Ordentlighed (Nærvær)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordentlighed (Nærvær)"

Transkript

1 03/ Jobcenteret vil med udgangspunkt i RESEN DAYCARE`s funktionsbeskrivelse forberede den pågældende ledige på, hvilke opgaver, personen vil møde i RESEN DAYCARE. Det vil naturligvis altid være en individuel vurdering fra person til person hvilke arbejdsopgaver der er på tale. Det er vigtigt at pointere for vedkommende, at alle opgaver er vigtige for, at hverdagen i dagtilbuddet fungerer. Vi stiller 8 pladser til rådighed der netto vil koste i gennemsnit kr. årligt i lønudgift. Denne udgift skal tjenes ind via vikarerstatning. Al korrespondence føres via mail. Først samtale med 2. dags varsl, melde ind via mail til ja eller nej. Starttidspunkt på. Jobpraktikanten har man i gennemsnit 4 mdr. incl. 4 ugers praktikperiode. Ansatte ved børn har vi i 5 mdr. + 4 uger i praktik. Efter 3 ugers jobtræning vurderes om personen skal i løntilskud. Der vurderes ud fra at forsikret ledige kun har ledighed som en udfordring og derfor på: - antal sygedage - engagement - samarbejde Skive kommunes værdi ord og RESEN DAYCARE`s værdiord er en vigtig faktor igennem hele forløbet. Ordentlighed (Nærvær) Personen får en god introduktion af huset og nærmeste kollegaer. (Får udleveret vores årsplaner). RESEN DAYCARE`s særlige kendetegn. (Får udleveret vores 3 værdiord) En kontaktperson Beskrivelse af job-opgaver fra dag 1. Trivsel Det er et fælles ansvar, at personen trives på arbejdspladsen og samtidig også selv bidrager til et godt arbejdsmiljø, herunder at: Der sker opfølgning på arbejdspladsen. Hver enkelt medarbejder er med til at gøre en forskel. Udvikling (Sætte spor) Personen mødes med de kvalifikationer, han/hun kommer med, herunder at personen også får mulighed for at afprøve andre/nye ønsker. at der hele tiden er tæt forbindelse og opfølgning med henblik på at få personen i ordinær beskæftigelse

2 Indhentning af børneattester m.v. og al løn administration sørger jobcentret for. **RESEN DAYCARE indberetter ferie og sygedage som alle øvrige personaler - foregår gennem Lene P. Stilling Beskrivelse Forudsætninger Arbejdstid Køkkenfunktioner 1 stilling fortløbende. Hjælpe til med praktiske forberedelsesopgaver i forbindelse med kaffepauser og eftermiddagsmad Hjælpe med at udarbejde kost- og Interesse i sund og nærende kost og lyst til at arbejde med funktioner der er en væsentlig del af hverdagen for børnene. 4 mdr.s periode incl. praktik madplaner. Hjælpe med oprydning og rengøring. Pedelfunktioner 2 stillinger fortløbende. 4 mdr.s periode incl. praktik + 1 i VK center praktik. Pædagogiske/praktiske funktioner i 3 børnehavehuse o Børnehaven Drivhuset o Børnehaven Kernehuset o Skovbørnehaven Hytten 3 stillinger fortløbende. 6 mdr.s periode incl. praktik + 3 i VK center praktik Special pædagogiske/praktiske funktioner i 2 specialgrupper o Vidensgruppen 0-7 år o Klubben år 2 stillinger fortløbende Hjælpe til med udbedringer af legeredskaber. Hjælpe til med daglige, rutinemæssige tjek på legepladsen. Hjælpe til med små-reperationer, vedligehold af bygninger og teknisk anlæg m.v. e servicefunktioner. Hjælpe til med frugt til formiddagsmad. Hjælpe til i garderoben, gangarealer, stuer m.v. Hjælpe til med ture ud af huset gåture, cykelture m.v. Hjælpe til med eftermiddagsmaden. Tøjvask og rengøring Være ekstra hænder i pædagogiske aktiviteter. Hjælpe til i garderoben, gangarealer, stuer m.v. Hjælp til omkring hygiejne, bleskift m.v. Være klar til tunge løft. Hjælpe til med ture ud af huset gåture, cykelture m.v. Hjælpe til med maden/sondemad Interesse for praktisk og fysisk arbejde ude og inde. Lyst til at arbejde med børn. Ældre med erfaring da der er meget selvstændigt arbejde. Interesse for det pædagogiske indhold og læreprocesser med børnene. Lyst til at arbejde med børn og deres forældre. Særlig interesse for det special pædagogiske arbejde. Kan klare fysisk udad reagerende unge. Psykisk stabil og med overskud. Lyst til arbejdet med børn, unge og deres forældre. Stor tålmodighed Vidensgruppen 0-7 år: Klubben år: Fra hver dag,

3 6 mdr. periode incl. praktik Tøjvask og rengøring Være ekstra hænder i dagligdagen. samt onsdag fra *Første kontakt og samtale med jobpraktikant personen føres med afdelingen/stuens kontaktperson og afdelingsleder. *Der laves en liste over praktiske/pædagogiske opgaver fra dag 1 og fremad uge for uge så personen føler sig nyttig og værdsat fra dag 1.

4 Rammer for personer i jobtræning i RESEN DAYCARE Kommunerne overtog den 1. august 2009 ansvaret for aktivering af alle ledige personer. Der er overordnet et økonomisk incitament til at få ledige i hurtig aktivering. Det er ledige personer, der ikke har andre problemer end ledighed og derved ikke skal have stillet en mentor til rådighed. Men alene have en kontaktperson som andre der begynder på et nyt job i RESEN DAYCARE der har ansvar for indkøring og den gode modtagelse jfr. vores Årsplaner../. Årsplaner vores 3 værdiord tavshedspligt - rammer for jobpraktik+skema til første samtale. Formået med at tilbyde aktivering er primært at hjælpe ledige personer til en hurtig vej til selvforsørgelse via aktiv jobtræning. Sekundært på dagtilbudsområdet at forberede dagtilbudsområdets mulighed for at rekruttere til både inden for pædagogisk personale, administrative og praktiske funktioner, Institution Køkken Pedel Pædagogiske afdelinger RESEN DAYCARE Kontakt person Generelt: Leo B. Rasmussen Opfølgning og papirgang koordineres af: Lene Persson Tove Møller Jørn Bruun Leo B. Rasmussen Vidensgruppen ved: Karen Marie Bligaard Handicapklubben ved: Ulla Østergaard eller 26 Børnehaven ved: Lene Persson (kontor) Leo B. Rasmussen (leder) Jane Justesen (Souschef) Skovbørnehaven ved: Johan Laigaard. ( ) Første samtale ved: Leo B. Rasmussen og Leo B. Rasmussen og pedel Ovenstående afdelingspersoner og køkkenansvarlig Tove ansvarlig Jørn Bruun. kontaktperson. Møller

5 Bemærk at RESEN DAYCARE herudover har en særlig procedure og aftale som virksomhedscenter under Jobcenter Skive, hvor vi hele tiden skal stå til rådighed med 6 jobpraktik afklarings pladser. Denne aftale er beskrevet særskilt.

6 Oversigt over de 2 jobpraktik typer vi har i RESEN DAYCARE fremover. Løntilskuds praktik Vi har 8 løntilskuds praktikpladser til rådighed året rundt Fra 4 mdr. til 6 mdr. Incl. 4 ugers praktik. Disse personer har kun ledighed som problem. Der er ikke tilknyttet mentor, men kun kontaktperson. Afdelingen/stuer lave liste over faste opgaver fra dag 1. De modtages på samme måde som andre nyansatte. Skal kunne bruges som vikar efter normal indkøring. Den enkeltes sagsbehandler er kontaktperson via mail. Der køres ansættelsessamtale med afdelingsleder og stuen/afdelingens kontakt person. Personen får udleveret Årsplaner, 3 værdiord, tavshedspligt erklæring../. Bilags beskrivelse af funktionsbeskrivelse og 1. samtale skema. Samt i hvilke afdelinger vi tager disse personer. (Til kontaktperson) Lene P. har en mappe med disse beskrivelser i. Virksomhedscenter jobpraktik Vi har op til 4 virksomhedscenter jobpraktik pladser til rådighed året rundt. Fra 3. mdr. op til et ½ år ad gangen. Disse personer har andre problemer end ledighed. Der er tilknyttet mentor. Som får vejlederløn på linie med det at have lønnet studerende fra seminariet. Mentor laver en liste over faste opgaver fra dag 1. Der køres mentor samtaler hvert 14. dag. Søren Winther fra jobcentret følger personerne hver uge. Der køres forventningssamtale ved opstart med leder og stuen/afdelingens mentor. Personen får udleveret årsplaner, 3 værdiord, målforventninger, tavshedspligt og dagbog../. Bilagsbeskrivelse af forventninger, funktionsbeskrivelser, mål og dagbog fåes ved Lene P. Lene P. har en mappe med alle disse beskrivelser i. Leo

7 Navn på jobpraktikant: Adresse: Telefon nr./mail: Navn/tlf/mail på sagsbehandler: Tavshedserklæring udfyldes: Ja. Udlevering af Årsplaner og vores 3 værdiord: Ja. Startdato og mødetidspunkt: Afdeling / Stue: Kontaktperson: Præsentere din afdeling, ganske kort. Yderligere oplysninger / notater: - Info vedr. kaffekassen - dagpengesats?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration -

BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration - BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER - Boligorganisation/-administration - Januar 2014 BL Danmarks almene boliger Januar 2014 1 BL Danmarks almene boliger Januar 2014 2 OM UNDERSØGELSEN Metode/Univers Undersøgelsen

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan INDHOLD Beskrivelse af praktikstedet....... side 2 Uddannelsesplan.. side 6 3. praktikperiode i Boafdelingen... side 9 3.praktikperiodes faglige kompetencemål....

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere