Amager Bladet NYHEDER SPORT KULTUR DET GAMLE AMAGER DEBAT MED LÆSERBREVE OM AKTUELLE EMNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amager Bladet WWW.AMAGERBLADET.DK NYHEDER SPORT KULTUR DET GAMLE AMAGER DEBAT MED LÆSERBREVE OM AKTUELLE EMNER"

Transkript

1 LØRDAG 20. DECEMBER 2008 NR ÅRGANG INTERNETAVIS: TIL SAMTLIGE HUSSTANDE LÆSERNES HITLISTE Mes læse på UGE 51 Lokalakive: Englandsvej flyes 16-åig deng anhold fo Kasup-dab 16-åig deng fængsle fo Kasup-dab Fakkelopog på fedag Dengen e fængsle fo knivdabe ONLINE Læs følgende aikle eksklusiv på Min dag: Skovfoged Sven Noup Min web: Huske du Hollywood...? Lokalakive: Englandsvej flyes Min web: Mødesed fo skolekammeae Amagekvinde med hjene og hjee Højee dødelighed på Amage Hospial INDLÆGGELSE: Amage Hospial ha højee dødelighed ved indlæggelse sammenligne med de flese ande hospiale i Region Hovedsaden. Hospialsdiekøen vil nu se på, om de kan gøe noge fo a nedbinge alle. AF JESPER MARTHIN Nye al fa Region Hovedsaden vise, a hospialene i egionen ha landes lavese dødelighed, nå man se på analle af dødsfald unde indlæggelse. Samle ha Region Hovedsaden e såkald HSMR-al på 89 fo edje kvaal i å. Beds ligge Rigshospiale med 62, mens Amage Hospial ligge på. E HSMR-al på 100 svae il dødeligheden på landsplan, mens e al ove elle unde 100 beyde, a dødeligheden ligge henholdsvis ove elle unde alle på landsplan. Amage Hospial ha dog haf en signing i dødeligheden ved indlæggelse de e foegående kvaale fa e HMSR-al på 99 i fjede kvaal 2007, 110 i føse kvaal 2008 il 116 i anden kvaal De ha fåe Amage Hospial il a hye en eksen konsulen il a se på allene og gennemgå nogle af jounalene fo a finde ud af, om analle af dødsfald ved indlæggelse kan nedbinges. Hospialsdiekø på Amage Hospial Pede Chisian Mogensen mene selv, a en del af foklaingen skal findes i, a Rigshospiale sende mege syge menneske ilbage il de minde hospiale som fo eksempel Amage Hospial, efe de ha væe i behandling. Flee af paienene kan dog ikke eddes, men komme så il a opæde i saisikken ove dødsfald på Amage Hospial i sede fo Rigshospiale:»De e en mege omdiskuee opgøelsesmeode, som også e åsagen il, a Amage Hospial ha e højee al. Vi e god ilfedse med, a vi fo edje kvaal ligge på, men de ha vi ikke gjo fø, og man kan ikke bae se på allene fo e enkel kvaal. Defo ha vi haf en eksen konsulen på, de foeløbig også mene, a han kan se e mønse i, a de minde hospiale ha en højee dødelighed, fodi de få mege syge paiene ilbage fa Rigshospiale. Men vi vil gene gøe noge ved de høje al og finde pæcis ud af, hvo ansvae skal placees. Så nu skal vi have de diskuee dødsfaldene og age ved læe af de,«sige Pede Chisian Mogensen. SPORT KULTUR DET GAMLE AMAGER DEBAT MED LÆSERBREVE OM AKTUELLE EMNER JUL MED TRADITIONER OG OVERTRO JUL I GAMLE DAGE: Bøndene i Soe Magleby va gudsfygede folk. Med ydelig hang il adiione og oveo. AF JAN JEPPESEN Al kom ind. Hammeøj, plove, ive. Ine måe nemlig ligge ude julena. Hvis fo eksempel en plov sod udenfo, kunne Jeusalems skomage komme fobi og sæe sig på ploven, fo julena va den enese na, hvo han måe hvile sig. Han va elles døm il evig vanding il Dommedag. Undagen julena. Denne na måe han hvile sig. Men hvo han havde sa sig il hvile, kunne ine go i edskabes kølvand. Således blev snoen il okkehjule sa af vejen. Fo man skulle feje højiden med fed i sinde, og i julen måe man ikke deje på noge som lignede e hjul. Hvis man fo eksempel buge slibesenen i julen, kunne man isikee a skulle flå pelsen af selvdøde dy. Sine egne selvfølgelig. JULEN I STORE MAGLEBY, SIDE 7 Tegning: Claus Seidel. Sandvejssag e lukke E fleal i Tånby Kommunalbesyelse ha valg a ophæve den idligee besluning om en pemanen lukning fo bilafik på Amage Sandvej. Læs side 2 DEBAT En kla foingelse»de e i pincippe undeodne, hvem de skal køe ambulance på Amage, men beingelsene e ikke de samme,«skive læse. Læs side 6 NAVNE Don Ø s mand Fo oe å siden blev Dan Hamme, Dagø, hene il Paken af Flemming Øsegaad. I dag ha han fåe posen som koncenchef. Læs side 11 Julefokosmenu Velkomsdink 5 foskellige foee Hovede: Oksefile ell. laksefile Desse - Fi valg Kaffe med cognac K. 159,- Klip annoncen ud og få en gais velkomsdink Resauan Vi levee også mad ud af huse - 11 ee Også nyåsafen k. 109,- Vælg fi fa de hele So á la cae ko 3 RETTER Foe - hovede - desse K. 98,- Bodbesilling: lf elle mail: Åbningside: Mandag Tis. - lø Søndag Holmbladsgade København S. Nyåsmenu Velkomsdink 5 foskellige foee Hovede: Oksefile ell. Mix gill Desse: Pandekage Kaffe med cognac K. 199,- Mavedans hve fedag og lødag Dømme du om ny køkken? 1000 m 2 udsilling med køkken og bad i alle pisklasse KØKKENCENTER AMAGER Amage Landevej Kasup Tlf designa.dk Vi indee efe dine ønske og behov Toalløsninge, Gø de selv elle en kombinaion Vi måle op gais og du få en flo 3D egning med hjem - så e de mulig SupeBes på Vemlandsgade ønske alle Glædelig Jul Se alle voes fanasiske jule- og nyåsilbud inde i avisen Amage Vemlandsgade København S HUSK Søndagsåben 21. decembe kl Au. VVS KLOAKMESTER MEYERS NYTÅRS MENU Til o, il olv, il usind! 3 ee DKK 350 Se menu og bliv fise på hvo du også kan se ilvalg som champagne, vinmenu, øl og voes uansændig læke kansekage. Besil senes 28. decembe på elle på elefon Al udføes... Alkoholpobleme - bug fo en håndsækning? Lænken e en af landes søse alkoholbehandlingsinsiuione. Vi ække på efainge fa mange ås faglig abejde med alkoholbehandling og ilbyde konak il e nevæk af fivillige, de selv ha haf alkoholpobleme inde på live. Vi kan hjælpe, hvad enen de e dig selv elle én i din familie, de ha pobleme med alkohol. Ring fo gais, anonym ådgivning på lf.: elle læs mee på Vi ha ambulaoie i hele Sokøbenhavn og i Hilleød, Roskilde, Køge, Geve og Leje Skal De holde nyåsafen - levee vi maden lige il døen! Foe: Kold Taskekabbe Toskebandade med baskisk sauce. Hovede: Beef Wellingon Indbag oksemøbad med ovnbage kaofle heil ouneede gønsage og deil svampesauce Desse: Jodbæ Romanoff med ø vanilieis. Pis: 298,- Minimum 4 couvee Kun ud af huse. Resauan Femad Sundbyvese KH S Tlf / VVS RASMUSSEN SØN SØNNER -Se voes udsilling Amagebogade 135 Tlf Telefax

2 NYHEDSRULLEN SIDE 2 AMAGER BLADET TELEGRAMMER Moloovcockail kase mod hus POLITI: To pesone, begge ilsyneladende af anden enisk opindelse, blev se kase en moloovcockail mod en ejendom på Alpeosevej mandag afen. Foinden va de knus fie ude. Moloovcockailen blev dog ikke anænd. Geningsmændene blev se køe fa sede på en scooe. Visse uoveenssemmelse mellem o guppeinge i omåde e muligvis åsag il hændelsen. Evenuelle henvendelse i sagen kan ees il Saion Amage. /jma Røvei i supemaked POLITI: Mandag mogen blev en ansa i e supemaked på Kudånsvej spøje i øjnene med åegas. De o geningsmænd, som den ansae ikke kunne beskive, køe fa sede på en knalle. Udbye va e hvid indkøbsne med dagens avis og e sk. mogenbød. De lykkedes ikke a finde øvene, selvom de blev søg i omåde ved hjælp af poliihunde. Evenuelle henvendelse i sagen kan ees il Saion Amage. /jma Væbne øvei mod bank POLITI: En pisolbevæbne øve slog isdag ove middag il mod Abejdenes Landsbank på Kongelundsvej 289. Manden va il lejligheden ifø en ansigsdækkende hue. Efe øveie fosvand geningsmanden il fods ad Kongelundsvej med e endnu ikke opgjo beløb unde amen. /jma Indbud på byggeplads POLITI: To pesone blev mandag na anhold efe, a de havde begåe indbud i en skuvogn på en byggeplads på Øesads Boulevad, hvo de va i fæd med a sjæle en vameblæse. De anholde blev indbag il Saion Amage. /jma Polsk yv anhold i Field s POLITI: En polsk mand, som havde skjul vae i en såkald»ussepose«, blev obsevee og anhold fedag efemiddag i Field s. En medskyldig kvinde undløb fa sede. Manden vil blive femsille i dommevagen. /jma Mand i vande ved Wildes Plads POLITI: Lødag na blev en 38-åig mand edde op af vande af bandvæsene ved Wildes Plads. Manden, de ikke umiddelba va i livsfae, ønskede ikke a ale med poliie. /jma SUNDBY KIRKEGÅRD SKAL HAVE NYT LIV SIDE 3 Tånby lukke Amage Sandvej-sag vej. He ha flee bogee klage ove søjgene i fobindelse med øge afik fa lasbile unde pøvelukningen, som blev indled 16. juni og vaede e månede. TRAFIK: E kneben fleal i Tånby Kommunalbesyelse ophæve den idligee besluning om pemanen lukning fo bilafik på Amage Sandvej. Løsgængeen John Kaslund ha fåe flealle il a vippe med 9-8 i afsemningen. AF JAN JEPPESEN Tånbys bogmese Henik Zimino (S) må indkassee e nedelag i sagen om a lukke Amage Sandvej fo bilafik på sækningen fa Hedegådsvej il Salvæksvej. E fleal besående af Konsevaive, Vense, SF, Dansk Folkepai, Radikale og løsgængeen John Kaslund ha sem fo, a kommunalbesyelsens idligee besluning blive ophæve. Tungen på vægskålen e John Kaslund, som idligee på åe meddele, a han ville fosæe som løsgænge, ide han va uilfeds med Socialdemokaenes besluning om a lukke sandvejen fo bilafik. Flealle mene, a den e månede lange fosøgsodning i efeåe give e misvisende billede af afikken på sækningen. Unde fosøgspeioden blev bilafikken educee med 44 pocen på Amage Sandvej, men allene samme fa den københavnske del af sandvejen. Den adikale Tommy Fedeiksen mene, a de i de hele age e en dålig idé a lukke Amage Sandvej, mens Dansk Folkepais Ane S. Hansen og John Kaslund age noae il efeening, men fosa e imod lukningen. VELKOMMENTILTÅRNBY: Amage Sandvej blev i somme spæe fo bilafik på sækningen fa Hedegaadsvej il Salvæksvej. Akivfoo: Michael Paldan.»Nu kan vi se so på hvid, hvo slem de va. Men i dag køe de sille og olig nede på sandvejen. De e ingen pobleme. Sandvejen e nødvendig,«sige Kaslund k`c g\ej`fe j\e\jk [\e *'%()%'/ 8dX^\iYXeb\e%[b NR. 50 INGEN SKADER: De kafige jodskælv isdag mogen påvikede ikke Øesundsbon, som e bygge il a åle e jodskælv, de måle 5,7 på icheskalaen. Ingen af boens ekniske syseme indikeede noge i fobindelse med skælve, oplyse boens infomaionsafdeling. I dagens løb blev de foskellige unnelsegmene i Øesundsunnelen, hvo de e indlag målepunke, som egisee bevægelse, konollee.»de gø vi unde alle omsændighede med jævne mellemum, og de kan væe ineessan a se, om vi kan aflæse nogen foskel efe jodskælve sammenligne med sidse måleaflæsning,«sige difsdiekø Beng Hega. Til ods fo a skælve e e af de kafigse, de e bleve INTERNETAVIS: UGE 49 1 Lokalakive: Englandsvej flyes 2 Dagø-poliikee kan isikee eksklusion 3 En is dag fo Amage SF aflive næsen Kløvemaken DET GAMLE AMAGER 5 8dX^\iYXeb\e%[b mål i både Danmak og Sveige, e de lang op il de niveau, Øesundsbon e konsuee il a åle. E så kafig jodskælv e aldig mål i Danmak, men e jodskælv i 1904 i Sveige blev skønne il a måle 6,0. Boen e bygge il a modså foskellige slags yselse - den udvide sig i vamen og ække sig sammen i kulde. Mellem hve unnelelemen e de afdæmpende fuge. Konsukionen skal også kunne modså en påsejling af e faøj, som få bopillene il a bevæge sig 40 cenimee i oppen.»boen bevæge sig sandsynligvis mee, nå e godsog køe ove boen, end den gjode i moges,«sige Beng Hega. /jape fa søndag 21. il isdag 23. decembe TIL SAMTLIGE HUSSTANDE ERBLADET.DK De posiive billede på DEBAT MED LÆSERBREVE hiv Dab i Kasup Blomse og levende lys fylde foove på Kasuplundgade, hvo 39-åige Mohammad Hashem fedag afen blev knivdæb. Læs side 2 OM AKTUELLE EMNER 20 hiv-smiede kunsnee udsille dem ha inviee ikke-hivsmiede væke på Galoppeie på Chisiania - og fem af med il skabelsen af e gens pimus moo, Jens væk. Vi møde udsillinpede Høebeg fa Chisianshavn. KULTUR, SIDE 25 Gny fa vikingenes undegund Tou se i bakspejle Pakeingshelvede Min dag: Skovfoged Sven Noup»Ha vi ikke samme bogelige eighede som cyklisene, de hvo vi leve og bo?«spøge en læse og bilis. Læs side 6-7 Min web: Huske du Hollywood...? Lokalakive: Englandsvej flyes Doppede fodbold il fodel fo hash SPORT Kvindene hev sejen i land Amagekvinde med hjene og hjee JULETILBUD Tosdag d. 18. dec. kl ,00 KR. Fo kun kan du æne og svømme al hvad du oke Fa 49 fa uge kei land fyvæe Plane s fa Køb e sælge i Amag n Juleægåde e Cene be i Amag 1. decem fa d. TLF AMAGER PLANTELAND Komme julekaavane på besøg. Sæ kyde i kalendeen alleede nu. Se voes annonce i næse uge. Ugandavej Kasup Sundby Englandsvej 28 *2'7 1< 7c5 N GRA 1 mee ca. FRA KR. 59 FORM FITNESS Fankigsgades Svømmehal Fankigsgade København S 69 FRA KR. Al i pynegøn - f.eks. 5 kg. Fa k. Din lokalmægle De va kvindene hos BS København, de henede de afgøende poin mod Team Åhus. Læs side 21 AMAGERS BILLIGSTE JULETRÆER RØD N GRA 1 mee NORD- Fa ca. MANNS FREM TIL Tilbudde gælde ved PBS-medlemssk opeelse af e ab 199,- k. Konan 6 md. Konan 12 md. 17 k. spa 200 k. 31 k. spa 500 k. Book en id il pesonlig pogamlægning på 99 Vi holde inden åben alle dage 24/12. jul.o.m. d. e de åben Deudove mellem alle dage jul og nyå.o.m. d. 31/12 Gais nening Hvedage Lø. søn Tlf og +9(0 $59(5 1 c5 '8 ' 5" 7 1. ',* 20, 7,'( :(/',1*6,1*, -(1+ DKK 275 Vi indee efe dine ønske og behov Toalløsninge, Gø de selv elle en kombinaion Vi måle op gais og du få en flo 3D egning med hjem KØKKENCENTER AMAGER Amage Landevej Kasup Tlf designa.dk VVS KLOAKMESTER udføes... VVS Al RASMUSSEN SØN Se menu, bliv lækkesulen og besil på elle elefon Min. 10 kuvee. Vi hjælpe gene med smukke lokale il din julefokos. - så e de mulig SØNNER Amageb ogade 135 Tlf Se voes udsilling Telefax 3258 k`c g\ej`fe j\e\jk [\e *'%()%'/ 8dX^\iYXeb\e%[b TIRSDAG 16. DECEMBER 2008 NR. k`c g\ej`fe j\e\jk [\e *'%()%'/ 134. ÅRGANG INTERNETAVIS: T.DK 8dX^\iYXeb\e%[b TIL SAMTLIGE HUSSTANDE ERBLADET.DK EM-GULD TIL OTTE SEN LÆSERNES HITLISTE 16-åig anhold fo knivdabe SVØMNING: Kvik Kasups Jeanee Oesen vand Koaien, da hun sejede søndag guldmedalje ved på 100 mee buefly med en id, de e nodisk EM på kobane i medalje lykkedes de fo Kasup-svømmeen ekod. Efe o sølva henvise fanskmanden andenpladsen med en Diane Bui Duye il magin på 13 hundededele. SPORT SIDE 15 Mes læse på UGE 50 Lokalakive: Englandsvej flyes Fakkelopog på fedag Bespaelse udløse eksaegning 5 Fankig Dejlig kafig ødvin med en femagende smag. God il ød kød og os. 6x75 cl p. l 30,89 En 16-åig deng e anhold og fængsle fo knivdabe foige fedag på Alléen i Kasup mod den 39-åige Mohammad Hashlem. Læs side 4 Kasup-dabe: Ingen misænke 3 4 p. kg 5,00 -'( Til de pivae julebod elle julefokosen i viksomheden m2 udsilling med køkken og bad i alle pisklasse AMAGER v/bjeegaad Co. Kasupvej 89 Tlf Spanien Kl I $0$*(5%52*$. % ( 1 +'( $91 6 $ ' 9 2. $ 7 ), 5 0 $ MEYERS JULEBUFFET Au. Bodeaux Supéieu $ ' 9 2. $ 7 ), 5 0 $ ( 7 : ( / ', 1 * 6 6(5, 6 5c' *,91 Dømme du om ny køkken? 2 Appelsine DEBAT aikle eksklusiv på 1 Luis Uquiza leve en anonym ilvæelse på Amage, men kæmpe en lang og sej kamp fo efædighed i Agenina. Læs side 22 ONLINE Læs følgende Se juleannoncen inde i blade! skal væe med il a lede delen af afikken andehalv- Fovalningen håbe, a ek- ve lave en plan fo a udvikle se- nik- og miljøudvalge løsning, som beboene de hen, så de kun kan age Amagebogade kan beale silling il kan i eape. blive glade pojeke i slunin- Begge sig a buge vejen, fo.«dele hvis man gen af janua, men foandin- poliisk skal vi age konke ha e æinde på den. Lokaludvalgene ha silling il i de nye å,«væe Heudo- gene blive idligs synlige i sige akive i pocessen og ve blive de eablee han. e geneen gadebillede fa 2010 el posiive. Minde ække mini-pladse, - hvis po»de ligge mig mege enusiasom på sisk ha Ama Buikkene gøe de aee a opholde skal liikene vel a mæke finde sinde, hvodan vi il a gaden. Endelig nedlægges sig i penge ealisee ens um, hvodan buge by- væe, da de fyge fo foebus- søggade-planene. AF JACOB SCHNEIDER vi fodele ningenes banene på nogle ovelevelse, nå de idéen ha væe oppe Teknik- og miljøbogme- pladsen i København og hvo- blive mee a vende fo a give plads sækninge besvælig a dan vi syke live i fovalningen, men il Bølgene gå høj på på Ama- komme æ e age af ove og cykelsie. bedee fo- se Klaus Bondam (Rad.) følnøebo, egnebæe. på buikkene i gebogade og byens ge pojeke nøje:»vi efe a Nøebogade ande bil. E fosøg med en ha e vigige handelssøg. e bleamagebogade skal bilfi poliisk ønske ve udsa fo e afikfosøg, Desuden væe Amagebogade om Men den bekyming en geneel e Københavns de ville alså saegi vigig, a de lokale føse hvo bilisene e fovis be- pojeklede Adam afvise il an- med fie pladse, søggade ikke jene noge fomål i fo- udvikle fo, hvodan vi kan boee e med il a Casen de veje. De komme pæge ud- Pedesen fa hvo gade, hold il de byumme gennem ikke Cene fo Bydeviklingen af bydelen, a ske på Amagebogade il cykelsi og foov få en munens plane, som kom- søggade i København. Cene fo Bydesign I den ved, a fovalningen og jeg sign, selvom de bland ande - søglignende kaake. fobindelse buge vi ha haf De sna ha lag sidse indføes Amage- e god samabejde koidspakeing i sihånd på. bogade som med lokal- degadene. case, og de bli- udvalgene om a skabe en INTERVIEW, SIDE 13 SPORT KULTUR læse på 4 T.DK STRØGGADE-PROJEKT: De blive ikke noge fosøg med a lukke bilafikken på Amagebogade i denne omgang. Efe megen deba om gadens femid e væe kla med e foslag, kommunen ved a de skal pioiee fodgængene og samidig syke ehvevslive. Skovnisse i Kongelunden Fø 197,70 En lille flok bøn fa Vuggesuen Skoegåden og i Kongelunden fo a møde skovnissen og hjælpe ham med a fode hans venne skovens dy. Repoage side åig anhold fo Kasup-dabe Fø 14, Spa 59.- Spa 33% Maks. 3 ne p. kunde 2 kg 10.- SPORT ONLINE SPORT KULTUR Min dag: Skovfoged Sven Noup DEBAT MED LÆSERBREVE SPILDEVAND: Kløvemakens Tennisklub fik sin del af spildevandsudsli ppe på Kløvemaksvej onsdag. Fem gusbane skal lægges om, og cafeeies nye gulv e beskadige. Min web: Huske du Hollywood...? Lokalakive: Englandsvej flyes EM-bonze il Sølvpigene Tånby Culing Clubs damehold, de vand VM-sølv 2007, ha sike sig bonze-i medalje ved euopameseskabe. Læs side 14 Danmak. PLUS1 Tandlægeklinik - levee vi maden lige il døen! 298,- Minimum 4 couvee Kun ud af huse. FRA KR. Til o, il olv, il usind! 69 FRA KR fa uge kei land fyvæe Plane s fa Køb e sælge i Amag n Juleægåde e Cene be i Amag 1. decem fa d. Besil din nyåsmad senes den 28. decembe, kl. 18 på elefon elle på AMAGER PLANTELAND Ugandavej Kasup Au. 99 Vi holde inden åben alle dage 24/12. jul.o.m. d. e de åben Deudove mellem alle dage jul og nyå.o.m. d. 31/12 Gais nening VVS KLOAKMESTER udføes... VVS Al RASMUS Tlf $0$*(5%52*$' ( _. % ( 1 + $9 1 6 $ ' 9 2. $ 7 ), 5 0 $ ( 7 : ( / ', 1 * 6 6(5, 6 5c' *,91,1*, -(1+ -'( NU GÅR SLOWMOTION ON-LINE N GRA 1 mee ca. Fa,(()7(56<1 HW WLOEXG WLO DOOH %2/,*5c'*,91,1* 6NDO GX N EH V OJH H )n KM OS JHQQHP :(/OOHU OHMH EROLJ" ',1*6.RQWDNW RV Sn :(/',1*6 $ ' 9 2. $ 7 ), 5 0 $ - så e de mulig Al i pynegøn - f.eks. 5 kg. Fa k. 3 RETTER DKK 350 Øesad v/bjeegaad Co. Øesads Boulevad 57D )c (7 *5$7,6 ³6(59 Vi indee efe dine ønske og behov Toalløsninge, Gø de selv elle en kombinaion Vi måle op gais og du få en flo 3D egning med hjem KØKKENCENTER AMAGER Amage Landevej Kasup Tlf designa.dk AMAGERS BILLIGSTE JULETRÆER RØD N GRA 1 mee NORD- Fa ca. MANNS MEYERS NYTÅRS MENU Tlf % Aabica bønne af finese kvalie fa cenal- og mellemameika. 2x500 g QVNHU GX RYHUEOLN RYHU GLQ DUYHP VVLJH VLWXDW LRQ" QVNHU GX VLNNHUKHG IRU DW DUYHQ HIWHU GLJ IDOGH U WLO GH ULJWLJH" (U GLQH IRUKROG LQGUH WWHW HIWHU GHQ Q\H DUYHOR Y" 1000 m2 udsilling med køkken og bad i alle pisklasse Amagebogade 193 Tlf Åben fa 8.00 il Sundbyvese KH S Tlf / Café gold NAVNE Spogøe-pisen fo edje gang Den folkekæe Amageskuespille Ove Spogøe mindes på fedag, nå Spogøe-pisen uddeles. Læs side 21 +9(0 $59(5 1c5 '8 ' 5" 7 1. ',* 20, 7,'( Plus1 anvende de nyese og bedse behandlingsmeode KYLONHW VLNUHU ÁRWWH RJ KR OGEDUH UHVXOWDWHU Vi abejde bl.a. med digial øngen sam ineoal kamea. Tandlægeeame beså af Chaloe Lebahn, Las Chisensen sam kiug Ole Flind. Akue behandlinge udføes samme dag hvis de inges inden kl Resauan Femad Din lokalmægle Dømme du om ny køkken? Hos Plus1 e vi specialise i paodonosebehandlinge kiugi sam genopbygning, af slide andsæ. Deudove udføe vi alle fome fo almindelig andpleje. Skal De holde nyåsafen Foe: Kold Taskekabbe Toskebandade med baskisk sauce. Hovede: Beef Wellingon Indbag oksemøbad med ovnbage kaofle heil ouneede gønsage og deil svampesauce Jodbæ Romanoff med ø vanilieis. Desse: OM AKTUELLE EMNER imee vand ove hele anktk ha haf konak lægge - jeg kunne il sle ikke klubbens fosikingsselskab, komme deind,«foælle de sende safeen han. videe il kommunen. Københavns»Fem gusbane på gamle anlæg e næmes de Enegi medgive da også, a lag. Nå de skal gøes øde- man skal se på evenuelle ekla il saningskav, nå foåe, give de os jo beyde- blik ove skadene:de e ovelig mee abejde, nå de skal»de va jo så heldig, lægges igen. Vande a de skyllede også ind i voes maeialeum he ikke skee om sommeen, hvo de e folk i og cafeeie, så gulve kolonihaligne vene og på ennisbanene,«kong Volmes... Og så ha de sige kommunikaionsche elles boble op fa f i dænene Københavns Enegi Asid unde banene. Vi ved endnu Skoe il Amage ikke, om de ha age Blade. skade.«reportage SIDE 5 AF JACOB SCHNEIDER Kløvemaksvej - således også Da den lækkede ykledning hos Kløvemakens Tennisklub, de oplevede en unde Sadsgaven skulle kovaig øm- ovesvømmelse. mes fo kloakvand onsdag, Klubbens åbnede en venil i den konomand fokee Henik Nolle Kisensen ende af øe efe en sømaf- kom il ennisanlægge, anbydelse. De esuleede neop BANE 2 I KLØVERMARKENS vande sod i knæhøjde i, a da bølgene gik højes. TENNISKLUB komme il a ænge il en på»de sod omking gundig udensning il foåe 40 cen- e onsdagens efudslip. Foo: Henik Nolle Kisensen. Min web: Mødesed fo skolekammeae Amagekvinde med hjene og hjee Pis: Foo: Das Büo, DIF/Team DET GAMLE AMAGER Kloakvand skyllede ud ove Kløvemaken Læs følgende aikle eksklusiv på Spa id og book massage on-line, elle køb e jule-gaveko il massage på Eksa ilbud i decembe: Spa 20% på køb af klippeko i decembe måned. (Eks. 5x60 minue fo 1580 k.) Elle ing og book id lf Hvedage Lø. søn cene fo sundhed velvæe og SEN SØN SØNNER Amageb ogade 135 Tlf Se voes udsilling Telefax 3258 k`c g\ej`fe j\e\jk [\e *'%()%'/ 8dX^\iYXeb\e%[b LØRDAG 20. DECEMBER 2008 NR. 52 INTERNETAVIS: INDLÆGGELSE: Amage 1 Lokalakive: Englandsvej flyes 2 16-åig deng anhold fo Kasup-dab 16-åig deng fængsle fo Kasup-dab 4 Fakkelopog på fedag 5 Dengen e fængsle fo knivdabe ONLINE Læs følgende aikle eksklusiv på Donningen il Amagegilde Sådan skal den ene million buges, Ri Golfalene fa Dagø Bassen fa vedens smukkese ø Amagekvinde med hjene og hjee SPORT KULTUR JUL MED TRADITIONER OG OVERTRO DET GAMLE AMAGER 8dX^\iYXeb\e%[b ERBLADET.DK Hospial DEBAT MED LÆSERBREVE En kla foingelse»de e i pincippe undeodne, hvem de skal køe ambulance på Amage, men beingelsene e ikke de samme,«skive læse. Læs side 6 NAVNE Don Øs mand 159,- Tegning: Claus Seidel. Dømme du om ny køkken? Nyåsmenu Velkomsdink 5 foskellige foee Hovede: Oksefile ell. Også nyåsafen Mix gill k. Desse: Pandekage Vælg fi fa de hele Kaffe med cognac K. 3 RETTER K. 98,- 199, m2 udsilling med køkken og bad i alle pisklasse Mavedan fedag s hve og lødag Bodbesilling: lf elle mail: Åbningside: Mandag Tis. - lø Søndag Holmbladsgade København S. KØKKENCENTER AMAGER Amage Landevej Kasup Tlf designa.dk SupeBes på Vemlandsgade ønske alle Glædelig Jul Se alle voe voes es fanasiske jule- og nyåsilbud inde i avisen HUSK H HU USK Søndagsåben 21. decembe kl Amage A Vemlandsgade 51 V 2300 København S 2 $QGHUV :HOGLQJ EHJJH GDJH LQNOXVL :(/',1*6 $ ' 9 2. $ 7 ), 5 0 $ - så e de mulig 1LQD :HOGLQJ.RQWRUHW HU OXN NHW PHOOHP MXO RJ Q \WnU L SHULRGHQ WLO Vi indee efe dine ønske og behov Toalløsninge, Gø de selv elle en kombinaion Vi måle op gais og du få en flo 3D egning med hjem 3 ee DKK 350 Se menu og bliv fise på hvo du også kan se ilvalg som champagne, vinmenu, øl og voes uansændig læke kansekage. YH $0$*(5%52*$. % ( 1 +'( $91 6 $ ' 9 2. $ 7 ), 5 0 $ ( 7 : ( / ', 1 * 6 6(5, 6 5c' *,91,1*, -(1+ MEYERS NYTÅRS MENU Til o, il olv, il usind! -'( Alkoholpobleme - bug fo en håndsækning? Lænken e en af landes søse ione. Vi ække på efainge alkoholbehandlingsinsiufa mange ås faglig abejde med alkoholbehandling og ilbyde konak il e nevæk af fivillige, de selv ha haf alkoholpobleme inde på live. Vi kan hjælpe, hvad enen de e dig selv elle én i din familie, de ha pobleme med alkohol. Ring fo gais, på lf.: elle anonym ådgivning læs mee på Skal De holde nyåsafen - levee vi maden lige il døen! Foe: Kold Taskekabbe Toskebandade med baskisk sauce. Hovede: Beef Wellingon Indbag oksemøbad med ovnbage kaofle heil ouneede gønsage og deil svampesauce Desse: Jodbæ Romanoff med ø vanilieis. Pis: Besil senes 28. decembe på elle på elefon ,- Minimum 4 couvee Kun ud af huse. Vi ha ambulaoie i hele og i Hilleød, Roskilde, Sokøbenhavn Køge, Geve og Leje VVS KLOAKMESTER udføes... VVS Al RASMUS Au. 9, 16.(5 $//( (1 *2' -8/ 109,- So á la cae ko Foe - hovede - desse Klip annoncen ud og få en gais velkomsdink Fo oe å siden blev Dan Hamme, Dagø, hene il Paken af Flemming Øsegaad. I dag ha han fåe posen som koncenchef. Læs side 11 SIDE 7 Resauan K. DEBAT AF JAN JEPPESEN Vi levee også mad ud af huse - 11 ee Sandvejssag e lukke E fleal i Tånby Kommunalbesyelse ha valg a ophæve den idligee besluning om en pemanen lukning fo bilafik på Amage Sandvej. Læs side 2 OM AKTUELLE EMNER Al kom ind. Hammeøj, Ine måe nemlig ligge plove, ive. ude julena. Hvis fo eksempel en plov udenfo, kunne Jeusalems sod skomage komme fobi og sæe sig på ploven, fo julena va den enese na, hvo han måe hvile sig. Han va elles døm il il Dommedag. Undagen evig vanding julena. Denne na måe han hvile sig. Men hvo han havde sa kunne ine go i edskabessig il hvile, kølvand. Således blev snoen il okkehjule sa af vejen. Fo man skulle feje højiden med fed i sinde, og i julen måe man ikke deje på noge som lignede e hjul. Hvis man fo eksempel buge slibesenen i julen, kunne man isikee a skulle flå pelsen af selvdøde dy. Sine egne selvfølgelig. Julefokosmenu Velkomsdink 5 foskellige foee Hovede: Oksefile ell. laksefile Desse - Fi valg Kaffe med cognac de ha vi ikke gjo fø, og man kan ikke bae se på allene fo e enkel kvaal. Defo ha vi haf konsulen på, de foeløbigen eksen også mene, a han kan se e mønse i, a de minde hospiale ha en højee dødelighed, fodi de få mege syge paiene ilbage fa Rigshospiale. Men vi vil gene gøe noge ved de høje al og finde pæcis ansvae skal placees. ud af, hvo Så nu skal vi have de diskuee dødsfaldene og age ved læe af de,«sige Pede Chisian Mogensen. JUL I GAMLE DAGE: Bøndene i Soe Magleby va gudsfygede folk. Med ydelig hang il adiione og oveo. JULEN I ST. MAGLEBY, e k s a 6fl TIL SAMTLIGE HUSSTANDE Hospial ha højee dødelighed ved indlæggelse Amage Hospial ha sammenligne dog haf en findes i, a Rigshospiale sende hospiale i Region Hovedsaden. med de flese ande signing i dødeligheden ved indmege syge menneske læggelse de e foegående Hospialsdiekø ilbage il de kvaale minde hospiale nu se på, om de kan som fo eksempel gøe noge fo a nedbinge en vil fa e HMSR-al på 99 i fjede kvaal Amage Hospial, efe de ha 2007, 110 i føse kvaal alle. AF JESPER MARTHIN væe i i anden kvaal il 116 behandling. Flee af paienene edje kvaal i å. Beds kan De ha fåe dog ikke eddes, men komme hospiale med 62, mens ligge Rigs- Amage Hospial il a hye en Nye al fa Region Hovedsaden så il eks- a opæde i saisikken Amage Ho- en konsulen vi- spial ligge il a se på allene og fald ove dødsse, a hospialene på Amage Hospial i egionen ha 100 svae på. E HSMR-al på gennemgå nogle i sede fo af jounalene fo a Rigshospiale: landes lavese dødelighed, il dødeligheden på landsfinde ud af, om analle se på analle af dødsfald nå man plan, mens e al ove elle unde af dødsfald»de e en mege 100 ved indlæggelse kan unde ind- beyde, a omdiskuee læggelse. Samle ha dødeligheden ligge nedbinges. opgøelsesmeode, som Region henhospialsdiekø på også e åsasaden e såkald HSMR-al Hoved- holdsvis ove elle unde alle Amage Ho- gen il, a på spial Pede Chisian Amage Hospial ha på 89 fo landsplan. Mogensen me- højee e al. Vi e god ilfedse ne selv, a en del af med, a foklaingen skal vi fo edje kvaal ligge på, men UGE T.DK Højee dødelighed på Ama ge LÆSERNES HITLISTE Mes læse k`c g\ej`fe j\e\jk [\e *'%()%'/ 134. ÅRGANG Resauan Femad Sundbyvese KH S Tlf / SEN SØN SØNNER Amageb ogade 135 Tlf Se voes udsilling Telefax ønske læsee og annoncøe en glædelig jul. udkome næse gang isdag 30. decembe med den adiionelle nyhedskavalkade med eks og billede fa åe de gik. gene vudee, a en lukning vil væe il fodel fo afiksikkeheden, mens modsandene hævde, a bilafikken blo vil blive fodel il ande veje som fo eksempel Bøjle- Zimino opgive ikke Tafikmålingene vise, a afikken seg 17 pocen på den øslige del af Salvæksvej, mens de køe 32 pocen fæe bile på den åbne del af Amage Sandvej. De kom en signing på 19 pocen flee bile på Kasupvej og Backesvej, og 16 pocen af lasbilene doppede sandvejslinien. I konkee al køe bile i maj på Amage Sandvej syd fo Salvæksvej. I okobe va alle bile. Efe hvad efae, vil Henik Zimino genopage sagen om lukning fo bilafik, hvis de komme e ny fleal i kommunalbesyelsen efe næse valg. BREVFRA Øesundsbon upåvike af k`c g\ej`fe j\e\jk [\e *'%()%'/ 134. ÅRGANG Ine afikfosøg på Amag ebogade LÆSERNES HITLISTE Mes lokalavisen Amage Sandvej ha længe væe en vam poliisk kaoffel, og de ha væe både ilhængee og modsandee i befolkningen. Tilhæn- TELEGRAMMER Glædelig jul fa os il je TIRSDAG 9. DECEMBER 2008 LØRDAG 20. DECEMBER 2008 p. kg 35,00 Fø 43,90 Spa sk 35.- k s 2 Kægåden 2x250 g p. kg 36,00 Fø 27,90,90 Spa BLADET s ledeaikel e ikke nødvendigvis dækkende fo s holdning. Ledeaiklen skives af chefedakø Jan Jeppesen elle dennes sedfoæde. En gammel ave Pee Peesen, den kaismaiske slagemese fa Ulleup, de gik sammen med fie ande Ulleupfamilie fo a eablee de føse Ulleup Kæmme- og Hesemaked i 1982, havde aldig ænk den anke, a makede en dag ville gå falli. Fo e å siden fosøge nye folk a dive makede videe i den ånd og adiion, som Ulleupfamiliene havde sable på benene, men de nye ide vaede ko. Åe efe måe nye kæfe il fo a edde sumpene, og fonylig måe de fivillige foeninge bag makede udsende den ise bullein, a makede e gåe konkus. skev efe bulleinen, a nye makedskæfe abejde fo a skabe e ny makedskoncep. De e ale om e paneskab mellem Ama Buikkene og Amage Ehvevsåd sam ejeen af Pien. De e glædelig, a nye kæfe vil sike e fosa maked i Ulleup, som e mee idssvaende og binde knude mellem øens kulu- og ehvevsliv. Tiden, hvo man valfaede il kæmmemaked fo a se på pocelænsallekne i hve anden makedsbod, e fobi. Idéen om a skabe e oplevelsesmaked kyde med undeholdning og messe og inviee øens kuluinsiuione il a pæsenee dees sæegne dyde, vil uden vivl kunne skabe ammen fo en ny Ulleup-æa. Og vigigs af al e maked, de hvile på e pofessionel foeningsgundlag. De e gais a ænke ny, men lang fa omkosningsfi a holde fas i en gammel ave, som ikke længee kan samle familien Amage. Defo fojene iniiaivagene bag de nye makedskoncep e held og lykke med planene. Vi e i fovejen begunsige med Dagø Maked, som god nok e bleve en kopivae af de gamle maked i Ulleup, men kombinaionen af gamle og nye makedsadiione vil give puse ny liv ove Amageland. Makedsfolk og ande godfolk ønskes en glædelig jul og på gensyn isdag 30. decembe, hvo binge den soe nyhedskavalkade. EBERTSGADE 2, 2300 KØBENHAVN S. Konoid: Mandag-fedag kl Telefon: Telefax: Udgivelsesdag: Tisdag. Annoncepodukion: AdCeae. Tyk: Tykkompagnie. Disibuion: Dansk Disibuions Cene. Toaloplag: Abonnemensoplag: 253. Copyigh: Ehvevsmæssig affoogafeing af s ekse og annonce e ikke illad. påage sig ine ansva fo uopfode indsend maeiale. Ineneavis: UDEBLIVER AMAGER BLADET: Konak Dansk Disibuions Cene på elefon elle ANNONCEAFDELING Salgschef Kenneh Pedesen Konochef Connie Jensen DEADLINE Konsulen Henik Chisensen Konsulen Lizzi Kehle Konsulen Lone Due Sige REDAKTION Ansv.hav. edakø Jan Jeppesen Jounalis Hanne Højbeg (dj) Jounalis Jespe Mahin (dj) Jounalis Jacob Schneide(dj) Foogaf Michael Paldan (pf) ANNONCER OG REDAKTION REDAKTION Læsebeve, navnesof og aangemensomale skal væe edakionen i hænde senes fedag kl Sposesulae skal væe edakionen i hænde senes søndag kl ANNONCER De ages fobehold fo udsolge vae og ykfejl. *Gælde så længe lage haves Lukke Lukke Lukke Husk enkele buikke ha længee åben Dagligvaeilbuddene e gældende il og med isdag den 23. decembe Annoncebesilling skal væe annonceafdelingen i hænde senes fedag kl på elefon elle Fo pivae e sidse fis osdag klokken

3 NYHEDSRULLEN LYKKES LYKKE ER GYLDENRISNPARKEN SIDE 4 LØRDAG 20. DECEMBER 2008 AMAGER BLADET SIDE 3»Design din kikegåd«byfornyelse: Omådefonyelsen fo Øesundsvej-kvaee bød sidse fedag på gløgg og julekage på Sundby Kikegåd. Til gengæld afkævede pojekfolkene de fobipasseende idée il, hvodan de dødes land kan åbnes op mod de levendes. AF JACOB SCHNEIDER Legeplads, swimmingpool, dufhave, café, skaeampe og flee skaldespande - idée il de nye byum på Sundby Kikegåd havde amagekanene nok af på en åkold fedag efemiddag ved Kikegådsvej. Udsye med gløgg, julekage og julemusik sod Omådefonyelsen og ale med bogene om de nye byum, de skal laves ved Sundby Kikegåd. Og de kom mange gode idée fem på ods af kulde og decembemøke, lyde meldingen fa Omådefonyelsen. Planen e a inddage 18 mee af kikegåden ud mod Kikegådsvej il e gøn ekeaiv omåde i kvaee. Men hvad pladsen hel pæcis skal buges il, skal bogene væe med il a besemme. Lanene i alle Anhold med 320 kilo kha POLITI: Københavns Polii fand naen il onsdag 320 kilo kha i en bil på Amage. De føe samidig il anholdelsen af en mand, de ophold sig i bilen, skive b.dk. Efefølgende fik poliie fa i o somaliske mænd i en anden bil. Poliie egne med, a de o mænd va modagee af khaen, men kunne ikke bevise de i føse omgang. /jma ØNSKER TIL KIRKEGÅRDEN: Legeplads, swimmingpool, dufhave, café, skaeampe - og flee skaldespande - va nogle af de ønske, som folk kom med il de nye, ekeaive aeal langs Sundby Kikegåd sidse fedag. Foo: Michael Paldan. FORSLAGET: Foslag il de nye sæk på Kikegådsvej af Pee Hols Plan Landskab. TESTAMENTE OG ÆGTEPAGT Få id mellem jul og nyå elle saks i janua Hvem vil du sike ved død? -Kæve esamene. Fodeling af jees pensione ved sepaaion kæve ægepag Gais ufoplgende møde. Beny åsskife il a få de bag i oden. Oliebladsgade 3A S Konak lf Advoka Las Michael Randskov æene, vandplask, bænke, bodfodbold, halloweenfese elle bae gavsemning e nogle af pojekfolkenes foesillinge. Sundby Kikegåd indgå i den gønne fobindelse, som skal binde sækningen Gækenlandsvej, Kikegådsvej, Spaniensgade og Rebebanegade sammen. Den buges af mange af kvaees bløde afikane som en mee sikke og hyggelig ue il bland ande Amage Cene sammenligne med Amagebogade. Sækningen e defo udnæv som en gøn fobindelse, hvo cyklise og gående skal ilgodeses - afiksikkeheden og de gønne skal i højsæde, så endnu flee kan komme sikke og a gennem kvaee. Hegne ykkes e sykke ind på kikegåden, så de figives e gøn sykke aeal. Samidig e de bleve ynde ud i beplanningen, så kikegåden vike mee åben fa gaden. Hvad de videe skal ske, skal både bogee i kvaee og beboene ved kikegåden væe med il a besemme. Ny gæs, kapifolie langs hegne og e gavlmalei e alleede på vej. De e sadig fi slag, hvis man skulle ligge inde med visione fo den simmel kikegåd, som åbnes op. Idée modages via debafoumme på og il e idévæksed i Cafe Kino 19. janua klokken , hvo alle inviees il a komme med dees bud på spændende ekeaive indslag langs Kikegådsvej. BOLIGKREDIT -fleksibel og le adgang il opspaing Lån op il % af boligens vædi Beal kun ene af de beløb, du ække 30 ås afdagsfihed Lav ene fa p.. 6,623% Nebank og VISA/Danko uden ålig geby Skye Høj Flemming Schnoh Pivaådgive Vil du høe næmee så ing Kongelundsvej 297, 2770 Kasup Auoisee lånefomidle fo BRF kedi TELEGRAMMER Flee med indvandebaggund REKRUTTERING: Abejdspladsene i Københavns Kommune e bleve bede il a age medabejdee med anden enisk baggund end dansk ind, og he e sundheds- og omsogsfovalningen den fovalning i Københavns Kommune, de ha den søse andel af medabejdee med anden enisk baggund end dansk. Se man på de absolue al, e de ale om en signing på 417 medabejdee med anden enisk baggund end dansk i fohold il sidse å, således a alle nu e oppe på ud af ansae. /jma Moloovcockails på Remisevej POLITI: Sen søndag afen blev e mænd se kase o moloovcockails mod en pub og en gønhandle på Remisevej. De va lykkedes selv a slukke banden. En af mændene va i en hvid pakecoa, og o ande va i so øj. Evenuelle henvendelse i sagen kan ees il Saion Amage. /jma SKYD NYTÅRSFORMEN IGANG ALLEREDE NU!! E ilbud du ikke kan sige nej il FOR KUN1,00 KR KAN DU TRÆNE OG SVØMME ALT HVAD DU ORKER FREM TIL TILBUDDET GÆLDER VED OPRETTELSE AF ET PBS MEDLEMSKAB KONTANT 6 MDR KONTANT 12 MDR 199 k 1797 k spa 200 k 31 k spa 500 k PERIODEN FRA DU MELDER DIG IND TIL DEN BLIVER LAGT OVEN I DET MEDLEMSSKAB DER PASSER DIG BEDST JO HURTIGERE DU MELDER DIG IND, DES MERE SPARER DU. BOOK EN BOOK TID TIL EN PERSONLIG GRATIS PRØVETIME PROGRAMLÆGNING PÅ PÅ TEL TEL SE MERE OM OS PÅ FORM FITNESS Fankigsgades Svømmehal Visiaionszone udvides i København Besil julegaveko NU! POLITI: De fosa anspænde fohold mellem ockee og bandeguppeinge ha esulee i, a poliidiekø Hanne Bech Hansen fa Københavns Polii ha beslue a folænge visiaionszonene i hovedsaden. De beyde, a poliie nu fem il 6. janua 2009 kan visiee enhve inden fo zonene, selvom de ikke e nogen foudgående misanke. Samidig e zonen udvide il også a inkludee Tånby Kommune. De beyde, a Dagø Kommune e den enese undagelse i Københavns poliikeds fo visiaionszonens omfang.»begundelsen fo folængelsen og udvidelsen e, a de fosa e e mege anspænd fohold mellem på den ene side Hells Angels og AK 81 og på den anden side foskellige bandeguppeinge, og a de i den foegående peiode væe flee hændelse, hvounde våben ha væe anvend,«skive Københavns Polii i en meddelelse. Den senese opgøelse fa Københavns Polii vise, a de i løbe af visiaionspeioden e bleve konfiskee en ække våben, både sikvåben, slagvåben og skydevåben. Kop og Sjæl Fysiugisk massage Massage m/vame lava sen Zoneeapi Øeakupunku Vi behandle også gavide! Åben den 24. decembe kl fo salg af gaveko. Ring il Mion: Lagesalg NYT KØKKEN Køkken fabad lage Gadeobe Gadeobe hele Skydedøe sommeen! Skydedøe Jyske pise - med gaani BILLIGT JYSK KØKKENLAGER Amage Landevej Kasup Tlf ÅBNINGSTIDER: Mandag-fedag kl Lødag kl LAGER TIL LEJE Kisinehøj 54, 2770 Kasup. P. den udbydes lageum fa 200 m2 il 725 m2 i 6 m. højlofe, isolee, søjlefi lagehal med elbejene poe m.v. Konak Amage Lagehalle II ApS lf Vi ønske GF pigene held og lykke ved EM 2008 Billigee bilfosiking il gode bilise Ring på og få e god ilbud på en bilfosiking din pis på gf-amage.dk Balsamico Nyåsgalla 2008 Ni ees menu 6,- Anipasi Bisque af jomfuhumme med kammuslinge i svøb Capaccio af svædfisk med passionsfug Coechino con lenicchie (hele Ialiens nyåse) Pimi Piai Risoo med dybhavshumme i champagne Hae i ødvin med Balsamicos egen pasa Secondo Piai Sank Pees Fisk med sauce af safan og mild lakids Tounedos af Sødmælkkalv med øfle Dolce Semifeddo af myne, honning og jodbæ Panaone med Masalaceme se mee på Eksa: Husk også som fem ees Take-away menu il 3,- Minimum 4 pesone besilles senes 28/12 Gammel Havn 14, 2791 Dagø Tlf

4 NYHEDSRULLEN KUNSTLØFT TIL AMAGER FÆLLED SKOLE SIDE 5 SIDE 4 AMAGER BLADET LØRDAG 20. DECEMBER 2008 Fa vugge il gav i Gyldenispaken KOM OG SE VORES KÆMPE BLOMSTERMARKED ÅBENT ALLE UGENS 7 DAGE TIPS LOTTO Kongelundsvej 299 Vindee af s julekonkuence: 1. pæmie: gaveko il Punk 1 k ,- Ch. Andeasen, 2300 KBH S 2. pæmie: gaveko il Amage Ko k ,- A. Chisensen, 2770 Kasup 3. pæmie: gaveko il Amage Ko k ,- L. Hansen, 2300 KBH S 4. pæmie: middag fo 2 Hoel Hilon A. Chisoffesen, 2791 Dagø 5. pæmie: 1 sk. julekuv fa Meko P. Falcke, 2300 KBH S Bønenes julekyds: 1. pæmie: so DVD pakke H. Jøgensen, 2300 KBH S pæmie: Minde DVD box M. Andesen, 2770 Kasup M. Ahlquis, 2791 Dagø Vindene ha fåe dieke besked. Gode P-fohold GAMMEL I GÅRDE: Fo nogle uge siden blev de føse spadesik age il en enoveing af Gyldenispaken. 67-åige Lykke Vad ha boe he, siden hun va 25, men fo hende e he god nok, som de e. AF SARAH VAAN HAGEN LIND 67-åige Lykke Vad ha boe i Gyldenispaken i 42 å. Hendes fie bøn e vokse op i den samme lejlighed, som hun sadig bo i, og den yngse søn e fød i sovevæelse. Han bo sadig i Gyldenispaken, nu sammen med sin kone og dees dae.»han e igig amagekane. Han flyede og va væk e lille ås id, men de flyede ilbage. Han e Gyldenis-deng, han ha boe he alid, og alle folk kende ham,«sige Lykke Vad. Hendes ande e bøn ville ikke bo he og bo ande sede i København med Lykkes bønebøn og oldebøn, men Gyldenispaken e bygge efe pincippe, a hele familien skal kunne bo he. De e indkøbsmulighede i omåde, og de ha væe daginsiuion og ældebolige, som nu e lukkede. Men i dag ages føse spadesik il opføelsen af 81 nye plejebolige og en ny klimaneual daginsiuion, så de nu igen blive mulig a bo i omåde fa vugge il gav. Desuden skal de eksiseende bygninge enovees, men ikke alle e glade fo de.»jeg kan god se, de blive pæn, men os de ha boe heude i mange å, vi ha vænne os il de. Mi køkken fungee. Mine bøn sige alid il mig, a jeg e fo gammel og skal læe a følge med, men jeg synes, de e dejlig, som de e,«sige Lykke Vad. Hun flyede il Gyldenispaken i 1967, da hun va 25 å gammel. På de idspunk boede hun med mand og e bøn i en lille evæelses i Magsæde i inde København, så fo hende va den soe evæelses lejlighed luksus.»alene de, a vi kom ind a se lejligheden den va flo med igig malede vægge, ny gulv, og så va de køleskab. Vi havde kun haf e isskab. Og så va de ovn og badeka, og jeg va hel målløs. De va luksus, og de va så lykken,«sige Lykke Vad. De mødes i Nevæke Da Lykke Vad fo i å siden LYKKE VAD vil ikke afvise, a hun på e idpunk flye ind i de plejebolige i de sociale boligbyggei Gyldenispaken, som de blev age føse spadesik il fo nogle uge siden. Hun ha boe i byggeie, siden hun va 25. Foo: Niels Ahlmann Olesen. blev enke og måe holde op med a abejde som smøebødsjomfu, gik hun med i noge, de kalde Nevæke fo a få iden a gå med noge, som hun sige.»de e fo folk i omåde, både unge og gamle. Vi mødes og dikke kaffe, hygge os og age på ue, men vi skulle gene have noge mee op a så, men de e ikke nemme a åbe op,«sige Lykke Vad og fosæe.»da vi flyede heud, hold vi mee sammen, vi hjalp hinanden mee. Jeg va 25 og havde e bøn, og de ande va samme alde og havde bøn, så vi hjalp hinanden. Hvis jeg skulle noge, så kiggede de efe mine bøn og omvend. Jeg kende en masse heude, men de e ikke de samme som dengang,«sige hun. På ods af, a de nu skal endnu flee ændinge il Gyldenispaken, egne Lykke Vad med a ende sine dage he.»som jeg sige, kan de væe, jeg komme på plejehjemme, nå de engang blive fædig. Hvis de blive sådan, a jeg skal på plejehjem, så blive de heude, fo he kende jeg omåde, og de e mee beyggende. Jeg flyede heud da jeg va 25, og så kan jeg lige så god blive he,«sige hun. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 299,- 4-kamme dunpude givegodsøeogsovecomfo (fø 649,-) fa 129,- Dug findesifleefaveogsøelse, fa 130x180 cm 2 fo 99,- Håndklæde 50x70 cm Voes finese kvalie, findes i 15 foskellige fave (fø 69,-/sk) Søndebo Skole få kuluel pofil PROFILSKOLE: Københavns Kommune ha udvalg Søndebo Skole il a væe musisk-keaiv pofilskole. AF JESPER MARTHIN 12 skole havde søg om a blive pofilskole, men valge fald på Ueslev Skole med en naufaglig pofil og Søndebo Skole med en musiskkeaiv pofil med fokus på musik, billedspog og kuns. Skolene skal bland ande væe faglige spydspidse, væe med i paneskabe og væe sede, hvo alle Københavns læee kan efeuddanne og hene inspiaion. Bellahøj Skole ha i god halvande å Lån op il k. på KUN 1 ime Amage Ko amba Amage Cene København S Tlf Opskifen e enkel: 5 æg, 1,5 dl fløde, 65 g smele smø, 125 g mel. Rø æggeblommene god. Bland de smelede smø, fløden og mele i. Til sids ilsæes de sif piskede æggehvide. Bages med smø. Sevees med flomelis og syleøj. væe Københavns føse idæspofilskole med so succes, og bland ande ha e kommune meld ud, a de vil kopiee Bellahøj Skole som idæsskole. Samidig ha skolen fåe vend e so fafald il en skole med masse af ansøgninge. Samme endens skulle gene gøe sig gældende fo Søndebo Skole.»Vi vil gene gøe noge fo a nyudvikle og få solheden ilbage i folkeskolen i København. Bellahøj Skole ha væe en kæmpe succes og e e god eksempel på, hvodan man kan løfe en skole. Søndebo Skole e bleve udvalg på gund af dees gode idee, Glædelig jul il alle i Danmak Hjemme hos os væne vi om adiionene, og en af dem e a spise fiskbage, hjemmelavede æbleskive minds en gang il jul. Vi lave dem dog hel almindelig, uden æblesykke elle æblemos. Dansk Folkepai akke fo opbakningen i å og ønske alle en glædelig jul og e lykkebingende nyå sæk ledelse og nevæk og konake il en ække kuluinsiuione som fo eksempel Louisiana. Samidig skal de gene give Søndebo Skole e megaløf, som kan ALTID engagee både eleve og læee,«sige bøne- og ungdomsbogmese Bo Asmus Kjeldgaad (SF), som vil abejde på a få pofilskole inden fo ande omåde. GODE TILBUD VESTAMAGER CENTRET UGANDAVEJ 111, 2770 KASTRUP, TLF SupeBes - Vi samle på glade kunde! Foo: Michael Paldan. Søndebo Skole ha i fovejen so fokus på de musisk-keaive, men skolelede fo Søndebo Skole Henning Søensen se fem il a få endnu flee kæfe il a udvikle keaiv-musisk undevisning, de kan væe med il a syke de faglige esulae.»jeg glæde mig kolossal il a komme i gang med abejde. Vi mene de vikelig seiøs. På e idspunk sae vi os sammen og blev enige om, a vi ville gøe noge eksa på de he fel, uanse om vi blev udpege il pofilskole elle ej,«sige Henning Søensen. De e i al afsa 9,5 millione kone i 2009 il de nye pofilskole, de sae op fa augus næse å. Topkapi II Topkapi II Gælde.o.m 24/ elle så længe lage haves. Rabaen faækkes nomalpisen og kan ikke kombinees med ande ilbud. Balleup Balleupcene Høsholm Høsholm Midpunk København S Amagecene126,FieldsCopenhagen, København V Toves Gallei, Amagecene 126 Lyngby Lyngby Socene Nøepo Fedeiksboggade 1 Taasup Ciy 2 Gøn gade Valby Spindeie Vejle Byggen Roskilde Ro s Tov Randes Dymæsken 9 Åhus Socene Nod Navn:... fødselsdao:.../.../... Adesse:... Posn.:... By:... Ønske du a få ilsend infomaion om Dansk Folkepai - elle a blive medlem - så send kuponen ind elle send os en . E du unde 30 å, kan du også uden eksa bealing blive medlem af Dansk Folkepais Ungdom. Chisiansbog 1240 København K BRÆNDESALG JULETILBUD 6 skm Bøg/Eg k Besil inden 31/1-09 og få 1 eksa skm gais! Save og flække Fi levee Vi udføe også Sub fæsning og æfældning

5 NYHEDSRULLEN FLEMMING PLESS SKRIVER I Ø-RÅDET SIDE 6 LØRDAG 20. DECEMBER 2008 AMAGER BLADET SIDE 5 Lokal kuns på appene UDSMYKNING: Lige inden julefeien indviede Amage Fælled Skole nye kunsneiske udsmykninge, som e bleve il i samabejde mellem eleve og kunsnee fa naboen, Fabikken fo Kuns og Design. AF JACOB SCHNEIDER Amage Fælled Skole e bleve smukkee. Den ene gymnasiksal, de også buges som aula, indgangspaie og o opgange ha fåe e ansigsløf med kuns, som simulee undevisningen. De kunsneiske abejde e udfø af kunsnene Maianne Hesselbjeg, Chisina Bedahl Duelund og Emil Salo, de ha dees daglige gang på Fabikken fo Kuns og Design, som ligge på Sundholms-omåde. Kunsnene ha abejde med lys, indlæing og sociale aspeke - bland ande skal en ny skulpuel bænk danne ammen om e ny opholdsed på skolen. De hele e kyde med slagkafige ekse af Halfdan Rasmussen og Gasolin, de undebygge de semninge, som kunsnene ha abejde med. Desuden ha skolens 6. klasse delage i en wokshop, hvo de ha abejde med billede sandblæs på glas. Billedene age udgangspunk i elevenes yndlingsfag og venskabe - de indgå i udsmykningen på lige fod med de igige kunsnees væke.»ren bygningsmæssig ha voes skole med sine mange Lån op il k. på KUN 1ime1 Amage Ko amba Amage Cene København S Tlf Claivoyan Ki Liesel Dalage Pesonlig claivoyance Homepaies, Foedag Spøgelsesfoløsning Plafomsclaivoyance Mediaionskuse Wokshop Få hjælp il Pesonlig udvikling - Kælighed Tab - Kise Hjødis og Leo ønskes hjeelig illykke med guldbyllup d. 27. decembe. Mogenmusik på hjemmeadessen kl Mogenkaffe på Gækenlandsvej 121 kl Fa hele familien. Tlf HILSEN Dee e il alle, som vil ønske illykke - fosa god dag - god u - på gensyn - ak fo sids, elle bae fo a sende en kælig hilsen Maks. 25 od fo 100 k. inkl. foo. Sidse fis fo indleveing osdag kl. 15, Amagebogade 54 elle på akiekoniske dealje poeniale il a blive en af Københavns smukkese skole. Vi se en kla sammenhæng mellem indbydende fysiske amme og elevenes (ind-)læing. Bøn blive inspiee af de um, de opholde sig i, ummenes fave, lys, akusik og ummelighed. Også fo udefakommende beyde de mege, hvodan skolen se ud. Geesen opfode il kamp mod Ri MAGTKAMP: Den synlige bogelige udfoding af ovebogmeseen e pakke sammen, mene eks-bogmese Main Geesen. AF BODIL JESSEN De bogelige paie på Københavns Rådhus e bleve udsye med e»økonomisk hold-kæf-bolche«og udgø i øjeblikke ikke en synlig opposiion il ovebogmese Ri Bjeegaad (S). Sådan lyde kiikken fa en mand, de kende københavnsk lokalpoliik indefa; SKOLELEDER YASAR CAKMAK i en af de udsmykkede appeopgange med glade eleve - julefeien næme sig med hasige skid. Foo: Michael Paldan. idligee kulu- og fiidsbogmese, Main Geesen (V), de fo knap e å siden ovelod sin bogmesepos og posen som Venses lede på Københavns Rådhus il Pia Alleslev. Ligesom Uffe Ellemann- Jensen fo iden ykke ud med anvisninge om den ee poliik il sin efefølge, Andes Fogh Rasmussen (V), e også Main Geesen kla med gode åd il sin efefølge og il de øvige bogelige poliikee på ådhuse. De lykkedes Vense, Konsevaive og Dansk Folkepai a vippe de sædvanlige budgepae på vensefløjen af pinden, men de hisoiske budgefolig med Ri Bjeegaad e gåe ud ove de poliiske udmeldinge fa den bogelige lej, lyde kiikken fa Geesen, de på sin nye blog på inenee,»maingeesen.com«, skive:»de bogelige e udsye med e økonomisk hold-kæfbolche og ha avl med a buge penge.«og videe:»man vil ikke»gå efe«budgepaneen Ri Bjeegaad. I hve fald se den synlige bogelige udfoding af Ri Bjeegaad fo nævæende ud il a pakke sammen. De kan vise sig a væe en falig saegi.«main Geesen, de i dag e kommunikaionsådgive, opfode de bogelige il en højee gad af opposiion il Ri Bjeegaad.»De e hel uomviselig, Decembe måned kom med veje, som de pleje. Men hvo blive sneen og isen af på voe veje? Bønene ønske sig naulig en dejlig hvid jul og julemanden med gave komme fem fa skjul. Mange bøn ha send ham ønskelise i usindvis. Men julemanden ha sine kvale, aling ha en pis Fo nå kisen kadse, og nå man e i julehumø må julemanden ænke andeledes, end julemænd elles gø. Med julemandens lyse sind bli de ae jul i Dannevang. Julelys skinne i møke, englesang og bjældeklang. De e id a se ilbage på åe, de sna e bug ænke på, hvo mange kamele, de e bleve slug Men ods depession, ecession, og ilbagegang e vi opimisiske og gide ej høe på klagesang. Gode oplevelse ha vi haf, voes hel egen X-fako Main sang sig ind i alles hjee, og vi o, A il næse å skal vi ae se h. Blackmann Co. Men vil Anne Mee sadig valse und i dansesko. Og vil fu Rønn måske få sy på inegaionen Elle komme Andes hjem og edde siuaionen. Hvad end de ske, hovede kold de holde vi Og odse smalhals og den faldende fivædi. Hillay kæmped mod Obama i Guds ege land ousideen vand - blev vedens mægigse mand. Nu enes han med Hillay om a sye vedens gang. Mon de kan hjælpe Island, hvo iden nu e ang? Og vil de kunne soppe vold og ovegeb på jod hvo menneske lide mee end vi måske o! Uanse EPO og al de de fo enhve pis vil Touen fosa beså, hvis vi skal o på Riis. Den søse og floese OL blev hold i Kina Og Bian den sik lovede skaefihed uha! Men nyåe komme de e ganske vis! Magehe holde sin ale ligesom sids Med løfe pegefinge hun fomane og sige opfø je odenlig både denge og pige. Og Andes foælle om, hvo god de gå; måske blive han mee hjemme i de nye å. Åe de gik binge minde om so og små. Nyåe binge håb fo, femiden gå god. Lyse ide komme, og sna e de ae vå, og håbe og glæden ved live alid beså. Alle hos DANBOLIG NIELS HALD SIGER TAK FOR I ÅR GLÆDELIG JUL OG ET GODT VELSIGNET NYTÅR! Som gæs føle man sig velkommen på en skole, de bæe pæg af oveskud, æseik og kunsneiske udyk,«skive skolelede Yasa Cakmak i ansøgningen om søe il pojeke. En kælig hånd»en skole i posiiv udvikling de his og pis ænge il en kælig hånd.«sådan beskev ovebogmese Ri Bjeegaad sine indyk af Amage Fælled Skole, da hun besøge skolen fo e å siden. Amage Fælled Skole ha opleve en ubulen peiode de senee å. Udove den geneelle fysiske nedslidning og en oal udskifning af ledelsen fo lid ove e å siden, ha skolen også opleve en sigende elevnedgang, fodi de essoucesæke e- og ospogede familie i disike ha favalg skolen. I 2007 og en ny ledelse ove, og siden da ha skolen opleve en makan selvillid, opimisme, medvind, foanding og udvikling. Elevenes oplevelse af yghed og ivsel e i dag på op 10 bland københavnske folkeskole.»a skabe en aakiv skole og en makan skolepofil e en lang og sej poces, men vi se begyndende egn på, a udviklingen gå i den igige ening. Men vi se også en sammenhæng mellem succesen med voes ambiione og skolens fysiske amme, som vi ikke kan klae alene via skolens almindelige vedligeholdelsesbudge,«foælle Yasa Cakmak. De e Lokaludvalg Amage Ves, som ha gjo pojeke mulig med en søe på kone. a siden Ri Bjeegaad e komme på scenen i københavnsk poliik, e de e kun én sjene, og de e hende. De e hende, de sæe dagsodenen, og hvis man vil gøe sig synlig, blive man i e elle ande omfang nød il a væe kiisk ove fo hende,«sige Main Geesen, de ikke e nevøs fo, a han komme il a vike bagklog. Venses nuvæende lede på Københavns Rådhus ønske ikke a kommenee de gode åd fa sin fogænge. Jul og Nyå 2008 ÅBNINGSTIDER JUL / NYTÅR SØNDAG KL MANDAG KL TIRSDAG KL FORTVIVL IKKE! TIPS LOTTO Kongelundsvej 299 Holde åben alle jule- og nyåsdage JULENS ÅBNINGSTIDER Lødag d. 20/12 KL Søndag d. 21/12 KL Juleafensdag KL Juledag KL NYTÅR Lødag d. 27/12 KL Søndag d. 28/12 KL Nyåsafensdag KL janua KL BLOMSTERTILBUD v/seen Hansen Kongelundsvej gene ORCHIDE P. sk. 79 STOR AZALEA 49 P. sk. Anon Beg GULDÆSKE Max 4. sk. p. kunde Heefe nomalpis 49 Gode P-fohold

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet magasin om det ummelige abejdsmaked N. 14 decembe 2010 4. ågang lige mulighede fo alle altid Hidsig debat om fleksjobefom Sygemeldte følges tæt i Jammebugt Nå stess ødelægge helbedet Indhold Fleksicuity

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Husk Hovedvejens Auto er flyttet til Grønnemosevej 12, 5700 svendborg v/niels Thue sørensen Tirsdag den 9. JULI 2013. 103. Årgang - nr.

Husk Hovedvejens Auto er flyttet til Grønnemosevej 12, 5700 svendborg v/niels Thue sørensen Tirsdag den 9. JULI 2013. 103. Årgang - nr. Husk Hovedvejens Auto e flyttet til Gønnemosevej 12, 5700 svendbog v/niels Thue søensen Tisdag den 9. JULI 2013 Tlf. 6221 0786 103. Ågang - n. 28 - siden 1910 home Svendbog Susanne s Folkekøkken e et tilløbsstykke

Læs mere

HELNÆSPOSTEN. 6. årgang nr. 2008 3. årgang nr. 11. Se side 2. af Poul Dre. AD Bordbestilling. r e. Bordbestilling. www.helnaeskro.

HELNÆSPOSTEN. 6. årgang nr. 2008 3. årgang nr. 11. Se side 2. af Poul Dre. AD Bordbestilling. r e. Bordbestilling. www.helnaeskro. HELNÆSPOSTEN 5 MAJ 2013 Løssalg 15,00 k. 8. ågang n. 5 Atte sto succes ed tatelette Se side 7 Teate i Fosalingshuset Se side 4 HELNÆSPOSTEN LUKKER 3 2 6. juni N E N 1 SNTÆSPOSTE POSTEN O P udkoe S S ELNÆ

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer www.ikast-bande.dk Septembe 2015 Robuste idée Fitid, oplevelse og en håndsækning til kultuen En en mandeguppe ha sat sig på opgaven som scenemeste og lysfolk i Bakkehuset Skulle Ikasts kultuhus, Bakkehuset,

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN Decebe 2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER side 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN side 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL side 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN side 9 NYE tide, NYE idée og NYE åde! Hve dag kan

Læs mere

Ejendomsværdibeskatning i Danmark

Ejendomsværdibeskatning i Danmark DET SAMFUNDSVIDENSABEIGE FAUTET Økonomisk Insiu ØBENAVNS UNIVERSITET andidaspeciale aine Gønbæk von Fühen Ringsed Ejendomsvædibeskaning i Danmak Analysee i en anvend geneel ligevægsmodel Vejlede: oul Schou

Læs mere

Kørselsdynamik. 1 Kræfter og energi. 1.1 Arbejde. Vej og Trafikteknik Design UDKAST

Kørselsdynamik. 1 Kræfter og energi. 1.1 Arbejde. Vej og Trafikteknik Design UDKAST Vej og Tafikeknik Design Køselsdynamik 1 Kæfe og enegi I den klassiske fysiks ideale eden, il en paikel, de ikke e udsa fo en esuleende kaf, beæge sig i en fas ening med konsan hasighed. De il ikke opæde

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2005/2

MEDIA OG MARKED 2005/2 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej KUNDECASE Til lands, til

Læs mere

Både erhverv og privat RING 58 19 40 20. it skadestue Kattebjerg 3 4700 Næstved

Både erhverv og privat RING 58 19 40 20. it skadestue Kattebjerg 3 4700 Næstved Uge 31 Lørdag 1. augus 2015 18. årgang WEEKEND DEPOTRUM UDLEJES 49 kr./ m 2 og måned Sydsjællands www.opbevar.dk Tlf. 30 322 333 Sofia Sanana hjemme igen Side 2 Vind en sjov dvd-film Side 4 Vælg en god

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien.

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien. Toeup Efteskole www.th-te.dk Udgivet af elevfoeningen N. 3 septebe 2013 106. ågang elevblad Hvad buge an en olov til? Læe Mak Badfod ha væet et å i UK saen ed hele failien. NY igen So 2. åselev pøve an

Læs mere

SKRÆPPEBLADET. september 2005. Nr.07. Tovtrækning ved sommerfesten i Hasselhøj/Hasselengen

SKRÆPPEBLADET. september 2005. Nr.07. Tovtrækning ved sommerfesten i Hasselhøj/Hasselengen SKRÆPPEBLADET sepember 2005 Tovrækning ved sommerfesen i Hasselhøj/Hasselengen Nr.07 ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.dk Hjemmeside: www.skraeppeblade.dk

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Professionel erhvervsudlejning

Professionel erhvervsudlejning Den grønne vej il sor bundlinie Læs side 30 ESTATE MAGASIN Magasin om byggeri, ejendom og invesering udgives i samarbejde med Byggesocieee Nr. 08 2013 6. årgang Konor, lager & forrening? - Lejerne finder

Læs mere

Amager Bladet INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK

Amager Bladet INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK Amager Bladet TIRSDAG 9. SEPTEMBER 008 NR. 7 14. ÅRGANG TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK KAREN HÆKKERUP I Ø-RÅDET Læsernes hitliste 1 4 Mest læste på www.amagerbladet.dk UGE 6

Læs mere

Amager Bladet INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK WWW.AMAGERBLADET.DK NYHEDER SPORT KULTUR DET GAMLE AMAGER DEBAT MED LÆSERBREVE OM AKTUELLE EMNER

Amager Bladet INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK WWW.AMAGERBLADET.DK NYHEDER SPORT KULTUR DET GAMLE AMAGER DEBAT MED LÆSERBREVE OM AKTUELLE EMNER Amager Bladet TIRSDAG 7. OKTOBER 008 NR. 41 14. ÅRGANG TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK Læsernes hitliste 1 4 Restaurant Kongelundskroen Restaurant Kongelundskroen ÅBENT FREDAG

Læs mere

Michala Petri i Slesvig

Michala Petri i Slesvig FLENSBORG AVIS Torsdag 2. februar 2012 1 Sydslesvigsk Forenings informaionsblad Sydslesvigsk Forening UGENs OVERSKRIFTER Sindelag [KONTAKT] I afen er forfaeren Karin Johannsen- Bojsen i Vejen for a forælle

Læs mere

Ledigheden stiger eksplosivt - regeringen ser passivt til!

Ledigheden stiger eksplosivt - regeringen ser passivt til! B A T k a r e l l e BAT N r. 6 december 2008 Forligsparierne bag Øsafalen er nu bleve enige om, a Øsafalen udfases fra den 1. maj 2009. Side 2 Europa-Parlamenes kamp for a sikre ligeløn for lige arbejde

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Der er ikke megen hjælp at hente i Dansk Byggeri,

Der er ikke megen hjælp at hente i Dansk Byggeri, B A T k a r e l l e Nr. 7 november 2006 Når Regeringen god søe af De Radikale og diverse arbejdsgiverorganisaioner ønsker a udfase Øsafalen gør de regning uden vær. Side 2 De var en veloplag, ærlig og

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Hlustunaræfingar með

Hlustunaræfingar með Tænk Hlustunaræfingar með Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Ritstjóri: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Yfirlestur: Astrid Juul Poulsen NÁMSGAGNASTOFNUN

Læs mere

17. årgang Nr. 6 December 2013. ULF og ULF Ungdom har fået nye formænd

17. årgang Nr. 6 December 2013. ULF og ULF Ungdom har fået nye formænd ulf nyt A 17. årgang Nr. 6 December 2013 ULF og ULF Ungdom har fået nye formænd M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Dæmningen 58, 7100 Vejle Tlf. 75

Læs mere

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70 61 Få Anal få (udyk i usind) Belgien 120 Fankig 9 000 Øsig 350 Danmak 120 Iland 5 000 Pougal 3 600 Tyskland 2 000 Ialien 11 000 Finland 70 Gækenland 9 000 Luxemboug 7 Sveige 440 Spanien 24 000 Nedelandene

Læs mere

Billige boliger er vejen frem

Billige boliger er vejen frem B A T BAT Side 4 Eksrem signing i byggebeskæfigelsen på 30.700 personer i løbe af blo e enkel kvaral. Side 6 Siden nyår er EU s nye forskningsbudge bleve åben for ansøgninger. Byggeforskning kan også ilgodeses

Læs mere