bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt"

Transkript

1 bulletin # 85 /2011 Nordisk Konservator Forbund Danmark Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt Kulturarv PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1

2 Indholdsfortegnelse Leder: Ny regering nye tider?... 3 Interview med Anne-Louise Sommer: Summen af det gode.4 Formidling af viden om bevaring af digital kulturarv... 6 Københavns Museum, maj Tidligere rektor på Konservatorskolen H.P. Pedersen... 8 NKF-dk Medlemskab Why Plastics are fantastic! Portrætinterview: Helge Brinch Madsen Sommerens katastrofer Om kopiering af grundlovene Emnegrupper Abstracts fra Konservatorskolen NKF-dk Generalforsamling, d. 7. maj NKF-dk Emnegrupper E.C.C.O. 20-års jubilæum og generalforsamling NKF-dk bestyrelse Karen Borchersen Formand Tlf Maj Rygaard Næstformand Tlf Maj Ringgaard Kasserer Tlf Suppleanter: Torben Ernst Carsten Korthauer Katja Storkholm Arrangementansvarlig Tlf Eva Therkildsen Bestyrelsesmedlem Tlf Repræsentant i E.C.C.O.: Johanne Velling Revisorer: Filiz Kuvvetli Susan Ritterband Hjemmeside: Henvendelser om medlemsskab skal ske til medlemmer af bestyrelsen Information Bulletin udkommer to gange om året. Næste deadline er 1. februar Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Forsidefoto: Labyrinten i Art City på Roskilde Festival. Der males med spraymaling på polyethylenplast bag ved seniorforsker Yvonne Shashouas workshop. Foto: Kunstpiloterne, SMK. Ansvarshavende redaktør: Karen Borchersen Konservatorskolen Esplanaden 34, 1263 Kbh. K ISSN nr Oplag: 400 Tryk: GP-TRYK A/S Redaktion: Karen Borchersen Torben Ernst Anne Marie Eriksen Maiken Ploug Riisom Karen Elise Henningsen Korrektur: Signe Skriver Hedegaard Annoncer: Katja Storkholm Husk at fortælle, at du har set annoncen i Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Indlæg til Bulletin sendes uformateret på CD eller via til den ansvarshavende redaktør. Forbundsrådet Forbundsrådsordfører: Tina Lindgren arkki Redaktør af Meddelelser om Konservering: Maj Stief Aistrup Fælles Nordisk hjemmeside: E.C.C.O. E.C.C.O. Reports kan læses på nkf-dk s hjemmeside: 2xx BULLETIN

3 Leder Ny regering nye tider? Af Karen Borchersen Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Foto: Susan Gregers Jensen Efter folketingsvalget har Danmark nu fået ny regering. I hele konserveringsverdenen har vi gået og ventet spændt på, hvem der nu blev vores minister. Vi har fået en minister, som jeg mest har hørt ytre sig om nedlæggelse af symfoniorkestre. På Konservatorskolen som jo nu er en del af KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) - har man i sagens natur også fået ny minister, der er jo kommet ny regering, men regeringspartierne har valgt at strukturere helt om omkring videregående uddannelser. Derfor er de kulturministerielle uddannelser nu blevet delt om det er fordi nogle driver forskning og andre ikke, eller om det er fordi nogle kræver en gymnasial uddannelse og andre ikke, er ikke gået op for mig, men et faktum er, at fire uddannelsesinstitutioner fra Kulturministeriet, og et ukendt antal fra Undervisningsministeriet samt en enkelt fra Erhvervsministeriet er blevet overført til det nye Uddannelsesministerium tidligere Videnskabsministeriet. Hvad det har af betydning, kan vi ikke forudse nu. Konservatorskolen og de andre fusionerede skoler har haft et turbulent På de to seneste generalforsamlinger har vi diskuteret vores nye medlemsstype (ordinært +E.C.C.O.). Vores nordiske kolleger synes, det er en interessant vej vi går, men mener sig endnu ikke klar til det. Til forbundsrådsmødet i september var der repræsentanter fra tre sektioner med afgang fra Konservatorskolen. Disse fem personer har alle taget kandidatuddannelsen. I NKF-dk har en meget stor del af medlemmerne en fem-årig uddannelse. Men som Ulf Brunne, formand for NKF-S, gjorde opmærksom på, så varer det nok et stykke tid, før de andre sektioner opgraderer deres medlemskategorier, da der vil gå en del år før konservatorer med fem års uddannelse er almindelige dér. Af samme årsag har vi i NKF-dk ingen planer om at afskaffe det ordinære medlemskab for konservatorer med tre års uddannelse. Status er, at det i Sverige nu er muligt ligesom i Danmark at tage en to-årig overbygning der har tidligere været 1-årig overbygning på uddannelsen i Göteborg. Møbeluddannelsen på Carl Malmsteen Skole i Stockholm har iværksat sin egen kandidatuddannelse, men samarbejder også med skolen i København. Den norske konservatoruddannelse er i princippet fem årig (en bachelor i kultur- og samfunnsfag samt en master i konservering), Den finske er fireårig med mulighed for en 1-årig master. Det diskuteredes, om vi bør henvise til E.C.C.O. s guidelines og til ICOM s etiske regler i vores fælles vedtægter (Stadgar). Det er mit indtryk, at der er grøde i samarbejdet. BULLETIN 3

4 Interview med Anne-Louise Sommer Summen af det gode Af Karen Elise Henningsen D. 2. juni i år blev Konservatorskolen fusioneret med Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Designskole under den fælles betegnelse Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). Skolen skal ledes af en bestyrelse, som består af 13 mand, 6 interne og 7 eksterne. Et af de 7 eksterne medlemmer er Anne-Louise Sommer, som er tidligere rektor for Designskolen og pr. 1. september ny direktør for Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet). Anne- Louise er interessant at interviewe, fordi hun både har været med før og under fusionen og nu fortsat vil være med som bestyrelsesmedlem. Desuden kan hun modsat de tre bestyrelsesmedlemmer, som er inden for faget, Mikkel Scharff, Jesper Stub Johnsen og studenterrepræsentant Julie Kofod Hansen se Konservatorskolen udefra. Jeg mødte Anne-Louise på hendes nye kontor til en snak om forventningerne til det fremtidige samarbejde mellem skolerne. Hej Anne-Louise, sikke et fantastisk kontor! Ja, er det ikke skønt! Jeg sidder simpelthen ved Staunings gamle skrivebord! Jeg er utroligt glad for mit nye job, men også meget glad for at være udvalgt til at være i bestyrelsen for KADK, for det er simpelthen så stort og så spændende, at jeg ville være ked af at skulle slippe det helt. Ja, du har været med hele vejen. Kan du sige et par ord om processen? Ja, Designskolen og Arkitektskolen havde arbejdet med detaljerne i fusionen i mere end et år, da det pludselig omkring årsskiftet 2010/11 viste sig, at Konservatorskolen også skulle med. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at beslutningen i starten var økonomisk funderet, da Konservatorskolen ansås for at være for lille til at opretholde de fornødne administrative opgaver. Dette, mener jeg, altid er et meget dårligt argument for en fusion især når det gælder en uddannelsesinstitution. Derfor var der også en hel masse tilkendegivelser fra Konservatorskolen, som ikke var interesserede i fusionen. Men selvom fusionen fik et lidt besynderligt afsæt, endte vi tre rektorer med at snakke om, at man måske ikke behøvede den økonomiske og administrative begrundelse, for der var i virkeligheden rigtig mange muligheder for samarbejde og synergi mellem de tre skoler. Dette resulterede hurtigt i en positiv og konstruktiv holdning, så vi kunne fokusere på det vigtigste og hurtigt få inddraget Konservatorskolen i processen. Udgangspunktet for fusionen har hele tiden været at undersøge best practice. Dvs. hvem har gode erfaringer og kompetencer, og så finde summen af det gode og bære det videre, så man får en styrket organisation i forhold til det, hver enkelt har haft hidtil. Det lyder jo godt. Hvor meget vidste du egentlig om Konservatorskolen før fusionen? Jeg må indrømme, at jeg ikke vidste så meget, og den smule, jeg vidste, kunne føres tilbage til sidst i 1980 erne, hvor jeg underviste på Kunsthistorie på Københavns Universitet, og hvor Kunsthistorie lå på Esplanaden sammen med Konservatorskolen. Nu ved jeg selvfølgelig meget mere. Har du så fået en ændret opfattelse af Konservatorskolen? Ja, det er klart. Med øget viden kommer som regel også en ændret opfattelse, som er mere nuanceret og mere dybgående. Men jeg må nok sige, at jeg altid har haft et billede af Konservatorskolen som en fantastisk uddannelse og en fantastisk skole, som er meget stærk især på det forskningsmæssige område og også, hvad angår internationalt samarbejde. Begge dele er styrker, som Arkitektskolen og Designskolen har set som nogle meget positive sidegevinster ved det udvidede samarbejde. Konservatorskolen har simpelthen en længere tradition for forskning på højeste niveau end både Designskolen og Arkitektskolen. Hvordan ser du forskelle og ligheder for de tre skoler? Konservatorskolen er meget interessant, for den rummer en uddannelse og en forskning, som hviler på tre ben; den kunst- og kulturhistoriske dimension, den naturvidenskabelige dimension og den håndværksmæssige dimension. På den måde ligner den både Design- og Arkitektskolen. Bortset fra den naturvidenskabelige dimension, den hardcore fysisk-kemiske tilgang til materialerne, som er ny men bestemt ikke uinteressant for de to andre skoler. En anden lighed er, at alle tre skoler har flere specialiseringsgrene. Konservatorskolen har fem forskellige specialeområder og Designskolen har otte forskellige specialeområder, som er meget, meget forskellige. Dette giver en styrke i form af en diversitet og mulighed for tværfaglige sammensætninger, selv om man også har sin dybe specialisering. Endelig har de tre skoler gennemgået nogle beslægtede processer, idet de alle er gået fra at være funderet i en håndværkstradition til at være akademiske institutioner. Så på den måde er der virkelig mange sammenfald og grundlæggende ikke så mange forskelle. Hvis du alligevel skal nævne et par væsentlige forskelle? Ja, hvis man f.eks. sammenligner designuddannelsen og designerens virke med konservatorens, er der en umiddelbar forskel ved, at designerens arbejde er rettet mod både nutiden og fremtiden på en anden måde en konservatorens. På Designskolen havde vi en periode et slogan, der lød Designing the future og det rammer nok meget fint den opfattelse, mange har af, at designeren skal skabe rammerne for fremtiden og skabe løsninger i forhold til fremtidens ændrede behov. Der kan man nok i højere grad tale om, at konservatorer skal fastholde historiske udtryk fra skiftende epoker gennem konserveringen - altså en bevaringsdisciplin snarere end en forandringsdisciplin. Hvordan skal forskelle og ligheder så omsættes til samarbejde i praksis? Vil f.eks. Designskolen i praksis kunne drage nytte af Konservatorskolens mere naturvidenskabelige tilgang til materialer? Det vil jeg bestemt tro, at man kan på mange niveauer. F.eks. vil det være meget oplagt at udveksle undervisere og afholde fælles kurser og lignende. Man skal selvfølgelig huske på, at det mere er en administrativ fusion end en faglig. Altså konstruktionen er jo, at der stadig er tale om tre skoler. Dvs. at tre tidligere institutioner er blevet til én institution, som har tre selvstændige, mere eller mindre autonome skoler. Så en konservatoruddannelse vedbliver at være en konservatoruddannelse, som vi kender den. Men jeg tror, at der meget hurtigt vil komme en masse samarbejde. Lad mig i hvert fald sige det sådan, at jeg håber, at det udvidede samarbejde bliver en realitet, for ellers er der da meget ved fusionen, der ikke fuldbyrdes efter de intentioner, der har været. På et område som forskning vil det vel også være oplagt, at de tre skoler samarbejder? Ja, forskning bør være et af de første steder, 4 BULLETIN

5 man udvikler samarbejdet. Netop forskning er jo i sin natur grænseoverskridende, og tværfaglighed og tværfagligt samarbejde er jo virkelig oppe i tiden og noget, der ofte kommer ekstraordinære forskningsresultater ud af. Det er folk på de tre skoler virkelig interesserede i, og der er allerede en masse initiativer i gang. I næste måned (oktober, red.) kommer der f.eks. en form for match making event for forskerne ved de tre skoler, hvor de kan møde hinanden, der kommer inspirationsindlæg, og de kan lære, hvad hinanden arbejder med. Derudover er der lige kommet en ekstra bevilling fra Kulturministeriet til den fusionerede institution. Det er netop penge, som skal gå til tværgående forskningsprojekter, så der er mulighed for at igangsætte nogle initiativer af forskningskarakter mellem de tre skoler. Og det er jo rigtig godt, at der er nogle penge at gøre godt med. Ellers er det jo ofte sådan, at Fint, I finder ud af noget, men det bliver sjældent virkelighed, hvis der ikke er mulighed for f.eks. at afholde seminarer og konferencer, udfærdige publikationer eller tilknytte eksterne folk, som kan være det der missing link, der får det hele til at hænge sammen. Designskolen er flyttet ud på Holmen, hvilket må være med til at fremme samarbejdet mellem Arkitekt- og Designskolen. Skal Konservatorskolen også flytte? Nej, Konservatorskolen skal ikke flytte. Dels fordi der ikke er plads derude, men også fordi det vil være enormt bekosteligt at flytte Konservatorskolens værksteder. Det virker umiddelbart ærgerligt for Konservatorskolen. Man havde ellers kunnet forestille sig, at man kunne være fælles om flere faciliteter som f.eks. værksteder og kantine... Ja, det er rigtigt. Men det er der stadig rig mulighed for. Det tager jo ikke mere end to minutter med havnebussen, så er man der. Jeg har hørt, at Konservatorskolens studerende kommer i kantinen, og at der er mulighed for fælles fester, festudvalg og lignende. De studerende er generelt rigtig glade for fusionen. Studerende er jo altid glade, når der kommer lidt mere energi ind i tingene, flere at mødes med osv. I forhold til værksteder, er der lavet en aftale om, at mange af værkstederne er åbne for andre, både undervisere og studerende, når der ikke er undervisning. Og så er det jo oplagt på sigt at udvikle fælles faciliteter. F.eks. vil man gerne skabe ét stort superværkstedsområde med fælles værksteder. Anne-Louise Sommer, forhenværende rektor på Danmarks Designskole og nuværende eksternt medlem af bestyrelsen for KADK. Konservatorskolen er meget lille i forhold til de to andre skoler. Er der ikke en risiko for, at den vil blive nedprioriteret? Der er meget stor respekt om Konservatorskolen. Stor faglig integritet. Man har set alle Konservatorskolens mange kvaliteter og store potentialer og vil gerne lære noget omkring de ting, man ikke er stærke nok i f.eks. det forskningsmæssige og det tværgående perspektiv (humaniora, naturvidenskab og håndværk). Så det mener jeg slet ikke, at man skal være bange for! Hvordan med konservatorfaget mere generelt? Kan man tænke sig, at fusionen vil få en mærkbar konsekvens for faget og altså ikke kun for skolen? Ja, ligesom jeg forestiller mig, at Konservatorskolens fine forskningstradition og høje standing vil kunne smitte af på Design- og Arkitektskolen, vil man også kunne forestille sig, at Designskolens og Arkitektskolens måske mere kreative og dynamiske tilgang vil kunne smitte af på Konservatorskolen og dermed også give et mere eller mindre ændret syn på faget i offentligheden. Designskolen og Arkitekskolen er måske også mere offensive i en samfundsmæssig kontekst, hvilket også kunne smitte positivt af på Konservatorskolen og faget generelt. Det er jo heller ikke noget tilfælde, at du starter med at spørge om, hvor meget jeg ved om konservatoruddannelsen. Det er jo en uddannelse, som folk generelt ikke ved så meget om, og jeg tror i hvert fald, at man vil kunne forvente en øget viden om og interesse for faget efter fusionen. Og jf. den mere viden også et ændret billede. Mener du dermed, at man på den ene side kan tænke sig et ændret syn på faget men måske også en reel ændring i faget? Ja, det kan man ikke udelukke. Faget kan blive inspireret. Der kan ske noget i selvbevidstheden. Hele restaurerings- og fredningsaspektet hvis man kigger på det historisk er jo også noget som har ændret sig rigtig meget gennem tiderne. Så ja, fagene er hele tiden i udvikling og vil muligvis komme til at påvirke hinanden. Faglighed er jo dynamisk, det er ikke noget, der bare er. I udlandet er konservatorskolerne typisk knyttet til universiteter frem for til de kunstneriske uddannelser, hvilket må give en anden form for påvirkning... Ja, arkitektuddannelsen i Danmark er også meget anderledes end i udlandet, hvor den typisk ligger i forbindelse med tekniske universiteter. Så ja, denne konstruktion med den kunstneriske fundering er ret unik for Danmark. I har haft det første bestyrelsesmøde. Kan du give et bud på en kommende rektor? Bestyrelsen har kun indledende snakket om, hvilke kompetencer en kommende rektor bør besidde, men det centrale er, at der er tre fagligheder, der mødes og kun én rektor. Som jeg ser det, bør man foretrække en person med massiv ledelses- og organisatorisk erfaring, optimalt en person med erfaring fra en uddannelses- og forskningsinstitution. Som jeg ser det, er det forskningsaspektet, der primært binder de tre skoler sammen. Derudover bør det være en person som på én gang er visionær, men som også besidder evnen til at forholde sig til en kultur- og traditionsbåret uddannelsesinstitution og som ikke tror, at alting skal ændres over night. Den lader vi stå og glæder os til at følge op på den fusionerede skole måske med et rektor-interview i et af de kommende numre af Bulletin for at se om summen af det gode holder stik. Tak for snakken! BULLETIN 5

6 Formidling af viden om bevaring af digital kulturarv Af Ulla Bøgvad Kejser, Det Kongelige Bibliotek Kulturbevaringsinstitutioner står i stigende grad over for at skulle bevare digitale materialer. 0 erne og 1 erne strømmer ind i institutionerne via indsamling/aflevering, ved digitalisering af eksisterende samlinger og gennem dokumentation af samlingerne f.eks. i form af konserveringsjournaler og billeddokumentation. Men hvordan undgår man at miste digital information, og hvordan sikrer man, at data kan læses og forstås over tid - trods den hastige teknologiske udvikling? Det og mange andre spørgsmål om bevaring af digital information giver hjemmesiden svar på. Hjemmesiden, der har været i luften siden slutningen af 2010, drives i fællesskab af Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Statens Arkiver, der alle har lang erfaring med bevaring af digital kulturarv. Siden henvender sig først og fremmest til andre arkiver, biblioteker og museer, der skal bevare digitale samlinger. Men private organisationer og virksomheder med et forretningsmæssigt behov for sikring af deres investeringer i digitale ressourcer kan også hente inspiration på siden. Ligesom borgere, der f.eks. gerne vil sikre deres digitale billeder og videoklip, kan få ideer til, hvad man skal tænke over, og hvad man kan gøre for at bevare digitale minder. En redaktionsgruppe tilrettelægger løbende indholdet på hjemmesiden og sørger for, at artikler om de mange aspekter og udfordringer inden for emnet digital bevaring bliver taget op. Der er både artikler, der giver konkrete råd om en række tekniske aspekter, som bør overvejes i forbindelse med planlægning og gennemførsel af digital bevaring som f.eks. valg af formater og bevaringsmetode, og artikler, der går i dybden med lovgivningsmæssige og organisatoriske forhold omkring digital bevaring. På hjemmesiden findes også en ordbog med forklaring af en række centrale begreber inden for digital bevaring, en oversigt over bevaringsværktøjer samt links til udvalgte publikationer, organisationer, projekter m.m. med relation til digital bevaring. Digital bevaringssystem. Illustration: Hjemmesiden udgives under Creative Commons Attribution 2.5 Denmark creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk/ og det betyder, at man frit kan benytte både tekster og illustrationer, så længe angives som kilde. Hvis du har spørgsmål eller forslag til emner, du ønsker taget op, eller en viden inden for digital bevaring, som du gerne vil dele med andre brugere af hjemmesiden, er du meget velkommen til at sende et oplæg til redaktionen på Hvilket lagringsmedie er bedst? Illustration: En vigtig opgave for redaktionen består i at indsamle og formidle nyheder og aktuelle begivenheder inden for digital bevaring. Redaktionen overvåger derfor løbende en række internationale hjemmesider, diskussionslister og blogs og forsøger på en ugentlig basis at viderebringe nogle af de mest relevante indlæg. Man kan holde sig orienteret om nyheder og begivenheder inden for digital bevaring ved at tilmelde sig hjemmesidens nyhedsbrev, som udkommer en gang om måneden. I tidens ånd er der også etableret en Facebookside: Hjemmesiden har mellem 10 og 30 besøg om dagen. Museal bevaringsstrategi. Illustration: 6 BULLETIN

7 NKF-dk Københavns Museum, maj 2011 Af Susan Ritterband En solskinsdag i begyndelsen af maj mødtes mange dejlige kollegaer til en omvisning på Københavns Museums udstilling om At blive københavner. Vi var så mange, at gruppen måtte deles i to. Den ventende gruppe fulgte med museets konservator Nicole Rehné ind i nogle af de lokaler, hvor hun arbejder. Hun fortalte, at Metrofundene, som dukker op under udgravningerne af den nye metrostrækning, indleveres til Københavns Museum for at blive dokumenteret og registreret. Hendes opgave er at holde genstandene stabile under denne fase og stå for den præventive konservering. Museet konserverer ikke selv, men har en aftale med Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Udstillingen At blive københavner er vigtig i denne tid, hvor visse mennesker, mener det er så væsentligt at bevare det, der er særegent dansk. Men dette såkaldte særegne danske stammer ofte oprindeligt fra andre steder i verden. Indvandring har stor betydning for en dynamisk udvikling af nye ideer, og dette viser udstillingen på en fin måde eksemplificeret gennem indvandringen til København. Indvandrere til Købehavn er ud over mennesker fra andre lande også folk fra både oplandet og andre egne af Danmark. Derfor er de fleste københavnere ikke født i København, hvilket jeg i første omgang blev overrasket over. Men hvis man i bogstaveligste forstand forstår København som inden for kommunegrænsen, så giver det mening. Jeg er f.eks. selv født i en forstand til København, men flyttede som voksen til kommunen. En fin video med skuespilleren Janus Babil Bakvawa, som er født i København, viser, hvordan omverdenen opfattede ham som araber, og med ét teede han sig, som han troede, arabere gjorde, indtil det gik op for ham, at han ikke var ærlig. Han var og er københavner, men føler sig ikke som dansker. Det er trist, at omverden har så stor betydning for ens selvforståelse, og at det kræver meget bevidstgørelse og selvtillid at frigøre sig. Interessant er det også, at det er lettere at identificere sig med kulturen i en by end med landet som sådan. Udstillingen informerer i montrer om forskellige grupper af immigranter som f.eks. jøder, tyskere og amagerhollændere. Endvidere er der givet plads til, at forskellige indvandrere har kunnet fortælle brudstykker af deres ankomst til og integration i København og vise genstande, som har haft betydning for denne proces. F.eks. blev en iraner, der indvandrede til byen i 1995, integreret gennem sin karate. Han udstiller flere fotografier, som viser karatesporten. Der er meget at læse, høre, se og blive klog på, hvis man vil vide noget om indvandringen til København. Udstillingen varer året ud og kan anbefales. Efter udstillingsbesøget okkuperede denne anarkistiske gruppe af konservatorer græsplanen bagved museet, hvor frokosten blev indtaget ved borde og stole, som vi helt ulovligt snuppede fra en restaurant overfor. Efter et stykke tid blev vi pænt bedt om stille borde og stole på plads og fjerne os selv, hvilket vi nødtvunget gjorde. Tak til NKF-dk s bestyrelse for organisering af dette fine arrangement og indkøb af lækre sandwich til frokost. HUSK Bliv Ordinært eller Ordinært+E.C.C.O. medlem Ansøgninger behandles hvert år på den ordinære generalforsamling og skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder før generalforsamlingen. dvs. før 1. februar. Bemærk at ansøgeren selv er ansvarlig for at dokumentere uddannelse og erhvervserfaring, og at man først kan indsende ansøgningen om medlemskab, når man mener sig kvalificeret. RABAT Pensionistkontingent er for medlemmer der pga. alder er uden for aktiv tjeneste (bestyrelsen har sat grænsen til 65 år). Ansøgning om overførsel til pensionistkontingent stiles til bestyrelsen. På billedet fra 1908 ses den lille pige Alberta fra Vestindien, der høres i lektien i Vajsenhusets Skole. Foto fra Udstillingen At blive Københavner på Københavns Museum Studentermedlemsskab Ansøgning om studentermedlemskab samt dettes varighed behandles og besluttes af bestyrelsen. BULLETIN 7

8 H.P. Pedersen på studietur i Wien fra venstre ses Grethe Jørgensen, H.P. Pedersen, Magdalena Lindskog Midtgaard og med ryggen til Mogens S. Koch. Foto: Karen Borchersen Mindeord Tidligere rektor på Konservatorskolen H.P. Pedersen René Larsen Til minde om tidl. rektor Hans Peder (HP) Pedersen Vajsenhusbarn, uddannelse som gartner, befalingsmand i hæren, anlægsgartner og leder af byggesjak i Canada, konservatorassistent i hærens arkiv og ledende konservator på Rigsarkivet. En lang og snørklet vej inden HP bliver ansat som afdelingsleder for Grafisk Afdeling på Kunstakademiets Konservatorskole og senere også en lang årrække som rektor for skolen. Hans vej gennem livet var begivenhedsrigt og eventyrligt, men hvad, der i starten har måttet været styret af tilfældigheder, blev med indgangen til konserveringsverdenen snart præget af klare mål og store visioner for udviklingen af det unge fag. Jeg er overbevist om, at jeg sammen med mange af HP s tidligere studerende, og senere kollegaer, med glæde tænker tilbage på pionertiden, hvor vi med HP i spidsen inspirerede kæmpede en idealistisk kamp for anerkendelsen af vores fag og uddannelse. Mens andre blandt kollegaer tvivlede, havde HP helt klart som mål, at faget skulle videnskabeliggøres, og uddannelsen suppleres med en ph.d.-uddannelse. Det var da også tre af HP s studerende fra Grafiske Afdeling, der som de første erhvervede graden fra andre højere uddannelsessteder. Der skulle gå en hel del år efter HP s pensionering, før skolen selv, som en højere uddannelsesinstitution med akademiske grader, kunne udbyde ph.d.-uddannelsen. Selvom HP havde forladt Konservatorskolen, holdt han 8 BULLETIN

9 sig orienteret om dens udvikling og kunne heldigvis opleve glæden over frugterne af sine visioner og bestræbelser. HP fik også selv tid til at forske, mens han virkede på skolen, og han har bl.a. beriget os med værker som Rigets Dressel og Breve og En Dansk Papirfabrikant. Det var papirkonserveringen, som havde HP s hjerte, men han specialiserede sig også i konserveringen af de lak- og vokssegl, som dokumenterer ægtheden af rigets ældste breve og dokumenter. Man kommer heller ikke uden om HP s opbakning og støtte til de kollegaer, som har gjort dansk fotokonservering og forskning i lædernedbrydning verdenskendt. Og HP var glad og stolt over, at papirkonserveringen og forskningen i den tekniske papirhistorie stadig varetages med international kompetence på skolen. Jeg kunne nævne en lang række andre områder som præventiv konservering, monumentalkunst og naturhistorisk konservering m.fl., hvis konsolidering og udvikling lå HP nær. De to sidstnævnte områder blev oprettet som selvstændige afdelinger på skolen i hans tid som rektor. Det var ikke kun HP s faglige karriere, som var enestående, men i høj grad også hans egenskaber som leder. Hans lederstil var i udpræget grad præget af tillid og tro på sine studerende og medarbejdere, som han støttede i stort og småt. Han fik os til at gro fagligt og menneskeligt. HP var også god til at dele sol og vind lige, og han så de positive muligheder i det enkelte menneske, om det var studerende eller kollegaer. Selvom han var en god afdelingsbestyrer for Grafisk Afdeling, så forstod han også som afdelingsbestyrer nødvendigheden af at handle i hele skolens interesse. Jeg tror heller ikke, at ret mange var i tvivl om, at han var hele skolens, alle studerendes og medarbejderes rektor i den tid, hvor han virkede i dette embede. Han ledte og handlede aktivt for den samlede skoles udvikling og veg ikke tilbage for de udfordringer, som opstod undervejs. Jeg tror, at mange kan nikke genkendende til HP s ordsprog det er bedre at gå foran i skandalen end at hænge bjælder på tragedien. Dermed mente han ikke, at man skulle ty til ballade for balladens skyld, men derimod at man skal handle, gribe chancerne, når de opstår, og turde stå ved de valg, som man foretager. I udsagnet lå også, at man skal undgå at skubbe problemerne foran sig, men søge at løse dem, når de opstår. En god lære, som jeg ved, at mange af HP s studerende og kollegaer forsøger at efterleve. HP var et principfast og politisk menneske. Socialdemokrat af den gamle skole med et fast holdepunkt i partiets program fra Dog uden at forfalde til stilstand, hvad hans faglige karriere og udvikling da også klart vidner om. Han var en farverig og temperamentsfuld person, men lige nedenunder brummeriet, som aldrig stak dybt, fandt man hurtigt den lune og hjertevarme HP, der sammen med sin Inger altid havde døren åben for en snak om de store visioner, politik, historie, mad, vin, sang og musik og selvfølgelig alt det nære i den menneskelige hverdag. Og det var en fornøjelse, når han udfoldede sit store kendskab til kulturplanter og havekunst. Vi er mange, tidligere studerende og kollegaer, som kan se tilbage på hyggelige stunder, og vidtløftige diskussioner i Inger og HP s gæstfrie hjem i Skovlunde, hvor den veltillavede italienske mad sammen med den gode italienske vin var med til at få ideerne til at blomstre og give visionerne vinger. Kærligheden til Italien og det italienske køkken fik HP grundlagt under sit lange ophold i Firenze efter oversvømmelseskatastrofen i 1966, hvor han sammen med andre danske kollegaer arbejdede på at redde byens kulturarvsskatte. En indsats, som blev fortsat hjemme fra Danmark helt op i halvfjerdserne. Efter HP s pensionering var vi en del kollegaer, som havde den glæde at få lov til, sammen med HP s familie og venner, fortsat at fejre runde fødselsdage og mærkedage i Inger og hans liv. Det har været en glæde at opleve det gode familiesammenhold og trofaste vennelag, som omgav ham gennem alle de år. HP repræsenterede et godt eksempel på, hvordan et positivt socialt sammenhold er med til at styrke og løfte, både i det private og fagligt. Nu er han ikke mere. Tankerne går til Inger og familien i deres sorg. Selv om det er en ringe trøst, så ved jeg, at hans solide aftryk vil bestå ud over vores tid. H.P. Pedersen ved hans 75 års-dag i 2006 Foto: Mogens Bohl Petersen Mogens S. Koch og Marie Vest Hans Peder Pedersen Hans Peder Pedersen, bedre kendt som HP, er død. En sms kom på telefonen og bragte den triste meddelelse, at HP var død. HP havde et alsidigt livsforløb. Han kom som lille på et børnehjem, over en uddannelse som herregårdsgartner uddannet på Gisselfeld til militæret for at gå på pension som rektor for Konservatorskolen. Via hæren kom HP i kontakt med det, der skulle blive hans livsbane, han blev ansat på Armeens Arkiv. Her lærte han de konserveringsfaglige færdigheder i håndskrift- og papirkonservering på Rigsarkivet, som Hærens arkiv var en del af. HP blev i 1969 chefkonservator ved Rigsarkivet og landsarkiverne. Som chefkonservator på rigsarkivet var det naturligt, at HP blev inddraget i redningsarbejdet under Firenze-katastrofen i Han blev en del af det nordiske team, der arbejdede i Firenze for at redde de store kulturværdier, der blev skadet under oversvømmelsen. Her blev HP s dybe respekt og glæde for italiensk kultur og køkken grundlagt og udviklet. Da Konservatorskolen blev oprettet, var HP en naturlig repræsentant for arkivverdenen. Han sad i det første studenteroptagelsesudvalg og var således med til at præge skolen helt fra den blev grundlagt. I HP s menneskelige holdninger kom hans plejegen som gartner til udtryk ved at have sin helt egen nede-på jorden -holdning til at pleje både elever og ansatte. Det gav et meget frugtbart miljø på hans afdeling, som resulterede i, at Konservatorskolens første 5-årige konservator og de første tre Ph.d er alle var elever fra Grafisk Afdeling. HP var stolt af sine elever og sit personale, som BULLETIN 9

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012 bulletin # 87 /2012 Nordisk Konservator Forbund Danmark Referat NKF- dk generalforsamling 2012 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings BULLETIN # 89 /2013 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Referat af generalforsamlingen NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings TEMA Ildebrand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen D A N S K E T O P L E D E R E O M K O M M U N I K A T I O N De 12 bud Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen A N N E K AT R I N E L U N D, P E R N I L L E L E M É E & H E L L E P E T E R S

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

KONSERVATORER MED PH.D. #92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK

KONSERVATORER MED PH.D. #92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK BULLETIN # 92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Indkaldelse til generalforsamling LEDER Konservatorer kan bruges til andet end konservering KONSERVATORER MED PH.D. Fire arkæologiske nåletræpæle

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

OPERAEN IND I FREMTIDEN

OPERAEN IND I FREMTIDEN TØR VI SPØRGE PUBLIKUM? Publikumsudvikling er et varmt emne på mange teatre i disse år. I England har man lukket publikum meget langt ind i teatrets maskinrum. FAGLIGT FÆLLESSKAB Det handlede bl.a. om

Læs mere