologiske koteletter. MAP = modificeret atmosfære (70% O % CO 2), DF Bloom = Darfresh Bloom (70% O % CO 2), skin = skinpakning (vakuum), DF Ultra = Darfresh Ultra (100% N 2) lagret i 6 dage ved 5 C og stegt til C i centrum (n = 54). TBARS TBARS er et mål for fedtoxidation, også kaldet harskning. TBARS bestemmes ved at kvantificere sekundære oxidationsprodukter i kødet. Disse forbindelser er flygtige og korrelerer ofte godt til sensoriske målinger. Af figur 8 tv ses TBARS afhængig af pakkemetode 6 dage efter pakning. Det fremgår, at koteletter pakket med 70% O2 er mere oxiderede end koteletter pakket uden ilt. Dette gælder, uanset om kødet er pakket i traditionel MAP eller i Darfresh Bloom. Ved pakning i skinpakning eller Darfresh Ultra er niveauet ikke væsentligt ændret fra dagen efter pakning (tabel 3). Figur 8. TBARS (µmol MDA ækv./kg kød) i økologiske koteletter afhængig af detailpakning. Tv: MAP = modificeret atmosfære (70% O % CO 2), DF Bloom = Darfresh Bloom (70% O % CO 2), skin = skinpakning (vakuum), DF Ultra = Darfresh Ultra (100% N 2) lagret i 6 dage ved 5 C og stegt til C i centrum (n = 54). Th: Korrelation mellem genopvarmet smag og TBARS. Selvom niveauerne er lave, viser korrelationsplottet mellem TBARS og genopvarmet smag (figur 8 th) en korrelation på r = 0,7879 (R 2 = 0,6209), hvilket indikerer, at der er en smagsafvigelse i produktet. Bismag Både genopvarmet lugt og smag samt harsk lugt og smag påvirkes signifikant af pakkemetode, mens syrlig lugt og smag samt griselugt og -smag ikke er signifikante (bilag 1). Figur 9 viser intensiteten af genopvarmet smag afhængig af pakkemetode, hvor det fremgår, at pakning i 70% O2 giver kødet en mere genopvarmet smag efter tilberedning. Der 10

11 er en tendens til, at Darfresh Bloom har en lavere intensitet af genopvarmet smag end traditionel MAP. Denne tendens er mere tydelig ved bedømmelse af harsk smag (figur 9 th), hvor traditionel MA-pakning er signifikant mere harsk end de tre øvrige pakkemetoder. Figur 9. Genopvarmet smag og harsk smag af detailpakkede økologiske koteletter. MAP = modificeret atmosfære (70% O % CO 2), DF Bloom = Darfresh Bloom (70% O % CO 2), skin = skinpakning (vakuum), DF Ultra = Darfresh Ultra (100% N 2) lagret i 6 dage ved 5 C og stegt til C i centrum (n = 54). Kødflavour Kødlugt og kødsmag reduceres ofte, når harsk og genopvarmet smag intensiveres. Af figur 10 ses, hvordan kødlugt (figur 10 tv) og kødsmag (figur 10 th) påvirkes af pakkemetoden. Af begge figurer fremgår, at koteletter pakket i traditionel MAP har mindre kødlugt og -smag end ved iltfri pakning, mens intensiteten af koteletter pakket i Darfresh Bloom hverken adskiller sig fra MAP eller iltfri pakning. Figur 10. Kødlugt og kødsmag af detailpakkede økologiske koteletter. MAP = modificeret atmosfære (70% O % CO 2), DF Bloom = Darfresh Bloom (70% O % CO 2), skin = skinpakning (vakuum), DF Ultra = Darfresh Ultra (100% N 2) lagret i 6 dage ved 5 C og stegt til C i centrum (n = 54). Tekstur Pakning i MAP med højt iltniveau accelererer proteinoxidation i kødet, hvorved muskelfibrene krydsbindes og reducerer mørhed og i nogle tilfælde saftighed. Af figur 11 ses, at pakning i 70% O2 reducerer saftigheden og mørheden sammenlignet med iltfri pakning, for mørhed dog ikke signifikant ved pakning i Darfresh Bloom. 11

12 Figur 11. Saftighed og mørhed af detailpakkede økologiske koteletter. MAP = modificeret atmosfære (70% O % CO 2), DF Bloom = Darfresh Bloom (70% O % CO 2), skin = skinpakning (vakuum), DF Ultra = Darfresh Ultra (100% N 2) lagret i 6 dage ved 5 C og stegt til C i centrum (n = 54). Sammendrag Af tabel 6 ses, hvordan kvaliteten af koteletter pakket i Darfresh Bloom, skinpakning og Darfresh Ultra adskiller sig relativt fra traditionel MA-pakning. Ved detailpakning i skinpakning og Darfresh Ultra opnås en forbedret spisekvalitet i relation til både stegt udseende, lugt, smag, tekstur og saftighed end ved pakning i traditionel MAP med 70% O2 + 30% CO2. Tabel 6. Resultatoversigt, der viser kvaliteten af økologiske koteletter pakket i Darfresh Bloom, skinpakning og Darfresh Ultra relativt til traditionel MA-pakning. Gas DF Bloom Skinpakning DF Ultra Udseende PMB PMB Kødlugt Kødlugt Lugt Genopvarmet Genopvarmet Harsk Harsk Smag Harsk Kødsmag Genopvarmet Kødsmag Genopvarmet Harsk Harsk Tekstur Mørhed Mørhed Saftighed Saftig Saftig Holdbarhed Konklusion For samtlige pakkemetoder er det rå lugt, der er den holdbarhedsbegrænsende faktor, og farven når ikke et uacceptabelt niveau, inden for de 13 lagringsdage forsøget blev udført. Sammenlignes acceptgrænsen, bliver rå lugt uacceptabel i løbet af ca. 10 dage, uanset pakkemetode. Det var forventet, at svinekød pakket i MAP og Darfresh Bloom med 70% O2 + 30% CO2 ville have 10 dages holdbarhed. At iltfri pakning i skinpakning og Darfresh Ultra kun havde 10 dages holdbarhed er overraskende, idet DMRIPredict forudsiger ca. 15 dage under de pågældende lagringsbetingelser. 12

13 Kvalitet I relation til spisekvalitet fordeler pakkemetoderne sig i to grupper. I den ene gruppe er koteletter pakket i 70% O2 + 30% CO2 traditionel MAP og Darfresh Bloom og i den anden gruppe er koteletter pakket uden ilt skinpakning og Darfresh Ultra. Koteletter pakket i traditionel MA-pakning og Darfresh Bloom har et mere gennemstegt udseende, en mere genopvarmet lugt og smag samt lavere grad af mørhed og saftighed sammenlignet med skinpakning og Darfresh Ultra. Der ses en tendens til, at pakning i Darfresh Bloom medfører en minimal forbedret spisekvalitet, men denne tendens er kun signifikant for harsk smag. Anbefaling På baggrund af denne og tidligere undersøgelser anbefales at pakke svinekød i iltfri detailpakning. På denne måde optimeres både lugt, smag og udseende af kødet. Det kan af kvalitetsmæssige årsager ikke anbefales at pakke i hverken Darfresh Bloom eller Darfresh Ultra, da hverken spisekvalitet eller holdbarhed forbedres nævneværdigt i forhold til traditionel MAP eller skinpakning. Desuden vil emballageforbruget øges væsentligt, idet der anvendes 3-lagsemballage i stedet for 2 lag. 13

14 Kvalitetsmålinger Bilag 1 Dyrvariation for kvalitetsmålinger ph 24 Vægt Kødprocent TBARS Dag 1 Dag 6 Dyr 1 5, ,4 0,7 1,03 Dyr 2 5,45 87,8 60,8 0,8 0,90 Dyr 3 5,53 88,1 58,5 0,8 0,90 Dyr 4 5,45 87,2 59,2 0,6 1,18 Dyr 5 5,45 87,6 60,5 0,8 1,30 Dyr 6 5,53 85,5 60,2 0,5 0,98 gns. 5,48 86,9 60,3 0,70 1,0 maks. 5,53 88,1 62,4 0,8 1,3 min. 5,45 85,0 58,5 0,5 0,9 std.afv. 0,041 1,30 1,35 0,126 0,16 LSMEANS af sensoriske egenskaber og signifikansniveau MAP DF Bloom Skin DF Ultra p-værdi 1 Gennemstegt udseende 9,4 b 9,2 b 7,9 a 7,7 a 0, Saftighed 5,0 a 4,8 a 5,7 b 5,7 b (0,0815) 3 Mørhed 6,1 a 6,2 ab 7,1 b 7,0 b 0, Hårdhed 7,2 7,1 6,5 6,6 0, Genopvarmet lugt 2,8 b 2,6 b 1,6 a 1,4 a 0, Kødlugt 4,6 a 5,2 ab 5.6 b 5,8 b 0, Harsk lugt 1,4 b 0,9 ab 0,4 a 0,5 a 0, Syrlig lugt 2,7 2,7 2,8 3,1 0, Griselugt 2,5 2,1 2,4 2,7 0, Genopvarmet smag 4,7 a 3,5 a 2,0 b 1,6 b 0, Kødsmag 4,9 a 5,6 ab 6,0 b 6,1 b 0, Harsk smag 2,4 a 0,8 b 0,6 b 0,5 b 0, Syrlig smag 4,6 5,1 4,8 5,4 0, Grisesmag 2,3 2,3 2,3 2,7 0,

15 Kødfarve af detailpakkede økologiske koteletter 6 dage efter pakning Bilag 2 Gris 1 Gris 2 Gris 3 Gris 4 Gris 5 Gris 6 MAP Skinpakning DF Bloom DF Ultra 15

16 Frekvensskema holdbarhed lugt & udseende Bilag 3 16

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Rapport Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 23. januar 2012 Proj.nr. 2000711 Version 1 MATN/AGG/MT Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Baggrund Fersk kyllingekød afsættes typisk i detailhandlen

Læs mere

At undersøge kølegassernes betydning for holdbarhed og spisekvalitet af MA-pakket

At undersøge kølegassernes betydning for holdbarhed og spisekvalitet af MA-pakket Kølegassernes betydning for kvalitet og holdbarhed af hakket oksekød Innovativ detailpakning optimering gennem nye gasblandinger Mari Ann Tørngren 10. november 2014 Proj.nr. 2003031-14 Version 1 MATN/MT

Læs mere

Formål At dokumentere holdbarhed og spisekvalitet, når oxygenkoncentrationen sænkes i MA-pakkede modnede oksebøffer.

Formål At dokumentere holdbarhed og spisekvalitet, når oxygenkoncentrationen sænkes i MA-pakkede modnede oksebøffer. Gassammensætningens betydning for kvalitet og holdbarhed af bøffer pakket i 3-gas MAP Innovativ detailpakning optimering gennem nye gasblandinger Mari Ann Tørngren og Mianne Darré 21. januar 2015 Proj.nr.

Læs mere

Økologisk svinekød med høj spisekvalitet

Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Test af koncept for økologisk svinekød med høj spisekvalitet 1. juli 2014 Proj.nr. 2002284 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Det ønskes at producere

Læs mere

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng Rapport Spisegrisen - alternative racer 24. august 2010 Proj.nr. 1378783-01 Version 1 AG/MT Sensorisk kvalitet af ribbenssteg Margit D. Aaslyng Formål Sammendrag Formålet med forsøget er at sammenligne

Læs mere

Rapport. Optimeret kvalitet af centralpakket case-ready svinekød. Slutrapport. Baggrund

Rapport. Optimeret kvalitet af centralpakket case-ready svinekød. Slutrapport. Baggrund Rapport Optimeret kvalitet af centralpakket case-ready svinekød Dato: 24. marts 2010 Proj.nr. 03774 MATN/MT Slutrapport Mari Ann Tørngren Baggrund Et stigende salg af case-ready pakninger har medført et

Læs mere

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1.

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Kamsteg, kotelet og hamburgerryg (Forsøg 2) 10. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/AGG/MT

Læs mere

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød.

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød. Rapport Sensorisk bedømmelse af kyllingebryst 19. februar 2014 Proj.nr. 1379429 Version 1 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund Sammendrag Iflg. aftale med Brian Eskildsen, Agro Food Park er der gennemført

Læs mere

Rapport 19. januar 2016

Rapport 19. januar 2016 Rapport 9. januar Proj.nr. Holdbarhed af svinekødsudskæringer efter simuleret Version transport ved frost (- o C) LHHR/MT Louise Hededal Hofer Baggrund og formål Sammendrag I projektet Afklaring af maksimal

Læs mere

Tabel 1. Økologiske foodservice-produkter testet i forsøg 1 og forsøg 2. 5. Kamsteg med sprød svær 2. Krebinetter (hakket kød)

Tabel 1. Økologiske foodservice-produkter testet i forsøg 1 og forsøg 2. 5. Kamsteg med sprød svær 2. Krebinetter (hakket kød) Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Svinekam, krebinetter, culotte og schnitzler (Forsøg 1) 9. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version

Læs mere

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C.

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C. Rapport Holdbarhed af kyllingeudskæringer tilsat lage 23. december 2014 Projekt nr. 2003032 JBOE/JUSS Jannie Bøegh-Petersen Sammendrag Baggrund Marinerede kyllingelår og brystfileter sælges med en holdbarhed

Læs mere

Pakkemetode forringer kødets kvalitet

Pakkemetode forringer kødets kvalitet Pakkemetode forringer kødets kvalitet Når kød pakkes i beskyttende atmosfære kan det blive både tørt og sejt, og det kan se gennemstegt ud uden at være det, viser ny forskning. 18 Tekst: Ina Clausen foto:

Læs mere

Rapport. Kød og kræft

Rapport. Kød og kræft Rapport Kød og kræft Spisekvalitet af grillet svinekød i relation til grill-type og tilberedningsmetode samt indhold af HCA og PAH målt i udvalgte svine- og oksekødsprøver Lene Meinert 3. juli 2012 Proj.nr.

Læs mere

Eksempel på en horisontal flowpakke maskine

Eksempel på en horisontal flowpakke maskine Notat 14. oktober 2013 Projekt nr. 2001533-13 JMS/JUSS Nyeste emballeringsformer til pakning af fersk kød Formål Formålet med notatet er at give et overblik over forskellige former for emballering af fersk

Læs mere

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse 24. maj 2016 Proj.nr. 2004282 Version 1 MDAG/MT Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag Ved et stop for

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 28. august 2015 Proj.nr. 2002286-15 Version 2 MDAG/EBHR/MT Sensorisk kvalitet Sammendrag

Læs mere

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2014-01-15 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 3. oktober 2014 Proj.nr. 2002686-13 Version 1 MDAG/EBHR/MT

Læs mere

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a).

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a). YDOLWHWDIGDQVNHWRPDWHU I forbindelse med projektet Næringsstofforsyning til økologiske væksthusgrønsager - tomat og agurk under forskningsprogrammet "Forskning i økologisk jordbrug 2000 2005" (FØJO II)

Læs mere

Rapport Optimeret kvalitet og holdbarhed af svinekød

Rapport Optimeret kvalitet og holdbarhed af svinekød Rapport Optimeret kvalitet og holdbarhed af svinekød Slutrapport: WP2 Optimeret detailpakning af svinekød Mari Ann Tørngren 23. december 2015 Proj.nr. 2001533-14 Version 1 MATN/MT Baggrund Der er en stigende

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

Bedre spisekvalitet mindre svind

Bedre spisekvalitet mindre svind Bedre spisekvalitet mindre svind Hanne Castenschiold Chefkonsulent Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hca@lf.dk maj 2013 Skabe og formidle viden Ernæring og sundhed Køds positive og negative betydning

Læs mere

Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød

Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød Dato 16 december 2015 Proj.nr. 2003031-15 Version 01 HCh Hardy Christensen Sammendrag Baggrund og formål I projektet skal der

Læs mere

State of the art - Betydning af pakkegas i MAP

State of the art - Betydning af pakkegas i MAP State of the art - Betydning af pakkegas i MAP Optimeret detailpakning af svinekød 24. maj 2013 Proj.nr. 2001533-13 Version 2 MATN/MT Mari Ann Tørngren Forord Fokus i nærværende projekt Optimeret detailpakning

Læs mere

Rapport. QEMP WP4 Økologiske sæsongrise. Kødkvalitet for sæson 2007 og 2008 Chris Claudi-Magnussen

Rapport. QEMP WP4 Økologiske sæsongrise. Kødkvalitet for sæson 2007 og 2008 Chris Claudi-Magnussen Rapport QEMP WP4 Økologiske sæsongrise 14. januar 2010 Proj.nr. 01863 Version 1 CCM Kødkvalitet for sæson 2007 og 2008 Chris Claudi-Magnussen Sammendrag Kødkvaliteten for sæsonproducerede økologiske små

Læs mere

blev saltet, røget og tørret til ca. 40 % tørresvind. Kvaliteten af produkterne blev bedømt af et trænet sensorisk panel.

blev saltet, røget og tørret til ca. 40 % tørresvind. Kvaliteten af produkterne blev bedømt af et trænet sensorisk panel. Rapport Spisegrisen, alternative racer Sensorisk kvalitet af tørret mørbrad Margit Dall Aaslyng 12. september 2011 Proj.nr. 2000219 Version 1 MDAG/MT Sammendrag Formålet med forsøget var at sammenligne

Læs mere

Sensorisk profilering af kylling (QEMP) Sensorisk Videnskab 2007

Sensorisk profilering af kylling (QEMP) Sensorisk Videnskab 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 2 FORSØGSBESKRIVELSE... 3 TILBEREDNING AF KYLLINGER SAMT UDSKÆRING... 3 PILOT... 6 PROFILERING... 7 Træning 1... 7 Træning 2... 7 Træning 3... 8

Læs mere

Skæring og forarbejdning af icebergsalat. inspire demoprojekt udført på Lammefjordsgrønt i juli 2013 i samarbejde med Force Technology

Skæring og forarbejdning af icebergsalat. inspire demoprojekt udført på Lammefjordsgrønt i juli 2013 i samarbejde med Force Technology Skæring og forarbejdning af icebergsalat inspire demoprojekt udført på Lammefjordsgrønt i juli 2013 i samarbejde med Force Technology Merete Edelenbos Aarhus Universitet, Institut for Fødevare September

Læs mere

Rapport Slutrapport. Innovativ detailpakning Optimering gennem nye gasblandinger. Baggrund. Projektets mål. Mari Ann Tørngren & Lars Kristensen

Rapport Slutrapport. Innovativ detailpakning Optimering gennem nye gasblandinger. Baggrund. Projektets mål. Mari Ann Tørngren & Lars Kristensen Rapport Slutrapport Innovativ detailpakning Optimering gennem nye gasblandinger Mari Ann Tørngren & Lars Kristensen 21. december 2015 Proj.nr. 2003031 Version 1 MATN/MT Baggrund Det er almindeligt kendt,

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde.

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. 1 Test af laks Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Danskerne spiser for lidt fisk selv om vi er omgivet

Læs mere

Rapport. Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport. Baggrund. Mari Ann Tørngren

Rapport. Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport. Baggrund. Mari Ann Tørngren Rapport Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport Mari Ann Tørngren 27. februar 2012 Proj.nr. 2000232 Version 1 MATN/MT Baggrund Sous-vide betyder under vakuum og blev opfundet

Læs mere

Notat. Optimal spisekvalitet af økologisk svinekød. Baggrund. Margit D. Aaslyng

Notat. Optimal spisekvalitet af økologisk svinekød. Baggrund. Margit D. Aaslyng Notat 6. november 2013 Projektnr. 2002284-13 MDAG/MT Optimal spisekvalitet af økologisk svinekød Margit D. Aaslyng Baggrund I projektet Økologisk svinekød med høj spisekvalitet skal den eksisterende viden

Læs mere

Projektstatus 2. kvartal Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 2. kvartal Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 2. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2013-07-03 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

At opsummere årsager til sortfarvning af ben inden for kødindustrien med fokus på fjerkræ.

At opsummere årsager til sortfarvning af ben inden for kødindustrien med fokus på fjerkræ. Notat Sortfarvning af ben i kyllingeprodukter Jannie Bøegh-Petersen 5. marts 2014 Projektnr.2003032 JBOE/JUSS Baggrund Farven på kødet er den mest almindelige kvalitetsindikator, som anvendes af forbrugerne

Læs mere

Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv

Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv Birthe Madvig Sørensen, teamleder sensorisk afdeling Udgangspunkt Udgangspunktet er kvalitetskontrol af Lurpak produkter - Sensorisk kontrol på 15 points

Læs mere

Rapport. Holdbarhed på frost. Hardy Christensen og Lene Meinert. Sammendrag. Baggrund og formål

Rapport. Holdbarhed på frost. Hardy Christensen og Lene Meinert. Sammendrag. Baggrund og formål Rapport Holdbarhed på frost 1. december 2015 Proj.nr. 2001468-15 Version 01 HCH/LME/JUSS Hardy Christensen og Lene Meinert Sammendrag Baggrund og formål Frostlagring har været anvendt i mange år. Men informationer

Læs mere

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA. Økologiske dambrug

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA. Økologiske dambrug Økologisk fiskeproduktion DTU Aqua Teknologisk Institut ORAQUA Økologiske dambrug Dansk Akvakultur BioMar ALFRED JOKUMSEN Institut for Akvatiske Ressourcer DTU Aqua Nordsøen Forskerpark 1 DTU Aqua, Danmarks

Læs mere

Sammendrag Der er produceret fem forskellige krydsninger: DLY, MD, MLY, ID, ILY.

Sammendrag Der er produceret fem forskellige krydsninger: DLY, MD, MLY, ID, ILY. Rapport Spisegrisen - alternative racer Effekt af modning på tekstur afhængig af krydsning Af Camilla Pauli/Margit D. Aaslyng 24. august 2010 Proj.nr 1378783-01 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Der

Læs mere

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA Økologisk fiskeproduktion DTU Aqua Teknologisk Institut ORAQUA Økologiske dambrug Dansk Akvakultur BioMar ALFRED JOKUMSEN Institut for Akvatiske Ressourcer DTU Aqua Nordsøen Forskerpark 1 DTU Aqua, Danmarks

Læs mere

Metoden med traditionel pakning i karton og fuldstændig optøning i en standard reefer kan således ikke anbefales ved just in time-konceptet.

Metoden med traditionel pakning i karton og fuldstændig optøning i en standard reefer kan således ikke anbefales ved just in time-konceptet. Just in time-optøning af frosne produkter til eksport Fase 2 forsøg 3. Optøning i reefer Betydning af forskellige optøningsprofiler for holdbarhed, dryptab og kvalitet af hele midterstykker 1. december

Læs mere

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen Rapport Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet Afprøvning af mørhedsmåling med LabSpec Portable Spectrometer og VideometerLab 2. august 2010 Proj.nr. 1378902 Version 1 Chris

Læs mere

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen Rapport Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen 26. april 2012 Proj.nr. 2001028 Version 1 LRK/MT Sammendrag Brug af alternative fodermidler som f.eks.

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 18. december 2013 Proj.nr. 2000204 JMS/LBG Nyhedsbrev nr. 20 December 2013 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden

Læs mere

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter Rapport Optimeret produktion af forædlede kødprodukter 8. marts 216 Proj.nr. 22983 Version 1 LNG/MT Varmebehandling af hamburgerryg til lavere kernetemperatur mhp. at reducere svind og procestid samt forbedre

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Rapport. QEMP WP4 Økologiske sæsongrise Kødkvalitet for sæson Chris Claudi-Magnussen

Rapport. QEMP WP4 Økologiske sæsongrise Kødkvalitet for sæson Chris Claudi-Magnussen Rapport QEMP WP4 Økologiske sæsongrise Kødkvalitet for sæson 2007 28. juli 2008 Proj. nr.: 01863 45377.4 CCM Chris Claudi-Magnussen Sammendrag Kødkvaliteten for sæsonproducerede økologiske små hangrise

Læs mere

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe 1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe Her kan du læse om Anbefalet specifikation til slagtekroppen for svinekød Forklaring til specifikationen svinekød Anbefalet specifikation til

Læs mere

Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag

Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag Rapport 16. dec 2015 2003017-15 FH Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter Flemming Hansen Sammendrag Baggrund Na-nitrit er stadig et af de vigtigste konserveringsmidler

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

Test af paneret og frossen fisk

Test af paneret og frossen fisk Test af paneret og frossen fisk af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Paneret fisk findes i mange forskellige

Læs mere

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid Human nose Notat Praktiske aspekter vedrørende kolbemetoden 20. september 2011 Projektnr.2000666 Init. LME/MT Baggrund Under valideringsarbejdet med kolbemetoden er der gennemført en række mindre forsøg

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk Muligheder for saltreduktion i kødprodukter Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk 1 Udviklingsprojekter med fokus på saltreduktion i kødprodukter Deltagere: Fødevareinstituttet-DTU, Syddansk

Læs mere

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H.

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H. Rapport God slagtehygiejne ved høj hastighed 13. november 2013 Proj.nr. 2001472 Version 1 VHR/JUSS Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater Hardy Christensen og Vinnie H. Rasmussen Sammendrag

Læs mere

10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød

10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød 10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød Her kan du læse om Industriel slagtning Slagtning på hjemmemarkedsgodkendte virksomheder Veterinærkontrol Nedkøling af svinekroppe Nedkøling af

Læs mere

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet.

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet. Rapport Fedtkvalitet i moderne svineproduktion NitFom til måling af fedtkvalitet i svineslagtekroppe Chris Claudi-Magnussen, DMRI og Mette Christensen, Carometec 23. maj 2014 Projektnr. 2001474 CCM Indledning

Læs mere

Antibiotika Stof, for eksempel penicillin, som er dannet af levende mikroorganismer, med det formål at hæmme eller dræbe andre mikroorganismer.

Antibiotika Stof, for eksempel penicillin, som er dannet af levende mikroorganismer, med det formål at hæmme eller dræbe andre mikroorganismer. 22 Ordliste Antibiotika Stof, for eksempel penicillin, som er dannet af levende mikroorganismer, med det formål at hæmme eller dræbe andre mikroorganismer. Autorisation En tilladelse/godkendelse givet

Læs mere

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til:

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til: Rapport Bioaktive komponenter Applikation af hydrolysater med ACE-aktivitet Lene Meinert & Kirsten Jensen 31. marts 2014 Proj. 2000221-13 Version 1 LME/KIJ/MT Baggrund Formål Aktiviteterne i projektet

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

Afgørende faktorer for succes med pakning

Afgørende faktorer for succes med pakning 8. JANUAR 2013 Afgørende faktorer for succes med pakning Merete Edelenbos Lektor, PhD Institut for Fødevarer Aarhus Universitet merete.edelenbos@agrsci.dk Indhold INDHOLD Særlige egenskaber ved frisk frugt

Læs mere

ALIGAL - gasser til pakning, køling og frysning af fødevarer

ALIGAL - gasser til pakning, køling og frysning af fødevarer ALIGAL - gasser til pakning, køling og frysning af fødevarer Der har selvfølgelig været nogle nye rutiner at indarbejde, men indkøringsvanskeligheder har vi ikke haft. Per Nielsen, Slagter Air Liquides

Læs mere

KØDKVALITET TEMADAG FOKUS PÅ KØDKVALITET MARGRETHE THERKILDSEN INSTITUT FOR FØDEVARER AARHUS UNIVERSITET FOKUS PÅ KØDKVALITET 3, FEBRUAR 2015

KØDKVALITET TEMADAG FOKUS PÅ KØDKVALITET MARGRETHE THERKILDSEN INSTITUT FOR FØDEVARER AARHUS UNIVERSITET FOKUS PÅ KØDKVALITET 3, FEBRUAR 2015 3, FEBRUAR 2015 KØDKVALITET TEMADAG INSTITUT FOR FØDEVARER Kødkvalitet Husdyr velfærd Sundhed God spisekvalitet Superb and Marketabel Meat from Efficient and Robust Animals SUMMER (støttet af Grønt Udviklings

Læs mere

KAN SLAGTESVIN VOKSE PÅ DET DE FINDER I MARKEN OG HVORDAN SMAGER KØDET

KAN SLAGTESVIN VOKSE PÅ DET DE FINDER I MARKEN OG HVORDAN SMAGER KØDET 1 AARHUS KAN SLAGTESVIN VOKSE PÅ DET DE FINDER I MARKEN OG HVORDAN SMAGER KØDET ANNE GRETE KONGSTED OG MARGRETHE THERKILDSEN HVORFOR SKAL VI HAVE SLAGTESVIN PÅ FRILAND?! Harmonerer med de økologiske principper

Læs mere

MAPAX oplev den ultimative friskhed.

MAPAX oplev den ultimative friskhed. MAPAX oplev den ultimative friskhed. MAPAX løsninger til pakning i beskyttende atmosfære sikrer produktkvaliteten på en naturlig måde. MAPAX YOUR CONCEPT FOR QUALITY FOOD AGA 2 MAPAX løsninger for emballage

Læs mere

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt DECEMBER 2009 NY HJEMMESIDE. Efter en lidt stille start er der nu fuld gang i både forsknings og virksomhedsprojekter. Det er muligt at følge

Læs mere

14 Tilberedning af kød

14 Tilberedning af kød 14 Tilberedning af kød Her kan du læse om Farve under tilberedning Mørhed Nedbrydning af kødets proteiner Bindevæv Lugt og smag Gourmetsaltning WOF Stegemutagener Vandindhold og saftighed Centrumtemperaturens

Læs mere

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt på godt og ondt i kødprodukter Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt - helt generelt Salt har været brugt til konservering siden middelalderen en

Læs mere

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 Senest opdateret: Januar 2009 Siden 1990 har der eksisteret handelsnormer for fjerkrækød, der omsættes indenfor EU. Handelsnormerne er et sæt spilleregler for, hvordan

Læs mere

KØDKVALITET AF DYR DER AFGRÆSSER NATURAREALER 15. JANUAR 2013

KØDKVALITET AF DYR DER AFGRÆSSER NATURAREALER 15. JANUAR 2013 15. JANUAR 2013 KØDKVALITET AF DYR DER AFGRÆSSER NATURAREALER INSTITUT FOR FØDEVARER Kødkva lite t Husdyr velfæ rd Sundhed God spisekvalitet Superb and Ma rketa bel Me a t from Efficient a nd Robust Anima

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Teknologi i den daglige madproduktion Nr 46 902 Udviklet af: Gitte Saxton Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Læs mere

Indhold Introduktion... 2 Prøver... 3 Mærkning og opbevaring af kyllinger... 3 Pilotforsøg... 5 Håndtering, udskæring og tilberedning af kyllinger...

Indhold Introduktion... 2 Prøver... 3 Mærkning og opbevaring af kyllinger... 3 Pilotforsøg... 5 Håndtering, udskæring og tilberedning af kyllinger... Indhold Introduktion... 2 Prøver... 3 Mærkning og opbevaring af kyllinger... 3 Pilotforsøg... 5 Håndtering, udskæring og tilberedning af kyllinger... 6 Profilering... 9 Træning 1... 9 Træning 2... 9 Træning

Læs mere

Lam. Det hele lam. Skær bovene fra ved at lægge kniven under skanken og løsne hinderne hele vejen rundt. Når boven er løsnet, brækkes den bagover.

Lam. Det hele lam. Skær bovene fra ved at lægge kniven under skanken og løsne hinderne hele vejen rundt. Når boven er løsnet, brækkes den bagover. Lam Partering Kødet er finttrådet og bliver let mørt. Optøningen skal ske langsomt i køleskab, da det eftermodner kødet. Kødet bliver mere mørt og får mere smag. Bov, kølle og ryg er ca. 2 døgn om at tø

Læs mere

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP Hygiejne 4 Mandag d. 3/11 Program Opsamling KP og KKP Opgave Kritiske punkter og kritiske kontrolpunkter Oplæg om egenkontrol Opgave Temperaturer og levnedsmidler Opsamling Kan i huske hvad i havde om

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken.

Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken. November 2010 Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken. Troels Kristensen, Seniorforsker Karen Søegaard, Seniorforsker Århus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

FOOD LINE RENE GASSER GASBLANDINGER NITROGEN FRYSNING & KØLING MA-PAKNING UDSTYR. version 2012/10

FOOD LINE RENE GASSER GASBLANDINGER NITROGEN FRYSNING & KØLING MA-PAKNING UDSTYR. version 2012/10 FOOD LINE RENE GASSER GASBLANDINGER NITROGEN FRYSNING & KØLING MA-PAKNING UDSTYR version 2012/10 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen.

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen. Rapport Sund tilberedning 29. april 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version 2 KIJ/MT Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet Kirsten Jensen Sammendrag Når kød tilberedes

Læs mere

Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring og holdbarhed Opbevaring og holdbarhed Forskellige madvarer skal opbevares forskelligt. Maden kan holde sig længere og smager meget bedre hvis du opbevarer den rigtigt. Det står ofte på emballagen, hvor længe maden

Læs mere

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 Varmebehandlede kødprodukter I denne guide beskrives nogle metoder, der hyppigt anvendes ved frems lling af kødprodukter, som

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Slagtehygiejne i små slagtehuse. SVIN 2010-2011 J. nr.: 2008-20-64-00914 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet var at undersøge om små slagtehuse overholder gældende

Læs mere

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset)

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset) Svinekam med svær Fersk Svinekam (ikke ridset) Programmering af combiovn ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 5 minutter Alarm Svinekammene sættes i ovnen ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 10 minutter Alarm

Læs mere

2 Baggrunden for specifikationerne til udskæringerne

2 Baggrunden for specifikationerne til udskæringerne 2 Baggrunden for specifikationerne til udskæringerne Her kan du læse om ESS-FOOD's nummerbetegnelse ESS-FOOD's skærekrav Fremmedlegemer Ensretning af udskæringsnavne Svær, spæk, fedt eller talg? Metoder

Læs mere

Rapport. Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) Camilla Bejerholm

Rapport. Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) Camilla Bejerholm Rapport Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) 9. november 2010 Proj.nr.: 1379429 Version: 2 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund og formål Som led i diskussion af brancheregler, herunder

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig Slutrapport Udvidelse af Listeria-model 28. december 203 Proj.nr.200026 0 AGG/JUSS Annemarie Gunvig Baggrund Formål Konklusion Indledning Den eksisterende Listeria model ønskes udvidet, så der kan prædikteres

Læs mere

Test rapport: Test af hele kyllinger

Test rapport: Test af hele kyllinger Test rapport: Test af hele kyllinger Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Introduktion Helstegt kylling er

Læs mere

SLAGTERIERNES FORSKNINGSINSTITUT

SLAGTERIERNES FORSKNINGSINSTITUT SLAGTERIERNES FORSKNINGSINSTITUT 1. august 2005 Ref. nr.: 01793 Rapport CCM/HnH FØJO-projekt II-7 Svinefodring - næringsstofudnyttelse, produktkvalitet og sundhed (OrganicPigFeed) Work Package 3. Produktkvalitet

Læs mere

Huskeregler for god køkkenhygiejne

Huskeregler for god køkkenhygiejne Huskeregler for god køkkenhygiejne 10 huskeregler 1) Tag ringe, ur og armbånd af ved madlavning. 2) Bær forklæde. 3) Vask dine hænder, gerne helt op til albuerne, i 15 sek. 4) Vask hænder ved hvert nyt

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT ERFARING NR. 1318 Variationen i korns indhold af vand, råprotein og fosfor henover fodringssæsonen er så lille, at der ikke er grund til

Læs mere

Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4

Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4 BH Test for normalfordeling i WordMat Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4 Grupperede observationer Vi tager udgangspunkt i

Læs mere

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering 20. September 2011 Proj.nr. 2000666 LME/CB/MT 1. Generelt Denne protokol omhandler test og træning af lugtdommere til påvisning af hangriselugt

Læs mere

Betydning af jodtal for udbytter, kvalitet og holdbarhed af baconprodukter

Betydning af jodtal for udbytter, kvalitet og holdbarhed af baconprodukter 2. januar 2015 Rapport Proj.nr. 2001474 Version 1 Projekt: Fedtkvalitet i moderne svineproduktion EHBR/EVO/LRK/MT Betydning af jodtal for udbytter, kvalitet og holdbarhed af baconprodukter Eva Honnens

Læs mere

Alternative metoder til køling rucola

Alternative metoder til køling rucola inspire demoprojekt Alternative metoder til køling rucola Af Anne Darre-Østergaard og Bastian Junker, AgroTech Merete Edelenbos, Aarhus Universitet Oktober 013 1 Er det muligt at spare energi ved køling

Læs mere