September Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin"

Transkript

1 4 September Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter

2 Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger og disputatser Rune Gärtner... 4 Christian Overgaard Steensen... 5 FYA FYA s enquete Procedurer udført af læger i hoveduddannelse... 8 Hvilke kompetencer skal fremtidens anæstesiolog besidde? DET HISTORISKE HJØRNE Der var engang et Anæstesiologisk U-land SELSKABERNE Generalforsamling DASAIM Dagsorden og indkomne forslag Formandsberetning Beretning fra udvalg mv Sammensætning af bestyrelse, udvalg mv SSAI Position Paper Helsinki Deklarationen Brev til Region Sjælland DASAIMs Årsmøde 2010 Tilmeldingsblanket Program (medsendt som indstik) ACTA-foredragskonkurrence. - posterpræsentationer DASAIMs Forskningsinitiativ - abstracts DASAIMs Forskningsinitiativ LEGATER KURSER, SYMPOSIER, MØDER og KONGRESSER FATE Airway management for anaesthesiologists Intensiv Symposium, Hindsgavl SSAI DASAIMS OFFICIELLE MAILADRESSER BAGUDGANGEN DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf Fax FORMAND Overlæge Ole Nørregaard Århus Universitetshospital, 8200 Århus N. Tlf / NÆSTFORMAND Overlæge Susanne Wammen (præhospitaludv.) Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231, 2100 Kbh. Ø Tlf BESTYRELSESSEKRETÆR Læge Øivind Jans, Rigshospitalet, Sektion for Kir. Patofysiologi 4074, Kbh Ø KASSERER Overlæge Annette Ulrich Rigshospitalet, Thoraxan. klinik, HJE 4141, Kbh Ø - Tlf ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Overlæge Mette Hyllested (Anæstesi) Overlæge Torsten Lauritsen (Børneanæstesi) Overlæge Lone Poulsen (Intensiv) Overlæge Luana Leonora Jensen (Kronisk smerte) Overlæge Karsten Bülow (Neuroanæstesi) Overlæge Eva Weitling (Obstetrisk anæstesi) Overlæge Claus Andersen (Thoraxanæstesi) Overlæge Karen Skjelsager (Uddannelse) Læge Lars B. Holst (FYA) ORGANISATIONSKOMITÈ ÅRSMØDE Overlæge Lars S. Rasmussen (Koordinator) Overlæge Steen Møiniche (Videnskab) REDAKTØR Professor Jørgen B. Dahl Rigshospitalet, Anæstesiklinikkerne, afsnit 4231, Kbh Ø Tlf SEKRETARIAT Tina Calundann Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231, Kbh Ø Tlf Fax AD HOC-REDAKTION 2010: Overlæge Kirsten Møller Overlæge Mette Hyllested Overlæge Søren Mikkelsen FORSIDE: Opsætning: Tina Calundann TRYK: ISSN OPLAG: 1400 stk. 2 DASINFO Oktober 2010

3 Leder Redaktør Jørgen B. Dahl Hermed DASINFO nr. 4, det sidste af årets numre der traditionen tro bærer præg af det kommende årsmøde, samt af beretninger fra DASAIMs formand, udvalg og diverse repræsentanter. Lars Rasmussen, Steen Møiniche og Tina Calundann har sammen med de enkelte udvalg sammensat et spændende årsmøde-program, der forhåbentlig vil tiltrække rigtig mange kolleger fra nær og fjern. Redaktionen vil endnu engang takke de mange der har bidraget til DASINFO i Vi håber denne udvikling kan fortsætte i Godt årsmøde! RETTELSE: DASINFO nr. 3, 2010, s. 18, spalte 1, afsnit 2: Samtidig påvisning af forstørret venstre ventrikel sikrer praktisk talt diagnosen Der skal stå: Samtidig påvisning af forstørret venstre atrium sikrer praktisk talt diagnosen DEADLINES DASINFO DASINFO nr. 1, januar Deadline 3. december 2010 DASINFO nr. 2, april Deadline 2. marts 2011 DASINFO nr. 3, juli Deadline 25. maj 2011 DASINFO nr. 4, oktober Deadline 23. august 2011 Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren: Professor Jørgen B. Dahl, Rigshospitalet, afsnit 4231 Tlf / Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i rtf- og Word-format. Generalforsamling DASAIM Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag d. 11. november 2010, kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægterne. Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt. Generalforsamling DAO Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers Organisation torsdag d. 11. november 2010, kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægter. Oktober 2010 DASINFO 3

4 Ph.d.-afhandlinger og disputatser Syv spørgsmål til: Rune Gärtner, læge Ph.d.: Early recovery and chronic sequelae after treatment for breast cancer Forsvar:? 1. Hvad handler din afhandling om? -..Optimering af det perioperative forløb for c. mammae, herunder forebyggelse af smerte og kvalme (multimodalt regime) samt hvorfor pt. ligger på opvågningsafsnittet efter op. -..Senfølger efter behandling for c. mammae med primært fokus på kroniske smerter og føleforstyrrelser, sekundært fokus på lymfødem og funktionsindskrænkning. 2. Hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig forskning eller klinisk praksis? Klinisk impact af min forskning: 80-90% af c. mammaeopererede pt. på RH køres uden om opvågningen og indlæggelsestiden er reduceret til ca. 1,1-1,2 dage. Forekomst af kvalme og smerter de første 36 postoperative timer minimal. 3. Hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive ph.d., og hvordan kom du til at arbejde lige netop med det valgte emne? Jeg blev headhuntet af min klinikchef til projektet, der allerede var beskrevet i en projektbeskrivelse. Emnet syntes spændende og klinisk meget relevant. Jeg blev tilbudt tre måneders løn til at sætte mig ind i emnet og se om det var noget jeg kunne tænke mig at skrive ph.d. i. Efter tre måneder var jeg overbevist om at det var det jeg ville. Jeg havde ikke tidligere lavet forskning, men lige fra studietiden forestillet mig at jeg også skulle forske. Beslutningen var dog svær da jeg allerede havde fået min 1. prioritet i hoveduddannelse tilbudt. Der var således ikke de karrieremæssige kalkyler der vejede tungest. 4. Har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført dine studier på en anden måde - i givet fald hvilke og hvordan? Jeg har været privilegeret af at have tre meget dygtige og engagerede vejledere, men kunne nok have ønsket at det ikke var behovet for få artiklerne af sted så der kunne søges nogle penge, der drev forskningsplanlægningen. At de første studier jeg lavede havde været randomiserede studier, i stedet for kvalitetskontrolsundersøgelser, som jeg brugte over 3 år på at få publiceret. 5. Hvilke glæder og frustrationer har du oplevet undervejs? Glæder: -..Glæden ved at implementere noget der på meget konkret vis kom patienterne til gavn. -..Glæden ved at få det tværfaglige samarbejde omkring projektet til at fungere til gavn for patienterne og tilfredshed i alle personale grupper. -..Ph.d. kurserne. Skoling i akademisk tænkning. Tilfredsstillelsen ved at kunne formulere sig skriftligt og mundtligt (præsentationer) akademisk. Akademiske diskussioner med lærere og andre studerende. -..Den store interesse der var for min forskning fra patienter, patient-interesseorganisationer, samt alle involverede personalegrupper, statistikere m.v. Frustrationer: 1...Vanskelighederne ved at få hele ph.d.-forløbet finansieret. Det kom til at spille en alt for stor rolle for planlægningen af den udførte forskning. 2...Holdningen at kun RCT har værdi. Herunder vanskelighederne med at publicere resultater fra kvalitetskontrolstudier. 3. Adgang til relevante ph.d.-kurser vanskelig. 6. Hvad skal du lave, når du er færdig med din afhandling? Jeg startede 1. maj i hoveduddannelse i anæstesi på Herlev 7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret - og i givet fald hvordan? Fortsætter som vejleder på en artikel for en OSVAL-studerende, samt uofficiel medvejleder og forfatter på artikler fra min efterfølger. Desuden er jeg fortsat en del af det forskningsnetværk jeg var en del af i forløbet. 4 DASINFO Oktober 2010

5 Ph.d.-afhandlinger og disputatser Syv spørgsmål til: Christian Overgaard Steensen, læge Ph.d.: Water and electrolytes in acute hyponatremia Forsvar: 15. oktober 2010 kl. 14. Århus Universitet. Lokale 135 (Bartholin 1, auditorium) i bygning Hvad handler din afhandling om? Afhandlingen er et forsøg på at forstå hvad der bestemmer plasma [Na + ] under akut hyponatriæmi på individniveau. En forståelse der er vigtigt for at kunne forebygge og behandle tilstanden rationelt. Den mest explicitte model til at beskrive plasma [Na + ] er Edelman s fra 1958, hvor totalt kropsvand og natrium og kalium indgår. Han undersøgte imidlertid ikke sammenhængen på individniveau, men i en gruppe. Samtidig er der beskrevet mekanismer (regulatory volume decrease og osmotisk aktivering/inaktivering af natrium) som effektivt vil sabotere Edelman. Derfor undersøgte vi om Edelman s koncept virkede ved akut hyponatriæmi til at forudsige plasma [Na + ] på individniveau (grise). Næste trin var at undersøge hvad responset på organniveau var. Hjernen er her central da symptomerne på hyponatriæmi primært er cerebrale og den gængse opfattelse er at patienterne dør af hjerneødem. Den viden stammer hovedsaligt fra undersøgelser af patienter, der har været anoxiske og dermed kunne have pådraget sig hjerneødem pga. anoxien eller fra muse/rottemodeller, hvor hyponatriæmien induceres uden hensyntagen til de respiratoriske- og cirkulatoriskeforhold. Derfor ville vi gerne undersøge vandindholdet i et stort dyrs hjerne (gris) mens hyponatriæmien opstår. Det kunne vi gøre med successive MR scanninger. 2. Hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig forskning eller klinisk praksis? Vi fandt, at plasma [Na + ] kan forudsiges ud fra de externe vand-, kalium- og natriumbalancer på individniveau. Kan det overføres til mennesker vil det sige at vi ved observation af input og output kan bestemme plasma [Na + ] i den enkelte patient, der har akut hyponatriæmi. Det er afgørende for at undgå overkorrektion og dermed risiko for osmotisk demyelinisering og iatrogen hjerneskade. Desuden fandt vi at der opstod hjerneødem ved hyponatriæmi. Det er ikke vist in vivo før. Til gengæld viste det sig også at vandindholdet steg forskelligt i forskellige hjerneområder. Særligt steg vandindholdet ikke som forventet i hvid substans. Det kan være en af årsagerne til osmotisk demyelinisering ved for hurtig korrektion af hyponatriæmi, hvor det netop er i hvid substans skaderne sker. I fremtidig forskning vil det være interessant at undersøge sammenhængen med osmotisk demyelinisering nærmere. Klinisk er det et argument for at være varsom med korrektionen af hyponatriæmi, når de akutte symptomer er behandlet med hypertont saltvand. 3. Hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive ph.d., og hvordan kom du til at arbejde lige netop med det valgte emne? Siden lægeskolen, har jeg haft lyst til at lave noget selvstændigt på et højt akademisk niveau. Efter 6 år i klinikken følte jeg også jeg havde en ballast til at kunne se hvad der kunne være relevant og lave projektstyring. Jeg havde undersøgt mulighederne for at skrive ph.d. hos flere professorer og var kritisk m.h.t. miljøet, om der var løn og hvilke muligheder der var for at lave noget selvstændig forskning. Det fandt jeg hos Else Tønnesen. Emnet lå der som en skitse om hyponatriæmi, med rig mulighed for udvikling. Desuden var projektet interessant fordi væske- og elektrolytbehandling er den kliniske hverdag på anæstesiologisk afdeling. 4. Har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført dine studier på en anden måde - i givet fald hvilke og hvordan? Den udviklede hyponatriæmimodel på bedøvede grise har vist sig at være overraskende stabil og god til at undersøge de stillede spørgsmål. Jeg vil derfor ikke have lavet det anderledes, men måske gerne have haft tid til at lave flere af de spændende studier der ligger lige for. 5. Hvilke glæder og frustrationer har du oplevet undervejs? Kolleger har fortalt, at det var ret deprimerende at lave ph.d. Jeg har formentlig været heldig for sådan har jeg Oktober 2010 DASINFO 5

6 Ph.d.-afhandlinger og disputatser ikke oplevet det. Det har været fantastisk sjovt at have nogle spørgsmål og selv få lov til at sætte en model op til at besvare dem. Hvordan bedøve en gris uden at det i sig selv bliver den overskyggende intervention? Få lov at bruge en MR-scanner i hele dage på Skejby Sygehus, bruge diverse isotoper, lave formler og matematik og meget mere. Have ansvaret for sit eget projekt. Socialt har det været givende at være en del af et godt forskningsmiljø på Klinisk Institut Århus Universitet. Mit ophold på Department of Intensive Care Medicine, Pittsburgh University har tilmed givet indsigt i et anderledes klinisk- og forskningsmiljø, på godt og ondt. 6. Hvad skal du lave, når du er færdig med din afhandling? Jeg håber at jeg kan begynde hoveduddannelse i anæstesi og i mit fremtidige virke kunne bidrage til specialet med videre forskning. 7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret - og i givet fald hvordan? Først og fremmest har jeg data og væv der skal analyseres. Desuden giver den viden forsøgene og litteraturstudier har afstedkommet ideer til flere griseforsøg og kliniske undersøgelser. Derfor vil jeg gerne sætte yngre forskere i gang med det. Enkel, men samtidig sofistikeret a division of Medtronic LIFEPAK 20 monitor/defibrillator giver brugeren mulighed for at gå fra AED funktion til avanceret hjertelungeredning ved tryk på en enkelt knap. LIFEPAK 20 er konstrueret til brug på en akutvogn og er velkendt for sin brugervenlighed. Den anvender Adaptiv bifasisk teknologi med stød op til 360 joules og er derfor blandt de kraftigste defibrillatorer på markedet. For yderligere oplysninger ring eller se på 6 DASINFO Oktober 2010

7 FYA FYA s enquete 2010 Sigrun Høegholm Kann, Sydvestjysk sygehus, Esbjerg»FYA s enquete 2010 satte i sidste nummer af DASINFO fokus på introlægernes procedurer. Her følger Fem skarpe til en afdeling, hvis gode uddannelse blev fremhævet. 1. Morten Lund Christiansen, du er uddannelsesansvarlig overlæge på AOA SVS Esbjerg, hvor I fik Vagtprisen af YL i 2007 og nu stadig vurderes positivt i FYAs enquete. Hvorfor? Siden 2007 er der kommet en ekstra tilstedeværelsesvagt til kl. 21 og indført et intermediært afsnit. Ved vagtplanlægningen tages der primært udgangspunkt i de uddannelsessøgendes behov. 2. Hvordan sætter afdelingen konkret fokus på uddannelse - og hvordan kan det blive endnu bedre? Vi har indført halvårlige uddannelsesmøder, hvor hele afdelingen samles til et møde med et efterfølgende socialt arrangement (middag + paintball, curling, etc.). Afdelingens læger træner i simulatoren ca. hver anden måned. Alle kan i modul tjenestetid selv plotte ønsker ind i arbejdsplanen både af uddannelsesmæssig karakter men også mere private ønsker og alle uddannelsesplaner er hængt op og dermed "offentlige" for alle kolleger. Fremover vil uddannelsesmødet også indbefatte et spørgeskema, hvor uddannelseslægerne vurderer afdelingen på de 7 lægeroller så vi mere konkret kan sætte ind på de roller hvor det halter, altså en løbende kvalitetssikring. Teoretisk undervisning af anæstesisygeplejerskekursister og introlæger skal foregå i et fælles forløb. Lægebilen bliver mere involveret i uddannelsen for at dække de præhospitale behov bedre i fremtiden. Det kan betyde at uddannelseslægerne roterer mellem 3 sygehuse og ikke som nu Hvad tror du den 1-årige KBU og fire-årsreglen (max 4 år fra påbegyndt KBU til påbegyndt HU) kommer til at betyde for specialet i fremtiden? Hvis 4-årsreglen fastholdes vil den kliniske erfaring man har ved start på introduktions/hoveduddannelsen selvsagt være mindre, hvilket vil stille større krav til uddannelsen på den enkelte anæstesiafdeling. I den sidste ende kommer der "mindre modne" læger ud som færdige speciallæger. Anæstesiologi bliver påvirket af det på lige fod med andre specialer. 5. Specialet er attraktivt og har mange flere HUansøgere end stillinger. Hvilke roller/kompetencer vægter du højest hos en kommende anæstesiologisk speciallæge? Anæstesiologisk ekspertise og samarbejde samt kommunikation er vigtige parametre for blive en velfungerende anæstesiolog i hverdagen. Forskning er, overordnet, en vigtig del af lægegerningen. En ph.d. grad betyder ikke nødvendigvis at man kan varetage de praktiske opgaver. Alligevel er forskning essentielt for en stadig udvikling af specialet 3. Hvorledes ser du strukturændringerne med fusioner af amter og afdelinger påvirke opnåelse af specifikke kompetencer for kommende anæstesiologer? Der er/bliver nogle sygehuse, som ikke kan dække alle kompetencer. Det må nødvendigvis betyde at hoveduddannelsesforløbene ændres, så alle forløb indeholder ansættelser der tilsammen kan dække uddannelsesbehovet. Oktober 2010 DASINFO 7

8 FYA FYAs Uddannelses-Enquete 2010 Procedurer udført af læger i hoveduddannelse Rikke Malene Grønholm Jepsen, Anæstesiologisk Afdeling I, Herlev Hospital» Som beskrevet i DASINFO nr [1] udsendte Foreningen af Yngre Anæstesiologer (FYA) en uddannelsesenquete til 362 medlemmer i foråret Vi modtog 245 helt eller delviste udfyldte skemaer. 92 læger i hoveduddannelse (HU-læger) responderede, repræsenterende 43% af HU- lægerne i 2010, disse var ligeligt fordelt med ca. 25% fra hvert af hoveduddannelsens 4 år. Geografisk fordelte de sig med 46% i Region Øst, 30% i Region Nord og 24% i Region Syd. Vi spurgte specifikt til hvor ofte respondenterne vurderede at uddannelsessøgende i deres afdeling udførte ovenstående procedurer, for at undgå forskelle på baggrund af anciennitet i faget Resultater Neuraxiale blokader Godt 25% af lægerne i hoveduddannelse anlægger mindre end én lumbal epidural (LEA), thorakal epidural (TEA) henholdsvis spinal (SA) blokade om ugen. Til sammenligning er det kun 20 henholdsvis 10% af introduktionslægerne (I-lægerne) der anlægger mindre end én neuraxial blokade per uge i hver af de 3 kategorier [1]. 8 DASINFO Oktober 2010

9 FYA Perifere blokader 40% af HU-lægerne anlægger perifere blokader på over- og underekstremiteter (PBo og PBu) én til flere gange ugentligt, dette gælder for 25% af I-lægerne [1]. Centrale Venekatetre (CVK) 70% anlægger et til flere per uge, for I-lægerne er det at 55%. Traumemodtagelse 28% af HU-lægerne modtager stor set aldrig traumepatienter og 38% kun på ugentlig basis, de samme tal er for I-lægerne henholdsvis 9% og 40%. Diskussion og konklusion Der tegner sig et billede af at H-lægerne udfører flere procedurer end I-læger, med undtagelse af de neuraxiale blokader. Dette er nok ikke helt overraskende da H-lægerne alene på baggrund af deres erfaring sandsynligvis er kortere tid om procedurerne og derfor kan producere mere. For de neuraxiale blokaders vedkommende er det omvendt, forklaringen kunne være at H-lægerne allerede har opnået disse kompetencer og derfor superviserer I-lægerne, som ofte er interesserede i netop disse procedurer. Det kunne også skyldes at H-lægerne er på specialiserede afdelinger hvor disse blokader ikke udføres så hyppigt. Man skal endvidere have i mente at porteføljen for hoveduddannelsen [2] angiver at den færdigt uddannede anæstesiolog skal have anlagt 50 epiduraler og 50 SA er, og dette svarer til én enkelt udført procedure per måned i løbet ad de 4 år hoveduddannelsen varer, hvilket må betragtes som realistisk. H-lægerne anlægger også flere perifere blokader end I-lægerne, frekvensen af disse teknikker er stigende og man må efterhånden overveje, om ikke der skal undervises mere formelt i dette emne, end hvad der kan udføres af enkelte ildsjæle på de enkelte afdelinger. Kravet til den færdige speciallæge er 5 traumepatienter [2], så det kan nås på de 4 år, og antallet af traumer i Danmark taget i betragtning er det nok ikke muligt at øge dette for nuværende. Generelt ser det ud til at HU-lægerne fortsat kan nå de mål der er sat for hoveduddannelse, når det gælder praktiske procedurer. Referencer 1...Jepsen RM. Procedurer udført af danske introduktionslæger i anæstesiologi, Dasinfo 2010;18(3): DASAIM. Hoveduddannelse i anæstesiologi, Portefølje - maj 2007 DASAIMs Forskningsinitiativ I november 2010 vedtog DASAIMs generalforsamling igen at hensætte et beløb - kr af selskabets overskud til forskningsformål. Indkaldelse Der indkaldes hermed ansøgninger til dette forskningsinitiativ. Støtte ydes til anæstesiologiske forskningsakti viteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbehandling og smertebehandling. Ansøger skal være medlem af DASAIM. Uddeling Uddelingen foregår efter indstilling fra forskningsudvalget. Der ydes primært støtte til driftsmidler. Der ydes ikke støtte til deltagelse i kongresser. Uddelingen finder sted i forbindelse med generalforsamlingen på DASAIMs årsmøde. Ansøgning Der foreligger ansøgningsskema som kan hentes på Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen tillige indeholde en kort beskrivelse af projektet (250 ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side med reference til 3 publicerede eller accepterede artikler). Ansøgningen sendes i 8 eksemplarer til: Tina Calundann, DASAIM, AN-OP, HOC 4231, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Ansøgningsfristen er 1. oktober Oktober 2010 DASINFO 9

10 FYA Hvilke kompetencer skal fremtidens anæstesiolog besidde? FYA v/ Øivind Jans og Kim Wildgaard» Det anæstesiologiske speciale er fortsat populært. Ved seneste ansøgningsrunde til hoveduddannelse var der igen langt flere kvalificerede ansøgere end der var stillinger. FYA præsenterer her 2. del i en interviewserie hvor vi har spurgt en række ledende anæstesiologer om, hvilke kompetencer de mener skaber den gode anæstesiologiske speciallæge. Spørgsmål til: Helle Thy Østergaard, Uddannelsesansvarlig overlæge, MHPE - Anæstesiafdelingen, Herlev Hospital - Hvilke roller/kompetencer vægter du højest hos en kommende anæstesiologisk speciallæge? Meget vigtige roller: Rollen som en god kommunikator og samarbejder er meget vigtig i vores fag, da vi ofte arbejder i teams indimellem under tidspres og i vanskelige situationer. Desuden har vi så mange berøringsflader med andre specialer, hvor disse roller er enormt vigtige og har stor indflydelse på behandlingen af patienterne som det jo i sidste ende drejer sig om. Derudover er det vigtigt at have en akademisk tilgang til faget, at forholde sig kritisk og analytisk til ny viden og være i stand til at videre formidle den og applicere denne (akademiker rollen). Desuden er det vigtigt for vores fag, som er et relativt ungt speciale, at holde den akademiske fane højt så vi får nogle som kan videreudvikle vores speciale (forskning). Lidt mindre roller: Medicinsk ekspert udover introduktionsstillingen: Ikke så vigtigt for det skal nok læres undervejs i hoveduddannelsen hvis man også bruger den individuelle uddannelsesplan. Man skal have et vist håndelag, men det har de forhåbentlig bevist i introduktionsstillingen (nogle lærer de praktiske procedurer lidt langsommere, men bliver rigtig gode og det er også ok). Organisator: Evnen til at bevare overblik og holde fokus er også vigtige, men meget kan læres via erfaring. Men misforstå mig ikke, det er vigtig at man som nyuddannet speciallæge har en bredde i rollerne. - Hvad er din holdning til de forskningskrav, der er for at få adgang til specialet? Jeg syntes ikke der er store forskningskrav i specialet. Der er 2 i den sidste runde der fik stilling på medforfatterskaber fordi de havde andre kompetencer også. Der er kun få ph.d ere i vores speciale og en ph.d. er ikke nok, medmindre du har andre kompetencer i de andre roller som medicinsk ekspert incl. underviser. De flest får det på at være brede i rollerne have erfaring og et 1.-forfatterskab. Er det meget? Jeg tor det er vigtig for vores speciale og specialet udvikling. - Hvilke specialer bør en anæstesiolog have klinisk erfaring fra, inden påbegyndelse af HU? De skal have en god basis-anæstesiologisk viden og de enkelte specialer er ikke så vigtige. Det er vigtigt de kan bedøve både som anæstesistarter, men også sidde på stue og få et flow til at køre. At de har set forskellige typer patienter som unge og gamle. At de kan de tekniske procedurer som er beskrevet i introduktionsuddannelsen (spinal, cvk, epidural og a-kanyler som minimum) Jeg syntes det er problematisk hvis man på sigt kan starte i hoveduddannelse uden at have haft adgang til akutte specialer og operationer i vagten og måske ikke engang har prøvet at have nattevagt i introduktionsstillingen fordi man går hjem kl. 21. Det bekymrer mig meget for så kan man have valgt speciale på et forkert grundlag. I nattevagterne hvor netop det at holde fokus og de kommunikative og samarbejdsevner i pressede situationer trænes. Man finder ud af om man kan holde til og trives med vagter som er en del af dette speciale. Jeg syntes, at man skal tænke over det når vi planlægger stillinger i regionerne. Det skulle I også tage op i FYA. - Hvorfor tror du akademikerrollen er kommet til at fylde så meget ift. da vi havde pointsystemet? Det er primært fordi vi har mange flere ansøgere. Vi har fået flere introduktionsstilligner. Pointsystemet i akademikerrollen var dårligt da det kun kunne betale sig at skrive 1 artikel eller 5 - man fik ikke noget for dem indimellem. Det syntes jeg var uretfærdigt og det var demotiverende for folk, at de skulle være tillidsmand i stedet for at skrive mere. Forskellen mellem ansøgerne var større dengang - enten var du topkvalificeret på akademikerrollen ellers havde du stor set kun kasuistikker og abstracts. Men de fleste havde noget. I dag er de mere i mellemgruppen. Uddannelsessystemet så anderledes ud så det var nødvendigt at du have meget mere erfaring fra anæstesi, men dengang kom der også enkelte igennem på lidt anæstesi og en ph.d. Så alt i alt er akademikerrollen ikke kommet til 10 DASINFO Oktober 2010

11 FYA at fylde så meget mere, men der er kommet flere om buddet og de er velkvalificerede og top motiverede. - Hvad ser du som relevant erfaring som lederadministrator på præ-kursist niveau? At kunne organisere et hjertestopteam, at kunne organisere nogle stuer på operationsgangen, at kunne organisere undervisning, tillidsmand og fagpolitisk arbejde hvor man har været aktiv og fået noget til at ske og ikke bare været det på papir. Aktiviteter som man kan beskrive man har lært noget af fra ens privatliv såsom sportsverden, i hjælpeorganisationer mv. personalegrupper. De er ofte afhængige af os og vi kan være afhængige af dem. Det er uhørt vigtigt forstå kollegaer fra andre specialer. Jeg tror det giver bedre anæstesiologer. Spørgsmål til: Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef - Præhospitalet, Region Midtjylland - Hvor meget mener du akademikerrollen bør fylde hos en anæstesiolog? Der er ingen tvivl om at den ER vigtig. Hvis man ikke kan forstå og læse kritisk så hopper man på hvad som helst. Som så meget andet er forskning også noget man skal have haft i hænderne for virkelig at forstå det. Lægeuddannelsen er en akademisk uddannelse og man kan spørge sig selv om hvor meget systematisk og selvstændig læring om forskning der er på studiet. Dermed skal ikke nødvendigvis opnås diverse akademiske grader, idet et enkelt projekt kan være nok til at få indsigt i både forarbejde, metode og afrapportering. Jeg har selv forsøgt at integrere forskning som en del af udviklingen af præhospital- og traume- akutområdet. Det er vigtigt at dokumentere om der er effekt, også organisatorisk, og at kunne stille de kritiske spørgsmål mhp. at evaluere om vi kan gøre det bedre. Ingen bør kunne nøjes med kun at være kliniker. Man SKAL som anæstesiolog og læge kunne stille kritiske spørgsmål og kunne opstille veldefinerede hypoteser. - Hvor vigtigt er det at kursister skal have været gennem alle subspecialerne i løbet af hoveduddannelsen? Ikke så vigtigt. Som jeg ser det starter uddannelsen først rigtigt efter man er færdig som speciallæge, når man vælger sit særlige område. Jeg tror, mange benytter opholdene i subspecialerne til at få et indtryk af specialets muligheder, og mest som et led i deres egen karriereplanlægning. - Hvilke andre specialer mener du anæstesiologer bør have erfaring fra? Alle. Det sundt at se patienterne fra en anden vinkel. Vi samarbejder som anæstesiologer med alle specialer og - Hvordan ser du bedst det stigende antal akut-opgaver integreres i introduktions- og hoveduddannelse af anæstesiologer? Det skal da integreres i uddannelsen. Men ikke kun de praktiske opgaver i akutmodtagelserne og blå-blinkkøretøjerne. Det er også vigtigt at man forstår organisationen, opgaver som beredskab og AMK, de omstændigheder samarbejdspartnere arbejder under mv. Både på intro- og HU-niveau er der masser af akutopgaver, som kan udføres alene og mange under supervision. Akutopgaverne - også præhospitalt - er ikke anderledes end at prioritere patienter på ITA. Der skal prioriteres i forhold til patientens tilstand og tilgængelige ressourcer. De fleste anæstesiologer har dette som en del af deres job på deres sygehus - på akutområdet bør uddannelsessøgende lære mere om baggrunden (logistik/organisation) for kunne træffe beslutninger som bedst tjener patienterne. - Hvilke roller ud over medicinsk ekspert er vigtige når du skal vælge læger til akut og præhospital behandling? Faglig udvikling, medicinsk ekspertrollen og leder/administratorrollen. Leder og administratorrollen er vigtig for at forstå de vilkår og den logistik som patientens forløb er afhængig af. Ledelse handler også om holdninger til patienter og personale - hvordan man skal respektere hinandens arbejde. Den ledende overlæge skal have holdninger til det! Da jeg havde min første ansættelse på en anæstesiafdeling lagde den ledende overlæge stor vægt på at forklare os unge reservelæger, at vi var anæstesiafdelingens ansigt udadtil, når vi gik rundt på tilsyn osv. på afdelingerne. Derpå er det jo vigtig et man er dygtig kommunikator så alle forstår hvad der skal ske, hvorfor vi gør det og hvordan vi gør det. - Hvad anser du som relevant leder/administrator-erfaring på præ-kursist niveau? Det arbejde som de fleste anæstesiologer udfører til dagligt er jo oplagt til at udvikle denne kompetence. Vi arbejder jo altid i en eller anden form for team hvor der skal være enighed om hvad vi vil gøre for patienten og hvordan vi prioriterer indsatsen. Så eksponering til leder-/ adminstratoropgaver er der masser af. Der hvor jeg tror det halter, er den helt konkrete evaluering. Hvis vi kunne udnytte dette potentiale endnu bedre i de dagligdags situationer, ligesom vi superviserer og evaluerer den rent faglige indsats, ville vi være nået langt. Oktober 2010 DASINFO 11

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt:

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt: Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM Juni 2010 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-Intensiv afd. I - afsnit T-anæstesi Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001769 Afdelingsnavn Karkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 01-10-2014 Temaer

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 19. november 2012 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Auditoriet Afsnit 4031 (opgang 4, 3 sal) Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000074 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Hospitalsnavn Hvidovre Hospital Besøgsdato 12-10-2016

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl. Referent: ØJ / JP

DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl. Referent: ØJ / JP Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl Referent: Deltagere: ØJ / JP Susanne Wammen (SW), Øivind Jans (ØJ), Jesper Brøndum Poulsen (JP), Tina Calundann

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hospitalsenheden Horsens Anæstesiologisk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00001504 Afdelingsnavn Anæstesiologisk afdeling, NBG Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Besøgsdato 19-08-2015 Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Anæstesiologisk afdeling, THG. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Anæstesiologisk afdeling, THG. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001504 Afdelingsnavn Anæstesiologisk afdeling, THG Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000340 Afdelingsnavn Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital Hospitalsnavn Herlev-Gentofte Hospital

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 ØJ / RS. Referent:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 ØJ / RS. Referent: Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: Deltagere: Fraværende: ØJ / RS Øivind Jans (ØJ), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica Dato: 3. marts 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Ida E. Holm, Niels Qvist, Niels Holm, Henrik Steen

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Fredericia

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning UDK

REFERAT. Punkter til beslutning UDK UDK SFR Oftalmologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd for Oftalmologi Dato: 14. september 2016 Kl.: 07:45-08:30 Sted: Rigshospitalet, Glostrup, Øjenafdelingen store mødelokale,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere