Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen"

Transkript

1 Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1

2 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende og kommende arbejdssituation med din nærmeste leder. MUS har fokus på dine kompetencer og din udvikling, og afstemmer forventninger til det kommende år. Derfor munder MUS ud i, at du sammen med din leder udarbejder din personlige udviklingsplan til gavn for dig og for opgaveløsningen på din arbejdsplads. Det at sætte fokus på din trivsel, dine arbejdsopgaver og dine kompetencer er med til at skabe attraktive arbejdspladser og kompetent opgaveløsning i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Alle medarbejdere skal have tilbudt en individuel MUS en gang om året. MUS er kendetegnet ved at være en struktureret og fremadrettet dialog, hvor din og arbejdspladsens udvikling koordineres og planlægges. MUS er fortrolig, med mindre I aftaler andet. Både du og din leder skal være velforberedte, ligesom I fælles har ansvar for, at samtalen er respektfuld og konstruktiv. Samtalen må gerne være visionær, men I skal sørge for, at jeres aftaler er realistiske. Det er leders ansvar at sørge for, at samtalen er uforstyrret, og at I når omkring alle væsentlige områder. MUS-materialet skal anvendes af både dig og din leder til at forberede samtalen. MUS er en anledning til at leder kan give medarbejderen feedback og forward. Det er vigtigt at komme omkring hovedtemaerne, mens underspørgsmålene enten kan benyttes til at strukturere samtalen eller blot bruges som inspiration. 2

3 Siden sidste MUS Opfølgning på sidste års personlige udviklingsplan Hvilke læringsmål er blevet nået siden sidste samtale? Hvad førte til at de blev nået? Hvilken effekt har det haft? Er der noget, der skal arbejdes videre med fremover? Trivsel Hvordan trives du på dit arbejde? Hvordan trives du generelt med dit arbejde? Hvilke forhold får din trivsel til at forbedres? Hvilke forhold får din trivsel til at forringes? Hvordan kan vi skabe endnu bedre trivsel for dig på arbejdspladsen? o Hvad kan du selv gøre? o Hvad kan din chef gøre? o Hvad skal der ellers til? 3

4 Trivsel Hvordan oplever du samarbejdet på arbejdspladsen? Fortæl om et rigtig godt samarbejde med kollegaer. Hvad gjorde netop dette samarbejde konstruktivt? Hvordan bidrog du/kollegaerne til at skabe det gode samarbejde? Fortæl om et godt samarbejde med ledelsen. Hvad gjorde netop dette samarbejde konstruktivt? Hvordan bidrog du/ledelsen til at skabe det gode samarbejde? Hvordan kan vi skabe et endnu bedre samarbejde på arbejdspladsen? o Hvad kan du selv gøre? o Hvad kan ledelsen gøre? o Hvad skal der ellers til? Trivsel Er der andre forhold i forbindelse med trivsel, som du gerne vil have at vi drøfter? 4

5 Arbejdsopgaver Hvad har du lært af det der er gået godt? Hvilke arbejdsopgaver er lykkedes for dig i året der gik? Giv eksempler på dine succeser. Hvad fik dem til at lykkes? Hvordan har dine succeser bidraget arbejdspladsen? På hvilke måder kan du fremadrettet bruge denne læring? Hvordan kan arbejdspladsen fremadrettet skabe mulighed for at du får endnu flere succeser? Hvordan kan din opgaveløsning fremover bidrage til arbejdspladsens udvikling? Arbejdsopgaver Hvad har du lært af det, der har været svært? Hvilken arbejdsopgave har været den største udfordring i året der gik? Hvordan har opgaven udfordret dig? Hvordan har du mødt og håndteret udfordringen? På hvilken måde tænker du, at dine erfaringer kan bruges i forhold til kommende udfordringer? 5

6 Arbejdsopgaver Hvilke arbejdsopgaver optager dig og hvilke arbejdsopgaver kommer i det kommende år? Hvilke arbejdsopgaver er du i øjeblikket mest optaget af? Hvilke arbejdsopgaver vil du særligt gerne arbejde med fremover? Hvilke arbejdsopgaver forventes det kommende år at bringe? Hvordan er du klædt på til dine nuværende og kommende arbejdsopgaver? Hvilke succeser vil du gerne have det næste år? o Hvad kan du selv gøre? o Hvad kan din chef gøre? o Hvad skal der ellers til? Arbejdsopgaver Er der andre forhold i forbindelse med dine arbejdsopgaver, som du gerne vil have at vi drøfter? 6

7 Frem mod Udviklingsplanen Hvad skal læringsmålene være i udviklingsplanen? Hvordan kan dine nuværende kompetencer komme endnu mere i spil? Hvilke kompetencer ser du som særligt vigtige i dine nuværende og kommende arbejdsopgaver? Hvilke kompetencer tænker du skal udvikles for at du bedst kan løse dine opgaver fremover? Den personlig Udviklingsplan Udviklingsplanen udarbejdes som en konklusion på MUS. I skemaet på næste side noterer I de aftaler, der bliver indgået. Både leder og medarbejder forpligter sig til at arbejde på at indfri aftalerne. Det er vigtigt, at I formulerer læringsmål og aftaler klart og præcist, så der ikke opstår tvivl om, hvad der er aftalt. Det er ligeledes vigtigt at afklare, hvem der har ansvar for hvad, samt hvilke deadlines der skal gælde. Der kan være læringsmål, hvor det kan være hensigtsmæssigt at involvere andre. Det kan kun ske efter aftale med medarbejderen. Udviklingsplanen skal udarbejdes i enighed og underskrives af både leder og medarbejder. Udviklingsplanen skal udarbejdes i enighed og underskrives af både leder og medarbejder. Medarbejderen skal efterfølgende have en kopi af udviklingsplanen. 7

8 Personlig udviklingsplan Medarbejder: Periode: UDVIKLINGSPLAN Hvad vil du gerne opnå? (læringsmål) Hvilke tiltag skal sættes i værk? Hvem kan støtte dig i processen? 1) Tidsplan og ansvar 2) 3) Dato: Leder Medarbejder 8

9 BILAG: Mere om Medarbejder-Udviklings-Samtaler i Børne- og Ungdomsforvaltningen. MUS står for Medarbejder Udviklings Samtale. En MUS er en forberedt, struktureret og fremadrettet samtale mellem medarbejder og leder. Den er et vigtigt personalepolitisk instrument, fordi den samler drøftelserne om en række emner af personalepolitisk og strategisk karakter. MUS er først og fremmest beregnet på at tage en pejling på fremtiden. Derfor skal samtalen være mere fremadrettet end tilbageskuende. MUS er også en god anledning til at gøre status og overveje arbejdssituationen nærmere, end der sædvanligvis er tid til i hverdagen. Som medarbejder har du mulighed for at tage emner op, som ikke er omfattet af samtaleskemaet, men som har betydning for din trivsel og udførelsen af dine arbejdsopgaver på arbejdspladsen. MUS kan aldrig stå alene. Det er vigtigt, at leder og medarbejder tager hverdagens udfordringer op og løser dem, når de opstår. MUS må ikke bruges til at løse eller følge op på eventuelle generelle problemer hos en medarbejder den slags skal løses i hverdagen, ved at tage de nødvendige samtaler. Alle medarbejdere skal årligt have tilbudt en medarbejderudviklingssamtale af deres nærmeste leder. Lederen og medarbejderen udarbejder som konklusion på samtalen en individuel udviklingsplan for medarbejderen. Begge parter er efterfølgende forpligtet til at følge op på planen. For lederen er MUS: En anledning til at tænke strategisk. Hvordan ser du opgaveudviklingen i organisationen og de kompetencer, der findes blandt til personale? En anledning til at skabe retning på medarbejderens udvikling. Herunder hvad ønsker medarbejderen, hvilke potentialer ser du, og hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå dertil? En mulighed for at udbygge tryghed og tillid. En mulighed for at opsamle den viden dine medarbejdere har om organisationen. En mulighed for at få feedback/-forward på din lederadfærd. For medarbejderen er MUS: En mulighed for at have en samtale, der handler om dig og din arbejdsplads. En anledning til at forholde dig til din udvikling og dine kompetencer. En mulighed for at få indflydelse på din arbejdssituation. 9

10 En anledning til at få et andet perspektiv på dig selv og få feedback/-forward på dit arbejde. En mulighed for at give din leder feedback/-forward. 10

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Karriereudviklingssamtalen

Karriereudviklingssamtalen Karriereudviklingssamtalen Denne guide indeholder inspiration til emner, der sætter fokus på konsulentens karriereudvikling: Konsulentens ønsker om bevægelse og karriereudvikling i tæt sammenhæng med organisationens

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM NY LEDER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Som ny leder er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere