Strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan 2010 2013"

Transkript

1 Strategiplan Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret og økonomisk bæredygtig drift. Fredensborg Forsyning er en servicevirksomhed. Vi skal leve op til kundernes forventninger. Derfor tager vi udgangspunkt i, hvad kunderne ønsker og forventer: Denne strategi skal hjælpe os til at imødekomme kundernes ønsker. Det kræver et strategisk fokus inden for en række områder som viden og kompetencer, økonomi, samarbejde og kommunikation mm. Denne strategiplan beskriver de målsætninger, som der vil være fokus på i perioden. Til hvert mål er der knyttet en række konkrete strategier. Fredensborg Forsyning er en kommunalt ejet virksomhed, der i selskabsform har ansvar for vandforsyning, spildevandshåndtering, affaldshåndtering samt kundekontakt, administration mm. Vi har opdelt vores virksomhed i tre afdelinger, der afspejler de tre forsyningsområder. Målsætninger og strategier går på tværs af de tre afdelinger og administration.

2 Inden for hver af de tre afdelinger er der herudover opstillet en række mål og midler, der tilsammen skaber rammerne for virksomhedens udvikling de næste tre år. Et udvalg af disse findes til sidst i dette dokument. Den samlede oversigt findes som bilag til strategien. Forsyningen har desuden formuleret en række politikker som ledetråd for den daglige opgaveløsning, samarbejdet og kommunikationen både internt i virksomheden og i relationer til brugere, samarbejdspartnere, offentlighed mm. Selv om vi sætter kunderne i centrum, er der også andre hensyn at tage for forsyningen. Vi skal tage hensyn til medarbejdernes trivsel, til bestyrelse og ejere, til samarbejdspartnere mm. Det er også en vigtig faktor i udvælgelsen af mål og initiativer i denne strategi. Da der er tale om kommunalt ejet virksomhed, er det naturligt, at Fredensborg Forsyning lægger sig tæt op ad de visioner, der er beskrevet for Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune har beskrevet sin vision som indeholdende: Hvert af de seks begreber er tænkt ind i Forsyningens Strategi således, at Forsyningens valg af fokus på de enkelte indsatsområder også forholder sig til den formulerede kommunale vision.

3 2. Strategiplan Strategiplanen skal sikre, at vi opfylder de forventninger, som kunderne har til os. Derfor har vi fokus på de seks målsætninger, som fremgår af figuren Kvalificeret faglig viden - Vi baserer vores opgaveløsning på en kvalificeret teknisk, faglig viden. Det er vigtigt for Forsyningen, at der eksisterer tilstrækkelig konkret faglig og teknisk viden bag de løsninger, der iværksættes inden for de enkelte områder. Denne viden kan dels findes internt i virksomheden og dels skaffes i samarbejde med eksterne aktører og samarbejdspartnere. I forbindelse med virksomhedens årsrapport udarbejder ledelsen en kompetenceoversigt, der dels indeholder et samlet billede af Forsyningens generelle kompetencer på områderne og dels kort beskriver, på hvilke områder, der er sket en udvikling.

4 2.2. Styrket kompetence gennem mangfoldighed - Vi lægger vægt på at inddrage forskellige, relevante kompetencer i arbejdet med at finde de bedste løsninger på Forsyningens opgaver. - Herunder har vi fokus på mangfoldighed i såvel faglige som personlige kompetencer ved vores rekruttering af medarbejdere. Det er vigtigt for Forsyningen, at de forskellige faglige og personlige kompetencer hos medarbejderne kommer i spil så der skabes nye fællesskaber og nye løsninger på de stillede opgaver. Dette afspejler sig ligeledes i de vurderinger, der finder sted i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. I Forsyningens Sikkerheds- og samarbejdsudvalg drøftes bl.a. kriterier som mangfoldighed, køn, etnicitet og aldersfordeling i forbindelse med rekruttering i Forsyningen. Herudover anvendes TUS-samtaler (TeamUdviklingsSamtaler) og MUS-samtaler (MedarbejderUdviklingsSamtaler) som egnede steder at gennemføre dialoger mellem ledelse og medarbejdere i relation til afprøvning af arbejdsfællesskaber o.l. - Vi sikrer både teknisk og økonomisk bæredygtighed i vore opgaveløsninger. Ligesom Forsyningen har fokus på den faglige og den tekniske kvalitet i de valgte opgaveløsninger er det også vigtigt, at dette går hånd i hånd med kvalificeret økonomisk styring. Dette gælder såvel den generelle opgaveløsning i dagligdagen som egentlige projektløsninger. Med afsæt i Forsyningens administrations koordinerende økonomistyring sikres præcise og relevante tilbagemeldinger på den økonomiske udvikling i Forsyningens forskellige opgaver. Endvidere foretages der jævnligt langsigtede økonomiske vurderinger af såvel indtægtsgrundlag som udgiftsniveauer på de enkelte områder.

5 2.3. Medarbejderudvikling og ansvarlighed - Vi arbejder løbende med struktureret medarbejderudvikling for at øge kvaliteten af vores opgaveløsning og for at gøre Fredensborg Forsyning til en attraktiv arbejdsplads. - Vi udøver ledelse i dialog med Forsyningens medarbejdere, hvor fokus er på kvalitet og ansvarlighed i opgaveløsningen. Det er centralt for Fredensborg Forsyning, at virksomheden fremstår som en både faglig og attraktiv arbejdsplads. Dette fordrer, at der finder en kontinuerlig medarbejderudvikling sted. En udvikling, der opkvalificerer opgaveløsningen og den enkelte medarbejders kompetencer. Det fordrer ligeledes, at ledelse sker i øjenhøjde altså at ledelsen har kendskab til medarbejdernes hverdag, og at der hersker gensidig respekt for hinandens roller i hverdagen. Virksomhedens samarbejde i Sikkerheds- samarbejdsudvalget prioriteres højt så der skabes fællesskab omkring væsentlige personaleforhold i Forsyningen. Endelig er det daglige samarbejde mellem medarbejderne indbyrdes og mellem den enkelte medarbejder og ledelsen af central vigtighed. En væsentlig del af det sidstnævnte kan styrkes gennem individuelle MUS-samtaler mellem ledelsen og den enkelte medarbejder, og gennem TUS-samtaler mellem den enkelte afdelingsleder og det samlede team på området. I forbindelse med Virksomhedens Årsrapport vil der blive udarbejdet en Ledelsesrapport, der fokuserer på disse forhold.

6 2.4. Samarbejde på tværs - Vi betragter vores opgaveløsning som en vigtig del af en større sammenhæng både i relation til kommunens samlede indsats, i samarbejde med andre offentlige og private aktører og i relation til Forsyningens brugere. For Fredensborg Forsyning er det vigtigt at blive opfattet som en både aktiv og kvalificeret samarbejdspartner både af aktører i kommunen og af eksterne aktører. Derfor er der fokus på sammenhænge både i relation til opgaveløsning, til konkurrenceforhold, til samfundsmæssige forhold o.l. Fredensborg Forsyning vil gøre sin indflydelse gældende i relevante samarbejdsfora og medvirke til at skabe sammenhænge, der er attraktive for virksomhedens kunder og samarbejdspartnere. I forbindelse med virksomhedens årsrapport vil der være et særskilt afsnit om denne indsats Dialog og kommunikation - Vi ønsker, at vore brugere og samarbejdspartnere opfatter Fredensborg Forsyning som en både kvalificeret og åben virksomhed, hvor dialog og kommunikation er i højsædet. Den daglige kontakt mellem virksomheden og kundernes og samarbejdspartnere skal styrkes løbende gennem en kommunikationsstrategi, der sikrer såvel åbenhed som kvalificeret dialog. Forsyningen vil jævnligt tage initiativ til evaluering af både kunders og samarbejdspartneres oplevelse af virksomhedens information og kommunikation. Disse resultater vil blive refereret i årsrapporten og blive lagt på Fredensborg Forsynings hjemmeside.

7 3. Udvalgte mål i strategiplanen Dette skema indeholder nogle få udvalgte mål, som Fredensborg Forsyning vil arbejde med i strategiperioden 2010 til. Skemaet er et redskab til at følge fremdrift og kommunikere om fremdrift til kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere mm. En samlet oversigt over mål og midler i strategiperioden findes i et selvstændigt dokument. Fokusområde Mål År Status 2010 Ref. Affald: Miljørigtig affaldshåndtering Affald: God service i affaldshåndteringen Mindske energiforbruget til indsamling og håndtering af affald. Give god information om affaldsindsamling Forberedt udbud af alle affaldskontrakter 2011 SMS-service etableres ultimo Affald: Effektive affaldsordninger Mest miljø og service for pengene Forberedt udbud af alle affaldskontrakter. Vand: Bæredygtig og energieffektiv vandforsyning 5% energibesparelse pr. år Kortlægning og forbedringsmuligheder for Fredensborg Vand A/S er kortlagt Klima og Energi 2010 Vand: Vedligehold af vandledningsnettet Lækagetab under 5% pr. år Lækagetab 2010: 3% Vand: Effektivisering. Bedst mulige kvalitet og service til lavest mulige pris. Bedst mulige kvalitet og service til lavest mulige pris Deltaget i benchmarking Spildevand: Afløbssystemer. Velfungerende afløbssystem, der sikrer, at spildevandsbortskaffelsen sker med så få gener som muligt Spildevandsplan er udarbejdet. Spildevandsplan Spildevand: Bæredygtig og energieffektiv kloakforsyning. 5% energibesparelse pr. år Kortlægning og forbedringsmuligheder for Fredensborg Spildevand A/S er kortlagt Klima og Energi 2010 Spildevand: God service tømningsordning for bundfældningstanke. At alle kunder ved hvornår tanke skal tømmes og er blevet tømt Webbaseret system forventes indført ultimo 2010

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere