LANDSTRYGEREN. Danish Coach Drivers Organisation 27. årgang April/maj 2007 nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTRYGEREN. Danish Coach Drivers Organisation 27. årgang April/maj 2007 nr. 2"

Transkript

1 LANDSTRYGEREN TURISTCHAUFFØRERNES LANDSKLUB Danish Coach Drivers Organisation 27. årgang April/maj 2007 nr. 2 DR siger: jer sortseeres Patetiske nasseri Kan du se pointen, - eller skal jeg stave det for dig: DR licens (Kan du huske hende med mobiltelefonen og mors fødselsdag, eller med sushi) Vi siger, det er hårdt at have en eller flere på slæb... (Har du også kollegaer på slæb?) Lad os forklare dem jo flere der træder i pedalerne, jo bedre har vi det alle 2007 Psykisk arbejdsmiljø år Landsklub for skole turist og handicapchauffører organiseret i 3F

2 Leder deren en / For orman manden har ordet Et hedt forår! KOLOFON: Redaktion Torben Joconde (ans) og den valgte bestyrelse. Landsklub for Turist- skole og handicapchauffører organiseret i Fagligt Fælles Forbund 3F Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Bemærk venligst Foto kan være behæftet med Copyright. Indlæg i landstrygeren dækker ikke nødvendigvis bestyrelsens eller redaktionens holdninger. Anonyme indlæg optages IKKE! Turistchaufførernes Landsklub Ådalen 7, Sdr. Jernløse DK-4420 Regstrup http.//tl.eurodrivers.dk Tryk og Lay out Turistchaufførernes Landsklub Cvr: Bank: Arbejdernes Landsbank A/S Abonement på Landstrygeren 75,00 Kr. pr. år Annoncer: Næstformand Jørgen Kristensen Ud over den globale opvarmning der har givet et meget lunt forår, har vi også været igennem overenskomstforhandlinger, som vel næsten har kunnet tage pippet fra de fleste. Lige fra starten af februar hvor arbejdsgiverne var stækket af DA og DI (Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri). Først da Industrien var i hus med deres overenskomster, måtte vi andre komme til biddet, og grænsen på tre procent var lagt, og ve den der gik over, lå truslen tungt på arbejdsgivernes hoveder, Alt blev vægtet tæt på en guldvægt, så vi ikke kunne gå over den magiske 3% linje. Vi solgte en forskudttids time, men den blev solgt godt, for de betalte med overliggedøgnet. Gør vi rovet op var vores krav en 10 er i timen og vi nåede et resultat på 6,95 her og nu, og 3,00 kr. pr time til de faglærte, og i 2009 er vi landet over kr. 130,- afhængig af ancinitet. Stemmeprocenten for turist- og handicapchaufførerne var højere end forventet (53 %); men dog for lav. Det er dog glædeligt at så mange har taget stilling, til overenskomsten. En konflikt havde for mange været ønskelig, men hånden på hjertet (eller tegnebogen) hvad havde vi opnået? Ikke en disse efter 2 uger havde Regering ophøjet mæglingsforslaget til lov, og vi var lige vidt, blot 2 ugelønninger fattigere. Lad os bruge de næste år på at få organiseret flere turist skole og Handicapchauffører. Vi må gøre det bedre næste gang. Go sommer og go sæson! Torben Joconde 2

3 PÅ denne side kunne dit indlæg have stået Redaktionens ØNSKESEDDEL Indlæg fra medlemmerne 3

4 OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OB HVAD SIGER LOVEN Vær opmærksom på følgende. POLITIET har forklaret, at det er tilladt, at skifte bil i løbet af en arbejdsdag, så skal ny skive skrives og den første medbringes eller der skal på bagsiden af skiven påføres vogn skifte. Det skal forstås således at man IKKE kan være 3 chauffører om to busser. Så langt så godt, men taler vi om to mandsbetjent kørsel, skal begge chauffører være i samme køretøj hele turen. De gamle stunt er klart ulovligt og vil blive bødebelagt efter gældende regler med risiko for kørekort klip KATASTROFE Mange er begyndt at anvende bussens havari/katastrofe - blink, når & HAVARI der af- og på læsses, men det kan blive en dyr fornøjelse. Det er nemlig i henhold til færdselsloven forbudt at anvende katastrofeblink, når der ikke er fare på færre. Det er ikke en farlig situation at af- og på læsse. Og som de fleste sikkert ved er det R.. irriterende når f.eks. en varevogn aflæsser med katastrofeblink og en personbil holder bagved, så man tror han vil igangsætte fra kantstenen, derfor drop blinket, når der ikke er havari eller anden væsentlig fare. Husk også Advarselstrekant kun skal benyttes hvis du holder på vejen, og altså ikke i nødspor. Refleksvesten bør anvendes ved havari og når du læsser bagage på cykelsti og på gaden. 4

5 , ILDSJÆLE En gang om året afholder FFL årsmøde, hvor kontaktudvalgsmedlemmer vælges. Det er FFL s bestyrelse, og de vælges for to år. Formanden nu er John Læsø, der er faglig sekretær hos 3F Jord og Beton, København. Kontaktudvalget og sekretariatet for medlemsservice i forbundet havde fundet på at indstifte en pris, som kan uddeles på årsmødet til en ildsjæl eller en klub, som gør en ekstraordinær indsats for at fremme fagligt arbejde eller synliggøre fagforeningen eller er Ny indstiftet pris til Ildsjæle og hyperaktive klubber indstiftet i FFL i Torben fra Landsklubben modtager prisen fra John Læsø formand for Fælles Faglige Landsklubber ildsjæl på anden vis. Kontaktudvalget havde ved den første uddeling af prisen i 2007 besluttet, at den skulle tilfalde Turistchaufførernes Landsklub. Med udnævnelsen fulgte en check på kr. 5000,-, som faldt på en tør plet, nu hvor vi skal deltage på Transport 2007 i Herning. Foto: John Læsø overrækker prisen til Torben Turistchaufførernes Landsklub er medlem af Fælles Faglige Landsklubber, som er det gamle Samvirket, men FFL er en joc paraplyorganisation for lands- og landsbrancheklubberne i Faglig Fælles Forbund 3F. Det er bindeled mellem forbundet og medlemmerne ude på arbejdspladserne. En vigtig opgave FFL har er, at sikre at afdelinger og især tillidsfolk husker, at de har en medspiller, nemlig de faglige landsklubber, som er dem, der har fingeren på pulsen ude i det virkelige liv, og kan påvirke grupperne i forbundet og forbundsledelsen. 5

6 MUS et redskab til øget trivsel, (ingen lig i skabet) MUS Medarbejder udviklingssamtaler, et forsømt redskab til bedre trivsel på arbejdspladsen, alle arbejdsgivere skal gennemfører MUS samtaler af: Jeanette Harfeld Medarbejdersamtaler forkortet MUS er de seneste 10 år blevet et rigtigt godt samarbejdsværktøj mellem ledelsen og medarbejderen. MUS er en del af arbejdspladsens personalepolitik og skal derfor godkendes på SU lige fra spørgsmål og skemaer til fremgangsmåden. MUS er enkelt forklaret, en måde lederen og den enkelte medarbejder får mulighed for at sikre at deres forventninger til arbejdspladsen svarer overens. Hvis de ikke gør, kan samtalen afklare hvor der er forskelle, hvordan er disse forskelle opstået og sidst men ikke mindst, hvordan kan der opnås overensstemmelse. MUS er IKKE en advarselssamtale. Den må heller ikke indeholde snak om løn, klagen over andre kollegaer eller snak om sygefravær. Den kan og må heller ikke udmunde i en advarsel. Under samtalen kan man godt snakke helbred i forhold til hvordan arbejdspladsen og eller ens egen indsats evt. kan forbedres for at helbredet kan bevares/forbedres. I forhold til klager over kollegaer, løn eller advarsler skal de foregå under samtaler der specifikt omhandler de emner. MUS er en fortrolig samtale, som skal munde ud i nogle brugbare og 6 konstruktive aftaler det kan være på det faglige, personlige og sociale område - for, at sikre, at medarbejderen kan varetage sit arbejdsområde bedst muligt og føle, at man gør en forskel med sin arbejdsindsats. Disse aftaler skal nedskrives som afslutning på MUS, så det er et krav/must, at den der har samtalen med medarbejderen har fuld bemyndigelse til at indgå aftalerne. Det vil som oftest være den daglige leder, eller en højere oppe i ledelsen. Det kan dog også være en konsulent der kommer udefra som får bemyndigelse til at lave de nødvendige samtaler. Man skal jo huske, samtalen slutter jo af med en skriftlig aftale der er bindende for begge parter. Lidt mere detaljeret om MUS: Til en MUS samtale bruges 2 skemaer: forberedelsesskema og konklusionsskema: Forberedelsesskemaet til MUS, skal have en kort og klar introduktion i hvad er MUS og hvordan er selve forløbet. For at MUS skal have de bedste muligheder for at munde ud i succes, skal medarbejderen have forberedelsesskemaet mindst 14 dage før samtalen. Som arbejdsgiver bør man kræve at medarbejderen har nedskrevet noget på skemaet som forberedelse/ udgangspunkt for samtalen lederen har ikke krav på at se hvad der er nedskrevet, for det er medarbejderens egne stikord. Grunden til at kræve/opfordre medarbejderen til at skrive noget er, at mange medarbejdere stadig ikke er fortrolige med MUS og kan derfor let glemme

7 MUS et redskab til øget trivsel fortsat fra side 6. vigtige emner under samtalen. Skemaet skal indeholde spørgsmål, der omhandler det fysiske arbejde, samarbejdsrelationer, det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, egne forventninger til fremtiden i forhold til arbejdspladsen (eks. ændring ansvarsområde, uddannelse, andre arbejdstider) og også gerne et separat emne omkring ledelsessamarbejdet - som jo er et punkt helt for sig selv. Mange ledere mener desværre at dette punkt er ligegyldigt at have med, da de ikke føler, at medarbejderen har noget at skulle sige. De ledere mangler indsigten/forståelsen af, at MUS er en god og konstruktiv måde, at få nogle gode redskaber/indgangsvinkler til at opnå et bedre samarbejde med/ forståelse for medarbejderen. Konklusionsskemaet er vedhæftet forberedelsesskemaet, så medarbejderen ved hvilke punkter konklusionerne af samtalen tager udgangspunkt i. Der skal være en kort introduktion til, at punkterne skemaet opfatter, ikke er ensbetydende med, at punkterne SKAL udfyldes, da det jo afhænger af samtalens forløb. Den leder der foretager samtalen, skal være opmærksom på, at det er medarbejderens oplevelser/holdninger der skal frem, så kritik at Prisen for et dårligt arbejdsmiljø arbejdspladsen/lederen selv skal modtages positivt. Lederen skal derfor opleves som en fortrolig partner, hvor man frit kan fremkomme med sine tanker/følelser. Lederens opgave er at spørge ind til medarbejderen udsagn, så konklusionerne kan bruges af medarbejderen og arbejdspladsen og ikke bare bliver noget der skal overstås/laves fordi det skal det. Desværre oplever mange medarbejdere at en MUS er en overfladisk og utroværdig samtale, primært pga. dårligt forarbejde fra SU/ ledelsen, lederens takling af selve samtalen og en evt. manglende opfølgning af konklusionerne. En god MUS er den samtale, hvor medarbejderen glæder sig til at have mulighed for at udveksle eks. sine ideer, drømme, holdninger overfor sin leder og opfatter lederen som en god sparringspartner, der gerne vil hjælpe en til at gøre en forskel. Hermed er MUS blevet et konstruktivt og brugbart arbejdsredskab, der kan være med til at sikre at lederens/arbejdspladsens fremtidsplaner virkeliggøres, da medarbejderne er klædt bedst muligt på for at være med i den proces. 7

8 SAMFUNDETS HÆVN eller en RIMELIG STRAF Tungvogns sektionens rullende aktionskontor, med vægte reglementer typebestemmelses papirer omm. Med nyt lysende stopskilt i bagruden foto:joc Ekstra Bladet skriver: En meget glad justitsminister kan nu stolt vise sit kørekort frem igen. Mandag bestod Lene Espersen nemlig den orienterende køreprøve, Har været meget berørt af ulykken Ministeren har løbende haft kontakt med offeret for ulykken, Heidi Thomsen, der er mor til tre. Justitsministeren har været meget berørt over hele episoden og over at have skadet Heidi Thomsen, der fortsat er sygemeldt fra sit job som rengøringsassistent. Jeg har tænkt meget på hende i hele forløbet, men jeg er meget glad for, at hun er ved godt mod, siger ministeren, der garanterer, at hun ser sig ekstra godt for, når hun drejer til højre i fremtiden, men er det i tråd med Fruens virke? Når/hvis en lastvogns eller buschauffør får ubetinget eller betinget, frakendes kørekortet for overtrædelse af Køre- og hviletidsbestemmelserne, får chaufføren dobbelt eller tredobbelt straf, Ministeren har løbende haft kontakt med offeret for ulykken, Heidi Thomsen, der er mor til tre. en mega monster bøde, og mister en periode sit job, derefter en kontrollerende teoriprøve og en kontrollerende praktisk køreprøve. Fair nok hvis nogle af prøverne var rettet mod overtrædelsen, men det er de IKKE de er ren hævn fra samfundet, for det bliver ikke stillet spørgsmål eller opgaver i Køre- og hviletids bestemmelser. I min verden svarer det lidt til at bliver du dømt for bankrøveri skal du op til svendeprøve som bager. Det virker lidt som om Justitsministeren konstant mener at man kan straffe sig ud af alt, hver gang noget får pressens bevågenhed kommer fru Espersen ud og meddeler nu hæver vi straffen. Vi lever da nu i 2007 og ikke tilbage i middelalderen. Lad os få indført generhvervelses teoriprøver i Køre og hviletidsbestemmelser Køreprøve pengemskine 8

9 Chauffør lidelser - PAS PÅ DIG af: Torben Joconde du er dennærmeste til det! Dårlig og eller forkert kost er hvert år skyld i at chauffører invalideres eller direkte dør af hjerte og kredsløbssygdomme. En af de luskede som måske også DU skal være opmærksom på er det forhøjede blodtryk, du mærker det ikke, før det er for sent. Mange stopper behandlingen for de de tror at de har det fint, og behandlingen kaan godt give lidt gener i form af træthed, vand i benene og svimmelhed. Op mod halvdelen af patienterne har desuden svært ved at huske at tage medicinen, mens andre bevidst selv sætter doseringen ned eller dropper medicinen f.eks. i weekenden, fordi de»ikke bryder sig om at tage så mange piller«, Hypertension som lidelsen hedder på DOKTOR PILLES sprog, slider uforholdsmæssigt meget på kroppen.to ud af tre patienter, der får behandling for højt blodtryk, når ikke deres behandlingsmål, viser en undersøgelse fra Amtssygehuset i Glostrup. Dermed risikerer de alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, først og fremmest hjerneblødning og blodprop, men også alvorlige hjerte- og kredsløbssygdomme.»kun mellem 30 og 50 procent når i mål med behandlingen, og det er ærgerligt, for vi ved, at langt de fleste ville kunne behandles tilfredsstillende,«siger overlæge Hans Ibsen, Amtssygehuset i Glostrup. I forvejen er det kun ca. halvdelen af de danskere, der har fået konstateret for højt blodtryk, der bliver behandlet. Endelig kan problemet være, at folk misforstår behandlingen og tror, der kun er tale om en kur, hvor de skal tage medicinen i et stykke tid, og så er problemet løst. Men hvis man har for højt blodtryk, er der som hovedregel tale om en livslang behandling. Når man holder op med medicinen, stiger blodtrykket igen, og så er man jo lige vidt En ubehagelig følge kan også være følgesygdomme som diabetes, nedsat syn og andet som direkte kan medvirke til inddragelse af erhvervskørekortet, helt eller delvist, derfor pas godt på dig! -du er den nærmeste til det! 9

10 TURIST OVERENSKOMSTEN OK07: Også turistchaufførerne har nu fået ny treårig overenskomst. Den sikrer hver chauffør over kroner mere i lønstigning om måneden hvert år. Og så er det forhadte overliggerdøgn afskaffet. TA Af Hans Christian Graversen, Fagbladet 3F, Landets turistchauffører har nu fået en ny tre-årig overenskomst. Den følger langt hen ad vejen aftalerne i det transportforlig, der faldt på plads søndag. Det betyder, at turistchaufførerne nu får en stigning i lønnen hver måned, der er mere end kroner værd på bundlinien i både 2007, 2008 og i Det er fuldt tilfredsstillende. Og så har vi fået afskaffet det såkaldte overliggerdøgn, som de fleste chauffører hader. Til gengæld har vi måttet give arbejdsgiverne den indrømmelse, at timen mellem 19 og 20 om aftenen nu lønmæssigt hører med til normal arbejdstid, siger forhandlingssekretær i 3F s Transportgruppe Leif Søllingwraae. Det nu afskaffede såkaldte overliggerdøgn gav kun chaufførerne to tredjedele løn til trods for, at de var tvunget til at opholde sig hjemmefra. Og Leif Søllingwraae oplyser, at det er et enigt forhandlingsudvalg, der står bag aftalen med Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening - inklusiv formanden for Turistchaufførernes Landsklub Torben Joconde. 10 Turistchaufførernes nye overenskomst indeholder også et nyt uddannelsestillæg. Det hæver i løbet af de kommende år timelønnen med 4 kroner for turistchauffører med svendebrev. Og så indeholder overenskomsten et nyt såkaldt arbejdsbestemt tillæg, der blandt andet indeholder den stigning på en procent oven i lønnen som falder i form af en særlig konto i HTS-overenskomsten. Ligner HTS-forlig Med hensyn til pension, barsel og uddannelse ligner turistchaufførernes nye overenskomst HTS-forliget fra søndag ganske til forveksling. Det betyder at pensionsindbetalingen stiger fra 10,8 procent til 12 procent i Og at der indføres tre ugers ekstra forældreorlov, og så er overenskomstparterne enige om, at der skal satses mere på uddannelse af turistchauffører i de kommende år. Der mangler fortsat flere aftaler inden for 3F s Transportgruppe. Overenskomsterne for blandt andre buschaufførerne under AKT og den store overenskomst for chauffører og lagerfolk under ATL - Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik er endnu ikke på plads.

11 Grundlønnen stiger pr. time til: 1. marts 2007: 117,00 kroner 1. marts 2008: 120,00 kroner 1. marts 2009: 123,00 kroner Arbejdsbestemt tillæg indføres og stiger pr. time til: 1. marts 2007: 2,40 kroner 1. marts 2008: 4,55 kroner 1. marts 2009: 6,50 kroner Anciennitetstillæg stiger med 0,75 kroner i timen per 1. marts 2007, 1. marts 2008 og igen per 1. marts 2009: Køredøgn pr Kr. 1330, Kr. 1385, Kr. 1445,00 Overliggedøgn UDGÅR Dertil kommer stigninger på overarbejdsbetalingen. På 3% Pensionen stiger 1/7 08 til 11,4 procent. Og igen 1/7 09 til 12,00 procent. Som noget nyt tillæg for faglærte chauffører: Kr. 3,00 pr. time Kr. 3,50 pr. time Kr. 4,00 pr. time Derudover se på hjemmesiden www turistchauffor.dk Landsklubbens BESTYRELSE: Formand Torben Joconde Ådalen 7 Sdr. Jernløse 4420 Regstrup Tlf.: N.Formand Jørgen J Kristensen Skærbækvej Galten Kasserer Mogens Olsen Loges Plads Ølstykke Tlf: Sekretær Ole Høglund Apppenæshoved Næstved Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Kai Hoffmann, ACT Lyngby Afskedsfest Turist TR Gyldendalsvej 10, st tv 2800 Kgs. Lyngby Mobil Dennis Mølgaard PP Bus Risdalsvej Viby J. Tlf: Roar Kim Vad Lyngby gade 18 B 8600 Silkeborg Suppleanter: Kurt B Sørensen (PP busser) 11

12 ADRESSELABEL magasinpost

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2006 Nr. 4/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Kriminalforsorgens kurser for dyre for fængslerne 16 Mange fravælger fodlænken 18 Belægningsprocent:

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2

Fængselsfunktionæren 2 Fængselsfunktionæren 2 Dansk Fængselsforbund Februar 2008 Nr. 2-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Politikere lover bedre arbejdsmiljø, uddannelse og meget andet 16 Når en morgenstund brænder sig fast

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2010

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2010 Fængselsfunktionæren 5 Fængselsforbundet Maj 2010 Nr. 5-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Udvidelse af fodlænkeordningen skaber problemer 26 Trivsel: Medarbejdere og ledelse skal tale samme sprog 18

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere