Side 1 af 21 Aabenraa Andelsboligforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 21 Aabenraa Andelsboligforening"

Transkript

1 Eksten Referat Organisationsbestyrelsen Onsdag den 11. februar 2015, kl Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 21

2 Indholdsfortegnelse 1 Sager til endelig godkendelse Godkendelse af protokol - bestyrelsesmøde den Sager til drøftelse og endelig godkendelse Fremlæggelse af revisonsprotokol Efterretningssager Råbalance Restancelister Total anvist husleje Huslejerykkere Oversigt venteliste Orientering om ledige lejemål Intrum Justitia Status igangværende byggesager - Teknisk afdeling Landsbyggefondsmidler m.v Landsbyggefondsmidler - trækningsret Ansøgning afdeling 15 Petersborg nyt gårdanlæg Dispositionsfonden Renoverings-/Byggesager Renoveringsprojekt afdeling 1 Tøndervej, Rugkobbel, Fuglsang, Farversmøllevej Renoveringsprojekt afdeling 9 Tøndervej Renoveringsprojekt afdeling 12 Hesseldam 1-9, Renoveringsprojekt afdeling 16 Hjelmrode Nybyggeri Campus - Aabenraa Høje Kolstrup Helhedsplan Høje Kolstrup, styregruppe boligsocial Foreningsanliggender Salus Boligadministration kreds Bestyrelsesanliggender Budgetforslag Hovedforeningen Bestyrelseshonorar Afdelingsbestyrelsesseminar Generalforsamling Fælles juleafslutning for AAAB og KB år Tilbud om biograf reklame Nyt tilbud Ejendommen Sandved 45, Aabenraa afd Aabenraa Fjernvarme Orientering fra nedsatte udvalg Medlemsanliggender Intet Love og cirkulærer BL-Informerer Landsbyggefonden Beboeranliggender Personaleforhold lukket punkt Side 2 af 21

3 14.1 Administration Teknisk afdeling Arbejdsmiljøgruppe Samarbejdsudvalg Hovedsamarbejdsudvalget HSU, AAAB og KB Håndværkergården Administration Forretningsudvalg håndværkergården Afdelingsanliggender Vedligeholdelse af 2 stiforbindelser, Høje Kolstrup Nytårsskader Informationsmøde vedrørende sammenlægning Fælleskurser Eventuelt Kalender Næste møde(r) Indkaldt: Søren Duus, Inge Jørgensen, Erling Jørgensen, Anne Grete Madsen, Poul Jensen, Laila Bøttcher, Harry Asmussen Ansatte: Afbud: Jimmy Povlsen (ref) Afbud fra Harry Asmussen (til formanden) NB! Afbud skal som minimum ske til sekretariatet. Side 3 af 21

4 1 Sager til endelig godkendelse 1.1 Godkendelse af protokol - bestyrelsesmøde den Forhandlingsprotokol for organisationsbestyrelsesmøder godkendes og underskrives på næstfølgende møde. Til endelig godkendelse Godkendt og underskrevet. 2 Sager til drøftelse og endelig godkendelse 2.1 Fremlæggelse af revisonsprotokol Gennemgang af afdelinger nævnt i revisionsprotokol Afd 6. Den kører med et efterslæb fra vi måtte udskifte varmecentralen og de år, hvor der har været mange fraflytninger. Den har et nogenlunde henlæggelser som passer nu. Afd 7 Afdelingen er en lille afdeling med 11 lejemål som har svært ved at lægge nok hen til de udgifter der er. Det bedste ville være, hvis den blev lagt ind under afd 1. Afd 14. Afdelingen kører ellers udmærket men har haft en del større udgifter vedr tag. Det skulle gerne løse sig i 2015 da man påtænker en tagrenovering som er sagt ja til på afdelingsmøde Henlæggelserne kommer lige så stille med de 124 kr. pr m2. afd 17. Den lider af en under finansiering vedr. renoveringen. Kører lav profil vedr. manglende renoveringer som ikke var med i projektet. Den skulle gerne komme til at køre inden for de næste år. Afd 19. Det er en lille afdeling med 23 huse og ligger i den høje ende vedr husleje,så gradvis bliver henlæggelserne hævet, så det kommer til at passe. Det er en afdeling med en del udgifter på. Det er også en afdeling som har en del udlejnings problemer. Afd 20. Afdeling 20 kører med store udlejningsproblemer og en del større udgifter ved forsikringssager, da der er mange rørbrud på varme installationen. Projekt vedr nogle af lejligheder bliver lavet om til 2 etage kunne hjælpe. Afdelingen ligger i den dyre inde så der skal noget mere til for at trække nye beboere til. Afdelingen fremtræder i dag som en stille og rolig afdeling efter den hårde kærne er fraflyttet / ophævet. Det vil være en god ide, hvis man kan gennemføre det projekt som er skitseret. Afd 28. Ungdomsboliger med 17 boliger, har store udlejningsproblemer og store tab ved Side 4 af 21

5 fraflytning. Evt større boliger eller lave 2 familieboliger i hver række men kræver så, at den bliver lagt ind under afd for at der kommer økonomi på det. Afd boliger som har haft det svært fra starten. Udgifter til tagudluftning som ikke var budgetteret med. Den har sikkert været under finansieret fra start og husleje ligger i den høje ende i forhold til de ældres pension. Afdelingen ligger fint i forhold til byen og har ikke de store udlejnings problemer for de 2 v - 3 v. Det er værre med de 4 værelses som vi har - ind imellem - problemer med udlejningen. Kunne evt lægges sammen med afd 25 er heller ikke en rig afdeling. Afd boliger som også har problemer med udlejning, da de er for dyre. En afdeling som ikke har de store udgifter vedr vedligeholdelse ud over tab ved fraflytning. Kunne evt komme ind under afd 15. Opfølgning: Der tages en drøftelse med afdelingsbestyrelserne i afd. 1 og 7 om sammenlægning. Der er planlagt informationsmøde vedrørende sammenlægning torsdag den Afdeling 20, LBS tager en drøftelse med afdelingsbestyrelsen, hvad de mener, der skal til for at leje ud (altaner?). Skitser/forslag er drøftet med afdelingsbestyrelsen. Vi afventer tilbagemelding fra Landsbyggefonden primo Afdeling 28, bestyrelsen anmoder administrationen om et bud på løsning. (LBS) Der er udarbejdet rapport i juni 2010 hvis sagen skal videre, skal der tilkobles rådgiver. - se bilag. Der tages en drøftelse med afdelingsbestyrelserne i afd, 25 og 29 samt - afd. 15 og 31 om eventuel sammenlægning.(jp) Der er planlagt informationsmøde vedrørende sammenlægning torsdag den Øvrige afdelinger - taget til efterretning. (gentagelse) BILAG - Bygningsgennemgang samt forslag til ændringer-ombygning Side 5 af 21

6 3 Efterretningssager 3.1 Råbalance Råbalance for de enkelte afdelinger og hovedforeningen kan ses på SALUS Netsuite. 3.2 Restancelister BILAG Orientering om restancelister 2014 BILAG Orientering om restancelister BILAG Restance i procent 3.3 Total anvist husleje BILAG Anvist husleje 2014 BILAG Anvist husleje Huslejerykkere BILAG Huslejerykkere 2014 BILAG - Huslejerykkere 2014 i beløb BILAG Huslejerykkere 2015 BILAG Huslejerykkere 2015 i beløb 3.5 Oversigt venteliste BILAG Oversigt venteliste AAAB december 2014 BILAG Oversigt venteliste AAAB januar Orientering om ledige lejemål BILAG ledige lejemål december 2014 BILAG ledige lejemål januar Intrum Justitia BILAG - Orientering om inkassosager pr Side 6 af 21

7 3.8 Status igangværende byggesager - Teknisk afdeling Status igangværende byggesager Teknisk afdeling BILAG Status igangværende byggesager 4 Landsbyggefondsmidler m.v. 4.1 Landsbyggefondsmidler - trækningsret BILAG Opgørelse over trækningsret i Landsbyggefonden Bilaget skal ajourføres. 4.2 Ansøgning afdeling 15 Petersborg nyt gårdanlæg Inden stillingtagen undersøges arealfordeling mellem AAAB og KB. (gentagelse) Beskrivelse / tegning medsendes fornyet indstilling.(gentagelse) Sagen udsat. (gentagelse) Opfølgning: BILAG Ansøgning BILAG - Beregninger og tegninger Opfølgning: Renovering af 2 gårdmiljøer: Ny belægning Ny beplantning Ny regnvandsledning Ny belysning En del af det ene gårdmiljø er Kolstrup Boligforening, som vi vil ansøge / andel afd. 12 med 25% af udgiften på den ene miljøgård. Udgiften for Kolstrup Boligforening vil være ,00 kr. Se bilag med beregninger og tegninger. Anlægsudgift : Henlagte midler : Egen trækningsret : Realkreditlån : Side 7 af 21

8 Til drøftelse og beslutning På mødet med afdelingsbestyrelsen blev det aftalt at et eventuelt projekt skulle indeholde renovering af faldstammer. I øvrigt skal den del der vedrøre Kolstrup Boligforenings afdeling behandles på et afdelingsmøde i KB Sagen udsat for en afklaring af projektes omfang samt en afklaring af KBs holdning. (JPD) 4.3 Dispositionsfonden BILAG - 10-årig udvikling Bilag skal ajourføres. 5 Renoverings-/Byggesager 5.1 Renoveringsprojekt afdeling 1 Tøndervej, Rugkobbel, Fuglsang, Farversmøllevej Opfølgning, status ved LBS: Der er slutafregnet med totalentreprnør og forbedring til skema C kan opstartes. Indstilling Til orientering Det blev bemærket at der var en lang sagsbehandling. 5.2 Renoveringsprojekt afdeling 9 Tøndervej Der udarbejdes pt. udbudsmateriale. Fysisk opstart forår Finansiering er på plads og godkendelse af kommunen. Opfølgning (JPD): Opstart i uge 5. Alt er på plads. Side 8 af 21

9 Indstilling Til orientering 5.3 Renoveringsprojekt afdeling 12 Hesseldam 1-9, 2-36 Udskiftning døre og vinduer. Licitation blev dyrere end overslag, godkendt med stigning på ekstraordinær afdelingsmøde. Huslejestigning på 408,00 kr. pr. måned. Se bilag. Ny anmodning om låneoptagelse er fremsendt til kommunen. Afventer tilbagemelding. Endelig licitation betød en stigning i den samlede økonomi fra kr ,- til kr ,-. Fysisk opstart forventes januar 2015 Opfølgning (JPD )): Mangler godkendelse fra kommunen. BILAG Referat (underskrevet) fra ekstraordinær afdelingsmøde den Indstilling Til orientering 5.4 Renoveringsprojekt afdeling 16 Hjelmrode 2-96 Finansieringsplan godkendt. Fra dispositionsfonden kr som kapitaltilførsel (grp. 1 arbejder) Fra egen trækningsret kr som tilskud til grp. 2 arbejder. Fra egen trækningsret kr som tilskud til grp. 3 arbejder. Tilskuddene gives under forudsætning af at arbejderne godkendes som beskrevet (grp 1-3) Indstilling Side 9 af 21

10 6 Nybyggeri 6.1 Campus - Aabenraa Der er i samarbejde med Kuben Management udarbejdet en forhånds tilkendegivelse til Aabenraa Kommune, om at AAAB kan være interesseret i at opføre, op mod nye ungdomsboliger / små familieboliger ved det nye Campus område. Materialet er indsendt inden , som var sidste frist for indgivelse af forhåndstilkendegivelse i Se bilag. BILAG Aktiv Campus Aabenraa Ungdomsboliger AAAB BILAG Følgeskrivelse underskrevet, Aabenraa Kommune Der lægges vægt på at det bliver - små - familieboliger. 7 Høje Kolstrup 7.1 Helhedsplan Høje Kolstrup, styregruppe boligsocial Politisk styregruppe møde den Dagsorden under udarbejdelse (MMW). 8 Foreningsanliggender 8.1 Salus Boligadministration Orientering vedrørende den aktuelle situation. SD orienterede om: Budget for SALUS stigning 0,79% Digital signatur på f.eks. lejekontrakter. Hjemme-sider. Side 10 af 21

11 kreds Kredsrepræsentanter, direktører og forretningsførere ekskursion til Ålborg den 8. 0g 9. maj Søren Duus og Inge Jørgensen er tilmeldt. Der afholdes fælles kredsweekend konference med 3. kreds (fyn) i efteråret Bestyrelsesanliggender 9.1 Budgetforslag Hovedforeningen Fastsættelse af budget 2016 BILAG Forslag til budget, BILAG Forslag til budget, komprimeret BILAG Forslag til budget, specificeret Budget 2016 stigning 2,24%, svarende til kr eller kr. 67 pr. lejemålsenhed. Forslag til budget 2016 indstilles til godkendelse. Godkendt som indstillet. 9.2 Bestyrelseshonorar 2015 Bestyrelseshonorar til udbetaling november 2015 BILAG Bestyrelseshonorar 2015 Drøftelse og beslutning af bestyrelseshonorar 2015 Fordeling uforandret. Side 11 af 21

12 9.3 Afdelingsbestyrelsesseminar BILAG Invitation Forslag til 2016 mødedato. Sted. Tema Ny mødedato blev ikke drøftet. 9.4 Generalforsamling 2015 Generalforsamling onsdag den 20. maj 2015, kl , Guldbjergparkens festsal. BILAG Indkaldelse/dagsorden Indkaldelse/dagsorden til godkendelse. Godkendt som indstillet. 9.5 Fælles juleafslutning for AAAB og KB På AAAB samarbejdsudvalgsmødet blev besluttet at foreslå fælles afholdelse juleafslutning for organisationsbestyrelsen, medarbejdere m.fl. i AAAB og KB. AAAB afholder årligt juleafslutning for organisationsbesstyrelsen, medarbejdere i AAAB, KB + AAAB medarbejdere Humlehaven, Marlene M. Wullf, Sanne L. Pedersen, Jutta Carstensen. æresmedlemmer samt ledergruppen SALUS. Juleafslutningen afholdes i Guldbjergparkens festsal. Foreningen er vært ved let traktement. Der uddeles julekort/gave. Drøftelse og beslutning om der fremover afholdes fælles juleafslutning AAAB og KB. Det blev godkendt at der holdes fælles juleafslutning for AAAB og KB. Side 12 af 21

13 år 2016 Historie er en almen boligorganisation, der blev stiftet den 12. september Der blev tegnet ialt 26 medlemmer. Det første byggeri blev vedtaget på foreningens generalforsamling den 20. januar Mærkedag - Planlægning, festudvalg? 75 års jubilæum - Festudvalg: SD, IJ, MJ, JP, LCW, JPD og KP Der afholdes reception for Søren Duus i forbindelse med hans 25 års jubilæum som formand for - maj Tilbud om biograf reklame Nyt tilbud Hovedbestyrelsen besluttede i mødet den 10. november 2014, at godkende tilbud om biografreklame. Tilbudet er sendt til alle organisationer i Salus og prisen er fastlagt ud fra tilsagn fra alle organisationer. Bestyrelserne i Skærbæk og Toftlund har besluttet ikke at benytte tilbudet og på den baggrund er der indhentet fornyet tilbud fra reklameproducenten omhandlende biografen i Sønderborg, Aabenraa og Tønder - se bilag. Prisen i det nye tilbud udgør ,- kr. pr. afdeling (biograf), hvilket er en stigning på 2.214,- kr. pr. afdeling. Da reklamen i Aabenraa bliver én fælles for AAAB og KB deles udgiften med 50% til hver forening. BILAG Tilbud 2 biograf reklame Drøftelse af tilbud om biograf reklame. Anbefales, forudsat godkendelse i TAB, KB og SAB. Bestyrelsen takkede nej til det nye tilbud. Side 13 af 21

14 9.8 Ejendommen Sandved 45, Aabenraa afd. 26 Vi forsøger at få højst mulig pris ved kommunen (dialog igang) men at det ikke skal forventes at vi kan få vurderingen. Evt. alternativ anvendelse af ejendommen vurderer jeg ikke realistisk. (JPW) Opfølgning: (gentagelse) Der er fremsendt oplæg til kommune omkring overtagelse. Lejemålene er ikke opsagt endnu. Kommunen afventer, at deres arbejde og plan for den fremtidige struktur for børneområdet, er på plads - formentlig primo Kommunen tager herefter stilling til om man fortsat vil eje eller købe. Opfølgning: Intet nyt - Afventer tilbagemelding fra Kommunen (JPW). 9.9 Aabenraa Fjernvarme Nyt fra Aabenraa fjernvarme SD orienterede om driften af de nye anlæg - som nu kører stort set som de skal. Det forventes at prisen på fjernvarme vil kunne holdes uændret måske billigere i Orientering fra nedsatte udvalg Almen Nyt redaktionsudvalget: Kristian Pallesen (journ.) Ove Stahl Schmidt (KB) Ritha Helweg (KB) Anne Grete Madsen (AAAB) Poul Jensen (AAAB) Jacob P. Wind (SALUS) Lillian C. Wind (SALUS) Der ønskes en drøftelse af hvorvidt "Almen Nyt" kunne blive et elektronisk beboerblad - stadig med et eksemplar der vil kunne hentes i Humlehaven (gentagelse). Positiv holdning til indstillingen - dog ønskes en artikel i Almen Nyt, hvor vi så har en Side 14 af 21

15 tilbagemelding om brugerne også ser positiv på forslaget (gentagelse). Opfølgning: Se bilag (Almen Nyt nr. 6, 2014) - indlæg vedrørende spørgeskema vedrørende elektronisk udgivelse. I forbindelse med spørgeskema til beboere var tilknyttet konkurrence blandt besvarelserne. Der var en drøftelse af et fælles beboerblad i SALUS regi, der var enighed i at der udarbejdes et prøve nummer (gentagelse) Oplæg til forventet udgivelsesdatoer: Forventet og udgivelsesdatoer: 2015: elektronisk udgave elektronisk udgave elektronisk udgave 2016: papir, varsling AAAB, SAB og SB elektronisk udgave papir, varsling KB, TB og TAB elektronisk udgave elektronisk udgave elektronisk udgave BILAG Oversigt udgivelser Almen Nyt 2015 BILAG Resultat af spørgeskema vedrørende Almen Nyt. (Almen Nyt nr. 6, 2014) BILAG Vindere af konkurrence Drøftelse vedrørende udgivelse af Almen Nyt elektronisk. Første elektroniske udgave bliver det nye fælles beboerblad. 11 Medlemsanliggender 11.1 Intet Side 15 af 21

16 12 Love og cirkulærer 12.1 BL-Informerer Der er fremsendt følgende cirkulærer: Hvor mange praktikanter mv. er ansat på jeres byggesager? 4814 Medlemskontingent Maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr og ungdomsboligbidrag i Virksomhedspraktik og ny mailadresse til ESL 0115 Oversigt over udsendte BL informerer i Ny målerbekendtgørelse 0315 Afskaffelse af G-dage for korttidsansættelse 0415 Ophævelse af 70 års grænse for automatisk afsked gældende fra 1. januar Nye regler for fratrædelsesgodtgørelse 12.2 Landsbyggefonden Der er fremsendt følgende cirkulærer: 652 Fraflytninger i den almene boligsektor Indberetning af ledige boliger pr. 1. december Ny hjemmeside 655 NemId erstatter Landsbyggefondens bruger-login i fondens regnskabsindberetningssystem og Almenstyringsdialog.dk 656 Erhvervs Ph.D.-pulje 657 Indberetning af ledige boliger pr. 1. januar Beboere i den almene boligsektor Kortlægning af almene bebyggelsers bevaringsværdi 660 Indberetning af ledige boliger pr. 1. februar Afhændelse/nedrivning af almene boliger 13 Beboeranliggender Ingen indkomne sager Intet at referere. Side 16 af 21

17 14 Personaleforhold lukket punkt 14.1 Administration 14.2 Teknisk afdeling 14.3 Arbejdsmiljøgruppe 14.4 Samarbejdsudvalg Side 17 af 21

18 14.5 HSU udvalget: Hovedsamarbejdsudvalget HSU, AAAB og KB Formand AAAB, Søren Duus Formand KB, Ove Stahl Schmidt Direktør AAAB og KB, Jimmy Povlsen Teknisk chef, Bjarne Baun Madsen Administrativ chef, Lars Petersen Driftschef, Morten Boe Sørensen Håndværkergården, Kurt Jensen (B) Administration AAAB, Jens Peter Davidsen (B) Administration KB, Christian Baagø Christenen (B) Ejendomsfunktionær området AAAB, Mogens Jensen (B) Ejendomsfunktionær området KB, Poul Erik Outzen (B) 15 Håndværkergården 15.1 Administration Lukket punkt Indstilling Lukket punkt Lukket punkt 15.2 Forretningsudvalg håndværkergården Forretningsudvalg Ove Stahl Schmidt (KB), Søren Duus (AAAB), driftschef håndværkergården Morten Boe Sørensen (hvg), Jimmy Povlsen (SALUS). Side 18 af 21

19 16 Afdelingsanliggender 16.1 Vedligeholdelse af 2 stiforbindelser, Høje Kolstrup Svarbrev fra Aabenraa Kommune vedrørende drift af stier gennem boligforenings områder på Høje Kolstrup. Se bilag. BILAG Svarskrivelse fra Aabenraa Kommune dateret SD orienterede fra mødet med advokaten Nytårsskader Nytårsskader BILAG Oversigt over nytårsskader Til orientering Punktet udgår af fremtidige dagsordner Informationsmøde vedrørende sammenlægning Informationsmøde AAAB, torsdag den , Guldbjergparkens festsal for beboere vedrørende sammenlægning. Invitation sendt til afdeling 1,7 og 15,31 og 25,29. + organisationsbestyrelsen + direktør Jimmy Povlsen + inspektør Jens Peter Davidsen. BILAG Invitation Side 19 af 21

20 17 Fælleskurser Budgetkursus Torsdag den Hotel Tønder Hus, Tønder Vedligholdelse og fraflytning Torsdag den Folkehjem, Aabenraa (afholdes hver 2. år) Introduktion for nyvalgte Torsdag den Scandic Sønderborg 18 Eventuelt 18.1 Kalender Søren Laursen, Ejd.f års jubilæum Jonny Christiansen ØNSKER IKKE RECEPTION Jonny Christiansen, Ejd.f års jubilæum Næste møde(r) Godkendt møderække 2015: Onsdag den kl Onsdag den kl fællesmøde AAAB + KB Mandag den kl Forslag til møderække 2. halvår 2015 Onsdag den kl Mandag den kl Onsdag den kl Lørdag den Sted? Kl.? fælles juleafslutning AAAB + KB Fælles juleafslutning arrangeres i år af AAAB Mandag den kl fællesmøde AAAB + KB Møderække 2. halvår 2015 indstilles til godkendelse Fælles juleafslutning den 5. december 2015, arrangeres i år af AAAB. Hvis intet andet er nævnt afholdes mødet på adressen Humlehaven 4 - Aabenraa Side 20 af 21

21 Afdelingsbestyrelsesseminar fælles AAAB og KB: Lørdag den kl , Folkehjem Aabenraa AAAB, generalforsamling 2015: Onsdag den kl , Guldbjergparkens festsal Salus repræsentantskabsmøde 2015: Lørdag den 23. maj 2015 Markvandring i afdelinger uden afdelingsbestyrelser: Onsdag den kl Start Tøndervej 117, områdekontor - efterfølgende spisning på Sølyst Kro (referat udarbejdes af inspektør) Juleafslutning medarbejdere, organisationsbestyrelsen, ledergruppen SALUS Forslag til dato tirsdag den kl Guldbjergparkens festsal Dato for juleafslutning indstilles til godkendelse Aabenraa / 2015 Søren Duus formand Inge Jørgensen næstformand Erling Jørgensen Anne Grete Madsen Poul Jensen Laila Bøttcher Harry Asmussen medarbejderrepræsentant Side 21 af 21

Side 1 af 18 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 18 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Referat Organisationsbestyrelsen Mandag den 4. maj 2015, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Sager til endelig godkendelse...4 1.1 Godkendelse af protokol - bestyrelsesmøde

Læs mere

Side 1 af 13 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 13 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Referat Organisationsbestyrelsen mandag den 16. juni 2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af protokol...3 1.1 Bestyrelsesmøde den 14.04.2014 fælles

Læs mere

Side 1 af 19 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 19 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Referat Organisationsbestyrelsen mandag den 10. november 2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1 Sager til endelig godkendelse...3 1.1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Side 1 af 18 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 18 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Referat Organisationsbestyrelsen mandag den 1. september 2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af protokol...3 1.1 Bestyrelsesmøde den 16.06.2014...3

Læs mere

Side 1 af 18 Kolstrup Boligforening

Side 1 af 18 Kolstrup Boligforening Ekstern Referat Onsdag den 22.04.2015, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 1 Godkendelse af protokol...4 1.1 Bestyrelsesmøde den 18.02.2015...4 1.2 Fremlæggelse af revisionsprotokol...4

Læs mere

Side 1 af 19 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 19 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Referat Organisationsbestyrelsen Mandag den 24. august 2015, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1 Sager til endelig godkendelse...3 2 Sager til drøftelse og endelig

Læs mere

Side 1 af 11 Toftlund Andels Boligforening

Side 1 af 11 Toftlund Andels Boligforening , Ekstern Referat Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 02. februar 2015, kl. 16.00 Søndergade 13 - Toftlund Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af protokol...3 1.1 Bestyrelsesmøde den 08.12.2014...3

Læs mere

Side 1 af 19 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 19 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Referat Organisationsbestyrelsen Onsdag den 24. juni 2015, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1 Sager til endelig godkendelse...3 2 Sager til drøftelse og endelig

Læs mere

Referat Kolstrup Boligforening Onsdag den 18.06.2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa

Referat Kolstrup Boligforening Onsdag den 18.06.2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Referat Onsdag den 18.06.2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 1 Godkendelse af protokol...3 1.1 Bestyrelsesmøde den 14.04.2014 fælles med AAAB...3 1.2 Fremlæggelse

Læs mere

EKSTERN Referat Kolstrup Boligforening Onsdag den 18.02.2015, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa. Top. Side 1 af 21 Kolstrup Boligforening

EKSTERN Referat Kolstrup Boligforening Onsdag den 18.02.2015, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa. Top. Side 1 af 21 Kolstrup Boligforening EKSTERN Referat Onsdag den 18.02.2015, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1 1 Godkendelse af protokol...4 1.1 Bestyrelsesmøde den 25.08.2014...4 1.2 Fremlæggelse af revisionsprotokol...4

Læs mere

Mandag den 14. december 2015, kl Humlehaven 4 - Aabenraa

Mandag den 14. december 2015, kl Humlehaven 4 - Aabenraa Intern Referat Kolstrup Boligforening Aabenraa Andelsboligforening Mandag den 14. december 2015, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 1 Godkendelse af referat...3 2 2 Foreningsanliggender...3

Læs mere

Mandag den 15. december 2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa

Mandag den 15. december 2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Ekstern Referat Aabenraa Andelsboligforening Mandag den 15. december 2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 1 Godkendelse af referat...3 2 2 Foreningsanliggender...3

Læs mere

Side 1 af 19 Kolstrup Boligforening

Side 1 af 19 Kolstrup Boligforening ekstern Referat Mandag den 25.08.2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1 1 Godkendelse af protokol...3 1.1 Bestyrelsesmøde den 18.06.2014...3 1.2 Fremlæggelse af revisionsprotokol...4

Læs mere

Side 1 af 19 Kolstrup Boligforening

Side 1 af 19 Kolstrup Boligforening Ekstern Referat Mandag den 15.06.2015, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1 1 Godkendelse af protokol...4 1.1 Bestyrelsesmøde den 22.04.2015...4 1.2 Revisionsprotokol...4

Læs mere

Referat Sønderborg Andelsboligforening Tirsdag den 13. januar 2015, kl. 16.00 Bygtoften 2 - Sønderborg

Referat Sønderborg Andelsboligforening Tirsdag den 13. januar 2015, kl. 16.00 Bygtoften 2 - Sønderborg Referat Tirsdag den 13. januar 2015, kl. 16.00 Bygtoften 2 - Sønderborg Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1.Godkendelse af protokol...2 2.Efterretningssager...3 3.Landsbyggefondsmidler...4 4.Renoverings-/Byggeskadesager...5

Læs mere

Side 1 af 18 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 18 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Dagsorden Organisationsbestyrelsen Torsdag den 2. februar 2017, kl. 17.00 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Sager til endelig godkendelse...3 2 Efterretningssager...3 3

Læs mere

Side 1 af 19 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 19 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Referat Organisationsbestyrelsen Onsdag den 11. november 2015, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Top Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1 Sager til endelig godkendelse...3 2 Efterretningssager...3

Læs mere

Side 1 af 19 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 19 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Referat Organisationsbestyrelsen Torsdag den 2. februar 2017, kl. 17.00 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1 Sager til endelig godkendelse...3 2 Efterretningssager...3 3 Landsbyggefondsmidler

Læs mere

Side 1 af 18 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 18 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Referat Organisationsbestyrelsen Onsdag den 2. november 2016, kl. 17.00 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Sager til endelig godkendelse...3 2 Efterretningssager...3 3 Landsbyggefondsmidler

Læs mere

Side 1 af 19 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 19 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Referat Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 27. april 2017, kl. 17.00 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1 Sager til endelig godkendelse...3 2 Efterretningssager...4

Læs mere

Side 1 af 19 Kolstrup Boligforening

Side 1 af 19 Kolstrup Boligforening Ekstern Dagsorden Onsdag den 1. marts 2017, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 19 Top Indholdsfortegnelse 1 1 Sager til endelig godkendelse...3 2 2 Efterretningssager...3 3 3 Landsbyggefondsmidler

Læs mere

Referat Sønderborg Andelsboligforening Tirsdag den 9. juni 2015, kl. 16.00 Bygtoften 2 - Sønderborg

Referat Sønderborg Andelsboligforening Tirsdag den 9. juni 2015, kl. 16.00 Bygtoften 2 - Sønderborg Referat Tirsdag den 9. juni 2015, kl. 16.00 Bygtoften 2 - Sønderborg Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1.Godkendelse af protokol...3 2.Efterretningssager...3 3.Landsbyggefondsmidler...4 4.Renoverings-/Byggeskadesager...4

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Gråsten Andelsboligforening onsdag den 12. oktober 2016, kl Ahlefeldvej 1 - Gråsten

Referat Bestyrelsesmøde Gråsten Andelsboligforening onsdag den 12. oktober 2016, kl Ahlefeldvej 1 - Gråsten Referat Bestyrelsesmøde onsdag den 12. oktober 2016, kl. 17.00 Ahlefeldvej 1 - Gråsten Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af referat... 2 2 Bestyrelsesanliggender...2 3 Økonomi pr. dags dato...5

Læs mere

Referat Tønder Andelsboligforening Mandag den 1. december 2014, kl. 16.00 Torvet 2 - Tønder. Tønder Andelsboligforening.

Referat Tønder Andelsboligforening Mandag den 1. december 2014, kl. 16.00 Torvet 2 - Tønder. Tønder Andelsboligforening. Referat Mandag den 1. december 2014, kl. 16.00 Torvet 2 - Tønder Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1.Godkendelse af referat...4 1.1.Bestyrelsesmøde den 15. september 2014...4 2.Efterretningssager...4 2.1.Totalt

Læs mere

Side 1 af 18 Kolstrup Boligforening

Side 1 af 18 Kolstrup Boligforening Ekstern Referat Onsdag den 9. november 2016, kl. 14.00 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 18 Top Indholdsfortegnelse 1 1 Sager til endelig godkendelse...3 2 2 Efterretningssager...3 3 3 Landsbyggefondsmidler

Læs mere

Referat Tønder Andelsboligforening Onsdag den 21. maj 2014, kl Torvet 2 - Tønder. Tønder Andelsboligforening. Side 1 af 14

Referat Tønder Andelsboligforening Onsdag den 21. maj 2014, kl Torvet 2 - Tønder. Tønder Andelsboligforening. Side 1 af 14 Referat Onsdag den 21. maj 2014, kl. 16.00 Torvet 2 - Tønder Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1.Godkendelse af referat...4 1.1.Bestyrelsesmøde den 22. april 2014...4 2.Efterretningssager...4 2.1.Totalt

Læs mere

Side 1 af 20 Kolstrup Boligforening

Side 1 af 20 Kolstrup Boligforening Ekstern Referat Mandag den 02. november 2015, kl. 08.00 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 1 Godkendelse af protokol...3 2 2 Efterretningssager...3 3 3 Landsbyggefondsmidler m.v...4

Læs mere

Referat Sønderborg Andelsboligforening Tirsdag den 4. november 2014, kl. 16.00 Bygtoften 2 - Sønderborg

Referat Sønderborg Andelsboligforening Tirsdag den 4. november 2014, kl. 16.00 Bygtoften 2 - Sønderborg Referat Tirsdag den 4. november 2014, kl. 16.00 Bygtoften 2 - Sønderborg Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1.Godkendelse af protokol...3 1.1.Bestyrelsesmøde den 7. oktober 2014...3 2.Efterretningssager...4

Læs mere

Referat Sønderborg Andelsboligforening Tirsdag den 3. november 2015, kl. 14.00 Bygtoften 2 - Sønderborg

Referat Sønderborg Andelsboligforening Tirsdag den 3. november 2015, kl. 14.00 Bygtoften 2 - Sønderborg Referat Tirsdag den 3. november 2015, kl. 14.00 Bygtoften 2 - Sønderborg Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1.Godkendelse af protokol...3 2.Efterretningssager...3 3.Landsbyggefondsmidler...4 4.Dispositionsfonden...4

Læs mere

Side 1 af 21 Kolstrup Boligforening

Side 1 af 21 Kolstrup Boligforening Ekstern Referat Onsdag den 15. juni 2016, kl. 14.00 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1 1 Sager til endelig godkendelse...3 2 2 Efterretningssager...3 3 3 Landsbyggefondsmidler m.v...4

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Gråsten Andelsboligforening onsdag den 7. september, kl Ahlefeldvej 1 - Gråsten

Referat Bestyrelsesmøde Gråsten Andelsboligforening onsdag den 7. september, kl Ahlefeldvej 1 - Gråsten Referat Bestyrelsesmøde onsdag den 7. september, kl. 17.00 Ahlefeldvej 1 - Gråsten Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af referat... 3 2 Bestyrelsesanliggender...3 3 Økonomi pr. dags dato...4

Læs mere

Referat Tønder Andelsboligforening Mandag den 29. august 2016, kl Torvet 2 - Tønder

Referat Tønder Andelsboligforening Mandag den 29. august 2016, kl Torvet 2 - Tønder Referat Mandag den 29. august 2016, kl. 14.00 Torvet 2 - Tønder Side 1 af 14 Top Indholdsfortegnelse 1.Godkendelse af referat...3 2.Efterretningssager...3 3.Landsbyggefondsmidler...4 4.Renoverings-/Byggeskadesager...5

Læs mere

Refeat Organisationsbestyrelsesmøde Gråsten Andelsboligforening tirsdag den 9. august 2016, kl Ahlefeldvej 1 - Gråsten

Refeat Organisationsbestyrelsesmøde Gråsten Andelsboligforening tirsdag den 9. august 2016, kl Ahlefeldvej 1 - Gråsten Refeat Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. august 2016, kl. 17.00 Ahlefeldvej 1 - Gråsten Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Forretningsorden for bestyrelsen...3 2 Underskrivelse af diverse papirer...3

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat Sønderborg Andelsboligforening Onsdag den 6. maj 2015, kl Bygtoften 2 - Sønderborg

Referat Sønderborg Andelsboligforening Onsdag den 6. maj 2015, kl Bygtoften 2 - Sønderborg Referat Onsdag den 6. maj 2015, kl. 16.00 Bygtoften 2 - Sønderborg Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1.Godkendelse af protokol...3 2.Efterretningssager...3 3.Landsbyggefondsmidler...4 4.Renoverings-/Byggeskadesager...5

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat Sønderborg Andelsboligforening Tirsdag den 7. juni 2016, kl !!! Bygtoften 2 - Sønderborg

Referat Sønderborg Andelsboligforening Tirsdag den 7. juni 2016, kl !!! Bygtoften 2 - Sønderborg Referat Tirsdag den 7. juni 2016, kl. 16.00!!! Bygtoften 2 - Sønderborg Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse 1.Godkendelse af protokol...3 2.Bestyrelsesevaluering...3 3.Efterretningssager...4 4.Landsbyggefondsmidler...4

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2015 blev

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13. december 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. november

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften Kan bæerdygtig boligrenovering betale sig.

Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften Kan bæerdygtig boligrenovering betale sig. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. august 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. februar, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar blev godkendt

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30. Side 191/5 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Aase Andersen, Arne Olesen, Michael Jørgensen, Henny Rasmussen,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Torsdag den 5. februar 2015 kl. 16.00 PS! Vi mødes Kærvej 120 ved Børnehaven for at se hyblerne, hvorefter vi kører til kontoret. Af hensyn til mødedeltagernes

Læs mere

Mødetid: Bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 kl Mødedeltagere: Anders Lange Andersen AA Britt Kisak Baumhauer Dorte Kjær Lauridsen

Mødetid: Bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 kl Mødedeltagere: Anders Lange Andersen AA Britt Kisak Baumhauer Dorte Kjær Lauridsen Boligorganisationen Grønnevangen, Kolding Boligorganisationen Grønnevangen - Bestyrelsesmøde Mødetid: Bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Fælleshuset, Solsikkehaven, Kolding

Læs mere

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014.

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013, kl. 18.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 21. august

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 27. juni 2014

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde.

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. -1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde, som afholdes Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. Varde, den 19. juli

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 side nr. 119 Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud: Administrationen: Chris Cully Erling Sørensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Irene Madsen Graver Vicky

Læs mere

Side 1 af 16 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 16 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Referat Organisationsbestyrelsesmøde Aabenraa Torsdag den 29. juni 217, kl. 17. Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 16 Aabenraa Indholdsfortegnelse 1 Sager til endelig godkendelse...3 2 Efterretningssager...3

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. november 2011, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Henny Rasmussen, Aase

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Løgumkloster Andelsboligforening

Løgumkloster Andelsboligforening Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 29. juni 2016, på Central Hotel: Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 14. juni 2016. Mødt var hele bestyrelsen. Endvidere deltog fra DALBO a.m.b.a. Carsten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 28. JANUAR 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 28. JANUAR 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat Sønderborg Andelsboligforening Mandag den 9. maj 2016, kl Bygtoften 2 - Sønderborg

Referat Sønderborg Andelsboligforening Mandag den 9. maj 2016, kl Bygtoften 2 - Sønderborg Referat Mandag den 9. maj 2016, kl. 16.00 Bygtoften 2 - Sønderborg Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1.Godkendelse af protokol...3 2.Årsregnskab 2015 - Hovedforeningen...3 3.Bestyrelsesevaluering...4 4.Efterretningssager...5

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. oktober 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Løgumkloster Andelsboligforening

Løgumkloster Andelsboligforening Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 4. februar 2015, på foreningens kontor: Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 26. januar 2015. Mødt var hele bestyrelsen. Endvidere deltog fra DALBO a.m.b.a.

Læs mere

Ungdomsbo. Indhold: Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 153 af 11. november 2013. 2. Revisionsprotokollat side 617. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Indhold: Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 153 af 11. november 2013. 2. Revisionsprotokollat side 617. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 154, onsdag den 11. december 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (afbud) (BS) Næstformand

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Løgumkloster Andelsboligforening

Løgumkloster Andelsboligforening Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 15. april 2015, på foreningens kontor: Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 8. april 2015. Mødt var hele bestyrelsen. Endvidere deltog fra DALBO a.m.b.a.

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere