Kan fysisk aktivitet bremse udvikling og progression af myopi? Hvilken type solbrilleglas bør jeg anbefale min kunde?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan fysisk aktivitet bremse udvikling og progression af myopi? Hvilken type solbrilleglas bør jeg anbefale min kunde?"

Transkript

1 Danmarks Optikerforening Nr. 2 Kan fysisk aktivitet bremse udvikling og progression af myopi? Ny medicinsk behandling af progredierende myopi Hvilken type solbrilleglas bør jeg anbefale min kunde? Hold på hat og briller

2

3 MARTS 2009 LEDEREN 3 I krise tider er det nødvendigt at se frem. Hvordan agerer man, når man står overfor eller tror, man står overfor en økonomisk krise man fastholder sine mål. Der tales meget om forbrugskrise på grund af bankkrisen, aktiekursernes og boligprisernes fald samt udsigten til stigende arbejdsløshed. Tegnene på økonomisk tilbagegang skal heller ikke undervurderes Men som flere vismænd har påpeget, at det svært at tro på, at der kommer en meget voldsom nedgang i det private forbrug. Mange har i år oplevet stigninger i deres disponible indkomst, lønnen vil stige med 4-5 %, skatten er sat ned, og undersøgelser viser, at de flestes privatøkonomi er bedre end for et år siden. Dette tyder på, at forbruget ikke vil falde voldsomt, og at det negative indtryk af dansk økonomi skyldes, at man hele tiden læser og hører i medierne om, hvor dårligt det går. Men selv om den negative presseomtale kan være medvirkende årsag til en forkert opfattelse af dansk økonomi, skal man ikke undervurdere effekten af dommedagsprofetier. Et kinesisk ordsprog siger, at når det er storm, vil der være mange, der bygger læskure og nogle få, der bygger vindmøller. Eller sagt med andre ord, mange vil bremse op, skære ned og undlade nye investeringer, og kun få vil have visioner og mod til at investere i udvikling. Det er nu de virkelig stærke og visionære virksomheder og optikere manifesterer sig. Det er dem, der ikke lader sig standse af dårlige udsigter, men som tager udfordringen op og forbereder sig på fremtiden. Det er derfor nu, man skal gøre op med sig selv, om man som optiker og/eller virksomhed har de rigtige kvalifikationer til at kunne klare sig igennem en eventuel krise og i tiden efter. Områder, hvor man ikke tidligere har investeret hverken tid eller interesse i, vil med fordel kunne tages op til vurdering. I opgangstider kan man være fristet til at stille sig tilfreds med de nemme løsninger og derfor glemme at satse på udvikling af kompetencer og nicheområder både inden for og uden for autorisationen. Såvel optikeren som virksomheden kunne også med fordel gennemgå arbejdsgange og rutiner i virksomheden. Hvilke rutiner gælder f. eks ved journalføring og ved øjenlægehenvisninger. Er årsagen til, at øjenlægen ikke melder tilbage måske, at henvisningen ikke er tilstrækkeligt fagligt begrundet, eller fordi man simpelthen har sjusket med henvisningerne. Branchen har vedtaget et sæt minimumskrav for synsundersøgelser (basissynsprøven), altså første gang man ser en patient/kunde til synsundersøgelse. - Helt ærligt kære kollega, har du indført rutiner, der sikrer, at du foretager de nødvendige undersøgelser hver gang -? Danmarks Optikerforening vil i 2009 tilbyde en række kurser, som kan hjælpe dig til at udvikle dine kompetencer og herigennem bringe dig trygt igennem krisen og ruste dig til at møde fremtiden. Per Michael Larsen Arbejdende formand

4

5 OPTIKEREN NUMMER Indhold LEDER INDHOLD 5 KAN FYSISK AKTIVITET BREMSE UDVIKLING OG PROGRESSION AF MYOPI?...6 Nina Jacobsen Forside NY MEDICINSK BEHANDLING AF PROGREDIERENDE MYOPI Klaus Trier HVILKEN TYPE SOLBRILLEGLAS BØR JEG ANBEFALE MIN KUNDE? Ole Riis SIKKER SOLBADNING MED UV-BESKYTTENDE KONTAKTLINSER OG SOLBRILLER Julie Marie Isager HOLD PÅ HAT OG BRILLER Marie Nielsen OPTI MÜNCHEN Jacob kilsgaard Forside Top annonce Polaroid 8903B Normale solbriller gør bare dit syn mørkere, en god polariserende linse forbedrer dit syn. Polaroid Eyewear Forside Midt annonce Crizal Forte - ny coatning fra Essilor. Lige så hård som coated mineralglas. Essilor: REFRAKTION BLIVER HØJTEKNOLOGISK Lars Mendel FOKUS PÅ MULTIFOKALE KONTAKTLINSER Martin Iversen GENERALFORSAMLING PRODUKTNYT BRANCHENYT KALENDEREN ADRESSER

6 6 Kan fysisk aktivitet bremse udvikling og progression af myopi? Af Læge, ph.d. Nina Jacobsen Baggrund Myopi er den hyppigst forekommende øjensygdom i verden. Forekomsten af myopi varierer fra 0-2 % til mere end 70% i forskellige samfund afhængig af alder, race og etnisk herkomst, uddannelsesniveau, erhverv og bopæl i by eller på landet. Der er generel enighed om, at myopi er betinget af en kombination af arv og miljø. Allerede ved lave og moderate grader af myopi findes en øget risiko for glaukom (grøn stær) og nethindeløsning. Enkelte studier har også beskrevet en øget forekomst af subkapsulær katarakt (grå stær). Korrektion af myopi med optiske hjælpemidler og kirurgi, og komplikationer relateret til dette, i form af corneale ulcera (sår på hornhinden) og infektioner, udgør en væsentlig samfundsmæssig udgift. På trods af intens forskning i at forebygge myopi har mulighederne hidtil været begrænsede. I marts 2008 forsvarede jeg min ph.d.- afhandling med titlen Myopia in Denmark - Prevalence and Prevention. Afhandlingen omfatter tre originalvidenskabelige artikler, og er baseret på studier udført under min forskningsansættelse på Statens Øjenklinik, Kennedy Centeret fra 2004 til Formålet med afhandlingen var at bestemme forekomsten af myopi blandt danske værnepligtige mænd, og at belyse hvorledes vores livsstil kan påvirke udvikling og progression af myopi. I nærværende artikel omtales resultaterne fra et af de tre studier. Studiet, der her beskrives, blev udført for at undersøge om fysisk aktivitet har nogen indflydelse på udvikling og progression af myopi hos universitets studerende. Meget har været forsøgt igennem tiderne for at forebygge eller standse myopi-udvikling, bl.a. briller, kontaktlinser, tryksænkende øjendråber og atropin. Nuværende studier undersøger fortsat effekten af nogle af disse. Det klassiske review af Duke-Elder & Abrams (1970) giver en dybdegående gennemgang af de mange tidlige forsøg på at behandle og forebygge myopi. Korrektion af refraktionsfejlen og et sundt helbred er nogle af de faktorer, der dengang blev fremhævet af forfatterne. Allerede omkring år 1900 anbefalede man frisk luft og motion i tilfælde af tiltagende myopi. I de se-

7 7 nere år har flere studier peget i retning af en sammenhæng mellem fysisk aktivitet/udendørs aktiviteter og myopi, og det er beskrevet at myope dyrker mindre sport end deres jævnaldrende. Med udgangspunkt i disse tidligere rekommandationer og nyere observationer var det interessant at undersøge en mulig forebyggende effekt af motion på udvikling og progression af myopi. Universitetsstuderende er særligt udsatte for at udvikle myopi, og er derfor en oplagt gruppe at undersøge i et sådan studie. Medicinstuderende i 2 årigt opfølgningsstudie I 2005 inkluderedes 156 første års medicinstuderende fra Københavns Universitet i et 2 årigt opfølgningsstudie. De studerende fik foretaget en øjenundersøgelse blandt andet omfattende visus, subjektiv refraktionsbestemmelse, Maddox Wing Test, akselængde måling med IOL-Master, undersøgelse i spaltelampe og autorefraktions-bestemmelse i cycloplegi. De blev endvidere stillet spørgsmål vedrørende læsevaner og omfang af fysisk aktivitet og fik bestemt deres kondital. De studerende var i gennemsnit 23 år og 37% var nærsynede på første år af medicinstudiet. De brugte i gennemsnit godt 3 timer dagligt på at læse faglitteratur og knap en time dagligt på fysisk aktivitet. Den skadelige effekt af 3 timers læsning opvejes af en times fysisk aktivitet I løbet af de to år de studerende blev fulgt steg forekomsten af myopi fra 37% til 43%, og den gennemsnitlige grad af myopi ændrede sig fra -0,50 dioptrier til -0,74 dioptrier. Ved analyse af opfølgningsdata var læsning af faglitteratur og yngre alder risikofaktorer til udvikling og progression af myopi, mens fysisk aktivitet var modsat associeret til myopi, dvs. bremsede udvikling og progression af myopi. Baseret på den statistiske analyse ser det ud til, at den skadelige effekt (den myopiserende effekt ved læsning af faglitteratur) af 3 timers læsning, opvejes af en times fysisk aktivitet. Endvidere tyder resultaterne af studiet på, at 2 timers daglig motion stort set ophæver den myopiserende ændring de studerende oplever. Det skal understreges at studiet er observationelt, så hvis man endeligt vil afklare, om det betyder noget at ændre motionsvaner skal der et interventions-studie til. Siden vores studie blev publiceret i april i 2008, er der publiceret flere store studier - blandt andet fra Australien - der støtter vores observationer.

8 8 Er sammenhængen mellem motion og refraktion kausal eller blot en association? Det interessante spørgsmål er, om sammenhængen mellem motion og refraktion er kausal eller blot en association. En stor del af den tid de studerende bruger på fysisk aktivitet udgøres af cykling, idet mange studerende primært bruger cyklen som transport middel. Det kunne derfor være, at den tilsyneladende gunstige effekt af motion for eksempel i virkeligheden skyldes en positiv effekt af lyset, man udsættes for, når man er udenfor. Men hvis sammenhængen er kausal, hvordan kan vi så forklare dette. En mulig forklaring er en lokal effekt i øjnene forårsaget af distance activity (non-akkommodativ, non-konvergerende) under fysisk aktivitet. En anden mulig forklaring er en systemisk effekt af den fysiske aktivitet. Man kunne meget vel forestille sig, at væksthormoner eller andre signalstoffer, der frigives som et resultat af fysisk aktivitet er involveret i regulationen af øjets vækst. For at afklare dette spørgsmål er der behov for fremtidige studier. Studerende bør oplyses om deres øgede risiko for at udvikle myopi Resultatet af studiet viser en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og myopi foreneligt med en forebyggende effekt af motion på udvikling og progression af myopi. I runde tal kan man sige, at to timers motion om dagen ser ud til at kunne forebygge den gennemsnitlige myopi-ændring som medicinstuderende oplever. Herudover bekræfter studiet, at intensiv faglitteratur-læsning er en risikofaktor til udvikling af myopi, og at studerende i begyndelsen af tyverne er mere udsatte for at udvikle myopi end de ældre studerende. Baseret på den eksisterende viden på området og resultatet af studiet forekommer det relevant at oplyse (medicin)-studerende om deres øgede risiko for at udvikle myopi samt at motion og udendørsaktiviteter ser ud til at kunne begrænse denne udvikling. Reference; Jacobsen N, Jensen H, & Goldschmidt E (2008): Does the level of physical activity in university students influence development and progression of myopia?- -a 2-year prospective cohort study. Invest Ophthalmol Vis Sci 49:

9

10 10 Ny medicinsk behandling af nærsynethed hos børn Af Øjenlæge Klaus Trier Det menneskelige øjes længde forøges gennem barnealderen fra 17 mm til 24 mm. Normalt vil øjet nå sin blivende størrelse i 14-års alderen, men hos nærsynede børn er øjets længdevækst for stor, og standser først i års alderen. På det tidspunkt sker der en generel modning af kroppens bindevæv (krydsbinding af collagen, et protein som udgør størstedelen af bindevævet), hvorved yderligere længdevækst af det nærsynede øje ophører. Nærsynethed er forbundet med forhøjet risiko for komplikationer som nethindeløsning, AMD (nethindeforkalkning), og grøn stær, og rangerer derfor blandt de 2 førende årsager til blindhed i den vestlige verden. I Danmark forekommer årligt ca. 600 tilfælde af nethindeløsning, heraf omkring 150 hos personer med en nærsynethed på -6 dioptrier eller derover. Hvis den overdrevne længdevækst af øjet i barnealderen kunne forebygges, og nærsynethed over -1 dioptri forhindres, ville skønsmæssigt 300 nethindeløsninger om året i Danmark kunne undgås. Også et ukendt antal tilfælde af AMD og grøn stær ville kunne forebygges. Korrektion af nærsynethed med briller, kontaktlinser, laserbehandling eller linseimplantation forhindrer ikke disse komplikationer. Tværtimod medfører brug af kontaktlin- ser eller kirurgiske indgreb en forøget hyppighed af andre synstruende komplikationer (infektioner, øjentørhed, udtynding og tilspidsning af hornhinden, arvævsdannelse i hornhinden). I de senere år har dyreforsøg kastet lys over styringen af øjets længdevækst. For at opnå et fokuseret billede på nethinden, skal øjets længde med under 0,1 mm nøjagtighed passe med lysets brydning i hornhinde og linse. Da øjets længdevækst ikke genetisk kan programmeres så nøjagtigt, er det nærliggende at antage, at der, som i mange andre biologiske vækststyringssystemer eksisterer en form for feed-back mekanisme, der sørger for, at systemet forbliver funktionelt. Der er fremsat den hypotese, at øjets længdevækst enten øges eller bremses som svar på defokusering af billedet på nethinden, og at denne mekanisme virker ved regulering af eftergiveligheden af øjets ydervæg, bindehinden. Bindehinden består hovedsagelig af collagen i trådform (80% af tørvægten), spredte celler, og en grundsubstans af proteiner påhæftet sukkerstoffer (Fig. 1). Bindehindens evne til varigt at ændre form under mekanisk belastning bestemmes af indholdet af collagen og tykkelsen at de enkelte collagentråde. Fig. 1. Elektronmikroskopi af bindehinde fra kanin. Collagentrådene ses skåret på tværs (tv) og på langs (th). I midten ses en collagenproducerende celle (fibroblast). (Foto: Takasi Kobayashi, Hudafdelingen, Københavns Universitet, Bispebjerg Hospital). Ved fødslen er øjet som oftest for kort, og dermed langsynet. Som svar på et signal fra nethinden frisættes et collagennedbrydende enzym i bindehinden. Dermed blødgøres bindehinden, og det overtryk, der findes i øjet, presser øjet ud i en mere aflang form. Når øjet har nået den rigtige længde, sendes et nyt signal fra nethinden, de collagennedbrydende enzymer nedreguleres, og der frisættes signalstoffer, som stimulerer collagenproduktionen i bindehinden. Derved stabiliseres øjets form. Hos nærsynede børn er denne mekanisme af en eller anden årsag ude af balance, og indholdet af collagen samt diameteren af de enkelte collagentråde i bindehinden derfor permanent reduceret. Som følge heraf vil øjets længde hos nærsynede børn tiltage med helt op til 1 mm per år, mod normalt omkring 0,1 mm per år. Den gennemsnitlige længdevækst af øjet hos nærsynede danske børn i alderen 8-12 år er omkring 0,25 mm per år, og den tilsvarende øgning af nærsynetheden omkring 0,5 dioptrier per år. Efter 14-års alderen vil øjets længdevækst og øgningen af nærsynetheden langsomt aftage, for som regel at ophøre i års alderen. Fig. 2 viser den gennemsnitlige længdevækst af øjet hos Axial growth in myopes compared with emmetropes. Age 7-13 years 0,25 0,2 0,15 0,1 0, age Myopes Fig. 2. Længdevæksten af øjet hos nærsynede og normalsynede børn i forskellige aldersgrupper. Emmetropes (Jones et al, 2005)

11 11 Distribution of axial growth per 6 month in myopes age 7-13 years 100% 80% 60% 40% 20% 0% mm per 6 months mm per 6 months mm per 6 months mm per 6 months mm per 6 months m m per 6 months Fig. 3. Fordelingen af øjets længdevækst blandt nærsynede børn i forskellige aldersgrupper. nærsynede og normalsynede børn i forskellige aldersgrupper, og fig. 3 fordelingen af øjets længdevækst i forskellige aldersgrupper af nærsynede børn. En behandling, der øger bindehindens indhold af collagen o som øger diameteren af collagentrådene, må således antages at bremse udviklingen af nærsynethed. Det har vist sig, at behandling af unge pattedyr med 7-methylxanthin, et nedbrydningsprodukt af koffein, der findes naturligt i cacaofrugten, ikke blot øger tykkelsen af bindehinden, indholdet af collagen i bindehinden, og diameteren af collagentrådene i bindehinden, men også forhindrer udvikling af eksperimentelt fremkaldt nærsynethed. 7- methylxanthin blokerer som moderstoffet, koffein, adenosinreceptorer i nervevæv, men i modsætning til koffein har det ringe evne til at gennemtrænge blod/hjerne barrieren. Stoffet har derfor ingen opkvikkende virkning. Den præcise virkningsmekanisme er endnu ikke klarlagt, men kan hænge sammen med en ændring af dopamintransmissionen i nethinden. Det er kendt at adenosinreceptorer og dopaminreceptorer er funktionelt sammenkoblede, og at blokering af adenosinreptorer øger dopamintransmissionen. En 36 måneders klinisk fase II undersøgelse fuldført af 61 nærsynede børn i alderen 8-13 år (gennemsnitlig alder 11,3 år) har nu vist at behandling med 7-methylxanthin i tabletform faktisk reducerer øjets længdevækst. I forhold til en sammenlignelig gruppe. Således reducerede daglig behandling med 400 mg 7-methylxanthin længdevæksten af øjet med omkring 50% over 24 måneder (fig. 4). I løbet af 24 måneders behandling med 7-methylxanthin sås et stadigt fald i øjets længdevækst og en opbremsning af den stigende nærsynethed, men efter ophør af behandling bortfaldt denne effekt (fig. 5). Erfaringerne med behandlingen rækker foreløbig ikke ud over 24 måneder, men da effekten ser ud til at være akkumulerende (større i det andet år end i det første år), kan der være håb om at behandlingen er i stand til helt at normalisere øjets længdevækst, og dermed helt standse øgningen af nærsynetheden. Der har ikke vist sig

12 12 Axial growth Jensen 1991 and Emmetropia (Zadnik 1997) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, , ,2 Months from start of trial Jensen 1991 Placebo/7-methylxanthine 7-methylxanthine Emmetropia (Zadnik 1997) Fig. 4. Øjets længdevækst hos nærsynede børn behandlet med 7-methylxanthin. Til sammenligning ses forløbet hos jævnaldrende nærsynede børn (Jensen H (1991) Myopia progression in young school children. Acta Ophthalmologica Suppl 69:1-79) og normalsynede børn (Zadnik K (1997) Myopia development in childhood. Optom Vis Sci 74: ). nogen bivirkninger af behandlingen, som heller ikke påvirker kropsvæksten (ref. 1). Aktuelt kan behandlingen tilbydes på basis af magistrel ordination (Glostrup Apotek). Da ca. 15% af alle nærsynede børn i alderen 7-13 år har en normal vækst af øjet (fig. 4-5) og dermed ingen øgning af nærsynetheden, er det, før behandling iværksættes, vigtigt at bestemme øjets længdevækst og øgningen af nærsynetheden. Hvis øjets længdevækst overstiger det normale for den pågældende alder, er det værd at overveje at påbegynde behandling med 7- methylxanthin. Dosis er 800 mg hver morgen, dog kun 400 mg hvis kropsvægten er under 30 kg. Akselængde og refraktion bør kontrolleres én gang om året for at konstatere om behandlingen har haft den ønskede virkning. Afbrydes behandlingen, genoptager øjet sin unormalt høje længdevækst, og nærsynetheden vil atter øges. Behandlingen må derfor fortsættes frem til år alderen, hvor nærsynetheden normalt stabiliseres på grund af den tiltagende krydsbinding af collagentrådene i bindehinden. Da der ikke er nogen mulighed for at forkorte et øje der allerede er blevet for langt, er det en fordel at påbegynde behandlingen så tidligt som muligt. Desværre opdages nærsynetheden som regel først når barnet har problemer med afstandssynet, dvs når den har nået en størrelse på omkring 1 dioptri. Interessant nok har det vist sig, at børn som senere udvikler nærsynethed, på et tidligt tidspunkt har opbrugt den reserve

13 13 Fig. 5. Øjets længdevækst (A-B) og øgning af nærsynethed (C-D) hos nærsynede børn (n=61) før forsøget, under behandling med 7-methylxanthin eller kalkpiller (placebo)(første år) 7-methylxanthin (andet år), og efter ophør af behandling (tredje år). (Ref. 1) af langsynethed på omkring +2,5 dioptrier som normalt er tilstede ved fødslen (fig. 6). Ved 6-års alderen vil et barn som senere bliver normaltsynet således typisk have en rest-langsynethed på omkring +1,25, mens et barn som senere udvikler nærsynethed allerede på det tidspunkt har opbrugt sin reserve. Da barnet jo endnu ikke er blevet nærsynet, har det ingen symptomer, men vil med stor sikkerhed senere udvikle nærsynethed. Ved refraktionsbestemmelse i cycloplegi af børn ved skolestart vil man derfor kunne identificere de børn som har risiko for udvikling af nærsynethed. Hvis øjets længdevækst over de efterfølgende 6 måneder derefter viser sig at ligge over det normale for alderen, kan behandlingen påbegyndes, og barnet har en chance for at undgå højere grader af

14 14 Fig. 6. Refraktionsudviklingen hos børn, som senere bliver henholdsvis langsynede (hyperope), normalsynede (emmetrope), og nærsynede (myope). (Jones LA, Mitchell GL, Mutti DO, Hayes JR, Moeschberger ML, Zadnik K. Comparison of ocular component growth curves among refractive error groups in children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2005;46: ). nærsynethed. Ref. 1: Trier K, Ribel-Madsen SM, Cui D, Christensen SB. Systemic 7-methylxanthine in retarding axial eye growth and myopia progression: a 36-months pilot study. J Ocul Biol Dis Inform (2008) 1: h /

15

16 16 Hvilken type solbrilleglas bø Ca. 80 % af de informationer, der sendes til hjernen, kommer via synet. Det er derfor ikke lige meget, hvilke brilleglas man ser med - heller ikke, når det gælder solbriller. Der kan købes solbrilleglas fra billige primitive støbte glas til de nøje beregnede og højt avancerede i topkvalitet. For brugeren er der utrolig stor forskel på afbildningen, farveopfattelsen, udseendet og komforten. Det er målet med denne artikel at hjælpe optikeren til at kunne rådgive kunden ud fra ønsker og behov. Af Ole Riis, optiker Når man kniber øjnene sammen og kun ser gennem en smal sprække, forstår man, hvordan eskimoerne i sin tid blev inspireret til at udvikle den såkaldte "spaltebrille". Eskimo-spaltebrillen af træ hører sikkert til en af de tidligste former for solbeskyttelse i form af briller. Den smalle spalte gjorde det muligt at se uden at blive blændet de steder, hvor sne og is reflekterede sollyset helt op til 80%, og samtidig beskyttede brillen mod sne og kulde. Sollyset Mennesket har brug for sollys for at opbygge D vitamin. Hvis man mangler D vitamin, vil kroppen reagere tydeligt, og man bliver i værste fald syg, (D vitamin er nødvendig for opbygningen og vedligeholdelsen af knoglerne). Sollys styrker også kroppens opbygning af hvide blodlegemer, styrker immunsystemet, aktiverer kroppens reserver og har dermed indflydelse på det almene velbefindende. Men sollyset indeholder også de farlige ultraviolette stråler. De findes i lyset hele tiden, man kan bare ikke se dem med det blotte øje. En vis mængde UVstråling er i sig selv uundværlig for kroppen, men større mængder er skadeligt. UV-strålingen UV-strålingen er inddelt i tre hovedgrupper, hvoraf kun UV-A og UV-B strålerne når jordens overflade. De kortbølgede, energirige UV-C stråler ( nm) absorberes næsten fuldstændigt af jordens atmosfære. Når man taler om solar UV-stråling, mener man den del af de UV-A og UV-B stråler, der når jordens overflade. UV-C strålingen absorberes næsten fuldstændigt af jordens atmosfære. UV-B og UV-A Hvis man opholder sig i områder med forøget UV-stråling, f.eks. i solskin, ved stranden eller i bjerge, har øjnene og også øjenomgivelserne brug for en god beskyttelse for at forebygge øjensygdomme som f.eks. årehindebetændelse og grå stær. Man kan også blive blændet, så man ser betydeligt dårligere, og man kan endda blive såkaldt "sneblind". UV-belastningen formindskes i storbyer på grund af smog og gasser, hvorimod den forøges ved kraftig refleksion af lyset f.eks. i hvidt sand, sne eller vand. Nyfalden sne reflekterer lyset helt op til 80%. I højder er UV-belastningen også større. Kunstig UV-stråling kan være af stor nytte for den almene sundhed. Udover at solarier giver den eftertragtede brune farve, anvendes kunstig UVstråling også til behandling af forskellige hudsygdomme. Ved almindelige brilleglas til daglig brug er en total absorption af UVstråling ikke nødvendig undtagen i visse medicinske tilfælde. Hvordan virker solbriller? Med en god solbrille er øjnene ikke blot beskyttet mod UV-stråling, men også mod blænding. Blænding på grund af kraftigt sollys medfører nedsat synsskarphed og kan udløse fysiske reaktioner som en brændende fornemmelse i øjnene eller hovedpine. UV-strålerne holdes tilbage (absorberes) af brilleglasset, og glassets farve gør, at lyset bliver dæmpet. Hvilken farve, der er den rigtige, afhænger af den pågældende kundes personlige smag og følsomhed over for lys og af, hvor og i hvilke situationer, glasset skal anvendes. Solbrillen bør desuden være så stor, at den sarte hud omkring øjnene også bliver beskyttet. Nogle mennesker vil have så mørke briller som muligt, og man kan faktisk få produceret lysreduktioner på op til 97,5%, hvis man vælger en Zeiss Umbra coating, der er pådampet både på forog bagsiden af glasset. Disse glas er dog hovedsageligt beregnet til medicinske tilfælde, for ved en lysreduktion >92% er brilleglassene ikke godkendt til brug i trafikken i dagslys! Solbrilleglas behøver heller ikke være så mørke. Absorptionen kan lægges, så glasset ikke opfattes mørkt, selvom det absorberer mellem 80-90% af lyset, (f.eks. Zeiss Skylet road og sport). Hvis den blå del af lyset absorberes mere, som det er tilfældet ved Skylet solglas, får man en tydelig stigning i farvekontrasten. Det giver et behageligt og klart syn med uanede kontraster. Kunststof eller mineral? Forskellige krav til lysreduktionsgraden, de mekaniske krav til brilleglassene, brillens vægt og de forskellige styrker gør, at solbrilleglas leveres i mange forskellige udgaver af mineral eller kunststof.

17 r jeg anbefale min kunde? FAGLIGT STOF 17 Mineral brilleglas og solbrilleglas kendetegnes ved, at de har en stor overfladehårdhed, og de ikke ridses så nemt. Kunststof brilleglas og solbrilleglas vejer ikke ret meget og har stor brudstyrke, men har i de fleste solbrilleudgaver en mere begrænset overfladehårdhed. Gennemfarvede mineral solglas I solglas, der er indfarvet i selve glasmassen, er lysreduktionen afhængig af tykkelsen på glasset. Netop på grund af dette leverer Carl Zeiss f.eks. udelukkende disse brilleglas uden styrke: Det brune solglas Umbral 0,0 og det grågrønne Pioneer 0,0. Begge har i øvrigt den fordel, at de absorberer meget af den røde ende af spekteret (varmestrålerne), i modsætning til kunststof. Med gennemfarvede solglas med styrke vil minusglas blive lyse på midten, og plusglas vil blive mørke på midten. Coatede mineral solglas Der kan pålægges en tynd, men hård brun coating på brilleglas af mineral. Her absorberes lyset helt ensartet over hele glasfladen, uafhængig af styrken. F.eks. leveres Zeiss Umbra coatede brilleglas med 25, 75 eller 85% absorption. Spejlcoatings Nogen synes, spejlbriller er seje, og hvis man skal lytte til tidens trends, er de det givetvis også! På spejlglas er det yderste lag relativt hårdt, men spejlfladen er mere sart overfor ridser, idet de vil ses tydeligt. Der findes også mange andre spejlfarver på markedet. Det er kendetegnende for dem alle, at basisglassene skal være ret mørke for at kunne give den spejlende effekt. Kunststof solbrilleglas Kunststof solbrilleglas farves i farvebade, hvor farven trænger ind i glassets overflade. Derfor er farvens intensitet uafhængig af glassets styrke. Den tid, brilleglasset opholder sig i badet, er afgørende for, hvor mørkt det bliver. Der kan laves alle mulige forskellige farver og nuancer, også graduerede og sammensatte farver. Igen: Hvilken farve, der er den rigtige, afhænger af den pågældende brillebrugers personlige smag og følsomhed over for lys og af, hvor og i hvilke situationer, glasset skal anvendes. Modeglas Der er stadig en tendens i brillemoden med tonede glas i svagere indfarvning i alle mulige vakse farver, såkaldte café-briller. Dette kan ikke kaldes solbriller, men er derimod et modefænomen, som naturligvis er velkomment. Polariserende Polariserende solbrilleglas har den fordel, at de vandrette reflekser, der f.eks. kommer fra vandet og f.eks. en våd vejbane, når solen står lavt, fjernes af den særlige effekt i glassene, der udelukker lys fra vandrette flader. Det kan være rart især ved bilkørsel, vandsport og i mange andre situationer, men man skal være opmærksom på, at de smukke spejlinger, som man f.eks. kan opleve i en skovsø, ikke kan ses med denne type brilleglas. Farveskiftende brilleglas Farveskiftende glas er kendetegnet ved, at de bliver mørkere, når UV-strålingen øges, og at de bliver lyse igen ved reduceret stråling. Farveskiftende glas tilpasser sig hele tiden lysforholdene. Nyeste version af Transitions (Transitions VI) er samtidig 100 % UVbeskyttende og skifter meget hurtigt. Transitions VI leveres på alle Zeiss' farveskiftende kunststofglas. Næsten alle typer brilleglas kan leveres som farveskiftende. De fleste farveskif-

18 18 tende kunststofglas indfarves ensartet over hele glasset, da farven ligger placeret indeni den forreste side af glasset. Det er en nem måde at have solbriller på, men man skal være opmærksom på, at de ofte ikke er tilstrækkelige til bilkørsel, og at de kan blive ret mørke om vinteren, hvor det er koldt, selv uden at solen er fremme. Glassene reagerer nemlig på den ultraviolette lysmængde, der er til stede, hvor man befinder sig. Indfarvning og lysning er afhængig af temperaturen og UV-strålingens intensitet. Jo højere intensitet, UV-strålingen har, og jo lavere temperaturen samtidig er, jo mørkere bliver glasset og desto hurtigere sker indfarvningsprocessen. I bjergområder om vinteren nås den maksimale indfarvning derfor hurtigt. Sommervarme giver mindre indfarvning. Ved bilkørsel kan den maksimale indfarvning ikke opnås, da bilruderne absorberer UV-stråling. Forhæng Clip On osv. De populære forhængere til at sætte på brillerne er en nem måde at få solbriller med styrke på, men der opstår mange reflekser med det ekstra lag glas foran de almindelige briller. Har man først én gang prøvet rigtige solbriller med styrke og antirefleksbehandling, bemærker man meget tydeligt forskellen. Hvorfor er antirefleksbehandling så vigtig på solbrilleglas? Ofte hører man, at det ikke er nødvendigt med antirefleksbehandling på solglas, fordi reflekserne ikke opfattes på grund af farven i glasset. I virkeligheden virker reflekser på farvede brilleglas væsentligt mere generende både for brillebrugeren og for dem, der ser på én, end de gør på almindelige brilleglas uden farve. Ved at se på forholdet mellem det lys, der forsvinder på grund af reflekser og det effektive lys, bliver det mere forståeligt: Ved et brilleglas med brydningsindeks 1,525 uden farve og antirefleksbehandling er forholdet mellem det generende lys og det effektive lys ca. 9,0%, og ved et solbrilleglas uden antirefleksbehandling er det ca. 19,7%. Jo mørkere glasset er, jo mere generende er reflekserne. Ikke mindst af funktionelle årsager bør man derfor vælge et solglas med en god antirefleksbehandling. Graduerede solbrilleglas Udover helfarver fremstilles graduerede farver også ved hjælp af dyppemetoden, så absorptionsgraden i brilleglasset aftager kontinuerligt fra toppen til bunden af glasset. Graduerede solglas er velegnede til situationer, hvor lysforholdene ændrer sig i takt med øjnenes bevægelse nede fra og op. Derfor er funktionen velegnet, når man kører bil, men man kan diskutere, hvor velegnede disse glas er til f.eks. en tur på stranden eller lign. Derfor vil valget af farve igen hænge sammen med kundens personlige smag. Kontrastforøgende solglas På basis af videnskabelige undersøgelser og talrige tests er der udviklet kontrastforøgende solbrilleglas. De er specielt designet til situationer, hvor det er nødvendigt med forøget UV- og blændebeskyttelse, og hvor der samtidig stilles store krav til kontrasterne. Sportsgrene som golf, sejlsport, skisport, motorcykelløb, cykelløb og flyvning dyrkes ofte under ekstreme lysforhold, og her er et kontrastrigt syn afgørende først og fremmest af sikkerhedsmæssige årsager. Naturligvis kan alle andre også få glæde af disse glas. Kontrastforøgende solglas kan i dag også fås med polariserende virkning. Det er især en fordel ved bilkørsel og færden på eller ved vandet. Det specielle ved kontrastforøgende solbrilleglas er, at en stor del af det blå lys holdes tilbage. Hvad betyder det, at den blå del af lyset dæmpes? Direkte sollys spredes, og spredningen er kraftigst i den blå del af lyset. Farveopfattelsen bliver påvirket af dette, da alle farver kommer til at indeholde en lille del blåt. Det er derfor, at himlen opfattes blå. Den lille blå del gør, at alle farver forskydes hen imod det blå område. Jo tættere farverne ligger på hinanden, jo dårligere opfattes kontrasterne imellem dem. Det resulterer i slørede kontraster og uskarp afbildning, som især er generende i skarp sol, på vandet, eller i diset vejr. Hvis det blå synlige lys dæmpes, stiger kontrasten tydeligt. Der er endnu en årsag til, at man opnår kontrastrigt syn, når det blå lys dæmpes. I øjet brydes de blå stråler mest og samles foran nethinden og overstyrer dermed de andre farver afbildningen bliver uskarp. Kontrastforøgende solbrilleglas reducerer den blå del af lyset på en sådan måde, at man får et skarpere syn. Skylet solglas fra Carl Zeiss har højere transmission i det område, der er særlig følsomt for øjet, (Vλ = 555 nm), end almindelige solglas har. På samme absorptionstrin opfattes Skylet solglas derfor objektivt lysere, men har samtidig den samme lysbeskyttelse. Der, hvor øjets følsomhed er størst, dæmpes lyset normalt, og derfor opleves disse glas lysere end de egentlig er. Den kontrastforøgende virkning kan bedst opleves i det fri ved at prøve Skylet solglas. En sammenligning med almindelige solglas viser lysningseffekten. Carl Zeiss leverer f.eks. 3 forskellige farver, nemlig fun, road og sport. Fun er det lyseste Skylet solglas med 70% absorption. Særlig velegnet til diffust lys, dårligt vejr og dårlige lysforhold.

19

20 20 Road er det universelle solglas med 80% absorption. Mange bilister, motorcykelkørere, sejlere, surfere, vandrere, golf- og cykelsportsfolk sætter pris på den farve kontrastforøgende virkning i mellemstærkt til stærkt solskin. Skylet Sport med 90% absorption anbefales især til skarpt solskin og kraftig blænding, f.eks. i bjergene og på vandet. Husk, at glasset er mørkt hvis en sejler f.eks. bevæger sig ned i kahytten, så vil han opfatte det mørkt! Tænk på dette og lignende eksempler, når kunden er fuldstændig afhængig af glasstyrken. Kontrastforøgende glas bør så vidt muligt demonstreres i det fri, og man skal lige have glasset foran øjnene i lidt tid, før man kan vurdere det. ved, at kunden ser gennem glasset, og kunden skal naturligvis også kunne lide farven. Se evt. også efter om glasset forvrænger. I virkeligheden handler det om at fornemme, om kunden har det rart med brillen, og kan få opfyldt sine krav til en solbrille. Det er ikke alle farver, der er velegnet til brug i trafikken f.eks. er det vigtigt, at man kan se signalfarverne. Under alle omstændigheder bør man holde sig fra helt blå glas eller andre ekstreme farver, hvis glassene skal være effektive. Vær opmærksom på producenternes bemærkninger om de enkelte glasfarvers egnethed til brug i trafikken, da det er vores pligt som optikere at oplyse kunden om det. 100% UV- absorption, farver og kvalitet Solbriller skal som et mindstekrav tilbageholde alt UV-lys for at skåne øjnene. De allerfleste solbriller på markedet opfylder dette krav i dag. Der skrives af og til, eller oplyses i radio eller TV, at farve, som han eller hun synes er rar at se med. Lad være med at lade kunden se mod solen, når der prøves solbriller - omgivelserne skal derimod vurderes selv helt billige solbriller beskytter udmærket mod UV og har 100% UVabsorption, men hvad hjælper det, hvis man får hovedpine af at gå med nogle brilleglas med en elendig afbildning? Som med så meget andet hænger forholdet mellem pris og kvalitet også sammen, når det gælder solbriller og farvede brilleglas. En ordentlig afbildning, farve og komfort får man naturligvis, når man vælger en god kvalitet. Hvilken farve, der er den rigtige, ja her ville det måske være fristende at foreslå bestemte farver, men det afhænger som tidligere nævnt helt af den pågældendes personlige smag, stil og følsomhed over for lys. Det afhænger også af, hvor solbrillerne skal bruges og i hvilke situationer. Det kan anbefales, at kunden vælger en

Ny medicinsk behandling af nærsynethed hos børn

Ny medicinsk behandling af nærsynethed hos børn 10 Ny medicinsk behandling af nærsynethed hos børn Af Øjenlæge Klaus Trier Det menneskelige øjes længde forøges gennem barnealderen fra 17 mm til 24 mm. Normalt vil øjet nå sin blivende størrelse i 14-års

Læs mere

Bedre end solbriller

Bedre end solbriller Bedre end solbriller Filterbriller fra Multilens Hvorfor vælge Filterbriller Og ikke almindelige Solbriller? De fleste solbriller bliver valgt med den første prioriteret: At de skal være trendige. At de

Læs mere

Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004. Billeddannelse ved nærsynethed F I G U R 1 A

Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004. Billeddannelse ved nærsynethed F I G U R 1 A Billeddannelse ved nærsynethed Skarpheden er foran på nethinden Billedet på nethinden er uskarpt F I G U R 1 A Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004 Af Nina Jacobsen læge, ph.d.-studerende, Kennedy Centret

Læs mere

Filterbriller 110905 dk FILTERBRILLER

Filterbriller 110905 dk FILTERBRILLER Filterbriller 110905 dk FILTERBRILLER 2 Hvorfor vælge Filterbriller Og ikke almindelige Solbriller? Hvilken forskel gør Filterbriller for dig? VarflrVarfö De fleste solbriller bliver valgt med den første

Læs mere

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden

Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden Er nærsynethed Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt Nærsynethed et vokseproblem Nærsynede øjne er for lange, dvs. at billeddannelsen finder sted i et plan foran nethinden, hvorved billedet på nethinden

Læs mere

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKRÆFT Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft 2 Hvad er hudkræft? Hudkræft er den mest almindelige kræftform.

Læs mere

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm

Basalcelle hudkræft. Hudlægen informerer om. Dansk dermatologisk Selskab. cb.htm Hudlægen informerer om Basalcelle hudkræft Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/cb/cb.htm (1 of 5)04-01-2006 08:02:05 BASALCELLE HUDKRÆFT Huden er den del af kroppen,

Læs mere

synets forandringer med alderen

synets forandringer med alderen scanpix synets forandringer Carsten edmund overlæge, dr.med. lektor rigshospitalet, Øjenklinikken illustrationer: mediafarm med alderen I alderen mellem 40 og 50 år erfarer stor set alle, at armene er

Læs mere

SKYGGE, SOLHAT, SOLCREME OG SLUK SOLARIET

SKYGGE, SOLHAT, SOLCREME OG SLUK SOLARIET Sol SOL Selv om du holder af solen, så nyd den med måde, og undgå at blive solskoldet. Overdreven solbadning uden beskyttelse kan give varige hudskader og føre til kræft i huden. Huden bliver også ødelagt,

Læs mere

Værd at vide om solbriller

Værd at vide om solbriller Værd at vide om solbriller S Å D A N V Æ L G E R D U R I G T I G T Få solen som du vil have den... Beskyt dig mod UV-stråler På en rigtig sommerdag, hvor solen skinner fra en skyfri himmel, er der intet

Læs mere

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED Ser du stadig godt nok? Synet er din vigtigste sans, da ca. 70 % af alle dine sanseindtryk kommer fra øjnene. Hos næsten alle mennesker udvikler synet sig livet

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Nyt fra forskningsfronten

Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Astrid Rosenstand Lou læge, ph.d.-studerende Øjenklinikken, Rigshospitalet Hvad stiller hjernen op, når synet svækkes? A ldersrelaterede sygdomme - ikke mindst øjensygdomme -

Læs mere

JUNI. Must have. Sommerens. historie. solbrille. en sand HURTIGE. Verdens flotteste. TIL lindberg. læsebriller

JUNI. Must have. Sommerens. historie. solbrille. en sand HURTIGE. Verdens flotteste. TIL lindberg. læsebriller 03 # 2009 JUNI Sommerens Must have solbrille historie en sand Verdens flotteste læsebriller 10 HURTIGE TIL lindberg 10 HURTIGE TIL henrik lindberg, arkitekt MAA, direktør Lindberg A/S 1. Hvad inspirerede

Læs mere

Fotobiologi Solens effekt på huden

Fotobiologi Solens effekt på huden Fotobiologi Solens effekt på huden Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Lys er betegnelsen for det lille område af elektromagnetisk stråling som opfattes af øjet Bølgelængder fra 400 nm 760

Læs mere

FOTODYNAMISK BEHANDLING MED DAGSLYS

FOTODYNAMISK BEHANDLING MED DAGSLYS FOTODYNAMISK BEHANDLING MED DAGSLYS Til behandling af milde og moderate aktiniske keratoser Patientinformation, som udleveres af behandlende sundhedspersonale 2 Hvad er aktiniske keratoser eller solare

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er? Hvem får? Symptomer på Hvad skyldes? Hvornår skal man opereres? Operation for Efter operationen Efterstær Hvem opererer?

Læs mere

Indhold 2 VOS GRÅ STÆR. Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed undgås

Indhold 2 VOS GRÅ STÆR. Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed undgås Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Synsfelt øje og hjerne

Synsfelt øje og hjerne 60 m 36 m 12 m f i G U R 1 f i G U R Kikkertsyn kun centrum af synsfeltet er bevaret Synsfelt øje og hjerne Computerstyret synsfeltundersøgelse gør det muligt for øjenlægen at opdage sygdomme i øje og

Læs mere

Solbeskyttelse. de seneste år skyldes overdreven solbadning. Pas på solen. Den voldsomme stigning i hud- og modermærkekræft

Solbeskyttelse. de seneste år skyldes overdreven solbadning. Pas på solen. Den voldsomme stigning i hud- og modermærkekræft Solbeskyttelse Pas på solen. Den voldsomme stigning i hud- og modermærkekræft de seneste år skyldes overdreven solbadning og brug af solarium. Men der er andet end solcreme, der kan beskytte din hud. Nyd

Læs mere

» 31. Face a Face Her er brillen til punkeren.

» 31. Face a Face Her er brillen til punkeren. Messe Silmo i optimismens tegn Der en ny trend på vej. Det er blevet et kvalitetstegn at producere i Europa. Tyskerne er gået foran, men italienere og franskmænd er fulgt godt efter med at fremhæve, når

Læs mere

Værd at vide om briller til sport

Værd at vide om briller til sport Værd at vide om briller til sport Cykling Cykelbrillen skal have et aerodynamisk wrap around design, der er med til at holde vind og insekter væk fra øjnene. Så har du hele tiden et klart udsyn, og øjnene

Læs mere

Dr. Grimgraves UHYGGELIGE ØJEÆBLER

Dr. Grimgraves UHYGGELIGE ØJEÆBLER TM Jeg formoder, at jeg er nødt til at introducere mig. Jeg er dr. Grimgrave, en specialist i medicinske eksperimenter. Jeg er blevet bedt om at forelæse om dine øjne og hvordan de virker, men jeg kan

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

Patientinformation. Se klart og tydeligt på alle afstande Mulighed for behandling med flerstyrke intraokulære linser

Patientinformation. Se klart og tydeligt på alle afstande Mulighed for behandling med flerstyrke intraokulære linser Patientinformation Se klart og tydeligt på alle afstande Mulighed for behandling med flerstyrke intraokulære linser Få fokus på dit syn Et godt syn er en vigtig del af din livskvalitet. At kunne se giver

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Almindelig hudkræft. (non-melanom hudkræft)

Almindelig hudkræft. (non-melanom hudkræft) Almindelig hudkræft (non-melanom hudkræft) Solen øger risikoen for almindelig hudkræft UV-stråling øger risikoen for skader på huden. Både UVstråling fra solen og kunstige lyskilder såsom solarier kan

Læs mere

Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk

Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk Forord Hele kostumekompendiet inkluderer en beskrivelse af pynt og valg af stof samt en forklaring på hvorfor vi har valgt netop disse elementer. Siden mennesket begyndte

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

Fakta. Sundhedsstyrelsens udtalelse af 7. oktober 2011 præciseret i mail af 23. januar 2012

Fakta. Sundhedsstyrelsens udtalelse af 7. oktober 2011 præciseret i mail af 23. januar 2012 N O T A T SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA SIKKERHEDS- STYRELSEN SAMT VURDERING AF RISIKO VED BØRNS OG UNGES UDSÆTTELSE FOR UV-LYS FRA SOLARIER s udtalelse af 7. oktober 2011 præciseret i mail af 23. januar 2012

Læs mere

VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN

VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN 1 Nu véd jeg, at jeg altid kommer til at se godt, og at jeg aldrig behøver at være bekymret for grå stær! Karen Maria Olesen, statistiker, 58 år 2

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Kendskabet til symptomerne på nethindeløsning kan redde synet

Kendskabet til symptomerne på nethindeløsning kan redde synet f i g u r 1 Glaslegeme Linse Hornhinde Nethinde Gule plet (macula) Årehinde (bagerste del af uvea) Kendskabet til symptomerne på nethindeløsning kan redde synet af overlæge, dr.med. JØrGen e. VillUMsen

Læs mere

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE BLIV DIN EGEN STYLIST 24 TIPS TIL DIT ULTIMATIVE LOOK Hvad klæder DIN figur, og hvordan fremhæver du bedst dine smukkeste sider? Q giver dig de ultimative tips til din styling. 1. FARVER Mørke farver slanker,

Læs mere

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Der eksisterer stadig en del myter vedr. LCD og Plasma fladskærms TV, og vi vil her give et par eksempler på nogen af de påstande vi støder på, når vi arbejder

Læs mere

Mere end et almindeligt gardin. Sunrolls ApS Hammergårdsvej 20 8983 Gjerlev Tel 70 22 98 22 Email info@sunrolls.dk

Mere end et almindeligt gardin. Sunrolls ApS Hammergårdsvej 20 8983 Gjerlev Tel 70 22 98 22 Email info@sunrolls.dk Mere end et almindeligt gardin Sunrolls ApS Hammergårdsvej 20 8983 Gjerlev Tel 70 22 98 22 Email info@sunrolls.dk Fremtidens rullegardin Funktionelle og moderne gardiner Fremtidens rullegardin, som udover

Læs mere

Binokulær Nær-læsning

Binokulær Nær-læsning Binokulær Nær-læsning Styrke område: +4 til +20 dioptrier Synsfelt: >70º total Vægt: 26 34 gram Arbejdsafstand: 25 8 centimetrer Betragtning af et objekt ved kortere afstand gør billedet på retina større.

Læs mere

SVANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E

SVANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E VANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E INDIVIDUELLE SKYDEDØRE Din stil. Dine skydedøre. Dit hjem, nyt eller gammelt, i byen eller på landet, stort eller småt Svane har et skydedørs sortiment, der kan tilpasses

Læs mere

Hudkræft. hos nyretransplanterede

Hudkræft. hos nyretransplanterede Hudkræft hos nyretransplanterede Forord Hudkræft er den mest almindelige type kræft. Risikoen for hudkræft er større hos alle transplanterede. Alt efter typen af hudkræft kan transplanterede have op til

Læs mere

3M/Sikkerhed. Beskyttelsesbriller. Komfort & Beskyttelsesbriller Design

3M/Sikkerhed. Beskyttelsesbriller. Komfort & Beskyttelsesbriller Design 3M/Sikkerhed Beskyttelsesbriller Komfort & Beskyttelsesbriller Design 2 Indhold 3M briller 3M serier 3M info Glasfarver 2 Godkendelse 2 Standardegenskaber og fordele 3 Andre egenskaber og fordele 3 Classic

Læs mere

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes.

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes. Aalborg Aarhus Herning Esbjerg København Øjnene i fokus Danmark Tyskland Kina Se skarpt uden briller eller kontaktlinser Vi glæder os til at høre fra dig 7027 4553 www.euroeyes.dk www.euroeyes.dk Velkommen

Læs mere

Sommer, solskin og solsikker. hinanden i solen

Sommer, solskin og solsikker. hinanden i solen Sommer, solskin og solsikker Pas på hinanden i solen Pas på de små solstråler Siesta. Solhat. Solcreme. Alle børn nyder at lege udenfor i solen og varmen. Og ophold i solen er både sundt og dejligt, men

Læs mere

Information om operation for grå stær.

Information om operation for grå stær. Dr. med Ken Ninn-Pedersen, Speciallægeklinikken CENTRALEN, Roskildevej 296, 2610 Rødovre. (Hjemmeside: www.ninn-pedersen.dk) Information om operation for grå stær. (informationsvejledningen er udviklet

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Nemme. at smøre ind. og fedter ikke

Nemme. at smøre ind. og fedter ikke Nemme at smøre ind og fedter ikke Nyd solen med 100% OMTANKE Matas SolStriber er både skånsomme og nemme at smøre ind. De indeholder hverken parabener, phthalater eller farvestoffer, men gør præcis, hvad

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Har du Diabetes så pas på dine fødder

Har du Diabetes så pas på dine fødder DIABETES & FØDDER Har du Diabetes så pas på dine fødder Diabetes mellitus er en kronisk sygdom. Der er mange følgesygdomme i forbindelse med diabetes, bl.a. bindevævsforandringer, neuropati (nedsat følesans)

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

En mere underspillet brillestil sætter fokus på detaljen, som de udfræsede stænger hos Fleye.

En mere underspillet brillestil sætter fokus på detaljen, som de udfræsede stænger hos Fleye. En mere underspillet brillestil sætter fokus på detaljen, som de udfræsede stænger hos Fleye. 4 Der er to stærke tendenser inden for brillemoden i denne sæson. Den ene er en flashy se-mig-stil. Den anden

Læs mere

OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed

OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed Nørrebrogade 8000 Aarhus C Tlf. 8949 3247 www.sundhed.dk OM BRILLER, KONTAKTLINSER og operation for nærsynethed Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 1/2011-0527 patientinformation ØJENAFDELING

Læs mere

Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed?

Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed? KONKNSER Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed? F O R E il alt for alle Der er mange fordomme om kontaktlinser. Sandheden er, at kontaktlinser på mange måder er den mest optimale måde at sikre sig et godt

Læs mere

Tab 5 kg. på 5 minutter

Tab 5 kg. på 5 minutter Tab 5 kg. på 5 minutter eller Den store guide til tøjsnit der slanker ******************************************************************************** Til dig, der gerne vil have alle de gode tips til,

Læs mere

hornhinde En lidelse, som fratager mange ældre synet og som tilmed er smertefuld

hornhinde En lidelse, som fratager mange ældre synet og som tilmed er smertefuld Hanne Olsen Julian Overlæge, ph.d. Øjenafdelingen, team cornea, Glostrup Hospital Illustrationer: Mediafarm Uklar hornhinde En lidelse, som fratager mange ældre synet og som tilmed er smertefuld Den optimale

Læs mere

Online Magazine april 2011: carmen. Overtøj Strik Styling med tilbehør

Online Magazine april 2011: carmen. Overtøj Strik Styling med tilbehør Online Magazine april 2011: carmen Overtøj Strik Styling med tilbehør Kære carmen-medlem Selvom det stadig er lidt køligt i vejret, så er der ingen tvivl overhovedet. Foråret er så småt begyndt, og det

Læs mere

Elvere. Tips og ideer til elverkostume. Guide skrevet af Anna Balsgaard

Elvere. Tips og ideer til elverkostume. Guide skrevet af Anna Balsgaard Forfatter Anna Balsgaard Dato Man Maj 23, 2005 10:38 pm Beskrivelse Hvad kan man selv gøre for at ens elverroll også ligner en elver? Kategori Kostumer Type Udstyrs Guide --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg. - information til patienter

Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg. - information til patienter Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg - information til patienter Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg 3. udgave, 4.6.15 Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg Hængende øjenlåg er som regel et

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

FØR OG EFTER DIN LINSEUDSKIFTNING. for dit syn

FØR OG EFTER DIN LINSEUDSKIFTNING. for dit syn FØR OG EFTER DIN LINSEUDSKIFTNING 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en linseudskiftning (RLE). Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at

Læs mere

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK. Sikkerhedsbriller med individuel korrektion. Safety Eyewear by INDUSTRI LABORATORIUM BYGGERI MEKANIK Sikkerhedsbriller med individuel korrektion Safety Eyewear by Komfort og tryghed på jobbet. Sikkerhedsbriller med styrke fra Carl Zeiss Vision giver den højeste grad

Læs mere

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1.

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1. Figur 1 Nethinden B rterie Vene Øjets opbygning C De små blodårer (kapillærer) Carsten Edmund Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Region Hovedstaden Formand for Øjenforeningen Behandling af diabetisk øjensygdom

Læs mere

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN af UFFE CHRISTOFFERSEN 2014 PORTRÆTTET og FARVEN Maleriet byder konstant på nye udfordringer. Den seneste opgave har været et portræt af tidligere regionrådsformand Vibeke

Læs mere

En samling af eksempler på billeder SB-910

En samling af eksempler på billeder SB-910 En samling af eksempler på billeder SB-910 Denne håndbog viser de forskellige SB-910 flashfunktioner og eksempelfotos. 1 Dk Tag det næste skridt med kreativ belysning Afslør dine motivers teksturer og

Læs mere

af Louise Byg Kongsholm og Anja Bisgaard Gaede

af Louise Byg Kongsholm og Anja Bisgaard Gaede af Louise Byg Kongsholm og Anja Bisgaard Gaede Side 58 TØJ nr. 05 September 2012 Nyhed fra trendforskningen: Farvedatabase forudsiger farver to år frem Er det muligt to år i forvejen at forudsige, hvilke

Læs mere

SADOLIN PRÆSENTERER. Colour. News INSPIRATION SADOLIN.DK

SADOLIN PRÆSENTERER. Colour. News INSPIRATION SADOLIN.DK PRÆSENTERER Colour News INSPIRATION.DK » Det skal være sjovt at male!«efterårets farvenyheder For os hos Sadolin kommer maling altid i første række. Vi elsker, hvordan forskellige farver kan hæve humøret,

Læs mere

Øjenmigræne giver en ordentlig forskrækkelse!

Øjenmigræne giver en ordentlig forskrækkelse! Øjenmigræne giver en ordentlig forskrækkelse! Ellen C. Linnet Fhv. maler af Flora Danica Patienthistorie et hele startede D i juni 2006, hvor jeg vågnede med en tåge for det ene øje. Jeg kom snart på skadestuen

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

HVILKEN FARVE SKAL DU VÆLGE?

HVILKEN FARVE SKAL DU VÆLGE? HVILKEN FARVE SKAL DU VÆLGE? FASHION & SIKKERHED FASHION FARVER TIL DIN HUND VÆLG DEN RIGTIGE FARVE Fashion farverne - pink, lilla og turkis - udtrykker følelser og attitude. Brug dem når du vil give din

Læs mere

Det gælder dit syn - Vælg kvalitet og sikkerhed frem for alt Ø JENLÆGERN ES CE N T E R

Det gælder dit syn - Vælg kvalitet og sikkerhed frem for alt Ø JENLÆGERN ES CE N T E R Det gælder dit syn - Vælg kvalitet og sikkerhed frem for alt Ø JENLÆGERN ES CE N T E R HOS OS KAN DU ROLIGT BEDE OM DET BEDSTE, FOR DET ER DET ENESTE, VI TILBYDER Bruger du briller eller kontaktlinser

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

Grøn stær, blir man blind af det?

Grøn stær, blir man blind af det? Grøn stær, blir man blind af det? Af Miriam Kolko I mange tilfælde bliver grøn stær opdaget på et tidspunkt, hvor sygdommen er fremskreden. Selvom der desværre ikke findes en helbredende behandling af

Læs mere

Se erne. i øjnene. Tiden kalder på tryghed. Mad Men skaber trend Fra begyndelsen af 1960 erne. bl.a. brilledesignerne nu det årtis design.

Se erne. i øjnene. Tiden kalder på tryghed. Mad Men skaber trend Fra begyndelsen af 1960 erne. bl.a. brilledesignerne nu det årtis design. 4 VOS 1-2011 Solbrillemoden er altid hurtigst til at tage nye trends op. Her den retroinspirerede sommerfugleform fra Cutler and Gross. En opdateret klassiker til kvinder. Selv om individualismen stadig

Læs mere

art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14

art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14 art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14 Art Deco Art Deco er en stilart som startede som kunst tidligt

Læs mere

JANUAR. kun i BRUUNS BAZAAR. Profil Optik. FashionTour 09

JANUAR. kun i BRUUNS BAZAAR. Profil Optik. FashionTour 09 01 # JANUAR 2009 BRUUNS BAZAAR kun i Profil Optik FashionTour 09 Forårets største parade af fashionbriller TIL Bjørn Bruun Vi har mødt manden bag bruuns bazaar til en snak om Mode og design 2 inspiration

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Under en tur i Botantisk Have faldt jeg i snak med en plantebiolog, der gerne hjælper læserne med at blive klogere på planternes gøren og laden.

Under en tur i Botantisk Have faldt jeg i snak med en plantebiolog, der gerne hjælper læserne med at blive klogere på planternes gøren og laden. Det er blevet en vane og vi undrer os ikke over, hvorfor nogle træer og buske beholder deres blade, mens andre kaster dem af sig. Vi får et svar af en af en specialist som arbejder i Botanisk Have. Planter

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

Guide til valg af kikkert

Guide til valg af kikkert Guide til valg af kikkert At vælge kikkert behøver ikke at være svært, vi beskriver her lidt om teknikken i en kikkert og giver en oversigt over de forskellige typer og deres anvendelsesområder. Vi håber

Læs mere

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Patientinformation Trabekulektomi Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Dato for operation dag den 20 kl i øjenambulatoriet Sydvang 1,

Læs mere

DET GRØNNE GULD FRA HAVET

DET GRØNNE GULD FRA HAVET ILSE SUN er det nyeste skud på stammen i spa- og skønhedsserien ILSE by ILSE JACOBSEN fra livsstilsfirmaet ILSE JACOBSEN HORNBÆK, der har sit udspring i Ilse Jacobsen s univers og DNA. Ilse er inspireret

Læs mere

The right fit should be part of your kit

The right fit should be part of your kit The right fit should be part of your kit Hvorfor er sports-bh er vigtige? Brystet er desværre ikke indrettet så smart i forhold til løb og hop, så derfor er det vigtigt at bruge en god sports-bh. Der er

Læs mere

Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD. Nyt fra forskningsfronten

Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD. Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD Inger Christine Munch Afdelingslæge Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Illustrationer: Mediafarm Og dermed sikkert

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Muligheder for behandling af AMD i fremtiden?

Muligheder for behandling af AMD i fremtiden? AF LEKTOR, DR.MED. MOGENS HOLST NISSEN MEDICINSK ANATOMISK INSTITUT, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET NYT FRA FORSKNINGSFRONTEN Muligheder for behandling af AMD i fremtiden?

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Elektromagnetisk spektrum

Elektromagnetisk spektrum 1 4 7 3 3. Bølgelængde nm Varme og kolde farver Af Peter Svane Overflader opvarmes af solen, men temperaturen afhænger ikke kun af absorption og refleksion i den synlige del af spektret. Det nære infrarøde

Læs mere

Resultater af forskningsprojektet LED lys til ældre

Resultater af forskningsprojektet LED lys til ældre Resultater af forskningsprojektet LED lys til ældre Line Kessel, 1.reservelæge, phd, FEBO Øjenafdelingerne Roskilde Sygehus og Glostrup Hospital Kan man ved hjælp af ændret indendørsbelysning forbedre

Læs mere

AFAKE på et øje, straffes økonomisk? Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver

AFAKE på et øje, straffes økonomisk? Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver Figur 1 Snit i hornhinden Nedkrænget hornhinde Uklar linse Johnnie Jørgensen Optometrist Husum Special Optik Illustrationer: Mediafarm Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver AFAKE på et øje, straffes økonomisk?

Læs mere

ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt

ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt Malerier af kunstner Michael Lønfeldt Her i kataloget viser jeg fotos med et udvalg af de seneste malerier jeg har lavet. Med lidt tekst om

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Halvdelen af ældres faldulykker skyldes nedsat kontrastsyn!

Halvdelen af ældres faldulykker skyldes nedsat kontrastsyn! Halvdelen af ældres faldulykker skyldes nedsat kontrastsyn! Men hvad er kontrastsyn? Og kan nedsat kontrastsyn afhjælpes? Henrik Holton Optiker, f.a.a.o. Synscentralen Vordingborg Måling at øjets kontrastevne

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere