September Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin"

Transkript

1 4 September Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter

2 Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger og disputatser Rune Gärtner... 4 Christian Overgaard Steensen... 5 FYA FYA s enquete Procedurer udført af læger i hoveduddannelse... 8 Hvilke kompetencer skal fremtidens anæstesiolog besidde? DET HISTORISKE HJØRNE Der var engang et Anæstesiologisk U-land SELSKABERNE Generalforsamling DASAIM Dagsorden og indkomne forslag Formandsberetning Beretning fra udvalg mv Sammensætning af bestyrelse, udvalg mv SSAI Position Paper Helsinki Deklarationen Brev til Region Sjælland DASAIMs Årsmøde 2010 Tilmeldingsblanket Program (medsendt som indstik) ACTA-foredragskonkurrence. - posterpræsentationer DASAIMs Forskningsinitiativ - abstracts DASAIMs Forskningsinitiativ LEGATER KURSER, SYMPOSIER, MØDER og KONGRESSER FATE Airway management for anaesthesiologists Intensiv Symposium, Hindsgavl SSAI DASAIMS OFFICIELLE MAILADRESSER BAGUDGANGEN DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf Fax FORMAND Overlæge Ole Nørregaard Århus Universitetshospital, 8200 Århus N. Tlf / NÆSTFORMAND Overlæge Susanne Wammen (præhospitaludv.) Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231, 2100 Kbh. Ø Tlf BESTYRELSESSEKRETÆR Læge Øivind Jans, Rigshospitalet, Sektion for Kir. Patofysiologi 4074, Kbh Ø KASSERER Overlæge Annette Ulrich Rigshospitalet, Thoraxan. klinik, HJE 4141, Kbh Ø - Tlf ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Overlæge Mette Hyllested (Anæstesi) Overlæge Torsten Lauritsen (Børneanæstesi) Overlæge Lone Poulsen (Intensiv) Overlæge Luana Leonora Jensen (Kronisk smerte) Overlæge Karsten Bülow (Neuroanæstesi) Overlæge Eva Weitling (Obstetrisk anæstesi) Overlæge Claus Andersen (Thoraxanæstesi) Overlæge Karen Skjelsager (Uddannelse) Læge Lars B. Holst (FYA) ORGANISATIONSKOMITÈ ÅRSMØDE Overlæge Lars S. Rasmussen (Koordinator) Overlæge Steen Møiniche (Videnskab) REDAKTØR Professor Jørgen B. Dahl Rigshospitalet, Anæstesiklinikkerne, afsnit 4231, Kbh Ø Tlf SEKRETARIAT Tina Calundann Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231, Kbh Ø Tlf Fax AD HOC-REDAKTION 2010: Overlæge Kirsten Møller Overlæge Mette Hyllested Overlæge Søren Mikkelsen FORSIDE: Opsætning: Tina Calundann TRYK: ISSN OPLAG: 1400 stk. 2 DASINFO Oktober 2010

3 Leder Redaktør Jørgen B. Dahl Hermed DASINFO nr. 4, det sidste af årets numre der traditionen tro bærer præg af det kommende årsmøde, samt af beretninger fra DASAIMs formand, udvalg og diverse repræsentanter. Lars Rasmussen, Steen Møiniche og Tina Calundann har sammen med de enkelte udvalg sammensat et spændende årsmøde-program, der forhåbentlig vil tiltrække rigtig mange kolleger fra nær og fjern. Redaktionen vil endnu engang takke de mange der har bidraget til DASINFO i Vi håber denne udvikling kan fortsætte i Godt årsmøde! RETTELSE: DASINFO nr. 3, 2010, s. 18, spalte 1, afsnit 2: Samtidig påvisning af forstørret venstre ventrikel sikrer praktisk talt diagnosen Der skal stå: Samtidig påvisning af forstørret venstre atrium sikrer praktisk talt diagnosen DEADLINES DASINFO DASINFO nr. 1, januar Deadline 3. december 2010 DASINFO nr. 2, april Deadline 2. marts 2011 DASINFO nr. 3, juli Deadline 25. maj 2011 DASINFO nr. 4, oktober Deadline 23. august 2011 Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren: Professor Jørgen B. Dahl, Rigshospitalet, afsnit 4231 Tlf / Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i rtf- og Word-format. Generalforsamling DASAIM Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag d. 11. november 2010, kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægterne. Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt. Generalforsamling DAO Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers Organisation torsdag d. 11. november 2010, kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægter. Oktober 2010 DASINFO 3

4 Ph.d.-afhandlinger og disputatser Syv spørgsmål til: Rune Gärtner, læge Ph.d.: Early recovery and chronic sequelae after treatment for breast cancer Forsvar:? 1. Hvad handler din afhandling om? -..Optimering af det perioperative forløb for c. mammae, herunder forebyggelse af smerte og kvalme (multimodalt regime) samt hvorfor pt. ligger på opvågningsafsnittet efter op. -..Senfølger efter behandling for c. mammae med primært fokus på kroniske smerter og føleforstyrrelser, sekundært fokus på lymfødem og funktionsindskrænkning. 2. Hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig forskning eller klinisk praksis? Klinisk impact af min forskning: 80-90% af c. mammaeopererede pt. på RH køres uden om opvågningen og indlæggelsestiden er reduceret til ca. 1,1-1,2 dage. Forekomst af kvalme og smerter de første 36 postoperative timer minimal. 3. Hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive ph.d., og hvordan kom du til at arbejde lige netop med det valgte emne? Jeg blev headhuntet af min klinikchef til projektet, der allerede var beskrevet i en projektbeskrivelse. Emnet syntes spændende og klinisk meget relevant. Jeg blev tilbudt tre måneders løn til at sætte mig ind i emnet og se om det var noget jeg kunne tænke mig at skrive ph.d. i. Efter tre måneder var jeg overbevist om at det var det jeg ville. Jeg havde ikke tidligere lavet forskning, men lige fra studietiden forestillet mig at jeg også skulle forske. Beslutningen var dog svær da jeg allerede havde fået min 1. prioritet i hoveduddannelse tilbudt. Der var således ikke de karrieremæssige kalkyler der vejede tungest. 4. Har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført dine studier på en anden måde - i givet fald hvilke og hvordan? Jeg har været privilegeret af at have tre meget dygtige og engagerede vejledere, men kunne nok have ønsket at det ikke var behovet for få artiklerne af sted så der kunne søges nogle penge, der drev forskningsplanlægningen. At de første studier jeg lavede havde været randomiserede studier, i stedet for kvalitetskontrolsundersøgelser, som jeg brugte over 3 år på at få publiceret. 5. Hvilke glæder og frustrationer har du oplevet undervejs? Glæder: -..Glæden ved at implementere noget der på meget konkret vis kom patienterne til gavn. -..Glæden ved at få det tværfaglige samarbejde omkring projektet til at fungere til gavn for patienterne og tilfredshed i alle personale grupper. -..Ph.d. kurserne. Skoling i akademisk tænkning. Tilfredsstillelsen ved at kunne formulere sig skriftligt og mundtligt (præsentationer) akademisk. Akademiske diskussioner med lærere og andre studerende. -..Den store interesse der var for min forskning fra patienter, patient-interesseorganisationer, samt alle involverede personalegrupper, statistikere m.v. Frustrationer: 1...Vanskelighederne ved at få hele ph.d.-forløbet finansieret. Det kom til at spille en alt for stor rolle for planlægningen af den udførte forskning. 2...Holdningen at kun RCT har værdi. Herunder vanskelighederne med at publicere resultater fra kvalitetskontrolstudier. 3. Adgang til relevante ph.d.-kurser vanskelig. 6. Hvad skal du lave, når du er færdig med din afhandling? Jeg startede 1. maj i hoveduddannelse i anæstesi på Herlev 7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret - og i givet fald hvordan? Fortsætter som vejleder på en artikel for en OSVAL-studerende, samt uofficiel medvejleder og forfatter på artikler fra min efterfølger. Desuden er jeg fortsat en del af det forskningsnetværk jeg var en del af i forløbet. 4 DASINFO Oktober 2010

5 Ph.d.-afhandlinger og disputatser Syv spørgsmål til: Christian Overgaard Steensen, læge Ph.d.: Water and electrolytes in acute hyponatremia Forsvar: 15. oktober 2010 kl. 14. Århus Universitet. Lokale 135 (Bartholin 1, auditorium) i bygning Hvad handler din afhandling om? Afhandlingen er et forsøg på at forstå hvad der bestemmer plasma [Na + ] under akut hyponatriæmi på individniveau. En forståelse der er vigtigt for at kunne forebygge og behandle tilstanden rationelt. Den mest explicitte model til at beskrive plasma [Na + ] er Edelman s fra 1958, hvor totalt kropsvand og natrium og kalium indgår. Han undersøgte imidlertid ikke sammenhængen på individniveau, men i en gruppe. Samtidig er der beskrevet mekanismer (regulatory volume decrease og osmotisk aktivering/inaktivering af natrium) som effektivt vil sabotere Edelman. Derfor undersøgte vi om Edelman s koncept virkede ved akut hyponatriæmi til at forudsige plasma [Na + ] på individniveau (grise). Næste trin var at undersøge hvad responset på organniveau var. Hjernen er her central da symptomerne på hyponatriæmi primært er cerebrale og den gængse opfattelse er at patienterne dør af hjerneødem. Den viden stammer hovedsaligt fra undersøgelser af patienter, der har været anoxiske og dermed kunne have pådraget sig hjerneødem pga. anoxien eller fra muse/rottemodeller, hvor hyponatriæmien induceres uden hensyntagen til de respiratoriske- og cirkulatoriskeforhold. Derfor ville vi gerne undersøge vandindholdet i et stort dyrs hjerne (gris) mens hyponatriæmien opstår. Det kunne vi gøre med successive MR scanninger. 2. Hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig forskning eller klinisk praksis? Vi fandt, at plasma [Na + ] kan forudsiges ud fra de externe vand-, kalium- og natriumbalancer på individniveau. Kan det overføres til mennesker vil det sige at vi ved observation af input og output kan bestemme plasma [Na + ] i den enkelte patient, der har akut hyponatriæmi. Det er afgørende for at undgå overkorrektion og dermed risiko for osmotisk demyelinisering og iatrogen hjerneskade. Desuden fandt vi at der opstod hjerneødem ved hyponatriæmi. Det er ikke vist in vivo før. Til gengæld viste det sig også at vandindholdet steg forskelligt i forskellige hjerneområder. Særligt steg vandindholdet ikke som forventet i hvid substans. Det kan være en af årsagerne til osmotisk demyelinisering ved for hurtig korrektion af hyponatriæmi, hvor det netop er i hvid substans skaderne sker. I fremtidig forskning vil det være interessant at undersøge sammenhængen med osmotisk demyelinisering nærmere. Klinisk er det et argument for at være varsom med korrektionen af hyponatriæmi, når de akutte symptomer er behandlet med hypertont saltvand. 3. Hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive ph.d., og hvordan kom du til at arbejde lige netop med det valgte emne? Siden lægeskolen, har jeg haft lyst til at lave noget selvstændigt på et højt akademisk niveau. Efter 6 år i klinikken følte jeg også jeg havde en ballast til at kunne se hvad der kunne være relevant og lave projektstyring. Jeg havde undersøgt mulighederne for at skrive ph.d. hos flere professorer og var kritisk m.h.t. miljøet, om der var løn og hvilke muligheder der var for at lave noget selvstændig forskning. Det fandt jeg hos Else Tønnesen. Emnet lå der som en skitse om hyponatriæmi, med rig mulighed for udvikling. Desuden var projektet interessant fordi væske- og elektrolytbehandling er den kliniske hverdag på anæstesiologisk afdeling. 4. Har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført dine studier på en anden måde - i givet fald hvilke og hvordan? Den udviklede hyponatriæmimodel på bedøvede grise har vist sig at være overraskende stabil og god til at undersøge de stillede spørgsmål. Jeg vil derfor ikke have lavet det anderledes, men måske gerne have haft tid til at lave flere af de spændende studier der ligger lige for. 5. Hvilke glæder og frustrationer har du oplevet undervejs? Kolleger har fortalt, at det var ret deprimerende at lave ph.d. Jeg har formentlig været heldig for sådan har jeg Oktober 2010 DASINFO 5

6 Ph.d.-afhandlinger og disputatser ikke oplevet det. Det har været fantastisk sjovt at have nogle spørgsmål og selv få lov til at sætte en model op til at besvare dem. Hvordan bedøve en gris uden at det i sig selv bliver den overskyggende intervention? Få lov at bruge en MR-scanner i hele dage på Skejby Sygehus, bruge diverse isotoper, lave formler og matematik og meget mere. Have ansvaret for sit eget projekt. Socialt har det været givende at være en del af et godt forskningsmiljø på Klinisk Institut Århus Universitet. Mit ophold på Department of Intensive Care Medicine, Pittsburgh University har tilmed givet indsigt i et anderledes klinisk- og forskningsmiljø, på godt og ondt. 6. Hvad skal du lave, når du er færdig med din afhandling? Jeg håber at jeg kan begynde hoveduddannelse i anæstesi og i mit fremtidige virke kunne bidrage til specialet med videre forskning. 7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret - og i givet fald hvordan? Først og fremmest har jeg data og væv der skal analyseres. Desuden giver den viden forsøgene og litteraturstudier har afstedkommet ideer til flere griseforsøg og kliniske undersøgelser. Derfor vil jeg gerne sætte yngre forskere i gang med det. Enkel, men samtidig sofistikeret a division of Medtronic LIFEPAK 20 monitor/defibrillator giver brugeren mulighed for at gå fra AED funktion til avanceret hjertelungeredning ved tryk på en enkelt knap. LIFEPAK 20 er konstrueret til brug på en akutvogn og er velkendt for sin brugervenlighed. Den anvender Adaptiv bifasisk teknologi med stød op til 360 joules og er derfor blandt de kraftigste defibrillatorer på markedet. For yderligere oplysninger ring eller se på 6 DASINFO Oktober 2010

7 FYA FYA s enquete 2010 Sigrun Høegholm Kann, Sydvestjysk sygehus, Esbjerg»FYA s enquete 2010 satte i sidste nummer af DASINFO fokus på introlægernes procedurer. Her følger Fem skarpe til en afdeling, hvis gode uddannelse blev fremhævet. 1. Morten Lund Christiansen, du er uddannelsesansvarlig overlæge på AOA SVS Esbjerg, hvor I fik Vagtprisen af YL i 2007 og nu stadig vurderes positivt i FYAs enquete. Hvorfor? Siden 2007 er der kommet en ekstra tilstedeværelsesvagt til kl. 21 og indført et intermediært afsnit. Ved vagtplanlægningen tages der primært udgangspunkt i de uddannelsessøgendes behov. 2. Hvordan sætter afdelingen konkret fokus på uddannelse - og hvordan kan det blive endnu bedre? Vi har indført halvårlige uddannelsesmøder, hvor hele afdelingen samles til et møde med et efterfølgende socialt arrangement (middag + paintball, curling, etc.). Afdelingens læger træner i simulatoren ca. hver anden måned. Alle kan i modul tjenestetid selv plotte ønsker ind i arbejdsplanen både af uddannelsesmæssig karakter men også mere private ønsker og alle uddannelsesplaner er hængt op og dermed "offentlige" for alle kolleger. Fremover vil uddannelsesmødet også indbefatte et spørgeskema, hvor uddannelseslægerne vurderer afdelingen på de 7 lægeroller så vi mere konkret kan sætte ind på de roller hvor det halter, altså en løbende kvalitetssikring. Teoretisk undervisning af anæstesisygeplejerskekursister og introlæger skal foregå i et fælles forløb. Lægebilen bliver mere involveret i uddannelsen for at dække de præhospitale behov bedre i fremtiden. Det kan betyde at uddannelseslægerne roterer mellem 3 sygehuse og ikke som nu Hvad tror du den 1-årige KBU og fire-årsreglen (max 4 år fra påbegyndt KBU til påbegyndt HU) kommer til at betyde for specialet i fremtiden? Hvis 4-årsreglen fastholdes vil den kliniske erfaring man har ved start på introduktions/hoveduddannelsen selvsagt være mindre, hvilket vil stille større krav til uddannelsen på den enkelte anæstesiafdeling. I den sidste ende kommer der "mindre modne" læger ud som færdige speciallæger. Anæstesiologi bliver påvirket af det på lige fod med andre specialer. 5. Specialet er attraktivt og har mange flere HUansøgere end stillinger. Hvilke roller/kompetencer vægter du højest hos en kommende anæstesiologisk speciallæge? Anæstesiologisk ekspertise og samarbejde samt kommunikation er vigtige parametre for blive en velfungerende anæstesiolog i hverdagen. Forskning er, overordnet, en vigtig del af lægegerningen. En ph.d. grad betyder ikke nødvendigvis at man kan varetage de praktiske opgaver. Alligevel er forskning essentielt for en stadig udvikling af specialet 3. Hvorledes ser du strukturændringerne med fusioner af amter og afdelinger påvirke opnåelse af specifikke kompetencer for kommende anæstesiologer? Der er/bliver nogle sygehuse, som ikke kan dække alle kompetencer. Det må nødvendigvis betyde at hoveduddannelsesforløbene ændres, så alle forløb indeholder ansættelser der tilsammen kan dække uddannelsesbehovet. Oktober 2010 DASINFO 7

8 FYA FYAs Uddannelses-Enquete 2010 Procedurer udført af læger i hoveduddannelse Rikke Malene Grønholm Jepsen, Anæstesiologisk Afdeling I, Herlev Hospital» Som beskrevet i DASINFO nr [1] udsendte Foreningen af Yngre Anæstesiologer (FYA) en uddannelsesenquete til 362 medlemmer i foråret Vi modtog 245 helt eller delviste udfyldte skemaer. 92 læger i hoveduddannelse (HU-læger) responderede, repræsenterende 43% af HU- lægerne i 2010, disse var ligeligt fordelt med ca. 25% fra hvert af hoveduddannelsens 4 år. Geografisk fordelte de sig med 46% i Region Øst, 30% i Region Nord og 24% i Region Syd. Vi spurgte specifikt til hvor ofte respondenterne vurderede at uddannelsessøgende i deres afdeling udførte ovenstående procedurer, for at undgå forskelle på baggrund af anciennitet i faget Resultater Neuraxiale blokader Godt 25% af lægerne i hoveduddannelse anlægger mindre end én lumbal epidural (LEA), thorakal epidural (TEA) henholdsvis spinal (SA) blokade om ugen. Til sammenligning er det kun 20 henholdsvis 10% af introduktionslægerne (I-lægerne) der anlægger mindre end én neuraxial blokade per uge i hver af de 3 kategorier [1]. 8 DASINFO Oktober 2010

9 FYA Perifere blokader 40% af HU-lægerne anlægger perifere blokader på over- og underekstremiteter (PBo og PBu) én til flere gange ugentligt, dette gælder for 25% af I-lægerne [1]. Centrale Venekatetre (CVK) 70% anlægger et til flere per uge, for I-lægerne er det at 55%. Traumemodtagelse 28% af HU-lægerne modtager stor set aldrig traumepatienter og 38% kun på ugentlig basis, de samme tal er for I-lægerne henholdsvis 9% og 40%. Diskussion og konklusion Der tegner sig et billede af at H-lægerne udfører flere procedurer end I-læger, med undtagelse af de neuraxiale blokader. Dette er nok ikke helt overraskende da H-lægerne alene på baggrund af deres erfaring sandsynligvis er kortere tid om procedurerne og derfor kan producere mere. For de neuraxiale blokaders vedkommende er det omvendt, forklaringen kunne være at H-lægerne allerede har opnået disse kompetencer og derfor superviserer I-lægerne, som ofte er interesserede i netop disse procedurer. Det kunne også skyldes at H-lægerne er på specialiserede afdelinger hvor disse blokader ikke udføres så hyppigt. Man skal endvidere have i mente at porteføljen for hoveduddannelsen [2] angiver at den færdigt uddannede anæstesiolog skal have anlagt 50 epiduraler og 50 SA er, og dette svarer til én enkelt udført procedure per måned i løbet ad de 4 år hoveduddannelsen varer, hvilket må betragtes som realistisk. H-lægerne anlægger også flere perifere blokader end I-lægerne, frekvensen af disse teknikker er stigende og man må efterhånden overveje, om ikke der skal undervises mere formelt i dette emne, end hvad der kan udføres af enkelte ildsjæle på de enkelte afdelinger. Kravet til den færdige speciallæge er 5 traumepatienter [2], så det kan nås på de 4 år, og antallet af traumer i Danmark taget i betragtning er det nok ikke muligt at øge dette for nuværende. Generelt ser det ud til at HU-lægerne fortsat kan nå de mål der er sat for hoveduddannelse, når det gælder praktiske procedurer. Referencer 1...Jepsen RM. Procedurer udført af danske introduktionslæger i anæstesiologi, Dasinfo 2010;18(3): DASAIM. Hoveduddannelse i anæstesiologi, Portefølje - maj 2007 DASAIMs Forskningsinitiativ I november 2010 vedtog DASAIMs generalforsamling igen at hensætte et beløb - kr af selskabets overskud til forskningsformål. Indkaldelse Der indkaldes hermed ansøgninger til dette forskningsinitiativ. Støtte ydes til anæstesiologiske forskningsakti viteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbehandling og smertebehandling. Ansøger skal være medlem af DASAIM. Uddeling Uddelingen foregår efter indstilling fra forskningsudvalget. Der ydes primært støtte til driftsmidler. Der ydes ikke støtte til deltagelse i kongresser. Uddelingen finder sted i forbindelse med generalforsamlingen på DASAIMs årsmøde. Ansøgning Der foreligger ansøgningsskema som kan hentes på Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen tillige indeholde en kort beskrivelse af projektet (250 ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side med reference til 3 publicerede eller accepterede artikler). Ansøgningen sendes i 8 eksemplarer til: Tina Calundann, DASAIM, AN-OP, HOC 4231, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Ansøgningsfristen er 1. oktober Oktober 2010 DASINFO 9

10 FYA Hvilke kompetencer skal fremtidens anæstesiolog besidde? FYA v/ Øivind Jans og Kim Wildgaard» Det anæstesiologiske speciale er fortsat populært. Ved seneste ansøgningsrunde til hoveduddannelse var der igen langt flere kvalificerede ansøgere end der var stillinger. FYA præsenterer her 2. del i en interviewserie hvor vi har spurgt en række ledende anæstesiologer om, hvilke kompetencer de mener skaber den gode anæstesiologiske speciallæge. Spørgsmål til: Helle Thy Østergaard, Uddannelsesansvarlig overlæge, MHPE - Anæstesiafdelingen, Herlev Hospital - Hvilke roller/kompetencer vægter du højest hos en kommende anæstesiologisk speciallæge? Meget vigtige roller: Rollen som en god kommunikator og samarbejder er meget vigtig i vores fag, da vi ofte arbejder i teams indimellem under tidspres og i vanskelige situationer. Desuden har vi så mange berøringsflader med andre specialer, hvor disse roller er enormt vigtige og har stor indflydelse på behandlingen af patienterne som det jo i sidste ende drejer sig om. Derudover er det vigtigt at have en akademisk tilgang til faget, at forholde sig kritisk og analytisk til ny viden og være i stand til at videre formidle den og applicere denne (akademiker rollen). Desuden er det vigtigt for vores fag, som er et relativt ungt speciale, at holde den akademiske fane højt så vi får nogle som kan videreudvikle vores speciale (forskning). Lidt mindre roller: Medicinsk ekspert udover introduktionsstillingen: Ikke så vigtigt for det skal nok læres undervejs i hoveduddannelsen hvis man også bruger den individuelle uddannelsesplan. Man skal have et vist håndelag, men det har de forhåbentlig bevist i introduktionsstillingen (nogle lærer de praktiske procedurer lidt langsommere, men bliver rigtig gode og det er også ok). Organisator: Evnen til at bevare overblik og holde fokus er også vigtige, men meget kan læres via erfaring. Men misforstå mig ikke, det er vigtig at man som nyuddannet speciallæge har en bredde i rollerne. - Hvad er din holdning til de forskningskrav, der er for at få adgang til specialet? Jeg syntes ikke der er store forskningskrav i specialet. Der er 2 i den sidste runde der fik stilling på medforfatterskaber fordi de havde andre kompetencer også. Der er kun få ph.d ere i vores speciale og en ph.d. er ikke nok, medmindre du har andre kompetencer i de andre roller som medicinsk ekspert incl. underviser. De flest får det på at være brede i rollerne have erfaring og et 1.-forfatterskab. Er det meget? Jeg tor det er vigtig for vores speciale og specialet udvikling. - Hvilke specialer bør en anæstesiolog have klinisk erfaring fra, inden påbegyndelse af HU? De skal have en god basis-anæstesiologisk viden og de enkelte specialer er ikke så vigtige. Det er vigtigt de kan bedøve både som anæstesistarter, men også sidde på stue og få et flow til at køre. At de har set forskellige typer patienter som unge og gamle. At de kan de tekniske procedurer som er beskrevet i introduktionsuddannelsen (spinal, cvk, epidural og a-kanyler som minimum) Jeg syntes det er problematisk hvis man på sigt kan starte i hoveduddannelse uden at have haft adgang til akutte specialer og operationer i vagten og måske ikke engang har prøvet at have nattevagt i introduktionsstillingen fordi man går hjem kl. 21. Det bekymrer mig meget for så kan man have valgt speciale på et forkert grundlag. I nattevagterne hvor netop det at holde fokus og de kommunikative og samarbejdsevner i pressede situationer trænes. Man finder ud af om man kan holde til og trives med vagter som er en del af dette speciale. Jeg syntes, at man skal tænke over det når vi planlægger stillinger i regionerne. Det skulle I også tage op i FYA. - Hvorfor tror du akademikerrollen er kommet til at fylde så meget ift. da vi havde pointsystemet? Det er primært fordi vi har mange flere ansøgere. Vi har fået flere introduktionsstilligner. Pointsystemet i akademikerrollen var dårligt da det kun kunne betale sig at skrive 1 artikel eller 5 - man fik ikke noget for dem indimellem. Det syntes jeg var uretfærdigt og det var demotiverende for folk, at de skulle være tillidsmand i stedet for at skrive mere. Forskellen mellem ansøgerne var større dengang - enten var du topkvalificeret på akademikerrollen ellers havde du stor set kun kasuistikker og abstracts. Men de fleste havde noget. I dag er de mere i mellemgruppen. Uddannelsessystemet så anderledes ud så det var nødvendigt at du have meget mere erfaring fra anæstesi, men dengang kom der også enkelte igennem på lidt anæstesi og en ph.d. Så alt i alt er akademikerrollen ikke kommet til 10 DASINFO Oktober 2010

11 FYA at fylde så meget mere, men der er kommet flere om buddet og de er velkvalificerede og top motiverede. - Hvad ser du som relevant erfaring som lederadministrator på præ-kursist niveau? At kunne organisere et hjertestopteam, at kunne organisere nogle stuer på operationsgangen, at kunne organisere undervisning, tillidsmand og fagpolitisk arbejde hvor man har været aktiv og fået noget til at ske og ikke bare været det på papir. Aktiviteter som man kan beskrive man har lært noget af fra ens privatliv såsom sportsverden, i hjælpeorganisationer mv. personalegrupper. De er ofte afhængige af os og vi kan være afhængige af dem. Det er uhørt vigtigt forstå kollegaer fra andre specialer. Jeg tror det giver bedre anæstesiologer. Spørgsmål til: Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef - Præhospitalet, Region Midtjylland - Hvor meget mener du akademikerrollen bør fylde hos en anæstesiolog? Der er ingen tvivl om at den ER vigtig. Hvis man ikke kan forstå og læse kritisk så hopper man på hvad som helst. Som så meget andet er forskning også noget man skal have haft i hænderne for virkelig at forstå det. Lægeuddannelsen er en akademisk uddannelse og man kan spørge sig selv om hvor meget systematisk og selvstændig læring om forskning der er på studiet. Dermed skal ikke nødvendigvis opnås diverse akademiske grader, idet et enkelt projekt kan være nok til at få indsigt i både forarbejde, metode og afrapportering. Jeg har selv forsøgt at integrere forskning som en del af udviklingen af præhospital- og traume- akutområdet. Det er vigtigt at dokumentere om der er effekt, også organisatorisk, og at kunne stille de kritiske spørgsmål mhp. at evaluere om vi kan gøre det bedre. Ingen bør kunne nøjes med kun at være kliniker. Man SKAL som anæstesiolog og læge kunne stille kritiske spørgsmål og kunne opstille veldefinerede hypoteser. - Hvor vigtigt er det at kursister skal have været gennem alle subspecialerne i løbet af hoveduddannelsen? Ikke så vigtigt. Som jeg ser det starter uddannelsen først rigtigt efter man er færdig som speciallæge, når man vælger sit særlige område. Jeg tror, mange benytter opholdene i subspecialerne til at få et indtryk af specialets muligheder, og mest som et led i deres egen karriereplanlægning. - Hvilke andre specialer mener du anæstesiologer bør have erfaring fra? Alle. Det sundt at se patienterne fra en anden vinkel. Vi samarbejder som anæstesiologer med alle specialer og - Hvordan ser du bedst det stigende antal akut-opgaver integreres i introduktions- og hoveduddannelse af anæstesiologer? Det skal da integreres i uddannelsen. Men ikke kun de praktiske opgaver i akutmodtagelserne og blå-blinkkøretøjerne. Det er også vigtigt at man forstår organisationen, opgaver som beredskab og AMK, de omstændigheder samarbejdspartnere arbejder under mv. Både på intro- og HU-niveau er der masser af akutopgaver, som kan udføres alene og mange under supervision. Akutopgaverne - også præhospitalt - er ikke anderledes end at prioritere patienter på ITA. Der skal prioriteres i forhold til patientens tilstand og tilgængelige ressourcer. De fleste anæstesiologer har dette som en del af deres job på deres sygehus - på akutområdet bør uddannelsessøgende lære mere om baggrunden (logistik/organisation) for kunne træffe beslutninger som bedst tjener patienterne. - Hvilke roller ud over medicinsk ekspert er vigtige når du skal vælge læger til akut og præhospital behandling? Faglig udvikling, medicinsk ekspertrollen og leder/administratorrollen. Leder og administratorrollen er vigtig for at forstå de vilkår og den logistik som patientens forløb er afhængig af. Ledelse handler også om holdninger til patienter og personale - hvordan man skal respektere hinandens arbejde. Den ledende overlæge skal have holdninger til det! Da jeg havde min første ansættelse på en anæstesiafdeling lagde den ledende overlæge stor vægt på at forklare os unge reservelæger, at vi var anæstesiafdelingens ansigt udadtil, når vi gik rundt på tilsyn osv. på afdelingerne. Derpå er det jo vigtig et man er dygtig kommunikator så alle forstår hvad der skal ske, hvorfor vi gør det og hvordan vi gør det. - Hvad anser du som relevant leder/administrator-erfaring på præ-kursist niveau? Det arbejde som de fleste anæstesiologer udfører til dagligt er jo oplagt til at udvikle denne kompetence. Vi arbejder jo altid i en eller anden form for team hvor der skal være enighed om hvad vi vil gøre for patienten og hvordan vi prioriterer indsatsen. Så eksponering til leder-/ adminstratoropgaver er der masser af. Der hvor jeg tror det halter, er den helt konkrete evaluering. Hvis vi kunne udnytte dette potentiale endnu bedre i de dagligdags situationer, ligesom vi superviserer og evaluerer den rent faglige indsats, ville vi være nået langt. Oktober 2010 DASINFO 11

Juli 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Juli 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 3 Juli 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 INDBLIK UDEFRA Intensiv medicin

Læs mere

DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Januar 2012 20. Årgang. Foto: Martin Kryspin Sørensen

DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Januar 2012 20. Årgang. Foto: Martin Kryspin Sørensen 1 Januar 2012 20. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Foto: Martin Kryspin Sørensen Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 KONGRESREFERAT Gider du lige holde mit rør?...

Læs mere

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010 VERDENSKONGRES DOWN UNDER Ledigheden rammer nu også radiografer PROJEKT- KONFERENCE CONRAD Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

Læs mere

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 2 April 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE!

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE! K O M& HOR * * Læge udt "Det er aler : stabilt! " REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM 45 400 9 0 4-3 4 0 0 N 1årg. 2010/2011 0 4-32 ISS44 N2109 S 1/2 01 1 S I 12 årg. 11/2 0 45 20 å rg. ISSN 1904-3400

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

HVEM ER SKYLDIG I HVAD?

HVEM ER SKYLDIG I HVAD? 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Reformen raser - studerende blokerer undervisningen! s e r ke blo 2 1 / 5. d m! g u o l i 1 e 1 / T gi. 27 o d g m a u d an ons P å å p p u N ing n s i v r e al und på

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås 9. marts 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 5 Ærede forsamling Om 14 dage holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling. På de følgende sider præsenterer kandidaterne sig. Side 3 De helt små Vi

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40.

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MAJ 2012 JOURNAL CLUB TAG ANSVAR 16 12 I DETTE NUMMER: 7 Bente Sorgenfrey 16 kom til kaffe En investering i fremtiden 20 Portugal EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADIOGRAFEN I DUBAI STUDIETUR SIDE 18-20 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MAJ 2013 ET STORT JA TIL OK13 TVÆRPROFESSIONEL SAMARBEJDSLÆRING

ADIOGRAFEN I DUBAI STUDIETUR SIDE 18-20 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MAJ 2013 ET STORT JA TIL OK13 TVÆRPROFESSIONEL SAMARBEJDSLÆRING ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MAJ 2013 STUDIETUR I DUBAI SIDE 18-20 16 I DETTE NUMMER: 6 ET STORT JA TIL OK13 10 TVÆRPROFESSIONEL SAMARBEJDSLÆRING 16 VED RADIOGRAFSKOLERNE I NORGE DERFOR GÅR

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere