kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats"

Transkript

1 kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012

2 Kommunale eksempler Alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats Sundhedsstyrelsen 2012 Elektronisk ISBN Trykt ISBN Indhentning af eksempler: COWI A/S Redaktion af eksempelsamling: Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning Sundhedsstyrelsen redaktion: Mia Fischerman, Sundhedsstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse: Michala Clante Bendixen, Forsidefoto: Colourbox Roylatyfree Publikationen kan downloades på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

3 Indhold Indledning Ansatte Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for kommunalt ansatte og privatansatte Opkvalificering af kommunalt ansatte Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skolen Ungdomsuddannelserne Ansvarlig udskænkning Frontpersonalets opgaver Opkvalificering Handleguides Samarbejde med socialpsykiatrien Institutioner, sportshaller og andre frivillige foreninger Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik i kommunens institutioner Samarbejde med frivillige foreninger Alkoholrådgivning og -behandling Information Nye tilbud om alkoholrådgivning og -behandling

4 1 ansatte Indledning Til inspiration for andre kommuner som ønsker at styrke den forebyggende indsats på alkoholområdet, er her samlet en lang række eksempler på helt konkrete aktiviteter fra 20 kommuner, som har sat alkoholforebyggelse på dagsordenen. De 20 kommuner har deltaget i det 4 årige projekt Alkoholforebyggelse i kommunen, som hører under Puljen til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug. Projektet er gennemført i i et samarbejde mellem kommunerne, Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL). Formålet var at styrke den forebyggende indsats i kommunerne på alkoholområdet samt at skabe sammenhæng mellem forebyggelse, tidlig indsats og behandling. Kommunerne har indledningsvis skabt de organisatoriske rammer og det politiske fundament for en fremtidig koordineret, målrettet og prioriteret drift på alkoholområdet. Det har kommunerne gjort ved at: etablere en tværgående organisation på alkoholområdet for at sikre koordination og sammenhæng på tværs i kommunen udarbejde og vedtage alkoholpolitik og -handleplaner for at sikre mål, retning og prioritering af den alkoholpolitiske indsats implementeret alkoholpolitikken og igangsat flere helt konkret aktiviteter. Kommunernes alkoholpolitiske handleplaner involverer følgende 5 alkoholområder: Ansatte, eksempelvis regler vedrørende indtagelse af alkohol i arbejdstiden og tidlig hjælp til ansatte med alkoholproblemer. Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen, eksempelvis for alkoholudskænkning af alkohol ved unges fester på kommunens ejendom og gennem inddragelse af metoden ansvarlig udskænkning i forbindelse med alkoholbevillinger. Frontpersonales opgaver, dvs. at der i ansattes møde med borgerne rettes opmærksomhed på evt. alkoholproblemer og tilbydes hjælp, eksempelvis ved daginstitutionspersonale og sagsbehandlere. Kommunens institutioner, eksempelvis udvikling af alkoholpolitikker ved institutioner som skoler, væresteder samt samarbejde med aktører inden for det frivillige område, som sportshaller om tilsvarende at udvikle alkoholpolitik. Alkoholrådgivning og -behandling, eksempelvis at sikre sammenhæng i forebyggelse, tidlig indsats og behandling. 4

5 1 ansatte 1 Ansatte Ansatte eksempelvis regler vedrørende indtagelse i arbejdstiden og tidlig hjælp til ansatte med alkoholproblemer. Afsnittet indeholder eksempler på følgende indsatser: Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for kommunalt ansatte og privatansatte, side 5-7 Opkvalificering af kommunalt ansatte, side 8-9 Skema Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for ansatte. Opkvalificering af sikkerhedsrepræsentanter. Alle institutioner i kommunen. Sikkerhedsrepræsentanter. Sorø. At skabe åbenhed omkring alkohol. At sænke det gennemsnitlige alkoholforbrug. At sikre sammenhæng og fortsat udvikling mellem den forebyggende, opsporende, behandlende og efterbehandlende alkoholindsats. Der er i samarbejde med HR og medarbejderudvalget udviklet og vedtaget en alkoholpolitik for ansatte i kommunen. Det er desuden besluttet, at alle institutioner i kommunen skal have nedskrevet institutionens egen alkoholpolitik, som lægger sig op ad den overordnede alkoholpolitik. 30 sikkerhedsrepræsentanter (arbejdsmiljørepræsentanter) har gennemgået en 2-dages uddannelse i samtalen om alkohol med mulighed for en opfølgende 3. dag med fokus på træning af samtalen og sparring på området. Der er en vejledning i forhold til lokal alkoholpolitik på institution samt diverse rådgivende materialer til sikkerhedsrepræsentanter. Skema Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for ansatte. Kommunalt ansatte. Holstebro. At begrænse alkoholforbruget blandt de ansatte i Holstebro Kommune (delmål 7 kommunens alkoholpolitiske handleplan). Udarbejdelse af lokale alkoholpolitikker i kommunens afdelinger er iværksat. Alkoholkoordinator har deltaget i flere arbejdsgruppemøder desangående. Der er udarbejdet folder til kommunens afdelinger omhandlende 'gode råd og håndtering af alkohol- og misbrugsproblemer på arbejdspladsen'. Gældende alkoholpolitik er tilgængelig på kommunens intranet og i personaleafdelingen. Indsatsen er forankret i HR-afdelingen. Holstebro Kommune. 5

6 1 ansatte Skema Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for ansatte. Ansatte i kommunen. Aarhus. At skabe viden, rammer og debat om udformning af alkoholpolitik. Aktiviteten foregår i afdelinger, hvor man ønsker debat af alkoholpolitik eller revision af alkoholpolitik. Der gives viden om alkohol, oplæg til handleplaner og support til formulering af politiske debatoplæg. Alkoholkoordinator Bente Hvid, tlf Alkoholpolitik og Alkoholproblemer på arbejdspladsen udg. SST Skema Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for ansatte. Kommunalt ansatte ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Bornholm. At motivere og kvalificere offentlige virksomhedsledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til at sætte alkohol og alkoholpolitik på dagsordenen på den lokale arbejdsplads. Fyraftensmødet satte fokus på alkohol og alkoholpolitik på arbejdspladsen og rejste spørgsmålene: Hvorfor skal vi have en alkoholpolitik på arbejdspladsen? Hvordan bliver den aktiv, så kommunale medarbejdere med et alkoholproblem sikres en tidlig indsats og hjælp? Hvordan griber man konkret arbejdet an? Hvilke ressourcepersoner kan man trække på i kommunen? Ca. 50 personer deltog i fyraftensmødet. Konsulent Marianne Steenstrup Svendsen, tlf , &type=doc&pdf=true 6

7 1 ansatte Skema Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for ansatte. Ansatte. Langeland. At angive rammer for alkoholindtagelse på arbejdspladsen. Der er lavet en generel alkoholpolitik for hele personalet i kommunen, og der er desuden lavet mere specifikke politikker for enkelte medarbejdergrupper. Disse politikker er skræddersyet til personalegruppens hverdag. ForebyggelsesCentret, Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Skema Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik. Ansatte i private virksomheder. Ansatte og ledere i private virksomheder. Holstebro. At formulere en aktiv alkoholpolitik, der kan sikre tidlig indsats over for storforbrug af alkohol i den private sektor. Oplæg om udarbejdelse af alkoholpolitik for ledelse, tillidsrepræsentanter m.fl. samt viden om tegn og signaler på et problematisk forbrug af alkohol. I udarbejdelsen af alkoholpolitikken har en alkoholkoordinator været til rådighed for faglig sparring. Alkoholkoordinatoren har gennemlæst og kommenteret på alkoholpolitikken. Herefter tilbud om uddannelse til alkoholnøgleperson. Tilbuddet gælder samtlige med ledelsesansvar samt tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter m.fl. Afdelingen for Sociale tilbud Forebyggelsesteamet, tlf

8 1 ansatte Skema Opkvalificering. Ansatte. Ansatte. Kommunalt ansatte sikkerhedsledere og sikkerhedsrepræsentanter samt trivselsagenter. Kalundborg. At give nøglepersoner redskaber til at opfange signaler på evt. alkoholproblemer hos kolleger/ansatte og gennemføre en målrettet samtale om dette. At sætte fokus er tidlig opsporing og indsats. Uddannelse af nøglepersoner. 2-dages kursus med eksterne undervisere. Kurserne har været afholdt i fællesskab med Holbæk og Sorø kommuner. Kursusindhold har været: alkoholpolitik, fakta om alkohol, tidlig opsporing, samtaleøvelser, ansvar og roller, kommunale tilbud og samarbejdsmuligheder. Der har været afholdt to kurser med deltagere fra daginstitutionsområdet, voksenspecialområdet, skoler, forebyggelses/genoptræningscenter, integrerede plejeordninger, visitation/hjælpemiddelenhed, halpersonale, ydelseskontor. Der har deltaget i alt 22 fra Kalundborg. Jytte Larsen, tlf , Skema Opkvalificering. Ansatte. Ansatte. Holbæk. At udvikle og fastholde kompetencer for nøglepersonsuddannede medarbejdere. 3-timers fyraftensmøde med et aktuelt emne for nøglepersonsuddannede medarbejdere, fx tegn på et for stort alkoholforbrug, alkoholrådgivningens arbejde, nye tiltag på området og gensidig inspiration. Hanna Vestenaa, tlf , 8

9 1 ansatte Skema Opkvalificering. Ansatte. Ansatte. Holbæk. At opkvalificere personale med borgerkontakt til at identificere borgere med et stor- eller skadeligt forbrug af alkohol. Ca. 80 medarbejdere tilbydes 2-dages-kurser i stil med COK-kurserne. Hanna Vestenaa, tlf , Skema Opkvalificering. Ansatte. Ansatte. Nøglepersoner. Herlev. At opdatere nøglepersonernes viden på alkoholområdet, øve samtalen om alkohol og informere nøglepersonerne om rådgivnings- og behandlingsmulighederne i kommunen. 25 af Herlevs nøglepersoner har deltaget i opkvalificerende alkoholkurser: 'Hvordan håndterer vi alkoholproblemer på arbejdspladsen?' Leder af Kagshuset, Michael Ries, 9

10 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen, eksempelvis for alkoholudskænkning ved unges fester på kommunens ejendom og ansvarsfuld udskænkning i forbindelse med alkoholbevillinger Afsnittet indeholder eksempler på følgende indsatser: Skolen, side Alkoholpolitikker Forældreaftaler Ungdomsuddannelserne, side 13 Alkoholpolitikker Ansvarlig udskænkning, side Skema Udarbejdelse af alkoholpolitik i skolen. Institutioner. Skoler. Medarbejdere i kommunen, der arbejder med unge, folkeskoleledere og -lærere, skolebestyrelsesmedlemmer, elevrådsmedlemmer og sundhedsplejersker. Sorø. At udbrede viden om vaner og alkoholkultur blandt de unge. Konferencen skal give deltagerne input til at udforme lokale, nutidige alkoholpolitikker og generere idéer til, hvordan vi som samfund undgår, at de unge får uheldige alkoholvaner. Målet er at udsætte de unges alkoholdebut og nedbringe forbruget af alkohol. Skolekonferencen foregår en aften, og sætter fokus på unge og alkohol. Der præsenteres nye forskningsresultater fra fokusgruppeinterviews afholdt på 3 folkeskoler, hvor emnet er de unges festkultur og forhold til alkohol. Skema Udarbejdelse af alkoholpolitik i skolen. Skolen. Folkeskolens ledelse, lærere og forældre. Holbæk. At alle voksne omkring børnene har indsigt i problematikken vedr. unge og alkohol mhp at udvikle alkoholpolitik. En skolekonference hvor der er oplæg om resultat af undersøgelsen 'Unge og alkohol', oplæg om at udvikle alkoholpolitik og drøftelse i mindre grupper om 'Unge og alkohol'. Hanna Vestenaa, tlf , Der er udviklet følgende foldere: Der er udviklet følgende pjecer: Inspiration til udformning af lokal alkoholpolitik, Kender du nogen, der er kommet til at drikke for meget til forældre og ansatte, Erdu påvirket, bliver dit barn påvirket beskriver hvad alkohol betyder for barnet, Ansatte kan få Akut Hjælp i form af vejledning fra Misbrugscentret. 10

11 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skema Udarbejdelse af alkoholpolitikker på skoler, uddannelsesinstitutioner og andre steder for unge. Skoler, uddannelsesinstitutioner. Ledere og medarbejder med kontakt til unge på ungdomsuddannelser, ungdomsskolen, i kommunen, på praktiksteder m.v. Unge på ovennævnte uddannelser og praktiksteder. Kolding. At skabe sunde rammer for unge mellem 16 og 25 år. 'Unges Sundhed og Trivsel' er et samarbejde mellem aktører, der har med de unge at gøre om at skabe sunde rammer for de unge og dermed sikre bedre trivsel og højere gennemførelsesgrad af uddannelser. Der skal udarbejdes politikker og handleplaner samt uddannes sundhedsnøglepersoner blandt personalet. Desuden skal de unge involveres gennem sundhedscamps. Der arbejdes ud fra KRAM-faktorerne + seksuel sundhed. Projektet kører Afdeling for Sundhedsfremme og Forebyggelse, teamleder Lone Christensen, tlf Skema Udarbejdelse af lokal alkoholpolitik for skoler. Institutioner. Skoler. Skolebestyrelser, lærere, elevrådsformænd, skoleledere, leder af sundhedspleje, skolesundhedspleje og SSP. Kalundborg. At udbrede viden om vaner og alkoholkultur blandt de unge. At give deltagerne input til at udforme lokale nutidige alkoholpolitikker og generere idéer til, hvordan vi kan undgå de unge får uheldige alkoholvaner. Halvdagskonference i samarbejde med Holbæk og Sorø kommuner med belysning af følgende emner: Stabilitet og forandringer i unges alkoholkultur med udgangspunkt i nyligt afholdte fokusgruppeinterviews med unge fra de tre kommuner. Hvordan starter man processen omkring en ny alkoholpolitik, og hvem kan/skal inddrages? I forbindelse med skolekonferencen har de tre samarbejdskommuner indgået et samarbejde med Center for Rusmiddelforskning som har afholdt fokusgruppeinterwievs med 9.klasser fra de tre kommuner som led i et forskningsprojekt om unges alkoholkultur. Jytte Larsen, tlf , En overordnet vejledning beregnet på alle institutioner. Desuden har en række af skolerne deres politikker liggende på Skoleporten, som kan findes via kommunens hjemmeside. 11

12 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skema Forældreaftaler i skolen. Skolen. Børn, forældre og lærere i folkeskolen. Holstebro. At sætte rammer for indtagelse af alkohol blandt elever, lærere og forældre i skoleregi. To forebyggelseskonsulenter afholder trivselsseminar på samtlige folkeskoler i kommunens 7. klasser hvert år. Temaet er trivsel og omhandler bl.a. oplæg om alkohol og andre rusmidler. Seminaret afsluttes torsdag aften med et oplæg for forældre om alkohol ift. forældreaftaler, politikker m.m. Alkoholkoordinator Afdelingschef Folder kan rekvireres ved henvendelse til alkoholkoordinator. Skema Forældreaftaler i skolen. Skolen. Børn og forældre i folkeskolen. Holstebro. At hæve debutalderen for indtagelse af alkohol (delmål 3 i den alkoholpolitiske handleplan) 'Det gode liv sjov uden alkohol'. At skabe klare og tydelige holdninger og retningslinjer, så alkohol bliver noget, man tør tale om og sætte nogle grænser i forhold til. Samtlige 7. klasser på alle kommunens folkeskoler har et 4-dages trivselsseminar, hvor de arbejder med bl.a. emnet alkohol. Der afsluttes med en forældreaften med oplæg fra forebyggelseskonsulenter omhandlende alkohol og andre rusmidler. Der lægges op til udarbejdelse af forældre-/klasseaftaler. Alkoholkoordinator Afdelingschef Holstebro Kommunes hjemmeside. 12

13 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skema Udarbejdelse af alkoholpolitik ved ungdomsuddannelserne. Unge på ungdomsuddannelserne. Aarhus. At skabe debat og fokus på sund livsstil blandt elever på skoler og ungdomsuddannelser. Sammen med øvrige KRAM-koordinatorer sættes fokus på alkohol, og hvad et stort alkoholforbrug kan medføre af problemer. Oplæg verbalt og visuelt. Invitation sendes til ungdomsuddannelserne. Alkoholkoordinator Bente Hvid, tlf Skema Ansvarlig udskænkning. Samarbejdsgruppe. Ungdomsuddannelserne. Holbæk. At skabe trygt natteliv på ungdomsuddannelserne. Målene for samarbejdet i Holbæk har været: Fælles aftaler mellem kommune, politi og ungdomsuddannelsesinstitutionerne om alkohol og unge. Fælles holdning blandt uddannelsesstederne til området omkring unge og alkohol. Formidling af de fælles holdninger og aftaler. At kommune, politi og uddannelsesinstitutionerne deler viden om de metoder, som virker i forhold til alkohol og unge. At uddannelsesinstitutionerne i Holbæk Kommune har udarbejdet en alkoholpolitik inden udgangen af At afprøve og udvikle nye metoder til at de unge har en ansvarlig adfærd med alkohol. Helle Oldrup, tlf , 13

14 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skema Ansvarlig udskænkning. Samarbejdsgruppe. Politi, SSP, rådgivningscenter, sundhedsstab, Team, Kultur og Fritid, ungdomsuddannelser samt repræsentanter for restaurationsbranchen. Kalundborg. At skabe et trygt festmiljø via samarbejde mellem de mange interessenter på tværs af interesser og mål. Der er nedsat en samarbejdsgruppe, som skal mødes 1-2 gange årligt og drøfte relevante problematikker og løsningsmuligheder. Gruppen er sammensat af repræsentanter for politi, SSP, rådgivningscenter, sundhedsstab, Team, Kultur og Fritid, ungdomsuddannelser samt restaurationsbranchen. Jytte Larsen, tlf , Skema Ansvarlig udskænkning. Samarbejde, kurser og alkoholpolitikker. Ansatte i politi, kommune, restaurationsbranchen og taxa. Herning. At sikre et trygt natteliv for borgere i alle aldre ved at etablere et tæt samarbejde mellem politi, kommune, restauratører og taxa. At opnå reduktion i antallet af voldssager og alkoholrelaterende ulykker og skader samt reduktion i tilfælde med overdreven beruselse og brug af euforiserende stoffer. At sikre, at der ikke serveres alkohol for mindreårige. Trygt natteliv med ansvarlig udskænkning. Aktiviteter: 1. Samarbejde mellem politi, kommune, restauratører og taxa 2. Vedligeholde og udvikle samarbejdet med Samarbejdsgruppen for 'Trygt Natteliv' (uddannelsesinstitutioner, foreninger, natteravne og taxa) 3. Fokus på ansvarlig udskænkning 4. Kurser og undervisning for restauratører og medarbejdere 5. Alkohol- og stofpolitik på udskænkningsstederne. SSP-konsulent Bjarne Rosendal, tlf , Alkoholkonsulent Lisbeth Vandborg, tlf , 14

15 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skema Ansvarlig udskænkning. Restaurationsplan. Restauratører, chauffører og andre professionelle aktører i festmiljøet. Politiet og ansatte i kommunen. Sorø. At skabe åbenhed omkring alkohol så det er naturligt at tale om brug/storforbrug. At informere om de problemer, som et alkoholforbrug kan medføre. At sænke det gennemsnitlige alkoholforbrug. At hæve de unges alkoholdebutalder. At fremme mere sikkert festmiljø med 'Ansvarlig udskænkning'. Udarbejdelse af restaurationsplan: I samarbejde med bevillingsnævn og politi er der udviklet en restaurationsplan med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte i forhold til alkohol. Det betyder bl.a., at der ikke må anvendes aggressiv markedsføring af alkohol navnlig ikke over for unge og at personalet har modtaget instruktioner om ansvarlig udskænkning dvs. at der ifølge lovens krav ikke udskænkes til unge under 18 år, og at der ikke udskænkes til gæster, der vurderes at være berusede.. Restaurationsplanen sætter de overordnede rammer for alkoholbevilling og giver information til bevillingsansøgere. Planen er udviklet med den hensigt at forebygge hård udskænkning. Skema Ansvarlig udskænkning. Uddannelse af udskænkningspersonale. Restauratører m.fl. Bornholm. At restauratører og andet udskænkningspersonale i kommunen kvalificeres til at indgå som en aktiv del i arbejdet for mindre vold i projektet Ansvarlig udskænkning. Uddannelsen har fokus på, hvordan der gennem dialog og samarbejde mellem festmiljøets parter kan skabes gode rammer for de unges færden i nattelivet, dvs. øget ansvarlighed, mindre vold og større tryghed. Kursisterne undervises i ungekultur, alkohol og rusmidler i nattelivet, kommunikation og konflikthåndtering, alkohol- og stofpolitik som værktøj til at sikre ansvarlig udskænkning samt alkoholens ansigt på skadestuen. Uddannelsen gennemgår også, hvordan man kan arbejde med ansvarlig udskænkning og konflikthåndtering i praksis. Der samarbejdes med lokale konsulenter, politi, skadestue og Campus Bornholm. I alt ca. 60 restauratører og andet udskænkningspersonale har gennemgået kurset. Nej, men er planlagt sat i drift i Konsulent Marianne Steenstrup Svendsen, tlf , &type=doc&pdf=true 15

16 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skema Ansvarlig udskænkning. Uddannelse af udskænkningspersonale. Restauratører, diskoteksejere, dørmænd og andre medarbejdere i festmiljøet. Kalundborg. At give restauratører, diskoteksejere, dørmænd og andre medarbejdere i festmiljøet færdighed i at forbygge og løse konflikter. Konflikthåndtering. Kursus/temaaftenen med information om metoden 'Ansvarlig udskænkning'. Jura. Forebyggelse af konflikter, dialog. Når konflikten er opstået: Hvorfor sker det? Signaler og kropssprog. Værktøjer til nedtrapning af konflikter med praktiske eksempler. Efter konflikten: Bearbejdning og træning. Oplægsholdere er ekstern konfliktrådgiver samt lokal politileder og projektkoordinator. Kurset henvender sig til udskænkningspersonale og bestyrere/ ejere på udskænkningssteder i Kalundborg Kommune. Ungdomsuddannelserne i Kalundborg Kommune. Jytte Larsen, tlf , Program for temaaften om konflikthåndtering for bevillingshavere og deres ansatte. Skema Ansvarlig udskænkning. Uddannelse af udskænkningspersonale. Restauratører og andre bevillingshavere. Kolding. At skabe samarbejde mellem bevillingshavere, politi og kommune om ansvarlig udskænkning. Sikker Sjov: Halvdelen af 02- og 05-bevillingshaverne med personale deltog i et 24-timers kursus over 6 uger, hvor de netværkede med hinanden, politi, kommune, formanden for bevillingsnævnet, skadestuen, gadefejeren og taxi. Kurset handlede om alkohol, narko, alkoholpolitik, konflikthåndtering og samarbejde. Alkoholkoordinator Pia Baumgarten, tlf asp?sid=19725&uid=

17 2 Begrænsning af tilgængelighed af alkohol i kommunen Skema Ansvarlig udskænkning. ID kort. Unge. Holstebro. Anvendelse af ID identifikation til at sikre lovlig udskænkning til unge. Gratis id-kort til de 16-årige. Brev sendes til de 16-årige i kommunen, som ved henvendelse i Borgerservice, kan få udstedt et gratis id-kort, som ellers koster 150 kr. Fremstilling af skilte med 'Ingen salg af alkohol til unge under 16', som hænger i alle detailbutikker i kommunen. Der sikres samarbejde om anvendelse af ID kort gennem Samarbejdsforum ift. 'Ansvarlig udskænkning': Direktør for handelsskolen, direktør for ungdomsskolen, SSP-konsulent, handelsstandschef, restauratører, alkoholkoordinator. Alkoholkoordinator, Holstebro Kommunes hjemmeside. 17

18 3 Frontpersonalets opgaver 3 Frontpersonalets opgaver Frontpersonales opgaver, dvs. at der i ansattes møde med borgerne rettes opmærksomhed på evt. alkoholproblemer. Frontpersonale er eksempelvis daginstitutionspersonale og sagsbehandlere. Skema Opkvalificering. Alle. Frontpersonale. Alle. Svendborg. At oplyse om alkohol og vejlede i samtaler med borgeren om eventuelle alkoholproblemer. Kurserne udbydes løbende internt, og alle medarbejdere i Svendborg Kommune har mulighed for at melde sig til. Indtil videre har 111 medarbejdere været på kurset, og der er planlagt fire undervisningsgange i efteråret 2011 med i alt 80 pladser. Kurset varer fire timer (samlet på en dag). Undervisningen varetages af eksterne alkoholkonsulenter. På kurset gennemgås fakta om alkohol og afhængighed, hvordan man opdager et alkoholproblem, børns signaler på alkoholproblemer i familien, hvordan man tager hul på samtalen, samt hvilke tilbud der kan henvises til. Sundhedsafdelingen, tlf , og%20sundhed/a-med/socialafdelingen/ Handlevejledning%20Alkohol.pdf Afsnittet indeholder eksempler på følgende indsatser: Opkvalificering, side Alle Børn og unge Sundhedspleje Jobcenter Ældre Nøglepersoner Uddannelsesinstituioner Handleguides, side Alle Jobcenter Børn i familier med alkoholproblemer Ældre Samarbejde med socialpsykiatrien, side 41. Skema Opkvalificering. Alle. Frontmedarbejdere. Alle. Nøglepersoner. Holbæk. At kommunale medarbejdere, der er uddannede nøglepersoner, kan tage den første samtale om alkohol med borgeren. 1-dages-kursus hvor der trænes i samtaleteknik i forhold til alkohol. Hanna Vestenaa, tlf , 18

19 3 Frontpersonalets opgaver Skema Opkvalificering. Alle. Frontmedarbejdere. Alle. Ærø. At personalet kender tegn på alkoholmisbrug, kan tage kontakt til relevante tilbud om alkoholbehandling og kan håndtere dialogen med borgerne om alkohol. Kursus til kommunalt ansatte: Alle medarbejdere i kommunen har været på et 3-timers alkoholkursus. Har fået generel viden om alkohol, tegn på misbrug, hjælp til at indlede samtale omkring brug af alkohol samt viden om, hvilke steder borgerne kan modtage hjælp fra. Jette Bernsen, Skema Opkvalificering. Alle. Frontmedarbejdere. Alle. Kalundborg. At skærpe opmærksomheden på tidlig indsats og give personalet redskaber til at handle i praksis. Sundhedsstyrelsens kursus 'Tidlig indsats samtale om alkohol' samt interne kurser 'Samtalen om alkoholproblemer med fokus på tidlig opsporing'. 2-dages kursus med eksterne undervisere. Indhold: alkoholpolitik, alkoholproblemer, tidlig opsporing, samtaleøvelser, kommunens tilbud og samarbejdsmuligheder. Jytte Larsen, tlf , Se under Til borgeren Sundhed og sygdom 19

20 3 Frontpersonalets opgaver Skema Opkvalificering. Alle. Frontpersonale. Alle. Bornholm. At kunne arbejde målrettet med forebyggelse af alkoholproblemer blandt kommunens borgere. At sikre støtte og hjælp så tidligt som muligt til borgere med alkoholproblemer. At kunne se signaler og sætte ord på en bekymring. At kunne identificere og intervenere på en ansvarlig og respektfuld vis over for en borger med et alkoholproblem. At kunne vejlede, støtte og henvise til professionel rådgivning/behandling. Der er afholdt tre enkeltstående kursusdage målrettet medarbejdere på hhv. børneområdet, voksenområdet og ældreområdet. Indhold: orientering om kommunens alkoholpolitiske målsætninger, alkoholkultur og hvorfor der er behov for en tidlig indsats, udvikling af et alkoholproblem, tegn og symptomer på storforbrug og afhængighed. Den nødvendige samtale i teori, men mest i praksis. Rådgivnings- og behandlingsmuligheder i Danmark. I kurserne er der samarbejdet med interne og eksterne konsulenter samt psykologer og skuespillere. Der er uddannet ca. 45 medarbejdere på de tre kursusdage. Konsulent Marianne Steenstrup Svendsen, tlf , &type=doc&pdf=true Skema Opkvalificering. Alle. Frontpersonale. Alle. Ballerup og Herlev. At give viden om alkoholområdet, øve samtalen om alkohol og gøre frontpersonalet opmærksom på, hvilke muligheder der er for at søge rådgivning og behandling i kommunen. Frontpersonalekurser med fokus på 'Alkohol hvad kan du gøre?' Undervisningen blev varetaget af ledere af behandlingsinstitutionen i henholdsvis Ballerup og Herlev kommuner. Det gav mulighed for at diskutere lokale eller interne alkoholudfordringer efterfølgende. 122 ansatte fra Ballerup og Herlev har deltaget i de udbudte frontpersonalekurser. Ann Dorte; eller Brydehuset.dk Michael Ries, ; eller herlev.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/rusmidler informationsfolder.html 20

21 3 Frontpersonalets opgaver Skema Opkvalificering. Alle. Frontmedarbejderer. Alle. Kommunalt ansatte politikere, beslutningstagere, medarbejdere på tværs af faggrupper. Faxe. At skabe viden om alkoholproblematik og alkoholprojektet hos politikere, beslutningstagere og medarbejdere. 4 temadage med indhold vinklet efter deltagergruppen. Indhold: Hvilken indflydelse har forældres alkoholproblemer for forældre-barn relationen og børnenes udviklingsbetingelser? Hvordan taler vi med forældrene om deres alkoholforbrug? Hvor kan de få hjælp? Hvordan kan vi støtte børnene i det daglige? Hvilken behandlingsmæssig indsats er der brug for over for familierne? Hvordan samarbejder vi omkring familierne? Har vi en alkoholpolitik? 1.dag: politikere og beslutningstagere. Indhold: generelt om alkoholproblematik, alkoholkultur, konsekvenser og økonomi. 2.dag: børnesagsbehandlere, familiekonsulenter/ familiebehandlere, PPR, SSP-konsulenter, job- og ydelsesafdelingerne. 3.dag: skoleledere, AKT-lærere, SFO-personale, SFOledere, lærere, sundheds-plejersker, SSP-lærere og distriktsteams. 4.dag: daginstitutionsledere, pædagoger og støttepædagoger. Tlf , Skema Opkvalificering. Børn og unge. Screening. Frontpersonale i skoler. Herning. At monitorere unges alkoholvaner med henblik på forebyggende indsatser. Systematisk samtale om rusmiddelforbrug og vaner i 9. klasse. Web-survey blandt 9. klasse om alkoholforbrug. Den kommunale børn-ungelæge foretager individuelt interview og web-survey blandt 9. klasse eleverne. Børn-ungelæge Mette Bloch-Nielsen, tlf , 21

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har i 2009 vedtaget en Sundhedspolitik for Kalundborg kommune. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder,

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om Ansvarlig udskænkning. Ved Helle Oldrup Jensen, Sundhedskonsulent, Holbæk kommune Hvorfor er det vigtigt at uddannelsesinsitutionerne deltager i samarbejdet?

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Kommuner Ballerup Bornholm Faxe Herlev Herning Hillerød 1. Professionelle funktioner Børneområdet Opkvalificering af børnepersonale

Kommuner Ballerup Bornholm Faxe Herlev Herning Hillerød 1. Professionelle funktioner Børneområdet Opkvalificering af børnepersonale Kommuner Ballerup Bornholm Faxe Herlev Herning Hillerød 1. Professionelle funktioner Børneområdet børnepersonale sundhedspleje Gravide Spørgsmål/monitorering Børn Tværgående kursus i tidlig indsats Tværgående

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

INSPIRATIONSHÆFTE ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats INSPIRATIONSHÆFTE ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Inspirationshæfte Alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at

Læs mere

Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland

Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland Beskrivelse af prioriterede indsatser i alkoholpolitisk handleplan for Langeland Den alkoholpolitiske handleplan indeholder en lang række forslag til supplerende indsatser indenfor alkoholområdet. Det

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Årsrapport for aktiviteter i alkoholindsatsen 2012

Årsrapport for aktiviteter i alkoholindsatsen 2012 Årsrapport for aktiviteter i alkoholindsatsen 18.12.12 Alkoholindsatsens organisering Mødeafvikling i den politiske koordinationsgruppe April Fokus: introduktion til det tværgående arbejde med alkohol

Læs mere

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Alkoholkoordinator Karina Nørby, 27.02. Baggrund Faxe Kommune har i perioden marts 2008 marts deltaget i modelprojektet

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED

FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED FRA ANBEFALINGER TIL VIRKELIGHED National Alkoholkonference 19. januar 2016 Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis og adj. professor Syddansk Universitet Implementering Hvad handler det

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse

Kommuneprojektets baggrund. Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Kommuneprojektets baggrund Kit Broholm Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Hvorfor skal vi lave et kommuneprojekt om alkohol? I Alkohol - et kæmpeproblem for folkesundheden og går ud over mange uskyldige:

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010 Politik Alkoholforebyggelse December 2010 Indhold Forord... s. 3 1. Vision for alkoholkulturen i Lolland Kommune s. 4 2. Mål for Lolland Kommunes alkoholpolitik...s. 4 3. Indsatsområder: 3.1 Kommunens

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig Nyborg Strand 8. oktober 2009 Vi har et fælles ansvar Formål med temadagen At få børn i familier med alkoholproblemer sat på dagsordenen, også politisk At projektets ideer bliver forankret i kommunen

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato: 11. december 2013 Referat Efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, DK - 5000 Odense, tlf. 6614

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Samtalen om alkohol i jobcentret. v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen

Samtalen om alkohol i jobcentret. v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen Samtalen om alkohol i jobcentret v/ Karen Jacobsen og Dorde Bendtsen Baggrund kommunens sundhedspolitik I Aalborg Kommune har vi de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MINT-Nordic Årsmøde i Bergen 2012 1 Op ad Motivationsbjerget, Danmarks højeste punkt Yding Skovhøj 172,54 m o.h. Højeste punkt i DK 2 Implementering

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE VI HOLDER OPLÆG OG KURSER OM PSYKISK SYGDOM OG SUNDHED I HELE LANDET Vi skræddersyr oplæg og kurser Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling opkvalificerer fagpersoner,

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Faxe Kommunes alkoholpolitik/- retningslinje og samtalen om alkohol Jeg er stolt over at arbejde i en kommune, der sætter så målrettet ind på implementeringen af alkoholpolitikken/retningslinjen.

Læs mere

ÆLDRE MED ALKOHOLOVERFORBRUG

ÆLDRE MED ALKOHOLOVERFORBRUG . DEN 1. MARTS 2017 ÆLDRE MED ALKOHOLOVERFORBRUG -HVORDAN KAN KOMMUNEN STYRKE FOREBYGGELSEN? Silkeborg Kommune, den 1.3.2017 Karen Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis,

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune 1. Formål med alkoholpolitikken Generelt er der en god og fornuftig alkoholkultur på kommunens arbejdspladser, som understøtter et godt og sundt arbejdsmiljø.

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug

Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Sammenhæng i den kommunale indsats over for ældre med alkoholoverforbrug Anita Hjort Rasmussen Alkoholforebyggende medarbejder i Silkeborg De våde årgange født mellem 1940-1960 (især 50-59 erne) Fokus

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik.

Hjørring Kommunes Alkoholråd Historik. s Alkoholråd 2013-2015 redegørelse. Hjørring, den 18. juni 2015 s Alkoholråd blev etableret i 2013 og afholdt sit første møde den 15. maj. Denne redegørelse har til formål at lægge op til en vurdering

Læs mere