Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten."

Transkript

1 Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en meget væsentlig dagsorden, vi i dag skal beskæftige os med. Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Konferencen vidner om, at der er stor interesse for ny viden og løsninger, der kan gavne udviklingen i landets kystkommuner. Vi vil derfor i dag fokusere på, hvordan vi bedre kan udnytte de stedbundne potentialer, som vi finder i den kystnære natur, til at tiltrække turister og skabe arbejdspladser, både til gavn for de besøgende og de lokale medborgere.

2 [Dansk turisme lige nu] [Antal overnatninger] Lad mig indlede med lidt opmuntrende fakta var, ifølge tal fra VisitDenmark, et rekordår for dansk turisme. Sommeren var da også god, varm og lang i Men meget tyder på, at de positive tendenser fortsætter her i Mange ekstra tyske feriehusovernatninger er hovedårsagen til en foreløbig samlet vækst i udenlandske overnatninger på 8,3 pct. Og forventningerne til endnu et godt turismeår styrkes yderligere, når man ser på antallet af bookede uger i feriehusene for resten af året. De overordnede nationale turismetal kommer fra VisitDenmark i juni 2015, men tendensen er allerede klar. Der er en positiv udvikling, som vi nu kan arbejde videre med blandt anden inden for rammerne af regeringens vækstplan for turisme. Set over en 10-årig periode har udviklingen i det samlede antal overnatninger i kystturismen (udenlandske og danske turister, primært i udlejede 2 af 9

3 feriehuse) været relativt stabil. Det har gået lidt op og lidt ned, og så altså med en positiv vækst her i Storbyturismen derimod viser en støt stigning over samme periode, og denne stigning betyder altså, sammen med de gode tal fra 2014 for kystturismen, at det samlet set ser godt ud, når man ser på overnatninger. [Omsætning i turismebranchen] Omsætningen i den danske turismebranche vidner om, at der er tale om et vigtigt område af dansk økonomi. Turismen skaber årligt en omsætning på omkring 87,2 mia. kr. og fuldtidsstillinger i Danmark 2. Kyst- og naturturismen står for den største del af omsætningen og beskæftigelsen i dansk turisme i dag. Kystturismen skaber en omsætning i hele landet på mere end 45 mia. kr., hvilket inklusiv de afledte effekter giver anledning til beskæftigelse af næsten årsværk 3. Men der er også visse bekymringspunkter, som vi bliver nødt til at tage alvorligt. Generelt set har væksten i 1 Tallene stammer direkte fra et træk fra VisitDenmark - Vedlagt som appendix i excelform. 2 Tal fra 2014, VisitDenmarks årlige rapport kommer juni Tal fra analysen Kystturismen i Danmark af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme i af 9

4 dansk turisme nemlig i de foregående år været gået i stå. Således oplevede Danmark fra en tilbagegang i den udenlandske turisme, mens Europa som helhed er gået frem. Danmark har altså tabt markedsandele til konkurrenterne i Europa. Denne udvikling dækker dog over et todelt billede. På den ene side er der vækst i storby- og erhvervsturismen, mens der er et betydeligt fald i kyst- og naturturismen. Fx har turismen i København i perioden oplevet en vækst på ca. 35 procent, mens den gennemsnitlige vækst for turismen i sammenlignelige europæiske storbyer har været på ca. 29 procent. Hvis Danmark skal have en større del af væksten i storby- og erhvervsturismen og vende udviklingen i kystog naturturismen mere permanent, er der behov for at styrke turismeindsatsen. Prisen på turismeydelser er globalt set et vigtigt konkurrenceparameter, men da Danmark hverken kan eller vil konkurrere på løn og arbejdsforhold med lande som fx Bulgarien eller Thailand, må konkurrenceevnen på turismeområdet baseres på andre parametre som fx gode oplevelser, høj kvalitet og god service. Derfor har vi i regeringen igangsat et omfattende arbejde, for igen at styrke den danske turisme. 4 af 9

5 Jeg vil kort her præsentere jer nogle af de konkrete initiativer, som regeringen har igangsat for at forbedre vilkårene for dansk turisme, og for at vi som nation og som økonomi kan få glæde af den globale stigning i turisme, som ses i disse år. [Vækstplan for dansk turisme] Et af de mere ambitiøse initiativer er Vækstplanen for dansk turisme, som består af fire overordnede indsatsområder med i alt 23 initiativer. Fokus er her lagt på at gøre dansk turisme til kvalitetsturisme, at øge væksten i storby- og erhvervsturismen, at udvikle kystog naturturismen og at sikre en bedre organisering af turismefremmeindsatsen. Visionen med vækstplanen er helt overordnet, at dansk turisme skal opnå samme vækstrater, som forventes i de øvrige europæiske lande. Det vil betyde en vækst på op mod 4,3 mia. kr. i turismeomsætning i forhold til 2012, svarende til flere tusinde beskæftigede årsværk frem mod Den 20. juni 2014 indgik regeringen en politisk aftale med en bred kreds af Folketingets partier om gennemførsel og finansiering af en række initiativer i vækstplanen. Aftalen indeholder 14 indsatsområder, der skal styrke væksten i dansk turisme. Der er afsat 45,5 mio. kr. til 5 af 9

6 gennemførelsen af initiativerne i , som skal finansieres over den vækstpuljen til opfølgning på arbejdet i vækstteams, som blev afsat med Aftaler om Vækstplan DK. Der er derudover afsat yderligere 20 mio. kr. i perioden i Vækstpakken fra juni Indsatsområderne dækker bl.a. over en styrkelse af kystog naturturismen, udvikling af kvalitetsstandart, udvikling af en digital booking-platform (Denmark Direct), markedsføring af Danmark i udlandet og en styrkelse af den danske erhvervs- og mødeturisme. Med disse initiativer skal vi i højere grad sætte turisten i centrum og blive bedre til at tiltrække udenlandske turister på baggrund af gode oplevelser, høj kvalitet og god service. Det kan gøres på mange måder, og måske kunne vi også blive bedre til at satse på nye typer produkter og segmenter. Hvis et samlet kvalitetsløft desuden kan være et af de tiltag, som kan medvirke til at tilbageerobre tabte markedsandele, vil det være kyst- og naturturismen og dermed landdistrikterne og de små øer til uvurderlig gavn. 6 af 9

7 [Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme] Endelig indgik forsøgsordningen for kyst- og naturturisme i vækstplanen. Forsøgsordning giver kommunerne mulighed for at ansøge om godkendelse til etablering af faciliteter og anlæg inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. Der kan med ordningen blive givet op til 10 tilladelser til sådanne forsøgsprojekter. Den smukke natur ikke mindst langs kysterne er unik og en stor ressource for landdistrikterne og yderområderne. Det skal vi naturligvis værne om. Men moderne mennesker har også brug for moderne servicefaciliteter, gode udsigtspunkter og noget godt at spise derfor er jeg også meget glad for, at vi på forsøgsbasis har gjort det muligt for kommuner at komme med nogle forslag til, hvordan man kan udvikle de danske turistdestinationer. En tværministeriel arbejdsgruppe er aktuelt ved at behandle ansøgningerne fra 1. ansøgningsrunde, hvor der blev modtaget 9 ansøgninger. I 2. ansøgningsrunde er der modtaget 29 ansøgninger. Udvælgelsen af de konkrete projekter vil ske senere på året. Ordningen har fået en del omtale i medierne, og jeg glæder mig meget over, at vi på denne måde kan få 7 af 9

8 igangsat nogle spændende forsøg rundt omkring i landet. [Fødevarepartnerskab i samarbejde med FOOD] Et andet område, der kan have potentiale for ny synergi og give innovation til turismeerhvervet, er ved at koble turismeindsatsen med fødevareområdet. For at understøtte denne udvikling er ministeriet med i et Fødevarepartnerskab i samarbejde med FOOD (som hører under Erhvervs- og Vækstministeriet) og regionerne om projektet Bedre mad til turister i hele Danmark. Dette projekt skal i de kommende år arbejde målrettet på at udvikle madkvaliteten i yderområderne, som et centralt element i udviklingen af både yderområderne og dansk turisme. Jeg forventer, at vi allerede her hen over sommeren vil se de første konkrete resultater af dette samarbejde. [Afslutning] Der er ofte fokus på udfordringer i landdistrikterne, og der er ingen tvivl om, at der er en række vanskeligheder, 8 af 9

9 men jeg mener at netop arbejdet med kystturismen kan være til gavn for udviklingen i vandkantsdanmark. Regeringens initiativer, kommunernes indsats, turismeaktører samt nye idéer fra studerende, på en dag som i dag, kan på forskelligvis være med til at skabe nye visioner, som vi alle kan arbejde videre med. Jeg ser derfor frem til en spændende konference her i dag, som forhåbentligt kan give fornyet inspiration til, hvordan vi kan skabe attraktive rammer for borgere og besøgende i vandkantsdanmark. Tak for ordet! 9 af 9

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014

Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Fotos: AutoCamperRådet: www.autocamperraadet.dk; HvideSande.dk:

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere