Amager Bladet NYHEDER SPORT KULTUR DET GAMLE AMAGER DEBAT MED LÆSERBREVE OM AKTUELLE EMNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amager Bladet WWW.AMAGERBLADET.DK NYHEDER SPORT KULTUR DET GAMLE AMAGER DEBAT MED LÆSERBREVE OM AKTUELLE EMNER"

Transkript

1 LØRDAG 20. DECEMBER 2008 NR ÅRGANG INTERNETAVIS: TIL SAMTLIGE HUSSTANDE LÆSERNES HITLISTE Mes læse på UGE 51 Lokalakive: Englandsvej flyes 16-åig deng anhold fo Kasup-dab 16-åig deng fængsle fo Kasup-dab Fakkelopog på fedag Dengen e fængsle fo knivdabe ONLINE Læs følgende aikle eksklusiv på Min dag: Skovfoged Sven Noup Min web: Huske du Hollywood...? Lokalakive: Englandsvej flyes Min web: Mødesed fo skolekammeae Amagekvinde med hjene og hjee Højee dødelighed på Amage Hospial INDLÆGGELSE: Amage Hospial ha højee dødelighed ved indlæggelse sammenligne med de flese ande hospiale i Region Hovedsaden. Hospialsdiekøen vil nu se på, om de kan gøe noge fo a nedbinge alle. AF JESPER MARTHIN Nye al fa Region Hovedsaden vise, a hospialene i egionen ha landes lavese dødelighed, nå man se på analle af dødsfald unde indlæggelse. Samle ha Region Hovedsaden e såkald HSMR-al på 89 fo edje kvaal i å. Beds ligge Rigshospiale med 62, mens Amage Hospial ligge på. E HSMR-al på 100 svae il dødeligheden på landsplan, mens e al ove elle unde 100 beyde, a dødeligheden ligge henholdsvis ove elle unde alle på landsplan. Amage Hospial ha dog haf en signing i dødeligheden ved indlæggelse de e foegående kvaale fa e HMSR-al på 99 i fjede kvaal 2007, 110 i føse kvaal 2008 il 116 i anden kvaal De ha fåe Amage Hospial il a hye en eksen konsulen il a se på allene og gennemgå nogle af jounalene fo a finde ud af, om analle af dødsfald ved indlæggelse kan nedbinges. Hospialsdiekø på Amage Hospial Pede Chisian Mogensen mene selv, a en del af foklaingen skal findes i, a Rigshospiale sende mege syge menneske ilbage il de minde hospiale som fo eksempel Amage Hospial, efe de ha væe i behandling. Flee af paienene kan dog ikke eddes, men komme så il a opæde i saisikken ove dødsfald på Amage Hospial i sede fo Rigshospiale:»De e en mege omdiskuee opgøelsesmeode, som også e åsagen il, a Amage Hospial ha e højee al. Vi e god ilfedse med, a vi fo edje kvaal ligge på, men de ha vi ikke gjo fø, og man kan ikke bae se på allene fo e enkel kvaal. Defo ha vi haf en eksen konsulen på, de foeløbig også mene, a han kan se e mønse i, a de minde hospiale ha en højee dødelighed, fodi de få mege syge paiene ilbage fa Rigshospiale. Men vi vil gene gøe noge ved de høje al og finde pæcis ud af, hvo ansvae skal placees. Så nu skal vi have de diskuee dødsfaldene og age ved læe af de,«sige Pede Chisian Mogensen. SPORT KULTUR DET GAMLE AMAGER DEBAT MED LÆSERBREVE OM AKTUELLE EMNER JUL MED TRADITIONER OG OVERTRO JUL I GAMLE DAGE: Bøndene i Soe Magleby va gudsfygede folk. Med ydelig hang il adiione og oveo. AF JAN JEPPESEN Al kom ind. Hammeøj, plove, ive. Ine måe nemlig ligge ude julena. Hvis fo eksempel en plov sod udenfo, kunne Jeusalems skomage komme fobi og sæe sig på ploven, fo julena va den enese na, hvo han måe hvile sig. Han va elles døm il evig vanding il Dommedag. Undagen julena. Denne na måe han hvile sig. Men hvo han havde sa sig il hvile, kunne ine go i edskabes kølvand. Således blev snoen il okkehjule sa af vejen. Fo man skulle feje højiden med fed i sinde, og i julen måe man ikke deje på noge som lignede e hjul. Hvis man fo eksempel buge slibesenen i julen, kunne man isikee a skulle flå pelsen af selvdøde dy. Sine egne selvfølgelig. JULEN I STORE MAGLEBY, SIDE 7 Tegning: Claus Seidel. Sandvejssag e lukke E fleal i Tånby Kommunalbesyelse ha valg a ophæve den idligee besluning om en pemanen lukning fo bilafik på Amage Sandvej. Læs side 2 DEBAT En kla foingelse»de e i pincippe undeodne, hvem de skal køe ambulance på Amage, men beingelsene e ikke de samme,«skive læse. Læs side 6 NAVNE Don Ø s mand Fo oe å siden blev Dan Hamme, Dagø, hene il Paken af Flemming Øsegaad. I dag ha han fåe posen som koncenchef. Læs side 11 Julefokosmenu Velkomsdink 5 foskellige foee Hovede: Oksefile ell. laksefile Desse - Fi valg Kaffe med cognac K. 159,- Klip annoncen ud og få en gais velkomsdink Resauan Vi levee også mad ud af huse - 11 ee Også nyåsafen k. 109,- Vælg fi fa de hele So á la cae ko 3 RETTER Foe - hovede - desse K. 98,- Bodbesilling: lf elle mail: Åbningside: Mandag Tis. - lø Søndag Holmbladsgade København S. Nyåsmenu Velkomsdink 5 foskellige foee Hovede: Oksefile ell. Mix gill Desse: Pandekage Kaffe med cognac K. 199,- Mavedans hve fedag og lødag Dømme du om ny køkken? 1000 m 2 udsilling med køkken og bad i alle pisklasse KØKKENCENTER AMAGER Amage Landevej Kasup Tlf designa.dk Vi indee efe dine ønske og behov Toalløsninge, Gø de selv elle en kombinaion Vi måle op gais og du få en flo 3D egning med hjem - så e de mulig SupeBes på Vemlandsgade ønske alle Glædelig Jul Se alle voes fanasiske jule- og nyåsilbud inde i avisen Amage Vemlandsgade København S HUSK Søndagsåben 21. decembe kl Au. VVS KLOAKMESTER MEYERS NYTÅRS MENU Til o, il olv, il usind! 3 ee DKK 350 Se menu og bliv fise på hvo du også kan se ilvalg som champagne, vinmenu, øl og voes uansændig læke kansekage. Besil senes 28. decembe på elle på elefon Al udføes... Alkoholpobleme - bug fo en håndsækning? Lænken e en af landes søse alkoholbehandlingsinsiuione. Vi ække på efainge fa mange ås faglig abejde med alkoholbehandling og ilbyde konak il e nevæk af fivillige, de selv ha haf alkoholpobleme inde på live. Vi kan hjælpe, hvad enen de e dig selv elle én i din familie, de ha pobleme med alkohol. Ring fo gais, anonym ådgivning på lf.: elle læs mee på Vi ha ambulaoie i hele Sokøbenhavn og i Hilleød, Roskilde, Køge, Geve og Leje Skal De holde nyåsafen - levee vi maden lige il døen! Foe: Kold Taskekabbe Toskebandade med baskisk sauce. Hovede: Beef Wellingon Indbag oksemøbad med ovnbage kaofle heil ouneede gønsage og deil svampesauce Desse: Jodbæ Romanoff med ø vanilieis. Pis: 298,- Minimum 4 couvee Kun ud af huse. Resauan Femad Sundbyvese KH S Tlf / VVS RASMUSSEN SØN SØNNER -Se voes udsilling Amagebogade 135 Tlf Telefax

2 NYHEDSRULLEN SIDE 2 AMAGER BLADET TELEGRAMMER Moloovcockail kase mod hus POLITI: To pesone, begge ilsyneladende af anden enisk opindelse, blev se kase en moloovcockail mod en ejendom på Alpeosevej mandag afen. Foinden va de knus fie ude. Moloovcockailen blev dog ikke anænd. Geningsmændene blev se køe fa sede på en scooe. Visse uoveenssemmelse mellem o guppeinge i omåde e muligvis åsag il hændelsen. Evenuelle henvendelse i sagen kan ees il Saion Amage. /jma Røvei i supemaked POLITI: Mandag mogen blev en ansa i e supemaked på Kudånsvej spøje i øjnene med åegas. De o geningsmænd, som den ansae ikke kunne beskive, køe fa sede på en knalle. Udbye va e hvid indkøbsne med dagens avis og e sk. mogenbød. De lykkedes ikke a finde øvene, selvom de blev søg i omåde ved hjælp af poliihunde. Evenuelle henvendelse i sagen kan ees il Saion Amage. /jma Væbne øvei mod bank POLITI: En pisolbevæbne øve slog isdag ove middag il mod Abejdenes Landsbank på Kongelundsvej 289. Manden va il lejligheden ifø en ansigsdækkende hue. Efe øveie fosvand geningsmanden il fods ad Kongelundsvej med e endnu ikke opgjo beløb unde amen. /jma Indbud på byggeplads POLITI: To pesone blev mandag na anhold efe, a de havde begåe indbud i en skuvogn på en byggeplads på Øesads Boulevad, hvo de va i fæd med a sjæle en vameblæse. De anholde blev indbag il Saion Amage. /jma Polsk yv anhold i Field s POLITI: En polsk mand, som havde skjul vae i en såkald»ussepose«, blev obsevee og anhold fedag efemiddag i Field s. En medskyldig kvinde undløb fa sede. Manden vil blive femsille i dommevagen. /jma Mand i vande ved Wildes Plads POLITI: Lødag na blev en 38-åig mand edde op af vande af bandvæsene ved Wildes Plads. Manden, de ikke umiddelba va i livsfae, ønskede ikke a ale med poliie. /jma SUNDBY KIRKEGÅRD SKAL HAVE NYT LIV SIDE 3 Tånby lukke Amage Sandvej-sag vej. He ha flee bogee klage ove søjgene i fobindelse med øge afik fa lasbile unde pøvelukningen, som blev indled 16. juni og vaede e månede. TRAFIK: E kneben fleal i Tånby Kommunalbesyelse ophæve den idligee besluning om pemanen lukning fo bilafik på Amage Sandvej. Løsgængeen John Kaslund ha fåe flealle il a vippe med 9-8 i afsemningen. AF JAN JEPPESEN Tånbys bogmese Henik Zimino (S) må indkassee e nedelag i sagen om a lukke Amage Sandvej fo bilafik på sækningen fa Hedegådsvej il Salvæksvej. E fleal besående af Konsevaive, Vense, SF, Dansk Folkepai, Radikale og løsgængeen John Kaslund ha sem fo, a kommunalbesyelsens idligee besluning blive ophæve. Tungen på vægskålen e John Kaslund, som idligee på åe meddele, a han ville fosæe som løsgænge, ide han va uilfeds med Socialdemokaenes besluning om a lukke sandvejen fo bilafik. Flealle mene, a den e månede lange fosøgsodning i efeåe give e misvisende billede af afikken på sækningen. Unde fosøgspeioden blev bilafikken educee med 44 pocen på Amage Sandvej, men allene samme fa den københavnske del af sandvejen. Den adikale Tommy Fedeiksen mene, a de i de hele age e en dålig idé a lukke Amage Sandvej, mens Dansk Folkepais Ane S. Hansen og John Kaslund age noae il efeening, men fosa e imod lukningen. VELKOMMENTILTÅRNBY: Amage Sandvej blev i somme spæe fo bilafik på sækningen fa Hedegaadsvej il Salvæksvej. Akivfoo: Michael Paldan.»Nu kan vi se so på hvid, hvo slem de va. Men i dag køe de sille og olig nede på sandvejen. De e ingen pobleme. Sandvejen e nødvendig,«sige Kaslund k`c g\ej`fe j\e\jk [\e *'%()%'/ 8dX^\iYXeb\e%[b NR. 50 INGEN SKADER: De kafige jodskælv isdag mogen påvikede ikke Øesundsbon, som e bygge il a åle e jodskælv, de måle 5,7 på icheskalaen. Ingen af boens ekniske syseme indikeede noge i fobindelse med skælve, oplyse boens infomaionsafdeling. I dagens løb blev de foskellige unnelsegmene i Øesundsunnelen, hvo de e indlag målepunke, som egisee bevægelse, konollee.»de gø vi unde alle omsændighede med jævne mellemum, og de kan væe ineessan a se, om vi kan aflæse nogen foskel efe jodskælve sammenligne med sidse måleaflæsning,«sige difsdiekø Beng Hega. Til ods fo a skælve e e af de kafigse, de e bleve INTERNETAVIS: UGE 49 1 Lokalakive: Englandsvej flyes 2 Dagø-poliikee kan isikee eksklusion 3 En is dag fo Amage SF aflive næsen Kløvemaken DET GAMLE AMAGER 5 8dX^\iYXeb\e%[b mål i både Danmak og Sveige, e de lang op il de niveau, Øesundsbon e konsuee il a åle. E så kafig jodskælv e aldig mål i Danmak, men e jodskælv i 1904 i Sveige blev skønne il a måle 6,0. Boen e bygge il a modså foskellige slags yselse - den udvide sig i vamen og ække sig sammen i kulde. Mellem hve unnelelemen e de afdæmpende fuge. Konsukionen skal også kunne modså en påsejling af e faøj, som få bopillene il a bevæge sig 40 cenimee i oppen.»boen bevæge sig sandsynligvis mee, nå e godsog køe ove boen, end den gjode i moges,«sige Beng Hega. /jape fa søndag 21. il isdag 23. decembe TIL SAMTLIGE HUSSTANDE ERBLADET.DK De posiive billede på DEBAT MED LÆSERBREVE hiv Dab i Kasup Blomse og levende lys fylde foove på Kasuplundgade, hvo 39-åige Mohammad Hashem fedag afen blev knivdæb. Læs side 2 OM AKTUELLE EMNER 20 hiv-smiede kunsnee udsille dem ha inviee ikke-hivsmiede væke på Galoppeie på Chisiania - og fem af med il skabelsen af e gens pimus moo, Jens væk. Vi møde udsillinpede Høebeg fa Chisianshavn. KULTUR, SIDE 25 Gny fa vikingenes undegund Tou se i bakspejle Pakeingshelvede Min dag: Skovfoged Sven Noup»Ha vi ikke samme bogelige eighede som cyklisene, de hvo vi leve og bo?«spøge en læse og bilis. Læs side 6-7 Min web: Huske du Hollywood...? Lokalakive: Englandsvej flyes Doppede fodbold il fodel fo hash SPORT Kvindene hev sejen i land Amagekvinde med hjene og hjee JULETILBUD Tosdag d. 18. dec. kl ,00 KR. Fo kun kan du æne og svømme al hvad du oke Fa 49 fa uge kei land fyvæe Plane s fa Køb e sælge i Amag n Juleægåde e Cene be i Amag 1. decem fa d. TLF AMAGER PLANTELAND Komme julekaavane på besøg. Sæ kyde i kalendeen alleede nu. Se voes annonce i næse uge. Ugandavej Kasup Sundby Englandsvej 28 *2'7 1< 7c5 N GRA 1 mee ca. FRA KR. 59 FORM FITNESS Fankigsgades Svømmehal Fankigsgade København S 69 FRA KR. Al i pynegøn - f.eks. 5 kg. Fa k. Din lokalmægle De va kvindene hos BS København, de henede de afgøende poin mod Team Åhus. Læs side 21 AMAGERS BILLIGSTE JULETRÆER RØD N GRA 1 mee NORD- Fa ca. MANNS FREM TIL Tilbudde gælde ved PBS-medlemssk opeelse af e ab 199,- k. Konan 6 md. Konan 12 md. 17 k. spa 200 k. 31 k. spa 500 k. Book en id il pesonlig pogamlægning på 99 Vi holde inden åben alle dage 24/12. jul.o.m. d. e de åben Deudove mellem alle dage jul og nyå.o.m. d. 31/12 Gais nening Hvedage Lø. søn Tlf og +9(0 $59(5 1 c5 '8 ' 5" 7 1. ',* 20, 7,'( :(/',1*6,1*, -(1+ DKK 275 Vi indee efe dine ønske og behov Toalløsninge, Gø de selv elle en kombinaion Vi måle op gais og du få en flo 3D egning med hjem KØKKENCENTER AMAGER Amage Landevej Kasup Tlf designa.dk VVS KLOAKMESTER udføes... VVS Al RASMUSSEN SØN Se menu, bliv lækkesulen og besil på elle elefon Min. 10 kuvee. Vi hjælpe gene med smukke lokale il din julefokos. - så e de mulig SØNNER Amageb ogade 135 Tlf Se voes udsilling Telefax 3258 k`c g\ej`fe j\e\jk [\e *'%()%'/ 8dX^\iYXeb\e%[b TIRSDAG 16. DECEMBER 2008 NR. k`c g\ej`fe j\e\jk [\e *'%()%'/ 134. ÅRGANG INTERNETAVIS: T.DK 8dX^\iYXeb\e%[b TIL SAMTLIGE HUSSTANDE ERBLADET.DK EM-GULD TIL OTTE SEN LÆSERNES HITLISTE 16-åig anhold fo knivdabe SVØMNING: Kvik Kasups Jeanee Oesen vand Koaien, da hun sejede søndag guldmedalje ved på 100 mee buefly med en id, de e nodisk EM på kobane i medalje lykkedes de fo Kasup-svømmeen ekod. Efe o sølva henvise fanskmanden andenpladsen med en Diane Bui Duye il magin på 13 hundededele. SPORT SIDE 15 Mes læse på UGE 50 Lokalakive: Englandsvej flyes Fakkelopog på fedag Bespaelse udløse eksaegning 5 Fankig Dejlig kafig ødvin med en femagende smag. God il ød kød og os. 6x75 cl p. l 30,89 En 16-åig deng e anhold og fængsle fo knivdabe foige fedag på Alléen i Kasup mod den 39-åige Mohammad Hashlem. Læs side 4 Kasup-dabe: Ingen misænke 3 4 p. kg 5,00 -'( Til de pivae julebod elle julefokosen i viksomheden m2 udsilling med køkken og bad i alle pisklasse AMAGER v/bjeegaad Co. Kasupvej 89 Tlf Spanien Kl I $0$*(5%52*$. % ( 1 +'( $91 6 $ ' 9 2. $ 7 ), 5 0 $ MEYERS JULEBUFFET Au. Bodeaux Supéieu $ ' 9 2. $ 7 ), 5 0 $ ( 7 : ( / ', 1 * 6 6(5, 6 5c' *,91 Dømme du om ny køkken? 2 Appelsine DEBAT aikle eksklusiv på 1 Luis Uquiza leve en anonym ilvæelse på Amage, men kæmpe en lang og sej kamp fo efædighed i Agenina. Læs side 22 ONLINE Læs følgende Se juleannoncen inde i blade! skal væe med il a lede delen af afikken andehalv- Fovalningen håbe, a ek- ve lave en plan fo a udvikle se- nik- og miljøudvalge løsning, som beboene de hen, så de kun kan age Amagebogade kan beale silling il kan i eape. blive glade pojeke i slunin- Begge sig a buge vejen, fo.«dele hvis man gen af janua, men foandin- poliisk skal vi age konke ha e æinde på den. Lokaludvalgene ha silling il i de nye å,«væe Heudo- gene blive idligs synlige i sige akive i pocessen og ve blive de eablee han. e geneen gadebillede fa 2010 el posiive. Minde ække mini-pladse, - hvis po»de ligge mig mege enusiasom på sisk ha Ama Buikkene gøe de aee a opholde skal liikene vel a mæke finde sinde, hvodan vi il a gaden. Endelig nedlægges sig i penge ealisee ens um, hvodan buge by- væe, da de fyge fo foebus- søggade-planene. AF JACOB SCHNEIDER vi fodele ningenes banene på nogle ovelevelse, nå de idéen ha væe oppe Teknik- og miljøbogme- pladsen i København og hvo- blive mee a vende fo a give plads sækninge besvælig a dan vi syke live i fovalningen, men il Bølgene gå høj på på Ama- komme æ e age af ove og cykelsie. bedee fo- se Klaus Bondam (Rad.) følnøebo, egnebæe. på buikkene i gebogade og byens ge pojeke nøje:»vi efe a Nøebogade ande bil. E fosøg med en ha e vigige handelssøg. e bleamagebogade skal bilfi poliisk ønske ve udsa fo e afikfosøg, Desuden væe Amagebogade om Men den bekyming en geneel e Københavns de ville alså saegi vigig, a de lokale føse hvo bilisene e fovis be- pojeklede Adam afvise il an- med fie pladse, søggade ikke jene noge fomål i fo- udvikle fo, hvodan vi kan boee e med il a Casen de veje. De komme pæge ud- Pedesen fa hvo gade, hold il de byumme gennem ikke Cene fo Bydeviklingen af bydelen, a ske på Amagebogade il cykelsi og foov få en munens plane, som kom- søggade i København. Cene fo Bydesign I den ved, a fovalningen og jeg sign, selvom de bland ande - søglignende kaake. fobindelse buge vi ha haf De sna ha lag sidse indføes Amage- e god samabejde koidspakeing i sihånd på. bogade som med lokal- degadene. case, og de bli- udvalgene om a skabe en INTERVIEW, SIDE 13 SPORT KULTUR læse på 4 T.DK STRØGGADE-PROJEKT: De blive ikke noge fosøg med a lukke bilafikken på Amagebogade i denne omgang. Efe megen deba om gadens femid e væe kla med e foslag, kommunen ved a de skal pioiee fodgængene og samidig syke ehvevslive. Skovnisse i Kongelunden Fø 197,70 En lille flok bøn fa Vuggesuen Skoegåden og i Kongelunden fo a møde skovnissen og hjælpe ham med a fode hans venne skovens dy. Repoage side åig anhold fo Kasup-dabe Fø 14, Spa 59.- Spa 33% Maks. 3 ne p. kunde 2 kg 10.- SPORT ONLINE SPORT KULTUR Min dag: Skovfoged Sven Noup DEBAT MED LÆSERBREVE SPILDEVAND: Kløvemakens Tennisklub fik sin del af spildevandsudsli ppe på Kløvemaksvej onsdag. Fem gusbane skal lægges om, og cafeeies nye gulv e beskadige. Min web: Huske du Hollywood...? Lokalakive: Englandsvej flyes EM-bonze il Sølvpigene Tånby Culing Clubs damehold, de vand VM-sølv 2007, ha sike sig bonze-i medalje ved euopameseskabe. Læs side 14 Danmak. PLUS1 Tandlægeklinik - levee vi maden lige il døen! 298,- Minimum 4 couvee Kun ud af huse. FRA KR. Til o, il olv, il usind! 69 FRA KR fa uge kei land fyvæe Plane s fa Køb e sælge i Amag n Juleægåde e Cene be i Amag 1. decem fa d. Besil din nyåsmad senes den 28. decembe, kl. 18 på elefon elle på AMAGER PLANTELAND Ugandavej Kasup Au. 99 Vi holde inden åben alle dage 24/12. jul.o.m. d. e de åben Deudove mellem alle dage jul og nyå.o.m. d. 31/12 Gais nening VVS KLOAKMESTER udføes... VVS Al RASMUS Tlf $0$*(5%52*$' ( _. % ( 1 + $9 1 6 $ ' 9 2. $ 7 ), 5 0 $ ( 7 : ( / ', 1 * 6 6(5, 6 5c' *,91,1*, -(1+ -'( NU GÅR SLOWMOTION ON-LINE N GRA 1 mee ca. Fa,(()7(56<1 HW WLOEXG WLO DOOH %2/,*5c'*,91,1* 6NDO GX N EH V OJH H )n KM OS JHQQHP :(/OOHU OHMH EROLJ" ',1*6.RQWDNW RV Sn :(/',1*6 $ ' 9 2. $ 7 ), 5 0 $ - så e de mulig Al i pynegøn - f.eks. 5 kg. Fa k. 3 RETTER DKK 350 Øesad v/bjeegaad Co. Øesads Boulevad 57D )c (7 *5$7,6 ³6(59 Vi indee efe dine ønske og behov Toalløsninge, Gø de selv elle en kombinaion Vi måle op gais og du få en flo 3D egning med hjem KØKKENCENTER AMAGER Amage Landevej Kasup Tlf designa.dk AMAGERS BILLIGSTE JULETRÆER RØD N GRA 1 mee NORD- Fa ca. MANNS MEYERS NYTÅRS MENU Tlf % Aabica bønne af finese kvalie fa cenal- og mellemameika. 2x500 g QVNHU GX RYHUEOLN RYHU GLQ DUYHP VVLJH VLWXDW LRQ" QVNHU GX VLNNHUKHG IRU DW DUYHQ HIWHU GLJ IDOGH U WLO GH ULJWLJH" (U GLQH IRUKROG LQGUH WWHW HIWHU GHQ Q\H DUYHOR Y" 1000 m2 udsilling med køkken og bad i alle pisklasse Amagebogade 193 Tlf Åben fa 8.00 il Sundbyvese KH S Tlf / Café gold NAVNE Spogøe-pisen fo edje gang Den folkekæe Amageskuespille Ove Spogøe mindes på fedag, nå Spogøe-pisen uddeles. Læs side 21 +9(0 $59(5 1c5 '8 ' 5" 7 1. ',* 20, 7,'( Plus1 anvende de nyese og bedse behandlingsmeode KYLONHW VLNUHU ÁRWWH RJ KR OGEDUH UHVXOWDWHU Vi abejde bl.a. med digial øngen sam ineoal kamea. Tandlægeeame beså af Chaloe Lebahn, Las Chisensen sam kiug Ole Flind. Akue behandlinge udføes samme dag hvis de inges inden kl Resauan Femad Din lokalmægle Dømme du om ny køkken? Hos Plus1 e vi specialise i paodonosebehandlinge kiugi sam genopbygning, af slide andsæ. Deudove udføe vi alle fome fo almindelig andpleje. Skal De holde nyåsafen Foe: Kold Taskekabbe Toskebandade med baskisk sauce. Hovede: Beef Wellingon Indbag oksemøbad med ovnbage kaofle heil ouneede gønsage og deil svampesauce Jodbæ Romanoff med ø vanilieis. Desse: OM AKTUELLE EMNER imee vand ove hele anktk ha haf konak lægge - jeg kunne il sle ikke klubbens fosikingsselskab, komme deind,«foælle de sende safeen han. videe il kommunen. Københavns»Fem gusbane på gamle anlæg e næmes de Enegi medgive da også, a lag. Nå de skal gøes øde- man skal se på evenuelle ekla il saningskav, nå foåe, give de os jo beyde- blik ove skadene:de e ovelig mee abejde, nå de skal»de va jo så heldig, lægges igen. Vande a de skyllede også ind i voes maeialeum he ikke skee om sommeen, hvo de e folk i og cafeeie, så gulve kolonihaligne vene og på ennisbanene,«kong Volmes... Og så ha de sige kommunikaionsche elles boble op fa f i dænene Københavns Enegi Asid unde banene. Vi ved endnu Skoe il Amage ikke, om de ha age Blade. skade.«reportage SIDE 5 AF JACOB SCHNEIDER Kløvemaksvej - således også Da den lækkede ykledning hos Kløvemakens Tennisklub, de oplevede en unde Sadsgaven skulle kovaig øm- ovesvømmelse. mes fo kloakvand onsdag, Klubbens åbnede en venil i den konomand fokee Henik Nolle Kisensen ende af øe efe en sømaf- kom il ennisanlægge, anbydelse. De esuleede neop BANE 2 I KLØVERMARKENS vande sod i knæhøjde i, a da bølgene gik højes. TENNISKLUB komme il a ænge il en på»de sod omking gundig udensning il foåe 40 cen- e onsdagens efudslip. Foo: Henik Nolle Kisensen. Min web: Mødesed fo skolekammeae Amagekvinde med hjene og hjee Pis: Foo: Das Büo, DIF/Team DET GAMLE AMAGER Kloakvand skyllede ud ove Kløvemaken Læs følgende aikle eksklusiv på Spa id og book massage on-line, elle køb e jule-gaveko il massage på Eksa ilbud i decembe: Spa 20% på køb af klippeko i decembe måned. (Eks. 5x60 minue fo 1580 k.) Elle ing og book id lf Hvedage Lø. søn cene fo sundhed velvæe og SEN SØN SØNNER Amageb ogade 135 Tlf Se voes udsilling Telefax 3258 k`c g\ej`fe j\e\jk [\e *'%()%'/ 8dX^\iYXeb\e%[b LØRDAG 20. DECEMBER 2008 NR. 52 INTERNETAVIS: INDLÆGGELSE: Amage 1 Lokalakive: Englandsvej flyes 2 16-åig deng anhold fo Kasup-dab 16-åig deng fængsle fo Kasup-dab 4 Fakkelopog på fedag 5 Dengen e fængsle fo knivdabe ONLINE Læs følgende aikle eksklusiv på Donningen il Amagegilde Sådan skal den ene million buges, Ri Golfalene fa Dagø Bassen fa vedens smukkese ø Amagekvinde med hjene og hjee SPORT KULTUR JUL MED TRADITIONER OG OVERTRO DET GAMLE AMAGER 8dX^\iYXeb\e%[b ERBLADET.DK Hospial DEBAT MED LÆSERBREVE En kla foingelse»de e i pincippe undeodne, hvem de skal køe ambulance på Amage, men beingelsene e ikke de samme,«skive læse. Læs side 6 NAVNE Don Øs mand 159,- Tegning: Claus Seidel. Dømme du om ny køkken? Nyåsmenu Velkomsdink 5 foskellige foee Hovede: Oksefile ell. Også nyåsafen Mix gill k. Desse: Pandekage Vælg fi fa de hele Kaffe med cognac K. 3 RETTER K. 98,- 199, m2 udsilling med køkken og bad i alle pisklasse Mavedan fedag s hve og lødag Bodbesilling: lf elle mail: Åbningside: Mandag Tis. - lø Søndag Holmbladsgade København S. KØKKENCENTER AMAGER Amage Landevej Kasup Tlf designa.dk SupeBes på Vemlandsgade ønske alle Glædelig Jul Se alle voe voes es fanasiske jule- og nyåsilbud inde i avisen HUSK H HU USK Søndagsåben 21. decembe kl Amage A Vemlandsgade 51 V 2300 København S 2 $QGHUV :HOGLQJ EHJJH GDJH LQNOXVL :(/',1*6 $ ' 9 2. $ 7 ), 5 0 $ - så e de mulig 1LQD :HOGLQJ.RQWRUHW HU OXN NHW PHOOHP MXO RJ Q \WnU L SHULRGHQ WLO Vi indee efe dine ønske og behov Toalløsninge, Gø de selv elle en kombinaion Vi måle op gais og du få en flo 3D egning med hjem 3 ee DKK 350 Se menu og bliv fise på hvo du også kan se ilvalg som champagne, vinmenu, øl og voes uansændig læke kansekage. YH $0$*(5%52*$. % ( 1 +'( $91 6 $ ' 9 2. $ 7 ), 5 0 $ ( 7 : ( / ', 1 * 6 6(5, 6 5c' *,91,1*, -(1+ MEYERS NYTÅRS MENU Til o, il olv, il usind! -'( Alkoholpobleme - bug fo en håndsækning? Lænken e en af landes søse ione. Vi ække på efainge alkoholbehandlingsinsiufa mange ås faglig abejde med alkoholbehandling og ilbyde konak il e nevæk af fivillige, de selv ha haf alkoholpobleme inde på live. Vi kan hjælpe, hvad enen de e dig selv elle én i din familie, de ha pobleme med alkohol. Ring fo gais, på lf.: elle anonym ådgivning læs mee på Skal De holde nyåsafen - levee vi maden lige il døen! Foe: Kold Taskekabbe Toskebandade med baskisk sauce. Hovede: Beef Wellingon Indbag oksemøbad med ovnbage kaofle heil ouneede gønsage og deil svampesauce Desse: Jodbæ Romanoff med ø vanilieis. Pis: Besil senes 28. decembe på elle på elefon ,- Minimum 4 couvee Kun ud af huse. Vi ha ambulaoie i hele og i Hilleød, Roskilde, Sokøbenhavn Køge, Geve og Leje VVS KLOAKMESTER udføes... VVS Al RASMUS Au. 9, 16.(5 $//( (1 *2' -8/ 109,- So á la cae ko Foe - hovede - desse Klip annoncen ud og få en gais velkomsdink Fo oe å siden blev Dan Hamme, Dagø, hene il Paken af Flemming Øsegaad. I dag ha han fåe posen som koncenchef. Læs side 11 SIDE 7 Resauan K. DEBAT AF JAN JEPPESEN Vi levee også mad ud af huse - 11 ee Sandvejssag e lukke E fleal i Tånby Kommunalbesyelse ha valg a ophæve den idligee besluning om en pemanen lukning fo bilafik på Amage Sandvej. Læs side 2 OM AKTUELLE EMNER Al kom ind. Hammeøj, Ine måe nemlig ligge plove, ive. ude julena. Hvis fo eksempel en plov udenfo, kunne Jeusalems sod skomage komme fobi og sæe sig på ploven, fo julena va den enese na, hvo han måe hvile sig. Han va elles døm il il Dommedag. Undagen evig vanding julena. Denne na måe han hvile sig. Men hvo han havde sa kunne ine go i edskabessig il hvile, kølvand. Således blev snoen il okkehjule sa af vejen. Fo man skulle feje højiden med fed i sinde, og i julen måe man ikke deje på noge som lignede e hjul. Hvis man fo eksempel buge slibesenen i julen, kunne man isikee a skulle flå pelsen af selvdøde dy. Sine egne selvfølgelig. Julefokosmenu Velkomsdink 5 foskellige foee Hovede: Oksefile ell. laksefile Desse - Fi valg Kaffe med cognac de ha vi ikke gjo fø, og man kan ikke bae se på allene fo e enkel kvaal. Defo ha vi haf konsulen på, de foeløbigen eksen også mene, a han kan se e mønse i, a de minde hospiale ha en højee dødelighed, fodi de få mege syge paiene ilbage fa Rigshospiale. Men vi vil gene gøe noge ved de høje al og finde pæcis ansvae skal placees. ud af, hvo Så nu skal vi have de diskuee dødsfaldene og age ved læe af de,«sige Pede Chisian Mogensen. JUL I GAMLE DAGE: Bøndene i Soe Magleby va gudsfygede folk. Med ydelig hang il adiione og oveo. JULEN I ST. MAGLEBY, e k s a 6fl TIL SAMTLIGE HUSSTANDE Hospial ha højee dødelighed ved indlæggelse Amage Hospial ha sammenligne dog haf en findes i, a Rigshospiale sende hospiale i Region Hovedsaden. med de flese ande signing i dødeligheden ved indmege syge menneske læggelse de e foegående Hospialsdiekø ilbage il de kvaale minde hospiale nu se på, om de kan som fo eksempel gøe noge fo a nedbinge en vil fa e HMSR-al på 99 i fjede kvaal Amage Hospial, efe de ha 2007, 110 i føse kvaal alle. AF JESPER MARTHIN væe i i anden kvaal il 116 behandling. Flee af paienene edje kvaal i å. Beds kan De ha fåe dog ikke eddes, men komme hospiale med 62, mens ligge Rigs- Amage Hospial il a hye en Nye al fa Region Hovedsaden så il eks- a opæde i saisikken Amage Ho- en konsulen vi- spial ligge il a se på allene og fald ove dødsse, a hospialene på Amage Hospial i egionen ha 100 svae på. E HSMR-al på gennemgå nogle i sede fo af jounalene fo a Rigshospiale: landes lavese dødelighed, il dødeligheden på landsfinde ud af, om analle se på analle af dødsfald nå man plan, mens e al ove elle unde af dødsfald»de e en mege 100 ved indlæggelse kan unde ind- beyde, a omdiskuee læggelse. Samle ha dødeligheden ligge nedbinges. opgøelsesmeode, som Region henhospialsdiekø på også e åsasaden e såkald HSMR-al Hoved- holdsvis ove elle unde alle Amage Ho- gen il, a på spial Pede Chisian Amage Hospial ha på 89 fo landsplan. Mogensen me- højee e al. Vi e god ilfedse ne selv, a en del af med, a foklaingen skal vi fo edje kvaal ligge på, men UGE T.DK Højee dødelighed på Ama ge LÆSERNES HITLISTE Mes læse k`c g\ej`fe j\e\jk [\e *'%()%'/ 134. ÅRGANG Resauan Femad Sundbyvese KH S Tlf / SEN SØN SØNNER Amageb ogade 135 Tlf Se voes udsilling Telefax ønske læsee og annoncøe en glædelig jul. udkome næse gang isdag 30. decembe med den adiionelle nyhedskavalkade med eks og billede fa åe de gik. gene vudee, a en lukning vil væe il fodel fo afiksikkeheden, mens modsandene hævde, a bilafikken blo vil blive fodel il ande veje som fo eksempel Bøjle- Zimino opgive ikke Tafikmålingene vise, a afikken seg 17 pocen på den øslige del af Salvæksvej, mens de køe 32 pocen fæe bile på den åbne del af Amage Sandvej. De kom en signing på 19 pocen flee bile på Kasupvej og Backesvej, og 16 pocen af lasbilene doppede sandvejslinien. I konkee al køe bile i maj på Amage Sandvej syd fo Salvæksvej. I okobe va alle bile. Efe hvad efae, vil Henik Zimino genopage sagen om lukning fo bilafik, hvis de komme e ny fleal i kommunalbesyelsen efe næse valg. BREVFRA Øesundsbon upåvike af k`c g\ej`fe j\e\jk [\e *'%()%'/ 134. ÅRGANG Ine afikfosøg på Amag ebogade LÆSERNES HITLISTE Mes lokalavisen Amage Sandvej ha længe væe en vam poliisk kaoffel, og de ha væe både ilhængee og modsandee i befolkningen. Tilhæn- TELEGRAMMER Glædelig jul fa os il je TIRSDAG 9. DECEMBER 2008 LØRDAG 20. DECEMBER 2008 p. kg 35,00 Fø 43,90 Spa sk 35.- k s 2 Kægåden 2x250 g p. kg 36,00 Fø 27,90,90 Spa BLADET s ledeaikel e ikke nødvendigvis dækkende fo s holdning. Ledeaiklen skives af chefedakø Jan Jeppesen elle dennes sedfoæde. En gammel ave Pee Peesen, den kaismaiske slagemese fa Ulleup, de gik sammen med fie ande Ulleupfamilie fo a eablee de føse Ulleup Kæmme- og Hesemaked i 1982, havde aldig ænk den anke, a makede en dag ville gå falli. Fo e å siden fosøge nye folk a dive makede videe i den ånd og adiion, som Ulleupfamiliene havde sable på benene, men de nye ide vaede ko. Åe efe måe nye kæfe il fo a edde sumpene, og fonylig måe de fivillige foeninge bag makede udsende den ise bullein, a makede e gåe konkus. skev efe bulleinen, a nye makedskæfe abejde fo a skabe e ny makedskoncep. De e ale om e paneskab mellem Ama Buikkene og Amage Ehvevsåd sam ejeen af Pien. De e glædelig, a nye kæfe vil sike e fosa maked i Ulleup, som e mee idssvaende og binde knude mellem øens kulu- og ehvevsliv. Tiden, hvo man valfaede il kæmmemaked fo a se på pocelænsallekne i hve anden makedsbod, e fobi. Idéen om a skabe e oplevelsesmaked kyde med undeholdning og messe og inviee øens kuluinsiuione il a pæsenee dees sæegne dyde, vil uden vivl kunne skabe ammen fo en ny Ulleup-æa. Og vigigs af al e maked, de hvile på e pofessionel foeningsgundlag. De e gais a ænke ny, men lang fa omkosningsfi a holde fas i en gammel ave, som ikke længee kan samle familien Amage. Defo fojene iniiaivagene bag de nye makedskoncep e held og lykke med planene. Vi e i fovejen begunsige med Dagø Maked, som god nok e bleve en kopivae af de gamle maked i Ulleup, men kombinaionen af gamle og nye makedsadiione vil give puse ny liv ove Amageland. Makedsfolk og ande godfolk ønskes en glædelig jul og på gensyn isdag 30. decembe, hvo binge den soe nyhedskavalkade. EBERTSGADE 2, 2300 KØBENHAVN S. Konoid: Mandag-fedag kl Telefon: Telefax: Udgivelsesdag: Tisdag. Annoncepodukion: AdCeae. Tyk: Tykkompagnie. Disibuion: Dansk Disibuions Cene. Toaloplag: Abonnemensoplag: 253. Copyigh: Ehvevsmæssig affoogafeing af s ekse og annonce e ikke illad. påage sig ine ansva fo uopfode indsend maeiale. Ineneavis: UDEBLIVER AMAGER BLADET: Konak Dansk Disibuions Cene på elefon elle ANNONCEAFDELING Salgschef Kenneh Pedesen Konochef Connie Jensen DEADLINE Konsulen Henik Chisensen Konsulen Lizzi Kehle Konsulen Lone Due Sige REDAKTION Ansv.hav. edakø Jan Jeppesen Jounalis Hanne Højbeg (dj) Jounalis Jespe Mahin (dj) Jounalis Jacob Schneide(dj) Foogaf Michael Paldan (pf) ANNONCER OG REDAKTION REDAKTION Læsebeve, navnesof og aangemensomale skal væe edakionen i hænde senes fedag kl Sposesulae skal væe edakionen i hænde senes søndag kl ANNONCER De ages fobehold fo udsolge vae og ykfejl. *Gælde så længe lage haves Lukke Lukke Lukke Husk enkele buikke ha længee åben Dagligvaeilbuddene e gældende il og med isdag den 23. decembe Annoncebesilling skal væe annonceafdelingen i hænde senes fedag kl på elefon elle Fo pivae e sidse fis osdag klokken

3 NYHEDSRULLEN LYKKES LYKKE ER GYLDENRISNPARKEN SIDE 4 LØRDAG 20. DECEMBER 2008 AMAGER BLADET SIDE 3»Design din kikegåd«byfornyelse: Omådefonyelsen fo Øesundsvej-kvaee bød sidse fedag på gløgg og julekage på Sundby Kikegåd. Til gengæld afkævede pojekfolkene de fobipasseende idée il, hvodan de dødes land kan åbnes op mod de levendes. AF JACOB SCHNEIDER Legeplads, swimmingpool, dufhave, café, skaeampe og flee skaldespande - idée il de nye byum på Sundby Kikegåd havde amagekanene nok af på en åkold fedag efemiddag ved Kikegådsvej. Udsye med gløgg, julekage og julemusik sod Omådefonyelsen og ale med bogene om de nye byum, de skal laves ved Sundby Kikegåd. Og de kom mange gode idée fem på ods af kulde og decembemøke, lyde meldingen fa Omådefonyelsen. Planen e a inddage 18 mee af kikegåden ud mod Kikegådsvej il e gøn ekeaiv omåde i kvaee. Men hvad pladsen hel pæcis skal buges il, skal bogene væe med il a besemme. Lanene i alle Anhold med 320 kilo kha POLITI: Københavns Polii fand naen il onsdag 320 kilo kha i en bil på Amage. De føe samidig il anholdelsen af en mand, de ophold sig i bilen, skive b.dk. Efefølgende fik poliie fa i o somaliske mænd i en anden bil. Poliie egne med, a de o mænd va modagee af khaen, men kunne ikke bevise de i føse omgang. /jma ØNSKER TIL KIRKEGÅRDEN: Legeplads, swimmingpool, dufhave, café, skaeampe - og flee skaldespande - va nogle af de ønske, som folk kom med il de nye, ekeaive aeal langs Sundby Kikegåd sidse fedag. Foo: Michael Paldan. FORSLAGET: Foslag il de nye sæk på Kikegådsvej af Pee Hols Plan Landskab. TESTAMENTE OG ÆGTEPAGT Få id mellem jul og nyå elle saks i janua Hvem vil du sike ved død? -Kæve esamene. Fodeling af jees pensione ved sepaaion kæve ægepag Gais ufoplgende møde. Beny åsskife il a få de bag i oden. Oliebladsgade 3A S Konak lf Advoka Las Michael Randskov æene, vandplask, bænke, bodfodbold, halloweenfese elle bae gavsemning e nogle af pojekfolkenes foesillinge. Sundby Kikegåd indgå i den gønne fobindelse, som skal binde sækningen Gækenlandsvej, Kikegådsvej, Spaniensgade og Rebebanegade sammen. Den buges af mange af kvaees bløde afikane som en mee sikke og hyggelig ue il bland ande Amage Cene sammenligne med Amagebogade. Sækningen e defo udnæv som en gøn fobindelse, hvo cyklise og gående skal ilgodeses - afiksikkeheden og de gønne skal i højsæde, så endnu flee kan komme sikke og a gennem kvaee. Hegne ykkes e sykke ind på kikegåden, så de figives e gøn sykke aeal. Samidig e de bleve ynde ud i beplanningen, så kikegåden vike mee åben fa gaden. Hvad de videe skal ske, skal både bogee i kvaee og beboene ved kikegåden væe med il a besemme. Ny gæs, kapifolie langs hegne og e gavlmalei e alleede på vej. De e sadig fi slag, hvis man skulle ligge inde med visione fo den simmel kikegåd, som åbnes op. Idée modages via debafoumme på og il e idévæksed i Cafe Kino 19. janua klokken , hvo alle inviees il a komme med dees bud på spændende ekeaive indslag langs Kikegådsvej. BOLIGKREDIT -fleksibel og le adgang il opspaing Lån op il % af boligens vædi Beal kun ene af de beløb, du ække 30 ås afdagsfihed Lav ene fa p.. 6,623% Nebank og VISA/Danko uden ålig geby Skye Høj Flemming Schnoh Pivaådgive Vil du høe næmee så ing Kongelundsvej 297, 2770 Kasup Auoisee lånefomidle fo BRF kedi TELEGRAMMER Flee med indvandebaggund REKRUTTERING: Abejdspladsene i Københavns Kommune e bleve bede il a age medabejdee med anden enisk baggund end dansk ind, og he e sundheds- og omsogsfovalningen den fovalning i Københavns Kommune, de ha den søse andel af medabejdee med anden enisk baggund end dansk. Se man på de absolue al, e de ale om en signing på 417 medabejdee med anden enisk baggund end dansk i fohold il sidse å, således a alle nu e oppe på ud af ansae. /jma Moloovcockails på Remisevej POLITI: Sen søndag afen blev e mænd se kase o moloovcockails mod en pub og en gønhandle på Remisevej. De va lykkedes selv a slukke banden. En af mændene va i en hvid pakecoa, og o ande va i so øj. Evenuelle henvendelse i sagen kan ees il Saion Amage. /jma SKYD NYTÅRSFORMEN IGANG ALLEREDE NU!! E ilbud du ikke kan sige nej il FOR KUN1,00 KR KAN DU TRÆNE OG SVØMME ALT HVAD DU ORKER FREM TIL TILBUDDET GÆLDER VED OPRETTELSE AF ET PBS MEDLEMSKAB KONTANT 6 MDR KONTANT 12 MDR 199 k 1797 k spa 200 k 31 k spa 500 k PERIODEN FRA DU MELDER DIG IND TIL DEN BLIVER LAGT OVEN I DET MEDLEMSSKAB DER PASSER DIG BEDST JO HURTIGERE DU MELDER DIG IND, DES MERE SPARER DU. BOOK EN BOOK TID TIL EN PERSONLIG GRATIS PRØVETIME PROGRAMLÆGNING PÅ PÅ TEL TEL SE MERE OM OS PÅ FORM FITNESS Fankigsgades Svømmehal Visiaionszone udvides i København Besil julegaveko NU! POLITI: De fosa anspænde fohold mellem ockee og bandeguppeinge ha esulee i, a poliidiekø Hanne Bech Hansen fa Københavns Polii ha beslue a folænge visiaionszonene i hovedsaden. De beyde, a poliie nu fem il 6. janua 2009 kan visiee enhve inden fo zonene, selvom de ikke e nogen foudgående misanke. Samidig e zonen udvide il også a inkludee Tånby Kommune. De beyde, a Dagø Kommune e den enese undagelse i Københavns poliikeds fo visiaionszonens omfang.»begundelsen fo folængelsen og udvidelsen e, a de fosa e e mege anspænd fohold mellem på den ene side Hells Angels og AK 81 og på den anden side foskellige bandeguppeinge, og a de i den foegående peiode væe flee hændelse, hvounde våben ha væe anvend,«skive Københavns Polii i en meddelelse. Den senese opgøelse fa Københavns Polii vise, a de i løbe af visiaionspeioden e bleve konfiskee en ække våben, både sikvåben, slagvåben og skydevåben. Kop og Sjæl Fysiugisk massage Massage m/vame lava sen Zoneeapi Øeakupunku Vi behandle også gavide! Åben den 24. decembe kl fo salg af gaveko. Ring il Mion: Lagesalg NYT KØKKEN Køkken fabad lage Gadeobe Gadeobe hele Skydedøe sommeen! Skydedøe Jyske pise - med gaani BILLIGT JYSK KØKKENLAGER Amage Landevej Kasup Tlf ÅBNINGSTIDER: Mandag-fedag kl Lødag kl LAGER TIL LEJE Kisinehøj 54, 2770 Kasup. P. den udbydes lageum fa 200 m2 il 725 m2 i 6 m. højlofe, isolee, søjlefi lagehal med elbejene poe m.v. Konak Amage Lagehalle II ApS lf Vi ønske GF pigene held og lykke ved EM 2008 Billigee bilfosiking il gode bilise Ring på og få e god ilbud på en bilfosiking din pis på gf-amage.dk Balsamico Nyåsgalla 2008 Ni ees menu 6,- Anipasi Bisque af jomfuhumme med kammuslinge i svøb Capaccio af svædfisk med passionsfug Coechino con lenicchie (hele Ialiens nyåse) Pimi Piai Risoo med dybhavshumme i champagne Hae i ødvin med Balsamicos egen pasa Secondo Piai Sank Pees Fisk med sauce af safan og mild lakids Tounedos af Sødmælkkalv med øfle Dolce Semifeddo af myne, honning og jodbæ Panaone med Masalaceme se mee på Eksa: Husk også som fem ees Take-away menu il 3,- Minimum 4 pesone besilles senes 28/12 Gammel Havn 14, 2791 Dagø Tlf

4 NYHEDSRULLEN KUNSTLØFT TIL AMAGER FÆLLED SKOLE SIDE 5 SIDE 4 AMAGER BLADET LØRDAG 20. DECEMBER 2008 Fa vugge il gav i Gyldenispaken KOM OG SE VORES KÆMPE BLOMSTERMARKED ÅBENT ALLE UGENS 7 DAGE TIPS LOTTO Kongelundsvej 299 Vindee af s julekonkuence: 1. pæmie: gaveko il Punk 1 k ,- Ch. Andeasen, 2300 KBH S 2. pæmie: gaveko il Amage Ko k ,- A. Chisensen, 2770 Kasup 3. pæmie: gaveko il Amage Ko k ,- L. Hansen, 2300 KBH S 4. pæmie: middag fo 2 Hoel Hilon A. Chisoffesen, 2791 Dagø 5. pæmie: 1 sk. julekuv fa Meko P. Falcke, 2300 KBH S Bønenes julekyds: 1. pæmie: so DVD pakke H. Jøgensen, 2300 KBH S pæmie: Minde DVD box M. Andesen, 2770 Kasup M. Ahlquis, 2791 Dagø Vindene ha fåe dieke besked. Gode P-fohold GAMMEL I GÅRDE: Fo nogle uge siden blev de føse spadesik age il en enoveing af Gyldenispaken. 67-åige Lykke Vad ha boe he, siden hun va 25, men fo hende e he god nok, som de e. AF SARAH VAAN HAGEN LIND 67-åige Lykke Vad ha boe i Gyldenispaken i 42 å. Hendes fie bøn e vokse op i den samme lejlighed, som hun sadig bo i, og den yngse søn e fød i sovevæelse. Han bo sadig i Gyldenispaken, nu sammen med sin kone og dees dae.»han e igig amagekane. Han flyede og va væk e lille ås id, men de flyede ilbage. Han e Gyldenis-deng, han ha boe he alid, og alle folk kende ham,«sige Lykke Vad. Hendes ande e bøn ville ikke bo he og bo ande sede i København med Lykkes bønebøn og oldebøn, men Gyldenispaken e bygge efe pincippe, a hele familien skal kunne bo he. De e indkøbsmulighede i omåde, og de ha væe daginsiuion og ældebolige, som nu e lukkede. Men i dag ages føse spadesik il opføelsen af 81 nye plejebolige og en ny klimaneual daginsiuion, så de nu igen blive mulig a bo i omåde fa vugge il gav. Desuden skal de eksiseende bygninge enovees, men ikke alle e glade fo de.»jeg kan god se, de blive pæn, men os de ha boe heude i mange å, vi ha vænne os il de. Mi køkken fungee. Mine bøn sige alid il mig, a jeg e fo gammel og skal læe a følge med, men jeg synes, de e dejlig, som de e,«sige Lykke Vad. Hun flyede il Gyldenispaken i 1967, da hun va 25 å gammel. På de idspunk boede hun med mand og e bøn i en lille evæelses i Magsæde i inde København, så fo hende va den soe evæelses lejlighed luksus.»alene de, a vi kom ind a se lejligheden den va flo med igig malede vægge, ny gulv, og så va de køleskab. Vi havde kun haf e isskab. Og så va de ovn og badeka, og jeg va hel målløs. De va luksus, og de va så lykken,«sige Lykke Vad. De mødes i Nevæke Da Lykke Vad fo i å siden LYKKE VAD vil ikke afvise, a hun på e idpunk flye ind i de plejebolige i de sociale boligbyggei Gyldenispaken, som de blev age føse spadesik il fo nogle uge siden. Hun ha boe i byggeie, siden hun va 25. Foo: Niels Ahlmann Olesen. blev enke og måe holde op med a abejde som smøebødsjomfu, gik hun med i noge, de kalde Nevæke fo a få iden a gå med noge, som hun sige.»de e fo folk i omåde, både unge og gamle. Vi mødes og dikke kaffe, hygge os og age på ue, men vi skulle gene have noge mee op a så, men de e ikke nemme a åbe op,«sige Lykke Vad og fosæe.»da vi flyede heud, hold vi mee sammen, vi hjalp hinanden mee. Jeg va 25 og havde e bøn, og de ande va samme alde og havde bøn, så vi hjalp hinanden. Hvis jeg skulle noge, så kiggede de efe mine bøn og omvend. Jeg kende en masse heude, men de e ikke de samme som dengang,«sige hun. På ods af, a de nu skal endnu flee ændinge il Gyldenispaken, egne Lykke Vad med a ende sine dage he.»som jeg sige, kan de væe, jeg komme på plejehjemme, nå de engang blive fædig. Hvis de blive sådan, a jeg skal på plejehjem, så blive de heude, fo he kende jeg omåde, og de e mee beyggende. Jeg flyede heud da jeg va 25, og så kan jeg lige så god blive he,«sige hun. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 299,- 4-kamme dunpude givegodsøeogsovecomfo (fø 649,-) fa 129,- Dug findesifleefaveogsøelse, fa 130x180 cm 2 fo 99,- Håndklæde 50x70 cm Voes finese kvalie, findes i 15 foskellige fave (fø 69,-/sk) Søndebo Skole få kuluel pofil PROFILSKOLE: Københavns Kommune ha udvalg Søndebo Skole il a væe musisk-keaiv pofilskole. AF JESPER MARTHIN 12 skole havde søg om a blive pofilskole, men valge fald på Ueslev Skole med en naufaglig pofil og Søndebo Skole med en musiskkeaiv pofil med fokus på musik, billedspog og kuns. Skolene skal bland ande væe faglige spydspidse, væe med i paneskabe og væe sede, hvo alle Københavns læee kan efeuddanne og hene inspiaion. Bellahøj Skole ha i god halvande å Lån op il k. på KUN 1 ime Amage Ko amba Amage Cene København S Tlf Opskifen e enkel: 5 æg, 1,5 dl fløde, 65 g smele smø, 125 g mel. Rø æggeblommene god. Bland de smelede smø, fløden og mele i. Til sids ilsæes de sif piskede æggehvide. Bages med smø. Sevees med flomelis og syleøj. væe Københavns føse idæspofilskole med so succes, og bland ande ha e kommune meld ud, a de vil kopiee Bellahøj Skole som idæsskole. Samidig ha skolen fåe vend e so fafald il en skole med masse af ansøgninge. Samme endens skulle gene gøe sig gældende fo Søndebo Skole.»Vi vil gene gøe noge fo a nyudvikle og få solheden ilbage i folkeskolen i København. Bellahøj Skole ha væe en kæmpe succes og e e god eksempel på, hvodan man kan løfe en skole. Søndebo Skole e bleve udvalg på gund af dees gode idee, Glædelig jul il alle i Danmak Hjemme hos os væne vi om adiionene, og en af dem e a spise fiskbage, hjemmelavede æbleskive minds en gang il jul. Vi lave dem dog hel almindelig, uden æblesykke elle æblemos. Dansk Folkepai akke fo opbakningen i å og ønske alle en glædelig jul og e lykkebingende nyå sæk ledelse og nevæk og konake il en ække kuluinsiuione som fo eksempel Louisiana. Samidig skal de gene give Søndebo Skole e megaløf, som kan ALTID engagee både eleve og læee,«sige bøne- og ungdomsbogmese Bo Asmus Kjeldgaad (SF), som vil abejde på a få pofilskole inden fo ande omåde. GODE TILBUD VESTAMAGER CENTRET UGANDAVEJ 111, 2770 KASTRUP, TLF SupeBes - Vi samle på glade kunde! Foo: Michael Paldan. Søndebo Skole ha i fovejen so fokus på de musisk-keaive, men skolelede fo Søndebo Skole Henning Søensen se fem il a få endnu flee kæfe il a udvikle keaiv-musisk undevisning, de kan væe med il a syke de faglige esulae.»jeg glæde mig kolossal il a komme i gang med abejde. Vi mene de vikelig seiøs. På e idspunk sae vi os sammen og blev enige om, a vi ville gøe noge eksa på de he fel, uanse om vi blev udpege il pofilskole elle ej,«sige Henning Søensen. De e i al afsa 9,5 millione kone i 2009 il de nye pofilskole, de sae op fa augus næse å. Topkapi II Topkapi II Gælde.o.m 24/ elle så længe lage haves. Rabaen faækkes nomalpisen og kan ikke kombinees med ande ilbud. Balleup Balleupcene Høsholm Høsholm Midpunk København S Amagecene126,FieldsCopenhagen, København V Toves Gallei, Amagecene 126 Lyngby Lyngby Socene Nøepo Fedeiksboggade 1 Taasup Ciy 2 Gøn gade Valby Spindeie Vejle Byggen Roskilde Ro s Tov Randes Dymæsken 9 Åhus Socene Nod Navn:... fødselsdao:.../.../... Adesse:... Posn.:... By:... Ønske du a få ilsend infomaion om Dansk Folkepai - elle a blive medlem - så send kuponen ind elle send os en . E du unde 30 å, kan du også uden eksa bealing blive medlem af Dansk Folkepais Ungdom. Chisiansbog 1240 København K BRÆNDESALG JULETILBUD 6 skm Bøg/Eg k Besil inden 31/1-09 og få 1 eksa skm gais! Save og flække Fi levee Vi udføe også Sub fæsning og æfældning

5 NYHEDSRULLEN FLEMMING PLESS SKRIVER I Ø-RÅDET SIDE 6 LØRDAG 20. DECEMBER 2008 AMAGER BLADET SIDE 5 Lokal kuns på appene UDSMYKNING: Lige inden julefeien indviede Amage Fælled Skole nye kunsneiske udsmykninge, som e bleve il i samabejde mellem eleve og kunsnee fa naboen, Fabikken fo Kuns og Design. AF JACOB SCHNEIDER Amage Fælled Skole e bleve smukkee. Den ene gymnasiksal, de også buges som aula, indgangspaie og o opgange ha fåe e ansigsløf med kuns, som simulee undevisningen. De kunsneiske abejde e udfø af kunsnene Maianne Hesselbjeg, Chisina Bedahl Duelund og Emil Salo, de ha dees daglige gang på Fabikken fo Kuns og Design, som ligge på Sundholms-omåde. Kunsnene ha abejde med lys, indlæing og sociale aspeke - bland ande skal en ny skulpuel bænk danne ammen om e ny opholdsed på skolen. De hele e kyde med slagkafige ekse af Halfdan Rasmussen og Gasolin, de undebygge de semninge, som kunsnene ha abejde med. Desuden ha skolens 6. klasse delage i en wokshop, hvo de ha abejde med billede sandblæs på glas. Billedene age udgangspunk i elevenes yndlingsfag og venskabe - de indgå i udsmykningen på lige fod med de igige kunsnees væke.»ren bygningsmæssig ha voes skole med sine mange Lån op il k. på KUN 1ime1 Amage Ko amba Amage Cene København S Tlf Claivoyan Ki Liesel Dalage Pesonlig claivoyance Homepaies, Foedag Spøgelsesfoløsning Plafomsclaivoyance Mediaionskuse Wokshop Få hjælp il Pesonlig udvikling - Kælighed Tab - Kise Hjødis og Leo ønskes hjeelig illykke med guldbyllup d. 27. decembe. Mogenmusik på hjemmeadessen kl Mogenkaffe på Gækenlandsvej 121 kl Fa hele familien. Tlf HILSEN Dee e il alle, som vil ønske illykke - fosa god dag - god u - på gensyn - ak fo sids, elle bae fo a sende en kælig hilsen Maks. 25 od fo 100 k. inkl. foo. Sidse fis fo indleveing osdag kl. 15, Amagebogade 54 elle på akiekoniske dealje poeniale il a blive en af Københavns smukkese skole. Vi se en kla sammenhæng mellem indbydende fysiske amme og elevenes (ind-)læing. Bøn blive inspiee af de um, de opholde sig i, ummenes fave, lys, akusik og ummelighed. Også fo udefakommende beyde de mege, hvodan skolen se ud. Geesen opfode il kamp mod Ri MAGTKAMP: Den synlige bogelige udfoding af ovebogmeseen e pakke sammen, mene eks-bogmese Main Geesen. AF BODIL JESSEN De bogelige paie på Københavns Rådhus e bleve udsye med e»økonomisk hold-kæf-bolche«og udgø i øjeblikke ikke en synlig opposiion il ovebogmese Ri Bjeegaad (S). Sådan lyde kiikken fa en mand, de kende københavnsk lokalpoliik indefa; SKOLELEDER YASAR CAKMAK i en af de udsmykkede appeopgange med glade eleve - julefeien næme sig med hasige skid. Foo: Michael Paldan. idligee kulu- og fiidsbogmese, Main Geesen (V), de fo knap e å siden ovelod sin bogmesepos og posen som Venses lede på Københavns Rådhus il Pia Alleslev. Ligesom Uffe Ellemann- Jensen fo iden ykke ud med anvisninge om den ee poliik il sin efefølge, Andes Fogh Rasmussen (V), e også Main Geesen kla med gode åd il sin efefølge og il de øvige bogelige poliikee på ådhuse. De lykkedes Vense, Konsevaive og Dansk Folkepai a vippe de sædvanlige budgepae på vensefløjen af pinden, men de hisoiske budgefolig med Ri Bjeegaad e gåe ud ove de poliiske udmeldinge fa den bogelige lej, lyde kiikken fa Geesen, de på sin nye blog på inenee,»maingeesen.com«, skive:»de bogelige e udsye med e økonomisk hold-kæfbolche og ha avl med a buge penge.«og videe:»man vil ikke»gå efe«budgepaneen Ri Bjeegaad. I hve fald se den synlige bogelige udfoding af Ri Bjeegaad fo nævæende ud il a pakke sammen. De kan vise sig a væe en falig saegi.«main Geesen, de i dag e kommunikaionsådgive, opfode de bogelige il en højee gad af opposiion il Ri Bjeegaad.»De e hel uomviselig, Decembe måned kom med veje, som de pleje. Men hvo blive sneen og isen af på voe veje? Bønene ønske sig naulig en dejlig hvid jul og julemanden med gave komme fem fa skjul. Mange bøn ha send ham ønskelise i usindvis. Men julemanden ha sine kvale, aling ha en pis Fo nå kisen kadse, og nå man e i julehumø må julemanden ænke andeledes, end julemænd elles gø. Med julemandens lyse sind bli de ae jul i Dannevang. Julelys skinne i møke, englesang og bjældeklang. De e id a se ilbage på åe, de sna e bug ænke på, hvo mange kamele, de e bleve slug Men ods depession, ecession, og ilbagegang e vi opimisiske og gide ej høe på klagesang. Gode oplevelse ha vi haf, voes hel egen X-fako Main sang sig ind i alles hjee, og vi o, A il næse å skal vi ae se h. Blackmann Co. Men vil Anne Mee sadig valse und i dansesko. Og vil fu Rønn måske få sy på inegaionen Elle komme Andes hjem og edde siuaionen. Hvad end de ske, hovede kold de holde vi Og odse smalhals og den faldende fivædi. Hillay kæmped mod Obama i Guds ege land ousideen vand - blev vedens mægigse mand. Nu enes han med Hillay om a sye vedens gang. Mon de kan hjælpe Island, hvo iden nu e ang? Og vil de kunne soppe vold og ovegeb på jod hvo menneske lide mee end vi måske o! Uanse EPO og al de de fo enhve pis vil Touen fosa beså, hvis vi skal o på Riis. Den søse og floese OL blev hold i Kina Og Bian den sik lovede skaefihed uha! Men nyåe komme de e ganske vis! Magehe holde sin ale ligesom sids Med løfe pegefinge hun fomane og sige opfø je odenlig både denge og pige. Og Andes foælle om, hvo god de gå; måske blive han mee hjemme i de nye å. Åe de gik binge minde om so og små. Nyåe binge håb fo, femiden gå god. Lyse ide komme, og sna e de ae vå, og håbe og glæden ved live alid beså. Alle hos DANBOLIG NIELS HALD SIGER TAK FOR I ÅR GLÆDELIG JUL OG ET GODT VELSIGNET NYTÅR! Som gæs føle man sig velkommen på en skole, de bæe pæg af oveskud, æseik og kunsneiske udyk,«skive skolelede Yasa Cakmak i ansøgningen om søe il pojeke. En kælig hånd»en skole i posiiv udvikling de his og pis ænge il en kælig hånd.«sådan beskev ovebogmese Ri Bjeegaad sine indyk af Amage Fælled Skole, da hun besøge skolen fo e å siden. Amage Fælled Skole ha opleve en ubulen peiode de senee å. Udove den geneelle fysiske nedslidning og en oal udskifning af ledelsen fo lid ove e å siden, ha skolen også opleve en sigende elevnedgang, fodi de essoucesæke e- og ospogede familie i disike ha favalg skolen. I 2007 og en ny ledelse ove, og siden da ha skolen opleve en makan selvillid, opimisme, medvind, foanding og udvikling. Elevenes oplevelse af yghed og ivsel e i dag på op 10 bland københavnske folkeskole.»a skabe en aakiv skole og en makan skolepofil e en lang og sej poces, men vi se begyndende egn på, a udviklingen gå i den igige ening. Men vi se også en sammenhæng mellem succesen med voes ambiione og skolens fysiske amme, som vi ikke kan klae alene via skolens almindelige vedligeholdelsesbudge,«foælle Yasa Cakmak. De e Lokaludvalg Amage Ves, som ha gjo pojeke mulig med en søe på kone. a siden Ri Bjeegaad e komme på scenen i københavnsk poliik, e de e kun én sjene, og de e hende. De e hende, de sæe dagsodenen, og hvis man vil gøe sig synlig, blive man i e elle ande omfang nød il a væe kiisk ove fo hende,«sige Main Geesen, de ikke e nevøs fo, a han komme il a vike bagklog. Venses nuvæende lede på Københavns Rådhus ønske ikke a kommenee de gode åd fa sin fogænge. Jul og Nyå 2008 ÅBNINGSTIDER JUL / NYTÅR SØNDAG KL MANDAG KL TIRSDAG KL FORTVIVL IKKE! TIPS LOTTO Kongelundsvej 299 Holde åben alle jule- og nyåsdage JULENS ÅBNINGSTIDER Lødag d. 20/12 KL Søndag d. 21/12 KL Juleafensdag KL Juledag KL NYTÅR Lødag d. 27/12 KL Søndag d. 28/12 KL Nyåsafensdag KL janua KL BLOMSTERTILBUD v/seen Hansen Kongelundsvej gene ORCHIDE P. sk. 79 STOR AZALEA 49 P. sk. Anon Beg GULDÆSKE Max 4. sk. p. kunde Heefe nomalpis 49 Gode P-fohold

6 SIDE 6 AMAGER BLADET LØRDAG 20. DECEMBER 2008 DEBAT Debaedakionen: Læsebeve sendes il Redakionen fobeholde sig e il a fokoe og edigee indlæg Ambulancebeedskabe foinges Købmand Paick Andesen Øesundsvej 23 Dansk ovnkla kamseg Med idse svæ og uden ben Pama gødis 500 g. Købmand Jan Køvell Kasupvej 135 Vi ha al il julen KOMMENTAR: Så ha Regionen Hovedsaden valg, hvem de skal køe ambulance og sygeanspo de næse seks å. De e mege deba om de svenske fima Samaien, som ha vunde udbudde i Region Sjælland og skal køe i de cenale København. A e så lille fima få pobleme med a oveage så mege køsel i Danmak komme da hvis kun bag på egionene. Men på Amage e de jo ikke ænde noge! De kan i pincippe væe lige mege, hvem de sille ambulance il ådighed, de e unde hvilke beingelse de skal køe, de e vigig. Københavns Bandvæsen e meld ude, så de e Falck, de skal bejene hele Amage med undagelse af Chisianshavn. He e de Samaien, som skal bejene bydelen. Men de beingelse, som Region Hovedsaden ha sa op, e på mange måde en foingelse af de nuvæende sysem. Man ha skåe e anal beedskabe væk og den liggende sygeanspojenese e bleve il ikke-akukøsel. De vil sige, a de ikke kan buges il ambulancekøsel, uddannelsen og udsye illade de ikke. Da man også i de øvige omåde, som e nabo il Amage, ha beskåe beedskabene, vil de væe mege svæ a få hjælp fa den side. I dag e de en udbed assisancekøsel på væs af kommune og omåde, ligesom e so anal sygeanspoambulance kan hjælpe, ,00 p. kg Husk søndags åben 21/12 kl Ripasso della Valpolicella 75 cl. Nodialiensk REMA s JULEVIN JyllandsPosen Tilbuddene gælde fa d. 21/12 il den 27/12 hvis behove e de. I dag blive omåde bejen af o vagcenale - en af Københavns Bandvæsen og en af Falck, de skal nu væe egionens egen vagcenal og skal sye hele egionen. De fovene en beydelig effekiviseing på den kono. Efe min bedse ovebevisning vil de væe minimal, hvad man kan hene de. Hvis syseme syes af nogle efane opeaøe, e de da mulig, a de e ganske lid a hene, men i dag e de jo e udbed fomel samabejde i hele egionen. De e i dag en esponsid i København på 5,30 min. og de øvige Amage på 6,30 min. De blive i femiden 11 min.! Ved søe ulykke, hvo de skal buges flee God Jul og god nyå fa Se voes åbningside i bunden Mege mee kød! Smagfuld e 100% dansk oksekød, svinekød og fjekæ. Smagfuld e 100 % opkvalie. P. ½ kg 16 Region Hovedsadens besluning om, a de ikke længee e Københavns Bandvæsen, de skal sevicee københavnene med ambulance e skelsæende - og vække ikke yghed i mi sind. Vi så il a mise e høj seviceniveau med den huigse esponsid i Danmak på 5,30 min. De e bae en af konsekvensene af, a Region Hovedsaden ha pioiee pis fem fo kvalie. Ri Bjeegaad, ovebogmese, København Danske Kaofle Kl. ll. 3,60 p. kg 2.5 kg 9.- Mege mee fug og gøn fa ganeen hve dag. Sæsonens mes akuelle vae med fokus på økologi og danske poduke. ambulance, vil de hel kla blive pobleme, ikke kun med a skaffe dem inden fo imelig id, men også fo de omåde, de blive hene fa. Ambulanceue uden udykning (køsel 2), som ikke e inde unde esponsiden, ø jeg sle ikke spå om, hvo lang id man kan komme il a vene. Og hvad e de så lige, man vil opnå ved denne omlægning. E af agumenene e, a man vil modvike monopoliseing. Nu ha man favalg den søse offenlige akø, Københavns Bandvæsen. Samaien e noge vivlsom, så hvem ha man så lige ilbage? John Mølle Jøgensen, Zambiavej 11, 2770 Kasup Købmand Jan Jensen Willumsvej ,67 p. l. Se voes åbningside i bunden. Købmand David Johnsen Ailleivej 151 ARTILLERIVEJ 151 KASTRUPVEJ 135 ØRESUNDSVEJ 25 WILLUMSVEJ 2 Mege mee Discoun Mandag 22/ isdag 23/ juleafendag lukke. 1 juledag lukke. 2 juledag lukke. lødag 27/ Søndag 28/12. Lukke. mandag 29/ isdag 30/ nyåsafensdag Ø-RÅDET Ø-åde skives på skif af sognepæs Flemming Pless, poliike Manu Saeen, mulikunsne Anne Maie Helge, poliike Kaen Hækkeup, evenmage Pe Abildup og elieidæsudøve Cahine Gage. Pilgimsvanding begynde på Amage Vi e ved a lægge hånd på planlægning af en pilgimsvanding næse å. Chisians kike on he oad, så a sige. Tanken e a age hefa og hel il Saniago de Composella i de nodlige Spanien. De senee å ha pilgimsvandinge væe ho suff i kikekedse, fodi pæse og menighede und om i lande ha indse, a hvis man skal ække ud og finde ande og nye kikegængee, så kunne man jo fosøge a blande de åndelige og kopsudfoldelse på en ny måde. Gud og vable hænge god sammen, så nu dage vi hefa il Spanien i sepembe Bae ing, hvis I vil med. Ja, de vil jo ikke sige, vi gå fa Amage og Chisianshavn, men uen begynde med en flyveu il de sydlige Fankig. Og fo æningens skyld begynde vi med æningsue und på Amage og i Nodsjælland i foåe. Og de e e hi, en gais bonus; en sækmach fo sjælen med ilsyneladende ine ande fomål end a sæe den ene fod fem fo den anden. Nu kan man god sige, a de e lives mening a bevæge sig femad. Men de e e modene poblem, a vi nomal ha så mege a foeage os, medens vi slappe af, a vi egenlig ikke slappe af ovehovede. De gø man sæ nok, nå man gå, og isæ nå man gå igig lang, sådan en km. Den monoone vanden vinge sinde il a slippe hvedagens bekyminge. Defo begynde æningen il vandingen il en af kisendommens vigigse sede også med ikke a bekyme sig og gå en ække ue i foåe sammen med Chisians kike. Jeg ha gåe mange ue på Amage og e aldig bleve æ a de. De hænge sammen med, a Amage byde på mee, end man føs o. De væe sig den gamle bykene i Sundby, de væe sig foskellige hisoiske sede fa Refshaleøen og il Sydsanden. Men de hænge ikke minds sammen med, a Amage aldig igig ha skife de a væe baghave og foådskamme fo esen af København ud med a væe soby. På Amage skife sobyen sig selv ud med povinsen og lige efe med lande, fughavene og gamle gåde. De e masse a gå il, men de e egenlig ikke de, de e de vigigse på vandingen. Den igige vande gå fo a gå og ha ikke ande mål end a skulle ee yggen og ømme sinde. De e sådan vandingens Gand ol man, den ameikanske 1900-als fofae Heny David Thoeau, beskive den egenlige vandingsfonøjelse. Da jeg va ban og deng, og min fa mig ud på ue. Vi skal ud og få en u, sagde han, og jeg spuge ikke hvohen, fo han vidse de ikke. De va føs, da han sae sig i bilen, a han va vunge il a age en elle anden fom fo besemmelse og måle fo begyndelsen af søndagsuen. Jeg havde glem de en del å, men e begynd a komme efe de. Jeg blev minde om de, da jeg fo nylig læse, a aomfysikeen Niels Boh gik daglange ue med sine foskekollege, nå de skulle ænke sig igig god om. Og de va måske en ide il juledagene, nå man komme ud af kiken, a skippe julefokosen og bae gå sig e god julehumø il. De e selvfølgelig med julehumøe, som de e med a gå sig il e god humø, de afhænge af de selskab, man vælge. Begynd ogie ved fokosen med a gå en igig lang u. Og så e de de med gåuen; den slanke i mee end en fosand. Og på den måde kan uen il Spanien begynde med en hel uskyldig u il Kongelunden i den bedse juleid. Flemming Pless www. Klumme på Fivillig abejde, nå de e beds og lokal NETVÆRK: Som noge ny ha Lokal Samabejdsfoum på Amage age iniiaive il a få udvikle en lokal fivillighedspoliik gældende fo de o bydele. En abejdsguppe besående af folk fa bland ande Amage Øs Lokaludvalg og Amage Ves Lokaludvalg, Omådefonyel- HELMER STØVELBÆK. sen, Socialfovalningen og lokale foeninge ha lave e foeløbig udkas. Fivillighedspoliikken vil blive send il høing ude i de enkele foeninge og oganisaione i janua måned, og heefe vil den blive endelig edigee og femlag på en emaefemiddag i foåe De bede fivillige abejde og den fivillige indsas i Amage Øs og Amage Ves skabe social kapial og sammenhængskaf på Amage. De ske bland ande lokal i idæsklubbe, i boligfoeninge, i væesede, i samaleguppe fo unge, og i mange fome fo kuluelle akiviee. Den fivillige indsas i bydelene e foudsæningen fo a bevae og syke den lokale velfæd. Visionen med fivillighedspoliikken e a de fivillige abejde på Amage skal væe kend på a væe åben og inkludeende med plads il alle. De skal bygge på næhed og lokal foanking, de skal væe synlig og le ilgængelig og de folkelige engagemen skal sykes. Københavns Kommunes poliikee ha skab o bydele på Amage, Amage Øs og Amage Ves. Men de fivillige foeninge og de fivillige abejde opeee ikke ud fa den poliiske linje på Amagebogade, de adskille bydelene. En lokal fivillighedspoliik vil søe op om denne helhedsænkning. I de hele age skal poliikken væe e samlende dokumen og e inciamen il, a alle bogee, poliikee, embedsmænd, og insiuione ænke de fivillige abejde ind som en del af de lokale liv i e samle Amage Øs og Amage Ves. De opfodes il, a alle fivillige foeninge, nevæk og oganisaione age akiv del i udviklingen af fivillighedspoliikken. Deved kan man væe med il a sike opimale amme og få indflydelse på gode udviklingsmulighede fo de fivillige abejde og den lokale velfæd på Amage. E du ineessee i a vide mee om fivillighedspoliikken på Amage, kan du se mee og konake Fivilligcene Nevike på Helme Søvelbæk, fomand, Fivilligcene Nevike

7 NYHEDSRULLEN LØRDAG 20. DECEMBER 2008 JØRGEN RAYMOND VISER SIT FAVORITSTED SIDE 11 AMAGER BLADET SIDE 7 Udgivelse omking jul og nyå Medabejde søges Abejdsgivefoeningen Danske Malemese søge sudeende/efelønne il håndeing af fosendelse, besilling af vae og ande foefaldende abejde. Abejdsiden vil nomal væe 10 ime/uge. Abejde kan væe fysisk kævende. Ansøgning, senes 9. janua 2009, il: Danske Malemese, diekø Ole Dabog, Islands Bygge 26, 2300 København S elle il Uge 1 udkomme isdag den 30. decembe Deadline fædig maeiale og koeku annonce Mandag den 22. decembe klokken S T E ÅR STE R E T T E D E R B ÅRS T Y N TILBAGEBLIK: Den hollandske popehed fonægede sig ikke hos efekommeen af den hollandske koloni, skive John Bjøklund il Claus Seidels egning. Al kom ind. Hammeøj, plove, ive. Ine måe nemlig ligge ude julena. Hvis fo eksempel en plov sod udenfo, kunne Jeusalems skomage komme fobi og sæe sig på ploven, fo julena va den enese na, hvo han måe hvile sig. Han va elles døm il evig vanding il Dommedag. Undagen julena. Denne na måe han hvile sig. Men hvo han havde sa sig il hvile, kunne ine go i edskabes kølvand. Jeusalems skomage va den sagnfigu - Den evige Jøde - som nægede Jesus hvile, da han slæbe si kos il Golgaha. Bøndene i Soe Magleby va gudsfygede folk. Med ydelig hang il adiione og en masse oveo. Således blev snoen il okkehjule sa af vejen. Fo man skulle feje højiden med fed i sinde, og i julen måe man ikke deje på noge som lignede e hjul. Hvis man fo eksempel buge slibesenen i julen, kunne man isikee a skulle flå pelsen af selvdøde dy. Sine egne selvfølgelig. Køene blev sigle Oveal på gådene og i saldene blev de foeage en gundig vedligeholdelse. Båse og kybbe blev ense og fonye, og såga køene blev sigle og bøse lige som hesene. De blev skåe hakkelse il alle helligdagene og kløve bænde, så man havde il hele julen. Snavs og uoden måe ikke oveføes fa de gamle å il de nye å. Defo vaskede man mege i decembe, men vaskeøje måe ikke hænge ude mellem jul og nyå.»thi den som klæde hække i o å, ville komme il a klæde lig i de nye å.«juleæe kom il Soe Magleby i sluningen af foige åhundede. Dich Jansen mene i sine nedskevne eindinge, a de føse juleæ ALT I AUTOREPARATIONER på»hollandsminde«kom i Tæe va pyne med æble og små blodpølse. I oppen sad en nisse. De føse juleæ i Soe Magleby Kike blev sa op i 1897, og nu havde man sa en fogyld sjene i oppen. Seg, isengød, æbleskive og punch va på menuen på gådene, og hunden fik eksa sul. De samme gjode nissen i salden. Men de va seng fobud a gå ud i salden, fo oveal skulle de heske den soe silhed. Julena va nemlig»den soe sille na«, hvo skovens æe ville synge og dyene ale il æe fo Jesu fødsel. Offegave Fø 1925 va de kun julegudsjenese i Soe Magleby Kike, men mange af Dagøs bogee odsede ofe sne, egn og slud fo a komme i julesemning i kiken i Soe Magleby. Va de snevej juleafensdag, og man oge. Denne søgning il Soe 6 slags kød og 6 slags ilbehø FIND ØEN i din lokale annonce og vind e gaveko vædi k. 300,- Jobbe beså i a sevicee voes kunde med podukpleje og vedligeholdelse, vaeleveinge m.m. i fas disik i København Ciy. Voes poduke e bl.a. hygiejneog blebeholdee, dufdispensee, sæbedispensee m.m. Din abejdsuge vil væe på 37 ime p. uge, fodel på mandag-fedag 8-16 og fedag il 15:30. Voes viksomhed ligge i Glosup, og de silles sevicebil og abejdselefon il ådighed. Tilædelse 1. febua 2009 fasansæelse. Vi holde løbende samale, så skynd dig a sende e pa od om dig selv il Helle Filenbog på hygofom.dk elle ing på Jobindex, 15. decembe ,- Iniial Hygofom 1BVM #FSHT FT 7FK (MPTUSVQ 5FMFGPO 5FMFGBY e i k. p. kuve, 90 Pise og excl. lev Regnskabs- og konoassisen. Da voes nuvæende konoassisen efe 10 å gå på pension søges en konoblækspue il en lille dansk viksomhed fodel på 3 anpasselskabe. Du e bindeled fo 10 fuldids- og ca. 30 delidsansae og vaeage so se alle konoopgave. Sillingsbeskivelse: Som enese adminisaive medabejde, få du mulighed fo selv, a pæge din abejdsdag, med fas ansvasomåde. (du vil skulle passe alle opgave indenfo): Pesonlige og faglige kvalifikaione: Du skal have lys il, a abejde selvsændig i en lille viksomhed. Windows Kendskab il Micosof C5 Daaløn RKI - Expeian Selvsændig, samabejdsvillig og pligopfyldende FIND ALLE KOKKEHUER Topkapi II Adesse: Posn./By Kasupvej 270 lf Re il ændinge fobeholdes 20 21/12: kl /12: kl /12: kl Du ilbydes: DEN TYRKISKE RESTAURANT De findes kokkehue i ugens avis 20 21/12: kl /12: kl /12: kl søge Seviceansvalig il Hygiejnedivision Renokil Iniial A/S, Glosup KUN Tlf. 7 Navn:? XXP]`[ >_# APU ü o öûûô 6L^_]`[?PWPQZY ö ùö úý úú o bbb#otyt_]zw"lxlrp]#ov 9 T 12 I AL INITIAL HYGOFORM Bogholdei sam konak il eviso Telefonpasning Booking Foefaldende konoopgave Lønadminisaion Hvo mange sede ha kokkehuen gem sig i hele avisen denne uge? Find analle og udfyld kuponen. DINITROL CENTER KASTRUP TÅR. S N ERE TÅR R SO 9 P E K T E N Y N ÆR M 6 R FE HØR EM E L L EN PE G O G M I D R IN FEST I ER AR VI JANUAR? SÅ H 3 NY Magleby Kike va pæs, degn og skolelæe ikke kede af, fo de e»halvsudeede øvee«blev lønne ved»højidsofe«e gange om åe: Påske, pinse - og jul. Nu uede man ikke med pengene i Soe Magleby, så de kan vel næppe unde, a de vekslende skolelæee ikke alid va lige begejseede ove dees»højidsoffe«. Ung og gammel gik som egel ikke sammen i kiken i juledagene. 1. juledag gik de ælde medlemme af familiene. 2. juledag va fobehold de unge. Men de gik i kike. Og de kunne salmene. og vind e gaveko på k. 200,- il... - Vedens bedse usbeskyelse : 50 Julen i Soe Magleby AF JOHN BJØRKLUND E NU, ges spa a e ønn E ks G AL e f.e mae, g e. - og N I e T o mp e IGH nyås m/mini bague e i sva e og N R S likae efile fansk se ve ncais a T TE s 3 RE elv 3 de ge lak iskbag s ykke, æ e f f ø, s e g g e l m l o f Væ sk va ssing e i f lo ka o e. - No one, d ad skå ebag e e. kuv ci møb ed f lød leødd sylede n. 10 i m se m gu g å - O k s auce e e d e e o bæ geglas ladeæ e. k o E N? oan k chok øsuk KUN AF T L s R d S n e E R a Å TI - F vbæ m TT N Y T ME N U SRE sko ER M ÅR S.: NY T Ydeligee oplysninge om sillingen kan ees il diekø Ole Dabog på elefon: Løsningen skal væe, Ebesgade 2, 2300 S i hænde på fedag kl Mæk kuveen kokkehue E selvsændig job med ufomel omgangsone med fihed unde ansva. Aakiv pensionsodning med fuld sundhedsfosiking og løn efe afale. Abejdsiden e hvedage fa kl og onsdag fi. Ha ovensående vak din ineesse, så send ansøgning med lønkav og evenuelle spøgsmål via il: Mk. Bogholde. RING Spa penge på budgee i decembe måned... Høeappaae Nå du konake Høecene Amage, kan du fovene RADIATOR FILM 20 21/12: kl /12: kl Casens Foo Video Supebes Skoegåden 4, 2770 Kasup Ugandavej 111, 2770 Kasup Meko Advokafimae WELDINGS Kongelundsvej 299, 2770 Kasup Amagebogade 184, 2300 S 20 22/12: kl /12: kl , 7$/(5. '$16 JULERABAT I UGE 52 OG 1 Hvis du ha en jobannonce med i lokalavisene fø jul elle lige efe nyå, Amage Ko Disibuee af UIP Amage Cene 137, 2300 S DANMARKSPREMIERE: /12 kl give vi juleaba på indykning af den samme jobannonce i uge 52 elle 1 5 foskellige annonce fa ovensående foeninge sidde foskellige sede i, find den annonce hvo logoe øen sidde i og vind e gaveko il en af de pågældende foeninge. 50 % aba på hovedavisen og 50 % aba på faven i alle avisene Øen sidde hos annoncø side Navn: Adesse: Posn. og By: I-øe appaaene fa Siemens e mege diskee. Beny dig af dee glade juleilbud - ing il Tlf.: Gaveko il: Baby Bio isdag kl (biogafen åbne 30 min fø) 6/1: AUSTRALIA Biogafen e åben hele julen, undagen 23., 24. og 31. decembe. Kasup Bio ønske alle en glædelig jul og e god nyå. Amagebogade 54, 2300 Kbh. S Chaloe Somme, Audiolog Reseve id il din gais høepøve på elefon Løsningen skal væe os i hænde senes kommende fedag kl Vindeen offenliggøes i næse uge avis. Mæk kuveen ØEN. Den ynde slange bevike, a de små miko-øehængee næsen ikke ses. Besil billee på Tlf w Begneødvej w w. j 144 o b cbikeød e n e. d k Amagebogade 248 (v. Sundbyvese Plads)

8 Den ålige vinbegivenhed Le Ragose Amaone i den femagende ågang 2004 KUN SØNDAG lie pis v/24 ds. 9,47 + PANT Så selv om den e sålende alleede e nu (fx il jule middagen), og defo vil væe svæ a gemme, e de også ale om e sikke køb il vineolen. Bouqueen e kompleks og inens med modne bæ, osine, lakids, velinegee eg og biesøde kyddeie. Smagen ha so fylde, ace og komplek-sie. E væld af modne fugnuance smele sammen med blide annine, diske eg og kyddeie il en lang og på en gang kafig og velafbalacee helhed. De e en so vin, de egne sig pefek il de kævende kødee. Sålende alleede nu og vil udvikle sig i 8-10 å. KUN SØNDAG 2004 LE RAGOSE AMARONE cl Ialien SPAR lie pis v/1 fl. 199,93 KUN SØNDAG Pisen på Amaone ha væe mege sæk sigende de sidse pa å. Men da vi nu fo 9. å i æk ha køb 1/3 af podukionen, kan vi igen i å sælge denne femagende vin vanviig billig. Sammenholdes pisen med den geneelle signing på Amaone, e ilbudde bede en nogensinde. Samidig e de den femagende ågang DÅSER Coca-Cola 33 cl. Oiginal, Ligh elle Zeo 75.- Afhenningspis 4 PAKKER Regnbueøed x 100 g. Fa Rasco. FROST Højs 2 x 24 dåse p. kunde de efe e pisen fo 24 dåse k. 99, + pan. SPAR OP TIL kg pis v/4 pk. 61,88 BEGRÆNSET PARTI BEGRÆNSET PARTI HUSK 100 P-pladse unde ag i voes kælde HUSK! Du kan beale med alle disse ko i SupeBes HUSK Søndagsåben 21. decembe kl Tilbuddene gælde KUN søndag 21. decembe

9 SupeBes på Vemlandsgade ønske alle Glædelig Jul God Nyå HUSK - vi ha al i Fisk, Kansekage, Fyvækei og Champagne il en supe nyås afen CANADISK HUMMER Ca g Kog elle levende - P. sk. 99 SPAR KANON TIL FISKEFORRETEN SPAR OP TIL FLASKER Pouilly Fumé la Rogeay 3 POSER Bugles Flee vaiane Nomalpis p. pose 19, SPAR STK. Dobbel Daim, Tobleone elle Smil Fa g 25.- SPAR Amage Vemlandsgade København S Tilbuddene gælde il og med onsdag 31. decembe Åbningside il Jul og Nyå Lø 20. dec Søn 21. dec Man 22. dec Tis 23. dec Ons 24. dec. Juleafen LUKKET Tos 25. dec. Juledag LUKKET Fe 26. dec. 2. Juledag LUKKET Lø 27. dec Søn 28. dec Man 29. dec Tis 30. dec Ons 31. dec. Nyåsafen Tos 1. jan. Nyåsdag LUKKET

10 SIDE 10 AMAGER BLADET LÆSERSERVICE LØRDAG 20. DECEMBER 2008 Officielle LUKKEDAGE MELLEM JUL OG NYTÅR Pension og Omsogskonoe Inde By, Vesebo og Kgs. Enghave Revenlowsgade 10, 1651 København V. Holde lukke: Mandag den 29. decembe 2008 Tisdag den 30. decembe 2008 Onsdag den 31. decembe 2008 Fedag den 2. janua I sælige ilfælde kan de eablees konak il konoe i ovensående peiode via Københavns Kommune konakcene på elefonn.: Anmodning om sevicelovens ydelse (pakisk og pesonlig hjælp) kan ekviees på samme numme. Inviaion il viksomhede Jobcene Tånby afholde jobmesse Onsdag den 28. janua 2009 Søge din viksomhed en elle flee medabejdee? Så delag på jobmessen og udvælg ham elle hende bland de mange jobsøgende, de vil besøge os. Fo ydeligee infomaion e De velkommen il a konake Janne Som elle Las Hein, Jobcene Tånby. Las Hein Tlf.: Janne Som Tlf.: Tånby Jobcene Rådhuse, Bygning C, Amage Landevej 76, 2770 Kasup Vaenfall Amagevæke Afgøelse om evudeing af miljøgodkendelse Miljøminiseie, Miljøcene Roskilde, ha evudee enkele miljøgodkendelse fo Amagevæke, Kafvæksvej 37, 2300 København S. Ved evudeingen af Amagevækes fællesanlæg, olieankanlæggene, ammoniakvandsanlægge, afsalningsanlægge, kulpladsen, havnesiloen, losning af olie, kul og biomasse, opbevaing og lasning af espoduke, opbevaing af kemikalie og affald, søjfohold, inen anspo sam udledninge il ecipien - e den miljøekniske beskivelse bleve opdaee. Revudeingen ha medfø ændinge af visse vilkå. De e ilføje ydeligee vilkå fo bl.a. pøveagning af spildevand, olieanke, opbevaing af soffe og losning. Revudeingen ha ikke medfø, a Miljøcenee ha foeage en ny sceening af anlægges indvikning på miljøe. Alle ha il enhve id adgang il akindsig i de esulae af viksomhedens egenkonol, som Miljøcenee e i besiddelse af, sam i sagen i øvig. Reen il a se sagens ake finde anvendelse med de begænsninge, de følge af offenlighedsloven, fovalningsloven og lov om akindsig i miljøoplysninge. Afgøelsen kan ses på Miljøcenees hjemmeside elle fås ved henvendelse il Miljøcenee. Spøgsmål om afgøelsen elle henvendelse om a få ilsend afgøelsen besvaes på elle De kan klages il Miljøklagenævne ove afgøelsen. Klagebeeigede femgå af miljøbeskyelseslovens Klagebeeige e bl.a. enhve med individuel, væsenlig ineesse i sagen. En evenuel klage skal væe hos Miljøminiseie, Miljøcene Roskilde, Ny Øsegade 7-11, 4000 Roskilde, elle senes den 20. janua kl Miljøcenee videesende klagen il Miljøklagenævne. Hvis afgøelsen ønskes pøve ved en domsol, skal sagen væe anlag inden 6 månede efe, a afgøelsen e meddel. Fisen egnes fa annonceingsdaoen. JORDBEHANDLINGS- ANLÆG Cene fo Miljø ha age miljøgodkendelse af biologisk jodbehandlingsanlæg op il evudeing, jf. 18 i Miljøminiseies bekendgøelse n af 13. decembe 2006 om godkendelse af liseviksomhed. Samidig meddeles godkendelse il en fisfolængelse på op il 2 å af anlægge. De biologiske jodbehandlingsanlæg e godkend på vilkå som skal begænse fouening il luf, søj og jod og gundvand og Cene fo Miljø ha vudee a de ikke e behov fo ændinge i anlægges miljøgodkendelse. Alle ha mulighed fo a se ansøgningsmaeiale og alle kan inden den 24. janua 2009 kommenee ansøgningsmaeiale. Alle kan desuden inden den 24. janua 2009 bede om a få ilsend afgøelsen, nå udkase e fædig, og alle kan komme med kommenae il udkase inden 2 uge efe a have modage udkase. De skal bemækes, a alle il enhve id ha adgang il akindsig i sagen efe eglene heom. Oplysninge i sagen kan fås ved henvendelse il Cene fo Miljø. Klagebeeigede, heunde naboe m.v. kan inden 4 uge fa dao påklage afgøelsen il Cene fo Miljø. Evenuel klage femsendes il Cene fo Miljø Kalvebod Bygge 45, posboks 259, 1502 Københavns V. lf , , Anlægsgane AnlægsBossen Bolægge Anlægsgane Beplanning Tæfældning Bolægning Haveanlæg Udgavning lf din lokale håndvæke - Bolægning Save og kløve bænde Tæbikee og -pille Bak og flis Savsmuld og spåne Se voes soe udvalg på elle ing Tlf GØRSLEV SKOVINDUSTRI El-insallaø SVENSKE NEOVA TRÆPILLER Sækkevae pis p. palle fa k il Tæbikee pis p. palle fa k il Sø Spåne pis p. balle fa k. 52,50 il 70 Tøv il søelse pis p. balle fa k. 65 il 75 Pisene e inkl. moms og gælde ved afhenning på: Kalvebodvej 229, 2791 Dagø Åbningside: Mandag il osdag 7.30 il Fedag 7.30 il BIO-BRÆNDSEL DANMARK ApS Søs og beds SCHANDORFF al unde e ag SUNDBY AFDELING: HOLLÆNDERDYBET ALT EL abejde udføes. GRATIS TILBUD Mail: ALT I GULVE 2 g. Lak/Lud KUN 55.- p. m 2 Excl. moms - 1 ÅRS GARANTI Alle dage, afen/weekend Øens Gulvslibe Amagebogade 210 b Telefon: Mobil: Bænde Vi ilbyde også: Ejendomsvedligeholdelse Poelefonanlæg Nybygning/ombygning Husinsallaione TÅRNBY AFDELING: El-Gåden hos Schandoff s HOLGER DANSKE GULVE Gais ilbud Fas pis 100% gaani Pofessionel abejde Afhøvling Lak Lud Linolium ALT I GULVE 2 g. Lak/Lud KUN 55.- p. m 2 Excl. moms - 1 ÅRS GARANTI Alle dage, afen/weekend Afslibning Olie Hv.pig. Vinyl Kok Tlf E eazzogulve slid, evne elle skal du have e ny? Så ing il Kim Siesø Teazzo A/S lf GULVAFSLIBNING - gulvafhøvling, gulvafslibning, ludbehandling, lak m/ ludeffek, oliebehandling. Gais ufobindende ilbud. 15% RABAT JP gulvsevice TLF Mobillf.: Håndvæk/Sevice Alpan Byg Tøme/Mue Kvalies flise-, male- og pudseabejde, udføes. Ring fo ufobindende ilbud Tlf CTM Tømefima v/thomas Magnussen Tømeabejde Glameseabejde Repaaione Vedligeholdelse Om- og ilbygning Få e gais og hel ufopligende ilbud CTM Tømefima Hvidevaesevice Enhve ka skille håde hvidevae ad... VI ka SAMLE dem igen! Vi epaee alle ype hvidevae. Kisinehøj 47-49, Tånby, 2770 Kasup - Tlf Amagebogade 93, 2300 København S - Tlf Køeskole Snedke øme SØLV/GULD/PLET PORCELÆN KØBES KONTANT Amagebo Mønhandel Holmbladsgade 7, Kbh.S Tlf Vi købe dødsboe sam flyeese - og foeage oalydninge Huig og poffesionel abejde Vi feje efe os. God pis gives! / Ring dag/afen/weekend Venlig hilsen Ann Johnny Poulsen E din bolig sikke nok...??? Ha du lås dig ude...??? Ha du ab dine nøgle...??? TÅRNBY TRAFIKSKOLE Tånby Tov HOLD START HVER 14. DAG Malee Pænee maleabejde udføes huig og billig. Gene vedligeholdelseskono Malemese Flemming Søensen ef. 17 NYSTARTET MALERFIRMA Al maleabejde udføes il imelige pise. Vi give ufobindende ilbud. Tlf el UNDGÅ SKANDALE RING, HVIS VI SKAL MALE 30 % TIL PENSIONISTER MØBLER FLYTTES GERNE RING I DAG, VI MALER I MORGEN MALERFIRMAET NEBEL CO RENOVERING/ ISTANDSÆTTELSE AF HUSE OG LEJLIGHEDER Egne håndvækee: muee ømee snedkee malee el vvs KT-Bygningssevice DESIGNA KØKKEN Amage Landevej Kasup - lf Køb Salg Amage Toalydning. Dødsboe købes. Lof kælde yddes. Vi feje efe os. Tlf Købes/afhenes Dødsboe - Pulekame Flyeese - Opydning Anik/Design Møble/Lampe Maleie/Småing Svae hele ugen Komme oveal Moen Tlf Dødsboe Købes - yddes Vi beale aukionspise. Al ha ineesse: Møble - pocelæn - maleie ec. Vi e il a sole på. NU 40 å på Amage. P. mangle vi palisande og eak. Ring venligs J.B. Anik Tlf.: / PS: Gais vudeing Låsesmede Mue Muemese Søen Senbeg Mueabejde udføes Flise - småepaaione. Ufobindende ilbud Tlf Tlf IB TOUDAHL SØN MURERMESTRE ENTREPRENØRER BYGNINGSKONSTRUKTØR Jægevej Dagø Tlf Medlem af Københavns Muelaug GRATIS udlån af eoibøge CD-ROM og DVD m/pøve. medlem af og gaaniodningen STØBNING NYBYGNINGER OMBYGNINGER TILBYGNINGER REPARATIONER FLISER-, KLINKE HVIDTNINGER TAGE PEJSE BYGGESAGSSTYRING MYNDIGHEDSBEHANDLING PROJEKT FORSLAG KLINISK TANDTEKNIKER RUTH HOLDGAARD KONSULTATION: Daglig kl Udebesøg efe afale Gais efesyn Medlem af: Klinisk andpoeisk selskab TILSKUD YDES FRA KOMMUNERNE Amagebogade KLINISK TANDTEKNIK Speciale: Tandpoese HENRIK PREHN Åben kl Anden id og udebesøg efe afale. Amagebogade Oveenskoms med kommunene Amagebogade S Tlf Åben fa E smuk smil... - e mee end fofængelighed De e livskvalie... Oveenskoms med alle kommune Gais ufobindende konsulaion og ilbud KONSULTATION: Man-fe Onsdag Anden id efe afale Au.Klinisk Tandeknike Kim Rasmussen Tånby Tov EL VVS KLOAK TØMRER VENTILATION/KØL ER Amagebogade 135 Tlf Telefax Bolig 2 åig femleje, umøblee. Solig evæelses lejlighed med fansk alan og vindue i hele suens bedde. Kan nem indees med sepaa soveafdeling. Badevæelse med ka og bus. Køkken med plads il 4 pesones spisebod. Fællesvaskei. Elevao, Puleum i kældeen. Tæ ved Legavspaken- og Amagebo- meo, Amage Sandpak, Amage Kulupunk, Amagebogade og Amage Bio. Husleje(inkl. anenneafgif): 5.500k, a cono vame: 710k, a cono vand: 1k. Udove deposium svaende il 3 md. leje (15.675k.) beales 3 md. husleje, inkl. fobug(19.215k)foud. El il madlavning, lys ec. beales sepaa. Lejlighed, min.2væelse, min 55m2 søges af single kvinde. Hels i gammel byggei. Tlf Au. klinisk andeknike Edih Ronicke Amage Boulevad 134 Konsulaion: GRATIS EFTERSYN Daglig fa kl Onsdag lukke Besil venligs id også udebesøg Medlem af: Klinisk andpoeisk selskab Tilskud efe gældende kommunale egle au. klinisk andeknike Maina Kisensen Medlem af Klinisk Tandpoeisk Selskab Gais efesyn Tilskud ydes fa kommunene Udebesøg efe afale Konsulaion: Flineenden 4, s. v/ Chismas Mølles Plads Bus: 2A Sevicebus 871 Telefon: Søs og beds VVS-insallaøe SCHANDORFF al unde e ag TAG ENTREPRISE VIRKSOMHEDER EJENDOMSSERVICE FACILITY MANAGEMENT Døgnvag lf.: ALT VVS abejde udføes. GRATIS TILBUD HOLLÆNDERDYBET Mail: Job Pivaundevisning ilbydes inden fo fage dansk: - Få hjælp il f.eks. savning, gammaik, skiflig fomuleing, opgaveskivning og lieæ analyse af kvindelig sud.cand.mag. med flee ås undevisningsefaing.. Efelysning Mise Pas Jeg, Fedos Jamal Awada, ha mise mi libansesisk pas. Hvis de e nogen de finde de, må I mege gene aflevee de på polii s. elle ing på. Tlf køb Salg Sælges:Velhold egeæschaol med ovebyg og klap+ ilhøende lille kommode k. Tlf Kun fo pivae Sidse fis fo indleveing osdag kl 15.00, Amagebogade 54, 2300 København S Job, dy, fes, købes, efelysning, sange fofaes, loppemaked, musik, sælges. Ikke salg af bolig og bile. 25 od 75,- Eksa od 3,- Ramme 10 k. Femhæve skif 15 k. Billemk. illæg 25 k. Kaegoi: Kloakmese al udføes TV Inspekion Kloak abejde Fug og oe sam højyksspuling VVS RASMUSSEN SØN SØNNER Amagebogade 135 Tlf Fax Se vo udsilling Navn: Adesse: Pos: By: Tlf: Fimæke modages ikke som bealing Besil og beal din annonce på

11 LØRDAG 20. DECEMBER 2008 AMAGER BLADET SIDE 11 NAVNE FREDE FUP, den gamle æv og sochamø, komme igen il Amage Bio og kysse julen favel sammen med Ama Kix Deluxe og Fiends - 5-Øens gamle kulband. Åes sidse julefes finde sed lødag 27. decembe kl De kan købes billee i fosalg på Billene. MITAMAGER NAVNE I AMAGER BLADET: s navneedakion opage gais omale af mækedage, nå de e ale om unde fødselsdage fa 40 å, bylluppe, udnævnelse, ilædelse og faædelse, jubilæe og mindeod. Navnesof skal sendes senes fedag klokken il navneedakionen på Digiale billede i jpg-foma kan vedlægges. Amage Blade påage sig ine ansva fo uopfode indsend maeiale. Alle mækedage binges i føskommende numme. Hve uge bede vi amagekanee amme dees yndlingssede på Amage ind og foælle, hvofo de sed e vigig fo dem. Henik og kvindene RECEPTION: Henik Chisensen, annoncekonsulen på, ha e god geb om kvindene. Tisdag kunne Henik Chisensen feje 40-ås jubilæum fo sin ansæelse i Belingske, og bland de mange ecepionsgæse i Femad Amages klubhus va bland ande o idligee løvinde på, Inez Bech og Ingelise Jensen. Også idligee og nuvæende kollegae fa Belingske Tidende, B.T. og Belingske Lokalavise sam golf- og ennisvenne møde op fo a lykønske jubilaen. FOTO. MICHAEL PALDAN. JØRGEN RAYMOND JENSEN, 73 å, bo i Sundbyøse, pensionis og annoncekonsulen på gennem 51 å. Yndlingssed: Amagebogade.»Jeg e fød og opvokse på Amage og ha fakisk alid boe æ på. Da jeg va deng, va de ikke mange bile he. Vi løb efe hesevognene og samlede heselo op. Dem solge vi så fo en kone sykke i kolonihavene, hvo de lagde dem ud mellem jodbæene... Mine foælde ville have, a jeg skulle læe handel, så da jeg va 14, kom jeg i læe hos Kaufmann på Søge. De føse å fik jeg 68 kone om måneden og de 50 skulle aflevees hjemme hos mo og fa - så jeg og en eksa jans i e ismejei fo a få åd il a mune mig med vennene... Da jeg va udlæ som 18-åig, spuge edakøen på, Gunna Haasup-Vig, min fa, som va inkassao på blade: hvad lave han egenlig, ham den lange? Dagen efe sillede jeg på blade, som dengang lå på Øesundsvej 26, ove fo de gamle Røde Ko Teae. Dengang - i 13 - va e abonnemensblad med e oplag på folk beale 10 kone om åe. Oplage va sege il , da Belingske oveog 18 å senee. Vi flyede il Amagebogade 17 og blev en ødækkende gaisavis. Siden flyede vi så il den nuvæende adesse på Amagebogade 54. Amagebogade va jo annoncenes gade i alle de å, og jeg ha alid fulg de foeninge, som e komme og gåe. De e jo ikke mange af de gamle ilbage længee, men jeg følge sadig med.«foto: MICHAEL PALDAN. www. se billedseien på DAN HAMMER ha fåe posen som øvese chef fo Paken Spo Eneainmen. Foo: Scanpix. Hammeslag fa Dagø UDNÆVNELSE: Fo oe å siden blev Dan Hamme hene il Paken af Flemming Øsegaad selv. I dag ha han fåe posen som koncenchef. AF HANNE ARENTOFT Nå champagnen e dukke, og ådhusue ha slåe, oveage Dan Hamme posen som øvese chef i Paken Spo Eneainmen. Demed få han ansvae fo FCKs fodbold- og håndboldhold, æningscenene finess dk, feiecenene Lalandia, de soe byggepojeke på Danmaks naionalsadion påøsebo sam e sommehuspojek i Ialien. Sillingen e ikke Danmaks nemmese oppos. Fo de føse så Paken Spo amp; Eneainmen foan soe udfodinge, og fo de ande skal Dan Hamme spille op il en mege kaismaisk og sæk besyelsesfomand i fom af Don Ø, hvis bogelige navn e Flemming Øsegaad.»De va e naulig valg. Han ha væe min næmese medabejde gennem en åække, og han ha kvalifikaionene,«sige Flemming Øsegaad. FAKTA DAN HAMMER MBA om FCK Dan Hamme va Øsegaads egen opfindelse, da han henede ham il Paken fo oe å siden il en silling som undediekø:»de e mig selv, de ha headhune ham. Han lavede en MBA-opgave, mens han va hos IBM. De gav mig lejlighed il a få e pa ineessane samale med ham,«sige Flemming Øsegaad. På ege iniiaiv havde Dan Hamme valg a skive sin føse MBA opgave om FCK, selv om han dengang va ansa hos IBM.»Jeg e vanviig sposineessee,«foælle Dan Hamme. Han e ingen lille mand, høj og obus, og nå de e pessemøde ha han illag sig samme lid byske facon, som Flemming Øsegaad ynde a buge. På mange måde minde Dan Hamme om sin læemese, men spøgsmåle e, om han nogen sinde få lov il a æffe de soe besluninge på egen hånd.»han e mege målee, men han e også loyal, og så e han huig,«sige Flemming Øsegaad. De e lige håd nok a kalde Øsegaad fo dukkeføe, men med Dan Hamme ha han uden vivl funde sin egen mand. Adspug hvodan Dan Hamme ha de med a abejde fo så sæk en besyelsesfomand som Flemming Øsegaad, sige han:»jeg ha haf id il a vænne mig il de. Den peson, som pessen beskive som en håd mand, e en hel anden idenie end ham, jeg kende fa lange bilue il og fa Jylland fo a se kampe.«i føse omgang skal akionæe og ilskuee i Paken da helle ikke vene en evoluion. Dan Hamme anføe, a de e hans ambiion»a fasholde den gode udvikling, som Paken Spo amp; Eneainmen e inde i«. Billesalg og håndbold Siden 2000 ha Dan Hamme væe kommeciel diekø i Paken, hvo han bland ande ha haf ansvae fo billesalge og udlejning af Paken il søe aangemene som fo eksempel Melodi Gand Pix i Desuden ha han såe fo pesse og makedsføing, og da FCK i 2002 skabe si ege håndboldhold, va de Dan Hamme, de sideløbende blev diekø fo de. Selv foælle Dan Hamme, a han aldig ha spille håndbold, men deimod fodbold siden han va lille. Fo e å siden sae en knæskade dog en ba soppe fo den fonøjelse. Til gengæld følge han med so indlevelse så god som alle FCK-kampe fa sidelinjen. Bose fa æen og klubbens økonomi ha han dog ine på spil.»de e mege oveskuelig, hvad jeg spille fo. Jeg e med i en lille ipsklub, men jeg e ingen gamble,«sige Dan Hamme. Alde: 45 å. Uddannelse: Samfundsfaglig basisuddannelse fa RUC. MBA fa Copenhagen Business School. Kuse fa managemenskolen IMD i Lausanne. Kaiee: Begynde som infomaionsmedabejde hos SAS i Sockholm i 1988 og blev siden pesonaleudviklingschef samme sed. Flyede il IBM Danmak som kommunikaionschef. Kom il Paken som undediekø i 2000 og medlem af koncendiekionen i Begynde som koncenchef 1. janua Piva: Bo med sin kone Tina og dees dae Zia på 14 å i Dagø. Ny advokakono SUNDBY: CiyAdvoka.dk ha åben kono i Oliebladsgade 3A. Advokaene ilbyde gais ufopligende møde fo ådgivning om esamene og ægepag. De e advokae i CiyAdvoka.dk e Las Michael Randskov, Kadi Edogmus og Susanne Eland. Advoka Las Michael Randskov e konoes føende specialis i av, esamene og ægepage. Las Michael ilbyde endvidee foedag og kuse fo viksomhede og foeninge i av, esamene og ægepage. Las Michael e også saffeesadvoka (fosvasadvoka) sam specialis i andelsbolige og fivillige gældsodninge. He jekke man om gæld il pivae og de offenlige ovehovede eksisee, og om gælden e opgjo koek elle om den ev. e foælde. Man biså med afale om delbealing og slening af esen og biså med aakive afviklingsodninge af den gæld, de e ilbage Advoka Kadi Edogmus e specialis i saffesage (fosvasadvoka) og i afale om køb og salg af foeninge (esauane, pizzaiae, kioske, buikke mv) sam boligkøb i Tykie. Kadi e endvidee boligadvoka i Danmak (skøde og købeådgivning). Kadi Edogmus e dansk uddanne advoka fa Københavns Univesie. Tale flydende ykisk, dansk og engelsk. Mange såvel indvandee som danskee benye Kadi som fosvasadvoka og il køb og salg af fimae. Advoka Susanne Eland e CiyAdvokas specialis i familiee. Susanne biså i bøn og foældeansvassage, skilsmisse og sepaaion, ægepage om deling af pensione og dødsbosage sam i ejendomshandle. Ældeåd ha valg fomænd KONSTITUERING: De nyvalge ældeåd i Amage Øs, Amage Ves og Chisianshavn sam senioåde i Tånby ha konsiuee sig og valg dees fomænd. I Amage Øs e ny ældeådsfomand Mona Sillemann og næsfomand Tonyia Hammelund. Fomand fo de hididige Sundbyvese Ældeåd, Ane Mikkelsen, blev også valg som fomand i Amage Ves og næsfomand blev Tina Nøløv. På Chisianshavn va de genvalg både il idligee fomand Ben Johansen og næsfomand Toni Kyhl. Og i Tånbys nye senioåd va de ligeledes genvalg il Knud Madsen som fomand. /haj Voes elskede Fa svigefa, mofa, oldefa kæese Ku D. Lausen * 5. juni decembe 2008 Linda, Lisa og Lene Bisæelsen finde sed isdag d. 23. dec kl fa S. Magleby Kike. Min kæe mand vo kæe fa, svigefa, mofa og oldefa D. Elvius Poul Elvius Rasmussen * 18. janua decembe 2008 Du vil alid væe i voe hjee. Noma Anee, Sus, svigebøn, bønebøn og oldebøn Bisæelsen ha funde sed. Voes elskede Fa, plasicbo onkel Jan Kuse * 19. novembe decembe 2008 e pludselig age fa os På familiens vegne Jan Chisian, Penille, Anee, Louise, Chisina, Sussie Jee. Bisæelsen finde sed fa Kasup Kike lødag d. 20/12 kl So ak il afd. 310 Hvidove hospial Vo kæe mo og dejlige svigemo Lilly Raagaad * ha fåe fed den efe e god og lang liv Bene, Kisen og Finn Bisæelsen ha funde sed. DØDSBOBEHANDLING Juidisk og egnskabsmæssig bisand ved skife af dødsboe. Enese auoiseede bobesye med kono på Amage. Konak os fo en ufopligende oieneing. Føse møde e gais. Begavelse ADVOKATERNE /5 Mølck Lasen Amage Landevej Kasup Tlf Mail.: - En pesonlig og Mindevædig afsked Bisæelse Alle afale æffes gene hjemme hos Dem Kasup Begavelsesfoening Amagebogade 155 TLF DØGNVAGT Vi æffes døgne und og afale gene e møde i hjemme. Amagebogade 87 (ved Sundby Kike) Tlf Tidl. Dansk ligbændingsfoening Amage Ligkisemagasin Ialiensvej 16, 2300 Kbh. S., Tlf Amage Bedemandsfoening og Chisianshavns Ligkisemagasin Pinsessegade 21, 1422 København K, Tlf Sundby Ligkisemagasin Amagebogade 56, 2300 Kbh. S., Tlf Tånby Begavelsesfoening Amage Landevej 49, 2770 Kasup, Tlf DØGNVAGT

12 Al kan lade sig gøe sammen Væ med - bliv fivillig Se mee på Amages fivillige sociale og kuluelle akiviee

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70 61 Få Anal få (udyk i usind) Belgien 120 Fankig 9 000 Øsig 350 Danmak 120 Iland 5 000 Pougal 3 600 Tyskland 2 000 Ialien 11 000 Finland 70 Gækenland 9 000 Luxemboug 7 Sveige 440 Spanien 24 000 Nedelandene

Læs mere

CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE

CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE As fas as necessay as slow as possible KONTAKT TEKST: PR konoe SVENDBORG KOMMUNE RAMSHERRED 5 5700 SVENDBORG FOTO: Gei Haukusson WWW.SVENDBORG.DK WWW.CITTASLOW-SVENDBORG.DK

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst??

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst?? SkanKomp Vædiskabende pojek elle idsøve? Dagligdagens balancekuns?? 02-02-2012 1 Pogam Check in il wokshoppen Opvamning Fomål med wokshoppen Henik - SkanKomp vædiskabe elle idsøve fo Kususcenee? Hvodan

Læs mere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere Appendiks B: Koosion og esleveid fo ådbindee I de følgende omales koosionspocessene fo ådbindee og hvodan man beegne esleveiden fo en koodee ådbinde. Tådbindee ha i idens løb væe udfø af: messing (en legeing

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: abejdsfome Psykologi C->B, VAF Flemming Johansen (FLJO) B fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Placér lektioner

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Placér lektioner Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen abejdsfome Psykologi C, VAF Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: Flemming Johansen (FLJO) C fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

KNALDGODE PRISER FRIT VALG SPAR 60.- www.petworld.dk. Fun4pets Vælg mellem kattefoder. Hvem har Danmarks sødeste kæledyr VI HOLDER ÅBENT ALLE SØNDAGE

KNALDGODE PRISER FRIT VALG SPAR 60.- www.petworld.dk. Fun4pets Vælg mellem kattefoder. Hvem har Danmarks sødeste kæledyr VI HOLDER ÅBENT ALLE SØNDAGE danskeje K Æ L E D Y R E N E S S U P E R M A R K E D Tilbuddene gæe fa lødag den 27. decembe 2014.o.m. søndag den 4. janua 2015 KNALDGODE PRISER FRIT VALG Fun4pes Vælg mellem kaefode og Coc hundefode.

Læs mere

Oure Friskole. Utrygheder ved skolen. Utrygge punkter Antal udpegninger. Utrygge strækninger Antal udpegninger 5 til til til 5.

Oure Friskole. Utrygheder ved skolen. Utrygge punkter Antal udpegninger. Utrygge strækninger Antal udpegninger 5 til til til 5. Oue ikole Uyghede ved kolen Piv-/ikole, Oue ikole Uygge punke Anl udpegninge 5 il 5 il 5 3 il il 3 il Uygge ækninge Anl udpegninge 5 il il 5 3 il il 3 il Svfodeling Skolefikken fodeling Svpocen f kolevejlyen

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet magasin om det ummelige abejdsmaked N. 14 decembe 2010 4. ågang lige mulighede fo alle altid Hidsig debat om fleksjobefom Sygemeldte følges tæt i Jammebugt Nå stess ødelægge helbedet Indhold Fleksicuity

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens MSLT: Udesøgelse af laes Du skal have foeage e Mulipel Søv Laes Tes - MSLT. Søvlaes e de id, de gå, fa du ha lag hovede på pude fo a, il du. SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN Udesøgelse age e hel dag. Med 2

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Hvor mange er der?

Hvor mange er der? A Familien Tal 9 0 Hvor mange er der? Tæl ing Læs hisorien om Familien Tal høj. Se lærervejledningen..-. Tæl analle af de vise ing og skriv, hvor mange der er. Tæl ing fra asken 0 Tæl ing fra klassen 9

Læs mere

Trekantsberegning. for B- og A- niveau i stx og hf udgave 2. 2014 Karsten Juul

Trekantsberegning. for B- og A- niveau i stx og hf udgave 2. 2014 Karsten Juul Tekansbeegning fo - og - niea i sx og hf dgae l 34 8 014 Kasen Jl Indhold 1. Vinkle... 1. Tekans häjde og aeal... 1.1 HÄjde.... 1. HÄjde-gndlinje-fomel fo ekans aeal... 1.3 Eksemel ho aeal e kend... 1

Læs mere

Fysik A og Astronomi. Keplers love. Skrevet af Jacob Larsen 3.år HTX Slagelse Udgivet i samarbejde med Martin Gyde Poulsen 3.

Fysik A og Astronomi. Keplers love. Skrevet af Jacob Larsen 3.år HTX Slagelse Udgivet i samarbejde med Martin Gyde Poulsen 3. Keples lve Skeve af Jacb Lasen.å HTX Slagelse Udgive i samabejde med Main Gyde Pulsen.å HTX Slagelse 1 De Lve På baggund af den danske asnm Tych Bahes bsevaine. De va isæ paallaksemålinge af Mas placeing

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

2016-2019 RESUMÉ/LÆSEVEJLEDNING

2016-2019 RESUMÉ/LÆSEVEJLEDNING Nyudda ede i SMV e e 2016-2019 RESUMÉ/LÆSEVEJLEDNING Nedenfo flge e ko amle eum fo indaen Nyuddannede i SMV ene am levejledning il o undeende pojeke/angninge il hhv. Regionale Udvikli g idle Mle i g og

Læs mere

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold imellem Kunden og Xenos, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold imellem Kunden og Xenos, medmindre andet er skriftligt aftalt. SANDARDBEINGELSER 1 GENERELLE BESEMMELSER 11 Disse beingelse nendes i lle fohold imellem Kunden og X, mminde nde e skiflig fl 12 Fo indgå fle m X skl undeskieen/ undeskiene fo Kunden æe egningsbeeige De

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Affald og Genbrug på computer, tablet og mobil

Affald og Genbrug på computer, tablet og mobil Affald og Genbug 2016 på copute, tablet og obil Køge affaldshæfte_2016.indd 1 18-11-2015 10:37:05 Kæe boge sninge, og det flee digitale lø od gå nd fu lgt at sende es sa Vi ha defo va Tendensen i vo t.

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Markedsværdiansættelse af L&P-selskaber

Markedsværdiansættelse af L&P-selskaber Insiu fo Finansieing Cand.mec. afhandling Fofaee: Henik Deman Seffen Haslev Vejlede: Andes Gosen Makedsvædiansæelse af L&P-selskabe - Med fokus på sepaeing af pensionskundene i besande med hve dees enegaani

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00 1 Fomål 1. At bestemme acceleationen fo et legeme med et kendt inetimoment, nå det ulle ned ad et skåplan - i teoi og paksis.. I teoi og paksis at bestemme acceleationen fo et legeme med kendt inetimoment,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer Beeninspocedue fo de eneimæssie fohold fo fosatsvindue Nævæende dokument beskive en pocedue til bestemmelse, af de eneimæssie fohold fo fosatsvindue. Det skal notees, at beeninen e baseet på en foeløbi

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer www.ikast-bande.dk Septembe 2015 Robuste idée Fitid, oplevelse og en håndsækning til kultuen En en mandeguppe ha sat sig på opgaven som scenemeste og lysfolk i Bakkehuset Skulle Ikasts kultuhus, Bakkehuset,

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

for C-niveau i stx udgave 2

for C-niveau i stx udgave 2 fo C-niea i sx dgae B D h a A C 01 Kasen Jl 1. En sides modsäende inkel... 1. Ensinklede ekane... 1. Od fo sidene i en einkle ekan.... Pyhagoas sçning... 5. Udegn hyoense nä i kende de o kaee. Udegn kaee

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Workshop: skabe profiler af fremtidens ældre ved at udarbejde personeksempler. Servering af sandwich Afrunding

Workshop: skabe profiler af fremtidens ældre ved at udarbejde personeksempler. Servering af sandwich Afrunding DAGENS PROGRAM Hvem e femtidens ælde? Tisdag den 21. septembe 2010, klokken 16.00-19.00 Kisten Kiekegaad byde velkommen Opsummeing: hvo e vi og hvo lang e vi i pocessen Magethe Kähle, Ældesagen, fotælle

Læs mere

Kørselsdynamik. 1 Kræfter og energi. 1.1 Arbejde. Vej og Trafikteknik Design UDKAST

Kørselsdynamik. 1 Kræfter og energi. 1.1 Arbejde. Vej og Trafikteknik Design UDKAST Vej og Tafikeknik Design Køselsdynamik 1 Kæfe og enegi I den klassiske fysiks ideale eden, il en paikel, de ikke e udsa fo en esuleende kaf, beæge sig i en fas ening med konsan hasighed. De il ikke opæde

Læs mere

Trafik køer. Nogle matematiske modeller 1. Matematiske emner. Trafik køer. Nogle matematiske modeller

Trafik køer. Nogle matematiske modeller 1. Matematiske emner. Trafik køer. Nogle matematiske modeller Tik køe. Nogle memiske modelle Memiske eme Tik køe Nogle memiske modelle Ole Wi-Hse Køge gymsium 008 Tik køe. Nogle memiske modelle Idhold Idhold.... Geeelle deiiioe og begige oe bil ik....3. Aiklig ik-køe

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

Øresund en region på vej

Øresund en region på vej OKTOBER 2008 BAG OM NYHEDERNE Øresund en region på vej af chefkonsulen Ole Schmid Sore forvenninger il Øresundsregionen Der var ingen ende på, hvor god de hele ville blive når broen blev åbne, og Øresundsregionen

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

Misspecifikationer i modal-split modeller

Misspecifikationer i modal-split modeller Misspecifikaione i odal-spli odelle Rich J.H. Danaks Miløundesøgelse Afdelingen fo syseanalyse P.O. Box 358, DK-4000 Roskilde, Danak Tlf. +45 46301206 / Fax +45 46301212 / eail: h@du.dk Absak Økonoeiske

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag Baggunden fo den nye G3 De psykologisk-pædagogiske pincippe bag opbygningen af skolehvedagen og det samlede skolefoløb Paathed Me nin g Den konkete hvedag Abejdet med elevenes femtidsplane Social konstuktion

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Elementær Matematik. Parameterkurver

Elementær Matematik. Parameterkurver Elemenæ Maemaik Paameekuve Ole Wi-Hansen 8 Indhold. Indledende beagninge.... Vekofunkione.... Tangen il en paameekuve.... Lodee, vandee angene og spidse....7. Undesøgelse af paameekuve...8 5. Kuvelængde

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg Help goup human elations and copoate cultue medabejdemagasin Sophus Falck blev født fo 150 å siden, og hele Falcks Goup Management va samlet fo at besøge hans gav. Hvofo? Koncenchefen svae på næste side.

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune -egnskab Fo viksomheden Jammebugt Kommune Fosidebilledet vise Ryå, de gå ove sine bedde -egnskab fo Jammebugt Kommune Jammebugt Kommune indgik d. 9. oktobe 2009 en klimakommuneaftale med Danmaks Natufedningsfoening.

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

December 2017/Januar 2018

December 2017/Januar 2018 December 2017/Januar 2018 Sydtoften 8 7200 Grindsted Tlf.: 72 13 10 40 Himmelblaa@billund.dk www.billund.dk/cafehimmelblaa 1 Café Himmelblå Udgives af Café Himmelblå. Redaktion: Alice Henriksen (ansv.)

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder Miljøpojekt N. 812 2003 Fivillige dykningsaftale i indsatsomåde Gundlag og mulighede belyst ud fa kvælstofpoblematikken Egon Noe og Andes Højlund Nielsen Danmaks JodbugsFoskning Helene Simoni Thoup og

Læs mere