SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN..."

Transkript

1 SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE... 5 STILLETIME... 5 KONTAKTLÆRERROLLEN... 6 ELEVRÅD... 7 TOSPROGEDE ELEVER... 8 RENGØRING... 8 SKOLEVEJLEDNING - UDDANNELSESVEJLEDNING... 9 LÆRERNE... 9 UNDERVISNINGEN FØLGENDE FAG ER OBLIGATORISKE FOR 9. KLASSERNE: FØLGENDE FAG ER OBLIGATORISKE FOR 10. KLASSERNE: INTERNATIONALE KLASSER SPORTSLINJERNE FODBOLD HÅNDBOLD DANS BADMINTON FITNESS GOLF EXTREME & ADVENTURE FÆLLESTIMER FOREDRAG IT INKLUSION SKRIFTLIGE OG MUNDTLIGE PRØVER BROBYGNING - 10.KLASSER MATEMATIKUGEN- AT FLYTTE HJEMMEFRA

2 DANSKUGEN CAMBRIDGEUGERNE INTROUGEN KULTURREJSER OSO OUTRODAGENE PROJEKTUGE - 9- KLASSE SKIEKSKURSIONEN TERMINSPRØVER AFTENAKTIVITETER MÅLTIDER KØKKENTJANS WEEKENDER SINEFAG EVALUERINGSFORLØB PÅ SINE Sportsefterskolen SINE splan. En indholdsplan er en samlet beskrivelse af undervisningen og samværet pa et kursus. splanen skal beskrive hele kostskolearbejdet, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse samt tydeliggøre, at undervisningen er af bred almen karakter. Der skal udarbejdes en indholdsplan for hvert kursus, skolen afholder. Oversigt over skoleåret Uge 32: Eleverne ankommer - Introuge Uge 42: Efterårsferie Uge 45: Projektuge 9.kl, brobygning 10.kl Uge 48: Dansk uge, Cambridge uge Uge 50: Fremlæggelse af OSO Uge 51: Terminsprøver Uge 52-53: Juleferie Uge 3: Matematikuge, Cambridge uge 2

3 Uge 6: Uge 7: Uge 10: Uge april: Uge 18-19: Uge 22-25: Ski Vinterferie Kulturrejser Påske Linjedag Skriftelige prøver Mundtlig prøveperiode Ved start i de forskellige fag (faglærere) dog senest uge 35: Spørgeark for at lære eleverne at kende: De forskellige fagudvalg udarbejder ark som passer til de forskellige fag. Uge 36/37: Kontakt forældrene pr. telefon: Kontaktlæreren ringer til hjemmene for at fortælle om trivselssamtalen og det første indtryk af eleven og inviterer til forældredag d. 23. oktober I perioden september efterårsferien: Første elevsamtale med skolevejleder. Uge 39: Selvvalgt obligatorisk opgave (OSO) den 22. september. Vejlederne orienterer om selvvalgt opgave/uddannelsesplan (fællestimen) Tematime: Selvvalgt opgave for 10.kl. med alle OSO- lærere den 23. september Brobygningsuger og OSO for 10.klasse Eleverne er i den obligatoriske brobygning, jf. bekendtgørelsen. Uge 43: Forældredag den 23. oktober. Kontaktlærer /forældre /elev: Samtale vedr. elevens trivsel, m.m. Samtalearket er udfyldt på forhånd af eleven og de to første måneder evalueres i samarbejde med eleven, forældrene og kontaktlærer. Målsætningen for det resterende ophold fastlægges. Uge 45: Brobygningsuge og projektuge for 9. klasseeleverne deltager i brobygningsforløb ved Ungdomsuddannelserne i Tønder og Åbenrå Kommune. Eleverne i 10.klasse udarbejder Obligatorisk selvvalgt opgave, der tager afsæt i elevens uddannelsesplan for 9. klasse og som inddrager elevens planer for fremtidig uddannelse og job. 9. klasse projekt + skolevejlederne gennemgår uddannelsesplan. Uge 47: Udtalelser/karakterer for den selvvalgte opgave udleveres til eleverne senest denne dato. 9. klasse: Lærerne i historie, samfundsfag og kristendomskundskab giver eleverne karakterer for projektopgaven. Uge 49: Faglærere afgiver karakterer for de forskellige fag. Uge 51: Standpunktskarakterer fremsendes til hjemmene Uge : Faglærerteamsamtaler den 29. januar. Forældre inviteres til samtale med eleven og dennes faglærere omkring elevens faglige trivsel og udvikling. Desuden afholder kontaktlæreren en trivselssamtale og et fælles husarrangement sammen med de(n) øvrige elevgruppe og kontaktlærer(e). Fra uge 1 - uge : 3

4 2. elevsamtale med skolevejlederne, koder til optagelse.dk udleveres. Vejlederne gennemgår uddannelsesplanen med 9. klasse Optagelse.dk bliver gennemgået for eleverne, af vejlederne i fællestimen i uge 1 Uddannelsessamtale med vejlederne, elev og forældre. Afklarende forældresamtaler med vejlederne forud for studievalg, for de der endnu har uafklarende spørgsmål. Forældre underskriver elevens uddannelsesaftale på via NemID eller digital signatur inden 1. marts Uge : Vejlederne Kim Hansgaard, Jesper Kraak og Iris Beyer afsender ansøgninger uddannelsesstederne i uge 10. Uge 17: Årskarakter afgives af alle faglærere. Linjelærerne afgiver linjeudtalelser Uge 20: Elevevaluering igangsættes på elevintra og formidles af afdelingsleder, Bjarne Hansen og forstander Peter Jepsen. Uge 22: Forældreevaluering igangsættes på forældreintra og formidles af afdelingsleder, Bjarne Hansen og forstander, Peter Jepsen. Uge 24: På baggrund af evalueringerne fra elever og forældre laves en samlet evaluering af skoleåret 2015/16. Der laves fokusmål opfølgningsplan for 2016/17, som blandt andet tager sit afsæt i evalueringen. Uge 27: Evalueringen synliggøres på Uge 32: splanen for skoleåret 2016/17 godkendes og synliggøres på Lov om frie kostskoler Af efterskolelovens 1 fremgår, at de frie kostskoler, såvel som folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler som håndarbejdsskoler tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. På Sportsefterskolen SINE opfylder vi lovens hovedsigte, ved at tilrettelægge vores undervisning og samværsaktiviteter således at eleverne oplever den nævnte oplysning og dannelse. Hovedsigtet er ikke kun knyttet til undervisningen, men til hele kostskoleformen. De dele af samværet, der er tilrettelagt således, at de bidrager til opfyldelse af hovedsigtet, vil blive beskrevet i indholdsplanen. Vores målsætninger i relation til loven I skolens indholdsplan for de enkelte fag beskrives hvad undervisningen indeholder på SINE. I den kan man læse om undervisningen, hvad vi arbejder med og hvad vi ønsker, man som elev på skolen skal opnå kendskab til. Der beskrives blandt andet også, hvordan vores målsætninger tager sig ud i forhold til lovgivningen på området. Det overordnede sigte med undervisningen og samværet på SINE er, at man som elev udfordres, oplyses, dannes, undervises, udvikles, modnes og opdrages, med henblik på at man på bedst mulig vis kan tackle fremtidens udfordringer. 4

5 Værdigrundlag Sportsefterskolen SINE har tre ligeværdige ben. Det sportslige, det faglige og det sociale. Det er SINE s mission, at tilbyde en skole, hvor eleverne har mulighed for at fordybe sig i den sport de brænder for, samtidigt med at de vil få et højt kvalificeret fagligt såvel som socialt skoleophold. Det er SINE s vision at sikre eleverne kompetencer til forberedelse af deres fortsatte sports- arbejds- og studieliv, samt sikre dem en dannelse i en dansk traditionel demokratiforståelse. Eleverne skal opnå sociale kompetencer der gør dem kritiske, aktive og selvstændige borgere i samfundet. Sport Alle elever skal have mulighed for personlig dygtiggørelse Eleverne skal opleve konkurrencer, fællesskab, forskellighed, sammenhold og gensidig respekt Udvikling af sportsånd med fairplay, fordybelse, fascination og udfordringer Bogligt SINE er en gymnasialt rettet skole, som tilbyder et højt fagligt niveau Nøgleordene er udfordringer, kritisk stillingtagen og færdigheder Der er fokus på den enkelte elevs faglige kompetencer, samt udvikling af disse Socialt Et skoleår på SINE skal give eleverne en forståelse for det forpligtende fællesskab i mødet mellem elev- elev og mellem elev- voksen Miljøet er præget af åbenhed og tillid Opholdet skal udvikle en dannelse og en demokratiforståelse, hvor respekten for det enkelte individs forskellighed og intrigeret er nøgleord. Skolens pædagogiske linje og eleverne Vi ønsker at alle elever i forbindelse med deres etårige ophold på skolen, oplever en faglig progression generelt i alle fag ud fra det faglige standpunkt, som de indtager i begyndelsen af kurset eller opholdet. Stilletime I forlængelse af den faglige undervisning er der efter aftensmaden stilletime. I den forbindelse skal eleverne indfinde sig på deres værelse - eller specielt anviste klasselokale hvor de kan lave deres lektier. Vagtlærerne vil i et vist omfang stå til rådighed i stilletimen. Skolen har fra skoleåret 2015/16 plads til 242 elever. Fordelingen tilstræbes at være ligeligt fordelt kønsmæssigt. Skolen henvender sig til elever, der ønsker et 9. eller 10. skoleår. SINE tilbyder kurser, der er åbne for alle. SINE tilbyder ikke specialundervisning. 5

6 Kontaktlærerrollen et med kontaktlæreren er, at skabe en stærk relation mellem elev- forældre- lærer, som giver tryghed for alle. - at kontaktlæreren holde øje med, at eleven trives. - at kontaktlæreren taler med eleven om efterskolelivet. - at kontaktlæreren holder tæt kontakt til forældrene. Eleven skal altid kunne tale med kontaktlæreren, hvis der er problemer eller spørgsmål. - Én lærer pr elever (fra samme hus). - Kontaktlæreren har kontakt med sine elever mindst fire gange i ugen. - Der skabes personligt overblik over elevernes situation, familie, fortid. (samtaleskema aug. kopi til afdelingsleder, Dan Dybboe.) - Der skabes personligt overblik over elevernes målsætninger indenfor skolens kerneområder. - Der evalueres løbende på elevens udvikling indenfor målsætningerne og disse justeres efter behov. - Den enkelte samtale opprioriteres som et væsentlig aspekt af kontaktlærerfunktionen. - Der følges konsekvent op på alle situationer som går imod målsætninger og skolens regelsæt konsekvent i betydningen af tilstedeværelse, hjælp, interesse, samtaler med elev/hjem og eventuelle sanktionsmuligheder. - Der skabes en naturlig kontakt til hjemmet, hvor den hjemadgående information balanceres fornuftigt. - Sociale arrangementer laves med baggrund i kontaktgruppen. - Der kan stadig koordineres på tværs af kontaktlærerne i tilfælde af praktiske hustemaer rengøring, toiletter osv. - Kommunikation prioriteres højt og derfor vigtigt at vagtbogen benyttes og at forstanderen informeres løbende. - Der er underretningspligt om alle forhold, der vedrører elevens mistrivsel, men vi vil også gerne høre de gode historier. - Alvorlige sanktioner sker stadig i et samarbejde med ledelsen. - Fritagelse én dag ved kontaktlæreren og flere dage ved Forstanderen. Praksis 14 elevhuse har tilknyttet 2-3 kontaktlærere. Kontaktlærernes fornemste opgaver er: Sikre en god social omgang i huset. Sikre en god kontakt til forældrene. Sikre den enkelte elevs sociale velbefindende. Dette sker ved bl.a. praktisk at sørge for 4 mails eller brev, til forældrene. Gennemgang af husliste på velkomstdagen. Husk e- mail adresser. Kontakt til forældre til børn, der måtte være problemer med af en hvilken som helst art. Daglige besøg i huset med bl.a. sygebesøg og kontakten til disses forældre. 6

7 Opfølgning af episoder debatteret på lærermøder. Opfølgning af henvendelser om elever fra vagtlærerne. Kontaktlærerne skal så vidt muligt spise sammen med sit hus. Hyggeaftener. 2 husarrangementer pr. år. 1 i efterår, 1 i forår. Skolen giver 75,- pr. elev pr. arrangement skal også dække lærere og kørsel. Kørsel i skolens bus koster 450,- Konsultationer husvis i efteråret. Ved problemer med elever i undervisningen, på vagten om natten, til træning m.m. gives der besked til kontaktlæreren, der søger for at klare problemet med den eller de pågældende elever. Kontaktlærerne sikrer inden elevernes ankomst: Tjekke værelset for: Papirkurv Opslagstavler Pærer Navneskilte på dørene Diverse opslag på tavlerne Brandalarmer / batterier Bankboks, tjekke koder Kontaktlærerne afholder ugentligt min husmøde. Husmødet afholdes efter denne skabelon på P- møderne: Kl : Eleverne hjælpes i gang med rengøringen Kl : P- møde Kl : Tjek af elevrengøringen/husmøde/kontaktlærermøde Dette for at skabe den bedst mulige kommunikation mellem elever - kontaktlærere og omvendt, samt kommunikationen til hele lærerkollegiet. Husmøderne bruges til: Debat af forskellige problemstillinger i huset. Udarbejdelse og fastholdelse af rengøringsplaner, koordineret med alle husene. Udarbejdelse og fastholdelse af leveregler i huset koordineret med alle husene. Hyggetimer med spil historiefortælling lege løs snak m.m. Elevråd På skolen vælges et elevråd. 1. Elevrådet vælges inden efterårsferien. Der vælges to repræsentanter fra hvert hus. Desuden vælger lærerne en lærerrepræsentant, der, når elevrådet og /eller lærerrådet ønsker det, deltager i møderne. Der holdes møde mindste en gang pr. måned fx den første uge i hver måned. 7

8 2. Formanden indkalder til elevrådsmøder ved opslag og dagsorden, som slås op på opslagstavlen i fællesrummet. 3. Elevrådets hovedopgave er: at fremme et godt samarbejde mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og personale. Samt bidrage til skolens fortsatte sociale udvikling. 4. Elevrådets arbejdsopgaver. Elevrådet kan tage sig af aktiviteter i elevernes fritid fx elevrådsfester, filmaften, sportsturneringer, fordeling af tid til forskellige sportsaktiviteter i hallen, spilleaftener, hyggeaftener i hus, salg til diverse arrangementer m.m. 5. Økonomi.Rådets aktiviteter hviler i sig selv. Der kan dog i visse tilfælde søges om bidrag, som vedtages på personalemøder. 6. Elevrådet kan sende to repræsentanter til personalemødet for at fremlægge forslag til rådet. De fremkomne ønsker drøftes på et lukket personalemøde. Efter personalemødet orienterer lærerrepræsentanten elevrådet om personalets beslutning. Elevrådets husrepræsentanter giver orienteringen videre til eget hus. Tosprogede elever Hvert år modtager vi elever fra andre lande. Hovedparten af vores tosprogede elever kommer fra Tyskland. Nogle elever forstår og taler dansk, mens andre kun har små danskkundskaber. Vi samler som regel de tosprogede elever med sprogvanskeligheder i fælles huse, og tilknytter en tosproget kontaktlærer. Eleverne vælger som oftest vores Cambridge klasser, hvor det meste undervisning foregår på engelsk. Alt efter sprogtilegnelse sætter vi ind med forskellige tiltag som f.eks. buddie- elever, ekstra undervisning mm. Rengøring Hvert elevhus har et rengøringsområde. Disse rengøringsområder skal ordnes hver dag fra kl Hvert hus skal dagligt ryddes op. Onsdag er der stor rengøring i personalemødetiden og hver fredag skal huset være ryddet inden eleverne forlader skolen. Det er vagtlærerens opgave at se til, at dette bliver udført. Det er kontaktlærerens opgave at følge op hvis det ikke sker. Elevværelserne skal dagligt opryddes og ugentligt rengøres. Søndag inden aftensmaden, sørger weekendeleverne for, at der ser pænt ud på skolen. Se hvordan rengøringen foregår på Der må ikke flyttes på møblerne. Alt hænges op med lærer- tyggegummi. 8

9 Skolevejledning - uddannelsesvejledning Skolen har 3 vejledere, der i det daglige varetager vejlederfunktionen i forbindelse med elevernes individuelle videre uddannelse. De bistår desuden eleverne i forbindelse med brobygningsforløb og i forbindelse med den digitale koordinerede tilmelding. Vejledningens mål er at skabe den bedst mulige basis for den enkelte elevs valg af videreuddannelse, erhvervsvalg, og personlige bevidstgørelse om egne muligheder og ønsker. Vejledningen udføres i et tæt samarbejde blandt alle ansatte med særlig vægt på kontaktlæreren, skolevejlederne og hjemmene. - at give eleverne alsidig information for at kunne vælge - at bevidstgøre eleverne om egne ressourcer og begrænsninger - at træne/øve eleverne i informationssøgning og i at træffe valg - at orientere om arbejdsmuligheder og uddannelsesmuligheder, ogsa uden for landets grænser - at arbejde med den enkeltes handlingsplan - at give mulighed for selv at opsøge og tilrettelægge praktik (i skoleferier) - at give kvalificeret individuel rådgivning Alle elever får vejledningssamtaler/udviklingssamtaler både med kontaktlæreren, faglærerne og skolevejlederne. Alle elever får mindst to individuelle samtaler med skolevejlederne. Vejledningsforløbet starter i begyndelsen af skoleåret. Forældresamtalen i januar/februar måned omhandler, hvad eleven skal i gang med efter efterskoleopholdet. Skolevejledere i skoleåret er: Kim Hansgaard, Iris Beyer og Jesper Kraak Slutmål At eleverne bliver i stand til at træffe det rigtige studievalg. Lærerne SINEs lærerpersonale består af 33 lærere. Vi har mange lærere, som både underviser i linjesport og 1-2 boglige fagområder. Desuden har vi lærere, som kun har boglige fag og valgfag. Der er en blanding af erfarne og rutinerede lærere med mere end 10 års undervisningserfaring og forholdsvis nyuddannede lærere. Linjelærerne i sport har alle haft eller har forsat stort berøringsflade med sporten. De har suppleret deres grunduddannelse med kurser og efteruddannelse, så de på en kvalificeret måde kan videreudvikle eleverne sportsligt og mentalt. Personalepolitisk målsætning SINEs personalepolitik er udtryk for en ramme, som skal være med til at gøre skolen til en attraktiv arbejdsplads med medarbejdere, som vil arbejde for skolens værdigrundlag og målsætning. Skolen ønsker at tiltrække og fastholde fagligt kompetente og inspirerende medarbejdere, som vil være med til at skabe et arbejdsmiljø som er præget af arbejdsglæde, engagement, gensidig tillid 9

10 og respekt. Dette gøres ved at opmuntre hver enkelt medarbejder til faglig og personlig udvikling. Den overordnede personalepolitik udmøntes i en række delpolitikker. Lønforhold Det pædagogiske personale og køkkenpersonalet ansættes i henhold til gældende overenskomst på området. Der er for alle arbejdsgrupper lavet en lønaftale, der sikrer en lønudvikling, der tager afsæt i kvalifikationer, erfaring og resultater. Der afsættes årligt i budgettet et beløb til decentral løn. Bestyrelsen udstikker ledelsens overordnede retningslinjer for fordelingen, hvorefter forstanderen forhandler med tillidsrepræsentanten og det teknisk/administrative personale. Indtil videre indgås kun etårige aftaler om funktionsløn, der udbetales løbende. Beløbet udbetales med 50% pr løbende måned og de resterende 50% i juli måned. Efter- og videreuddannelse - kurser Som skole er det vores primære opgave at ruste eleverne til at klare de udfordringer og opgaver der stilles i det til enhver tid eksisterende samfund. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne på deres fagområde løbende ajourføres på et højt niveau. Som arbejdsplads ønsker vi derfor at etablere en efter- og videreuddannelsespolitik, der giver medarbejderne mulighed for og pligt til at leve op til dette formål. For at sikre at medarbejderne trives og er inspirerende, er det vigtigt, at der i udviklingssamtalerne tages hensyn til deres personlige ønsker. I budgettet afsættes midler til medarbejdernes efter- og videreuddannelse. For skolens pædagogiske personale gælder: Korte kurser (en- dags m.v.) vælges primært efter interesse og efter aftale med ledelsen. Disse bevilges hen over skoleåret. Længere uddannelsesforløb vælges/tildeles i henhold til aktuelle skoleudviklingsplaner. Disse bevilliges derfor af skolens ledelse, hvortil ansøgningen stiles inden. Tidsrammen herfor vil ofte være inden skoleårets begyndelse, da disse skal indregnes i aktivitetsplanen udover restpuljen. For skolens tekniske og administrative personale gælder: Kurser bevilliges via skolens ledelse. Udviklingssamtaler For at fastholde arbejdsglæde, engagement og udvikling afholdes der hvert år samtaler mellem hver medarbejder og skolens forstander. Samtalerne er fortrolige og skal være forberedt af begge parter ud fra et sæt givne fælles retningslinjer. Der bliver skrevet et referat af samtalen, som opbevares af begge parter. Samtalerne skal både være fremadrettede og evaluere tidligere fastsatte mål. Emner som bør drøftes er: Samarbejde og trivsel, faglig og social udvikling herunder ønsker om videre- eller efteruddannelse. 10

11 Herudover kan tænkes ønsker om ændringer i arbejdsopgaver, drøftelse af eventuelle utilfredsstillende forhold og plan for hvordan de ændres. Der udleveres skema til forberedelse af samtalerne. Emner, der ønskes drøftet herudover, aftales på forhånd. Lærere i skoleåret 2015/16: Lærere: mail Linje fag Andet Søren Andersen Håndbold Matematik Thor Andersen Golf Iris Beyer Tysk - dansk Skolevejleder Rikke Bøttcher Fodbold Jean Callesen Håndbold Matematik Thomas Dabelsteen Fodbold Dansk- historie Dan Dybboe Basketball Dansk Rikke Gammelgaard Dansk- tysk barsel Joel Guy Fransk Bjarne Hansen Fodbold Tysk afdelingsleder Kim V. Hansgaard Fodbold Tysk Skolevejleder Kasper Heilmann Håndbold souschef Pia Hoffman Fitness fysioterapi Lene Marie Jacobsen Badminton Matematik- biologi Stine Beck Jensen Dans Matematik Jesper Kraak Golf Tysk- matematik Skolevejleder Sten Madsen Fodbold Fysik- Science Cambridge Trine Nøddesbo Håndbold Matematik Martin Ockens Matematik- fysik 11

12 Chris Orton Joakim Mathias Pedersen weekender Steffen Schulz Charlotte S. Thomas Dans Jakob Toft Badminton Trine Lønne Fitness Louise Helstrup Fodbold Troels Toftegaard Håndbold Christian Valther Badminton Lisbeth Birkmose Mark Bendixen Rasmus Ringgaard Fodbold Sisse Gram Jan Nino Jørgensen Fodbold Fodbold Handbold Matematik- engelsk Matematik- engelsk Engelsk Matematik Dansk Dansk Tysk Engelsk Dansk- engesk- tysk Dansk- Håndbold samfundsfag Dansk Fysik- matematik Cambridge IT- Kommunikation Undervisningen Kvalitet er et nøgleord i al undervisning på Sportsefterskolen SINE, og vi har det mål, at eleven efter et år hos os, vil være blevet dygtigere, fysisk og psykisk stærkere, socialt engageret samt mere nysgerrig og videbegærlig. Der vil være mindst 35 timers undervisning om ugen, hvoraf en del af disse er idrætslige fag. Undervisningen på Sportsefterskolen SINE er delt i følgende hovedområder: A. Almene undervisningsfag og orienteringsfag B. Sportslinjerne C. Fællestimer Vi vil gerne, at eleverne oplever det enkelte fag som et middel til at opnå viden og færdigheder, og vi forsøger på, at skabe en tydelig forbindelse mellem skolens værdigrundlag og undervisningen i de enkelte fag. Ligeledes tilstræber vi også at få et solidt fagligt indhold i de forskellige projekt og emneuger m.m. vi afholder i årets løb. 12

13 Flerlærersystemet, hvor der er flere lærere tilstede i undervisningen, benyttes ved store hold. Holdstørrelserne varierer fra elever pr. Hold. Med enkelte udsving i hver retning. Vi organiserer vores skema i 2 spor. I hvert spor placeres linjerne, så det elevantalsmæssigt passer nogenlunde ens. Følgende fag er obligatoriske for 9. Klasserne: Dansk (7 * 45 minutter) Matematik (5 * 45 minutter) Engelsk (4 * 45 minutter) Fysik/kemi (3 * 45 minutter) Geografi (2 * 45 minutter) Biologi (2 * 45 minutter) Idræt (2 * 45 minutter) Historie (2 * 45 minutter) Samfundsfag (2 * 45 minutter) Tysk eller fransk (4 * 45 minutter) Følgende fag er obligatoriske for 10. Klasserne: Dansk (6 * 45 minutter) Matematik (5 * 45 minutter) Engelsk (4 * 45 minutter) Valgfag: Tysk (4 * 45 minutter) Fysik/kemi (3 * 45 minutter) Fransk (4 * 45 minutter) Da ovenstående fag alle er prøvefag, følger undervisningsindholdet i hovedtrækkene de af undervisningsministeriet udsendte bekendtgørelser, vejledninger m.m. Se fælles mål - Maal Internationale klasser Sportsefterskolen SINE tilbyder Cambridge International Examinations til 10. klasse. De unge i dag skal kunne begå sig i en globaliseret verden, og over hele verden ses en tendens mod engelsksproget undervisning. Cambridge International Examinations er internationalt anerkendt, hvilket betyder at elever med Cambridge bevis har adgang til udenlandske uddannelsesinstitutioner. (International General Certificate of Secondary Education - IGCSE) Engelsk som undervisningssprog er ligeledes blevet mere udbredt i Danmark, så ved at vælge Cambridge linjen på Sportsefterskolen SINE, står eleven med et solidt udgangspunkt for den fremtidige uddannelse. 13

14 Cambridge linjen er for den engagerede elev, der har lyst til at udvikle sig fagligt - både på det naturvidenskabelige og humanistiske område. Undervisningen foregår på engelsk - dansk og tysk undtaget - så det anbefales at elevens engelske kundskaber er gode både mundtligt og skriftligt. Sportsefterskolen SINE tilbyder følgende Cambridge fag: IGCSE English - Second Language IGCSE Mathematics IGCSE Global Perspectives IGCSE Combined Science IGCSE German Se læseplanerne for IGSCE fagene på and- qualifications/cambridge- secondary- 2/cambridge- igcse/subjects/ Hvis man vælger Cambridge klasserne, og fortryder, er det er muligt springe over på almindelig 10. klasse FS10, men det skal ske inden efterårsferien. Sportslinjerne På SINE tilbyder vi 7 forskellige sportslinjer. Sportslinjerne er tildelt 5 ugentlige undervisningslektioner á 1,5 timer. På sportslinjen vil du få en grundig og alsidig teoretisk og praktisk undervisning. et med undervisningen er at dygtiggøre og udvikle dig såvel fysisk, som mentalt. Vi lægger vægt på, at eleven gennem aktiv deltagelse sammen med de øvrige på linjen er med til at præge undervisningen og planlægge timernes indhold. Samarbejdet mellem eleverne og linjelærerne er derfor højt prioriteret og vil gå forud for den enkelte elevs præstationer. Eleverne må dog meget gerne have personlige ambitioner. Der kræves ingen specielle forudsætninger for at vælge sig ind på sportslinjerne. Det eneste, der kræves er, at eleven skal være nysgerrig, indstillet på målrettet træning og være højt dedikeret til den valgte sport. Vi har en fysioterapeut på skolen, som diagnosticerer og behandler skader i det omfang, det er muligt. Fodbold Læs på hjemmesiden - fodbolddrenge efterskole Læs på hjemmesiden - fodboldpiger piger Håndbold Læs på hjemmesiden håndbolddrenge efterskole Læs på hjemmesiden håndboldpiger handboldlinjen Dans Læs på hjemmesiden 14

15 Badminton Læs på hjemmesiden badmintonlinjen1 Fitness Læs på hjemmesiden linje- pa- efterskolen Golf Læs på hjemmesiden efterskole Extreme & Adventure Læs på hjemmesiden og- adventuresport- linjen Fællestimer Fællestimer er timer i ugeskemaet, hvor eleverne blandt andet kan komme til orde med ønsker og problemer. Alle på skolen er ansvarlige for, hvordan fællesskabet kommer til at fungere. Det er derfor vigtigt, at eleverne bliver parate til tage et medansvar, og aktivt leve med i skolens hverdag.. Fællestimerne indeholder diskussion om aktuelle emner, dansk kultur, historiefortælling eller andre emner, som har interesse for fællesskabet. Der er indlagt 2*45 minutters fællestimer pr. Uge. Foredrag I løbet af skoleåret bookes forskellige foredragsholdere. Vi tilstræber et sted ml. 3-5 foredragsholdere pr. År. IT Megen kommunikation og opgaver foregår via internettet. Alle elever medbringer derfor fra skolestart en bærbar PC/MAC, samt egen IPAD minimum version 4, som bruges i undervisningen. I alle klasselokalerne er der opsat Apple Tv er, som muliggør trådløs skærmoverførsel fra ipad/mac. Der er trådløst netværk over alt på skolen. Megen kommunikation mellem skole og hjem foregår via forældreintra. Inklusion SINE tilbyder i et vist omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som ikke kun kan understøttes ved undervisningsdifferentiering. Inklusionstilbuddet på SINE aftales individuelt med den enkelte elev, elevens forældre og eventuelt PPR. Tilbuddet udarbejdes på baggrund af ovennævnte aftaler, men vil for det meste være 15

16 - Sproglig støtte - Ekstra individuelle samtaler med kontaktlærer og/eller AKT- lærer Vi har afsat en pulje timer til 4 AKT- lærere, som I høj grad skal bruges på individuelle samtaler med vores elever. Der skal udarbejdes en skriftlig handleplan med beskrivelse af individuelle tilbud til eleven. Planen skal indeholde konkrete mål for eleven undervisning samt øvrige pædagogiske tiltag og aktiviteter. Slutmål: Handleplanen er et redskab til elevens lærer samt kontaktlærer og den skal være omdrejningspunkt for en løbende evaluering af skolen støtte til eleven. Skriftlige og mundtlige prøver Skolen afholder mundtlige og skriftlige prøver maj- juni. Når de mundtlige prøver starter i juni, tilbydes eleverne læsedage. Disse adskiller sig fra hverdagens strukturerede undervisning og er et alternativ til læseferie. et med de afsluttende mundtlige og skriftlige prøver er at læse i fagenes overordnede mål (se nærmere ovenfor). Brobygning - 10.klasser - At eleverne får kendskab til undervisningen på ungdomsuddannelserne De ungdomsuddannelser, som eleverne kan besøge, vil primært være beliggende i Tønder- området. Eleverne kan komme på besøg på gymnasiet, HF, handelsskolen, teknisk skole, landbrugsskole samt SOSU- uddannelsen. Brobygningen har en varighed af 1 uge Slutmål - At eleverne bliver afklarede i forhold til, hvilken ungdomsuddannelse de vil søge ind på efter efterskoleopholdet. Matematikugen- At flytte hjemmefra Ligger i uge 3 16

17 Eleverne skal i ugen få et større kendskab til hvad det kræver økonomisk, når man skal til at stå på egne ben. Eleverne vil få et indblik i hvilke faktorer der spiller ind på deres privatøkonomi, og samtidig vil de få et overblik over hvilke økonomiske poster (indtægter/udgifter) der er, når man skal flytte hjemmefra. Endelig opnår eleverne et kendskab til de muligheder, internettet giver for at søge oplysninger. Samlet skal ugen give eleverne en bedre ballast for at disponere rigtigt når de om nogle år selv skal styre deres privatøkonomi. Oplæg fra Bank Herunder lån, kredit, budget og forsikring Control your money Danske Banks materiale om at flytte hjemmefra Opstarts materiale hvor eleverne skal løse opgaver om at flytte hjemmefra Budget Indtægter/udgifter (mad, lejlighed/værelse, faste udgifter osv.) Oplæg fra SKAT Hvad/hvordan/hvorfor Lån og opsparing Renter, ydelse, afdrag, hurtiglån ÅOP Eleverne laver opgaver med hovedoverskriften at flytte hjemmefra Opgaver med elementer fra ugens hovedoverskrifter Produktion af økonomispil Laves med elementer fra ugen, prøves af og vurderes af andre grupper Eleverne arbejder sammen i par og det hele skal munde ud i en fremlæggelse fredag, hvor dele af ugens elementer skal indgå. Alle elever får tildelt en karakter, som vil indgå som en del af den samlede bedømmelse af eleven i matematik. Slutmål Eleverne skal gøres bevidste om og parate til et varetage deres egen privatøkonomi den dag de flytter hjemmefra. Danskugen Ligger i uge 48 Danskugen planlægges med udgangspunkt i forenklede fællesmål for faget dansk. Ugen planlægges af danskteamet, i ugerne op til. Cambridgeugerne Ligger i uge 48 og uge 3 Mens skolens andre elever har enten dansk eller matematikuge, har cambridgeeleverne 17

18 opfølgningskursus i math, science og global perspective. Introugen Lærer hinanden og skolens personale at kende. At give tryghed i det at være et nyt sted. At lette overgangen fra at flytte fra trygge omgivelser til SINE. Lære skolens holdninger og regelsæt. Introduktion til linjerne. I løbet af de første 5 dage på SINE vil der være et specielt tilrettelagt program, der blandt andet tager udgangspunkt i ugens formål. Programmet er sammensat af forskellige sociale og fysiske aktiviteter. Det er vigtigt for os at eleverne hurtigt vil føle sig velkomne og hurtigt bliver trygge. Eleverne skal hurtigt have mulighed for at lære kammerater at kende, det gøres blandt andet ved at lave sociale aktiviteter i husgruppen. I forbindelse med introugen vil eleverne også stifte bekendtskab med deres sportslinje. Det er vigtigt for os, at eleverne også hurtigt får skabt gode sociale relationer til kammeraterne på linjerne Slutmål At eleverne hurtigt bliver fortrolige med dagligdagen på SINE og bliver fortrolige med vores rutiner At eleverne ses i forskellige sociale relationer At eleverne er begyndt at danne sig et netværk, som gerne skulle videreudvikles. Introugeskemaet SINE august 2015 Onsdag 5/8 Torsdag 6/8 Fredag 7/8 Lørdag 8/ Morgenmad Morgenmad Morgenmad :00 Bytur - husvis findes nøglestederne i Løgumkloster ved en form for stjernecykelløb JM tovholder + ALLE KONTAKTLÆRERE Efter byturen er man sammen med Kontaktgruppen: Fotografering (hus & værelse) BH, DD, TT 9:30 11:30 1 huslærer pr hus DD Fællesrumsdekorering: Hvert fællesrum har et budget, som det kan dekoreres for Linjedag ALLE LINJELÆRERE Styrkelokale Fysioterapi Spillerprofiler til hjemmesiden 18

19 12.00 Opstart forberedelse ALLE Opstart Kontaktgruppemøder Fællesmøder ALLE Spisning Hygge, regler, rytme, forventninger samt lære hinanden at kende Spisning KONTAKTLÆRERE Rengøring ALLE KONTAKTLÆRERE Linjeintro ALLE LINJELÆRERE Grå blok i haller indtil Pause mellem Spisning Kun fantasien sætter grænser Spisning Skovtur aktivitetsposter husgruppevis. DD Spisning Spisning Linjedag ALLE LINJELÆRERE Spisning Vagt + socialt ALLE Vagt + akt Vagt + akt Vagt + akt Søndag 9/ Morgenmad SINE - Tri. Mandag 10/ Morgenmad Grå blok: Skemainfo efterfulgt af skema. Hvid blok: Linjer Hvid blok: Skemainfo efterfulgt af skema. Grå blok: Linjer Spisning IT intro Fotografering spisebord BH, TT, DD Spisning Efter vagtplan Alm. Skema Tilbud: Svømning, tennis, rundbold osv. DD 19

20 Spisning Vagt + akt (Fællesrumsvinder kåres) DD Spisning Vagt Efter vagtplan Kulturrejser At eleverne skal møde, træne og spille mod andre unge, som brænder lige så meget for deres sport, som de selv gør. At eleverne skal møde spændende kulturelle seværdigheder, oplevelser og tilbud i nærområdet At eleverne gennem kulturmøder skal opleve andre lokale unges livsstile og holdninger. Vi har valgt at sende de unge ud i verden lige netop der, hvor deres sportslinje har den største bevågenhed, og hvor verdensstjerner har hjemmebane. Det betyder f.eks. at badmintoneleverne er i Beijing, danserne er i New York og fodboldpigerne er i Atlanta mm. Slutmål At eleverne får udviklet deres kulturelle, sportslige og sociale horisont. OSO Skal hjælpe eleverne i en afklaring med hensyn til valg af kommende uddannelse og job. Rammerne for opgaven er, at eleven skal vælge et erhverv, de vil koncentrere sig særligt om. Ud fra en række konkrete krav, der fremgår af kompendium som udleveres til eleverne, skal eleverne udarbejde en rapport, en praktisk opgave samt lave en mundtlig fremlæggelse. Eleverne kan under hele forløbet modtage en vejledning. Slutmål At eleverne gennem arbejdet opnår erfaringer med den valgte erhverv. At eleverne opnår erkendelser i forholdt til videre valg at uddannelse og job. Outrodagene At eleverne får taget ordentlig afsked med hinanden og skolen Outrodagene starter med en afslutningstur med en enkelt overnatning i det fri. Vi vil gerne, at de sidste dage også byder på sociale aktiviteter med mulighed for at indgå i et aktivt forpligtende fællesskab. 20

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne og rammerne for Sportsefterskolen SINE, for at give dig og dine forældre mulighed for at vurdere, om denne skole

Læs mere

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne og rammerne for Sportsefterskolen SINE, for at give dig og dine forældre mulighed for at vurdere, om denne skole

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne og rammerne for Sportsefterskolen SINE, for at give dig og dine forældre mulighed for at vurdere, om denne skole

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 HER BLIVER DIN VERDEN MEGET STØRRE SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE UDBYDER PRØVER I OG SAMARBEJDER MED REJSBY - EN VERDEN TIL FORSKEL Efterskoleforeningens vejledningssyn Hvad er

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

KOSTPOLITIK. Emmerske Efterskoles

KOSTPOLITIK. Emmerske Efterskoles Emmerske Efterskoles KOSTPOLITIK Vi vil gerne servere en sund og varieret kost. Vi vil give gode spisevaner og madkultur. Vi vil opdrage til god dansk bordskik. Et måltid skal være en god sanseoplevelse.

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- og kostpolitik for Herslev Flexinstitution I Børnehuset har vi valgt at sætte fokus på børnehavens kost- og trivselspolitik. Dette

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

2014/2015. klassecenter HOLBÆK

2014/2015. klassecenter HOLBÆK 2014/2015 klassecenter 10. HOLBÆK Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016 Nyhedsbrev November 2016 Kære forældre Først og fremmest tusind tak for forældre-weekenden. Det var rigtig dejligt at have jer i huset og mærke jeres positive bidrag til, at det blev en rigtig god weekend

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikforløb på Sportsefterskolen SINE niveau 3

Uddannelsesplan for praktikforløb på Sportsefterskolen SINE niveau 3 Uddannelsesplan for praktikforløb på Sportsefterskolen SINE niveau 3 Kære lærerstuderende Vi glæder os til et samarbejde med dig vi er glade for at have praktikanter, da I bringer et friskt inspirerende

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

1 KC. Struer. Ungdomsskolen. Brobygning. Dansk Matematik Engelsk. Tysk Fysik/Kemi. Linjefag

1 KC. Struer. Ungdomsskolen. Brobygning. Dansk Matematik Engelsk. Tysk Fysik/Kemi. Linjefag 0 1 KC. Struer Brobygning Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik/Kemi Linjefag 10. KlasseCenter Struer Skolegade 5B 7600 Struer Tlf. 96 84 86 01 Ungdomsskolen Faktaoplysning for 10. KlasseCenter Struer Adresse...

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10. klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

HOLBÆK. 10. klassecenter

HOLBÆK. 10. klassecenter HOLBÆK 10. klassecenter Holbæk 10. klassecenter Vores tilbud på Holbæk 10. klassecenter er til dig, der har brug for at blive stærkere fagligt eller personligt. Vi bestræber os på at hjælpe dig med at

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca 10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN 3. + 5. NOVEMBER 2014 KLOKKEN 17.30 ca. 19.30 PROGRAM UDDANNELSESPARATHED STANDPUNKT TIDSRAMME ELEVEVALUERING BROBYGNING UGE 47,48 PRAKTIK UGE 47,48 ANDRE PRAKTIKMULIGHEDER

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende.

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset Vest. De voksne i Stjernehuset Vest hedder: Hanne, Majken,

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Baunehøj Efterskole Strategi 2018

Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Strategi 2018 Baunehøj Efterskoles opgave er at bidrage til en bedre verden gennem en videbegærlig, kritisk, aktiv, modig og frimodig ungdom. Vi løser denne opgave ved

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere