Beskæftigelsesundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesundersøgelse"

Transkript

1 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Respondenter er dimittender fra januar 2015 og juni 2015 August 2016

2 Beskæftigelsesundersøgelsen 2016 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes resultater... 4 Arbejdsmarkedet... 5 Efter- og videreuddannelse Uden beskæftigelse

3 Beskæftigelsesundersøgelsen 2016 På Professionshøjskolen University College Syd gennemføres systematiske dimittendundersøgelser for samtlige grunduddannelser. Undersøgelserne gennemføres hvert halve år i forbindelse med dimissionen på professionsuddannelserne. Som supplement til dimittendundersøgelsen gennemføres også en beskæftigelsesundersøgelse et år efter dimission. Dimittendundersøgelsen inkluderer også emnet beskæftigelse, men er tidsmæssigt afgrænset til de dimittender, som allerede inden dimission har fået job. Beskæftigelsesundersøgelsen følger derimod dimittendernes beskæftigelsessituation et år efter dimission, dvs. her kan man få et estimat over beskæftigelsesfrekvensen, og samtidig kan man få en viden omkring professionsbachelorernes første joberfaringer, som kan bruges i forhold til at forbedre uddannelsen. I nærværende rapport er respondenterne dimittender fra januar 2015 og juni Metode For samtlige uddannelser gælder, at -listen fra dimittendundersøgelsen genanvendes, og 12 mdr. efter dimission får dimittenderne tilsendt en med tilhørende linkhenvisning til et elektronisk spørgeskema. 1 Dimittendernes svarfrist er i første omgang 14 dage efter modtagelsen af e- mailen, og 2 dage før denne svarfrist udløber, udsendes en påmindelse til alle dem, der på det tidspunkt ikke har gennemført deres besvarelse. Efter de 14 dage igangsættes en rykkerprocedure. Dem, der ikke har gennemført en besvarelse, får igen tilsendt en mail, hvori de informeres om, at svarfristen er blevet forlænget 2-3 dage. Herefter lukkes for yderligere besvarelser. Det anvendte spørgeskema kan ses i Vejledning til udarbejdelse af Kvalitetssikringsprogram. 1 Enkelte dimittender nås aldrig med undersøgelsen. Hvis deres mailboks ikke er tilgængelig eller mail-adressen ugyldig, så modtager de ikke invitationen om at deltage. Der kan også være tilfælde, hvor invitationen fanges af dimittendens spam-filter. I de to førstnævnte tilfælde modtager afsenderen en fejlmelding, og således kan man med sikkerhed sige, at disse dimittender aldrig har modtaget spørgeskemaet. 3

4 Svarprocent Tabellen til højre viser svarprocenten for hvert uddannelsessted. Svarprocenten er her udregnet således, at det er andelen af gennemførte besvarelser (dvs. ekskl. 30 delvise besvarelser) ud af det samlede antal udsendte s, ekskl. tilfælde hvor afsender har modtaget fejlmeldinger. Som det fremgår, er der en samlet svarprocent på 42% hvilket er under den standard som lægges ved dimittendundersøgelsen. Modsat dimittendundersøgelsen, så er det ikke her muligt at foretage nogen form for markedsføring af spørgeskemaet. Seks uddannelser har en svarprocent over 50%. I de tilfælde, hvor svarprocenten er under 40 %, bør man nok være mere opmærksom på, at beskæftigelsesundersøgelsen ikke nødvendigvis giver et klart billede af årgangen. Ved alle besvarelser er antallet af respondenter også skrevet ind. Dette kan ofte fortælle mere end procentfordelingen. Undersøgelsernes resultater Beskæftigelsesundersøgelsen koncentrerer sig naturligvis omkring dimittendernes beskæftigelse hvorvidt de er i arbejde eller under uddannelse. Nedenstående viser undersøgelsen i hovedtræk. 81% af alle respondenter svarer ja til at de er i arbejde og stort set alle (94%) inden for deres uddannelsesområde 55% af de, der ikke er i arbejde, har tidligere haft arbejde i form af vikariat eller lign - hovedsageligt inden for uddannelsesområdet (88%) 14 dimittender har startet egen virksomhed 10% (59 respondenter) er påbegyndt efter- videreuddannelse 19% (112 respondenter) er ikke i arbejde p.t 50 personer angiver, at de ikke er i job eller under uddannelse, da de har fået afslag. 29 personer er på barsel. I de efterfølgende afsnit behandles beskæftigelsessituationen på tværs af uddannelserne. Uddannelse Udsendte spørgeskemaer Antal svar Svarprocent Administrationsbacheloruddan % Bioanalytikeruddannelsen % Ergoterapeutuddannelsen % Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation Ernæring og Sundhed (Optag en gang årligt, så kun dimittender i januar) % (Optag en gang årligt, så kun dimittender i januar) % Fysioterapeutuddannelsen (E) % Fysioterapeutuddannelsen (H) Grafisk Kommunikation (Optag en gang årligt, så kun dimittender i januar) % (Optag en gang årligt, så kun dimittender i juni) % Jordemoderuddannelsen % Læreruddannelsen (E) Læreruddannelsen (H) Medie- og Sonokommunikation (Optag en gang årligt, så kun dimittender i juni) % (Optag en gang årligt, så kun dimittender i juni) % (Optag en gang årligt, så kun dimittender i januar) % Pædagoguddannelsen (E) % Pædagoguddannelsen (K) % Pædagoguddannelsen (Aa) % Socialrådgiveruddannelsen (E) % Socialrådgiveruddannelsen (Aa) (Optag en gang årligt, så kun dimittender i januar) % Sygeplejerskeuddannelsen (E) % Sygeplejerskeuddannelsen (S) % I alt % 4

5 Arbejdsmarkedet 81% af dimittenderne er i arbejde, men der er en vis forskel på, i hvilken grad uddannelsernes dimittender finder arbejde. Fra Medie- og Sonokommunikation er 7 ud af de 8 dimittender, der har besvaret undersøgelsen, i arbejde. I 2015 var det læreruddannelserne, fysioterapeutuddannelsen i Haderslev og socialrådgiveruddannelsen i Aabenraa, der i højst grad er på arbejdsmarked. I 2016 er billedet det samme. Er du lige nu i arbejde Ja Nej I alt Administrationsbachelor 66,7%(4) 33,3%(2) 1,0%(6) Bioanalytikeruddannelsen 85,7%(12) 14,3%(2) 2,3%(14) Ergoterapeutuddannelsen 51,9%(14) 48,1%(13) 4,5%(27) Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation 40,0%(6) 60,0%(9) 2,5%(15) Ernæring og Sundhed 50,0%(9) 50,0%(9) 3,0%(18) Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg 84,2%(32) 15,8%(6) 6,3%(38) Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev 80,0%(8) 20,0%(2) 1,7%(10) Grafisk Kommunikation 73,9%(17) 26,1%(6) 3,8%(23) Jordemoderuddannelsen 72,2%(13) 27,8%(5) 3,0%(18) Læreruddannelsen, Esbjerg 89,5%(34) 10,5%(4) 6,3%(38) Læreruddannelsen, Haderslev 96,8%(60) 3,2%(2) 10,2%(62) Medie- og Sonokommunikation 87,5%(7) 12,5%(1) 1,3%(8) Pædagoguddannelsen, Esbjerg 74,6%(53) 25,4%(18) 11,7%(71) Pædagoguddannelsen, Kolding 77,5%(31) 22,5%(9) 6,6%(40) Pædagoguddannelsen, Aabenraa 89,2%(66) 10,8%(8) 12,2%(74) Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg 94,4%(51) 5,6%(3) 8,9%(54) Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa 87,5%(14) 12,5%(2) 2,6%(16) Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg 76,9%(30) 23,1%(9) 6,4%(39) Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg 94,1%(32) 5,9%(2) 5,6%(34) I alt 81,5%(493) 18,5%(112) 100,0%(605) Ovenstående gælder kun de dimittender, som ER i arbejde, men at der er 81 %, som er i arbejde, siger ikke præcist, hvor mange af dimittenderne, der har fået arbejde inden for det første år. De dimittender, som svarer nej til at være i arbejde, bedes således besvare et spørgsmål om, hvorvidt de efter endt uddannelse har været i arbejde det kan f.eks. være et vikariat eller en anden tidsbegrænset stilling. Hertil svarer 55 % Ja, dvs. foruden de 493, der har et arbejde, så har yderligere 61 tidligere haft arbejde. For 53 af disse gælder fortsat, at jobbet er inden for deres uddannelsesområde 2 har haft et job, der ikke krævede kvalifikationer fra uddannelsen og 5 et job udenfor deres uddannelsesområde, men hvor jobbet krævede kvalifikationer fra uddannelsen. 5

6 Hvad er sammenhængen mellem din uddannelse og dit job? Jobbet ligger inden for mit uddannelsesområde Jobbet ligger uden for mit uddannelsesområde, men kræver kvalifikationer fra min uddannelse Ingen sammenhæng - jobbet kræver ingen kvalifikationer fra min uddannelse Ingen sammenhæng - er gået tilbage til mit tidligere fag Administrationsbachelor 50,0%(2) 25,0%(1) 0,0%(0) 25,0%(1) 0,8%(4) Bioanalytikeruddannelsen 100,0%(12) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 2,4%(12) Ergoterapeutuddannelsen 78,6%(11) 0,0%(0) 21,4%(3) 0,0%(0) 2,9%(14) Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation 100,0%(6) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 1,2%(6) Ernæring og Sundhed 77,8%(7) 22,2%(2) 0,0%(0) 0,0%(0) 1,8%(9) Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg 93,8%(30) 3,1%(1) 3,1%(1) 0,0%(0) 6,5%(32) Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev 87,5%(7) 0,0%(0) 12,5%(1) 0,0%(0) 1,6%(8) Grafisk Kommunikation 76,5%(13) 23,5%(4) 0,0%(0) 0,0%(0) 3,5%(17) Jordemoderuddannelsen 100,0%(13) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 2,6%(13) Læreruddannelsen, Esbjerg 97,1%(33) 2,9%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 6,9%(34) Læreruddannelsen, Haderslev 96,6%(57) 1,7%(1) 1,7%(1) 0,0%(0) 12,0%(59) Medie- og Sonokommunikation 85,7%(6) 14,3%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 1,4%(7) Pædagoguddannelsen, Esbjerg 96,2%(50) 3,8%(2) 0,0%(0) 0,0%(0) 10,6%(52) Pædagoguddannelsen, Kolding 93,5%(29) 3,2%(1) 0,0%(0) 3,2%(1) 6,3%(31) Pædagoguddannelsen, Aabenraa 93,9%(62) 3,0%(2) 3,0%(2) 0,0%(0) 13,4%(66) Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg 94,1%(48) 3,9%(2) 2,0%(1) 0,0%(0) 10,4%(51) Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa 100,0%(14) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 2,9%(14) Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg 100,0%(30) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 6,1%(30) Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg 96,9%(31) 3,1%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 6,5%(32) I alt 93,9%(461) 3,9%(19) 1,8%(9) 0,4%(2) 100,0%(491) I stort set alle tilfælde (93,9 %) er det pågældende job inden for uddannelsesområdet. Der er 9, som har et job, der ikke kræver kvalifikationer fra uddannelsen og 19 der har job udenfor deres uddannelsesområde, men hvor jobbet kræver kvalifikationer fra uddannelsen i 2015 var dette antal 29. Der er 493, der har svaret, at de har fået arbejde. Her er det samlede antal besvarelser 491. Muligvis 2 af de respondenter, der har lavet en delvis besvarelse. I alt 6

7 Har du været i arbejde efter endt uddannelse (f.eks. et vikariat) Ja Nej I alt Administrationsbachelor 100,0%(2) 0,0%(0) 1,8%(2) Bioanalytikeruddannelsen 100,0%(2) 0,0%(0) 1,8%(2) Ergoterapeutuddannelsen 7,7%(1) 92,3%(12) 11,7%(13) Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation 44,4%(4) 55,6%(5) 8,1%(9) Ernæring og Sundhed 44,4%(4) 55,6%(5) 8,1%(9) Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg 50,0%(3) 50,0%(3) 5,4%(6) Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev 50,0%(1) 50,0%(1) 1,8%(2) Grafisk Kommunikation 50,0%(3) 50,0%(3) 5,4%(6) Jordemoderuddannelsen 100,0%(5) 0,0%(0) 4,5%(5) Læreruddannelsen, Esbjerg 50,0%(2) 50,0%(2) 3,6%(4) Læreruddannelsen, Haderslev 0,0%(0) 100,0%(2) 1,8%(2) Medie- og Sonokommunikation 100,0%(1) 0,0%(0) 0,9%(1) Pædagoguddannelsen, Esbjerg 52,9%(9) 47,1%(8) 15,3%(17) Pædagoguddannelsen, Kolding 66,7%(6) 33,3%(3) 8,1%(9) Pædagoguddannelsen, Aabenraa 75,0%(6) 25,0%(2) 7,2%(8) Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg 33,3%(1) 66,7%(2) 2,7%(3) Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa 100,0%(2) 0,0%(0) 1,8%(2) Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg 77,8%(7) 22,2%(2) 8,1%(9) Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg 100,0%(2) 0,0%(0) 1,8%(2) I alt 55,0%(61) 45,0%(50) 100,0%(111) Kort sagt har 50 af dimittenderne ikke været på arbejdsmarkedet inden for det første år. Ud af de 578 besvarelser, svarer det til 8.6% 7

8 Har du startet egen virksomhed Ja Ja Administrationsbachelor 0 0 Bioanalytikeruddannelsen 0 0 Ergoterapeutuddannelsen 0 0 Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation 1 0 Ernæring og Sundhed 0 1 Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg 6 5 Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev 3 0 Grafisk Kommunikation 1 1 Jordemoderuddannelsen 0 2 Læreruddannelsen, Esbjerg 0 1 Læreruddannelsen, Haderslev 0 1 Medie- og Sonokommunikation 3 0 Pædagoguddannelsen, Esbjerg 0 0 Pædagoguddannelsen, Kolding 0 0 Pædagoguddannelsen, Aabenraa 0 0 Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg 0 0 Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa 0 0 Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg 0 0 Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg 0 0 I alt Det er 2. år vi spørger til om de studerende har startet egen virksomhed. Så der er ikke noget sammenligningsgrundlag endnu. Vi vælger derfor blot at stille de to år op over for hinanden. Det er fysioterapeuterne, der har flest selvstændige. 8

9 I hvilken region har du fået arbejde Syddanmark Midtjylland Nordjylland Sjælland Hovedstaden Andet I alt Administrationsbachelor 100,0%(4) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,8%(4) Bioanalytikeruddannelsen 91,7%(11) 8,3%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 2,4%(12) Ergoterapeutuddannelsen 85,7%(12) 7,1%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 7,1%(1) 2,9%(14) Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation 50,0%(3) 16,7%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 16,7%(1) 16,7%(1) 1,2%(6) Ernæring og Sundhed 66,7%(6) 11,1%(1) 11,1%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 11,1%(1) 1,8%(9) Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg 46,9%(15) 9,4%(3) 0,0%(0) 3,1%(1) 0,0%(0) 40,6%(13) 6,5%(32) Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev 75,0%(6) 12,5%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 12,5%(1) 1,6%(8) Grafisk Kommunikation 11,8%(2) 17,6%(3) 0,0%(0) 0,0%(0) 52,9%(9) 17,6%(3) 3,5%(17) Jordemoderuddannelsen 69,2%(9) 7,7%(1) 0,0%(0) 7,7%(1) 15,4%(2) 0,0%(0) 2,6%(13) Læreruddannelsen, Esbjerg 94,1%(32) 2,9%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 2,9%(1) 0,0%(0) 6,9%(34) Læreruddannelsen, Haderslev 84,7%(50) 3,4%(2) 0,0%(0) 0,0%(0) 1,7%(1) 10,2%(6) 12,0%(59) Medie- og Sonokommunikation 14,3%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 71,4%(5) 14,3%(1) 1,4%(7) Pædagoguddannelsen, Esbjerg 86,5%(45) 5,8%(3) 1,9%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 5,8%(3) 10,6%(52) Pædagoguddannelsen, Kolding 90,3%(28) 3,2%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 3,2%(1) 3,2%(1) 6,3%(31) Pædagoguddannelsen, Aabenraa 72,7%(48) 3,0%(2) 0,0%(0) 0,0%(0) 1,5%(1) 22,7%(15) 13,4%(66) Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg 74,5%(38) 17,6%(9) 2,0%(1) 2,0%(1) 2,0%(1) 2,0%(1) 10,4%(51) Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa 100,0%(14) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 2,9%(14) Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg 86,7%(26) 3,3%(1) 3,3%(1) 3,3%(1) 0,0%(0) 3,3%(1) 6,1%(30) Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg 81,2%(26) 9,4%(3) 0,0%(0) 0,0%(0) 3,1%(1) 6,2%(2) 6,5%(32) I alt 76,6%(376) 6,9%(34) 0,8%(4) 0,8%(4) 4,7%(23) 10,2%(50) 100,0%(491) De dimittender, som har arbejde, bedes angive i hvilken region de har fået arbejde. 76,6% har fået arbejde i region Syddanmark, en lille stigning i forhold til 2015 hvor det var 75,3% (368). Grafikerne og Medie- Sono finder ikke primært arbejde i region Syddanmark. Der tager flest til Hovedstaden. Under Andet er Norge nævnt af 16 dimittender og Tyskland af 20 dimittender (heraf 12 i Sydslesvig). Dette kunne tyde på at det er norske og tyske dimittender, der vender hjem (fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og pædagoguddannelsen i Aabenraa). Under Andet nævnes også destinationer længer væk: Singapore, Spanien, Edinburgh, London. Der er 493, der har svaret, at de har fået arbejde. Her er det samlede antal besvarelser 491. Muligvis 2 af de respondenter, der har lavet en delvis besvarelse. 9

10 I nedenstående tabel fremgår, i hvilken sektor dimittenderne har fået arbejde. Majoriteten har fundet job i den offentlige sektor. Grafikerne derimod mere finder job i den private sektor (94,1 %) sammen med EITM. Under Andet fremgår det, at en del har fået arbejde i udlandet. Hvor arbejder du? (du må gerne sætte flere kryds) Den private sektor Job i kommunen Job i regionen Job i staten Andet I alt Administrationsbachelor 25,0%(1) 75,0%(3) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,8%(4) Bioanalytikeruddannelsen 0,0%(0) 8,3%(1) 100,0%(12) 0,0%(0) 0,0%(0) 2,4%(12) Ergoterapeutuddannelsen 14,3%(2) 57,1%(8) 21,4%(3) 0,0%(0) 7,1%(1) 2,8%(14) Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation 83,3%(5) 16,7%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 1,2%(6) Ernæring og Sundhed 33,3%(3) 55,6%(5) 22,2%(2) 0,0%(0) 11,1%(1) 1,8%(9) Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg 53,1%(17) 40,6%(13) 12,5%(4) 0,0%(0) 9,4%(3) 6,5%(32) Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev 87,5%(7) 25,0%(2) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 1,6%(8) Grafisk Kommunikation 94,1%(16) 5,9%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 5,9%(1) 3,4%(17) Jordemoderuddannelsen 0,0%(0) 0,0%(0) 100,0%(13) 0,0%(0) 0,0%(0) 2,6%(13) Læreruddannelsen, Esbjerg 5,9%(2) 85,3%(29) 5,9%(2) 2,9%(1) 2,9%(1) 6,9%(34) Læreruddannelsen, Haderslev 10,0%(6) 71,7%(43) 8,3%(5) 5,0%(3) 6,7%(4) 12,2%(60) Medie- og Sonokommunikation 71,4%(5) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) 42,9%(3) 1,4%(7) Pædagoguddannelsen, Esbjerg 18,9%(10) 81,1%(43) 9,4%(5) 0,0%(0) 5,7%(3) 10,8%(53) Pædagoguddannelsen, Kolding 25,8%(8) 77,4%(24) 6,5%(2) 0,0%(0) 9,7%(3) 6,3%(31) Pædagoguddannelsen, Aabenraa 19,7%(13) 62,1%(41) 7,6%(5) 0,0%(0) 18,2%(12) 13,4%(66) Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg 3,9%(2) 92,2%(47) 0,0%(0) 3,9%(2) 3,9%(2) 10,3%(51) Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa 0,0%(0) 100,0%(14) 0,0%(0) 0,0%(0) 7,1%(1) 2,8%(14) Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg 0,0%(0) 40,0%(12) 83,3%(25) 0,0%(0) 10,0%(3) 6,1%(30) Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg 0,0%(0) 28,1%(9) 71,9%(23) 0,0%(0) 6,2%(2) 6,5%(32) I alt 19,7%(97) 60,0%(296) 20,5%(101) 1,2%(6) 8,1%(40) 100,0%(493) 10

11 De dimittender, som har et arbejde, bedes give en vurdering af, i hvilken grad de mener, uddannelsen har forberedt dem til at udføre jobbet. 56,9% svarer, at uddannelsen enten i høj eller meget høj grad har forberedt dem (i 2013 og 2014 var det 58,9% og i 2015 var det 63,2%). I hvilken grad synes du, at du via din uddannelse er blevet forberedt til at udføre dit job I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Administrationsbachelor 0,0%(0) 0,0%(0) 75,0%(3) 0,0%(0) 0,0%(0) Bioanalytikeruddannelsen 33,3%(4) 33,3%(4) 33,3%(4) 0,0%(0) 0,0%(0) Ergoterapeutuddannelsen 21,4%(3) 7,1%(1) 42,9%(6) 14,3%(2) 0,0%(0) Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation 0,0%(0) 50,0%(3) 16,7%(1) 33,3%(2) 0,0%(0) Ernæring og Sundhed 11,1%(1) 33,3%(3) 33,3%(3) 22,2%(2) 0,0%(0) Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg 10,7%(3) 28,6%(8) 42,9%(12) 10,7%(3) 7,1%(2) Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev 12,5%(1) 37,5%(3) 50,0%(4) 0,0%(0) 0,0%(0) Grafisk Kommunikation 31,2%(5) 50,0%(8) 6,2%(1) 12,5%(2) 0,0%(0) Jordemoderuddannelsen 61,5%(8) 38,5%(5) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) Læreruddannelsen, Esbjerg 20,6%(7) 38,2%(13) 26,5%(9) 14,7%(5) 0,0%(0) Læreruddannelsen, Haderslev 3,5%(2) 40,4%(23) 43,9%(25) 12,3%(7) 0,0%(0) Medie- og Sonokommunikation 66,7%(4) 33,3%(2) 0,0%(0) 0,0%(0) 0,0%(0) Pædagoguddannelsen, Esbjerg 18,0%(9) 40,0%(20) 38,0%(19) 4,0%(2) 0,0%(0) Pædagoguddannelsen, Kolding 17,2%(5) 37,9%(11) 37,9%(11) 3,4%(1) 0,0%(0) Pædagoguddannelsen, Aabenraa 10,6%(7) 50,0%(33) 31,8%(21) 3,0%(2) 1,5%(1) Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg 23,5%(12) 29,4%(15) 45,1%(23) 2,0%(1) 0,0%(0) Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa 0,0%(0) 71,4%(10) 28,6%(4) 0,0%(0) 0,0%(0) Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg 10,0%(3) 56,7%(17) 26,7%(8) 6,7%(2) 0,0%(0) Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg 3,1%(1) 59,4%(19) 31,2%(10) 6,2%(2) 0,0%(0) I alt 15,7%(75) 41,3%(198) 34,2%(164) 6,9%(33) 0,6%(3) 11

12 På den ene side kan man spørge, om uddannelsen har givet tilstrækkelig forberedelse, men på den anden side kan man også spørge, om arbejdspladsen har gjort det muligt for dimittenden at udnytte sine uddannelsesmæssige kompetencer. Her svarer 71,3%, at arbejdspladsen i høj eller meget høj grad har givet dem mulighed for at udnytte uddannelsen optimalt. Tæt på 2014 hvor det var 68% og i ,7%. Ergoterapeuterne r ligger i top med 100%. Stærkt efterfulgt af flere uddannelser, der med mere end 60% mener at arbejdspladen i høj eller meget høj grad har gjort det muligt at udnytte uddannelsen optimalt. I hvilken grad mener du, arbejdspladsen har gjort det muligt for dig at udnytte din uddannelse optimalt I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Administrationsbachelor Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation Ernæring og Sundhed Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev Grafisk Kommunikation Jordemoderuddannelsen Læreruddannelsen, Esbjerg Læreruddannelsen, Haderslev Medie- og Sonokommunikation Pædagoguddannelsen, Esbjerg Pædagoguddannelsen, Kolding Pædagoguddannelsen, Aabenraa Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg I alt 115 (24,1%) 226 (47,3%) 91 (19,0%) 24 (5,0%) 7 (1,5%) 12

13 Det handler også om, hvorvidt man som nyuddannet mener, man kan bidrage med noget nyt til arbejdspladsen. Her svarer ca. halvdelen, at de i høj eller meget høj grad har kunnet bidrage med noget nyt 48,6% (233 respondenter). I hvilken grad mener du, at du har kunnet bidrage med noget nyt til din arbejdsplads I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Administrationsbachelor Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation Ernæring og Sundhed Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev Grafisk Kommunikation Jordemoderuddannelsen Læreruddannelsen, Esbjerg Læreruddannelsen, Haderslev Medie- og Sonokommunikation Pædagoguddannelsen, Esbjerg Pædagoguddannelsen, Kolding Pædagoguddannelsen, Aabenraa Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg I alt 64 (13,4%) 169 (35,3%) 179 (37,4%) 42 (8,8%) 12 (2,5%) 13

14 Efter- og videreuddannelse I dette afsnit vælges der, at sætte antal ind uden procent. Årsagen til dette er at, ved flere spørgsmål er der kun et lille antal dimittender, der har svaret og derfor giver det et bedre og mere realistisk billede, at anvende antal i stedet for procent. 59 dimittender er påbegyndt efter- videreuddannelse. 13 af respondenterne overvejer at påbegynde efter- og videreuddannelse med det samme. 195 overvejer at gå i gang indenfor 1-4 år. Har du påbegyndt efter- og videreuddannelse Ja Nej I alt Administrationsbachelor Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation Ernæring og Sundhed Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev Grafisk Kommunikation Jordemoderuddannelsen Læreruddannelsen, Esbjerg Læreruddannelsen, Haderslev Medie- og Sonokommunikation Pædagoguddannelsen, Esbjerg Pædagoguddannelsen, Kolding Pædagoguddannelsen, Aabenraa Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg I alt

15 Hvilken efter- og videreuddannelse er du gået i gang med Master Kandidat Diplom Kurser Administrationsbachelor 1 Bioanalytikeruddannelsen 1 Ny professionsuddannelse Ergoterapeutuddannelsen Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation 6 Ernæring og Sundhed 2 Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev 1 2 Grafisk Kommunikation 1 Jordemoderuddannelsen 1 Læreruddannelsen, Esbjerg Læreruddannelsen, Haderslev 1 1 Medie- og Sonokommunikation 1 Pædagoguddannelsen, Esbjerg 1 1 Pædagoguddannelsen, Kolding Pædagoguddannelsen, Aabenraa Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg 1 I alt Under Andet nævnes: Staatslig annerkennese for den tyske Erzieher for anerkendelse af professions BA den danske scenekunstskole Acunova, konkurrencetræner uddannede, sportsfysioterapi, motivations læsegruppe med forskelige professioner, og coaches generelt engagerede folk i Kbh. Klinisk vejleder Elementer til arbejdet som lærer, som ikke er tænkt ind i læreruddannelsen på nuværende tidspunkt, som f.eks. at have elever til eksamen. Ekstra linjefag Modul i Sang og Korledelse Diplommodul Terapeut Andet 15

16 Størsteparten, der overvejer at tage en efter- videreuddannelsen, svarer at det bliver indenfor 1-4 år. 13 personer overvejer, at gå i gang med det samme. Overvejer du at tage en efter- og videreuddannelse Ja Nej Ved ikke I alt Administrationsbachelor Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation Ernæring og Sundhed Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev Grafisk Kommunikation Jordemoderuddannelsen Læreruddannelsen, Esbjerg Læreruddannelsen, Haderslev Medie- og Sonokommunikation Pædagoguddannelsen, Esbjerg Pædagoguddannelsen, Kolding Pædagoguddannelsen, Aabenraa Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg I alt

17 Hvornår overvejer du at gå i gang med efter- videreuddannelse Med det samme Indenfor 1-4 år Senere end 4 år Ved ikke I alt Administrationsbachelor Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation Ernæring og Sundhed Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev Grafisk Kommunikation Jordemoderuddannelsen Læreruddannelsen, Esbjerg Læreruddannelsen, Haderslev Medie- og Sonokommunikation Pædagoguddannelsen, Esbjerg Pædagoguddannelsen, Kolding Pædagoguddannelsen, Aabenraa Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg I alt

18 Hvilken efter- og videreuddannelse overvejer du at gå i gang med? (Du må gerne sætte flere kryds) Master Kandidat Diplom Kurser Ny professionsuddannelse Administrationsbachelor Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation Ernæring og Sundhed Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev Grafisk Kommunikation Jordemoderuddannelsen Læreruddannelsen, Esbjerg Læreruddannelsen, Haderslev Medie- og Sonokommunikation Pædagoguddannelsen, Esbjerg Pædagoguddannelsen, Kolding Pædagoguddannelsen, Aabenraa Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg I alt De, der overvejer at påbegynde et efter- og videreuddannelsesforløb, nævner især Kandidatuddannelse (i 2015: 138 og i 2014: 128) og kurser 123 (i 2015: 137 og i 2014: 120). Der er 94, der nævner, at de overvejer, at tage en diplomuddannelse. Det tal er på 2014, hvor det var 83, der nævnte at de overvejer at påbegynde en diplomuddannelse. I 2015 var tallet nede på 11. Under andet nævnes bl.a.: Antropolog Bachelor i psykologi Flere linjefag Intensivsygeplejerske Kontorassistent med speciale i offentlig administration Neuropædagog Psykoterapi Snedker Andet 18

19 Uden beskæftigelse Ca. en sjettedel af dimittenderne har hverken job eller er i gang med en uddannelse. De bliver således spurgt, om der er en eller flere årsager til, at de ikke er i beskæftigelse. Majoriteten er jobsøgende, som har søgt men fået afslag. 29 personer nævner imidlertid også barsel, og dvs. de har ikke stået til rådighed for arbejdsmarkedet i den pågældende periode. Hvad er årsagen til, at du ikke er i arbejde eller under uddannelse? (der må sættes flere kryds) Sygdom Barsel Ingen ledige jobs at søge Jeg har fået afslag Har ikke søgt Jeg vil hellere noget andet Administrationsbachelor Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation Ernæring og Sundhed Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev Grafisk Kommunikation Jordemoderuddannelsen Læreruddannelsen, Esbjerg Læreruddannelsen, Haderslev Medie- og Sonokommunikation Pædagoguddannelsen, Esbjerg Pædagoguddannelsen, Kolding Pædagoguddannelsen, Aabenraa Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg I alt Andet Der er henholdsvis 85 respondenter, der har svaret på oven- og nedenstående spørgsmål. Det er ikke mange og derfor skal resultaterne tages med et vist forbehold. 19

20 Er der udsigt til, at du snart kommer i arbejde eller påbegynder efter- og videreuddannelse? Ja Nej Ved ikke I alt Administrationsbachelor Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Erhvervssprog og IT baseret markedskommunikation Ernæring og Sundhed Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen, Haderslev Grafisk Kommunikation Jordemoderuddannelsen Læreruddannelsen, Esbjerg Læreruddannelsen, Haderslev Medie- og Sonokommunikation Pædagoguddannelsen, Esbjerg Pædagoguddannelsen, Kolding Pædagoguddannelsen, Aabenraa Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen, Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg I alt

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse Dimission januar og juni 2016 STUDENTER FOKUS august 2016 MJAN Dimittendundersøgelsen 2016... 1 Metode... 1 Svarprocent... 2 Undersøgelsernes resultater i hovedtræk... 2 Læsevejledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse University College Syddanmark

Dimittendundersøgelse University College Syddanmark Dimittendundersøgelse University College Syddanmark Dimission januar og juni 2015 STUDENTER FOKUS august 2015 MJAN Dimittendundersøgelsen 2015... 1 Metode... 1 Svarprocent... 2 Undersøgelsernes resultater

Læs mere

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN. Januar 2017 UC SYD

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN. Januar 2017 UC SYD ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN Januar 2017 UC SYD Dimittendundersøgelse, januar 2017 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse januar 2017 (dimittender fra januar 2016) side 10 Marts 2017 Dimittendundersøgelse, Ergoterapeutuddannelsen,

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2017 UC SYD

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2017 UC SYD ERGOTERAPEUT Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2017 UC SYD Dimittendundersøgelse, juni 2017 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse juni 2017 (dimittender fra juni 2016) side 11 August 2017 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD ERGOTERAPEUT Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD Dimittendundersøgelse, juni 2016 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse juni 2016 (dimittender fra juni 2015) side 10 August 2016 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

Dimittendundersøgelse af professionsuddannelserne ved UC SYD

Dimittendundersøgelse af professionsuddannelserne ved UC SYD Dimittendundersøgelse af professionsuddannelserne ved UC SYD Registerbaseret undersøgelse af studerende dimitteret i studieårene 2011/2012-2014/2015 StudenterFokus Februar 2018 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERNÆRING OG SUNDHED. Januar 2017 UC SYD

ERNÆRING OG SUNDHED. Januar 2017 UC SYD ERNÆRING OG SUNDHED Januar 2017 UC SYD Dimittendundersøgelse, januar 2017 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse januar 2017 (dimittender fra januar 2016) side 11 Marts 2017 Dimittendundersøgelse, Ernæring

Læs mere

2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af ny funktionsperiode for udvalget.

2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af ny funktionsperiode for udvalget. BILAG TIL VEDTÆGT I. Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser. 1 medlem som den til enhver tid udpegede regionsformand for Danske Bioanalytikere. 2 medlemmer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Esbjerg

Pædagoguddannelsen i Esbjerg Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse 2014 Pædagoguddannelsen i Esbjerg Dimittendundersøgelse, juni 2014 side 1 Beskæftigelsesundersøgelse, dimittender fra juni 2013 side 11 August 2014 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

1. KVARTALSRAPPORT 2018

1. KVARTALSRAPPORT 2018 1. KVARTALSRAPPORT 2018 Nøgletal 1. januar til 30. april 2018 1. Kvartalsrapport 2018 er udarbejdet af Ledelsessekretariatet, maj 2018 Side 1 / 8 INDLEDNING Kvartalsrapporten udpeger væsentlige områder

Læs mere

Aftagerevaluering. Aftagernes vurdering af relevansen af dimittendernes kompetencer. Januar 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Aftagerevaluering. Aftagernes vurdering af relevansen af dimittendernes kompetencer. Januar 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Aftagerevaluering Aftagernes vurdering af relevansen af dimittendernes kompetencer Januar 2016 Tværgående Uddannelsesudvikling, Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Konklusion...

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Vi vil også gerne vide lidt om dine forventninger og din motivation for at vælge uddannelsen.

Vi vil også gerne vide lidt om dine forventninger og din motivation for at vælge uddannelsen. UC SYD Dimittendundersøgelse Det er nu ca. ½ år siden, du dimitterede fra videreuddannelsen på UC SYD. Vi ønsker med denne spørgeskemaundersøgelse at følge op på, hvilken betydning uddannelsesforløbet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Til uddannelsesudvalget ved Bioanalytikeruddannelsen Degnevej 16 Postboks 509 6705 Esbjerg Ø T 7266 2000 E ucsyd@ucsyd.dk W ucsyd.dk EAN CVR 30 84 04 02 Referat til 13. møde

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed (undersøgelse gennemført juni 2010) Dimissionsår: 2009 Optagelsesår: 2005 Grundlaget for undersøgelsen: Undersøgelsen er baseret på

Læs mere

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed (foretaget december 2008) Dimissionsår: 2008 Optagelsesår: 2004 Grundlaget for undersøgelsen: Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

2. KVARTALSRAPPORT 2018

2. KVARTALSRAPPORT 2018 2. KVARTALSRAPPORT 2018 Nøgletal 1. maj til 31. juli 2018 2. Kvartalsrapport 2018 er udarbejdet af Ledelsessekretariatet, august 2018 Side 1 / 14 INDLEDNING Kvartalsrapporten udpeger væsentlige områder

Læs mere

2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af ny funktionsperiode for udvalget.

2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af ny funktionsperiode for udvalget. Godkendt af bestyrelsen den 19. juni 2018 Dato 12.06.2018 Journal nr. 0-01-01-1/2018 Reference BFMO BILAG TIL VEDTÆGT I. Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen og tilknyttede efterog videreuddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 1. Grundlag Denne rapport er en undersøgelse af beskæftigelsessituationen pr. 1. januar 2009 for finansøkonomer årgang

Læs mere

StudenterFokus. Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/ /2018

StudenterFokus. Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/ /2018 StudenterFokus Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/2016-2017/2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Frafald indenfor det første studieår (overordnet)... 2 Køn...

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Dimittendundersøgelse Dimittendernes vurdering af deres uddannelses relevans Januar 2016 Tværgående Uddannelsesudvikling Konsulent Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Konklusion...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Marts 2016 INDHOLD 1. Om FIA dimittendundersøgelse 2016... 1 1.1 Dataindsamlingen... 1 1.2 Spørgeskemaet og afrapporteringen... 2 2. Dimittendernes

Læs mere

Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016

Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016 Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016 Kolofon Dato 6. februar 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent University College Sjælland Kvalitet Slagelsevej

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Januar 2019 Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Generelt om uddannelsen Sygeplejersker uddannes på landets professionshøjskoler 1. Man kan uddanne sig til sygeplejerske 23 steder i Danmark fra Rønne til

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens relevans

Fysioterapeutuddannelsens relevans UDARBEJDET DECEMBER 2017 Fysioterapeutuddannelsens relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Human Ernæring, (i alt 31 dimittender):

Human Ernæring, (i alt 31 dimittender): Dimittendundersøgelse for Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. (Foretaget november 2007) Dimissionsår: 2007. Optagelsesår: 2003. For alle dimittender: Grundlaget for undersøgelsen: Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

2. KVARTALSRAPPORT 2017

2. KVARTALSRAPPORT 2017 2. KVARTALSRAPPORT 2017 Nøgletal 1. april til 30. juni 2017 2. Kvartalsrapport 2017 er udarbejdet af Ledelsessekretariatet, august 2017 Side 1 / 30 INDLEDNING Kvartalsrapporten udpeger væsentlige områder

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

Fakta om uddannelser til hele Danmark

Fakta om uddannelser til hele Danmark Fakta om uddannelser til hele Danmark Indhold 1. Professionsuddannelsernes placering i Danmark 2. Optag af studerende i og uden for de fire store byer 3. Tiltrækning og fastholdelse af dimittender 4. Uddannelsesudbud

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Fakta om uddannelser til hele Danmark

Fakta om uddannelser til hele Danmark Fakta om uddannelser til hele Danmark Indhold 1. Professionsuddannelsernes placering i Danmark 2. Optag af studerende i og uden for de fire store byer 3. Tiltrækning og fastholdelse af dimittender 4. Uddannelsesudbud

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Revideret senest, foråret 2018

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Revideret senest, foråret 2018 Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Revideret senest, foråret 2018 Kære studerende Du har været på udlandsophold under din uddannelse hos

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Dato:

Dimittendundersøgelse 2012 Dato: , data samt opsummering Datagrundlag og databehandling Undersøgelsesperiode 22. november - 7. december 2011 Respondentgrundlag Dimittender fra, der er blevet færdige i 2010 og 2011 Antal undersøgelser

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede arbejde/job...

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 FRA UDDANNELSE TIL ARBEJDSLIV Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse

Læs mere

Dimittendundersøgelse Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 21. september Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 21. september Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 21. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokale 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Kære studerende Du har været på udlandsophold under din uddannelse hos UCL. Vi er glade for at du vil

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 101 studerende den 22. januar

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed Dimittendundersøgelse for professionsbachelorer i ernæring og sundhed (undersøgelse gennemført efteråret 2011) Dimissionsår: 2010 Optagelsesår: 2006 Grundlaget for undersøgelsen: Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Læreruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2006-2008 oktober 2009 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2006 2008 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1. Kort om sygeplejerskeuddannelsen 2. Søgning og studerende 3. Udvikling i optag i og uden for de fire store byer 4. Sygeplejersker har lav ledighed og flere

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere