bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt"

Transkript

1 bulletin # 85 /2011 Nordisk Konservator Forbund Danmark Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt Kulturarv PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1

2 Indholdsfortegnelse Leder: Ny regering nye tider?... 3 Interview med Anne-Louise Sommer: Summen af det gode.4 Formidling af viden om bevaring af digital kulturarv... 6 Københavns Museum, maj Tidligere rektor på Konservatorskolen H.P. Pedersen... 8 NKF-dk Medlemskab Why Plastics are fantastic! Portrætinterview: Helge Brinch Madsen Sommerens katastrofer Om kopiering af grundlovene Emnegrupper Abstracts fra Konservatorskolen NKF-dk Generalforsamling, d. 7. maj NKF-dk Emnegrupper E.C.C.O. 20-års jubilæum og generalforsamling NKF-dk bestyrelse Karen Borchersen Formand Tlf Maj Rygaard Næstformand Tlf Maj Ringgaard Kasserer Tlf Suppleanter: Torben Ernst Carsten Korthauer Katja Storkholm Arrangementansvarlig Tlf Eva Therkildsen Bestyrelsesmedlem Tlf Repræsentant i E.C.C.O.: Johanne Velling Revisorer: Filiz Kuvvetli Susan Ritterband Hjemmeside: Henvendelser om medlemsskab skal ske til medlemmer af bestyrelsen Information Bulletin udkommer to gange om året. Næste deadline er 1. februar Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Forsidefoto: Labyrinten i Art City på Roskilde Festival. Der males med spraymaling på polyethylenplast bag ved seniorforsker Yvonne Shashouas workshop. Foto: Kunstpiloterne, SMK. Ansvarshavende redaktør: Karen Borchersen Konservatorskolen Esplanaden 34, 1263 Kbh. K ISSN nr Oplag: 400 Tryk: GP-TRYK A/S Redaktion: Karen Borchersen Torben Ernst Anne Marie Eriksen Maiken Ploug Riisom Karen Elise Henningsen Korrektur: Signe Skriver Hedegaard Annoncer: Katja Storkholm Husk at fortælle, at du har set annoncen i Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Indlæg til Bulletin sendes uformateret på CD eller via til den ansvarshavende redaktør. Forbundsrådet Forbundsrådsordfører: Tina Lindgren arkki Redaktør af Meddelelser om Konservering: Maj Stief Aistrup Fælles Nordisk hjemmeside: E.C.C.O. E.C.C.O. Reports kan læses på nkf-dk s hjemmeside: 2xx BULLETIN

3 Leder Ny regering nye tider? Af Karen Borchersen Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Foto: Susan Gregers Jensen Efter folketingsvalget har Danmark nu fået ny regering. I hele konserveringsverdenen har vi gået og ventet spændt på, hvem der nu blev vores minister. Vi har fået en minister, som jeg mest har hørt ytre sig om nedlæggelse af symfoniorkestre. På Konservatorskolen som jo nu er en del af KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) - har man i sagens natur også fået ny minister, der er jo kommet ny regering, men regeringspartierne har valgt at strukturere helt om omkring videregående uddannelser. Derfor er de kulturministerielle uddannelser nu blevet delt om det er fordi nogle driver forskning og andre ikke, eller om det er fordi nogle kræver en gymnasial uddannelse og andre ikke, er ikke gået op for mig, men et faktum er, at fire uddannelsesinstitutioner fra Kulturministeriet, og et ukendt antal fra Undervisningsministeriet samt en enkelt fra Erhvervsministeriet er blevet overført til det nye Uddannelsesministerium tidligere Videnskabsministeriet. Hvad det har af betydning, kan vi ikke forudse nu. Konservatorskolen og de andre fusionerede skoler har haft et turbulent På de to seneste generalforsamlinger har vi diskuteret vores nye medlemsstype (ordinært +E.C.C.O.). Vores nordiske kolleger synes, det er en interessant vej vi går, men mener sig endnu ikke klar til det. Til forbundsrådsmødet i september var der repræsentanter fra tre sektioner med afgang fra Konservatorskolen. Disse fem personer har alle taget kandidatuddannelsen. I NKF-dk har en meget stor del af medlemmerne en fem-årig uddannelse. Men som Ulf Brunne, formand for NKF-S, gjorde opmærksom på, så varer det nok et stykke tid, før de andre sektioner opgraderer deres medlemskategorier, da der vil gå en del år før konservatorer med fem års uddannelse er almindelige dér. Af samme årsag har vi i NKF-dk ingen planer om at afskaffe det ordinære medlemskab for konservatorer med tre års uddannelse. Status er, at det i Sverige nu er muligt ligesom i Danmark at tage en to-årig overbygning der har tidligere været 1-årig overbygning på uddannelsen i Göteborg. Møbeluddannelsen på Carl Malmsteen Skole i Stockholm har iværksat sin egen kandidatuddannelse, men samarbejder også med skolen i København. Den norske konservatoruddannelse er i princippet fem årig (en bachelor i kultur- og samfunnsfag samt en master i konservering), Den finske er fireårig med mulighed for en 1-årig master. Det diskuteredes, om vi bør henvise til E.C.C.O. s guidelines og til ICOM s etiske regler i vores fælles vedtægter (Stadgar). Det er mit indtryk, at der er grøde i samarbejdet. BULLETIN 3

4 Interview med Anne-Louise Sommer Summen af det gode Af Karen Elise Henningsen D. 2. juni i år blev Konservatorskolen fusioneret med Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Designskole under den fælles betegnelse Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). Skolen skal ledes af en bestyrelse, som består af 13 mand, 6 interne og 7 eksterne. Et af de 7 eksterne medlemmer er Anne-Louise Sommer, som er tidligere rektor for Designskolen og pr. 1. september ny direktør for Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet). Anne- Louise er interessant at interviewe, fordi hun både har været med før og under fusionen og nu fortsat vil være med som bestyrelsesmedlem. Desuden kan hun modsat de tre bestyrelsesmedlemmer, som er inden for faget, Mikkel Scharff, Jesper Stub Johnsen og studenterrepræsentant Julie Kofod Hansen se Konservatorskolen udefra. Jeg mødte Anne-Louise på hendes nye kontor til en snak om forventningerne til det fremtidige samarbejde mellem skolerne. Hej Anne-Louise, sikke et fantastisk kontor! Ja, er det ikke skønt! Jeg sidder simpelthen ved Staunings gamle skrivebord! Jeg er utroligt glad for mit nye job, men også meget glad for at være udvalgt til at være i bestyrelsen for KADK, for det er simpelthen så stort og så spændende, at jeg ville være ked af at skulle slippe det helt. Ja, du har været med hele vejen. Kan du sige et par ord om processen? Ja, Designskolen og Arkitektskolen havde arbejdet med detaljerne i fusionen i mere end et år, da det pludselig omkring årsskiftet 2010/11 viste sig, at Konservatorskolen også skulle med. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at beslutningen i starten var økonomisk funderet, da Konservatorskolen ansås for at være for lille til at opretholde de fornødne administrative opgaver. Dette, mener jeg, altid er et meget dårligt argument for en fusion især når det gælder en uddannelsesinstitution. Derfor var der også en hel masse tilkendegivelser fra Konservatorskolen, som ikke var interesserede i fusionen. Men selvom fusionen fik et lidt besynderligt afsæt, endte vi tre rektorer med at snakke om, at man måske ikke behøvede den økonomiske og administrative begrundelse, for der var i virkeligheden rigtig mange muligheder for samarbejde og synergi mellem de tre skoler. Dette resulterede hurtigt i en positiv og konstruktiv holdning, så vi kunne fokusere på det vigtigste og hurtigt få inddraget Konservatorskolen i processen. Udgangspunktet for fusionen har hele tiden været at undersøge best practice. Dvs. hvem har gode erfaringer og kompetencer, og så finde summen af det gode og bære det videre, så man får en styrket organisation i forhold til det, hver enkelt har haft hidtil. Det lyder jo godt. Hvor meget vidste du egentlig om Konservatorskolen før fusionen? Jeg må indrømme, at jeg ikke vidste så meget, og den smule, jeg vidste, kunne føres tilbage til sidst i 1980 erne, hvor jeg underviste på Kunsthistorie på Københavns Universitet, og hvor Kunsthistorie lå på Esplanaden sammen med Konservatorskolen. Nu ved jeg selvfølgelig meget mere. Har du så fået en ændret opfattelse af Konservatorskolen? Ja, det er klart. Med øget viden kommer som regel også en ændret opfattelse, som er mere nuanceret og mere dybgående. Men jeg må nok sige, at jeg altid har haft et billede af Konservatorskolen som en fantastisk uddannelse og en fantastisk skole, som er meget stærk især på det forskningsmæssige område og også, hvad angår internationalt samarbejde. Begge dele er styrker, som Arkitektskolen og Designskolen har set som nogle meget positive sidegevinster ved det udvidede samarbejde. Konservatorskolen har simpelthen en længere tradition for forskning på højeste niveau end både Designskolen og Arkitektskolen. Hvordan ser du forskelle og ligheder for de tre skoler? Konservatorskolen er meget interessant, for den rummer en uddannelse og en forskning, som hviler på tre ben; den kunst- og kulturhistoriske dimension, den naturvidenskabelige dimension og den håndværksmæssige dimension. På den måde ligner den både Design- og Arkitektskolen. Bortset fra den naturvidenskabelige dimension, den hardcore fysisk-kemiske tilgang til materialerne, som er ny men bestemt ikke uinteressant for de to andre skoler. En anden lighed er, at alle tre skoler har flere specialiseringsgrene. Konservatorskolen har fem forskellige specialeområder og Designskolen har otte forskellige specialeområder, som er meget, meget forskellige. Dette giver en styrke i form af en diversitet og mulighed for tværfaglige sammensætninger, selv om man også har sin dybe specialisering. Endelig har de tre skoler gennemgået nogle beslægtede processer, idet de alle er gået fra at være funderet i en håndværkstradition til at være akademiske institutioner. Så på den måde er der virkelig mange sammenfald og grundlæggende ikke så mange forskelle. Hvis du alligevel skal nævne et par væsentlige forskelle? Ja, hvis man f.eks. sammenligner designuddannelsen og designerens virke med konservatorens, er der en umiddelbar forskel ved, at designerens arbejde er rettet mod både nutiden og fremtiden på en anden måde en konservatorens. På Designskolen havde vi en periode et slogan, der lød Designing the future og det rammer nok meget fint den opfattelse, mange har af, at designeren skal skabe rammerne for fremtiden og skabe løsninger i forhold til fremtidens ændrede behov. Der kan man nok i højere grad tale om, at konservatorer skal fastholde historiske udtryk fra skiftende epoker gennem konserveringen - altså en bevaringsdisciplin snarere end en forandringsdisciplin. Hvordan skal forskelle og ligheder så omsættes til samarbejde i praksis? Vil f.eks. Designskolen i praksis kunne drage nytte af Konservatorskolens mere naturvidenskabelige tilgang til materialer? Det vil jeg bestemt tro, at man kan på mange niveauer. F.eks. vil det være meget oplagt at udveksle undervisere og afholde fælles kurser og lignende. Man skal selvfølgelig huske på, at det mere er en administrativ fusion end en faglig. Altså konstruktionen er jo, at der stadig er tale om tre skoler. Dvs. at tre tidligere institutioner er blevet til én institution, som har tre selvstændige, mere eller mindre autonome skoler. Så en konservatoruddannelse vedbliver at være en konservatoruddannelse, som vi kender den. Men jeg tror, at der meget hurtigt vil komme en masse samarbejde. Lad mig i hvert fald sige det sådan, at jeg håber, at det udvidede samarbejde bliver en realitet, for ellers er der da meget ved fusionen, der ikke fuldbyrdes efter de intentioner, der har været. På et område som forskning vil det vel også være oplagt, at de tre skoler samarbejder? Ja, forskning bør være et af de første steder, 4 BULLETIN

5 man udvikler samarbejdet. Netop forskning er jo i sin natur grænseoverskridende, og tværfaglighed og tværfagligt samarbejde er jo virkelig oppe i tiden og noget, der ofte kommer ekstraordinære forskningsresultater ud af. Det er folk på de tre skoler virkelig interesserede i, og der er allerede en masse initiativer i gang. I næste måned (oktober, red.) kommer der f.eks. en form for match making event for forskerne ved de tre skoler, hvor de kan møde hinanden, der kommer inspirationsindlæg, og de kan lære, hvad hinanden arbejder med. Derudover er der lige kommet en ekstra bevilling fra Kulturministeriet til den fusionerede institution. Det er netop penge, som skal gå til tværgående forskningsprojekter, så der er mulighed for at igangsætte nogle initiativer af forskningskarakter mellem de tre skoler. Og det er jo rigtig godt, at der er nogle penge at gøre godt med. Ellers er det jo ofte sådan, at Fint, I finder ud af noget, men det bliver sjældent virkelighed, hvis der ikke er mulighed for f.eks. at afholde seminarer og konferencer, udfærdige publikationer eller tilknytte eksterne folk, som kan være det der missing link, der får det hele til at hænge sammen. Designskolen er flyttet ud på Holmen, hvilket må være med til at fremme samarbejdet mellem Arkitekt- og Designskolen. Skal Konservatorskolen også flytte? Nej, Konservatorskolen skal ikke flytte. Dels fordi der ikke er plads derude, men også fordi det vil være enormt bekosteligt at flytte Konservatorskolens værksteder. Det virker umiddelbart ærgerligt for Konservatorskolen. Man havde ellers kunnet forestille sig, at man kunne være fælles om flere faciliteter som f.eks. værksteder og kantine... Ja, det er rigtigt. Men det er der stadig rig mulighed for. Det tager jo ikke mere end to minutter med havnebussen, så er man der. Jeg har hørt, at Konservatorskolens studerende kommer i kantinen, og at der er mulighed for fælles fester, festudvalg og lignende. De studerende er generelt rigtig glade for fusionen. Studerende er jo altid glade, når der kommer lidt mere energi ind i tingene, flere at mødes med osv. I forhold til værksteder, er der lavet en aftale om, at mange af værkstederne er åbne for andre, både undervisere og studerende, når der ikke er undervisning. Og så er det jo oplagt på sigt at udvikle fælles faciliteter. F.eks. vil man gerne skabe ét stort superværkstedsområde med fælles værksteder. Anne-Louise Sommer, forhenværende rektor på Danmarks Designskole og nuværende eksternt medlem af bestyrelsen for KADK. Konservatorskolen er meget lille i forhold til de to andre skoler. Er der ikke en risiko for, at den vil blive nedprioriteret? Der er meget stor respekt om Konservatorskolen. Stor faglig integritet. Man har set alle Konservatorskolens mange kvaliteter og store potentialer og vil gerne lære noget omkring de ting, man ikke er stærke nok i f.eks. det forskningsmæssige og det tværgående perspektiv (humaniora, naturvidenskab og håndværk). Så det mener jeg slet ikke, at man skal være bange for! Hvordan med konservatorfaget mere generelt? Kan man tænke sig, at fusionen vil få en mærkbar konsekvens for faget og altså ikke kun for skolen? Ja, ligesom jeg forestiller mig, at Konservatorskolens fine forskningstradition og høje standing vil kunne smitte af på Design- og Arkitektskolen, vil man også kunne forestille sig, at Designskolens og Arkitektskolens måske mere kreative og dynamiske tilgang vil kunne smitte af på Konservatorskolen og dermed også give et mere eller mindre ændret syn på faget i offentligheden. Designskolen og Arkitekskolen er måske også mere offensive i en samfundsmæssig kontekst, hvilket også kunne smitte positivt af på Konservatorskolen og faget generelt. Det er jo heller ikke noget tilfælde, at du starter med at spørge om, hvor meget jeg ved om konservatoruddannelsen. Det er jo en uddannelse, som folk generelt ikke ved så meget om, og jeg tror i hvert fald, at man vil kunne forvente en øget viden om og interesse for faget efter fusionen. Og jf. den mere viden også et ændret billede. Mener du dermed, at man på den ene side kan tænke sig et ændret syn på faget men måske også en reel ændring i faget? Ja, det kan man ikke udelukke. Faget kan blive inspireret. Der kan ske noget i selvbevidstheden. Hele restaurerings- og fredningsaspektet hvis man kigger på det historisk er jo også noget som har ændret sig rigtig meget gennem tiderne. Så ja, fagene er hele tiden i udvikling og vil muligvis komme til at påvirke hinanden. Faglighed er jo dynamisk, det er ikke noget, der bare er. I udlandet er konservatorskolerne typisk knyttet til universiteter frem for til de kunstneriske uddannelser, hvilket må give en anden form for påvirkning... Ja, arkitektuddannelsen i Danmark er også meget anderledes end i udlandet, hvor den typisk ligger i forbindelse med tekniske universiteter. Så ja, denne konstruktion med den kunstneriske fundering er ret unik for Danmark. I har haft det første bestyrelsesmøde. Kan du give et bud på en kommende rektor? Bestyrelsen har kun indledende snakket om, hvilke kompetencer en kommende rektor bør besidde, men det centrale er, at der er tre fagligheder, der mødes og kun én rektor. Som jeg ser det, bør man foretrække en person med massiv ledelses- og organisatorisk erfaring, optimalt en person med erfaring fra en uddannelses- og forskningsinstitution. Som jeg ser det, er det forskningsaspektet, der primært binder de tre skoler sammen. Derudover bør det være en person som på én gang er visionær, men som også besidder evnen til at forholde sig til en kultur- og traditionsbåret uddannelsesinstitution og som ikke tror, at alting skal ændres over night. Den lader vi stå og glæder os til at følge op på den fusionerede skole måske med et rektor-interview i et af de kommende numre af Bulletin for at se om summen af det gode holder stik. Tak for snakken! BULLETIN 5

6 Formidling af viden om bevaring af digital kulturarv Af Ulla Bøgvad Kejser, Det Kongelige Bibliotek Kulturbevaringsinstitutioner står i stigende grad over for at skulle bevare digitale materialer. 0 erne og 1 erne strømmer ind i institutionerne via indsamling/aflevering, ved digitalisering af eksisterende samlinger og gennem dokumentation af samlingerne f.eks. i form af konserveringsjournaler og billeddokumentation. Men hvordan undgår man at miste digital information, og hvordan sikrer man, at data kan læses og forstås over tid - trods den hastige teknologiske udvikling? Det og mange andre spørgsmål om bevaring af digital information giver hjemmesiden svar på. Hjemmesiden, der har været i luften siden slutningen af 2010, drives i fællesskab af Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Statens Arkiver, der alle har lang erfaring med bevaring af digital kulturarv. Siden henvender sig først og fremmest til andre arkiver, biblioteker og museer, der skal bevare digitale samlinger. Men private organisationer og virksomheder med et forretningsmæssigt behov for sikring af deres investeringer i digitale ressourcer kan også hente inspiration på siden. Ligesom borgere, der f.eks. gerne vil sikre deres digitale billeder og videoklip, kan få ideer til, hvad man skal tænke over, og hvad man kan gøre for at bevare digitale minder. En redaktionsgruppe tilrettelægger løbende indholdet på hjemmesiden og sørger for, at artikler om de mange aspekter og udfordringer inden for emnet digital bevaring bliver taget op. Der er både artikler, der giver konkrete råd om en række tekniske aspekter, som bør overvejes i forbindelse med planlægning og gennemførsel af digital bevaring som f.eks. valg af formater og bevaringsmetode, og artikler, der går i dybden med lovgivningsmæssige og organisatoriske forhold omkring digital bevaring. På hjemmesiden findes også en ordbog med forklaring af en række centrale begreber inden for digital bevaring, en oversigt over bevaringsværktøjer samt links til udvalgte publikationer, organisationer, projekter m.m. med relation til digital bevaring. Digital bevaringssystem. Illustration: Hjemmesiden udgives under Creative Commons Attribution 2.5 Denmark creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk/ og det betyder, at man frit kan benytte både tekster og illustrationer, så længe angives som kilde. Hvis du har spørgsmål eller forslag til emner, du ønsker taget op, eller en viden inden for digital bevaring, som du gerne vil dele med andre brugere af hjemmesiden, er du meget velkommen til at sende et oplæg til redaktionen på Hvilket lagringsmedie er bedst? Illustration: En vigtig opgave for redaktionen består i at indsamle og formidle nyheder og aktuelle begivenheder inden for digital bevaring. Redaktionen overvåger derfor løbende en række internationale hjemmesider, diskussionslister og blogs og forsøger på en ugentlig basis at viderebringe nogle af de mest relevante indlæg. Man kan holde sig orienteret om nyheder og begivenheder inden for digital bevaring ved at tilmelde sig hjemmesidens nyhedsbrev, som udkommer en gang om måneden. I tidens ånd er der også etableret en Facebookside: Hjemmesiden har mellem 10 og 30 besøg om dagen. Museal bevaringsstrategi. Illustration: 6 BULLETIN

7 NKF-dk Københavns Museum, maj 2011 Af Susan Ritterband En solskinsdag i begyndelsen af maj mødtes mange dejlige kollegaer til en omvisning på Københavns Museums udstilling om At blive københavner. Vi var så mange, at gruppen måtte deles i to. Den ventende gruppe fulgte med museets konservator Nicole Rehné ind i nogle af de lokaler, hvor hun arbejder. Hun fortalte, at Metrofundene, som dukker op under udgravningerne af den nye metrostrækning, indleveres til Københavns Museum for at blive dokumenteret og registreret. Hendes opgave er at holde genstandene stabile under denne fase og stå for den præventive konservering. Museet konserverer ikke selv, men har en aftale med Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Udstillingen At blive københavner er vigtig i denne tid, hvor visse mennesker, mener det er så væsentligt at bevare det, der er særegent dansk. Men dette såkaldte særegne danske stammer ofte oprindeligt fra andre steder i verden. Indvandring har stor betydning for en dynamisk udvikling af nye ideer, og dette viser udstillingen på en fin måde eksemplificeret gennem indvandringen til København. Indvandrere til Købehavn er ud over mennesker fra andre lande også folk fra både oplandet og andre egne af Danmark. Derfor er de fleste københavnere ikke født i København, hvilket jeg i første omgang blev overrasket over. Men hvis man i bogstaveligste forstand forstår København som inden for kommunegrænsen, så giver det mening. Jeg er f.eks. selv født i en forstand til København, men flyttede som voksen til kommunen. En fin video med skuespilleren Janus Babil Bakvawa, som er født i København, viser, hvordan omverdenen opfattede ham som araber, og med ét teede han sig, som han troede, arabere gjorde, indtil det gik op for ham, at han ikke var ærlig. Han var og er københavner, men føler sig ikke som dansker. Det er trist, at omverden har så stor betydning for ens selvforståelse, og at det kræver meget bevidstgørelse og selvtillid at frigøre sig. Interessant er det også, at det er lettere at identificere sig med kulturen i en by end med landet som sådan. Udstillingen informerer i montrer om forskellige grupper af immigranter som f.eks. jøder, tyskere og amagerhollændere. Endvidere er der givet plads til, at forskellige indvandrere har kunnet fortælle brudstykker af deres ankomst til og integration i København og vise genstande, som har haft betydning for denne proces. F.eks. blev en iraner, der indvandrede til byen i 1995, integreret gennem sin karate. Han udstiller flere fotografier, som viser karatesporten. Der er meget at læse, høre, se og blive klog på, hvis man vil vide noget om indvandringen til København. Udstillingen varer året ud og kan anbefales. Efter udstillingsbesøget okkuperede denne anarkistiske gruppe af konservatorer græsplanen bagved museet, hvor frokosten blev indtaget ved borde og stole, som vi helt ulovligt snuppede fra en restaurant overfor. Efter et stykke tid blev vi pænt bedt om stille borde og stole på plads og fjerne os selv, hvilket vi nødtvunget gjorde. Tak til NKF-dk s bestyrelse for organisering af dette fine arrangement og indkøb af lækre sandwich til frokost. HUSK Bliv Ordinært eller Ordinært+E.C.C.O. medlem Ansøgninger behandles hvert år på den ordinære generalforsamling og skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder før generalforsamlingen. dvs. før 1. februar. Bemærk at ansøgeren selv er ansvarlig for at dokumentere uddannelse og erhvervserfaring, og at man først kan indsende ansøgningen om medlemskab, når man mener sig kvalificeret. RABAT Pensionistkontingent er for medlemmer der pga. alder er uden for aktiv tjeneste (bestyrelsen har sat grænsen til 65 år). Ansøgning om overførsel til pensionistkontingent stiles til bestyrelsen. På billedet fra 1908 ses den lille pige Alberta fra Vestindien, der høres i lektien i Vajsenhusets Skole. Foto fra Udstillingen At blive Københavner på Københavns Museum Studentermedlemsskab Ansøgning om studentermedlemskab samt dettes varighed behandles og besluttes af bestyrelsen. BULLETIN 7

8 H.P. Pedersen på studietur i Wien fra venstre ses Grethe Jørgensen, H.P. Pedersen, Magdalena Lindskog Midtgaard og med ryggen til Mogens S. Koch. Foto: Karen Borchersen Mindeord Tidligere rektor på Konservatorskolen H.P. Pedersen René Larsen Til minde om tidl. rektor Hans Peder (HP) Pedersen Vajsenhusbarn, uddannelse som gartner, befalingsmand i hæren, anlægsgartner og leder af byggesjak i Canada, konservatorassistent i hærens arkiv og ledende konservator på Rigsarkivet. En lang og snørklet vej inden HP bliver ansat som afdelingsleder for Grafisk Afdeling på Kunstakademiets Konservatorskole og senere også en lang årrække som rektor for skolen. Hans vej gennem livet var begivenhedsrigt og eventyrligt, men hvad, der i starten har måttet været styret af tilfældigheder, blev med indgangen til konserveringsverdenen snart præget af klare mål og store visioner for udviklingen af det unge fag. Jeg er overbevist om, at jeg sammen med mange af HP s tidligere studerende, og senere kollegaer, med glæde tænker tilbage på pionertiden, hvor vi med HP i spidsen inspirerede kæmpede en idealistisk kamp for anerkendelsen af vores fag og uddannelse. Mens andre blandt kollegaer tvivlede, havde HP helt klart som mål, at faget skulle videnskabeliggøres, og uddannelsen suppleres med en ph.d.-uddannelse. Det var da også tre af HP s studerende fra Grafiske Afdeling, der som de første erhvervede graden fra andre højere uddannelsessteder. Der skulle gå en hel del år efter HP s pensionering, før skolen selv, som en højere uddannelsesinstitution med akademiske grader, kunne udbyde ph.d.-uddannelsen. Selvom HP havde forladt Konservatorskolen, holdt han 8 BULLETIN

9 sig orienteret om dens udvikling og kunne heldigvis opleve glæden over frugterne af sine visioner og bestræbelser. HP fik også selv tid til at forske, mens han virkede på skolen, og han har bl.a. beriget os med værker som Rigets Dressel og Breve og En Dansk Papirfabrikant. Det var papirkonserveringen, som havde HP s hjerte, men han specialiserede sig også i konserveringen af de lak- og vokssegl, som dokumenterer ægtheden af rigets ældste breve og dokumenter. Man kommer heller ikke uden om HP s opbakning og støtte til de kollegaer, som har gjort dansk fotokonservering og forskning i lædernedbrydning verdenskendt. Og HP var glad og stolt over, at papirkonserveringen og forskningen i den tekniske papirhistorie stadig varetages med international kompetence på skolen. Jeg kunne nævne en lang række andre områder som præventiv konservering, monumentalkunst og naturhistorisk konservering m.fl., hvis konsolidering og udvikling lå HP nær. De to sidstnævnte områder blev oprettet som selvstændige afdelinger på skolen i hans tid som rektor. Det var ikke kun HP s faglige karriere, som var enestående, men i høj grad også hans egenskaber som leder. Hans lederstil var i udpræget grad præget af tillid og tro på sine studerende og medarbejdere, som han støttede i stort og småt. Han fik os til at gro fagligt og menneskeligt. HP var også god til at dele sol og vind lige, og han så de positive muligheder i det enkelte menneske, om det var studerende eller kollegaer. Selvom han var en god afdelingsbestyrer for Grafisk Afdeling, så forstod han også som afdelingsbestyrer nødvendigheden af at handle i hele skolens interesse. Jeg tror heller ikke, at ret mange var i tvivl om, at han var hele skolens, alle studerendes og medarbejderes rektor i den tid, hvor han virkede i dette embede. Han ledte og handlede aktivt for den samlede skoles udvikling og veg ikke tilbage for de udfordringer, som opstod undervejs. Jeg tror, at mange kan nikke genkendende til HP s ordsprog det er bedre at gå foran i skandalen end at hænge bjælder på tragedien. Dermed mente han ikke, at man skulle ty til ballade for balladens skyld, men derimod at man skal handle, gribe chancerne, når de opstår, og turde stå ved de valg, som man foretager. I udsagnet lå også, at man skal undgå at skubbe problemerne foran sig, men søge at løse dem, når de opstår. En god lære, som jeg ved, at mange af HP s studerende og kollegaer forsøger at efterleve. HP var et principfast og politisk menneske. Socialdemokrat af den gamle skole med et fast holdepunkt i partiets program fra Dog uden at forfalde til stilstand, hvad hans faglige karriere og udvikling da også klart vidner om. Han var en farverig og temperamentsfuld person, men lige nedenunder brummeriet, som aldrig stak dybt, fandt man hurtigt den lune og hjertevarme HP, der sammen med sin Inger altid havde døren åben for en snak om de store visioner, politik, historie, mad, vin, sang og musik og selvfølgelig alt det nære i den menneskelige hverdag. Og det var en fornøjelse, når han udfoldede sit store kendskab til kulturplanter og havekunst. Vi er mange, tidligere studerende og kollegaer, som kan se tilbage på hyggelige stunder, og vidtløftige diskussioner i Inger og HP s gæstfrie hjem i Skovlunde, hvor den veltillavede italienske mad sammen med den gode italienske vin var med til at få ideerne til at blomstre og give visionerne vinger. Kærligheden til Italien og det italienske køkken fik HP grundlagt under sit lange ophold i Firenze efter oversvømmelseskatastrofen i 1966, hvor han sammen med andre danske kollegaer arbejdede på at redde byens kulturarvsskatte. En indsats, som blev fortsat hjemme fra Danmark helt op i halvfjerdserne. Efter HP s pensionering var vi en del kollegaer, som havde den glæde at få lov til, sammen med HP s familie og venner, fortsat at fejre runde fødselsdage og mærkedage i Inger og hans liv. Det har været en glæde at opleve det gode familiesammenhold og trofaste vennelag, som omgav ham gennem alle de år. HP repræsenterede et godt eksempel på, hvordan et positivt socialt sammenhold er med til at styrke og løfte, både i det private og fagligt. Nu er han ikke mere. Tankerne går til Inger og familien i deres sorg. Selv om det er en ringe trøst, så ved jeg, at hans solide aftryk vil bestå ud over vores tid. H.P. Pedersen ved hans 75 års-dag i 2006 Foto: Mogens Bohl Petersen Mogens S. Koch og Marie Vest Hans Peder Pedersen Hans Peder Pedersen, bedre kendt som HP, er død. En sms kom på telefonen og bragte den triste meddelelse, at HP var død. HP havde et alsidigt livsforløb. Han kom som lille på et børnehjem, over en uddannelse som herregårdsgartner uddannet på Gisselfeld til militæret for at gå på pension som rektor for Konservatorskolen. Via hæren kom HP i kontakt med det, der skulle blive hans livsbane, han blev ansat på Armeens Arkiv. Her lærte han de konserveringsfaglige færdigheder i håndskrift- og papirkonservering på Rigsarkivet, som Hærens arkiv var en del af. HP blev i 1969 chefkonservator ved Rigsarkivet og landsarkiverne. Som chefkonservator på rigsarkivet var det naturligt, at HP blev inddraget i redningsarbejdet under Firenze-katastrofen i Han blev en del af det nordiske team, der arbejdede i Firenze for at redde de store kulturværdier, der blev skadet under oversvømmelsen. Her blev HP s dybe respekt og glæde for italiensk kultur og køkken grundlagt og udviklet. Da Konservatorskolen blev oprettet, var HP en naturlig repræsentant for arkivverdenen. Han sad i det første studenteroptagelsesudvalg og var således med til at præge skolen helt fra den blev grundlagt. I HP s menneskelige holdninger kom hans plejegen som gartner til udtryk ved at have sin helt egen nede-på jorden -holdning til at pleje både elever og ansatte. Det gav et meget frugtbart miljø på hans afdeling, som resulterede i, at Konservatorskolens første 5-årige konservator og de første tre Ph.d er alle var elever fra Grafisk Afdeling. HP var stolt af sine elever og sit personale, som BULLETIN 9

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler MERE END 12 ÅRS DOKUMENTEREDE RESULTATER 9 ud af 10 af vores elever bliver optaget på arkitekt-

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere