BANG & OLUFSEN A/S - GENERALFORSAMLING, 10. SEPTEMBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANG & OLUFSEN A/S - GENERALFORSAMLING, 10. SEPTEMBER 2015"

Transkript

1 (I tilfælde af afvigelser mellem det talte og skrevne ord, er det talte ord gældende) Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Jeg er glad for igen i år at se det store fremmøde. Jeg håber, at vi får en god generalforsamling. Jeg vil som sædvanlig give en redegørelse for selskabets generelle udvikling samt resultatet for det forgangne år. Desuden vil jeg også gennemgå fokusområderne for den næste fase i selskabets strategi. Finansåret 2014/15 har været et udfordrende år for Bang & Olufsen. I løbet af året har selskabet lanceret en lang række nye og innovative produkter i såvel Bang & Olufsensegmentet og B&O PLAY segmentet, og har arbejdet videre med at sikre selskabets udvikling gennem lancering af en fremtidssikret digital teknologi. Første halvdel af året var kraftigt påvirket af lanceringsudfordringer på selskabets nye og innovative fjernsyn, BeoVision Avant, og ikke mindst en 23% nedgang i salget i Automotive-segmentet i første kvartal, som ellers hidtil havde vist en stabil positiv vækst. Selvom lanceringsvanskelighederne blev løst efter en meget ihærdig indsats af selskabets medarbejdere, så var det bestyrelsens vurdering, at udfordringerne og konsekvenserne af lanceringsvanskelighederne i høj grad var et udtryk for selskabets kompleksitet og ikke mindst selskabets manglende skala. Derfor iværksatte bestyrelsen og direktionen en gennemgang af selskabets strategiske og strukturelle muligheder. Resultatet af denne gennemgang vil jeg vende tilbage til om lidt. I den anden halvdel af finansåret blev selskabets drift stabiliseret betydeligt. Både Bang & Olufsen og B&O PLAY segmenterne viste vækst, og selskabet skabte positive pengestrømme. Dog var selskabets indtjening fortsat utilfredsstillende. I forlængelse af den gennemgang der blev iværksat i december 2014, tog selskabet nogle afgørende skridt i foråret 2015, for på sigt at kunne reducere kompleksiteten i selskabet og ikke mindst stabilisere selskabets fremtidige indtjening. I marts 2015 annoncerede vi en tilpasning af organisationen, som vil spare selskabet for ca. 100 millioner kroner om året fremadrettet. Desuden blev det besluttet af frasælge aktiver, som ikke var en del af selskabets kerneforretning, eksempelvis selskabets 33% ejerandel i Medicom. I april meddelte vi, at vi havde indgået en aftale med HARMAN International Industries om en fremtidig licensaftale inden for Automotive-industrien, samt at selskabet havde solgt sine aktiver relateret til Automotive-segmentet. Samarbejdet mellem Bang & Olufsen og HARMAN gør det muligt at forene de to selskabers respektive styrker og særlige kompetencer. Vi vil desuden fortsætte med at producere visse komponenter til Harman. Bang & Olufsen bidrager til samarbejdet med sine unikke brands; Bang & Olufsen og B&O PLAY, sine unikke kompetencer inden for akustik og ikke mindst kompetencerne inden for design. 1

2 HARMAN har særligt stærke kompetencer inden for teknologi, hvor selskabet er markedsledende inden for bl.a. navigation og infotainment systemer i biler. HARMAN har med deres store salgsstyrke global salgsog distributionskraft, der kan medvirke til at øge eksponeringen af vores to brands. Dertil kommer, at HARMAN har den finansielle styrke og de kompetencer, der er nødvendige for at kunne sikre, at Bang & Olufsen brandets lydsystemer i biler også følger med hastige teknologiudvikling i bilindustrien. Selve aftalen indebærer et salg af aktiverne relateret til det tidligere Automotive-segment. For disse aktiver samt de eksisterede aftaler med Audi, BMW, Mercedes og Aston Martin har Bang & Olufsen modtaget en kontant betaling på 1,1 milliarder kroner. Desuden vil selskabet fremadrettet modtage licensbetalinger, såfremt HARMAN indgår aftaler med nye bilproducenter, hvilket naturligvis både vi og HARMAN forventer vil være tilfældet. Hvor stort et beløb de fremtidige licensbetalinger vil udgøre, er vanskeligt at forudsige. Det er dog vores vurdering, at de fremtidige licensbetalinger vil udgøre et betydeligt beløb, som potentielt kan overstige den betaling på 1,1 milliarder kroner, selskabet allerede har modtaget, og vil dermed være med til at understøtte rentabiliteten i Bang & Olufsen mange år ud i fremtiden. Med gennemførslen af Automotive-transaktionen har selskabet opnået en mulighed for at kunne fokusere på at styrke den del af forretningen, som er direkte relateret til forbrugersegmentet. Dermed kan vi sikre, at de to brands, Bang & Olufsen og B&O PLAY, bliver endnu stærkere, end de i forvejen er. Bang & Olufsen brandet vil blive ved med at være kernen i selskabet. Det primære fokus for Bang & Olufsen segmentet vil være at styrke brandet yderligere samt at investere i innovative produkter og sikre en bedre og mere konsistent forbrugeroplevelse i B1- og shop-in-shop-distributionen. B&O PLAY forventes at blive selskabets vigtigste vækstmotor for de kommende år. Væksten vil være drevet af både nye produktlanceringer og en betydelig udvidelse af distributionen. Ud over at være en rentabel forretning for selskabet, så skal B&O PLAY også vedblive med at tiltrække nye og yngre kunder til selskabet, som det allerede i de første fire år af brandets levetid har bevist er muligt. Licensforretningen, som Automotive-aftalen udgør en vigtig del af, har to primære formål. Dels skal det øge kendskabet til de to brands, og dels skal det styrke selskabets lønsomhed ved at sikre et stabilt cash flow, som kan understøtte selskabets langsigtede udvikling. Med fokuseringen på forbrugersegmentet har bestyrelsen besluttet, at Bang & Olufsen vil søge at finde en ny ejer til ICEpower. ICEpower er et sundt selskab med et stærkt brand og unikke kompetencer. Selskabet har gennem årene været en integreret del af Bang & Olufsen. Dog er det efterhånden under 10% af ICEpowers omsætning, der er relateret direkte til Bang & Olufsen. Derfor er det bestyrelsens vurdering, at ICEpower med fordel kan få en ny, stærk ejer. Både for Bang & Olufsen og for B&O PLAY vil der være nogle særlige strategiske fokusområder i de kommende tre år. 2

3 For Bang & Olufsen vil der være fokus på at sikre, at det høje niveau af produktinnovation og -kvalitet fortsætter. Der vil blive sat yderligere fokus på segmentets kompetencer inden for software, innovation, design og akustik. Samtidig vil der fortsat være et behov for at reducere kompleksiteten yderligere og forbedre rentabiliteten i produktporteføljen særligt i TV-produktporteføljen. Her bliver det centralt, at selskabet i endnu højere grad end tidligere arbejder sammen med teknologipartnere, så deres skala- og teknologifordele kan medvirke til, at Bang & Olufsen igen bliver et stabilt og rentabelt segment. I Bang & Olufsen segmentet vil der samtidigt være stort fokus på at sikre en forbedret og mere konsistent forbrugeroplevelse på tværs af butiksnetværket. Ligeledes vil der fortsat være fokus på at tiltrække nye, stærke partnere til de byer, hvor selskabet ikke allerede har en stærk samarbejdspartner. I B&O PLAY produktporteføljen vil der være fokus på at styrke både audio- og hovedtelefon-kategorierne med nye produkter. Da konkurrencen i B&O PLAY segmentet er meget hård, vil der være fokus på at supplere lanceringen af nye produkter med lanceringen af nye varianter og udgaver af eksisterende produkter, så kunderne hele tiden har nye og spændende varianter at vælge imellem. Distributionen af B&O PLAY produkterne vil fortsat ske gennem egne butikker samt specialiserede distributører, med kendskab til de lokale forhold, hvilket vil medvirke til at sikre, at distributionen bliver så omkostningseffektiv som muligt. Væksten i tredjepartsdistributionen forventes at være global, men der vil være særligt fokus på vækst i Nordamerika og i Kina. De strategiske tiltag forventes at resultere i både vækst og forbedret rentabilitet for selskabet. Selskabets finansielle målsætning for den treårige strategiperiode er således: At vokse selskabets omsætning med ca. 10 procent i gennemsnit over perioden, med B&O PLAY som den primære vækstmotor At opnå en overskudsgrad på 7 procent før særlige poster i løbet af strategiperioden. Og at opnå positive frie pengestrømme i strategiperioden. Forbedringen i rentabiliteten vil i høj grad være drevet af tre faktorer: For det første, så bliver det særligt afgørende, at selskabet får etableret teknologipartnerskaber, som gør at TV forretningen igen bliver rentabel. Selskabet skal også fremadrettet kunne levere en stærk Bang & Olufsen TV-løsning, men selskabet mangler den fornødne skala til at kunne gøre alt på egen hånd. Derfor må selskabet alliere sig med en partner, som kan bidrage med både teknologisk viden og skala, således Bang & Olufsen kan fokusere på kompetencerne inden for akustik og design. Den anden faktor er væksten i B&O PLAY. En markant vækst i B&O PLAY kræver ikke en tilsvarende vækst i omkostningsbasen. Da potentialet i dette segment er betydeligt, vil væksten i B&O PLAY segmentet også medvirke til en markant forbedring af selskabets lønsomhed. Den tredje faktor er licensbetalingerne, særligt fra Automotive, som dog først forventes at bidrage til selskabets rentabilitet mod slutningen af den treårige strategiperiode. Baseret på disse strategiske tiltag, skal der ikke herske nogen tvivl om, at det fortsat er bestyrelsens opfattelse, at selskabet har et betydeligt potentiale. Dog er det også klart, at for at potentialet kan realiseres, skal selskabets udfordringer i relation til manglende skala løses. 3

4 Jeg vil nu gå i detaljer omkring selskabets udvikling i løbet af regnskabsåret 2014/15. Frasalget af Automotive-aktiverne samt den reviderede strategi medførte i regnskabsårets sidste kvartal betydelige justeringer i selskabets balance. Disse justeringer er gennemgået i detaljer i årsregnskabet på side Justeringerne havde en meget markant påvirkning på selskabets bruttomarginal og kapacitetsomkostninger i fjerde kvartal og påvirkede dermed også resultat af primær drift (EBIT). Dog er det værd at bemærke, at langt hovedparten af disse justeringer er af engangskarakter og forventes at være isoleret til fjerde kvartal. Desuden skal det også bemærkes, at justeringerne for størstedelens vedkommende ikke påvirker selskabets pengestrømme. For at give regnskabslæseren indsigt i, hvordan bestyrelsen og ledelsen vurderer selskabets reelle udvikling i fjerde kvartal, har selskabet valgt at supplere de IFRS-rapporterede resultater med såkaldt underliggende resultater for udvalgte nøgleposter i resultatopgørelsen. Disse vil jeg ligeledes henvise til i min gennemgang. Omsætningen for selskabets fortsættende forretning dvs. for segmenterne Bang & Olufsen og B&O PLAY - blev millioner kroner for året mod millioner sidste år. Dette svarer til en stigning på 9 procent. Stigningen i omsætningen var drevet af begge segmenter, som viste henholdsvis 7% og 15% vækst i forhold til året før. Væksten i Bang & Olufsen segmentet var primært drevet af Europa, hvor omsætningen voksede med 6% i året. Omsætningen i Nordamerika voksede med 3%, hvilket i høj grad var drevet af en styrkelse af dollaren i forhold til kronen. Den underliggende vækst i Nordamerika var således ikke tilfredsstillende, og selskabet har derfor i løbet af året tilpasset organisationen og forhandlernetværket, således dette marked kan blive et marked som på sigt igen kan vise vækst. Omsætningen i de såkaldte BRIK markeder, dvs. Brasilien, Rusland, Indien og Kina var flad i forhold til det foregående regnskabsår. Dette er naturligvis heller ikke tilfredsstillende, men skyldes især en kraftig tilbagegang i omsætningen i Rusland, hvor der har været stor økonomisk usikkerhed siden sommeren Bang & Olufsen segmentets omsætning blev millioner kroner mod millioner året før. Segmentets positive vækst var primært drevet af vækst i TV-kategorien, hvor der særligt var god efterspørgsel efter BeoVision Avant, som blev lanceret i en 55-tommer version i maj 2014, og i 75- og 85- tommer versioner i løbet af regnskabsåret. I januar 2015 lancerede selskabet det innovative trådløse musiksystem BeoSound Moment. Musiksystemet gør det nemt og enkelt at samle de mange moderne musikkilder i et simpelt musiksystem. Salget af Moment har siden lanceringen været lavere end ventet, men vi vurderer, at salget af produktet vil forbedres i det indeværende regnskabsår drevet af lanceringen af Multiroom funktionaliteten i Moment såvel som i flere af selskabets andre produkter. 4

5 Omsætningen for B&O PLAY var 613 millioner kroner i forhold til 534 millioner året før. B&O PLAY voksede således med 15 procent i regnskabsåret. Væksten var primært drevet af solid vækst gennem tredjepartskanaler og internethandel, som tilsammen voksede med 80% i forhold til forrige år. Omsætningen gennem tredjepartskanaler udgjorde således 244 millioner kroner, svarende til næsten 40% af B&O PLAYs samlede omsætning mod cirka 25% af den samlede omsætning forrige år. Den kraftige vækst i salget gennem tredjepartsbutikker skyldes i høj grad en betydelig udvidelse af antallet af tredjepartsbutikker. Ved udgangen af regnskabsåret var der således mere end tredjepartsbutikker, hvilket er ca butikker mere end ved udgangen af maj Omsætningen gennem selskabets e- commerce platform steg ligeledes i løbet af året, men udgør fortsat kun en mindre del af omsætningen i B&O PLAY. B&O PLAY omsætningen gennem B1- og shop-in-shop-netværket faldt med 7% i forhold til sidste år. Faldet skyldes primært et fald i omsætningen i det første halvår, hvor der var for få nye produktlanceringer. Derimod voksede B&O PLAY kraftigt i andet halvår af 2014/15 både i B1- og shop-in-shop-kanalen. Væksten i B&O PLAY i andet halvår blev i høj grad understøttet af lanceringen af mange nye produkter og opdateringer af eksisterende produkter. Særligt efterspørgslen efter den trådløse højttaler BeoPlay A2 og de trådløse hovedtelefoner BeoPlay H8 har oversteget forventningerne for året. Den kraftige efterspørgsel efter BeoPlay A2 skabte leveringsvanskeligheder til at begynde med, men problemet blev løst i løbet af foråret, og selskabet endte således med at sælge ca stk. i løbet af regnskabsåret. Med lanceringen af BeoPlay A2 har B&O PLAY nu en bred produktpalette inden for trådløse audiosystemer, som også inkluderer bl.a. Beolit 15 og BeoPlay A9, som vil blive udvidet yderligere i løbet af efteråret. Som nævnt har selskabet også oplevet stor efterspørgsel efter de trådløse hovedtelefoner, BeoPlay H8, som har Active Noise Cancellation. Hovedtelefonerne bygger på de samme designlinjer som de populære BeoPlay H6 og BeoPlay H2, som blev lanceret i henholdsvis maj 2013 og november Også hovedtelefonporteføljen vil blive udvidet med nye modeller i løbet af efteråret. Med de populære og innovative produkter, som blev lanceret i 2014/15 og nye modeller som bliver lanceret i løbet af efteråret 2015, vil B&O PLAY have den absolut stærkeste produktportefølje siden lanceringen af brandet for fire år siden. Kombinationen af den stærke produktportefølje og udvidelse af tredjepartsdistributionen vil, forventer vi, resultere i et markant stigende salg af B&O PLAY produkter i indeværende regnskabsår. Den rapporterede bruttomarginal for den fortsættende forretning blev 24,6% for året. Den underliggende bruttomarginal, dvs. justeret for tidligere nævnte faktorer, var 37,2%. Bruttomarginalen for det foregående år var 38,4%. Den underliggende bruttomarginal for året blev negativt påvirket af en høj salgsandel af TV i forhold til højttalere i Bang & Olufsen segmentet. Desuden var bruttomarginalen negativt påvirket af den stigende andel af omsætningen fra B&O PLAY segmentet, som generelt har lavere bruttomargin end Bang & Olufsen segmentet. 5

6 Selskabets kapacitetsomkostninger blev som tidligere nævnt også påvirket negativt af justeringerne i fjerde kvartal. Selskabets rapporterede kapacitetsomkostninger blev således millioner kroner, og selskabets underliggende kapacitetsomkostninger blev millioner kroner. De underliggende kapacitetsomkostninger var dog fortsat over sidste års niveau på millioner kroner. Stigningen skyldes dels en stigning af distributions- og markedsføringsudgifterne som følge af øget aktivitet, en negativ valutakursudvikling og ikke mindst at en væsentligt lavere andel af de afholdte udviklingsomkostninger, som blev kapitaliseret. Koncernens afholdte udviklingsomkostninger udgjorde 370 millioner kroner mod 285 millioner forrige år. Selskabet fastholdt dermed et højt niveau af udvikling igennem året, hvilket vil være med til at sikre, at Bang & Olufsen sådan som det har været tilfældet i det seneste år kan blive ved med at lancere nye og innovative produkter i et endnu hurtigere tempo end tidligere. Af de 370 millioner kroner er 159 millioner blevet aktiveret. Selskabets kapitaliseringsprocent er således faldet fra 62 procent i 2013/14 til 43 procent i 2014/15, hvilket i høj grad skyldes, at aktiveringsprocenten var høj i det forrige regnskabsår på grund af lanceringen af eksempelvis de trådløse højttalere og BeoVision Avant. De totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter var 238 millioner kroner, mod 184 millioner kroner året før. Stigningen skyldes bl.a. en nedskrivning af værdien af udviklingsprojekter relateret til produkter, der, som følge af lanceringen af den nye strategi ikke vil blive videreført. Nettopåvirkningen af kapitaliseringer og afskrivninger af udviklingsomkostninger på selskabets resultat af primær drift (EBIT) var negative 79 millioner kroner, sammenlignet med en negativ påvirkning på 8 millioner kroner sidste år. Selskabets aktiverede udviklingsprojekter faldt fra 724 millioner kroner primo året til 392 millioner kroner ultimo året. Ud over den faldende kapitaliseringsprocent, så skyldes nedgangen i høj grad salget af Automotive aktiverne. Selskabets rapporterede resultat af primær drift, EBIT, for den fortsættende forretning blev negative 807 millioner kroner for året. Som tidligere nævnt var resultatet påvirket af flere justeringer i balancen i fjerde kvartal relateret til frasalget af Automotive-aktiverne og den reviderede strategi for selskabet. I alt påvirkede disse faktorer EBIT med 484 millioner kroner i regnskabsåret. Selskabets underliggende EBIT for den fortsættende forretning var således negative 323 millioner kroner, hvilket selvsagt ikke er et tilfredsstillende resultat, og hvilket er under de forventninger selskabet tidligere har udmeldt, som var negative millioner kroner. Resultatet for den ikke-fortsættende forretning, dvs. Automotive, ICEpower, Medicom samt de frasolgte butikker i Australien var 664 millioner kroner. Af resultatet på 664 millioner kroner, kan 492 millioner kroner henføres til gevinsten fra salget af aktiver og selskaber, dvs. primært fra forskellen mellem salgsprisen og den bogførte værdi på Automotive aktiverne. Den resterende del, dvs. 172 millioner kroner kan henføres til resultatet af den løbende drift af den ikke-fortsættende forretning. 6

7 Efter skat blev årets resultat for gruppen derfor 57 millioner kroner for regnskabsåret. Når det gælder selskabets pengestrømme og balance, så er disse naturligvis også påvirket markant særligt af frasalget af aktiverne i Automotive. Dertil kommer, at selskabet har reduceret arbejdskapitalen betydeligt ved udgangen af regnskabsåret. Selskabets arbejdskapital faldt således fra 724 millioner kroner ved udgangen af tredje kvartal til 261 millioner kroner ved udgangen af regnskabsåret. 140 millioner kroner af faldet er direkte relateret til frasalget af aktiver, 130 millioner kroner er de tidligere nævnte justeringer på balancen, og de resterende 193 millioner kroner skyldes generelle forbedringer af arbejdskapitalen samt forskydninger over regnskabsårets afslutning. Selskabets frie pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter var positive 913 millioner kroner mod minus 101 millioner sidste år. De frie pengestrømme var positivt påvirket af salget af aktiver og selskaber med i alt millioner kroner. Justerer man således selskabet pengestrømme for denne effekt, så har selskabet således haft negative frie pengestrømme, hvilket naturligvis er noget som bestyrelsen har stort fokus på at få rettet op på. En del af de frie pengestrømme er blevet anvendt til at tilbagebetale selskabets bankgæld. Dermed er selskabet gået fra at have en nettorentebærende gæld på 374 millioner kroner ved udgangen af sidste regnskabsår, til at have et nettoindestående i banken på 788 millioner kroner. Selskabet finansielle position er dermed væsentligt styrket som følge af salget af aktiverne i Automotive-forretningen. Egenkapitalen var ved regnskabsårets slutning på millioner kroner sammenlignet med millioner ved udgangen af forrige regnskabsåret. Egenkapitalen udgør nu 56 procent af den samlede balancesum mod 55 procent ved udgangen af forrige regnskabsår. Den 19. juni 2014 besluttede selskabets bestyrelse at gennemføre en kapitaludvidelse svarende til 9,99 procent af den eksisterende aktiekapital. For at gennemføre udvidelsen så hurtigt og effektivt som muligt, benyttede selskabet den bemyndigelse, som blev givet af aktionærerne på generalforsamlingen sidste år til at lave en såkaldt private placement til markedskurs. Opbakningen til kapitaludvidelsen var stor, og den kunne således gennemføres til en kurs svarende til lukkekursen på dagen. Nettoprovenuet fra kapitaludvidelsen var 250 millioner kroner. Desuden er selskabets egenkapital positivt påvirket af frasalget af aktiver særligt Automotive-aktiverne, som det er gennemgået tidligere. Hvis vi går til selskabets forventninger til indeværende regnskabsår, så forventes en vækst i omsætningen mellem 8 og 12%. B&O PLAY segmentet forventes at være den primære kilde til væksten, drevet af den tidligere omtalte stærke produktportefølje og den fortsatte udvidelse af tredjepartsdistributionen. Væksten i Bang & Olufsen segmentet ventes at være moderat. Som følge af væksten i omsætningen, en forbedret bruttomarginal og fortsatte omkostningsbesparelser, forventer selskabet en betydelig forbedring i selskabets resultat af primær drift for den fortsættende forretning. Omkostninger relateret til funktioner der tidligere blev delt med Automotive forventes ikke at 7

8 være fuldt elimineret i 2015/16 regnskabsåret, da det vil tage tid, før besparelsesinitiativerne får fuld effekt. Derfor forventer selskabet et negativt resultat af primær drift i 2015/16. Justeres dette tal for omkostninger, der tidligere var delt med Automotive, forventes selskabets resultat af primær drift at være omkring nul og altså dermed en stærk forbedring i forhold til regnskabsåret 2014/15. Bang & Olufsen betragter arbejdet med god selskabsledelse som en vigtig og vedvarende proces og forholder sig løbende til principperne for god selskabsledelse. Selskabet ønsker en høj grad af gennemsigtighed i kommunikationen og følger derfor anbefalingerne for god selskabsledelse. I 2013 implementerede NASDAQ OMX de reviderede anbefalinger om god selskabsledelse. Bang & Olufsen følger på nuværende tidspunkt disse anbefalinger, som det også var tilfældet sidste år. Årsrapporten findes ikke længere i en trykt version, men er tilgængelig i en elektronisk version på vores hjemmeside. Her er der også mulighed for at hente yderligere information omkring vores produkter, selskabsmeddelelser, god selskabsledelse og samfundsansvar med videre. Bang & Olufsen ønsker at tage aktivt medansvar for det samfund, vi er en del af. Derfor har vi gennem en årrække arbejdet med samfundsansvar også kaldet CSR inden for rammerne af vores forretning. Vi anerkender FN's og ILO's erklæringer om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, antikorruption, miljø og klima, og har derfor valgt at strukturere CSR-arbejdet, herunder CSR-politikken, i overensstemmelse med retningslinjerne i FN's Global Compact. For at formalisere og tydeliggøre de principper for social ansvarlighed, som selskabet lever efter, har selskabet en CSR-politik. CSR-politikken omfatter alle forretningsenheder og faciliteter i koncernen, og selskabet arbejder for, at leverandører og andre samarbejdspartnere agerer i overensstemmelse med politikkens intentioner. Selskabets code of conduct for leverandører understøtter CSR-politikken på centrale områder som miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption og gør rede for koncernens værdier, således at disse klart kommunikeres til leverandører og samarbejdspartnere m.v. Desuden har selskabet en intern etisk politik for indkøbsfunktionen. For at understøtte retningslinjerne har Bang & Olufsen en whistleblower-funktion, der er en eksternt drevet hotline, hvor ansatte og andre med direkte tilknytning til virksomheden anonymt kan rapportere uetisk adfærd. Bang & Olufsen vil i 2015/16 fortsætte arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og reducere miljøpåvirkningerne fra koncernens aktiviteter med henblik på at forhindre arbejdsulykker og reducere mængden af skrot og energiforbrug. Uafhængige kontroller af leverandører fortsætter med henblik på at sikre overholdelse af Code of Conduct. En mere uddybende gennemgang af selskabets arbejde med CSR er tilgængelig på selskabets hjemmeside. 8

9 Som følge af frasalget af Automotive-aktiverne har bestyrelsen gjort sig grundige overvejelser angående anvendelse af det provenu, selskabet har modtaget. Konklusionen af bestyrelsens overvejelser, som det også fremgår af årsrapporten, er, at det foreslås generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte. Baggrunden for anbefalingen er, at bestyrelsen vurderer, at kombinationen af selskabets sårbare situation, indfrielsen af selskabets bankgæld, de store resultatudsving, samt at den nyligt lancerede strategi netop er blevet igangsat, gør, at selskabet har behov for et stærkt kapitalgrundlag. Jeg skal understrege, at dette naturligvis ikke er ensbetydende med, at pengene vil blive ødslet væk. Der vil blive arbejdet hårdt på en markant forbedring af selskabets indtjening. Når den nye strategi begynder at vise resultater, vil bestyrelsen fastlægge en langsigtet kapitalstruktur og genoverveje spørgsmålet om udlodning til aktionærerne. Jeg skal også oplyse, at bestyrelsen forud for indkaldelse til generalforsamlingen fra en aktionær har modtaget forslag om, at mindst 80 % af provenuet fra salget af Automotive-aktiviteterne burde udloddes som udbytte til Bang & Olufsens aktionærer. Grundet de overvejelser, som jeg netop har redegjort for, kan bestyrelsen ikke støtte dette forslag. Da generalforsamlingen efter selskabslovens regler ikke kan beslutte udlodning af et højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen, er dette forslag ikke optaget på dagsordenen. 9

BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 10. september 2015

BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 10. september 2015 BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 10. september 2015 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S - GENERALFORSAMLING 2014 (I tilfælde af afvigelser mellem det talte og skrevne ord, er det talte ord det gældende)

BANG & OLUFSEN A/S - GENERALFORSAMLING 2014 (I tilfælde af afvigelser mellem det talte og skrevne ord, er det talte ord det gældende) Regnskabsåret 2013/14 markerede afslutningen på første fase af Leaner, Faster, Stronger strategien. Det var et år, hvor fokus i høj grad har været på at skabe det fundament, som Bang & Olufsen i de kommende

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 14. september 2016

BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 14. september 2016 BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 14. september 2016 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

SPEAKING NOTES - GENERALFORSAMLING, 14. SEPTEMBER OLE ANDERSEN

SPEAKING NOTES - GENERALFORSAMLING, 14. SEPTEMBER OLE ANDERSEN Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Vi har i år valgt at afholde generalforsamlingen lidt senere på dagen for at give så mange aktionærer som muligt mulighed for at deltage.

Læs mere

SPEAKING NOTES - GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 - OLE ANDERSEN

SPEAKING NOTES - GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 - OLE ANDERSEN Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Vi vil som sædvanlig give en redegørelse for selskabets generelle udvikling samt resultatet for det forgangne år. Jeg er glad for det store

Læs mere

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 20 1 AGENDA TREDJE KVARTAL I OVERSKRIFTER Tue Mantoni, CEO RESULTATET FOR TREDJE KVARTAL AF 20 Henning Bejer Beck, CFO FORVENTNINGERNE TIL REGNSKABSÅRET 20

Læs mere

Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Det er som sædvanligt glædeligt at se så mange fremmødte.

Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Det er som sædvanligt glædeligt at se så mange fremmødte. Velkommen til Bang & Olufsens årlige ordinære generalforsamling. Det er som sædvanligt glædeligt at se så mange fremmødte. 2011/12 var endnu et begivenhedsrigt år for Bang & Olufsen. Det var det første

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 10. september 2014

BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 10. september 2014 BANG & OLUFSEN A/S Generalforsamling 10. september 2014 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 for Bang & Olufsen a/s Som udtrykt i forventningerne til første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002 Delårsmeddelelse for perioden 1. Juni 2001-28. Februar 2002 Meddelelse nr. 01.06 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 17. April 2002 Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013

BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 PETER SKAK OLUFSEN (1942 2013) DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

1. Juni 2013 28. februar 2014

1. Juni 2013 28. februar 2014 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.13 11. april 2014 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013/14 1. Juni 2013 28. februar 2014 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011 Jeg har hermed den glæde at byde vore aktionærer velkommen til den årlige ordinære generalforsamling. Til at lede generalforsamlingen har bestyrelsen udpeget advokat Søren Mejsling, som også tidligere

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 28. Februar 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.02 16. august 2013 DELÅRSRAPPORT, 4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 31. MAJ 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2001 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2001 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 22. oktober 2001 Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2001 for Bang & Olufsen a/s Omsætningen i regnskabsårets første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012

delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.16, 2012/13 10. oktober 2012 delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012 beolab 12-2 Playmaker Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 24. januar 2001 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Omsætningen voksede til 1.866 mio. DKK eller 4 procent i forhold til første halvår

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Generalforsamling 26. januar 2017

Generalforsamling 26. januar 2017 Generalforsamling 26. januar 2017 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Læs mere