LANDSTRYGEREN. Danish Coach Drivers Organisation 27. årgang April/maj 2007 nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTRYGEREN. Danish Coach Drivers Organisation 27. årgang April/maj 2007 nr. 2"

Transkript

1 LANDSTRYGEREN TURISTCHAUFFØRERNES LANDSKLUB Danish Coach Drivers Organisation 27. årgang April/maj 2007 nr. 2 DR siger: jer sortseeres Patetiske nasseri Kan du se pointen, - eller skal jeg stave det for dig: DR licens (Kan du huske hende med mobiltelefonen og mors fødselsdag, eller med sushi) Vi siger, det er hårdt at have en eller flere på slæb... (Har du også kollegaer på slæb?) Lad os forklare dem jo flere der træder i pedalerne, jo bedre har vi det alle 2007 Psykisk arbejdsmiljø år Landsklub for skole turist og handicapchauffører organiseret i 3F

2 Leder deren en / For orman manden har ordet Et hedt forår! KOLOFON: Redaktion Torben Joconde (ans) og den valgte bestyrelse. Landsklub for Turist- skole og handicapchauffører organiseret i Fagligt Fælles Forbund 3F Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Bemærk venligst Foto kan være behæftet med Copyright. Indlæg i landstrygeren dækker ikke nødvendigvis bestyrelsens eller redaktionens holdninger. Anonyme indlæg optages IKKE! Turistchaufførernes Landsklub Ådalen 7, Sdr. Jernløse DK-4420 Regstrup http.//tl.eurodrivers.dk Tryk og Lay out Turistchaufførernes Landsklub Cvr: Bank: Arbejdernes Landsbank A/S Abonement på Landstrygeren 75,00 Kr. pr. år Annoncer: Næstformand Jørgen Kristensen Ud over den globale opvarmning der har givet et meget lunt forår, har vi også været igennem overenskomstforhandlinger, som vel næsten har kunnet tage pippet fra de fleste. Lige fra starten af februar hvor arbejdsgiverne var stækket af DA og DI (Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri). Først da Industrien var i hus med deres overenskomster, måtte vi andre komme til biddet, og grænsen på tre procent var lagt, og ve den der gik over, lå truslen tungt på arbejdsgivernes hoveder, Alt blev vægtet tæt på en guldvægt, så vi ikke kunne gå over den magiske 3% linje. Vi solgte en forskudttids time, men den blev solgt godt, for de betalte med overliggedøgnet. Gør vi rovet op var vores krav en 10 er i timen og vi nåede et resultat på 6,95 her og nu, og 3,00 kr. pr time til de faglærte, og i 2009 er vi landet over kr. 130,- afhængig af ancinitet. Stemmeprocenten for turist- og handicapchaufførerne var højere end forventet (53 %); men dog for lav. Det er dog glædeligt at så mange har taget stilling, til overenskomsten. En konflikt havde for mange været ønskelig, men hånden på hjertet (eller tegnebogen) hvad havde vi opnået? Ikke en disse efter 2 uger havde Regering ophøjet mæglingsforslaget til lov, og vi var lige vidt, blot 2 ugelønninger fattigere. Lad os bruge de næste år på at få organiseret flere turist skole og Handicapchauffører. Vi må gøre det bedre næste gang. Go sommer og go sæson! Torben Joconde 2

3 PÅ denne side kunne dit indlæg have stået Redaktionens ØNSKESEDDEL Indlæg fra medlemmerne 3

4 OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OB HVAD SIGER LOVEN Vær opmærksom på følgende. POLITIET har forklaret, at det er tilladt, at skifte bil i løbet af en arbejdsdag, så skal ny skive skrives og den første medbringes eller der skal på bagsiden af skiven påføres vogn skifte. Det skal forstås således at man IKKE kan være 3 chauffører om to busser. Så langt så godt, men taler vi om to mandsbetjent kørsel, skal begge chauffører være i samme køretøj hele turen. De gamle stunt er klart ulovligt og vil blive bødebelagt efter gældende regler med risiko for kørekort klip KATASTROFE Mange er begyndt at anvende bussens havari/katastrofe - blink, når & HAVARI der af- og på læsses, men det kan blive en dyr fornøjelse. Det er nemlig i henhold til færdselsloven forbudt at anvende katastrofeblink, når der ikke er fare på færre. Det er ikke en farlig situation at af- og på læsse. Og som de fleste sikkert ved er det R.. irriterende når f.eks. en varevogn aflæsser med katastrofeblink og en personbil holder bagved, så man tror han vil igangsætte fra kantstenen, derfor drop blinket, når der ikke er havari eller anden væsentlig fare. Husk også Advarselstrekant kun skal benyttes hvis du holder på vejen, og altså ikke i nødspor. Refleksvesten bør anvendes ved havari og når du læsser bagage på cykelsti og på gaden. 4

5 , ILDSJÆLE En gang om året afholder FFL årsmøde, hvor kontaktudvalgsmedlemmer vælges. Det er FFL s bestyrelse, og de vælges for to år. Formanden nu er John Læsø, der er faglig sekretær hos 3F Jord og Beton, København. Kontaktudvalget og sekretariatet for medlemsservice i forbundet havde fundet på at indstifte en pris, som kan uddeles på årsmødet til en ildsjæl eller en klub, som gør en ekstraordinær indsats for at fremme fagligt arbejde eller synliggøre fagforeningen eller er Ny indstiftet pris til Ildsjæle og hyperaktive klubber indstiftet i FFL i Torben fra Landsklubben modtager prisen fra John Læsø formand for Fælles Faglige Landsklubber ildsjæl på anden vis. Kontaktudvalget havde ved den første uddeling af prisen i 2007 besluttet, at den skulle tilfalde Turistchaufførernes Landsklub. Med udnævnelsen fulgte en check på kr. 5000,-, som faldt på en tør plet, nu hvor vi skal deltage på Transport 2007 i Herning. Foto: John Læsø overrækker prisen til Torben Turistchaufførernes Landsklub er medlem af Fælles Faglige Landsklubber, som er det gamle Samvirket, men FFL er en joc paraplyorganisation for lands- og landsbrancheklubberne i Faglig Fælles Forbund 3F. Det er bindeled mellem forbundet og medlemmerne ude på arbejdspladserne. En vigtig opgave FFL har er, at sikre at afdelinger og især tillidsfolk husker, at de har en medspiller, nemlig de faglige landsklubber, som er dem, der har fingeren på pulsen ude i det virkelige liv, og kan påvirke grupperne i forbundet og forbundsledelsen. 5

6 MUS et redskab til øget trivsel, (ingen lig i skabet) MUS Medarbejder udviklingssamtaler, et forsømt redskab til bedre trivsel på arbejdspladsen, alle arbejdsgivere skal gennemfører MUS samtaler af: Jeanette Harfeld Medarbejdersamtaler forkortet MUS er de seneste 10 år blevet et rigtigt godt samarbejdsværktøj mellem ledelsen og medarbejderen. MUS er en del af arbejdspladsens personalepolitik og skal derfor godkendes på SU lige fra spørgsmål og skemaer til fremgangsmåden. MUS er enkelt forklaret, en måde lederen og den enkelte medarbejder får mulighed for at sikre at deres forventninger til arbejdspladsen svarer overens. Hvis de ikke gør, kan samtalen afklare hvor der er forskelle, hvordan er disse forskelle opstået og sidst men ikke mindst, hvordan kan der opnås overensstemmelse. MUS er IKKE en advarselssamtale. Den må heller ikke indeholde snak om løn, klagen over andre kollegaer eller snak om sygefravær. Den kan og må heller ikke udmunde i en advarsel. Under samtalen kan man godt snakke helbred i forhold til hvordan arbejdspladsen og eller ens egen indsats evt. kan forbedres for at helbredet kan bevares/forbedres. I forhold til klager over kollegaer, løn eller advarsler skal de foregå under samtaler der specifikt omhandler de emner. MUS er en fortrolig samtale, som skal munde ud i nogle brugbare og 6 konstruktive aftaler det kan være på det faglige, personlige og sociale område - for, at sikre, at medarbejderen kan varetage sit arbejdsområde bedst muligt og føle, at man gør en forskel med sin arbejdsindsats. Disse aftaler skal nedskrives som afslutning på MUS, så det er et krav/must, at den der har samtalen med medarbejderen har fuld bemyndigelse til at indgå aftalerne. Det vil som oftest være den daglige leder, eller en højere oppe i ledelsen. Det kan dog også være en konsulent der kommer udefra som får bemyndigelse til at lave de nødvendige samtaler. Man skal jo huske, samtalen slutter jo af med en skriftlig aftale der er bindende for begge parter. Lidt mere detaljeret om MUS: Til en MUS samtale bruges 2 skemaer: forberedelsesskema og konklusionsskema: Forberedelsesskemaet til MUS, skal have en kort og klar introduktion i hvad er MUS og hvordan er selve forløbet. For at MUS skal have de bedste muligheder for at munde ud i succes, skal medarbejderen have forberedelsesskemaet mindst 14 dage før samtalen. Som arbejdsgiver bør man kræve at medarbejderen har nedskrevet noget på skemaet som forberedelse/ udgangspunkt for samtalen lederen har ikke krav på at se hvad der er nedskrevet, for det er medarbejderens egne stikord. Grunden til at kræve/opfordre medarbejderen til at skrive noget er, at mange medarbejdere stadig ikke er fortrolige med MUS og kan derfor let glemme

7 MUS et redskab til øget trivsel fortsat fra side 6. vigtige emner under samtalen. Skemaet skal indeholde spørgsmål, der omhandler det fysiske arbejde, samarbejdsrelationer, det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, egne forventninger til fremtiden i forhold til arbejdspladsen (eks. ændring ansvarsområde, uddannelse, andre arbejdstider) og også gerne et separat emne omkring ledelsessamarbejdet - som jo er et punkt helt for sig selv. Mange ledere mener desværre at dette punkt er ligegyldigt at have med, da de ikke føler, at medarbejderen har noget at skulle sige. De ledere mangler indsigten/forståelsen af, at MUS er en god og konstruktiv måde, at få nogle gode redskaber/indgangsvinkler til at opnå et bedre samarbejde med/ forståelse for medarbejderen. Konklusionsskemaet er vedhæftet forberedelsesskemaet, så medarbejderen ved hvilke punkter konklusionerne af samtalen tager udgangspunkt i. Der skal være en kort introduktion til, at punkterne skemaet opfatter, ikke er ensbetydende med, at punkterne SKAL udfyldes, da det jo afhænger af samtalens forløb. Den leder der foretager samtalen, skal være opmærksom på, at det er medarbejderens oplevelser/holdninger der skal frem, så kritik at Prisen for et dårligt arbejdsmiljø arbejdspladsen/lederen selv skal modtages positivt. Lederen skal derfor opleves som en fortrolig partner, hvor man frit kan fremkomme med sine tanker/følelser. Lederens opgave er at spørge ind til medarbejderen udsagn, så konklusionerne kan bruges af medarbejderen og arbejdspladsen og ikke bare bliver noget der skal overstås/laves fordi det skal det. Desværre oplever mange medarbejdere at en MUS er en overfladisk og utroværdig samtale, primært pga. dårligt forarbejde fra SU/ ledelsen, lederens takling af selve samtalen og en evt. manglende opfølgning af konklusionerne. En god MUS er den samtale, hvor medarbejderen glæder sig til at have mulighed for at udveksle eks. sine ideer, drømme, holdninger overfor sin leder og opfatter lederen som en god sparringspartner, der gerne vil hjælpe en til at gøre en forskel. Hermed er MUS blevet et konstruktivt og brugbart arbejdsredskab, der kan være med til at sikre at lederens/arbejdspladsens fremtidsplaner virkeliggøres, da medarbejderne er klædt bedst muligt på for at være med i den proces. 7

8 SAMFUNDETS HÆVN eller en RIMELIG STRAF Tungvogns sektionens rullende aktionskontor, med vægte reglementer typebestemmelses papirer omm. Med nyt lysende stopskilt i bagruden foto:joc Ekstra Bladet skriver: En meget glad justitsminister kan nu stolt vise sit kørekort frem igen. Mandag bestod Lene Espersen nemlig den orienterende køreprøve, Har været meget berørt af ulykken Ministeren har løbende haft kontakt med offeret for ulykken, Heidi Thomsen, der er mor til tre. Justitsministeren har været meget berørt over hele episoden og over at have skadet Heidi Thomsen, der fortsat er sygemeldt fra sit job som rengøringsassistent. Jeg har tænkt meget på hende i hele forløbet, men jeg er meget glad for, at hun er ved godt mod, siger ministeren, der garanterer, at hun ser sig ekstra godt for, når hun drejer til højre i fremtiden, men er det i tråd med Fruens virke? Når/hvis en lastvogns eller buschauffør får ubetinget eller betinget, frakendes kørekortet for overtrædelse af Køre- og hviletidsbestemmelserne, får chaufføren dobbelt eller tredobbelt straf, Ministeren har løbende haft kontakt med offeret for ulykken, Heidi Thomsen, der er mor til tre. en mega monster bøde, og mister en periode sit job, derefter en kontrollerende teoriprøve og en kontrollerende praktisk køreprøve. Fair nok hvis nogle af prøverne var rettet mod overtrædelsen, men det er de IKKE de er ren hævn fra samfundet, for det bliver ikke stillet spørgsmål eller opgaver i Køre- og hviletids bestemmelser. I min verden svarer det lidt til at bliver du dømt for bankrøveri skal du op til svendeprøve som bager. Det virker lidt som om Justitsministeren konstant mener at man kan straffe sig ud af alt, hver gang noget får pressens bevågenhed kommer fru Espersen ud og meddeler nu hæver vi straffen. Vi lever da nu i 2007 og ikke tilbage i middelalderen. Lad os få indført generhvervelses teoriprøver i Køre og hviletidsbestemmelser Køreprøve pengemskine 8

9 Chauffør lidelser - PAS PÅ DIG af: Torben Joconde du er dennærmeste til det! Dårlig og eller forkert kost er hvert år skyld i at chauffører invalideres eller direkte dør af hjerte og kredsløbssygdomme. En af de luskede som måske også DU skal være opmærksom på er det forhøjede blodtryk, du mærker det ikke, før det er for sent. Mange stopper behandlingen for de de tror at de har det fint, og behandlingen kaan godt give lidt gener i form af træthed, vand i benene og svimmelhed. Op mod halvdelen af patienterne har desuden svært ved at huske at tage medicinen, mens andre bevidst selv sætter doseringen ned eller dropper medicinen f.eks. i weekenden, fordi de»ikke bryder sig om at tage så mange piller«, Hypertension som lidelsen hedder på DOKTOR PILLES sprog, slider uforholdsmæssigt meget på kroppen.to ud af tre patienter, der får behandling for højt blodtryk, når ikke deres behandlingsmål, viser en undersøgelse fra Amtssygehuset i Glostrup. Dermed risikerer de alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, først og fremmest hjerneblødning og blodprop, men også alvorlige hjerte- og kredsløbssygdomme.»kun mellem 30 og 50 procent når i mål med behandlingen, og det er ærgerligt, for vi ved, at langt de fleste ville kunne behandles tilfredsstillende,«siger overlæge Hans Ibsen, Amtssygehuset i Glostrup. I forvejen er det kun ca. halvdelen af de danskere, der har fået konstateret for højt blodtryk, der bliver behandlet. Endelig kan problemet være, at folk misforstår behandlingen og tror, der kun er tale om en kur, hvor de skal tage medicinen i et stykke tid, og så er problemet løst. Men hvis man har for højt blodtryk, er der som hovedregel tale om en livslang behandling. Når man holder op med medicinen, stiger blodtrykket igen, og så er man jo lige vidt En ubehagelig følge kan også være følgesygdomme som diabetes, nedsat syn og andet som direkte kan medvirke til inddragelse af erhvervskørekortet, helt eller delvist, derfor pas godt på dig! -du er den nærmeste til det! 9

10 TURIST OVERENSKOMSTEN OK07: Også turistchaufførerne har nu fået ny treårig overenskomst. Den sikrer hver chauffør over kroner mere i lønstigning om måneden hvert år. Og så er det forhadte overliggerdøgn afskaffet. TA Af Hans Christian Graversen, Fagbladet 3F, Landets turistchauffører har nu fået en ny tre-årig overenskomst. Den følger langt hen ad vejen aftalerne i det transportforlig, der faldt på plads søndag. Det betyder, at turistchaufførerne nu får en stigning i lønnen hver måned, der er mere end kroner værd på bundlinien i både 2007, 2008 og i Det er fuldt tilfredsstillende. Og så har vi fået afskaffet det såkaldte overliggerdøgn, som de fleste chauffører hader. Til gengæld har vi måttet give arbejdsgiverne den indrømmelse, at timen mellem 19 og 20 om aftenen nu lønmæssigt hører med til normal arbejdstid, siger forhandlingssekretær i 3F s Transportgruppe Leif Søllingwraae. Det nu afskaffede såkaldte overliggerdøgn gav kun chaufførerne to tredjedele løn til trods for, at de var tvunget til at opholde sig hjemmefra. Og Leif Søllingwraae oplyser, at det er et enigt forhandlingsudvalg, der står bag aftalen med Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening - inklusiv formanden for Turistchaufførernes Landsklub Torben Joconde. 10 Turistchaufførernes nye overenskomst indeholder også et nyt uddannelsestillæg. Det hæver i løbet af de kommende år timelønnen med 4 kroner for turistchauffører med svendebrev. Og så indeholder overenskomsten et nyt såkaldt arbejdsbestemt tillæg, der blandt andet indeholder den stigning på en procent oven i lønnen som falder i form af en særlig konto i HTS-overenskomsten. Ligner HTS-forlig Med hensyn til pension, barsel og uddannelse ligner turistchaufførernes nye overenskomst HTS-forliget fra søndag ganske til forveksling. Det betyder at pensionsindbetalingen stiger fra 10,8 procent til 12 procent i Og at der indføres tre ugers ekstra forældreorlov, og så er overenskomstparterne enige om, at der skal satses mere på uddannelse af turistchauffører i de kommende år. Der mangler fortsat flere aftaler inden for 3F s Transportgruppe. Overenskomsterne for blandt andre buschaufførerne under AKT og den store overenskomst for chauffører og lagerfolk under ATL - Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik er endnu ikke på plads.

11 Grundlønnen stiger pr. time til: 1. marts 2007: 117,00 kroner 1. marts 2008: 120,00 kroner 1. marts 2009: 123,00 kroner Arbejdsbestemt tillæg indføres og stiger pr. time til: 1. marts 2007: 2,40 kroner 1. marts 2008: 4,55 kroner 1. marts 2009: 6,50 kroner Anciennitetstillæg stiger med 0,75 kroner i timen per 1. marts 2007, 1. marts 2008 og igen per 1. marts 2009: Køredøgn pr Kr. 1330, Kr. 1385, Kr. 1445,00 Overliggedøgn UDGÅR Dertil kommer stigninger på overarbejdsbetalingen. På 3% Pensionen stiger 1/7 08 til 11,4 procent. Og igen 1/7 09 til 12,00 procent. Som noget nyt tillæg for faglærte chauffører: Kr. 3,00 pr. time Kr. 3,50 pr. time Kr. 4,00 pr. time Derudover se på hjemmesiden www turistchauffor.dk Landsklubbens BESTYRELSE: Formand Torben Joconde Ådalen 7 Sdr. Jernløse 4420 Regstrup Tlf.: N.Formand Jørgen J Kristensen Skærbækvej Galten Kasserer Mogens Olsen Loges Plads Ølstykke Tlf: Sekretær Ole Høglund Apppenæshoved Næstved Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Kai Hoffmann, ACT Lyngby Afskedsfest Turist TR Gyldendalsvej 10, st tv 2800 Kgs. Lyngby Mobil Dennis Mølgaard PP Bus Risdalsvej Viby J. Tlf: Roar Kim Vad Lyngby gade 18 B 8600 Silkeborg Suppleanter: Kurt B Sørensen (PP busser) 11

12 ADRESSELABEL magasinpost

LANDSTRYGEREN LANDSMØDE 2007. Hermed indkaldes til ordinært landsmøde i. Turistchaufførernes Landsklub Lørdag den 21 april 2007, kl 11.

LANDSTRYGEREN LANDSMØDE 2007. Hermed indkaldes til ordinært landsmøde i. Turistchaufførernes Landsklub Lørdag den 21 april 2007, kl 11. LANDSTRYGEREN TURISTCHAUFFØRERNES LANDSKLUB LANDSMØDE 2007 Hermed indkaldes til ordinært landsmøde i Turistchaufførernes Landsklub Lørdag den 21 april 2007, kl 11.00 der vil være kaffe og morgenbrød fra

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Landstrygeren. Turistchaufførernes landsklub. Danish Coach Drivers Organisation. Landsklub for skole, turist og handicapchauffører organiseret i 3F

Landstrygeren. Turistchaufførernes landsklub. Danish Coach Drivers Organisation. Landsklub for skole, turist og handicapchauffører organiseret i 3F Landstrygeren Turistchaufførernes landsklub Danish Coach Drivers Organisation Landsklub for skole, turist og handicapchauffører organiseret i 3F 2 9. Å R G A N G N R. 3 Kolofon: Redaktion Kai Hoffmann

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Når kørekortet skal fornys

Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Dit kørekort skal fornys, inden du fylder 70. Det foregår dels hos lægen og dels på Borgerservice. Du skal selv sørge for, at dit kørekort bliver fornyet,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp,

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp, Overenskomstforhandlingerne 2014 Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under SOS Dansk Autohjælp, der er lnedlenllller af DTLs ar lejdsgiverforening I)TLs arbejdsgiverforening Nedennævnte parter

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

DIO I (AKT) Rutebilkørsel i Provinsen 1. marts 2014 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts indgår.

DIO I (AKT) Rutebilkørsel i Provinsen 1. marts 2014 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts indgår. 1. marts 2014 Faste chauffører: Pr. time Pr. uge Pr. 14 dage Pr. måned Timeløn: kr 129,02 kr 4.773,74 kr 9.547,48 kr 20.686,21 Speciel tillæg: kr 1,19 kr 44,03 kr 88,06 kr 190,80 Timeløn ialt: kr 130,21

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Månedsløn 1/3 11 Timeløn 1/3 11. Stigning timeløn

Månedsløn 1/3 11 Timeløn 1/3 11. Stigning timeløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/3 12 og 1/3 11 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg, samt uafsluttede

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere