Økonomiudvalget. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 29-august-2002 Udvalgsværelse II deltog kun ved behandlingen af punkt 217. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen, Torkil Christensen åben

2 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til efterretning - Kommunernes Landsforening Til efterretning - Kommunernes Landsforening Til efterretning - Fraværsstatistik for 2001 samt for første halvdel af Til efterretning - Boligselskabet BSB Egebjerg, regnskab Til efterretning - Eltra's Systemplan 2002 Jylland - Fyn Til efterretning - Fyns Amt vedr. Færgeforbindelse Til efterretning - Det Regionale Mål 2-udvalg Til efterretning - Fyns Erhvervscenter-TIC Til behandling - for åbne døre Disponering af nyt boligområde vest for Teglbakken i Stenstrup Anlægsbevilling - Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til renovering af eksisterende kloakledninger Daginstitutioner - selvejende Styrelsesvedtægt for den kommunale Dagpleje Tilskud til pasning af egne børn Ansøgning om støtte til Sydfyns Landbrugshistoriske maskinsamling Ansøgning om tilskud til skolemad Ansøgning om tilskud - Den Gamle Krosal Budget 2003 og overslagsårene Information til pressen åben

3 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side 179 Til efterretning - for åbne døre 200. Til efterretning - Indenrigs- og Sundhedsministeriet J.nr.: Ø22 Sagsid.: Initialer: Åben sag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ændret bekendtgørelse nr. 553 af 28. juni 1995 med senere ændringer om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Ikrafttræder den 01. august Ændringen bevirker, at en opgave, der ønskes varetaget i henhold til lov nr. 387 af 14. juni 1995 om kommuners og amtskommuneres udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og den tilhørende bekendtgørelse, fra 1. aug. 2002, skal sendes i udbud, såfremt værdien af opgaven overstiger kr. (Bilag ligger i sagen dok nr ) Til efterretning Til efterretning - Kommunernes Landsforening J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommmunernes Landsforening fremsender informationsskrivelse nr ang. Lov om servicestrategi og udfordringsret vedtaget af folketinget den 31. maj Loven træder i kraft den 01. januar Servicestrategi: Loven fastsætter en pligt for kommunalbestyrelsen til i valgperiodens første år at udarbejde en servicestrategi. Loven afløser kravet i Stl. 62 om udarbejdelse af serviceredegørelser og ud-

4 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side 180 liciteringsredegørelser. Kommunalbestyrelsen skal senest den 02. januar 2003 have udarbejdet servicestrategi efter de nye regler. Udfordringsret: Private leverandører får mulighed for at udfordre kommunen i dens opgaveudførsel ved at indsende tilbud på opgaver, som kommunens egne institutioner i dag løser. (KL s Bilag ligger i sagen dok. nr )./. Vedlagt: Lov nr. 373 af 06. juni 2002 om ændring af lov om kommunernes styrelse.. dok Til efterretning Til efterretning - Kommunernes Landsforening J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Fra Kommunernes Landsforening foreligger - BudgetNyt nr. 2 Skatter og afgifter i ro. Materialet gennemgår hovedelementerne i den indgåede aftale om kommunernes økonomi for BudgetNyt nr. 3 Specialundervisning Er specialundervisningen gået for vidt? (Bilag er lagt i kommunalbestyrelsens skuffer) Til efterretning.

5 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side Til efterretning - Fraværsstatistik for 2001 samt for første halvdel af J.nr.: P05 Sagsid.: Initialer: kic Åben sag Fraværsstatistik for 2001 Der er udarbejdet fraværsstatistik for 2001 til orientering, den er delt på det samlede fravær og det samlede fravær reduceret med sygdom udover 30 dage. Overordnet sammenligning med 2000 og I % Fravær Sygef Øvr. Fravær Sygef Øvr. Fravær Sygef Øvr. Fraværsstatistik 5,2 4,0 1,2 4,7 3,5 1,2 5,1 4,0 1,1 Fraværsstatistik 30 d. 4,5 3,3 1,2 3,7 2,5 1,2 3,4 2,3 1,1 Generel betragtning er at sygdomsfraværet i 2001 er 0,5 % større end i 2000, men på samme niveau som i Der viser sig dog en tendens til at det er det er kortvarig sygdom som er stigende idet der over alle tre år er en stigning på ca. 1,0 % når vi har trukket sygdom af mere end 30 dages varighed ud. I statistikken er også medregnet fleksjob samt jobtræningspersoner. Disse er kategorier som påvirker statistikken og som normalt belaster udover gennemsnittet. Fraværsstatistik for 2002 Der er udarbejdet fraværsstatistik for først halvår 2002 til orientering. I denne opgørelse er der ikke taget forbehold for langtidssygdom, dette sker kun i den årlige opgørelse. Set over en perioden fra 1999 til har det totale fravær for samme periode været stigende i forhold til tidligere, dette varierer fra mellem 0,6 % til 1,2 %. Sygdomsfraværet har også været stigende for samme periode i forhold til tidligere, dette varierer fra mellem 0,1 % til 0,5 %. Grunden til at det totalt fravær har været stigende er at vi har fået flere som er delvis sygemeldt, disse tæller ikke med i sygdomsfraværet men kun i det samlede fravær. Havde disse personer være fuldtidssygemeldt ville sygdomssfraværet have været større../. Vedlagt: Fraværstatistik for (dok nr ) Fraværsstatistik for dage - (dok nr ) Kommentarer til fraværsstatistik for (dok nr ) Fraværsstatistik for første halvdel af (dok nr ) Til efterretning.

6 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side Til efterretning - Boligselskabet BSB Egebjerg, regnskab 2002 J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Ved brev af 4. juli har boligselskabet meddelt at regnskabsperioden ændres fra 1. juli til 30. juni til 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra 1. juli til 31. december Ændringen betyder at der ikke kommer en regnskabsgodkendelse i efteråret som sædvanlig, men først til næste forår. På vedlagte bilag er der referat fra bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde samt nyoptrykte vedtægter../. Vedlagt: -BBSB Egebjerg/regnskabsåret - Dok nr Til efterretning Til efterretning - Eltra's Systemplan 2002 Jylland - Fyn J.nr.: P17 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Eltra amba er det selskab der står for det sammenhængende elsystem vest for Storebælt. Fra Energistyrelsen har selskabet fået til opgave at foretage en temaanalyse vedrørende. Nedbringelse af elprisen Forsyningssikkerheden og Beredskabet Rapporten ligger i 1 eksemplar i sagen. Til efterretning.

7 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side Til efterretning - Fyns Amt vedr. Færgeforbindelse. J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Fyns Amt fremsender referat af møde i den politiske styregruppe den 26. juni 2002 for genåbning af Langeland-Kiel færgeforbindelsen. (Bilag ligger i sagen ) Til efterretning Til efterretning - Det Regionale Mål 2-udvalg J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: Åben sag Mål 2-Sekretariatet, Amtsgården fremsender referat af møde i RMU den 26. juni (Bilag ligger i sagen ) Til efterretning.

8 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side Til efterretning - Fyns Erhvervscenter-TIC J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Fyns ErhvervsCenter-TIC fremsender referat af bestyrelsesmøde den 18. juni (Bilag ligger i sagen ) Til efterretning.

9 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side 185 Til behandling - for åbne døre 209. Disponering af nyt boligområde vest for Teglbakken i Stenstrup J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Da alle parceller på Teglbakken nu er solgt skal vi i gang med at planlægge det næste område til boligbebyggelse i Stenstrup. Egebjerg Kommune købte i 1998 et område umiddelbart vest for Teglbakken. Området er planlagt til næste boligområde ved en rammelokalplan 2.3. forinden det kan udnyttes skal der laves en lokalplan der udfylder rammerne. Den eneste mulige vejadgang er fra Sdr. Ringvej, men Egebjerg Kommune ejer ikke 2 ud mod vejen. De skal indgå i forslaget for en udstykning, men ikke nødvendigvis med Egebjerg Kommune som udstykker. Teknik- og Miljøafdelingen har talt med de 2 ejere. Den første ud til Sdr. Ringvej er interesseret i at sælge til udstykning enten til Egebjerg Kommune eller til anden side, men den anden ønsker ikke at afhænde arealet. Han har selv vejadgang fra Assensvej og ønsker at beholde arealet som et hobbylandbrug. Dog er han indstillet på at sælge et areal til den nødvendige vejadgang i østsiden af arealet. Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet en skitse for hvordan arealet kan udnyttes med nævnte begrænsninger. Det kan lade sig gøre, men bedst hvis der kan gennemføres et mageskifte mellem de 2 ejere eller Egebjerg Kommune kan købe hele arealet ud mod ringvejen og selv mageskifte med den bagerste lodsejer. Dog skal man gøre sig klart at det kan give problemer med hobby dyrehold tæt ved et parcelhusområde. På mødet vil afdelingen gennemgå en udstykningsskitse og uddybe de foreliggende muligheder. Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen kan gå i realitetsforhandlinger med de 2 lodsejere om køb eller mageskifte eller en kombination af begge dele. Når en løsning er på plads igangsættes en lokalplanlægning og udarbejdes et byggemodningsprojekt. En byggemodning kan tidligst starte op i efteråret Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til næste møde. Økonomiudvalget godkender, idet det forudsætter at det sker ved mageskifte.

10 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side Anlægsbevilling - Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til renovering af eksisterende kloakledninger J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik og Miljøafdelingen ansøger om tillæg til anlægsbevilling til renovering af eksisterende kloakledninger på kr Bevillingen finansieres af beløb afsat i budget 2002 stednr Rådighedsbeløb til renovering af eksisterende kloakledninger med tillæg af stednr Rådighedsbeløb til byggestyring kr Bevillingen skal anvendes til renovering af kloakledningen i Grønnegade i Ulbølle Kommunalbestyrelsen bevilgede i møde den 10. september 2001 til renovering af kloakledninger kr Forbrug Renovering af kloakledninger i Nyvej kr Asfalt belægning ( ikke udført ) kr Restbevilling kr Ny bevilling kr Samlet rådighedsbeløb kr Rådighedsbeløbet skal anvendes til omlægning af kloakken i Grønnegade samt omlægning af dræn i forbindelse her med. Kloakledningen i Grønnegade er oprindeligt etableret omkring De eksisterende ledninger i Grønnegade er så under dimensioneret at nogle ejendomme får vand i kældrene, når det regner kraftigt. Omlægningen af kloakken i Grønnegade vil blive udført i efteråret Indstilling Teknik og Miljøafdelingen indstiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling på kr til renovering af kloakledningerne i Grønnegade. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles../. Vedlagt:

11 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side Skemaer - dok nr Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til næste møde. Indstilles Daginstitutioner - selvejende J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Som led i behandlingen af forslag til spareinitiativer besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, hvor der bla. forholdes til antal af daginstitutioner, ledelsesstruktur samt status dvs., selvejende eller kommunal. Egebjerg kommune har 2 selvejende institutioner: Solsikken i Stenstrup og Søvang i Ollerup. Kommunalbestyrelsen vedtog på samme møde oplægget til pasningsgaranti pr Ovenstående beslutninger samt kommunens generelle økonomi gør, at det er usikkert, hvilke beslutninger Kommunalbestyrelsen vil træffe på børnepasningsområdet inden for den nærmest kommende tid. Institutioners status som selvejende kan virke hæmmende på visse typer af beslutninger. Hertil kommer, at der er en 9 måneders opsigelse på institutionernes status som selvejende. Denne opsigelsesfrist kan forsinke gennemførelse af eventuelle beslutninger. I lighed med Ryslinge kommune, anbefales det at indlede skridt til opsigelse af overenskomsterne for de 2 selvejende institutioner. Hermed sikres, at Kommunalbestyrelsen står frit, når der skal træffes beslutninger på børnepasningsområdet. En opsigelse skal således betragtes som teknisk idet formålet ikke er at beslutte sig definitivt for, om alle institutioner skal være kommunale. Formålet er alene at sikre, at den selvejende status ikke blokerer for nødvendige politiske beslutninger.

12 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side 188 Det indstilles således, at Børne- og Kulturudvalget anmodes om en udtalelse, som kan behandles på Økonomiudvalgets møde den Herefter kan Økonomiudvalget evt. sætte sagen på Kommunalbestyrelsens første møde efter sommerferien. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter sig for en opsigelse af overenskomsterne for Søvang og Solsikken, optages naturligvis drøftelser med bestyrelser, ledere og medarbejdere. Økonomiudvalgets beslutning den Indstillingen godkendt. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Udvalget anbefaler at opsigelsen sættes i bero indtil arbejdsgruppen vedr. daginstitutionernes fremtidige struktur foreligger. Udvalget ser ingen hindring i, at der optages forhandling med de selvejende institutioner parallelt med arbejdsgruppens arbejde. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til næste møde i Økonomiudvalget. Indstilling godkendt. Christian Ulrich ønsker teknisk opsigelse på nuværende tidspunkt Styrelsesvedtægt for den kommunale Dagpleje J.nr.: 00.01A01. Sagsid.: Initialer: elh Åben sag I forbindelse med vedtagelsen af Pasningsgarantien godkendte Kommunalbestyrelsen ændringer i Styrelsesvedtægten for de kommunale daginstitutioner. Forslag til ændringer i Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje er dels ajourføringer og dels tilpasninger i forhold til kontraktstyring og pasningsgaranti. Der er tilstræbt en vis ensartethed i forhold til vedtægter for daginstitutioner. Dagplejebestyrelsen har været hørt om forslaget. Bestyrelsen har ingen kommentarer. Dagplejeleder Kirsten Banke og Knud Rasmussen deltager i mødet../. Vedlagt: - Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje - dok nr Styrelsesvedtægt godkendt den 8. oktober dok nr

13 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side 189 Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Orla Hansen Indstilles til godkendelse. Indstilles til godkendelse Tilskud til pasning af egne børn J.nr.: Sagsid.: Initialer: kib Åben sag Kommunerne får fra 1. juli 2002 mulighed for at tilbyde forældre, der ønsker selv at passe deres børn, et økonomisk tilskud i stedet for at benytte en plads i et af kommunens dagtilbud. Det er således den enkelte kommune, der på baggrund af de lokale forhold beslutter, om ordningen skal indføres i kommunen. Tilskuddet kan ydes til forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse. Kommunen kan beslutte, at der kan gives tilskud til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen. Tilskuddet pr. barn kan højst gives i et år, og der kan højst gives tilskud til tre børn pr. husstand. Kommunen fastsætter tilskuddets størrelse. Det kan højst udgøre 85% af kommunens nettodriftsudgift til en plads til barnet. For et dagplejebarn vil det sige for 0 2 årige højst kr. pr. md. for 3 6 årige højst kr. pr. md. Socialministeriets bekendtgørelse vedlagt. Indstilling Udvalget bedes tage stilling til, om der skal arbejdes videre med indførelse af denne ordning på nuværende tidspunkt../. Vedlagt: - Orientering om ændring af lov om social service og lov om aktiv socialpolitik - Tilskud til pasning af egne børn - dok. nr

14 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side 190 Knud Rasmussen og dagplejeleder Kirsten Banke er indbudt til mødet kl Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Orla Hansen Indstilles at man ikke p.t. ønsker at benytte ordningen. Godkendt Ansøgning om støtte til Sydfyns Landbrugshistoriske maskinsamling. J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sydfyns Landbrugshistoriske Maskinsamling v/johannes Vest ansøger om støtte til bevaringen af projekt Sydfyns Landbrugshistoriske Maskinssamling eventuelt ved at stille en byggegrund til rådighed. Økonomiudvalget bevilgede i kr. til starten af et museum. Bevillingen bevirkede at foreningen fik mulighed for at leje lokaler til at få maskinsamlingen opbevaret, men nu er situationen den at lejemålet er opsagt pr , da de lejede lokaler er stillet til salg../. Vedlagt: - Ansøgning - dok nr Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til Kulturudvalget med anmodning om en vurdering af projektet. Økonomiudvalget vil i givet fald være indstillet på at indgå forhandlinger om en kommunal byggegrund. Niels Bo Lauridsen tager forbehold om det sidste. Kulturudvalgets beslutning den Kulturudvalget vurderer projektet af kulturpolitisk værdi, så man støtter projektet. Udvalget har ingen mulighed ofr at gå ind med driftsmidler men kan følge Økonomiudvalgets indstilling.

15 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side 191 Teknik & Miljøafdelingen kan pege på 2 mulige grunde til opførelse af en maskinhal. Den ene mulighed er på Smedegårdsvej hvor der er udstykket en grund på 3100 m 2, og der kan udstykkes andre grunde ned til ca m 2. Grundprisen er fastsat til 56,50 kr. og værdien af en grund vil være fra kr. til kr. Kloakbidrag er indeholdt i grundprisen. Den anden mulighed er et areal bag Materielgården. Vi har tidligere set på muligheden for at skaffe en vejadgang til dette areal der er overflødigt ved nedlæggelse af nogle vandboringer, men nu hvor Egebjerg Kommune har købt Rødmevej 1 kan der skaffes vejadgang ved et mageskift. Ved at Rødmevej 1 afgiver og modtager ca. 700 m 2 får begge ejendomme vejadgang til Rødmevej og en fornuftig beliggenhed og udformning. Grunden der bliver til et maskinmuseum kan blive på ca m 2. For at gøre grunden fri til byggeri skal der flyttes en vandledning til en udgift af ca kr. og der skal betales et kloakbidrag på kr. i 2001 priser. For begge grunde vil der være udstyknings- og skødeomkostninger på ca kr. Kortbilag for begge muligheder ligger i sagen og vil blive gennemgået på mødet. Hvis en af nævnte grunde skal stilles til rådighed skal der tages stilling til vilkårene for omkostninger og tilslutningsbidrag, og specielt for grunden ved Rødmevej er det ikke Egebjerg Kommune der ejer den, men den kommunale vandforsyning. Teknik & Miljøafdelingen vil anbefale at det bliver grunden ved Rødmevej der stilles til rådighed, da den skal pålægges servitutter om vandledning, brønde og vejadgang. Derfor vil det vær nemmere at sælge grundene på Smedegårdsvej. Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Niels Boe Lauridsen Godkendt, at der vederlagsfrit stilles en grund ca m2, del af matr.nr. 53-c til rådighed under forudsætning af, at Sydfyns Landbrugshistoriske Maskinsamling inden udgangen af august måned 2002 dokumenterer, at man har finansiel grundlag for opførelse af udstillingshal til samlingen. Ved brev af 7. juni har foreningen søgt om udsættelse af fristen til at dokumentere det finansielle grundlag for opførelse af en udstillingshal til udgangen af Som begrundelse anføres at der i løbet af efteråret vil komme svar på en del af de fonde foreningen har søgt midler fra. Indstilling: Teknik & Miljøafdelingen indstiller at fristen forlænges til 13. december Godkendt.

16 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side Ansøgning om tilskud til skolemad J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Køkkenet v/ollerup Plejehjem søger om et tilskud på kr. fra udviklingspuljen til forsøgsordning vedr. skolemad. Køkkenet har sammen med 3 skoler - Vester Skerninge, Kirkeby og Bymarkskolen vedtaget en forsøgsordning med skolemad, hvor eleverne får mulighed for at købe frokost en dag om ugen. Ordningen starter efter sommerferien og indtil juleferien Tilskuddet skal dække indkøb af materiale til transporten af maden. Tidligere udleveret: - Ansøgning om tilskud dok. nr Indstilling: Ansøgning behandles på 1.møde i august idet sagen indeholder principielle forhold. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til næste møde i Økonomiudvalget. Kommunaldirektøren indstiller: I de drøftelser, der for tiden foregår vedr. en økonomisk genopretningsplan for Egebjerg kommune indgår et forslag om nedlæggelse af køkkenet på Ollerup Plejehjem, således at en nødvendig besparelse realiseres via et alternativt forslag, udarbejdet af medarbejderne. Forslaget indgår i de kommende budgetdrøftelser og er som sådan derfor kun på tegnebrættet. Det anbefales, at Økonomiudvalget overvejer, om et tilskud til køkkenet i givet fald kan mindske prioriteringsmulighederne i budgetdrøftelserne. Ansøgning bevilget.

17 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side Ansøgning om tilskud - Den Gamle Krosal J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Bestyrelsen for Krosalen har ved brev af 23. januar søgt Økonomiudvalget om at blive fritaget for at betale kr. Beløbet var en forudsætning da Kommunalbestyrelsen i 1999 gav tilsagn om byfornyelsesmidler til ombygningen af Krosalen. Egebjerg Kommune fik refunderet 75% af udgifter og skulle finde finansiering for resten. Af denne finansiering skulle foreningen selv klare kr. Andre midler kom fra Skov og Naturstyrelsen og kommunens egne puljer til udvikling. Grunden til ansøgningen er en anstrengt økonomi da foreningen for at kunne drive stedet har været nødt til at investere i en del driftsmidler og anlægge en parkeringsplads. Jordkøb, landinspektørudgifter og anlæg beløber sig til foreløbig kr., og så er pladsen kun anlagt med græs og en midlertidig vejadgang. Den rigtige vejadgang afventer en lokalplan fra Egebjerg Kommune. Foreningen gør opmærksom på at den anlagte parkeringsplads er offentlig tilgængelig og også er til gavn hele området. Foreningen er i forbindelse med godkendelse af anlægsregnskabet for Krosalen blevet opmærksom på at Egebjerg Kommune har fået ca kr. mere i tilskud fra Skov- og Naturstyrelen. Indstilling: Det tidligere Økonomiudvalg har behandlet regnskabet og samtidig besluttet, at det extra tilskud ikke pr. automatik skulle tildeles Krosalen. Beløbet indgik i kommunens kasse, og Krosalen kunne søge på lige fod med andre, såfremt man mente at have et støtteværdigt projekt. Såfremt den nuværende ansøgning skal imødekommes, vil den skulle finansieres af kommunens udviklingspulje i konkurrence med andre projekter. Puljen er budgetteret til 1 mill, men består i år af ca. 1.5 mill som følge af div. overførelser fra Der er allerede disponeret/reserveret ca , hvorfor der resterer ca Der er foretaget disponeringer til: Erhvervscentret EEC (ca ), Varslingspuljen (ca ), Mål 2 sekretariat (ca ), FilmFyn (ca ), Naturturisme (ca ), Truede børn og unge (ca kr.) Der er reserveret til: Langeland Kiel ( ), Gamle Landbrugsredskaber ( ). Det forventes, at FilmFyn fase 2 (filmproduktioner) igangsættes medio Vores andel heraf vil udgøre ca Hertil kommer, at der formentlig vil fremkomme ansøgning om frikøb af medarbejdere til centrale kommunale opgaver (fx personalepolitik, indsatsområder, lønsumsstyring) i alt ca

18 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side 194 Endelig kan der naturligvis fremkomme yderligere projektansøgninger. På baggrund af ovenstående, indstilles det, at Økonomiudvalget realitetsbehandler ansøgningen fra Krosalen til maj måned 2002, hvor der er et bedre overblik over trækket på udviklingspuljen. Økonomiudvalgets beslutning den Godkendt, at Økonomiudvalget realitetsbehandler ansøgningen fra Krosalen til maj måned 2002, hvor der er et bedre overblik over trækket på udviklingspuljen. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til næste møde i Økonomiudvalget. Indstilling Der vedlægges status for udviklingspuljen (afholdte udgifter, reserverede beløb, restbevilling). Som det ses, er der plads til imødekommelse af ansøgningen på kr til Krosalen. Under hensyntagen til projektets karakter Krosalens betydning for lokalområdet og for kommunens image til, at kommunen har fået mere tilskud til projektet end påregnet samt til, at der er finansiel mulighed inden for rammerne af udviklingspuljen, indstilles det, at Økonomiudvalget bevilger kr som ansøgt../. Vedlagt: - Status for udviklingspuljen pr Økonomiudvalget godkender at der bevilges kr. fra udviklingspuljen Arne Ebsen ønsker ikke at følge bevillingen Budget 2003 og overslagsårene J.nr.: S02 Sagsid.: Initialer: Åben sag Indstilling af budget 2003 samt overslagsårene

19 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side 195./. Vedlagt: (Bemærk nedenstående dokumenter er fremsendt pr. post) - Generelle bemærkninger m.m. til budgetforslag 2003: dok. nr dok. nr / / dok. nr dok. nr dok. nr dok. nr Notat: Bemærkninger er indkommet fra flg. områder - Egebjerg Musikskole - Hundstrup Fritidshus - Egebjerg Musikskoles støtteforening. De indkomne bemærkninger lægges indtil budgettet er vedtaget - løbende ind på Egebjerg Kommunes hjemmeside under punktet Budget Budgetforslaget indstilles til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den , idet Skatteprocent fastsættes til 22,20 (2002 = 22,20) Kirkeskatteprocent fastsættes til 1,25 (2002 = 1,25) Grundskyldspromille fastsættes til 6,0 (2002 = 6,0) Takster fastsættes i henhold til takstblad. Ændringsforslag skal indgives skriftligt til borgmesterkontoret senest tirsdag, den kl

20 Økonomiudvalget, torsdag den 29-august-2002 Side Information til pressen. J.nr.: Sagsid.: Initialer: Åben sag Alle. Økonomiudvalgets møde den starter kl

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Tirsdag den 18-juni-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 06-juni-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.10 Mødested: Udsendelsesdato: 14.06.02 Afbud fra: Onsdag den 19-juni-2002 E.Stoumann's

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 28. september 2004 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødested: Udvalgsværelse 2. Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 31-januar-2002 Udvallgsværelse II.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:00-21:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 09-06-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 10-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18:15 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 06-06-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag, den 15. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006. Mødetidspunkt: 13:00-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006. Mødetidspunkt: 13:00-17:00. Mødested: Mødelokale 2 Teknik- og Miljøudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:00-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 02-03-2006 Deltagere: Birger Jensen, Ove Engstrøm, Torben Nielsen, Niels Rasmussen, Niels

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2 Økonomiudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:15-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Tirsdag den 07-06-2005 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Bemærkninger:

Læs mere