Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus"

Transkript

1 Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009

2 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer... 5 Budget... 5 Bygninger, faciliteter og apparatur... 6 ORGANISATION... 6 Struktur, systemer og ledelse... 6 Samarbejde YDELSER...11 EFFEKT...12 Faglig kvalitet Patientoplevet kvalitet SUPPLERENDE MATERIALE...13 BILAG 1:ET EKSEMPEL PÅ ET KARRIEREFORLØB

3 Baggrund Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje på Århus Sygehus er en naturlig følge af Strategi for Århus Universitetshospital 1, Strategi for forskning Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi ved Århus Sygehus 2 og Virksomhedsgrundlag, Århus Sygehus 3. Strategien 1 lægger op til, at universitetshospitalet skal fungere som en stærk dynamo for hele det vestdanske område Region Midtjylland, primærsektoren og kommunerne. Formål Formålet med at etablere en Forskningsenhed for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er: at udvikle viden som sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale kan anvende i indsatsen over for patienterne at skabe en stærk og bæredygtig organisation omkring den eksisterende og fremtidige forskning i klinisk sygepleje at arbejde for at der er de nødvendige fysiske rammer, og at der allokeres ressourcer i form af økonomi til bemanding af enheden at understøtte realiseringen af strategi for forskning inden for sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2 Der er to centrale forudsætninger for at opretholde en stærk position på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Den ene er visionen for Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, hvor viden og behandling er grundpillerne for hospitalets eksistensberettigelse. Ambitionen er, at kunne give den bedste behandling på grundlag af den største viden. Viden og behandling er en integreret del af Virksomhedsgrundlaget for Århus Sygehus og indgår i det daglige arbejde, strategier og handleplaner. Den anden er de to grundsætninger i strategi for Århus Universitetshospital. Grundsætningerne er en integreret del af Virksomhedsgrundlaget for Århus Sygehus. Den første grundsætning er: 1 Strategi for Århus Universitetshospital. Marts Strategi for forskning Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi. Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. December

4 Der er en uløselig sammenhæng mellem grundforskning, klinisk forskning og klinisk udvikling og dermed pleje og behandling. Det kommer til udtryk i det daglige arbejde på Århus Sygehus via den sammenvævede struktur, hvor forskningslaboratorier og forskningspersonale integreres i hospitalets arbejde. Forskning og udvikling sker primært via netværksorganisering. Den anden grundsætning er: At uddannelse skal være forskningsbaseret. Forskning og udvikling og ikke mindst arbejdet med udvikling af kliniske retningsliner er grundlaget for den kliniske del af uddannelserne og dermed medarbejdernes kompetencer. Forudsætningerne fordrer en aktiv medvirken fra sygeplejens side i arbejdet med udviklingen af den sundhedsfaglige kvalitet. For at realisere dette har Århus Sygehus formuleret følgende vision for sygeplejen: Sygeplejen på Århus Sygehus er kendt for høj faglig kvalitet på det kliniske, forsknings-, uddannelses- og ledelsesmæssige niveau. Kvaliteten kan måle sig med højeste nationale og internationale standarder. Patientbehandling og pleje udøves i videst muligt omfang på et forsknings- og evidensbaseret grundlag båret af professionel omsorg 4. Visionen og forudsætningerne har været styrende for en kontinuerlig forsknings- og udviklingsbaseret forandringsproces på Århus Sygehus. De væsentligste afsæt for forandringsprocessen har været og er ledelses- og stabsstrukturen, de udarbejdede strategier inden for uddannelse, forskning, dokumentation, evidens og monitorering og et stort fagligt engagement blandt de fagprofessionelle og lederne 5 Nærværende notat om etablering af Forskningsenheden for Sygepleje skal betragtes som en delstrategi til de ovenfor nævnte strategier. Det begrundes i, at notatet primært handler om, hvordan sygeplejefaget igennem de næste tre til fem år skal arbejde målrettet med at etablere de rette fysiske rammer, 4 Bruun K., Skånning Nielsen E. Notat vedrørende organisering af forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og dokumentation. Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Bruun K., Skånning Nielsen E. Etablering af et klinisk forskningsmiljø kræver visioner og langsigtede strategier. I: Perspektiver på forskning. Red. Frederiksen K.et al. JCVU Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen

5 opbygge en organisation med en universitær stillingsstruktur og allokere den nødvendige økonomi til området. Det er en naturlig følge, at etablere en virtuel murstensløs forskningsenhed for sygepleje på Århus Sygehus, der kan understøtte de etablerede forskningsmiljøer inden for sygepleje. Omdømme Vi ønsker, at enhed for forskning i klinisk sygepleje på Århus Sygehus er kendt, anerkendt og efterspurgt lokalt, nationalt og internationalt for sine forskningsresultater. Og at forskning i sygeplejen tildeles midler på lige fod med andre fagområder. Ressourcer Menneskelige ressourcer og kompetencer Et stigende antal sygeplejersker forventes at kvalificere sig til at udøve klinisk udvikling og forskning på master- og kandidatniveau. Afdelingsledelserne har ansvar for at skabe de nødvendige rammer og vilkår for uddannelse og projektgennemførelse. Det er hensigten, at 30 % af de kliniske sygeplejespecialister erhverver sig forskningskompetencer med en ph.d.-grad. Et eksempel på et karriereforløb er beskrevet i bilag 1. Budget Ifølge den lokale strategi for forskning i sygepleje er der: fra 2010 afsat midler ( kr. årligt) til post. doc. stillinger i perioden fra 2006 til og med 2009 er der afsat midler ( ) til opstarts hjælp til tre årlige ph.d. studerende i perioden fra afsat midler fra professorpuljen, som kan anvendes som hjælp til opbygningen af stillingsstrukturen og kliniske forskningsmiljøer Ny økonomisk strategi for opbygning af den universitære stillingsstruktur. Fra medio 2008 prioriterer chefsygeplejersken økonomien fra en åremåls stilling som klinisk sygeplejespecialist. Midlerne er hidtil anvendt til opbygningen af gode rehabiliteringstilbud til geriatriske patienter. Fremover skal midlerne anvendes til opbygning af den universitære stillingsstruktur på Århus Sygehus. I perioden støtter Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond samarbejdet omkring etablering af 3-årige adjunkt 5

6 kombinationsstillinger ved Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab og Århus Universitetshospital. I 2008 indgår Århus Universitetshospital, Århus Sygehus en tilknytningsaftale med Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab om en 20 % ansættelse af en forskningsleder i en treårig periode. Bygninger, faciliteter og apparatur Afdelingsledelse og centerledelse har ansvaret for at etablere decentrale forskningsmiljøer hvor forskere inden for sygepleje fortsat kan være tilknyttet. Der er også mulighed for at benytte forskningslokaliteter i bygning 1 på Nørrebrogade. De består af to lokaler med fire fuldt udbyggede arbejdspladser samt en lille mellemgang med adgang til køkken og toilet. Det ene lokale rummer tre fuldt udbyggede arbejdspladser og det andet lokale rummer en arbejdsplads og et mødebord. Det første lokale anvendes af aktive forskere. Det andet lokale er tænkt til tværgående aktiviteter i Forskningsenheden for Sygepleje og en mulig arbejdsplads for en lektor/ forskningskoordinator og adjunkter. Organisation Struktur, systemer og ledelse Forskningsenheden for Sygepleje er en virtuel murstensløs enhed. Enheden er etableret i et samarbejde mellem Århus Universitetshospital og Aarhus Universitet. For at styrke samarbejdsrelationerne mellem uddannelse, forskning og klinik ønsker chefssygeplejersker ved Århus Universitetshospital at realisere de fælles tanker om at udbygge samarbejdet omkring lektor og adjunkt kombinationsstillinger med Afdelingen for Sygeplejevidenskab ved Institut for Folkesundhed. Skejby Sygehus og Århus Sygehus ønsker hver især at oprette kombinationsstillinger som kliniske adjunkter på hospitalsniveau. Aalborg Sygehus, Skejby Sygehus og Århus Sygehus ønsker derudover at indgå aftaler om flere kombinationsstillinger. Formålet med ansættelse af sygeplejersker med en ph.d. grad er at fastholde den positive udvikling inden for sygeplejen og samtidig øge kvaliteten af de kliniske forskningsmiljøer, sikre rekrutteringsgrundlaget til ph.d. studiet og sikre karriere muligheder for sygeplejersker med forskningskompetencer på ph.d. niveau (lektor og adjunkt) Kombinationsstillingerne kan således bidrage med: at styrke undervisningen i Afdeling for Sygeplejevidenskab 6

7 at kvalificere vejledningen i klinikken at styrke forskningsaktiviteterne i klinikken til gavn for både uddannelse og klinik På Skejby Sygehus og Århus Sygehus refererer adjunkterne i administrative og ledelsesmæssige anliggender til hospitalsledelsen (chefsygeplejersken), med videnskabelig og forskningsmæssig reference til Klinisk Institut, Århus Universitetshospital og til Institut for Folkesundhed, Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Århus Universitet. Lederen af forskningsenheden ved Ålborg Sygehus refererer også i administrative og ledelsesmæssige anliggender til chefsygeplejersken og samarbejder i det daglige med forskningschefen på Ålborg Sygehus, som referer til Klinisk Institut, Århus Universitetshospital. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje er en selvstændig enhed ved Ålborg Sygehus og har en tværgående funktion på alle sygehusets afdelinger. Den kliniske lektor og de kliniske adjunkter på Århus Sygehus og de kliniske adjunkter ved Skejby Sygehus og Århus Sygehus har en tværgående funktion på det enkelte sygehus i relation til vejledning og koordinering af forskningsindsatsen. 7

8 Sammenhængen mellem Århus Universitet og Universitetshospital kan illustreres således: Kontaktudvalget Århus Universitetshospital Hospitalsledelsen Chefsygeplejersken Klinisk Institut Århus Universitetshospital Institut for Folkesundhed Afdelingen for Sygeplejevidenskab Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Forskningsleder /enhed Århus Universitetshospital, Skejby Klinisk adjunkt/ enhed Århus Universitetshospital, Ålborg Sygehus Forskningsleder/ enhed Århus Universitetshospital, Psykiatrisk Regionscenter, Risskov Afdelinger Ph.d. studerende Kliniske sygeplejespecialister Forskningsaktive sygeplejersker Afdelinger Ph.d. studerende Forskningssygeplejersker Afdelinger Ph.d. studerende Udviklingssygeplejersker Afdelinger Ph.d. studerende Udviklingssygeplejersker Figur 1 Det fælles fokus på forskning i klinisk sygepleje har skabt grundlaget for, at man kan begynde at etablere decentrale forskningsmiljøer på de somatiske sygehuse ved Århus Universitetshospital. Derfor er strategien i etableringsfasen på Århus Sygehus: at der ansættes en forskningsleder i Forskningsenheden for Sygepleje for en treårig periode svarende til 20 pct. af en fuldtidsstilling at der ansættes to adjunkter i kombinationsstillinger som uddannelsesstillinger for en treårig periode. Adjunktstillingerne er 8

9 sammensat som ¼ stilling ved Afdeling for Sygeplejevidenskab og ¾ stilling ved Århus Sygehus at der skabes rammer for og samarbejdsaftaler med Universitetet om, at sygeplejersker med ph.d. grad med ansættelse i de kliniske afdelinger får mulighed for at blive lektorbedømt at der skabes rammer for tilknytning af sygeplejersker som post.doc. i de kliniske afdelinger Forskningslederen ansættes til følgende funktioner: at udvikle, gennemføre og formidle klinisk forskning at lede og koordinere forskningen i klinisk sygepleje indenfor forskningstemaet Sammenhæng mellem liv og sygdom at medvirke til opbygningen af Forskningsenheden for Sygepleje at vejlede adjunkterne at bidrage aktivt i det tværfaglige og tværvidenskabelige forskningsmiljøer på Århus Sygehus at initiere og vedligeholde nationalt og internationalt samarbejde at være sparringspartner for hospitalsledelsen og de ledende sygeplejersker Adjunkterne forventes at videreudvikle samarbejdet mellem klinik og forskning og etablere forskningsmiljøer omkring egen klinisk forskning indenfor forskningstemaet Sammenhæng mellem liv og sygdom for at udbygge det teoretiske og evidensbaserede grundlag for klinisk sygepleje. Målet er, at forskning der bedrives på Århus Sygehus skal have forbindelse til og implementeres i klinisk praksis og udføres i tilknytning til det universitære miljø. Med organisatorisk reference til hospitalsledelsen og med faglig og strategisk reference til chefsygeplejersken anvendes 75 pct. af arbejdstiden til følgende funktioner: gennemføre egen klinisk forskning videreudvikle det kliniske forskningsmiljø inden for sygeplejen undervise og vejlede sygeplejersker på præ- og postgraduat niveau i forhold til kliniske projekter bidrage aktivt i det tværfaglige og tværvidenskabelige forskningsmiljø på Århus Sygehus initiere og vedligeholde nationalt og internationalt samarbejde 9

10 være sparringspartner for hospitalsledelsen og de ledende sygeplejersker Sygeplejersker med post. doc. tilknytning forventes at videreudvikle samarbejdet mellem klinik og forskning for at udbygge det teoretiske og evidensbaserede grundlag for klinisk sygepleje. Herunder: gennemføre egen klinisk forskning videreudvikle det kliniske forskningsmiljø indenfor sygeplejen og etablere forskningsmiljøer omkring egen klinisk forskning undervise, vejlede og inddrage sygeplejersker på præ og postgraduat niveau i forhold til det specifikke forskningsområde bidrage aktivt i det tværfaglige og tværvidenskabelige forskningsmiljø på Århus Sygehus initiere og vedligeholde nationalt og internationalt samarbejde være sparringspartner for afdelingsledelsen Nedenstående figur 2 illustrerer sammenhængen mellem Klinisk Institut, Århus Universitetshospital, professoraftalen 6, ledelsesstrukturen på Århus Sygehus og Forskningsenheden for Sygepleje. Hospitalsledelsen Klinisk Institut Forskningsenheden for Sygepleje Centerchef Test Afdelingsledelse test test Professorer Klinisk sygeplejespecialist 6 Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Århus Amt, Sygehusvæsenet. Kliniske professorers ansættelses- og arbejdsforhold

11 Figur 2 I ledelses- og stabsstruktur for sygeplejen fremgår chefsygeplejerskes og oversygeplejerskers ansvar og kompetence i forhold til forskning 7. I ledelses- og stabsstrukturen skal beskrives, hvordan sygeplejersker med ph.d. grad sikres mulighed for lektorbedømmelse. Samarbejde Forskning i klinisk sygepleje på Århus Sygehus hverken kan eller skal leve sit eget liv. Der er derfor behov for at etablere en enhed, som kan samle og danne ramme omkring den eksisterende kliniske forskning. Det har afgørende betydning, at forskere på alle niveauer i organisationen har et frugtbart samarbejde med kolleger i de kliniske afdelinger, og ikke mindst de kliniske professorer indenfor hvert speciale. Det har endvidere betydning, at samarbejdet mellem ledelsessystemet på Aarhus Sygehus og forskerne er konstruktivt og bæres frem ved hjælp af dialog. Enheden skal sikre sin eksistensberettigelse gennem etablering af akademiske forskerstillinger, anerkendt forskning, formidling, styrkelse af det monofaglige netværk og ved at indgå i tværfaglige og tværvidenskabelige netværk. Her er samarbejdet med Klinisk Institut, Institut for Folkesundhed og Afdeling for Sygeplejevidenskab ved Århus Universitet vigtigt for at sikre kvaliteten af forskningen og udviklingen af de sundhedsfaglige ydelser. Samarbejdet er også vigtigt for universitetets forskning, idet de herved får formaliseret tilknytning til klinikken. Ydelser Med udgangspunkt i klinisk sygeplejepraksis og det overordnende forskningstema benyttes kvalitative og kvantitative forskningsmetoder til at sikre, at forskningen på Århus Sygehus i videst muligt omfang lever op til lokale, nationale og internationale anbefalinger. Således skal forskningen tage udgangspunkt i daglig praksis, og anerkendte forskningsresultater skal formidles. Der skal udarbejdes en årsberetning med en oversigt over nationalt og internationalt publiceret forskningsresultater udført på Århus Sygehus. Årsberetningen skal også indeholde en oversigt over andre sygepleje videnskabelige aktiviteter, der er forgået på sygehuset. Beretningen skal også indeholde en opgørelse over indsendte posters 7 Ledelses- og stabsstruktur for sygeplejen ved Århus Sygehus

12 og abstrakts som er udgået fra forsknings- og udviklingsarbejde på Århus Sygehus, sådan at den synliggør sygehusets samlede forskningsaktiviteter, forskningsstrategi og forskningstema indenfor sygepleje De kliniske sygeplejespecialister skal udarbejde en årlig, individuel forskningsplan, som fremgår af funktionsbeskrivelsen for den enkelte kliniske sygeplejespecialist. Forskningsplanen skal synliggøre igangværende aktiviteter i egen afdeling. Den skal godkendes af afdelingsledelsen og den kliniske professor, hvorefter den indgår i afdelingens visionsmøder med hospitalsledelsen og de kliniske professorer. Effekt Faglig kvalitet Det er visionen for Århus Sygehus, at patientbehandling og pleje i videst muligt omfang udøves på et forskningsbaseret grundlag. Ved at etablere Forskningsenheden for Sygepleje har Århus Sygehus skabt grundlag for at være i front med udviklingen baseret på forskning i klinisk sygepleje. Ved at formidle forskningsresultater lokalt, nationalt og internationalt og ved at indgå i tværfaglige og tværvidenskabelige netværk nationalt og internationalt sikres, at andre får adgang og mulighed for at anvende den opnåede viden og evidens. Patientoplevet kvalitet Patienterne skal opleve høj kvalitet i pleje og behandling, hvilket skal afspejle sig i regionale og landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser. 12

13 Supplerende materiale Udkast til ledelses- og styringsgrundlag for Region Midtjylland Samarbejdsaftale mellem Universitet, Århus Amt og Århus Sygehus Bilag 1 Et eksempel på et karriereforløb Udarbejdet 2008 af chefsygeplejerske Kirsten Bruun & oversygeplejerskerådets forretningsudvalg v/ Mariann Jakobsen, Anette Schouv Kjeldsen, Susanne Konnerup og Mona Bundgaard. Revideret juni

14 Bilag 1:Et eksempel på et karriereforløb Uddannelse Alder/ansættelse Finansiering Post doc. Professor Adjunkt/lektor 40 Klinik (stipendiat) Fonde (stipendiat) Universitet (stipendiat) Ph.d. 3 år Klinisk sygeplejespecialist 35 Klinik (stipendiat) Fonde (stipendiat) Universitet (stipendiat) Master-/kandidateksamen Special-/diplomuddannelse 1år Sygeplejerske/ Professionsbachelor 3½ år Klinisk Sygeplejespecialist 32 Specialeansvarlig 28 Klinisk arbejde 25 SU SVU (til masterafhandling)/su Suppleret med løn fra klinik SVU Suppleret med løn fra klinik 14

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Direktionen Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - det kræver faglig ledelse LNN 2016 24. 26. maj Reykjavik Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen Rigshospitalet - Danmark 1 Et oplæg

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757 September 2009 Center for Kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje (Centre for Clinical Guidelines - a National Danish Clearinghouse for Nursing) Indledning Dette oplæg har til formål

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Endokrinologisk afdeling M, OUH vil være blandt de fremmeste afdelinger inden for klinisk udvikling og forskning i sygepleje.

Læs mere

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg

Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere. Allan Flyvbjerg Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Allan Flyvbjerg Professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Formand for Diabetesforeningen

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER SØREN KJÆRGAARD INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS FACULTY OF HEALTH SCIENCES præsen TATION 1 HVORFOR SKAL VI ENGAGERE OS I ET SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE? Kommunerne

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Eksisterende karriereveje? I forhold til kvalitetsudvikling? Hvilke kompetencer kalder kvalitetsudvikling på? - specialist

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale)

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Den 24. februar 2017 Gældende fra dato for sidste underskrift Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Aftalen er en delaftale under

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2013-2016

Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2013-2016 Strategi for Udvikling af Sygeplejen 2013-2016 UDKAST Sygeplejefagligt Råd, 2012 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Strategiske temaer s. 3 1. Patientcentreret sygepleje s. 4 Indsatsområder s. 4 s. 4

Læs mere

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Januar 2015 Udarbejdet af forskningsleder Susan Rydahl, vicedirektør Ane Friis Bendix og hospitalsdirektør Janne Elsborg.

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

af et Center for Kliniske Retningslinjer

af et Center for Kliniske Retningslinjer August 2008 Center for Kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje (Centre for Clinical Guidelines - a National Danish Clearinghouse for Nursing) Indledning Dette oplæg har til formål

Læs mere

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN TIL GAVN FOR PATIENTER, BORGERE, PROFESSION OG SAMFUND Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil 2011 FORSIDEBILLEDE: Elefantlandskab af Helle Malling Beck. Elefanten er valgt, fordi

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311 Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning At forske er ikke bare en proces hvor man bidrager til at forklare og forstå den psykiatriske verden; det er også en måde at ændre den kliniske hverdag

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser

Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser Oplæg møde i Uddannelsesudvalgene 4. november 2014 Søren Pedersen vicedirektør UNIVERSITY COLLEGE Området for Sundhedsuddannelser

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Notat Profession og kompetence Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Baggrund Videnskabelige råd i Danske Fysioterapeuter (herefter: rådet) har som sit andet tema valgt Rekruttering

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008

Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008 Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008 Udkast 25.11.2003 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 FORSKNING. DEFINITION OG AFGRÆNSNING 3 3 3 NATIONALE MÅL 4 3.1 NATIONALE MÅL

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere