September Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin"

Transkript

1 4 September Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter

2 Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger og disputatser Rune Gärtner... 4 Christian Overgaard Steensen... 5 FYA FYA s enquete Procedurer udført af læger i hoveduddannelse... 8 Hvilke kompetencer skal fremtidens anæstesiolog besidde? DET HISTORISKE HJØRNE Der var engang et Anæstesiologisk U-land SELSKABERNE Generalforsamling DASAIM Dagsorden og indkomne forslag Formandsberetning Beretning fra udvalg mv Sammensætning af bestyrelse, udvalg mv SSAI Position Paper Helsinki Deklarationen Brev til Region Sjælland DASAIMs Årsmøde 2010 Tilmeldingsblanket Program (medsendt som indstik) ACTA-foredragskonkurrence. - posterpræsentationer DASAIMs Forskningsinitiativ - abstracts DASAIMs Forskningsinitiativ LEGATER KURSER, SYMPOSIER, MØDER og KONGRESSER FATE Airway management for anaesthesiologists Intensiv Symposium, Hindsgavl SSAI DASAIMS OFFICIELLE MAILADRESSER BAGUDGANGEN DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf Fax FORMAND Overlæge Ole Nørregaard Århus Universitetshospital, 8200 Århus N. Tlf / NÆSTFORMAND Overlæge Susanne Wammen (præhospitaludv.) Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231, 2100 Kbh. Ø Tlf BESTYRELSESSEKRETÆR Læge Øivind Jans, Rigshospitalet, Sektion for Kir. Patofysiologi 4074, Kbh Ø KASSERER Overlæge Annette Ulrich Rigshospitalet, Thoraxan. klinik, HJE 4141, Kbh Ø - Tlf ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Overlæge Mette Hyllested (Anæstesi) Overlæge Torsten Lauritsen (Børneanæstesi) Overlæge Lone Poulsen (Intensiv) Overlæge Luana Leonora Jensen (Kronisk smerte) Overlæge Karsten Bülow (Neuroanæstesi) Overlæge Eva Weitling (Obstetrisk anæstesi) Overlæge Claus Andersen (Thoraxanæstesi) Overlæge Karen Skjelsager (Uddannelse) Læge Lars B. Holst (FYA) ORGANISATIONSKOMITÈ ÅRSMØDE Overlæge Lars S. Rasmussen (Koordinator) Overlæge Steen Møiniche (Videnskab) REDAKTØR Professor Jørgen B. Dahl Rigshospitalet, Anæstesiklinikkerne, afsnit 4231, Kbh Ø Tlf SEKRETARIAT Tina Calundann Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231, Kbh Ø Tlf Fax AD HOC-REDAKTION 2010: Overlæge Kirsten Møller Overlæge Mette Hyllested Overlæge Søren Mikkelsen FORSIDE: Opsætning: Tina Calundann TRYK: ISSN OPLAG: 1400 stk. 2 DASINFO Oktober 2010

3 Leder Redaktør Jørgen B. Dahl Hermed DASINFO nr. 4, det sidste af årets numre der traditionen tro bærer præg af det kommende årsmøde, samt af beretninger fra DASAIMs formand, udvalg og diverse repræsentanter. Lars Rasmussen, Steen Møiniche og Tina Calundann har sammen med de enkelte udvalg sammensat et spændende årsmøde-program, der forhåbentlig vil tiltrække rigtig mange kolleger fra nær og fjern. Redaktionen vil endnu engang takke de mange der har bidraget til DASINFO i Vi håber denne udvikling kan fortsætte i Godt årsmøde! RETTELSE: DASINFO nr. 3, 2010, s. 18, spalte 1, afsnit 2: Samtidig påvisning af forstørret venstre ventrikel sikrer praktisk talt diagnosen Der skal stå: Samtidig påvisning af forstørret venstre atrium sikrer praktisk talt diagnosen DEADLINES DASINFO DASINFO nr. 1, januar Deadline 3. december 2010 DASINFO nr. 2, april Deadline 2. marts 2011 DASINFO nr. 3, juli Deadline 25. maj 2011 DASINFO nr. 4, oktober Deadline 23. august 2011 Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren: Professor Jørgen B. Dahl, Rigshospitalet, afsnit 4231 Tlf / Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i rtf- og Word-format. Generalforsamling DASAIM Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag d. 11. november 2010, kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægterne. Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt. Generalforsamling DAO Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers Organisation torsdag d. 11. november 2010, kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægter. Oktober 2010 DASINFO 3

4 Ph.d.-afhandlinger og disputatser Syv spørgsmål til: Rune Gärtner, læge Ph.d.: Early recovery and chronic sequelae after treatment for breast cancer Forsvar:? 1. Hvad handler din afhandling om? -..Optimering af det perioperative forløb for c. mammae, herunder forebyggelse af smerte og kvalme (multimodalt regime) samt hvorfor pt. ligger på opvågningsafsnittet efter op. -..Senfølger efter behandling for c. mammae med primært fokus på kroniske smerter og føleforstyrrelser, sekundært fokus på lymfødem og funktionsindskrænkning. 2. Hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig forskning eller klinisk praksis? Klinisk impact af min forskning: 80-90% af c. mammaeopererede pt. på RH køres uden om opvågningen og indlæggelsestiden er reduceret til ca. 1,1-1,2 dage. Forekomst af kvalme og smerter de første 36 postoperative timer minimal. 3. Hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive ph.d., og hvordan kom du til at arbejde lige netop med det valgte emne? Jeg blev headhuntet af min klinikchef til projektet, der allerede var beskrevet i en projektbeskrivelse. Emnet syntes spændende og klinisk meget relevant. Jeg blev tilbudt tre måneders løn til at sætte mig ind i emnet og se om det var noget jeg kunne tænke mig at skrive ph.d. i. Efter tre måneder var jeg overbevist om at det var det jeg ville. Jeg havde ikke tidligere lavet forskning, men lige fra studietiden forestillet mig at jeg også skulle forske. Beslutningen var dog svær da jeg allerede havde fået min 1. prioritet i hoveduddannelse tilbudt. Der var således ikke de karrieremæssige kalkyler der vejede tungest. 4. Har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført dine studier på en anden måde - i givet fald hvilke og hvordan? Jeg har været privilegeret af at have tre meget dygtige og engagerede vejledere, men kunne nok have ønsket at det ikke var behovet for få artiklerne af sted så der kunne søges nogle penge, der drev forskningsplanlægningen. At de første studier jeg lavede havde været randomiserede studier, i stedet for kvalitetskontrolsundersøgelser, som jeg brugte over 3 år på at få publiceret. 5. Hvilke glæder og frustrationer har du oplevet undervejs? Glæder: -..Glæden ved at implementere noget der på meget konkret vis kom patienterne til gavn. -..Glæden ved at få det tværfaglige samarbejde omkring projektet til at fungere til gavn for patienterne og tilfredshed i alle personale grupper. -..Ph.d. kurserne. Skoling i akademisk tænkning. Tilfredsstillelsen ved at kunne formulere sig skriftligt og mundtligt (præsentationer) akademisk. Akademiske diskussioner med lærere og andre studerende. -..Den store interesse der var for min forskning fra patienter, patient-interesseorganisationer, samt alle involverede personalegrupper, statistikere m.v. Frustrationer: 1...Vanskelighederne ved at få hele ph.d.-forløbet finansieret. Det kom til at spille en alt for stor rolle for planlægningen af den udførte forskning. 2...Holdningen at kun RCT har værdi. Herunder vanskelighederne med at publicere resultater fra kvalitetskontrolstudier. 3. Adgang til relevante ph.d.-kurser vanskelig. 6. Hvad skal du lave, når du er færdig med din afhandling? Jeg startede 1. maj i hoveduddannelse i anæstesi på Herlev 7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret - og i givet fald hvordan? Fortsætter som vejleder på en artikel for en OSVAL-studerende, samt uofficiel medvejleder og forfatter på artikler fra min efterfølger. Desuden er jeg fortsat en del af det forskningsnetværk jeg var en del af i forløbet. 4 DASINFO Oktober 2010

5 Ph.d.-afhandlinger og disputatser Syv spørgsmål til: Christian Overgaard Steensen, læge Ph.d.: Water and electrolytes in acute hyponatremia Forsvar: 15. oktober 2010 kl. 14. Århus Universitet. Lokale 135 (Bartholin 1, auditorium) i bygning Hvad handler din afhandling om? Afhandlingen er et forsøg på at forstå hvad der bestemmer plasma [Na + ] under akut hyponatriæmi på individniveau. En forståelse der er vigtigt for at kunne forebygge og behandle tilstanden rationelt. Den mest explicitte model til at beskrive plasma [Na + ] er Edelman s fra 1958, hvor totalt kropsvand og natrium og kalium indgår. Han undersøgte imidlertid ikke sammenhængen på individniveau, men i en gruppe. Samtidig er der beskrevet mekanismer (regulatory volume decrease og osmotisk aktivering/inaktivering af natrium) som effektivt vil sabotere Edelman. Derfor undersøgte vi om Edelman s koncept virkede ved akut hyponatriæmi til at forudsige plasma [Na + ] på individniveau (grise). Næste trin var at undersøge hvad responset på organniveau var. Hjernen er her central da symptomerne på hyponatriæmi primært er cerebrale og den gængse opfattelse er at patienterne dør af hjerneødem. Den viden stammer hovedsaligt fra undersøgelser af patienter, der har været anoxiske og dermed kunne have pådraget sig hjerneødem pga. anoxien eller fra muse/rottemodeller, hvor hyponatriæmien induceres uden hensyntagen til de respiratoriske- og cirkulatoriskeforhold. Derfor ville vi gerne undersøge vandindholdet i et stort dyrs hjerne (gris) mens hyponatriæmien opstår. Det kunne vi gøre med successive MR scanninger. 2. Hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig forskning eller klinisk praksis? Vi fandt, at plasma [Na + ] kan forudsiges ud fra de externe vand-, kalium- og natriumbalancer på individniveau. Kan det overføres til mennesker vil det sige at vi ved observation af input og output kan bestemme plasma [Na + ] i den enkelte patient, der har akut hyponatriæmi. Det er afgørende for at undgå overkorrektion og dermed risiko for osmotisk demyelinisering og iatrogen hjerneskade. Desuden fandt vi at der opstod hjerneødem ved hyponatriæmi. Det er ikke vist in vivo før. Til gengæld viste det sig også at vandindholdet steg forskelligt i forskellige hjerneområder. Særligt steg vandindholdet ikke som forventet i hvid substans. Det kan være en af årsagerne til osmotisk demyelinisering ved for hurtig korrektion af hyponatriæmi, hvor det netop er i hvid substans skaderne sker. I fremtidig forskning vil det være interessant at undersøge sammenhængen med osmotisk demyelinisering nærmere. Klinisk er det et argument for at være varsom med korrektionen af hyponatriæmi, når de akutte symptomer er behandlet med hypertont saltvand. 3. Hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive ph.d., og hvordan kom du til at arbejde lige netop med det valgte emne? Siden lægeskolen, har jeg haft lyst til at lave noget selvstændigt på et højt akademisk niveau. Efter 6 år i klinikken følte jeg også jeg havde en ballast til at kunne se hvad der kunne være relevant og lave projektstyring. Jeg havde undersøgt mulighederne for at skrive ph.d. hos flere professorer og var kritisk m.h.t. miljøet, om der var løn og hvilke muligheder der var for at lave noget selvstændig forskning. Det fandt jeg hos Else Tønnesen. Emnet lå der som en skitse om hyponatriæmi, med rig mulighed for udvikling. Desuden var projektet interessant fordi væske- og elektrolytbehandling er den kliniske hverdag på anæstesiologisk afdeling. 4. Har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført dine studier på en anden måde - i givet fald hvilke og hvordan? Den udviklede hyponatriæmimodel på bedøvede grise har vist sig at være overraskende stabil og god til at undersøge de stillede spørgsmål. Jeg vil derfor ikke have lavet det anderledes, men måske gerne have haft tid til at lave flere af de spændende studier der ligger lige for. 5. Hvilke glæder og frustrationer har du oplevet undervejs? Kolleger har fortalt, at det var ret deprimerende at lave ph.d. Jeg har formentlig været heldig for sådan har jeg Oktober 2010 DASINFO 5

6 Ph.d.-afhandlinger og disputatser ikke oplevet det. Det har været fantastisk sjovt at have nogle spørgsmål og selv få lov til at sætte en model op til at besvare dem. Hvordan bedøve en gris uden at det i sig selv bliver den overskyggende intervention? Få lov at bruge en MR-scanner i hele dage på Skejby Sygehus, bruge diverse isotoper, lave formler og matematik og meget mere. Have ansvaret for sit eget projekt. Socialt har det været givende at være en del af et godt forskningsmiljø på Klinisk Institut Århus Universitet. Mit ophold på Department of Intensive Care Medicine, Pittsburgh University har tilmed givet indsigt i et anderledes klinisk- og forskningsmiljø, på godt og ondt. 6. Hvad skal du lave, når du er færdig med din afhandling? Jeg håber at jeg kan begynde hoveduddannelse i anæstesi og i mit fremtidige virke kunne bidrage til specialet med videre forskning. 7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret - og i givet fald hvordan? Først og fremmest har jeg data og væv der skal analyseres. Desuden giver den viden forsøgene og litteraturstudier har afstedkommet ideer til flere griseforsøg og kliniske undersøgelser. Derfor vil jeg gerne sætte yngre forskere i gang med det. Enkel, men samtidig sofistikeret a division of Medtronic LIFEPAK 20 monitor/defibrillator giver brugeren mulighed for at gå fra AED funktion til avanceret hjertelungeredning ved tryk på en enkelt knap. LIFEPAK 20 er konstrueret til brug på en akutvogn og er velkendt for sin brugervenlighed. Den anvender Adaptiv bifasisk teknologi med stød op til 360 joules og er derfor blandt de kraftigste defibrillatorer på markedet. For yderligere oplysninger ring eller se på 6 DASINFO Oktober 2010

7 FYA FYA s enquete 2010 Sigrun Høegholm Kann, Sydvestjysk sygehus, Esbjerg»FYA s enquete 2010 satte i sidste nummer af DASINFO fokus på introlægernes procedurer. Her følger Fem skarpe til en afdeling, hvis gode uddannelse blev fremhævet. 1. Morten Lund Christiansen, du er uddannelsesansvarlig overlæge på AOA SVS Esbjerg, hvor I fik Vagtprisen af YL i 2007 og nu stadig vurderes positivt i FYAs enquete. Hvorfor? Siden 2007 er der kommet en ekstra tilstedeværelsesvagt til kl. 21 og indført et intermediært afsnit. Ved vagtplanlægningen tages der primært udgangspunkt i de uddannelsessøgendes behov. 2. Hvordan sætter afdelingen konkret fokus på uddannelse - og hvordan kan det blive endnu bedre? Vi har indført halvårlige uddannelsesmøder, hvor hele afdelingen samles til et møde med et efterfølgende socialt arrangement (middag + paintball, curling, etc.). Afdelingens læger træner i simulatoren ca. hver anden måned. Alle kan i modul tjenestetid selv plotte ønsker ind i arbejdsplanen både af uddannelsesmæssig karakter men også mere private ønsker og alle uddannelsesplaner er hængt op og dermed "offentlige" for alle kolleger. Fremover vil uddannelsesmødet også indbefatte et spørgeskema, hvor uddannelseslægerne vurderer afdelingen på de 7 lægeroller så vi mere konkret kan sætte ind på de roller hvor det halter, altså en løbende kvalitetssikring. Teoretisk undervisning af anæstesisygeplejerskekursister og introlæger skal foregå i et fælles forløb. Lægebilen bliver mere involveret i uddannelsen for at dække de præhospitale behov bedre i fremtiden. Det kan betyde at uddannelseslægerne roterer mellem 3 sygehuse og ikke som nu Hvad tror du den 1-årige KBU og fire-årsreglen (max 4 år fra påbegyndt KBU til påbegyndt HU) kommer til at betyde for specialet i fremtiden? Hvis 4-årsreglen fastholdes vil den kliniske erfaring man har ved start på introduktions/hoveduddannelsen selvsagt være mindre, hvilket vil stille større krav til uddannelsen på den enkelte anæstesiafdeling. I den sidste ende kommer der "mindre modne" læger ud som færdige speciallæger. Anæstesiologi bliver påvirket af det på lige fod med andre specialer. 5. Specialet er attraktivt og har mange flere HUansøgere end stillinger. Hvilke roller/kompetencer vægter du højest hos en kommende anæstesiologisk speciallæge? Anæstesiologisk ekspertise og samarbejde samt kommunikation er vigtige parametre for blive en velfungerende anæstesiolog i hverdagen. Forskning er, overordnet, en vigtig del af lægegerningen. En ph.d. grad betyder ikke nødvendigvis at man kan varetage de praktiske opgaver. Alligevel er forskning essentielt for en stadig udvikling af specialet 3. Hvorledes ser du strukturændringerne med fusioner af amter og afdelinger påvirke opnåelse af specifikke kompetencer for kommende anæstesiologer? Der er/bliver nogle sygehuse, som ikke kan dække alle kompetencer. Det må nødvendigvis betyde at hoveduddannelsesforløbene ændres, så alle forløb indeholder ansættelser der tilsammen kan dække uddannelsesbehovet. Oktober 2010 DASINFO 7

8 FYA FYAs Uddannelses-Enquete 2010 Procedurer udført af læger i hoveduddannelse Rikke Malene Grønholm Jepsen, Anæstesiologisk Afdeling I, Herlev Hospital» Som beskrevet i DASINFO nr [1] udsendte Foreningen af Yngre Anæstesiologer (FYA) en uddannelsesenquete til 362 medlemmer i foråret Vi modtog 245 helt eller delviste udfyldte skemaer. 92 læger i hoveduddannelse (HU-læger) responderede, repræsenterende 43% af HU- lægerne i 2010, disse var ligeligt fordelt med ca. 25% fra hvert af hoveduddannelsens 4 år. Geografisk fordelte de sig med 46% i Region Øst, 30% i Region Nord og 24% i Region Syd. Vi spurgte specifikt til hvor ofte respondenterne vurderede at uddannelsessøgende i deres afdeling udførte ovenstående procedurer, for at undgå forskelle på baggrund af anciennitet i faget Resultater Neuraxiale blokader Godt 25% af lægerne i hoveduddannelse anlægger mindre end én lumbal epidural (LEA), thorakal epidural (TEA) henholdsvis spinal (SA) blokade om ugen. Til sammenligning er det kun 20 henholdsvis 10% af introduktionslægerne (I-lægerne) der anlægger mindre end én neuraxial blokade per uge i hver af de 3 kategorier [1]. 8 DASINFO Oktober 2010

9 FYA Perifere blokader 40% af HU-lægerne anlægger perifere blokader på over- og underekstremiteter (PBo og PBu) én til flere gange ugentligt, dette gælder for 25% af I-lægerne [1]. Centrale Venekatetre (CVK) 70% anlægger et til flere per uge, for I-lægerne er det at 55%. Traumemodtagelse 28% af HU-lægerne modtager stor set aldrig traumepatienter og 38% kun på ugentlig basis, de samme tal er for I-lægerne henholdsvis 9% og 40%. Diskussion og konklusion Der tegner sig et billede af at H-lægerne udfører flere procedurer end I-læger, med undtagelse af de neuraxiale blokader. Dette er nok ikke helt overraskende da H-lægerne alene på baggrund af deres erfaring sandsynligvis er kortere tid om procedurerne og derfor kan producere mere. For de neuraxiale blokaders vedkommende er det omvendt, forklaringen kunne være at H-lægerne allerede har opnået disse kompetencer og derfor superviserer I-lægerne, som ofte er interesserede i netop disse procedurer. Det kunne også skyldes at H-lægerne er på specialiserede afdelinger hvor disse blokader ikke udføres så hyppigt. Man skal endvidere have i mente at porteføljen for hoveduddannelsen [2] angiver at den færdigt uddannede anæstesiolog skal have anlagt 50 epiduraler og 50 SA er, og dette svarer til én enkelt udført procedure per måned i løbet ad de 4 år hoveduddannelsen varer, hvilket må betragtes som realistisk. H-lægerne anlægger også flere perifere blokader end I-lægerne, frekvensen af disse teknikker er stigende og man må efterhånden overveje, om ikke der skal undervises mere formelt i dette emne, end hvad der kan udføres af enkelte ildsjæle på de enkelte afdelinger. Kravet til den færdige speciallæge er 5 traumepatienter [2], så det kan nås på de 4 år, og antallet af traumer i Danmark taget i betragtning er det nok ikke muligt at øge dette for nuværende. Generelt ser det ud til at HU-lægerne fortsat kan nå de mål der er sat for hoveduddannelse, når det gælder praktiske procedurer. Referencer 1...Jepsen RM. Procedurer udført af danske introduktionslæger i anæstesiologi, Dasinfo 2010;18(3): DASAIM. Hoveduddannelse i anæstesiologi, Portefølje - maj 2007 DASAIMs Forskningsinitiativ I november 2010 vedtog DASAIMs generalforsamling igen at hensætte et beløb - kr af selskabets overskud til forskningsformål. Indkaldelse Der indkaldes hermed ansøgninger til dette forskningsinitiativ. Støtte ydes til anæstesiologiske forskningsakti viteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbehandling og smertebehandling. Ansøger skal være medlem af DASAIM. Uddeling Uddelingen foregår efter indstilling fra forskningsudvalget. Der ydes primært støtte til driftsmidler. Der ydes ikke støtte til deltagelse i kongresser. Uddelingen finder sted i forbindelse med generalforsamlingen på DASAIMs årsmøde. Ansøgning Der foreligger ansøgningsskema som kan hentes på Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen tillige indeholde en kort beskrivelse af projektet (250 ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side med reference til 3 publicerede eller accepterede artikler). Ansøgningen sendes i 8 eksemplarer til: Tina Calundann, DASAIM, AN-OP, HOC 4231, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Ansøgningsfristen er 1. oktober Oktober 2010 DASINFO 9

10 FYA Hvilke kompetencer skal fremtidens anæstesiolog besidde? FYA v/ Øivind Jans og Kim Wildgaard» Det anæstesiologiske speciale er fortsat populært. Ved seneste ansøgningsrunde til hoveduddannelse var der igen langt flere kvalificerede ansøgere end der var stillinger. FYA præsenterer her 2. del i en interviewserie hvor vi har spurgt en række ledende anæstesiologer om, hvilke kompetencer de mener skaber den gode anæstesiologiske speciallæge. Spørgsmål til: Helle Thy Østergaard, Uddannelsesansvarlig overlæge, MHPE - Anæstesiafdelingen, Herlev Hospital - Hvilke roller/kompetencer vægter du højest hos en kommende anæstesiologisk speciallæge? Meget vigtige roller: Rollen som en god kommunikator og samarbejder er meget vigtig i vores fag, da vi ofte arbejder i teams indimellem under tidspres og i vanskelige situationer. Desuden har vi så mange berøringsflader med andre specialer, hvor disse roller er enormt vigtige og har stor indflydelse på behandlingen af patienterne som det jo i sidste ende drejer sig om. Derudover er det vigtigt at have en akademisk tilgang til faget, at forholde sig kritisk og analytisk til ny viden og være i stand til at videre formidle den og applicere denne (akademiker rollen). Desuden er det vigtigt for vores fag, som er et relativt ungt speciale, at holde den akademiske fane højt så vi får nogle som kan videreudvikle vores speciale (forskning). Lidt mindre roller: Medicinsk ekspert udover introduktionsstillingen: Ikke så vigtigt for det skal nok læres undervejs i hoveduddannelsen hvis man også bruger den individuelle uddannelsesplan. Man skal have et vist håndelag, men det har de forhåbentlig bevist i introduktionsstillingen (nogle lærer de praktiske procedurer lidt langsommere, men bliver rigtig gode og det er også ok). Organisator: Evnen til at bevare overblik og holde fokus er også vigtige, men meget kan læres via erfaring. Men misforstå mig ikke, det er vigtig at man som nyuddannet speciallæge har en bredde i rollerne. - Hvad er din holdning til de forskningskrav, der er for at få adgang til specialet? Jeg syntes ikke der er store forskningskrav i specialet. Der er 2 i den sidste runde der fik stilling på medforfatterskaber fordi de havde andre kompetencer også. Der er kun få ph.d ere i vores speciale og en ph.d. er ikke nok, medmindre du har andre kompetencer i de andre roller som medicinsk ekspert incl. underviser. De flest får det på at være brede i rollerne have erfaring og et 1.-forfatterskab. Er det meget? Jeg tor det er vigtig for vores speciale og specialet udvikling. - Hvilke specialer bør en anæstesiolog have klinisk erfaring fra, inden påbegyndelse af HU? De skal have en god basis-anæstesiologisk viden og de enkelte specialer er ikke så vigtige. Det er vigtigt de kan bedøve både som anæstesistarter, men også sidde på stue og få et flow til at køre. At de har set forskellige typer patienter som unge og gamle. At de kan de tekniske procedurer som er beskrevet i introduktionsuddannelsen (spinal, cvk, epidural og a-kanyler som minimum) Jeg syntes det er problematisk hvis man på sigt kan starte i hoveduddannelse uden at have haft adgang til akutte specialer og operationer i vagten og måske ikke engang har prøvet at have nattevagt i introduktionsstillingen fordi man går hjem kl. 21. Det bekymrer mig meget for så kan man have valgt speciale på et forkert grundlag. I nattevagterne hvor netop det at holde fokus og de kommunikative og samarbejdsevner i pressede situationer trænes. Man finder ud af om man kan holde til og trives med vagter som er en del af dette speciale. Jeg syntes, at man skal tænke over det når vi planlægger stillinger i regionerne. Det skulle I også tage op i FYA. - Hvorfor tror du akademikerrollen er kommet til at fylde så meget ift. da vi havde pointsystemet? Det er primært fordi vi har mange flere ansøgere. Vi har fået flere introduktionsstilligner. Pointsystemet i akademikerrollen var dårligt da det kun kunne betale sig at skrive 1 artikel eller 5 - man fik ikke noget for dem indimellem. Det syntes jeg var uretfærdigt og det var demotiverende for folk, at de skulle være tillidsmand i stedet for at skrive mere. Forskellen mellem ansøgerne var større dengang - enten var du topkvalificeret på akademikerrollen ellers havde du stor set kun kasuistikker og abstracts. Men de fleste havde noget. I dag er de mere i mellemgruppen. Uddannelsessystemet så anderledes ud så det var nødvendigt at du have meget mere erfaring fra anæstesi, men dengang kom der også enkelte igennem på lidt anæstesi og en ph.d. Så alt i alt er akademikerrollen ikke kommet til 10 DASINFO Oktober 2010

11 FYA at fylde så meget mere, men der er kommet flere om buddet og de er velkvalificerede og top motiverede. - Hvad ser du som relevant erfaring som lederadministrator på præ-kursist niveau? At kunne organisere et hjertestopteam, at kunne organisere nogle stuer på operationsgangen, at kunne organisere undervisning, tillidsmand og fagpolitisk arbejde hvor man har været aktiv og fået noget til at ske og ikke bare været det på papir. Aktiviteter som man kan beskrive man har lært noget af fra ens privatliv såsom sportsverden, i hjælpeorganisationer mv. personalegrupper. De er ofte afhængige af os og vi kan være afhængige af dem. Det er uhørt vigtigt forstå kollegaer fra andre specialer. Jeg tror det giver bedre anæstesiologer. Spørgsmål til: Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef - Præhospitalet, Region Midtjylland - Hvor meget mener du akademikerrollen bør fylde hos en anæstesiolog? Der er ingen tvivl om at den ER vigtig. Hvis man ikke kan forstå og læse kritisk så hopper man på hvad som helst. Som så meget andet er forskning også noget man skal have haft i hænderne for virkelig at forstå det. Lægeuddannelsen er en akademisk uddannelse og man kan spørge sig selv om hvor meget systematisk og selvstændig læring om forskning der er på studiet. Dermed skal ikke nødvendigvis opnås diverse akademiske grader, idet et enkelt projekt kan være nok til at få indsigt i både forarbejde, metode og afrapportering. Jeg har selv forsøgt at integrere forskning som en del af udviklingen af præhospital- og traume- akutområdet. Det er vigtigt at dokumentere om der er effekt, også organisatorisk, og at kunne stille de kritiske spørgsmål mhp. at evaluere om vi kan gøre det bedre. Ingen bør kunne nøjes med kun at være kliniker. Man SKAL som anæstesiolog og læge kunne stille kritiske spørgsmål og kunne opstille veldefinerede hypoteser. - Hvor vigtigt er det at kursister skal have været gennem alle subspecialerne i løbet af hoveduddannelsen? Ikke så vigtigt. Som jeg ser det starter uddannelsen først rigtigt efter man er færdig som speciallæge, når man vælger sit særlige område. Jeg tror, mange benytter opholdene i subspecialerne til at få et indtryk af specialets muligheder, og mest som et led i deres egen karriereplanlægning. - Hvilke andre specialer mener du anæstesiologer bør have erfaring fra? Alle. Det sundt at se patienterne fra en anden vinkel. Vi samarbejder som anæstesiologer med alle specialer og - Hvordan ser du bedst det stigende antal akut-opgaver integreres i introduktions- og hoveduddannelse af anæstesiologer? Det skal da integreres i uddannelsen. Men ikke kun de praktiske opgaver i akutmodtagelserne og blå-blinkkøretøjerne. Det er også vigtigt at man forstår organisationen, opgaver som beredskab og AMK, de omstændigheder samarbejdspartnere arbejder under mv. Både på intro- og HU-niveau er der masser af akutopgaver, som kan udføres alene og mange under supervision. Akutopgaverne - også præhospitalt - er ikke anderledes end at prioritere patienter på ITA. Der skal prioriteres i forhold til patientens tilstand og tilgængelige ressourcer. De fleste anæstesiologer har dette som en del af deres job på deres sygehus - på akutområdet bør uddannelsessøgende lære mere om baggrunden (logistik/organisation) for kunne træffe beslutninger som bedst tjener patienterne. - Hvilke roller ud over medicinsk ekspert er vigtige når du skal vælge læger til akut og præhospital behandling? Faglig udvikling, medicinsk ekspertrollen og leder/administratorrollen. Leder og administratorrollen er vigtig for at forstå de vilkår og den logistik som patientens forløb er afhængig af. Ledelse handler også om holdninger til patienter og personale - hvordan man skal respektere hinandens arbejde. Den ledende overlæge skal have holdninger til det! Da jeg havde min første ansættelse på en anæstesiafdeling lagde den ledende overlæge stor vægt på at forklare os unge reservelæger, at vi var anæstesiafdelingens ansigt udadtil, når vi gik rundt på tilsyn osv. på afdelingerne. Derpå er det jo vigtig et man er dygtig kommunikator så alle forstår hvad der skal ske, hvorfor vi gør det og hvordan vi gør det. - Hvad anser du som relevant leder/administrator-erfaring på præ-kursist niveau? Det arbejde som de fleste anæstesiologer udfører til dagligt er jo oplagt til at udvikle denne kompetence. Vi arbejder jo altid i en eller anden form for team hvor der skal være enighed om hvad vi vil gøre for patienten og hvordan vi prioriterer indsatsen. Så eksponering til leder-/ adminstratoropgaver er der masser af. Der hvor jeg tror det halter, er den helt konkrete evaluering. Hvis vi kunne udnytte dette potentiale endnu bedre i de dagligdags situationer, ligesom vi superviserer og evaluerer den rent faglige indsats, ville vi være nået langt. Oktober 2010 DASINFO 11

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW),

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling.

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. DASAIMs 65. ordinære generalforsamling 14. november 2013 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING

VEJLEDNING TIL DEN ELEKTRONISKE ANSØGNING Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM januar 2012 Denne vejledning er et specialespecifikt supplement for anæstesiologi til vejledningen fra

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH Referent: TL / RS Deltagere: Tobias Lyngeraa (TL), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH Referent: TL / RS Deltagere: Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 %

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Spørgeskemaundersøgelse blandt DSG medlemmer, februar 2015 138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Er du... Hvad bruger du dit DSG medlemsskab

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi. 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen

Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi. 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen Søg hoveduddannelse i Anæstesiologi 4. Februar 2009, 16.30 18(.30) Ole Nørregård Mona Tarpgaard Morten Gustav Poulsen Program: Profilen og de syv roller Skema, procedure og dokumentation Ansøgningen og

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling?

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Tak for invitationen til at belyse spørgsmålet: Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Professor, overlæge Peter Schwarz Osteoporoseambulatoriet & Forskningscenter for Aldring

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse Rammer for Modulopdelt Afslutningsmodul i Akutsygepleje Delvis tværfaglig Modul IV Kvalitetsledelse Delvis tværfaglig 6 kursusdage Modul III Operationel ledelse (Flowmaster) 6 kursusdage Akutsygeplejeuddannelse

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere