LANDSTRYGEREN. Danish Coach Drivers Organisation 27. årgang April/maj 2007 nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTRYGEREN. Danish Coach Drivers Organisation 27. årgang April/maj 2007 nr. 2"

Transkript

1 LANDSTRYGEREN TURISTCHAUFFØRERNES LANDSKLUB Danish Coach Drivers Organisation 27. årgang April/maj 2007 nr. 2 DR siger: jer sortseeres Patetiske nasseri Kan du se pointen, - eller skal jeg stave det for dig: DR licens (Kan du huske hende med mobiltelefonen og mors fødselsdag, eller med sushi) Vi siger, det er hårdt at have en eller flere på slæb... (Har du også kollegaer på slæb?) Lad os forklare dem jo flere der træder i pedalerne, jo bedre har vi det alle 2007 Psykisk arbejdsmiljø år Landsklub for skole turist og handicapchauffører organiseret i 3F

2 Leder deren en / For orman manden har ordet Et hedt forår! KOLOFON: Redaktion Torben Joconde (ans) og den valgte bestyrelse. Landsklub for Turist- skole og handicapchauffører organiseret i Fagligt Fælles Forbund 3F Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Bemærk venligst Foto kan være behæftet med Copyright. Indlæg i landstrygeren dækker ikke nødvendigvis bestyrelsens eller redaktionens holdninger. Anonyme indlæg optages IKKE! Turistchaufførernes Landsklub Ådalen 7, Sdr. Jernløse DK-4420 Regstrup http.//tl.eurodrivers.dk Tryk og Lay out Turistchaufførernes Landsklub Cvr: Bank: Arbejdernes Landsbank A/S Abonement på Landstrygeren 75,00 Kr. pr. år Annoncer: Næstformand Jørgen Kristensen Ud over den globale opvarmning der har givet et meget lunt forår, har vi også været igennem overenskomstforhandlinger, som vel næsten har kunnet tage pippet fra de fleste. Lige fra starten af februar hvor arbejdsgiverne var stækket af DA og DI (Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri). Først da Industrien var i hus med deres overenskomster, måtte vi andre komme til biddet, og grænsen på tre procent var lagt, og ve den der gik over, lå truslen tungt på arbejdsgivernes hoveder, Alt blev vægtet tæt på en guldvægt, så vi ikke kunne gå over den magiske 3% linje. Vi solgte en forskudttids time, men den blev solgt godt, for de betalte med overliggedøgnet. Gør vi rovet op var vores krav en 10 er i timen og vi nåede et resultat på 6,95 her og nu, og 3,00 kr. pr time til de faglærte, og i 2009 er vi landet over kr. 130,- afhængig af ancinitet. Stemmeprocenten for turist- og handicapchaufførerne var højere end forventet (53 %); men dog for lav. Det er dog glædeligt at så mange har taget stilling, til overenskomsten. En konflikt havde for mange været ønskelig, men hånden på hjertet (eller tegnebogen) hvad havde vi opnået? Ikke en disse efter 2 uger havde Regering ophøjet mæglingsforslaget til lov, og vi var lige vidt, blot 2 ugelønninger fattigere. Lad os bruge de næste år på at få organiseret flere turist skole og Handicapchauffører. Vi må gøre det bedre næste gang. Go sommer og go sæson! Torben Joconde 2

3 PÅ denne side kunne dit indlæg have stået Redaktionens ØNSKESEDDEL Indlæg fra medlemmerne 3

4 OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OB HVAD SIGER LOVEN Vær opmærksom på følgende. POLITIET har forklaret, at det er tilladt, at skifte bil i løbet af en arbejdsdag, så skal ny skive skrives og den første medbringes eller der skal på bagsiden af skiven påføres vogn skifte. Det skal forstås således at man IKKE kan være 3 chauffører om to busser. Så langt så godt, men taler vi om to mandsbetjent kørsel, skal begge chauffører være i samme køretøj hele turen. De gamle stunt er klart ulovligt og vil blive bødebelagt efter gældende regler med risiko for kørekort klip KATASTROFE Mange er begyndt at anvende bussens havari/katastrofe - blink, når & HAVARI der af- og på læsses, men det kan blive en dyr fornøjelse. Det er nemlig i henhold til færdselsloven forbudt at anvende katastrofeblink, når der ikke er fare på færre. Det er ikke en farlig situation at af- og på læsse. Og som de fleste sikkert ved er det R.. irriterende når f.eks. en varevogn aflæsser med katastrofeblink og en personbil holder bagved, så man tror han vil igangsætte fra kantstenen, derfor drop blinket, når der ikke er havari eller anden væsentlig fare. Husk også Advarselstrekant kun skal benyttes hvis du holder på vejen, og altså ikke i nødspor. Refleksvesten bør anvendes ved havari og når du læsser bagage på cykelsti og på gaden. 4

5 , ILDSJÆLE En gang om året afholder FFL årsmøde, hvor kontaktudvalgsmedlemmer vælges. Det er FFL s bestyrelse, og de vælges for to år. Formanden nu er John Læsø, der er faglig sekretær hos 3F Jord og Beton, København. Kontaktudvalget og sekretariatet for medlemsservice i forbundet havde fundet på at indstifte en pris, som kan uddeles på årsmødet til en ildsjæl eller en klub, som gør en ekstraordinær indsats for at fremme fagligt arbejde eller synliggøre fagforeningen eller er Ny indstiftet pris til Ildsjæle og hyperaktive klubber indstiftet i FFL i Torben fra Landsklubben modtager prisen fra John Læsø formand for Fælles Faglige Landsklubber ildsjæl på anden vis. Kontaktudvalget havde ved den første uddeling af prisen i 2007 besluttet, at den skulle tilfalde Turistchaufførernes Landsklub. Med udnævnelsen fulgte en check på kr. 5000,-, som faldt på en tør plet, nu hvor vi skal deltage på Transport 2007 i Herning. Foto: John Læsø overrækker prisen til Torben Turistchaufførernes Landsklub er medlem af Fælles Faglige Landsklubber, som er det gamle Samvirket, men FFL er en joc paraplyorganisation for lands- og landsbrancheklubberne i Faglig Fælles Forbund 3F. Det er bindeled mellem forbundet og medlemmerne ude på arbejdspladserne. En vigtig opgave FFL har er, at sikre at afdelinger og især tillidsfolk husker, at de har en medspiller, nemlig de faglige landsklubber, som er dem, der har fingeren på pulsen ude i det virkelige liv, og kan påvirke grupperne i forbundet og forbundsledelsen. 5

6 MUS et redskab til øget trivsel, (ingen lig i skabet) MUS Medarbejder udviklingssamtaler, et forsømt redskab til bedre trivsel på arbejdspladsen, alle arbejdsgivere skal gennemfører MUS samtaler af: Jeanette Harfeld Medarbejdersamtaler forkortet MUS er de seneste 10 år blevet et rigtigt godt samarbejdsværktøj mellem ledelsen og medarbejderen. MUS er en del af arbejdspladsens personalepolitik og skal derfor godkendes på SU lige fra spørgsmål og skemaer til fremgangsmåden. MUS er enkelt forklaret, en måde lederen og den enkelte medarbejder får mulighed for at sikre at deres forventninger til arbejdspladsen svarer overens. Hvis de ikke gør, kan samtalen afklare hvor der er forskelle, hvordan er disse forskelle opstået og sidst men ikke mindst, hvordan kan der opnås overensstemmelse. MUS er IKKE en advarselssamtale. Den må heller ikke indeholde snak om løn, klagen over andre kollegaer eller snak om sygefravær. Den kan og må heller ikke udmunde i en advarsel. Under samtalen kan man godt snakke helbred i forhold til hvordan arbejdspladsen og eller ens egen indsats evt. kan forbedres for at helbredet kan bevares/forbedres. I forhold til klager over kollegaer, løn eller advarsler skal de foregå under samtaler der specifikt omhandler de emner. MUS er en fortrolig samtale, som skal munde ud i nogle brugbare og 6 konstruktive aftaler det kan være på det faglige, personlige og sociale område - for, at sikre, at medarbejderen kan varetage sit arbejdsområde bedst muligt og føle, at man gør en forskel med sin arbejdsindsats. Disse aftaler skal nedskrives som afslutning på MUS, så det er et krav/must, at den der har samtalen med medarbejderen har fuld bemyndigelse til at indgå aftalerne. Det vil som oftest være den daglige leder, eller en højere oppe i ledelsen. Det kan dog også være en konsulent der kommer udefra som får bemyndigelse til at lave de nødvendige samtaler. Man skal jo huske, samtalen slutter jo af med en skriftlig aftale der er bindende for begge parter. Lidt mere detaljeret om MUS: Til en MUS samtale bruges 2 skemaer: forberedelsesskema og konklusionsskema: Forberedelsesskemaet til MUS, skal have en kort og klar introduktion i hvad er MUS og hvordan er selve forløbet. For at MUS skal have de bedste muligheder for at munde ud i succes, skal medarbejderen have forberedelsesskemaet mindst 14 dage før samtalen. Som arbejdsgiver bør man kræve at medarbejderen har nedskrevet noget på skemaet som forberedelse/ udgangspunkt for samtalen lederen har ikke krav på at se hvad der er nedskrevet, for det er medarbejderens egne stikord. Grunden til at kræve/opfordre medarbejderen til at skrive noget er, at mange medarbejdere stadig ikke er fortrolige med MUS og kan derfor let glemme

7 MUS et redskab til øget trivsel fortsat fra side 6. vigtige emner under samtalen. Skemaet skal indeholde spørgsmål, der omhandler det fysiske arbejde, samarbejdsrelationer, det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, egne forventninger til fremtiden i forhold til arbejdspladsen (eks. ændring ansvarsområde, uddannelse, andre arbejdstider) og også gerne et separat emne omkring ledelsessamarbejdet - som jo er et punkt helt for sig selv. Mange ledere mener desværre at dette punkt er ligegyldigt at have med, da de ikke føler, at medarbejderen har noget at skulle sige. De ledere mangler indsigten/forståelsen af, at MUS er en god og konstruktiv måde, at få nogle gode redskaber/indgangsvinkler til at opnå et bedre samarbejde med/ forståelse for medarbejderen. Konklusionsskemaet er vedhæftet forberedelsesskemaet, så medarbejderen ved hvilke punkter konklusionerne af samtalen tager udgangspunkt i. Der skal være en kort introduktion til, at punkterne skemaet opfatter, ikke er ensbetydende med, at punkterne SKAL udfyldes, da det jo afhænger af samtalens forløb. Den leder der foretager samtalen, skal være opmærksom på, at det er medarbejderens oplevelser/holdninger der skal frem, så kritik at Prisen for et dårligt arbejdsmiljø arbejdspladsen/lederen selv skal modtages positivt. Lederen skal derfor opleves som en fortrolig partner, hvor man frit kan fremkomme med sine tanker/følelser. Lederens opgave er at spørge ind til medarbejderen udsagn, så konklusionerne kan bruges af medarbejderen og arbejdspladsen og ikke bare bliver noget der skal overstås/laves fordi det skal det. Desværre oplever mange medarbejdere at en MUS er en overfladisk og utroværdig samtale, primært pga. dårligt forarbejde fra SU/ ledelsen, lederens takling af selve samtalen og en evt. manglende opfølgning af konklusionerne. En god MUS er den samtale, hvor medarbejderen glæder sig til at have mulighed for at udveksle eks. sine ideer, drømme, holdninger overfor sin leder og opfatter lederen som en god sparringspartner, der gerne vil hjælpe en til at gøre en forskel. Hermed er MUS blevet et konstruktivt og brugbart arbejdsredskab, der kan være med til at sikre at lederens/arbejdspladsens fremtidsplaner virkeliggøres, da medarbejderne er klædt bedst muligt på for at være med i den proces. 7

8 SAMFUNDETS HÆVN eller en RIMELIG STRAF Tungvogns sektionens rullende aktionskontor, med vægte reglementer typebestemmelses papirer omm. Med nyt lysende stopskilt i bagruden foto:joc Ekstra Bladet skriver: En meget glad justitsminister kan nu stolt vise sit kørekort frem igen. Mandag bestod Lene Espersen nemlig den orienterende køreprøve, Har været meget berørt af ulykken Ministeren har løbende haft kontakt med offeret for ulykken, Heidi Thomsen, der er mor til tre. Justitsministeren har været meget berørt over hele episoden og over at have skadet Heidi Thomsen, der fortsat er sygemeldt fra sit job som rengøringsassistent. Jeg har tænkt meget på hende i hele forløbet, men jeg er meget glad for, at hun er ved godt mod, siger ministeren, der garanterer, at hun ser sig ekstra godt for, når hun drejer til højre i fremtiden, men er det i tråd med Fruens virke? Når/hvis en lastvogns eller buschauffør får ubetinget eller betinget, frakendes kørekortet for overtrædelse af Køre- og hviletidsbestemmelserne, får chaufføren dobbelt eller tredobbelt straf, Ministeren har løbende haft kontakt med offeret for ulykken, Heidi Thomsen, der er mor til tre. en mega monster bøde, og mister en periode sit job, derefter en kontrollerende teoriprøve og en kontrollerende praktisk køreprøve. Fair nok hvis nogle af prøverne var rettet mod overtrædelsen, men det er de IKKE de er ren hævn fra samfundet, for det bliver ikke stillet spørgsmål eller opgaver i Køre- og hviletids bestemmelser. I min verden svarer det lidt til at bliver du dømt for bankrøveri skal du op til svendeprøve som bager. Det virker lidt som om Justitsministeren konstant mener at man kan straffe sig ud af alt, hver gang noget får pressens bevågenhed kommer fru Espersen ud og meddeler nu hæver vi straffen. Vi lever da nu i 2007 og ikke tilbage i middelalderen. Lad os få indført generhvervelses teoriprøver i Køre og hviletidsbestemmelser Køreprøve pengemskine 8

9 Chauffør lidelser - PAS PÅ DIG af: Torben Joconde du er dennærmeste til det! Dårlig og eller forkert kost er hvert år skyld i at chauffører invalideres eller direkte dør af hjerte og kredsløbssygdomme. En af de luskede som måske også DU skal være opmærksom på er det forhøjede blodtryk, du mærker det ikke, før det er for sent. Mange stopper behandlingen for de de tror at de har det fint, og behandlingen kaan godt give lidt gener i form af træthed, vand i benene og svimmelhed. Op mod halvdelen af patienterne har desuden svært ved at huske at tage medicinen, mens andre bevidst selv sætter doseringen ned eller dropper medicinen f.eks. i weekenden, fordi de»ikke bryder sig om at tage så mange piller«, Hypertension som lidelsen hedder på DOKTOR PILLES sprog, slider uforholdsmæssigt meget på kroppen.to ud af tre patienter, der får behandling for højt blodtryk, når ikke deres behandlingsmål, viser en undersøgelse fra Amtssygehuset i Glostrup. Dermed risikerer de alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, først og fremmest hjerneblødning og blodprop, men også alvorlige hjerte- og kredsløbssygdomme.»kun mellem 30 og 50 procent når i mål med behandlingen, og det er ærgerligt, for vi ved, at langt de fleste ville kunne behandles tilfredsstillende,«siger overlæge Hans Ibsen, Amtssygehuset i Glostrup. I forvejen er det kun ca. halvdelen af de danskere, der har fået konstateret for højt blodtryk, der bliver behandlet. Endelig kan problemet være, at folk misforstår behandlingen og tror, der kun er tale om en kur, hvor de skal tage medicinen i et stykke tid, og så er problemet løst. Men hvis man har for højt blodtryk, er der som hovedregel tale om en livslang behandling. Når man holder op med medicinen, stiger blodtrykket igen, og så er man jo lige vidt En ubehagelig følge kan også være følgesygdomme som diabetes, nedsat syn og andet som direkte kan medvirke til inddragelse af erhvervskørekortet, helt eller delvist, derfor pas godt på dig! -du er den nærmeste til det! 9

10 TURIST OVERENSKOMSTEN OK07: Også turistchaufførerne har nu fået ny treårig overenskomst. Den sikrer hver chauffør over kroner mere i lønstigning om måneden hvert år. Og så er det forhadte overliggerdøgn afskaffet. TA Af Hans Christian Graversen, Fagbladet 3F, Landets turistchauffører har nu fået en ny tre-årig overenskomst. Den følger langt hen ad vejen aftalerne i det transportforlig, der faldt på plads søndag. Det betyder, at turistchaufførerne nu får en stigning i lønnen hver måned, der er mere end kroner værd på bundlinien i både 2007, 2008 og i Det er fuldt tilfredsstillende. Og så har vi fået afskaffet det såkaldte overliggerdøgn, som de fleste chauffører hader. Til gengæld har vi måttet give arbejdsgiverne den indrømmelse, at timen mellem 19 og 20 om aftenen nu lønmæssigt hører med til normal arbejdstid, siger forhandlingssekretær i 3F s Transportgruppe Leif Søllingwraae. Det nu afskaffede såkaldte overliggerdøgn gav kun chaufførerne to tredjedele løn til trods for, at de var tvunget til at opholde sig hjemmefra. Og Leif Søllingwraae oplyser, at det er et enigt forhandlingsudvalg, der står bag aftalen med Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening - inklusiv formanden for Turistchaufførernes Landsklub Torben Joconde. 10 Turistchaufførernes nye overenskomst indeholder også et nyt uddannelsestillæg. Det hæver i løbet af de kommende år timelønnen med 4 kroner for turistchauffører med svendebrev. Og så indeholder overenskomsten et nyt såkaldt arbejdsbestemt tillæg, der blandt andet indeholder den stigning på en procent oven i lønnen som falder i form af en særlig konto i HTS-overenskomsten. Ligner HTS-forlig Med hensyn til pension, barsel og uddannelse ligner turistchaufførernes nye overenskomst HTS-forliget fra søndag ganske til forveksling. Det betyder at pensionsindbetalingen stiger fra 10,8 procent til 12 procent i Og at der indføres tre ugers ekstra forældreorlov, og så er overenskomstparterne enige om, at der skal satses mere på uddannelse af turistchauffører i de kommende år. Der mangler fortsat flere aftaler inden for 3F s Transportgruppe. Overenskomsterne for blandt andre buschaufførerne under AKT og den store overenskomst for chauffører og lagerfolk under ATL - Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik er endnu ikke på plads.

11 Grundlønnen stiger pr. time til: 1. marts 2007: 117,00 kroner 1. marts 2008: 120,00 kroner 1. marts 2009: 123,00 kroner Arbejdsbestemt tillæg indføres og stiger pr. time til: 1. marts 2007: 2,40 kroner 1. marts 2008: 4,55 kroner 1. marts 2009: 6,50 kroner Anciennitetstillæg stiger med 0,75 kroner i timen per 1. marts 2007, 1. marts 2008 og igen per 1. marts 2009: Køredøgn pr Kr. 1330, Kr. 1385, Kr. 1445,00 Overliggedøgn UDGÅR Dertil kommer stigninger på overarbejdsbetalingen. På 3% Pensionen stiger 1/7 08 til 11,4 procent. Og igen 1/7 09 til 12,00 procent. Som noget nyt tillæg for faglærte chauffører: Kr. 3,00 pr. time Kr. 3,50 pr. time Kr. 4,00 pr. time Derudover se på hjemmesiden www turistchauffor.dk Landsklubbens BESTYRELSE: Formand Torben Joconde Ådalen 7 Sdr. Jernløse 4420 Regstrup Tlf.: N.Formand Jørgen J Kristensen Skærbækvej Galten Kasserer Mogens Olsen Loges Plads Ølstykke Tlf: Sekretær Ole Høglund Apppenæshoved Næstved Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Kai Hoffmann, ACT Lyngby Afskedsfest Turist TR Gyldendalsvej 10, st tv 2800 Kgs. Lyngby Mobil Dennis Mølgaard PP Bus Risdalsvej Viby J. Tlf: Roar Kim Vad Lyngby gade 18 B 8600 Silkeborg Suppleanter: Kurt B Sørensen (PP busser) 11

12 ADRESSELABEL magasinpost

LANDSTRYGEREN LANDSMØDE 2007. Hermed indkaldes til ordinært landsmøde i. Turistchaufførernes Landsklub Lørdag den 21 april 2007, kl 11.

LANDSTRYGEREN LANDSMØDE 2007. Hermed indkaldes til ordinært landsmøde i. Turistchaufførernes Landsklub Lørdag den 21 april 2007, kl 11. LANDSTRYGEREN TURISTCHAUFFØRERNES LANDSKLUB LANDSMØDE 2007 Hermed indkaldes til ordinært landsmøde i Turistchaufførernes Landsklub Lørdag den 21 april 2007, kl 11.00 der vil være kaffe og morgenbrød fra

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

LANDSTRYGEREN. Danish Coach Drivers Organisation 27. årgang september 2007 nr. 3. 3,00 / 3,50 / 4,00 Kroner- Gider du bukke dig og samle kronerne op?

LANDSTRYGEREN. Danish Coach Drivers Organisation 27. årgang september 2007 nr. 3. 3,00 / 3,50 / 4,00 Kroner- Gider du bukke dig og samle kronerne op? LANDSTRYGEREN TURISTCHAUFFØRERNES LANDSKLUB Danish Coach Drivers Organisation 27. årgang september 2007 nr. 3 3,00 / 3,50 / 4,00 Kroner- Gider du bukke dig og samle kronerne op? ca. 5-5500 pr.år Bliv afklaret

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Landstrygeren. Turistchaufførernes landsklub. Danish Coach Drivers Organisation. Landsklub for skole, turist og handicapchauffører Organiseret i 3F

Landstrygeren. Turistchaufførernes landsklub. Danish Coach Drivers Organisation. Landsklub for skole, turist og handicapchauffører Organiseret i 3F Landstrygeren Turistchaufførernes landsklub Danish Coach Drivers Organisation 2 9. Å R G A N G N R. 1 Landsklub for skole, turist og handicapchauffører Organiseret i 3F Kolofon: Redaktion Kai Hoffmann

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen?

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Det er mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

Landstrygeren. Turistchaufførernes landsklub. Danish Coach Drivers Organisation. Landsklub for skole, turist og handicapchauffører organiseret i 3F

Landstrygeren. Turistchaufførernes landsklub. Danish Coach Drivers Organisation. Landsklub for skole, turist og handicapchauffører organiseret i 3F Landstrygeren Turistchaufførernes landsklub Danish Coach Drivers Organisation Landsklub for skole, turist og handicapchauffører organiseret i 3F 2 9. Å R G A N G N R. 3 Kolofon: Redaktion Kai Hoffmann

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Jobaftale med kompensation

Jobaftale med kompensation Jobaftale med kompensation - som buschauffør Gældende fra den 25. maj 2016 Aftalen indeholder beskrivelse af: UCplus Jobaftale med kompensation Buschaufføruddannelsen Priser Betingelser og tilmelding Betingelser

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Kontakt mellem Mennesker (Projektet Kontakt ml. Mennesker incl. de til enhver tid tilhørende underprojekter) Overordnet formål (formålsparagraf)

Læs mere

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig.

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 7 SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Side 1 Lovliggør SKAT Uber? I en stor opsat artikel i Politiken,

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 I forbindelse med mit HD studie i organisation er jeg ved at skrive en afhandling med titlen Trivsel i ABB Og i den forbindelse skal jeg lave en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp,

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp, Overenskomstforhandlingerne 2014 Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under SOS Dansk Autohjælp, der er lnedlenllller af DTLs ar lejdsgiverforening I)TLs arbejdsgiverforening Nedennævnte parter

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di for Brande Buslinier ApS (Jesper Hollegaard) Afsagt den 4. december

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

MUS - medarbejderudviklingssamtale

MUS - medarbejderudviklingssamtale MUS - medarbejderudviklingssamtale Navn, dato, år Forberedelse til medarbejderudviklingssamtalen MUS er et redskab til videreudvikling af medarbejderens kompetencer og værdi for arbejdspladsen. Samtalen

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere